Sony | HT-XF9000 | Sony HT-XF9000 2.1 kan. „Dolby Atmos®“ / DTS:X™ pailgasis garsiakalbis su „Bluetooth®“ technologija | HT-XF9000 Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

1
Pakendi sisu
Pakuotės turinys
Ribakõlar (1)
Pailgasis garsiakalbis (1)
Basskõmistaja (1)
Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
Teleri ja muude seadmete ühendamine
Prijungimas prie TV ir kitų įrenginių
Kas teleril on mõni pesa HDMI IN sildiga ARC?
Ar televizoriuje yra HDMI IN lizdų, kurie būtų pažymėti ARC?
Kaugjuhtimispult (1)
Nuotolinio valdymo pultas (1)
JAH/YES
Patarei R03 (suurus AAA) (2)
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementas (2)
Optiline digitaalkaabel (1)
Optinis skaitmeninis kabelis (1)
EI/NE
SEINALE PAIGALDAMISE
ŠABLOON (1)
SIENINIO MONTAVIMO
ŠABLONAS (1)
Startup Guide
Kasutussuunised
Naudojimo instrukcijos
Alustusjuhend (see dokument)
Paleisties vadovas
(šis dokumentas)
Alustusjuhend
Paleidimo vadovas
Heliriba: HT-XF9000
Pailgasis garsiakalbis: HT-XF9000
Alltoodud teleri ühendusmeetodeid
vaadake kasutusjuhendist (eraldi
dokument).
Informacijos apie televizoriaus prijungimo
metodus ieškokite naudojimosi
instrukcijose (atskiras dokumentas).
Blu-ray Disc™-i
mängija, kaabli- või
satelliidiboks jne.
„Blu-ray Disc™“
leistuvas, kabelinės
televizijos priedėlis,
palydovinės
televizijos priedėlis
ir kt.
Paigaldusasend
Montavimo padėtis
Bassikõlar
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Ribakõlar
Pailgasis
garsiakalbis
Alustusjuhendis (see dokument) on selgitatud, kuidas ühendada
ribakõlar ja teler HDMI-kaabli abil.
Paleidimo vadove (šiame dokumente) paaiškinama, kaip sujungti
pailgąjį garsiakalbį ir televizorių HDMI laidu.
„Blu-ray Disc“
leistuvas, kabelinės
televizijos priedėlis,
palydovinės
televizijos priedėlis
ir kt.
: Videosignaal
: Vaizdo signalas
: Videosignaal
: Vaizdo signalas
: Helisignaal
: Garso signalas
: Audio signal
: Garso signalas

Sony teleri ühendamine juhtmevabalt BLUETOOTHfunktsiooni abil
„Sony“ televizoriaus su BLUETOOTH funkcija
prijungimas belaidžiu ryšiu
4K-teleri ja 4K-seadmete ühendamine
4K TV ir 4K įrenginių prijungimas
Teleri ühendamine analooghelikaabli abil
Televizoriaus prijungimas analoginio garso kabeliu
Blu-rayplaadimängija,
kaabli- või
satelliidiboks jne.
Teleri pesa HDMI IN ühendamiseks ribakõlari pesaga HDMI OUT (TV (ARC)) kasutage kiiret Etherneti-võimalusega HDMI-kaablit (pole kaasas).
Naudodami didelės spartos HDMI kabelį (nepridedamas) su eternetu sujunkite televizoriaus HDMI IN lizdą su HDMI OUT (TV (ARC) lizdu pailgajame garsiakalbyje.
Märkus
HDMI OUT
TV (ARC)
• Veenduge, et kaabel oleks korralikult sisestatud.
• Kui teie teleril pole pesa HDMI IN sildiga ARC, peate teleri ja ribakõlari ühendama ka optilise digitaalkaabliga (kaasas), nagu on kirjeldatud etapis . Telerist ei väljastata heli, kui teler ja ribakõlar on ühendatud ainult
HDMI-kaabli abil.
• Ärge kasutage kaablit, mis on nii lai, et puudutab ribakõlari korpust. Sellise kaabli kasutamisel laetakse liitmikuala üle ja see võib põhjustada pildihäireid või talitlushäiret.
• 4K-videosisu vaatamiseks vt kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „4K-teleri ja 4K-seadmete ühendamine”.
Pastaba
• Įsitikinkite, kad kabelis tvirtai prijungtas.
• Jei televizoriuje nėra HDMI IN lizdo, pažymėto ARC, televizorių su pailguoju garsiakalbiu reikės sujungti ir optiniu skaitmeninio signalo laidu (pridedamas), kaip nurodoma  žingsnyje. Jei televizorių su pailguoju
garsiakalbiu sujungsite tik HDMI kabeliu, garsas nebus atkuriamas.
• Nenaudokite kabelio, kuris yra pakankamai platus, kad liestų pailgojo garsiakalbio korpusą. Jei naudosite, jungties sritis bus perkrauta ir gali būti trikdomas vaizdas arba gali pasireikšti triktys.
• Informacijos apie 4K vaizdo įrašų turinio žiūrėjimą ieškokite naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyriuje „4K TV ir 4K įrenginių prijungimas“.
Märkus

•Ärge asetage süsteemi peale ega lähedale magnetkaarte.
•Ärge asetage ribakõlarile metallesemeid, nagu teleri raam jms. Juhtmeta funktsioonid võivad muutuda
ebastabiilseks.
•Ärge asetage süsteemi ümber metallesemeid. Juhtmeta funktsioonid võivad muutuda ebastabiilseks.
Seadme pesa HDMI OUT ühendamiseks ribakõlari pesaga HDMI IN kasutage HDMI-kaablit (pole kaasas).
Naudodami HDMI kabelį (nepridedamas) sujunkite įrenginio HDMI OUT lizdą su HDMI IN lizdu pailgajame garsiakalbyje.
Märkus
• Veenduge, et kaabel oleks korralikult sisestatud.
• 4K-videosisu vaatamiseks vt kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „4K-teleri ja 4K-seadmete ühendamine”.
Pastaba
HDMI IN
Pastaba
Nõuanne
•Ant sistemos ar šalia jos nedėkite magnetinių kortelių.
•Neuždenkite pailgojo garsiakalbio viršaus metaliniais daiktais, tokiais kaip televizoriaus rėmas ir pan.
Belaidžio ryšio funkcija gali pasidaryti nestabili.
•Aplink sistemą nestatykite metalinių daiktų. Belaidžio ryšio funkcijos gali tapti nestabilios.
Ribakõlari seinale paigaldamine
Vt kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „Ribakõlari paigaldamine seinale“.
Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos
Žr. naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyrių „Pailgojo garsiakalbio tvirtinimas prie
sienos“.
• Įsitikinkite, kad kabelis tvirtai prijungtas.
• Informacijos apie 4K vaizdo įrašų turinio žiūrėjimą ieškokite naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyriuje „4K TV ir 4K įrenginių prijungimas“.
• Kui selline seade nagu Blu-ray Disci mängija, kaabliboks või satelliidiboks on praegu teleriga ühendatud, lahutage see seade teleri küljest ja ühendage ribakõlari külge, et tagada kvaliteetne ruumiline heli.
Patarimas
• Jei kiti įrenginiai (pvz., „Blu-ray Disc“ leistuvas, kabelinės ar palydovinės televizijos priedėlis) šiuo metu prijungti prie TV, juos nuo TV atjunkite ir prijunkite prie pailgojo garsiakalbio, kad būtų atkurtas aukštos kokybės
erdvinis garsas.

Kui teleril puudub HDMI-pesa sildiga ARC, kasutage teleri optilise väljundi pesa ja ribakõlari pesa TV IN (OPT) ühendamiseks optilist digitaalkaablit (kaasas).
Kai televizoriuje nėra HDMI lizdo, pažymėto ARC, optiniu skaitmeninio signalo laidu (pridedamas) sujunkite televizoriaus optinės išvesties lizdą ir TV IN (OPT) lizdą pailgajame
garsiakalbyje.
Märkus
• Kontrollige optilise digitaalkaablite liitmike ning teleri ja ribakõlari pesade kuju. Sisestage liitmikud pesadesse õigetpidi. Kui surute liitmikud jõuga valetpidi, võivad liitmikud ja pesad kahjustuda.
TV IN
(OPT)
Pastaba
• Patikrinkite optinio skaitmeninio signalo laiko jungtis ir lizdus televizoriuje bei pailgajame garsiakalbyje. Įstatykite jungtis į lizdus reikiamomis kryptimis. Jei jungtis bandysite įstatyti per jėgą netinkama kryptimi, jungtis ir
lizdus galite sugadinti.
jätkub tagumisel lehel
Tęsinys kitame puslapyje
4-725-866-31(1)
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
1
Iepakojuma saturs
Stieņa skaļrunis (1)
Zemfrekvenču skaļrunis (1)
Savienošana ar TV un citām ierīcēm
Vai jūsu TV ir HDMI IN ligzdas ar marķējumu “ARC”?
Tālvadības pults (1)
JĀ
R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
Digitālais optiskais kabelis (1)
NO
SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONS
(1)
Startup Guide
Lietošanas instrukcijas
Sākšanas norādījumi
(šis dokuments)
Sākšanas norādījumi
Skaņas stienis: HT-XF9000
Blu-ray Disc™
atskaņotājs,
kabeļtelevīzijas bloks
vai satelītuztvērēja
bloks u.c.
Informāciju par tālāk minētajiem TV
pievienošanas paņēmieniem skatiet
lietošanas instrukcijā (atsevišķs
dokuments).
Uzstādīšanas pozīcija
Sony TV ar BLUETOOTH funkciju bezvadu savienošana
Zemfrekvenču
skaļrunis
Stieņa
skaļrunis
: Video signāls
: Video signāls
: Audio signāls
: Audio signāls
Izmantojiet liela ātruma HDMI kabeli ar Ethernet (neietilpst komplektācijā), lai savienotu TV HDMI IN ligzdu ar stieņa skaļruņa HDMI OUT
(TV (ARC)) ligzdu.

Piezīme
Savienošana ar 4K TV un 4K ierīcēm
HDMI OUT
TV (ARC)
TV pievienošana, izmantojot analogo audio kabeli
Sākšanas norādījumos (šis dokuments) paskaidrots, kā savienot stieņa
skaļruni un TV, izmantojot HDMI kabeli.
•Pārliecinieties, vai kabelis ir kārtīgi pievienots.
•Ja jūsu TV nav HDMI IN ligzdas ar marķējumu “ARC”, jums jāsavieno TV un stieņa skaļrunis, izmantojot optisko digitālo kabeli (ietilpst komplektācijā), kā
norādīts darbībā . No TV netiks izvadīta skaņa, ja TV un stieņa skaļrunis būs savienoti tikai, izmantojot HDMI kabeli.
•Neizmantojiet kabeli, kura platums ir tik liels, ka kabelis saskaras ar stieņa skaļruņa korpusu. Ja izmantosit tādu kabeli, savienotāja zonā būs pārslodze un
iespējams attēla pārtraukums vai darbības traucējumi.
•Lai skatītos 4K video saturu, sk. Lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļu "Savienošana ar 4K TV un 4K ierīcēm".
Izmantojiet HDMI kabeli (neietilpst komplektācijā), lai savienotu ierīces HDMI IN ligzdu ar stieņa skaļruņa HDMI IN ligzdu.

Piezīme
•Pārliecinieties, vai kabelis ir kārtīgi pievienots.
•Lai skatītos 4K video saturu, sk. Lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļu "Savienošana ar 4K TV un 4K ierīcēm".
Piezīme
•Nenovietojiet magnētiskās kartes uz sistēmas vai sistēmas tuvumā.
•Nenosedziet stieņa skaļruņa augšu ar metāla priekšmetiem, piemēram, ar TV rāmi u.c. Bezvadu funkcijas var
sākt darboties nestabili.
•Nenovietojiet sistēmas tuvumā metāla priekšmetus. Bezvadu funkcijas var sākt darboties nestabili.
Lai stieņa skaļruni uzstādītu pie sienas
Skatiet lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments) sadaļu “Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie
sienas”.
Blu-ray Disc
atskaņotājs,
kabeļtelevīzijas bloks
vai satelītuztvērēja
bloks u.c.
HDMI IN

Padoms
•Ja šobrīd pie TV ir pievienotas tādas ierīces kā Blu-ray disku atskaņotājs, kabeļtelevīzijas bloks vai satelītuztvērējs, atvienojiet šo ierīci no TV un pēc tam
pievienojiet to pie stieņa skaļruņa, lai atskaņotu augstas kvalitātes telpisko skaņu.
Ja jūsu TV nav HDMI ligzdas ar marķējumu “ARC”, izmantojiet optisko digitālo kabeli (ietilpst komplektācijā), lai savienotu TV optisko izejas
ligzdu ar stieņa skaļruņa TV IN (OPT) ligzdu.
Piezīme
TV IN
(OPT)
•Pārbaudiet optiskā digitālā kabeļa savienotāja un TV un stieņa skaļruņa ligzdu formu. Ievietojiet savienotājus ligzdās pareizajā virzienā. Ja ar spēku
ievietosit savienotājus nepareizajā virzienā, var tikt sabojāti savienotāji un ligzdas.
Turpinājums aizmugurē
4-725-866-31(1)
2
6
Kaugjuhtimispuldi seadistamine
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas
Kaasahaarava ruumilise heli nautimine
Mėgaukitės apgaubiančiu erdviniu garsu
VERTICAL S.
3
Teleri sisselülitamine
TV įjungimas
 +/–
SW  +/–
Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu VERTICAL S.
Nautige filme, muusikat jms heliga, mis voolab läbi kogu ruumi, ümbritsedes teid igast suunast.
toide on sees
maitinimas įjungtas
Reguleerige helitugevust.
Reguleerige ribakõlari helitugevust, vajutades süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu  +/−.
Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu SW  +/−.
Sistemos nuotolinio valdymo pulte paspauskite VERTICAL S.
Mėgaukitės filmais, muzika ir dar daugiau, garsui sklindant po visą kambarį ir apglėbiant jus iš visų pusių.
Sureguliuokite garsumą.
Jei norite sureguliuoti pailgojo garsiakalbio garsą, sistemos nuotolinio valdymo pulte paspauskite  +/−.
Sureguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte paspausdami SW  +/–.
4
Süsteemi sisselülitamine
Sistemos įjungimas
Märkus
•Ruumilise heli efektid erinevad olenevalt heliallikast.
Note
•Erdvinio garso efektai skiriasi atsižvelgiant į garso šaltinį.

/
Toitenäidik (roheline)
Maitinimo
indikatorius (žalias)

Süsteemi toiminguekraani kuvamine teleris
Kai televizoriuje parodyti sistemos veikimo ekraną
Süsteemi menüü kuvamiseks teleris kasutage funktsiooni Easy Setup.
Atlikite „Easy Setup“, kad sistemos meniu būtų parodytas TV.
Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu HOME.
Teleriekraanile ilmub lihtsa seadistuse kuva.
Kui funktsiooni Easy Setup kuva ei ilmu, lülitage teleri sisend teleri kaugjuhtimispuldi abil selle pesa HDMI IN sisendile, millega on süsteem ühendatud.
Ühendage ribakõlari ja bassikõlari vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe)
5
Pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių kintamosios srovės maitinimo laidus (maitinimo
vahelduvvoolu pistikupesaga (vooluvõrguga).
tinklo laidus) prijunkite prie kintamosios srovės elektros lizdų.
Süsteemi kaugjuhtimispult ei tööta enne, kui kõik ribakõlari näidikud on kustunud.
Sistemos nuotolinio valdymo pultas neveikia, kol neišjungti visi pailgojo garsiakalbio indikatoriai.
Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu  (toide).
Kui kõik ribakõlari näidikud on mõneks sekundiks järjest süttinud, jääb põlema
ainult näidik TV.
Paspauskite sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (maitinimas).
Kai paeiliui kelioms sekundėms užsidega visi pailgojo garsiakalbio indikatoriai, degti lieka tik TV
indikatorius.
Veenduge, et bassikõlari toitenäidik põleks roheliselt.
Kui bassikõlari toitenäidik põleb roheliselt, on ühendus ribakõlariga loodud.
Kui see nii ei ole, vaadake kasutusjuhendi (eraldi dokument) peatüki „Tõrkeotsing”
jaotist „Basskõmistaja”.
Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius šviečia žalia spalva.
Jei žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius dega žalia spalva, sujungimas su pailguoju
garsiakalbiu yra baigtas.
Jei ne, žr. naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį
„Žemųjų dažnių garsiakalbis“.
Valige keel, milles soovite süsteemi ekraanimenüü kuvada.
Tehke seadistamine, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Sistemos nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HOME.
„Easy Setup“ ekranas rodomas TV ekrane.
Jei „Easy Setup“ ekranas neįsijungia, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu TV įvestį perjunkite į HDMI IN lizdą, į kurį yra įjungta sistema.
Pasirinkite kalbą, kuria bus rodomas sistemos ekranas.
Nustatykite vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Tõrkeotsing
Trikčių šalinimas
Süsteem ei väljasta teleri heli või teleriekraanil ei kuvata pilti.
Heli kuulamine
Garso klausymasis
•Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu TV, et valida sisend TV. Ribakõlari näidik TV süttib.
•Veenduge, et süsteemi HDMI-pesade sisend ja väljund oleksid õiged.
•Ühendage lahti teleri ja süsteemi vahelised kaablid ning seejärel ühendage need korralikult uuesti. Eemaldage teleri ja süsteemi vahelduvvoolu toitejuhtmed pistikupesast ning seejärel ühendage need uuesti.
•Kui teler ja süsteem on ühendatud HDMI-kaabli abil, lubage teleris funktsioon Control for HDMI. Lisateavet teleri seadistuste kohta vt teleriga kaasasolevast kasutusjuhendist. Lisateavet funktsiooni Control for HDMI kohta vt
kasutusjuhendist (eraldi dokument).
•Kontrollige teleri heliseadistust. Kui teler on seadistatud väljastama heli teleri kõlaritest, siis välistest kõlaritest heli väljastamiseks muutke seadistust.
TV garsas neatkuriamas per sistemą arba televizoriuje nerodomas vaizdas.
TV
Sisendi TV lüliti
TV įvesties perjungimas
HDMI
•Sistemos nuotolinio valdymo pulte paspauskite TV ir pasirinkite TV įvestį. Užsidega pailgojo garsiakalbio TV indikatorius.
•Įsitikinkite, kad sistemos HDMI lizdų įvestis ir išvestis yra teisingos.
•Atjunkite prie TV ir sistemos prijungtus kabelius, o paskui juos vėl tvirtai prijunkite. TV ir sistemos KS maitinimo laidus išjunkite iš KS lizdų (maitinimo tinklo lizdų), o paskui vėl įjunkite.
•Jei TV ir sistema sujungti HDMI kabeliu, televizoriuje įjunkite „Control for HDMI“ funkciją. Išsamios informacijos apie TV nustatymus ieškokite prie TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje. Daugiau informacijos apie „Control for
HDMI“ funkciją ieškokite naudojimo instrukcijoje (atskiras dokumentas).
•Patikrinkite TV garso nustatymus. Jei TV nustatyta, kad garsas būtų atkuriamas per TV garsiakalbius, nustatymus pakeiskite taip, kad garsas būtų atkuriamas per išorinius garsiakalbius.
Süsteemiga ühendatud seadmest ei väljastata pilti ega heli.
•Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil üht sisendinuppudest (TV, HDMI, BLUETOOTH või ANALOG), et valida soovitud sisend. Ribakõlaril süttib valitud sisendile vastav näidik.
•Veenduge, et süsteemi HDMI-pesade sisend ja väljund oleksid õiged.
•Ühendage lahti süsteemiga ühendatud kaablid ning ühendage need seejärel uuesti. Veenduge, et kaablid oleksid korralikult sisestatud.
Teleri heli kuulamine
Kaip klausytis garso iš TV
Valige soovitud sisend, kasutades teleri kaugjuhtimispulti.
Ekraan lülitub teleri ringhäälingurežiimile ja süsteem edastab teleri heli.
Kui näidik TV ribakõlaril ei sütti, vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu TV, et
valida telerisisend. Ribakõlari näidik TV süttib.
Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu pasirinkite pageidaujamą įvestį.
Įjungiamas televizijos transliavimo ekranas ir TV garsas atkuriamas per sistemą.
Jei TV indikatorius pailgajame garsiakalbyje neužsidega, sistemos nuotolinio valdymo
pulte paspauskite TV ir pasirinkite TV įvestį. Užsidega pailgojo garsiakalbio TV
indikatorius.
Ribakõlari pessa HDMI IN ühendatud seadme heli kuulamine
Lülitage ühendatud seade sisse. Seejärel lülitage telerisisend teleri
kaugjuhtimispuldi abil sellele pesale HDMI IN, millega süsteem on ühendatud.
Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu HDMI.
Ribakõlari näidik HDMI süttib ja süsteemist väljastatakse ühendatud seadme heli.
Jei norite klausytis prie pailgojo garsiakalbio HDMI IN lizdo prijungto
įrenginio garso
Įjunkite prijungtą įrenginį. Pasinaudokite TV nuotolinio valdymo pultu ir
perjunkite TV įvestį į HDMI IN lizdą, į kurį įjungta sistema.
Sistemos nuotolinio valdymo pulte paspauskite HDMI.
Ims šviesti pailgojo garsiakalbio HDMI indikatorius ir prijungto įrenginio garsas bus
transliuojamas per sistemą.
Märkus
•Olenevalt teleri ja süsteemi ühendamise järjekorrast võidakse süsteem vaigistada ning näidikud TV ja USB vilguvad aeglaselt. Sellisel juhul lülitage esmalt sisse teler, seejärel süsteem.
Note
•Atsižvelgiant į tai, kokia seka prijungėte televizorių ir sistemą, sistema gali būti nutildyta, o TV ir USB indikatoriai lėtai mirksės. Tokiu atveju pirmiausia įjunkite televizorių, tada – sistemą.
Iš prie sistemos prijungto įrenginio neatkuriamas joks vaizdas ar garsas.
•Sistemos nuotolinio valdymo pulte paspauskite vieną iš įvesties mygtukų (TV, HDMI, BLUETOOTH arba ANALOG) ir pasirinkite pageidaujamą įvestį. Ims šviesti pasirinktą įvestį atitinkantis pailgojo garsiakalbio indikatorius.
•Įsitikinkite, kad sistemos HDMI lizdų įvestis ir išvestis yra teisingos.
•Atjunkite kabelius, prijungtus prie sistemos, tada juos vėl prijunkite. Įsitikinkite, kad kabeliai tvirtai prijungti.
Teleri kaugjuhtimispult ei tööta.
•Kui ribakõlar varjab teleri kaugjuhtimispuldi andurit, ei pruugi teleri kaugjuhtimispult töötada. Sel juhul määrake valiku [IR-Repeater] seadistuseks [On]. Saate telerit juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga. Üksikasju vaadake
kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotisest „Kui teleri kaugjuhtimispult ei tööta“.
Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas.
•Jei TV nuotolinio valdymo pulto jutiklį užstoja pailgasis garsiakalbis, TV gali nepavykti valdyti nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju [IR-Repeater] nustatykite kaip [On]. TV galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
Daugiau informacijos pateikiama naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyriuje „Kai neveikia televizoriaus nuotolinio valdymo pultas“.
Basskõmistajast ei kosta heli või see on väga vaikne.
•Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldi nuppu SW  +, et bassikõlari helitugevust suurendada.
•Veenduge, et basskõmistaja toitenäidik põleks roheliselt. Kui toitenäidik ei sütti, vaadake kasutusjuhendi (eraldi dokument) peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Bassikõlar“.
Nėra garso arba iš žemųjų dažnių garsiakalbio sklinda tik labai tylus garsas.
•Padidinkite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte paspausdami SW  +.
•Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius šviečia žalia spalva. Jei maitinimo indikatorius neužsidega, žr. naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį „Žemųjų
dažnių garsiakalbis“.
Kui probleem pärast ülaltoodud meetmete rakendamist ei lahene, vt kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „Tõrkeotsing”.
Jei išbandėte pirmiau nurodytas priemones ir problemos išspręsti nepavyko, žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyrių „Nesklandumų šalinimas“.
2
6
Tālvadības pults sagatavošana
Telpiskās ietverošas skaņas klausīšanās
VERTICAL S.
3
 +/–
TV ieslēgšana
SW  +/–
Sistēmas tālvadības pultī nospiediet pogu VERTICAL S.
Skatieties filmas, klausieties mūziku un citu multivides saturu ar telpiskās skaņas efektu.
Regulējiet skaļumu.
Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu  +/−.
Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu SW  +/−.
barošana ieslēgta
Piezīme
•Telpiskais efekts atšķiras atkarībā no skaņas avota.
4
Sistēmas ieslēgšana

/
Kā TV ekrānā parādīt sistēmas darbības ekrānu
Veiciet Easy Setup procedūru, lai TV ekrānā parādītu sistēmas izvēlni.
Barošanas
indikators (zaļš)
Nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu HOME.
TV ekrānā tiek rādīts Easy Setup ekrāns.
Ja ekrāns Easy Setup netiek rādīts, izmantojiet TV tālvadības pulti, lai pārslēgtos no TV ieejas uz HDMI IN ligzdu, kurai pievienota sistēma.

Atlasiet valodu, kuru vēlaties izmantot sistēmas ekrāna parādīšanai.
Norādiet iestatījumus, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
Problēmu novēršana
Sistēma neizvada TV skaņu vai televizorā nav attēla.
•Sistēmas tālvadības pultī nospiediet pogu TV, lai atlasītu TV ieeju. TV indikators stieņa skaļrunī iedegas.
•Pārliecinieties, vai sistēmas HDMI ligzdām ir norādīta pareiza ieeja un izeja.
•Atvienojiet starp TV un sistēmu savienotos kabeļus, pēc tam vēlreiz tos cieši pievienojiet. Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadus no TV un atvienojiet sistēmu no AC ligzdām (strāvas), pēc tam pievienojiet vēlreiz.
•Ja TV un sistēma ir savienota, izmantojot HDMI kabeli, ieslēdziet TV funkciju Control for HDMI. Detalizētu informāciju par TV iestatījumiem sk. TV komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās. Plašāku informāciju par funkciju
Control for HDMI skatiet lietošanas instrukcijā (atsevišķs dokuments).
•Pārbaudiet TV skaņas iestatījumu. Kad TV iestatīts, lai skaņa plūstu no TV skaļruņiem, mainiet iestatījumu, lai skaņa plūstu no ārējiem skaļruņiem.
Pievienojiet stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa maiņstrāvas barošanas kabeļus (strāvas vadus) maiņstrāvas kontaktligzdām (strāvai).
Sistēmas tālvadības pults nedarbojas, līdz nav izslēgti visi stieņa skaļruņa indikatori.
Nospiediet  (barošana) uz sistēmas tālvadības pults.
TV indikators iedegas tikai pēc tam, kad stieņa skaļrunī secīgi uz dažām sekundēm ir iedegušies visi indikatori.
Pārliecinieties, vai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg zaļā krāsā.
Ja zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg zaļā krāsā, savienojums ar stieņa skaļruni ir izveidots.
Ja nedeg, sk. lietošanas instrukciju sadaļu “Problēmu novēršana”, apakšadaļu “Zemfrekvenču skaļrunis”.
Netiek izvadīts sistēmai pievienotās ierīces attēls vai skaņa.
•Sistēmas tālvadības pultī nospiediet vienu no ieejas pogām (TV, HDMI, BLUETOOTH vai ANALOG), lai atlasītu vēlamo ieeju. Stieņa skaļrunī iedegas atlasītajai ieejai atbilstošais indikators.
•Pārliecinieties, vai sistēmas HDMI ligzdām ir norādīta pareiza ieeja un izeja.
•Atvienojiet kabeļus, kas ir savienoti ar sistēmu, un pēc tam tos atkal pievienojiet. Pārliecinieties, vai kabeļi ir kārtīgi pievienoti.
Nedarbojas TV tālvadības pults.
5
•Ja stieņa skaļrunis aizsedz TV tālvadības sensoru, TV tālvadības pults var nedarboties. Šādā gadījumā iestatiet opcijas [IR-Repeater] vērtību [On]. Jūs varat kontrolēt TV darbību ar TV tālvadības pulti. Plašāku informāciju skatiet
lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments) sadaļā “Ja nedarbojas TV tālvadības pults”.
Skaņas klausīšanās
Zemfrekvenču skaļrunis neskan vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.
•Spiediet sistēmas tālvadības pults pogu SW  +, lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.
•Pārliecinieties, vai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg zaļā krāsā. Ja barošanas indikators neiedegas, skatiet lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments) sadaļas “Problēmu novēršana” apakšsadaļu “Zemfrekvenču
skaļrunis”.
Ja problēma netiek novērsta pat tad, ja esat izmēģinājis iepriekš norādītos paņēmienus, sk. Lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļu “Problēmu novēršana”.
TV
TV ieejas slēdzis
Lai klausītos TV audio
Izvēlieties vēlamo ievadi, izmantojot TV tālvadības pulti.
Ekrāns tiek pārslēgts uz televīzijas apraides ekrānu, un no sistēmas tiek izvadīts TV
audio.
Ja TV indikators stieņa skaļrunī neiedegas, sistēmas tālvadības pultī nospiediet pogu TV,
lai atlasītu TV ievadi. TV indikators stieņa skaļrunī iedegas.
HDMI
Lai klausītos audio no ierīces, kas pievienota stieņa skaļruņa HDMI IN
ligzdai
Ieslēdziet pievienoto ierīci. Pēc tam ar TV tālvadības pulti pārslēdzieties no TV
ieejas uz HDMI IN ligzdas ievadi, pie kuras ir pievienota sistēma.
Sistēmas tālvadības pultī nospiediet pogu HDMI.
Stieņa skaļruņa HDMI indikators iedegas, un sistēma atskaņo audio no pievienotās
ierīces.
Piezīme
•Atkarībā no secības, kādā veicat TV un sistēmas savienošanu, iespējams, sistēmai ir izslēgta skaņa un indikatori TV un USB lēni mirgo. Ja tas notiek, vispirms izslēdziet TV, pēc tam —
sistēmu.
Download PDF

advertising