Sony | STR-DA5700ES | Sony STR-DA5700ES STR-DA5700ES Home cinema AV receiver Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-287-976-21(1) (LT)
1
Kaip montuoti garsiakalbius
Toliau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduotos aštuonių kanalų (7.1) garsiakalbių sistemos, kuriose naudojami erdvinio garso galiniai arba
priekiniai viršutiniai garsiakalbiai. Išdėstykite garsiakalbius, kaip pavaizduota viename iš paveikslėlių.
STR-DA5700ES
Priekinis kairysis garsiakalbis
Priekinis dešinysis garsiakalbis
Centrinis garsiakalbis
Sparčiosios sąrankos vadovas
Kairysis erdvinio garso garsiakalbis
Dešinysis erdvinio garso garsiakalbis
Sparčiosios sąrankos vadove paaiškinama, kaip prijungti garsiakalbius, žemųjų dažnių
garsiakalbį ir „Blu-ray Disc“ leistuvą, kad galėtumėte mėgautis kelių kanalų erdviniu
garsu. Išsamios informacijos žr. prie imtuvo pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Galinis kairysis erdvinio garso garsiakalbis
Galinis dešinysis erdvinio garso
garsiakalbis
Kairysis viršutinis garsiakalbis
Dešinysis viršutinis garsiakalbis
Žemųjų dažnių garsiakalbis
2
Kaip prijungti garsiakalbius
Kaip montuoti garsiakalbius
E USE 4-16
IMPEDANC
Ω
Kaip prijungti garsiakalbius
Kaip prijungti monitorių
Kaip prijungti „Blu-ray Disc“ leistuvą
10 mm
Maitinimo laidų prijungimas
pabaigoje
Kaip įjungti imtuvą
Kaip nustatyti imtuvą
© „Sony Corporation“, 2011 m.
3
4
Kaip prijungti monitorių
6
Kaip įjungti imtuvą
7
Kaip nustatyti imtuvą
Perjunkite TV įvesties šaltinį pagal tai, kaip prijungtas imtuvas.
Pirmą kartą įjungus imtuvą TV ekrane atidaromas EULA ekranas. Sutikite su EULA sąlygomis, kad būtų atidarytas „Easy Setup“
ekranas, ir nustatykite imtuvą pagal „Easy Setup“ ekrane pateiktas instrukcijas.
Kaip prijungti „Blu-ray Disc“ leistuvą

Atlikę 1–7 veiksmus paleiskite „Blu-ray Disc“ leistuvo atkūrimo funkciją.
Pastaba
„Blu-ray Disc“ leistuvą nustatykite taip, kad iš jo būtų galima atkurti kelių kanalų garso signalus. Jei naudojate „Sony“ „Blu-ray Disc“ leistuvą, nustatykite „HDMI Audio Output“
nustatymą „Auto“ (nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.).
5
Maitinimo laidų prijungimas pabaigoje
Prie sienos elektros lizdo
Naudodami imtuvą, galite žiūrėti interneto vaizdo įrašų turinį.
Pirmiausia vykdydami nurodymus prijunkite įrangą ir parinkite nustatymus, o tada
LAN kabeliu prijunkite imtuvą prie maršrutizatoriaus ir galėsite žiūrėti norimus interneto
vaizdo įrašus.
Išsamios informacijos, kaip prijungti LAN kabelį, žr. prie imtuvo pridėtoje naudojimo
instrukcijoje, 5 skyriuje „Kaip prijungti prie tinklo“. Išsamios valdymo informacijos žr. prie
imtuvo pridėtos naudojimo instrukcijos skyriuje „Interneto vaizdo įrašai“.
Download PDF

advertising