Sony | HAP-S1 | Sony HAP-S1 Didelės raiškos HDD garso grotuvas Pagalbinis vadovas

Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Jei kilo klausimų dėl HDD GARSO GROTUVO naudojimo, informacijos ieškokite šiame
žinyne.
Prieš naudodami HDD GARSO GROTUVĄ įsitikinkite, kad jis atnaujintas.
Šis žinynas pateikiamas ir PDF formatu. Jį atsisiųsti galima čia.
Eiti į puslapio viršų
Apie HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ
Palaikomos programos
Parengiamieji veiksmai
Jungtys
Tinklo ryšiai (laidinis LAN)
„Wi-Fi“ tinklo ryšiai (belaidis LAN)
Muzikos leidimas
Muzikos paslaugos
Kaip kopijuoti muziką iš CD
Naudingos funkcijos
Dalys ir valdikliai
Nustatymų meniu
Atsarginės kopijos
Specifikacijos / pastabos
Trikčių šalinimas
Problemų sprendimai / užklausos
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Apie HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ
HDD GARSO GROTUVO SISTEMOS funkcijos
Pristatomos HDD GARSO GROTUVO SISTEMOS funkcijos.
Atkuriami garso failų formatai
Šioje dalyje paaiškinama, kokių formatų garso failus galima atkurti naudojant HDD GARSO
GROTUVĄ.
Kaip atlikti ir įvesti pasirinkimus
Paaiškinami pagrindiniai HDD GARSO GROTUVO valdymo veiksmai.
Kaip įvesti ženklus
Paaiškinama, kaip naudotis ženklų įvedimo ekranu.
Prie HDD GARSO GROTUVO prijungtų kompiuterių sistemos reikalavimai
Paaiškinami sistemos aplinkos reikalavimai, taikomi kompiuteriams, kad būtų galima naudoti „HAP
Music Transfer“ – programą, kuri garso failus iš kompiuterio perduoda į HDD GARSO GROTUVĄ.
Reikiama tinklo aplinka
Nurodoma, kokia turi būti tinklo aplinka, norint prijungti HDD GARSO GROTUVĄ prie tinklo, ir
pateikiamos susijusios pastabos.
Pridėti priedai
Pateikiamas prie HDD GARSO GROTUVO pridedamų priedų sąrašas.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Palaikomos programos
„HAP Music Transfer“
„HAP Music Transfer“ yra kompiuterio programa, skirta kompiuteryje laikomiems muzikos failams
perduoti į HDD GARSO GROTUVĄ. Įdiekite šią programą kompiuteryje, prie kurio norite prijungti
HDD GARSO GROTUVĄ. Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie atsisiuntimo svetainę.
„HDD Audio Remote“
„HDD Audio Remote“ yra programa, suteikianti galimybę dar lengviau valdyti HDD GARSO
GROTUVĄ, nes tam galima naudoti išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį. Šiame skyriuje
pateikiama informacijos apie atsisiuntimo svetainę.
„HAP Music Transfer“ / „HDD Audio Remote“ žinynas
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Parengiamieji veiksmai
Ką reikia atlikti prieš pradedant naudoti HDD GARSO GROTUVĄ
Šioje dalyje paaiškinama, ką turite atlikti, norėdami muzikos klausytis per įsigytą HDD GARSO
GROTUVĄ.
1 paruošimo veiksmas. Kaip prijungti garsiakalbius
Paaiškinama, kaip garsiakalbius prijungti prie HDD GARSO GROTUVO galiniame skydelyje esančių
jungčių SPEAKERS.
2 paruošimo veiksmas. Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu (tik naudojant laidinį LAN)
Paaiškinama, kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie to paties kaip kompiuterio tinklo laidiniu
LAN.
3 paruošimo veiksmas. HDD GARSO GROTUVO įjungimas
Paaiškinama, kaip prijungti pridedamą kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą), o
tada įjungti HDD GARSO GROTUVĄ prijungus visus kitus įrenginius.
4 paruošimo veiksmas. HDD GARSO GROTUVO pradinių nustatymų konfigūravimas
Paaiškinamas pirminis nustatymo procesas. Kai HDD GARSO GROTUVĄ įjungiate pirmą kartą,
automatiškai įjungiamas pradinių nustatymų režimas.
5 paruošimo veiksmas. Kompiuterio nustatymų konfigūravimas, kad būtų galima
naudoti „HAP Music Transfer“
Paaiškinamas procesas, kaip įrašyti kompiuteryje tvarkomus muzikos failus į HDD GARSO
GROTUVO standųjį diską naudojant „HAP Music Transfer“.
HDD GARSO GROTUVO valdymas išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu
(naudojant „HDD Audio Remote“)
Įdiekite programą „HDD Audio Remote“, kad būtų galima išmaniuoju telefonu arba planšetiniu
kompiuteriu valdyti HDD GARSO GROTUVĄ. Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie „HDD
Audio Remote“ atsisiuntimo svetainę.
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas
Paaiškinama, kaip įdėti R03 (AAA dydžio) maitinimo elementus.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Jungtys
Prijungimas prie kompiuterio
Paaiškinama, kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie to paties kaip kompiuterio tinklo laidiniu
LAN arba „Wi-Fi“ (belaidžiu LAN) ryšiu.
Kaip prijungti garsiakalbius
Paaiškinama, kaip garsiakalbius prijungti prie HDD GARSO GROTUVO galiniame skydelyje esančių
jungčių SPEAKERS.
Kaip prijungti stiprintuvą
Paaiškinama, kaip prijungti HDD GARSO GROTUVĄ prie stiprintuvo naudojant garso laidą
(nepridedamas).
Kaip prijungti kitą atkūrimo įrangą
Šioje dalyje paaiškinama, kaip kitą garso įrangą prijungti prie HDD GARSO GROTUVO įvesties lizdų.
Garsą iš kitos garso įrangos galite atkurti naudodami HDD GARSO GROTUVO garsiakalbius arba
ausines.
Kaip prijungti išorinį standųjį diską
Paaiškinama, kaip prijungti išorinį standųjį diską (USB saugojimo įrenginį) prie HDD GARSO
GROTUVO galiniame skydelyje esančio prievado EXT. Taip kaip HDD GARSO GROTUVO vidinis
standusis diskas gali būti naudojamas ir prijungtas išorinis standusis diskas.
Kaip prijungti CD diską
Paaiškinama, kaip prijungti išorinį CD diską prie HDD GARSO GROTUVO galiniame skydelyje
esančio prievado EXT. Funkciją [Import CD] galite naudoti norėdami nukopijuoti muzikos failus,
saugomus CD, tiesiai į vidinį standųjį HDD GARSO GROTUVO diską ir atkurti.
Kaip prijungti ausines
Šioje dalyje paaiškinama, kaip ausines prijungti prie HDD GARSO GROTUVO priekinio skydelio lizdo
PHONES.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Tinklo ryšiai (laidinis LAN)
Reikiama tinklo aplinka
Nurodoma, kokia turi būti tinklo aplinka, norint prijungti HDD GARSO GROTUVĄ prie tinklo, ir
pateikiamos susijusios pastabos.
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ automatiškai prijungti prie tinklo
Paaiškinama, kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie laidinio tinklo, automatiškai gaunant IP
adresą.
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie tinklo rankiniu būdu
Paaiškinama, kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie laidinio tinklo, rankiniu būdu įvedant
nustatymo informaciją (pvz., IP adresą).
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
„Wi-Fi“ tinklo ryšiai (belaidis LAN)
Reikiama tinklo aplinka
Nurodoma, kokia turi būti tinklo aplinka, norint prijungti HDD GARSO GROTUVĄ prie tinklo, ir
pateikiamos susijusios pastabos.
Kaip pasirinkti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) ryšio metodą
Paaiškinama, kaip pasirinkti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) ryšio metodą. Savo tinklo aplinkai tinkamiausią
tinklo ryšio metodą galite pasirinkti iš 4 metodų.
1 metodas. Tinklo ryšio nustatymas taikant WPS konfigūravimo paspaudžiant
mygtuką metodą
Paaiškinama, kaip nustatyti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) tinklo ryšį naudojant WPS konfigūravimo
paspaudžiant mygtuką metodą. Norint naudoti šį metodą, reikia belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško, kuris palaiko WPS konfigūravimo paspaudžiant mygtuką metodą.
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
Paaiškinama, kaip nustatyti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) tinklo ryšį ieškant prieigos taško.
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
Paaiškinama, kaip nustatyti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) tinklo ryšį pridedant naują prieigos tašką.
4 metodas. Tinklo ryšio nustatymas naudojant (WPS) konfigūravimo PIN kodu
metodą
Paaiškinama, kaip nustatyti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) tinklo ryšį taikant (WPS) konfigūravimo PIN kodu
metodą. Ryšį galite nustatyti, įvesdami HDD GARSO GROTUVO (WPS) PIN kodą belaidžio LAN
maršrutizatoriuje / prieigos taške, kad patvirtintumėte ryšį tarp įrenginių.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Muzikos leidimas
Atkuriami garso failų formatai
Šioje dalyje paaiškinama, kokių formatų garso failus galima atkurti naudojant HDD GARSO
GROTUVĄ.
Kaip perduoti muzikos failus kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ
Paaiškinama, kaip kompiuteryje laikomus muzikos failus perkelti į HDD GARSO GROTUVO standųjį
diską naudojant programą „HAP Music Transfer“.
Kaip leisti muzikos failus
Paaiškinama, kaip leisti standžiajame diske saugomus muzikos failus.
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdymo veiksmus
atliekate HDD GARSO GROTUVU)
Šiame skyriuje paaiškinama, kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO įrenginiu
atlikdami valdymo veiksmus.
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (naudojant „HAP Music
Transfer“)
Šiame skyriuje paaiškinama, kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO naudojant
programą „HAP Music Transfer“.
Kaip leisti garso takelius naudojant „SensMe™ channels“
Paaiškinama, kaip leisti muzikos įrašus naudojant „SensMe™ channels“. „SensMe™ channels“ yra
funkcija, kuri analizuoja ir automatiškai suskirsto muzikos įrašus, perkeltus į HDD GARSO
GROTUVĄ, į kategorijas pagal jų nuotaiką ir tempą.
Kaip leisti grojaraščių garso takelius
Paaiškinama, kaip leisti grojaraščių garso takelius. HDD GARSO GROTUVAS automatiškai sukuria
grojaraščius, pvz., naujai perduotų garso takelių sąrašą ar dažnai leidžiamų garso takelių sąrašą.
Taip pat galite leisti grojaraščius, kuriuos sukūrėte naudodami „HDD Audio Remote“.
Kaip pasirinkti atkūrimo būdus
Paaiškinama, kaip leisti muzikos įrašus naudojant meniu „Playback Options“, kuriame yra įvairių
atkūrimo nustatymų, pvz., maišyto ir pakartotinio leidimo.
Registruoto muzikos failo informacija
Paaiškinama, kaip HDD GARSO GROTUVAS gauna perkeltų muzikos failų informaciją ir registruoja
ją standžiajame diske. Šioje temoje taip pat yra pastabų apie muzikos informacijos gavimą.
Budėjimo režimai
Paaiškinami du budėjimo režimo tipai: įprastas budėjimo režimas ir tinklo budėjimo režimas.
Kaip klausytis garso per iš išorės prijungtus įrenginius
Paaiškinama, kaip klausytis garso, leidžiamo per išorinį įrenginį, kuris prijungtas prie HDD GARSO
GROTUVO įvesties lizdo.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Muzikos paslaugos
„Spotify“ muzikos paslaugų klausymasis
Paaiškinama, kaip klausytis „Spotify“ muzikos paslaugų.
„TuneIn“ muzikos paslaugų klausymasis
Paaiškinama, kaip klausytis „TuneIn“ muzikos paslaugų.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Kaip kopijuoti muziką iš CD
Kaip kopijuoti muziką iš CD
Paaiškinama, kaip nukopijuoti CD saugomus muzikos failus tiesiai į vidinį standųjį HDD GARSO
GROTUVO diską AUDIO PLAYER ir atkurti.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Naudingos funkcijos
Kaip kopijuoti muziką iš CD
Paaiškinama, kaip nukopijuoti CD saugomus muzikos failus tiesiai į vidinį standųjį HDD GARSO
GROTUVO diską AUDIO PLAYER ir atkurti.
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdymo veiksmus
atliekate HDD GARSO GROTUVU)
Šiame skyriuje paaiškinama, kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO įrenginiu
atlikdami valdymo veiksmus.
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (naudojant „HAP Music
Transfer“)
Šiame skyriuje paaiškinama, kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO naudojant
programą „HAP Music Transfer“.
Kaip naudoti DSEE HX funkciją
Paaiškinama, kaip nustatyti funkciją DSEE (skaitmeninis garso pagerinimo variklis) HX, kad garso
failas būtų konvertuotas į didelės raiškos garso failą ir atkurtas aiškus aukštųjų dažnių diapazono
garsas, kuris yra dažnai prarandamas.
Kaip naudoti DSEE funkciją
Šioje dalyje paaiškinama, kaip nustatyti DSEE (skaitmeninis garso pagerinimo variklis) funkciją. Ši
funkcija perduoda natūralų ir malonų garsą, atkurdama aukšto dažnio signalus ir aukštos kokybės
stelbiamus garsus, kurie suspausto garso šaltiniuose paprastai pradingsta suspaudimo metu, arba
atkurdama aukštos kokybė stelbiamus garsus, kurie gali būti prarasti atliekant PCM garso šaltinių su
nenuostolinguoju suspaudimu kvantavimą.
Kaip naudoti funkciją „Tone Control Bypass“ (Tone Control Bypass)
Paaiškinama, kaip nustatyti funkciją „Tone Control Bypass“. Naudodami šią funkciją galite neįjungę
funkcijos „Tone Control“ klausytis originalaus garso.
Kaip naudoti funkciją „Tone Control“ (Tone Control)
Paaiškinama, kaip nustatyti funkciją „Tone Control“. Ši funkcija suteikia galimybę reguliuoti bosus ir
aukštuosius dažnius pagal norimą toną.
Kaip garso takelius pridėti prie „Favorites“
Paaiškinama, kaip pridėti garso takelių prie „Favorites“.
Kaip leisti garso takelius iš „Favorites“
Paaiškinama, kaip leisti garso takelius iš „Favorites“.
Registruoto muzikos failo informacija
Paaiškinama, kaip HDD GARSO GROTUVAS gauna perkeltų muzikos failų informaciją ir registruoja
ją standžiajame diske. Šioje temoje taip pat yra pastabų apie muzikos informacijos gavimą.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Dalys ir valdikliai
Priekinis skydelis
Šioje dalyje pateikiami visų HDD GARSO GROTUVO priekinio skydelio dalių pavadinimai ir
aprašymai.
Galinis skydelis
Šioje dalyje pateikiami visų HDD GARSO GROTUVO galinio skydelio dalių pavadinimai ir aprašymai.
Nuotolinio valdymo pultas
Šioje dalyje pateikiami visų prie HDD GARSO GROTUVO pridėto nuotolinio valdymo pulto dalių
pavadinimai ir aprašymai.
Pradžios ekranas
Aprašomi pradžios ekrane rodomi elementai.
Atkūrimo ekranas
Aprašomi atkūrimo ekrane rodomi elementai.
Atkūrimo parinkčių ekranas
Aprašomi atkūrimo parinkčių ekrane rodomi elementai.
Ekranas „Play Queue“
Aprašomi ekrane „Play Queue“ rodomi elementai.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Nustatymų meniu
Tinklo nustatymai
HDD nustatymai
Garso nustatymai
Sistemos nustatymai
Tinklo atnaujinimas
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Atsarginės kopijos
Kaip sukurti atsarginę duomenų kopiją
Pateikiama informacija, kaip pasidaryti atsarginę kopiją.
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje
(skirta „Windows“)
Paaiškinama, kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVE saugomų muzikos failų kopiją
kompiuteryje.
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje
(skirta „Mac“)
Paaiškinama, kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVE saugomų muzikos failų kopiją
kompiuteryje.
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija
sukurta kompiuteryje (skirta „Windows“)
Paaiškinama, kaip perduoti muzikos failus, kurie nukopijuoti į kompiuterį, atgal į HDD GARSO
GROTUVĄ kaip atsarginę kopiją.
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija
sukurta kompiuteryje (skirta „Mac“)
Paaiškinama, kaip perduoti muzikos failus, kurie nukopijuoti į kompiuterį, atgal į HDD GARSO
GROTUVĄ kaip atsarginę kopiją.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Specifikacijos / pastabos
Atkuriami garso failų formatai
Šioje dalyje paaiškinama, kokių formatų garso failus galima atkurti naudojant HDD GARSO
GROTUVĄ.
Dizainas ir specifikacijos
Nurodomos HDD GARSO GROTUVO specifikacijos.
HDD GARSO GROTUVO programinės įrangos naujinimai
Paaiškinama, ką daryti, kai ekrane parodomas programinės įrangos naujinimo pranešimas. HDD
GARSO GROTUVO funkcijas galima atnaujinti.
Muzikos failų registravimas HDD GARSO GROTUVE
Pateikiama informacija, kaip užregistruoti muzikos failus HDD GARSO GROTUVE.
Atsargumo priemonės dėl įkaitimo
Pateikiama informacija apie HDD GARSO GROTUVO temperatūros pakilimą.
Atsargumo priemonės dėl garsiakalbių trumpojo jungimo
Pateikiamas sprendimas, ką daryti įvykus garsiakalbių trumpajam jungimui.
Pastabos apie vidinį standųjį diską
Pateikiamos pastabos apie vidinį standųjį diską.
Naudojimo atsargumo priemonės
Pateikiamos bendrojo naudojimo atsargumo priemonės.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų
Pateikiama atsakomybės atsisakymo informacija, susijusi su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis.
Prekių ženklai
Šioje dalyje pateikiamas prekių ženklų / registruotųjų prekių ženklų sąrašas.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Trikčių šalinimas
Bendroji informacija
Garsas / atkūrimas
Jungtys
Standusis diskas
„HAP Music Transfer“ / „HDD Audio Remote“ žinynas
Jei nepavyko išspręsti problemos
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Problemų sprendimai / užklausos
Budėjimo režimai
Paaiškinami du budėjimo režimo tipai: įprastas budėjimo režimas ir tinklo budėjimo režimas.
Priverstinis HDD GARSO GROTUVO išjungimas
Pranešimai HDD GARSO GROTUVUI apsaugoti
Kiti pranešimai
Kai ekrane rodomas pranešimas apie naują programinės įrangos versiją
Techninės priežiūros svetainės
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD GARSO GROTUVO SISTEMOS funkcijos
Dėkojame, kad įsigijote šią HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ.
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA yra muzikos grotuvas, kuriuo galima iš kompiuterio
perduoti ir jame saugoti didelės raiškos garso failus, pvz., DSD, taip pat įvairių kitų formatų
garso failus, pvz., MP3, FLAC, ir mėgautis garsu, atkurtu iš aukštos kokybės šaltinių.
Galite įdiegti specialiai sukurtą programą į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį ir
HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ valdyti nuotoliniu būdu.
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA pasižymi toliau nurodytomis funkcijomis.
Įvairių garso failų perdavimas į HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ
Iš kompiuterio, prijungto prie to paties tinklo, galite perduoti įvairių tipų garso failus į HDD
GARSO GROTUVO SISTEMOS standųjį diską (*).
Laikydami garso failus HDD GARSO GROTUVO SISTEMOJE, galite klausytis atkuriamo
aukštos kokybės garso, kurio neveikia tinklo aplinka.
* Galite naudoti „HAP Music Transfer“ – HDD GARSO GROTUVO SISTEMAI skirtą programą,
automatiškai perduodančią garso failus iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ.
Aukštos kokybės garso atkūrimas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA galima atkurti didelės raiškos garso failus, pvz., 192
kHz / 24 bitų, 96 kHz / 24 bitų ir DSD („Direct Stream Digital“) garso failus.
Be to, HDD GARSO GROTUVO SISTEMA atkuriamas suspaustų garso failų, pvz., MP3
formato failų, garsas yra natūralesnis ir atviresnis, nes stelbimo metu atkuriami aukšto
dažnio ir beveik negirdimi garsai, kurie suspaudžiant failus paprastai pradingsta.
Paprastas valdymas naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį
kompiuterį
Naudojant programą „HDD Audio Remote“, HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ valdyti
dar lengviau.
Programą galite įdiegti išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Atkuriami garso failų formatai
HDD GARSO GROTUVU galima leisti toliau nurodytų formatų garso failus.
Pastaba
Jei signalas įvedamas per lizdą OPTICAL IN arba COAXIAL IN, galima leisti tik „LPCM
2ch“ formato garso failus. (HDD GARSO GROTUVAS palaiko LPCM formatą, kurio
diskretizavimo dažnis siekia iki 96 kHz, kai signalai įvedami per lizdą OPTICAL IN.
176,4 kHz ir 192 kHz diskretizavimo dažniai nepalaikomi.)
Leidžiant kitų formatų failus gali atsirasti triukšmas ar netgi galima sugadinti
garsiakalbius, jei bus leidžiama dideliu garsumu.
DSD (DSF, DSDIFF)
Plėtiniai: .dsf, .diff
Diskretizavimo dažnis: 2,8224 MHz, 5,6448 MHz
LPCM (WAV, AIFF)
Plėtiniai: .wav, .aif, .aiff
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų, 24 bitai, 32 bitai (*)
* 32 bitų atkūrimas galimas tik leidžiant WAV formato failus.
FLAC
Plėtiniai: .flac, .fla
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų, 24 bitai
ALAC
Plėtiniai: .m4a
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų, 24 bitai
MP3 (MPEG-1/2 „Audio Layer-3“)
Plėtiniai: .mp3
Dažnis bitais: 64–320 kbps
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų
AAC (MPEG-4 AAC-LC, HE-AAC)
Plėtiniai: .m4a, .mp4, .3gp
Dažnis bitais: 64–320 kbps
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų
WMA (WMA, „WMAPro“, „WMA Lossless“)
Plėtiniai: .wma, .asf
Dažnis bitais: 32–320 kbps (WMA, „WMAPro“)
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz (WMA)
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz („WMAPro“, „WMA Lossless“)
Kvantavimo bitai: 16 bitų (WMA, „WMAPro“)
Kvantavimo bitai: 16 bitų, 24 bitai („WMA Lossless“)
ATRAC (ATRAC3, „ATRAC3plus“, „ATRAC Advanced Lossless“)
Plėtiniai: .oma, .aa3
Dažnis bitais: 48–352 kbps („ATRAC3plus“)
Dažnis bitais: 132 kbps (ATRAC3)
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų
Pastaba
Negalima atkurti pirmiau išvardytų formatų failų, kurie apsaugoti nuo kopijavimo. Jei nuo
kopijavimo apsaugotus failus perduosite į HDD GARSO GROTUVĄ, nuo kopijavimo
apsaugotų failų muzikos informacija bus rodoma pilkai ir jūs negalėsite jos pasirinkti.
Iš pirmiau išvardytų formatų palaikomi tik 2 kanalų failai.
Leidžiant kitų, nei pirmiau išvardyti, formatų failus gali atsirasti triukšmas ar netgi galima
sugadinti garsiakalbius, jei bus leidžiama dideliu garsumu.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Dizainas ir specifikacijos
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip atlikti ir įvesti pasirinkimus
Pagrindiniai HDD GARSO GROTUVO valdymo veiksmai nurodyti toliau.
1. Sukite perjungimo ratuką į kairę ar dešinę, kad pasirinktumėte elementą.
2. Spauskite perjungimo ratuką, kad įvestumėte pasirinktą elementą.
Patarimas
Norėdami, kad būtų parodytas pagrindinis ekranas, paspauskite mygtuką HOME.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite mygtuką BACK.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip įvesti ženklus
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip įvesti ženklus
Kai, atliekant valdymo veiksmus, rodomas ženklų įvesties ekranas, įveskite ženklus, kaip
nurodyta toliau:
A: ženklų įvesties sritis
B: klaviatūros sritis
C: OK
1. Sukite perjungimo ratuką į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte ženklą klaviatūros
srityje, tada paspauskite perjungimo ratuką, kad įvestumėte pasirinktą elementą.
2. Pakartokite 1 žingsnio veiksmus, kad įvestumėte teksto eilutę.
3. Įvedę ženklus pasukite perjungimo ratuką į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte
[OK], tada paspauskite perjungimo ratuką, kad įvestumėte teksto eilutę.
Patarimas
Norėdami pakeisti ženklų tipą, naudokite ženklų tipo pasirinkimo mygtuką, esantį
klaviatūros srities apačioje, kairėje.
Ženklų tipas pasikeičia tokia tvarka [ABC] (didžiosios raidės), [abc] (mažosios raidės) ir
[@./] (simboliai).
Norėdami ženklų įvesties srityje perkelti žymeklį į kairę ir į dešinę, naudokite
/ .
Jei norite ženklą panaikinti, perkelkite žymeklį į dešinę nuo ženklo, kurį norite panaikinti,
o tada naudokite [BS] klaviatūros srityje.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip atlikti ir įvesti pasirinkimus
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Prie HDD GARSO GROTUVO prijungtų kompiuterių sistemos reikalavimai
„HAP Music Transfer“ – programa, nukopijuojanti garso failus iš kompiuterio į HDD
GARSO GROTUVĄ, gali būti naudojama toliau nurodytoje sistemos aplinkoje.
OS
„Windows 10 Home“
„Windows 10 Pro“
„Windows 8.1“
„Windows 8“
„Windows 8 Pro“
„Windows 7 Starter“ 1 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows 7 Home Basic“ 1 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows 7 Home Premium“ 1 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows 7 Professional“ 1 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows 7 Ultimate“ 1 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows Vista Home Basic“ 2 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows Vista Home Premium“ 2 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows Vista Business“ 2 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Windows Vista Ultimate“ 2 pakeitimų paketas arba naujesnė versija
„Mac OS X“ 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (*)
* Palaikomi „Intel“ centrinio procesoriaus (CPU) modeliai, 64 bitų (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
ir 32 bitų (10.6, 10.7).
Ekrano raiška
1 024 x 768 pikseliai arba daugiau
Pastaba
Pagal numatytuosius nustatymus turi būti įdiegta viena iš pirmiau nurodytų operacinių
sistemų. Atnaujintos operacinės sistemos ir aplinkos, kuriose veikia kelios operacinės
sistemos, nepalaikomos.
Gali veikti ne visuose kompiuteriuose, net jei jie atitinka pirmiau nurodytus sistemos
reikalavimus. Be to, nepalaikomos tokios sistemos:
pačių naudotojų sukonstruoti kompiuteriai ar sukurtos operacinės sistemos;
atnaujintos operacinės sistemos;
aplinka, kurioje yra kelios operacinės sistemos;
kelių monitorių aplinka.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Reikiama tinklo aplinka
Garso failus iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ galite perduoti abu įrenginius
prijungę prie to paties tinklo per laidinę jungtį arba belaidžiu ryšiu.
Patikrinkite, ar aplinka palaikoma, kaip nurodyta toliau.
Pastaba
Jei norite naudotis muzikos paslaugomis, HDD GARSO GROTUVĄ turite prijungti prie
tinklo, iš kurio galima prisijungti prie interneto (*).
* Kai kurios muzikos paslaugos gali būti nepasiekiamos jūsų šalyje arba regione.
Laidinis LAN (naudojant LAN kabelį)
LAN (10/100/1000) prievadas:
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
(Tinklo sparta gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo aplinką.)
LAN kabelis:
Rekomenduojame naudoti 5 arba aukštesnės kategorijos LAN kabelį. Taip pat
rekomenduojami įprasto tipo kabeliai, kadangi kai kuriuos plokščiuosius LAN kabelius
lengvai paveikia triukšmas.
Jei imtuvas naudojamas aplinkoje, kurioje girdimas maitinimo tiekimo triukšmas iš
elektroninių prietaisų, arba jei imtuvas naudojamas triukšmingoje tinklo aplinkoje,
naudokite ekranuotąjį LAN kabelį.
„Wi-Fi“ (naudojant belaidį LAN tinklą)
Suderinami standartai:
IEEE 802.11 b/g/n
Saugos režimas:
nėra
WEP
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Radijo dažnis:
2,4 GHz
Pastaba
„Wi-Fi“ įrenginiai veikia 2,4 GHz diapazone, kurį naudoja įvairūs įrenginiai. „Wi-Fi“
įrenginiuose naudojama technologija, skirta sumažinti radijo trikdžius iš kitų įrenginių,
kurie naudoja tą patį diapazoną. Nepaisant to, dėl radijo trikdžių gali sumažėti duomenų
perdavimo greitis, sumažėti veikimo nuotolis arba kilti ryšio trikčių.
Duomenų perdavimo greitis bei veikimo nuotolis gali skirtis ir priklauso nuo šių sąlygų:
atstumo tarp įrenginių;
kliūčių tarp įrenginių;
įrenginių konfigūracijos;
signalo kokybės;
aplinkos (sienų medžiagų ir pan.);
naudojamos programinės įrangos.
Ryšys gali trūkinėti – tai priklauso nuo signalo kokybės.
HDD GARSO GROTUVAS nepalaiko 5 GHz diapazono „Wi-Fi“.
Trikdžiai gali paveikti IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) įrenginių duomenų
perdavimo greitį, kai jie naudojami su IEEE 802.11b gaminiais. Be to, gaminiai,
naudojantys IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n, automatiškai sumažina perdavimo greitį,
kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b gaminiais. Įprastą perdavimo greitį
galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo nustatymus.
Jei duomenų perdavimo greitis yra per mažas, jį galima bandyti padidinti pakeičiant
prieigos taško belaidžio ryšio kanalą.
Jei perduodant muzikos failus įvyksta ryšio trikčių, ryšio būsena gali pagerėti atnaujinus
prieigos taško programinę aparatinę įrangą.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Pridėti priedai
Pagrindinis įrenginys (1)
Nuotolinio valdymo pultas (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (1)
LAN kabelis (1)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
„HAP Music Transfer“
Ką galite daryti naudodami „HAP Music Transfer“
Naudodami specialią programą „HAP Music Transfer“, kompiuteryje laikomus ir tvarkomus
garso failus galite perduoti į HAP GARSO GROTUVĄ.
Įdiekite programą į kompiuterį („Windows“ arba „Mac“).
Kaip atsisiųsti „HAP Music Transfer“
„HAP Music Transfer“ galite atsisiųsti iš toliau nurodytų svetainių.
JAV ir Kanadai skirti modeliai:
http://esupport.sony.com/swu/8812
Europai skirti modeliai:
www.sony.eu/support
Kinijai skirti modeliai:
http://www.sony-asia.com/support
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Prie HDD GARSO GROTUVO prijungtų kompiuterių sistemos reikalavimai
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
„HDD Audio Remote“
Ką galite daryti naudodami „HDD Audio Remote“
Įdiegę „HDD Audio Remote“ – išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams
skirtą programą, HDD GARSO GROTUVĄ galite valdyti naudodami išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį.
Naudodami „HDD Audio Remote“, išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu galite
naršyti ir leisti garso failus, laikomus HDD GARSO GROTUVE.
Taip pat galite pridėti garso takelių į grojaraščius, redaguoti tokią muzikos failų informaciją,
kaip žanras, atlikėjas, albumas arba garso takelio pavadinimas ir kt.
Įdiekite programą į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.
Kaip atsisiųsti „HDD Audio Remote“
„HDD Audio Remote“ galite atsisiųsti iš toliau nurodytų svetainių.
Išskyrus Kinijai skirtus modelius:
„Android“ įrenginiams: „Google Play“
„iPhone“ / „iPod touch“ / „iPad“: „App Store“
Kinijai skirti modeliai:
„Android“ įrenginiams: apsilankykite http://www.sony-asia.com/support ir paieškos
laukelyje įveskite „HDD Audio Remote“, kad rastumėte atsisiuntimo puslapį.
„iPhone“ / „iPod touch“ / „iPad“: „App Store“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
„HAP Music Transfer“ / „HDD Audio Remote“ žinynas
„HAP Music Transfer“ / „HDD Audio Remote“ žinynas rodomas toliau pateiktoje svetainėje.
http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Ką reikia atlikti prieš pradedant naudoti HDD GARSO GROTUVĄ
Įsigiję HDD GARSO GROTUVĄ, turite prijungti išorinę įrangą ir sukonfigūruoti nustatymus,
kad galėtumėte klausytis muzikos.
1. 1 paruošimo veiksmas. Garsiakalbių prijungimas
2. 2 paruošimo veiksmas. Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu (tik naudojant laidinį LAN)
Laidiniu ryšiu sujunkite HDD GARSO GROTUVĄ ir kompiuterį, naudodami LAN
kabelį (pridedamas).
Jei norite užmegzti belaidį ryšį tarp HDD GARSO GROTUVO ir kompiuterio, galite jį
nustatyti atlikdami 4 veiksmą.
3. 3 paruošimo veiksmas. HDD GARSO GROTUVO įjungimas
Kai visos jungtys prijungtos ir ryšys užmegztas, prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) prie elektros lizdo (maitinimo tinklo) ir įjunkite
maitinimą.
4. 4 paruošimo veiksmas. HDD GARSO GROTUVO pradinių nustatymų konfigūravimas
Jei HDD GARSO GROTUVĄ naudojate pirmą kartą, pirmiausia sukonfigūruokite
kalbos ir tinklo nustatymus.
5. 5 paruošimo veiksmas. Kompiuterio nustatymų konfigūravimas, kad būtų galima
naudoti „HAP Music Transfer“
Įdiekite „HAP Music Transfer“ savo kompiuteryje.
„HAP Music Transfer“ yra speciali programa, skirta kompiuteryje laikomiems muzikos
failams perduoti į HDD GARSO GROTUVĄ.
6. Paleiskite „HAP Music Transfer“, kad galėtumėte kompiuteryje laikomus muzikos
failus perduoti į HDD GARSO GROTUVĄ.
Informacijos apie naudojimą žr. „HAP Music Transfer“ žinyne.
7. Leiskite muzikos failus, perduotus į HDD GARSO GROTUVĄ.
Pasirinkite pageidaujamą atkūrimo būdą iš bet kurios temos šio žinyno dalyje „Kaip
leisti muzikos failus“.
Pastaba
Į HDD GARSO GROTUVĄ yra įmontuota antena, skirta belaidžiam LAN ryšiui. HDD
GARSO GROTUVĄ, garsiakalbius ir kitus įrenginius išdėstykite tam tikru atstumu, kad
būtų išlaikytas geras belaidis ryšys.
Patarimas
Laidinį LAN ryšį rekomenduojame naudoti perduodant daug muzikos failų iš kompiuterio
į HDD GARSO GROTUVĄ, pvz., kai pirmą kartą perduodate muzikos failus, kad
sutrumpintumėte perdavimo trukmę.
Gali praeiti šiek tiek laiko, kol failų registracija bus baigta, nes, į HDD GARSO
GROTUVĄ perduodant daug muzikos failų, muzikos failų perdavimas, analizavimas ir
registravimas trunka ilgiau.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
„HAP Music Transfer“
Muzikos failų perdavimas į HDD GARSO GROTUVĄ ir registravimas trunka ilgai.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
1 paruošimo veiksmas. Garsiakalbių prijungimas
Pirmiausia turite prijungti garsiakalbius prie HDD GARSO GROTUVO.
Pastaba
Norėdami prijungti bet kokį laidą, įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVO kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) atjungtas.
Prijunkite garsiakalbius prie jungčių SPEAKERS, esančių HDD GARSO GROTUVO
galiniame skydelyje, kaip parodyta paveikslėlyje toliau.
: HDD GARSO GROTUVO jungtys SPEAKERS
: garsiakalbių laidai (nepridedami)
: garsiakalbis (R)
: garsiakalbis (L)
Pastaba
Į HDD GARSO GROTUVĄ yra įmontuota antena, skirta belaidžiam LAN ryšiui. HDD
GARSO GROTUVĄ, garsiakalbius ir kitus įrenginius išdėstykite tam tikru atstumu, kad
būtų išlaikytas geras belaidis ryšys.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
2 paruošimo veiksmas. Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu (tik naudojant laidinį LAN)
HDD GARSO GROTUVĄ ir kompiuterį turite prijungti prie to paties tinklo. Norint
kompiuteryje laikomus muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti pirmą kartą,
rekomenduojame naudoti laidinį LAN ryšį.
Prijunkite LAN kabelį (pridėtas tik vienas kabelis) prie HDD GARSO GROTUVO galiniame
skydelyje esančio LAN (10/100/1000) prievado ir maršrutizatoriaus.
: internetas
: modemas
: maršrutizatorius
: LAN kabeliai (pridėtas tik vienas kabelis)
: HDD GARSO GROTUVO LAN (10/100/1000) prievadas
: kompiuteris
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
3 paruošimo veiksmas. HDD GARSO GROTUVO įjungimas
Prijungę visas jungtis prie kitų įrenginių, prijunkite pridėtą kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą), tada įjunkite HDD GARSO GROTUVĄ.
1. Tvirtai prijunkite pridėtą kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
prie HDD GARSO GROTUVO galiniame skydelyje esančio lizdo AC IN, tada įjunkite
kištuką į sieninį elektros lizdą.
2. Paspauskite
, kad įjungtumėte HDD GARSO GROTUVĄ.
Maitinimo lemputė įsižiebia žalia spalva.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
4 paruošimo veiksmas. HDD GARSO GROTUVO pradinių nustatymų konfigūravimas
Kai HDD GARSO GROTUVĄ įjungiate pirmą kartą, automatiškai įjungiamas pradinių
nustatymų režimas. HDD GARSO GROTUVO pradinius nustatymus galite lengvai
sukonfigūruoti, vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
Žr. kiekvieną susijusią temą, kurioje pateikiama išsami informacija apie visus pradinių
nustatymų elementus.
1. Paspauskite
, kad įjungtumėte HDD GARSO GROTUVĄ.
2. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite pradinius nustatymus.
Kai pateikiamas ekranas, nurodantis, kad pradiniai nustatymai baigti, pasirinkite
[Close].
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ automatiškai prijungti prie tinklo
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie tinklo neautomatiškai
1 metodas. Tinklo ryšio nustatymas taikant WPS konfigūravimo paspaudžiant mygtuką metodą
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
4 metodas. Tinklo ryšio nustatymas naudojant (WPS) konfigūravimo PIN kodu metodą
Kaip pasirinkti ekrano kalbą („Language“)
Kaip nustatyti tinklo budėjimo režimą („Network Standby“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
5 paruošimo veiksmas. Kompiuterio nustatymų konfigūravimas, kad būtų galima
naudoti „HAP Music Transfer“
Naudodami „HAP Music Transfer“, kompiuteryje tvarkomus muzikos failus galite perduoti į
HAP GARSO GROTUVĄ. Muzikos failai yra įrašomi į HDD GARSO GROTUVO standųjį
diską, todėl galite mėgautis atkuriamais garso takeliais nesirūpindami dėl tinklo ryšio
būsenos, net jei šie takeliai būtų dideli failai, pasižymintys aukšta garso kokybe.
Išsamios informacijos, kaip naudoti „HAP Music Transfer“, žr. „HAP Music Transfer“
žinyne.
1. Programą „HAP Music Transfer“ galite atsisiųsti iš toliau nurodytų svetainių.
JAV ir Kanadai skirti modeliai:
http://esupport.sony.com/swu/8812
Europai skirti modeliai:
www.sony.eu/support
Kinijai skirti modeliai:
http://www.sony-asia.com/support
2. Įdiekite „HAP Music Transfer“.
Įdiekite programą, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
3. Paleiskite „HAP Music Transfer“, kad galėtumėte perduoti muzikos failus į HDD
GARSO GROTUVĄ.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
„HAP Music Transfer“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD GARSO GROTUVO valdymas išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu
(naudojant „HDD Audio Remote“)
Ką galite daryti naudodami „HDD Audio Remote“
Įdiegę „HDD Audio Remote“ – išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams
skirtą programą, HDD GARSO GROTUVĄ galite valdyti naudodami išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį.
Naudodami „HDD Audio Remote“, išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu galite
naršyti ir leisti garso failus, laikomus HDD GARSO GROTUVE.
Taip pat galite pridėti garso takelių į grojaraščius, redaguoti tokią muzikos failų informaciją,
kaip žanras, atlikėjas, albumas arba garso takelio pavadinimas ir kt.
Įdiekite programą į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.
Kaip atsisiųsti „HDD Audio Remote“
„HDD Audio Remote“ galite atsisiųsti iš toliau nurodytų svetainių.
Išskyrus Kinijai skirtus modelius:
„Android“ įrenginiams: „Google Play“
„iPhone“ / „iPod touch“ / „iPad“: „App Store“
Kinijai skirti modeliai:
„Android“ įrenginiams: apsilankykite http://www.sony-asia.com/support ir paieškos
laukelyje įveskite „HDD Audio Remote“, kad rastumėte atsisiuntimo puslapį.
„iPhone“ / „iPod touch“ / „iPad“: „App Store“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas
Atidarykite nuotolinio valdymo pulto dangtelį ir įdėkite du R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementus.
Maitinimo elementus įdėkite taip, kad pliuso ir minuso galai būtų įstatyti teisinga kryptimi.
Pastaba
Nepalikite nuotolinio valdymo pulto itin karštoje ar drėgnoje vietoje.
Kartu nenaudokite naujų ir senų maitinimo elementų.
Nedėkite skirtingų tipų maitinimo elementų.
Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementus, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Prijungimas prie kompiuterio
HDD GARSO GROTUVĄ prie kompiuterio turite prijungti laidiniu LAN arba „Wi-Fi“
(belaidžiu LAN) ryšiu.
Patarimas
Naudojant laidinį LAN ryšį, muzikos failai perduodami greičiau.
Laidinį LAN ryšį ypač rekomenduojama naudoti perduodant didelį duomenų kiekį, pvz.,
kompiuteryje laikomus muzikos failus pirmą kartą perduodant į HDD GARSO
GROTUVĄ.
Kai pasirenkate laidinio LAN ryšio nustatymą, HDD GARSO GROTUVO „Wi-Fi“
(belaidžio LAN) funkcija išsijungia.
Kaip naudoti laidinį LAN ryšį
Prijunkite LAN kabelį (pridėtas tik vienas kabelis) prie HDD GARSO GROTUVO galiniame
skydelyje esančio LAN (10/100/1000) prievado ir maršrutizatoriaus.
: internetas
: modemas
: maršrutizatorius
: LAN kabeliai (pridėtas tik vienas kabelis)
: HDD GARSO GROTUVO LAN (10/100/1000) prievadas
: kompiuteris
Kaip naudoti „Wi-Fi“ (belaidį LAN) ryšį
: internetas
: modemas
: maršrutizatorius
: HDD GARSO GROTUVAS
: kompiuteris
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ automatiškai prijungti prie tinklo
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie tinklo neautomatiškai
1 metodas. Tinklo ryšio nustatymas taikant WPS konfigūravimo paspaudžiant mygtuką metodą
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
4 metodas. Tinklo ryšio nustatymas naudojant (WPS) konfigūravimo PIN kodu metodą
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip prijungti garsiakalbius
Prie HDD GARSO GROTUVO turite prijungti garsiakalbius.
Pastaba
Norėdami prijungti bet kokį laidą, įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVO kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) atjungtas.
Prijunkite garsiakalbius prie jungčių SPEAKERS, esančių HDD GARSO GROTUVO
galiniame skydelyje, kaip parodyta paveikslėlyje toliau.
: HDD GARSO GROTUVO jungtys SPEAKERS
: garsiakalbių laidai (nepridedami)
: garsiakalbis (R)
: garsiakalbis (L)
Pastaba
Į HDD GARSO GROTUVĄ yra įmontuota antena, skirta belaidžiam LAN ryšiui. HDD
GARSO GROTUVĄ, garsiakalbius ir kitus įrenginius išdėstykite tam tikru atstumu, kad
būtų išlaikytas geras belaidis ryšys.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip prijungti stiprintuvą
Į HDD GARSO GROTUVĄ integruotas vidinis stiprintuvas, bet taip pat galite prijungti
išorinį stiprintuvą.
Pastaba
Norėdami prijungti bet kokį laidą, įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVO kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) atjungtas.
Prijunkite stiprintuvą prie HDD GARSO GROTUVO galinio skydelio lizdų D/A
DIRECT・LINE OUT, naudodami garso laidą (nepridedamas), kaip parodyta paveikslėlyje
toliau.
: HDD GARSO GROTUVO lizdai D/A DIRECT・LINE OUT
: garso laidas (nepridedamas)
: stiprintuvo analoginės įvesties lizdas
Pastaba
Į HDD GARSO GROTUVĄ yra įmontuota antena, skirta belaidžiam LAN ryšiui. HDD
GARSO GROTUVĄ, garsiakalbius ir kitus įrenginius išdėstykite tam tikru atstumu, kad
būtų išlaikytas geras belaidis ryšys.
Patarimas
Lizdais D/A DIRECT・LINE OUT analoginis signalas išvedamas tiesiogiai per D/A
keitiklį nenaudojant išorinių jungčių arba signalo keitiklių. Taip panaikinama kiek
įmanoma daugiau garso kokybę bloginančių elementų.
Prie išorinio stiprintuvo prijungtą HDD GARSO GROTUVĄ galite naudoti kaip D/A
keitiklį.
Skaitmeninį garso įrenginį galite prijungti prie HDD GARSO GROTUVO lizdo OPTICAL
IN arba COAXIAL IN ir išvesti signalą iš šių lizdų per lizdus D/A DIRECT・LINE OUT.
(Per lizdus D/A DIRECT・LINE OUT neišvedami analoginiai signalai, įvesti per lizdus
LINE IN.)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip prijungti kitą atkūrimo įrangą
Prie HDD GARSO GROTUVO galite prijungti kitą atkūrimo įrangą, pvz., „Super Audio CD“
grotuvą, ir tos įrangos turinį atkurti per HDD GARSO GROTUVO garsiakalbius arba
ausines.
Pastaba
Norėdami prijungti bet kokį laidą, įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVO kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) atjungtas.
Jei signalas įvedamas per lizdą OPTICAL IN arba COAXIAL IN , galima leisti tik „LPCM
2ch“ formato garso failus.
Leidžiant kitų formatų failus gali atsirasti triukšmas ar netgi galima sugadinti
garsiakalbius, jei bus leidžiama dideliu garsumu.
Kitą garso grotuvą prijunkite prie lizdo OPTICAL IN, COAXIAL IN arba lizdų LINE IN,
esančių HDD GARSO GROTUVO galiniame skydelyje.
Kai prijungiate prie lizdo OPTICAL IN
: HDD GARSO GROTUVO lizdas OPTICAL IN
: optinis skaitmeninis kabelis (nepridedamas)
: kitos įrangos optinės skaitmeninės išvesties lizdas
Kai prijungiate prie lizdo COAXIAL IN
: HDD GARSO GROTUVO lizdas COAXIAL IN
: bendraašis skaitmeninis kabelis (nepridedamas)
: kitos įrangos bendraašis skaitmeninės išvesties lizdas
Kai prijungiate prie lizdų LINE IN
: HDD GARSO GROTUVO lizdai LINE IN
: garso laidas (nepridedamas)
: kitos įrangos analoginės išvesties lizdai
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip klausytis garso per iš išorės prijungtus įrenginius
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip prijungti išorinį standųjį diską
Išorinį standųjį diską (USB saugojimo įrenginį) galite prijungti prie prievado EXT, esančio
HDD GARSO GROTUVO galiniame skydelyje. Muzikos failus, perduotus iš kompiuterio į
išorinį standųjį diską, galima leisti taip pat, kaip ir muzikos failus, laikomus HDD GARSO
GROTUVO vidiniame standžiajame diske.
Pastaba
Suderinama su USB 2.0.
Išorinį standųjį diską (USB saugojimo įrenginį) prijunkite ar atjunkite tik tada, kai HDD
GARSO GROTUVAS veikia budėjimo režimu.
Išoriniame standžiajame diske laikomą turinį HDD GARSO GROTUVAS užregistruoja
HDD GARSO GROTUVO duomenų bazėje. Jei duomenų bazės talpa nepakankama,
daugiau nebegalite perduoti muzikos failų arba nuskaityti naujai prijungto išorinio
standžiojo disko turinio. Tokiu atveju panaikinkite nereikalingus muzikos failus ir atlikite
funkciją „Rescan HDD“. Jei taip problemos išspręsti nepavyktų, atlikite funkciją „Factory
Reset“ arba „Clear Database“, prijunkite išorinį standųjį diską ir tada iš naujo
nuskaitykite išorinį standųjį diską.
Vienu metu su vidiniu standžiuoju disku galima naudoti tik tuomet prijungtą išorinį
standųjį diską.
HDD GARSO GROTUVAS suderinamas su failų sistemomis „ext4“ ir FAT. Išorinius
standžiuosius diskus su kitomis failų sistemomis reikia suformatuoti HDD GARSO
GROTUVO meniu pasirinkus formatavimo funkciją. Atminkite, kad formatuojant išorinio
standžiojo disko turinys panaikinamas.
HDD GARSO GROTUVU suformatuoto išorinio standžiojo disko (USB saugojimo
įrenginio) negalite naudoti su kitais įrenginiais, pvz., kompiuteriu, kadangi išorinis
standusis diskas bus suformatuotas naudoti tik su HDD GARSO GROTUVU. Norėdami
naudoti išorinį standųjį diską su kitais įrenginiais, suformatuokite jį naudodami tą
įrenginį, su kuriuo norėsite jį naudoti. Turėkite omenyje, kad formatuojant išorinį standųjį
diską, jame esantys muzikos failai bus panaikinti.
Jei išorinis standusis diskas prijungiamas atkūrimo metu, atkūrimas sustabdomas.
Negalite vienu metu naudoti kelių išorinių standžiųjų diskų, prijungtų per USB šakotuvą.
Išorinį standųjį diską prijunkite prie prievado EXT, esančio HDD GARSO GROTUVO
galiniame skydelyje, kaip parodyta toliau.
: HDD GARSO GROTUVO prievadas EXT
: Išorinis standusis diskas (USB saugojimo įrenginys)
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Budėjimo režimai
Kaip suformatuoti išorinį standųjį diską („Format External HDD“)
Kaip iš naujo nuskaityti standųjį diską („Rescan HDD“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip prijungti išorinį CD įrenginį
Išorinį CD įrenginį galite prijungti prie prievado EXT, esančio HDD GARSO GROTUVO
galiniame skydelyje, ir naudoti funkciją [Import CD], norėdami CD saugomus muzikos
failus nukopijuoti tiesiai į HDD GARSO GROTUVO vidinį standųjį diską. Kaip ir iš
kompiuterio perduotus failus, iš CD nukopijuotus muzikos failus galima leisti arba peržiūrėti
jų muzikos informaciją ekrane.
Pastaba
Būtinai naudokite išorinį CD įrenginį, kuriam maitinimas tiekiamas kintamosios srovės
adapteriu, ir prijunkite jį prie maitinimo lizdo. Negarantuojama, kad valdymo veiksmai
bus sėkmingi, jei maitinimas bus tiekiamas naudojant HDD GARSO GROTUVĄ.
Suderinama su USB 2.0.
Negalite vienu metu naudoti kelių išorinių CD įrenginių, prijungtų per USB šakotuvą.
Jei atkurdami failą pradėsite vykdyti funkciją [Import CD], atkūrimas bus sustabdytas.
Išorinį CD įrenginį prijunkite prie prievado EXT, esančio HDD GARSO GROTUVO
galiniame skydelyje, kaip parodyta toliau.
: HDD GARSO GROTUVO prievadas EXT
: išorinis CD įrenginys
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip kopijuoti muzikos failus iš CD
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip prijungti ausines
Ausines galite prijungti prie lizdo PHONES, esančio HDD GARSO GROTUVO priekiniame
skydelyje.
Pastaba
Kai prijungtos ausinės, garsas nesklinda per garsiakalbius.
Ausines prijunkite prie lizdo PHONES, esančio HDD GARSO GROTUVO priekiniame
skydelyje, kaip parodyta toliau.
Norėdami naudoti ausines, ausinių kištuką įkiškite iki galo. Jei kištukas nebus įkištas tvirtai,
tai gali sukelti problemų, pavyzdžiui, nebus jokio garso arba įrenginys gali veikti
netinkamai.
: HDD GARSO GROTUVO lizdas PHONES
: Ausinės
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ automatiškai prijungti prie tinklo
Šioje temoje paaiškinama, kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie laidinio tinklo,
automatiškai gaunant IP adresą.
Kadangi HDD GARSO GROTUVAS IP adresą gali gauti automatiškai, jums nereikia atlikti
sudėtingų ryšio konfigūracijų. HDD GARSO GROTUVĄ prie tinklo galite prijungti tiesiog
prijungdami LAN kabelį (pridedamas).
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Network Settings] - [Internet Settings].
2. Pasirinkite [Wired Setup].
Parodomas ekranas, kuriame reikia pasirinkti prisijungimo būdą.
3. Pasirinkite [Auto].
Parodomas tinklo nustatymų konfigūravimo ekranas.
4. Pasirinkite [Next].
Parodomas LAN kabelio prijungimo patvirtinimo pranešimas.
5. Pasirinkite [Save & Connect].
HDD GARSO GROTUVAS pradeda jungtis prie tinklo.
6. Kai ryšys su tinklu bus užmegztas, ekrane patvirtinkite pranešimą apie laidinį LAN ir
interneto prieigą, o tada pasirinkite [OK].
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie tinklo neautomatiškai
Norėdami prijungti HDD GARSO GROTUVĄ prie laidinio tinklo, IP adresą ir kitą tinklo
informaciją galite įvesti neautomatiškai. Iš anksto įsitikinkite, kad turite reikiamą
informaciją: IP adresą, potinklio kaukę, numatytąjį tinklų sietuvą ir pagrindinį / antrinį DNS.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Network Settings] - [Internet Settings].
2. Pasirinkite [Wired Setup].
3. IP adreso nustatymų patvirtinimo ekrane pasirinkite [Custom].
4. Pasirinkite [Specify IP Address].
Parodomas įvesties ekranas, kuriame reikia įvesti informaciją, pvz., IP adresą,
potinklio kaukę ir numatytąjį tinklų sietuvą.
5. Jei IP adresas yra apgaubtas baltu laukeliu, paspauskite perjungimo ratuką.
Bus parodytas IP adreso įvesties segmentas.
6. Įveskite IP adresą.
Pasukite perjungimo ratuką, kad pasirinktumėte vertę ir paspauskite, kad įvestumėte
pasirinktą elementą. Paspaudus perjungimo ratuką, įvesties segmentas perkeliamas
prie kito skaičiaus. Perjungimo ratuką paspaudus tolimiausiame dešiniajame
segmente, IP adresas patvirtinamas ir visas IP adresas vėl apsupamas baltu laukeliu.
7. Jei taip pat norite įvesti potinklio kaukę, numatytąjį tinklų sietuvą ir pagrindinį / antrinį
DNS, pasirinkite elementą, kurį norite įvesti.
Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip 6 atlikdami veiksmą.
Įvedus parodomas ekranas su informacija apie tinklo nustatymus.
8. Pasirinkite [Next].
Parodomas LAN kabelio prijungimo patvirtinimo pranešimas.
9. Pasirinkite [Save & Connect].
HDD GARSO GROTUVAS pradeda jungtis prie tinklo.
10. Kai ryšys su tinklu bus užmegztas, ekrane patvirtinkite pranešimą apie laidinį LAN ir
interneto prieigą, o tada pasirinkite [OK].
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip pasirinkti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) ryšio metodą
Savo tinklo aplinkai tinkamiausią tinklo ryšio metodą galite pasirinkti iš 4 metodų. Tinklo
aplinką patikrinkite iš anksto.
Jei jūsų belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas palaiko
WPS („Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos) konfigūravimo paspaudžiant
mygtuką metodą
Jei jūsų belaidžio LAN maršrutizatoriuje / prieigos taške yra specialus WPS mygtukas, prie
„Wi-Fi“ (belaidžio LAN) tinklo galite prisijungti tiesiog paspausdami mygtuką. Išsamios
informacijos rasite spustelėję toliau pateiktą saitą.
1 metodas. Tinklo ryšio nustatymas taikant WPS konfigūravimo
paspaudžiant mygtuką metodą
Jei ryšys su tinklu nustatomas ieškant jūsų prieigos taško
Galite ieškoti jau sukonfigūruotų galimų prieigos taškų ir iš ieškos rezultatų pasirinkti tinklo
pavadinimą (SSID).
Savo belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško tinklo pavadinimą (SSID) ir saugos
kodą (WEP raktą arba WPA raktą) sužinokite iš anksto, o tada išsamios informacijos žr.
spustelėję toliau pateiktą saitą.
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
Jei jungiamasi prie naujo prieigos taško
Naują prieigos tašką galite pridėti ir prijungti įvesdami tinklo pavadinimą (SSID) ir saugos
kodą (WEP raktą arba WPA raktą) rankiniu būdu, netaikydami WPS metodo.
Savo belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško tinklo pavadinimą (SSID) ir saugos
kodą (WEP raktą arba WPA raktą) sužinokite iš anksto, o tada išsamios informacijos žr.
spustelėję toliau pateiktą saitą.
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
Jei jūsų belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas palaiko
(WPS) konfigūravimo PIN kodu metodą
Jei prieigos taškas palaiko (WPS) PIN (asmeninio identifikavimo numerio) kodo ryšį,
belaidį ryšį galite nustatyti į belaidį LAN maršrutizatorių / prieigos tašką įvesdami HDD
GARSO GROTUVO (WPS) PIN kodą.
Patikrinkite, ar belaidis LAN maršrutizatorius / prieigos taškas veikia, tada išsamios
informacijos žr. spustelėję toliau pateiktą saitą.
4 metodas. Tinklo ryšio nustatymas naudojant (WPS) konfigūravimo PIN
kodu metodą
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
1 metodas. Tinklo ryšio nustatymas taikant WPS konfigūravimo paspaudžiant mygtuką
metodą
Jei jūsų belaidžio LAN maršrutizatoriuje / prieigos taške yra WPS mygtukas, galite lengvai
prijungti HDD GARSO GROTUVĄ prie „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) tinklo.
Jei belaidžio LAN maršrutizatoriuje yra AOSS mygtukas arba kitas lengvos sąrankos
mygtukas, gali būti, kad įrenginys palaiko WPS. Išsamios informacijos žr. savo belaidžio
LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško naudojimo vadove.
1. Pasirinkite [Settings] - [Network Settings] - [Internet Settings].
2. Pasirinkite [Wireless Setup].
3. Pasirinkite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
4. Pasirinkite [Start], o tada paspauskite belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško
WPS mygtuką.
HDD GARSO GROTUVAS pradės ieškoti prieigos taško.
5. Kai ryšys bus užmegztas, patvirtinkite ekrane parodytą pranešimą apie baigtą
registraciją, o tada pasirinkite [Next].
6. Kai tinklo sąranka bus baigta, ekrane pasirinkite [OK].
Pastaba
Jei negalite tinkamai prisijungti prie tinklo, taip gali būti dėl toliau nurodytų priežasčių.
Bandykite jungtis dar kartą arba naudokite kitą prisijungimo metodą.
WPS mygtuką spaudėte daugiau nei dvi minutes po to, kai 4 žingsnyje pasirinkote [Start].
WPS mygtuką gali reikėti paspausti ir palaikyti nuspaustą maždaug dvi minutes (atsižvelgiant į
maršruto parinktuvą).
HDD GARSO GROTUVUI pradėjus jungtis prie tinklo, ryšio atšaukti negalite.
Neišjunkite maitinimo, kol HDD GARSO GROTUVAS jungiasi prie tinklo.
Patarimas
Daugiau informacijos apie belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško WPS
mygtuko pavadinimą ir vietą ieškokite maršrutizatoriaus / prieigos taško naudojimo
vadove.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
„Wi-Fi“ (belaidžio LAN) tinklo ryšį galite nustatyti ieškodami prieigos taško.
Pastaba
Šiam ryšio metodui reikalinga tam tikra informacija, būtent: belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško tinklo pavadinimas (SSID) (*1) ir tinklo saugos raktas
(slaptažodis) (*2).
*1 SSID (tinklo įrangos identifikatorius) – tai pavadinimas, iš kurio atpažįstamas konkretus prieigos
taškas.
*2 Šią informaciją turėtumėte rasti belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško etiketėje,
naudojimo instrukcijoje, ją gali pateikti asmuo, konfigūravęs jūsų belaidį tinklą, arba jūsų interneto
paslaugų teikėjas.
1. Pasirinkite [Settings] - [Network Settings] - [Internet Settings].
2. Pasirinkite [Wireless Setup].
3. Pasirinkite [Select access point].
HDD GARSO GROTUVAS pradės ieškoti galimų prieigos taškų.
4. Kai bus parodytas galimų tinklų pavadinimų (SSID) sąrašas, pasirinkite, prie kurio
prieigos taško norite prisijungti.
Ekrane rodoma saugos rakto (WEP / WPA) įvesties vieta.
Jei pasirinkote prieigos tašką be saugos rakto, pereikite prie 8 veiksmo.
5. Jei saugos rakto (WEP / WPA) įvesties vieta apgaubta baltu laukeliu, paspauskite
perjungimo ratuką.
Rodomi redagavimo ekranas ir klaviatūra.
6. Įveskite saugos raktą (WEP / WPA).
Informacijos, kaip naudoti klaviatūrą, žr. skirsnyje „Kaip įvesti ženklus“.
7. Įvedę saugos raktą, pasirinkite [Next].
8. Kai sąranka bus baigta, pasirinkite [OK].
Pastaba
WEP raktą gali sudaryti 5, 13 arba 26 raidinių bei skaitinių ženklų ir (arba) simbolių, o
WPA raktą gali sudaryti nuo 8 iki 63 raidinių ir skaitinių raidinių bei skaitinių ženklų ir
(arba) simbolių.
Patarimas
Jei nepavyksta rasti tinklo, prie kurio norite prisijungti atlikdami 4 veiksmą, pavadinimo
(SSID), pridėkite naują prieigos tašką.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip įvesti ženklus
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
Belaidžio LAN tinklo ryšį galite nustatyti pridėdami naują prieigos tašką.
Jei pasiekiamų tinklų sąraše nerandate norimo tinklo pavadinimo (SSID), išbandykite šį
prisijungimo metodą.
Pastaba
Šiam ryšio metodui reikalinga tam tikra informacija, būtent: belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško tinklo pavadinimas (SSID) (*1) ir tinklo saugos raktas
(slaptažodis) (*2).
*1 SSID (tinklo įrangos identifikatorius) – tai pavadinimas, iš kurio atpažįstamas konkretus prieigos
taškas.
*2 Šią informaciją turėtumėte rasti belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško etiketėje,
naudojimo instrukcijoje, ją gali pateikti asmuo, konfigūravęs jūsų belaidį tinklą, arba jūsų interneto
paslaugų teikėjas.
1. Pasirinkite [Settings] - [Network Settings] - [Internet Settings].
2. Pasirinkite [Wireless Setup].
3. Pasirinkite [Select access point].
HDD GARSO GROTUVAS pradės ieškoti galimų prieigos taškų.
4. Kai bus parodytas galimų tinklų pavadinimų (SSID) sąrašas, pasirinkite [Add a new
access point].
5. Pasirinkite [Manual registration].
Ekrane rodoma tinklo pavadinimo (SSID) įvesties vieta.
6. Jei tinklo pavadinimo (SSID) įvesties vieta yra apgaubta baltu laukeliu, paspauskite
perjungimo ratuką.
Rodomi redagavimo ekranas ir klaviatūra.
7. Įveskite tinklo pavadinimą (SSID).
Informacijos, kaip naudoti klaviatūrą, žr. skirsnyje „Kaip įvesti ženklus”.
8. Įvedę tinklo pavadinimą (SSID), pasirinkite [Next].
9. Pasirinkite belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško saugos režimą, saugos
režimo pasirinkimo ekrane pasirinkdami [None], [WEP], [WPA/WPA2-PSK] arba
[WPA2-PSK].
10. Jei norite nustatyti saugos raktą, įveskite saugos raktą (WEP / WPA), tada pasirinkite
[Next].
Norėdami įvesti saugos raktą (WEP / WPA), atlikite 7 veiksmo apraše nurodytus
veiksmus.
11. Ekrane, skirtame IP adreso nustatymo metodui pasirinkti, pasirinkite [Auto] arba
[Custom].
12. Norėdami nustatyti ryšį, vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
Pastaba
Tinklo pavadinimą (SSID) gali sudaryti iki 32 raidinių bei skaitinių ženklų ir (arba)
simbolių.
Jei belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško saugos režimas nėra įtrauktas į 9
veiksmo parinktis, pakeiskite maršrutizatoriaus saugos konfigūraciją.
WEP raktą gali sudaryti 5, 13 arba 26 raidinių bei skaitinių ženklų ir (arba) simbolių, o
WPA raktą gali sudaryti nuo 8 iki 63 raidinių ir skaitinių raidinių bei skaitinių ženklų ir
(arba) simbolių.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip įvesti ženklus
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
4 metodas. Tinklo ryšio nustatymas naudojant (WPS) konfigūravimo PIN kodu metodą
Ryšį galite nustatyti, įvesdami HDD GARSO GROTUVO (WPS) PIN (asmeninio
identifikavimo numerio) kodą belaidžio LAN maršrutizatoriuje / prieigos taške, kad
patvirtintumėte ryšį tarp įrenginių.
1. Pasirinkite [Settings] - [Network Settings] - [Internet Settings].
2. Pasirinkite [Wireless Setup].
3. Pasirinkite [Select access point].
HDD GARSO GROTUVAS pradės ieškoti galimo prieigos taško.
4. Kai bus parodytas galimų tinklų pavadinimų (SSID) sąrašas, pasirinkite [Add a new
access point].
5. Pasirinkite [(WPS) PIN Method].
Parodomas HDD GARSO GROTUVO (WPS) PIN kodas.
6. Įveskite HDD GARSO GROTUVO (WPS) PIN kodą į belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką.
Išsamios informacijos, kaip įvesti (WPS) PIN kodą, žr. belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško naudojimo vadove.
7. Įvedę (WPS) PIN kodą, HDD GARSO GROTUVE pasirinkite [Start].
HDD GARSO GROTUVAS ir belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas pradės
tvirtinti tarpusavio ryšį.
Kai patvirtinimas bus baigtas, bus parodytas tinklo pavadinimo (SSID) ir saugos rakto
(WEP / WPA) patvirtinimo ekranas,
8. Patvirtinimo ekrane pasirinkite [Next].
9. Kai sąranka bus baigta, ekrane pasirinkite [OK].
Pastaba
HDD GARSO GROTUVUI pradėjus jungtis prie tinklo, ryšio atšaukti negalite.
Neišjunkite maitinimo, kol HDD GARSO GROTUVAS jungiasi prie tinklo.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip perduoti muzikos failus kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ
Jei norite HDD GARSO GROTUVU leisti muzikos failus, pirmiausia turite perduoti muzikos
failus iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ.
Kompiuteryje įdiekite programą „HAP Music Transfer“ ir ją naudodami perduokite muzikos
failus.
„HAP Music Transfer“ atsisiuntimo svetainė:
Įdiekite „HAP Music Transfer“ savo kompiuteryje.
JAV ir Kanadai skirti modeliai:
http://esupport.sony.com/swu/8812
Europai skirti modeliai:
www.sony.eu/support
Kinijai skirti modeliai:
http://www.sony-asia.com/support
Išsamios informacijos, kaip naudoti „HAP Music Transfer“, žr. „HAP Music Transfer Help“.
Pastaba
Vienu metu neperduokite muzikos failų iš dviejų arba daugiau programų „HAP Music
Transfer“ (kompiuterių).
Taip pat galite perduoti muzikos failus iš išmaniojo telefono arba planšetinio
kompiuterio, naudodami programą „HDD Audio Remote“. Vis dėlto vienu metu
neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio ir „HAP
Music Transfer“.
Vienu metu neperduokite muzikos failų iš dviejų arba daugiau išmaniųjų telefonų arba
planšetinių kompiuterių.
Patarimas
Naudojant laidinį LAN ryšį, muzikos failai perduodami greičiau. Laidinį LAN ryšį ypač
rekomenduojama naudoti perduodant didelį duomenų kiekį, pvz., kompiuteryje laikomus
muzikos failus pirmą kartą perduodant į HDD GARSO GROTUVĄ.
Muzikos failus perduoti į HDD GARSO GROTUVĄ galite juos nutempdami. Išsamios
informacijos žr. „Norite perduoti muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos
nutempdami, bet nežinote, kaip tai padaryti (skirta „Windows“)“ arba „Norite perduoti
muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos nutempdami, bet nežinote, kaip tai
padaryti (skirta „Mac“)“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Prie HDD GARSO GROTUVO prijungtų kompiuterių sistemos reikalavimai
„HAP Music Transfer“
5 paruošimo veiksmas. Kompiuterio nustatymų konfigūravimas, kad būtų galima naudoti „HAP
Music Transfer“
Atkuriami garso failų formatai
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip leisti muzikos failus
Jei norite muzikos failų klausytis iš HDD GARSO GROTUVO, pirmiausia turite
kompiuteryje laikomus muzikos failus perduoti į HDD GARSO GROTUVO standųjį diską.
Išsamios informacijos žr. „Kaip perduoti muzikos failus kompiuterio į HDD GARSO
GROTUVĄ“.
Patarimas
Jei naudojate išorinį standųjį diską, jį prijunkite prie prievado EXT, esančio HDD
GARSO GROTUVO galiniame skydelyje.
1. Pradžios ekrane pasirinkite norimą kategoriją iš [Genres], [Artists], [Albums], [Tracks],
[Folders].
2. Paleiskite.
Jei pasirinkote [Genres], [Artists], [Albums] arba [Tracks]:
pasirinkite pageidaujamą elementą iš sąrašo ir kartokite šį veiksmą, kol pasirinksite
garso takelį.
Kai pasirinksite garso takelį, prasidės atkūrimas.
Jei norite, kad būtų leidžiami visi garso takeliai iš sąrašo, pasirinkite [All Genres],
[All Artists] arba [All Albums] ir toliau rinkitės elementus, kol pasieksite norimą
sąrašą.
Jei pasirinkote [Folders]:
Pasirinkite [HAP_Internal] (kad pasirinktumėte vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (kad pasirinktumėte išorinį standųjį diską), tada iš sąrašo
pasirinkite norimą aplanką, arba failą.
Kai pasirinksite failą, prasidės atkūrimas.
Pastaba
Neatjunkite išorinio standžiojo disko nuo HDD GARSO GROTUVO, kai leidžiamas
garso takelis, laikomas išoriniame standžiajame diske.
Patarimas
Galima pasirinkti kiekvieną perduotą muzikos failą, kai jis užregistruojamas HDD
GARSO GROTUVE.
HDD GARSO GROTUVE pagal numatytuosius nustatymus gali būti failų pavyzdžių.
Norėdami sustabdyti atkūrimą paspauskite mygtuką
.
Jei perjungimo ratuką pasuksite per du ar daugiau spragtelėjimų, bus parodytas
ekranas „Play Queue“.
Jei atkūrimo metu paspausite perjungimo ratuką, bus parodytas ekranas „Playback
Options“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Ekranas „Playback Options“
Ekranas „Play Queue“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdote HDD GARSO
GROTUVĄ)
Muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO galite panaikinti valdydami įrenginį.
1. Būdami sąrašo ekrane arba ekrane „Playback“ atverkite ekraną „Options“.
Sąrašo ekrane
Paspauskite ir palaikykite perjungimo ratuką, pasirinkdami garso takelį, albumą
arba aplanką, kurį norite naikinti.
Vis dėlto ekrano „Options“ atverti negalite, jei pasirinkote [All Albums].
Ekrane „Playback“
Paspauskite perjungimo ratuką, leidžiant garso takelį, kurį norite naikinti.
2. Pasirinkite [Delete].
3. Pasirinkite [Yes].
Pasirinktas garso takelis, albumas arba aplankas bus panaikintas.
Pastaba
Iš anksto įdiegtus failų pavyzdžius galite panaikinti, bet jie bus atkurti, jei pasinaudosite
funkcija „Factory Reset“.
Kol duomenys naikinami, neatjunkite HDD GARSO GROTUVO.
Kol duomenys naikinami, neatjunkite išorinio standžiojo disko.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Pradžios ekranas
Ekranas „Playback Options“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip muzikos failus panaikinti iš HDD GARSO GROTUVO (naudojant „HAP Music
Transfer“)
Muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO galite panaikinti naudodami programą „HAP
Music Transfer“.
1. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
Jei naudojate „Windows“:
kompiuterio užduočių dėkle spustelėkite
pasirinkite [Explore HAP].
Jei naudojate „Mac“:
kompiuterio doke spustelėkite
[Explore HAP].
(„HAP Music Transfer“ piktogramą) ir
(„HAP Music Transfer“ piktogramą) ir pasirinkite
Atidaromas naršyklės langas (jei naudojate „Windows“) arba „Finder“ (jei naudojate
„Mac“) ir rodomos galimų bendrinamų aplankų piktogramos. ([HAP_Internal] nurodo
vidinį standųjį diską, o [HAP_External] – išorinį standųjį diską, jei šis prijungtas.)
2. Pasirinkite [HAP_Internal] (kad pasirinktumėte vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (kad pasirinktumėte išorinį standųjį diską), tada raskite ir pasirinkite
aplanką su muzikos failais, kuriuos norite naikinti.
3. Panaikinkite muzikos failus.
Pastaba
Iš anksto įdiegtus failų pavyzdžius galite panaikinti, bet jie bus atkurti, jei pasinaudosite
funkcija „Factory Reset“.
Neperduokite muzikos failų naudodami kompiuteryje įdiegtą „HAP Music Transfer“, kai
muzikos failus naikinate naudodami „Explorer“ („Windows“) arba „Finder“ („Mac“).
Neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, kai
muzikos failus naikinate naudodami „Explorer“ („Windows“) arba „Finder“ („Mac“).
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
„HAP Music Transfer“
Kaip iš naujo nuskaityti standųjį diską („Rescan HDD“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip leisti garso takelius naudojant „SensMe™“ kanalus
„SensMe™ channels“ yra funkcija, kuri analizuoja ir automatiškai suskirsto muzikos įrašus
į kategorijas pagal nuotaiką ir tempą. Tam naudojama „Sony“ sukurta technologija 12
TONE ANALYSIS.
Galite pasirinkti jūsų nuotaiką ar paros metą atitinkančius kanalus.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [SensMe™ channels].
2. Pasirinkite norimą kanalą.
Bus pradėti atkurti kanalo garso takeliai.
Išsami rodomų elementų informacija
Galite rinktis iš toliau nurodytų kanalų.
„Morning“ / „Daytime“ / „Evening“ / „Night“ / „Midnight“
Leiskite įvairiam paros metui tinkamą muziką.
„Energetic“
Leidžiama greito tempo ir energingai skambanti muzika.
„Relax“
Leidžiama rami ir atpalaiduojanti muzika.
„Upbeat“
Leidžiama linksma ir nuotaiką kelianti muzika.
„Mellow“
Leidžiama tyli ir lėto tempo muzika.
„Lounge“
Leidžiamas džiazas ir nesudėtinga muzika.
„Emotional“
Leidžiamos baladės.
„Dance“
Leidžiama ritminga, repo ir ritmenbliuzo muzika.
„Extreme“
Leidžiama garsi ir išraiškinga muzika.
Pastaba
Norint suskirstyti muzikos failus į kategorijas naudojant „SensMe™“ kanalus, HDD
GARSO GROTUVAS turi būti prijungtas prie interneto, kadangi „SensMe™“ kanalai
analizuoja muzikos failus ir jungiasi prie „Gracenote“ serverio, kad gautų muzikos
informaciją.
Rodomi visi kanalai, net jei kai kuriuose kanaluose nėra garso takelių.
Kai kurie garso takeliai gali būti priskirti kanalui, kuris skiriasi nuo garso takelio keliamo
pojūčio.
Maišytojo leidimo režimas automatiškai nustatytas kaip [Tracks], o kartojimo režimas –
[All tracks]. Kol leidžiamas kanalas, jų keisti negalima. Šie leidimo režimai yra aktyvūs
tik tada, kai HDD GARSO GROTUVU leidžiami „SensMe™“ kanalai.
Garso takeliai iš „SensMe™“ kanalų pašalinami šiais atvejais:
jei garso takelis buvo panaikintas iš HDD GARSO GROTUVO standžiojo disko;
jei garso takelis laikomas prijungtame išoriniame standžiajame diske, o šis standusis diskas
buvo atjungtas nuo HDD GARSO GROTUVO;
jei atlikote HDD GARSO GROTUVO funkciją „Factory Reset“ arba „Format External HDD“.
Muzikos failai, kurių negalima išanalizuoti, gali nebūti automatiškai priskirti „SensMe™“
kanalams, net jei jie yra teisingai perduoti ir užregistruoti HDD GARSO GROTUVE.
Patarimas
Kai rodomas „SensMe™“ kanalų ekranas, paspauskite ir palaikykite perjungimo ratuką,
kad būtų rodomas parinkčių meniu. Galite atkurti visų „SensMe™“ kanalų
numatytuosius nustatymus, parinkčių meniu pasirinkdami [Edit SensMe™ channels].
Muzikos failus, kurie nėra užregistruoti „SensMe™“ kanaluose, galite pažymėti dalyje
[Unregistered Tracks].
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip leisti grojaraščių garso takelius
HDD GARSO GROTUVAS automatiškai sukuria grojaraščius, pvz., naujai perduotų garso
takelių sąrašą ir dažnai leidžiamų garso takelių sąrašą. Taip pat galite leisti grojaraščius,
kuriuos sukūrėte naudodami „HDD Audio Remote“.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Playlists].
2. Pasirinkite norimą grojaraštį.
3. Pasirinkite garso takelį.
Pradedama atkurti.
Išsami rodomų elementų informacija
Toliau nurodyti grojaraščiai sukuriami automatiškai:
Newly added :
garso takeliai, kurie buvo naujai įtraukti į HDD GARSO GROTUVĄ. rodoma iki 100 garso
takelių atvirkštine chronologine tvarka.
Most played :
dažniausiai leidžiami garso takeliai. rodoma iki 100 garso takelių mažėjančia tvarka pagal
dažnumą.
Least played :
garso takeliai, kurie leidžiami rečiausiai arba kurie niekada nebuvo leisti. rodoma iki 100
garso takelių didėjančia tvarka pagal dažnumą.
Recently played :
neseniai leisti garso takeliai. rodoma iki 100 garso takelių, pradedant nuo vėliausiai leisto
garso takelio.
Pastaba
Galite sukurti iki 100 grojaraščių. Naudodami „HDD Audio Remote“, galite susikurti savo
grojaraščių.
Grojaraštyje gali būti iki 1 000 garso takelių.
Garso takeliai iš grojaraščių pašalinami šiais atvejais:
jei garso takelis buvo nustatytas kaip
;
jei garso takelis buvo panaikintas iš HDD GARSO GROTUVO standžiojo disko;
jei garso takelis laikomas prijungtame išoriniame standžiajame diske, o šis standusis diskas
buvo atjungtas nuo HDD GARSO GROTUVO;
Jei atliksite vieną iš toliau nurodytų HDD GARSO GROTUVO funkcijų, visi jūsų sukurti
grojaraščiai bus panaikinti. Keturi grojaraščiai, kurie buvo sukurti automatiškai, išliks,
tačiau jų turinys bus panaikintas.
„Factory Reset“
„Format External HDD“
„Clear Database“
Patarimas
Garso takelis skaičiuojamas kaip leistas tik tada, jei buvo leistas iki galo.
Jei išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje įdiegsite programą „HDD
Audio Remote“, naudodami šią programą galėsite susikurti mėgstamų garso takelių
grojaraščius.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
„HDD Audio Remote“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip pasirinkti atkūrimo būdus
Naudodami meniu „Playback Options“, galite nustatyti ir konfigūruoti įvairius atkūrimo
nustatymus, pvz., maišyto ir pakartotinio leidimo.
1. Kai leidžiamas garso takelis, paspauskite perjungimo ratuką.
Bus parodytas meniu „Playback Options“.
2. Pasukite perjungimo ratuką, kad pasirinktumėte norimą nustatyti elementą.
Išsami meniu elementų informacija
Per meniu „Playback Options“ galima nustatyti toliau nurodytus meniu elementus.
„Shuffle“
Garso takelius galite leisti atsitiktine tvarka (maišytasis leidimas). Nustatymą galite rinktis
iš [Off], [Tracks], [Albums], [Folders] (tik kai pradedate leisti, pradžios ekrane pasirinkę
[Folders]). Jei pasirinksite [Albums] arba [Folders], albumai arba aplankai bus leidžiami
sumaišyti, bet atskiri garso takeliai iš kiekvieno albumo ar aplanko bus leidžiami jų pradine
tvarka.
„Repeat“
Garso takelius galite leisti kelis kartus (pakartotinis leidimas). Galite pasirinkti nustatymą iš
[Off], [1 Track], [All tracks].
„Favorite“
Mėgstamus garso takelius galite pažymėti
takelį pažymėti
.
. Taip pat galite pašalinti
arba garso
DSEE HX
Funkciją DSEE HX galite nustatyti kaip [Auto] arba [Off].
DSEE
Funkciją DSEE galite nustatyti kaip [Auto] arba [Off].
„Tone Control Bypass“
Galite pasirinkti, ar funkciją „Tone Control Bypass“ išjungti [Off] (garso kokybė keičiama
naudojant funkciją „Tone Control“), ar įjungti [On] (funkcija „Tone Control“ nenaudojama ir
garso kokybė išlieka tokia pati).
„Tone Control“
Naudodami šią funkciją galite pakeisti garso kokybę. Kai funkcija „Tone Control Bypass“
nustatyta kaip [On], funkcijos „Tone Control“ nustatyti negalite.
„Go to album“
Galite pereiti tiesiai nuo tuo metu leidžiamo garso takelio prie albumo, iš kurio yra šis
garso takelis.
„Get music info“
HDD GARSO GROTUVAS prisijungia prie „Gracenote“ serverio, kad gautų muzikos
informaciją apie tuo metu leidžiamą garso takelį.
Pasirinkite norimą parinktį iš muzikos informacijos, o tada pasirinkite [Use]. Muzikos
informacija bus užregistruota šiuo metu leidžiamam garso takeliui.
„Edit SensMe™ channels“
Galite redaguoti šiuo metu leidžiamo garso takelio „SensMe™“ kanalus arba atkurti
numatytuosius nustatymus.
„Delete“
Galite panaikinti šiuo metu leidžiamą garso takelį.
Jei garso takelį panaikinsite, atkūrimas bus sustabdytas.
„Sleep“
Galite nustatyti išjungimo laikmatį. Praėjus nustatytam laikui HDD GARSO GROTUVAS
automatiškai išjungiamas.
Pastaba
Maišytojo leidimo režimas automatiškai nustatytas kaip [Tracks], o kartojimo režimas –
[All tracks]. Kol leidžiamas kanalas, jų keisti negalima. Šie leidimo režimai yra aktyvūs
tik tada, kai HDD GARSO GROTUVU leidžiami „SensMe™“ kanalai.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip garso takelius pridėti prie „Favorites“
Kaip naudoti DSEE HX funkciją
Kaip naudoti DSEE funkciją
Kaip naudoti funkciją „Tone Control Bypass“ („Tone Control Bypass“)
Kaip naudoti funkciją „Tone Control“ („Tone Control“)
Ekranas „Playback Options“
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdote HDD GARSO
GROTUVĄ)
Kaip nustatyti išjungimo laikmatį („Sleep“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Registruoto muzikos failo informacija
HDD GARSO GROTUVAS išanalizuoja ID3 žymų informaciją (tam tikro tipo muzikos
informacijos metaduomenis muzikos failuose) ir registruoja failus, skirstydamas juos pagal
kategorijas [Genres], [Artists], [Albums] ir [Tracks]. Jei muzikos failuose nėra ID3 žymų
arba kitos informacijos, HDD GARSO GROTUVAS automatiškai prisijungia prie
„Gracenote“ serverio žiniatinklyje ir gauna muzikos informacijos.
Norėdami gauti muzikos informacijos, taip pat galite atverti ekraną „Options“ iš sąrašo
ekrano arba iš ekrano „Playback“ ir pasirinkti [Get music info].
Muzikos failų valdymas naudojant HDD GARSO GROTUVĄ
HDD GARSO GROTUVAS registruoja muzikos informaciją, gautą iš muzikos failų, kai jie
buvo perduoti į HDD GARSO GROTUVĄ.
HDD GARSO GROTUVAS naudoja kiekvieno muzikos failo informaciją apie albumo
pavadinimą, albumo atlikėjo vardą, albumo viršelio vaizdą, garso takelio pavadinimą,
garso takelio atlikėjo vardą, garso takelio numerį ir garso takelio žanrą.
Muzikos informacijos įterpimo metodai skiriasi, atsižvelgiant į muzikos failų valdymo
programinę įrangą arba žymų redagavimo programinę įrangą.
Muzikos informacija klasifikuojama HDD GARSO GROTUVO sąrašo ekrane, kaip
nurodyta toliau.
Genres: rodo garso takelio žanrą kategorijoje [Genres].
Artists: rodo garso takelio atlikėjo vardą kategorijoje [Artists].
Albums: rodo informaciją apie albumo pavadinimą ir albumo atlikėjo vardą kategorijoje
[Albums].
Tracks: rodo garso takelio pavadinimą kategorijoje [Tracks].
Pastaba
HDD GARSO GROTUVAS turi būti prijungtas prie interneto, kad galėtų analizuoti
muzikos failus ir prisijungti prie „Gracenote“ serverio muzikos informacijai gauti.
WAV failuose ID3 žymų informacijos paprastai nėra. Kai muzikos faile nėra ID3 žymų
informacijos, tas failas registruojamas kategorijose [Unknown Genre], [Unknown Artist],
[Unknown Album] ir [Tracks] (naudojant to failo pavadinimą). Tačiau jei muzikos
informaciją galima analizuoti ir gauti iš „Gracenote“ duomenų bazės, tas failas iš naujo
registruojamas kategorijose „Genres“, „Artists“, „Albums“ ir „Tracks“.
Gali nepavykti gauti teisingos kai kurių failų muzikos informacijos dėl tų muzikos failų
tipo.
Muzikos failų valdymo programinei įrangai įterpiant muzikos informaciją, gali būti
pašalinta teksto kodavimo informacija. Nors HDD GARSO GROTUVAS gali bandyti
automatiškai aptikti teksto kodavimo tipą, muzikos informacija gali būti rodoma
netinkamai. Tokiu atveju patikrinkite muzikos failų valdymo programinės įrangos
nustatymus arba pakeiskite teksto kodavimo tipą pasirinkdami [Settings] – [System
Settings] – [Text encoding] ir nukopijuokite failą dar kartą.
Tam tikra muzikos failų valdymo programinė įranga tik tvarko muzikos informaciją
kompiuterio duomenų bazėje ir į muzikos failus neįterpia jokios informacijos. Kita
muzikos failų valdymo programinė įranga į muzikos failus įterpia dalį muzikos
informacijos.
Kartais muzikos failų valdymo programinė įranga taiko nevienodus muzikos informacijos
įterpimo metodus, atsižvelgdama į muzikos failų formatą.
Tam tikra muzikos failų valdymo programinė įranga naudoja kitą HDD GARSO
GROTUVO metodą albumui iš kelių garso takelių sukurti.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Budėjimo režimai
HDD GARSO GROTUVO budėjimo režimas yra dviejų tipų: įprastas budėjimo režimas ir
tinklo budėjimo režimas.
Budėjimo režimas
Paspauskite mygtuką
, kad įjungtumėte budėjimo režimą ir sutaupytumėte energijos.
(HDD GARSO GROTUVAS pereina į šį budėjimo režimą, jei tinklo budėjimo režimas yra
išjungtas. HDD GARSO GROTUVO negalima valdyti per tinklą.)
Tinklo budėjimo režimas
Šiuo režimu tinklo funkcija yra įjungta, net jei HDD GARSO GROTUVAS veikia budėjimo
režimu.
Ši funkcija yra naudinga tokiais atvejais:
kai muzikos failai perkeliami į HDD GARSO GROTUVĄ naudojant programą „HAP
Music Transfer“;
kai HDD GARSO GROTUVĄ norite paleisti naudodami programą „HDD Audio Remote“.
Norėdami nustatyti tinklo budėjimo režimą, iš meniu pasirinkite [Settings] - [System
Settings] - [Network Standby].
Pastaba
HDD GARSO GROTUVAS nepereina į budėjimo režimą, kai iš kompiuterio, išmaniojo
telefono ar planšetinio kompiuterio perduodami muzikos failai arba kai HDD GARSO
GROTUVAS analizuoja perkeltus muzikos failus, net jei paspausite mygtuką
, kad
perjungtumėte veikti budėjimo režimu. HDD GARSO GROTUVAS pereina į budėjimo
režimą po to, kai visi muzikos failai baigiami perduoti ir išanalizuojami.
Patarimas
Jei [Auto Standby] nustatyta kaip [On] (numatytasis gamyklinis nustatymas), HDD
GARSO GROTUVAS pereina į tinklo budėjimo režimą, jei 20 minučių neatkuriamas
garsas ir neatliekami jokie veiksmai. HDD GARSO GROTUVAS nepereina į budėjimo
režimą arba tinklo budėjimo režimą, jei pasirinkta išorinė įvestis.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
„HAP Music Transfer“
„HDD Audio Remote“
Kaip nustatyti tinklo budėjimo režimą („Network Standby“)
Automatinio budėjimo režimo funkcijos nustatymas („Auto Standby“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip klausytis garso per iš išorės prijungtus įrenginius
Galite klausytis muzikos, leidžiamos per išorinį skaitmeninį arba analoginį garso įrenginį,
prijungtą prie HDD GARSO GROTUVO įvesties prievado.
Pastaba
Ši funkcija nėra skirta pasirinkti išorinį standųjį diską kaip išorinį įrenginį.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [External Input].
2. Pasirinkite įvesties prievado, prie kurio prijungtas norimas garso šaltinis, pavadinimą.
3. Pradėkite leisti muziką per iš išorės prijungtą įrenginį.
Pastaba
Jei signalas įvedamas per lizdą OPTICAL IN arba COAXIAL IN, galima leisti tik „LPCM
2ch“ formato garso failus. (HDD GARSO GROTUVAS palaiko LPCM formatą, kurio
diskretizavimo dažnis siekia iki 96 kHz, kai signalai įvedami per lizdą OPTICAL IN.
176,4 kHz ir 192 kHz diskretizavimo dažniai nepalaikomi.)
Leidžiant kitų formatų failus gali atsirasti triukšmas ar netgi galima sugadinti
garsiakalbius, jei bus leidžiama dideliu garsumu.
Jei pasirinksite išorinę įvestį, leisdami standžiajame diske esamą garso takelį arba
leisdami muzikos paslaugą, garso takelio arba muzikos paslaugos atkūrimas bus
sustabdytas.
Į HDD GARSO GROTUVO standųjį diską negalima įrašyti garso signalo, įvedamo per
išorinės įvesties lizdus.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip prijungti kitą atkūrimo įrangą
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudotis „Spotify“ muzikos paslaugomis
Naudodamiesi „Spotify“ muzikos paslaugomis, internetu galite klausytis įvairiausių žanrų
muzikos iš viso pasaulio.
Pastaba
Jei pradžios ekrane [Music Services] nerodoma, atnaujinkite HDD GARSO GROTUVĄ,
naudodami meniu [Settings] funkciją [Network Update].
1. Pasirinkite [Music Services] – [Spotify].
2. Pasirinkite [Get Started with Spotify Connect].
3. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.
Pastaba
„Spotify“ muzikos paslaugos gali būti nepasiekiamos jūsų šalyje arba regione.
Jei atlikdami 1 veiksmą pasirinksite [Music Services], galutinio vartotojo licencijos
sutartis gali pasirodyti ekrane. Norėdami „Spotify“ muzikos paslaugomis naudotis
nuolat, privalote sutikti su galutinio vartotojo licencijos sutartimi.
Jei pradžios ekrane pasirinksite [Music Services] – [Spotify], kai leidžiamas standžiojo
disko garso takelis, atkūrimas sustabdomas.
Interneto turinys gali būti pašalintas arba pakeistas be perspėjimo.
Informacijos, kaip naudotis „Spotify“ muzikos paslaugomis, žr. „Spotify“ svetainėje
adresu https://spotify.com/connect.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudotis „TuneIn“ muzikos paslaugomis
Naudodami „TuneIn“ galite prisijungti ir klausytis interneto radiju transliuojamų programų iš
viso pasaulio.
Pastaba
„TuneIn“ muzikos paslaugos gali būti nepasiekiamos jūsų šalyje arba regione.
Jei pradžios ekrane nerodoma [Music Services], atnaujinkite HDD GARSO GROTUVĄ
naudodami meniu Settings funkciją Network Update.
1. Pasirinkite [Music Services] – [TuneIn].
2. Pasirinkite [Select Station or Show].
3. Pasirinkite norimą elementą ir kartokite šią operaciją, vadovaudamiesi ekrane
rodomomis instrukcijomis, kol rasite norimą radijo stotį arba laidą.
Transliacija prasideda.
Pastaba
Prieš naudodami perskaitykite „TuneIn“ galutinio vartotojo licencijos sutartį. Norėdami
naudoti „TuneIn“, privalote sutikti su galutinio vartotojo licencijos sutartimi.
Jei atlikdami 1 veiksmą pasirinksite [Music Services], galutinio vartotojo licencijos
sutartis gali pasirodyti ekrane. Norėdami funkciją „Music Services“ naudoti nuolat,
privalote sutikti su galutinio vartotojo licencijos sutartimi.
Jei pradžios ekrane pasirinksite [Music Services] – [TuneIn], kai leidžiamas standžiojo
disko garso takelis, atkūrimas sustabdomas.
Interneto turinys gali būti pašalintas arba pakeistas be perspėjimo.
Prie radijo stoties arba laidos galite pridėti
, bet sąrašo atnaujinimas gali šiek tiek
užtrukti. Jei pridėję
norite patikrinti sąrašą, truputį palaukite, grįžkite kelis lygius
atgal, tada pasirinkite [Favorites] dar kartą.
Serijos parankinių aplanke užregistruojamos kaip visa laida.
nebus rodoma serijų
sąraše.
Kai kurių radijo stočių ar laidų negalima registruoti parankinių aplanke arba
nerodoma sąrašo ekrane.
Rodoma turinio trukmė gali neatitikti tikrosios turinio būsenos, atsižvelgiant į laidą.
Turinio pristabdyti negalima.
Gali nepavykti turinio tinkamai atkurti HDD GARSO GROTUVU, kai klausotės
pasirinktinio URL, nustatyto „TuneIn“ svetainėje, kitame įrenginyje ir t. t.
Patarimas
Jei atlikdami 2 veiksmą pasirinksite [Favorites], bus rodomas kaip parankinių
užregistruotų stočių arba laidų sąrašas. Iš sąrašo galite pasirinkti radijo stotį arba laidą
ir iš karto pradėti transliaciją.
„TuneIn“ galite klausytis įrenginio neregistravę. Tačiau, norėdami pasiekti kitame
įrenginyje nustatytus parankinius, turite registruoti HDD GARSO GROTUVĄ,
naudodami žiniatinklio naršyklę. Sukūrę paskyrą „TuneIn“ svetainėje, puslapyje „Device
Registration“ įveskite registracijos kodą. Norėdami patikrinti „TuneIn Registration Code“,
pradžios ekrane pasirinkite [Music Services] – [TuneIn] – [Device Registration].
Galite pasirinkti dažnį bitais arba garso kodeką pagal radijo stotis ar laidas. Jei
transliavimas nutraukiamas, transliavimo kokybę galima pagerinti pasirenkant mažesnio
dažnio bitais srautą. Meniu „Options“ pasirinkite [Stream].
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip kopijuoti muzikos failus iš CD
Išorinį CD įrenginį prijungę prie HDD GARSO GROTUVO, galite naudoti funkciją [Import
CD], norėdami CD saugomus muzikos failus nukopijuoti tiesiai į HDD GARSO GROTUVO
vidinį standųjį diską.
Kaip ir iš kompiuterio perduotus failus, iš CD nukopijuotus muzikos failus galima leisti arba
peržiūrėti jų muzikos informaciją ekrane.
Pastaba
Būtinai naudokite išorinį CD įrenginį, kuriam maitinimas tiekiamas kintamosios srovės
adapteriu, ir prijunkite jį prie maitinimo lizdo. Negarantuojama, kad valdymo veiksmai
bus sėkmingi, jei maitinimas bus tiekiamas naudojant HDD GARSO GROTUVĄ.
Jei atkurdami failą pradėsite vykdyti funkciją [Import CD], įdėdami CD, atkūrimas bus
sustabdytas.
1. Išorinį CD įrenginį prijunkite prie prievado EXT, esančio HDD GARSO GROTUVO
galiniame skydelyje.
Jei kintamosios srovės adapteris pridėtas prie išorinio CD įrenginio, įjunkite jį į
maitinimo lizdą.
2. Įdėkite CD su muzikos failais, kuriuos norite nukopijuoti į išorinį CD įrenginį.
Rodomas pranešimas [CD inserted in drive. Copy music from the CD? Selecting "No"
allows you to remove the CD.].
3. Pasirinkite [Yes] ir paspauskite perjungimo ratuką.
Rodomas pasirengimo kopijuoti muziką ekranas.
4. Paspauskite perjungimo ratuką.
Rodomas ekranas, kuriame reikia pasirinkti kodavimo formatą.
5. Pasirinkite [WAV] arba [FLAC] (*1).
Parodomas ekranas, kuriame reikia pasirinkti kopijavimo spartą.
6. Pasirinkite [With verification and retries (Slow)] arba [Without verification and retries
(Fast)] (*2).
Rodomas ekranas, kuriame reikia pasirinkti albumo informaciją (*3).
HDD GARSO GROTUVAS automatiškai prisijungia prie „Gracenote“ serverio,
naudodamas CD įrašo informaciją, ir gauna CD albumo informaciją.
7. Pasirinkite elementą, kuris atrodo taip pat kaip norimo kopijuoti CD albumo
informacija (*4), ir paspauskite perjungimo ratuką.
Patvirtinimo ekrane pateikiamas pasirinktos albumo informacijos garso takelių
sąrašas.
Įsitikinkite, kad rodomas tinkamas CD turinys, kurį norite kopijuoti. Jei ne, paspauskite
mygtuką BACK, kad vėl atidarytumėte ekraną, kuriame reikia pasirinkti albumo
informaciją.
8. Spauskite perjungimo ratuką, kad prasidėtų muzikos kopijavimas iš CD.
Eigos būseną galite matyti ekrane.
Norėdami atšaukti muzikos kopijavimą, paspauskite perjungimo ratuką.
9. Kai visi garso takeliai nukopijuoti, peržiūrėkite kopijavimo rezultatus ir paspauskite
perjungimo ratuką (*5).
Norėdami išimti CD ir vėl atidaryti pasirengimo kopijuoti muziką ekraną, ekrane
pasirinkite [Copy another CD].
Norėdami išimti CD ir vėl atidaryti pradžios ekraną, pasirinkite [Exit].
Nukopijuoti muzikos failai saugomi aplanke [HAP_Internal/Imported].
*1 Kodavimo formatas
WAV
CD saugomi PCM duomenys įrašomi jų nesuspaudžiant. WAV formatas užima daugiau standžiojo
disko talpos, nes šio formato failų dydis yra didesnis, bet juos atkuriant naudojama mažiau centrinio
procesoriaus energijos, nei atkuriant FLAC formato failus. Kadangi HDD GARSO GROTUVAS iš
„Gracenote“ serverio gautą muzikos informaciją į ID3 ir LIST segmentus įrašo standartiniu WAV failų
formatu, kai įrašoma muzikos failų žymų informacija, taip pat galite naudoti albumo užsklandos
nuotraukas, įrašytas bet kuriame muzikos grotuve, kuris palaiko ID3 segmentus.
FLAC
CD saugomi PCM duomenys suspaudžiami be nuostolių ir įrašomi. FLAC formato muzikos failai
užima mažiau standžiojo disko talpos nei WAV formato failai. FLAC formatu įrašytus PCM duomenis
galite konvertuoti į pradinio formato duomenis, saugomus CD (atkūrimo veiksmams atlikti). Pasirinkę
[FLAC], įvairią žymų informaciją galite išsaugoti standartiniu formatu. FLAC formato failų negalima
atkurti naudojant „iTunes“; be to, šio formato failų duomenims išplėsti reikia daugiau centrinio
procesoriaus energijos, nei naudojant WAV formatą.
*2 Kopijavimo sparta
„With verification and retries (Slow)“
Jei nuskaitomi sugadinto CD PCM duomenys, gali nepavykti nuskaitytų duomenų atkurti tiksliai, nes
CD įrenginio duomenų interpoliavimo funkcija neperskaitomus duomenis interpoliuoja. HDD GARSO
GROTUVAS skaito tuos pačius neperskaitomus duomenis daug kartų, kol pateikiami nuoseklūs
skaitymo rezultatai. Tokiu būdu PCM duomenys, perskaityti iš šiek tiek sugadinto CD,
subalansuojami, kad juos būtų galima atkurti beveik tiksliai. Tačiau, jei CD yra smarkiai sugadintas,
pasirinkdami [Without verification and retries (Fast)] galite užtikrinti stabilų duomenų skaitymą.
„Without verification and retries (Fast)“
Iš CD įrenginio nuskaityti PCM duomenys įrašomi tiesiogiai WAV formatu arba konvertuojami ir
įrašomi FLAC formatu.
*3 Albumo informacijos pasirinkimas
Albumo informaciją, kuri atitinka norimą kopijuoti CD, HDD GARSO GROTUVAS gauna iš
„Gracenote“ serverio, naudodamas CD įrašo informaciją. Jei jis „Gracenote“ serveryje aptinka daugiau
kaip vieną galimą albumą, rodomi keli galimi albumai. Jei galimų albumų jis neaptinka, pasirinkite
[Data not found on server.]. HDD GARSO GROTUVAS naudoja albumo pavadinimo („Album00001“) ir
takelio pavadinimo („01 track“) žymų informaciją, kad duomenys nepersidengtų su kitų albumų
informacija. Skaitmuo, kuris yra albumo pavadinimo dalis, palaipsniui didėja kuriant kiekvieną CD
kopiją. Skaitmuo, kuris yra garso takelio pavadinimo dalis, nurodo faktinį garso takelio numerį.
*4 Jei muzikos failai, kurių albumo informacija atitinka pasirinktą CD, jau saugomi standžiajame diske,
pasirodys toliau pateiktas patvirtinimo ekranas.
Jei bandote kopijuoti CD, kurio muzikos failai jau įrašyti tuo pačiu formatu, pasirodys perrašymo
patvirtinimo ekranas. Vykdant kopijavimo operaciją, anksčiau nukopijuoti muzikos failai perrašomi.
Nepamirškite sukurti atsarginės failų kopijos, jei reikia.
Jei bandote kopijuoti CD, kurio muzikos failai jau įrašyti kitu formatu, arba jei muzikos failai, kuriuos
nukopijavote nenaudodami funkcijos [Import CD], jau įrašyti, pasirodys dublikatų patvirtinimo
ekranas. Vykdant kopijavimo operaciją, anksčiau nukopijuoti muzikos failai perrašyti nebus, failų
sąrašų ekranuose (išskyrus ekraną, skirtą aplankams rodyti) viena šalia kitos bus rodomos kelios
dainos tuo pačiu garso takelio pavadinimu.
*5 Kopijavimo rezultatai
Sėkmingai nukopijuoti garso takeliai pažymimi žalia varnele, o garso takeliai, kurių nukopijuoti
nepavyko, pažymimi raudonu kryželiu (x). Jei pasirinkta kopijavimo sparta [With verification and retries
(Slow)], sąrašo gale rodomas aptiktų klaidų („Read errors“, „Data interpolation errors“ ir „Retries“)
skaičius. Jei pasirinkta [Without verification and retries (Fast)], klaidų informacija nerodoma.
„Read errors“
Rodomas nepavykusių bandymų nuskaityti skaičius.
„Data interpolation errors“
Rodoma, kiek kartų interpoliuoti duomenys buvo palaikyti nuskaitytais duomenimis. Jei dviejų iš eilės
bandymų nuskaityti rezultatai nesutampa, HDD GARSO GROTUVAS pakartotinai bando skaityti iki 20
kartų. Jei po maksimalaus bandymų nuskaityti skaičiaus nepavyko aptikti nuoseklių rezultatų,
duomenys, kuriuos interpoliavo CD įrenginys, rodomi kaip nuskaityti duomenys.
„Retries“
Rodoma, kiek kartų bandyta nuskaityti dėl to, kad dviejų iš eilės bandymų nuskaityti rezultatai
nesutapo.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudoti DSEE HX funkciją
Jei nustatyta funkcijos DSEE (skaitmeninis garso pagerinimo variklis) HX parinktis [Auto],
HDD GARSO GROTUVAS garso failą konvertuoja į didelės raiškos garso failą (*) ir atkuria
aiškų aukštųjų dažnių diapazono garsą, kuris yra dažnai prarandamas.
* Failas išplečiamas daugiausia iki 96 kHz / 32 bitų.
Tolesniame paveikslėlyje pateikiamas garso vaizdas naudojant DSEE HX funkciją.
Pastaba
PCM garso šaltiniai, nenuostolingai suspausti 44,1 arba 48 kHz diskretizavimo dažniu,
taip pat konvertuojami į didelės raiškos garso kokybę atitinkančius garso šaltinius.
Įjungus DSEE DX funkciją, PCM garso šaltiniams, nenuostolingai suspaustiems 88,2
kHz arba aukštesniu diskretizavimo dažniu, taikomas tik aukštos garso kokybės
atkūrimas.
DSEE HX funkcija neveikia naudojant DSD (DSDIFF, DSF) formatų failus.
DSEE HX funkcija neveikia, jei garsas įvedamas iš įrenginių, prijungtų prie HDD
GARSO GROTUVO išorinės įvesties lizdų.
Patarimas
Funkcijos pavadinimo DSEE HX dalis DSEE reiškia skaitmeninį garso pagerinimo variklį
(angl. „Digital Sound Enhancement Engine“) – tai aukštųjų dažnių diapazono
kompensavimo ir aukštos kokybės garso atkūrimo technologija, kurią sukūrė „Sony“.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] – [Audio Settings].
2. Pasirinkite [DSEE HX].
3. Pasirinkite [Auto].
DSEE HX funkcija automatiškai veikia leidžiant suspausto garso šaltinius ir
nenuostolingai suspaustus PCM garso šaltinius. Kai DSEE HX funkcija yra aktyvi,
šviečia DSEE lemputė.
Pastaba
DSEE HX funkcijos ir DSEE funkcijos negalite nustatyti kaip [Auto] vienu metu. DSEE
funkciją nustačius kaip [Auto], DSEE HX funkcijos nustatymas pakeičiamas į [Off].
Patarimas
Taip pat galite nustatyti šią funkciją atkūrimo metu, naudodami meniu „Playback
Options“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Ekranas „Playback Options“
Kaip naudoti DSEE funkciją
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudoti DSEE funkciją
Jei funkcija DSEE (skaitmeninis garso pagerinimo variklis) nustatyta kaip [Auto]
(numatytasis gamyklinis nustatymas), HDD GARSO GROTUVAS perduoda natūralų ir
malonų garsą, atkurdamas aukšto dažnio signalus ir aukštos kokybės stelbiamus garsus,
kurie suspausto garso šaltiniuose paprastai pradingsta suspaudimo metu, arba
atkurdamas aukštos kokybė stelbiamus garsus, kurie gali būti prarasti atliekant PCM garso
šaltinių su nenuostolinguoju suspaudimu kvantavimą.
Kairėje esančiuose paveiksluose vaizduojamas garsas, kai DSEE funkcija nenaudojama, o
dešinėje esančiuose paveiksluose vaizduojamas garsas, kai DSEE funkcija naudojama.
Pastaba
Vykdant DSEE funkciją, PCM garso šaltiniams su nenuostolinguoju suspaudimu
taikomas tik aukštos garso kokybės atkūrimas. DSEE funkcija neveikia naudojant DSD
(DSDIFF, DSF) formatų failus.
DSEE funkcija neveikia, jei garsas įvedamas iš įrenginių, prijungtų prie HDD GARSO
GROTUVO išorinės įvesties lizdų.
Patarimas
DSEE yra skaitmeninis garso pagerinimo variklis (angl. „Digital Sound Enhancement
Engine“) – aukštųjų dažnių diapazono kompensavimo ir aukštos kokybės garso
atkūrimo technologija, kurią sukūrė „Sony“.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] – [Audio Settings].
2. Pasirinkite [DSEE].
3. Pasirinkite [Auto].
DSEE funkcija automatiškai veikia leidžiant suspausto garso šaltinius ir PCM garso
šaltinius su nenuostolinguoju suspaudimu. Kai DSEE funkcija yra aktyvi, šviečia
DSEE lemputė.
Pastaba
DSEE HX funkcijos ir DSEE funkcijos negalite nustatyti kaip [Auto] vienu metu. DSEE
funkciją nustačius kaip [Auto], DSEE HX funkcijos nustatymas pakeičiamas į [Off].
Patarimas
Taip pat galite nustatyti šią funkciją atkūrimo metu, naudodami meniu „Playback
Options“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Ekranas „Playback Options“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudoti funkciją „Tone Control Bypass“ („Tone Control Bypass“)
Kai funkcija „Tone Control Bypass“ nustatyta kaip [On], funkcija „Tone Control“ išjungiama
ir galite klausytis originalaus garso, koks jis yra iš tikrųjų.
Kai ši funkcija nustatyta kaip [Off] (numatytasis gamyklinis nustatymas), atkuriamo garso
bosai ir aukšto dažnio garsai perduodami tokie, kokius nustato funkcija „Tone Control“.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Audio Settings].
2. Pasirinkite [Tone Control Bypass].
3. Pasirinkite [On].
Patarimas
Taip pat galite nustatyti šią funkciją atkūrimo metu, naudodami meniu „Playback
Options“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip naudoti funkciją „Tone Control“ („Tone Control“)
Ekranas „Playback Options“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudoti funkciją „Tone Control“ („Tone Control“)
Naudodami funkciją „Tone Control“ galite reguliuoti bosus ir aukštuosius dažnius pagal
norimą toną. Bosus ir aukštuosius tonus galima reguliuoti nuo –10 iki +10.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Audio Settings].
2. Pasirinkite [Tone Control].
Parodomas ekranas „Tone Control“.
3. Dar kartą paspauskite perjungimo ratuką.
Rodomame ekrane „Tone Control“ bosų stiprinimo piktograma (
) yra paryškinta.
4. Pasukite perjungimo ratuką, kad sureguliuotumėte bosus ir tada jį paspauskite.
Grąžinamas ekranas „Tone Control“.
5. Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte segmentą „Treble“ ir pakartokite 3 bei 4
žingsnių veiksmus.
Bosų ir aukštųjų dažnių nustatymas baigtas.
Pastaba
Jei meniu funkcija [Tone Control Bypass] nustatyta kaip [On], bosų ir aukštųjų dažnių
nustatyti negalite.
„Bass“ arba „Treble“ dažnis lieka fiksuotas, net jei pakeičiate bosų arba aukštųjų dažnių
lygį.
Patarimas
Taip pat galite nustatyti šią funkciją atkūrimo metu, naudodami meniu „Playback
Options“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip naudoti funkciją „Tone Control Bypass“ („Tone Control Bypass“)
Ekranas „Playback Options“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip garso takelius pridėti prie „Favorites“
Mėgstamus garso takelius galite pažymėti
, o nepatikusius –
. Garso takeliai,
pažymėti
, bus užregistruoti „Favorites“, vėliau bet kurį iš šių takelių galėsite pasirinkti iš
„Favorites“ arba leisti visus mėgstamus garso takelius kartu.
1. Kai leidžiamas jums patinkantis garso takelis, paspauskite perjungimo ratuką.
Parodomas ekranas „Playback Options“.
2. Pasirinkite [Favorite].
Dešinėje esantis nustatymas bus paryškintas.
3. Pasirinkite kurį nors nustatymą: [
(nieko)], [ ] arba [ ].
Jei garso takelį pažymėsite [ ], jis bus užregistruotas „Favorites“.
Pastaba
Jei pakeisite šiuo metu leidžiamo garso takelio nustatymą į
, atkūrimas bus
sustabdytas ir garso takelis ateityje nebebus leidžiamas.
Garso takeliai, pažymėti
, nebus leidžiami, kadangi jie neįtraukiami į „Play Queue“.
Pavyzdžiui, kai klausotės visų albumo garso takelių, garso takeliai, pažymėti
, nebus
įtraukti į to albumo atkūrimą. Jei norite leisti failą, pažymėtą
, garso takelį iš sąrašo
pasirinkite tiesiogiai.
Garso takeliai iš „Favorites“ pašalinami šiais atvejais:
jei garso takelis buvo panaikintas iš HDD GARSO GROTUVO standžiojo disko;
jei garso takelis laikomas prijungtame išoriniame standžiajame diske, o šis standusis diskas
buvo atjungtas nuo HDD GARSO GROTUVO;
jei atlikote funkciją „Clear Database“.
jei atlikote HDD GARSO GROTUVO funkciją „Factory Reset“ arba „Format External HDD“.
Patarimas
Naudodamiesi muzikos paslauga „TuneIn“,
galite pažymėti ir mėgstamas radijo
stotis bei programas (*). Radijo stotys ir programos, pažymėtos
, nebus rodomos
sąraše, kurį galite pasiekti pradžios ekrane pasirinkę [Favorites], tačiau galėsite jas
pasiekti pradžios ekrane pasirinkę [Music Services] - [TuneIn] - [Favorites].
Naudodamiesi muzikos paslauga „Spotify“,
galite pažymėti mėgstamus grojaraščius
(*). Grojaraščiai, pažymėti
, nebus rodomi sąraše, kurį galite pasiekti pradžios
ekrane pasirinkę [Favorites], tačiau galėsite juos pasiekti pradžios ekrane pasirinkę
[Music Services] - [Spotify] - [Favorites].
* Kai kurios muzikos paslaugos gali būti nepasiekiamos jūsų šalyje arba regione. Be to, dėl
naudojantis muzikos paslaugomis taikomų apribojimų, tam tikro turinio negalima užregistruoti į
„Favorites“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip leisti garso takelius iš „Favorites“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip leisti garso takelius iš „Favorites“
Garso takeliai, pažymėti
, bus užregistruoti „Favorites“, vėliau bet kurį iš šių takelių
galėsite pasirinkti iš „Favorites“ arba leisti visus mėgstamus garso takelius kartu.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Favorites].
2. Pasirinkite garso takelį, kurį norite leisti.
Pradedama atkurti.
Pastaba
Jei pakeisite „Favorites“ esančio garso takelio nustatymą į
takelis bus pašalintas iš „Favorites“.
Jei pakeisite šiuo metu leidžiamo garso takelio nustatymą į
sustabdytas ir garso takelis ateityje nebebus leidžiamas.
Garso takeliai iš „Favorites“ pašalinami šiais atvejais:
(nieko) arba
, garso
, atkūrimas bus
jei garso takelis buvo panaikintas iš HDD GARSO GROTUVO standžiojo disko;
jei garso takelis laikomas prijungtame išoriniame standžiajame diske, o šis standusis diskas
buvo atjungtas nuo HDD GARSO GROTUVO;
jei atlikote funkciją „Clear Database“.
jei atlikote HDD GARSO GROTUVO funkciją „Factory Reset“ arba „Format External HDD“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip garso takelius pridėti prie „Favorites“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Priekinis skydelis
1. Mygtukas
(maitinimas)
Įjungiamas ir išjungiamas HDD GARSO GROTUVAS.
2. Maitinimo lemputė
Jei HDD GARSO GROTUVAS įjungtas, ši lemputė dega žalia spalva.
3. LCD ekranas
4. Mygtukas HOME
Rodomas pradžios ekranas.
5. Perjungimo ratukas (PUSH ENTER)
Sukdami šį ratuką pasirinkite ekrane rodomus elementus.
Spauskite perjungimo ratuką, kad įvestumėte pasirinktą elementą.
6. Mygtukas
(leisti / pristabdyti)
Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
Spausdinti
7. DSEE lemputė
Įsižiebia, kai aktyvi funkcija DSEE HX arba DSEE.
8. Lizdas PHONES
Prie jo jungiamos ausinės.
9. Mygtukas BACK
Grįžtama į ankstesnį ekraną.
10. Valdiklis VOLUME
Reguliuojamas garsumas.
11. Nuotolinis jutiklis
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Užpakalinis skydelis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lizdas OPTICAL IN
Lizdas COAXIAL IN
LAN (10/100/1000) prievadas
Prievadas EXT ( )
Lizdas AC IN
Lizdai D/A DIRECT・LINE OUT (analoginė išvestis) L/R
Lizdais D/A DIRECT・LINE OUT analoginis signalas išvedamas tiesiogiai per D/A
keitiklį nenaudojant išorinių jungčių arba signalo keitiklių. Taip panaikinama kiek
įmanoma daugiau garso kokybę bloginančių elementų.
Prie išorinio stiprintuvo prijungtą HDD GARSO GROTUVĄ galite naudoti kaip D/A
keitiklį.
Skaitmeninį garso įrenginį galite prijungti prie HDD GARSO GROTUVO lizdo
OPTICAL IN arba COAXIAL IN ir išvesti signalą iš šių lizdų per lizdus D/A
DIRECT・LINE OUT. (Per lizdus D/A DIRECT・LINE OUT neišvedami analoginiai
signalai, įvesti per lizdus LINE IN.)
7. Lizdai LINE IN (analoginė įvestis) L/R
8. Prievadai SPEAKERS (garsiakalbio išvestis) L/R
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Nuotolinio valdymo pultas
1. Mygtukas
(maitinimas)
Įjungiamas ir išjungiamas HDD GARSO GROTUVAS.
2. Mygtukas
(leisti / pristabdyti)
Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
Spausdinti
3. Mygtukai VOLUME +/–
Reguliuojamas garsumas.
4. Mygtukas MUTING
Nutildo garsą. Norėdami išjungti garso nutildymo funkciją, vėl paspauskite mygtuką
MUTING arba paspauskite mygtuką VOLUME +.
5. Mygtukas
(perėjimas į kito garso takelio pradžią, greitas prasukimas pirmyn)
Pereinama į kitą garso takelį. Greitai sukama pirmyn, kai mygtukas paspaudžiamas ir
laikomas nuspaustas.
6. Mygtukas
(perėjimas į dabartinio arba ankstesnio garso takelio pradžią, greitas
prasukimas atgal)
Pereinama į dabartinio arba ankstesnio garso takelio pradžią. Greitai sukama atgal,
kai mygtukas paspaudžiamas ir laikomas nuspaustas.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Pradžios ekranas
Naudodami pradžios ekrane rodomas piktogramas, galite pasirinkti pagrindinį meniu arba
patikrinti HDD GARSO GROTUVO būseną.
1. Pagrindinio meniu rodymo sritis
Rodomi kategorijų meniu, pvz., „Genres“, „Artists“, „Albums“, „Tracks“ ir kiti meniu
elementai, įskaitant nustatymų meniu.
Pasirenkami elementai išvardyti toliau:
„Now Playing“
„Genres“
„Artists“
„Albums“
„Tracks“
„Folders“
„SensMe™ channels“
„Playlists“
„Favorites“
„Music Services“
„External Input“
„Import CD“
„Settings“
Pasirinkus vieną iš šių elementų, ekrane parodomas sąrašas, kuriame galima
pasirinkti standžiajame diske laikomus elementus arba konfigūruoti įvairius
nustatymus.
2. Indikatoriai
Šioje srityje pateikiamos piktogramos, nurodančios HDD GARSO GROTUVO
būseną, kai rodomas pradžios ekranas.
Piktogramos, nurodančios tinklo ryšio būseną:
(laidinis LAN ryšys),
(nepavyko užmegzti laidinio LAN ryšio),
(belaidis
LAN ryšys),
(nepavyko užmegzti belaidžio LAN ryšio)
Piktogramos, kurios nurodo atkūrimo būseną:
(leidžiama),
(leidžiama muzikos paslauga),
(prijungtas išorinis garso
įrenginys)
Piktogramos, nurodančios perdavimo ir registravimo būseną:
(perduodami ir registruojami muzikos failai),
(perdavimo budėjimo būsena
(liko neišanalizuoto garso turinio)
Pridėjus muzikos failų, failų skaičius nurodomas greta
(perduodami ir
registruojami muzikos failai).
Jei [Auto Gracenote Access] nustatyta kaip [On],
(perduodami ir registruojami
muzikos failai) bus rodoma tam tikrą laiką po to, kai nebebus rodomas failų skaičius.
Jei [Auto Gracenote Access] nustatyta kaip [Off] arba jei nepavyko pasiekti „Gracenote“
serverio,
(perdavimo budėjimo būsena (liko neišanalizuoto garso turinio) bus rodoma
ir po to, kai nebebus rodomas failų skaičius.
Išjungimo laikmačio piktograma:
(nustatytas išjungimo laikmatis)
Parinkčių meniu, esantys sąrašo ekranuose
Pradžios ekrane pasirinkite „Albums“, „Tracks“ arba „Folders“, kad būtų parodytas sąrašo
ekranas, tada paspauskite ir palaikykite nuspaustą perjungimo ratuką, pasirinkdami
elementą iš albumų, garso takelių arba aplankų sąrašo, kad būtų parodytas parinkčių
meniu.
Galite naudoti toliau nurodytas parinkčių meniu funkcijas:
Albumų sąrašo ekranas
[Get music info]: HDD GARSO GROTUVAS prisijungia prie „Gracenote“ serverio, kad
gautų muzikos informaciją apie albumo garso takelius.
[Merge albums]: pasirinktą albumą galima susieti su vienu iš albumų, kurie rodomi kaip
galimi albumai. (To paties aplanko albumai rodomi kaip galimi albumai.)
[Edit SensMe™ channels]: galite atkurti albumo garso takelių numatytąjį „SensMe™“
kanalų nustatymą arba atšaukti garso takelių registraciją.
[Delete]: panaikinamas šiuo metu pasirinktas albumas.
Garso takelių sąrašo ekranas
[Get music info]: HDD GARSO GROTUVAS prisijungia prie „Gracenote“ serverio, kad
gautų garso takelio muzikos informaciją.
[Edit SensMe™ channels]: Galite redaguoti pasirinkto garso takelio „SensMe™“
kanalus arba atkurti numatytuosius nustatymus.
[Delete]: panaikinamas šiuo metu pasirinktas garso takelis.
Aplankų sąrašo ekranas
[Get music info]: HDD GARSO GROTUVAS prisijungia prie „Gracenote“ serverio, kad
gautų aplankų sąraše rodomų failų muzikos informaciją. (Antriniuose aplankuose
esančių failų muzikos informacija nebus gaunama.)
[Edit SensMe™ channels]: galite atkurti aplankuose esančių failų numatytąjį
„SensMe™“ kanalų nustatymą arba atšaukti garso takelių registraciją.
[Delete]: panaikinamas šiuo metu pasirinktas aplankas arba failas.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Registruoto muzikos failo informacija
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdote HDD GARSO
GROTUVĄ)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Atkūrimo ekranas
1. Atkuriamo failo informacija
Rodomas albumo viršelis, garso takelio pavadinimas, atlikėjas, albumo pavadinimas
ir failo pavadinimas.
2. Nuorodų sritis
Rodomi patarimai ar nuorodos, kokius veiksmus galima atlikti leidžiant garso takelį.
3. Garso takelio žymėjimas
Rodoma, kaip pažymėtas dabartinis garso takelis. Mėgstamus garso takelius galite
pažymėti
, jei šiuo metu leidžiamas garso takelis bus pažymėtas
, tai bus
rodoma šioje srityje.
4. Failo formato informacija
Rodoma tokia informacija, kaip failo formatas, diskretizavimo dažnis, plotis bitais,
dažnis bitais ir pan.
5.
6.
7.
8.
Rodoma informacija skiriasi pagal pasirinkto failo formatą.
Laiko informacija, atkūrimo būsena
Rodoma atkūrimo būsena ( : leidžiama, : pristabdyta ir pan.), praėjęs laikas ir
garso takelio ilgis.
Atkūrimo eigos juosta
Rodoma dabar leidžiamo garso takelio eiga.
DSEE HX/DSEE būsena
Nurodoma, kad aktyvi funkcija DSEE HX arba funkcija DSEE.
Atkūrimo režimai
Rodomas maišytojo leidimo ir (arba) pakartotinio leidimo nustatymas.
Pastaba
Kai kurių muzikos failų informacija gali būti rodoma netinkamai.
Jei muzikos failo informacijos nėra, HDD GARSO GROTUVAS automatiškai prisijungia
prie „Gracenote“ duomenų bazės ir gauna bei pateikia tiek muzikos failo informacijos,
kiek įmanoma.
Leidžiant VBR (kintama sparta bitais) užkoduotus muzikos failus, praėjęs laikas, garso
takelio ilgis ir eigos juosta gali neatitikti tikrosios failo būsenos.
Leidžiant VBR (kintama sparta bitais) užkoduotus muzikos failus, rodomas dažnis bitais
gali būti ne visada tikslus.
Patarimas
Jei paspausite perjungimo ratuką, kai rodomas atkūrimo ekranas, bus parodytas
ekranas „Playback Options“.
Jei perjungimo ratuką pasuksite per du ar daugiau spragtelėjimų, kai rodomas atkūrimo
ekranas, bus parodytas ekranas „Play Queue“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Ekranas „Playback Options“
Ekranas „Play Queue“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Ekranas „Playback Options“
Jei paspausite perjungimo ratuką, kai leidžiamas garso takelis, bus parodytas ekranas
„Playback Options“.
Ekrane „Playback Options“ galite konfigūruoti įvairius atkūrimo nustatymus, pvz., atkūrimo
režimą ir garso kokybės nustatymus.
„Shuffle“
Garso takelius galite leisti atsitiktine tvarka (maišytasis leidimas). Nustatymą galite rinktis
iš [Off], [Tracks], [Albums], [Folders] (tik kai pradedate leisti, pradžios ekrane pasirinkę
[Folders]). Jei pasirinksite [Albums] arba [Folders], albumai arba aplankai bus leidžiami
sumaišyti, bet atskiri garso takeliai iš kiekvieno albumo ar aplanko bus leidžiami jų pradine
tvarka.
„Repeat“
Garso takelius galite leisti kelis kartus (pakartotinis leidimas). Galite pasirinkti nustatymą iš
[Off], [1 Track], [All tracks].
„Favorite“
Mėgstamus garso takelius galite pažymėti
takelį pažymėti
. Taip pat galite pašalinti
arba garso
.
DSEE HX
Funkciją DSEE HX galite nustatyti kaip [Auto] arba [Off].
DSEE
Funkciją DSEE galite nustatyti kaip [Auto] arba [Off].
„Tone Control Bypass“
Galite pasirinkti, ar funkciją „Tone Control Bypass“ išjungti [Off] (garso kokybė keičiama
naudojant funkciją „Tone Control“), ar įjungti [On] (funkcija „Tone Control“ nenaudojama ir
garso kokybė išlieka tokia pati).
„Tone Control“
Naudodami šią funkciją galite pakeisti garso kokybę. Kai funkcija „Tone Control Bypass“
nustatyta kaip [On], funkcijos „Tone Control“ nustatyti negalite.
„Go to album“
Galite pereiti tiesiai nuo tuo metu leidžiamo garso takelio prie albumo, iš kurio yra šis
garso takelis.
„Get music info“
HDD GARSO GROTUVAS prisijungia prie „Gracenote“ serverio, kad gautų muzikos
informaciją apie tuo metu leidžiamą garso takelį.
Pasirinkite norimą parinktį iš muzikos informacijos, o tada pasirinkite [Use]. Muzikos
informacija bus užregistruota šiuo metu leidžiamam garso takeliui.
„Edit SensMe™ channels“
Galite redaguoti šiuo metu leidžiamo garso takelio „SensMe™“ kanalus arba atkurti
numatytuosius nustatymus.
„Delete“
Galite panaikinti šiuo metu leidžiamą garso takelį.
Jei garso takelį panaikinsite, atkūrimas bus sustabdytas.
„Sleep“
Galite nustatyti išjungimo laikmatį. Praėjus nustatytam laikui HDD GARSO GROTUVAS
automatiškai išjungiamas.
Pastaba
Maišytojo leidimo režimas automatiškai nustatytas kaip [Tracks], o kartojimo režimas –
[All tracks]. Kol leidžiamas kanalas, jų keisti negalima. Šie leidimo režimai yra aktyvūs
tik tada, kai HDD GARSO GROTUVU leidžiami „SensMe™“ kanalai.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip pasirinkti atkūrimo būdus
Atkūrimo ekranas
Ekranas „Play Queue“
Kaip naudoti DSEE HX funkciją
Kaip naudoti DSEE funkciją
Kaip naudoti funkciją „Tone Control Bypass“ („Tone Control Bypass“)
Kaip naudoti funkciją „Tone Control“ („Tone Control“)
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdote HDD GARSO
GROTUVĄ)
Kaip nustatyti išjungimo laikmatį („Sleep“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Ekranas „Play Queue“
Jei perjungimo ratuką pasuksite per du ar daugiau spragtelėjimų, kai leidžiamas garso
takelis, bus parodytas ekranas „Play Queue“.
„Play Queue“ yra visų takelių, kuriuos dabar pasirinkote leisti, sąrašas, pvz., visi tam tikro
atlikėjo garso takeliai arba garso takeliai iš tam tikro albumo.
Žymėjimo būsena (
arba
) rodoma kiekvieno garso takelio dešinėje.
Jei leisti pradedate pradžios ekrane pasirinkdami [Folders], ekrane „Play Queue“ vietoj
garso takelių pavadinimų rodomi failų pavadinimai.
Patarimas
Galite pasukti perjungimo ratuką, kad pasirinktumėte garso takelį ir paspausti
perjungimo ratuką, kad pasirinktą garso takelį paleistumėte.
Jei norite grįžti į atkūrimo ekraną, paspauskite mygtuką BACK.
Jei HDD GARSO GROTUVO nenaudosite apie 15 sekundžių, ekranas „Play Queue“
bus automatiškai uždarytas ir bus grąžintas atkūrimo ekranas.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Atkūrimo ekranas
Ekranas „Playback Options“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Tinklo nustatymai
Kaip prisijungti prie tinklo („Internet Settings“)
Kaip peržiūrėti tinklo būseną („View Network Status“)
Kaip pakeisti HDD GARSO GROTUVO įrenginio pavadinimą, rodomą tinkle („Device
Name“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD nustatymai
Kaip peržiūrėti standžiojo disko būseną („View HDD Status“)
Kaip iš naujo nuskaityti standųjį diską („Rescan HDD“)
Kaip suformatuoti išorinį standųjį diską („Format External HDD“)
Kaip saugiai pašalinti išorinį standųjį diską („Remove External HDD Safely“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Garso nustatymai
Kaip naudoti DSEE HX funkciją
Kaip naudoti DSEE funkciją
Kaip naudoti funkciją „Tone Control Bypass“ („Tone Control Bypass“)
Kaip naudoti funkciją „Tone Control“ („Tone Control“)
Kaip naudoti leidimo be tarpų funkciją („Gapless Playback“)
Kaip naudoti garsumo normalizavimo funkciją („Volume Normalization“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Sistemos nustatymai
Kaip pasirinkti ekrano kalbą („Language“)
Kaip pasirinkti muzikos informacijos teksto kodavimo tipą („Text encoding“)
Kaip reguliuoti šviesumą („Brightness“)
Kaip nustatyti tinklo budėjimo režimą („Network Standby“)
Automatinio budėjimo režimo funkcijos nustatymas („Auto Standby“)
Kaip nustatyti išjungimo laikmatį („Sleep“)
Kaip nustatyti automatinės prieigos prie „Gracenote“ serverio funkciją („Auto Gracenote
Access“)
Kaip gauti pranešimus apie programinės įrangos naujinius („Software Update Notification“)
Kaip pamatyti dabartinę sistemos informaciją („System Information“)
Kaip pamatyti programinės įrangos licenciją („Software License“)
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus („Factory Reset“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Tinklo atnaujinimas
Programinės įrangos naujinimas („Network Update“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip sukurti atsarginę duomenų kopiją
Rekomenduojame pasirinktinai turėti HDD GARSO GROTUVO standžiajame diske
laikomo turinio (tai jūsų kompiuterio turinio kopija) atsarginę kopiją.
Jei kompiuteryje nebeturite pradinių duomenų, rekomenduojame nusikopijuoti HDD
GARSO GROTUVO standžiajame diske laikomą turinį į kompiuterį, kad turėtumėte
atsarginę kopiją.
Prieš siųsdami HDD GARSO GROTUVĄ taisyti, būtinai susikurkite atsargines duomenų
kopijas.
Daugiau informacijos apie tai, kaip nukopijuoti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO į
kompiuterį kaip atsarginę kopiją, žr. toliau išvardytose susijusiose temose.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Windows“)
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Mac“)
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija sukurta
kompiuteryje (skirta „Windows“)
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija sukurta
kompiuteryje (skirta „Mac“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje
(skirta „Windows“)
Rekomenduojame kompiuteryje sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų
kopiją, jei ruošiatės HDD GARSO GROTUVĄ nešti taisyti arba jei kompiuteryje nėra
originalių muzikos failų.
Kurdami atsarginę kopiją turite naudoti kompiuteryje įdiegtą programą „HAP Music
Transfer“. Įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS įjungtas.
1. Atidarykite „HAP Music Transfer“ kontekstinį meniu, kompiuterio užduočių dėkle
pasirinkdami
(„HAP Music Transfer“ piktogramą), tada pasirinkite [Explore HAP].
Atidaromas „Explorer“ langas ir rodomos galimų bendrinamų aplankų piktogramos.
([HAP_Internal] nurodo vidinį standųjį diską, o [HAP_External] – išorinį standųjį diską,
jei šis prijungtas.)
2. Pasirinkite [HAP_Internal] (kad pasirinktumėte vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (kad pasirinktumėte išorinį standųjį diską), o tada raskite ir pasirinkite
aplanką su muzikos failais, kurių atsarginę kopiją norite kurti.
3. Vilkdami nukopijuokite muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO į norimą aplanką
kompiuteryje.
Pastaba
Neperduokite muzikos failų, kai naršyklėje „Explorer“ naudojant „HAP Music Transfer“
kuriama atsarginė muzikos failų kopija.
Neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, kai
naršyklėje „Explorer“ kuriama atsarginė muzikos failų kopija.
Nustatykite HDD GARSO GROTUVO funkcijos [Auto Standby] parinktį [Off], kai kuriate
atsarginę kopiją.
Patarimas
Jei vidiniame arba išoriniame standžiajame diske norite kurti viso turinio atsarginę
kopiją, į kompiuterį nukopijuokite visus aplankus (arba failus), esančius iškart po
[HAP_Internal] arba [HAP_External].
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija sukurta
kompiuteryje (skirta „Windows“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje
(skirta „Mac“)
Rekomenduojame kompiuteryje sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų
kopiją, jei ruošiatės HDD GARSO GROTUVĄ nešti taisyti arba jei kompiuteryje nėra
originalių muzikos failų.
Kurdami atsarginę kopiją turite naudoti kompiuteryje įdiegtą programą „HAP Music
Transfer“. Įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS įjungtas.
1. Kompiuterio doke atidarykite „HAP Music Transfer“ kontekstinį meniu, pasirinkdami
(„HAP Music Transfer“ piktogramą), tada pasirinkite [Explore HAP].
Atidaromas „Finder“ ir rodomos galimų bendrinamų aplankų piktogramos.
([HAP_Internal] nurodo vidinį standųjį diską, o [HAP_External] – išorinį standųjį diską,
jei šis prijungtas.)
2. Pasirinkite [HAP_Internal] (kad pasirinktumėte vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (kad pasirinktumėte išorinį standųjį diską), o tada raskite ir pasirinkite
aplanką su muzikos failais, kurių atsarginę kopiją norite kurti.
3. Vilkdami nukopijuokite muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO į norimą aplanką
kompiuteryje.
Pastaba
Neperduokite muzikos failų, kai „Finder“, naudojant „HAP Music Transfer“, kuriama
atsarginė muzikos failų kopija.
Neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, kai
„Finder“ kuriama atsarginė muzikos failų kopija.
Nustatykite HDD GARSO GROTUVO funkcijos [Auto Standby] parinktį [Off], kai kuriate
atsarginę kopiją.
Patarimas
Jei vidiniame arba išoriniame standžiajame diske norite kurti viso turinio atsarginę
kopiją, į kompiuterį nukopijuokite visus aplankus (arba failus), esančius iškart po
[HAP_Internal] arba [HAP_External].
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija sukurta
kompiuteryje (skirta „Mac“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija
sukurta kompiuteryje (skirta „Windows“)
Jei norite atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kuriuos kaip atsarginę
kopiją nukopijavote į kompiuterį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Perduodami failų atsarginę kopiją atgal į grotuvą, turite naudoti kompiuteryje įdiegtą
programą „HAP Music Transfer“. Įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS įjungtas.
1. Atidarykite „HAP Music Transfer“ kontekstinį meniu, kompiuterio užduočių dėkle
pasirinkdami
(„HAP Music Transfer“ piktogramą), tada pasirinkite [Explore HAP].
Atidaromas „Explorer“ langas ir rodomos galimų bendrinamų aplankų piktogramos.
([HAP_Internal] nurodo vidinį standųjį diską, o [HAP_External] – išorinį standųjį diską,
jei šis prijungtas.)
2. Pasirinkite [HAP_Internal] (kad pasirinktumėte vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (kad pasirinktumėte išorinį standųjį diską), o tada raskite ir pasirinkite
aplanką su muzikos failais, kuriuos norite atkurti.
3. Vilkdami nukopijuokite muzikos failus iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ.
Pastaba
Neperduokite muzikos failų, kai vykdomas failų atsarginių kopijų perdavimas iš
kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ naudojant „HAP Music Transfer“.
Neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, kai
vykdomas failų atsarginių kopijų perdavimas iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ.
Vienu metu neperduokite failų atsarginių kopijų iš dviejų arba daugiau kompiuterių.
Patarimas
Jei norite atgal į grotuvą perduoti viso turinio failų atsargines kopijas, saugomas
vidiniame arba išoriniame standžiajame diske, pasirinkite atsarginių kopijų aplanką ir
programos „HAP Music Transfer“ lange „Contents Settings“ pažymėkite „Watch“.
Atidarykite langą „Transfer Settings“ langą ir pasirinkite [Transferred Files List]
konfigūracijos parinktį [Clear] perdavimų retrospektyvai panaikinti, o tada automatiškai
arba neautomatiškai perkelkite failus.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Windows“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kurių atsarginė kopija
sukurta kompiuteryje (skirta „Mac“)
Jei norite atgal į HDD GARSO GROTUVĄ perduoti muzikos failus, kuriuos kaip atsarginę
kopiją nukopijavote į kompiuterį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Perduodami failų atsarginę kopiją atgal į grotuvą, turite naudoti kompiuteryje įdiegtą
programą „HAP Music Transfer“. Įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS įjungtas.
1. Kompiuterio doke atidarykite „HAP Music Transfer“ kontekstinį meniu, pasirinkdami
(„HAP Music Transfer“ piktogramą), tada pasirinkite [Explore HAP].
Atidaromas „Finder“ ir rodomos galimų bendrinamų aplankų piktogramos.
([HAP_Internal] nurodo vidinį standųjį diską, o [HAP_External] – išorinį standųjį diską,
jei šis prijungtas.)
2. Pasirinkite [HAP_Internal] (kad pasirinktumėte vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (kad pasirinktumėte išorinį standųjį diską), o tada raskite ir pasirinkite
aplanką su muzikos failais, kuriuos norite atkurti.
3. Vilkdami nukopijuokite muzikos failus iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ.
Pastaba
Neperduokite muzikos failų, kai vykdomas failų atsarginių kopijų perdavimas iš
kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ naudojant „HAP Music Transfer“.
Neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, kai
vykdomas failų atsarginių kopijų perdavimas iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ.
Vienu metu neperduokite failų atsarginių kopijų iš dviejų arba daugiau kompiuterių.
Patarimas
Jei norite atgal į grotuvą perduoti viso turinio failų atsargines kopijas, saugomas
vidiniame arba išoriniame standžiajame diske, pasirinkite atsarginių kopijų aplanką ir
programos „HAP Music Transfer“ lange „Contents Settings“ pažymėkite „Watch“.
Atidarykite langą „Transfer Settings“ langą ir pasirinkite [Transferred Files List]
konfigūracijos parinktį [Clear] perdavimų retrospektyvai panaikinti, o tada automatiškai
arba neautomatiškai perkelkite failus.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Mac“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Dizainas ir specifikacijos
GARSO SISTEMOS GALIOS SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR BENDRASIS HARMONINIS IŠKRAIPYMAS (tik JAV ir
Kanadai skirti modeliai):
esant 4 omų apkrovai, veikiant abiem kanalams, 20–20 000 Hz, kai nominali minimali
vieno kanalo RMS galia yra 32 W, bendrasis harmoninis iškraipymas yra ne didesnis nei
10 % nuo 250 mW nominalios išvesties.
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (išskyrus Kinijai skirtus modelius): 40 W + 40 W (esant 4 omams, 1
kHz, 10 % THD).
IŠVESTIES GALIA (Kinijai skirti modeliai: 38 W + 38 W (esant 4 omams, 1 kHz, 10 %
THD).
Nominali išvesties galia (išskyrus Kinijai skirtus modelius): 35 W + 35 W (esant 4 omams,
1 kHz, 0,9 % THD).
Garsiakalbių pilnutinių varžų suderinimas: 4–16 omų
Signalo ir triukšmo santykis: 100 dB (20 kHz LPF, A tinklas)
Dažnio atsakas: nuo 10 Hz iki 100 kHz (+0 dB, –3 dB) (4 omai, LINE IN)
Tinklas
Laidinis LAN
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
Belaidis LAN
Suderinami standartai: IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas / kanalas: 2,4 GHz diapazonas, 1–11 kanalai (JAV ir Kanadai skirti
modeliai), 1–13 kanalai (Europai skirti modeliai)
HDD
Talpa
500 GB (*)
* Tam tikra talpos dalis naudojama duomenims tvarkyti. Todėl vartotojas iš tikrųjų gali naudoti mažiau
nei 500 GB.
Palaikomas atkūrimo formatas
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC, ALAC, „ATRAC Advanced Lossless“,
ATRAC, MP3, AAC, WMA (2 kanalai)
Lizdai
Įvestis
COAXIAL IN
Įvesties pilnutinė varža: 75 omai
Palaikomas atkūrimo formatas: LPCM 2ch
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų, 24 bitai
OPTICAL IN
Palaikomas atkūrimo formatas: LPCM 2ch
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kvantavimo bitai: 16 bitų, 24 bitai
LINE IN 1, 2
Įvesties jautrumas: 500 mV
Įvesties pilnutinė varža: 100 kiloomų
Išvestis
Išvesties lizdai
LINE OUT
Išvesties pilnutinė varža: 2,2 kiloomai
Nuo 2 Hz iki 80 kHz (–3 dB)
PHONES (ausinių lizdas)
Erdvinio garso lizdas: 8 omai arba daugiau
Prievadas EXT
A tipo USB, didelės spartos USB
Bendroji informacija ir kt.
Maitinimo reikalavimai
JAV ir Kanadai skirti modeliai: 120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Europai skirti modeliai: 230 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Kinijai skirti modeliai: 220 V kintamoji srovė, 50 Hz
Energijos sąnaudos
JAV ir Kanadai skirti modeliai
Įjungus: 80 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [Off]): 0,3 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On] ir naudojamas laidinis
LAN): 2,6 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On] ir naudojamas belaidis
LAN): 2,8 W
Europai ir Kinijai skirti modeliai
Įjungus: 85 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [Off]): 0,3 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On] ir naudojamas laidinis
LAN): 2,6 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On] ir naudojamas belaidis
LAN): 2,8 W
Apytiksliai matmenys (plotis / aukštis / storis)
265 mm × 88 mm × 304 mm (10 1/2 col. × 3 1/2 col. × 12 col.), įskaitant išsikišusias dalis ir
valdiklius
Apytikslis svoris
5,8 kg (12 svarų 12 5/8 unc.)
Pridėti priedai
Žr. „Komplekte esantys priedai“.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD GARSO GROTUVO programinės įrangos naujiniai
Jei galima atnaujinti HDD GARSO GROTUVO programinę įrangą, naudojant funkciją
„Network Update“, ekrane pateikiamas pranešimas [A new version of the software is
available. Update the software now? To update later, go to the "Settings" menu and select
"Network Update". For details on updates, see the Sony website.]. (HDD GARSO
GROTUVAS nustatytas pranešti jums apie naujinius, jei funkcija [Software Update
Notification] nustatyta kaip [On] – tai numatytasis gamyklinis nustatymas.)
Atnaujindami programinę įrangą galite atnaujinti HDD GARSO GROTUVO funkcijas.
Kai parodomas pirmiau pateiktas pranešimas, pasirinkite [Now] arba [Later], kad
atnaujintumėte HDD GARSO GROTUVĄ.
Jei pasirinkote [Now]: vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad atnaujintumėte
programinę įrangą.
Jei pasirinkote [Later]: norėdami atnaujinti programinę įrangą, pradžios ekrane
pasirinkite [Settings] - [Network Update].
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip gauti pranešimus apie programinės įrangos naujinius („Software Update Notification“)
Programinės įrangos naujinimas („Network Update“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Muzikos failų registravimas HDD GARSO GROTUVE
Muzikos failus perdavus į HDD GARSO GROTUVĄ, šalia
(piktograma, nurodanti
perdavimo ir registravimo būseną) atsiranda skaitiklis, nurodantis perduotų ir
neišanalizuotų muzikos failų skaičių.
Perdavus muzikos failus, HDD GARSO GROTUVAS pradeda juos analizuoti ir
registruoti HDD GARSO GROTUVE. Registruojant muzikos failus, šalia
esančiame
skaitiklyje rodomas skaičius mažėja. Visus muzikos failus užregistravus HDD GARSO
GROTUVE, skaitiklis išnyksta.
Kai HDD GARSO GROTUVAS analizuoja muzikos failus, rodoma piktograma
.
Maksimalus galimų registruoti muzikos failų skaičius (jį viršijus gali
sutrikti įrenginio veikimas)
HDD GARSO GROTUVE galima tvarkyti iki 20 000 muzikos failų.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Registruoto muzikos failo informacija
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Atsargumo priemonės dėl įkaitimo
Veikdamas HDD GARSO GROTUVAS įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat
naudosite HDD GARSO GROTUVĄ nustatę didelį garsumą, korpuso viršus, šonai ir
apačia gerokai įkais (*). Kad nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
Be to, nelaikykite HDD GARSO GROTUVO uždaroje erdvėje. Kad neįkaistų HDD GARSO
GROTUVO vidus, HDD GARSO GROTUVĄ naudokite gerai vėdinamoje vietoje.
* Korpuso apačia gali taip įkaisti, kad ją palietus galima nudegti.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Atsargumo priemonės dėl garsiakalbių trumpojo jungimo
Jei į garsiakalbius tiekiama neįprasta srovė, atkūrimo garsumas sumažėja arba garsas
neišvedamas.
Taip būna dėl garsiakalbių kabelių trumpojo jungimo, kai aktyvinama HDD GARSO
GROTUVO viduje įmontuota apsauginė grandinė.
Tokiu atveju išjunkite HDD GARSO GROTUVĄ. Patikrinkite garsiakalbių jungtis ir vėl
įjunkite maitinimą.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Pastabos apie vidinį standųjį diską
Standžiajame diske galite laikyti didelį kiekį duomenų arba duomenis, kurių ilgas įrašymo
laikas, taip pat lengvai atkurti duomenis iš norimos dalies.
Atsižvelkite į toliau nurodytus perspėjimus.
Nesutrenkite HDD GARSO GROTUVO ir saugokite jį nuo vibracijos. Nestatykite HDD
GARSO GROTUVO nestabilioje vietoje.
Saugokite HDD GARSO GROTUVĄ nuo staigių temperatūros pokyčių (10 °C (50 °F) ar
daugiau per valandą). Kitaip gali kondensuotis drėgmė.
Prieš perkeldami HDD GARSO GROTUVĄ atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
nuo sieninio elektros lizdo.
Prieš atjungdami kintamosios srovės maitinimo laidą, patikrinkite toliau nurodytus
dalykus.
Įsitikinkite, kad nuo HDD GARSO GROTUVO išjungimo praėjo 1 minutė.
Įsitikinkite, kad LCD ekranas išjungtas.
Nebandykite HDD GARSO GROTUVE pakeisti standžiojo disko arba jį įdėti. Kitaip
galite sugadinti įrenginį.
Jei dėl kokios nors priežasties standusis diskas bus sugadintas, atkurti duomenų
negalėsite.
Dėl standžiojo disko pobūdžio nerekomenduojame jame saugoti duomenų ilgą laiką.
Apie vidinio standžiojo disko taisymą
Atliekant taisymo darbus ar diagnostinius patikrinimus gali reikėti pasiekti standžiajame
diske saugomus duomenis taisymo ir testavimo tikslais, siekiant išsiaiškinti, kaip kilo
problema, ir rasti galimus sprendimo būdus. Tačiau „Sony“ nekurs failų pavadinimų ar
bet kokios kitos informacijos dublikatų ir jų neišsaugos.
Jei reikalingas pakeitimas ar inicijavimas, standusis diskas bus suformatuotas mūsų
nuožiūra. Atminkite, kad visi standžiajame diske esantys duomenys bus ištrinti
(duomenys, saugomi autorių teisių įstatymų).
„Sony“ taikys griežtas, bet pagrįstai ribotas kontrolės priemones, susijusias su pakeisto
standžiojo disko saugojimu ir išmetimu, ir prisiims visą atsakomybę siekdama užtikrinti,
kad trečiosios šalys, įskaitant už įrenginio saugojimą ir išmetimą atsakingus verslo
partnerius, tinkamai elgtųsi su standžiajame diske esančiais duomenimis.
Atsisakymas mokėti kompensaciją už prarastus įrašus
„Sony“ nebus laikoma atsakinga ir nemokės kompensacijų už jokius prarastus įrašus ar
susijusius nuostolius, įskaitant atvejus, jei duomenys neįrašomi į HDD GARSO GROTUVĄ
ar išorinę laikmeną / įrašymo įrenginį dėl su HDD GARSO GROTUVO gedimu susijusių
priežasčių arba jei įrašo duomenys prarandami ar sugadinami dėl HDD GARSO
GROTUVO ar išorinių laikmenų / įrašymo įrenginio gedimo arba dėl atliktų HDD GARSO
GROTUVO taisymo darbų. „Sony“ jokiomis aplinkybėmis neatkurs duomenų ir nekurs jų
dublikatų.
Rekomenduojame atitinkamai pasidaryti HDD GARSO GROTUVO standžiajame diske
laikomų duomenų (tai jūsų kompiuterio duomenų kopija) atsarginę kopiją.
Jei kompiuteryje nebėra pradinių duomenų, rekomenduojame HDD GARSO GROTUVO
standžiajame diske esančius duomenis nukopijuoti į kompiuterį ir sukurti atsarginę jų
kopiją.
Prieš siųsdami HDD GARSO GROTUVĄ taisyti būtinai sukurkite atsargines duomenų
kopijas, kaip aprašyta pirmiau.
Daugiau informacijos apie tai, kaip nukopijuoti HDD GARSO GROTUVO standžiojo disko
turinį į kompiuterį, žr. toliau išvardytose susijusiose temose, pasinaudodami pateiktomis
nuorodomis.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip sukurti atsarginę duomenų kopiją
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Windows“)
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Mac“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Naudojimo atsargumo priemonės
Atsargumo priemonės atjungiant kintamosios srovės maitinimo laidą
Įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS veikia budėjimo režimu, kai kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjungiate nuo sieninio elektros lizdo (maitinimo
tinklo).
Jei kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjungsite, kai įrenginys
naudojamas, galite prarasti duomenis arba įrenginys gali sugesti.
Valymas
Korpusą, skydelius ir valdymo rankenėles valykite minkštu sausu audiniu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei kilo su HDD GARSO GROTUVU susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Prekių ženklai
ATRAC, ATRAC3, „ATRAC3plus“, „ATRAC Advanced Lossless“ ir jų logotipai yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
„DSEE“ ir „DSEE HX“ yra registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
„SensMe™“ ir „SensMe™“ logotipas yra „Sony Mobile Communications AB“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“ ir „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba)
kitose šalyse.
Šiam gaminiui taikoma tam tikrų „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisių
apsauga. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos
draudžiama naudoti technologiją ne šiame gaminyje arba ją platinti.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„Mac“, „Mac OS“ ir „iTunes“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose
šalyse.
„iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose
šalyse.
IOS yra „Cisco“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse,
naudojamas pagal licenciją.
„Google Play“, „Android“, „YouTube“ ir jų logotipai yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji prekių ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™ ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ ženklai.
„Gracenote®“, „Gracenote“ ženklas bei logotipas, taip pat logotipas „Powered by
Gracenote“ yra „Gracenote, Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai
Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
Į šį gaminį įtraukta „Spotify“ programinė įranga, kuriai taikomos trečiųjų šalių licencijos.
Jas rasite toliau nurodytoje svetainėje(*).
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/
„Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra „Spotify Group“ prekių ženklai (*).
* Ši funkcija gali būti nepasiekiama kai kuriose šalyse/regionuose.
T-1380008
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Šiame žinyne ženklai TM ir ® nenurodomi.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Bendroji informacija
Maitinimas automatiškai išjungiamas.
Maitinimas automatiškai įjungiamas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Nepavyksta perduoti muzikos failų naudojant „HAP Music Transfer“.
Norite perduoti muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos nuvilkdami, bet nežinote,
kaip tai padaryti (skirta „Windows“).
Norite perduoti muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos nuvilkdami, bet nežinote,
kaip tai padaryti (skirta „Mac“).
HDD GARSO GROTUVO nepavyksta valdyti naudojant „HDD Audio Remote“.
Naudojamas HDD GARSO GROTUVAS veikia lėtai.
Nepavyksta muzikos failų nukopijuoti iš CD.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Garsas / atkūrimas
Garso nėra arba garsas trūkinėja.
Girdimas garsus ūžesys arba triukšmas.
Nepavyksta paleisti garso takelių.
Nerodomi kai kurie garso takeliai.
Atkūrimas sustabdytas.
To paties albumo garso takeliai registruojami skirtinguose albumuose.
Skirtingų albumų garso takeliai registruojami viename albume.
HDD GARSO GROTUVE nerodomas albumo viršelio vaizdas arba jis skiriasi nuo muzikos
failų tvarkymo programinėje įrangoje rodomo albumo viršelio vaizdo.
HDD GARSO GROTUVE nerodomas garso takelio ar albumo pavadinimas arba jis skiriasi
nuo muzikos failų tvarkymo programinėje įrangoje rodomo garso takelio ar albumo
pavadinimo.
Bandant gauti muzikos informaciją, suliejant albumus arba redaguojant „SensMe™“
kanalus, rodomas klaidos pranešimas ir negalima atlikti veiksmo.
Nepavyksta prisijungti prie muzikos paslaugų arba tam tikru dienos metu kai kurios stotys
ar programos yra pertraukiamos.
Naudojant „TuneIn“, rodomas pranešimas [Current operation not available due to account
restrictions.].
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Jungtys
Spaudžiant WPS mygtuką nepavyksta kompiuterio prijungti prie tinklo
Nepavyksta prisijungti prie tinklo arba tinklo ryšys nestabilus.
Belaidžio ryšio maršrutizatorius, kurį norite prijungti, nerodomas belaidžių tinklų sąraše.
Muzikos failų perdavimas į HDD GARSO GROTUVĄ ir registravimas trunka ilgai.
Norite išjungti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) funkciją, bet nežinote, kaip tai padaryti.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Standusis diskas
Išorinis standusis diskas neatpažįstamas.
Kai kurie muzikos failai neperduodami.
Su HDD GARSO GROTUVU naudotas išorinis standusis diskas negali būti naudojamas su
kompiuteriu.
Norite panaikinti muzikos failus, bet nežinote, kaip tai padaryti.
HDD GARSO GROTUVE nerodoma išorinių standžiųjų diskų informacija.
Rodomas pranešimas [Unformatted external HDD has been connected. Format the HDD?]
rodomas, kai išorinį standųjį diską prijungiate prie prievado EXT, esančio HDD GARSO
GROTUVO galiniame skydelyje.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Jei nepavyko išspręsti problemos
Kaip naudoti funkciją „Clear Database“ arba „Reset to Default Settings“ („Special Mode“)
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus
Techninės priežiūros svetainės
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Priverstinis HDD GARSO GROTUVO išjungimas
Retais neįprastais atvejais, pavyzdžiui, jei naudojant mygtukus ir valdiklius HDD GARSO
GROTUVAS nereaguoja, galima priverstinai išjungti maitinimą.
Įprastai veikiančio HDD GARSO GROTUVO priverstinai išjungti nereikia.
1. Paspauskite ir bent 5 sekundes arba ilgiau palaikykite nuspaudę HDD GARSO
GROTUVO mygtuką
.
Maitinimo lemputė sumirksi tris kartus, tada maitinimas išjungiamas.
Po kurio laiko HDD GARSO GROTUVAS bus automatiškai paleistas iš naujo ir veiks
budėjimo režimu arba tinklo budėjimo režimu.
Pastaba
Jei HDD GARSO GROTUVĄ priverstinai išjungiate, kai vykdomas muzikos failų
perdavimas, nustatymų konfigūracijos arba failai gali būti neįrašyti ar neperduoti į HDD
GARSO GROTUVĄ.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Pranešimai HDD GARSO GROTUVUI apsaugoti
Jei HDD GARSO GROTUVAS įrenginyje aptinka sutrikimą, maždaug 5 sekundes rodomas
vienas toliau pateiktų pranešimų, tada HDD GARSO GROTUVAS automatiškai pradeda
veikti budėjimo režimu.
Pastaba
HDD GARSO GROTUVAS pradeda veikti budėjimo režimu, net jei nustatyta tinklo
budėjimo režimo parinktis [On].
Kitą kartą įjungus maitinimą, garsumas bus minimalus.
AMP PROTECTOR
Vidinė HDD GARSO GROTUVO temperatūra per aukšta. Išjunkite maitinimą, pašalinkite
bet kokius daiktus, dengiančius vėdinimo angas, tada vėl įjunkite maitinimą.
HDD PROTECTOR
Vidinė HDD GARSO GROTUVO temperatūra per aukšta. Išjunkite maitinimą ir pašalinkite
objektus, dengiančius HDD GARSO GROTUVĄ. Palaukite, kol HDD GARSO GROTUVAS
pakankamai atvės, tada vėl įjunkite maitinimą.
USB PROTECTOR
Per HDD GARSO GROTUVO galinėje pusėje esantį prievadą EXT išvedama neįprasta
srovė. Išjunkite maitinimą, patikrinkite jungtį, tada vėl įjunkite maitinimą.
CPU PROTECTOR
Vidinė HDD GARSO GROTUVO temperatūra per aukšta. Išjunkite maitinimą ir pašalinkite
objektus, dengiančius HDD GARSO GROTUVĄ. Palaukite, kol HDD GARSO GROTUVAS
atvės, tada vėl įjunkite maitinimą.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kiti pranešimai
Jei HDD GARSO GROTUVAS vidiniame arba išoriniame standžiajame diske aptinka
sutrikimą, rodomas vienas iš toliau pateiktų pranešimų.
Cannot complete formatting. Some errors were found in the external HDD.
Gedimas galėjo įvykti išoriniame standžiajame diske. Naudokite kitą išorinį standųjį diską.
Cannot complete rescanning. Some errors were found in the HDD.
Toliau pateiktos galimos gedimo priežastys.
Vidiniame arba išoriniame standžiajame diske įrašytas failas, kurio HDD GARSO
GROTUVAS nepalaiko.
Duomenų bazėje įvyko sutrikimas.
Vidiniame arba išoriniame standžiajame diske įvyko gedimas.
Jei negalite išspręsti problemos, išbandykite toliau nurodytus veiksmus.
Suformatuokite išorinį standųjį diską (*1).
Pasirinkite [Special Mode] – [Clear Database], tada standųjį diską nuskaitykite iš naujo.
Jei problema vis tiek išlieka, naudokite kitą išorinį standųjį diską arba įjunkite HDD
GARSO GROTUVO funkciją „Factory Reset“, vadovaudamiesi skyriuje „Kaip atkurti
numatytuosius gamyklinius nustatymus („Factory Reset“)“ pateiktais nurodymais (*2).
*1 Formatuojant išorinį standųjį diską, visas jame saugomas turinys bus panaikintas.
*2 Vykdant funkciją „Factory Reset“, bus panaikinti visi sukonfigūruoti nustatymai ir visas turinys,
saugomas vidiniame standžiajame diske. (Garso takelių pavyzdžiai, pagal numatytąjį nustatymą
įrašyti vidiniame standžiajame diske, išliks.)
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip suformatuoti išorinį standųjį diską („Format External HDD“)
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus („Factory Reset“)
Kaip naudoti funkciją „Clear Database“ arba „Reset to Default Settings“ („Special Mode“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kai ekrane rodomas pranešimas apie naują programinės įrangos versiją
Jei naudojant funkciją „Network Update“ galima atsisiųsti naują HDD GARSO GROTUVO
programinės įrangos versiją, rodomas pranešimas [A new version of the software is
available. Update the software now? To update later, go to the "Settings" menu and select
"Network Update". For details on updates, see the Sony website.]. (Kad šis pranešimas
būtų rodomas, nustatyta funkcijos [Software Update Notification] numatytoji parinktis [On].)
Vykdant funkciją „Network Update“, HDD GARSO GROTUVO funkcijas galima atnaujinti į
naujausią versiją.
Norėdami naujinti programinę įrangą, pasirinkite [Now] arba [Later].
Jei pasirinkote [Now]: vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad atnaujintumėte
programinę įrangą.
Jei pasirinkote [Later]: norėdami atnaujinti programinę įrangą, pradžios ekrane
pasirinkite [Settings] - [Network Update].
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip gauti pranešimus apie programinės įrangos naujinius („Software Update Notification“)
Programinės įrangos naujinimas („Network Update“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Techninės priežiūros svetainės
Informacijos apie HDD GARSO GROTUVĄ žr. toliau nurodytose pagalbos svetainėse.
JAV klientams:
http://esupport.sony.com/
Kanados klientams:
http://esupport.sony.com/CA/
Europos klientams:
www.sony.eu/support
Kinijos klientams:
http://www.sony-asia.com/support
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Muzikos failų perdavimas į HDD GARSO GROTUVĄ ir registravimas trunka ilgai
Norint kompiuteryje laikomus muzikos failus perduoti į HDD GARSO GROTUVĄ,
rekomenduojame naudoti laidinį LAN ryšį.
Jei HDD GARSO GROTUVAS prijungtas prie kompiuterio laidiniu LAN ryšiu, failų
perdavimas truks tiek laiko, kiek nurodyta toliau (apytiksliai).
10 FLAC (44,1 kHz / 16 bitų) failų: maždaug 5 minutes
3 000 FLAC (44,1 kHz / 16 bitų) failų: maždaug vieną dieną
Muzikos failų perdavimą per tinklą gali smarkiai paveikti kitos sąlygos, pvz.,
naudojamas maršrutizatorius arba kiti įrenginiai, signalo kokybė pasirinktoje vietoje arba
HDD GARSO GROTUVO būsena.
HDD GARSO GROTUVAS muzikos failų perdavimą ir analizę atlieka lygiagrečiai. Todėl
gali praeiti šiek tiek laiko, kol muzikos failų registracija bus baigta.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip pasirinkti ekrano kalbą („Language“)
Nors ekrano kalbą pasirenkate atlikdami pradinius nustatymus, kalbą galite pakeisti ir
vėliau, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Language].
3. Pasirinkite [English] (*1), [Español], [Français], [Deutsch], [日本語] arba [中文] (*2).
*1 Numatytasis gamyklinis nustatymas (išskyrus Kinijai skirtus modelius)
*2 Numatytasis gamyklinis nustatymas (Kinijai skirti modeliai)
Patarimas
Kalbos nustatymas neturi įtakos jau užregistruotų muzikos failų informacijai.
Keičiant kalbos nustatymą taip pat keičiamas teksto kodavimo nustatymas.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
4 paruošimo veiksmas. HDD GARSO GROTUVO pradinių nustatymų konfigūravimas
Kaip pasirinkti muzikos informacijos teksto kodavimo tipą („Text encoding“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip nustatyti tinklo budėjimo režimą („Network Standby“)
Kai režimą „Network Standby“ nustatote kaip [On], HDD GARSO GROTUVĄ galite paleisti
ir valdyti per tinklą, net jei HDD GARSO GROTUVAS veikia budėjimo režimu.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Network Standby].
3. Pasirinkite [On].
Meniu nustatymų aprašai
Pasirenkamieji meniu elementai aprašyti toliau.
„On“:
HDD GARSO GROTUVAS visada prijungtas prie tinklo, net ir tada, kai įrenginys yra
išjungtas. Dėl to HDD GARSO GROTUVĄ galite paleisti ir valdyti naudodami programą
„HAP Music Transfer“ arba „HDD Audio Remote“. Šis režimas taip pat sutrumpina HDD
GARSO GROTUVO paleidimo laiką.
„Off“:
energijos sąnaudos mažesnės nei tuo atveju, kai tinklo budėjimo režimas nustatytas kaip
[On], bet paleisties laikas, kai HDD GARSO GROTUVAS įjungiamas, yra ilgesnis
(numatytasis gamyklinis nustatymas).
„Disconnected Wired Connection Detection“ ir „Wake on LAN“ nustatymai
Nustatydami tinklo budėjimo režimą kaip [On], galite nurodyti toliau pateiktas nustatymo
parinktis.
Disconnected Wired Connection Detection:
Kai [Disconnected Wired Connection Detection] nustatyta kaip [On] (*), HDD GARSO
GROTUVAS iš tinklo budėjimo režimo į įprastą budėjimo režimą persijungs po 20 minučių,
jei nuo HDD GARSO GROTUVO, prijungto laidiniu LAN ryšiu, bus atjungtas LAN kabelis.
Tai padės sumažinti energijos sąnaudas HDD GARSO GROTUVUI veikiant budėjimo
režimu.
Norėdami suaktyvinti [Disconnected Wired Connection Detection], įsitikinkite, kad [Network
Standby] nustatytas kaip [On], pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings] [Disconnected Wired Connection Detection] ir pasirinkite [On].
* Europai skirtų modelių funkcijos [Disconnected Wired Connection Detection] gamyklinė numatytoji
nuostata yra [On]; kitų regionų modelių – [Off].
Wake on LAN:
Kai [Wake on LAN] nustatytas kaip [On], kompiuteriu HDD GARSO GROTUVĄ galite
įjungti veikti tinklo budėjimo režimu.
Norėdami suaktyvinti [Wake on LAN], įsitikinkite, kad [Network Standby] nustatytas kaip
[On], pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings] - [Wake on LAN] ir
pasirinkite [On].
Pastaba
Jei norite naudoti funkciją „Wake on LAN“, jums reikės įsigyti programą „Wake on LAN“.
Prieš naudodami funkciją „Wake on LAN“, kompiuteryje įdiekite programą.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
„HAP Music Transfer“
„HDD Audio Remote“
Budėjimo režimai
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip suformatuoti išorinį standųjį diską („Format External HDD“)
Išorinį standųjį diską galite suformatuoti.
Suformatavus panaikinamas visas standžiojo disko turinys.
Jei formatuojate išorinį standųjį diską, įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [HDD Settings].
2. Pasirinkite [Format External HDD].
Atidaromas patvirtinimo ekranas.
3. Pasirinkite [Yes].
Pradedama formatuoti standųjį diską.
4. Kai standžiojo disko formatavimas bus baigtas, pasirinkite [OK].
Pastaba
Kai išorinis standusis diskas suformatuojamas, jo failų sistema tampa „ext4“.
Išorinių standžiųjų diskų, suformatuotų naudojant HDD GARSO GROTUVĄ, negalima
naudoti su kompiuteriu („Windows“ / „Mac“). Jei išorinį standųjį diską norite naudoti su
kompiuteriu, žr. kompiuterio OS naudojimo instrukcijas ir suformatuokite jį kompiuteryje.
Kol vyksta formatavimas, HDD GARSO GROTUVO neišjunkite.
Kol išorinis standusis diskas formatuojamas, neatjunkite jo.
Kol vyksta formatavimas, HDD GARSO GROTUVO naudoti negalima.
Kai standusis diskas pradedamas formatuoti, muzikos failų atkūrimas sustabdomas.
Jei išorinis standusis diskas neprijungtas, funkcija [Format External HDD] yra išjungta ir
2 žingsnyje rodoma pilkai.
Formatuojant išorinį standųjį diską panaikinama tik šiuo metu prie HDD GARSO
GROTUVO prijungto išorinio standžiojo disko duomenų bazė. HDD GARSO
GROTUVAS palieka kitų išorinių standžiųjų diskų, kurie buvo naudoti, informaciją
(duomenų bazę).
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus („Factory Reset“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip iš naujo nuskaityti standųjį diską („Rescan HDD“)
Galite priverstinai sutapdinti standžiojo disko turinį ir HDD GARSO GROTUVO ekrane
rodomą turinį, iš naujo nuskaitydami standųjį diską.
Pavyzdžiui, jei dėl netikėtos priežasties (staigaus maitinimo nutraukimo ar pan.)
pertraukiama muzikos failų analizė, gali nebesutapti HDD GARSO GROTUVO ekrane
rodomas turinys ir išoriniame standžiajame diske esantis faktinis turinys. Tokiu atveju iš
naujo nuskaitykite standųjį diską, kad ištaisytumėte skirtumą tarp ekrane rodomo turinio ir
dabartinės standžiojo disko duomenų bazės.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [HDD Settings].
2. Pasirinkite [Rescan HDD].
Bus parodytas ekranas, kuriame galėsite pasirinkti vidinį arba išorinį standųjį diską.
3. Pasirinkite [Rescan Internal HDD], [Rescan External HDD] arba [Rescan External
HDD (differing items)].
Atidaromas patvirtinimo ekranas.
4. Pasirinkite [Yes].
Pradedama iš naujo nuskaityti standųjį diską.
5. Kai standžiojo disko pakartotinis nuskaitymas bus baigtas, pasirinkite [OK].
Pastaba
Atliekant „Rescan HDD“ funkcijas (išskyrus besiskiriančių elementų nuskaitymą),
atkuriama muzikos failų informacija. Dėl to iš naujo nustatoma „HDD Audio Remote“
redaguota muzikos informacija. Vis dėlto grojaraščio informacija (grojimo laikas, naujai
pridėti elementai, „HDD Audio Remote“ sudaryti grojaraščiai), žymėjimo būsena (
) ir
redaguota „SensMe™“ kanalų informacija yra išlaikoma.
Kai pradedama iš naujo nuskaityti standųjį diską, muzikos failų atkūrimas sustabdomas.
Jei išorinis standusis diskas neprijungtas, funkcijos [Rescan External HDD] ir [Rescan
External HDD (differing items)] yra išjungtos ir 3 žingsnyje rodomos pilkai.
Kol vyksta nuskaitymas iš naujo, HDD GARSO GROTUVO neišjunkite.
Kol išorinis standusis diskas nuskaitomas iš naujo, neatjunkite jo.
Kol vyksta nuskaitymas iš naujo, HDD GARSO GROTUVO naudoti negalima.
Patarimas
Jei kompiuteriu pridedate arba naikinate muzikos failus išoriniame standžiajame diske,
kuris anksčiau buvo prijungtas prie HDD GARSO GROTUVO, tuomet išorinį standųjį
diską dar kartą prijunkite prie HDD GARSO GROTUVO ir atlikite [Rescan External HDD
(differing items)]. Iš naujo nuskaitant besiskiriančius elementus, išlaikoma tų muzikos
failų, kurie nebuvo pridėti / panaikinti, muzikos informacija, grojaraščių informacija,
žymėjimo būsena (
) ir redaguotų „SensMe™“ kanalų informacija.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Norite perduoti muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos nuvilkdami, bet nežinote,
kaip tai padaryti (skirta „Windows“)
1. Atidarykite „HAP Music Transfer“ kontekstinį meniu, kompiuterio užduočių dėkle
pasirinkdami
(„HAP Music Transfer“ piktogramą), tada pasirinkite [Explore HAP].
Atidaromas „Explorer“ langas ir rodomos galimų bendrinamų aplankų piktogramos.
([HAP_Internal] nurodo vidinį standųjį diską, o [HAP_External] – išorinį standųjį diską,
jei šis prijungtas.)
2. Pasirinkite [HAP_Internal] (norėdami pasirinkti vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (norėdami pasirinkti išorinį standųjį diską), tada atidarykite aplanką, į
kurį norite perduoti muzikos failus.
3. Nuvilkite muzikos failus iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ.
Pastaba
Failai, kurių plėtiniai nėra paminėti dalyje „Atkuriami garso failų formatai“, sąrašo ekrane
nerodomi ir HDD GARSO GROTUVAS jų atkurti negali. Jie gali be reikalo užimti vietą
standžiajame diske.
Neperduokite muzikos failų naudodami „HAP Music Transfer“, kai muzikos failus
perduodate į HDD GARSO GROTUVĄ juos vilkdami.
Neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, kai
muzikos failus perduodate į HDD GARSO GROTUVĄ juos vilkdami.
Neperduokite muzikos failų į HDD GARSO GROTUVĄ, juos vilkdami iš dviejų arba
daugiau kompiuterių vienu metu.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Atkuriami garso failų formatai
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Norite perduoti muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos nuvilkdami, bet nežinote,
kaip tai padaryti (skirta „Mac“)
1. Kompiuterio doke atidarykite „HAP Music Transfer“ kontekstinį meniu, pasirinkdami
(„HAP Music Transfer“ piktogramą), tada pasirinkite [Explore HAP].
Atidaromas „Finder“ ir rodomos galimų bendrinamų aplankų piktogramos.
([HAP_Internal] nurodo vidinį standųjį diską, o [HAP_External] – išorinį standųjį diską,
jei šis prijungtas.)
2. Pasirinkite [HAP_Internal] (norėdami pasirinkti vidinį standųjį diską) arba
[HAP_External] (norėdami pasirinkti išorinį standųjį diską), tada atidarykite aplanką, į
kurį norite perduoti muzikos failus.
3. Nuvilkite muzikos failus iš kompiuterio į HDD GARSO GROTUVĄ.
Pastaba
Failai, kurių plėtiniai nėra paminėti dalyje „Atkuriami garso failų formatai“, sąrašo ekrane
nerodomi ir HDD GARSO GROTUVAS jų atkurti negali. Jie gali be reikalo užimti vietą
standžiajame diske.
Neperduokite muzikos failų naudodami „HAP Music Transfer“, kai muzikos failus
perduodate į HDD GARSO GROTUVĄ juos vilkdami.
Neperduokite muzikos failų iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, kai
muzikos failus perduodate į HDD GARSO GROTUVĄ juos vilkdami.
Neperduokite muzikos failų į HDD GARSO GROTUVĄ, juos vilkdami iš dviejų arba
daugiau kompiuterių vienu metu.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Atkuriami garso failų formatai
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip nustatyti išjungimo laikmatį („Sleep“)
Galite nustatyti išjungimo laikmatį. Praėjus nustatytam laikui HDD GARSO GROTUVAS
automatiškai išjungiamas.
1. Pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Sleep].
3. Nustatykite konkretų laiką, po kurio turėtų būti aktyvinama išjungimo laikmačio
funkcija, pasirinkdami iš [Off] (numatytasis gamyklinis nustatymas), [00:10], [00:20],
[00:30], [00:40], [00:50], [01:00], [01:30] arba [02:00].
Pastaba
Kai nustatytas išjungimo laikmatis, funkcija „Auto Standby“, kuri automatiškai išjungia
HDD GARSO GROTUVĄ, neveikia.
Jei HDD GARSO GROTUVAS nustatytas veikti tinklo budėjimo režimu, jį galite valdyti
naudodami „HDD AUDIO Remote“, net jei HDD GARSO GROTUVAS buvo išjungtas
praėjus tam tikram jūsų nustatytam laikui.
Išjungimo laikmatis atšaukiamas, jei nustačius išjungimo laikmatį atliekamas vienas iš
toliau nurodytų veiksmų.
Pradedama naujinti programinę įrangą.
Pradedama formatuoti standųjį diską.
Pradedama iš naujo nuskaityti standųjį diską.
HDD GARSO GROTUVAS išjungiamas neautomatiškai.
Gaminys nustatomas iš naujo. (Atliekama gamyklinio atkūrimo funkcija.)
Išjungimo laikmatis išjungiamas.
Patarimas
Kai iki išjungimo laikmačio suaktyvinimo lieka mažiau nei 60 sekundžių, likęs laikas
rodomas ekranas.
Išjungimo laikmatį galite nustatyti iš meniu „Playback Options“, kol leidžiamas garso
takelis.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip pasirinkti atkūrimo būdus
Ekranas „Playback Options“
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Automatinio budėjimo režimo funkcijos nustatymas („Auto Standby“)
Jei funkciją „Auto Standby“ nustatysite kaip [On], HDD GARSO GROTUVAS bus
automatiškai išjungiamas, kai jo nenaudosite ir neleisite garso takelių maždaug 20
minučių. Įrenginys pereis į budėjimo režimą, kad sumažėtų energijos sąnaudos.
1. Pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Auto Standby].
3. Pasirinkite [On] (numatytasis gamyklinis nustatymas).
Pastaba
Funkcija „Auto Standby“ neveikia, kai atliekami toliau nurodyti procesai.
Atnaujinama programinė įranga
Formatuojamas standusis diskas
Iš naujo nuskaitomas standusis diskas
Gaminys nustatomas iš naujo (atliekama funkcija „Factory Reset“)
Kai įjungtas išjungimo laikmatis
Kai iš kompiuterio perduodami muzikos failai
Muzikos leidimas per išorinę įvestį
Patarimas
Kai iki HDD GARSO GROTUVO perėjimo į budėjimo režimą lieka mažiau nei 60
sekundžių, likęs laikas rodomas ekranas.
Jei HDD GARSO GROTUVAS veikia budėjimo režimu, HDD GARSO GROTUVĄ galite
paleisti paspausdami nuotolinio valdymo pulto arba HDD GARSO GROTUVO mygtuką
arba mygtuką
, arba naudodami „HDD Audio Remote“ (tik tada, kai HDD
GARSO GROTUVAS veikia tinklo budėjimo režimu).
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Budėjimo režimai
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip prisijungti prie tinklo („Internet Settings“)
HDD GARSO GROTUVĄ galite prijungti prie naudojamo tinklo laidiniu LAN arba „Wi-Fi“
(belaidžiu LAN) ryšiu.
Yra keli prisijungimo būdai. Pasirinkite tinkamą prisijungimo prie naudojamo tinklo būdą.
Patarimas
Naudojant laidinį LAN ryšį, muzikos failai perduodami greičiau.
Laidinį LAN ryšį ypač rekomenduojama naudoti perduodant didelį duomenų kiekį, pvz.,
kompiuteryje laikomus muzikos failus pirmą kartą perduodant į HDD GARSO
GROTUVĄ.
Kai pasirenkate laidinio LAN ryšio nustatymą, HDD GARSO GROTUVO „Wi-Fi“
(belaidžio LAN) funkcija išsijungia.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Network Settings].
2. Pasirinkite [Internet Settings].
3. Pasirinkite norimą prisijungimo būdą.
Jei pasirinkote [Wired Setup]:
yra du prisijungimo būdai – automatinis ir rankinis prisijungimas.
Jei pasirinkote [Wireless Setup]:
yra keturi prisijungimo būdai: WPS konfigūravimo paspaudžiant mygtuką būdas,
prieigos taško pasirinkimas, naujo prieigos taško pridėjimas ir (WPS)
konfigūravimo PIN kodu naudojimas.
Išsamios informacijos apie kiekvieną prisijungimo būdą žr. kiekvienoje susijusioje
temoje.
4. Norėdami prisijungti prie tinklo vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ automatiškai prijungti prie tinklo
Kaip HDD GARSO GROTUVĄ prijungti prie tinklo neautomatiškai
1 metodas. Tinklo ryšio nustatymas taikant WPS konfigūravimo paspaudžiant mygtuką metodą
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
4 metodas. Tinklo ryšio nustatymas naudojant (WPS) konfigūravimo PIN kodu metodą
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip peržiūrėti tinklo būseną („View Network Status“)
Galite peržiūrėti HDD GARSO GROTUVO dabartinio tinklo būseną.
Galite patikrinti įvairius dabartinio tinklo nustatymus, pvz., prijungimo būdą, laidinio /
belaidžio ryšio būseną, prieigą prie interneto, tinklo paslaugų rinkinio identifikatorių (SSID),
IP adreso nustatymus, DNS nustatymus ir MAC adresą.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Network Settings].
2. Pasirinkite [View Network Status].
Bus parodytas ekranas, rodantis įvairius tinklo būsenos elementus. Patikrinę tinklo
būseną, pasirinkite [Close], kad uždarytumėte ekraną.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip pakeisti HDD GARSO GROTUVO įrenginio pavadinimą, rodomą tinkle („Device
Name“)
Galite redaguoti HDD GARSO GROTUVO įrenginio pavadinimą, rodomą tinkle.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Network Settings].
2. Pasirinkite [Device Name].
Rodomas dabartinis tinklo įrenginio pavadinimas.
3. Jei tinklo įrenginio pavadinimo įvesties vieta yra apgaubta baltu laukeliu, paspauskite
perjungimo ratuką.
Rodomi redagavimo ekranas ir klaviatūra.
4. Redaguokite tinklo įrenginio pavadinimą.
Tinklo įrenginio pavadinimą gali sudaryti iki 15 raidinių bei skaitinių ženklų ir (arba)
simbolių.
Informacijos, kaip naudoti klaviatūrą, žr. skirsnyje „Kaip įvesti ženklus“.
Suredagavus vėl rodomas 3 veiksmo ekranas.
5. Kai rodomas norimas tinklo įrenginio pavadinimas, pasirinkite [OK].
Suredaguotas tinklo įrenginio pavadinimas yra užregistruojamas.
Patarimas
Jei pasirenkate [Cancel] arba paspaudžiate mygtuką BACK, atlikdami 5 veiksmą,
suredaguotas tinklo įrenginio pavadinimas nėra užregistruojamas.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip peržiūrėti standžiojo disko būseną („View HDD Status“)
Galite patikrinti vidinio ir išorinio standžiųjų diskų bendrąją talpą, naudojamą ir laisvą vietą.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [HDD Settings].
2. Pasirinkite [View HDD Status].
Bus parodytas būsenos ekranas, nurodantis vidinio ir išorinio standžiųjų diskų
būseną. Patikrinę standžiojo disko būseną, pasirinkite [Close], kad uždarytumėte
ekraną.
Ekrano elementų aprašai
Rodoma informacija apie vidinį ir išorinį standžiuosius diskus.
„Internal HDD (HAP_Internal)“ / „External HDD (HAP_External)“
Tomo žymė parodo vidinio ar išorinio standžiojo disko tipą. Išorinio standžiojo disko žyma
keičiasi pagal būseną, pvz., [Not Connected], jei išorinis standusis diskas neprijungtas,
[Unformatted], jei standusis diskas nesuformatuotas, arba [Not Available], jei standusis
diskas nepasiekiamas. Taip pat rodoma išorinių standžiųjų diskų failų sistema.
„Capacity“
Rodoma bendra standžiojo disko talpa.
„Used“
Rodoma naudojama standžiojo disko vieta. Naudojama standžiojo disko vieta nebus 0 GB,
net jei neperdavėte jokių failų, nes iš anksto įdiegti garso takelių pavyzdžiai ir sistema
užima šiek tiek standžiojo disko vietos.
„Free“
Rodoma laisva standžiojo disko vieta.
Patarimas
Kai išorinis standusis diskas suformatuojamas, failų sistema tampa ext4.
Galite naudoti kelis išorinius standžiuosius diskus – išimkite vieną ir įdėkite kitą.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip saugiai pašalinti išorinį standųjį diską („Remove External HDD Safely“)
Išorinius standžiuosius diskus, prijungtus prie HDD GARSO GROTUVO galiniame
skydelyje esančio prievado EXT, galite saugiai pašalinti.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [HDD Settings].
2. Pasirinkite [Remove External HDD Safely].
Ekrane rodomas pranešimas, patvirtinantis, kad diskas pašalintas saugiai.
3. Pasirinkite [OK].
4. Atjunkite išorinį standųjį diską.
Pastaba
Jei įvyksta klaida, atjunkite išorinį standųjį diską, kai HDD GARSO GROTUVAS veikia
budėjimo režimu.
Išorinį standųjį diską būtinai atjunkite, kai HDD GARSO GROTUVAS veikia budėjimo
režimu, arba vykdykite funkciją [Remove External HDD Safely]. Kitaip galite pažeisti
duomenis.
Jei išorinis standusis diskas neprijungtas, funkcija [Remove External HDD Safely] yra
išjungta ir atliekant 2 veiksmą rodoma pilkai.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudoti leidimo be tarpų funkciją („Gapless Playback“)
Kai funkcija „Gapless Playback“ nustatyta kaip [Auto], HDD GARSO GROTUVAS garso
takelius leidžia be tylos tarpų tarp jų. Tai naudinga leidžiant koncertų albumus arba kitokią
gyvą muziką.
Funkcija „Gapless Playback“ veikia su DSD, WAV, AIFF, FLAC, ALAC ir „WMA Lossless“
formatų muzikos failais.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Audio Settings].
2. Pasirinkite [Gapless Playback].
3. Pasirinkite funkcijos „Gapless Playback“ nustatymą [Off] arba [Auto].
Tarpai tarp garso takelių koreguojami atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą.
Meniu nustatymų aprašai
Pasirenkamieji meniu elementai aprašyti toliau.
Off:
tarpai tarp garso takelių nekoreguojami. HDD GARSO GROTUVAS garso takelius leidžia
tokius, kokie jie yra.
Auto:
Garso takeliai atkuriami be tarpų (gamyklinis numatytasis nustatymas).
Pastaba
Trumpų tarpų gali būti netgi tada, jei funkcija „Gapless Playback“ nustatyta kaip [Auto] –
tai priklauso nuo šiuo metu leidžiamo garso takelio ir tolesnio garso takelio failų formato.
Funkcija „Gapless Playback“ bus taikoma tik tada, kai albumo garso takelius leisite
originalia tvarka.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudoti garsumo normalizavimo funkciją („Volume Normalization“)
Jei funkciją „Volume Normalization“ nustatysite kaip [Auto], perduodant ir registruojant
muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ bus analizuojamas garso takelių arba albumų
įrašymo lygis, o garsumo lygis bus sureguliuojamas taip, kad sumažėtų kiekvieno garso
takelio arba albumo garsumo skirtumas atkūrimo metu. Netgi jei garso takelius iš kelių
albumų, kurių garsumo lygis skirtingas, leidžiate atsitiktine tvarka (maišytasis leidimas), ši
funkcija sustabdo skirtingų garso takelių garsumo padidėjimą ar sumažėjimą, todėl
atkuriant garsumas kinta natūraliai.
Kai ši funkcija nustatyta kaip [Off] (gamyklinis numatytasis nustatymas), garsumo lygis
nereguliuojamas.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Audio Settings].
2. Pasirinkite [Volume Normalization].
3. Pasirinkite [Auto].
Pastaba
Kai muzikos failai analizuojami naudojant funkciją „Volume Normalization“, HDD
GARSO GROTUVAS turi būti prijungtas prie interneto, kad gautų muzikos informaciją iš
„Gracenote“ serverio.
Muzikos failų, kurių HDD GARSO GROTUVAS negali išanalizuoti, garsumo lygis nebus
reguliuojamas.
Nebus reguliuojamas DSD formato failų garsumo lygis, kadangi DSD formato failų
analizė neatliekama.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip pasirinkti muzikos informacijos teksto kodavimo tipą („Text encoding“)
Jei funkciją [Import CD] naudosite muzikos informacijai į failą įterpti ir pasirinksite WAV
formatą, galėsite pasirinkti muzikos informacijos teksto kodavimo tipą, įrašomą į LIST
segmentą. Jei į muzikos failą įterptos muzikos informacijos teksto kodavimo tipo nustatyti
negalima, muzikos informacijai rodyti bus naudojamas čia pasirinktas teksto kodavimo
tipas.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Text encoding].
3. Pasirinkite [Japanese (Shift-JIS)], [Chinese (GB18030)] (*1), [Latin (ISO-8859-1)] (*2)
arba [Unicode (UTF-8)].
*1 Numatytasis gamyklinis nustatymas (Kinijai skirti modeliai)
*2 Numatytasis gamyklinis nustatymas (išskyrus Kinijai skirtus modelius)
Patarimas
Kadangi WAV LIST segmente nėra tikslios informacijos apie naudojamą teksto
kodavimo tipą, kiekviena muzikos failų tvarkymo programinė įranga muzikos
informacijai skaityti parinks tokį teksto kodavimo tipą, kuris atrodys tinkamiausias. Jei
WAV failo, įrašyto naudojant funkciją [Import CD], muzikos informacija muzikos failų
tvarkymo programinėje įrangoje rodoma netinkamai, šią problemą gali pavykti išspręsti
pakeičiant teksto kodavimo tipą.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip kopijuoti muzikos failus iš CD
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip reguliuoti šviesumą („Brightness“)
Galite nustatyti norimą ekrano šviesumą, atsižvelgdami į aplinkos šviesumą. Jei šviesumą
nustatysite kaip [Off], DSEE lemputė užges.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Brightness].
3. Pasirinkite pageidaujamą elementą iš meniu.
Meniu nustatymų aprašai
Pasirenkamieji meniu elementai aprašyti toliau.
Off:
ekrano foninis apšvietimas ir DSEE lemputė išjungti. Energijos sąnaudos yra mažiausios,
palyginti su kitais nustatymais.
Low:
ekrano foninis apšvietimas pritemdytas, o energijos sąnaudos mažos.
Mid:
ekrano foninis apšvietimas vidutiniškai ryškus.
High:
ekrano foninis apšvietimas ryškus, o energijos sąnaudos didelės.
Max:
ekrano foninis apšvietimas yra ryškiausias. energijos sąnaudos yra didžiausios, palyginti
su kitais nustatymais (numatytasis gamyklinis nustatymas).
Pastaba
Maitinimo lemputė šviečia netgi tada, jei ekrano šviesumas nustatytas kaip [Off].
Jei ekrano šviesumas nustatytas kaip [Off], foninio apšvietimo ryškumas tam tikram
laikotarpiui pakeičiamas į [Low], kai paleidžiate HDD GARSO GROTUVĄ arba atliekate
veiksmus ekrane.
Jei ekrano šviesumas nustatytas kaip [Off], foninio apšvietimo ryškumas trumpam
pakeičiamas į [Low], kai vyksta toliau nurodyti procesai.
Atnaujinama programinė įranga
Formatuojamas standusis diskas
Iš naujo nuskaitomas standusis diskas
Gaminys nustatomas iš naujo (atliekama funkcija „Factory Reset“)
Rodomas įspėjimo pranešimas, kuriuo vartotojui pranešama apie veikimo klaidą
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip naudoti DSEE HX funkciją
Kaip naudoti DSEE funkciją
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip nustatyti automatinės prieigos prie „Gracenote“ serverio funkciją („Auto Gracenote
Access“)
Automatinės prieigos prie „Gracenote“ serverio funkciją galite įjungti arba išjungti.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Auto Gracenote Access].
3. Pasirinkite [On] (numatytasis gamyklinis nustatymas) arba [Off].
Patarimas
Jei nustatyta parinktis [Off], muzikos informacija nėra gaunama iš „Gracenote“ serverio
automatiškai, kai muzikos failas perduodamas iš prijungto kompiuterio, tad naudojama
tik į muzikos failą įterpta žymų informacija.
Be to, kai muzikos failo perdavimas iš kompiuterio baigtas, pradžios ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe rodoma piktograma, nurodanti perdavimo ir registravimo būseną
(lieka neanalizuoto garso turinio).
Jei pasirinkote [Off], muzikos informacijos gauti galite ir atverdami ekraną „Options“ iš
sąrašo ekrano arba ekrano „Playback“ ir tada pasirinkdami [Get music info].
Be to, jei pasirinkote [Off], muzikos informacijos taip pat galite gauti, kai kopijuojate
muzikos failus iš CD.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip gauti pranešimus apie programinės įrangos naujinius („Software Update
Notification“)
Jei funkciją „Software Update Notification“ nustatėte kaip [On], pradžios ekrane
parodomas pranešimas, kai galima gauti naują programinės įrangos versiją.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Software Update Notification].
3. Pasirinkite [On] (numatytasis gamyklinis nustatymas).
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Programinės įrangos naujinimas („Network Update“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip pamatyti dabartinę sistemos informaciją („System Information“)
Galite patikrinti dabartinę HDD GARSO GROTUVO sistemos informaciją, įskaitant
programinės įrangos versiją, tinklo įrenginio pavadinimą, laidinio ir belaidžio LAN MAC
adresą, įrenginio ID, prisijungimo prie tinklo būseną, savo dabartinį IP adresą ir laisvą vietą
vidiniame bei išoriniame standžiajame diske.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [System Information].
3. Patikrinę dabartinę sistemos informaciją, pasirinkite [Close].
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip pamatyti programinės įrangos licenciją („Software License“)
Šioje temoje paaiškinta, kaip peržiūrėti HDD GARSO GROTUVE įdiegtos programinės
įrangos licenciją.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Software License].
3. Patikrinę programinės įrangos licenciją, pasirinkite [Close].
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus („Factory Reset“)
Galite atkurti HDD GARSO GROTUVO numatytuosius gamyklinius nustatymus. Bus
panaikinti visi sukonfigūruoti nustatymai ir visas turinys, saugomas vidiniame standžiajame
diske. (Garso takelių pavyzdžiai, pagal numatytąjį nustatymą įrašyti vidiniame
standžiajame diske, išliks.)
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [System Settings].
2. Pasirinkite [Factory Reset].
3. Pasirinkite [Yes].
Bus parodytas „Factory Reset“ laukimo ekranas.
4. Kai bus parodytas „Factory Reset“ baigimo ekranas, pasirinkite [OK].
Kai funkcija „Factory Reset“ bus atlikta, HDD GARSO GROTUVAS bus automatiškai
paleistas iš naujo.
Pastaba
Jei funkciją „Factory Reset“ atliksite, kai leidžiamas garso takelis, muzikos failų
atkūrimas sustos.
Jei funkciją „Factory Reset“ atliksite, kai perduodami muzikos failai, muzikos failų
perdavimas sustos.
Jei norite iš naujo perduoti muzikos failus, kurie buvo perduoti į HDD GARSO
GROTUVĄ prieš jums atliekant funkciją „Factory Reset“, pasirinkite atsarginio
kopijavimo aplanką ir „HAP Music Transfer“ turinio nustatymų lange pažymėkite
„Watch“. Atidarykite langą „Transfer Settings“ ir pasirinkite [Transferred Files List]
parinktį [Clear] perdavimų retrospektyvai panaikinti, o tada automatiškai arba
neautomatiškai perduokite failus.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Programinės įrangos naujinimas („Network Update“)
Galite atnaujinti HDD GARSO GROTUVO programinę įrangą.
Norėdami atlikti funkciją „Network Update“, įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS
prijungtas prie interneto.
1. Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Network Update].
Jei randama naujesnė programinės įrangos versija, parodomas ekranas su
pranešimu apie programinės įrangos atnaujinimą.
2. Patikrinkite dabartinę programinės įrangos versiją ir naują programinės įrangos
versiją, o tada pasirinkite [OK].
HDD GARSO GROTUVAS prisijungia prie tinklo ir pradedama atsisiųsti naują
programinės įrangos versiją.
Diegimas prasidės automatiškai, kai atsisiuntimas bus baigtas.
Ekrane galite patikrinti eigos būseną.
Kai programinės įrangos naujinimas bus baigtas, HDD GARSO GROTUVAS bus
automatiškai paleistas iš naujo.
Pastaba
Kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, neišjunkite HDD GARSO GROTUVO ir
neatjunkite LAN kabelio. Taip galite sugadinti įrenginį.
Norėdami atšaukti programinės įrangos atnaujinimą, kol atsisiunčiama programinė
įranga, pasirinkite [Cancel].
Jei programinės įrangos atnaujinti nepavyko, parodomas atnaujinimo klaidos ekranas ir
HDD GARSO GROTUVAS gali būti paleistas iš naujo.
Jei programinę įrangą atnaujinsite atkūrimo metu, atkūrimas bus sustabdytas.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip prisijungti prie tinklo („Internet Settings“)
Kaip gauti pranešimus apie programinės įrangos naujinius („Software Update Notification“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Maitinimas automatiškai išjungiamas
Jei nustatyta funkcijos [Auto Standby] parinktis [On], HDD GARSO GROTUVAS
automatiškai išjungiamas, kai jis nenaudojamas maždaug 20 minučių.
Jei išjungimo laikmačio funkcija nustatyta, HDD GARSO GROTUVAS automatiškai
išjungiamas praėjus konkrečiam laikui, kurį nustatėte.
Jei viršutinė HDD GARSO GROTUVO dalis yra uždengta, suaktyvinama vidinė
apsauga ir HDD GARSO GROTUVAS automatiškai išsijungia. Pašalinkite daiktus,
dengiančius viršutinį HDD GARSO GROTUVO skydelį, ir vėl įjunkite maitinimą.
Jei nustatyta funkcijos [Network Standby] parinktis [On], HDD GARSO GROTUVAS
automatiškai įsijungia, kai atliekamas muzikos failų perdavimas naudojant „HAP Music
Transfer“ arba programą „HDD Audio Remote“, įdiegtą išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje. HDD GARSO GROTUVAS automatiškai išjungiamas, kai
muzikos failai yra perduoti ir užregistruoti.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Automatinio budėjimo režimo funkcijos nustatymas („Auto Standby“)
Kaip nustatyti išjungimo laikmatį („Sleep“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Maitinimas automatiškai įjungiamas
Jei nustatyta funkcijos [Network Standby] parinktis [On], HDD GARSO GROTUVAS
automatiškai įjungiamas, kai jis yra valdomas naudojant „HDD Audio Remote“ arba kai
muzikos failai yra perduodami naudojant „HDD Music Transfer“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip nustatyti tinklo budėjimo režimą („Network Standby“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į HDD GARSO GROTUVO nuotolinio valdymo
jutiklį.
Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp nuotolinio valdymo pulto ir HDD GARSO GROTUVO.
Jei nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai išsieikvoję, pakeiskite juos naujais.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Priekinis skydelis
Užpakalinis skydelis
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Nepavyksta perduoti muzikos failų naudojant „HAP Music Transfer“
Įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS įjungtas.
Patikrinkite tinklo ryšį.
Įsitikinkite, kad kompiuteris, kuriame saugomi muzikos failai, prijungtas prie to paties
tinklo kaip HDD GARSO GROTUVAS.
Jei HDD GARSO GROTUVAS veikia įprastu budėjimo režimu, muzikos failų perduoti
naudojant „HAP Music Transfer“ negalima. Nustatykite HDD GARSO GROTUVĄ veikti
tinklo budėjimo režimu.
Failų perdavimas iš „HAP Music Transfer“ gali nepavykti, jei maršrutizatorius nustatytas
veikti mažų energijos sąnaudų režimu. Tokiu atveju išjunkite maršrutizatoriaus mažų
energijos sąnaudų režimą. Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo
instrukcijoje.
Atsižvelgiant į tinklo aplinką, HDD GARSO GROTUVAS gali būti nerodomas lange
„Connection“. Išsamios informacijos žr. „HAP Music Transfer“ žinyne.
Pamėginkite vilkdami muzikos failus perduoti į HDD GARSO GROTUVĄ. Išsamios
informacijos žr. „Norite perduoti muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos
nutempdami, bet nežinote, kaip tai padaryti (skirta „Windows“)“ arba „Norite perduoti
muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ juos nutempdami, bet nežinote, kaip tai
padaryti (skirta „Mac“)“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Budėjimo režimai
Prijungimas prie kompiuterio
Kaip peržiūrėti tinklo būseną („View Network Status“)
Kai kurie muzikos failai neperduodami.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD GARSO GROTUVO nepavyksta valdyti naudojant „HDD Audio Remote“
Įsitikinkite, kad HDD GARSO GROTUVAS įjungtas.
Patikrinkite tinklo ryšį.
Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas / planšetinis kompiuteris, kuriame įdiegta „HDD
Audio Remote“, prijungtas prie to paties tinklo kaip HDD GARSO GROTUVAS.
Jei HDD GARSO GROTUVAS veikia įprastu budėjimo režimu, jo negalima valdyti
naudojant „HDD Audio Remote“. Nustatykite HDD GARSO GROTUVĄ veikti tinklo
budėjimo režimu.
HDD GARSO GROTUVO gali nepavykti valdytinaudojant „HDD Audio Remote“, jei
maršrutizatorius nustatytas veikti mažų energijos sąnaudų režimu. Tokiu atveju išjunkite
maršrutizatoriaus mažų energijos sąnaudų režimą. Išsamios informacijos žr.
maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Budėjimo režimai
Prijungimas prie kompiuterio
Kaip peržiūrėti tinklo būseną („View Network Status“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Naudojamas HDD GARSO GROTUVAS veikia lėtai
HDD GARSO GROTUVAS veikia lėtai, kai jis valdomas tiesiogiai arba naudojant „HDD
Audio Remote“ (perduodant muzikos failus arba HDD GARSO GROTUVUI analizuojant
ir registruojant muzikos failus). Tai nėra gedimas.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Nepavyksta muzikos failų nukopijuoti iš CD
HDD GARSO GROTUVAS per USB prievadą gali tiekti iki 1 A maitinimą.
Būtinai naudokite išorinį CD įrenginį, kuriam maitinimas tiekiamas kintamosios srovės
adapteriu, ir prijunkite jį prie maitinimo lizdo.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Garso nėra arba garsas trūkinėja
Patikrinkite, ar garsiakalbiai prie HDD GARSO GROTUVO prijungti tinkamai.
Jei norite atšaukti nutildymo funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
MUTING.
Patikrinkite, ar neprijungtos ausinės. Jei ausinės prijungtos, garsas per garsiakalbius
neatkuriamas.
Patikrinkite, ar naudojate tinkamus įvesties lizdus.
Patikrinkite, ar laidai prijungti prie tinkamų pasirinktos įrangos įvesties lizdų.
Patikrinkite, ar HDD GARSO GROTUVAS ir prijungta įranga įjungti.
Garsas gali būti pertraukiamas, jei pakeičiamas diskretizavimo dažnis arba garso
formatas.
Palaikomi tik 2 kanalų garso takeliai naudojant bet kurį leistiną failo formatą. Galima
leisti tik 2 kanalų garso takelius.
Muzikos failų, apsaugotų naudojant DRM („Digital Rights Management“), leisti
negalima.
Patikrinkite, ar galima naudoti garso failų formatus.
Jei HDD GARSO GROTUVAS naudojamas su televizoriumi, garsiakalbiais, vaizdo
leistuvu arba magnetofonu ir yra šalia šios įrangos, gali atsirasti triukšmo.
Negalima leisti ne „LPCM 2ch“ garso formatų failų, naudojant lizdą OPTICAL IN arba
COAXIAL IN.
HDD GARSO GROTUVAS signalo per lizdus D/A DIRECT・LINE OUT neišveda, jei
meniu [External Input] pasirinkta [LINE IN 1] arba [LINE IN 2].
Jei naudojate išorinį standųjį diską, atkuriant gali būti praleidžiamas garsas,
atsižvelgiant į standžiojo disko charakteristikas.
HDD GARSO GROTUVAS gauna perduotus failus ir analizuoja muzikos failus tuo pačiu
metu. Kai ekrane pasirodo piktograma
, galima pradėti atkūrimą.
Jei garsas nėra išvedamas per vieną arba abi ausines, įkiškite ausinių kištuką iki galo.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip prijungti garsiakalbius
Kaip prijungti ausines
Kaip klausytis garso per iš išorės prijungtus įrenginius
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Girdimas garsus ūžesys arba triukšmas
Patikrinkite, ar laidai arba kabeliai nėra sugadinti arba neturi kitų defektų.
Patikrinkite, ar garsiakalbiai prie HDD GARSO GROTUVO prijungti tinkamai.
Patikrinkite, ar jungiamieji laidai nėra šalia transformatoriaus, variklio, TV komplekto
arba fluorescencinės lempos.
Patraukite televizorių nuo HDD GARSO GROTUVO ir kitos garso įrangos.
Kištukai ir lizdai nešvarūs. Nuvalykite juos audiniu, šiek tiek sudrėkintu alkoholiu.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip prijungti garsiakalbius
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Nepavyksta paleisti garso takelių
Toliau pateikiami garso takeliai rodomi pilki, jų atkurti negalima.
Ne 2 kanalų garso takeliai, net jei HDD GARSO GROTUVAS palaiko failo plėtinį
Garso takeliai, kuriuos HDD GARSO GROTUVAS identifikavo kaip neleistinus garso takelius
Garso takelių atkurti negalima, jei muzikos failai yra sugadinti arba jei HDD GARSO
GROTUVUI dėl vibracijos nepavyksta nuskaityti duomenų.
Garso takeliai, pažymėti
, nebus leidžiami, kadangi jie neįtraukiami į „Play Queue“.
Pavyzdžiui, kai klausotės visų albumo garso takelių, garso takeliai, pažymėti
, nebus
įtraukti į to albumo atkūrimą. Jei norite leisti failą, pažymėtą
, garso takelį iš sąrašo
pasirinkite tiesiogiai.
Negalima atkurti muzikos failų, kurių trukmė yra 2 ar mažiau sekundžių.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Nerodomi kai kurie garso takeliai
Jei prie garso takelių, kurie jums nepatinka, pridėsite
, jie nebus rodomi ekrane „Play
Queue“.
Jei garso takeliai, kurių formato HDD GARSO GROTUVAS nepalaiko, perduodi
naudojant „HAP Music Transfer“ arba programą „HDD Audio Remote“, įdiegtą
išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje, šie garso takeliai nėra rodomi.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip garso takelius pridėti prie „Favorites“
Atkuriami garso failų formatai
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Atkūrimas sustabdytas
Jei atkuriant išorinį standųjį diską pašalinsite iš HDD GARSO GROTUVO, atkūrimas
bus sustabdytas.
Jei atkuriamas garso failas bus panaikintas per tinklą, atkūrimas bus sustabdytas.
Jei tuo metu atkuriamo garso takelio žymėjimo būsena bus pakeista į
, atkūrimas
bus sustabdytas.
Jei panaikinsite tuo metu atkuriamą garso takelį, albumą arba aplanką, atkūrimas bus
sustabdytas. Atkūrimas taip pat bus sustabdytas, jei panaikinsite garso takelį, albumą
arba aplanką, kuris tuo metu nėra atkuriamas.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip garso takelius pridėti prie „Favorites“
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdote HDD GARSO
GROTUVĄ)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
To paties albumo garso takeliai registruojami skirtinguose albumuose
Skiriasi į muzikos failus įtrauktas albumo pavadinimas arba albumo atlikėjo vardas.
Pasirinkite paskirties albumus naudodami „HDD Audio Remote“, tada redaguodami
suvienodinkite garso takelių albumo pavadinimą ir albumo atlikėjo vardą. (Informacijos, kaip
redaguoti informaciją, žr. „HDD Audio Remote“ žinyne.)
Redaguodami suvienodinkite visų muzikos failų, kuriuos norite įtraukti į tą patį albumą, albumo
pavadinimą ir albumo atlikėjo vardą, naudodami kompiuteryje įdiegtą muzikos failų tvarkymo
programinę įrangą, tada perduokite (*) tuos muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ.
Redaguodami suvienodinkite visų muzikos failų, kuriuos norite įtraukti į tą patį albumą, albumo
pavadinimą ir albumo atlikėjo vardą, naudodami kompiuteryje įdiegtą žymų redagavimo
programinę įrangą, tada perduokite (*) tuos muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ. Tačiau,
jei šią įrangą kompiuteryje naudosite failams redaguoti, gali kilti su muzikos failų tvarkymo
programine įranga susijusių problemų.
Skirtingus albumus galite sulieti į vieną albumą.
Pradžios ekrane pasirinkite [Albums], pasirinkite norimą albumą ir paspauskite bei
palaikykite perjungimo ratuką, kad būtų rodomas meniu „Options“. Meniu „Options“
pasirinkite [Merge albums], tada pasirinkite, kurį albumą norite sulieti su kitu albumu. To
paties aplanko albumai rodomi kaip galimi albumai.
Pradžios ekrane pasirinkite [Folders], pasirinkite norimą aplanką ir paspauskite bei
palaikykite perjungimo ratuką, kad būtų rodomas meniu „Options“. Meniu „Options“
pasirinkite [Get music info], tada iš rodomų parinkčių pasirinkite informaciją, kurią norite
gauti. Muzikos failai, kurių albumo informacija sutampa, bus atpažįstami kaip to paties
albumo garso takeliai.
* Kai kitą kartą perduosite muzikos failus, „HAP Music Transfer“ pakeistus muzikos failus perduos į
HDD GARSO GROTUVĄ dar kartą, jei aptiks, kad pasirinkto aplanko failai buvo pakeisti.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Registruoto muzikos failo informacija
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Skirtingų albumų garso takeliai registruojami viename albume
Į muzikos failus įtraukti albumo pavadinimas ir albumo atlikėjo vardas keliuose
albumuose sutampa.
Pasirinkite paskirties albumą naudodami „HDD Audio Remote“, tada redaguokite visų muzikos
failų, kuriuos norite priskirti skirtingiems albumams, albumo pavadinimą arba albumo atlikėjo
vardą. (Informacijos, kaip redaguoti informaciją, žr. „HDD Audio Remote“ žinyne.)
Redaguokite visų muzikos failų, kuriuos norite priskirti skirtingiems albumams, albumo
pavadinimą arba albumo atlikėjo vardą, naudodami kompiuteryje įdiegtą muzikos failų tvarkymo
programinę įrangą, tada perduokite (*) tuos muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ.
Redaguokite visų muzikos failų, kuriuos norite priskirti skirtingiems albumams, albumo
pavadinimą arba albumo atlikėjo vardą, naudodami kompiuteryje įdiegtą žymų redagavimo
programinę įrangą, tada perduokite (*) tuos muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ. Tačiau,
jei naudosite šią įrangą kompiuteryje, gali kilti su muzikos failų tvarkymo programine įranga
susijusių problemų.
* Kai kitą kartą perduosite muzikos failus, „HAP Music Transfer“ pakeistus muzikos failus perduos į
HDD GARSO GROTUVĄ dar kartą, jei aptiks, kad pasirinkto aplanko failai buvo pakeisti.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Registruoto muzikos failo informacija
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD GARSO GROTUVE nerodomas albumo viršelio vaizdas arba jis skiriasi nuo
muzikos failų tvarkymo programinėje įrangoje rodomo albumo viršelio vaizdo
Tam tikra muzikos failų tvarkymo programinė įranga į muzikos failus gali neįtraukti
albumo viršelio vaizdų. Tokiu atveju albumo viršelio vaizdas gali skirtis nuo to, kuris
rodomas kompiuteryje įdiegtoje muzikos failų tvarkymo programinėje įrangoje, nes HDD
GARSO GROTUVAS albumo viršelio vaizdą gauna iš „Gracenote“ duomenų bazės,
naudodamas muzikos failo žymų informaciją.
Pasirinkite paskirties albumą naudodami „HDD Audio Remote“, tada redaguokite albumo
viršelio vaizdą. (Informacijos, kaip redaguoti informaciją, žr. „HDD Audio Remote“ žinyne.)
Redaguokite visų muzikos failų, kurių albumo viršelio vaizdus norite keisti, albumo viršelio
vaizdus, naudodami kompiuteryje įdiegtą žymų redagavimo programinę įrangą, tada perduokite
(*) tuos muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ. Tačiau, jei naudosite šią įrangą kompiuteryje,
gali kilti su muzikos failų tvarkymo programine įranga susijusių problemų.
* Kai kitą kartą perduosite muzikos failus, „HAP Music Transfer“ pakeistus muzikos failus perduos į
HDD GARSO GROTUVĄ dar kartą, jei aptiks, kad pasirinkto aplanko failai buvo pakeisti.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Registruoto muzikos failo informacija
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD GARSO GROTUVE nerodomas garso takelio ar albumo pavadinimas arba jis
skiriasi nuo muzikos failų tvarkymo programinėje įrangoje rodomo garso takelio ar
albumo pavadinimo
Tam tikra muzikos failų tvarkymo programinė įranga į kai kurių formatų (pvz., WAV)
muzikos failus muzikos informacijos gali neįterpti. Tokiu atveju garso takelio arba
albumo pavadinimas gali skirtis nuo to, kuris rodomas kompiuteryje įdiegtoje muzikos
failų tvarkymo programinėje įrangoje, nes HDD GARSO GROTUVAS garso takelio arba
albumo pavadinimą gauna iš „Gracenote“ duomenų bazės, naudodamas muzikos failo
informaciją, išskyrus žymų informaciją.
Pasirinkite paskirties garso takelį arba albumą naudodami „HDD Audio Remote“, o tada
redaguokite garso takelio arba albumo pavadinimą. (Informacijos, kaip redaguoti informaciją, žr.
„HDD Audio Remote“ žinyne.)
Redaguokite visų muzikos failų, kurių garso takelio arba albumo pavadinimą norite keisti, garso
takelio arba albumo pavadinimą, naudodami kompiuteryje įdiegtą žymų redagavimo programinę
įrangą, tada perduokite (*) tuos muzikos failus į HDD GARSO GROTUVĄ. Tačiau, jei naudosite
šią įrangą kompiuteryje, gali kilti su muzikos failų tvarkymo programine įranga susijusių
problemų.
* Kai kitą kartą perduosite muzikos failus, „HAP Music Transfer“ pakeistus muzikos failus perduos į
HDD GARSO GROTUVĄ dar kartą, jei aptiks, kad pasirinkto aplanko failai buvo pakeisti.
Muzikos failų valdymo programinei įrangai įterpiant muzikos informaciją, gali būti
pašalinta teksto kodavimo informacija. Nors HDD GARSO GROTUVAS gali bandyti
automatiškai aptikti teksto kodavimo tipą, muzikos informacija gali būti rodoma
netinkamai. Tokiu atveju patikrinkite muzikos failų tvarkymo programinės įrangos
nustatymus arba pakeiskite teksto kodavimo tipą pasirinkdami [Settings] – [System
Settings] – [Text encoding] ir nukopijuokite failą dar kartą.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Registruoto muzikos failo informacija
Kaip pasirinkti muzikos informacijos teksto kodavimo tipą („Text encoding“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Bandant gauti muzikos informaciją, suliejant albumus arba redaguojant „SensMe™“
kanalus, rodomas klaidos pranešimas ir negalima atlikti veiksmo
Negalima gauti muzikos informacijos, sulieti albumų arba redaguoti „SensMe™“ kanalų,
kol rodoma
(piktograma, nurodanti, kad vyksta perdavimas arba registravimas).
Atlikite veiksmą, kai ši piktograma dings iš ekrano.
Negalima gauti muzikos informacijos, sulieti albumų arba redaguoti „SensMe™“ kanalų,
jei
(piktograma, nurodanti, kad vyksta perdavimas arba registravimas) rodoma po
to, kai pradedate nuskaityti muzikos informaciją, sulieti albumus arba redaguoti
„SensMe™“ kanalus. Paspauskite mygtuką BACK, jei šią operaciją norite atšaukti, tada
atlikite operaciją dar kartą, kai ši piktograma bus dingusi iš ekrano.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Nepavyksta prisijungti prie muzikos paslaugų arba tam tikru dienos metu kai kurios
stotys ar programos yra pertraukiamos
Gali būti sunku prisijungti prie muzikos paslaugų, atsižvelgiant į serverio sąlygas arba
dienos laiką. Bandykite dar kartą vėliau.
Kai kurios muzikos paslaugos gali būti nepasiekiamos jūsų šalyje arba regione.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Naudojant „TuneIn“ rodomas pranešimas [Current operation not available due to
account restrictions.]
Tai gali įvykti retais atvejais, kuriuos lemia serverio būsena. Palaukite maždaug vieną
dieną ir bandykite dar kartą.
Pastaba
„TuneIn“ muzikos paslaugos gali būti nepasiekiamos jūsų šalyje arba regione.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Spaudžiant WPS mygtuką nepavyksta kompiuterio prijungti prie tinklo
Jei HDD GARSO GROTUVĄ prie tinklo prijungiate naudodami WPS („Wi-Fi Protected
Setup“) funkciją, belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško belaidžio tinklo
nustatymai gali būti pakeisti automatiškai ir todėl gali nepavykti kompiuterio prijungti prie
tinklo.
Tokiu atveju atitinkamai pakeiskite kompiuterio belaidžio ryšio nustatymus.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Nepavyksta prisijungti prie tinklo arba tinklo ryšys nestabilus
Patikrinkite, ar belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas yra įjungtas.
Patikrinkite tinklo ryšį ir dabartinę tinklo būseną, pasirinkdami [Settings] – [Network
Settings] – [View Network Status].
Atsižvelgiant į naudojimo aplinkos sąlygas, įskaitant tam tikras sienos medžiagas, radijo
bangų priėmimo sąlygas arba tarp HDD GARSO GROTUVO ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško esančias kliūtis, ryšio atstumas gali būti mažesnis.
Perkelkite HDD GARSO GROTUVĄ ir belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką
arčiau vienas kito.
Ryšiui gali trukdyti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių diapazoną, pvz.,
mikrobangų krosnelės, „Bluetooth“ ir skaitmeniniai belaidžiai įrenginiai. Perkelkite HDD
GARSO GROTUVĄ toliau nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.
Į HDD GARSO GROTUVĄ yra įmontuota antena, skirta belaidžiam LAN ryšiui. HDD
GARSO GROTUVĄ, garsiakalbius ir kitus įrenginius išdėstykite tam tikru atstumu, kad
būtų išlaikytas geras belaidis ryšys.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip peržiūrėti tinklo būseną („View Network Status“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Belaidžio ryšio maršrutizatorius, kurį norite prijungti, nerodomas belaidžių tinklų sąraše
Paspauskite mygtuką BACK, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną, ir pasirinkite [Select
access point] dar kartą.
Jei reikalingas belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas vis dar neaptiktas, tinklų
sąraše pasirinkite [Add a new access point.], kad įtrauktumėte naują belaidžio LAN
maršrutizatorių / prieigos tašką.
Gali būti nustatytas belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško privatusis režimas
„stealth mode“. Patikrinkite belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško nustatymą
ir, jei režimas „stealth mode“ įjungtas, išjunkite jį.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
2 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pasirenkant prieigos tašką
3 metodas. Tinklo ryšio nustatymas pridedant naują prieigos tašką
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Norite išjungti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) funkciją, bet nežinote, kaip tai padaryti
Pasirinkite [Wired Setup], atidarę [Network Settings] – [Internet Settings]. Laidinis LAN
suaktyvinamas, „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) funkcija išjungiama. Norėdami iš naujo
suaktyvinti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) funkciją, meniu [Internet Settings] pasirinkite
[Wireless Setup].
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip prisijungti prie tinklo („Internet Settings“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Išorinis standusis diskas neatpažįstamas
HDD GARSO GROTUVAS suderinamas su failų sistemomis „ext4“ ir FAT. Jei išorinio
standžiojo disko failų sistema skiriasi, suformatuokite ją naudodami HDD GARSO
GROTUVO funkciją „Format External HDD“. Jei formatuoti negalite, patikrinkite toliau
nurodytus dalykus.
Patikrinkite, ar USB kabelis, naudojamas išoriniam standžiajam diskui prijungti, tvirtai prijungtas
ir nesugadintas. Ryšys taip pat gali būti nestabilus, atsižvelgiant į naudojamo USB kabelio tipą.
Tokiu atveju pabandykite naudoti kitą USB kabelį.
Išjunkite HDD GARSO GROTUVĄ, tada pašalinkite išorinį standųjį diską. Prijunkite išorinį
standųjį diską iš naujo, tada įjunkite HDD GARSO GROTUVĄ.
Jei išorinis standusis diskas naudojamas tiekiant maitinimą per magistralę, ryšys gali būti
nestabilus. Tokiu atveju naudokite išorinį standųjį diską su išoriniu maitinimo šaltiniu.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip suformatuoti išorinį standųjį diską („Format External HDD“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kai kurie muzikos failai neperduodami
Muzikos failų perdavimas gali būti atšauktas, jei nurodytas standusis diskas yra pilnas.
Garso failo formatas gali būti nesuderinamas su HDD GARSO GROTUVU. Į HDD
GARSO GROTUVĄ negalima perduoti muzikos failų, kurių failų plėtinių nepalaiko „HAP
Music Transfer“ arba programa „HDD Audio Remote“, įdiegta išmaniajame telefone
arba planšetiniame kompiuteryje.
Gali būti neleidžiama skaityti kai kurių failų arba aplankų atributų.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Su HDD GARSO GROTUVU naudotas išorinis standusis diskas negali būti naudojamas
su kompiuteriu
Kompiuteris negali atpažinti išorinio standžiojo disko, kurį suformatavo HDD GARSO
GROTUVAS.
Norėdami naudoti išorinį standųjį diską su kompiuteriu, suformatuokite jį naudodami tą
kompiuterį. Atminkite, kad formatuojant išorinį standųjį diską kompiuteriu bus ištrinti visi
saugomi muzikos failai.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Norite panaikinti muzikos failus, bet nežinote, kaip tai padaryti
Muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO panaikinti galite toliau nurodytais būdais.
Būdami sąrašo ekrane arba iš ekrane „Playback“ atverkite ekraną „Options“, tada pasirinkite
[Delete] ir panaikinkite muzikos failus.
Muzikos failus naikinkite naudodami kompiuteryje įdiegtą programą „HAP Music Transfer“.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip panaikinti muzikos failus iš HDD GARSO GROTUVO (kai valdote HDD GARSO
GROTUVĄ)
Kaip muzikos failus panaikinti iš HDD GARSO GROTUVO (naudojant „HAP Music Transfer“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
HDD GARSO GROTUVE nerodoma išorinių standžiųjų diskų informacija
Išorinius standžiuosius diskus su suderinamomis failų sistemomis nuskaityti reikia, kai
prie HDD GARSO GROTUVO jie prijungiami pirmą kartą. Patvirtinkite pranešimą ir
nuskaitykite. Jei išorinio standžiojo disko informacija nerodoma net nuskaičius įrenginį,
pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Pasirinkite [Special Mode] – [Clear Database], tada standųjį diską nuskaitykite iš naujo.
Jei problema vis tiek išlieka, atlikite [Factory Reset], tada iš naujo nuskaitykite standųjį diską. (*)
Jei naudodamiesi kompiuteriu pridedate muzikos failų arba juos naikinate išoriniame
standžiajame diske, kuris anksčiau buvo prijungtas prie HDD GARSO GROTUVO, o
tada išorinį standųjį diską dar kartą prijungiate prie HDD GARSO GROTUVO,
informacija rodoma netinkamai. Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Atlikite [Rescan External HDD (differing items)].
Jei pakartotinai nuskaičius besiskiriančius elementus problema išlieka, atlikite [Rescan External
HDD].
Jei atlikus du anksčiau nurodytus veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, pasirinkite [Special
Mode] – [Clear Database], tada nuskaitykite standųjį diską iš naujo.
Jei problema vis tiek išlieka, atlikite [Factory Reset], tada iš naujo nuskaitykite standųjį diską. (*)
* Vykdant funkciją „Factory Reset“, taip pat bus panaikinti visi sukonfigūruoti nustatymai ir visas
turinys, saugomas vidiniame standžiajame diske.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip prijungti išorinį standųjį diską
Kaip iš naujo nuskaityti standųjį diską („Rescan HDD“)
Kaip naudoti funkciją „Clear Database“ arba „Reset to Default Settings“ („Special Mode“)
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus („Factory Reset“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Rodomas pranešimas [Unformatted external HDD has been connected. Format the
HDD?] rodomas, kai išorinį standųjį diską prijungiate prie prievado EXT, esančio HDD
GARSO GROTUVO galiniame skydelyje.
Bandote prijungti išorinį standųjį diską, kurio failų sistemos HDD GARSO GROTUVAS
nepalaiko. Negalite leisti muzikos failų, saugomų išoriniame standžiajame diske.
Visi muzikos failai, saugomi išoriniame standžiajame diske, bus panaikinti, jei išorinį
standųjį diską suformatuosite naudodami HDD GARSO GROTUVĄ. Be to, išorinio
standžiojo disko negalėsite naudoti su kitais įrenginiais, pvz., kompiuteriu, nes išorinis
standusis diskas (USB saugojimo įrenginys) suformatuotas naudoti tik su HDD GARSO
GROTUVU.
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip naudoti funkciją „Clear Database“ arba „Reset to Default Settings“ (Special Mode)
Jei su HDD GARSO GROTUVU susijusios problemos negalima išspręsti vadovaujantis
trikčių šalinimo instrukcijomis, galite naudoti funkciją [Special Mode].
1. Įrenginiui veikiant budėjimo režimu, laikydami nuspaudę HOME paspauskite
Rodomas ekranas „Special Mode“.
.
2. Pasirinkite [Clear Database] arba [Reset to Default Settings].
Įvykdę funkciją [Clear Database] arba [Reset to Default Settings], vadovaudamiesi
ekrane rodomomis instrukcijomis iš naujo paleiskite HDD GARSO GROTUVĄ.
Išsami rodomų elementų informacija
Clear Database
Ši funkcija išvalo registruotą informaciją, bet standžiojo disko neformatuoja. Kai duomenų
bazė bus išvalyta, nuskaitykite standųjį diską iš naujo. Nors išvalius duomenų bazę gali
atrodyti, kad standusis diskas yra tuščias, turinys (muzikos duomenys) vis tiek lieka
standžiajame diske. Iš naujo nuskaitykite standųjį diską, kad turinio informacija būtų
atkurta ir rodoma.
Reset to Default Settings
Ši funkcija iš naujo nustato visus nustatymus ir atkuria numatytuosius gamyklinius
nustatymus.
Restart
Ši funkcija išjungia režimą „Special Mode“ ir iš naujo paleidžia HDD GARSO GROTUVĄ.
Restore Previous Version
Ši funkcija atkuria HDD GARSO GROTUVO versiją, naudotą prieš atnaujinant.
Jei HDD GARSO GROTUVĄ atnaujinate, negalėdami tobulinti išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje įdiegtos „HDD Audio Remote“ versijos, gali nepavykti naudoti
„HDD Audio Remote“.
Tokiu atveju atkurkite ankstesnę HDD GARSO GROTUVO versiją.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip iš naujo nuskaityti standųjį diską („Rescan HDD“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus
Jei vis tiek nepavyko išspręsti problemų, susijusių su HDD GARSO GROTUVU, galite
naudoti funkciją „Factory Reset“.
Prieš naudojant funkciją „Factory Reset“, rekomenduojame sukurti atsarginę visų
duomenų kopiją.
Eiti į puslapio viršų
Susijusi tema
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus („Factory Reset“)
Kaip sukurti atsarginę duomenų kopiją
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Windows“)
Kaip sukurti atsarginę HDD GARSO GROTUVO muzikos failų kopiją kompiuteryje (skirta
„Mac“)
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Žinynas
HDD GARSO GROTUVO SISTEMA
HAP-S1
Grįžti
Grįžti į viršų
Spausdinti
Techninės priežiūros svetainės
Informacijos apie HDD GARSO GROTUVĄ žr. toliau nurodytose pagalbos svetainėse.
JAV klientams:
http://esupport.sony.com/
Kanados klientams:
http://esupport.sony.com/CA/
Europos klientams:
www.sony.eu/support
Kinijos klientams:
http://www.sony-asia.com/support
Eiti į puslapio viršų
4-472-853-12(4)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF