Sony | HT-ST7 | Sony HT-ST7 7.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Bluetooth®“ Naudojimo instrukcijos

Pailgasis garsiakalbis
HT-ST7
Naudojimo instrukcijos
LT
Turinys
Sąranka / sąranka
Pakuotės turinys
3
Montavimas
4
Belaidžių siųstuvų-imtuvų prijungimas
5
Prijungimas
6
Sistemos įjungimas
8
Pagrindiniai veiksmai
Garso klausymasis
9
Garso efektų taikymas
10
Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis
12
Kita informacija
2
Dalys ir valdikliai
14
Nustatymų reguliavimas
17
Nesklandumų šalinimas
19
Pakuotės turinys
Pailgasis garsiakalbis (1)
Grotelės (1)
Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
TV skaitmeninis optinis kabelis (1)
Infraraudonųjų spindulių
siųstuvas* (1)
Nuotolinio valdymo pultas (1)
* Informacijos, kaip naudoti infraraudonųjų spindulių siųstuvą,
žr. nurodymų vadove.
Sound Bar
Sound Bar
HT-ST7
Stovai (2) ir varžtai (2)
Belaidžiai siųstuvai-imtuvai (2)
Naudojimo instrukcijos
(šis vadovas) (1)
Nurodymų vadovas (1)
3
Montavimas
Ar pailgąjį garsiakalbį norite
montuoti ant sienos?
Instrukcijų žr. nurodymų
vadove.
Jei reikia
Grotelių tvirtinimas
Šoninių stovų tvirtinimas
1
• Tvirtinamos arba nuimamos grotelės turi būti
lygiagrečios priekiniam skydeliui.
4
2
Belaidžių siųstuvų-imtuvų prijungimas
Patarimas
• Abu belaidžiai siųstuvai-imtuvai yra identiški. Bet kurį iš jų galite prijungti prie pailgojo arba žemųjų dažnių garsiakalbio.
5
Prijungimas
Tik TV prijungimas
OPTICAL
OUT
(Pridedama)
6
TV ir kitų įrenginių prijungimas
(ARC)
OPTICAL
OUT
TV
OUT
Blu-Ray
Naudokite HDMI kabelius
(nepridedami). Jei TV palaiko ARC funkciją, skaitmeninio optinio
kabelio prijungti nereikia.
Daugiau informacijos apie HDMI jungtis žr. nurodymų vadove.
Jei norite, kad būtų atkuriamas kelių kanalų skaitmeninis garsas, patikrinkite prie sistemos
prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą.
7
Sistemos įjungimas
2
1
3
1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus (maitinimo tinklo laidus).
2 Paspauskite pailgojo garsiakalbio mygtuką .
3 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius  šviečia žaliai. Jei ne, belaidis
perdavimas nesuaktyvintas. Žr. „Nesklandumų šalinimas“ (19 psl.).
8
Įdėkite maitinimo elementus
(pridedami).
Garso klausymasis

INPUT
Pasirinktas įvesties įrenginys
Keliskart paspauskite mygtuką INPUT, kol ekrane bus nurodytas įvesties įrenginys.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
9
Garso efektų taikymas
SOUND MODE:
leidžia taikyti garso efektus.
VOICE:
aiškiau perteikia dialogus.
SOUND MODE
VOICE
SW TONE
10
SW TONE (žemųjų dažnių
garsiakalbio tonas):
parenka žemųjų dažnių
garsiakalbio toną.
MOVIE
Filmams tinkami garso efektai.
MUSIC
Muzikai tinkami garso efektai.
FOOTBALL
(virtualiojo futbolo
režimas)
Garso efektai, leidžiantys pasijusti tarsi futbolo stadione
(taikomi stebint futbolo rungtynių transliacijas).
Pastaba: ši funkcija nepalaiko monofoninio garso.
STD (standartinis)
TV laidoms tinkami garso efektai.
LEVEL 1 – 3
TONE 1
Išraiškingesnis bosų tonas.
TONE 2
Įvairiems šaltiniams tinkamas bosų tonas (numatytasis nustatymas).
TONE 3
Dinamiškesnis bosų tonas.
11
Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis
BLUETOOTH įrenginių registravimas (porinis prijungimas)
Mygtukas BLUETOOTH PAIRING
BLUETOOTH indikatorius
1 Paspauskite mygtuką BLUETOOTH PAIRING.
2 Nustatykite BLUETOOTH įrenginio porinio prijungimo režimą ir pasirinkite „HT-ST7“. Jei reikia įvesti
prieigos raktą, įveskite 0000.
3 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlynai.
Užmegztas BLUETOOTH ryšys
Vykdant ar bandant įvykdyti porinį prijungimą per BLUETOOTH
12
Taikant prijungimo vienu palietimu būdą (NFC)
BLUETOOTH indikatorius
1 Į išmanųjį telefoną atsisiųskite, įdiekite ir jame paleiskite programėlę
„NFC Easy Connect“.
2 Išmaniuoju telefonu palieskite pailgąjį garsiakalbį.
3 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlynai. Tai rodo, kad ryšys užmegztas.
• Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija
(operacinės sistemos: „Android 2.3.3“ arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)
13
Dalys ir valdikliai
MUTING
 Mygtukas  (įjungti / budėjimo režimas)
 Mygtukas BLUETOOTH PAIRING (12 psl.)
 Mygtukas INPUT (9 psl.)
 VOL (garsumo) mygtukai + / –
 NFC jutiklis (13 psl.)
Poriniu būdu / įprastai prijungia netoliese esantį NFC įrenginį.
 MUTING indikatorius
 Ekrano išjungimas / BLUETOOTH indikatorius
Dega baltai, kai sistema įjungta (bet neįjungtas BLUETOOTH režimas) ir priekinio skydelio ekranas išjungtas.
Dega mėlynai, kai įjungtas BLUETOOTH režimas (12 psl.).
 Priekinio skydelio ekranas

14
(nuotolinio valdymo pulto jutiklis)
 Indikatorius  (įjungti / budėjimo režimas; 8 psl.)
 Mygtukas  (įjungti / budėjimo režimas)
 Mygtukas SECURE LINK
Susieja nurodytą pailgąjį garsiakalbį su žemųjų dažnių garsiakalbiu, kai yra keli belaidžiai garso įrenginiai.
Daugiau informacijos žr. nurodymų vadove.
15
  (įjungti / budėjimo režimas)
 INPUT (9 psl.)
 MUTING
 VOL (garsumas) + / –
 SOUND MODE (10 psl.)
 VOICE (10 psl.)
 DISPLAY
Reguliuoja ekrano ryškumą: įjungtas  tamsus  išjungtas.
* Kai išjungtas ekranas įjungiamas („Off“ pakeičiama „On“), ekrane
pateikiama garso formato informacija.
 SW TONE (10 psl.)
 SW VOL (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) + / –
 MENU / RETURN /  /  / ENTER (17 psl.)
16
Nustatymų reguliavimas
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU ir mygtuku  /  / ENTER / RETURN pasirinkite norimą
nustatymą.
Funkcija
Numatytasis
nustatymas
DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
Galite taikyti „Dolby Digital“ efektą esant nedideliam garsumui. (ON / AUTO / OFF)
ON: suglaudina garsą pagal turinyje esančią glaudinimo informaciją.
AUTO: automatiškai suglaudina garsą, užkoduotą „Dolby TrueHD“.
AUTO
SYNC
(AV SYNC)
Leidžia reguliuoti garsą, kai vaizdas ir garsas nesinchronizuojami. (1–4 / OFF)
DUAL
(DUAL MONO)
Leidžia mėgautis sutankintai transliuojamu „Dolby Digital“ garsu. (M/S
(pagrindinis ir dubliuojamas kanalai) / MAIN (pagrindinis kanalas) / SUB
(dubliuojamas kanalas))
S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)
Leidžia mėgautis dinaminiu ir aiškiu garso atkūrimu net nedideliu garsumu.
(ON / OFF)
OFF
HEQ
(HARMONICS
EQUALIZER)
Atkuria labai tylius garsus, kurie paprastai negirdimi dėl garso suspaudimo.
(ON / OFF)
Pastaba: HEQ veikia tik pasirinkus BT AU. Ši funkcija neveikia naudojant kitus
įvesties šaltinius, nors užrašas ir rodomas priekiniame skydelyje.
ON
AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)
Pašalina garsumo skirtumus tarp skirtingų laidų arba laidų ir reklamos. (ON / OFF)
OFF
CTRL
(CONTROL FOR HDMI)
Įjungiama arba išjungiama funkcija „Control for HDMI“. (ON / OFF)
ON
P. THRU
(PASS THROUGH)
Leidžia nustatyti energijos taupymo režimą naudojant HDMI signalų perdavimo
funkciją. (AUTO / ON)
AUTO: kai TV įjungiamas sistemai veikiant budėjimo režimu, sistemos signalai
atkuriami iš imtuvo HDMI OUT TV (ARC) lizdo. Kitaip nei pasirinkus ON,
įrenginiui veikiant budėjimo režimu taupoma elektros energija.
ON: sistemai veikiant budėjimo režimu signalai visada atkuriami iš HDMI OUT TV
(ARC) lizdo.
Pastaba: ši parinktis siūloma, tik kai CTRL (CONTROL FOR HDMI) nuostata yra ON.
AUTO
ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
Leidžia klausytis skaitmeninio graso iš HDMI kabeliu prijungto TV, palaikančio
garso grįžties kanalo (ARC) technologiją. (ON / OFF)
Pastaba: ši parinktis siūloma, tik kai CTRL (CONTROL FOR HDMI) nuostata yra ON.
ON
Meniu
LEVEL
AUDIO
MENU
/
ENTER
RETURN
HDMI
OFF
MAIN
17
Meniu
Jei sistemoje užregistruota porinio prijungimo informacija, sistema veikia
BLUETOOTH budėjimo režimu net tada, kai ji išjungta. (ON / OFF)
Pastaba: veikiant BLUETOOTH budėjimo režimui, BLUETOOTH indikatorius lėtai
mirksi mėlyna spalva.
OFF
AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)
Nustatoma, ar sistema turi naudoti AAC funkciją per BLUETOOTH. (ON / OFF)
Pastaba: jei šį nustatymą pakeisite tada, kai sistema prijungta prie BLUETOOTH
įrenginio, ji bus atjungta nuo įrenginio.
OFF
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Įjungiama arba išjungiama funkcija AUTO POWER OFF. (ON / OFF)
Jei tam tikrą laiką (maždaug 20 minučių) sistema bus nenaudojama, t. y. negaus
įvesties signalų, ji bus automatiškai išjungta.
ON
IR REP. (IR REPEATER)
Įjungiama sistemos signalų perdavimo iš nuotolinio valdymo pulto į TV funkcija.
(ON / OFF)
OFF
VER (VERSION)
Rodoma dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.
–
SEC. ON/SEC. OFF
(SECURE LINK ON/
SECURE LINK OFF)
Kai neužmegztas ryšys „Secure Link“, rodoma SEC. ON.
SEC. ON: nurodytą pailgąjį garsiakalbį leidžiama susieti su žemųjų dažnių
garsiakalbiu (kai yra keli belaidžiai garso įrenginiai).
Kai užmegztas ryšys „Secure Link“, rodoma SEC.OFF.
SEC.OFF: atšaukiamas „Secure Link“ nustatymas.
–
RF CH (RF CHANNEL)
Leidžia pakeisti belaidžio ryšio dažnį, kai žemųjų dažnių garsiakalbio garsas yra
trūkčiojantis. (AUTO / 1 / 2 / 3)
RF CHK (RF CHECK)
Leidžia patikrinti, ar įjungta sistemos belaidžio garso perdavimo funkcija.
(OK / NG)
SYSTEM
WS
18
Numatytasis
nustatymas
BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
SET BT
MENU
/
ENTER
RETURN
Funkcija
AUTO
–
Nesklandumų šalinimas
Daugiau atsakymų į DUK rasite nurodymų vadove.
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
• Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Išbandykite kitus įvesties
šaltinius keliskart paspausdami mygtuką INPUT (9 psl.).
• Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas HDMI kabelis, skaitmeninis
optinis laidas arba garso kabelis (6, 7 psl.).
• Patikrinkite, ar atkuriamas garsas per TV.
Sistema automatiškai išjungiama.
• Įjungta A. STBY funkcija (18 psl.).
Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas.
• Šią problemą galima išspręsti naudojant infraraudonųjų spindulių siųstuvą.
Žr. nurodymų vadovą.
Per sistemą neatkuriamas joks garsas iš prijungto BLUETOOTH įrenginio.
• Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlynai (12 psl.).
• Įsitikinkite, kad sistema ne per toli nuo BLUETOOTH įrenginio arba sistemai
netrukdo „Wi‐Fi“ tinklas, kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba mikrobangų
krosnelė.
Per žemųjų dažnių garsiakalbį neatkuriamas garsas.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (8 psl.).
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungti belaidžiai siųstuvai-imtuvai (5 psl.).
• Jei indikatorius  nešviečia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
– Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).
– Įjunkite žemųjų dažnių garsiakalbį paspausdami jo mygtuką .
• Jei indikatorius  greitai mirksi žalia spalva, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pirmiausia paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką , o tada
tinkamai prijunkite belaidį siųstuvą-imtuvą prie žemųjų dažnių garsiakalbio
ir vėl paspauskite jo mygtuką .
• Jei indikatorius  mirksi raudonai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Paspausdami mygtuką  išjunkite žemųjų dažnių garsiakalbį ir patikrinkite,
ar neuždengtos jo ventiliacijos angos.
19
© „Sony Corporation“, 2013 m.
4-463-413-22(1) (LT)
Download PDF

advertising