Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Galinga namų garso sistema su BLUETOOTH® technologija Lankstinukas

4-566-978-11(1) (LT-LV-EE)
Lietuvių
Renkite pašėlusius vakarėlius
naudodami programas „SongPal“
ir „Fiestable“!
SongPal
Latviski
SongPal
Paruoškite garso sistemą ir atsisiųskite „SongPal“.
Jūsų garso
sistemoje
Įjunkite
sistemą.
Jūsų „Android™“ įrenginyje
Ieslēdziet
sistēmu.
Nuskaitykite dvimatį kodą arba raskite
„SongPal“ įvesdami dešinėje pateiktą
URL adresą.
Vismaz
2 sekundes
turiet nospiestu pogu
BLUETOOTH, lai pārietu
savienošanas pārī
režīmā.
Jūsų „iPhone“ arba „iPod“
Bakstelėkite „Settings“ >
„Bluetooth“, įjunkite
BLUETOOTH funkciją ir
užmegzkite BLUETOOTH
ryšį su garso sistema.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
atsisiųskite „SongPal“.
Norėdami ją atsisiųsti taip pat galite
nuskaityti dvimatį kodą arba rasti ją
įvesdami pirmiau pateiktą URL adresą.
BLUETOOTH
2
2
Android™ ierīcē
Skenējiet divdimensiju kodu vai
meklējiet SongPal, izmantojot pa
labi redzamo URL adresi.
http://sonyapp.jp/songpal.html
Bent 2 sek.
BLUETOOTH
Sagatavojiet audio sistēmu un lejupielādējiet SongPal.
Audio
sistēmā
http://sonyapp.jp/songpal.html
palaikykite nuspaudę
BLUETOOTH mygtuką,
kad būtų suaktyvintas
siejimo režimas.
Fiestable
Fiestable
1
1
Rīkojiet nevaldāmas ballītes ar
lietotnēm SongPal un Fiestable!
Paleiskite „SongPal“ ir atsisiųskite „Fiestable“.
Paleiskite „SongPal“ ir palieskite
viršutiniame kairiajame kampe
esančią „Fiestable“ piktogramą.
„Fiestable“ galima atsisiųsti iš
„App Store“ arba „Google PlayTM“.
iPhone vai iPod ierīcē
Pieskarieties pie Settings >
Bluetooth un ieslēdziet
funkciju BLUETOOTH. Pēc tam
izveidojiet BLUETOOTH
savienojumu ar audio sistēmu.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus,
lai lejupielādētu SongPal.
To varat arī lejupielādēt, skenējot
divdimensiju kodu vai meklējot ar augstāk
norādītās URL adreses palīdzību.
Palaidiet SongPal un lejupielādējiet Fiestable.
Palaidiet SongPal un augšējā kreisajā
stūrī pieskarieties ikonai Fiestable.
Fiestable varat lejupielādēt vietnē
App Store vai Google PlayTM.
BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ šiuos
ženklus naudoja pagal licenciją.
„Android” ir „Google Play” yra „Google Inc.” priklausantys prekių ženklai.
„iPhone“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
© 2014 Sony Corporation
iPhone un iPod ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.
Visas pārējās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
Eesti keel
Rakendused SongPal ja Fiestable
muudavad teie peod pööraseks!
SongPal
1
Valmistage oma helisüsteem ette ja laadige rakendus
SongPal alla.
Teie
helisüsteemis
Lülitage
süsteem
sisse.
Sidumisrežiimi
aktiveerimiseks hoidke
nuppu BLUETOOTH all
2 sekundit või
kauem.
BLUETOOTH
2
Fiestable
Android™-i seadmes
Otsige kahemõõtmelist koodi või
rakendust SongPal, kasutades paremal
olevat URL-i aadressi.
http://sonyapp.jp/songpal.html
iPhone’is või iPodis
Puudutage nuppe Settings >
Bluetooth ja lülitage
BLUETOOTHI funktsioon sisse,
seejärel looge BLUETOOTHühendus helisüsteemiga.
Järgige rakenduse SongPal allalaadimiseks
ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
Saate selle alla laadida, otsides
kahemõõtmelist koodi või otsides seda
ülaltoodud URL-i aadressi abil.
Käivitage SongPal ja laadige alla rakendus Fiestable.
Käivitage rakendus SongPal ja
puudutage vasakus ülanurgas
ikooni Fiestable.
Saate rakenduse Fiestable alla
laadida teenusest App Store või
Google PlayTM.
Sõna BLUETOOTH® märk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid
märke litsentsi alusel.
Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
iPhone ja iPod on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja muudes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc.
teenindusmärk.
Kõik teised kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid.
Download PDF