Sony | DSC-QX100 | Sony DSC-QX100 DSC-QX100 „Lens-Style“ fotoaparatas su 1,0 colio jutikliu Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

LVFE
Greito veiksmų pradėjimo instrukcija
©2003 Sony Corporation
Skaitmeninis fotoaparatas
1 Apie fotoaparatą
Šis fotoaparatas yra sukurtas
prijungimui prie išmaniojo telefono naudojant Wi-Fi. Galite iš
karto po fotografavimo persiųsti
vaizdus į išmanųjį telefoną.
Patikrinkite komplektuojamus priedus
••Įkraunamas akumuliatorius
4-474-751-11(1)
DSC-QX10/QX100
NP-BN (1)
••Mikro USB kabelis (1)
••Rankinis dirželis (1)
••Tvirtinimo elementas išmaniajam
telefonui (1)
••Greito veiksmų pradėjimo instrukcija (ši instrukcija) (1)
••Naudojimo instrukcija (1)
2 Akumuliatoriaus įkrovimas
Įrenginio pagrindinės dalys
 Maitinimo mygtukas
Mikrofonas
 Ekrano langelis
: nurodo, kad atminties kortelė nėra įdėta
: nurodo likusį akumuliato
riaus krūvį
 Ąselė dirželiui
 Trikojo tvirtinimo lizdas
Prieš fotoaparato naudojimą
įkraukite akumuliatorių. Įkrovimui
naudokite mikro USB kabelį (kompl.), kad fotoaparatą galėtumėte
prijungti prie kompiuterio.
 Mastelio keitimo svirtelė
 Užrakto mygtukas
 Daugiafunkcinis lizdas
 RESET mygtukas
••Išjunkite maitinimą, kai akumuliatorius yra įkraunamas.
••Jeigu nėra kompiuterio, naudokite
kintamosios stovės adapterį AC-UD10
arba AC-UD11 (abu parduodami
atskirai). Įmanoma, AC-UD11 (parduodamas atskirai) nebus prieinamas kai
kuriose šalyse/regionuose.
 Valdymo žiedas (DSC-QX100)
 Maitinimo/įkrovimo/vaizdo įrašo
indikatorius
Žalias: įjungtas
Oranžinis: vyksta įkrovimas
Raudonas: vaizdo įrašo įrašymas
3 Atminties kortelės įdėjimas
4 “PlayMemories Mobile” įdiegimas
5 Sujunkite fotoaparatą ir išmanųjį telefoną naudodami Wi-Fi
Prieš fotografavimą įdėkite microSD atminties kortelę arba “Memory Stick
Micro” (M2).
Įdiekite “PlayMemories Mobile” į
išmanųjį telefoną prieš fotoaparato
naudojimą. Jeigu “PlayMemories
Mobile” jau yra įdiegta, atnaujinkite
ją iki naujausios versijos.
Ryšio metodas skiriasi priklausomai
nuo išmaniojo telefono tipo. Patikrinkite savo išmaniojo telefono tipą
ir sujunkite naudodami Wi-Fi.
microSD
atminties
kortelė
Užrašams skirta pusė
microSD
atminties
kortelė
Užrašams skirta pusė
SONY_LT_DSC-QX10_QX100_QSG.indd 1
“Memory
Stick Micro”
Kontaktų pusė
microSD
atminties
kortelė
Kontaktų pusė
 Android
Ieškokite “PlayMemories Mobile” Google
Play, po to įdiekite ją.
tęsinys 
Android (suderinamas su NFC)
Android
Norėdami gauti išsamesnę informaciją
dėl “PlayMemories Mobile”, žiūrėkite
techninio rėmimo interneto svetainėje
http://www.sony.net/pmm/
 iPhone
Ieškokite “PlayMemories Mobile” App
Store, po to įdiekite ją.
Akumuliatoriaus skyrelio dangtelis
 Įjunkite fotoaparatą.
 Paleiskite “PlayMemories Mobile”
išmaniajame telefone.
 Išsirinkite SSID, koks yra užrašytas ant
fotoaparato akumuliatoriaus skyrelio
dangtelio vidinės pusės arba ant šios
instrukcijos viršelio.
 Įveskite slaptažodį, kuris yra užrašytas
ant to pačio lipduko (tik pirmą naudojimo kartą).
Maitinimo mygtukas
 Palieskite išmaniojo telefono
(N ženklu) fotoaparato N ženklą.
Įjungtas: nejudindami tęskite liesti
(1-2 sekundes), kol pasileidžia “PlayMemories Mobile”.
Išjungtas: tęskite fotoaparatu liesti
išmanųjį telefoną, kol išsistumia fotoaparato objektyvas.
9/9/2013 11:41:29 AM
6 Fotoaparato tvirtinimas prie išmaniojo telefono
Sujunkite fotoaparatą ir išmanųjį telefoną naudodami Wi-Fi (tęsinys)
iPhone
 Įjunkite fotoaparatą.
 Išmaniajame telefone išsirinkite
[Settings], po to išsirinkite [Wi-Fi].
 Išsirinkite SSID, koks yra užrašytas ant
fotoaparato akumuliatoriaus skyrelio
dangtelio vidinės pusės arba ant šios
instrukcijos viršelio.
 Įveskite slaptažodį, kuris yra užrašytas ant to pačio lipduko (tik pirmą
naudojimo kartą).
 Patikrinkite prijungimą prie fotoaparato SSID.
 Grįžkite į pagrindinį langą, po to
paleiskite “PlayMemories Mobile”.
Vaizdų fotografavimas (tęsinys)
Pritvirtinkite išmanųjį telefoną, kai fotoaparatas
yra pritvirtintas prie tvirtinimo elemento išmaniajam telefonui (kompl.).
SONY_LT_DSC-QX10_QX100_QSG.indd 2
 Užfiksuokite fotoaparatą prie tvirtinimo elemento.
Įstatykite fotoaparatą į tvirtinimo elemento angą suderinę ženklus, po to pasukite tvirtinimo elementą,
kad atskambėtų spragtelėjimas.
 Atidarykite tvirtinimo elemento gnybtus.
 Išskleiskite gnybtus ir pritvirtinkite išmanųjį
telefoną.
••Nemojuokite fotoaparatu, kai prie jo yra pritvirtintas
išmanusis telefonas, nes išmanusis telefonas gali
išslysti iš tvirtinimo elemento.
••Įsitikinkite, kad joks mygtukas nėra įspaustas, kai yra
prijungtas išmanusis telefonas.
Maitinimo mygtukas
8 Pertraukimas
“PlayMemories Mobile” langas
 Ekspozicijos veiksenų perjungimas
Nuostatos
 Užraktas/vaizdo įrašo mygtukas
 Perjungimas tarp vaizdo/vaizdo
įrašo būsenos
 Mastelio keitimas
Tvirtinimo elemento išmaniajam
telefonui atjungimas
Pastumkite atjungimo svirtelę į objektyvo pusę, po to pasukite tvirtinimo
elementą.
 Nutraukite “PlayMemories Mobile”
naudojimą, kad grįžtumėte į
pagrindinį langą.
 Išjunkite fotoaparatą.
••Jeigu išjungsite fotoaparatą prieš
“PlayMemories Mobile” naudojimo
nutraukimą, pasirodys pranešimas apie klaidą. Tai nėra veikimo
sutrikimas.
* Taikomosios programos ekrano parodymai gali būti pakeisti be išankstinio
įspėjimo atliekant atnaujinimą.
Žiūrėkite pagalbos vadovėlį
Pagalbos vadovėlis yra tiesioginio
ryšio instrukcija. Žiūrėkite pagalbos
vadovėlį, kad sužinotumėte išsamesnę informaciją apie nuostatas
ir “PlayMemories Mobile” veiksmus,
bei saugumo priemones.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Sony ženklas
Tvirtinimo
elementas
išmaniajam
telefonui
Ženklas (-)
Atjungimo svirtelė
7 Vaizdų
fotografavimas
 Paleiskite išmaniajame telefone
“PlayMemories Mobile”.
 Fotografuokite vaizdus naudodami
fotoaparato užrakto mygtuką arba
“PlayMemories Mobile”. Fotoaparato
užrakto mygtukas nėra prieinamas,
kai įrašote vaizdo įrašus.
[2M] vaizdai yra automatiškai persiunčiami į išmanųjį telefoną.
[18M] vaizdai yra automatiškai išsaugomi
fotoaparato atminties kortelėje (pradinė
nuostata).
Klausimai ir atsakymai
Kodėl nėra kraunamas fotoaparato
akumuliatorius?
••Išjunkite maitinimą.
Kodėl maitinimo indikatorius blyksi
raudona spalva?
••Atminties kortelė nėra įdėta teisingai.
Įdėkite ją teisinga kryptimi.
Kaip galiu ištaisyti datą/laiką?
••Kai yra sudarytas Wi-Fi ryšys tarp fotoaparato ir išmaniojo telefono, data/
laikas fotoaparate yra automatiškai
nustatomas į tokias pat reikšmes,
kokios yra išmaniajame telefone.
Kaip galiu nuostatas grąžinti į pradinę padėtį?
••Įjunkite fotoaparatą, po to paspauskite RESET mygtuką.
Kaip galiu pakeisti vaizdo dydžio
nuostatą ir t.t.?
••Nuostatas galite keisti “PlayMemories
Mobile” nuostatų lange.
Kaip galiu matyti vaizdų skaičių arba
informaciją apie fotoaparatą?
••Žiūrėkite “Naudojimo instrukciją”
(kompl.) arba “Help Guide” (HTML
failas).
Kodėl fotoaparatas staiga išsijungė?
••Jeigu išmanusis telefonas, kuris yra
suderinamas su NFC, yra arti prie fotoaparato, fotoaparatas gali atsitiktinai
išsijungti. Tai nėra veikimo sutrikimas.
Kodėl vaizdas po fotografavimo nėra
persiunčiamas į išmanųjį telefoną?
••Vaizdo įrašai yra įrašomi į atminties
kortelę, tačiau nėra automatiškai
persiunčiami.
Užmiršau slaptažodį. Kur galiu jį
sužinoti?
••Slaptažodis ir SSID yra užrašyti ant
fotoaparato akumuliatoriaus skyrelio
dangtelio vidinės pusės arba ant šios
instrukcijos viršelio.
Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa g-vė 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
9/9/2013 11:41:30 AM
Download PDF