Sony | MDR-ZX770BN | Sony MDR-ZX770BN Belaidės ausinės MDR-ZX770BN su triukšmo slopinimo technologija Trumpasis vadovas

4-559-833-41(1) (LT-LV-EE)
Belaidės triukšmą mažinančios
erdvinio garso ausinės
Nurodymų vadovas
LT
Uzziņu rokasgrāmata
LV
Bezvadu stereo austiņas ar
trokšņu neitralizāciju
Viitejuhend
EE
 Jei problema išlieka net atlikus pirmiau nurodytą atkūrimo
operaciją, inicijuokite įrenginį, kaip nurodyta toliau.
Išjunkite įrenginį spausdami maitinimo mygtuką ilgiau
kaip 2 sekundes. Tada paspauskite ir palaikykite maitinimo
ilgiau kaip 7 sekundes.
mygtuką kartu su mygtuku  /
Indikatorius (mėlynas) mirksi 4 kartus ir atkuriami gamykliniai
įrenginio nustatymai. Visa susiejimo informacija panaikinama.
 Inicijavus įrenginį, jo gali nepavykti prijungti prie „iPhone“
arba kompiuterio. Tokiu atveju panaikinkite įrenginio
susiejimo informaciją iš „iPhone“ arba kompiuterio,
o tada susiekite juos dar kartą.
Kas yra triukšmo mažinimas?
Juhtmeta müra eemaldav
stereo peakomplekt
 Triukšmo mažinimo grandinė aptinka aplinkos triukšmą
įmontuotais mikrofonais ir siunčia priešingą mažinimo
signalą į įrenginį.
 Triukšmo mažinimo funkcijos poveikio galite nejausti labai
tylioje aplinkoje arba gali girdėtis šiek tiek triukšmo.
 Triukšmo mažinimo funkcijos poveikis gali skirtis
atsižvelgiant į tai, kaip dėvite įrenginį.
 Triukšmo mažinimo funkcija pirmiausia veikia su žemų
dažnių juostos triukšmu. Nors triukšmas sumažinamas,
jis nėra visiškai pašalinamas.
 Kai naudojate įrenginį traukinyje arba automobilyje,
triukšmas gali girdėtis, atsižvelgiant į sąlygas gatvėje.
 Mobilieji telefonai gali sukelti trukdžius ir triukšmą. Jei taip
nutiktų, laikykite įrenginį tolau nuo mobiliojo telefono.
 Neuždenkite ausinių mikrofonų (MIC) rankomis. Triukšmo
mažinimo funkcija gali neveikti tinkamai ( pav.).
Kitos savybės


MDR-ZX770BN


©2015 Sony Corporation

http://www.sony.net/
BLUETOOTH žodinis ženklas ir logotipai priklauso
„Bluetooth SIG, Inc.“ ir „Sony Corporation“ naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
A



N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis
„NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai
arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
„Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti
JAV ir kitose šalyse.

„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV
ir kitose šalyse.

Ženklas „aptX“ ir „aptX“ logotipas yra „CSR plc“ arba vienos
iš jos įmonių prekių ženklai, kurie gali būti registruoti vienoje
ar daugiau jurisdikcijų.
B
Papildomus pakaitinius ausinių gaubtus galima užsisakyti
iš artimiausio „Sony“ pardavėjo.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems
jų savininkams.
Atsargumo priemonės
Specifikacijos
Dėl BLUETOOTH ryšio
C
MIC
Lietuvių
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų,
neatidarykite korpuso. Dėl remonto darbų
kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų
lentynos arba uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę
arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja
ES direktyvos
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonija, arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Vokietija. Jei turite klausimų dėl remonto arba
garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga
atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba
jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
 BLUETOOTH belaidė technologija veikia maždaug 10 metrų
atstumu. Maksimalus ryšio atstumas skiriasi, atsižvelgiant
į kliūtis (žmogaus kūną, metalą, sienas ir pan.) arba
elektromagnetinę aplinką.
 Antena įmontuota į įrenginį, kaip rodo brūkšninė linija
( pav.). BLUETOOTH ryšio jautrumas pagerės pasukus
įmontuotą anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį. Kai tarp
prijungto įrenginio antenos ir įmontuotos šio įrenginio
antenos yra kliūčių, gali atsirasti triukšmas, trūkinėti garsas
arba neveikti ryšys.
 BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali atsirasti triukšmas
ar trūkinėti garsas esant toliau nurodytoms sąlygoms.
 Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra žmogaus kūnas.
Šią situaciją galima pagerinti pastatant BLUETOOTH įrenginį
taip, kad jis būtų nukreiptas į įrenginio anteną.
 Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūtis, pvz.,
metalinis objektas ar siena.
 Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį, pvz., „Wi-Fi“ įrenginys,
belaidis telefonas arba mikrobangų krosnelė, naudojamas
šalia įrenginio.
Kadangi
BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“ (IEEE802.11b/g/n)

naudoja tą patį dažnį (2,4 GHz), gali atsirasti mikrobangų
trikdžių, dėl kurių gali girdėtis triukšmas ar pradėti trūkinėti
garsas arba ryšys gali neveikti, jei šis įrenginys naudojamas
šalia „Wi-Fi“ įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
 Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu nuo belaidžio
„Wi-Fi“ įrenginio.
 Jei šį įrenginį naudojate mažesniu kaip 10 m atstumu
nuo „Wi-Fi“ įrenginio, išjunkite „Wi-Fi“ įrenginį.
 Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį kuo arčiau
vienas kito.
 BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti
elektroninių medicininių įrenginių veikimą. Kad neįvyktų
nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis
išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
 Nenaudokite šio įrenginio lėktuve. Radijo bangos gali paveikti
prietaisus ir gali įvykti gedimas dėl netinkamo veikimo.
 Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes, atitinkančias
BLUETOOTH standartą, kad būtų užtikrinamas saugus
ryšys naudojant BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau,
atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti nepakankama.
Būkite atsargūs, kai užmezgate ryšį naudodamiesi
BLUETOOTH belaide technologija.
 Neprisiimame jokios atsakomybės dėl naudojantis
BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios informacijos.
 Negarantuojama, kad pavyks užmegzti ryšį su visais
BLUETOOTH įrenginiais.
 BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys turi atitikti
BLUETOOTH standartą, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“,
ir turi būti patvirtintas jo autentiškumas.
 Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka minėtą BLUETOOTH
standartą, kai kurių įrenginių gali nepavykti tinkamai
prijungti arba jie gali tinkamai neveikti atsižvelgiant
į įrenginio funkcijas arba specifikacijas.
 Kai kalbatės telefonu naudodamiesi laisvų rankų įranga,
gali atsirasti triukšmas, atsižvelgiant į įrenginį arba
ryšio aplinką.
Atsižvelgiant
į ketinamą prijungti įrenginį, gali užtrukti šiek

tiek laiko, kol bus pradėtas užmegzti ryšys.
Dėl įrenginio krovimo
 Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant USB. Norint įkrauti,
reikalingas asmeninis kompiuteris su USB prievadu.
 Kraunant negalima įjungti šio įrenginio ir naudoti BLUETOOTH
bei garso mažinimo funkcijų.
 Galite naudoti įrenginį prijungę pridėtą ausinių kabelį, net kai
įrenginys kraunamas.
 Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką, įkraunamas maitinimo
elementas gali neišlaikyti pakankamos įkrovos. Maitinimo
elementas galės išlaikyti įkrovą tinkamai kelis kartus
pakartotinai iškrovus ir įkrovus.
 Jei laikote įrenginį nenaudojamą ilgą laiką, įkraukite
maitinimo elementą kas pusę metų, kad jis per daug
neišsikrautų.
 Jei laikas, kurį galite naudoti įrenginį, tampa ypač trumpas,
įkraunamą maitinimo elementą reikia pakeisti nauju.
Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją, kad pakeistų
maitinimo elementą.
Pastaba dėl statinės elektros
 Statinė kūne susikaupusi elektra gali sukelti lengvą
dilgčiojimą ausyse. Kad iki minimumo sumažintumėte
poveikį, dėvėkite drabužius, pagamintus iš
natūralių medžiagų.
Jei įrenginys neveikia tinkamai
 Atkurkite įrenginio nustatymus ( pav.).
Spauskite mygtuką RESET smailiu objektu, pvz., segtuku,
kol pajusite spragtelėjimą. Įrenginys bus nustatytas iš naujo.
Susiejimo informacija nepanaikinama.
Nelaikykite šio įrenginio vietoje, kurioje drėgna, daug dulkių,
suodžių ar garų, tiesioginių saulės spindulių apšviestose
vietose arba automobilyje, sustabdytame prie šviesoforo.
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
BLUETOOTH įrenginys gali neveikti naudojant mobiliuosius
telefonus, atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas ir vietą, kurioje
naudojama įranga.
Jei jaučiate diskomfortą panaudoję BLUETOOTH įrenginį,
nedelsdami nustokite naudoti BLUETOOTH įrenginį. Jei kurios
nors problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu dideliu garsumu galite
sugadinti klausą. Eismo saugos sumetimais nenaudokite šio
įrenginio, kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.
Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir jo nespauskite,
nes ilgai tai darydami galite jį deformuoti.
Stipriai nekratykite įrenginio.
Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
Saugokite įrenginį nuo vandens. Įrenginys nėra
atsparus vandeniui.
Nepamirškite laikytis toliau išvardytų atsargumo priemonių.
 Saugokitės, kad neįmestumėte įrenginio į kriauklę arba
kitą vandens talpyklą.
 Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra drėgmės arba
prastos oro sąlygos, pvz., lyja arba sninga.
 Nesušlapinkite įrenginio.
Jei liesite įrenginį šlapiomis rankomis arba apgaubsite
įrenginį drėgnu drabužiu, įrenginys gali sušlapti ir sugesti.
Ausinių gaubtų kokybė gali suprastėti dėl ilgalaikio laikymo
arba naudojimo.
Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Bendrieji duomenys
Ryšio sistema: BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis: BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė
Maksimalus ryšio diapazonas: tiesioginio matomumo
linija – apie 10 m1)
Dažnio diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
HSP (ausinių profilis)
Palaikomas kodekas3): SBC4), AAC5), „aptX“
Palaikomas turinio apsaugos metodas: SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP): 20–20 000 Hz
(diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
Pridedami elementai:
Belaidės triukšmą mažinančios erdvinio garso ausinės (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi (maždaug 50 cm) (1)
Ausinių kabelis (maždaug 1,2 m) (1)
Nešiojimo krepšys (1)
Nurodymų vadovas (šis lapas) (1)
Greito pasirengimo darbui vadovas (1)
Kiti dokumentai (1 rinkinys)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktinis veikimo atstumas gali skirtis atsižvelgiant į tokius
veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink
mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas,
antenos charakteristika, operacinė sistema, taikomoji
programa ir kt.
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo BLUETOOTH ryšio tarp
įrenginių paskirtį.
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
Pojuosčio kodekas
Išplėstinis garso kodavimas
Belaidės triukšmą mažinančios
erdvinio garso ausinės
Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė: įmontuotas įkraunamas ličio jonų
maitinimo elementas
5 V nuolatinė srovė: kai kraunama per USB
Svoris maždaug: 245 g
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
Nominalios energijos sąnaudos: 1,5 W
Naudojimo valandos:
Jungiant per BLUETOOTH įrenginį
Muzikos atkūrimo laikas:
maks. 13 val. (triukšmo mažinimo funkcija įjungta),
maks. 19 val. (triukšmo mažinimo funkcija išjungta)
Ryšio laikas:
maks. 10 val. (triukšmo mažinimo funkcija įjungta),
maks. 12 val. (triukšmo mažinimo funkcija išjungta)
Budėjimo laikas:
maks. 26 val. (triukšmo mažinimo funkcija įjungta),
maks. 150 val. (triukšmo mažinimo funkcija išjungta)
Prijungus ausinių kabelį
Maks. 24 val. (triukšmo mažinimo funkcija įjungta)
Pastaba: Naudojimo valandos gali būti trumpesnės
atsižvelgiant į kodeką ir naudojimo sąlygas.
Krovimo laikas:
maždaug 2,5 val.
Pastaba: krovimo valandos gali skirtis atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas.
Krovimo temperatūra: 5–35 °C
Imtuvas
Tipas: uždaras, dinaminis
Pagrindiniai įrenginiai: 40 mm
Dažnio atsakas: 8–22 000 Hz (kai naudojamas ausinių kabelis)
Maksimali įvestis: 100 mW (kai naudojamas ausinių kabelis)
Impedansas:
triukšmo mažinimo funkcija įjungta: 23 Ω (1 kHz)
(kai naudojamas ausinių kabelis)
triukšmo mažinimo funkcija išjungta: 50 Ω (1 kHz)
(kai naudojamas ausinių kabelis)
Jautrumas:
triukšmo mažinimo funkcija įjungta: 98 dB/mW
(kai naudojamas ausinių kabelis)
triukšmo mažinimo funkcija išjungta: 100 dB/mW
(kai naudojamas ausinių kabelis)
Mikrofonas
Tipas: elektretinis kondensatorius
Kryptingumas: daugiakryptis
Efektyvusis dažnių diapazonas: 100–10 000 Hz
Maitinimo elemento krovimo
per USB sistemos reikalavimai
Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri nors iš toliau
nurodytų operacinių sistemų ir kuriame yra USB prievadas:
Operacinės sistemos
(naudojant „Windows“)
„Windows 8.1“ / „Windows 8.1 Pro“
„Windows 8“ / „Windows 8 Pro“
„Windows 7“
„Home Basic“ / „Home Premium“ / „Professional“ /
„Ultimate“
„Windows Vista“ (2 pakeitimų paketas arba naujesnė versija)
„Home Basic“ / „Home Premium“ / „Business“ / „Ultimate“
®
®
®
®
®
®
(naudojant „Mac“)
„Mac OS X“ (10.3 arba naujesnė versija)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
Latviski
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu elektrošoka risku, neaiztieciet korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā
vai iebūvētā skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/akumulatoru
komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem)
ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem,
ugunij vai tamlīdzīgi.
Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas
tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju,
skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos
norādītās adreses.
Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem
noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo
vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/
Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/
akumulatoriem, kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām (attiecas uz
Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu
un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots
kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir
vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde
palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ ierīcei
nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/
akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās
iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam,
nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/
akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta
droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/
akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par
šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju
vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju/
akumulatoru.
BLUETOOTH vārda zīme un logotipi pieder BLUETOOTH SIG, Inc.,
un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs
reģistrēta preču zīme.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation
ASV un/vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV
un citās valstīs.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un
citās valstīs.
Atzīme aptX un aptX logotips ir CSR plc vai kāda šīs grupas
uzņēmuma preču zīmes, kas var būt reģistrētas vienā vai
vairākās jurisdikcijās.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo
īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
Piesardzības pasākumi
Par BLUETOOTH sakariem
 Bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH darbojas aptuveni 10 metru
rādiusā. Maksimālais sakaru attālums var mainīties atkarībā
no šķēršļiem (cilvēka ķermeņa, metāla priekšmetiem, sienas
u.tml.) vai elektromagnētiskās vides.
 Iekārtā ir iebūvēta antena, kā parādīts ar punktotu līniju
(attēls ). BLUETOOTH sakaru jutīgumu var uzlabot,
pagriežot iebūvēto antenu BLUETOOTH ierīces virzienā.
Ja starp savienotās ierīces antenu un šīs iekārtas iebūvēto
antenu ir šķēršļi, var rasties troksnis vai audio pārtraukumi,
kā arī sakari var tikt deaktivizēti.
 BLUETOOTH sakari var tikt deaktivizēti vai var rasties troksnis
vai audio pārtraukumi, ja ir spēkā tālāk aprakstītie nosacījumi.
 Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci ir cilvēka ķermenis.
Šajā gadījumā uzlabojumus var panākt, novietojot
BLUETOOTH ierīci pretī iekārtas antenai.
 Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci atrodas kāds šķērslis,
piemēram, metāla priekšmets vai siena.
 Iekārtas tuvumā tiek lietota ierīce, kas izmanto 2,4 GHz
frekvenci, piemēram, Wi-Fi ierīce, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
 Tā kā BLUETOOTH ierīces un tehnoloģija Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) izmanto vienu frekvenci (2,4 GHz),
var rasties mikroviļņu traucējumi, kuru rezultātā iespējams
troksnis, audio pārtraukumi vai sakaru deaktivizēšana,
ja šo iekārtu izmantojat Wi-Fi ierīces tuvumā. Šādā gadījumā
veiciet tālāk norādītās darbības.
 Izmantojiet šo ierīci vismaz 10 metru attālumā
no Wi-Fi ierīces.
 Ja šī iekārta tiek izmantota tuvāk par 10 metriem
no Wi-Fi ierīces, izslēdziet Wi-Fi ierīci.
 Uzstādiet šo iekārtu un BLUETOOTH ierīci pēc iespējas
tuvāk citu citai.
 Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt
elektronisko medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo iekārtu
un citas BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās
var izraisīt negadījumu.
 Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne, slimnīcā
vai degvielas uzpildes stacijā
 Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatora tuvumā
 Nelietojiet iekārtu uz lidmašīnas klāja. Radio viļņi var ietekmēt
instrumentus, izraisot negadījumu darbības traucējumu dēļ.
(turpinājums aizmugurē)
 Ilglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas, to uzlikas
var nolietoties.
 Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai
problēmas saistībā ar šo iekārtu, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
A
Nomaiņai paredzētas papildu austiņu uzlikas var iegādāties
pie tuvākā Sony izplatītāja.
Specifikācijas
Vispārīgi
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izvade: BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons: tiešā redzamībā
aptuveni 10 m1)
Frekvenču josla: 2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Atbalstītais kodeks3): SBC4), AAC5), aptX
Atbalstītā satura aizsardzības metode: SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP): 20–20 000 Hz
(iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
Iekļautie priekšmeti:
Bezvadu stereo austiņas ar trokšņu neitralizāciju
Mikro USB kabelis (apm. 50 cm) (1)
Austiņu kabelis (aptuveni 1,2 m) (1)
Somiņa pārnēsāšanai (1)
Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa) (1)
Ātrās sākšanas norādījumi (1)
Citi dokumenti (1 komplekts)
B
C
1)
2)
MIC
3)
4)
5)
Latviski
(turpinājums no priekšpuses)
 Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas
drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu savienojumu laikā,
kad tiek izmantota bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH,
bet drošība atkarībā no iestatījumiem var būt nepietiekama.
Uzmanieties, kad sakariem izmantojat bezvadu
tehnoloģiju BLUETOOTH.
 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas
noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
 Savienojumu ar visām BLUETOOTH ierīcēm nevar garantēt.
 Lai ierīce atbilstu Bluetooth SIG, Inc. izstrādātajam
BLUETOOTH standartam un tiktu autentificēta, tai ir
nepieciešama funkcija BLUETOOTH.
 Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš norādītajam
BLUETOOTH standartam, atkarībā no ierīces iespējām
un specifikācijām dažas ierīces nevarēs savienot vai tās
nedarbosies pareizi.
 Laikā, kad runāšanai izmantojat tālruņa brīvroku sistēmu,
var rasties troksnis (atkarībā no ierīces vai sakaru vides).
 Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt nepieciešams
noteikts laiks, pirms tiek izveidoti sakari.
Par iekārtas uzlādi
 Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot USB savienojumu.
Uzlādei ir nepieciešams personālais dators ar USB portu.
 Uzlādes laikā šo iekārtu nevar ieslēgt, kā arī nevar izmantot
funkciju BLUETOOTH un trokšņu neitralizācijas funkciju.
 Varat šo iekārtu izmantot arī uzlādes laikā, pievienojot
komplektācijā iekļauto austiņu kabeli.
 Ja iekārtu ilglaicīgi neesat lietojis, akumulators var
nenodrošināt pietiekamu lādiņu. Akumulators varēs
nodrošināt pietiekamu lādiņu pēc tā vairākkārtējas
izlādes un uzlādes.
 Ja ilglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat, uzlādējiet
akumulatoru reizi pusgadā, lai novērstu pārliecīgu izlādi.
 Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks ārkārtīgi saīsinās,
akumulators jāaizstāj ar jaunu. Sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju, lai veiktu akumulatora maiņu.
Piezīme par statisko elektrību
 Korpusā uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vieglu
kņudēšanu ausīs. Lai minimizētu šo efektu, valkājiet
dabiska auduma drēbes.
Ja iekārta nedarbojas pareizi
 Atiestatiet iekārtu (attēls ).
Spiediet pogu RESET ar spicu priekšmetu, piemēram, adatu,
līdz sajūtat klikšķi. Iekārta tiks atiestatīta. Informācija par
savienošanu pārī netiek dzēsta.
 Ja problēmu neizdodas novērst, arī izpildot iepriekš
aprakstīto atiestatīšanas darbību, inicializējiet iekārtu
tālāk aprakstītajā veidā.
Izslēdziet iekārtu, turot nospiestu pogu POWER ilgāk nekā
2 sekundes. Pēc tam reizē nospiediet pogu POWER un
un turiet ilgāk nekā 7 sekundes. Indikators
pogu /
(zils) iemirgojas 4 reizes, un iekārtai tiek atjaunoti rūpnīcas
noklusējuma iestatījumi. Tiek dzēsta visa informācija par
savienošanu pārī.
 Pēc iekārtas inicializēšanas to, iespējams, nevarēs savienot
ar iPhone ierīci vai datoru. Šādā gadījumā dzēsiet informāciju
par šīs iekārtas savienošanu pārī no iPhone ierīces vai datora
un pēc tam no jauna veiciet savienošanu pārī.
Kas ir trokšņu neitralizācija?
 Trokšņu neitralizācijas shēma uztver ārējos trokšņus ar
iebūvētiem mikrofoniem un sūta uz iekārtu līdzvērtīgu
pretēju signālu, kas neitralizē trokšņus.
 Trokšņu neitralizācijas efekts var nebūt jūtams ļoti klusā
vidē, vai arī noteikti trokšņi var būt dzirdami.
 Trokšņu neitralizācijas efekts var mainīties atkarībā no
veida, kā valkājat iekārtu.
 Trokšņu neitralizācijas funkcija primāri ir paredzēta darbam
ar zemfrekvenču joslas trokšņiem. Lai arī troksnis tiek
samazināts, tas netiek pilnībā likvidēts.
 Ja lietojat iekārtu vilcienā vai automašīnā, trokšņi var būt
dzirdami atkarībā no apstākļiem uz ielas.
 Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus un trokšņus. Ja tas
notiek, pārvietojiet iekārtu tālāk no mobilā tālruņa.
 Neaizsedziet austiņu mikrofonus (MIC) ar rokām. Trokšņu
neitralizācijas funkcija var nedarboties pareizi (attēls ).
Citas
 Nenovietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta mitrumam,
putekļiem, sodrējiem vai tvaikiem, tiešai saules gaismai,
vai automašīnā, kas gaida satiksmes signālu. Tas var izraisīt
nepareizu darbību.
 Ierīces funkcija BLUETOOTH var nebūt lietojama mobilajos
tālruņos atkarībā no radio viļņu stāvokļa un vietas, kur
aprīkojums tiek izmantots.
 Ja pēc BLUETOOTH ierīces lietošanas izjūtat diskomfortu,
nekavējoties pārtrauciet BLUETOOTH ierīces lietošanu.
Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
 Šīs iekārtas klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi.
Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet šo iekārtu, braucot ar
automašīnu vai divriteni.
 Nenovietojiet svaru uz ierīces, jo ilgstošas uzglabāšanas laikā
tas var deformēt ierīci.
 Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam triecienam.
 Tīriet iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu.
 Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai. Iekārta nav
ūdensdroša.
Neaizmirstiet ievērot tālāk aprakstītos piesardzības
pasākumus.
 Uzmanieties, lai neiemestu iekārtu izlietnē vai citā ar ūdeni
pildītā konteinerā.
 Neizmantojiet iekārtu mitrās vietās vai sliktos laikapstākļos,
piemēram, lietū vai sniegā.
 Neslapiniet iekārtu.
Ja pieskaraties iekārtai ar mitrām rokām vai atstājat iekārtu
slapjās drēbēs, iekārta var samirkt, kas savukārt var izraisīt
iekārtas darbības traucējumus.
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem
kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns radītais
magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums,
antenas veiktspēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir mērķis sakariem
starp BLUETOOTH ierīcēm.
Kodeks: audio signāla saspiešana un pārveidošanas formāts
Apakšjoslas kodeks
Uzlabotā audio kodēšana
Bezvadu stereo austiņas
ar trokšņu neitralizāciju
Barošanas avots:
3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu akumulators
5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots USB ports
Masa: aptuveni 245 g
Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš: 1,5 W
Lietošanas ilgums:
Ja izveidots savienojums, izmantojot BLUETOOTH ierīci
Mūzikas atskaņošanas ilgums:
Lielākais, 13 stundas (NC iesl.); lielākais, 19 hours
(NC izsl.)
Sakaru ilgums:
Lielākais, 10 stundas (NC iesl.); lielākais, 12 stundas
(NC izsl.)
Gaidstāves ilgums:
Lielākais, 26 hours (NC iesl.); lielākais, 150 stundas
(NC izsl.)
Ja izveidots austiņu kabeļa savienojums
Lielākais, 24 stundas (NC iesl.)
Piezīme. Lietošanas ilgums var būt mazāks atkarībā
no kodeka un lietošanas apstākļiem.
Uzlādes ilgums:
Aptuveni 2,5 stundas
Piezīme. Uzlādes ilgums var atšķirties atkarībā
no lietošanas apstākļiem.
Uzlādes temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab,
et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada
koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb)
keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui
0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende
toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära
hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku
vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning
elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise
tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul
vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest
tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe
saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
BLUETOOTH ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.
registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab
neid litsentsi alusel.
N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või
teistes riikides.
Mac ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc. registreeritud
kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
BLUETOOTHi side
Seadme laadimine
Veids: elektreta kondensators
Uztveršanas virziens: visaptverošs virziens
Efektīvais frekvenču diapazons: 100–10 000 Hz
Sistēmas prasības akumulatora
uzlādei, izmantojot USB
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura no šīm
operētājsistēmām un kurš ir aprīkots ar USB portu:
Operētājsistēmas
(ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (2. servisa pakotne vai jaunāka)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
Eesti keel
HOIATUS
Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge avage korpust.
Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega
personalil.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või
integreeritud kapp.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks
ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult
seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad
EL-i direktiivid
Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja.
Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu
õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel
aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide
tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides
oleval aadressil.
Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele
kehtivatele sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide asenduspolstreid
saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.
Spetsifikatsioonid
Üldised spetsifikatsioonid
Ettevaatusabinõud
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Mikrofons
 Ärge pange seadet niiskesse, tolmusesse, tahmasesse kohta,
auru sisse, otsesesse päikesevalgusse ega kasutage seda
autos. See võib põhjustada talitlushäire.
 BLUETOOTH-seade ei pruugi töötada mobiiltelefonidega,
olenevalt raadiolainetest ja seadme kasutamise kohast.
 Kui teil on pärast BLUETOOTH-seadme kasutamist halb
enesetunne, lõpetage kohe BLUETOOTH-seadme kasutamine.
Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
 Seadme kuulamine väga tugeva heliga võib teie kuulmist
mõjutada. Liiklusohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet
sõiduki juhtimise või jalgrattaga sõitmise ajal.
 Ärge rakendage seadmele raskust ega avaldage survet,
kuna see võib pikaajalisel hoiustamisel seadme kuju muuta.
 Ärge laske seadmel taluda liigseid lööke.
 Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
 Ärge laske seadmel veega kokku puutuda. Seade pole
veekindel.
Ärge unustage järgimast allolevaid ettevaatusabinõusid.
 Ärge laske seadmel kraanikaussi või muusse veega
täidetud mahutisse kukkuda.
 Ärge kasutage seadet niisketes kohtades või halva ilmaga
(nt vihma või lume käes).
 Ärge laske seadmel märjaks saada.
Kui puudutate seadet märgade kätega või panete selle
niiske rõivaeseme sisse, võib seade märjaks saada ja see
võib põhjustada seadme rikke.
 Kõrvaklappide polster võib pikaajalise hoiustamise või
kasutamise käigus kahjustuda.
 Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida
selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima
edasimüüjaga.
Märk aptX ja aptX-i logo on ettevõtte CSR plc või sellele
kuuluvate ettevõtete kaubamärgid, mis võivad olla
registreeritud ühes või mitmes jurisdiktsioonis.
(ja izmantojat Mac datoru)
Mac OS X (versija 10.3 vai jaunāka)
Veids: slēgta tipa, dinamisks
Skaļruņu bloki: 40 mm
Frekvenču raksturlīkne: 8–22 000 Hz (ja tiek izmantots
austiņu kabelis)
Maksimālā ievade: 100 mW (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
Pilnā pretestība:
NC iesl.: 23 Ω (1 kHz) (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
NC izsl.: 50 Ω (1 kHz) (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
Jutīgums:
NC iesl.: 98 dB/mW (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
NC izsl.: 100 dB/mW (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
Muud
iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk
USA-s ja teistes riikides.
 BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia toimib ligikaudu 10 meetri
ulatuses. Maksimaalne sideulatus võib takistustest (inimkeha,
metall, sein jne) või elektromagnetilisest keskkonnast
olenevalt erineda.
 Õhuantenn on seadmesse integreeritud punktiiriga näidatud
kohas (joonis ). BLUETOOTH-side tundlikkus paraneb, kui
keerata integreeritud õhuantenn ühendatud BLUETOOTHseadme poole. Kui ühendatud seadme õhuantenni ja selle
seadme integreeritud õhuantenni vahel on takistusi, võib
tekkida müra, heli võib kaduda või side katkeda.
 Järgmistes olukordades võib BLUETOOTH-side katkeda või
tekkida müra või heli kadumine.
 Seadme ja BLUETOOTH-seadme vahel on inimene.
Seda olukorda saab parandada, suunates BLUETOOTHseadme teise seadme õhuantenni poole.
 Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistus
(nt metallese või sein).
 Selle seadme läheduses kasutatakse seadet, mis kasutab
sagedust 2,4 GHz (nt Wi-Fi-seadet, juhtmeta telefoni
või mikrolaineahju).
 Kuna BLUETOOTH-seadmed ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
kasutavad sama sagedust (2,4 GHz), võivad mikrolained
häireid tekitada ja seetõttu võib tekkida müra, heli võib
kaduda või side katkeda, kui seda seadet Wi-Fi-seadme
läheduses kasutatakse. Sellisel juhul tehke järgmist.
 Kasutage seadet vähemalt 10 m kaugusel Wi-Fi-seadmest.
 Kui seadet kasutatakse Wi-Fi-seadmele lähemal kui 10 m,
lülitage Wi-Fi-seade välja.
 Paigaldage see seade ja BLUETOOTH-seade üksteisele
võimalikult lähedale.
 BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad
mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd.
Õnnetuste vältimiseks lülitage see seade ja muud
BLUETOOTH-seadmed järgmistes kohtades välja.
 Haiglates või bensiinijaamades, kus võib olla
kergestisüttivaid gaase.
 Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
 Ärge kasutage seadet lennukis. Raadiolained võivad
seadmeid mõjutada, põhjustades rikke tõttu õnnetuse.
 See seade toetab turvafunktsioone, mis vastavad
BLUETOOTHi standardile, et tagada turvaline ühendus,
kui kasutatakse BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat,
kuid turvalisusest ei pruugi olenevalt seadistusest piisata.
Olge BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia kaudu side
loomisel ettevaatlik.
 Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel teabe
lekkimise eest.
 Ühendust kõigi BLUETOOTH-seadmetega ei saa garanteerida.
 BLUETOOTH-funktsiooniga seade peab vastama ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. määratud BLUETOOTHi standardile ja
seade tuleb autentida.
 Isegi kui ühendatud seade vastab ülalmainitud
BLUETOOTHi standardile, ei pruugi kõigi seadmete
ühendamine nende funktsioonide või tehniliste andmete
tõttu õnnestuda või ei pruugi need korralikult töötada.
 Kui räägite telefoniga, kasutades vabakäe-süsteemi, võib
seadmest või suhtluskeskkonnast tulenevalt müra esineda.
 Olenevalt ühendatavast seadmest võib side alustamine
aega võtta.
Uztvērējs
 Kui kasutate seadet rongis või autos, võib tänavaoludest
sõltuvalt müra esineda.
 Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid ja müra.
Kui nii juhtub, viige seade mobiiltelefonist kaugemale.
 Ärge katke peakomplekti mikrofone (MIC) kätega kinni.
Müravähendusfunktsioon ei pruugi korralikult toimida
(joonis ).
Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
 Seda seadet saab laadida ainult USB abil. Laadimiseks
on vajalik USB-pordiga personaalarvuti.
 Seda seadet ei saa laadimise ajal sisse lülitada ega
BLUETOOTHI ja müraeemalduse funktsiooni kasutada.
 Saate kasutada seadet isegi seadme laadimise ajal,
ühendades kaasasoleva kõrvaklappide kaabli.
 Kui te seadet kaua ei kasuta, ei pruugi aku piisavat taset
säilitada. Aku suudab säilitada piisava laetuse taseme
pärast mitmekordset tühjenemist ja laadimist.
 Kui hoiustate seadet pikka aega, laadige akut kord poole
aasta jooksul liigse tühjenemise vältimiseks.
 Kui seadme kasutusaeg muutub äärmiselt lühikeseks, tuleb
aku välja vahetada. Aku väljavahetamiseks võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
Märkus staatilise elektri kohta
 Kehasse kogunenud staatiline elekter võib põhjustada
kõrvades kerget kuminat. Selle mõju vähendamiseks
kandke looduslikest materjalidest rõivaid.
Kui seade ei tööta korralikult
Sidesüsteem: BLUETOOTHi spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund: BLUETOOTHi spetsifikatsiooni võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik: otsenähtavusel ligikaudu 10 m1)
Sagedusriba: 2,4 GHz riba (2,4000 – 2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Toetatud kodek3): SBC4), AAC5), aptX
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusvahemik (A2DP): 20 – 20 000 Hz
(diskreetimissagedus 44,1 kHz)
Komplekti kuuluvad:
juhtmeta müra eemaldav stereo peakomplekt (1)
mikro-USB-kaabel (ligikaudu 50 cm) (1)
kõrvaklappide kaabel (ligikaudu 1,2 m) (1)
kandekott (1)
kasutusjuhend (see leht) (1)
kiiralustusjuhend (1)
muud dokumendid (1 komplekt)
1)
2)
3)
4)
5)
Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete
vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad
magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus,
antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side
eesmärgile seadmete vahel.
Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming
Alamriba kodek
Täpsem helikodeering
Juhtmeta müra eemaldav
stereo peakomplekt
Toiteallikas:
alalisvool 3,7 V: integreeritud korduvlaaditav
liitiumioonaku
alalisvool 5 V: USB-ga laadimisel
Kaal: ligikaudu 245 g
Töötemperatuur: 0–40 °C
Elektritarbimise nimiväärtus: 1,5 W
Kasutusaeg tundides:
ühenduse loomisel BLUETOOTH-seadme kaudu
Muusika taasesituse aeg:
kuni 13 tundi (NC ON), kuni 19 tundi (NC OFF)
Sideaeg:
kuni 10 tundi (NC ON), kuni 12 tundi (NC OFF)
Ooteaeg:
kuni 26 tundi (NC ON), kuni 150 tundi (NC OFF)
Kõrvaklappide kaabliga ühendamisel
kuni 24 tundi (NC ON)
Märkus: kodekist ja kasutustingimustest olenevalt
võib kasutusaeg lühem olla.
Laadimisaeg:
ligikaudu 2,5 tundi
Märkus: laadimsaeg võib kasutustingimustest
olenevalt erineda.
Laadimistemperatuur: 5–35 °C
Vastuvõtja
Tüüp: suletud, dünaamiline
Kõlaseadmed: 40 mm
Sagedusvastus: 8 – 22 000 Hz (kõrvaklappide kaabli
kasutamisel)
Suurim sisendvõimsus: 100 mW (kõrvaklappide kaabli
kasutamisel)
Näivtakistus:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
Tundlikkus:
NC ON: 98 dB/mW (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
NC OFF: 100 dB/mW (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
Mikrofon
Tüüp: Elektreedist kondensaator
Suunatavus: toimib igas suunas
Toimiv sagedusvahemik: 100 – 10 000 Hz
Süsteeminõuded aku
laadimiseks USB-ga
 Lähtestage seade (joonis ).
Vajutage nuppu RESET teravaotsalise esemega
(nt nööpnõelaga), kuni kuulete klõpsu. Seade lähtestatakse.
Sidumisteavet ei kustutata.
 Kui probleem püsib isegi pärast ülal nimetatud
lähtestustoimingut, lähtestage seade järgmiselt.
Lülitage seade välja, hoides toitenuppu üle 2 sekundi all.
korraga üle
Seejärel hoidke toitenuppu ja nuppu /
7 sekundi all. Näidik (sinine) vilgub 4 korda ja seade on tehase
sätetele lähtestatud. Kogu sidumisteave on kustutatud.
 Pärast seadme lähtestamist ei saa see teie iPhone’i või
arvutiga ühendust luua. Sellisel juhul kustutage iPhone’ist
või arvutist sidumisteave ja siduge need uuesti.
Arvuti, kuhu on eelnevalt installitud üks järgmistest
operatsioonisüsteemidest ja millel on USB-port.
Mis on müraeemaldus?
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.
 Müraeemalduse ahel tajub sisseehitatud mikrofonide
kaudu välist müra ja saadab seadmesse võrdväärset,
kuid vastupidist eemaldussignaali.
 Müraeemalduse mõju pole väga vaikses keskkonnas
märgata või kõlada võib mõningast müra.
 Müraeemalduse mõju võib seadme kandmisviisist
olenevalt erineda.
 Müraeemaldusfunktsioon toimib peamiselt madala
sagedusega müra puhul. Kuigi müra vähendatakse,
ei eemaldata seda täielikult.
Operatsioonisüsteemid
(Windowsi kasutamisel)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (hoolduspakett 2 või uuem)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(Maci kasutamisel)
Mac OS X (versioon 10.3 või uuem)
Download PDF

advertising