Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Wi-Fi“ / „Bluetooth®“ technologija Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

Pridedami priedai
4-559-518-71(2) (LT)
Nuotolinio valdymo
pultas (1)
Pailgasis garsiakalbis
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
3
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas
4
Sistemos įjungimas
Skaitmeninis optinis
kabelis (1)
Paleisties vadovas
Stovai (2)
HT-NT3
Pailgasis garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos
Žr. pridėtas naudojimo instrukcijas.
1
Prijungimas prie TV
Maitinimas
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Ar prie TV HDMI įvesties lizdo yra užrašas ARC?
Cancel
Įvestis
, , , ,
HOME
NE
TAIP
 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus.
 Paspauskite  (įjungti / nustatyti veikti budėjimo režimu). Užsidegs priekinio skydelio ekranas.
Kai žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo indikatorius pradeda degti žaliai, vadinasi, belaidis ryšys tarp pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių užmegztas.
Jei jis neužsidega, belaidis perdavimas nesuaktyvintas. Žr. pateiktų naudojimo instrukcijų skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“.
 Įjunkite TV ir pakeiskite TV įvestį įvestimi, prie kurios prijungtas pailgasis garsiakalbis.
 Kai priekinio skydelio ekrane užges PLEASE WAIT paspauskite HOME.
 Paspausdami / pasirinkite [OK], tada paspauskite , kad būtų paleista [Easy Setup].
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas nustatykite pagrindinius nustatymus naudodami  /  /  /  ir
Didelės spartos
HDMI kabelis
(nepridedamas)
Optinis skaitmeninis kabelis (pridedamas)
.
Didelės spartos HDMI kabelis (nepridedamas)
5
Kaip paleisti vaizdo / garso turinį iš prijungtų įrenginių
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
Kartotinai spauskite INPUT +/–, kol priekinio skydelio ekrane bus nurodytas norimas įrenginys. Tada kartotinai spausdami  +/– sureguliuokite garsumą.
Kitų įrenginių prijungimas
OUTPUT
Didelės spartos HDMI kabelis (nepridedamas)
 +/–
„Blu-ray Disc™“ leistuvas,
kabelinės televizijos
priedėlis, palydovinės
televizijos priedėlis ir kt.
Štai ir nustatėte!
Galite naudoti!
Išsamios informacijos apie tinklo ryšį, taip pat NFC ir kitas funkcijas
žr. pridėtose naudojimo instrukcijose.
Naudojimo instrukcijos
„SongPal“
Patarimas
Norėdami gauti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį, prijunkite prie HDCP 2.2 palaikančio HDMI lizdo. Išsamios informacijos žr. pridėtų naudojimo instrukcijų skyriuje „Autorių teisių technologijomis
apsaugoto 4K turinio peržiūra“.
Šiam modeliui skirtą programą rasite parduotuvėse „Google Play™“ ir „App Store“.
Raskite „SongPal“ ir atsisiuntę nemokamą programą sužinokite daugiau apie patogias funkcijas.
© „Sony Corporation“, 2015 m.
Download PDF

advertising