Sony | MDR-1RBT | Sony MDR-1RBT Belaidės ausinės MDR-1RBT Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

1 Laadige alla ja installige rakendus “NFC Easy Connect”.
Atskaņošana un zvanīšana
Eestikeelne
Mūzikas klausīšanās
Seadme laadimine
Külastage veebisaiti:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Darbiniet šo ierīci pēc Bluetooth savienojuma izveides ar Bluetooth iekārtu.
Kahemõõtmelise koodiga:
kasutage kahemõõtmelise koodi lugeja rakendust.
Profils: A2DP, AVRCP
Laadimine algab, kui seade on ühendatud
arvutile. Laadimine lõppeb maksimaalselt
6 tunni pärast ja laadimise indikaator
(punane) kustub.
Sāciet atskaņošanu Bluetooth iekārtā.
VOL+
Bezvadu stereo
austiņas ar mikrofonu
Traadita stereo
kuularid koos
mikrofoniga
Bevielės stereofoninės
ausinės su mikrofonu
Lühijuhend
LV
EE
Greito veiksmų pradėjimo
instrukcija
Zvanīšana/zvana saņemšana
Profils: HSP, HFP
LT
Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanītu.
Lai pārtrauktu zvanu, piespiediet ierīces
Piespiediet ierīces
Ühendamine nutitelefoniga, kasutades ühte korraldust
Enne sidumist laadige see seade.
Puudutades seadet nutitelefoniga, lülitub seade automaatselt sisse, seejärel teostab sidumise ja Bluetooth ühenduse.
1 Paigutage Bluetooth seade sellest seadmest kuni 1 meetri kaugusele.
2 Lülitage see seade sidumise režiimi.
1 Seadistage selle seadme NFC lüliti seisu ON.
Kui see seade on välja
lülitatud, vajutage ja
hoidke kauem kui 7
sekundit all nuppu
POWER.
taustiņu, kad pienāk ienākošais zvans.
Veenduge, et pärast nupu
vabastamist indikaator
vilgub vaheldumisi siniselt ja
punaselt.
Sinine
Savietojamie viedtālruņi
• Viedtālruņi ar iebūvētu NFC funkciju
(Operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka
versija, izņemot Android 3.x)
Kui Bluetooth seadme kuvale ilmub leitud seadmete loend, valige “MDR-1RBT”.
Kui Bluetooth seadme kuval peab sisestama parooli, sisestage “0000”.
4 Looge Bluetooth ühendus Bluetooth seadmest.
1 Lülitage see seade sisse.
Seadme kasutamine, ühendades komplekti kuuluva juhtme
Võite seda seadet kasutada kui tavalisi juhtmega kõrvaklappe, ühendades komplekti kuuluva juhtme.
Kui see seade on välja
lülitatud, vajutage
ja hoidke umbes 2
sekundit all nuppu
POWER.
Komplekti kuuluv juhe
Sinine
Bluetooth funktsioon on välja lülitatud.
2 Looge Bluetooth ühendus Bluetooth seadmest.
MDR-1RBT
Sīkāku informāciju skatiet viedtālruņa lietošanas pamācībā.
“NFC Easy Connect” ir Android telefoniem paredzēta Sony oriģināla lietotne, kas ir pieejama Google Play Store.
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, atrodiet “NFC Easy Connect” un lejupielādējiet bezmaksas lietotni.
4-441-038-32(1)
Latviski
Savienošana ar viedtālruni, izmantojot vienu komandu
Ierīces uzlādēšana
Uzlādēšana sākas, kad ierīce ir pieslēgta
pie datora. Uzlādēšana tiek pabeigta
maksimāli pēc apmēram 6 stundām, un
automātiski nodziest indikators (sarkans).
Kamēr šī ierīce ir
izslēgta, piespiediet un
ilgāk nekā 7 sekundes
turiet piespiestu POWER
taustiņu.
Pārliecinieties, ka pēc taustiņa
atbrīvošanas indikators
pamīšus mirgo zilā un sarkanā
krāsā.
Zils
Sarkans
3 Veiciet sapārošanas darbības Bluetooth iekārtā, lai atrastu šo ierīci.
Helistamine/kõne vastuvõtt
Käivitage mobiiltelefon, et helistada.
Kõne katkestamiseks vajutage seadme
Pieskarieties ar viedtālruni šīs ierīces N daļai.
Izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu savienojumu.
Lai atvienotu, vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni.
Varat izvēlēties skaņu no citām ar NFC savietojamām
Bluetooth iekārtām. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības
rokasgrāmatā.
Vajutage seadme
nuppu.
nuppu, kui saabub sissetulev kõne.
Käivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal.
Turpiniet ierīcei pieskarties ar
viedtālruni, līdz viedtālrunis vibrē.
Ierīces izmantošana, pieslēdzot komplektācijā iekļauto vadu
Varat šo ierīci izmantot kā parastas vadu austiņas, pieslēdzot komplektācijā iekļauto vadu.
Komplektācijā iekļautais vads
Ühe korralduse ühendus nutitelefoniga (NFC)
NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähivälja traadita sidet
erinevate seadmete, näiteks mobiiltelefonide ja IC mikroskeemide vahel. Tänu NFC funktsioonile
saab andmesidet hõlpsasti teostada, puudutades vastavat sümbolit või kohta NFCga ühilduval
seadmel.
NFC funktsiooni kasutades lülitub seade automaatselt sisse ning seejärel seotakse ja ühendatakse
Bluetooth seadmega.
Ühilduvad nutitelefonid
Bluetooth funkcija ir izslēgta.
• Sisseehitatud NFC funktsiooniga nutitelefonid
(Operatsioonisüsteem: Android 2.3.3 või uuem
versioon, väljaarvatud Android 3.x)
Ettevalmistus nutitelefoni kasutamiseks
1 Ieslēdziet šo ierīci.
Lai uzzinātu vairāk par ierīces darbināšanu, skatiet datora vai viedtālruņa palīdzības
rokasgrāmatā.
Kamēr šī ierīce ir
izslēgta, piespiediet un
apmēram 2 sekundes
turiet piespiestu POWER
taustiņu.
Nutitelefoni peab olema installitud NFC funktsioonile ettenähtud rakendus.
Laadige alla “NFC Easy Connect” rakendus Google Play`st, seejärel installige see
http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/
Zils
SONY_LV_EE_LT_MDR-1RBT_QSG.indd 1
• Bluetooth nimetuse märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab
neid kooskõlas litsentsiga.
• N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.
• Android on Google Inc. kaubamärk.
• Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Profiil: HSP, HFP
4 Izveidojiet Bluetooth savienojumu no Bluetooth iekārtas.
2 Izveidojiet Bluetooth savienojumu no Bluetooth iekārtas.
Alustage taasesitust Bluetooth seadmes.
VOL−
Kad Bluetooth iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties “MDR-1RBT”.
Ja Bluetooth iekārtas displejā ir nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet “0000”.
Savienošana ar sapāroto ierīci
Profiil: A2DP, AVRCP
1 Iestatiet šīs ierīces NFC slēdzi uz ON.
3 Pieskarieties šai ierīcei ar viedtālruni.
1 Novietojiet Bluetooth iekārtu līdz 1 metra attālumā no šīs ierīces.
2 Pārslēdziet šo ierīci sapārošanas režīmā.
Muusika kuulamine
VOL+
Pārliecinieties, ka ir atainots lietojumprogrammas ekrāns.
Pirms sapārošanas uzlādējiet šo ierīci.
http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/
Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce automātiski ieslēdzas, tad veic sapārošanu un Bluetooth pieslēgšanu.
2 Sāciet izmantot “NFC Easy Connect” lietotni viedtālrunī.
Sapārošana un savienošana ar Bluetooth iekārtu
Üksikasju seadme kasutamise kohta vaadake arvuti või nutitelefoni abijuhendist.
Taasesitus ja helistamine
Käivitage see seade pärast Bluetooth ühenduse loomist Bluetooth seadmega.
Par “NFC Easy Connect” lietotni
© 2012 Sony Corporation
Puudutage nutitelefoniga selle seadme N osa.
Ühenduse lõpetamiseks täitke ekraanil nähaolevad
juhised.
Lahtiühendamiseks puudutage veel kord nutitelefoniga.
Võite valida heli teistest NFCga ühilduvatest Bluetooth
seadmetest. Täpsemat teavet vaadake abijuhendist.
Jätkake seadme puudutamist
nutitelefoniga, kuni nutitelefon
vibreerib.
1 Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu “NFC Easy Connect”.
2 Iestatiet viedtālruni, lai varētu izmantot NFC funkciju.
3 Puudutage seda seadet nutitelefoniga.
Ühendamine seotud seadmega
Viedtālrunī jābūt instalētai lietotnei, kas paredzēta NFC funkcijai.
Lejupielādējiet lietojumprogrammu “NFC Easy Connect” no Google Play, tad instalējiet to
Ar divdimensiju kodu:
izmantojiet divdimensiju koda lasītāja lietotni.
Punane
3 Selle seadme leidmiseks teostage sidumise toimingud Bluetooth seadmes.
Sagatavošanās viedtālruņa izmantošanai
Apmeklējiet norādīto interneta mājaslapu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
2 Alustage rakenduse “NFC Easy Connect” kasutamist nutitelefonis.
Veenduge, et kuvatakse rakenduse ekraani.
Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.
NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuva darbības rādiusa bezvadu
sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem un IC mikroshēmām. Pateicoties
NFC funkcijai, datu komunikāciju var vienkārši veikt, pieskaroties attiecīgajam simbolam vai vietai uz
iekārtas, kas savietojama ar NFC.
Izmantojot NFC funkciju, ierīce automātiski ieslēdzas un pēc tam tiek sapārota un savienota ar
Bluetooth iekārtu.
“NFC Easy Connect” rakendus
Sidumine ja ühendamine Bluetooth seadmega
taustiņu.
Vienas komandas pieslēgums ar viedtālruni (NFC)
Täpsemat teavet vaadake nutitelefoni kasutusjuhendist.
“NFC Easy Connect” on Android telefonidele ettenähtud Sony originaalrakendus, mis on saadaval Google Play
Store.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks funktsioonide kohta leidke “NFC Easy Connect” ja laadige alla tasuta rakendus.
VOL−
Ātras darbību sākšanas
pamācība
2 Seadistage nutitelefon NFC funktsiooni kasutamiseks.
• Bluetooth nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes lieto
saskaņā ar licenci.
• N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
• Android ir Google Inc. preču zīme.
• Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.
10/14/2014 9:20:43 PM
MDR-1RBT 4-441-038-32(1)
1 Parsisiųskite ir įdiekite taikomąją programą “NFC Easy Connect”.
Lietuviškai
Aplankykite nurodytą interneto svetainę:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Įrenginio įkrovimas
Naudojant dviejų matmenų kodą:
naudokite dviejų matmenų kodo skaitytuvo taikomąją programą.
Įkrovimas prasideda, kai įrenginį
prijungiate prie kompiuterio. Įkrovimas
yra baigiamas maksimaliai po 6 valandų,
ir automatiškai užgęsta indikatorius
(raudonas).
Suporavimas ir sujungimas su Bluetooth įrenginiu
Išsamesnę informaciją žiūrėkite išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.
Apie “NFC Easy Connect” taikomąją programą
“NFC Easy Connect” yra Android telefonams skirta Sony originali taikomoji programa, kuri yra prieinama Google
Play Store.
Norėdami daugiau sužinoti apie funkcijas, suraskite “NFC Easy Connect” ir parsisiųskite nemokamą taikomąją
programą.
Sujungimas su išmaniuoju telefonu naudojant vieną
komandą
Prieš suporavimą įkraukite šį įrenginį.
1 Pastatykite Bluetooth įrenginį iki 1 metro atstumu iki šio įrenginio.
2 Perjunkite šį įrenginį į suporavimo būseną.
Kai šis įrenginys yra
išjungtas, paspauskite
ir ilgiau už 7 sekundes
laikykite paspaustą
POWER mygtuką.
2 Nustatykite išmanųjį telefoną, kad būtų galima naudoti NFC funkciją.
Palietus įrenginį išmaniuoju telefonu, įrenginys automatiškai įsijungia, po to atlieka suporavimą ir sudaro Bluetooth ryšį.
1 Nustatykite šio įrenginio NFC jungiklį į ON.
Įsitikinkite, kad po mygtuko
paleidimo indikatorius
pakaitomis blyksi mėlyna ir
raudona spalva.
Mėlynas
Raudonas
3 Atlikite suporavimo veiksmus Bluetooth įrenginiu, kad surastumėte šį įrenginį.
Kai Bluetooth įrenginio ekrane pasirodo surastų įrenginių sąrašas, išsirinkite “MDR-1RBT”.
Jeigu Bluetooth įrenginio ekrane reikia įvesti raktą, įveskite “0000”.
4 Sudarykite Bluetooth ryšį iš Bluetooth įrenginio.
Sujungimas su suporuotu įrenginiu
2 Pradėkite naudoti “NFC Easy Connect” taikomąją programą išmaniuoju telefonu.
Įsitikinkite, kad yra atvaizduojamas taikomosios programos langas.
3 Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.
Palieskite išmaniuoju telefonu šio įrenginio N dalį.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad sudarytumėte
ryšį.
Norėdami atjungti, dar kartą palieskite išmaniuoju
telefonu.
Galite išsirinkti garsą iš kitų su NFC suderinamų
Bluetooth įrenginių. Išsamesnę informaciją žiūrėkite
Tęskite liesti įrenginį išmaniuoju
pagalbos vadovėlyje.
telefonu, kad išmanusis telefonas
pradėtų vibruoti.
1 Įjunkite šį įrenginį.
Kai šis įrenginys yra
išjungtas, paspauskite
ir apytiksliai 2 sekundes
laikykite paspaustą
POWER mygtuką.
Įrenginio naudojimas prijungus komplektuojamą laidą
Galite šį įrenginį naudoti kaip paprastas laidines ausines prijungę komplektuojamą laidą.
Komplektuojamas laidas
Mėlynas
2 Sudarykite Bluetooth ryšį iš Bluetooth įrenginio.
Bluetooth funkcija yra išjungta.
Atkūrimas ir skambinimas
Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio naudojimą, žiūrėkite kompiuterio arba
išmaniojo telefono pagalbos vadovėlį.
Valdykite šį įrenginį po Bluetooth ryšio su Bluetooth įrenginiu sudarymo.
Muzikos klausymasis
http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/
Profilis: A2DP, AVRCP
Pradėkite atkūrimą Bluetooth įrenginiu.
VOL+
VOL−
• Bluetooth pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
• N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• Android yra Google Inc. prekės ženklas.
• Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
Skambinimas/skambučio priėmimas
Profilis: HSP, HFP
Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.
Norėdami baigti pokalbį, paspauskite įrenginio
Paspauskite įrenginio
mygtuką.
mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.
Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu.
Vienos komandos ryšys su išmaniuoju telefonu (NFC)
NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti artimo veikimo radiuso
bevielį ryšį tarp skirtingų įrenginių, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų ir IC mikroschemų. NFC funkcijos
dėka duomenų ryšį galima paprastai sudaryti, paliečiant atitinkamą simbolį arba atitinkamą
įrenginio vietą, kuris yra suderinamas su NFC.
Naudojant NFC funkciją, įrenginys automatiškai įsijungia ir po to yra suporuojamas ir sujungiamas
su Bluetooth įrenginiu.
Suderinami išmanieji telefonai
• Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija
(Operacinė sistema: Android 2.3.3 arba naujesnė
versija, išskyrus Android 3.x)
Pasirengimas išmaniojo telefono naudojimui
Į išmanųjį telefoną turi būti įdiegta taikomoji programa, kuri yra skirta NFC funkcijai.
Parsisiųskite taikomąją programą “NFC Easy Connect” iš Google Play, po to ją įdiekite.
SONY_LV_EE_LT_MDR-1RBT_QSG.indd 2
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
10/14/2014 9:20:44 PM
MDR-1RBT 4-441-038-32(1)
Download PDF

advertising