Sony | MDR-ZX750BN | Sony MDR-ZX750BN ZX750BN triukšmą slopinančios ausinės su „Bluetooth®“ Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-479-125-41(1)
LV7E
Bezvadu trokšņu
slāpēšanas
stereo austiņas
ar mikrofonu
Traadita müra
summutavad
stereo kõrvaklapid
koos mikrofoniga
Pirms iegādes skaņas kvalitāte ir iestatīta standarta režīmā (SBC augstas kvalitātes
režīms). Kad pieslēdzat BLUETOOTH iekārtu, kas savietojama ar AAC vai aptX, varat mainīt
iestatījumu, kā izskaidrots palīdzības rokasgrāmatā, lai baudītu mūzikas atskaņošanu
augstākā skaņas kvalitātē.
Zvanīšana/zvana saņemšana
LV
Lühijuhend
EE
var būt reģistrētas vienā vai vairākās jurisdikcijās.
Greito veiksmų pradėjimo
instrukcija
LT
Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanītu.
Piespiediet ierīces
Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.
• N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
• Android ir Google Inc. preču zīme.
• aptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai tās grupas vienas kompānijas preču zīmes, un
• Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.
Profils: HSP, HFP
Ātras darbību sākšanas
pamācība
• BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony
Eestikeelne
taustiņu, saņemot ienākošo zvanu.
Seadme laadimine
Ühendage see seade sisselülitatud arvutile komplekti kuuluva mikro-USB kaabliga.
Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.
Mūzikas atskaņošana tiek automātiski apturēta telefonsarunas laikā, un
automātiski atsākas pēc telefonsarunas pabeigšanas.
Bevielės triukšmus
slopinančios
stereofoninės
ausinės su mikrofonu
Piebilde
Iespējams, dažās BLUETOOTH iekārtās mūzikas atskaņošana neatsāksies automātiski.
Lai izbeigtu telefonsarunu, vēlreiz piespiediet ierīces
Telefonsarunas skaļuma līmeni un mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni
var noregulēt atsevišķi.
Ierīces izmantošana, pieslēdzot komplektācijā
iekļauto vadu
Varat šo ierīci izmantot kā parastas trokšņu slāpēšanas vadu austiņas,
pieslēdzot komplektācijā iekļauto vadu.
MDR-ZX750BN
© 2014 Sony Corporation
Kui see seade on arvutile ühendatud, algab laadimine ja süttib indikaator
(punane). Laadimine lõpetatakse maksimaalselt 2,5 tunni pärast ja laadimise
indikaator (punane) kustub.
taustiņu.
Kasutage komplekti kuuluvat mikro-USB kaablit. Teiste kaablitega ei saa võib-olla seadet
laadida.
Ühe korralduse ühendus nutitelefoniga (NFC)
Vaadake osast “Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH
seadmega”, et ühendada BLUETOOTH seadmele, mis ei ühildu
ühe korralduse ühendusega (NFC funktsioon).
NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua
lähivälja traadita sidet erinevate seadmete, näiteks mobiiltelefonide ja IC
mikroskeemide vahel. Tänu NFC funktsioonile saab andmesidet lihtsalt
teostada, puudutades vastavat sümbolit või teatud kohta seadmetel, mis
ühilduvad NFC.
NFC funktsiooni kasutades lülitub seade automaatselt sisse ning seejärel
seotakse ja ühendatakse BLUETOOTH seadmega.
Komplektācijā iekļautais vads
Piebildes
Latviski
• Pārliecinieties, ka vada spraudnis ir kārtīgi ievietots ligzdā.
• BLUETOOTH funkcija ir atspējota.
• Nevar izmantot VOLUME +/−, / un / taustiņus.
Ierīces uzlādēšana
Pieslēdziet šo ierīci pie ieslēgta datora ar komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli.
Ühilduvad nutitelefonid
• Sisseehitatud NFC funktsiooniga nutitelefonid
Trokšņu slāpēšanas izmantošana
(Operatsioonisüsteem: Android 2.3.3 või uuem versioon,
väljaarvatud Android 3.x)
Aktivizējiet trokšņu slāpēšanas režīmu šajā ierīcē.
Ettevalmistus nutitelefoni kasutamiseks
1 Laadige alla ja installige nutitelefoni rakendus “NFC Easy
Connect”.
POWER
Külastage veebisaiti:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.
easyconnect
NC
Kad šī ierīce ir pieslēgta pie datora, sākas uzlādēšana un izgaismojas
indikators (sarkans). Uzlādēšana tiek pabeigta maksimāli pēc 2,5 stundām, un
automātiski nodziest indikators (sarkans).
Izmantojiet komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli. Iespējams, nevarēs uzlādēt ierīci ar
citiem kabeļiem.
Lai izslēgtu trokšņu slāpēšanas funkciju
Vienas komandas pieslēgums ar viedtālruni (NFC)
• Kad pieslēgts komplektācijā iekļautais vads: piespiediet POWER taustiņu ilgāk nekā 2
Skatiet “Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu”
sadaļā, lai pieslēgtu pie BLUETOOTH iekārtas, kas nav
savietojama ar vienas komandas pieslēgumu (NFC funkcija).
NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuva darbības
rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilajiem
tālruņiem un IC mikroshēmām. Pateicoties NFC funkcijai, var vienkārši veikt
datu komunikāciju, pieskaroties atbilstošajam simbolam vai noteiktajai vietai
uz iekārtām, kas savietojamas ar NFC.
Izmantojot NFC funkciju, ierīce automātiski ieslēdzas un pēc tam tiek sapārota
un savienota ar BLUETOOTH iekārtu.
sekundes. (Barošana un trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgtas.)
2 Seadistage nutitelefon NFC funktsiooni kasutamiseks.
Sidumine nutitelefoniga ühe korralduse
funktsioonide abil
NC
Puudutades seadet nutitelefoniga, lülitub seade automaatselt sisse, siis teostab
sidumise ja BLUETOOTH ühenduse.
Kad ierīce ir ieslēgta, piespiediet un turiet piespiestu NC taustiņu,
līdz austiņās dzirdami signāli. Ierīce sāk analizēt apkārtnes skaņas
komponentus (apmēram 3 sekundes).
Analizēšanas laikā austiņās tiek samazināts skaļums un mirgo NC
taustiņš.
Kad analizēšana ir pabeigta, tiek automātiski iestatīts visefektīvākais
trokšņu slāpēšanas režīms, un skaļuma līmenis austiņās atkal kļūst
normāls.
Apmeklējiet norādīto interneta mājaslapu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.
easyconnect
Savienošana ar viedtālruni, izmantojot vienas
komandas funkcijas
Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce automātiski ieslēdzas, tad veic sapārošanu
un BLUETOOTH pieslēgšanu.
1
2
Atbloķējiet viedtālruņa ekrānu.
Ja viedtālrunī instalējāt lietotni “NFC Easy Connect”, aktivizējiet lietotni “NFC
Easy Connect”.
1
2
Lukustage lahti nutitelefoni ekraan.
Kui installisite nutitelefoni “NFC Easy Connect” rakenduse, aktiveerige
rakendus “NFC Easy Connect”.
Puudutage seda seadet nutitelefoniga.
Puudutage nutitelefoniga selle seadme N osa.
Vaadake nutitelefoni kasutusjuhendist, et leida nutitelefonil koht, mida
puudutada.
Trokšņu slāpēšanas režīmu tipi
NC A režīms
Samazina trokšņus, kas satur daudz vidējo un zemo frekvenču
skaņu. Tiek efektīvi samazināti apkārtnes trokšņi.
NC B režīms
Samazina trokšņus, kas satur daudz sevišķi zemo frekvenču
skaņu. Piemēram, tiek efektīvi samazināti fona trokšņi, kas
galvenokārt dzirdami autobusā vai vilcienā.
NC C režīms
Samazina salīdzinoši klusus trokšņus ar plašu frekvenču
diapazonu. Tiek efektīvi samazināti fona trokšņi, kas galvenokārt
dzirdami birojos (datori, kopēšanas iekārtas utt.).
2 Iestatiet viedtālruni, lai varētu izmantot NFC funkciju.
“NFC Easy Connect” ir Android telefoniem paredzēta Sony oriģināla lietotne,
kas ir pieejama Google Play Store.
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, atrodiet “NFC Easy Connect” un
lejupielādējiet bezmaksas lietotni.
Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai reģionos.
“NFC Easy Connect” on Android telefonidele ettenähtud Sony
originaalrakendus, mis on saadaval Google Play Store.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks funktsioonide kohta leidke “NFC Easy
Connect” ja laadige alla tasuta rakendus.
Mõnes riigis ja/või regioonis võib rakendus mitte olla saadaval.
Piespiediet un turiet piespiestu NC taustiņu.
1 Lejupielādējiet un instalējiet viedtālrunī lietotni “NFC Easy
Connect”.
Par “NFC Easy Connect” lietotni
“NFC Easy Connect” rakendus
AI trokšņu slāpēšana ir noderīga funkcija, kas automātiski izvēlas vienu no trokšņu
slāpēšanas režīmiem. Šī funkcija nodrošina visefektīvāko trokšņu slāpēšanas
režīmu, uzreiz analizējot apkārtnes skaņas komponentus.
Sagatavošanās viedtālruņa izmantošanai
Sīkāku informāciju skatiet viedtālruņa lietošanas pamācībā.
Täpsemat informatsiooni vaadake nutitelefoni kasutusjuhendist.
AI trokšņu slāpēšanas funkcijas izmantošana
(Operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka versija,
izņemot Android 3.x)
Ja viedtālrunim, piemēram, Android 4.1 vai jaunākai versijai ir NFC funkcija,
iespējams, nevajadzēs instalēt “NFC Easy Connect”, lai ierīci pieslēgtu pie viedtālruņa
ar vienu komandu. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt šo darbību. Darbības
un tehniskie raksturlielumi var atšķirties no šajā pamācībā norādītajiem. Sīkāku
informāciju skatiet viedtālruņa komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
Kui nutitelefonil, näiteks Android 4.1 või uuemal versioonil on NFC funktsioon, ei
pea seadme ühendamiseks nutitelefonile ühe korraldusega võib-olla installima “NFC
Easy Connect”. Sellisel juhul ei pea seda toimingut teostama. Toimingud ja tehnilised
tunnused võivad erineda antud juhendis näidatutest. Täpsemat informatsiooni
vaadake nutitelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
izgaismojums nodziest. (Lai ieslēgtu funkciju, vēlreiz piespiediet NC taustiņu.)
• Viedtālruņi ar iebūvētu NFC funkciju
Padoms
Nõuanne
• Kad izmantojat ar BLUETOOTH savienojumu: piespiediet NC taustiņu. NC taustiņa
Savietojamie viedtālruņi
Ar divdimensiju kodu:
izmantojiet divdimensiju koda lasītāja lietotni.
Kahemõõtmelise koodiga:
kasutage kahemõõtmelise koodi lugeja rakendust.
Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu, kad ierīce
ir izslēgta. Kad ierīce un trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgtas, izgaismojas NC
taustiņš. Trokšņu slāpēšanas režīms ir iestatīts uz NC režīmu B.
Pēc izmantošanas
Ühenduse lõpetamiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised.
Lahti ühendamiseks puudutage veelkord nutitelefoniga.
Võite valida heli teistest NFCga ühilduvatest BLUETOOTH seadmetest.
Täpsemat informatsiooni vaadake abijuhendist.
1 Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu, darbinot BLUETOOTH
iekārtu.
2 Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER
taustiņu.
Nodziest indikators (zils), un austiņas ar mikrofonu izslēdzas.
Taasesitus ja helistamine
Käivitage see seade pärast BLUETOOTH ühenduse loomist BLUETOOTH seadmega.
Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu
Muusika kuulamine
Pirms sapārošanas uzlādējiet šo ierīci.
1
2
Profiil: A2DP, AVRCP
Novietojiet BLUETOOTH iekārtu 1 metra attālumā no šīs ierīces.
Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes.
Pārslēdziet šo ierīci sapārošanas režīmā.
Pieskarieties šai ierīcei ar viedtālruni.
Pieskarieties ar viedtālruni šīs ierīces N daļai.
Skatiet viedtālruņa lietošanas pamācībā, lai atrastu viedtālrunī atrastu vietu,
kurai pieskarties.
Zils
VOLUME +
Sarkans
Vasakul kõrvaklapil on kompepunkt.
Piespiediet un ilgāk nekā 7
sekundes turiet piespiestu
POWER taustiņu.
3
Pārliecinieties, ka pēc taustiņa
atbrīvošanas indikators pamīšus mirgo
zilā un sarkanā krāsā.
Veiciet sapārošanas darbības BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu
šo ierīci.
Kad BLUETOOTH iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties
“MDR-ZX750BN”.
Ja BLUETOOTH iekārtas displejā ir nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet
“0000”.
Izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu savienojumu.
Lai atvienotu, vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni.
Varat izvēlēties skaņu no citām ar NFC savietojamām BLUETOOTH iekārtām.
Sīkāku informāciju skatiet palīdzības rokasgrāmatā.
Atskaņošana un zvanīšana
4
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.
VOLUME −
Taasesitus/peatamine: vajutage .
Katkestamine: hoidke allavajutatult .
Järgmine/eelmine: vajutage /.
Kiiresti edasi/tagasi:
hoidke allavajutatult /.
Märkus
Saadavad funktsioonid võivad erineda sõltuvalt BLUETOOTH seadmest. Kui kasutate
kujutisel näidatud nuppu, võib see töötada teisiti või üldse mitte töötada.
Enne ostmist on helikvaliteet seadistatud standard režiimi (SBC kõrge kvaliteedi režiim).
Kui ühendate BLUETOOTH seadme, mis ühildub AAC või aptX, võite muuta seadistust,
nagu abijuhendis selgitatud, et nautida muusikat heli kõrgel kvaliteedil.
Savienošana ar sapāroto ierīci
Helistamine/kõne vastuvõtt
1
Käivitage mobiiltelefon, et helistada.
Profiil: HSP, HFP
Ieslēdziet šo ierīci.
Darbiniet šo ierīci pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH iekārtu.
Vajutage seadme
nuppu, kui saabub sissetulev kõne.
Mūzikas klausīšanās
Profils: A2DP, AVRCP
Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā.
Zils
Kamēr šī ierīce ir izslēgta,
Pārliecinieties, ka pēc taustiņa
piespiediet un apmēram 2
atbrīvošanas indikators mirgo zilā krāsā.
sekundes turiet piespiestu POWER
taustiņu.
VOLUME +
Kreisajai austiņai ir sataustāms punkts.
VOLUME −
Atskaņošana/apturēšana: piespiediet .
Pārtraukšana: turiet piespiestu .
Nākamais/iepriekšējais: piespiediet /.
Pāreja ātri uz priekšu/atpakaļ:
turiet piespiestu /.
2
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.
Lai uzzinātu vairāk par ierīces darbināšanu, lasiet
palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālrunī.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/
Käivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal.
Muusika taasesitus peatatakse telefonikõne ajal automaatselt ning see jätkub
automaatselt pärast telefonikõne lõpetamist.
Märkus
Võimalik, et mõned BLUETOOTH seadmed ei jätka muusika taasesitust automaatselt.
Telefonikõne lõpetamiseks vajutage veel kord seadme
nuppu.
Telefonikõne helitugevuse taset ja muusika taasesituse helitugevuse
taset saab reguleerida eraldi.
Piebilde
Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Kad izmantojat attēlā
atainoto taustiņu, iespējams, tas darbosies savādāk vai nedarbosies vispār.
SONY_LV_EE_LT_MDR-ZX750BN_QSG.indd 1
3/3/2014 12:40:07 PM
Seadme kasutamine, ühendades komplekti
kuuluva juhtme
Võite seda seadet kasutada kui tavalisi müra summutavaid juhtmega
kõrvaklappe, ühendades komplekti kuuluva juhtme.
Vienos komandos ryšys su išmaniuoju telefonu (NFC)
Žiūrėkite skyrių “Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH
įrenginiu”, kad prijungtumėte prie BLUETOOTH įrenginio, kuris
nėra suderinamas su vienos komandos ryšiu (NFC funkcija).
NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti artimo
veikimo radiuso bevielį ryšį tarp skirtingų įrenginių, pavyzdžiui, mobiliųjų
telefonų ir IC mikroschemų. NFC funkcijos dėka duomenų ryšį galima paprastai
sudaryti paliečiant atitinkamą simbolį arba atitinkamą įrenginio vietą, kuris yra
suderinamas su NFC.
Naudojant NFC funkciją, įrenginys automatiškai įsijungia ir po to yra
suporuojamas ir sujungiamas su BLUETOOTH įrenginiu.
Komplekti kuuluv juhe
Märkused
• Veenduge, et juhtme pistik on korralikult pesasse sisestatud.
• BLUETOOTH funktsioon on keelatud.
• Ei saa kasutada VOLUME +/−, / ja / nuppe.
Suderinami išmanieji telefonai
• Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija
Müra summutamise kasutamine
Triukšmų slopinimo funkcijos išjungimas
• Kai naudojate BLUETOOTH ryšį: paspauskite NC mygtuką. NC mygtuko apšvietimas
užgęsta. (Norėdami įjungti funkciją, dar kartą paspauskite NC mygtuką.)
• Kai yra prijungtas komplektuojamas laidas: paspauskite ir laikykite paspaustą POWER
mygtuką ilgiau nei 2 sekundes. (Maitinimas ir triukšmų slopinimo funkcija yra
išjungtos.)
AI triukšmų slopinimo funkcijos naudojimas
AI triukšmų slopinimas yra naudinga funkcija, kuri automatiškai išsirenka vieną
iš triukšmų slopinimo veiksenų. Ši funkcija užtikrina efektyviausią triukšmų
slopinimą, iš karto analizuodama aplinkinių garsų komponentus.
Paspauskite ir laikykite paspaustą NC mygtuką.
(Operacinė sistema: Android 2.3.3 arba naujesnė versija,
išskyrus Android 3.x)
Aktiveerige müra summutamise režiim selles seadmes.
Pasirengimas išmaniojo telefono naudojimui
NC
1 Parsisiųskite ir įdiekite į išmanųjį telefoną taikomąją
programą “NFC Easy Connect”.
POWER
Aplankykite nurodytą interneto svetainę:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.
easyconnect
NC
Kai įrenginys yra įjungtas, paspauskite ir laikykite paspaustą NC
mygtuką, kad per ausines būtų girdimi signalai. Įrenginys pradeda
analizuoti aplinkinių garsų komponentus (apytiksliai 3 sekundes).
Analizės metu ausinėse yra sumažintas garso lygis ir blyksi NC
mygtukas.
Kai analizė yra atlikta, yra automatiškai nustatoma efektyviausia
triukšmų slopinimo veiksena, ir garso lygis ausinėse vėl tampa
normalus.
Naudojant dviejų matmenų kodą:
naudokite dviejų matmenų kodo skaitytuvo taikomąją
programą.
Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit allavajutatult POWER nuppu, kui seade on
välja lülitatud. Kui seade ja müra summutamise funktsioon on sisse lülitatud, süttib
NC nupp. Müra summutamise režiim on seadistatud NC režiimile B.
Patarimas
Jeigu išmanusis telefonas, pavyzdžiui, Android 4.1 ar naujesnės versijos turi NFC
funkciją, įmanoma, nereikės įdiegti “NFC Easy Connect”, kad įrenginį būtų galima
prijungto prie išmaniojo telefono naudojant vieną komandą. Tokiu atveju nereikia
atlikti šio veiksmo. Veiksmai ir techninės charakteristikos gali skirtis nuo šioje
naudojimo instrukcijoje nurodytų. Išsamesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju
telefonu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
Müra summutamise funktsiooni väljalülitamine
• Kui kasutate BLUETOOTH ühebdusega: vajutage NC nuppu. NC nupu valgustus kustub.
(Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage veel kord NC nuppu.)
• Kui on ühendatud komplekti kuuluv juhe: vajutage POWER nuppu kauem kui 2
sekundit. (Toide ja müra summutamise funktsioon on välja lülitatud.)
2 Nustatykite išmanųjį telefoną, kad būtų galima naudoti NFC
funkciją.
AI müra summutamise funktsiooni
kasutamine
Triukšmų slopinimo veiksenų tipai
NC A veiksena
Sumažina triukšmus, kuriuose yra daug vidutinių ir žemųjų
dažnių garsų. Yra efektyviai sumažinami aplinkiniai triukšmai.
NC B veiksena
Sumažina triukšmus, kuriuose yra daug ypatingai žemų dažnių
garsai. Pavyzdžiui, yra efektyviai sumažinami foniniai triukšmai,
kurie pagrinde yra girdimi autobusuose ir traukiniuose.
NC C veiksena
Sumažinami palyginti tylūs triukšmai su plačiu dažniu diapazonu.
Yra efektyviai sumažinami foniniai triukšmai, kurie pagrinde yra
girdimi biuruose (kompiuteriai, kopijavimo įranga ir t.t.).
Išsamesnę informaciją žiūrėkite išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.
Apie “NFC Easy Connect” taikomąją programą
“NFC Easy Connect” yra Android telefonams skirta Sony originali taikomoji
programa, kuri yra prieinama Google Play Store.
Norėdami daugiau sužinoti apie funkcijas, suraskite “NFC Easy Connect” ir
parsisiųskite nemokamą taikomąją programą.
Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai kuriose šalyse ir/arba
regionuose.
AI müra summutamine on kasulik funktsioon, mis automaatselt valib ühe müra
summutamise režiimidest. See funktsioon tagab kõige efektiivsema müra
summutamise režiimi, analüüsides kohe ümbritseva heli komponente.
Vajutage ja hoidke allavajutatult NC nuppu.
Sujungimas su išmaniuoju telefonu naudojant
vienos komandos funkcijas
NC
Palietus įrenginį išmaniuoju telefonu, įrenginys automatiškai įsijungia, po to atlieka
suporavimą ir sudaro BLUETOOTH ryšį.
Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke allavajutatult NC
nuppu, kuni kõrvaklappides kõlavad signaalid. Seade hakkab
analüüsima ümbritseva heli komponente (umbes 3 sekundit).
Analüüsimise ajal vähendatakse kõrvaklappides heli tugevust ja
vilgub NC nupp.
Kui analüüsimine lõpetatakse, seadistatakse automaatselt kõige
efektiivsem müra summutamise režiim ja helitugevuse tase
kõrvaklappides muutub jälle normaalseks.
Müra summutamise režiimide tüübid
NC A režiim
Vähendab müra, mis sisaldab palju keskmiste ja madalate
sageduste heli. Vähendatakse efektiivselt ümbritsevat müra.
NC B režiim
Vähendab müra, mis sisaldab palju eriti madalate sageduste heli.
Näiteks vähendatakse efektiivselt taustamüra, mis on kuuldav
peamiselt autobussis või rongis.
NC C režiim
Vähendab suhteliselt vaikset müra laial sagedusalal.
Vähendatakse efektiivselt taustamüra, mis on kuuldav peamiselt
büroodes (arvutid, kopeerimisseadmed jne).
1
2
1 Katkestage BLUETOOTH ühendus, käivitades BLUETOOTH seadme.
2 Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit allavajutatult POWER
nuppu.
Indikaator (sinine) kustub ja kõrvaklapid koos mikrofoniga lülituvad välja.
Jeigu į išmanųjį telefoną įdiegėte taikomąją programą “NFC Easy Connect”,
paleiskite taikomąją programą “NFC Easy Connect”.
Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.
Palieskite išmaniuoju telefonu šio įrenginio N dalį.
Žiūrėkite išmaniojo telefono naudojimo instrukciją, kad galėtumėte surasti
išmaniojo telefono vietą, kurią reikia paliesti.
Užgęsta indikatorius (mėlynas), ir ausinės su mikrofonu išsijungia.
Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH įrenginiu
1
2
Pastatykite BLUETOOTH įrenginį 1 metro atstumu iki šio
įrenginio.
Perjunkite šį įrenginį į suporavimo būseną.
Paspauskite ir ilgiau už 7
sekundes laikykite paspaustą
POWER mygtuką.
3
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad sudarytumėte ryšį.
Norėdami atjungti, dar kartą palieskite išmaniuoju telefonu.
Galite išsirinkti garsą iš kitų su NFC suderinamų BLUETOOTH įrenginių.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite pagalbos vadovėlyje.
Įsitikinkite, kad po mygtuko paleidimo
indikatorius pakaitomis blyksi mėlyna ir
raudona spalva.
Atlikite suporavimo veiksmus BLUETOOTH įrenginiu, kad
surastumėte šį įrenginį.
Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane pasirodo surastų įrenginių sąrašas,
išsirinkite “MDR-ZX750BN”.
Jeigu BLUETOOTH įrenginio ekrane reikia įvesti raktą, įveskite “0000”.
4
Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.
Sujungimas su suporuotu įrenginiu
Valdykite šį įrenginį po BLUETOOTH ryšio su BLUETOOTH įrenginiu sudarymo.
Enne sidumist laadige see seade.
1 Nutraukite BLUETOOTH ryšį valdydami BLUETOOTH įrenginį.
2 Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER
mygtuką.
Mėlynas Raudonas
Atkūrimas ir skambinimas
Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH seadmega
Po naudojimo
Prieš suporavimą įkraukite šį įrenginį.
Atblokuokite išmaniojo telefono ekraną.
Pärast kasutamist
1
2
Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką, kai
įrenginys yra išjungtas. Kai įrenginys ir triukšmų slopinimo funkcija yra įjungti,
šviečia NC mygtukas. Triukšmų slopinimo veiksena yra nustatyta į NC veikseną B.
Paigutage BLUETOOTH seade 1 m kaugusele sellest seadmest.
Muzikos klausymasis
Lülitage see seade sidumise režiimi.
Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu.
1
Įjunkite šį įrenginį.
Profilis: A2DP, AVRCP
Mėlynas
Kai šis įrenginys yra išjungtas,
paspauskite ir apytiksliai 2
sekundes laikykite paspaustą
POWER mygtuką.
Sinine Punane
VOLUME +
Vajutage ja hoidke kauem kui 7
sekundit allavajutatult POWER
nuppu.
3
Veenduge, et pärast nupu vabastamist
indikaator vilgub vaheldumisi siniselt ja
punaselt.
Teostage sidumise toimingud BLUETOOTH seadmes, et leida
seda seadet.
Kui BLUETOOTH seadme displeile ilmub leitud seadmete loend, valige “MDRZX750BN”.
Kui BLUETOOTH seadme displeil peab sisestama parooli, sisestage “0000”.
4
Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.
VOLUME −
Atkūrimas/sulaikymas: paspauskite .
Pertraukimas: laikykite paspaustą .
Sekantis/ankstesnis: paspauskite /.
Persukimas greitai į priekį/atsukimas atgal:
laikykite paspaustą /.
Pastaba
Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Kai naudojate
iliustracijoje atvaizduotą mygtuką, įmanoma, jis veiks kitaip arba visai neveiks.
Prieš įsigijimą garso kokybė yra nustatyta į standartinę veikseną (SBC aukštos kokybės
veiksena). Kai prijungiate BLUETOOTH įrenginį, kuris yra suderinamas su AAC arba aptX,
galite keisti nuostatą, kaip yra aprašyta pagalbos vadovėlyje, kad galėtumėte mėgautis
atkuriama muzika aukščiausia garso kokybe.
Ühendamine seotud seadmega
1
Kairioji ausinė turi apčiuopiamą tašką.
Lülitage see seade sisse.
Skambinimas/skambučio priėmimas
Profilis: HSP, HFP
2
Įsitikinkite, kad po mygtuko paleidimo
indikatorius blyksi mėlyna spalva.
Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.
Norėdami sužinoti daugiau apie įrenginio valdymą,
skaitykite pagalbos vadovėlį kompiuteryje arba
išmaniajame telefone.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/
• BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony
Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
• N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir
kitose šalyse.
• Android yra Google Inc. prekės ženklas.
• aptX® ženklas ir aptX logotipas yra CSR plc arba jos grupės vienos kompanijos prekių
ženklai, ir gali būti registruoti vienoje arba keliose jurisdikcijose.
• Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.
Paspauskite įrenginio
mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.
Sinine
Kuni see seade on välja lülitatud,
vajutage ja hoidke umbes 2
sekundit allavajutatult POWER
nuppu.
2
Veenduge, et pärast nupu vabastamist
indikaator vilgub siniselt.
Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.
Rohkem teavet seadme käivitamise kohta leiate
abijuhendist arvutis või nutitelefonis.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/
• BLUETOOTH nimetuse märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony
Corporation kasutab neid kooskõlas litsentsiga.
• N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes
riikides.
• Android on Google Inc. kaubamärk.
• aptX® märgis ja aptX logotüüp on CSR plc või selle grupi ühe kompanii kaubamärgid
ning võivad olla registreeritud ühes või mitmes jurisdiktsioonis.
• Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Lietuviškai
Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu.
Muzikos atkūrimas yra automatiškai sulaikomas pokalbio telefonu metu, ir
automatiškai yra tęsiamas po pokalbio telefonu baigimo.
Pastaba
Įmanoma, naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius, muzikos atkūrimas nebus
tęsiamas automatiškai.
Norėdami baigti pokalbį telefonu, dar kartą paspauskite įrenginio
mygtuką.
Pokalbio telefonu garso lygį ir muzikos atkūrimo garso lygį galima
sureguliuoti atskirai.
Įrenginio naudojimas prijungus
komplektuojamą laidą
Galite šį įrenginį naudoti kaip paprastas triukšmus slopinančias laidines
ausines prijungę komplektuojamą laidą.
Įrenginio įkrovimas
Komplektuojamas laidas
Prijunkite šį įrenginį prie įjungto kompiuterio komplektuojamu mikro USB kabeliu.
Pastabos
• Įsitikinkite, kad laido kištukas yra tvarkingai prijungtas prie lizdo.
• BLUETOOTH funkcija yra įjungta.
• Neįmanoma naudoti VOLUME +/−, / ir / mygtukų.
Triukšmų slopinimo naudojimas
Aktyvuokite šio įrenginio triukšmų slopinimo veikseną.
Kai šis įrenginys yra prijungtas prie kompiuterio, prasideda įkrovimas, ir
šviečia indikatorius (raudonas). Įkrovimas yra baigiamas maksimaliai po
2,5 valandų, ir automatiškai užgęsta indikatorius (raudonas).
Naudokite komplektuojamą mikro USB kabelį. Įmanoma, negalėsite įkrauti įrenginio
naudodami kitus kabelius.
POWER
NC
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MDR-ZX750BN_QSG.indd 2
3/3/2014 12:40:08 PM
Download PDF