Sony | SEL2870 | Sony ILCE-7M2K ɑ7 II viso kadro ILC korpusas su standartiniu kintamojo židinio nuotolio objektyvu Naudojimo instrukcijos (SEL2870)

4-479-122-01(1)
(PL-LT-LV-EE)

2
Wymienny obiektyw
Keičiamieji objektyvai
Maināmi objektīvi
Vahetatav objektiiv
 Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj przycisku
zwalniania obiektywu umieszczonego na korpusie
aparatu.
 Nie zakładaj obiektywu pod kątem.
Instrukcja obsługi
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –)
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie aparatu,
obracaj obiektywem w lewo do czasu,
aż poczujesz opór, po czym wyciągnij obiektyw.
 Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu ograniczenia
efektu flary (halacji) i zapewnienia jak najlepszej jakości
obrazu.
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
E-mount
©2013 Sony Corporation

SEL2870
Lietuvių k.
Ustaw biały wskaźnik na tubusie obiektywu
w jednej linii z białym wskaźnikiem na
korpusie aparatu, po czym wsuń obiektyw
do uchwytu w korpusie i obracaj nim
w prawo do chwili, aż się zatrzaśnie.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu
w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu),
a następnie wsuń osłonę w uchwyt obiektywu
i obracaj nią w prawo do chwili, aż się
zatrzaśnie, a jej czerwona kropka znajdzie się
w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie.
Šiose naudojimo instrukcijose aiškinama, kaip
naudoti objektyvus. Pastabų dėl naudojimo galima
rasti atskirame dokumente „Atsargumo priemonės
prieš naudojimą“. Prieš naudodami objektyvą, būtinai
perskaitykite abu dokumentus.
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos „E-mount“ serijos fotoaparatais. Jo negalima
naudoti su fotoaparatais „A-mount“.
Šis objektyvas suderinamas su 35 mm formato vaizdo
daviklio diapazonu.
Fotoaparatą, kuriame sumontuotas 35 mm formato vaizdo
daviklis, galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti savo fotoaparatą,
ieškokite naudojimo instrukcijose.
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie
suderinamumą, apsilankykite savo šalies „Sony“ svetainėje
arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Pastabos dėl naudojimo
 Kai nešatės fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, visada tvirtai
laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri priartinant
vaizdą išlenda.
 Šis objektyvas nėra nepralaidus vandeniui, bet kurtas taip,
kad būtų atsparus dulkėms ir tiškalams. Jeigu objektyvą
naudojate lyjant arba panašiomis sąlygomis, neleiskite,
kad ant jo patektų lašų.
 Chcąc używać wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej
lampy błyskowej przymocowanej do aparatu, należy zdjąć
osłonę obiektywu, tak aby nie blokowała światła lampy.
 Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją
zamocować do obiektywu tyłem.

Atsargumo priemonės, susijusios su blykstės
naudojimu
 Kai naudojate blykstę, visada nuimkite objektyvo gaubtą ir
fotografuokite būdami mažiausiai 1 m (3,3 pėd.) atstumu nuo
objekto. Tam tikrais atvejais kartu naudojant ir objektyvą,
ir blykstę, objektyvas gali iš dalies blokuoti blykstės šviesą.
Dėl to vaizdo apačioje gali atsirasti šešėlis.
 Przybliżanie/oddalanie
Obracając pierścień do regulacji zoomu, ustaw
żądaną ogniskową.
 Nastawianie ostrości
Vinjetavimas
 Naudojant objektyvą, ekrano kampai tampa tamsesni
nei centras. Norėdami sumažinti šį efektą (vadinamą
vinjetavimu), pridarykite diafragmą 1–2 padalomis.
Istnieją trzy sposoby regulowania ostrości.

Autofokus
Aparat ustawia ostrość automatycznie.
Polski
W niniejszej instrukcji znajdują się informacje
o obsłudze obiektywów. Uwagi dotyczące eksploatacji
zebrano w osobnym arkuszu zatytułowanym „Uwagi
przed użyciem”. Należy koniecznie przeczytać oba
dokumenty przed rozpoczęciem pracy z obiektywami.
Ten obiektyw zaprojektowano dla aparatów fotograficznych
Sony α z uchwytem typu E. Nie można go stosować
w aparatach z uchwytami typu A.

2
Obiektyw może współpracować z wieloma przetwornikami
obrazu w formacie 35 mm.
Aparat z przetwornikiem obrazu w formacie 35 mm można
ustawić do robienia zdjęć w formacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana
w instrukcji obsługi aparatu.
3
6
1
4 5
Więcej informacji o kompatybilności obiektywu z innymi
urządzeniami można uzyskać na lokalnej stronie
internetowej firmy Sony albo w najbliższym punkcie
sprzedaży lub serwisowania produktów Sony.
Uwagi dotyczące korzystania
 Nosząc aparat z przymocowanym obiektywem, należy mocno
7

trzymać cały zestaw.
 W trakcie regulacji przybliżenia nie należy chwytać za
wystającą część obiektywu.
 Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego konstrukcji
uwzględniono pewne zabezpieczenia przed wnikaniem
kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma być używany w deszczu
i podobnych warunkach, należy chronić go przed
kroplami wody.
Środki ostrożności dotyczące używania lampy
błyskowej
–1
 Chcąc używać lampy błyskowej, zawsze należy zdjąć osłonę
obiektywu i fotografować obiekt z odległości co najmniej 1 m.
Czasami obiektyw może częściowo zasłaniać światło lampy,
co skutkuje powstawaniem cienia u dołu obrazu.
Winietowanie
 W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć przysłonę
o jeden lub dwa stopnie.
(1)
(2)
 Rozpoznawanie części
–2
1 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
2 Pierścień regulacji ostrości
3 Pierścień do regulacji zoomu
4 Skala ogniskowej
5 Wskaźnik ustawienia ogniskowej
6 Styki obiektywu*
7 Wskaźnik ustawienia montażowego
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu

Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –)
1
Zdejmij przednią i tylną przykrywkę
obiektywu oraz przykrywkę korpusu
aparatu.
 Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania przedniej
przykrywki obiektywu — (1) i (2). Jeśli przykrywka
jest zakładana/zdejmowana przy założonej osłonie
obiektywu, należy użyć metody (2).

DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości)
Gdy aparat ustawi ostrość w trybie automatycznym, można
ręcznie wprowadzić ostateczne korekty.

Ręczna regulacja ostrości
Użytkownik sam ustawia ostrość.
Szczegółowy opis ustawień poszczególnych trybów można
znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
1. Objektyvo gaubto žymė
2. Fokusavimo žiedas
3. Priartinimo žiedas
4. Židinio nuotolio skalė
5. Židinio nuotolio žymė
6. Objektyvo kontaktai*
7. Tvirtinimo žymė
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
 Objektyvo uždėjimas ir nuėmimas
Dane techniczne
Nazwa produktu
(Nazwa modelu)
Ekwiwalent ogniskowej
w formacie 35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ostrzenia*3 (m (stopy))
Maksymalne powiększenie (X)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(ok., w mm (calach))
Waga (ok., w g (uncjach))
Funkcja kompensacji drgań
 Dalys
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(SEL2870)
42-105
8-9
Kaip uždėti objektyvą
(žr. – pav.)
1
 Priekinį objektyvo dangtelį uždėti arba nuimti galite
dviem būdais – (1) ir (2). Kai uždėtas objektyvo gaubtas,
objektyvo dangtelį uždėkite arba nuimkite (2) būdu.
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45 (0,99-1,48)
0,19
f/22-f/36
55
2
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
Zawartość zestawu
Obiektyw (1), przednia przykrywka obiektywu (1),
tylna przykrywka obiektywu (1), osłona obiektywu (1),
pakiet drukowanej dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Baltą žymę ant objektyvo cilindro
sulygiuokite su balta žyme ant fotoaparato
(tvirtinimo žyme). Tada įstatykite objektyvą
į fotoaparato korpusą ir pasukite pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.
 Tvirtindami objektyvą, nepaspauskite objektyvo
išleidimo mygtuko, esančio ant fotoaparato.
 Objektyvo netvirtinkite kampu.
295 (10,5)
Tak
*1 Wartości ekwiwalentu ogniskowej w formacie 35 mm
widoczne powyżej dotyczą aparatów cyfrowych
z wymiennym obiektywem, wyposażonych w przetwornik
obrazu o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie
35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 dotyczy aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem, wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*3 Minimalna odległość ostrzenia to odległość od przetwornika
obrazu do fotografowanego obiektu.
 Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu ogniskowa może
się zmieniać razem z każdą zmianą odległości fotografowania.
Dla podanej wartości ogniskowej założono, że obiektyw ma
ustawioną ostrość na obiekt znajdujący się nieskończenie
daleko.
Nuimkite užpakalinį ir priekinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso dangtelį.
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę objektyvo išleidimo mygtuką,
esantį ant fotoaparato, sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada nuimkite jį.
 Kaip uždėti objektyvo gaubtą
Jei norite sumažinti šviesos blykstelėjimą ir užtikrinti
aukščiausią vaizdo kokybę, rekomenduojame naudoti
objektyvo gaubtą.
Sulygiuokite raudoną liniją ant objektyvo
gaubto su raudona linija ant objektyvo
(objektyvo gaubto žyme). Tada įstatykite
objektyvo gaubtą į objektyvo korpusą ir sukite
jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos
(pasigirs spragtelėjimas), o raudonas taškas ant
objektyvo gaubto susilygiuos su raudona linija
ant objektyvo (gaubto žyme).
 Jei naudojate fotoaparate sumontuotą blykstę arba su
fotoaparatu komplektuojamą blykstę, nuimkite objektyvo
gaubtą, kad jis neužstotų blykstės šviesos.
 Kai nenaudojate, objektyvo gaubtą ant objektyvo uždėkite
kita puse.
 Kaip priartinti
Sukite priartinimo žiedą iki pageidaujamo
židinio nuotolio.
 Kaip fokusuoti
Fokusuoti galima trimis būdais.

Automatinis fokusavimas
Fotoaparatas fokusuoja automatiškai.

DMF (tiesioginis rankinis fokusavimas)
Kai fotoaparatas sufokusuoja automatiškai, rankomis galite
sureguliuoti tikslumą.

Rankinis fokusavimas
Patys fokusuojate rankomis.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie režimų
nustatymus, žr. naudojimo instrukciją, gautą su fotoaparatu.
Specifikacijos
Gaminio pavadinimas
(Modelio pavadinimas)
35 mm formato ekvivalento
židinio nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės – elementai
Matymo kampas Nr. 1*2
Matymo kampas Nr. 2*2
Minimalus fokusavimas*3
(m (pėd.))
Maksimalus padidinimas (X)
Minimali diafragma
Filtro skersmuo (mm)
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl., mm (col.))
Svoris (apytiksl., g (unc.))
Drebėjimo kompensavimo
funkcija
FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS
(SEL2870)
42-105
8-9
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45 (0,99-1,48)
0,19
f/22–f/36
55
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
295 (10,5)
Taip
*1 Pirmiau nurodytos 35 mm formato ekvivalento židinio
nuotolio ir matymo kampo vertės taikomos keičiamųjų
objektyvų skaitmeniniams fotoaparatams su APS-C dydžio
vaizdo davikliais.
*2 Matymo kampo Nr. 1 vertė taikoma 35 mm formato
fotoaparatams, o matymo kampo Nr. 2 vertė – keičiamųjų
objektyvų skaitmeniniams fotoaparatams su APS-C dydžio
vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo daviklio
iki objekto.
 Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
gali keistis keičiant fotografavimo atstumą. Pirmiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad objektyvas
sufokusuotas į begalybę.
Pridedami elementai
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
galinis objektyvo dangtelis (1), objektyvo gaubtas (1),
spausdintinių dokumentų rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.

2
Latviski
3
Šajā lietošanas rokasgrāmatā izskaidrots, kā lietot
objektīvus. Piezīmes par lietošanu ir atrodamas atsevišķā
dokumentā “Piesardzības pasākumi pirms lietošanas”.
Noteikti izlasiet abus dokumentus, pirms lietojat savu
objektīvu.
6
1
Šis objektīvs ir paredzēts Sony α sistēmas kamerām ar
E stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām ar A tipa
stiprinājumu.
4 5
7
Šis objektīvs ir saderīgs ar diapazonu, kāds ir 35 mm
formāta attēlu sensoram.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu sensoru,
var iestatīt uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par kameras iestatīšanu sk. tās
lietošanas rokasgrāmatā.
Papildinformāciju par pieejamību meklējiet sava reģiona
Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony izplatītājam vai
vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.

–1
Piezīmes par lietošanu
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr cieši
(1)
(2)
turiet gan kameru, gan objektīvu.
 Neturiet objektīvu aiz tās daļas, kas tiek izvirzīta
tālummaiņas laikā.
 Šis objektīvs nav ūdensdrošs, taču tā izstrādes laikā tika
domāts par noturību pret putekļiem un ūdens šļakatām.
Ja izmantojat objektīvu lietū u.tml. apstākļos, nepieļaujiet
objektīva saskari ar ūdens lāsēm.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz zibspuldzes
lietošanu
 Ja izmantojat zibspuldzi, vienmēr noņemiet objektīva saules
–2
blendi un fotografējiet vismaz 1 m (3,3 pēdu) attālumā no
objekta. Fotografējot ar zibspuldzi, daži objektīvi var daļēji
aizsegt zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla apakšdaļa
ir aizēnota.
Vinjetēšana
 Objektīvu izmantošanas laikā ekrāna stūri var būt tumšāki
nekā centrs. Lai samazinātu šo efektu jeb vinjetēšanu aizveriet
diafragmas atvērumu par 1–2 iedaļām.
 Daļu identificēšana

1. Objektīva saules blendes atzīme
2. Fokusa gredzens
3. Tālummaiņas gredzens
4. Fokusa garuma skala
5. Fokusa garuma atzīme
6. Objektīva kontakti*
7. Stiprinājuma atzīme
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.

 Objektīva pievienošana un
noņemšana
Lai piestiprinātu objektīvu
(sk. attēlu –.)
1
Noņemiet objektīva aizmugurējo un
priekšējo vāciņu un kameras korpusa
vāciņu.
 Varat pievienot/atvienot priekšējo objektīva vāciņu
divējādi — sk. (1) un (2). Ja objektīvam ir pievienota
objektīva saules blende, objektīva vāciņa noņemšanai
izmantojiet paņēmienu (2).
2
Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā un grieziet
to pa labi, līdz tas nofiksējas.
 Objektīva pievienošanas laikā nav jāspiež objektīva
atbrīvošanas poga.
 Nemēģiniet piestiprināt objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –.)

Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, pagrieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei un pēc tam atvienojiet objektīvu.
 Objektīva saules blendes
pievienošana
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot, lai samazinātu
saules atspīdumus un nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti.

Savietojiet sarkano līniju uz objektīva saules
blendes ar sarkano līniju uz objektīva (objektīva
saules blendes atzīmi), pēc tam ievietojiet
blendi objektīva stiprinājumā un grieziet to
pa labi, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā un
sarkanais punkts uz objektīva saules blendes
atrodas pretī sarkanajai līnijai uz objektīva.
 Ja izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi vai kameras
komplektācijā iekļauto zibspuldzi, noņemiet objektīva saules
blendi, lai tā neaizsegtu zibspuldzes gaismu.
 Pirms noglabājat objektīvu, uzlieciet tam blendi otrādi.
 Tālummaiņa
Grieziet tālummaiņas gredzenu, līdz ir sasniegts
vēlamais fokusa garums.
 Fokusēšana
Fokusēt var trijos veidos.

Automātiskais fokuss
Kamera iegūst fokusu automātiski.

DMF (tiešais manuālais fokuss)
Kad kamera ir veikusi automātisko fokusēšanu, varat veikt
precīzus pielāgojumus manuāli.

Manuālais fokuss
Jūs pats fokusējat manuāli.
Detalizētu informāciju par režīmu iestatījumiem sk.
kameras komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
Eesti
Specifikācijas
Produkta nosaukums
(Modeļa nosaukums)
Atbilstošais 35 mm formāta
fokusa garums*1 (mm)
Objektīva grupas–elementi
Skata leņķis 1*2
Skata leņķis 2*2
Minimālais fokusa attālums*3
(m (pēdas))
Maksimālais palielinājums (X)
Minimālā diafragma
Filtru diametrs (mm)
Izmēri (maksimālais
diametrs × garums)
(aptuveni, mm (collās))
Masa (aptuveni, g (mārc.))
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
(SEL2870)
Selles kasutusjuhendis selgitatakse, kuidas kasutada
objektiive. Märkused kasutamise kohta leiate
eraldiseisvast juhendist Ettevaatusabinõud enne
kasutamist. Lugege enne objektiivi kasutamist kindlasti
mõlemat dokumenti.
42-105
8-9
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45 (0,99-1,48)
0,19
f/22–f/36
55
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
295 (10,5)
Jā
*1 Iepriekš norādītās vērtības, kas izsaka atbilstošo 35 mm
formāta fokusa garumu, attiecas uz digitālajām kamerām
ar maināmiem objektīviem, kurās tiek izmantots APS-C
formāta attēlu sensors.
*2 1. skata leņķa vērtība atbilst 35 mm formāta kamerām,
bet 2. skata leņķa vērtība atbilst digitālajām kamerām ar
maināmiem objektīviem, kurās tiek izmantots APS-C
formāta attēlu sensors.
*3 Minimālais fokusa attālums apzīmē attālumu no attēlu
sensora līdz objektam.
 Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var mainīties
atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma izmaiņām.
Iepriekš norādītie fokusa garumi sniegti pieņemot, ka
objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautie priekšmeti
Objektīvs (1), priekšējais objektīva vāciņš (1), aizmugurējais
objektīva vāciņš (1), objektīva saules blende (1), izdrukātās
dokumentācijas komplekts
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-paigaldusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-paigaldusega kaameratega.
Objektiiv ühildub 35 mm vormingus pildisensoritega.
35 mm vormingus pildianduriga varustatud kaamera
saab määrata pildistama APS-C suuruses.
Üksikasjad kaamera seadistamise kohta leiate selle
kasutusjuhendist.
Ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks minge oma piirkonna
Sony veebisaidile või võtke ühendust Sony edasimüüja või
kohaliku volitatud Sony teenindusega.
Märkused kasutamise kohta
 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv, hoidke
kindlalt nii kaamerat kui ka objektiivi.
 Ärge hoidke kinni objektiivi suumimisel väljaulatuvast osast.
 Objektiiv pole veekindel, kuid selle valmistamisel on silmas
peetud nii tolmu- kui ka pritsmekindlust. Vihma käes vm
kasutades hoidke veepiisad objektiivist eemal.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
 Välklampi kasutades eemaldage alati valgusvarjuk ja pildistage
vähemalt 1 m (3,3 jala) kauguselt objektist. Objektiivi ja
välklambi teatud kombinatsioonide puhul võib objektiiv
välklambi valguse osaliselt blokeerida, mille tulemuseks on
vari pildi alumises osas.
Vinjettimine
 Objektiivi kasutamisel muutuvad ekraani nurgad keskosast
tumedamaks. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1 kuni 2 sammu võrra.
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
 Osade tuvastamine
1 Valgusvarjuki märk
2 Fookusketas
3 Suumirõngas
4 Fookuskauguse skaala
5 Fookuskauguse märk
6 Objektiivi kontaktid*
7 Paigalduse märk
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
 Objektiivi kinnitamine ja
eemaldamine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
1
Eemaldage tagumised ja eesmised
objektiivikatted ning kaamera
korpuse kate.
 Eesmist objektiivikatet saab kinnitada/eemaldada kahel
viisil, (1) ja (2). Kui kinnitate/eemaldate objektiivikatet,
millele on kinnitatud valgusvarjuk, kasutage meetodit (2).
2
Joondage läätseraamil asuv valge märk
kaameral oleva valge märgiga (paigalduse
märk), seejärel sisestage objektiiv kaamera
paigaldusavasse ja pöörake seda päripäeva,
kuni see lukustub.
 Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera objektiivi
vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Hoidke kaamera objektiivi vabastamise nuppu
all ja pöörake objektiivi vastupäeva, kuni see
peatub, seejärel eemaldage objektiiv.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse pildikvaliteedi
tagamiseks on soovitatav kasutada valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjukil asuv punane joon
objektiivil oleva punase täpiga (valgusvarjuki
märk), seejärel sisestage valgusvarjuk
objektiivikinnitusse ja pöörake seda päripäeva,
kuni see kohale klõpsab ning punane täpp
valgusvarjukil on joondatud objektiivil asuva
punase joonega.
 Kui kasutate kaameraga sisseehitatud või kaasasolevat
välklampi, eemaldage valgusvarjuk, et välklambi valgust mitte
blokeerida.
 Hoiundamisel sobitage valgusvarjuk objektiivile tagurpidi.
 Suumimine
Pöörake suumirõngas soovitud
fookuskaugusele.
 Fokuseerimine
Fokuseerimiseks on kolm moodust.

Automaatne fokuseerimine
Kaamera fokuseerib automaatselt.

DMF (otsene käsitsi fokuseerimine)
Kui kaamera fokuseerib automaatses fookuses, saate
peenhäälestust teha käsitsi.

Käsitsi fokuseerimine
Fokuseerite käsitsi.
Lisateavet režiimisätete kohta saate kaameraga kaasasolevast
kasutusjuhendist.
Spetsifikatsioonid
Toote nimi
(Mudeli nimi)
Ekvivalent 35 mm vormingus
fookuskaugusele*1 (mm)
Objektiivi rühmaelemendid
Vaatenurk 1*2
Vaatenurk 2*2
Minimaalne fookus*3 (m (feet))
Maksimaalne suurendus (X)
Minimaalne ava
Filtri diameeter (mm)
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm (tolli))
Kaal (ligikaudu, g (untsi))
Rappumise kompenseerimise
funktsioon
FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS
(SEL2870)
42-105
8-9
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45 (0,99-1,48)
0,19
f/22–f/36
55
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
295 (10,5)
Jah
*1 Ülalolevad väärtused ekvivalentsele 35 mm vormingus
fookuskaugusele kehtivad vahetatava objektiiviga
digitaalkaamerate puhul, millel on APS-C suuruses
pildisensor.
*2 Vaatenurga 1 väärtus kehtib 35 mm vorminguga kaamerate
kohta ja vaatenurga 2 väärtus vahetatava objektiiviga
digitaalkaamerate kohta, millel on APS-C suurusega
pildisensor.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.
 Objektiivi mehhanismist olenevalt võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses. Ülalolevad
fookuskaugused eeldavad, et objektiiv on fokuseeritud
lõpmatusele.
Kaasatud üksused
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1), valgusvarjuk (1), trükitud
dokumentatsiooni komplekt
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
Download PDF