Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Bluetooth®“ technologija Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

Pridėti priedai
Garsiakalbis „Sound Bar“
Nuotolinio valdymo
pultas (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
2
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas
3
Sistemos įjungimas
Skaitmeninis optinis
kabelis (1)
Paleisties vadovas
Žemųjų dažnių garsiakalbio pagalvėlės (4)
HT-CT180
Pailgasis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Garsiakalbio
pagalvėlės
Pailgojo garsiakalbio montavimas
ant sienos
Žr. pridėtą naudojimo instrukciją.
1
Žemųjų dažnių garsiakalbio montavimas
horizontaliai
Padėkite žemųjų dažnių garsiakalbį ant
kairiojo šono, kad SONY logotipas būtų
nukreiptas į priekį.
Prijungimas prie TV

Ar jūsų televizoriuje yra optinis skaitmeninis lizdas?
TAIP
NE
 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus (maitinimo tinklo laidus).
 Paspauskite mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas).
Įsižiebia įvesties indikatorius.
Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo indikatorius šviečia žaliai. Įsižiebęs indikatorius reiškia, kad belaidis ryšys tarp
pailgojo garsiakalbio ir žemųjų dažnių garsiakalbio yra užmegztas. Jei jis neįsižiebia, tai reiškia, kad belaidis duomenų perdavimas nesuaktyvintas.
Žr. pateiktos naudojimo instrukcijos skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį „Žemųjų dažnių garsiakalbio garsas belaidžiu ryšiu“.
TV, kabelinės televizijos priedėlis
arba palydovinės televizijos priedėlis
TV, kabelinės televizijos priedėlis
arba palydovinės televizijos priedėlis
Optinis skaitmeninis kabelis
(pridedamas)
Analoginis garso kabelis
(nepridedamas)
4
Garso klausymasis
OPTICAL

Pastaba
Jei TV ausinių lizdas naudojamas ir kaip garso išvesties lizdas, patikrinkite TV garso išvesties
nustatymus. Išsamią informaciją žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Paspauskite mygtuką OPTICAL, kad įjungtumėte indikatorių OPTICAL. Tada spauskite mygtuką  (garsumas), kad sureguliuotumėte garsumą.
Jei atlikdami 1 veiksmą TV prijungėte prie lizdo ANALOG, paspauskite mygtuką ANALOG.
Nustatymas baigtas!
Mėgaukitės!
Apie BLUETOOTH ryšį ir kitas funkcijas žr. pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
Naudojimo instrukcija
© „Sony Corporation“, 2015 m.
4-559-024-21(1) (LT)
Download PDF

advertising