Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Trumpasis vadovas

Darbo pradžia
LT
Tinklo laikmenų leistuvas
NSZ-GS7
Ekrano vaizdai, valdymas ir specifikacijos gali būti
keičiamos be įspėjimo.
Darbo pradžia:
ON/STANDBY
Leistuvas įjungiamas arba išjungiamas.
Prijungtų įrenginių valdymas vienu nuotolinio valdymo
pultu:


Norėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad leistuvas įjungtas.
Išsamios informacijos apie nuotolinio valdymo pulto kodo nustatymus ieškokite
„Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.).
ON/STANDBY (TV/AMP)
TV / AV imtuvas įjungiamas arba išjungiamas.
INPUT (TV/AMP)
Pakeičiamos įvestys.
GUIDE*1
Rodomas TV programų vadovas.
PVR*2
Rodomas PVR (asmeninio vaizdo įrašymo įrenginio) meniu.
TV*1
Rodoma „Live TV“.
*1 Tik prijungus leistuvą prie TV priedėlio.
*2 Tik prijungus leistuvą prie TV priedėlio, kuriame yra PVR funkcija.
AV imtuvo valdymas:
Function
Kai funkcijos indikatorius yra įjungtas, valdant AV imtuvą,
galima naudoti klavišus su oranžiniais taškeliais.
Garsumo / programų padėčių valdymas (šone):
VOLUME
Padidinamas arba sumažinamas
garsumas.
PROGRAMME POSITIONS*
Parenkamos tolesnės (+) ar ankstesnės
(−) programų padėtys.
* Tik prijungus leistuvą prie TV priedėlio.
MUTING
Nutildomas garsas
Pagrindinis valdymas:
PICTURE IN PICTURE
Ekrane vienu metu rodomi du vaizdai, pvz.,
TV programa ir svetainė (11 psl.).
BACK
Grįžtama į ankstesnį ekraną arba išeinama
iš taikomosios programos.
HOME
Atidaromas „Home screen“ (pradžios ekranas)
(6 psl.).
MENU (OPTIONS)
Rodomos specialiosios parinktys, susijusios
su kiekviena funkcija.
Atkūrimo valdymas:
Šiuos klavišus galima naudoti, kai leidžiami vaizdo įrašai, muzika ar nuotraukos. Klavišai
nepertraukiamai laikant juos paspaudus (ne bakstelėjus).
ir
veikia tik
3
Intuityvus jutiklinio laukelio naudojimas:
Nuotolinio valdymo pultu galite spustelėti, slinkti, nuvilkti
ir numesti bei priartinti ir tolinti.
 ARBA
Spustelėti
Slinkti vertikaliai ir horizontaliai
 ARBA
Nuvilkti ir numesti
Priartinti / tolinti
Daugiau gestų ir išsamių paaiškinimų
žr. „Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.).
4
Paspauskite ir laikykite mygtuką ,
kad nuvilktumėte elementą, tada atleiskite
mygtuką, kad elementą numestumėte.
Specialiųjų klavišų
naudojimas:
Search
„Quick Search Box“ (greitos paieškos
langelyje) klaviatūra surinkite užklausą,
ir bus pasiūlytas įvairių laikmenų
turinys.
Bookmark
Į adresyną įtraukiamas mėgstamas
turinys.
Kiti klavišai:
Function
Mygtukus su oranžinėmis žymėmis
galima naudoti, kai įjungtas funkcijos
indikatorius.
Shift
Language Selector
Naudojant tamsoje:
Valdymas judesiu:

Įjungiamas ir išjungiamas foninis
apšvietimas*.
* „Settings“ (Nustatymuose) galite nustatyti
automatinį foninio apšvietimo įjungimą
ir išjungimą (išsamios informacijos
žr. „Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.)).
Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šią
funkciją, maitinimo elementas greitai senka.
Valdyti judesiu galima, paleidus
suderinamas taikomąsias programas.
5
„Home“ (pradžia)
Iš čia pasiekite visas funkcijas
Galite pasiekti įvairų turinį ir taikomąsias programas,
esančias „Home screen“ (Pradžios ekrane).
„Home screen“ (Pradžios ekrane) yra parinktys
„Notifications“ (Pranešimai), „All Apps“ (Visos
taikomosios programos) ir šaukiniai, kuriuos
naudojant galima pasirinkti taikomąsias programas
ir svetaines.
paspausti
„Home screen“ (Pradžios ekranas) gali būti pritaikytas
pagal poreikius. Galite išdėstyti pradžios meniu, pridėti
„Home screen“ (Pradžios ekrano) valdiklius ir keisti
darbalaukio foną.
paspausti
paspausti

6
„Google Chrome“
Naršykite svetaines
Šis leistuvas naudoja „Google Chrome™“ žiniatinklio
naršyklę. Naudojant „Google Chrome“ žiniatinklio
naršyklę, galima pasiekti visas mėgstamas svetaines.
paspausti
pasirinkti

pasirinkti

Svetainės galite įtraukti į adresyną ir pasiekti
jį iš naršyklės meniu. Taip pat galite pridėti svetainės
šaukinį į „All Apps“ (Visų taikomųjų programų) sąrašą.
pasirinkti
paspausti

7
„All Apps“ (Visos
taikomosios programos)
Mėgaukitės įdiegtomis
taikomosiomis programomis
Galite pasiekti visas leistuve įdiegtas taikomąsias
programas iš „All Apps“ (Visų taikomųjų programų)
sąrašo. Taikomąsias programas, įskaitant „Live TV“
(Tiesioginė TV), „Media Player“ (Daugialypės terpės
leistuvė) ir „Help Guide“ (Pagalbos vadovą), galite
paleisti čia.
paspausti
pasirinkti

„All Apps“ (Visų taikomųjų programų) sąraše esančios
taikomosios programos ir adresynas gali būti
pašalinami, paslepiami ar panaikinami, atsižvelgiant
į tai, ką pasirenkate.
pasirinkti
paspausti ir laikyti

8
Raskite įdomių taikomųjų programų
„Google Play™“ pateikia papildomų mėgstamų
taikomųjų programų.
Galite atsisiųsti taikomųjų programų ir iš karto
jas naudoti šiuo leistuvu. Atsisiųstos programos
saugomos „All Apps“ (Visų taikomųjų programų)
sąraše.
paspausti
pasirinkti

pasirinkti

Galite patikrinti atsisiuntimo eigą.
paspausti
pasirinkti

Pasiekite taikomąsias programas, kurias skirtuko „Sony Select“
(„Sony“ rinkinys) lape rekomenduoja „Sony“.
9
„Media Player“
(Daugialypės terpės leistuvė)
Leiskite failus iš USB
įrenginių / vidinės atminties
Naudodami „Media Player“ (Laikmenos leistuvą),
galite paleisti garso įrašų / vaizdo įrašų / vaizdų failus,
saugomus USB įrenginyje (išsamios informacijos
žr. „Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.).
paspausti
pasirinkti

pasirinkti

Galite pasirinkti įrenginį ir keisti jo nustatymus.
pasirinkti
paspausti

Nuotraukas, muziką ir filmus galima atsisiųsti iš svetainių
ir saugoti „Download“ (Atsisiuntimų) aplanke vidinėje atmintyje
arba USB saugojimo įrenginiuose.
10
„Picture-in-Picture“
(Vaizdas vaizde)
Mėgaukitės taikomosiomis programomis
ir svetainėmis, žiūrėdami TV
PIP („Picture-in-Picture“ (Vaizdas vaizde)) – funkcija,
leidžianti ekrane rodyti mažesnį TV ekrano langą
(polangį). Pvz., galite naršyti internetą visame ekrane,
tuo pačiu metu žiūrėdami TV programą polangyje.
paspausti
Galite keisti polangio dydį ir padėtį.
laikyti
Šią funkciją galite naudoti tik žiūrėdami vaizdus iš TV priedėlio
arba PVR.
11
„Settings“ (nustatymai)
Tinkinkite leistuvą
„Settings“ (Nustatymų) meniu galite keisti įvairius
leistuvo nustatymus.
paspausti
pasirinkti

pasirinkti

„Settings“ (Nustatymų) meniu taip pat galite pasiekti
per „Home screen“ (Pradžios ekrane) esantį meniu.
paspausti
paspausti

12
Media Remote
Efektyviau naudokite savo išmanųjį
telefoną arba planšetinį kompiuterį
Atsisiųskite nemokamą programą „Media Remote“
(Nuotolinis daugialypės terpės įrenginių valdymas)
į „Android™“ telefoną, „Android™“ planšetinį
kompiuterį ar „iPhone“.
Nuskaityti „Android“
Nuskaityti „iPhone“
Naudodami „Media Remote“ (Nuotolinis daugialypės
terpės įrenginių valdymas), įrenginį galite naudoti
kaip leistuvo nuotolio valdymo pultą, ieškoti grojamos
muzikos ar siųsti įrenginyje rodomas svetaines į TV.
13
„Help Guide“
(Pagalbos vadovas)
Sužinokite daugiau apie šį leistuvą
„Help Guide“ (Pagalbos vadove) pateikiama išsami
informacija, kaip naudoti leistuvą.
paspausti
pasirinkti

pasirinkti

„Help Guide“ (Pagalbos vadovą) taip pat galima
pasiekti iš asmeninio kompiuterio naršyklės.
http://www.sony.net/helpguide/r/
networkplayer/
14
15
© „Sony Corporation“, 2012 m.
4-421-776-11(1) (LT)
Informacija apie prekių ženklus
 „Google TV“, „Google Chrome“, „Google Play“, „Android“ ir jų atitinkami logotipai
yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
 „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
 Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra jų gamintojų prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai. Šiame dokumente ženklai  ir  nėra
apibrėžti.
Download PDF

advertising