Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Wi-Fi“ / „Bluetooth®“ technologija Kita

HT-NT3 yra kaip pavyzdys naudojamas modelis.
Ilustratīviem mērķiem ir izmantots modelis HT-NT3.
4-570-404-21(1) (LT-LV-EE)
HT-NT3/HT-XT3
, , 

, , , ,
HOME

Lietuvių
Latviski
Programinės įrangos naujinimas
Programmatūras atjaunināšana
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią versiją, galėsite naudotis
naujausiomis funkcijomis.
Jei pasirinkę [System Settings], [Software Update Notification] nustatysite
[On], atsiradus naujiniui, TV ekrane bus rodomas apie tai informuojantis
pranešimas.
Ja esat veicis programmatūras atjaunināšanu uz pēdējo versiju, varat
izmantot visjaunāko funkciju priekšrocības.
Ja iestatījumam [Software Update Notification] sadaļā [System Settings] ir
norādīta vērtība [On], ekrānā tiek parādīts paziņojums, tiklīdz ir pieejams
jauns atjauninājums.
Pastaba
Kintamosios srovės maitinimo laidą ir LAN kabelį galima atjungti tik tada, kai
bus baigti atsisiuntimo ir naujinimo procesai. Kitaip gali kilti veikimo trikčių.



Piezīme
Neatvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu)
un LAN kabeli, kamēr nav pabeigta lejupielāde un atjaunināšana.
Pretējā gadījumā var izraisīt darbības traucējumu.
Paspauskite HOME.
Pagrindinis ekranas yra rodomas TV ekrane.

Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame dešiniajame
kampe, tada paspauskite .

Spiediet , lai augšējā labajā stūrī atlasītu
pēc tam nospiediet .

Izmantojiet /// un , lai atlasītu
[Software Update] >
[Update via Internet]/[Update via USB Memory]*.
Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lejupielādei nepieciešamais laiks mainās atkarībā no lejupielādes
apstākļiem, piemēram, interneta savienojuma ātruma.
pasirinkite
Naudodami  /  /  /  ir
[Software Update] >
[Update via Internet] / [Update via USB Memory]*.
Tada vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Atsisiuntimo trukmę lemia atsisiuntimo sąlygos, pvz., interneto ryšio
greitis ir kt.
* Programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti internetu, bet jei tinklo sąlygos
yra prastos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, atsisiųskite naujausią
programinės įrangos versiją ir atnaujinkite per USB atmintį.
www.sony.eu/support


Atsisiuntus, programinė įranga pradedama naujinti automatiškai.
Priekinio skydelio ekrane mirksi UPDT. Tačiau naujinant UPDT gali
trumpam užgesti. Naujinimo procesas gali trukti maždaug 10 min.
[Setup],
* Ieteicams atjaunināt programmatūru, izmantojot internetu. Tomēr, ja ir vājš
tīkla savienojums, varat apmeklēt tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai lejupielādētu
visjaunāko programmatūras versiju un veiktu atjaunināšanu, izmantojot
USB atmiņu.
www.sony.eu/support

Programinė įranga atnaujinta!
Priekinio skydelio ekrane užsidega DONE ir sistema automatiškai
paleidžiama iš naujo.

© 2015 Sony Corporation
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērts sākuma ekrāns.
Kad lejupielāde ir pabeigta, automātiski tiek sākta programmatūras
atjaunināšana.
Priekšējā paneļa displejā mirgo uzraksts UPDT. Taču uzraksts UPDT
atjaunināšanas laikā var uz brīdi pazust. Atjaunināšanas process var
ilgt aptuveni 10 minūtes.
Atjaunināšana ir pabeigta!
Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts uzraksts DONE, un sistēma
automātiski tiek atsāknēta.
Mudelit HT-NT3 kasutatakse joonistel näitena.
HT-NT3/HT-XT3
, , 

, , , ,
HOME

Eesti keel
Tarkvara värskendamine
Tarkvara värskendamisel ja uusima versiooni hankimisel saate kasutada
uusimaid funktsioone.
Kui uus värskendus on saadaval, kuvatakse teleriekraanil teade, juhul
kui suvandi [System Settings] seadistuse [Software Update Notification]
väärtuseks on määratud [On].
Märkus
Ärge eemaldage vahelduvvoolu-toitejuhet (elektrijuhet) ega LAN-kaablit
ühendusest enne allalaadimis- ja värskendamistoimingute lõppemist.
Muidu võib see seadme toimimist häirida.

Vajutage nuppu HOME.
Teleriekraanil kuvatakse avaekraan.

Vajutage nuppu , et valida ülemises parempoolses nurgas olev
[Setup], ja vajutage seejärel nuppu .
suvand

Kasutage nuppe /// ja , et valida seadistus
[Software Update] > [Update via Internet] /
[Update via USB Memory]*.
Seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
Allalaadimiseks kuluv aeg oleneb allalaadimise tingimustest
(nt internetiühenduse kiirus).
* Soovitame tarkvara värskendada Interneti kaudu. Kui aga võrgu kvaliteet on kehv,
külastage järgmist veebisaiti, et laadida alla tarkvara uusim versioon ja
värskendada USB-mälu kaudu.
www.sony.eu/support


Kui allalaadimine on lõppenud, käivitub automaatselt tarkvara
värskendamine.
Esipaneeli ekraanil vilgub kiri „UPDT”. Kiri „UPDT” võib värskendamise
ajal ajutiselt kaduda. Värskendamiseks võib kuluda umbes 10 minutit.
Tarkvara värskendamine on lõpetatud!
Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri „DONE” ja süsteem taaskäivitub
automaatselt.
Download PDF