Sony | HT-CT370 | Sony HT-CT370 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Bluetooth®“ Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

Pailgasis garsiakalbis
Paleidimo vadovas
HT-CT370
Turinys
Sąranka
1
2
3
4
5
Pakuotės turinys
4
Montavimas
5
Prijungimas
6
Sistemos įjungimas
8
Garso klausymasis
9
Pagrindiniai veiksmai
Garso efektų taikymas
10
Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis
12
Daugiau informacijos apie kitas funkcijas žr. pridėtose naudojimo instrukcijose.
3
Sąranka
1
Pakuotės turinys
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymas
Pakelkite maitinimo elementų
dangtelį ir paveikslėlyje nurodyta
kryptimi įdėkite du AA dydžio
maitinimo elementus.
Pailgasis garsiakalbis (1)
Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
Nuotolinio valdymo pultas (1)
Maitinimo elementai R6 (AA dydžio) (2)
TV optinis skaitmeninis kabelis (1)
Žemųjų dažnių garsiakalbio
pagalvėlės (4)
Sound Bar
Startup Guide
Sound Bar
HT-CT370
Tvirtinimo prie sienos laikikliai (2)
ir varžtai (2)
4
Paleidimo vadovas (šis leidinys) (1)
Naudojimo instrukcijos (1)
Sąranka
2 Montavimas
Pailgojo garsiakalbio
montavimas prie sienos
Žr. kartu gautas naudojimo
instrukcijas.
Jei reikia
Žemųjų dažnių garsiakalbį montuoti vertikaliai
• Padėkite žemųjų dažnių garsiakalbį taip,
kad SONY logotipas būtų kairėje pusėje
ir nukreiptas į priekinę dalį.
Garsiakalbio pagalvėlės
5
Sąranka / sąranka / sąranka
3 Prijungimas
Prijungimas prie TV
arba
Jeigu TV nėra optinės garso išvesties lizdo, prijunkite HDMI kabelį (nepridedamas, didelės spartos tipo) prie
HDMI įvesties lizdo, pažymėto „ARC“. Jeigu prie „ARC“ pažymėto HDMI įvesties lizdo prijungtas kitas įrenginys,
atjunkite tą įrenginį ir prijunkite šį pailgąjį garsiakalbį.
6
Prijungimas prie TV ir kitų įrenginių
TV
„Blu-ray Disc™“ leistuvas ir pan.
Prijungus šia jungtimi efektyviau perteikiamas erdvinis garsas.
HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)
Jei TV HDMI įvesties lizdas nepažymėtas „ARC“, prijunkite
ir
.
HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)
Jeigu jis prijungtas prie TV, atjunkite ir prijunkite jį prie pailgojo garsiakalbio.
7
Sąranka
4 Sistemos įjungimas

Įjungimo / budėjimo
režimo lemputė
Ekranas
1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus.
2 Paspauskite mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas).
Įjungiamas ekranas.
3 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo lemputė šviečia žaliai. Jei ne,
belaidis perdavimas nesuaktyvintas. Žr. pateiktų naudojimo instrukcijų skyriaus „Nesklandumų šalinimas“
dalį „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“.
4 Įjunkite prijungtą įrenginį.
8
Sąranka / sąranka / sąranka
5 Garso klausymasis
INPUT
VOL
 (įvestis)
 (garsumas)
Pasirinktas įvesties įrenginys
Garso iš TV klausymasis
1 Norėdami pasirinkti TV įvestį, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (įvestis) arba
pailgojo garsiakalbio mygtuką INPUT.
2 Norėdami pasirinkti TV įvestį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (garsumas) arba pailgojo
garsiakalbio mygtuką VOL, kad koreguotumėte garsumą.
Garso klausymas iš kito įvesties įrenginio (ne TV)
Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (įvestis) arba pailgojo garsiakalbio mygtuką
INPUT, kad ekrane būtų rodomas pageidaujamas įvesties įrenginys.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Nustatymas baigtas! Mėgaukitės!
9
Pagrindiniai veiksmai
Garso efektų taikymas
Norėdami nustatyti garso efektą, paspauskite vieną iš nuotolinio
valdymo pulto garso efektų mygtukų, kad ekrane pasirinktumėte
norimą režimą.
SOUND FIELD
NIGHT
VOICE
10
SOUND FIELD:
Įvesties garsui
taikomi efektai.
CLEARAUDIO+
Garso šaltiniui automatiškai parenkamas
tinkamas garso nustatymas.
STANDARD
Tinka visiems šaltiniams.
MOVIE
Dialogai aiškūs, o garsas galingas
ir tikroviškas.
SPORTS
Komentarai aiškūs, plojimai girdimi kaip
erdvinis garsas, o garsas tikroviškas.
GAME
Garsas galingas ir tikroviškas, tinkamas
vaizdo žaidimams.
MUSIC
Garsas skleidžiamas atsižvelgiant į muzikos
programą, muzikinius „Blu-ray“ diskus
ar DVD.
P.AUDIO
(nešiojamasis
garso įrenginys)
Garsas leidžiamas atsižvelgiant į nešiojamąjį
muzikos grotuvą naudojant DSEE*.
TYPE1
Standartinis
VOICE:
Aiškiau perteikia
dialogus.
TYPE2
Sustiprinamas dialogų diapazonas.
TYPE3
Sustiprinamas dialogų diapazonas ir itin
sustiprinama pagyvenusiems asmenims
sunkiau atskiriama diapazono sritis.
NIGHT:
Garsas skleidžiamas
mažu garsumu
neprarandant
tikslumo ir dialogų
aiškumo.
ON
Suaktyvinama nakties režimo funkcija.
OFF
Išjungiama nakties režimo funkcija.
* DSEE yra skaitmeninio garso pagerinimo modulis, plataus diapazono kompensavimo ir garso
atkūrimo technologija, kurią sukūrė bendrovė „Sony“.
11
Pagrindiniai veiksmai
Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis
BLUETOOTH įrenginių registravimas
INPUT
PAIRING
Lemputė (mėlyna)
Sistemos susiejimas su įrenginiu (porinis jungimas)
1 Paspauskite mygtuką PAIRING (porinis jungimas).
BLUETOOTH porinio jungimo metu trumpai mirksi lemputė
2 Nustatykite BLUETOOTH įrenginio porinio prijungimo režimą,
pasirinkite SONY:HT-CT370.
Jei reikia įvesti prieigos kodą, įveskite 0000.
3 Įsitikinkite, kad užsidega lemputė
(Užmegztas ryšys).
.
Patarimas
Nustačius BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant į prijungtą įrangą bus rodoma atsisiųsti
siūlomos taikomosios programos rekomendacija.
Vykdant nurodymus galima atsisiųsti taikomąją programą „SongPal“, kuri leis
naudoti šią sistemą.
Išsamios informacijos apie „SongPal“ žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Sistemos
valdymas naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal“)“.
12
Registruotų įrenginių garso klausymas.
1 Kelis kartus paspauskite mygtuką INPUT (įvestis), kad būtų
rodoma BT AU.
BLUETOOTH porinio jungimo metu trumpai mirksi lemputė
.
2 BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite SONY:HT-CT370.
3 Įsitikinkite, kad užsidega lemputė
(Užmegztas ryšys).
4 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungto BLUETOOTH įrenginio
muzikos programinę įrangą.
Naudojant prijungimo vienu palietimu (NFC) funkciją
Lemputė (mėlyna)
1 Išmaniajame telefone atsisiųskite, įdiekite ir paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.
2 Išmaniuoju telefonu palieskite pailgojo garsiakalbio žymę N.
3 Įsitikinkite, kad užsidega lemputė (mėlyna) (Užmegztas ryšys).
• Suderinami įrenginiai
Išmanieji telefonai, planšetiniai įrenginiai ir muzikos grotuvai, kuriuose veikia NFC funkcija
(operacinės sistemos: „Android™ 2.3.3“ ar naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)
13
© 2014 Sony Corporation
4-488-969-21(2) (LT)
Download PDF

advertising