Sony | UDA-1 | Sony UDA-1 Didelės raiškos garso USB DAC stereofoninis stiprintuvas Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

Apie įrenginio vadovus
Greito pasirengimo darbui vadovas
(šis vadovas)
Atlikę 1–3 veiksmus, muzikos failų galite klausytis
per kompiuterį.
Pagalbos žinynas (internetinis vadovas)
Pateikiama informacija, kaip naudoti įrenginį.
• Pateikiama išsami informacija, kaip naudotis įvairiomis funkcijomis, pavyzdžiui, kaip
klausytis muzikos įrašų, išsaugotų mobiliuosiuose įrenginiuose arba kompiuteryje.
• Greitai pasieksite naujausią ir kitą pageidaujamą informaciją, tereikės atidaryti skyrių
„Troubleshooting“ arba ieškoti naudojant raktažodį.
Greito pasirengimo darbui vadovas
Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti įrenginį,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
UDA-1:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
Hi-Res Audio Player:
http://rd1.sony.net/help/ha/ap/
Nurodymų vadovas
Pateikiama informacija apie specifikacijas ir pastabos, kaip naudoti įrenginį.
USB DAC AMPLIFIER
© „Sony Corporation“, 2013
4-469-131-13(2) (LT)
UDA-1
1
Įrenginį prijunkite prie garsiakalbių
2
Įrenginį prijunkite prie kompiuterio
Garsiakalbiai (nepridedami)
3
Atkurkite garso failus kompiuteryje
Kompiuteryje įdiekite tinkamą tvarkyklę

Kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą)
prijunkite prie įrenginio
galiniame skydelyje esančio
įvado AC IN.
1 Vieną USB kabelio (pridedamas) galą įkiškite
į kompiuterį, kitą – į USB (
galiniame skydelyje.
2 Paleiskite kompiuterį.
) lizdą įrenginio
1 Norėdami įjungti įrenginį,
paspauskite .
INPUT SELECTOR
2 Kompiuteryje įdiekite tinkamą tvarkyklę.
Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir įveskite UDA-1.
http://support.sony-europe.com/
Išsamios informacijos apie tvarkyklės diegimą ieškokite
šioje svetainėje.
Kelis kartus paspauskite INPUT
SELECTOR ir pasirinkite USB REAR.
VOLUME
Garso failą atkurkite naudodamiesi
garso grotuvo programine įranga.
Sureguliuokite įrenginio garsumą.
Siūlome naudoti mūsų garso grotuvo programinę įrangą.
Jei jūsų garso grotuvo programinė įranga nepalaiko didelės raiškos garso, išbandykite mūsų rekomenduojamą programinę įrangą.
„Hi-Res Audio Player“: http://support.sony-europe.com/
Išsamios informacijos ieškokite pagalbos žinyne.
Valdiklį EQUALIZER perjunkite
į TUNED FOR SS-HA3, jei
naudojate rekomenduojamus
garsiakalbius SS-HA3
(nepridedami).
Sujungę įrenginį ir
garsiakalbius, įjunkite
kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą)
į sieninį elektros lizdą.
Daugiau informacijos apie įrenginį ir tai, kaip išnaudoti visas jo galimybes, rasite toliau nurodytoje svetainėje.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
Download PDF

advertising