Sony | ICD-PX333 | Sony ICD-PX333 Skaitmeninis diktofonas Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

LV
LT
Izmēģiniet savu jauno integrālshēmas (IC) diktofonu
Datora izmantošana
1. Ieslēgšana.
Palīdzības rokasgrāmatas instalēšana datorā
 Atbīdiet un paceliet bateriju nodalījuma vāciņu un
ievietojiet baterijas, ievērojot pareizo polaritāti.
IC Recorder

Īsā darba sākšanas
pamācība
 Ieslēdziet diktofonu.
Nejaušu darbību novēršana (HOLD)
2. Datuma un laika iestatīšana.
(USB) portu ar ieslēgta datora USB portu, izmantojot
komplektācijā iekļauto USB savienojuma kabeli, kas drošā veidā līdz pašam galam ir
jāievieto abos portos.
 Operētājsistēmā Windows: noklikšķiniet uz [Dators] (vai [Mans dators]) un pēc tam
veiciet dubultklikšķi uz [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Operētājsistēmā Mac: darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas [IC RECORDER].
 Instalējiet palīdzības rokasgrāmatu.
Operētājsistēmā Windows: veiciet dubultklikšķi uz [Help_Guide_Installer]
(vai [Help_Guide_Installer.exe]).
Operētājsistēmā Mac: veiciet dubultklikšķi uz [Help_Guide_Installer_for_mac.app]
(v10.5.8 vai jaunāka versija).
Lai turpinātu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
(Detalizēta izvēlne), un pēc tam nospiediet  PLAY/
STOP•ENTER.
© 2013 Sony Corporation Printed in China
 Nospiediet – vai +, lai izvēlētos “Language”
Tiek parādīta palīdzības rokasgrāmata.
Palīdzības rokasgrāmatu var skatīt arī Sony IC diktofona klientu atbalsta mājaslapā:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Varat izvēlēties kādu no šīm valodām:
angļu, franču, vācu, spāņu, holandiešu, itāļu, portugāļu, zviedru, ungāru, čehu, turku, poļu, grieķu,
krievu, ukraiņu.
Failu kopēšana no IC diktofona datorā
Failus un mapes no IC diktofona var kopēt un saglabāt datorā.
 Pievienojiet IC diktofonu datoram.
 Kopējiet failus vai mapes, kurus vēlaties pārsūtīt uz datoru.
Velciet un nometiet failus vai mapes, kuras vēlaties kopēt no “IC RECORDER” vai “MEMORY CARD”
datora lokālajā diskā.
 Nospiediet – vai +, lai izvēlētos valodu, ko
Faila vai mapes kopēšana (vilkšana un nomešana)
vēlaties izmantot displeja logā, un pēc tam nospiediet
 PLAY/STOP•ENTER.
Šī ir īsā darba sākšanas pamācība, kurā sniegti norādījumi par IC diktofona pamatdarbībām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet to. Mēs ceram, ka jums patiks šis jaunais Sony IC diktofons!
 Noklikšķiniet un turiet
nospiestu peles pogu,
 velciet
 un pēc tam nometiet.
Nospiediet  (Pārtraukt), lai atgrieztos pārtraukšanas
režīma displejā.
Pārbaudiet, vai ir piegādāti visi priekšmeti.
ˎˎIC diktofons (1)
ˎˎUSB savienojuma kabelis (1)
ˎˎStereomikrofons ar krekla
piespraudi (1)*
ˎˎLR03 (AAA izmēra) sārmu
baterijas (2)
ˎˎProgrammatūra Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎĪsā darba sākšanas pamācība
ˎˎProgrammatūra Sound Organizer
(instalēšanas programmas fails
atrodas iebūvētā atmiņas ierīcē
tā, lai to varētu instalēt datorā.)
ˎˎPalīdzības rokasgrāmata (HTML
fails, kas saglabāts iebūvētajā
atmiņā, lai to varētu ērti
pārkopēt datorā.)
Nospiediet REC/PAUSE.
* Iekļauts atsevišķu modeļu
komplektācijā dažos reģionos.
Papildu piederumi
ˎˎElektreta kondensatora
mikrofons ECM‑CS10, ECM-CZ10,
ECM‑DS30P, ECM‑CS3
Piezīme
ˎˎAtkārtoti uzlādējama baterija
NH‑AAA‑B2EN, NH‑AAA‑B2KN
ˎˎUSB maiņstrāvas adapteris
AC‑U50AG
Par drošību
Nelietojiet IC diktofonu, vadot automašīnu, braucot ar
velosipēdu vai vadot citu motorizētu transportlīdzekli.
Datorā instalējiet programmatūru Sound Organizer.
Tiek parādīta animācija “Accessing...” (Notiek piekļūšana) un
ierakstīšana tiek pārtraukta.
5. Klausīšanās.
Nospiediet  PLAY/STOP•ENTER.
Piesardzības pasākumi
Par strāvas padevi
Nodrošiniet IC diktofona darbību ar 3,0 V vai 2,4 V
līdzstrāvas spriegumu.
Izmantojiet divas LR03 (AAA izmēra) sārmu baterijas
vai NH‑AAA atkārtoti uzlādējamas baterijas.
¼¼ Ierakstīšanu var apturēt, nospiežot REC/PAUSE. Vēlreiz
nospiediet REC/PAUSE, lai atsāktu ierakstīšanu.
Nospiediet  (Pārtraukt), lai pārtrauktu ierakstīšanu.
Tiek sākta atskaņošana; darbības indikators (-A) tiek
izgaismots zaļā krāsā.
ˎˎJa IC diktofonā iekļūst kāds ciets objekts vai
šķidrums, izņemiet baterijas un pirms IC diktofona
turpmākas lietošanas lieciet to pārbaudīt
kvalificētam personālam.
 Regulējiet skaļuma līmeni, spiežot pogu VOL –/+.
Nospiediet  (Pārtraukt), lai pārtrauktu atskaņošanu.
Par apiešanos ar ierīci
ˎˎNeatstājiet IC diktofonu siltuma avotu tuvumā vai
tiešos saules staros, vietās, kas ir ļoti putekļainas vai
kur ierīce tiek pakļauta mehāniskiem triecieniem.
Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība *1*2)
4 GB (apm. 3,60 GB = 3 865 470 566 baiti)
*1 Neliels iebūvētās atmiņas apjoms tiek izmantots failu pārvaldīšanai, tāpēc tas nav pieejams lietotāja satura
glabāšanai.
*2Kad IC diktofonā tiek formatēta iebūvētā atmiņa.
Izmēri (plat./augst./biez.) (neietver izvirzīto daļu un vadības ierīču izmērus) (JEITA)*3
Apm. 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm
Svars (JEITA)*3
Apm. 74 g, iekļaujot divas LR03 sārma baterijas
*3Vērtības ir mērītas saskaņā ar JEITA standartu (Japānas Elektronikas un informācijas tehnoloģiju nozaru apvienība)
IC diktofona (USB) portu ar ieslegta datora USB portu, izmantojot
komplektacija ieklauto USB savienojuma kabeli, kas droša veida lidz pašam galam ir
jaievieto abos portos.
 Pārliecinieties, vai IC diktofons ir pareizi atpazīts.
Laikā, kad IC diktofons ir pievienots datoram, IC diktofona displeja logā tiek rādīts paziņojums
“Connecting” (Notiek savienojuma izveide).
 Dodieties uz izvēlni [Sākt], noklikšķiniet uz [Dators] (vai [Mans dators]) un pēc tam veiciet
dubultklikšķi uz [IC RECORDER] (IC diktofons)  [FOR WINDOWS] (operētājsistēmai
Windows).
 Veiciet dubultklikšķi uz [SoundOrganizerInstaller_V140] (vai uz [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un iestatiet instalēšanas iestatījumus (ja esat izvēlējies
opciju [Custom] (Pielāgots)).
 Kad tiek parādīts logs [Ready to Install the Program] (Gatavs programmas instalēšana),
noklikšķiniet uz [Install] (Instalēt).
Tiek sākta instalēšana.
 Kad tiek parādīts logs [Sound Organizer has been installed successfully.]
(Programmatūra Sound Organizer ir veiksmīgi instalēta.), atzīmējiet izvēles rūtiņu
[Launch Sound Organizer Now] (Palaist programmatūru Sound Organizer tūlīt) un pēc
tam noklikšķiniet uz [Finish] (Pabeigt).
 Izvēlieties “YES” (Jā), izmantojot – vai +, un pēc
Piezīme
tam nospiediet  PLAY/STOP•ENTER.
Tiek parādīta animācija "Erasing..." (Notiek dzēšana) un
atlasītais fails tiek izdzēsts.
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
¼¼ Instalējot programmatūru Sound Organizer, piesakieties, izmantojot kontu ar administratora līmeņa pilnvarām.
(Standarta) vai [Custom] (Pielāgots) un pēc tam noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk).
Tiek parādīts “Erase?” (Vai izdzēst?) un tiek atskaņots fails, kura
dzēšana jāapstiprina.
Uzmanību!
Akumulators
Savienojiet
agreement] (Piekrītu licences līguma noteikumiem), un pēc tam noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk).
Izdzēstos failus nav iespējams atjaunot.
 Nospiediet ERASE.
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku
veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt
dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas
punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā
savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Programmatūra Sound Organizer ir saderīga tikai ar datoriem, kuros darbojas operētājsistēma Windows. Tā
nav saderīga ar operētājsistēmu Mac.
 Kad tiek parādīts logs [Setup Type] (Uzstādīšanas veids), izvēlieties [Standard]
6. Dzēšana.
Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Piezīme
 Noteikti apstipriniet licences līguma noteikumus, atlasot [I accept the terms in the license
Ja jums rodas jautājumi vai ir radušās ar IC diktofonu
saistītas problēmas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony
Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem,
vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un
garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.
 Atvienojiet IC diktofonu no datora.
Programmatūras Sound Organizer instalēšana
vērsts pret ieraksta avotu.
Klientiem: tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas tiek pārdotas valstīs, kurās tiek
piemērotas ES direktīvas.
Dators
Tiek sākta ierakstīšana; darbības indikators (-A) mirgo
oranžā krāsā un pēc tam tiek izgaismots sarkanā krāsā.
 Novietojiet IC diktofonu tā, lai iebūvētais mikrofons būtu
ˎˎKompaktais lādētājs un 2 AAA
atkārtoti lietojamas augstākās
klases baterijas BCG‑34HS2KAN,
BCG‑34HW2KAN
Atkarībā no valsts vai reģiona daži modeļi vai papildu piederumi var nebūt pieejami.
IC RECORDER vai
MEMORY CARD
4. Ierakstīšana.
¼¼ Pirms sākat lietot IC diktofonu, noteikti pabīdiet slēdzi HOLD•POWER
ON/OFF virzienā uz centru, lai izslēgtu statusu HOLD.
Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties ilgi skaļu skaņu ierakstu ar austiņām.
[icdp33_ce_HelpGuide], ja izmantojat operētājsistēmu Windows
(vai meklētājā, ja izmantojat operētājsistēmu Mac).
(Valoda), un pēc tam nospiediet  PLAY/STOP•ENTER.
Esiet sveicināts, jaunā Sony IC diktofona lietotāj!
Bateriju aizstājot ar neatbilstoša veida bateriju, rodas sprādzienbīstamības risks.
Izlietotās baterijas izmetiet saskaņā ar norādījumiem.
 Kad instalēšana ir pabeigta, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas
ICD-PX333
4-449-566-81(1)
UZMANĪBU
 Savienojiet IC diktofona
pēdējos divus ciparus), un pēc tam nospiediet PLAY/
STOP•ENTER. Atkārtojiet šīs darbības, lai pēc tam
iestatītu mēnesi, datumu, stundu un minūti.
 Nospiediet DISP/MENU.
 Nospiediet – vai +, lai izvēlētos “Detail Menu”
Nepakļaujiet bateriju (bateriju iepakojumu vai instalētās baterijas) ilglaicīgai pārmērīga karstuma, piemēram, saules,
uguns un līdzīgu faktoru, iedarbībai.
Instalējot palīdzības rokasgrāmatu datorā no integrālshēmas (integrated circuit — IC) diktofona
iebūvētās atmiņas, varēsit meklēt detalizētus norādījumus par lietošanu un atrast iespējamos
risinājumus problēmu novēršanai.
 Nospiediet – vai +, lai iestatītu gadu (gada
3. Izvēlieties izvēlnes valodu.
BRĪDINĀJUMS
Pēc programmatūras Sound Organizer instalēšanas, iespējams, būs jārestartē dators.
Piezīme
Ja formatējat iebūvētu atmiņu, visi tajā saglabātie dati tiek izdzēsti. (Tiek izdzēsta arī palīdzības rokasgrāmata un
programmatūra Sound Organizer.)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties
šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu
sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Piemērots piederums: Stereomikrofons ar krekla piespraudi
ˎˎIerakstīto mūziku drīkst izmantot tikai atskaņošanai privāti. Lai varētu izmantot mūzikas ierakstus, neievērojot šo
ierobežojumu, ir jāsaņem atbilstoša autortiesību turētāju atļauja.
ˎˎSony neuzņemas atbildību par nepilnīgiem ierakstiem/lejupielādēm vai bojātiem datiem, kas radušies IC diktofona
vai datora problēmu dēļ.
ˎˎAtkarībā no teksta un rakstzīmju veida ir iespējams, ka IC diktofonā teksts netiek parādīts pareizi. Tam var būt šādi
iemesli:
ˋˋ pievienotā IC diktofona iespējas;
ˋˋ IC diktofona darbības traucējums;
ˋˋ satura informācija ir tādā valodā vai satur tādas rakstzīmes, kuras IC diktofons neatbalsta.
Prečzīmes
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista un Windows Media ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai
citās valstīs reģistrētas prečzīmes vai prečzīmes.
ˎˎMac OS ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
ˎˎMPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģija un patenti, ko licencējuši uzņēmumi Fraunhofer IIS un Thomson.
Visas pārējās prečzīmes un reģistrētās prečzīmes ir to attiecīgo turētāju prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes. Turklāt šajā
pamācībā katrā atsevišķā gadījumā netiek norādīts „™” un „®”.
Šo produktu aizsargā Microsoft Corporation noteiktas intelektuālās īpašumtiesības. Šādas tehnoloģijas izmantošana vai
izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta, ja nav saņemta Microsoft vai pilnvarota Microsoft pārstāvja licence.
LT
LV
Išbandykite savo naują IC įrašymo prietaisą
Kompiuterio naudojimas
1. Maitinimo įtampos įjungimas.
Instrukcijos įdiegimas jūsų kompiuteryje
 Pastumkite ir pakelkite maitinimo elementų skyrelio
IC Recorder
dangtelį, po to tinkamai įdėkite maitinimo elementus
pagal polius.

Trumpa naudojimo
instrukcija
 Įjunkite maitinimo įtampą.
Įdiegę šią instrukciją savo kompiuteryje iš IC įrašymo prietaiso vidinės atminties, galėsite naudotis
išsamiu naudojimo aprašymu ir patarimais, kaip išspręsti problemas.
Sujunkite
IC įrašymo prietaiso (USB) jungtį su įjungto kompiuterio USB jungtimi
naudodami pateiktą USB sujungimo kabelį; patikimai iki galo įkiškite abu kabelio
kištukus.
 Jeigu naudojate „Windows“: spragtelėkite [Kompiuteris] (arba [Mano kompiuteris]), po
Norėdami blokuoti nenumatytąjį prietaiso veikimą naudokite
HOLD funkciją.
2. Datos ir laiko nustatymas.
to du kartus spragtelėkite [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Jeigu naudojate „Mac“: du kartus spragtelėkite darbalaukyje [IC RECORDER].
 Įdiekite instrukciją.
Jeigu naudojate „Windows“: du kartus spragtelėkite [Help_Guide_Installer]
(arba [Help_Guide_Installer.exe]).
Jeigu naudojate „Mac“: du kartus spragtelėkite [Help_Guide_Installer_for_mac.app].
(v10.5.8 arba naujesnė versija)
Tęskite diegimą vadovaudamiesi ekrano nurodymais.
 Kai įdiegimas bus baigtas, du kartus spragtelėkite [icdp33_ce_HelpGuide] piktogramą
Tuomet bus rodoma instrukcija.
Jūs taip pat galite peržiūrėti šią instrukciją „Sony“ IC įrašymo prietaisas klientų pagalbos tinklalapyje:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Galite pasirinkti šias kalbas:
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, olandų, italų, portugalų, švedų, vengrų, čekų, turkų, lenkų,
graikų, rusų, ukrainiečių.
(du paskutinius metų skaitmenis), po to paspauskite
 PLAY/STOP•ENTER. Pakartokite šią procedūrą
norėdami nustatyti mėnesį, dieną, valandą ir minutes.
ICD-PX333
3. Meniu kalbos pasirinkimas.
Šioje trumpoje naudojimo instrukcijoje aprašyti pagrindiniai IC įrašymo prietaiso naudojimo nurodymai.
Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją. Tikimės, kad jums patiks naudotis naujuoju „Sony IC“ įrašymo prietaisu.
ˎˎIC įrašymo prietaisas (1)
ˎˎUSB kabelis (1)
ˎˎStereo mikrofonas su ant
drabužių tvirtinamu spaustuku
(1)*
ˎˎLR03 maitinimo elementai (AAA
dydis) (2)
ˎˎTaikomoji programinė įranga
„Dragon NaturallySpeaking“
(DVD-ROM) (1)*
ˎˎTrumpa naudojimo instrukcija
ˎˎTaikomoji programinė įranga
„Sound Organizer“ (diegimo
failas saugomas vidinėje
atmintyje, kad galėtumėte
įdiegti savo kompiuteryje.)
 Paspauskite – arba + norėdami pasirinkti
 Prijunkite IC įrašymo prietaisą prie kompiuterio.
 Nukopijuokite failus arba aplankus, kuriuos norite perkelti į kompiuterį.
* kai kuriuose regionuose
pateikiama su kai kuriais modeliais.
norimą naudoti kalbą, po to paspauskite  PLAY/
STOP•ENTER.
Pastaba
sustabdymo veiksenos ekranas.
4. Įrašymas.
ˎˎKompaktiškas kroviklis ir 2
vnt. AAA dydžio universalių
„Premium“ klasės maitinimo
elementų BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Pradedama įrašyti, o operacijos indikatorius (-A) mirksi
oranžine spalva, po to šviečia žaliai.
¼¼ Jūs galite sustabdyti įrašymą, paspausdami REC/PAUSE. Jeigu
norite vėl įjungti įrašymą, paspauskite REC/PAUSE.
 Padėkite IC įrašymo prietaisą taip, kad vidinis mikrofonas
būtų nukreiptas įrašomo garso link.
Paspauskite  (sustabdyti), kad būtų sustabdytas
Saugaus naudojimo nurodymai
Saugus naudojimas
Nenaudokite IC įrašymo prietaiso vairuodami
automobilį, važiuodami dviračiu arba valdydami bet
kokią kitą transporto priemonę.
IC RECORDER arba
MEMORY CARD
¼¼ Prieš pradėdami naudoti IC įrašymo prietaisą paslinkite jungiklį
HOLD•POWER ON/OFF centro link, kad būtų išjungta HOLD būsena.
Priklausomai nuo šalies arba regiono, kai kurių modelių arba pasirenkamų priedų nėra.
Maitinimo įtampa
IC įrašymo prietaiso maitinimui naudokite 3,0 V arba
2,4 V.
Naudokite du LR03 (AAA dydžio) šarminius
maitinimo elementus arba du NH‑AAA įkraunamus
maitinimo elementus.
Failo arba aplanko kopijavimas (vilkimas)
Paspauskite  (sustabdyti), kad vėl būtų įjungtas
Paspauskite REC/PAUSE.
ˎˎĮkraunamas maitinimo
elementas NH-AAA-B2EN,
NH-AAA-B2KN
ˎˎUSB AC adapteris AC‑U50AG
Vilkite failus arba aplankus, kuriuos norite nukopijuoti, iš IC RECORDER ar MEMORY CARD į savo
kompiuterio vietinį diską.
 Paspauskite – arba + norėdami pasirinkti ekrane
ˎˎNurodymo instrukcija (HTML
rinkmena, saugoma vidinėje
atmintyje; šią rinkmeną
galite paprastai nukopijuoti į
kompiuterį.)
Pasirenkami priedai
ˎˎElektretinis kondensatorinis
mikrofonas ECM‑CS10, ECMCZ10, ECM‑DS30P, ECM‑CS3
Jūs galite kopijuoti failus ir aplankus iš IC įrašymo prietaiso į kompiuterį norėdami kaupti duomenis
kompiuteryje.
„Language“, po to paspauskite  PLAY/STOP•ENTER.
Patikrinkite pateiktus komponentus.
Failų kopijavimas iš IC įrašymo prietaiso į jūsų kompiuterį
 Paspauskite DISP/MENU.
 Paspauskite – arba + norėdami pasirinkti „Detail
Menu“, po to paspauskite  PLAY/STOP•ENTER.
ˎˎJeigu į IC įrašymo prietaisą pateko bet koks kietas
daiktas arba skystis, išimkite iš IC įrašymo prietaiso
maitinimo elementus. Prieš toliau naudojant IC
įrašymo prietaisą jį turi patikrinti kvalifikuotas
specialistas.
Jeigu turite klausimų arba problemų, susijusių su
šio IC įrašymo prietaiso naudojimu, kreipkitės į
artimiausią „Sony“ atstovybę.
Naudojimo nurodymai
ˎˎNelaikykite IC įrašymo prietaiso šalia įkaitusių
šildymo įtaisų, tiesioginiais saulės spinduliais
apšviečiamose arba labai dulkėtose vietose,
saugokite prietaisą nuo smūgių ir sutrenkimų.
Talpa (naudotojui skirta talpa *1*2)
4 GB (maždaug 3,60 GB = 3 865 470 566 baitai)
* Nedidelis vidinės atminties kiekis naudojamas failams valdyti, todėl šios atminties dalies naudotojas negali naudoti
duomenims saugoti.
*2Kai vidinė atmintis suformatuota IC įrašymo prietaisu.
1
Matmenys (plotis / aukštis/ gylis) (be išsikišusių dalių ir valdymo elementų) (JEITA)*3
Apie 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm
Masė (JEITA)*3
Apie 74 g su dviem LR03 šarminiais maitinimo elementais
*3Reikšmė išmatuota pagal JEITA standartą (Japonijos Elektronikos ir informacinių technologijų pramonės asociacija)
Jūsų kompiuteris
 Spragtelėkite ir
palaikykite klavišą
nuspaustą,
 vilkite,
 ir numeskite.
„Sound Organizer“ diegimas
IC įrašymo prietaiso (USB) jungtį su įjungto kompiuterio USB jungtimi
naudodami pateiktą USB sujungimo kabelį; patikimai iki galo įkiškite abu kabelio
kištukus.
 Patikrinkite, ar tinkamai atpažintas IC įrašymo prietaisas.
Kai IC įrašymo prietaisas sujungtas su kompiuteriu, IC įrašymo prietaiso ekrane rodoma
„Connecting“.
Paspauskite  PLAY/STOP•ENTER.
 Įjunkite meniu [Pradėti], spustelėkite [Kompiuteris] (arba [Mano kompiuteris]), o tada du
kartus spustelėkite [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Du kartus spustelėkite [SoundOrganizerInstaller_V140]
(arba [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Paspauskite  (sustabdyti), kad būtų sustabdyta
perklausa.
Vadovaukitės ekrane rodomais nurodymais.
 Nepamirškite patvirtinti licencinės sutarties sąlygų pasirinkdami [I accept the terms in
the license agreement], o tada spustelėkite [Next].
 Kai rodomas langas [Setup Type] pasirinkite [Standard] arba [Custom] ir po to
paspauskite [Next].
Pasirinkę [Custom] vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais ir nustatykite diegimo
nuostatas.
6. Įrašo naikinimas.
Sunaikinto įrašo atkurti negalėsite.
 Paspauskite ERASE.
Ekrane rodoma „Erase?“ bei patvirtinant grojamas naikinamas
failas.
 Kai rodomas langas [Ready to Install the Program] spustelėkite [Install].
Pradedama diegti.
 Kai rodomas langas [Sound Organizer has been installed successfully.] pažymėkite
[Launch Sound Organizer Now] ir po to paspauskite [Finish].
 Pasirinkite „Yes“ klavišais – arba +, po to
Pastaba
paspauskite  PLAY/STOP•ENTER.
Ekrane rodomas vaizdas „Erasing...“ ir naikinamas pasirinktas
failas.
Pastaba klientams: čia pateikiama informacija taikoma tik ES direktyvas taikančiose šalyse parduodamai
įrangai.
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos negalima išmesti
su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas
ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Atsargiai
Akumuliatorius
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
„Sound Organizer“ suderinamas tik su „Windows“. Jis nėra suderinamas su „Mac“.
¼¼ Diegdami „Sound Organizer“, prisijunkite prie paskyros administratoriaus teisėmis.
VOL –/+.
Kad nepažeistumėte klausos, neklausykite labai dideliu garsumu ilgą laiko tarpą.
Pastaba
Sujunkite
 Nustatykite pageidaujamą garso stiprumą, paspausdami
Maitinimo elementas gali sprogti, jei jo tipas yra netinkamas.
Likviduokite panaudotus maitinimo elementus laikydamiesi instrukcijų.
Įdiekite „Sound Organizer“ į savo kompiuterį.
Ekrane rodomas vaizdas „Accessing...“ ir įrašymas
sustabdomas.
Pradedama perklausa, o operacijos indikatorius (-A) šviečia
žalia spalva.
ATSARGIAI
 Atjunkite IC įrašymo prietaisą nuo kompiuterio.
įrašymas.
5. Įrašo klausymas.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų bloką ar įdėtus maitinimo elementus) nuo per didelės ilgalaikės
šilumos, pvz., saulės, gaisro ar pan.
„Windows“ darbalaukyje (arba „Finder“, jeigu naudojate „Mac“).
 Paspauskite – arba + norėdami nustatyti metus
Sveikiname įsigijus naują Sony IC įrašymo prietaisą!
ĮSPĖJIMAS
Įdiegus „Sound Organizer“ gali reikėti pakartotinai paleisti kompiuterį.
Pastaba
Suformatavus vidinę atmintį bus pašalinti visi išsaugoti duomenys (taip pat bus pašalinta instrukcija ir programinė
įranga „Sound Organizer“.)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Susiję priedai: Stereo mikrofonas su ant drabužių tvirtinamu spaustuku
ˎˎĮrašytą muziką galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti muziką kitais tikslais, būtina gauti autoriaus
teisės turėtojo leidimą.
ˎˎBendrovė „Sony“ neatsako už tai, jei dėl IC įrašymo prietaiso arba kompiuterio trikčių buvo įrašyti / atsiųsti ne visi
arba pažeisti duomenys.
ˎˎAtsižvelgiant į teksto ir ženklų tipą, tekstas IC įrašymo prietaiso ekrane gali būti rodomas netinkamai. Taip gali būti
dėl to, kad:
ˋˋ prijungto IC įrašymo prietaiso atminties talpa yra pernelyg maža;
ˋˋ IC įrašymo prietaisas veikia netinkamai;
ˋˋ turinio informacija yra pateikta IC įrašymo prietaiso nepalaikoma kalba arba ženklais.
Prekių ženklai
ˎˎ„Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“ ir „Windows Media“ yra registruotieji prekių ženklai arba bendrovės
„Microsoft Corporation“ prekių ženklai, naudojami Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
ˎˎ„Mac OS“ – tai bendrovės „Apple Inc.“ prekės ženklas, įregistruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
ˎˎGarso kodavimo technologijos „MPEG Layer-3“ naudojimo licencija ir patentai priklauso bendrovėms „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra atitinkamų jų turėtojų prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai. Be to, šioje instrukcijoje ne kiekvienu atveju pridedamas simbolis „™“ ir „®“.
Šis gaminys yra apsaugotas tam tikra bendrovės „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teise. Minėtos
technologijos naudojimas arba platinimas ne kartu su šiuo gaminiu yra draudžiamas negavus bendrovės „Microsoft“
arba įgaliotos bendrovės „Microsoft“ atstovybės leidimo.
Download PDF