Sony | DSLR-A850Q | Sony DSLR-A850Q DSLR-A850 Korpusas su standartiniu keičiamo židinio nuotolio objektyvu Naudojimo instrukcijos (SAL2875)


1
2

3

–1
–2
3
7
3 2
1.3
1 0.7 0.5 0.38
4-261-646-02(1) (LT-LV-EE)
4
50
35
Naudojimo instrukcija/Lietošanas instrukcijas/Kasutusjuhised
28-75mm F2.8 SAM
60
ft
m
28
Keičiamasis objektyvas/
Maināms objektīvs/
Vahetatav objektiiv
(1)

(2)
AF MF

75
SAL2875
A-mount
5
67
89
©2009 Sony Corporation
10
11
 Priartinimas
Lietuvių
Specifikacijos
Sukite priartinimo žiedą iki norimo židinio nuotolio.
Šiame vadove rasite informacijos, kaip naudoti kiekvieną objektyvą.
Objektyvams taikomos atsargumo priemonės, pavyzdžiui, pastabos dėl
naudojimo, pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo priemonės,
kurių reikia imtis prieš naudojimą“. Būtinai prieš naudodami objektyvą
perskaitykite abu dokumentus.
Tai „A-mount“ objektyvas, kurį galima naudoti su „Sony“  fotoaparatais.


Jei norite naudoti šį objektyvą su „E-mount“ fotoaparatu, sumontuokite
atskirai parduodamą montavimo adapterį. Nemontuokite objektyvo tiesiai
prie „E-mount“ fotoaparato, nes galite sugadinti abu įrenginius.
Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, tvirtai laikykite ir fotoaparatą,
ir objektyvą.
Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri išsikiša priartinant.
Atsargumo priemonės naudojant blykstę

Norėdami naudoti įmontuotą fotoaparato blykstę, nepamirškite nuimti
objektyvo gaubto, fotografuokite mažiausiai 1 m atstumu nuo objekto.
Naudojant tam tikrus objektyvų / blyksčių derinius, objektyvas gali iš dalies
užblokuoti blykstės šviesą ir dėl to vaizdo apačioje gali būti matomas šešėlis.
Vinjetavimas

Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro tamsesni nei centras.
Norėdami sumažinti šį reiškinį (vadinamą vinjetavimu), pridarykite diafragmą
1–2 padalomis.
 Dalių pavadinimai
1…Fokusavimo žiedas
3…Priartinimo užrakto jungiklis
5…Objektyvo gaubto žymė
7…Atstumo matavimo žymė
9…Židinio nuotolio žymė
11…Tvirtinimo žymė
2…Priartinimo žiedas
4…Objektyvo kontaktai
6…Atstumo matavimo skalė
8…Židinio nuotolio skalė
10…Fokusavimo režimo jungiklis
 Objektyvo uždėjimas / nuėmimas
Kaip primontuoti objektyvą (žr. – pav.)
1
Nuimkite priekinį ir užpakalinį objektyvo dangtelius ir
fotoaparato korpuso dangtelį.

2
Priekinį objektyvo dangtelį galima nuimti / uždėti dviem būdais ((1) ir (2)).
Kai norint nuimti / uždėti objektyvo dangtelį yra uždėtas objektyvo
gaubtas, reikia naudoti 2 būdą.
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro esančią oranžinę žymę
su ant fotoaparato esančia oranžine žyme (tvirtinimo žyme),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato jungtį ir sukite jį pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.


Dėdami objektyvą nespauskite fotoaparato objektyvo atleidimo mygtuko.
Nekiškite objektyvo kampu.
Kaip nuimti objektyvą (žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo atleidimo mygtuką,
sukite objektyvą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada jį
ištraukite.
 Objektyvo gaubto uždėjimas
Rekomenduojama naudoti objektyvo gaubtą, norint sumažinti šviesos
blyksnių efektą ir užtikrinti geriausią vaizdo kokybę.
Sulygiuokite raudoną liniją ant objektyvo gaubto su raudona linija ant
objektyvo (objektyvo gaubto žyme). Sukite objektyvo gaubtą pagal
laikrodžio rodyklę, kol raudona linija ant objektyvo sutaps su raudonu
tašku ant gaubto ir jis užsifiksuos vietoje (pasigirs spragtelėjimas).


Užraktas neleidžia objektyvo cilindrui išsikišti nešiojimo metu dėl
objektyvo svorio.
Paslinkite priartinimo užrakto jungiklį, kad jį užfiksuotumėte.
Norėdami atfiksuoti, priartinimo užrakto jungiklį paslinkite atgal.
 Fokusavimas
Naudojant automatinį fokusavimą, fotoaparatas fokusavimą sureguliuoja
automatiškai.
Pastabos dėl naudojimo

Priartinimo užraktas
Tinkamai pritvirtinkite objektyvo gaubtą. Priešingu atveju objektyvo gaubtas
gali kliudyti norimam efektui arba matytis nuotraukose.
Kai fotoaparato nenaudojate, objektyvo gaubtą apsukite ir atbulą užmaukite
ant objektyvo.



Kai fotoaparatas fokusuoja automatiškai, nelieskite besisukančio fokusavimo
žiedo.
Su šiuo objektyvu fotoaparato tiesioginio rankinio fokusavimo funkcijos naudoti
negalima. (Kai kuriuose fotoaparatuose nėra tiesioginio rankinio fokusavimo
funkcijos. Jeigu jūsų fotoaparate yra ši funkcija, paaiškinimą apie šį apribojimą
rasite fotoaparato instrukcijų vadovo skyriuje apie fokusavimą.)
Fotoaparato AF / MF mygtuku perjunginėti automatinio / rankinio režimų
negalima. (Atsižvelgiant į fotoaparatą, AF / MF mygtuko gali nebūti.
Jeigu jūsų fotoaparate yra ši funkcija, paaiškinimą apie šį apribojimą rasite
fotoaparato instrukcijų vadovo skyriuje apie fokusavimą.)
Fokusuodami rankiniu būdu, sukite fokusavimo žiedą, kad sureguliuotumėte
fokusavimą, tuo pačiu žiūrėdami per vaizdo ieškiklį ir t. t. (žr.  pav.)
Kaip įjungti AF (automatinio fokusavimo) /
MF (rankinio fokusavimo) režimą
AF (automatinio fokusavimo) ir MF (rankinio fokusavimo) režimą galima
perjungti ant objektyvo esančiu fokusavimo režimo jungikliu. Įsitikinkite,
kad ant fotoaparato esantį fokusavimo režimo jungiklį (svirtelę) nustatėte
ties AF.


Norėdami fokusuoti rankiniu būdu, įsitikinkite, kad fokusavimo režimo jungiklį
nustatėte ties MF. Nesukite fokusavimo žiedo, jei nenustatėte MF režimo.
Neįjungus MF režimo ir jėga sukant fokusavimo žiedą, jį galima sugadinti.
Objektyvo modelio 28-75mm F2.8 SAM fokusavimo žiedas sukasi priešinga
kryptimi, nei standartinių „A-mount“ objektyvų.
Kaip fotografuoti objektą pasirinkus begalybės
nuostatą MF režimu
Fokusavimo mechanizmas pasisuka šiek tiek toliau, nei begalybė, kad
fokusavimas būtų tikslus esant įvairiai darbinei temperatūrai. Visada
įsitikinkite, kad vaizdas ryškus, žiūrėdami per vaizdo ieškiklį ir pan.,
ypač tada, kai objektyvas sufokusuotas arti begalybės.
Pavadinimas
(modelio
pavadinimas)
35 mm formato
ekvivalento
židinio nuotolis*1
(mm)
Objektyvo
grupės /
elementai
28-75mm
F2.8 SAM
(SAL2875)
42-112,5
14-16
Minimalus
1 matymo 2 matymo
fokusavimas*3
2
2
kampas* kampas*
(m)
75°-32°
54°-21°
0,38
Maksimalus
padidinimas
(kart.)
Minimalus F
sustojimas
Filtro
diametras
(mm)
0,22
f/32
67
Matmenys
Svoris
(didžiausias
skersmuo × aukštis) (apytiksl., g)
(apytiksl., mm)
77,5×94
565
*1 35 mm formato ekvivalento židinio nuotolio vertė paremta skaitmeniniais fotoaparatais su keičiamaisiais objektyvais, kuriuose yra APS-C dydžio vaizdo daviklis.
*2 1 matymo kampo vertė paremta 35 mm formato fotoaparatais, o 2 matymo kampo vertė paremta skaitmeniniais fotoaparatais su keičiamaisiais objektyvais, kuriuose
yra APS-C dydžio vaizdo daviklis.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo daviklio iki objekto.


Objektyve įmontuotas atstumo daviklis. Atstumo daviklis leidžia atlikti tikslesnius matavimus (ADI), tam naudojant blykstę.
Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui. Nurodytas židinio nuotolis pagrįstas prielaida, kad objektyvas
sufokusuotas į begalybę.
Pridedami elementai
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1), užpakalinis objektyvo dangtelis (1), objektyvo gaubtas (1), spausdintų dokumentų rinkinys.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.


2

3

–1

–2
4
(1)
(2)


60
50
ft
m
35
28
3
7
3 2
1.3
1 0.7 0.5 0.38
1
75
AF MF
5
67
89
10
11
 Tālummaiņa
Latviski
 Suumimine
Eesti keel
Grieziet tālummaiņas gredzenu, līdz iegūstat vēlamo fokusa garumu.
Šajā rokasgrāmatā atradīsit informāciju par katra objektīva izmantošanu.
Objektīviem kopējie piesardzības pasākumi, piemēram, lietošanas
norādes, ir aprakstīti atsevišķā lapā iekļautā sadaļā “Piesardzības
pasākumi pirms lietošanas”. Pirms objektīva izmantošanas noteikti
iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
Šis objektīvs ir izstrādāts kamerām ar A tipa stiprinājumu, kuru var izmanot
kamerām Sony .
 Fokusēšana
Izmantojot automātisko fokusu, kamera fokusu regulē automātiski.

Piezīmes par lietošanu




Ja šo objektīvu izmantojat kamerai ar E tipa stiprinājumu, pievienojiet atsevišķi
iegādājamu stiprinājuma adapteri. Nepievienojiet objektīvu tieši kamerai ar
E tipa stiprinājumu, jo tā var sabojāt abas šīs ierīces.
Pārnēsājot kameru ar pievienotu objektīvu, pastāvīgi turiet gan kameru,
gan objektīvu.
Neturiet aiz objektīva daļas, kas tālummaiņas laikā tiek izvirzīta.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz zibspuldzes lietošanu

Ja izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi, noņemiet objektīva saules blendi
un objektu uzņemiet, atrodoties vismaz 1 m attālumā no tā. Lietojot noteiktus
objektīva/zibspuldzes apvienojumus, objektīvs var daļēji aizsegt zibspuldzes
gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā būs redzama ēna.
Vinjetēšana

Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā centrs. Lai novērstu šo
parādību (vinjetēšanu), aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.

Lai pārslēgtu režīmus AF (automātiskais fokuss)/
MF (manuālais fokuss)
Pārslēgties starp AF (automātisko fokusu) un MF (manuālo fokusu) varat,
izmantojot objektīva fokusēšanas režīma slēdzi. Noteikti iestatiet kameras
fokusēšanas režīma slēdzi (sviru) stāvoklī AF.
 Daļu nosaukumi
2…Tālummaiņas gredzens.
4…Objektīva kontakti.
6…Attāluma skala.
8…Fokusa garuma skala.
10…Fokusēšanas režīma slēdzis.
 Objektīva pievienošana/noņemšana
Lai pievienotu objektīvu (sk. attēlu –)
1

Lai fokusētu manuāli, noteikti iestatiet fokusēšanas režīma slēdzi stāvoklī MF.
Negrieziet fokusa gredzenu, neiestatot MF. Nepārslēdzot uz MF un ar spēku
pagriežot fokusa gredzenu, fokusa gredzenu var sabojāt.
Objektīva modelim 28-75mm F2.8 SAM fokusa gredzens griežas pretējā virzienā,
salīdzinot ar standarta A tipa stiprinājuma objektīviem.
Lai uzņemtu objektu, fokusējot uz bezgalību
MF režīmā
Fokusēšanas mehānisms ļauj pagriezt gredzenu nedaudz tālāk par bezgalības
punktu, lai nodrošinātu precīzu fokusēšanu dažādās darba temperatūrās.
Vienmēr pārbaudiet asumu, izmantojot skatu meklētāju utt., īpaši tad,
ja objektīvs ir fokusēts tuvu bezgalības punktam.
See objektiiv on mõeldud A-kinnitusele, mida saab kasutada Sony 
kaameratega.
Priekšējo objektīva vāciņu var pievienot/noņemt divējādi — (1) un (2).
Ja pievienojat/noņemat objektīva vāciņu ar piestiprinātu objektīva saules
blendi, izmantojiet paņēmienu (2).
Märkused kasutamise kohta



Kui kasutate seda objektiivi E-kinnitusega kaameral, paigaldage eraldi müüdav
kinnitusadapter. Ärge paigaldage objektiivi otse E-kinnitusega kaamerale,
muidu võite mõlemat kahjustada.
Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv, hoidke nii kaamerat
kui ka objektiivi kindlalt.
Ärge hoidke kinni sellest objektiivi osast, mis suumimisel välja ulatub.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel

Integreeritud kaameravälgu kasutamisel eemaldage kindlasti valgusvarjuk
ja pildistage objektist vähemalt 1 m kaugusel. Teatud objektiivi/välklambi
kombinatsiooni korral võib objektiiv välklambi valgust osaliselt tõkestada,
mistõttu jääb pildi alumisse ossa vari.
Vinjettimine


Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet objektīva atbrīvošanas pogu.
Nestipriniet objektīvu slīpi.
Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast tumedamad. Selle nähtuse
vähendamiseks (vinjettimiseks) sulgege ava 1–2 ühiku võrra.
1...Fookusketas
3...Suumi lukustamise lüliti
5...Valgusvarjuki märk
7...Kauguse märk
9...Fookuskauguse märk
11...Paigalduse märk
2...Suumirõngas
4...Objektiivi kontaktid
6...Kauguse skaala
8...Fookuskauguse skaala
10...Fokuseerimise režiimilüliti
 Objektiivi kinnitamine/eemaldamine
Objektiivi kinnitamine (vt joonist –.)
1
Eemaldage tagumine ja eesmine objektiivikate ning kaamera
korpuse kate.

2
Eesmise objektiivikatte saate kinnitada/eemaldada kahel viisil, (1) ja (2).
Kui kinnitate/eemaldate objektiivikatte nii, et valgusvarjuk on paigaldatud,
kasutage meetodit (2).
Joondage läätseraami oranž märk kaamera oranži märgiga
(paigalduse märgiga) ning seejärel sisestage objektiiv
kaamera pessa ja keerake seda päripäeva, kuni see lukustub.


Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaameral objektiivi
vabastamise nuppu.
Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine (vt joonist –.)
Hoides kaameral olevat objektiivi vabastamise nuppu all, keerake
objektiivi päripäeva, kuni see peatub, ja seejärel eemaldage objektiiv.
Nospiežot un turot objektīva atbrīvošanas pogu uz kameras, grieziet
objektīvu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz atdurei,
pēc tam atvienojiet objektīvu.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot, lai samazinātu atspīdumus
un nodrošinātu maksimālu attēla kvalitāti.
Savietojiet objektīva saules blendes sarkano līniju ar objektīva
sarkano līniju (objektīva saules blendes atzīmi). Grieziet saules blendi
pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz sarkanā līnija uz objektīva
savietojas ar sarkano punktu uz saules blendes un ar klikšķi nostājas
savā vietā.


Piestipriniet objektīva saules blendi pareizi. Citādi objektīva saules blende
var traucēt panākt vēlamo efektu vai daļēji būt redzama attēlos.
Pirms uzglabāšanas apgrieziet objektīva saules blendi un uzlieciet to
objektīvam otrādi.



Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse pildikvaliteedi tagamiseks
on soovitatav kasutada valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjuki punane joon objektiivi punase joonega
(valgusvarjuki märk). Keerake varjukit päripäeva, kuni objektiivi
punane joon on varjuki punase täpiga kohakuti ja varjuk klõpsatab
lukustusasendisse.


Kinnitage valgusvarjuk korralikult. Muidu võib see soovitud efekti saavutamist
segada või piltidele ilmuda.
Hoiundamisel keerake valgusvarjuk ümber ja pange tagurpidi objektiivi peale.
Kui kaamera fokuseerib automaatselt, siis ärge puudutage keeratavat
fookusketast.
Selle objektiiviga ei saa kaamera otsest käsitsi fokuseerimise funktsiooni
kasutada. (Mõnel kaameral puudub otsese käsitsi fokuseerimise funktsioon.
Kui teie kaameral on see funktsioon olemas, selgitatakse seda piirangut
kaamera kasutusjuhendi fokuseerimise jaotises.)
AF-/MF-režiimi ei saa kaamera AF-/MF-nupuga vahetada. (Olenevalt kaamerast
ei pruugi sellel AF-/MF-nuppu olla. Kui teie kaameral on see funktsioon olemas,
selgitatakse seda piirangut kaamera kasutusjuhendi fokuseerimise jaotises.)
MF-režiimis keerake fookuse reguleerimiseks fookusketast, vaadates samal
ajal läbi pildinäidiku vms (vt joonist .)
AF- (automaatse fookuse) / MF- (käsitsi fookuse)
režiimi vahetamine
AF- (automaatse fookuse) / MF- (käsitsi fookuse) režiimi saate vahetada
objektiivil oleva fookusrežiimi lülitiga. Seadke fookusrežiimi lüliti (hoob)
kaameral kindlasti AF-ile.
 Osade nimetused
Lai noņemtu objektīvu (sk. attēlu –)
 Objektīva saules blendes pievienošana
 Fokuseerimine

Savietojiet oranžo atzīmi uz objektīva korpusa ar oranžo
atzīmi uz kameras (stiprinājuma atzīmi), pēc tam
ievietojiet objektīvu kameras stiprinājumā un grieziet
to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas nofiksējas
savā vietā.

See takistab kandmisel läätseraami väljatulekut objektiivi raskuse tõttu.
Lükake suumi lukustamise lüliti lukustusasendisse. Avamiseks lükake
suumi lukustamise lüliti tagasi.

Käsitsi fookuse jaoks seadke fookusrežiimi lüliti MF-ile. Ärge keerake
fookusketast ilma MF-i määramata. Fookusketta jõuga keeramine ilma
MF-ile lülitamata võib fookusketast kahjustada.
Objektiivi mudeli 28-75mm F2.8 SAM puhul pöörleb fookusketas standardsete
A-kinnitustega objektiividega võrreldes vastassuunas.
Objekti pildistamine lõpmatus kauguses
MF-režiimis
Fookusmehhanism pöördub veidi lõpmatusest mööda, et võimaldada
erinevatel kasutustemperatuuridel täpset fokuseerimist. Kontrollige
pildi teravust alati pildinäidiku kaudu, eriti kui objektiiv on fokuseeritud
lõpmatuse lähedale.
Tehnilised andmed
Atbilstošais
35 mm formāta
fokusa garums*1
(mm)
Objektīva
grupaselementi
Skata
leņķis 1*2
Skata
leņķis 2*2
Minimālais
fokusa
attālums*3
(m)
Ekvivalent 35 mm
Objektiivi
vormingus
Nimi
rühmad/
(mudeli nimi) fookuskaugusele*1
elemendid
(mm)
Vaatenurk
1*2
Vaatenurk
2*2
Mõõdud
Minimaalne
Filtri
Mass
(maksimaalne
Maksimaalne Minimaalne
fookus*3
diameeter
diameeter × kõrgus) (ligikaudu, g)
suurendus (X)
f-ava
(m)
(mm)
(ligikaudu, mm)
75°-32°
54°-21°
Nosaukums
(modeļa
nosaukums)
Suumilukk
Automaatse fookuse kasutamisel reguleerib kaamera fookust automaatselt.
Noņemiet aizmugures un priekšējo objektīva vāciņu un
kameras korpusa vāciņu.

2
Ja kamera fokusē automātiski, neaiztieciet pagriežamo fokusa gredzenu.
Ar šo objektīvu nevar izmantot kameras tiešā manuālā fokusa funkciju.
(Dažām kamerām nav tiešā manuālā fokusa funkcijas. Ja jūsu kamerai šī
funkcija ir, šis ierobežojums ir izskaidrots kameras lietošanas rokasgrāmatas
sadaļā par fokusēšanu.)
Izmantojot kameras pogu AF/MF, nevar pārslēgties starp režīmiem AF/MF.
(Atkarībā no kameras pogas AF/MF var nebūt. Ja jūsu kamerai šī funkcija ir,
šis ierobežojums ir izskaidrots kameras lietošanas rokasgrāmatas sadaļā par
fokusēšanu.)
Fokusa regulēšanai MF režīmā grieziet fokusa gredzenu, vienlaikus skatoties
skatu meklētājā u.c. (Sk. attēlu .)

1…Fokusa gredzens.
3…Tālummaiņas fiksācijas slēdzis.
5…Objektīva saules blendes atzīme.
7…Attāluma rādītājs.
9…Fokusa garuma atzīme.
11…Stiprinājuma atzīme.
Leiate sellest käsiraamatust teavet iga objektiivi kasutamise kohta.
Objektiivide puhul kehtivad ettevaatusabinõud (nt märkused kasutamise
kohta) leiate eraldi lehelt „Ettevaatusabinõud enne kasutamist”.
Lugege kindlasti enne objektiivi kasutamist mõlemat dokumenti.
Tālummaiņas fiksācija
Pārnēsāšanas laikā tā nepieļauj objektīva korpusa izbīdīšanos objektīva
svara dēļ.
Lai fiksētu, bīdiet tālummaiņas fiksācijas slēdzi. Lai atbrīvotu, bīdiet
tālummaiņas fiksācijas slēdzi atpakaļ.
Specifikācijas
Keerake suumimisrõngas soovitud fookuskauguseni.
28-75mm
F2.8 SAM
(SAL2875)
42-112,5
14-16
0,38
Maksimālais
palielinājums
(X)
0,22
Minimālais
f-skaitlis
f/32
Filtra
diametrs
(mm)
67
Izmēri (maksimālais
Masa
diametrs×augstums)
(aptuveni, g)
(aptuveni, mm)
77,5×94
565
*1 Vērtības, kas atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, pamatā ir digitālās kameras ar maināmu objektīvu, kuras ir aprīkotas ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*2 1. skata leņķa vērtības pamatā ir 35 mm kameras, bet 2. skata leņķa vērtības pamatā ir digitālās kameras ar maināmu objektīvu, kuras ir aprīkotas ar APS-C formāta
attēlu sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu sensora līdz objektam.


Šis objektīvs ir aprīkots ar attāluma kodētāju. Attāluma kodētājs ļauj veikt precīzākus mērījumus (ADI), jo apstrādei izmanto zibspuldzi.
Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma izmaiņām. Fokusa garumi norādīti pieņemot, ka objektīvs
ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautie priekšmeti
Objektīvs (1), objektīva priekšējais vāciņš (1), objektīva aizmugures vāciņš (1), objektīva saules blende (1), drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
*1 Ekvivalentse 35 mm vormingus fookuskauguse väärtused põhinevad APS-C-suuruses pildisensoriga varustatud vahetatavate objektiividega digitaalkaameratel.
*2 Vaatenurga väärtus 1 põhineb 35 mm vorminguga kaameratel ja väärtus 2 põhineb APS-C-suuruses pildisensoriga varustatud vahetatavate objektiividega
digitaalkaameratele.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.


See objektiiv on varustatud kauguse kodeerijaga. Kauguse kodeerija võimaldab täpsemat mõõtmist (ADI), kasutades töötlemiseks välklampi.
Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses. Fookuskaugus eeldab, et objektiiv on fokuseeritud lõpmatusele.
Kaasasolevad esemed
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine objektiivikate (1), valgusvarjuk (1), trükitud dokumendid.
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
Download PDF

advertising