Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Namų kino sistema Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-418-178-12(1) (LT-LV-EE)
(1)
Eesti keel
5
Didžiųjų garsiakalbių montavimas
Augsto skaļruņu montāža
Kõrgete kõlarite kokkupanek
, 

Dalių sąrašas/Detaļu saraksts/Osade loend
1 Asetage alus () kõlari alumisele osale () ja kinnitage kolme musta
kruviga ().

Kasutage iga kõlari puhul kindlasti kolme kruvi.
2 Valige kõlari juhe, sobitades kõlari taga oleva sildi värvi kõlarijuhtme pistikuga
(vt altpoolt). Murdke kõlari juhe () kokku umbes 70 cm-ks ja väänake kokku.
Pistke kõlari juhe läbi aluse sisse () nii, et see väljuks kõlari alumise osa
ülaosast ().

*



* Tik BDV-N990W
* Tikai BDV-N990W
* Ainult BDV-N990W
Lietuvių k.
1 Uždėkite pagrindą () ant apatinės garsiakalbio dalies () ir pritvirtinkite jį
trimis juodais varžtais ().

Kiekvieną garsiakalbį priveržkite būtinai trimis varžtais.

BDV-N990W/N890W
2 Garsiakalbio laidą pasirinkite pagal laido jungties ir garsiakalbio užpakalinėje
dalyje esančios etiketės spalvą (žr. toliau). Perlenkite garsiakalbio laidą
pusiau, () kad ilgis būtų maždaug 70 cm, ir jį susukite. Prakiškite garsiakalbio
laidą pro pagrindą () ir garsiakalbio apatinės dalies viršų ().
Priekinis kairysis garsiakalbis (L): baltas
Priekinis dešinysis garsiakalbis (R): raudonas
Kairysis erdvinio garso garsiakalbis (L)*:
mėlynas
Dešinysis erdvinio garso garsiakalbis (R)*:
pilkas
3 Padėkite viršutinę garsiakalbio dalį ( ir *) ant apatinės garsiakalbio
dalies (); įkiškite garsiakalbio laidą () į įpjovą, esančią viršutinės
garsiakalbio dalies užpakalinėje dalyje, ir laikydami jį pirštu atsargiai sujunkite
viršutinę ir apatinę garsiakalbio dalis. Paleiskite garsiakalbio laidą ir
sutvirtinkite viršutinę ir apatinę garsiakalbio dalis sidabro spalvos varžtu ().
4 Prijunkite garsiakalbio laidą ().
5 Įtempkite garsiakalbio laidą () traukdami jį pro pagrindo apačioje esančią
ertmę () ir įkiškite laidą į garsiakalbio viršutinės dalies užpakalinėje dalyje
esančią įpjovą ( ir *).

2

©2012 Sony Corporation
* Tik BDV-N990W.
Norėdami montuoti garsiakalbius ant sienos, žr. kitą pusę.
Kā skaļruņus uzstādīt pie sienas, skatiet otrā pusē.
Kõlarite paigaldamiseks seinale vaadake teist külge.
Latviski

Žemųjų dažnių garsiakalbio priežiūra (tik BDV-N990W)
Piezīme par rīkošanos ar zemfrekvenču skaļruni (tikai BDV-N990W)
Märkus bassikõlari käsitsemise kohta (ainult BDV-N990W)
Keldami žemųjų dažnių garsiakalbį nekiškite rankos į jame esantį plyšį. Galite sugadinti garsiakalbio
tvarkyklę. Keldami laikykite žemųjų dažnių garsiakalbį už apačios.
Paceļot zemfrekvenču skaļruni, neievietojiet savu roku tā spraugā. Tā var sabojāt skaļruņa dzini.
Paceļot zemfrekvenču skaļruni, turiet to aiz apakšas.
Ärge asetage kätt bassikõlarit tõstes selle pilu peale. See võib kahjustada kõlari draiverit. Tõstes
hoidke bassikõlarit põhjast.
Izklājiet uz grīdas drānu, lai izvairītos no grīdas sabojāšanas, montējot
skaļruņus.

1 Novietojiet pamatni () uz skaļruņa apakšējās daļas () un pieskrūvējiet ar
trim melnām skrūvēm ().
Katram skaļrunim noteikti izmantojiet trīs skrūves.
3
2 Izvēlieties skaļruņa vadu, saskaņojot etiķetes krāsu skaļruņa aizmugurē ar
skaļruņa vada savienotāju (sk. tālāk). Pārlokiet skaļruņa vadu () aptuveni
70 cm attālumā un savijiet to. Izveriet skaļruņa vadu cauri pamatnei () un
izvelciet skaļruņa apakšējās daļas augšpusē ().
, 


Priekšējais kreisais skaļrunis (L): balts
Priekšējais labais skaļrunis (R): sarkans
Ieskaujošās skaņas kreisais skaļrunis (L)*: zils
Ieskaujošās skaņas labais skaļrunis (R)*: pelēks
3 Novietojiet skaļruņa augšējo daļu ( un *) uz skaļruņa apakšējās daļas ();
paceļot ievietojiet skaļruņa vadu () skaļruņa augšējās daļas aizmugures
ierobījumā un, pieturot ar pirkstu, uzmanīgi savienojiet skaļruņa augšējo un
apakšējo daļu. Atlaidiet skaļruņa vadu un sastipriniet skaļruņa augšējo un
apakšējo daļu ar sudraboto skrūvi ().
4 Pievienojiet skaļruņa vadu ().
5 Savelciet skaļruņa vadu (), velkot to no pamatnes apakšas (), un pēc tam
ieslidiniet skaļruņa vadu skaļruņa augšējās daļas aizmugures ierobījumā
( un *).
* Tikai BDV-N990W.

Plyšys
Sprauga
Pilu
4
Spalvotas vamzdelis
Krāsainais apvalks
Värviline toru

Eesmine parem kõlar (R): punane
Vasak ruumilise heli kõlar (L)*: sinine
Parem ruumilise heli kõlar (R)*: hall
* Ainult BDV-N990W.
Prieš montuodami garsiakalbius, ant grindų pasitieskite patiesalą.
1
Eesmine vasak kõlar (L): valge
3 Asetage kõlari ülemine osa ( ja *) kõlari alumisele osale (); tõstke kõlari
juhe () kõlari ülemise osa tagaküljel olevasse sälku ja ühendage
ettevaatlikult kõlari ülemine osa alumise osa külge, hoides sõrmedega juhet.
Vabastage kõlari juhe ja kinnitage kõlari ülemine ja alumine osa hõbedase
kruviga ().
4 Ühendage kõlari juhe ().
5 Eemaldage kõlari juhtmest lõtkud (), tõmmates seda aluse alt (), ja seejärel
libistage kõlari juhe kõlari ülemise osa tagaküljel olevasse sälku ( ja *).


Garsiakalbių montavimo vadovas
Skaļruņu instalēšanas norādījumi
Kõlarite paigaldusjuhend
Kõlarite kokkupanemisel laotage põrandale riie, et vältida põranda
kriipimist.
Lietuvių k.
4
Garsiakalbių montavimas ant sienos
Skaļruņu uzstādīšana pie sienas
Kõlarite paigaldamine seinale
Eesti keel
Dėmesio
 Jei reikia informacijos apie sienos medžiagą arba nežinote, kokius varžtus
naudoti, klauskite varžtų pardavėjo arba montuotojo.
 Naudokite varžtus, tinkamus pagal sienos medžiagą ir stiprumą. Tinko plokštės
siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai įsukite į siją ir priveržkite prie sienos.
Garsiakalbius montuokite ant vertikalios ir plokščios sienos tose vietose,
kur ji sustiprinta.
 „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo
montavimo, nepakankamo sienos stiprumo arba netinkamo varžtų įsukimo,
stichinių nelaimių ir t. t.
Didžiųjų garsiakalbių paruošimas
Augstā skaļruņa sagatavošana
Kõrge kõlari ettevalmistamine
1
Didžiųjų garsiakalbių paruošimas
1 Prijunkite apatinį garsiakalbio dangtelį prie viršutinės didžiojo garsiakalbio
dalies apačios.
2 Prijunkite garsiakalbio laidą prie garsiakalbio.
5
Įsitikinkite, kad garsiakalbio laidus kišate į atitinkamas garsiakalbių jungtis: garsiakalbio laidą
su spalvotu vamzdeliu junkite į , o garsiakalbio laidą be spalvoto vamzdelio į .
Vamzdelių spalvos:
Priekinis kairysis garsiakalbis (L): baltas
Priekinis dešinysis garsiakalbis (R): raudonas
Kairysis erdvinio garso garsiakalbis (L)*:
Dešinysis erdvinio garso garsiakalbis (R)*:
mėlynas
pilkas
2
* Tik BDV-N990W.
Spalvotas vamzdelis
Krāsainais apvalks
Värviline toru
Palydovinių garsiakalbių paruošimas (tik BDV-N890W)
1 Išsukite varžtą, tada nuimkite stovą ir garsiakalbio laidą.
2 Pakeiskite nuimto stovo kryptį ir prakiškite garsiakalbio laidą pro stove
esančią skylę.
3 Prijunkite garsiakalbio laidą prie garsiakalbio.
4 Pritvirtinkite stovą varžtu, išsuktu 1 žingsnyje.
5 Pritvirtinkite garsiakalbio laidą prie garsiakalbio laido laikiklio.
Garsiakalbio kabinimas ant sienos
Skaļruņa uzkarināšana pie sienas
Kõlari riputamine seinale
1
5 mm (7/32 col. /
7
/32 collas / 7/32 tolli)
10 mm (13/32 col. /
13
/32 collas / 13/32 tolli)
Palydovinių garsiakalbių paruošimas (tik BDV-N890W)
Satelīta skaļruņa sagatavošana (tikai BDV-N890W)
Satelliitkõlari ettevalmistamine (ainult BDV-N890W)
1
4 mm
(3/16 col. / 3/16 collas / 3/16 tolli)
Ertmė garsiakalbio
užpakalinėje dalyje
Caurums skaļruņa
aizmugurē
Ava kõlari tagaküljel
2 Didieji garsiakalbiai
200 mm
(7 7/8 col. / 7 7/8 collas / 7 7/8 tolli)
Spalvotas vamzdelis
Krāsainais apvalks
Värviline toru
Centrinis garsiakalbis: nuo 4 mm iki 6 mm
Centrinis garsiakalbis
Centrālajam skaļrunim
Keskmise kõlari puhul
Prieš įsukdami varžtus į sieną išmatuokite tarp jų esantį atstumą.
Didieji garsiakalbiai: 200 mm
Centrinis garsiakalbis: 154 mm
Palydoviniai garsiakalbiai*: 40 mm
* Tik BDV-N890W.
Latviski
154 mm
(6 1/8 col. / 6 1/8 collas / 6 1/8 tolli)
4–6 mm (3/16–1/4 col.)
4–6 mm (3/16–1/4 collas)
4 kuni 6 mm (3/16 kuni 1/4 tolli)
2
Palydoviniai garsiakalbiai
(tik BDV-N890W)
Satelīta skaļrunim
(tikai BDV-N890W)
Satelliitkõlari puhul
(Ainult BDV-N890W)
5–7 mm (7/32–9/32 col.)
5–7 mm (7/32–9/32 collas)
5 kuni 7 mm (7/32 kuni 9/32 tolli)
3
Uzmanību!
 Lai saņemtu informāciju par piemēroto sienas materiālu vai izmantojamajām
skrūvēm, sazinieties ar skrūvju veikalu vai uzstādītāju.
 Izmantojiet sienas materiālam un izturībai piemērotas skrūves. Ģipškartona
plākšņu siena ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši ieskrūvējiet sijā vai ieskrūvējiet
tās nesošajā sienā. Uzstādiet skaļruņus pie vertikālas un līdzenas sienas vietā, kur
izmantota armatūra.
 Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza
uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība vai neatbilstošu skrūvju izmantošana,
dabas katastrofa u.c.
Augstā skaļruņa sagatavošana
40 mm
(1 5/8 col. / 1 5/8 collas / 1 5/8 tolli)
1 Augstā skaļruņa augšējās daļas apakša pievienojiet skaļruņa apakšējo vāciņu.
2 Savienojiet skaļruņa vadu ar skaļruni.
Noteikti saskaņojiet skaļruņu vadus ar atbilstošajām skaļruņu spailēm: skaļruņa vadu ar krāsaino
apvalku ar , bet skaļruņa vadu bez krāsainā apvalka ar .
Apvalku krāsas:
Priekšējais kreisais skaļrunis (L): Balts
Priekšējais labais skaļrunis (R): Sarkans
Ieskaujošās skaņas kreisais skaļrunis (L)*: Zils
Ieskaujošās skaņas labais skaļrunis (R)*: Pelēks
* Tikai BDV-N990W.
Satelīta skaļruņa sagatavošana (tikai BDV-N890W)
1 Izskrūvējiet skrūvi, pēc tam noņemiet statīvu un skaļruņa vadu.
2 Mainiet noņemtā statīva orientāciju un izvelciet skaļruņa vadu cauri statīva
caurumam.
3 Savienojiet skaļruņa vadu ar skaļruni.
4 Fiksējiet statīvu ar skrūvi, kuru izskrūvējāt 1. darbībā.
5 Nostipriniet skaļruņa vadu tā turētājā.
Skaļruņa uzkarināšana pie sienas
Spalvotas vamzdelis
Krāsainais apvalks
Värviline toru
1 Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav iekļautas), kas atbilst katra skaļruņa
aizmugurē esošajam caurumam.
2 Ieskrūvējiet skrūves sienā.
Atstājiet atstarpi starp sienu un skrūves galvu.
Augstajam skaļrunim: 8–10 mm
Satelīta skaļrunim*: 5–7 mm
Centrālajam skaļrunim: 4–6 mm
Pirms skrūvju ieskrūvēšanas sienā izmēriet attālumu starp skrūvēm.
Augstajam skaļrunim: 200 mm
Centrālajam skaļrunim: 154 mm
Satelīta skaļrunim*: 40 mm
* Tikai BDV-N890W.
3 Uzkariniet skaļruni uz skrūvēm.
Kõrge kõlari ettevalmistamine
1 Kinnitage kõlari alumine kate kõrge kõlari ülemise osa põhja külge.
2 Ühendage kõlari juhe kõlariga.
Veenduge, et sobitate kõlari juhtmed vastavate liidestega kõlaritel: värvilise toruga kõlari juhe
liidesesse  ja ilma värvitu toruga kõlari juhe liidesesse .
Toru värvid:
Eesmine vasak kõlar (L): valge
Eesmine parem kõlar (R): punane
Vasak ruumilise heli kõlar (L)*: sinine
Parem ruumilise heli kõlar (R)*: hall
* Ainult BDV-N990W
Satelliitkõlari ettevalmistamine (ainult BDV-N890W)
1
2
3
4
5
Eemaldage kruvi, seejärel jalg ja kõlari juhe.
Muutke eemaldatud jala suunda ja tõmmake kõlari juhe jala avast läbi.
Ühendage kõlari juhe kõlariga.
Kinnitage jalg kruviga, mille eemaldasite 1. sammus.
Kinnitage kõlari juhe kõlari juhtmehoidikusse.
Kõlari riputamine seinale
1 Valmistage ette iga kõlari taga oleva augu jaoks sobivad kruvid (pole kaasas).
2 Kinnitage kruvid seina külge.
Jätke seina ja kruvi pea vahele ruumi.
Kõrge kõlari puhul: 8 kuni 10 mm
Satelliitkõlari puhul*: 5 kuni 7 mm
Keskmise kõlari puhul: 4 kuni 6 mm
Mõõtke enne kruvide kinnitamist seinale kruvidevahelist kaugust.
Kõrge kõlari puhul: 200 mm
Keskmise kõlari puhul: 154 mm
Satelliitkõlari puhul*: 40 mm
* Ainult BDV-N890W
3 Pakabinkite garsiakalbį ant varžtų.
8–10 mm (11/32–13/32 col.)
8–10 mm (11/32–13/32 collas)
8 kuni 10 mm (11/32 kuni 13/32 tolli)
3
1 Pasiruoškite kiekvieno garsiakalbio užpakalinėje dalyje esančią ertmę
atitinkančius varžtus (nepridedami).
2 Priveržkite varžtus prie sienos.
Tarp sienos ir varžto galvutės palikite tarpą.
Didieji garsiakalbiai: nuo 8 mm iki 10 mm
Palydoviniai garsiakalbiai*: nuo 5 mm iki 7 mm
30 mm
(1 3/16 col. / 1 3/16 collas / 1 3/16 tolli)
Augstajam skaļrunim
Kõrge kõlari puhul
Garsiakalbio kabinimas ant sienos
Hoiatus
 Seinamaterjali või kasutatavate kruvide kohta küsige teavet poest või paigaldajalt.
 Kasutage kruvisid, mis sobivad vastava seinamaterjali ja -tugevusega. Kuna
kipsplaadiga sein on eriti õrn, kinnitage kruvid tugevalt tala külge ja seejärel
seina külge. Paigaldage kõlarid vertikaalsele ja lamedale seinale, kuhu on
kinnitatud tugevdus.
Sony
ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest

kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste või
vigastuste eest.
3 Riputage kõlar kruvide külge.
Download PDF