Sony | WF-SP900 | Sony WF-SP900 Sportinės belaidės ausinės WF-SP900 Naudojimo instrukcijos

Sobitage peakomplekt korralikult kõrvadesse
Järgige alltoodud suuniseid ja sobitage peakomplekt korralikult kõrvadesse.
1 Paigutage peakomplekt nii, et kuularid istuksid
tihedalt teie paremasse ja vasakusse kõrva.
2 Kinnitage võlvtugi kõrvalesta õõnsusesse.
3 Keerake peakomplekti parima asendi leidmiseks
päripäeva ja vastupäeva.
© 2018 Sony Corporation
4-740-570-41(1)
Eesti
• Pange peakomplekt kõrvadesse ajal, mil kuularid ja teie kõrvad on veel
kuivad.
• Pange peakomplekt kõrvadesse kindlasti tihedalt, et vesi ei tungiks läbi
kõrvade ja peakomplekti ühenduskoha teie kõrvadesse.
Lugege enne juhtmeta
stereopeakomplekti
kasutamist basseinis
või meres
Peakomplekti ärakukkumise vältimine
Peakomplekti kasutamiseks basseinis või meres ujumise ajal võtke arvesse
järgmist ja sobitage peakomplekt õigesti kõrvadesse.
• Valige sellise suurusega ujumiskuularid, mis istuvad tihedasti kõrva.
• Sobitage peakomplekt korralikult kõrvadesse.
ĄĄMärkused basseinis või meres ujumise kohta
• Ärge kasutage peakomplekti rahvarohkes kohas ega olukorras, kus
ümbritsevate helide mittekuulmine on ohtlik.
• Kui kasutate peakomplekti avalikus või eraujulas, järgige vastava asutuse eeskirju.
• Kuna raadiolained ei levi vees, ei saa te vee all BLUETOOTH®-i kaudu
nutitelefonist muusikat kuulata ega sissetulevatele kõnedele vastata.
• Vee all peakomplektist muusika kuulamiseks on vaja teha järgmised
ettevalmistused.
ja spikrist.
Lisateavet leiate kasutusjuhendist
–– Edastage muusikafailid arvutist peakomplekti.
Windowsiga arvutite puhul: kasutage rakendust Music Center for PC või
pukseerige muusikafailid Windows Exploreriga.
Macide puhul: kasutage rakendust Content Transfer või pukseerige
muusikafailid Finderiga.
–– Hoidke vasakul () poolel olevat nuppu 2 sekundit all, et Bluetoothfunktsioon välja lülitada.
• Laadimisümbris (kuulub komplekti) ei ole veekindel. Kui laadimisümbris saab
märjaks, pühkige vedelik sellelt kohe ära. Enne hoiustamist kuivatage
peakomplekt ning komplektis olevad tarvikud (kuularid, võlvtoed ja nöörkaabel)
kindlasti hoolikalt.
Eemaldage kuularid ja paigaldage
nöörkaabel (kuulub komplekti).
Seejärel paigaldage kuularid tagasi
peakomplekti külge.
Pange peakomplekt magevette ja raputage seda
õrnalt umbes 20 korda, seejärel laske sel umbes
30 minutit liguneda.
Eemaldage nii vasakult () kui ka paremalt
() poolelt kuular ja võlvtugi. Peske
kuulareid ja võlvtugesid käsitsi, kasutades
õrnatoimelist pesuvahendilahust.
Pärast kuularite ja võlvtugede pesemist
kuivatage need korralikult.
B.
Loputage peakomplekti
klemmid ja võrkleht nõrgalt
jooksva kraanivee all.
Kui klemmid ja võrkleht pole
puhtad, niisutage pehmet
harja (nt hambahari) veega
ja puhastage need.
võrkleht
Märkus
Ärge tõmmake nöörkaablit selle peakomplekti küljest eemaldamiseks, kui kuularid on
paigaldatud. Selle tagajärjel võivad kuularid lahti tulla ja ära kaduda.
� Vihje
Hoidke nöörkaablit näiteks ujumisprillide abiga pea tagaküljel paigas
(noolega näidatud kohas). Peakomplekt muutub stabiilsemaks ja hoiate
ära selle veesurve tõttu lahtitulemise ning kadumise.
Õpetusvideo
Järgmises videos näidatakse teile, kuidas kuulareid, võlvtugesid ja nöörkaablit paigaldada või
eemaldada.
Eemaldage klemmidelt ja peakomplekti pinnalt kuiva ja pehme lapiga niiskus.
Koputage kõrvaklapisektsioone 20 korda õrnalt
vastu kuiva lappi.
Koputage peakomplekti nuppude ümbrust õrnalt
vastu kuiva lappi. Korrake seda ligikaudu 30 korda.
Valige ujumiskuularid
Pange peakomplekti alla kuiv lapp ja jätke see 2
kuni 3 tunniks toatemperatuurile seisma.
Kui heli on summutatud
Kõrvadest vee eemaldamine
Kui peakomplekt on täiesti kuiv, pange see laadimisümbrisesse.
Eemaldage vesi kõrvadest.
Märkus
• Ärge suruge tugevasti võrklehele. See võib võrklehte kahjustada.
• Ärge hõõruge võrklehele võõraineid. Nii võite need peakomplekti suruda. Vee või võõrkehade
sattumine võrklehe sisse võib peakomplekti kahjustada.
Peakomplekti ostmisel on paigaldatud standardsed kuularid.
Vahetage need ujumiskuularite vastu.
Standardsed kuularid
Standardsetel kuularitel
on avatud ava.
Ujumiskuularid
Ujumiskuularite ava on
kaetud õhukese kilega, et
takistada vee sissepääsu.
ava
Valige kõige paremini istuvad ujumiskuularid
Kui vesi läheb kõrvaklapisektsioonidesse
Õpetusvideo
Eemaldage kuular nii vasakult ()
kui ka paremalt () poolelt.
Koputage mõlemat poolt 5 kuni 10
korda kergelt vastu kuiva lappi.
Järgmises videos on näidatud, kuidas peakomplekti puhastada.
• Karbis on 4 erineva suurusega ujumiskuularid (S/M/L/LL).
• Valige ujumiseks veidi suuremad kui standardsed kuularid.
• Võib-olla peate kasutama kõrvades erineva suurusega kuulareid, kuna kõik
kõrvad pole sama suured.
Näiteks vasakul pool keskmise suurusega ja paremal pool suur.
Paigaldage ujumiskuularid peakomplekti külge
• Kuularitel on kaks paigaldusasendit:  ja .
Ostmisel on need asendis . Reguleerige
paigaldusasendit nii, et peakomplekt istuks
teile sobivalt kõrvadesse.
• Kinnitage kuularid korralikult
peakomplekti külge, et need lahti
ei tuleks ja teie kõrvadesse ei
jääks.
Kui peakomplekt ei istu kõrvadesse isegi pärast kuularite paigaldusasendi
reguleerimist, saate võlvtoed (kuuluvad komplekti) välja vahetada.
Üksikasjad leiate spikrist.
Ärge kasutage laadimisümbrist kunagi märgade kätega ega märja peakomplekti
ja märgade tarvikutega.
Kui peakomplekti tuled või laadimisümbrise laadimistuli vilguvad laadimise
ajal korduvalt kaks korda punaselt, on temperatuurikaitse funktsioon aktiivne.
See funktsioon kaitseb peakomplekti ja laadimisümbrist aku kahjustamise või
plahvatamise eest. Jätke peakomplekt või laadimisümbris 1 või 2 tunniks tavalisele
temperatuurile seisma ja laadige neid seejärel temperatuuril 5–35 °C.
ĄĄMärkused helitugevuse muutumise kohta vee all
Saate helitugevuse lukustada, et vältida ujumise käigus selle tahtmatut muutmist,
mida võivad põhjustada mullid ja veevool. Pange mõlemad pooled kõrva. Hoidke
Bluetooth-funktsiooni väljalülitamiseks vasakul () poolel olevat nuppu 2 sekundit all.
Seejärel hoidke paremal () poolel olevat nuppu 2 sekundit all, et valitud helitugevus
lukustada. Hoidke paremal () poolel olevat nuppu uuesti 2 sekundit all,
et puuteanduritega oleks võimalik jälle helitugevust muuta.
ĄĄMärkused peakomplekti kasutamise kohta
• Kuularid loovad teie kõrvakanalis tihendi. Seetõttu võite kahjustada kuulmist või
trummikilet, kui avaldate kuularitele tugevat survet või eemaldate need järsult
kõrvast. Selle ohu tõttu ärge tehke peakomplekti kandes aktiivseid harjutusi,
ärge sukelduge basseini jne.
• Ärge valage kuuma vett otse peakomplektile ega suunake peakomplektile
fööni vms seadme kuuma õhku. Ärge kasutage peakomplekti kunagi kõrge
temperatuuriga kohtades, näiteks saunas või ahju ääres.
• Ärge kasutage ega hoidke peakomplekti järgmist tüüpi keskkondades:
–– kõrge temperatuuriga (üle 35 °C) kohad, nt kohad otse kuuma päikese käes,
auto, soe vesi või muud kuumad ja niisked kohad
–– külmad kohad temperatuuriga alla –5 °C
• Kui teil ei ole võimalik vältida peakomplekti kasutamist otsese päikesevalguse
käes, katke peakomplekt rätikuga vms.
• Ujumiskuularitega on helitugevus madalam kui standardsete kuularitega.
Suurendage helitugevust vajadust mööda.
• Kui asendate ujumiskuularid standardsetega, muutub heli valjemaks.
Reguleerige helitugevust nii, et see ei kahjustaks trummikilesid.
• Peakomplekt võib nt aktiivse sportimise käigus lahti tulla ja maha kukkuda.
• Kui peakomplekt vette kukub, läheb see põhja.
ĄĄMärkused ümbritseva heli režiimi kohta
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/
Kõrva või kõrvaklapisektsioonidesse sattunud vesi võib heli summutada.
Ettevalmistused
õhuke kile
Pärast meres kasutamist peske peakomplekti soola ja vee eemaldamiseks
puhta mageveega, nagu kraanivesi.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/
kõrvaklapisektsioon
Peakomplekti peast eemaldamine
Peakomplekti peast eemaldamiseks liigutage seda õrnalt
üles-alla.
Märkus
Peakomplekti järsk eemaldamine, kui kuularid on tugevasti kõrvas, võib
põhjustada kõrvadele või trummikilele vigastusi või kuularid võivad
kõrva jääda.
Hooldus
Puhastage kuularid, võlvtoed ja peakomplekt pärast iga kasutuskorda järgmiselt.
• Kui te ei eemalda peakomplektilt soola ja liiva, võivad metallklemmid rooste
minna ja võõrmaterjal ladestuda. Selle tagajärjel ei pruugi peakomplekt
korralikult laadida või arvuti ei pruugi seda tuvastada.
• Kui päevitusõli või päikesekaitsekreem satub peakomplektile, peske see leige
veega maha. Vastasel juhul võib see põhjustada värvimuutusi või kahjustusi,
nt pragusid.
• Järgmised olukorrad võivad põhjustada helikvaliteedi halvenemist või helikadu.
–– Võõrmaterjalide, nagu kõrvavaik, kogunemine kõrvaklapisektsioonidesse.
–– Vee sattumine kõrvaklapisektsioonidesse.
Puhastage nii vasak () kui ka parem () pool järgmiselt.
Märkused kasutamise kohta
ĄĄVedelikud, mille puhul kehtivad veekindlusega seotud
tehnilised andmed
Lubatud: puhas vesi, kraanivesi, higi, basseinivesi, merevesi
Keelatud: eespool nimetatutest erinevad vedelikud (nt seebivesi,
pesuvahendilahus, vannilisanditega vesi, šampoon, kuumaveeallika vesi jne)
Peakomplekti veekindlus põhineb meie mõõtmistel, mis on sooritatud selles
jaotises kirjeldatud tingimustes. Arvestage, et piiratud garantii ei hõlma rikkeid,
mis tulenevad vee sissetungimisest, kui klient on seadet valesti kasutanud.
ĄĄMärkused aku laadimise kohta
Peakomplekti juurde kuuluv laadimisümbris ei ole veekindel.
Enne aku laadimist veenduge, et peakomplekt ning komplekti
kuuluvad tarvikud (kuularid, võlvtoed ja nöörkaabel) ei oleks
märjad. Kui peakomplektil või tarvikutel on niiskust, kuivatage
need täielikult. Enne laadimise alustamist jätke peakomplekt ja
tarvikud toatemperatuurile kuivama, kuni nendel pole enam
mingit niiskust.
• Kui ujumiskuularid on ühendatud, ei kuule te ümbritsevat heli sama hästi kui
standardsete kuularite kasutamisel.
• Pärast peakomplekti basseinis või meres kasutamist
on ümbritsevate helide kuulmine halvenenud.
Koputage peakomplekti nuppude ümber olevaid
alasid õrnalt ja korduvalt (ligikaudu 30 korda) vastu
kuiva lappi. Seejärel jätke peakomplekt
toatemperatuuril 2 kuni 3 tunniks kuivale lapile
seisma, et tagada selle täielik kuivamine enne
järgmist kasutamist.
ĄĄVeekindlus/tolmukindlus
Selle peakomplekti veekindluse tehnilised andmed*1 vastavad standardi IEC 60529
punktile „Kaitsetase vee sissetungimise vastu (IP-kood)“ IPX5/8*2 ja tolmukindluse
tehnilised andmed vastavad standardi IEC 60529 punktile „Kaitsetase tahkete
võõrkehade vastu“ IP6X*3. Kui kasutate peakomplekti basseinis, ärge minge seda
kandes sügavamale kui 2 meetrit.
Lugege veekindluse/tolmukindluse tehnilised andmed enne seadme kasutamist
kindlasti läbi ja tehke need endale selgeks.
*1 Kõrvaklapisektsioonid ei ole täiesti veekindlad.
*2 IPX5 (kaitsetase veejoa vastu): paigaldatud ujumiskuularitega peakomplekti on testitud ja
see püsib töökorras järgmistes oludes: kokkupuutel mis tahes suunast kiirusega 12,5 l/min
tulevate veejugadega, mida pritsiti kauem kui 3 minuti jooksul ligikaudu 3 m kauguselt,
kasutades 6,3 mm siseläbimõõduga otsakut. See ei kehti siiski kõrvaklapisektsioonide puhul.
IPX8 (kaitsetase pikemalt vee all hoidmise korral): paigaldatud ujumiskuularitega
peakomplekti on testitud ja see püsib töökorras 2 m sügavusel vee all 30 minutit.
*3 IP6X (kaitsetase tolmu vastu): paigaldatud ujumiskuularitega peakomplekti on testitud ja
see on endiselt tolmukindel pärast 8-tunnist liigutamist testimisseadmes, mis sisaldab kuni
75 μm läbimõõduga tolmukübemeid.
Lietuviškai
Perskaitykite prieš
naudodami savo belaides
ausines baseine ar jūroje
Jei naudojate ausines plaukiodami baseine ar jūroje, atkreipkite dėmesį į šiuos
nurodymus ir teisingai įstatykite ausines į ausis:
• Pasirinkite tokio dydžio plaukimo ausų kištukus, kad jie įsistatytų
pakankamai standžiai.
• Tvirtai įstatykite ausines į ausis.
ĄĄPastabos dėl naudojimo baseine ar jūroje
Mokomasis vaizdo įrašas
• Nenaudokite ausinių tokiose vietose, kur yra daug žmonių, arba tokiomis
aplinkybėmis, kai negirdėti aplinkos garsų, yra pavojinga.
• Kai ausines naudojate viešuosiuose arba privačiuose vandens telkiniuose,
paisykite toje vietoje galiojančių taisyklių.
• Kadangi radijo bangos nesklinda per vandenį, negalėsite klausytis muzikos iš
išmaniojo telefono arba atsiliepti į skambučius BLUETOOTH® ryšiu po vandeniu.
• Norint klausytis muzikos per ausines po vandeniu, reikalingi šie pasiruošimai.
Šiame vaizdo įraše parodyta, kaip uždėti ir nuimti ausų kištukus, lankelius ir pasaitėlį.
ir žinyne.
Išsamios informacijos rasite naudojimo instrukcijose
–– Persiųskite muzikos failus iš kompiuterio į ausines.
„Windows“ kompiuteriuose: naudokite „Music Center for PC“ arba nuvilkite
muzikos failus iš „Windows Explorer“.
„Mac“ kompiuteriuose: naudokite „Content Transfer“ arba nuvilkite muzikos
failus iš paieškos priemonės.
–– Paspauskite ir laikykite mygtuką kairiajame () įrenginyje 2 sekundes, kad
„Bluetooth“ funkcija išsijungtų.
• Įkrovimo dėklas (pridedamas) nėra atsparus vandeniui. Jei įkrovimo dėklas
sušlapo, iškart nuvalykite skystį. Būtinai visiškai nuvalykite visą drėgmę nuo
ausinių ir komplekte esančių priedų (ausų kištukų, lankelių ir pasaitėlio) prieš
padėdami juos saugoti.
Parengiamieji veiksmai
Pasirinkite plaukimo ausų kištukus
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/
Jei garsas tampa prislopintas
Į ausis arba ausines patekęs vanduo gali prislopinti garsą.
Vandens šalinimas iš ausų
Pašalinkite vandenį iš ausų.
Kai vanduo patenka į ausines
Nuimkite ausų kištukus nuo
kairiojo () ir dešiniojo ()
įrenginių. Lengvai pastuksenkite
kiekvienu įrenginiu į sausą
medžiagos skiautę po 5–10 kartų.
ausinė
Standartinio tipo ausų kištukai yra prijungti, kai nusiperkate ausines.
Pakeiskite ausų kištukus į tinkamus plaukiotiausų kištukus.
plona plėvelė
Plaukiojimo ausų kištukai
Plaukiojimo ausų kištukų
skylutė uždengta plona
plėvele, kad į vidų
nepatektų vandens.
skylutė
Standartinio tipo ausų
kištukai
Standartinio tipo ausų
kištukuose yra atvira
ertmė.
Pasirinkite geriausiai priglundančius plaukiojimo ausų kištukus
• Pakuotėje yra 4 skirtingų dydžių plaukiojimo ausų kištukai (S / M / L).
• Plaukiojimui pasirinkite tokį dydį, kad kištukai priglustų šiek tiek tvirčiau nei
standartinio tipo kištukai.
• Ne visos ausys yra vienodo dydžio, todėl jūsų ausims gali reikėti skirtingo
dydžio ausų kištukų.
Pavyzdžiui: kairiojoje pusėje vidutinio dydžio – dešiniojoje pusėje didelio
dydžio.
Pritvirtinkite ausų kištukus prie ausinių
• Yra dvi ausų kištukų tvirtinimo padėtys:
 ir . Nusipirkus jie yra nustatyti į padėtį .
Nustatykite tvirtinimo padėtį taip, kad ausinės
gerai įsistatytų į jūsų ausis.
• Gerai pritvirtinkite ausų kištukus
prie ausinių, kad jie neatsijungtų
ir neliktų jūsų ausyse.
Jei ausinės netinka jūsų ausims net pakoregavus ausų kištukų tvirtinimo padėtį,
galite pakeisti lankelius (pridedami).
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
Tvirtai įstatykite ausines į ausis
Vykdydami toliau pateiktą procedūrą tvirtai įstatykite ausines į ausis:
1 Įstatykite ausines taip, kad ausų kištukai glaudžiai
priglustų dešiniojoje ir kairiojoje ausyse.
2 Pritvirtinkite lankelius savo ausų įdubose taip,
lyg tai būtų jūsų ausies dalis.
3 Sukinėdami ausinę pagal ir prieš laikrodžio rodyklę
raskite geriausią padėtį.
• Įstatykite ausines į ausis, kol ausų kištukai ir jūsų ausys dar nesušlapo.
• Būtinai įstatykite ausines į ausis tvirtai, kad vanduo nepatektų į ausis per plyšį
tarp ausies ir ausinės.
Kad ausinės neiškristų
Nuimkite ausų kištukus ir prijunkite
pasaitėlį (pridedamas). Tada vėl
uždėkite ausų kištukus ant ausinių.
Pastaba
Netraukite pasaitėlio norėdami jį nuimti nuo ausinių, kol tebėra uždėti ausų kištukai. Taip darant
ausų kištukai gali atsijungti ir pasimesti.
� Patarimas
Prispauskite pasaitėlį plaukimo akinių guma, pavyzdžiui, ties pakaušiu
(rodykle nurodytoje vietoje). Ausinės laikysis stabiliau ir neiškris dėl
vandens slėgio bei nepasimes.
Ausinių išėmimas
Atsargiai judindami ausines aukštyn ir žemyn išimkite jas iš ausų.
Pastaba
Išimdami ausines staigiai, kai ausinių kištukai yra tvirtai įkišti į ausis,
galite pažeisti ausų būgnelius arba ausinių kištukai gali likti ausyse.
Techninė priežiūra
Nuvalykite ausų kištukus, lankelius ir ausines po kiekvieno naudojimo
laikydamiesi šių nurodymų.
• Jei ant ausinės liks druskos ir smėlio, metalo jungtys gali surūdyti arba pašalinės
medžiagos gali pradėti kauptis. Dėl to ausinių gali nepavykti tinkamai įkrauti
arba jų gali neatpažinti kompiuteris.
• Jei ant ausinių pateko deginimosi aliejaus ar kremo nuo įdegio, nuplaukite jį
drungnu vandeniu. Antraip gali pakisti įrenginio spalva arba atsirasti defektų,
pvz., įtrūkimų.
• Garsas gali būti iškraipytas arba dingti toliau nurodytais atvejais.
–– Į ausines pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, ausų sieros.
–– Į ausines pateko vandens.
Išvalykite kairįjį () ir dešinįjį () įrenginius laikydamiesi šios procedūros.
Po naudojimo jūroje praplaukite ausines gėlu vandeniu, pavyzdžiui, vandeniu iš
čiaupo, kad pašalintumėte druską ir smėlį.
Pamerkę į gėlą vandenį pajudinkite ausines
maždaug 20 kartų, tada mirkykite maždaug
30 minučių.
Nuimkite ausų kištukus ir lankelius nuo
kairiojo () ir dešiniojo () įrenginių.
Nuplaukite ausų kištukus ir lankelius
rankomis naudodami švelnios skalbimo
priemonės tirpalą.
Nuplovę ausų kištukus ir lankelius gerai
juos išdžiovinkite.
Praskalaukite ausinių
jungtis ir tinklelį nestipriai
tekančiu čiaupo vandeniu.
Jei jungtys ir tinklelis
nešvarūs, sudrėkinkite
švelnų šepetėlį, pvz., dantų
šepetėlį, vandeniu ir juos
nuvalykite.
jungčių.
tinklelis
Nušluostykite drėgmę nuo jungčių ir ausinių paviršiaus švelnia sausa
medžiagos skiaute.
Atsargiai patapšnokite ausines į sausą medžiagos
skiautę maždaug 20 kartų.
Atsargiai patapšnokite vietas apie ausinių mygtukus
į sausą medžiagos skiautę. Patapšnokite maždaug
30 kartų.
Padėkite sausą medžiagą po ausinėmis ir palikite
kambario temperatūroje 2–3 valandoms.
Laikykite ausines įkrovimo dėkle, kad jos visiškai išdžius.
Pastaba
• Valydami tinklelį nenaudokite didelės jėgos. Taip darydami galite tinklelį pažeisti.
• Netrinkite pašalinių medžiagų nuo tinklelio. Taip darydami galite įstumti jas į ausinių vidų.
Jei į tinklelį pateks vandens ar pašalinių medžiagų, ausinės gali būti sugadintos.
Mokomasis vaizdo įrašas
Šiame vaizdo įraše parodyta, kaip valyti ausines.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/
ĄĄPastabos dėl ausinių naudojimo
• Ausinių kištukai užkemša ausų kanalus. Atminkite, kad kyla pavojus jūsų klausai
arba ausų būgneliams, jei ausinių kištukus veiks didelis slėgis arba staigiai
ištrauksite juos iš ausų. Dėl šio pavojaus užsidėję ausines nedarykite energingų
mankštos pratimų, nenerkite į baseiną ir pan.
• Nepilkite tiesiai ant ausinių karšto vandens ir nepūskite tiesiai į jas karšto oro
plaukų džiovintuvu arba pan. Niekada nenaudokite ausinių vietose, kuriose itin
aukšta temperatūra, pvz., pirtyse arba šalia viryklės.
• Nenaudokite ir nepalikite ausinių tokio tipo aplinkoje:
–– vietose, kur itin aukšta, daugiau nei 35 °C, temperatūra, pvz., po kepinančia
saule, automobilyje, šiltame vandenyje ir kitose aukštos temperatūros ir
didelės drėgmės vietose
–– šaltose vietose, kur temperatūra žemesnė nei –5 °C;
• Jei būtinai tenka naudoti ausines tiesioginiuose saulės spinduliuose, pridenkite
ausines rankšluosčiu ar kt.
• Garsas yra silpnesnis naudojant plaukiojimo ausų kištukus nei standartinio tipo
ausų kištukus. Jei reikia, padidinkite garsumą.
• Pakeitus plaukiojimo ausų kištukus standartinio tipo ausų kištukais, garsas tampa
garsesnis. Pareguliuokite garso stiprumą, kad nebūtų pažeisti ausų būgneliai.
• Intensyviai mankštinantis ar atliekant kitus energingus veiksmus ausinės gali
iškristi.
• Įkritusios į vandenį ausinės nuskęs.
ĄĄPastabos apie aplinkos garso režimą
• Naudojant plaukiojimo ausų kištukus, aplinkos garso nesigirdi taip gerai,
kaip naudojant standartinio tipo ausų kištukus.
• Aplinkos garsai gali būti blogiau girdimi po ausinių
naudojimo baseine ar jūroje. Pakartotinai apie
30 kartų švelniai patapšnokite dalis aplink ausinių
mygtukus į sausą šluostę. Tada, prieš vėl naudodami,
padėkite ausines ant sausos medžiagos skiautės ir
palikite 2–3 valandoms, kad jos visiškai išdžiūtų.
ĄĄAtsparumo vandeniui / dulkėms įrodymas
Pastabos apie naudojimą
ĄĄSkysčiai, kuriems taikomos atsparumo vandeniui savybės
Tinka: gėlas vanduo, vanduo iš čiaupo, prakaitas, baseino vanduo, sūrus
vanduo
Netinka: kiti, nei aukščiau aprašyti, skysčiai (pavyzdžiui, muiluotas vanduo,
vanduo su plovikliu, vanduo su vonios skysčiais, šampūnas, karštas geriamasis
vanduo ir t. t.)
Ausinių atsparumas vandeniui paremtas mūsų matavimais šiame skyriuje
aprašytomis sąlygomis. Atkreipkite dėmesį, kad dėl vandens patekimo, kurį sukėlė
netinkamas kliento naudojimas, įvykusių gedimų netaikoma ribotoji garantija.
Šių ausinių atsparumo vandeniui specifikacijos*1 atitinka IEC 60529 „Apsaugos nuo
vandens patekimo lygis (IP kodas)“ IPX5/8*2, o šių ausinių atsparumo dulkėms
specifikacijos atitinka IEC 60529 „Apsaugos nuo kietųjų pašalinių objektų lygis“
IP6X*3. Kai naudojate ausines baseine, su jomis nenerkite giliau nei 2 m.
Prieš naudodami būtinai perskaitykite ir supraskite visas atsparumo vandeniui /
dulkėms specifikacijas.
*1 Ausinės nėra visiškai nepralaidžios vandeniui.
*2 IPX5 (apsaugos nuo vandens čiurkšlių lygis): Ausinės su uždėtais plaukiojimo ausų
kištukais buvo išbandytos ir išlaiko savo veiksmingumą šiomis testavimo sąlygomis:
jį veikiant tiesioginėmis vandens čiurkšlėmis naudojant 6,3 mm vidinio skersmens purkštuką
bet kuria kryptimi, kai maždaug 12,5 l/min. vandens srove jis veikiamas ilgiau nei 3 minutes
maždaug 3 metrų atstumu. Tačiau tai netaikoma ausinių dalims.
IPX8 (apsaugos nuo nuolatinio panardinimo į vandenį lygis): Ausinės su uždėtais
plaukiojimo ausų kištukais buvo išbandytos ir išlaikė savo veiksmingumą panardintos
į vandenį 2 m gylyje 30 minučių.
3
* IP6X (apsaugos nuo dulkių lygis): Ausinės su uždėtais plaukiojimo ausų kištukais
buvo išbandytos ir toliau blokavo dulkes po maišymo 8 valandas testavimo įrenginyje,
kuriame buvo dulkių dalelyčių iki 75 μm skersmens.
ĄĄPastabos dėl maitinimo elemento krovimo
Su ausinėmis apteikiamas įkrovimo dėklas nėra atsparus vandeniui.
Prieš įkraudami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės ir jų
priedai (ausų kištukai, lankeliai ir pasaitėlis) nėra šlapi. Jei ant
ausinių ar priedų yra drėgmės, gerai juos nuvalykite.
Prieš padėdami krauti, palikite ausines ir priedus kambario
temperatūroje, kad visiškai išdžiūtų.
Niekada neimkite įkrovimo dėklo šlapiomis rankomis ir nenaudokite, kai ausinės ir
priedai drėgni.
Jei ausinių lemputės arba įkrovimo dėklo įkrovimo lemputė pakartotinai dukart
sumirksi raudonai įkrovimo metu, yra aktyvi temperatūros apsaugos funkcija.
Ši funkcija apsaugo ausines ir įkrovimo dėklą nuo akumuliatorius pažeidimo ar
sprogimo. Palikite ausines arba įkrovimo dėklą įprastoje temperatūroje
1 ar 2 valandas, tada jas įkraukite temperatūroje nuo 5 °C iki 35 °C.
ĄĄPastabos dėl garsumo reguliavimo po vandeniu
Galite užrakinti garsumo lygį, kad jo netyčia nepakeistų burbulai ar vandens
srautas, kai plaukiate. Įstatykite abu įrenginius į ausis. Paspauskite ir laikykite
mygtuką kairiajame () įrenginyje 2 sekundes, kad išsijungtų „Bluetooth“
funkcija. Tada paspauskite ir laikykite mygtuką dešiniajame () įrenginyje
2 sekundes, kad užsifiksuotų esamas garsumas. Dar kartą paspauskite ir laikykite
mygtuką dešiniajame () įrenginyje 2 sekundes, kad vėl galėtumėte reguliuoti
garsumą liečiamaisiais jutikliais.
Latviešu
Izlasiet, pirms izmantot šīs
bezvadu stereo austiņas
baseinā vai jūrā
Lai izmantotu šīs austiņas, peldoties baseinā vai jūrā, ņemiet vērā šādus
nosacījumus un ievietojiet austiņas pareizi.
• Izvēlieties tāda lieluma peldēšanas ieaušus, kas šķiet pietiekami cieši pieguļoši.
• Cieši ievietojiet austiņas ausīs.
ĄĄPiezīmes par peldēšanos baseinā vai okeānā
• Neizmantojiet šīs austiņas vietā, kur ir daudz cilvēku, vai apstākļos, kuros svarīgi
dzirdēt, lai novērstu bīstamas situācijas.
• Kad austiņas izmantojat publiskā vai privātā peldvietā, ievērojiet atbilstošos
peldvietas noteikumus.
• Tā kā radioviļņi netiek pārraidīti caur ūdeni, zem ūdens viedtālrunī nav
iespējams klausīties mūziku vai atbildēt uz ienākošiem zvaniem, izmantojot
BLUETOOTH® savienojumu.
• Lai austiņās klausītos mūziku zem ūdens, jāveic šādas sagatavošanas
darbības.
un palīdzības
Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijās
norādījumos.
–– Pārsūtiet uz austiņām mūzikas failus no datora.
Datoros ar OS Windows: izmantojiet “Music Center for PC” vai velciet un
nometiet mūzikas failus no pārlūka Windows Explorer.
Datoros ar OS Mac: izmantojiet “Content Transfer” vai velciet un nometiet
mūzikas failus, izmantojot utilītu Finder.
–– Lai izslēgtu Bluetooth, 2 sekundes turiet nospiestu kreisās () austiņas pogu.
• Uzlādes futrālis (iekļauts komplektācijā) nav ūdens izturīgs. Ja uzlādes futrālis
kļūst mitrs, nekavējoties noslaukiet šķidrumu. Pirms austiņu un komplektācijā
iekļauto piederumu (ieaušu, loka atbalstu un stiprināšanas saiti) uzglabāšanas
noteikti noslaukiet no tiem visu mitrumu.
Sagatavošanās darbības
Ja skaņa kļūst apslāpēta
Ausīs vai austiņās esoša ūdens dēļ skaņa var būt slāpēta.
Peldēšanas ieaušu izvēle
Iegādājoties austiņas, standarta ieauši iekļauti komplektācijā.
Mainiet ieaušus uz peldēšanas ieaušiem.
plāna plēve
Peldēšanas ieauši
Peldēšanas ieaušiem ir
atvere, kas nosegta ar
plānu plēvi, lai apgrūtinātu
ūdens iekļūšanu.
Atbrīvošanās no ūdens
Atbrīvojiet savas ausis no ūdens.
Standarta ieauši
Standarta veida ieaušiem
ir atvērta atvere.
atvere
Piemērotāko ieaušu izvēle
• Iepakojumā ir iekļauti 4 dažādu lielumu peldēšanas ieauši (S/M/L/LL).
• Peldēšanai izvēlieties lielumu, kas ir mazliet ciešāks par standarta veidu.
Novietojiet zem austiņām sausu drānu un uz 2 vai 3
stundām atstājiet tās istabas temperatūrā.
Ja ūdens iekļūst austiņu daļās
• Ir divas ieaušu stiprināšanas pozīcijas:
 un . Iegādājoties austiņas, ieauši uzstādīti
pozīcijā . Regulējiet stiprinājuma pozīciju, lai
austiņas būtu piemērotas jūsu ausīm.
Kad austiņas ir pilnībā nožuvušas, uzglabājiet tās uzlādes futrālī.
Piezīme
austiņu daļa
Austiņu noņemšana
Jau austiņas jūsu ausīm neder pat pēc ieaušu stiprinājuma pozīcijas maiņas, varat
nomainīt loka atbalstus (iekļauti komplektācijā).
Detalizētu informāciju skatiet palīdzības norādījumos.
Austiņu stingra ievietošana
Izpildiet tālāk aprakstītās darbības un stingri ievietojiet austiņas ausīs.
1. Novietojiet austiņas, lai ieauši cieši piekļautos jūsu
labajā un kreisajā ausī.
2. Nostipriniet loka atbalstus auss kausa veida daļā.
3. Pagrieziet austiņas pulksteņrādītāju vai pretēji
pulksteņrādītāju virzienam, lai atrastu vislabāko
novietojumu.
• Ievietojiet austiņas ausīs, kamēr ieauši un jūsu ausis vēl ir sausas.
• Noteikti ielieciet austiņas ausīs stingri, lai caur spraugu starp ausīm un
austiņām ausīs neiekļūtu ūdens.
Piezīme
Neraujiet stiprināšanas saiti, lai to noņemtu no austiņām, kamēr ieauši vēl ir pievienoti.
Neievērojot šo norādījumu, ieauši var atvienoties un pazust.
� Padoms
Fiksējiet stiprināšanas saiti ar peldbrillēm galvas aizmugurē (ar bultiņu
norādītajā vietā). Austiņas būs stabilākas un ūdens spiediena dēļ
neatvienosies un nepazudīs.
Apkope
Pēc katras lietošanas reizes tīriet ieaušus, loka atbalstus un austiņas, veicot šādas
darbības.
• Ja uz austiņām paliek nenoņemts sāls un smiltis, metāla kontakti var sarūsēt, kā
arī ir iespējama lieku vielu uzkrāšanās. Tas var izraisīt to, ka austiņas netiks
pareizi uzlādētas vai ka tās neatpazīs dators.
• Ja uz austiņām nokļūst sauļošanās eļļa vai saules aizsargkrēms, nomazgājiet to
ar remdenu ūdeni. Citādi var rasties ierīces krāsas zudums vai tādi bojājumi kā
plaisas.
• Skaņas kropļojumi vai zudums var rasties šādās situācijās.
–– Austiņu daļās uzkrājas tādas vielas kā ausu vasks.
–– Austiņu daļās iekļūst ūdens.
Notīriet gan kreiso (), gan labo () austiņu, veicot šādas darbības.
Pēc peldēšanas jūrā noskalojiet no austiņām sāli un smiltis ar svaigu ūdeni,
piemēram, krāna ūdeni.
Iegremdējot austiņas svaigā ūdenī, viegli pakratiet
austiņas aptuveni 20 reizes un pēc tam mērcējiet
apm. 30 minūtes.
Noņemiet ieaušus un loka atbalstus gan no
kreisās (), gan labās () austiņas.
Mazgājiet ieaušus un loka atbalstus ar
rokām, izmantojot saudzīgu tīrīšanas
šķīdumu.
Pēc ieaušu un loka atbalstu mazgāšanas
rūpīgi tos nožāvējiet.
kontakti
Noskalojiet austiņu
kontaktus un sietiņu ar lēni
tekošu krāna ūdeni.
Ja kontakti un sietiņš nav
tīri, samitriniet mīkstu
birstīti, piemēram, zobu
birsti, ar ūdeni un notīriet
sietiņš
tos.
Ar mīkstu sausu drānu noslaukiet no austiņu kontaktiem un virsmas mitrumu.
Norādījumu video
Šajā klipā parādīts, kā pievienot vai atvienot ieaušus, loka atbalstus un stiprināšanas saiti.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/
Norādījumu video
Tālākajā klipā parādīts, kā tīrīt austiņas.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/
Strauja austiņu izņemšana, ja ieauši ir cieši piekļauti ausīm, var izraisīt
ausu vai bungādiņas bojājumus, kā arī iespējama ieaušu palikšana ausīs.
Austiņu izkrišanas novēršana
Noņemiet ieaušus un pievienojiet
stiprināšanas saiti (iekļauta
komplektācijā). Pēc tam vēlreiz
pievienojiet ieaušus austiņām.
• Nespiediet uz sietiņu ar spēku. Šādi rīkojoties, var sabojāt sietiņu.
• Nerīvējiet sietiņu ar nepiederošām vielām. Šādi rīkojoties, attiecīgās vielas var iespiest
austiņās. Ja sietiņā iekļūst ūdens vai svešas vielas, austiņām var rasties bojājumi.
Lai austiņas izņemtu no ausīm, uzmanīgi pārvietojiet austiņas
uz augšu un uz leju.
Piezīme
• Stingri piestipriniet ieaušus
austiņu daļām, lai novērstu ieaušu
atvienošanos un palikšanu ausīs.
ĄĄPiezīmes par apkārtējās skaņas režīmu
• Ja ir pievienoti peldēšanas ieauši, apkārtējā skaņa nav dzirdama tik labi kā ar
pievienotiem standarta ieaušiem.
• Pēc austiņu lietošanas baseinā vai jūrā apkārtējās
skaņas nevar labi dzirdēt. Aptuveni 30 reizes viegli
uzsitiet ar vietām ap austiņu pogām pa sausu
drāniņu. Pēc tam novietojiet austiņas uz sausas
drānas istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas, lai pirms
nākamās lietošanas reizes nodrošinātu, ka austiņas ir
pilnībā sausas.
ĄĄŪdensnoturība/aizsardzība pret putekļiem
Noņemiet ieaušus gan no kreisās
(), gan labās () austiņas. Katru
daļu 5 līdz 10 reizes viegli pasitiet
pret sausu drānu.
• Jūsu ausīm var būt nepieciešami dažādu lielumu ieauši, jo ausu izmēri mēdz
atšķirties.
Piemēram, kreisās puses vidēja izmēra – labās puses liela izmēra.
Peldēšanas ieaušu pievienošana austiņām
Saudzīgi pasitiet pret sausu drānu daļas ap austiņu
pogām. Atkārtojiet to aptuveni 30 reizes.
Aptuveni 20 reizes viegli pasitiet austiņu daļas pret
sausu mīkstu drānu.
Piezīmes par lietošanu
ĄĄŠķidrumi, uz kuriem attiecas rādītāji par ūdensizturību
Drīkst lietot: saldūdens, krāna ūdens, sviedri, baseina ūdens, sālsūdens
Nedrīkst lietot: iepriekš neuzskaitīti šķidrumi (ziepjūdens, mazgāšanas
līdzekļu un ūdens maisījums, vannas līdzekļu un ūdens maisījums, šampūns,
karstu avotu ūdens u. tml.)
Austiņu ūdensnoturības raksturlielumi ir iegūti mūsu mērījumos saskaņā ar
šajā sadaļā aprakstītajiem nosacījumiem. Ņemiet vērā, ka ierobežotā garantija
neattiecas uz darbības traucējumiem, kas radušies klienta nepareizas rīcības dēļ,
iemērcot ierīci ūdenī.
ĄĄPiezīmes par bateriju/akumulatora uzlādi
Komplektācijā iekļautais uzlādes futrālis nav ūdens izturīgs.
Pirms akumulatora uzlādes pārliecinieties, ka austiņas un
komplektācijā iekļautie piederumi (ieauši, loka atbalsti un
stiprināšanas saite) nav mitri. Ja uz austiņām vai to piederumiem
ir mitrums, pilnībā tos noslaukiet. Pirms uzlādes atstājiet
austiņas un piederumus nožūt istabas temperatūrā, līdz vairs
nav mitruma.
Nekad neizmantojiet uzlādes futrāli, ja jums ir mitras rokas vai ja austiņas vai
piederumi ir mitri.
Ja lampiņas uz austiņām vai uzlādes futrāļa lampiņas uzlādes laikā divas reizes pēc
kārtas atkārtoti mirgo sarkanā krāsā, ir aktivizēta temperatūras aizsardzības funkcija.
Šī funkcija aizsargā austiņas un uzlādes futrāli pret akumulatoru nolietojumu vai
sprāgšanu. 1 vai 2 stundas atstājiet austiņas vai uzlādes futrāli normālā temperatūrā
un pēc tam uzlādējiet austiņas temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C.
ĄĄPiezīmes par skaļuma regulēšanas darbībām zem ūdens
Lai peldēšanas laikā novērstu nejaušu skaļuma maiņu, ko var izraisīt burbuļi un
ūdens plūsma, skaļuma līmeni var bloķēt. Ievietojiet abas austiņas ausīs. Lai
izslēgtu Bluetooth funkciju, 2 sekundes turiet nospiestu kreisās () austiņas
pogu. Pēc tam, lai bloķētu pašreizējo skaļuma līmeni, 2 sekundes turiet nospiestu
labās () austiņas pogu. Lai atsāktu skaļuma regulēšanas darbības ar skāriena
sensoriem, 2 sekundes turiet nospiestu labās () austiņas pogu.
ĄĄPiezīmes par austiņu lietošanu
• Ieauši noslēdz jūsu ausu kanālus. Tāpēc pastāv risks savainot ausis vai
bungādiņas, ja pret ieaušiem tiek lietots spēcīgs spiediens vai tie tiek strauji
izņemti no ausīm. Šī riska dēļ neveiciet enerģiskus vingrinājumus, nenirstiet
peldbaseinā un neveiciet tamlīdzīgas darbības, kad izmantojat austiņas.
• Nelejiet uz austiņām karstu ūdeni un nepūtiet karstu gaisu no fēna vai citas
ierīces tieši uz austiņām. Nekad nelietojiet austiņas vietās, kur ir augsta
temperatūra, piemēram, saunā vai krāsns tuvumā.
• Neizmantojiet vai neatstājiet austiņas šādās vidēs:
–– karstās vietās, kur temperatūra pārsniedz 35 °C, piemēram, tiešā saules
gaismā, automašīnā, karstā ūdenī un citās vietās ar augstu temperatūru un
mitrumu;
–– aukstās vietās, kur temperatūra ir zemāka par –5 °C.
• Ja nav iespējams izvairīties no austiņu lietošanas vietās, kas atrodas tiešā saules
gaismā, pārklājiet austiņas ar dvieli utt.
• Izmantojot peldēšanas ieaušus, skaņas skaļums ir mazāks nekā tad, ja tiek
lietoti standarta ieauši. Palieliniet skaļumu pēc nepieciešamības.
• Nomainot peldēšanas ieaušus ar standarta ieaušiem, skaņas kļūst skaļāka.
Regulējiet skaļumu tā, lai nekaitētu savām bungādiņām.
• Fizisko aktivitāšu un tamlīdzīgu darbību laikā austiņas var atvienoties un
nokrist.
• Ja austiņas iemetīs ūdenī, tās nogrims.
Šo austiņu ūdensnoturības specifikācijas*1 atbilst standartam IEC 60529
“Aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļūšanu (IP kods)” IPX5/8*2, bet šo austiņu
aizsardzības pret putekļiem specifikācijas atbilst standartam IEC 60529
“Aizsardzības pakāpes pret cietiem nepiederošiem objektiem” IP6X*3. Ja austiņas
lietojat peldbaseinā, nepārsniedziet 2 m dziļumu, kad tās izmantojat.
Pirms lietošanas noteikti pilnībā izlasiet un izprotiet ūdensnoturības/aizsardzības
pret putekļiem specifikācijas.
*1 Austiņu daļas nav pilnībā ūdensnecaurlaidīgas.
*2 IPX5 (aizsardzības pakāpes pret ūdens strūklu): šīs austiņas ar pievienotiem peldēšanas
ieaušiem ir testētas un spēj darboties šādos apstākļos: pakļaujot tiešai ūdens plūsmai no
visiem virzieniem ar plūsmu aptuveni 12,5 l/min. un padeves ilgumu, kas pārsniedz
3 minūtes, no aptuveni 3 metru attāluma, izmantojot sprauslu ar 6,3 mm iekšējo diametru.
Tomēr tas neattiecas uz austiņu daļām.
IPX8 (aizsardzības pakāpes pret pastāvīgu gremdēšanu ūdenī): šīs austiņas ar
pievienotiem peldēšanas ieaušiem ir testētas un spēj darboties, kad 30 minūtes iegremdētas
ūdenī dziļumā līdz 2 m.
*3 IP6X (aizsardzības pakāpes pret putekļiem): šīs austiņas ar pievienotiem peldēšanas
ieaušiem ir testētas un spēj bloķēt putekļu iekļūšanu 8 stundas testēšanas ierīcē, kurā ir
putekļu daļiņas līdz 75 μm diametrā.
Download PDF

advertising