Sony | ILCE-7RM3 | Sony ILCE-7RM3 α7R III 35 mm viso kadro fotoaparatas su automatinio fokusavimo funkcija Naudojimo instrukcijos

4-728-779-41(1)
“Help Guide” (Web manual)
Refer to “Help Guide” for
in-depth instructions on the
many functions of the camera.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
E-mount
The Help Guide may not be available in all
languages. All available manuals can be found on:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
e-mount-body-ilce7-series/ilce-7rm3#manuals
Vahetatava objektiiviga digitaalkaamera kasutusjuhendEE
© 2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais /Instruction Manual
LT
Maināmu objektīvu digitālā kamera/Lietošanas rokasgrāmata
LV
ILCE-7RM3
Eesti
Vaadake spikrit
Help Guide on veebijuhend, mida saate lugeda arvutis või
nutitelefonis. Vaadake seda lisateabe saamiseks kaamera
menüü-üksuste, täpsema kasutuse ja uusima teabe kohta.
Skannige
siit
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
ILCE-7RM3 Help Guide
kasutusjuhend
In-Camera Guide
Selles juhendis selgitatakse
teatud põhifunktsioone.
[In-Camera Guide]
selgitab kaamera ekraanil
saadaolevaid menüü-üksusi.
(see raamat)
Kiirkäivitusjuhendi nägemiseks
vt jaotist „Startup guide“
(lk 22). Startup guide tutvustab
esialgseid toiminguid alates
pakendi avamisest kuni katiku
vabastamiseni esimese võtte
tegemiseks.
EE
2
Saate teavet pildistamisel kiiresti
avada.
Funktsiooni [In-Camera Guide]
kasutamiseks tuleb esmalt
teha mõni seadistus. Lisateabe
saamiseks sisestage spikris
otsingusse „In-Camera Guide“.
Märkused kaamera kasutamise kohta
Vaadake lisaks sellele jaotisele ka
spikrijaotist „Ettevaatusabinõud“
(lk 2).
Ekraani keel
Saate valida menüüd kasutades
ekraanil kuvatava keele (lk 71).
Märkused toote käsitsemise kohta
••See kaamera on valmistatud tolmuja niiskuskindlust silmas pidades,
kuid pole vee- ega tolmukindel.
••Elektrilise suumobjektiivi
kasutamisel olge ettevaatlik, et
teie sõrmed ega mis tahes muud
objektid ei jääks objektiivi kinni.
••Kui te kaamerat ei kasuta, kinnitage
alati objektiivi esikate või korpuse
kate. Tolmu või prahi kaamerasse
sattumise vältimiseks eemaldage
tolm korpuse kattelt, enne kui selle
kaamera külge kinnitate.
••Ärge jätke objektiivi ega
pildinäidikut tugeva
valgusallika, näiteks
päikesevalguse, kätte. Objektiivi
kondenseerumisfunktsiooni tõttu
võib see tekitada kaamera korpuses
või objektiivis suitsu, tulekahju
või talitlushäire. Kui peate jätma
kaamera valgusallika, näiteks
päikesevalguse, kätte, kinnitage
objektiivile objektiivikate.
••Taustvalgustusega pildistamisel
hoidke päikesevalgust vaatenurgast
piisavalt kaugel. Muidu võib
päikesevalgus kaamera fookusesse
sattuda ja põhjustada suitsu
või tulekahju. Isegi kui päike on
vaatenurgast veidi kaugemal,
võib see siiski suitsu või tulekahju
põhjustada.
••Ärge suunake otse objektiivile
kiirgust (nt laserikiirgust). See võib
pildiandurit kahjustada ja põhjustada
EE
kaamera talitlushäireid.
••Ärge vaadake eemaldatud objektiivi
kaudu päikesevalguse ega tugeva
valgusallika poole. See võib silmi
pöördumatult kahjustada või
põhjustada talitlushäire.
••Ärge jätke kaamerat, komplektis
olevaid tarvikuid ega mälukaarte
imikute käeulatusse. Nad võivad
need kogemata alla neelata. Sellisel
juhul võtke viivitamatult ühendust
arstiga.
Märkused monitori ja
elektroonilise pildinäidiku kohta
••Monitor ja elektrooniline
pildinäidik on toodetud ülitäpset
tehnoloogiat kasutades ja üle
99,99% pikslitest on efektiivseks
kasutuseks valmis. Siiski võivad
olla mõned väikesed mustad
ja/või heledad punktid (valget,
punast, sinist või rohelist värvi),
mis ilmuvad pidevalt monitorile
ja elektroonilisele pildinäidikule.
Need on tootmisprotsessist tingitud
defektid, mis ei mõjuta kuidagi
salvestatud pilte.
EE
3
••Pilt võib pildinäidiku nurkadest
olla pisut moonutatud. See ei ole
talitlushäire. Kui soovite näha kogu
kompositsiooni kõiki üksikasju,
saate kasutada ka monitori.
••Kui panoraamite kaamerat,
vaadates pildinäidikusse, või
vaatate ringi, võib kujutis
pildinäidikus moonutatud olla
või pildi värv võib muutuda. See
on objektiivi või kuvamisseadme
omadus ja pole häire. Pildistamisel
soovitame vaadata pildinäidiku
keskossa.
••Pildinäidikuga jäädvustamisel
võib esineda sümptomeid, nagu
silmade kissitamine, väsimus,
merehaigus või iiveldus. Soovitame
pildinäidikuga pildistamisel
regulaarselt pause teha.
Kui tunnete end ebamugavalt,
loobuge pildinäidiku kasutamisest,
kuni teie seisund paraneb, ja võtke
vajaduse korral ühendust arstiga.
Märkused pideva
jäädvustamise kohta
Pideva jäädvustamise ajal võib
monitor või pildinäidiku monitor
võtteekraani ja musta ekraani vahel
vilkuda. Kui jätkate sellises olukorras
ekraani vaatamist, võib esineda
ebamugavaid sümptomeid, nagu
halb enesetunne. Ebamugavate
sümptomite ilmnemisel lõpetage
kaamera kasutamine ja võtke
vajaduse korral ühendust arstiga.
EE
4
Märkused pikaajalise või
4K-videote salvestamise kohta
••Olenevalt kaamera ja aku
temperatuurist ei pruugi filmide
salvestamine õnnestuda või
võib toide kaamera kaitsmiseks
automaatselt välja lülituda. Enne
toite väljalülitumist või kui videoid
ei saa salvestada, kuvatakse
ekraanil teade. Sellisel juhul ärge
lülitage toidet sisse ja oodake,
kuni kaamera ja aku temperatuur
on langenud. Kui lülitate toite
sisse kaameral ja akul piisavalt
jahtuda laskmata, võib toide taas
välja lülituda või ei saa te videoid
salvestada.
••Kui kaamera temperatuur tõuseb,
võib pildikvaliteet halveneda.
Soovitatav on enne jäädvustamise
jätkamist oodata, kuni kaamera
temperatuur on langenud.
••Kõrge õhutemperatuuri korral
tõuseb kaamera temperatuur
kiiresti.
••Kaamera korpus ja aku võivad
kasutamise ajal soojeneda – see on
normaalne.
••Kui naha üks koht puutub
kaamerat kasutades seadmega
kaua kokku, võib see põhjustada
madalatemperatuurilise põletuse
sümptomeid, nagu punetus ja villid,
isegi kui kaamera teile kuum ei
tundu. Pöörake erilist tähelepanu
järgmistes olukordades ning
kasutage statiivi või muid abinõusid.
––Kaamera pikaajalisel kasutamisel
kõrge temperatuuriga keskkonnas
––Kui kaamerat kasutab kehva
vereringe või nõrkade
nahaaistingutega inimene
––Kaamera kasutamisel on valitud
suvandi [Auto Pwr OFF Temp.]
sätteks [High]
••Eelkõige 4K-video jäädvustamisel
võib salvestusaeg olla madala
temperatuuri korral lühem.
Soojendage akut või asendage see
uuega.
Märkused salvestamise/
taasesituse kohta
••Enne salvestamise alustamist tehke
proovisalvestus, et kontrollida,
kas kaamera töötab korrektselt.
••Salvestatud pilt võib erineda enne
salvestamist jälgitud pildist.
••Ärge kasutage kaamerat tugevaid
raadiolaineid tekitavates või
kiirgust väljastavates kohtades.
Salvestamine ja taasesitus ei pruugi
korralikult töötada.
••Teie tootega salvestatud piltide
taasesitamine teistes seadmetes
ja teiste seadmetega salvestatud
ja muudetud piltide taasesitamine
teie tootes pole garanteeritud.
••Sony ei saa anda ühtki garantiid
salvestamise nurjumise ega
salvestatud piltide või heliandmete
kaotsimineku ega kahjustumise
korral kaamera või salvestuskandja
vms tõrgete tõttu. Soovitame
tähtsad andmed varundada.
••Mälukaardi vormindamisel
kustutatakse kõik sellele
salvestatud andmed ja neid ei
saa taastada. Enne vormindamist
kopeerige andmed arvutisse või
muusse seadmesse.
Märkused mitmeotstarbelise
liidesepesa kohta
EE
••Tarvikute, nagu väline välklamp,
kinnitamisel mitmeotstarbelisse
liidesepessa või nende
eemaldamisel lülitage esmalt
toide välja. Tarviku paigaldamisel
veenduge, et see oleks kindlalt
kaamera külge kinnitatud.
••Ärge kasutage mitmeotstarbelist
liidesepesa kaubanduses
saadaoleva välklambiga, mille
pinge on 250 V või rohkem või
mis on kaamera polaarsusele
vastupidise polaarsusega. See võib
põhjustada talitlushäire.
Märkused objektiivide ja
tarvikute kasutamise kohta
Soovitatav on kasutada Sony
objektiive/tarvikuid, mis sobivad selle
kaamera omadustega. Selle kaamera
kasutamine muude tootjate toodetega
võib mõjutada selle jõudlust,
põhjustades rikkeid või talitlushäireid.
Sony ei vastuta mingil moel selliste
rikete ega talitlushäirete eest.
EE
5
Selles juhendis kirjeldatud
andmete tehnilised andmed
Märkused mälukaardi äraviskamise
või edasiandmise kohta
Jõudlusega seotud ja tehnilised
andmed on määratletud
järgmistes tingimustes, v.a selles
kasutusjuhendis kirjeldatud juhtudel:
keskkonna temperatuur 25 ºC ja
täiesti laetud patareide kasutamisel,
kuni laadimistuli ei põle.
Funktsiooni [Format] või [Delete]
käivitamine kaameras või arvutis
ei pruugi andmeid mälukaardilt
täielikult kustutada. Mälukaardi
teistele edasiandmisel soovitame
andmed täielikult kustutada,
kasutades andmekustutustarkvara.
Mälukaardi äraviskamisel soovitame
selle füüsiliselt hävitada.
Autoriõiguse hoiatus
Telesaated, filmid, videolindid ja
muud materjalid võivad olla kaitstud
autoriõigustega. Selliste materjalide
loata salvestamine võib rikkuda
autorikaitseseaduse sätteid.
Märkused asukohateabe kohta
Kui laadite üles ja jagate pilte, millele
on märgitud asukoht, võite teabe
kogemata kõrvalistele isikutele
paljastada. Selleks et takistada
kõrvalistel isikutel teie asukohateabe
saamist, valige enne pildistamist
funktsiooni [ Loc. Info. Link Set.]
sätteks [Off].
Märkused toote äraviskamise või
edastamise kohta
Isikliku teabe kaitsmiseks veenduge,
et teete toote äraviskamisel või
teistele andmisel järgmist.
••Valige [Setting Reset]  [Initialize].
EE
6
Märkused traadita kohtvõrgu
(LAN) kohta
Kui teie kaamera kaob või see
varastatakse, ei vastuta Sony kaamera
ebaseaduslikust kasutamisest
või registreeritud pääsupunkti
kasutamisest tingitud kaotuse või
kahjude eest.
Märkused turvalisuse kohta
traadita kohtvõrguga (LAN)
toodete kasutamisel
••Veenduge alati, et kasutate turvalist
traadita kohtvõrku (LAN), et vältida
häkkimist, pahatahtlike muude
osapoolte juurdepääsu ja muid
turvaauke.
••Traadita kohtvõrgu (LAN)
kasutamisel on turvasätete
seadistamine väga oluline.
••Kui traadita kohtvõrgu (LAN)
kasutamisel tekivad puudulikest
turvalisuse ettevaatusabinõudest
või muudest paratamatutest
asjaoludest tingitud
turvalisusprobleemid, ei vastuta
Sony kaotuse ega kahjude eest.
Traadita võrgu funktsioonide
(Wi-Fi jne) ajutine väljalülitamine
Lennuki pardal olles jne saate kõik
traadita võrgu funktsioonid ajutiselt
välja lülitada, kasutades funktsiooni
[Airplane Mode].
Toitejuhe
Suurbritannia, Iirimaa, Malta, Küprose
ja Saudi Araabia klientidele
Kasutage toitejuhet (A). Ohutuse
põhjustel pole toitejuhe (B)
mõeldud eespool toodud riikidele/
piirkondadele ja seega ei tohi seda
seal kasutada. Teiste EL-i riikide/
piirkondade klientidele
Kasutage toitejuhet (B).
(A)
(B)
Klientidele Ameerika
Ühendriikides
Kui teil tekib selle toote kohta küsimusi,
võite helistada järgmisel numbril.
Sony klienditeabekeskus
1-800-222-SONY (7669)
Number kehtib ainult FCC-ga seotud
küsimuste korral.
Regulatiivteave
Vastavusdeklaratsioon
Ärinimi: SONY
Mudelinumber: WW940439
Vastutav osapool: Sony
Electronics Inc.
Aadress: 16535 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 USA
Telefon: 85 8942 2230
EE
See seade vastab FCC eeskirjade 15.
osa nõuetele. Kasutamisel kehtivad
kaks järgmist tingimust: 1) seade ei
tohi põhjustada kahjulikke häireid
ja 2) seade peab vastu võtma mis
tahes häired, sealhulgas sellised,
mis võivad põhjustada seadme
soovimatut talitlust.
Üksikasju Wi-Fi ja ühe puutega NFC kohta vt dokumendist „Help Guide“ (lk 2).
EE
7
Ettevalmistused jäädvustamiseks
Kaamera ja sellega kaasasolevate
üksuste kontrollimine
Sulgudes olev arv näitab
esemete arvu.
•• Õlarihm (1)
•• Kaamera (1)
•• Akulaadija (1)
•• Korpuse kate (1) (kinnitatud
kaamera külge)
•• Toitejuhe (1)*
•• Kaablikaitse (1)
* Kaameraga võib olla kaasas
mitu toitejuhet. Kasutage oma
riigi/piirkonnaga sobivat juhet.
Vt lk 7.
•• Laetav akukomplekt NP-FZ100 (1)
•• Kinnituse kate (1) (kinnitatud
kaamera külge)
•• Okulaari kate (1) (kinnitatud
kaamera külge)
•• Kasutusjuhend (1) (see juhend)
•• Viitejuhend (1)
•• USB Type-C™ kaabel (1)
EE
8
Seadme osad
Lisateavet vaadake sulgudes toodud lehekülgedelt.
Esikülg
EE
 Lüliti ON/OFF (toide) (29) /
Kui objektiiv on eemaldatud
katikunupp (30)
 Eesmine nupp
Iga võtterežiimi puhul saate
seadistusi kiiresti kohandada.
Kaugjuhtimisandur
 Objektiivi vabastamise
nupp (28)
 Wi-Fi/Bluetoothi antenn
(sisseehitatud) (50)
Mikrofon
Ärge katke seda osa
video salvestamisel. See
võib põhjustada müra või
vähendada helitugevust.
 AF-i valgusti (60) /
 Kinnitustähis (27)
Pildiandur*
Kinnitus
 Objektiivi kontaktid*
* Ärge puudutage neid osi.
taimerituli
EE
9
Tagumine külg
 Okulaari kate
Okulaari katte eemaldamine
Suruge okulaari katte alaosas
olevaid haaratseid vasakule ja
paremale ning tõstke kate üles.
 Nupp C3 (kohandatud nupp 3)
(66) / nupp  (kaitse)
Nupp MENU (57)
Monitor
(puutetoiminguks:
puutepaneel/
puuteplaat) (41)
Saate reguleerida monitori
kergesti vaadatava nurga alla ja
jäädvustada igas asendis.
Eemaldage okulaarikate
nurganäidiku (müüakse eraldi)
paigaldamisel. Valige
ühtlasi MENU 
(Camera Settings 2) 
[FINDER/MONITOR] ja
seejärel lülitage sättele
[Viewfinder (Manual)] või
[Monitor (Manual)].
Pildinäidik
EE
10
Silmaandur
 Dioptri reguleerimise nupp
Kohandage dioptri reguleerimise
nuppu silmanägemise järgi,
kuni kuva ilmub selgelt
pildinäidikusse. Kui dioptri
reguleerimise nuppu on raske
käsitseda, eemaldage enne
nupu käsitsemist okulaari kate.
Nupp MOVIE (video) (31)
 Jäädvustamiseks: nupp C4
(kohandatud nupp 4) (66)
Vaatamiseks:
(kustutamine) (31)
Nupp
(taasesitus) (31)
EE
 Jäädvustamiseks: nupp
AF-ON (AF sees)
Vaatamiseks:
(pildi suurendamine)
 Tagumine nupp
Iga võtterežiimi puhul saate
seadistusi kiiresti kohandada.
 Jäädvustamiseks: nupp AEL
(pildi indeks)
Vaatamiseks:
 Mitmikvalija (18)
 Andmekandja pesakatte lüliti
 Jäädvustamiseks: nupp Fn
(funktsioon) (18, 66)
Vaatamiseks:
(nutitelefoni saatmine)
Seda nuppu vajutades
saate sisu ekraanil
[Send to Smartphone] kuvada.
 Juhtratas (17)
Kasutustuli
EE
11
Ülaosa/külje vaade

Pildianduri asenditähis
•• Pildiandur on andur,
mis muundab valguse
elektrisignaaliks. Märk
tähistab pildianduri
asukohta. Kaamera ja
objekti vahelise täpse
kauguse mõõtmisel lähtuge
horisontaalse joone asendist.
•• Kui objekt on lähemal
kui objektiivi minimaalne
võttekaugus, ei saa fookust
kinnitada. Veenduge, et
kaugus objekti ja kaamera
vahel oleks piisav.
Kõlar
EE
12
Pesa  (mikrofon)
 Õlarihma konksud
Välise mikrofoni ühendamisel
lülitub sisseehitatud mikrofon
automaatselt välja. Kui väline
mikrofon on pistiktoitega, saab
mikrofon toidet kaameralt.
Kinnitage rihma mõlemad
otsad kaamera külge.
Liides (välklambi
sünkroonimine)
Pesa  (kõrvaklapid)
Mikro-HDMI-pesa
 Liides USB Type-C (14, 53)
Laadimistuli
Multi-/mikro-USB-liides*
(14, 53)
See liides toetab mikro-USB-ga
ühilduvaid seadmeid.

(N-märk) (50)
EE
•• See märk tähistab kaamera
ja NFC-toega nutitelefoni
ühendamise puutepunkti.
 Mitmeotstarbeline liidesepesa*
Mõni tarvik ei pruugi
täielikult sisse minna ja
ulatub mitmeotstarbelisest
liidesepesast välja. Kui tarvik
jõuab pesa esiküljele, on
ühendamine lõpule viidud.
 Režiimi valimise luku
vabastusnupp
 Režiimivalija (31)
 Nupp C2 (kohandatud
nupp 2) (66)
 Nupp C1 (kohandatud
nupp 1) (66)
•• NFC (lähiväljaside) on
lühikese ulatusega
juhtmeta side tehnoloogia
rahvusvaheline standard.
 SLOT 1
(mälukaardipesa 1) (24)
Toetab ainult SD-kaarte
(ühildub UHS-I ja UHS-II-ga)
 Säri korrektsiooni nupp
EE
13
 SLOT 2
(mälukaardipesa 2) (26)
Toetab SD-kaarte (ühildub
UHS-I-ga) ja toetatud on
Memory Stick PRO Duo
* Mitmeotstarbelise liidesepesa
ja multi-/mikro-USB-liidesega
ühilduvate tarvikute kohta
lisateabe saamiseks minge Sony
veebisaidile või võtke ühendust
Sony edasimüüja või Sony
kohaliku volitatud teenindusega.
Tarvikupesale mõeldud tarvikuid
saab samuti kasutada. Muude
tootjate tarvikutega pole töö
tagatud.
Märkused USB-liideste kohta
Saate kasutada toitega
varustamiseks, aku laadimiseks ja
USB-sideks kas C-tüüpi USB-liidest
või multi-/mikro-USB-liidest.
Mõlemat liidest ei saa nende
toimingute jaoks korraga kasutada.
•• Aku laadimise aeg ei sõltu
kasutatavast liidesest.
•• Multi-/mikro-USB-liidesega
saate kasutada tarvikuid,
nagu pult (müüakse eraldi),
varustades toitega või kasutades
arvuti kaugjäädvustamist
C-tüüpi USB-liidese kaudu.
EE
14
Märkused kaablikaitsme kohta
Kasutage kaablikaitset kaabli kaitsmiseks lahtituleku eest, kui
jäädvustamise ajal on kaabel ühendatud.
Kaablikaitsme kinnitamine
Viige kaabel läbi kaablikaitsme.
Avage mõlemad pesakatted monitori küljel ja sisestage kaabel ühte
neist pesadest.
Pistke kaablikaitsme konks multi-/
mikro-USB-liidese all olevasse
pilusse.
Sisestage ülemine
pesakate sälku
•• Kinnitage kaablikaitse joonisel
näidatud viisil, nii et ülemine
pesakate sobituks kaablikaitsme
sälku, ja seejärel pistke kaablikaitsme
konks mikro-HDMI-pesa kõrval
asuvasse pilusse.
Suruge kinnituskruvi sisse ja keerake
Kinnituskruvi
see kinni, et kaablikaitse kinnitada.
EE
Pistke konks
pilusse
Sisestage kaabel hoidikusse ja
seejärel kinnitage kinnitusnupuga.
Kinnitusnupp
Kaablikaitsme eemaldamine
Keerake kinnituskruvi lahti. Vajutage
kaablikaitsme ülaosa alla ja tõmmake
välja, nagu on joonisel näidatud.
EE
15
Alaosa
 Aku sisestuspesa (23)
 Akukate (23)
 Statiivipesa ava
Kasutage statiivi kruviga, mis
on lühem kui 5,5 mm. Muidu
ei saa te kaamerat korralikult
kinnitada ja võite seda
kahjustada.
 Akukatte vabastushoob
EE
16
Põhitoimingud
Juhtratta kasutamine
•• Saate seadistusüksusi valida, pöörates juhtratast või vajutades selle
nuppu üles/alla/vasakule/paremale. Valik kinnitatakse juhtratta
keskpunktis oleva märgi vajutamisega.
•• Funktsioonid DISP (kuvasäte), / (juhtimisrežiim) ja ISO (ISO) on
määratud juhtratta ülemisele/vasakule/paremale servale. Peale selle
saate määrata valitud funktsioone juhtratta vasakule/paremale/
alumisele servale ja keskkohale ning juhtratta pööramisele.
•• Taasesituse ajal saate kuvada järgmise/eelmise kujutise, vajutades
juhtratta paremat/vasemat poolt või juhtratast pöörates.
EE
EE
17
Valikunupu kasutamine
•• Valikunupu täpsemaks käsitsemiseks pange sõrm otse
valikunupu peale.
•• Kui suvandi [Focus Area] sätteks on valitud [Zone], [Flexible Spot] või
[Expand Flexible Spot], saate fookusala nihutada, vajutades valikunuppu
üles/alla/vasakule/paremale.
•• Funktsioon [Focus Standard] on määratud vaikesätetes valikunupu
keskkohale.
Nupu Fn (funktsioon) kasutamine
Saate registreerida sageli kasutatavad funktsioonid nupule Fn (funktsioon)
ja neid jäädvustamisel kasutada. Nupule Fn (funktsioon) saab registreerida
kuni 12 sageli kasutatavat funktsiooni.
1 Vajutage juhtrattal korduvalt
nuppu DISP, et kuvada
mõni muu kuvarežiim
[For viewfinder], seejärel
vajutage nuppu Fn
(funktsioon).
nupp Fn
2 Valige soovitud funktsioon, vajutades juhtrattal nuppu üles/
alla/vasakule/paremale.
EE
18
3 Valige soovitud säte, pöörates
eesmist nuppu, seejärel
vajutage juhtratta keskkohta.
•• Mõningaid funktsioone
saab tagumise nupu abil
peenhäälestada.
Spetsiaalsetel seadistuskuvadel
seadistuste kohandamine
Valige 2. sammus soovitud funktsioon
ja vajutage siis juhtratta keskpunkti.
Kuvatakse funktsiooni seadistuskuva.
Seadistuste kohandamiseks järgige
kasutusjuhendit.
EE
Kasutusjuhend
Quick Navi kuva kasutamine
Quick Navi kuva on pildinäidikuga jäädvustamiseks optimeeritud
funktsioon, mis võimaldab teil otse sätteid juhtida.
1 Valige MENU 
(Camera Settings 2)  [DISP Button] 
[Monitor].
2 Valige suvandi [For viewfinder] puhul
ja seejärel valige [Enter].
3 Vajutage juhtrattal nuppu DISP, et määrata kuvarežiimiks
[For viewfinder].
EE
19
4Vajutage nuppu Fn, et lülituda Quick Navi kuvale.
•• Kuvatav sisu ja nende asendid joonistel on vaid suuniseks ja võivad
tegelikust kuvast erineda.
Automaatrežiim
Režiim P/A/S/M
5 Valige soovitud funktsioon, vajutades juhtrattal ülemist/
alumist/vasakut/paremat serva.
6Valige soovitud seadistus, pöörates eesmist nuppu.
•• Mõningaid funktsioone saab tagumise nupu abil peenhäälestada.
EE
20
Spetsiaalsetel seadistuskuvadel
seadistuste kohandamine
Valige 5. sammus soovitud funktsioon
ja seejärel vajutage juhtratta keskpunkti.
Kuvatakse funktsiooni seadistuskuva.
Seadistuste kohandamiseks järgige
kasutusjuhendit.
Kasutusjuhend
Märkus
••Üksusi, mis on Quick Navi kuval hallid, ei saa kohandada.
••Funktsioonide, nagu [Creative Style] või [Picture Profile], kasutamisel saab
mõnd sätet juhtida ainult spetsiaalselt kuvalt.
EE
EE
21
Alustusjuhend
1. samm: aku laadimine
1 Sisestage aku akulaadijasse.
•• Pange aku akulaadijasse suunas .
•• Lükake akut noole suunas
võimalikult kaugele.
2 Ühendage toitejuhe
Tuli CHARGE
(kuulub komplekti)
akulaadijaga ja
akulaadija pistikupessa.
Akulaadijal olev tuli CHARGE
süttib oranžilt ja algab laadimine.
Tuli CHARGE (oranž)
Põleb: laeb.
Vilgub: viga laadimisel või
laadimine on ajutiselt peatatud,
kuna kaamera ei ole sobivas
temperatuurivahemikus.
Seinakontakti
(pistikupessa)
•• Kui laadimine on lõppenud, kustuvad tuli CHARGE ja kõik näidikud.
•• Laadimisaeg (täislaadimiseni): ligikaudu 150 min (täiesti tühja aku
laadimisel temperatuuril 25 °C)
•• Kui kasutate täiesti uut akut või akut, mida pole pikka aega kasutatud,
võib tuli CHARGE esmakordsel laadimisel kiiresti vilkuda. Kui see juhtub,
eemaldage aku ja seejärel paigaldage see laadimiseks uuesti.
•• Kasutage ainult ehtsaid Sony kaubamärgi akusid.
EE
22
2. samm: aku sisestamine kaamerasse
1 Avage akupesa kate.
2 Sisestage aku, vajutades
samal ajal aku otsaga
lukustushooba, kuni aku
paika lukustub.
EE
Lukustushoob
3 Sulgege kate.
EE
23
Aku laadimine kaamerasse sisestatult
Lülitage kaamera välja ja ühendage see USB-kaabli kaudu seadmega,
näiteks arvutiga.
Kui lülitate kaamera sisse, saab see toidet arvutist või muust ühendatud
seadmest ja te saate kaamerat kasutada. Akut sel ajal siiski ei laeta.
Kasutage C-tüüpi USB-kaablit (kaasas) või standardset USB-kaablit.
Aku eemaldamine
Veenduge, et kasutustuli (lk 11)
oleks kustunud, ja lülitage kaamera
välja. Seejärel lükake lukustushooba
ja eemaldage aku. Olge ettevaatlik ja
ärge laske akul maha kukkuda.
Lukustushoob
3. samm: mälukaardi sisestamine
Lisateavet selle kaameraga kasutatavate mälukaartide kohta vt lk 82.
1 Avage mälukaardipesa kate.
EE
24
2 Sisestage SD-kaart pessa 1.
Pesa 1 (alumine): toetab SD-kaarte
(ühildub UHS-I ja UHS-II-ga)
Pesa 2 (ülemine): toetab SD-kaarte
(ühildub UHS-I-ga) ja toetatud on
Memory Stick PRO Duo
Pesa 2 Pesa 1
•• Sisestage mälukaart nii, et sälguga nurk jääks joonisel näidatud suunda,
kuni kaart lukustub klõpsuga paika.
•• Saate muuta, millist mälukaardipesa kasutada, valides MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media].
Pesa 1 kasutatakse vaikeseadistuses.
•• Kasutage pesa 1, kui kasutate ainult üht SD-kaarti.
•• Kasutage pesa 2, kui kasutate andmekandjat Memory Stick. Sellisel juhul
valige suvandi [Prioritize Rec. Media] sätteks [Slot 2].
EE
3 Sulgege kate.
Vihje
••Kui kasutate mälukaarti selle kaameraga esimest korda, on soovitatav kaart
kaameras vormindada, et tagada mälukaardi stabiilsem toimimine (lk 72).
Märkus
••Ärge sisestage andmekandjat Memory Stick pessa 1. See võib põhjustada
talitlushäire.
EE
25
Mälukaardi eemaldamine
Avage mälukaardipesa kate.
Veenduge, et kasutustuli (lk 11)
oleks kustunud, ja seejärel vajutage
mälukaarti selle eemaldamiseks ühe
korra sissepoole.
Kasutustuli
Salvestamine kahes pesas olevatele mälukaartidele
Pesa 1 kasutatakse vaikeseadistuses. Kui te ei kavatse seadistust muuta ja
kasutate ainult ühte mälukaarti, kasutage pesa 1.
Teise mälukaardi sisestamisel pessa 2 saate salvestada samu pilte
korraga kahele mälukaardile või salvestada igale mälukaardile eri
tüüpi pilte (liikumatud pildid / videod) ([Recording Mode] jaotises
[Rec. Media Settings]) (lk 72).
4. samm: objektiivi kinnitamine
1 Eemaldage kaamera küljest
Eesmine objektiivikate
korpuse kate ja objektiivi
tagaosast tagumine
objektiivikate.
•• Objektiivi vahetades tegutsege
tolmuvabas keskkonnas kiiresti,
et tolm ega mustus ei satuks
kaamerasse.
•• Kui olete pildistamise lõpetanud,
on soovitatav objektiivikate
kinnitada.
EE
26
Korpuse kate
Tagumine objektiivikate
2 Kinnitage objektiiv,
joondades kaks valget
tähist (kinnitusmärgistused)
objektiivil ja kaameral.
•• Hoidke kaamerat objektiiviga
allapoole, et kaamerasse ei satuks
tolmu ega mustust.
3 Lükake objektiivi kergelt
kaamera suunas ja pöörake
objektiivi aeglaselt
noole suunas, kuni see
lukustusasendisse klõpsab.
EE
Märkus
••Veenduge, et hoiaksite objektiivi otse ega kasutaks objektiivi
paigaldamisel jõudu.
••Ärge vajutage objektiivi paigaldamisel objektiivi vabastamise nuppu.
••A-kinnitusega objektiivi (müüakse eraldi) kasutamiseks on vaja
kinnitusadapterit (müüakse eraldi). Üksikasju vaadake kinnitusadapteriga
kaasasolevast kasutusjuhendist.
••Kui soovite jäädvustada täiskaadrilisi pilte, kasutage täiskaadrisuurusega
ühilduvat objektiivi.
••Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv, hoidke kindlalt nii
kaamerat kui ka objektiivi.
••Ärge hoidke kinni objektiivi suumimisel või fookuse reguleerimisel
väljaulatuvast osast.
EE
27
Objektiivi eemaldamine
Hoidke jätkuvalt objektiivi
vabastamise nuppu ja pöörake
objektiivi noolega näidatud suunas,
kuni see peatub.
Objektiivi vabastamise nupp
Ühilduvad objektiivid
Kaameraga ühilduvad järgmised objektiivid.
Objektiiv
a-paigaldusega
objektiiv
e-paigaldusega
objektiiv
Ühildub kaameraga
35 mm
täiskaadrilise
vorminguga
ühilduv objektiiv

(Nõutav on täiskaadri vorminguga
ühilduv valikuline kinnitusadapter
(müüakse eraldi))
APS-C-suuruses
spetsiaalne
objektiiv
*
(Nõutav on valikuline
kinnitusadapter (müüakse eraldi))
35 mm
täiskaadrilise
vorminguga
ühilduv objektiiv

APS-C-suuruses
spetsiaalne
objektiiv
*
* Pildid salvestatakse suurusega APS-C. Vaatenurk vastab ligikaudu 1,5-kordsele
objektiivil näidatud fookuskaugusele. (Näiteks 50 mm objektiivi kinnitamisel
vastab vaatenurk 75 mm-le.)
EE
28
5. samm: keele ja kella seadistamine
1 Kaamera sisselülitamiseks
seadke lüliti ON/OFF (toide)
asendisse „ON“.
Lüliti ON/OFF (toide)
2 Valige soovitud keel ja
EE
vajutage siis juhtratta
keskmist nuppu.
Juhtratas
3 Veenduge, et kuval oleks valitud [Enter], ja seejärel
vajutage keskkohta.
4Valige soovitud geograafiline asukoht ja vajutage seejärel
keskmist nuppu.
5 Valige [Date/Time], kasutades juhtratta üla-/alaserva või
pöörates juhtratast, seejärel vajutage keskkohta.
6Valige soovitud üksus, vajutades juhtratta ülemisele/
alumisele/vasakule/paremale poolele, ja seejärel vajutage
juhtratta keskmist nuppu.
7 Muude üksuste seadistamiseks korrake 5. ja 6. sammu ning
seejärel valige [Enter] ja vajutage keskkohta.
EE
29
Vihje
••Kuupäeva ja kellaaja uuesti seadistamiseks kasutage suvandit MENU (lk 71).
Märkus
••Sellel kaameral puudub funktsioon piltidele kuupäeva kandmiseks. Saate
piltidele kuupäeva lisada ning need seejärel salvestada ja printida, kasutades
rakendust PlayMemories Home (ainult operatsioonisüsteemi Windows puhul).
6. samm: pildistamine automaatrežiimis
1 Vajutage ja hoidke režiimiketta keskel olevat luku
vabastusnuppu, seejärel keerake režiimiketast režiimi
seadistamiseks.
Jäädvustamisrežiimiks määratakse
(intelligentne automaatrežiim).
2 Vaadake pildinäidikut või monitori ja hoidke kaamerat.
3 Määrake objekti suurus, pöörates objektiivi suumirõngast,
kui suumobjektiiv on paigaldatud.
4Vajutage fokuseerimiseks katikunupp pooleldi alla.
•• Kui pilt on fookuses, siis näidik (nt ) süttib.
5 Vajutage katikunupp täiesti alla.
EE
30
Videote jäädvustamine
Salvestamise alustamiseks/peatamiseks vajutage nuppu MOVIE.
Piltide taasesitamine
Piltide taasesitamiseks vajutage nuppu
saate valida juhtratast kasutades.
(taasesitus). Soovitud pilti
Kuvatud pildi kustutamine
Pildi kustutamiseks vajutage selle kuvamisel nuppu (kustutamine).
Valige kinnituskuval suvand [Delete], kasutades juhtratast, ja seejärel
vajutage pildi kustutamiseks juhtratta keskkohta.
Piltide jäädvustamine eri võtterežiimides
Keerake režiimiketas soovitud režiimi olenevalt objektist või funktsioonidest,
mida soovite kasutada.
EE
EE
31
Pildistamine
Fookustamine
Focus Mode
Valib fookustamismeetodi, mis sobib objekti liikumisega.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  soovitud säte.
(Single-shot AF): toode lukustab fookuse fokuseerimise lõpetamisel.
Kasutage seda, kui objekt on liikumatu.
(Automatic AF): funktsioone [Single-shot AF] ja [Continuous AF]
vahetatakse objekti liikumise põhjal. Kui katikunupp pooleldi alla
vajutatakse, lukustab toode fookuse, kui leiab, et objekt on liikumatu,
või jätkab fokuseerimist, kui objekt liigub. Pideva jäädvustamise
ajal jäädvustab toode alates teisest võttest automaatselt pideva
autofookusega.
(Continuous AF): toode fookustab edasi, kui katikunuppu pooleldi
all hoida. Kasutage seda, kui objekt liigub. Režiimis [Continuous AF] ei
kõla piiksu, kui kaamera fookustab.
(DMF): pärast automaatset fokuseerimist saate peenhäälestada
käsitsi, mis võimaldab teil kiiremini objektile fokuseerida kui
käsifookuse kasutamisel algusest. See on mugav näiteks makrovõtte
korral.
(Manual Focus): reguleerib fookust käsitsi. Kui te ei saa automaatse
fookusega soovitud objektile fokuseerida, kasutage käsifookust.
EE
32
Fookuse näidik
 (põleb): objekt on fookuses ja fookus on lukustatud.
 (vilgub): objekt ei ole fookuses.
(põleb): objekt on fookuses. Fookust reguleeritakse objekti liikumise
järgi pidevalt.
(põleb): toimub fokuseerimine.
Objektid, millele on raske automaatse
fookusega fokuseerida
•• Tumedad ja kauged objektid
•• Halva kontrastsusega objektid
•• Läbi klaasi paistvad objektid
•• Kiiresti liikuvad objektid
•• Peegelduv valgus või läikivad pinnad
•• Vilkuv valgus
•• Tagant valgustatud objektid
•• Pidevalt korduvad mustrid, näiteks hoonete fassaadid
•• Fookusalas olevad eri fookuskaugustega objektid
EE
Vihje
••Režiimis [Continuous AF] saate fookuse lukustada, vajutades ja hoides all
nuppu, millele on määratud funktsioon [Focus Hold] (lk 66).
••Kui seate fookuse käsifookuse või otsese käsifookuse režiimis lõpmatusele,
siis veenduge, et fookus oleks objektist piisaval kaugusel, kontrollides seda
monitorilt või pildinäidikult.
Märkus
••[Automatic AF] on saadaval ainult siis, kui kasutate faasituvastusega AF-i
toetavat objektiivi.
••Kui määratud on [Continuous AF] või [Automatic AF], võib vaatenurk
fookustamise ajal vähehaaval muutuda. See ei mõjuta tegelikke salvestatud pilte.
••Videote jäädvustamise ajal või siis, kui režiiminupp on seatud väärtusele
,
on saadaval ainult [Continuous AF] ja [Manual Focus].
EE
33
Automaatne fookus
Focus Area
Valib fokuseerimise ala. Kasutage seda funktsiooni, kui automaatse
fookuse režiimis on raske õiget fookust saavutada.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Area]  soovitud säte.
Wide: fokuseerib objektile, hõlmates automaatselt kogu ekraani. Kui
vajutate katikunupu võtterežiimis pooleldi alla, kuvatakse fookuses
oleva ala ümber roheline raam.
Zone: valige monitoril tsoon, millele fokuseerida, ja toode valib
fokuseeritava ala automaatselt.
Center: fookustab automaatselt objektile pildi keskel. Soovitud
kompositsiooni loomiseks kasutage seda koos fookuse lukustamise
funktsiooniga.
Flexible Spot: võimaldab viia fokuseerimise raami ekraanil soovitud
punkti ja fokuseerida äärmiselt väikesele objektile kitsal alal.
Expand Flexible Spot: kui toode ei saa üksikule valitud punktile
fokuseerida, kasutab see fokuseerimiseks teise prioriteetse alana
paindliku punkti ümber olevaid fookuspunkte.
Lock-on AF: kui katikunuppu vajutada ja pooleldi
all hoida, jälgib toode objekti valitud autofookuse alal. See säte on
saadaval ainult siis, kui suvandi [Focus Mode] sätteks on valitud
[Continuous AF]. Liigutage kursor sättekuval [Focus Area] suvandile
[Lock-on AF] ja seejärel reguleerige soovitud ala juhtratta vasaku/
parema servaga jälgimise alustamiseks. Saate nihutada jälgimise
algusala ka soovitud punkti, määrates ala tsooniks või paindlikuks
punktiks või laiendades paindlikku punkti.
EE
34
Fookusraami kuvamise näited
Fookusraam on erinev olenevalt järgmisest.
Suuremale alale fookustamisel
Väiksemale alale fookustamisel
EE
•• Kui suvandi [Focus Area] sätteks on valitud [Wide] või [Zone], võib
fookusraam lülituda valiku „Suuremale alale fookustamisel“ ja
„Väiksemale alale fookustamisel“ vahel olenevalt objektist või olukorrast.
•• Kui paigaldate kinnitusadapteri (LA-EA1 või LA-EA3) (müüakse eraldi)
abil A-kinnitusega objektiivi ja suvandi [ AF System] sätteks on
valitud [Phase Detection AF], võidakse kuvada fookusraam valikule
„Väiksemale alale fookustamisel“.
Kui fookus saavutatakse automaatselt kogu monitori ulatuse põhjal
•• Kui kasutate mõnda muud suumifunktsiooni kui optiline suum, on säte
[Focus Area] keelatud ja fookusraam kuvatakse punktiirjoonena. AF
toimib keskosa prioriteetsusega ja ümber selle.
EE
35
Fookusala liigutamine
•• Saate nihutada fookusala režiimis [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot] või
[Zone], kasutades valikunuppu. Kui määrate funktsiooni [Focus Standard]
eelnevalt valikunupu keskkohale, saate nihutada fookusraami tagasi
ekraani keskossa, vajutades valikunupu keskkohta.
•• Saate fookusraami kiiresti liigutada, puudutades ja lohistades seda ekraanil.
Valige eelnevalt suvandi [Touch Operation] sätteks [On] (lk 41).
Vihje
•• Vaikesätetes on funktsioon [Focus Area] määratud nupule C2.
Märkus
••[Focus Area] on lukustatud sättele [Wide] järgmistel juhtudel.
––[Intelligent Auto]
••Fookusala ei pruugi süttida pideval jäädvustamisel või kui katikunupp on
korraga lõpuni alla vajutatud.
(video) või
või kui jäädvustatakse
••Kui režiiminupp on seatud asendisse
videot, ei saa sätet [Lock-on AF] suvandi [Focus Area] puhul valida.
EE
36
Käsifookus
Kui automatse fookuse režiimis on raske õiget fookust saavutada, saate
fookust käsitsi muuta.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
[Manual Focus].
2 Terava fookuse saavutamiseks
pöörake fookusketast.
•• Fookusrõnga pööramisel
kuvatakse fookuskaugus.
Fookuskaugust ei kuvata, kui
paigaldatud on kinnitusadapter
(müüakse eraldi).
EE
3 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla.
Märkus
••Kui kasutate pildinäidikut, reguleerige dioptri taset, et saavutada pildinäidiku
puhul õige fookus (lk 11).
EE
37
Otsene käsitsifookus (DMF)
Pärast automaatset fokuseerimist saate peenhäälestada käsitsi, mis
võimaldab teil kiiremini objektile fokuseerida kui käsifookuse kasutamisel
algusest. See on mugav näiteks makrovõtte korral.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [DMF].
2 Vajutage automaatseks fokuseerimiseks katikunupp pooleldi alla.
3 Hoidke katikunuppu pooleldi
all ja seejärel pöörake
fookusrõngast teravama
fookuse saavutamiseks.
•• Fookusrõnga pööramisel
kuvatakse fookuskaugus.
Fookuskaugust ei kuvata, kui
paigaldatud on kinnitusadapter
(müüakse eraldi).
4Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla.
EE
38
Pidev jäädvustamine
Katikunupu allhoidmisel jäädvustab pidevalt pilte.
1 Valige juhtrattal
/
(Drive Mode)  [Cont. Shooting].
•• Juhtimisrežiimi saab ühtlasi määrata, valides MENU 
(Camera Settings 1)  [Drive Mode].
2 Valige soovitud režiim, kasutades juhtratta paremat/
vasemat poolt.
Continuous Shooting: Hi+: katikunupu allhoidmisel
jäädvustatakse pilte suurel kiirusel pidevalt.
EE
Continuous Shooting: Hi /
Continuous Shooting: Mid /
Continuous Shooting: Lo: objekte on lihtsam jälgida, kuna
objekt kuvatakse jäädvustamise ajal monitoril või pildinäidikul
reaalajas.
Vihje
••Fookuse ja särituse pidevaks reguleerimiseks pideval jäädvustamisel määrake
sätted järgmiselt.
––[Focus Mode]: [Continuous AF]
AEL w/ shutter]: [Off] või [Auto]
––[
EE
39
Märkus
••Jäädvustamise kiirus pideval jäädvustamisel aeglustub, kui suvandi
[‌ RAW File Type] sätteks on valitud [Uncompressed].
••Jäädvustamise kiirus pideval jäädvustamisel aeglustub, kui
režiimis [Continuous Shooting: Hi], [Continuous Shooting: Mid]
või [Continuous Shooting: Lo] on valitud suvandi [e-Front Curtain Shut.]
sätteks [Off].
••Kui F-väärtus on režiimis [Continuous Shooting: Hi+],
[Continuous Shooting: Hi] või [Continuous Shooting: Mid] suurem kui F8,
lukustub fookus esimese võtte sättele.
••Objekti ei kuvata monitoril või pildinäidikul reaalajas, kui jäädvustatakse
režiimis [Continuous Shooting: Hi+].
••Pidev jäädvustamine pole saadaval järgmistel juhtudel.
––Suvandi [Picture Effect] sätteks on valitud [Rich-tone Mono.].
––Suvandi [DRO/Auto HDR] sätteks on valitud [Auto HDR].
Pideva jäädvustamise järelejäänud aja näidiku kuvamine
(Cont. Shoot. Length)
Määrab, kas kuvada näidik järelejäänud aja
kohta, mille puhul on võimalik jäädvustada
pidevalt sama jäädvustamiskiirusega.
MENU 
(Camera Settings 2) 
[Cont. Shoot. Length]  soovitud säte.
Always Display: kuvab näidiku alati,
kui juhtimisrežiimiks on valitud
[Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display: kuvab näidiku ainult
pideva jäädvustamise ajal.
Not Displayed: ei kuva näidikut.
Vihje
••Kui kaamera sisemälu on puhverdamiseks täis, kuvatakse teade „SLOW“ ja
pideva jäädvustamise kiirus väheneb.
EE
40
Puutefunktsiooni kasutamine
Touch Operation
Määrab, kas aktiveerida ekraani puutetundlikkus.
Monitoriga pildistamisel viidatakse puutetoimingutele kui „puutepaneeli
toimingutele“ ja pildinäidikuga pildistamisel viidatakse puutetoimingutele
kui „puuteplaadi toimingutele“.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  soovitud säte.
On: aktiveerib puutetundlikkuse.
Off: inaktiveerib puutetundlikkuse.
EE
Touch Panel/Pad
Saate valida, kas aktiveerida puutepaneeli toimingud monitoriga
pildistamisel või puuteplaadi toimingud pildinäidikuga pildistamisel.
MENU 
(Setup)  [Touch Panel/Pad]  soovitud säte.
Touch Panel+Pad: aktiveerib nii puutepaneeli toimingud monitoriga
pildistamisel kui ka puuteplaadi toimingud pildinäidikuga pildistamisel.
Touch Panel Only: aktiveerib ainult puutepaneeli toimingud
monitoriga pildistamisel.
Touch Pad Only: aktiveerib ainult puuteplaadi toimingud
pildinäidikuga pildistamisel.
EE
41
Puutega fookus
Saate valida fookustatava objekti puutefunktsiooniga liikumatu pildi ja
video salvestamise režiimides.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Liikumatu pildi režiimis fookuse asukoha määramine
Saate fookustada soovitud asukohta, puudutades ekraani.
Valige suvandi [Focus Area] sätteks midagi muud kui
[Flexible Spot] või [Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
Puudutage ekraani.
••Monitoriga pildistamisel puudutage fookustatavat objekti.
••Pildinäidikuga pildistamisel saate fookust nihutada, puudutades
monitori ja lohistades sellel sõrme, vaadates samal ajal läbi
pildinäidiku.
••Katikunupu pooleldi allavajutamisel fookustab kaamera fookusraami.
Piltide jäädvustamiseks vajutage katikunupp täiesti alla.
••Puutetoimingutega fookustamise tühistamiseks puudutage nuppu
või vajutage juhtratta keskosa, kui pildistate monitoriga, ja
vajutage juhtratta keskosa, kui pildistate pildinäidikuga.
EE
42
Video salvestamise režiimis fookuse asukoha määramine
(punktfookus)
Kaamera fookustab puudutatud objekti. Punktfookus pole pildinäidikuga
pildistamisel saadaval.
Valige suvandi [Focus Area] sätteks midagi muud kui
[Flexible Spot] või [Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
Puudutage fookustatavat objekti enne salvestamist või
salvestamise ajal.
••Objekti puudutamisel lülitub fookusrežiim ajutiselt käsitsifookusele
ja fookust saab fookusrõngaga reguleerida.
või vajutage
••Punktfookuse tühistamiseks puudutage nuppu
juhtratta keskkohta.
EE
Vihje
••Peale puutefookuse on saadaval ka järgmised puutefunktsioonid.
––Kui suvandi [Focus Area] sätteks on valitud [Flexible Spot] või
[Expand Flexible Spot], saab fookusraami puutetoiminguga liigutada.
––Kui suvandi [Focus Mode] sätteks on valitud [Manual Focus], saab kasutada
fookusluupi, puudutades kaks korda ekraani.
Märkus
••Puutefookuse funktsioon pole saadaval järgmistes olukordades.
––Kui suvandi [Focus Mode] sätteks on valitud [Manual Focus]
––Kui kasutate digitaalset suumi
––Kui kasutusel on LA-EA2 või LA-EA4
––Kui kasutusel on LA-EA1 või LA-EA3 ja jäädvustamisrežiimiks on valitud [video]
EE
43
Liikumatu pildi suuruse/kvaliteedi valimine
JPEG Image Size
Mida suurem pilt, seda rohkem detaile pildi printimisel suures formaadis
paberile reprodutseeritakse. Mida väiksem pilt, seda rohkem pilte saab
salvestada.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
soovitud säte.
Kui suvandi [
on valitud 3:2
Aspect Ratio] sätteks
JPEG Image Size] 
Kui suvandi [
on valitud 16:9
Aspect Ratio] sätteks
L: 42M
7952 × 5304 pikslit
L: 36M
7952 × 4472 pikslit
M: 18M
5168 × 3448 pikslit
M: 15M
5168 × 2912 pikslit
S: 11M
3984 × 2656 pikslit
S: 8.9M
3984 × 2240 pikslit
APS-C-ga samaväärse suurusega salvestamisel
Kui suvandi [
on valitud 3:2
Aspect Ratio] sätteks
Kui suvandi [
on valitud 16:9
Aspect Ratio] sätteks
L: 18M
5168 × 3448 pikslit
L: 15M
5168 × 2912 pikslit
M: 11M
3984 × 2656 pikslit
M: 8.9M
3984 × 2240 pikslit
S: 4.5M
2592 × 1728 pikslit
S: 3.8M
2592 × 1456 pikslit
Märkus
••Kui suvandi [
File Format] sätteks on valitud [RAW] või [RAW & JPEG],
vastab RAW-piltide suurus sättele „L“.
EE
44
JPEG Quality
Valib pildikvaliteediks JPEG, kui suvandi [
[RAW & JPEG] või [JPEG].
MENU 
(Camera Settings 1)  [
soovitud säte.
File Format] sätteks on valitud
JPEG Quality] 
Extra fine/Fine/Standard: kuna tihendamismäär suureneb järjestuses
[Extra fine] > [Fine] > [Standard], väheneb failisuurus samas järjestuses.
See võimaldab salvestada ühele mälukaardile rohkem faile, kuid
pildikvaliteet on madalam.
EE
File Format
Määrab liikumatute piltide failivormingu.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
soovitud säte.
File Format] 
RAW: Sellel failivormingul ei tehta digitaalset töötlust. Valige see vorming
piltide professionaalseks töötlemiseks arvutis.
RAW & JPEG: samal ajal luuakse RAW- ja JPEG-pilt. See on sobilik, kui
vajate kaht pildifaili: JPEG-faili vaatamiseks ja RAW-faili töötlemiseks.
JPEG: pilt salvestatakse JPEG-vormingus.
EE
45
Filmide jäädvustamine
Videosalvestamise sätete muutmine
File Format
Valib filmifaili vormingu.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
soovitud säte.
File Format
File Format] 
Omadused
XAVC S 4K
Salvestab videoid 4K
eraldusvõimega (3840 × 2160).
Videod saab salvestada
arvutisse tarkvaraga
PlayMemories Home.
XAVC S HD
Salvestab videoid teravama
kvaliteediga kui AVCHD ja
suurema andmemahuga.
Videod saab salvestada
arvutisse tarkvaraga
PlayMemories Home.
AVCHD
Vorming AVCHD ühildub paljude
salvestusseadmetega peale
arvutite.
Saate salvestada videod
arvutisse või luua seda
vormingut toetava plaadi,
kasutades tarkvara
PlayMemories Home.
Lisateavet nende vormingutega kasutatavate mälukaartide kohta vt lk 82.
EE
46
Märkus
••Kui suvandi [ File Format] sätteks on valitud [AVCHD], on videofailide
mahupiirang ligikaudu 2 GB. Kui videofaili maht saavutab salvestamisel ligikaudu
2 GB, luuakse automaatselt uus videofail.
••Pilte ei kuvata kaamera ekraanil, kui kaamera on ühendatud videote
salvestamisel HDMI-seadmega ja suvandi [ File Format] sätteks on valitud
[XAVC S 4K].
Shooting]
••Kui salvestate vormingus XAVC S 4K videoid, nii et suvandi [
sätteks menüüs [APS-C/Super 35mm] on valitud [Auto], on vaatenurk ligikaudu
1,5 korda suurem kui objektiivil näidatud fookuskaugus.
Record Setting
Valib videosalvestuseks kaadrikiiruse ja bitikiiruse.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
soovitud säte.
EE
Record Setting] 
•• Mida suurem bitikiirus, seda kõrgem pildikvaliteet.
•• Videote hinnangulist maksimaalset salvestusaega iga salvestussätte
puhul vaadake lk 85.
Kui suvandi [
File Format] sätteks on valitud [XAVC S 4K]
Record Setting
Bitikiirus
Kirjeldus
30p 100M/25p 100M
Ligikaudu
100 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Ligikaudu
60 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M*
Ligikaudu
100 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
3840 × 2160 (24p).
24p 60M*
Ligikaudu
60 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
3840 × 2160 (24p).
* Ainult siis, kui suvandi [NTSC/PAL Selector] sätteks on valitud NTSC.
EE
47
Kui suvandi [
File Format] sätteks on valitud [XAVC S HD]
Record Setting
Bitikiirus
Kirjeldus
60p 50M/50p 50M
Ligikaudu
50 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Ligikaudu
25 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Ligikaudu
50 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Ligikaudu
16 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*
Ligikaudu
50 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Ligikaudu
100 Mbit/s
Salvestab suure kiirusega videoid
eraldusvõimega 1920 × 1080
(120p/100p). Saate salvestada
videoid kiirusega 120 kaadrit/s või
100 kaadrit/s.
••Sujuvamaid aegluubis videoid
saate luua, kasutades ühilduvaid
redigeerimisseadmeid.
120p 60M/100p 60M
Salvestab suure kiirusega videoid
eraldusvõimega 1920 × 1080
(120p/100p). Saate salvestada
videoid kiirusega 120 kaadrit/s või
100 kaadrit/s.
••Sujuvamaid aegluubis videoid
saate luua, kasutades ühilduvaid
redigeerimisseadmeid.
Ligikaudu
60 Mbit/s
* Ainult siis, kui suvandi [NTSC/PAL Selector] sätteks on valitud NTSC.
Kui suvandi [
File Format] sätteks on valitud [AVCHD]
Record Setting
EE
48
Bitikiirus
Kirjeldus
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Max 24 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Keskmiselt
ligikaudu
17 Mbit/s
Salvestab videoid eraldusvõimega
1920 × 1080 (60i/50i).
Märkus
••AVCHD-salvestusplaadi loomine videotest, mis salvestati suvandi
[ Record Setting] sätetega [60i 24M (FX)]/[50i 24M (FX)], võtab videote
pildikvaliteedi teisendamise tõttu kaua aega. Kui soovite salvestada videoid
ilma neid teisendamata, kasutage Blu-ray Disci.
••Suvandeid [120p]/[100p] ei saa järgmiste sätete puhul valida.
––[Intelligent Auto]
EE
EE
49
Võrgufunktsioonide kasutamine
Wi-Fi / ühe puutega ühenduse (NFC) /
Bluetoothi funktsioonide kasutamine
Saate teha kaamera Wi-Fi, ühe puutega NFC ja Bluetoothi funktsiooni
kasutamisel järgmisi toiminguid.
•• Arvutisse piltide salvestamine
•• Kaamerast nutitelefoni piltide edastamine
•• Nutitelefoni kasutamine kaamera kaugjuhtimispuldina
•• Liikumatute piltide vaatamine teleris
•• Nutitelefonist piltidele asukohateabe salvestamine
•• Piltide edastamine FTP-serverisse
Üksikasjad leiate jaotisest „Help Guide“ (lk 2).
Tarkvara PlayMemories Mobile installimine
Kaamera ja nutitelefoni ühendamiseks on vajalik PlayMemories Mobile.
Kui PlayMemories Mobile on teie nutitelefoni juba installitud, värskendage
see kindlasti uusimale versioonile.
Üksikasju rakenduse PlayMemories Mobile kohta vaadake toelehelt
(http://www.sony.net/pmm/).
EE
50
Märkus
••Kaamera ühe puutega NFC funktsiooni kasutamiseks on nõutav NFC-toega
Android-nutitelefon või -tahvelarvuti.
••Selles juhendis kirjeldatud Wi-Fi funktsioonide töö pole kõigis nutitelefonides
või tahvelarvutites tagatud.
••Kaamera Wi-Fi funktsioonid pole saadaval, kui olete ühendatud avaliku
juhtmeta kohtvõrguga.
••Tulevastest versiooniuuendustest olenevalt võivad kasutustoimingud või
ekraanikuvad ette teatamata muutuda.
Jäädvustatud piltidele asukohateabe salvestamine
Kasutades rakendust PlayMemories Mobile, saate ühendatud
nutitelefonist (Bluetooth-ühenduse kaudu) asukohateavet hankida
ja selle jäädvustatud piltidele salvestada.
EE
Piltide edastamine FTP-serverisse
Saate kasutada piltide edastamiseks FTP-serverisse kaamera
Wi-Fi funktsiooni.
Üksikasjad leiate jaotisest „FTP Help Guide“.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Vajalikud on alusteadmised FTP-serveritest.
EE
51
Kaamera ühendamine juhtmeta
pääsupunktiga
Ühendage kaamera juhtmeta pääsupunktiga. Enne toimingu alustamist
veenduge, et teil oleks olemas SSID (pääsupunkti nimi) ja juhtmeta
pääsupunkti parool.
1 MENU 
(Network)  [Wi-Fi Settings] 
[Access Point Set.].
2 Valige juhtrattaga pääsupunkt, millega soovite ühenduse
luua. Vajutage juhtratta keskkohta ja sisestage juhtmeta
pääsupunkti parool, seejärel valige [OK].
Märkus
••Kui ühendust ei looda, vaadake juhtmeta pääsupunkti kasutusjuhendit või
võtke ühendust pääsupunkti administraatoriga.
Piltide salvestamiseks arvutisse installige sellesse PlayMemories Home.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
EE
52
Arvuti kasutamine
Kaamera ühendamine arvutiga
Arvutiga ühendamine
1 Sisestage kaamerasse piisavalt laetud aku.
2 Lülitage kaamera ja arvuti sisse.
3 Kontrollige, kas suvandi [USB Connection] sätteks menüüs
EE
(Setup) on valitud [Mass Storage].
4Ühendage kaamera
USB-kaabli kaudu arvutiga.
•• Kui ühendate kaamera arvutiga
esimest korda, võib kaamera
tuvastamise protseduur arvutis
automaatselt käivituda. Oodake,
kuni protseduur on lõpetatud.
•• Kui ühendate kaamera arvutiga
USB-kaabli kaudu, kui suvandi
[USB Power Supply] sätteks on
valitud [On], saab toode toidet
arvutilt. (Vaikeseadistus: [On])
•• Kasutage C-tüüpi USBkaablit (kuulub komplekti) või
standardset USB-kaablit.
•• Kiirema side jaoks kasutage
USB 3.1-ga ühilduvat arvutit
ja C-tüüpi USB-kaablit
(kuulub komplekti).
USB-liidesesse
C-tüüpi
USB-liidesesse
USB-kaabel
EE
53
Kaamera ja arvuti ühenduse katkestamine
Tehke allpool esitatud 1. ja 2. samm enne järgmisi toiminguid.
•• USB-kaabli eemaldamine.
•• Mälukaardi eemaldamine.
•• Toote väljalülitamine.
1 Klõpsake tegumiribal ikoonil
(Riistvara ohutu eemaldamine ja kandja väljutamine).
2 Klõpsake kuvatud teadet.
Märkus
••Maci puhul pukseerige mälukaardiikoon või draiviikoon prügikastiikoonile.
Kaamera ja arvuti vaheline ühendus katkestatakse.
••Windows 7 / Windows 8 puhul ei pruugita ühenduse katkestamise ikooni
kuvada. Sellisel juhul võite ülaltoodud sammud vahele jätta.
••Ärge eemaldage USB-kaablit kaamera küljest, kui kasutustuli põleb. Andmed
võivad kahjustuda.
EE
54
Arvutitarkvara tutvustus
Pakume teie fotode/videote nautimise täiustamiseks järgmist
arvutitarkvara. Minge oma internetibrauseriga ühele järgmistest URL-idest
ja seejärel laadige tarkvara alla, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Kui mõni neist tarkvaradest on teie arvutisse juba installitud, värskendage
see enne kasutamist uusimale versioonile.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Saate tarkvara puhul soovitatavat operatsioonikeskkonda kontrollida
järgmiselt URL-ilt:
http://www.sony.net/pcenv/
EE
Pildihaldustarkvara (PlayMemories Home)
PlayMemories Home võimaldab teil fotosid ja videoid oma arvutisse
importida ning neid vaadata või kasutada.
Peate installima rakenduse PlayMemories Home, et saaksite vormingus
XAVC S või AVCHD videoid oma arvutisse importida.
Pääsete allalaadimise veebisaidile otse järgmiselt URL-ilt:
http://www.sony.net/pm/
•• Kui ühendate kaamera arvutiga, võidakse tarkvarale
PlayMemories Home uusi funktsioone lisada. Kaamera ühendamine
arvutiga on seega soovitatav isegi juhul, kui PlayMemories Home on
juba arvutisse installitud.
EE
55
RAW-töötluse / kaamera kaugjuhtimise tarkvara
•• Saate RAW-pilte töödelda ja redigeerida, kasutades mitmesuguseid
reguleerimisfunktsioone, näiteks toonikõverat ja teravust.
•• Selle tarkvaraga saate muuta kaamera sätteid või vabastada katiku USBkaabliga ühendatud arvuti kaudu.
Kaamera juhtimiseks tarkvara kaudu valige esmalt MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], seejärel ühendage
kaamera USB-kaabli kaudu arvutiga.
EE
56
Jaotise MENU üksuste/ikoonide loend
MENU üksuste kasutamine
Saate muuta kõiki kaamera toimingutega, sh jäädvustamise, taasesituse
ja kasutusega, seotud seadistusi. Saate jaotises MENU ühtlasi kaamera
funktsioone käivitada.
1 Vajutage menüükuva
avamiseks nuppu MENU.
nupp MENU
EE
2 Valige juhtratta ülemise/alumise/vasaku/parema servaga või
juhtratast keerates säte, mida soovite kohandada, ja seejärel
vajutage juhtratta keskkohta.
Valige ekraani ülaosas
ikoon ja vajutage juhtratta
vasakut/paremat serva,
et liikuda järgmise MENU
üksuse juurde.
Vajutage nuppu MENU, et
liikuda eelmisele kuvale.
3 Valige soovitud seadistusväärtus ja vajutage valiku
kinnitamiseks keskmist nuppu.
EE
57
MENU üksuste loend
Lisateabe saamiseks iga MENU üksuse kohta vaadake viimases veerus
viidatud lehekülge või spikrit.
(Camera Settings 1)
Punane sakk
Quality/Image Size
File Format
Määrab liikumatute piltide
failivormingu.
([RAW] / [JPEG] jne)
45
RAW File Type
Valib RAW-piltide failitüübi.
Help
Guide
JPEG kvaliteet
Valib suvandi [RAW & JPEG] või [JPEG]
puhul menüüs [‌ File Format]
pildikvaliteediks JPEG.
45
JPEG Quality
Valib liikumatute piltide suuruse.
(L / M / S)
44
Aspect Ratio
Valib liikumatute piltide kuvasuhte.
Help
Guide
Määrab, kas salvestada APS-C-ga
võrdväärse suurusega liikumatute
piltide puhul ja Super 35 mm-ga
võrdväärse suurusega videote puhul.
Help
Guide
Long Exposure NR
Määrab müravähenduse töötlemise
võtete puhul, mille katikukiirus on
vähemalt 1 sekund.
Help
Guide
High ISO NR
Määrab müravähenduse töötluse
suure tundlikkusega võtete puhul.
Help
Guide
Color Space
Muudab värviruumi
(reprodutseeritavate värvide ulatus).
Help
Guide
Valib objektiivi kompensatsiooni
tüübi.
Help
Guide
APS-C/Super 35mm
Lens Comp.
EE
58
Shoot Mode/Drive
Drive Mode
Määrab juhtimisrežiimi, näiteks pideva
jäädvustamise puhul.
([Self-timer] / [Cont. Bracket] jne)
39,
Help
Guide
Bracket Settings
Seadistab aegvõtte klambrirežiimis,
pildistamise järjestuse särituse
ja valge tasakaalu klambrite
kasutamiseks.
Help
Guide
Help
Guide
/
Recall
Avab jaotisesse [
/
eelregistreeritud sätted.
/
Memory
Registreerib soovitud režiime ja
kaamera sätteid.
Help
Guide
Valib mälukaardipesa, millest tuuakse
sätted või millesse registreeritakse
sätted (M1 kuni M4).
Help
Guide
Määrab kohandatud klahvile
funktsioonid, mida saab
pildistamisel kasutada.
Help
Guide
Select Media
Reg Cust Shoot Set
Memory]
EE
AF
Focus Mode
Valib fookusrežiimi.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] jne)
Priority Set in AF-S
Määrab katiku vabastamise aja,
kui suvandi [Fookusrežiim] sätteks
on valitud liikumatu objekti
puhul [Single-shot AF], [DMF]
või [Automatic AF].
Help
Guide
Priority Set in AF-C
Määrab katiku vabastamise aja,
kui suvandi [Fookusrežiim] sätteks
on valitud liikuva objekti puhul
[Continuous AF] või [Automatic AF].
Help
Guide
Fookusala
Valib fookusala.
([Wide] / [Flexible Spot] jne)
Focus Settings
Võimaldab teil fokuseerida eesmise
nupu, tagumise nupu või juhtrattaga.
Help
Guide
Määrab, kas reguleerida sätet
[Fookusala] ja fookusraami asendit
kaamera asendi põhjal (horisontaalne
või vertikaalne).
Help
Guide
Swt. V/H AF Area
32
34
EE
59
Määrab AF-i valgusti, mis lisab
hämara stseeni korral paremaks
fookustamiseks valgust.
Help
Guide
Center Lock-on AF
Määrab funktsiooni objekti jälgimiseks
ja fookustamise jätkamiseks, kui
jäädvustamiskuval olles vajutatakse
juhtratta keskkohta.
Help
Guide
Set. Face Prty in AF
Määrab, kas kaamera fookustab
tuvastatud nägude põhjal.
Help
Guide
AF Track Sens
Määrab AF-i jälgimise tundlikkuse
liikumatu pildi režiimis.
Help
Guide
AF System
Määrab automaatse fookustamise
meetodi, kui paigaldatud on
kinnitusadapter LA-EA1/LA-EA3
(müüakse eraldi).
Help
Guide
AF w/ shutter
Määrab, kas kasutada katikunupu
pooleldi allavajutamisel automaatset
fookustamist. See on kasulik, kui
soovite fookust ja säritust eraldi
reguleerida.
Help
Guide
Pre-AF
Määrab, kas kasutada automaatset
fookust enne katikunupu pooleldi
allavajutamist.
Help
Guide
Eye-Start AF
Määrab, kas kasutada automaatset
fookust läbi pildinäidiku vaatamisel,
kui paigaldatud on kinnitusadapter
LA-EA2/LA-EA4 (müüakse eraldi).
Help
Guide
AF Area Regist.
Määrab, kas nihutada fookusraam
liikumatute piltide jäädvustamisel
eelmääratud asendisse.
Help
Guide
Del. Reg. AF Area
Kustutab fookusraami asendi teabe,
mis registreeriti funktsiooniga
[ AF Area Regist.].
Help
Guide
AF Area Auto Clear
Määrab, kas fookusala kuvatakse kogu
aeg või kaob hetk pärast fookustamist
automaatselt.
Help
Guide
Disp. cont. AF area
Määrab, kas kuvada režiimis
[Continuous AF] fookusala või mitte.
Help
Guide
AF-i valgusti
EE
60
Phase Detect. Area
Määrab faasituvastuse AF-ala.
Help
Guide
AF Micro Adj.
Peenhäälestab automaatfookuse
asendit, kui kasutatakse
kinnitusadapterit LA-EA2 või LA-EA4
(müüakse eraldi).
Help
Guide
Exposure Comp.
Kompenseerib kogu pildi heleduse.
Help
Guide
Reset EV Comp.
Määrab, kas säilitada funktsiooniga
[Exposure Comp.] seadistatud
säriväärtus, kui lülitate toite välja, kui
säri korrektsiooni nupp on asendis 0.
Help
Guide
ISO
Määrab ISO tundlikkuse.
([ISO AUTO] jne)
Help
Guide
ISO AUTO Min. SS
Määrab kõige pikema säriaja, mille
puhul hakkab ISO tundlikkus režiimis
[ISO AUTO] muutuma.
Help
Guide
Metering Mode
Valib heleduse mõõtmise meetodi.
([Multi] / [Spot] jne)
Help
Guide
Face Prty in Mlti Mtr
Määrab, kas kaamera mõõdab
heledust tuvastatud nägude põhjal,
kui suvandi [Metering Mode] sätteks
on valitud [Multi].
Help
Guide
Spot Metering Point
Määrab, kas kooskõlastada punkti
mõõtmise punkti fookusalaga,
kui suvandi [Focus Area] sätteks
on valitud [Flexible Spot] või
[Expand Flexible Spot].
Help
Guide
Exposure step
Valib säriaja sammu suuruse, ava ja
säri korrektsiooni väärtuse.
Help
Guide
Määrab, kas lukustada säritus
katikunupu pooleldi alla vajutamisel.
See on kasulik, kui soovite fookust ja
säritust eraldi reguleerida.
Help
Guide
Reguleerib õige särituse väärtuse
standardit iga mõõtmisrežiimi puhul.
Help
Guide
Exposure
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
EE
EE
61
Flash
Flash Mode
Määrab välklambi seadistused.
Help
Guide
Flash Comp.
Reguleerib välklambi intensiivsust.
Help
Guide
Exp. comp. set
Määrab, kas kajastada
välgukompensatsioonil
särikompensatsiooni väärtust.
Help
Guide
Wireless Flash
Määrab, kas pildistada juhtmeta
välklambiga.
Help
Guide
Red Eye Reduction
Vähendab välklambi kasutamisel
punasilmsust.
Help
Guide
White Balance
Parandab ümbritseva valguse
tooniefekti valge tooniga valkjate
objektide pildistamiseks.
([Auto] / [Daylight] jne)
Help
Guide
Priority Set in AWB
Valib, millist tooni valgustatud
oludes, nt hõõglambivalguses
jäädvustamisel, prioriseerida, kui
suvandi [White Balance] sätteks on
valitud [Auto].
Help
Guide
DRO/Auto HDR
Analüüsib valguse ja varju kontrasti
objekti ja tausta vahel, jagades pildid
väikesteks aladeks, ning loob optimaalse
heleduse ja üleminekutega pildi.
Help
Guide
Creative Style
Valib soovitud pilditöötluse.
Saate kohandada ka kontrasti,
küllastust ja teravust.
([Vivid] / [Portrait] jne)
Help
Guide
Picture Effect
Jäädvustab pilte valitud efektile
eriomase tekstuuriga.
([Toy Camera] / [Rich-tone Mono.] jne)
Help
Guide
Picture Profile
Muudab piltide salvestamisel sätteid,
näiteks värvi ja tooni.
*See funktsioon on kvalifitseeritud
videoloojatele.
Help
Guide
Color/WB/Img. Processing
EE
62
Focus Assist
Focus Magnifier
Suurendab pilti enne võtet, et saaksite
fookust kontrollida.
Help
Guide
Focus Magnif. Time
Määrab aja, mille jooksul kujutist
suurendatuna näidatakse.
Help
Guide
Initial Focus Mag.
Määrab funktsiooni [Focus Magnifier]
kasutamisel algse suurendusskaala.
Help
Guide
AF in Focus Mag.
Määrab, kas kasutada autofookust või
mitte, kui kuvatakse suurendatud pilt.
Suurendatud pildi kuvamise ajal saate
fookustada väiksemal alal kui paindlik
punkt.
Help
Guide
MF Assist
Kuvab suurendatud kujutise käsitsi
fookustamisel.
Help
Guide
Määrab piilumisfunktsiooni, mis
täiustab käsitsi fookustamisel
fookuses olevate alade piirjoont.
Help
Guide
Tuvastab kunstlikest valgusallikatest,
nagu luminofoorvalgus, tingitud
väreluse/vilkumise ja ajastab piltide
jäädvustamise ajale, mil väreluse
mõju on väiksem.
Help
Guide
Face Registration
Registreerib või vahetab inimest,
kellele antakse fookustamisel
prioriteet.
Help
Guide
Regist. Faces Priority
Tuvastab registreeritud näo kõrgema
prioriteediga, kasutades funktsiooni
[Face Registration].
Help
Guide
Peaking Setting
EE
Shoot Assist
Anti-flicker Shoot.
EE
63
(Camera Settings 2)
Lilla sakk
Movie
Exposure Mode
Määrab särirežiimi videote
jäädvustamiseks.
Help
Guide
Exposure Mode
Määrab särirežiimi aeg-/kiirluubis
videote jäädvustamiseks.
Help
Guide
File Format
Valib filmifaili vormingu.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] jne)
46
Record Setting
Valib video kaadrisageduse ja
bitikiiruse.
47
S&Q Settings
Muudab aeg- ja kiirluubis video
jäädvustamise sätteid.
Help
Guide
Salvestab vormingus XAVC S videote
salvestamise ajal väikese bitikiirusega
puhverfaile.
Help
Guide
AF drive speed
Vahetab autofookuse kasutamisel
videorežiimis fookustamise kiirust.
Help
Guide
AF Track Sens
Määrab videorežiimi AF-i jälgimise
tundlikkuse.
Help
Guide
Auto Slow Shut.
Määrab funktsiooni, mis reguleerib
filmirežiimis automaatselt katikukiirust
keskkonna heleduse järgi.
Help
Guide
Audio Recording
Määrab, kas salvestada video
jäädvustamisel heli.
Help
Guide
Audio Rec Level
Kohandab video salvestamisel
helisalvestuse taset.
Help
Guide
Audio Level Display
Määrab, kas helitase kuvatakse.
Help
Guide
Audio Out Timing
Määrab video salvestamisel
heliväljundi ajastuse.
Help
Guide
Wind Noise Reduct.
Vähendab filmisalvestuse ajal
tuulemüra.
Help
Guide
Marker Display
Määrab, kas kuvada videote
salvestamisel monitoril tähiseid.
Help
Guide
Marker Settings
Määrab, milliseid tähiseid videote
salvestamisel monitoril kuvada.
Help
Guide
Proxy Recording
EE
64
Video Light Mode
Määrab LED-lambi HVL-LBPC
valgustussätte (müüakse eraldi).
Help
Guide
Movie w/ shutter
Salvestab videoid katikunuppu
kasutades.
Help
Guide
Jäädvustab pilte ilma katikuhelita.
Help
Guide
e-Front Curtain Shut.
Määrab, kas kasutada elektroonilise
eesmise katikukardina funktsiooni.
Help
Guide
Release w/o Lens
Määrab, kas katik vabastatakse, kui
objektiiv ei ole paigaldatud.
Help
Guide
Release w/o Card
Määrab, kas katik vabastatakse, kui
mälukaart ei ole sisestatud.
Help
Guide
SteadyShot
Määrab, kas aktiveerida
jäädvustamiseks SteadyShot.
Help
Guide
SteadyShot Settings
Määrab SteadyShoti sätted.
Help
Guide
Zoom
Määrab suumi skaala muude
suumifunktsioonide kui optilise suumi
puhul.
Help
Guide
Zoom Setting
Määrab, kas kasutada suumimisel
selge pildi suumi ja digitaalset suumi.
Help
Guide
Zoom Ring Rotate
Määrab suumobjektiivi suurendamise/
vähendamise pöörlemissuunas. See
funktsioon on saadaval vaid elektrilise
suumobjektiivi puhul, mis ühildub
selle funktsiooniga.
Help
Guide
DISP Button
Määrab, millist teavet ekraanil või
pildinäidikul kuvada, kui vajutatakse
nuppu DISP.
Help
Guide
FINDER/MONITOR
Määrab meetodi kuva lülitamiseks
elektroonilise pildinäidiku ja
monitori vahel.
Help
Guide
Määrab pildistamisel pildinäidiku
kaadrikiiruse.
Help
Guide
Shutter/SteadyShot
Silent Shooting
EE
Zoom
Display/Auto Review
Finder Frame Rate
EE
65
Zebra Setting
Määrab kuvatavad triibud heleduse
reguleerimiseks.
Help
Guide
Grid Line
Kuvab ruudustiku pildi kompositsiooni
reguleerimiseks.
Help
Guide
Exposure Set. Guide
Määrab juhendi, mis kuvatakse
jäädvustuskuval särituse seadistuste
muutmisel.
Help
Guide
Live View Display
Määrab, kas kajastada ekraanikuval
sätteid, nagu särikompensatsioon.
Help
Guide
Cont. Shoot. Length
Määrab, kas kuvada näidik
järelejäänud aja kohta, mille puhul on
võimalik jäädvustada pidevalt sama
jäädvustamiskiirusega.
Auto Review
Määrab automaatse ülevaatamise
jäädvustatud pildi kuvamiseks
pärast võtet.
Help
Guide
Custom Key
Määrab funktsioone mitmesugustele
klahvidele, nii et saate pildistamise
ajal klahvide vajutamisel kiiremini
toiminguid teha.
Help
Guide
Custom Key
Määrab funktsioone mitmesugustele
klahvidele, nii et saate filmimise
ajal klahvide vajutamisel kiiremini
toiminguid teha.
Help
Guide
Custom Key
Määrab funktsioone klahvidele, nii
et saate piltide taasesitamise ajal
klahvide vajutamisel toiminguid
kiiremini teha.
Help
Guide
Function Menu Set.
Kohandab funktsioone, mis kuvatakse
nupu Fn (funktsioon) vajutamisel.
Help
Guide
Dial Setup
Määrab eesmise ja tagumise nupu
funktsioonid, kui säritusrežiimiks
on määratud M. Nuppe saab
kasutada säriaja ja ava väärtuse
kohandamiseks.
Help
Guide
Av/Tv Rotate
Määrab eesmise või tagumise nupu
või juhtratta pööramise suuna ava
väärtuse või säriaja reguleerimiseks.
Help
Guide
40
Custom Operation
EE
66
Dial Ev Comp
Määrab, kas kompenseerida säritust
eesmise või tagumise nupuga.
Help
Guide
MOVIE Button
Lubab või keelab nupu MOVIE.
Help
Guide
Lock Operation Parts
Määrab, kas keelata nupu Fn pikalt
vajutamisel ajutiselt valikunupp,
juhtratas või eesmine ja tagumine
juhtnupp.
Help
Guide
Audio signals
Määrab, kas kaamera piiksub
automaatse fookustamise ja aegvõtte
toimingute ajal.
Help
Guide
(Network)
Roheline sakk
Snd to Smrtphn Func
Määrab videote edastamise
nutitelefoni või saadab pildid
nutitelefoni.
Help
Guide
Send to Computer
Varundab pildid, edastades need
võrguühendusega arvutisse.
Help
Guide
FTP Transfer Func.
Määrab piltide edastamise FTP kaudu
ja käivitab selle.
*Vajalikud on alusteadmised
FTP-serverist.
View on TV
Võimaldab vaadata pilte
võrguühendusega teleris.
Help
Guide
Ctrl w/ Smartphone
Määrab kaamera nutitelefoniga
ühendamise tingimuse.
Help
Guide
Airplane Mode
Keelab seadme juhtmeta side, nagu
Wi-Fi, NFC ja Bluetooth.
Help
Guide
Wi-Fi Settings
Võimaldab teil oma pääsupunkti
registreerida ja Wi-Fi-ühenduse teavet
kontrollida või muuta.
Help
Guide
Bluetooth Settings
Juhib sätteid kaamera ühendamiseks
nutitelefoniga Bluetooth-ühenduse
kaudu.
Help
Guide
EE
51
EE
67
Hangib seotud nutitelefonist
asukohateavet ja salvestab selle
jäädvustatud piltidele.
Help
Guide
Edit Device Name
Muudab seadme nime jaotises Wi-Fi
Direct jne.
Help
Guide
Imp Root Certificate
Impordib juurserdi kaamerasse.
Help
Guide
Reset Network Set.
Lähtestab kõik võrgusätted.
Help
Guide
Loc. Info. Link Set.
(Playback)
EE
68
Sinine sakk
Protect
Kaitseb salvestatud pilte eksliku
kustutamise eest.
Help
Guide
Rotate
Pöörab pilti.
Help
Guide
Delete
Kustutab pildid.
Help
Guide
Rating
Määrab salvestatud piltidele hinnangu
kuni
.
vahemikus
Help
Guide
Rating Set (Cust Key)
Määrab hinnangu (
arvu), mille
saab valida kohandatud nupuga,
millele on määratud suvandiga
[‌ Custom Key] funktsioon [Rating].
Help
Guide
Specify Printing
Määrab mälukaardil eelnevalt,
milliseid liikumatuid pilte hiljem välja
printida.
Help
Guide
Copy
Kopeerib suvandis [Select PB Media]
määratud mälukaardipesas oleva
mälukaardi pildid teises pesas olevale
mälukaardile.
Help
Guide
Photo Capture
Jäädvustab videost valitud stseeni,
mis salvestatakse liikumatu pildina.
Help
Guide
Enlarge Image
Suurendab taasesituspilte.
Help
Guide
Enlarge Init. Mag.
Määrab suurendatud piltide
taasesitamisel algse suurendusskaala.
Help
Guide
Määrab suurendatud piltide
taasesitamisel algse suurendusala.
Help
Guide
Slide Show
Esitab slaidiesitlust.
Help
Guide
Select PB Media
Valib taasesitatava mälukaardi
mälukaardipesa.
Help
Guide
Kuvarežiim
Taasesitab pilte määratud kuupäevast
või piltide ja videote määratud
kaustast.
Help
Guide
Image Index
Kuvab ühel ajal mitu pilti.
Help
Guide
Disp Cont Shoot Grp
Määrab, kas kuvada järjest tehtud
võtted rühmana.
Help
Guide
Display Rotation
Määrab vertikaalselt jäädvustatud
piltide taasesituse suuna.
Help
Guide
Enlarge Initial Pos.
EE
EE
69
(Setup)
EE
70
Kollane sakk
Monitor Brightness
Reguleerib ekraani heledust.
Help
Guide
Viewfinder Bright.
Määrab elektroonilise pildinäidiku
heleduse.
Help
Guide
Finder Color Temp.
Määrab pildinäidiku värvitemperatuuri.
Help
Guide
Gamma Disp. Assist
Reguleerib ekraani, et hõlbustada
S-Log- või HLG-video kuvamise
ajal jälgimist.
Help
Guide
Volume Settings
Määrab filmi taasesituse helitugevuse.
Help
Guide
Delete confirm.
Määrab, kas kustutamise kinnituskuval
valitakse eelnevalt [Delete] või [Cancel].
Help
Guide
Display Quality
Määrab ekraani kvaliteedi.
*Kui valitud on [High], tühjeneb aku
kiiremini.
*Kui kaamera temperatuur on kõrge,
võib [Display Quality] lukustuda
sättele [Standard].
Help
Guide
Pwr Save Start Time
Määrab ajavahemikud automaatseks
energiasäästurežiimi lülitumiseks.
Help
Guide
Auto Pwr OFF Temp.
Määrab kaamera temperatuuri,
mille korral lülitub kaamera
jäädvustamise ajal automaatselt
välja. Käest jäädvustamisel määrake
sätteks [Standard].
Help
Guide
NTSC/PAL Selector*1
Muudab seadme telerivormingut, nii
et saate jäädvustada teistsuguses
videovormingus.
Help
Guide
Cleaning Mode
Käivitab pildianduri puhastamiseks
puhastamisrežiimi.
Help
Guide
Touch Operation
Määrab, kas aktiveerida monitori
puutetundlikkus.
41
Touch Panel/Pad
Saate valida, kas aktiveerida
puutepaneeli toimingud monitoriga
pildistamisel või puuteplaadi
toimingud pildinäidikuga pildistamisel.
41
Touch Pad Settings
Reguleerib puuteplaadi toimingutega
seotud sätteid.
Help
Guide
Demo Mode
Määrab, kas videote näidistaasesitus
on sees või väljas.
Help
Guide
TC/UB Settings
Määrab ajakoodi (TC) ja kasutaja
biti (UB).
*See funktsioon on kvalifitseeritud
videoloojatele.
Help
Guide
Remote Ctrl
Määrab, kas kasutada
infrapunakaugjuhtimise pulti.
Help
Guide
HDMI Settings
Määrab HDMI sätted.
*Pilte ei kuvata kaamera monitoril,
kui kaamera on ühendatud videote
salvestamisel HDMI-seadmega ja
suvandi [‌ File Format] sätteks on
valitud [XAVC S 4K].
Help
Guide
Määrab, kuidas salvestada ja väljastada
4K-videoid HDMI kaudu, kui kaamera
on ühendatud välise salvestaja/
mängijaga, mis toetab 4K-d.
Help
Guide
USB Connection
Määrab USB-ühenduse viisi.
Help
Guide
USB LUN Setting
Parandab ühilduvust, piirates
USB-ühenduse funktsioone. Valige
selle puhul tavaolukorras säte [Multi] ja
ainult juhul, kui ühendust ei saa luua,
säte [Single].
Help
Guide
USB Power Supply
Määrab, kas varustada toitega
USB-ühenduse kaudu, kui kaamera on
ühendatud arvuti või USB-seadmega.
Help
Guide
PC Remote Settings
Juhib arvuti kaugjäädvustamise
seadistusi.
Help
Guide
4K Output Sel.
Language
Valib keele.
EE
29
Date/Time Setup
Määrab kuupäeva, kellaaja ja suveaja.
Area Setting
Määrab kasutuskoha.
Help
Guide
Copyright Info
Määrab liikumatute piltide
autoriõiguse teabe.
Help
Guide
29
EE
71
EE
72
Format
Vormindab mälukaardi.
Help
Guide
File Number
Määrab meetodi, mida kasutatakse
failinumbrite määramisel.
Help
Guide
Set File Name
Muudab liikumatute piltide puhul
failinime esimest 3 märki.
Help
Guide
Rec. Media Settings
Määrab meetodi piltide salvestamiseks
kahele mälukaardipesale.
Help
Guide
Select REC Folder
Muudab liikumatute piltide
salvestamiseks valitud kausta.
Help
Guide
New Folder
Loob liikumatute piltide salvestamiseks
uue kausta.
Help
Guide
Folder Name
Määrab liikumatute piltide
kaustavormingu.
Help
Guide
Recover Image DB
Taastab pildiandmebaasi faili ja lubab
salvestamise ning taasesituse.
Help
Guide
Display Media Info.
Kuvab videote järelejäänud
salvestusaja ja liikumatute piltide arvu,
mida mälukaardile saab salvestada.
Help
Guide
Version
Kuvab kaamera tarkvaraversiooni.
Help
Guide
Setting Reset
Lähtestab seadistused vaikeväärtustele.
Kõikide sätete lähtestamiseks
vaikeväärtustele valige [Initialize].
Help
Guide
(My Menu)
Add Item
Hall sakk
Lisab soovitud MENU üksused
jaotisesse
Sort Item
Sordib MENU üksusi, mis on lisatud
jaotisesse
Delete Item
(My Menu).
Kustutab MENU üksuse, mis on lisatud
jaotisesse
Delete Page
(My Menu).
(My Menu).
Kustutab kõik lehel olevad MENU
üksused jaotises
Delete All
(My Menu).
Kustutab kõik MENU üksused, mis on
lisatud jaotisesse
(My Menu).
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
EE
*1 Selle üksuse muutmisel peate PAL- või NTSC-süsteemiga ühildumiseks
mälukaardi vormindama. Arvestage ka sellega, et NTSC-süsteemiga
salvestatud videoid ei pruugi olla võimalik PAL-süsteemiga teleris
taasesitada.
EE
73
Ekraanil olevate ikoonide loend
Kuvatav sisu ja nende asendid joonistel on vaid suuniseks ja võivad
tegelikust kuvast erineda.
Ikoonid võttekuval
Monitori režiim
Võtterežiim/
stseenituvastus
Pildinäidiku režiim
 Kaamera sätted
P P ASM
Jäädvustamisrežiim (30)
Registrinumber (59)
Stseenituvastuse ikoonid
NO CARD
Mälukaardi olek (24, 82)
100
Järelejäänud salvestatavate
piltide arv (84)
Kirjutamisandmed / veel
kirjutamata piltide arv
Liikumatute piltide
kuvasuhe (58)
EE
74
42M 36M 18M 15M 11M 8.9M
4.5M 3.8M
Liikumatute piltide suurus (44)
RAW
AF-i valgusti (60)
Flicker
Tuvastati virvendus (63)
RAW-salvestamine (tihendatud/
tihendamata) (45)
X.FINE FINE STD
SteadyShot väljas/sees, kaamera
värisemise hoiatus (65)
JPEG kvaliteet (45)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
Videote failivorming (46)
SteadyShoti fookuskaugus /
kaamera värisemise hoiatus (65)
EE
Videote salvestamissäte (47)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Nutikas suum / selge pildisuum /
digitaalne suum (65)
—PC—
Arvuti kaugsätted (71)
Videote kaadrikiirus (47)
Hele jälgimine
Puhversalvestamine (64)
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps
100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps
2fps 1fps
Kaadrikiirus aeg-/kiirluubis
jäädvustamisel (64)
Vaikne jäädvustamine (65)
Infrapuna-kaugjuhtimispult
Videote helisalvestus puudub
(64)
APS-C/Super 35mm (58)
Tuulemüra vähendamine (64)
Välklambi laadimine pooleli
Autoriõiguse teabe kirjutamine
on sees (71)
Setting Effect OFF: (66)
EE
75
Gamma Disp. Assist (70)
Järelejäänud akutase (22)
Fookuse tühistamine (42)
Akutaseme hoiatus
AF-i lukustamise tühistamine
USB toiteallikas (71)
Spot Focus
Funktsioon Spot Focus (43)
Pildistamissätted
NFC on aktiivne (50)
Bluetooth-ühendus on
saadaval / Bluetooth-ühendus
pole saadaval (67)
Nutitelefoniga ühendatud / pole
nutitelefoniga ühendatud
Juhtimisrežiim (39)
Välgurežiim (62) /
juhtmeta välk (62) /
punasilmsuse vähendus (62)
±0,0
Asukohateavet hangitakse/
asukohateavet pole võimalik
hankida (76)
Välgukompensatsioon (62)
Fookusrežiim (32)
Lennurežiim (67)
Fookusala (34)
Ülekuumenemishoiatus
Metering Mode (61)
Andmebaas on täis /
andmebaasifaili tõrge
Aku
EE
76
 Fookuse näidik / särituse
sätted
AWB
7500K A5 G5
White Balance (automaatne,
eelseadistatud, veealune
automaatrežiim, kohandatud,
värvitemperatuur, värvifilter)
(62)

Fookuse näidik (33)
1/250
Säriaeg
F 3,5
D-Range Opt./Auto HDR (62)
+3 +3 +3
Creative Style (62) / kontrast,
küllastus ja teravus
Pildiefekt (62)
Näo prioriteet AF-i korral (60)
~
Pildiprofiil (62)
Salvestamise andmekandja
prioriteet (72)
Ava väärtus
Säri korrektsioon (61) / käsitsi
mõõdetud
EE
ISO400 ISO AUTO
ISO tundlikkus (61)
AE-lukk/FEL-lukk
Suunised/muu
Lock-on AF
Lock-on AF Cancel
AF-i lukustuse juhtkuva (60)
Focus Cancel
Fookustamise tühistamise
juhtkuva (42)
Klambri näidik
Punkti mõõtmise ala (61)
EE
77
Säri seadistamise juhend (66)
Säriaja indikaator
Ava indikaator
Histogramm
Digitaalse taseme mõõteriist
STBY REC
Video salvestamine on ootel /
video salvestamine on pooleli
1:00:12
Tegelik videojäädvustamise aeg
(tunnid:minutid:sekundid)
Helitaseme kuva (64)
Salvestamise juhtimine (71)
00:00:00:00
Ajakood
(tunnid:minutid:sekundid:kaadrid)
(71)
00 00 00 00
Kasutaja bitt (71)
EE
78
Ikoonid taasesituskuval
Ühe pildi taasesituskuva
Histogrammi kuva
Põhiteave
EE
Puhvervideo on kaasatud (64)
Meediumi taasesitus (69)
 Kaamera sätted
Kuvarežiim (69)
Vt jaotist „Ikoonid võttekuval“
(lk 74).
Rating (68)
Pildistamissätted

Kaitse (68)
Pildi efekti tõrge
DPOF
DPOF on määratud (68)
3/7
Failinumber / piltide arv
kuvarežiimis
Automaatse HDR-i tõrge (62)
35mm
Objektiivi fookuskaugus
HLG
NFC on aktiivne (50)
Järelejäänud akutase (22)
HDR-salvestamine
(Hybrid Log-Gamma)
Muid selles alas kuvatavaid ikoone
vaadake jaotisest „Ikoonid võttekuval“
(lk 74).
Pideva jäädvustamise rühm (69)
EE
79
PiIditeave
Laius-/pikkuskraadi teave (68)
2017 - 1 - 1 10:37AM
Salvestamiskuupäev (29)
100-0003
Kausta number  faili number
(72)
Histogramm (heledus/R/G/B)
EE
80
Teave toote kohta
Tehnilised andmed
Aku tööiga ja salvestatavate piltide arv
Jäädvustamine
(liikumatud pildid)
Tegelik
jäädvustamine
(filmid)
Pidev jäädvustamine
(filmid)
Ekraanirežiim
Pildinäidiku režiim
Aku tööaeg
Piltide arv
–
Ligikaudu 650
–
Ligikaudu 530
Ekraanirežiim
Ligikaudu
115 min
–
Pildinäidiku režiim
Ligikaudu
100 min
–
Ekraanirežiim
Ligikaudu
190 min
–
Pildinäidiku režiim
Ligikaudu
180 min
–
EE
•• Ülaltoodud aku tööea ja salvestatavate piltide arvu hinnangulised
väärtused kehtivad, kui aku on täielikult laetud. Aku tööiga ja piltide
arv võib kasutamistingimustest olenevalt väheneda.
•• Aku tööiga ja salvestatavate piltide arv on hinnanguline ja põhineb
vaikesätetega pildistamisel järgmistes tingimustes.
–– Akut kasutatakse temperatuuril 25 °C
–– Kasutades Sony SDXC-mälukaarti (U3) (müüakse eraldi)
–– Kasutades objektiivi FE 28–70 mm F 3,5–5,6 OSS (müüakse eraldi)
•• Jaotise „Jäädvustamine (liikumatud pildid)“ arvud põhinevad CIPA
standardil ja kehtivad järgmistel tingimustel jäädvustamisel.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– Tehakse üks pilt iga 30 sekundi järel.
–– Toide lülitub sisse ja välja iga kümne korra järel.
EE
81
•• Videojäädvustamise minutite arv põhineb CIPA standardil ja kehtib
järgmistel tingimustel jäädvustamisel.
–– Pildikvaliteediks on määratud XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
–– Tegelik jäädvustamine (filmid): aku tööiga olenevalt korduvast
jäädvustamisest, suumimisest, jäädvustamise ooterežiimi
kasutamisest, sisse-/väljalülitamisest jne.
–– Pidev jäädvustamine (filmid): aku tööiga olenevalt pidevast
jäädvustamisest kuni piirväärtuseni (29 minutit) ja siis jätkamisest,
vajutades uuesti nuppu MOVIE (video). Teisi funktsioone, nt
suumimist, ei kasutata.
Sobivad mälukaardid
microSD-mälukaartide või Memory Stick Micro kasutamisel selle
kaameraga kasutage kindlasti sobivat adapterit.
SD-mälukaardid
Salvestusvorming
Toetatud mälukaart
Liikumatu pilt
SD-/SDHC-/SDXC-kaart
AVCHD
SD-/SDHC-/SDXC-kaart
(Class 4 või kiirem; U1 või kiirem)
XAVC S
4K 60 Mbit/s*
HD 50 Mbit/s või madalam*
HD 60 Mbit/s
SDHC-/SDXC-kaart
(Class 10; U1 või kiirem)
4K 100 Mbit/s*
HD 100 Mbit/s
SDHC-/SDXC-kaart (U3)
* Kaasa arvatud samal ajal puhverserverisse videote salvestamisel.
Andmekandja Memory Stick
Salvestusvorming
Toetatud mälukaart
Liikumatu pilt
Memory Stick PRO Duo /
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2) /
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbit/s*
HD 50 Mbit/s või madalam*
HD 60 Mbit/s
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbit/s*
HD 100 Mbit/s
—
* Kaasa arvatud samal ajal puhverserverisse videote salvestamisel.
EE
82
Märkus
••Mälukaardi UHS-II kasutamisel kasutage pesa 1. Valige ühtlasi MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Andmekandja]  [Slot 1].
••Andmekandjat Memory Stick PRO Duo ei saa pesaga 1 kasutada.
••Kui vormingus XAVC S videosalvestamiseks kasutatakse pikaajaliselt
SDHC-mälukaarti, jaotatakse salvestatud videod 4 GB failideks.
Jaotatud faile saab käsitleda ühe failina, importides need rakendusega
PlayMemories Home arvutisse.
••Video salvestamisel järgmiste kaamerasätetega nii pesas 1 kui ka pesas 2
olevale mälukaardile sisestage kaks sama failisüsteemiga mälukaarti.
Vormingus XAVC S videoid ei saa salvestada samal ajal, kui kasutate korraga
failisüsteemi exFAT ja FAT32.
––Suvandi [ File Format] sätteks on valitud [XAVC S 4K] või [XAVC S HD]
––Menüüs [Rec. Media Settings] on valitud suvandi [Recording Mode] sätteks
/ )]
[Simult. ( )] või [Simult. (
Mälukaart
EE
Failisüsteem
SDXC-mälukaart
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SDHC-mälukaart
FAT32
••Laadige aku piisavalt täis, enne kui püüate andmebaasifaile mälukaardile
taastada.
EE
83
Salvestatavate piltide arv
Kui sisestate mälukaardi kaamerasse ja seate lüliti ON/OFF (toide)
asendisse „ON“, kuvatakse ekraanil piltide arv, mida saab salvestada
(jätkates kehtivate sätete kasutamist).
Märkus
••Kui „0“ (salvestatavate piltide arv) vilgub oranžilt, on mälukaart täis. Vahetage
mälukaart teise vastu või kustutage sellelt mälukaardilt pilte.
••Kui „NO CARD“ vilgub oranžilt, tähendab see, et ühtegi mälukaarti pole
sisestatud. Sisestage mälukaart.
Piltide arv, mille saab mälukaardile salvestada
Allolevas tabelis on toodud ligikaudne piltide arv, mille saab selle
kaameraga vormindatud mälukaardile salvestada. Väärtused on määratud,
kasutades katsetamiseks Sony standardseid mälukaarte. Väärtused võivad
olenevalt jäädvustamisoludest ja kasutatava mälukaardi tüübist erineda.
JPEG Image Size]: [L: 42M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
[
(Ühikud: pildid)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
770
3100
6200
24 500
Fine
520
2100
4200
16 500
Extra fine
270
1050
2150
8700
RAW & JPEG (tihendatud RAW)*2
130
520
1050
4200
JPEG Quality/
Standard
File Format
RAW (tihendatud RAW)
170
700
1400
5600
RAW & JPEG (tihendamata RAW)*2
75
300
600
2400
RAW (tihendamata RAW)
88
355
710
2850
* Kui suvandi [ Aspect Ratio] sätteks on valitud midagi muud kui [3:2], saate
salvestada rohkem pilte, kui on tabelis viidatud (v.a juhul, kui valitud on [RAW]).
JPEG Quality], kui valitud on [RAW & JPEG]: [Fine]
*2 [
1
EE
84
Märkus
••Isegi kui salvestatavate piltide arv on suurem kui 9999, kuvatakse „9999“.
••Viidatud arvud kehtivad Sony mälukaardi kasutamisel.
Videote salvestusaeg
Allolevas tabelis on näidatud ligikaudne salvestusaeg selle kaameraga
vormindatud mälukaarti kasutades. Väärtused võivad olenevalt
jäädvustamisoludest ja kasutatava mälukaardi tüübist erineda.
Salvestusajad, kui suvandi [ File Format] sätteks on valitud [XAVC S 4K]
ja [XAVC S HD], on salvestusajad, mis kehtivad, kui jäädvustamisel on
valitud suvandi [‌ Proxy Recording] sätteks [Off].
(h (tund), min (minut)) EE
Failivorming
XAVC S 4K
XAVC S HD
Salvestamissäte
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M /
25p 100M
8 min
35 min
1 h 15 min
5 h 15 min
30p 60M /
25p 60M
10 min
1 h
2 h 5 min
8 h 35 min
24p 100M*
8 min
35 min
1 h 15 min
5 h 15 min
24p 60M*
10 min
1 h
2 h 5 min
8 h 35 min
120p 100M /
100p 100M
8 min
35 min
1 h 15 min
5 h 15 min
120p 60M/
100p 60M
10 min
1 h
2 h 5 min
8 h 35 min
60p 50M /
50p 50M
15 min
1 h 15 min 2 h 30 min 10 h 25 min
60p 25M /
50p 25M
30 min
2 h 25 min
30p 50M /
25p 50M
15 min
1 h 15 min 2 h 30 min 10 h 25 min
30p 16M /
25p 16M
50 min
3 h 50 min 7 h 45 min 31 h 25 min
24p 50M*
15 min
1 h 15 min 2 h 30 min 10 h 25 min
5 h
20 h 10 min
EE
85
Failivorming
AVCHD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Salvestamissäte
40 min
2 h 55 min
6 h
24 h 15 min
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 min
4 h 5 min
8 h 15 min 33 h 15 min
* Ainult siis, kui suvandi [NTSC/PAL Selector] sätteks on valitud NTSC.
•• Pidev jäädvustamine on võimalik ligikaudu 29 minuti jooksul
(tootespetsifikatsiooni piirväärtus). Pidev salvestusaeg võib erineda
järgmistel juhtudel.
–– Videote jäädvustamisel aeg-/kiirluubis: salvestamine lõpeb
automaatselt, kui salvestatud fail saavutab ligikaudu 29 minutit
(taasesitatud video saavutab ligikaudu 29 minutit).
(Salvestamine lõpeb automaatselt, kui salvestatav fail jõuab ligikaudu
15 minutini, kui suvandi [ Record Setting] sätteks on valitud
[60p/50p] ja suvandi [ Frame Rate] sätteks [30fps/25fps].)
•• Aeg-/kiirluubis videote ajad on taasesitus-, mitte salvestusajad.
Märkus
••Videote salvestusaeg erineb, kuna kaamera on varustatud VBR-iga (muutuv
bitikiirus), mis reguleerib pildikvaliteeti olenevalt stseenist automaatselt.
Kiiresti liikuva objekti salvestamisel on pilt selgem, kuid salvestusaeg
lühem, sest salvestamiseks on vaja rohkem mälu. Salvestusaeg oleneb ka
võttetingimustest, objektist või pildikvaliteedi/-suuruse seadistustest.
••Viidatud ajad on salvestusajad Sony mälukaardi kasutamisel.
Märkused video pideva salvestamise kohta
•• Kvaliteetse video salvestamine ja kiire pidev pildistamine nõuavad
rohkesti võimsust. Seetõttu tõuseb pideval salvestamisel kaamera
sisetemperatuur, eriti pildianduri oma. Sellistel juhtudel lülitub kaamera
automaatselt välja, sest kaamera pinna temperatuur tõuseb väga
kõrgeks või kõrge temperatuur mõjutab piltide kvaliteeti või kaamera
sisemehhanismi.
EE
86
•• Pidevaks videosalvestuseks saadaolev aeg vaikesätetega
jäädvustamisel pärast toite mõneks ajaks väljalülitamist on järgmine.
Väärtused tähistavad pidevat aega salvestamise alustamisest kuni
salvestamise lõpetamiseni.
Ümbritsev
temperatuur
Pidev videote salvestusaeg
(HD)
Pidev videote salvestusaeg
(4K)
Ligikaudu 29 min
20 °C
Ligikaudu 29 min
30 °C
Ligikaudu 29 min
Ligikaudu 29 min
40 °C
Ligikaudu 29 min
Ligikaudu 29 min
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M / 50p 50M, kui kaamera ei ole ühendatud
Wi-Fi kaudu)
4K: XAVC S 4K (30p 60M / 25p 60M, kui kaamera ei ole ühendatud
Wi-Fi kaudu)
•• Video salvestamise aeg erineb olenevalt kaamera temperatuurist,
videote failivormingust/salvestusseadistusest, Wi-Fi-võrgukeskkonnast
või seisundist enne salvestamise alustamist. Kui pärast toite
sisselülitamist sageli pilte töötlete või jäädvustate, tõuseb kaamera
sisetemperatuur ja salvestusaeg on lühem.
•• Kui kuvatakse ikoon , on kaamera temperatuur tõusnud.
•• Kui kaamera lõpetab kõrge temperatuuri tõttu video salvestamise, jätke
see mõneks ajaks väljalülitatud olekus seisma. Alustage salvestamist
pärast seda, kui kaamera sisetemperatuur on täielikult langenud.
•• Järgmiste tingimuste järgimisel saate salvestada videot pikemat aega.
–– Hoidke kaamera otsesest päikesevalgusest eemal.
–– Lülitage kaamera välja, kui seda ei kasutata.
•• Kui suvandi [ File Format] sätteks on valitud [AVCHD], on videofailide
mahupiirang ligikaudu 2 GB. Kui videofaili maht saavutab salvestamisel
ligikaudu 2 GB, luuakse automaatselt uus videofail.
EE
EE
87
Tehnilised andmed
Kaamera
[Süsteem]
Kaamera tüüp: vahetatava objektiiviga
digitaalkaamera
Objektiiv: Sony e-kinnitusega objektiiv
[Pildiandur]
Pildivorming: 35 mm täiskaader
(35,9 × 24,0 mm), CMOS-pildiandur
Kaamera kasulike pikslite koguarv:
ligikaudu 42 400 000 pikslit
Kaamera pikslite koguarv:
ligikaudu 43 600 000 pikslit
[SteadyShot]
Kaamerasisene pildianduri nihke
stabiliseerimise süsteem
[Automaatse fookuse süsteem]
Tuvastussüsteem: faasituvastus-/
kontrastituvastussüsteem
Tundlikkuse vahemik: –3 EV kuni
+20 EV (ISO 100 ekvivalent, F2.0)
[Elektrooniline pildinäidik]
Punktide koguarv: 3 686 400 punkti
Suurendus: ligikaudu 0,78-kordne
koos 50 mm objektiiviga
lõpmatusse, –1 m–1
Vaatepunkt: ligikaudu 23 mm
okulaarist, ligikaudu 18,5 mm
okulaari raamist kaugusel –1 m–1
Dioptri reguleerimine:
–4,0 m–1 kuni +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (3.0-tüüpi) TFT-draiv,
puutepaneel
Punktide koguarv: 1 440 000 punkti
EE
88
[Särituse reguleerimine]
Mõõtmisviis: 1200 tsooni hindav
mõõtmine
Mõõtmisvahemik: –3 EV kuni
+20 EV (ISO 100 ekvivalent,
objektiiviga F2.0)
ISO tundlikkus (soovituslik säriindeks)
Liikumatud pildid: ISO 100
kuni ISO 32 000 (laiendatud
ISO: minimaalne ISO 50,
maksimaalne ISO 102 400)
Videod: ISO 100 kuni ISO 32 000
ekvivalent
[Katik]
Tüüp: elektrooniliselt juhitav
vertikaaltraaversi ja
fookustasandiga tüüp.
Kiirusevahemik
Liikumatud pildid: 1/8000 sekundit
kuni 30 sekundit, BULB
Videod: 1/8000 sekundit kuni
1/4 sekundit
1080 60i-ga ühilduvad seadmed
(1080 50i-ga ühilduvad seadmed):
kuni 1/60 (1/50) sekundit režiimis
AUTO (kuni 1/30 (1/25) sekundit
automaatses aeglase katiku
režiimis)
Välklambi sünkroonimiskiirus:
1/250 sekundit (Sony toodetud
välklambi kasutamisel)
[Salvestusvorming]
Failivorming: JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.31, MPF Baseline), ühilduv,
RAW (Sony ARW 2.3)
Video (vorming XAVC S):
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver. 1.0-ga ühilduv
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Heli: LPCM 2 kanalit (48 kHz,
16 bitti)
Video (vorming AVCHD):
AVCHD ver. 2.0-ga ühilduv
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Heli: Dolby® Digital, 2 kanalit,
varustatud funktsiooniga
Dolby Digital Stereo Creator
••Toodetud ettevõtte
Dolby Laboratories litsentsi alusel.
[Salvestusmeedium]
SLOT 1: pesa SD-kaartidele (UHS-I ja
UHS-II-ga ühilduv)
SLOT 2: mitmikpesa
Memory Stick PRO Duo
andmekandjale ja SD-kaartidele
(UHS-I-ga ühilduv)
[Sisend-/väljundliidesed]
Liides USB Type-C: SuperSpeed USB
(USB 3.1 Gen 1)
Multi-/mikro-USB-liides*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Toetab mikro-USB-ga ühilduvaid
seadmeid.
HDMI: D-tüüpi mikro-HDMI-pesa
 mikrofoniliides:
3,5 mm ministereopistiku pesa
 kõrvaklapiliides:
3,5 mm ministereopistiku pesa
Liides (välklambi sünkroonimine)
[Üldine]
Mudeli nr: WW940439
, 3,7 W
Nimisisend: 7,2 V
Töötemperatuur:
0 kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur:
–20 kuni 55 °C
Mõõtmed (L/K/S) (ligikaudu):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(pidemest monitorini)
Kaal (CIPA-ga ühilduv) (ligikaudu):
657 g (koos aku ja SD-kaardiga)
[Traadita kohtvõrk (LAN)]
Toetatud vorming: IEEE 802.11 b/g/n
Sagedusriba: 2,4 GHz
EE
Turvalisus: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Ühendusmeetod:
Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) / käsitsi
Juurdepääsumeetod: taristurežiim
[NFC]
Sildi tüüp:
NFC Forum, 3. tüüpi sildiga ühilduv
[Bluetooth-side]
Bluetoothi standardversioon 4.1
Sagedusriba: 2,4 GHz
EE
89
Akulaadija BC-QZ1
Nimisisend:
, 50/60 Hz, 0,38 A
100–240 V
, 1,6 A
Nimiväljund: 8,4 V
Laetav aku NP-FZ100
Nimipinge: 7,2 V
Disain ja tehnilised andmed võivad
ette teatamata muutuda.
Pildiandmete ühilduvus
••See kaamera on kooskõlas DCF-i
(Design rule for Camera File system)
universaalstandardiga,
mille on kehtestanud JEITA
(Jaapani elektroonika- ja
infotehnoloogiatööstuse liit).
••Teie kaameraga salvestatud piltide
taasesitamine teistes seadmetes
ja teiste seadmetega salvestatud
ja muudetud piltide taasesitamine
teie kaameras pole garanteeritud.
EE
90
Kaubamärgid
••Memory Stick ja
on ettevõtte
Sony Corporation kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
on ettevõtte
••XAVC S ja
Sony Corporation registreeritud
kaubamärgid.
••„AVCHD“ ja logo „AVCHD“ on
ettevõtete Panasonic Corporation
ning Sony Corporation
kaubamärgid.
••Mac on ettevõtte Apple Inc.
kaubamärk, mis on registreeritud
Ameerika Ühendriikides ja teistes
riikides.
••iOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc.
registreeritud kaubamärk või
kaubamärk.
••iPhone ja iPad on ettevõtte
Apple Inc. kaubamärgid, mis
on registreeritud Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
••Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ on
ettevõtte Blu-ray Disc Association
kaubamärgid.
••DLNA ja DLNA CERTIFIED
on ettevõtte
Digital Living Network Alliance
kaubamärgid.
••USB Type-C™ ja USB-C™ on
ettevõtte USB Implementers Forum
kaubamärgid.
••USB-IF SuperSpeed USB Tridenti
logo on ettevõtte
USB Implementers Forum, Inc.
registreeritud kaubamärk
••Dolby, Dolby Audio ja topelt-D
sümbol on ettevõtte Dolby
Laboratories kaubamärgid.
••Mõisted HDMI ja HDMI HighDefinition Multimedia Interface
ning HDMI logo on ettevõtte
HDMI Licensing Administrator, Inc
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
Microsoft ja Windows on ettevõtte
Microsoft Corporation registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja/või
teistes riikides.
••SDXC logo on ettevõtte
SD-3C, LLC kaubamärk.
••Facebook ja logo „f“ on ettevõtte
Facebook, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
••Android ja Google Play on ettevõtte
Google Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
••YouTube ja YouTube’i logo on
ettevõtte Google Inc. kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid.
••Wi-Fi, Wi-Fi logo ja
Wi-Fi Protected Setup on ettevõtte
Wi-Fi Alliance registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid.
••N-märk on ettevõtte
NFC Forum, Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
••Bluetooth®-i sõnamärk ja logod
on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.
kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning Sony Corporation
kasutab neid märke litsentsi alusel.
••QR-kood on ettevõtte
Denso Wave Inc. kaubamärk.
••Peale selle on muud siinses
kasutusjuhendis kasutatud
süsteemid ja tootenimed üldiselt
nende asjaomaste arendajate
või tootjate kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Siiski
ei pruugi selles juhendis kõikidel
juhtudel esineda märke  või .
EE
EE
91
Litsentside GNU GPL/LGPL
alla kuuluv tarkvara
Toode sisaldab tarkvara, mis
kuulub järgmise litsentsi
GNU üldine avalik litsents
(edaspidi „GPL“) või litsentsi
GNU vähem üldine avalik litsents
(edaspidi „LGPL“) alla.
See annab teile teada, et teil on
õigus rakenduvate GPL-i/LGPL-i
litsentside tingimuste alusel nende
tarkvaraprogrammide lähtekoodi
avada, muuta ja levitada.
Lähtekoodi leiate veebist.
Allalaadimiseks minge järgmisele
veebilehele:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Eelistame, et te ei võtaks meiega
lähtekoodi sisu teemal ühendust.
Litsentsid (inglise keeles) on
salvestatud toote sisemällu.
Looge toote ja arvuti vahele
massmäluühendus ning lugege
litsentse jaotises PMHOME – LICENSE.
Lisateavet toote kohta ja vastused
korduma kippuvatele küsimustele
leiate meie klienditoe veebisaidilt.
EE
92
EE
EE
93
Lietuviškai
Peržiūrėkite
pagalbos
žinyną!
„Help Guide“ yra internetinis žinynas, kurį galite skaityti kompiuterio
arba išmaniojo telefono ekrane. Jame daugiau sužinosite apie meniu
elementus, papildomas naudojimo galimybes ir naujausią informaciją
apie fotoaparatą.
Nuskenuokite čia
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
ILCE-7RM3 Help Guide
LT
2
Instruction Manual
(ši knyga)
In-Camera Guide
Šiame vadove supažindinama
su kai kuriomis pagrindinėmis
funkcijomis.
[In-Camera Guide] rodomi
meniu elementų paaiškinimai
fotoaparato monitoriuje.
Greito pasirengimo darbui vadovo
ieškokite „Startup guide“ (2 psl.).
„Startup guide“ pristatomi pradiniai
veiksmai, nuo pakuotės atidarymo
iki užrakto atleidimo pirmą kartą
fotografuojant.
Fotografuodami galite greitai rasti
informaciją.
Norėdami naudoti [In-Camera Guide]
funkciją, kai kuriuos parametrus
turite nustatyti iš anksto. Norėdami
išsamios informacijos, pagalbos
žinyne ieškokite „In-Camera Guide“.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Be šio skyriaus taip pat žr. pagalbos
žinyno skyrių „Precautions“ (2 psl.).
Ekrano kalba
Ekrano kalbą galite pasirinkti
naudodamiesi meniu (71 psl.).
Pastabos dėl gaminio priežiūros
••Šis fotoaparatas atsparus dulkėms
ir drėgmei, tačiau jis neatsparus
vandeniui arba dulkėms.
••Naudodami valdomą priartinimo
objektyvą saugokite, kad objektyvas
neprispaustų pirštų ar kitų daiktų.
••Kai fotoaparato nenaudojate, būtinai
uždėkite priekinį objektyvo arba
korpuso dangtelį. Kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkės ar nešvarumai,
prieš uždėdami korpuso dangtelį ant
fotoaparato, nuvalykite nuo jo dulkes.
••Objektyvo arba vaizdo ieškiklio
nelaikykite prie ryškios šviesos šaltinio,
pvz., saulės šviesoje. Dėl objektyvas
fokusavimo funkcijos gali susidaryti
dūmų, ugnies ar įvykti gedimas
fotoaparato korpuso ir objektyvo
viduje. Jei fotoaparatą tenka palikti prie
šviesos šaltinio, pvz., saulės šviesoje,
ant objektyvo uždėkite objektyvo
dangtelį.
••Kai fotografuojate ten, kur yra
foninis apšvietimas, saulė turi
būti pakankamai toli už matymo
kampo. Priešingu atveju saulės
spinduliai fotoaparato viduje gali būti
sukoncentruoti židinio taške ir dėl
to gali atsirasti dūmų ar kilti gaisras.
Dūmų gali atsirasti ar gaisras gali kilti,
net jei saulė bus šiek tiek už matymo
kampo.
••Saugokite objektyvą nuo tiesioginių
spindulių, pavyzdžiui, lazerio, poveikio.
Taip galite pažeisti vaizdo daviklį ir
sugadinti fotoaparatą.
••Kai objektyvas atjungtas, pro jį
nežiūrėkite į saulę arba ryškios
šviesos šaltinį. Taip galite negrįžtamai
sugadinti akis arba gali įvykti gedimas.
••Fotoaparatą, pridedamus priedus
arba atminties korteles laikykite
kūdikiams neprieinamoje vietoje. Jie
gali juos netyčia praryti. Jei taip įvyktų,
nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
LT
Pastabos dėl monitoriaus arba
elektroninio vaizdo ieškiklio
••LCD monitorius ir elektroninis
vaizdo ieškiklis sukurti taikant ypač
didelio tikslumo technologijas, todėl
efektyviai panaudojama daugiau nei
99,99 % pikselių. Tačiau monitoriuje
ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje
galite nuolat matyti mažų juodų ir
(arba) ryškesnių (baltos, raudonos,
mėlynos arba žalios spalvos) taškelių.
Tai gaminimo proceso metu atsiradę
trūkumai, tačiau įrašomiems vaizdams
jie neturi jokios įtakos.
LT
3
••Vaizdo ieškiklio kampuose matomas
vaizdas gali būti šiek tiek iškraipytas.
Tai nėra gedimas. Jei norite matyti visą
detalią kompoziciją, galite naudoti
monitorių.
••Jei žiūrėdami į vaizdo ieškiklį
fotoaparatą pakreipsite arba pakelsite
akis, vaizdas vaizdo ieškiklyje gali
išsikreipti arba pakisti jo spalvos.
Tai yra objektyvų ir ekranų ypatybė,
o ne gedimas. Fotografuojant
rekomenduojame žiūrėti į centrinę
vaizdo ieškiklio sritį.
••Kai fotografuojate naudodami
vaizdo ieškiklį, gali pasireikšti įvairūs
simptomai, pvz., akių skausmas,
nuovargis, jūrligė ar pykinimas. Kai
fotografuojate naudodami vaizdo
ieškiklį, rekomenduojame reguliariai
daryti pertraukas.
Jei jaustumėte diskomfortą, vaizdo
ieškiklio nenaudokite, kol jūsų būklė
pagerės, ir kreipkitės į gydytoją, jei
būtina.
Pastabos dėl nepertraukiamo
fotografavimo
Nepertraukiamo fotografavimo metu
monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje
pakaitomis gali būti rodomas
fotografavimo ekranas ir juodas ekranas.
Jei tokiu atveju nuolat žiūrėsite į
ekraną, galite pajusti diskomfortą, pvz.,
negalavimą. Jei pajutote diskomfortą,
fotoaparatu nebesinaudokite ir prireikus
kreipkitės į gydytoją.
LT
4
Pastabos dėl ilgalaikio įrašymo arba
4K filmų įrašymo
••Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo
elementų temperatūrą, filmų gali
nepavykti įrašyti arba maitinimas
gali būti automatiškai nutrauktas
siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba
panaikinant filmų įrašymo galimybę,
ekrane bus pateiktas pranešimas.
Tokiu atveju nebandykite įjungti
fotoaparato ir palaukite, kol jis ir
maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite
fotoaparatą, kol jis ir maitinimo
elementai nebus pakankamai atvėsę,
fotoaparatas gali vėl išsijungti arba
negalėsite įrašyti filmų.
••Pakilus kameros temperatūrai gali
pablogėti vaizdo kokybė. Prieš toliau
fotografuojant rekomenduojama
palaukti, kol fotoaparato temperatūra
sumažės.
••Jei aplinkos temperatūra aukšta,
fotoaparato temperatūra kyla greitai.
••Naudojant fotoaparato korpusas ir
maitinimo elementas gali įšilti – tai
normalu.
••Jei naudojamą fotoaparatą ilgai
laikysite priglaustą prie tos pačios
odos vietos, jis gali sukelti žemos
temperatūros nudegimo simptomų
(pvz., paraudimą arba pūslelių), net jei
fotoaparatas jums neatrodys karštas.
Būkite itin dėmesingi toliau nurodytais
atvejais ir naudokite trikojį ar pan.
––Kai fotoaparatą naudojate aukštos
temperatūros aplinkoje
––Kai fotoaparatą naudojančiam
asmeniui yra sutrikusi kraujo apytaka
ar odos jautrumas
––Kai fotoaparatas naudojamas
[Auto Pwr OFF Temp.] nustačius
kaip [High].
••Esant žemai temperatūrai, įrašymo
laikas gali būti trumpesnis, ypač jei
filmuojamas 4K filmas. Maitinimo
elementų pakuotę pašildykite arba
pakeiskite nauju maitinimo elementu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
••Prieš pradėdami įrašyti, padarykite
bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad
fotoaparatas veikia tinkamai.
••Įrašytas vaizdas gali skirtis nuo to, kurį
matėte prieš įrašydami.
••Nenaudokite fotoaparato vietose,
kuriose skleidžiamos stiprios radijo
bangos arba spinduliuotė. Įrašymas ir
atkūrimas gali neveikti tinkamai.
••Negarantuojama, kad pavyks atkurti
šiuo gaminiu įrašytus vaizdus
naudojant kitą įrangą ir kad šiame
gaminyje bus galima atkurti vaizdus,
įrašytus arba redaguotus naudojant
kitą įrangą.
••Jei sugedus fotoaparatui, įrašymo
laikmenai ar kt. nepavyksta įrašyti
vaizdų ar garso duomenų arba
jie prarandami ar sugadinami,
Sony neteikia jokių garantijų.
Rekomenduojame kurti svarbių
duomenų atsargines kopijas.
••Formatuojant atminties kortelę visi
atminties kortelėje įrašyti duomenys
panaikinami ir jų atkurti negalima.
Prieš formatuodami nukopijuokite
duomenis į kompiuterį arba kitą
įrenginį.
Pastabos dėl kelių sąsajų jungties
••Kai prijungiate arba atjungiate priedus,
pvz., išorinę blykstę per kelių sąsajų
jungtį, pirmiausia IŠJUNKITE maitinimą.
Kai prijungiate priedą, įsitikinkite,
kad jis yra tvirtai pritvirtintas prie
fotoaparato.
••Kelių sąsajų jungties nenaudokite
su rinkoje platinamomis 250 V arba
didesnės įtampos blykstėmis arba
blykstėmis, kurios yra su atvirkštiniu
fotoaparato poliariškumu. Kitaip
galima sugadinti įrenginį.
LT
Pastabos dėl objektyvų ir priedų
naudojimo
Rekomenduojame naudoti „Sony“
objektyvus / priedus, kad nepakistų
fotoaparato veikimas. Naudojant šį
fotoaparatą su kitų gamintojų gaminiais
gali pasikeisti jo veikimo charakteristikos;
dėl to gali kilti problemų arba jis gali
sugesti. Sony neprisiima atsakomybės
dėl tokių problemų arba gedimų.
LT
5
Pastaba dėl šiame vadove pateiktos
duomenų specifikacijos
Techninės charakteristikos ir techniniai
duomenys nustatomi esant toliau
nurodytoms sąlygoms, išskyrus šiame
vadove aprašytas išimtis: įprastoje
aplinkos temperatūroje – 25 ºC (77 °F) ir
naudojant maitinimo elementų pakuotę,
kuri yra visiškai įkrauta (įkrovimo
lemputė užgeso).
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir
kitas turinys gali būti saugomas autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį
galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
Pastabos dėl vietos informacijos
Jei įkeliate ar bendrinate vaizdus,
kuriuose pažymėta jūsų vieta, galite
netyčia atskleisti šią informaciją
trečiosioms šalims. Kad trečiosios šalys
jūsų vietos informacijos negautų, prieš
fiksuodami vaizdus [ Loc. Info. Link Set.]
nustatykite kaip [Off].
Pastabos dėl gaminio išmetimo arba
atidavimo kitiems asmenims
Jei šį gaminį ketinate išmesti arba kam
nors atiduoti, atlikite toliau nurodytą
operaciją, kad apsaugotumėte privačią
informaciją.
••Pasirinkite [Setting Reset] 
[Initialize].
Pastabos dėl atminties kortelės
išmetimo arba perdavimo kitiems
asmenims
Fotoaparate ar kompiuteryje vykdant
[Format] arba [Delete] atminties
kortelės duomenys gali būti panaikinti
nevisiškai. Jei kortelę ketinate perduoti
kitiems asmenims, visus duomenis
rekomenduojame panaikinti naudojant
duomenų naikinimo programinę įrangą.
Jei atminties kortelę norite išmesti,
rekomenduojame ją fiziškai sunaikinti.
Pastabos dėl belaidžio LAN
„Sony“ neatsako už nuostolius ar
gedimus, patirtus dėl pamesto
ar pavogto fotoaparato neteisėto
naudojimo ar fotoaparatą neteisėtai
naudojant kaip registruotąjį prieigos
tašką.
Pastabos apie saugą naudojant
belaidžio LAN gaminius
••Būtinai įsitikinkite, kad naudojate
saugų belaidį LAN, kad išvengtumėte
įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių
prieigos ir kitų pažeidžiamumų.
••Svarbu nustatyti saugos nustatymus
naudojant belaidį LAN.
••Kilus saugos problemai dėl saugos
atsargumo priemonių nesilaikymo
arba dėl neišvengiamų aplinkybių
naudojant belaidį LAN, „Sony“
neprisiima atsakomybės dėl nuostolių
arba žalos.
Kaip laikinai išjungti belaidžio tinklo
funkcijas (Wi-Fi ir pan.)
Prieš skrisdami lėktuvu ir panašiomis
aplinkybėmis galite laikinai išjungti visas
belaidžio tinklo funkcijas naudodamiesi
[Airplane Mode].
LT
6
Maitinimo laidas
Jungtinės Karalystės, Airijos, Maltos,
Kipro ir Saudo Arabijos klientams
Naudokite maitinimo laidą (A). Saugos
sumetimais maitinimo laido (B) negalima
naudoti pirmiau išvardytose šalyse /
regionuose. Kitų ES šalių / regionų
klientams
Naudokite maitinimo laidą (B).
(A)
(B)
Klientams JAV
Jei turite klausimų dėl šio gaminio, galite
skambinti:
„Sony“ klientų aptarnavimo centras
1 800 222 7669.
Toliau nurodytas numeris yra skirtas tik
su FCC susijusiems klausimams.
Teisinė informacija
Atitikties deklaracija
Prekybinis pavadinimas: SONY
Modelio Nr. WW940439
Atsakingoji šalis: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, JAV
Telefono Nr.: 858 942 2230
LT
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių
15 dalies reikalavimus. Eksploatavimas
atitinka šias dvi sąlygas: (1) Šis
įrenginys negali kelti pavojingų
trikdžių; be to, (2) šis įrenginys turi
priimti visus gaunamus trikdžius,
įskaitant trikdžius, dėl kurių jis gali
veikti netinkamai.
Dėl išsamesnės informacijos apie Wi-Fi funkcijas ir NFC vieno lietimo funkcijas žr.
„Help Guide“ (2 psl.).
LT
7
Pasirengimas fotografuoti / filmuoti
Fotoaparatas ir pridedami elementai
Skliaustuose nurodytas skaičius
reiškia pateiktų komponentų kiekį.
•• Shoulder strap (1)
•• Fotoaparatas (1)
•• Battery charger (1)
•• Korpuso dangtelis (1) (uždėtas ant
fotoaparato)
•• Maitinimo laidas (maitinimo tinklo
laidas) (1)*
•• Kabelio apsauga (1)
* Su fotoaparatu galite gauti kelis
maitinimo laidus. Pasirinkite laidą,
kurį galima naudoti jūsų šalyje ar
regione. Žr. 7 psl.
•• Rechargeable battery pack
NP-FZ100 (1)
•• Shoe cap (1) (uždėta ant
fotoaparato)
•• Eyepiece cup (1) (uždėta ant
fotoaparato)
•• Instruction Manual (1) (šis
vadovas)
•• Reference Guide (1)
•• USB Type-C™ cable (1)
LT
8
Dalys
Išsamesnės informacijos žr. skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Priekis
LT
 ON/OFF (maitinimo) jungiklis
Kai objektyvas nuimtas
(29)/užrakto mygtukas (30)
 Priekinis ratukas
Galite greitai reguliuoti
kiekvieno fotografavimo režimo
nustatymus.
 Nuotolinio valdymo jutiklis
 Objektyvo atlaisvinimo
mygtukas (28)
 Wi-Fi/Bluetooth antena
(integruota) (50)
Mikrofonas
Filmuodami neuždenkite šios
dalies. Jei taip padarysite, gali
atsirasti triukšmo arba susilpnėti
garsas.
 AF lemputė (59)/ automatinio
 Tvirtinimo žymė (27)
 Vaizdo jutiklis*
 Tvirtinimo jungtis
 Objektyvo kontaktai*
*
Šių dalių negalima liesti.
laikmačio lemputė
LT
9
Užpakalinė pusė
 Okuliaro antdėklas
Kaip nuimti okuliaro antdėklą
Okuliaro antdėklo apačioje
esančius fiksatorius pastumkite
į kairę ir dešinę, tada antdėklą
pakelkite.
 Mygtukas C3 (3 pasirinktinis
mygtukas) (66)/
(apsaugos) mygtukas
 MENU mygtukas (57)
Monitorius
(valdymui lietimu: jutiklinis
skydelis / jutiklinis
kilimėlis (41)
Ekraną galite pakreipti
patogiausiu kampu ir fotografuoti
iš bet kokios padėties.
Kai ketinate uždėti reguliuojamo
kampo ieškiklį (sold separately),
okuliaro antdėklą nuimkite.
Be to, pasirinkite MENU 
(Camera Settings 2) 
[FINDER/MONITOR], tada įjunkite
[Viewfinder (Manual)] arba
[Monitor (Manual)].
 Vaizdo ieškiklis
LT
10
 Akies jutiklis
 Dioptrijų reguliavimo ratukas
Dioptrijų reguliavimo ratuką
sukite, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą. Jei dioptrijų
reguliavimo ratukas sunkiai sukasi,
nuimkite okuliaro antdėklą.
 Prieigos lemputė
 Fiksavimui: mygtukas C4
(4 pasirinktinis mygtukas) (66)
Peržiūra: (naikinimo)
mygtukas (31)

(atkūrimo) mygtukas (31)
 MOVIE (filmavimo) mygtukas
(31)
LT
 Fiksavimui: AF-ON (AF On)
mygtukas
Peržiūra: (Enlarge Image)
Mygtukas
 Galinis ratukas
Galite greitai reguliuoti kiekvieno
fotografavimo režimo nustatymus.
 Fiksavimui: AEL mygtukas
(Image Index)
Peržiūra:
Mygtukas
 Kryptinis valdiklis (18)
 Medijos lizdo dangtelio jungiklis
 Fiksavimui: Fn (funkcijos)
mygtukas (18, 66)
Peržiūra: (Send to Smartphone)
Mygtukas
Paspausdami šį mygtuką galite
atidaryti [Send to Smartphone]
ekraną.
 Valdymo ratukas (17)
LT
11
Viršaus / šono vaizdas

Vaizdo jutiklio padėties
žymė
•• Vaizdo daviklis yra jutiklis, kuris
šviesą paverčia elektros signalu.
žymė rodo vaizdo daviklio
vietą. Matuodami tikslų atstumą
nuo fotoaparato iki objekto,
vadovaukitės horizontalios
linijos padėtimi.
•• Jei objektas yra arčiau
nei minimaliu objektyvo
fotografavimo atstumu,
sufokusuoti nepavyks.
Įsitikinkite, kad atstumas tarp
objekto ir fotoaparato yra
pakankamas.
Garsiakalbis
LT
12
  (mikrofono) lizdas
 Peties diržo kabliukai
Kai prijungiamas išorinis
mikrofonas, integruotasis
mikrofonas išjungiamas
automatiškai. Jei išorinis
mikrofonas maitinamas iš
prijungto įrenginio, jo maitinimas
bus tiekiamas iš fotoaparato.
Abu dirželio galus pritvirtinkite
prie fotoaparato.
 (blykstės sinchronizavimo)
kontaktas
  (ausinių) lizdas
 HDMI mikrojungtis
 USB Type-C lizdas (14, 53)
 Įkrovimo lemputė
 Multi/Micro USB Terminal*
(14, 53)
Prie šios jungties galima jungti su
USB mikrojungtimis suderinamus
įrenginius.

LT
(N žyma) (50)
•• Šis ženklas nurodo sąlyčio tašką,
per kurį užmezgamas ryšys tarp
fotoaparato ir NFC palaikančio
išmaniojo telefono.
 Multi Interface Shoe*
Kai kurių priedų gali nepavykti iki
galo įstatyti ir jie gali likti išlindę
iš kelių sąsajų jungties. Tačiau jei
priedas liečiasi su galine jungties
dalimi, vadinasi, jis prijungtas.
 Režimo ratuko užrakto atleidimo
mygtukas
 Režimo ratukas (31)
 Mygtukas C2 (2 pasirinktinis
mygtukas) (66)
 Mygtukas C1 (1 pasirinktinis
mygtukas) (66)
 Ekspozicijos kompensavimo
•• NFC (artimojo lauko ryšys; angl. –
„Near Field Communication“)
yra tarptautinis artimo nuotolio
belaidžio ryšio technologijos
standartas.
 SLOT 1 (1 atminties kortelės
lizdas) (24)
Palaikomos tik SD kortelės
(suderinamos su UHS-I ir UHS-II)
ratukas
LT
13
 SLOT 2 (2 atminties kortelės
lizdas) (26)
Palaikomos SD kortelės
(suderinamos su UHS-I) ir
Memory Stick PRO Duo media
*
Jei reikia daugiau informacijos apie
priedus, kuriuos galima prijungti prie
kelių sąsajų jungties ir kelių jungčių /
USB mikrojungties lizdo, apsilankykite
„Sony“ svetainėje arba kreipkitės į
„Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Taip pat galima naudoti „Accessory
Shoe“ priedus. Negalime užtikrinti,
kad kitų gamintojų priedai veiks
tinkamai.
Pastabos dėl USB jungčių
Maitinimui tiekti, maitinimo
elementui įkrauti ir USB ryšiui galite
naudoti USB „Type-C“ jungtį arba kelių
jungčių / USB mikrojungtį. Tačiau šių
veiksmų negalima atlikti vienu metu
naudojant abi jungtis.
•• Maitinimo elementų įkrovimo
laikas nepriklauso nuo naudojamos
jungties.
•• Tiekiant maitinimą arba
fotografuojant nuotoliniu būdu
per kompiuterį prijungus prie USB
„Type-C“ jungties galima naudoti
kelių jungčių / USB mikrojungčiai
skirtus priedus, pvz., nuotolinio
valdymo įrenginį (sold separately).
LT
14
Pastabos dėl laido apsaugos
Naudodami laido apsaugą išvengsite laido atsijungimo, kai fiksuojate vaizdus
prijungę laidą.
Laido apsaugos tvirtinimas
Perkiškite laidą per laido apsaugą.
Atidarykite abu lizdų dangtelius monitoriaus šone ir įstatykite laidą į vieną
iš lizdų.
Viršutinį lizdo dangtelį
įstatykite į įpjovą
Laido apsaugos kabliuką įstatykit
į išpjovą po kelių jungčių / USB
mikrojungties lizdu.
•• Pritvirtinkite laido apsaugą kaip
parodyta, kad viršutinis lizdo dangtelis
įsistatytų į laido apsaugos įpjovą, tada
įstatykite laido apsaugos kojelės įpjovą
šalia HDMI mikrojungties lizdo.
Paspauskite tvirtinimo varžtą į vidų ir
pasukite jį, kad užfiksuotumėte laido
apsaugą.
LT
Tvirtinimo
varžtas
Įstatykite kabliuką
į angą
Įstatykite laidą į laikančiąją dalį, tada
užfiksuokite laidą tvirtinimo ratuku.
Fiksavimo ratukas
Laido apsaugos nuėmimas
Atlaisvinkite tvirtinimo varžtą. Pastumkite
viršutinę laido apsaugos dalį žemyn ir
ištraukite kaip parodyta.
LT
15
Apačia
 Maitinimo elementų įdėjimo
lizdas (23)
 Maitinimo elementų dangtelis
(23)
 Trikojo lizdo anga
Naudokite trikojį, kurio varžtas
trumpesnis nei 5,5 mm (7/32 in).
Priešingu atveju fotoaparato
nepavyks patikimai pritvirtinti ir
taip galima jį sugadinti.
 Maitinimo elementų dangtelio
atleidimo svirtis
LT
16
Pagrindiniai veiksmai
Valdymo ratuko naudojimas
LT
•• Pasukdami valdymo ratuką arba paspausdami viršutinę / apatinę / dešiniąją
/ kairiąją jo dalį galite pasirinkti nustatymo elementus. Pasirinkimas
nustatomas, kai paspaudžiate valdymo ratuko centre.
•• DISP (ekrano nustatymo), / (Drive Mode) ir ISO (ISO) funkcijos
priskiriamos viršutinei / kairiajai / dešiniajai valdymo ratuko pusei. Be to,
pasirinktas funkcijas galite priskirti kairiajai / dešiniajai / apatinei pusei ir
centrinei valdymo ratuko daliai bei valdymo ratuko sukimui.
•• Kai vyksta atkūrimas, paspaudžiant dešiniąją / kairiąją valdymo ratuko dalį
arba jį pasukant galima atidaryti kitą arba ankstesnį vaizdą.
LT
17
Kryptinio valdiklio naudojimas
•• Kad kryptinį valdiklį tiksliau valdytumėte, pirštą uždėkite ant jo viršaus.
•• Kai [Focus Area] nustatoma kaip [Zone], [Flexible Spot] arba
[Expand Flexible Spot], fokusavimo sritį galite perkelti spausdami kryptinį
valdiklį aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn.
•• Pagal numatytuosius nustatymus kryptinio valdiklio centrui priskirta
[Focus Standard] funkcija.
Fn (funkcijos) mygtuko naudojimas
Fn (funkcijos) mygtukui galite priskirti dažnai naudojamų funkcijų ir
fotografuodami / filmuodami jas iškviesti. Fn (funkcijos) mygtukui galima
priskirti iki 12 dažnai naudojamų funkcijų.
1 Ant valdymo ratuko
spaudinėkite DISP, kad
būtų parodytas kitas nei
[For viewfinder] ekrano režimas,
tada paspauskite Fn (funkcijos)
mygtuką.
Fn mygtukas
2 Paspausdami valdymo ratuko viršutinę / apatinę / kairiąją /
dešiniąją dalį pasirinkite norimą funkciją.
LT
18
3 Pasukdami priekinį parinkiklį
pasirinkite norimą nustatymą,
tada paspauskite vidurinę
valdymo ratuko dalį.
•• Kai kurias funkcijas galima reguliuoti
naudojant galinį parinkiklį.
Nustatymų reguliavimas skirtuose nustatymų ekranuose
Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite norimą
funkciją, tada paspauskite valdymo
ratuko centre. Bus rodomas funkcijos
skirtasis nustatymų ekranas. Nustatymus
sureguliuokite vykdydami naudojimo
vadovo nurodymus.
LT
Valdymo vadovas
Quick Navi ekrano naudojimas
Quick Navi ekranas yra fotografavimui / filmavimui su vaizdo ieškikliu pritaikyta
funkcija, su kuria nustatymus galite valdyti tiesiogiai.
1 Pasirinkite MENU 
(Camera Settings 2)  [DISP Button] 
[Monitor].
2
žymą nustatykite ties [For viewfinder] ir pasirinkite [Enter].
3 Paspauskite DISP ant valdymo ratuko ir nustatykite ekrano režimą
kaip [For viewfinder].
LT
19
4Paspauskite Fn mygtuką ir įjunkite Quick Navi ekraną.
•• Paveikslėliuose pavaizduotas turinys ir jo išdėstymas yra tik orientacinio pobūdžio
ir gali skirtis nuo tikrojo vaizdo ekrane.
Automatinis režimas
P/A/S/M režimas
5 Pasirinkite norimą nustatyti funkciją paspausdami viršutinę /
apatinę / kairiąją / dešiniąją valdymo ratuko dalį.
6Norimą nustatymą pasirinkite pasukdami priekinį parinkiklį.
•• Kai kurias funkcijas galima reguliuoti naudojant galinį parinkiklį.
LT
20
Nustatymų reguliavimas skirtuose nustatymų ekranuose
Atlikdami 5 veiksmą pasirinkite norimą
funkciją, tada paspauskite valdymo
ratuko centre. Bus rodomas funkcijos
skirtasis nustatymų ekranas. Nustatymus
sureguliuokite vykdydami naudojimo
vadovo nurodymus.
Valdymo vadovas
Note
••Quick Navi ekrane pilkai pažymėtų elementų reguliuoti negalima.
••Naudojantis tokiomis funkcijomis kaip [Creative Style] arba [Picture Profile], kai
kuriuos nustatymus galima valdyti tik jiems skirtame ekrane.
LT
LT
21
Pasirengimo darbui vadovas
1 veiksmas. Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
1 Į maitinimo elementų kroviklį
įdėkite maitinimo elementų
pakuotę.
•• Maitinimo elementų pakuotę 
kryptimi įstatykite į maitinimo
elementų kroviklį.
•• Pastumkite maitinimo elementų
pakuotę rodyklės kryptimi iki pat galo.
2 Prijunkite maitinimo laidą
CHARGE lemputė
(supplied) prie maitinimo
elementų kroviklio, tada
maitinimo elementų kroviklį
prijunkite prie sieninio
maitinimo lizdo (sieninio
elektros lizdo).
Maitinimo elementų kroviklio
lemputė CHARGE pradeda šviesti
oranžine spalva ir pradedama įkrauti.
CHARGE lemputė (oranžinė)
Šviečia: Įkrovimas
Mirksi: įkrovimo klaida arba
įkrovimas laikinai sustabdytas, nes
fotoaparato temperatūra netinkama
Į sieninį
elektros lizdą
•• Kai įkrauti baigiama, CHARGE lemputė ir visi indikatoriai užgęsta.
•• Įkrovimo laikas (visiška įkrova): apie 150 min. (kai įkraunama visiškai išsikrovusi
maitinimo elementų pakuotė esant 25 °C (77 °F) temperatūrai)
•• Jei naudojate visiškai naują maitinimo elementų pakuotę arba ji ilgai nenaudota,
CHARGE lemputė gali greitai mirksėti, kai maitinimo elementas įkraunamas
pirmąkart. Jei taip nutinka, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir ją vėl įdėkite,
kad įkrautumėte iš naujo.
•• Naudokite tik originalias Sony pagamintas maitinimo elementų pakuotes.
LT
22
2 veiksmas. Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas į
fotoaparatą
1 Atidarykite maitinimo elementų
skyriaus dangtelį.
2 Maitinimo elementų pakuotę
įdėkite spausdami užrakto
svirtelę maitinimo elemento
galu, kol maitinimo elementas
užsifiksuos reikiamoje vietoje.
LT
Užrakto svirtelė
3 Uždarykite dangtelį.
LT
23
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas, kai jį įstatyta
fotoaparate
Fotoaparatą išjunkite ir prijunkite prie įrenginio, pvz., kompiuterio, naudodami
USB laidą.
Jei fotoaparatą įjungsite, maitinimas bus tiekiamas iš prijungto kompiuterio
ar įrenginio, todėl galėsite naudotis fotoaparatu. Tačiau maitinimo elementų
pakuotė nebus įkraunama.
Naudokite USB „Type-C“ laidą (pridedama) arba standartinį USB laidą.
Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę
Įsitikinkite, kad prieigos lemputė
(11 psl.) nešviečia, ir išjunkite
fotoaparatą. Tada užrakto svirtelę
pastumkite ir išimkite maitinimo
elementų pakuotę. Maitinimo elementų
pakuotės stenkitės neišmesti.
Užrakto svirtelė
3 veiksmas. Kaip įdėti atminties kortelę
Daugiau informacijos apie atminties korteles, kurias galima naudoti su šiuo
fotoaparatu, žr. 82 psl.
1 Atidarykite atminties kortelės
dangtelį.
LT
24
2 SD kortelę įdėkite į 1 lizdą.
1 lizdas (apatinis): palaikomos SD
kortelės (suderinamos su UHS-I ir
UHS-II)
2 lizdas (viršutinis): palaikomos SD
kortelės (suderinamos su UHS-I) ir
Memory Stick PRO Duo media
2 lizdas 1 lizdas
•• Kai atminties kortelės nusklembtas kampas atitiks pavaizduotą kryptį, atminties
kortelę įstumkite, kol ji užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
•• Norėdami pakeisti naudojamą atminties kortelės lizdą, pasirinkite MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media].
1 lizdas naudojamas pagal numatytuosius nustatymus.
•• Jei naudojate tik vieną SD kortelę, naudokite 1 lizdą.
•• Jei naudojate Memory Stick media, dėkite ją į 2 lizdą. Tokiu atveju
[Prioritize Rec. Media] nustatykite kaip [Slot 2].
LT
3 Uždarykite dangtelį.
Hint
••Jei atminties kortelę šiame fotoaparate naudosite pirmą kartą, ją rekomenduojama
fotoaparate suformatuoti, kad ji stabiliau veiktų (71 psl.).
Note
••Memory Stick media nedėkite 1 lizdą. Kitaip galima sugadinti įrenginį.
LT
25
Atminties kortelės išėmimas
Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
Įsitikinkite, kad prieigos lemputė
(11 psl.) nedega, tada vieną kartą
paspauskite atminties kortelę, kad ją
išimtumėte.
Prieigos lemputė
Jei norite įrašyti į atminties korteles dviejuose lizduose
1 lizdas naudojamas pagal numatytuosius nustatymus. Jei nustatymų neketinate
keisti ir naudosite tik vieną atminties kortelę, naudokite 1 lizdą.
Jei į 2 lizdą įdėsite kitą atminties kortelę, tuos pačius vaizdus galėsite vienu
metu įrašyti į dvi atminties korteles arba skirtingų tipų vaizdus (nuotraukas
/ filmus) įrašyti į skirtingas atminties korteles ([Recording Mode] dalyje
[Rec. Media Settings]) (72 psl.).
4 veiksmas. Objektyvo uždėjimas
1 Nuimkite fotoaparato korpuso
Priekinis objektyvo dangtelis
dangtelį ir galinį objektyvo
dangtelį.
•• Objektyvą keiskite greitai, nedulkėtoje
aplinkoje, kad į fotoaparato vidų
nepatektų dulkių ar nešvarumų.
•• Baigus fiksuoti vaizdus
rekomenduojama uždėti priekinį
objektyvo dangtelį.
Korpuso
dangtelis
Galinis objektyvo dangtelis
LT
26
2 Objektyvą sumontuokite
sulygindami dvi baltas žymes
(montavimo žymes), esančias
ant objektyvo ir fotoaparato.
•• Fotoaparatą laikykite objektyvu
žemyn, kad į fotoaparato vidų
nepatektų dulkių ir nešvarumų.
3 Švelniai stumdami objektyvą
link fotoaparato, jį lėtai
sukite rodyklės kryptimi,
kol jis užsifiksuos ir pasigirs
spragtelėjimas.
LT
Note
••Įsitikinkite, kad objektyvą laikote tiesiai ir uždėdami objektyvą nenaudokite jėgos.
••Uždėdami objektyvą nespauskite objektyvo atleidimo mygtuko.
••Montuojant objektyvą su A jungtimi (sold separately) būtina naudoti montavimo
adapterį (sold separately). Išsamios informacijos žr. prie montavimo adapterio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
••Jei norite fiksuoti viso kadro vaizdus, naudokite viso kadro dydį palaikantį objektyvą.
••Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir
objektyvą.
••Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri išlenda reguliuojant priartinimą ar
fokusuojant.
LT
27
Kaip objektyvą nuimti
Spausdami objektyvo atleidimo
mygtuką objektyvą sukite rodyklės
kryptimi, kol jis sustos.
Objektyvo išleidimo mygtukas
Suderinami objektyvai
Su šiuo fotoaparatu suderinami objektyvai:
Objektyvas
„A-mount“
objektyvas
Objektyvas
suderinamas su
35 mm viso kadro
formatu
APS-C formato
skirtasis objektyvas
„E-mount“
objektyvas
Suderinamumas su fotoaparatu

(Reikia papildomo tvirtinimo
adapterio (sold separately),
suderinamo su viso kadro formatu)
*
(Reikia papildomo tvirtinimo
adapterio (sold separately))
Objektyvas
suderinamas su
35 mm viso kadro
formatu

APS-C formato
skirtasis objektyvas
*
* Vaizdai bus įrašomi APS-C formatu. Matymo kampas atitiks ant objektyvo nurodytą
židinio nuotolį, padaugintą maždaug 1,5 karto. (Pavyzdžiui, matymo kampas bus
75 mm pritvirtinus 50 mm objektyvą.)
LT
28
5 veiksmas. Kalbos ir laikrodžio nustatymas
1 Fotoaparatą įjunkite
ON/OFF (maitinimo) jungiklį
nustatydami į padėtį „ON“.
ON/OFF (maitinimo) jungiklis
LT
2 Pasirinkite norimą kalbą ir
paspauskite valdymo ratuko
centre.
Valdymo ratukas
3 Įsitikinkite, kad ekrane pasirinkote [Enter], tada paspauskite centre.
4Pasirinkite norimą geografinę vietovę ir paspauskite centre.
5 Naudodami viršutinę / apatinę valdymo ratuko dalį arba sukdami
valdymo ratuką pasirinkite [Date/Time], tada paspauskite centrinę
dalį.
6Norimą elementą pasirinkite paspausdami valdymo ratuko
viršutinę / apatinę / kairiąją / dešiniąją dalį, tada paspauskite
centre.
LT
29
7 Pakartodami 5–6 veiksmus nustatykite kitus elementus, tada
pasirinkite [Enter] ir paspauskite centre.
Hint
••Norėdami datą ir laiką nustatyti iš naujo, naudokitės MENU (71 psl.).
Note
••Datos įterpimo į vaizdus funkcijos šiame fotoaparate nėra. Datą į vaizdus įterpti,
tada vaizdus išsaugoti ir išspausdinti galite naudodami „PlayMemories Home“
(tik „Windows“).
6 veiksmas. Fotografavimas automatiniu režimu
1 Paspauskite ir palaikykite užrakto atleidimo mygtuką režimo
parinkiklio viduryje, tada režimo parinkiklį pasukite, kad
nustatytumėte
.
Bus nustatytas fotografavimo režimas
(Intelligent Auto).
2 Žiūrėkite į vaizdo ieškiklį arba monitorių ir laikykite fotoaparatą.
3 Jei uždėtas priartinimo objektyvas, objekto dydį nustatykite
pasukdami objektyvo priartinimo žiedą.
4 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą.
•• Kai vaizdas bus sufokusuotas, įsižiebs indikatorius (pvz., ).
5 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką.
LT
30
Filmavimas
Paspauskite mygtuką MOVIE, kad įrašymą paleistumėte / sustabdytumėte.
Vaizdų atkūrimas
Paspauskite
(atkūrimo) mygtuką, kad paleistumėte vaizdų atkūrimą. Norimą
vaizdą galite pasirinkti valdymo ratuku.
Rodomo vaizdo naikinimas
Norėdami rodomą vaizdą panaikinti, paspauskite mygtuką (naikinti).
Patvirtinimo ekrane valdymo ratuku pasirinkite [Delete] ir paspauskite valdymo
ratuko centre, kad vaizdą panaikintumėte.
Fotografavimas įvairiais fotografavimo režimais
LT
Režimo parinkikliu nustatykite norimą režimą, atsižvelgdami į objektą ar
funkcijas, kurias norite naudoti.
LT
31
Filmavimas / fotografavimas
Fokusavimas
Focus Mode
Pasirenkamas objekto judėjimą atitinkantis fokusavimo būdas.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  reikiamas
nustatymas.
(Single-shot AF): kai fokusavimas baigtas, gaminys židinį užfiksuoja. Šį
režimą naudokite kai objektas nejuda.
(Automatic AF): [Single-shot AF] ir [Continuous AF] perjungiami pagal
objekto judėjimą. Kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės, gaminys
užfiksuoja židinį, kai nustato, kad objektas nejuda, arba toliau fokusuoja, kai
objektas juda. Nepertraukiamo fotografavimo atveju gaminys automatiškai
fotografuoja naudodamas nepertraukiamą AF nuo antro kadro.
(Continuous AF): fokusuojama, kol užrakto mygtukas laikomas
nuspaustas iki pusės. Šį režimą naudokite kai objektas juda. Įjungus
[Continuous AF] režimą, fotoaparatui fokusuojant nebus pyptelėjimo.
(DMF): kai automatinis fokusavimas baigtas, galite tiksliau pareguliuoti
rankiniu būdu, todėl objektą sufokusuoti galima greičiau, nei nuo pat pradžių
naudojant rankinį fokusavimą. Tai patogu kai fotografuojama makrorežimu
ar pan.
(Manual Focus): fokusavimas reguliuojamas rankiniu būdu. Jei naudojant
automatinį fokusavimą norimo objekto sufokusuoti nepavyksta, naudokite
rankinį fokusavimą.
LT
32
Fokusavimo indikatorius
 (šviečia): objektas sufokusuotas ir židinys užfiksuotas.
 (mirksi): objektas nesufokusuotas.
(šviečia): objektas sufokusuotas. Fokusavimas bus nuolat koreguojamas
atsižvelgiant į objekto judėjimą.
(šviečia): vaizdas fokusuojamas.
Objektai, kuriuos sunku sufokusuoti naudojant automatinį
fokusavimą.
•• Tamsūs ir nutolę objektai
•• Nekontrastingi objektai
•• Objektai, į kuriuos žiūrima pro stiklą
•• Greitai judantys objektai
•• Šviesą atspindintys ar blizgūs paviršiai
•• Mirksinti šviesa
•• Iš nugaros apšviesti objektai
•• Nuolat pasikartojančios formos, pvz., pastatų fasadai
•• Fokusavimo srityje esantys skirtingo židinio nuotolio objektai
LT
Hint
••[Continuous AF] režimu fokusavimą galite užfiksuoti paspausdami ir palaikydami
mygtuką, kuriam buvo priskirta [Focus Hold] funkcija (66 psl.).
••Kai veikiant rankinio fokusavimo arba tiesioginio rankinio fokusavimo režimui
fokusavimą nustatote kaip begalinį, monitoriuje ar vaizdo ieškiklyje patikrinkite ir
įsitikinkite, kad sufokusuotas pakankamai toli esantis objektas.
Note
••[Automatic AF] galima rinktis, tik kai naudojamas fazių aptikimo AF palaikantis
objektyvas.
••Kai nustatomas [Continuous AF] arba [Automatic AF], žiūrėjimo kampas fokusuojant
gali šiek tiek pasikeisti. Tai neturi įtakos įrašytiems vaizdams.
••Galima rinktis tik [Continuous AF] ir [Manual Focus], jei filmuojama arba jei ratukas
nustatytas ties
.
LT
33
Automatinis fokusavimas
Focus Area
Pasirenkama fokusavimo vieta. Šią funkciją naudokite, kai automatinio
fokusavimo režimu pasiekti tinkamą fokusavimą sudėtinga.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Area]  reikiamas
nustatymas.
Wide: automatiškai sufokusuojamas visą ekrano diapazoną dengiantis
objektas. Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką fotografavimo režimu,
sufokusuota sritis apibrėžiama žaliu rėmeliu.
Zone: monitoriuje parinkite zoną, kurią reikia sufokusuoti, ir gaminys
automatiškai parinks fokusavimo sritį.
Center: automatiškai fokusuojamas vaizdo centre esantis objektas.
Naudokite kartu su fokusavimo fiksavimo funkcija, kad sukomponuotumėte
norimą vaizdą.
Flexible Spot: fokusavimo rėmelį galite perkelti į norimą ekrano tašką ir
sufokusuoti ypač mažą objektą siauroje vietoje.
Expand Flexible Spot: jei gaminiui nepavyksta sufokusuoti atskiro
pasirinkto taško, jis naudoja fokusavimo taškus aplink lankstųjį tašką, kaip
antrąją pagal pirmenybę sritį, kurią reikia sufokusuoti.
Lock-on AF: laikant iki pusės nuspaustą užrakto
mygtuką, gaminys seka objektą pasirinktoje automatinio fokusavimo
srityje. Šį nustatymą galima rinktis, tik kai [Focus Mode] nustatomas kaip
[Continuous AF]. Perkelkite žymeklį ant [Lock-on AF] nustatymo ekrane
[Focus Area], tada sureguliuokite reikiamą sritį ir pradėkite sekti naudodami
kairiąją / dešiniąją valdymo ratuko dalį. Sekimo pradžios sritį į bet kurį norimą
tašką galite perkelti sritį nurodydami kaip zoną, lankstųjį tašką arba lankstųjį
tašką išplėsdami.
LT
34
Rodomo fokusavimo rėmelio pavyzdžiai
Fokusavimo rėmelis keičiasi, kaip nurodoma toliau.
Kai fokusuojama didelė sritis
Kai fokusuojama nedidelė sritis
LT
•• Kai [Focus Area] nustatomas kaip [Wide] arba [Zone], fokusavimo rėmelis gali
keistis tarp „Kai fokusuojama didelė sritis“ ir „Kai fokusuojama nedidelė sritis“
– tai priklauso nuo objekto ir situacijos.
•• Kai prijungiate A tipo jungties objektyvą su tvirtinimo adapteriu
(LA-EA1 arba LA-EA3) (sold separately), o [ AF System] nustatote kaip
[Phase Detection AF], gali būti rodomas „Kai fokusuojama nedidelė sritis“
fokusavimo rėmelis.
Kai fokusavimas atliekamas automatiškai pagal visą monitoriaus diapazoną
•• Naudojant ne optinio priartinimo, o kitą priartinimo funkciją, nustatymas
[Focus Area] išjungiamas, o fokusavimo rėmelis rodomas kaip taškinė linija.
Naudojant AF pirmenybė teikiama centrinei sričiai ir aplink ją.
LT
35
Norėdami perkelti fokusavimo sritį
•• Fokusavimo sritį į [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot] arba [Zone] galite
perkelti naudodami kryptinį valdiklį. Jei kryptinio valdiklio centrinei daliai
priskyrėte [Focus Standard], fokusavimo rėmelį galite perkelti atgal į
monitoriaus centrą – paspauskite centrinę kryptinio valdiklio dalį.
•• Greitai fokusavimo rėmelį galite perkelti paliesdami ir vilkdami per monitorių.
Iš anksto [Touch Operation] nustatykite kaip [On] (41 psl.).
Hint
•• Pagal numatytuosius nustatymus [Focus Area] yra priskirtas mygtukui C2.
Note
••Toliau nurodytais atvejais [Focus Area] užfiksuota ties [Wide].
––[Intelligent Auto]
••Nepertraukiamo fotografavimo metu arba užrakto mygtuką iškart nuspaudus iki galo
fokusavimo sritis gali neįsižiebti.
••Kai režimo ratukas nustatomas į padėtį
(Movie) ar
arba filmuojama,
[Lock-on AF] negalima pasirinkti kaip [Focus Area].
LT
36
Manual Focus
Kai automatinio fokusavimo režimu tinkamą fokusavimą nustatyti sudėtinga,
fokusavimą galite nustatyti rankiniu būdu.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
[Manual Focus].
2 Pasukdami fokusavimo
žiedą sureguliuokite ryškų
fokusavimą.
•• Sukant fokusavimo žiedą, ekrane
rodomas fokusavimo atstumas.
Fokusavimo atstumas nerodomas,
kai prijungiamas tvirtinimo
adapteris (sold separately).
LT
3 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad nufotografuotumėte
vaizdą.
Note
••Jei naudojate vaizdo ieškiklį, sureguliuokite dioptrijų lygį, kad vaizdo ieškiklyje būtų
tinkamai fokusuojama (11 psl.).
LT
37
Tiesioginis rankinis fokusavimas (DMF)
Kai automatinis fokusavimas baigtas, galite tiksliau pareguliuoti rankiniu būdu,
todėl objektą sufokusuoti galima greičiau, nei nuo pat pradžių naudojant rankinį
fokusavimą. Tai patogu kai fotografuojama makrorežimu ar pan.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [DMF].
2 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad automatiškai
sufokusuotumėte.
3 Laikydami iki pusės nuspaustą
užrakto mygtuką sukite
fokusavimo žiedą, kad
sufokusuotumėte ryškiau.
•• Sukant fokusavimo žiedą, ekrane
rodomas fokusavimo atstumas.
Fokusavimo atstumas nerodomas,
kai prijungiamas tvirtinimo
adapteris (sold separately).
4Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad nufotografuotumėte
vaizdą.
LT
38
Nepertraukiamas fotografavimas
Laikant nuspaudus užrakto mygtuką nepertraukiamai fotografuojami vaizdai.
1 Pasirinkite
/ (Drive Mode) ant valdymo ratuko 
[Cont. Shooting].
•• Pavaros režimą galite nustatyti ir pasirinkdami MENU 
(Camera Settings 1)  [Drive Mode].
2 Pasirinkite norimą režimą paspausdami valdymo ratuką dešinėn
arba kairėn.
Continuous Shooting: Hi+: fotografuojama nepertraukiamai
maksimalia sparta, kol laikomas nuspaustas užrakto mygtukas.
LT
Continuous Shooting: Hi /
Continuous Shooting: Mid /
Continuous Shooting: Lo: objektus lengviau sekti, nes fotografuojant
objektas monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje rodomas realiuoju laiku.
Hint
••Norėdami nepertraukiamai reguliuoti fokusavimą ir ekspoziciją nepertraukiamo
fotografavimo metu, nustatykite kaip nurodyta toliau.
––[Focus Mode]: [Continuous AF]
––[
AEL w/ shutter]: [Off] arba [Auto]
LT
39
Note
••Fiksavimo greitis nepertraukiamo fotografavimo metu sulėtėja, jei
[‌
RAW File Type] nustatomas kaip [Uncompressed].
••Fiksavimo greitis nepertraukiamo fotografavimo metu sulėtėja, jei
[e-Front Curtain Shut.] nustatomas kaip [Off] veikiant [Continuous Shooting: Hi],
[Continuous Shooting: Mid] arba [Continuous Shooting: Lo] režimui.
••Kai F reikšmė yra didesnė nei F8 veikiant [Continuous Shooting: Hi+],
[Continuous Shooting: Hi] arba [Continuous Shooting: Mid] režimui, fokusavimas
užfiksuojamas pagal pirmojo kadro nustatymą.
••Fotografuojant [Continuous Shooting: Hi+] režimu, objektas monitoriuje arba vaizdo
ieškiklyje realiuoju laiku nėra rodomas.
••Toliau nurodytais atvejais nepertraukiamas fotografavimas negalimas.
––[Picture Effect] nustatomas kaip [Rich-tone Mono.].
––[DRO/Auto HDR] nustatomas kaip [Auto HDR].
Nepertraukiamo fotografavimo likusio laiko indikatoriaus
rodymas (Cont. Shoot. Length)
Nustatoma, ar bus rodomas indikatorius, skirtas
likusiam laikui, kurį nepertraukiamo fotografavimo
metu gali būti taikomas tas pats fiksavimo greitis.
MENU 
(Camera Settings 2) 
[Cont. Shoot. Length]  reikiamas
nustatymas.
Always Display: Indikatorius rodomas visada,
kai pavaros režimas nustatomas kaip
[Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display: Indikatorius rodomas, tik kai
įjungiamas nepertraukiamas fotografavimas.
Not Displayed: Indikatorius nerodomas.
Hint
••Kai pripildoma buferizavimui naudojama vidinė fotoaparato atmintis, bus parodyta
„SLOW“, o nepertraukiamo fotografavimo greitis sumažės.
LT
40
Lietimo funkcijos naudojimas
Touch Operation
Nustatoma, ar įjungti monitoriaus lietimo funkciją.
Lietimo veiksmai, kai vaizdai fiksuojami naudojant monitorių, vadinami
„jutiklinio skydelio veiksmais“, o lietimo veiksmai, kai vaizdai fiksuojami
naudojant vaizdo ieškiklį, vadinami „jutiklinio kilimėlio veiksmais“.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  reikiamas nustatymas.
On: Suaktyvinamas valdymas lietimu.
Off: Išjungiamas valdymas lietimu.
LT
Touch Panel/Pad
Pasirenkama, ar suaktyvinti jutiklinį skydelį, kai vaizdai fiksuojami naudojant
monitorių, arba jutiklinį kilimėlį, kai vaizdai fiksuojami naudojant vaizdo ieškiklį.
MENU 
(Setup)  [Touch Panel/Pad]  reikiamas nustatymas.
Touch Panel+Pad: Suaktyvinamos jutiklinio skydelio funkcijos, kai vaizdai
fiksuojami naudojant monitorių, ir jutiklinio kilimėlio funkcijos, kai vaizdai
fiksuojami naudojant vaizdo ieškiklį.
Touch Panel Only: Suaktyvinamos tik jutiklinio skydelio funkcijos, kai vaizdai
fiksuojami naudojant monitorių.
Touch Pad Only: Suaktyvinamos tik jutiklinio kilimėlio funkcijos, kai vaizdai
fiksuojami naudojant vaizdo ieškiklį.
LT
41
Jutiklinis fokusavimas
Fotografavimo ir filmavimo režimais naudodamiesi lietimo funkcijomis galite
pasirinkti norimą fokusuoti objektą.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Norimos sufokusuoti vietos pasirinkimas veikiant
fotografavimo režimui
Reikiamą vietą galite sufokusuoti paliesdami monitorių.
 Pasirinkite [Focus Area] kitą nei [Flexible Spot] arba
[Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
 Palieskite monitorių.
•• Kai vaizdai fiksuojami naudojant monitorių, objektą sufokusuokite
paliesdami.
•• Kai vaizdai fiksuojami naudojant vaizdo ieškiklį, fokusavimo padėtį galite
keisti paliesdami ir braukdami per monitorių tuo pat metu žiūrėdami per
vaizdo ieškiklį.
•• Kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės, fotoaparatas sufokusuoja
fokusavimo rėmelio sritį. Kad vaizdus užfiksuotumėte, nuspauskite užrakto
mygtuką iki galo.
•• Jei fokusavimą norite atšaukti naudodami lietimo funkciją, palieskite
arba paspauskite valdymo ratuko centrinę dalį (kai vaizdai fiksuojami
naudojant monitorių) ir paspauskite valdymo ratuko centrinę dalį (kai
vaizdai fiksuojami naudojant vaizdo ieškiklį).
LT
42
Norimos fokusuoti vietos nustatymas veikiant filmavimo
režimui (taškinis fokusavimas)
Fotoaparatas sufokusuoja paliestą objektą. Taškinis fokusavimas neveikia, kai
vaizdai fiksuojami naudojant vaizdo ieškiklį.
 Pasirinkite [Focus Area] kitą nei [Flexible Spot] arba
[Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
 Prieš pradėdami arba jau filmuodami palieskite objektą, kurį
norite sufokusuoti.
•• Kai paliečiate objektą, fokusavimo režimas laikinai perjungiamas į rankinį
fokusavimą, o fokusavimą galima reguliuoti fokusavimo žiedu.
arba paspauskite
•• Jei norite atšaukti taškinį fokusavimą, palieskite
valdymo ratuko centrinę dalį.
LT
Hint
••Be fokusavimo lietimu galite naudotis ir toliau nurodytomis valdymo lietimu
funkcijomis.
––Kai [Focus Area] nustatytas kaip [Flexible Spot] arba [Expand Flexible Spot],
fokusavimo rėmelį galima perkelti liečiant.
––Kai [Focus Mode] nustatytas kaip [Manual Focus], fokusavimo padidinimą galima
įjungti dukart bakstelėjant monitorių.
Note
••Fokusavimo liečiant funkcija neveikia toliau nurodytomis sąlygomis:
––Kai [Focus Mode] nustatomas kaip [Manual Focus].
––Kai naudojamas skaitmeninis priartinimas
––Kai naudojamas LA-EA2 arba LA-EA4
––Kai naudojamas LA-EA1 arba LA-EA3, o fiksavimo režimas nustatytas kaip [Movie]
LT
43
Nuotraukų dydžio / vaizdo kokybės
pasirinkimas
JPEG Image Size
Kuo didesnis vaizdas, tuo daugiau detalių atkuriama spausdinant vaizdą ant
didelio formato popieriaus. Kuo mažesnis vaizdo dydis, tuo daugiau vaizdų
galima įrašyti.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
reikiamas nustatymas.
Kai [
Aspect Ratio] nustatyta kaip 3:2
JPEG Image Size] 
Kai [
Aspect Ratio] nustatyta kaip 16:9
L: 42M
7 952 × 5 304 piksel.
L: 36M
7 952 × 4 472 piksel.
M: 18M
5 168 × 3 448 piksel.
M: 15M
5 168 × 2 912 piksel.
S: 11M
3 984 × 2 656 piksel.
S: 8.9M
3 984 × 2 240 piksel.
Kai vaizdai fiksuojami naudojant APS-C atitikmens dydį
Kai [
Aspect Ratio] nustatyta kaip 3:2
Kai [
Aspect Ratio] nustatyta kaip 16:9
L: 18M
5 168 × 3 448 piksel.
L: 15M
5 168 × 2 912 piksel.
M: 11M
3 984 × 2 656 piksel.
M: 8.9M
3 984 × 2 240 piksel.
S: 4.5M
2 592 × 1 728 piksel.
S: 3.8M
2 592 × 1 456 piksel.
Note
••Kai [
File Format] nustatomas kaip [RAW] arba [RAW & JPEG], RAW vaizdų dydis
atitinka „L“.
LT
44
JPEG Quality
Pasirenkama JPEG vaizdo kokybė, kai [
[RAW & JPEG] arba [JPEG].
File Format] nustatoma kaip
MENU 
(Camera Settings 1)  [
nustatymas.
JPEG Quality]  reikiamas
Extra fine/Fine/Standard: Kadangi glaudinimo lygis didėja nuo [Extra fine] iki
[Fine] ir [Standard], failo dydis tokia pat seka mažėja. Todėl į vieną atminties
kortelę galima įrašyti daugiau failų, bet vaizdų kokybė tampa prastesnė.
LT
File Format
Nustatomas nuotraukų failų formatas.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
nustatymas.
File Format]  reikiamas
RAW: Naudojant šį failo formatą skaitmeninis apdorojimas neatliekamas.
Pasirinkite šį formatą, jei norite kompiuteriu apdoroti vaizdus, siekdami
profesionalaus rezultato.
RAW & JPEG: RAW vaizdas ir JPEG vaizdas sukuriami vienu metu. Tai patogu, jei
reikalingi du vaizdo failai – JPEG failas peržiūrėti ir RAW failas redaguoti.
JPEG: Vaizdas įrašomas JPEG formatu.
LT
45
Filmavimas
Filmavimo nustatymų keitimas
File Format
Parenkamas filmo failo formatas.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
nustatymas.
File Format
File Format]  reikiamas
Savybės
XAVC S 4K
Filmai įrašomi 4K (3840×2160) raiška. Filmus galite išsaugoti
kompiuteryje naudodami
PlayMemories Home
programinę įrangą.
XAVC S HD
Įrašomi geresnės vaizdo kokybės
filmai nei AVCHD ir būna didesnis
duomenų kiekis.
Filmus galite išsaugoti
kompiuteryje naudodami
PlayMemories Home
programinę įrangą.
AVCHD
AVCHD formatas itin suderinamas
su daugeliu saugojimo įrenginių
(išskyrus kompiuterius).
Naudodami
PlayMemories Home
programinę įrangą
filmus galite išsaugoti
kompiuteryje arba sukurti
diskus, kurie palaiko šį
formatą.
Dėl išsamesnės informacijos apie atminties korteles, kurias galima naudoti su
šiais formatais žr. 82 psl.
LT
46
Note
••[
File Format] nustačius kaip [AVCHD], filmo failas negali būti didesnis nei
maždaug 2 GB. Kai filmuojant pasiekiama 2 GB dydžio riba, automatiškai sukuriamas
naujas filmo failas.
••Jei filmus įrašote fotoaparatą prijungę prie HDMI įrenginio ir [
File Format] nustatę
kaip [XAVC S 4K], vaizdai fotoaparato monitoriuje nebus rodomi.
••Įrašant XAVC S 4K filmus, kai [
Shooting] dalyje [APS-C/Super 35mm]
nustatyta kaip [Auto], žiūrėjimo kampas atitinka maždaug 1,5 židinio nuotolio, kuris
nurodomas ant objektyvo.
Record Setting
Pasirenkama filmavimo kadrų sparta ir sparta bitais.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
reikiamas nustatymas.
LT
Record Setting] 
•• Kuo didesnis dažnis bitais, tuo geresnė vaizdo kokybė.
•• Dėl informacijos apie apytikslį filmavimo laiką naudojant kiekvieną įrašymo
nustatymą žr. 85 psl.
Kai [
File Format] nustatytas kaip [XAVC S 4K]
Record Setting
Dažnis bitais
Aprašas
30p 100M/25p 100M
Maždaug 100 MB/s
Filmai įrašomi 3840×2160 raiška
(30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Maždaug 60 MB/s
Filmai įrašomi 3840×2160 raiška
(30p/25p).
24p 100M*
Maždaug 100 MB/s
Filmai įrašomi 3840×2160 raiška
(24p).
24p 60M*
Maždaug 60 MB/s
Filmai įrašomi 3840×2160 raiška
(24p).
* Tik jei [NTSC/PAL Selector] nustatomas kaip NTSC
LT
47
Kai [
File Format] nustatytas kaip [XAVC S HD]
Record Setting
Dažnis bitais
Aprašas
60p 50M/50p 50M
Maždaug 50 MB/s
Filmai įrašomi 1920×1080 raiška
(60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Apie 25 Mb/s
Filmai įrašomi 1920×1080 raiška
(60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Maždaug 50 MB/s
Filmai įrašomi 1920×1080 raiška
(30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Apie 16 Mb/s
Filmai įrašomi 1920×1080 raiška
(30p/25p).
24p 50M*
Maždaug 50 MB/s
Filmai įrašomi 1920×1080 raiška
(24p).
120p 100M/100p 100M Maždaug 100 MB/s Įrašomi didelės spartos filmai
1920×1080 raiška (120p/100p).
Filmuoti galite 120 kadr./sek. arba
100 kadr./sek. sparta.
••Naudodami suderinamą
redagavimo įrangą galite sukurti
sklandesnius sulėtinto vaizdo
filmus.
120p 60M/100p 60M
Maždaug 60 MB/s
Įrašomi didelės spartos filmai
1920×1080 raiška (120p/100p).
Filmuoti galite 120 kadr./sek. arba
100 kadr./sek. sparta.
••Naudodami suderinamą
redagavimo įrangą galite sukurti
sklandesnius sulėtinto vaizdo
filmus.
* Tik jei [NTSC/PAL Selector] nustatomas kaip NTSC
Kai [
File Format] nustatytas kaip [AVCHD]
Record Setting
LT
48
Dažnis bitais
Aprašas
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Maks. 24 Mb/s
Filmai įrašomi 1920×1080 raiška
(60i./50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Vidutiniškai apie
17 Mb/s
Filmai įrašomi 1920×1080 raiška
(60i./50i).
Note
••AVCHD įrašomųjų diskų su filmais, kurie įrašyti naudojant [60i 24M (FX)]/
[50i 24M (FX)] kaip [
Record Setting], kūrimas trunka ilgai, nes konvertuojama
filmų vaizdo kokybė. Jei filmus norite išsaugoti nekonvertuodami, naudokite
„Blu‑ray“ diską.
••[120p]/[100p] negalima pasirinkti su toliau nurodytais nustatymais.
––[Intelligent Auto]
LT
LT
49
Tinklo funkcijų naudojimas
„Wi-Fi“ / prisijungimo vienu prisilietimu
(NFC) / „Bluetooth“ funkcijų naudojimas
Toliau nurodytus veiksmus galite atlikti fotoaparato „Wi-Fi“, NFC ir „Bluetooth“
funkcijas.
•• Vaizdus išsaugoti kompiuteryje
•• Vaizdus perkelti iš fotoaparato į išmanųjį telefoną
•• Išmanųjį telefoną naudoti kaip fotoaparato nuotolinio valdymo pultą
•• Nuotraukas peržiūrėti televizoriuje
•• Išmaniojo telefono vietos informaciją įrašyti vaizduose
•• Vaizdų perdavimas į FTP serverį
Dėl išsamesnės informacijos žr. „Help Guide“ (2 psl.).
„PlayMemories Mobile“ diegimas
Norint sujungti fotoaparatą ir išmanųjį telefoną, reikalinga
„PlayMemories Mobile“ programa. Jei išmaniajame telefone
„PlayMemories Mobile“ jau įdiegta, įsitikinkite, kad įdiegta naujausia
versija.
Išsamios informacijos apie „PlayMemories Mobile“ žr. pagalbos puslapyje
(http://www.sony.net/pmm/).
LT
50
Note
••Jei norite pasinaudoti fotoaparato NFC funkcija, reikia NFC funkciją palaikančio
Android išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.
••Neužtikrinama, kad šiame vadove aprašytos „Wi-Fi“ funkcijos veiks su visais
išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.
••Šio fotoaparato „Wi-Fi“ funkcijos neveikia, kai prisijungiama prie viešojo
belaidžio LAN.
••Atsižvelgiant į būsimus versijos naujinius ekrano pateikčių naudojimo
procedūros gali būti pakeistos be įspėjimo.
Vietos informacijos įrašymas užfiksuotuose vaizduose
Naudodami „PlayMemories Mobile“, užfiksuotuose vaizduose galite įrašyti
iš „Bluetooth“ ryšiu prijungto išmaniojo telefono gautą vietos informaciją.
LT
Vaizdų perdavimas į FTP serverį
Fotoaparato „Wi-Fi“ funkciją galite naudoti vaizdams į FTP serverį perkelti.
Daugiau informacijos žr. dokumente „FTP pagalbos žinynas“.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Reikalingas bendrosios naudojimosi FTP serveriais žinios.
LT
51
Kaip fotoaparatą prijungti prie belaidžio
prieigos taško
Fotoaparatą prijunkite prie belaidžio prieigos taško. Prieš pradėdami
procedūrą, įsitikinkite, kad žinote savo belaidžio prieigos taško SSID
(belaidžio prieigos taško pavadinimą) ir slaptažodį.
1 MENU 
(Network)  [Wi-Fi Settings] 
[Access Point Set.].
2 Valdymo ratuku pasirinkite prieigos tašką, prie kurio norite
prisijungti. Paspauskite centrinę valdymo ratuko dalį ir įveskite
belaidžio ryšio prieigos taško slaptažodį, tada pasirinkite [OK].
Note
••Jei nepavyksta užmegzti ryšio, žr. belaidžio prieigos taško naudojimo
instrukciją arba kreipkitės į prieigos taško administratorių.
Jei vaizdus norite išsaugoti kompiuteryje, jame įdiekite PlayMemories Home.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
LT
52
Kompiuterio naudojimas
Fotoaparato prijungimas prie kompiuterio
Prijungimas prie kompiuterio
1 Į fotoaparatą įdėkite pakankamai įkrautų maitinimo elementų
pakuotę.
2 Fotoaparatą ir kompiuterį įjunkite.
3 Patikrinkite, ar [USB Connection] dalyje
LT
(Setup) nustatytas kaip
[Mass Storage].
4Prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio naudodami pridėtą
USB laidą.
•• Fotoaparatą prie kompiuterio
prijungus pirmą kartą,
kompiuteryje gali būti automatiškai
pradėta fotoaparato atpažinimo
procedūra. Palaukite, kol procedūra
bus baigta.
•• Jei fotoaparatą prijungiate prie
kompiuterio USB laidu, kai
[USB Power Supply] nustatytas
kaip [On], maitinimas tiekiamas
iš kompiuterio. (Numatytasis
nustatymas: [On])
•• Naudokite USB „Type-C“
(pridedamas) arba standartinį
USB laidą.
•• Naudokite USB 3.1 palaikantį
kompiuterį ir USB „Type-C“ laidą
(pridedamas), kad būtų užtikrintas
didesnės spartos ryšys.
Prie USB
jungties
Prie USB „Type-C“
jungties
USB kabelis
LT
53
Fotoaparato atjungimas nuo kompiuterio
Atlikite toliau nurodytus 1–2 veiksmus prieš:
•• atjungdami USB kabelį;
•• išimdami atminties kortelę;
•• išjungdami gaminį.
1 Užduočių juostoje spustelėkite
(Safely Remove Hardware and Eject Media).
2 Spustelėkite pateiktą pranešimą.
Note
••Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, atminties kortelės arba disko piktogramą nuvilkite
ant „Šiukšlinės“ piktogramos. Fotoaparatas bus atjungtas nuo kompiuterio.
••„Windows 7“ / „Windows 8“ kompiuteriuose atjungimo piktograma gali nebūti
rodoma. Tokiu atveju pirmiau aprašytus veiksmus galite praleisti.
••Kai dega prieigos lemputė, neatjunkite USB laido nuo fotoaparato. Taip galima
sugadinti duomenis.
LT
54
Apie kompiuterio programinę įrangą
Kad nuotraukos / filmai teiktų daugiau džiaugsmo, siūlome toliau nurodytą
kompiuterio programinę įrangą. Naudodamiesi interneto naršykle atverkite
vieną iš toliau nurodytų URL ir programinę įrangą parsisiųskite vadovaudamiesi
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Jei kuri nors iš šių programinių įrangų jūsų kompiuteryje jau įdiegta, prieš
naudodami ją atnaujinkite į naujausią versiją.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
Programinei įrangai rekomenduojamus operacinės sistemos reikalavimus galite
sužinoti toliau pateiktu URL adresu:
http://www.sony.net/pcenv/
Vaizdo valdymo programinė įranga (PlayMemories Home)
Su „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus galite importuoti į kompiuterį ir
juos peržiūrėti arba naudoti.
Norėdami XAVC S arba AVCHD filmus importuoti į kompiuterį, turite įdiegti
„PlayMemories Home“.
Atsisiuntimo svetainę galite tiesiogiai pasiekti toliau nurodytu URL adresu:
http://www.sony.net/pm/
•• Kai fotoaparatą prijungiate prie kompiuterio, į „PlayMemories Home“ galima
įtraukti naujų funkcijų. Todėl fotoaparatą rekomenduojama prijungti prie
kompiuterio, net jei „PlayMemories Home“ kompiuteryje jau įdiegta.
LT
55
RAW apdorojimo / nuotolinio fotoaparato valdymo
programinė įranga
•• RAW vaizdus galite kurti ir redaguoti naudodami įvairias koregavimo
funkcijas, pvz., tonų kreivę ir ryškumą.
•• Naudodami programinę įrangą galite keisti fotoaparato nustatymus arba
atleisti užraktą iš kompiuterio, prijungto per USB laidą.
Jei norite valdyti fotoaparatą naudodami programinę įrangą, pirma pasirinkite
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], tada fotoaparatą
MENU 
prijunkite prie kompiuterio USB laidu.
LT
56
MENU elementai / piktogramų sąrašas
MENU elementų naudojimas
Galite keisti nustatymus, susijusius su visomis fotoaparato funkcijomis, įskaitant
fotografavimą, atkūrimą, ir naudojimo būdą. MENU taip pat galite vykdyti
fotoaparato funkcijas.
1 Paspauskite mygtuką MENU,
kad būtų parodytas meniu
ekranas.
MENU mygtukas
LT
2 Viršutine / apatine / kairiąja / dešiniąja valdymo ratuko dalimi
arba sukdami valdymo ratuką pasirinkite norimą koreguoti
nustatymą, tada paspauskite valdymo ratuko centrinę dalį.
Ekrano viršuje pasirinkite
piktogramą ir paspauskite
kairiąją / dešiniąją valdymo
ratuko dalį, kad pereitumėte
prie kito MENU elemento.
Paspauskite mygtuką MENU,
kad sugrįžtumėte į ankstesnį
ekraną.
3 Pasirinkite norimą nustatymo reikšmę ir paspauskite viduryje, kad
pasirinkimą patvirtintumėte.
LT
57
MENU elementų sąrašas
Išsamios informacijos apie kiekvieną MENU elementą žr. paskutiniame stulpelyje
nurodytame puslapyje arba pagalbos žinyne.
(Camera Settings 1)
Raudona kortelė
Quality/Image Size
File Format
Nustatomas nuotraukų failų formatas.
([RAW] / [JPEG] ir pan.)
45
RAW File Type
Pasirenkamas RAW vaizdų failo tipas.
Help
Guide
JPEG Quality
Pasirenkama JPEG vaizdo kokybė,
skirta [RAW & JPEG] arba [JPEG], dalyje
[‌ File Format].
45
JPEG Image Size
Parenkamas nuotraukų vaizdo dydis.
(L / M / S)
44
Aspect Ratio
Parenkamas vaizdų kraštinių santykis.
Help
Guide
Nustatoma, ar įrašyti Super 35 mm
atitinkančio formato nuotraukas ir APS-C
atitinkančio formato filmus.
Help
Guide
Long Exposure NR
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai
kadrai fiksuojami pasirinkus 1 sek. arba
lėtesnį užrakto greitį.
Help
Guide
High ISO NR
Nustatomas triukšmo mažinimas,
kai fotografuojama nustačius didelį
jautrumą.
Help
Guide
Color Space
Pakeičiama spalvų erdvė (atkuriamų
spalvų diapazonas).
Help
Guide
Parenkamas objektyvo kompensavimo
tipas.
Help
Guide
APS-C/Super 35mm
Lens Comp.
Shoot Mode/Drive
Drive Mode
LT
58
Nustatomas pavaros režimas (pvz.,
nepertraukiamo fotografavimo).
([Self-timer] / [Cont. Bracket] ir pan.)
39,
pagalbos
žinynas
Bracket Settings
Nustatomas fotografavimas pagal
laikmatį braketavimo režimu,
fotografavimo tvarka ekspozicijos
braketavimo režimu ir baltos spalvos
balansas braketavimo režimu.
Help
Guide
/
Recall
Iškviečiami nustatymai, iš anksto
užregistruoti [
/
Memory].
Help
Guide
/
Memory
Registruojami norimi režimai ir
fotoaparato nustatymai.
Help
Guide
Pasirenkamas atminties kortelės lizdas,
iš kurio paimami nustatymai arba į kurį
užregistruojami nustatymai, skirti M1–M4.
Help
Guide
Pasirinktiniam mygtukui priskiriamos
funkcijos, kurias galima iškviesti
fiksuojant vaizdus.
Help
Guide
Focus Mode
Parenkamas fokusavimo režimas.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] ir
pan.)
32
Priority Set in AF-S
Nustatomas užrakto atleidimo
laikas, kai [Focus Mode] nustatoma
į [Single-shot AF], [DMF] arba
[Automatic AF] esant nejudančiam
objektui.
Help
Guide
Priority Set in AF-C
Nustatomas užrakto atleidimo laikas, kai
[Focus Mode] nustatoma į [Continuous AF]
arba [Automatic AF] esant judančiam
objektui.
Help
Guide
Focus Area
Parenkama fokusavimo sritis.
([Wide] / [Flexible Spot] ir pan.)
Focus Settings
Leidžiama fokusuoti naudojant priekinį
parinkiklį, galinį parinkiklį arba valdymo
ratuką.
Help
Guide
Swt. V/H AF Area
Nustatoma, ar reikia reguliuoti
[Focus Area] ir fokusavimo rėmelio padėtį
pagal fotoaparato padėtį (horizontalią
arba vertikalią).
Help
Guide
AF Illuminator
Įjungiama AF lemputė, kad būtų lengviau
sufokusuoti tamsius objektus.
Help
Guide
Select Media
Reg Cust Shoot Set
LT
AF
34
LT
59
LT
60
Center Lock-on AF
Nustatoma objekto sekimo ir
nepertraukiamo fokusavimo funkcija,
kuri įjungiama paspaudžiant valdymo
ratuko centre, kai įjungtas fotografavimo
ekranas.
Help
Guide
Set. Face Prty in AF
Nustatoma, ar fotoaparatas fokusuos
pagal aptiktus veidus.
Help
Guide
AF Track Sens
Nustatomas fotografavimo režimo AF
sekimo jautrumas.
Help
Guide
AF System
Nustatomas automatinio fokusavimo
metodas, kai prijungiamas
LA-EA1/LA-EA3 montavimo adapteris
(sold separately).
Help
Guide
AF w/ shutter
Nustatoma, ar reikia automatiškai
fokusuoti, kai iki pusės paspaudžiamas
užrakto mygtukas. Tai patogu, jei
fokusavimą ir ekspoziciją norite reguliuoti
atskirai.
Help
Guide
Pre-AF
Nustatoma, ar reikia automatiškai
fokusuoti prieš iki pusės nuspaudžiant
užrakto mygtuką.
Help
Guide
Eye-Start AF
Nustatoma, ar naudoti automatinį
fokusavimą žiūrint per vaizdo ieškiklį, jei
prijungtas LA-EA2/LA-EA4 montavimo
adapteris (sold separately).
Help
Guide
AF Area Regist.
Nustatoma, ar fotografuojant perkelti
fokusavimo rėmelį į iš anksto nustatytą
vietą.
Help
Guide
Del. Reg. AF Area
Panaikinama fokusavimo rėmelio padėties
informacija, kuri buvo užregistruota
naudojant [
AF Area Regist.].
Help
Guide
AF Area Auto Clear
Nustatoma fokusavimo srities
rodymo trukmė: ji rodoma ištisai arba
automatiškai pranyksta netrukus po
sufokusavimo.
Help
Guide
Disp. cont. AF area
Nustatoma, ar rodyti fokusavimo sritį
[Continuous AF] režimu.
Help
Guide
Phase Detect. Regionas
Nustatoma fazės aptikimo AF sritis.
Help
Guide
Tiksliai koreguojama automatiškai
sufokusuota padėtis, kai naudojamas
LA-EA2 arba LA-EA4 montavimo
adapteris (sold separately).
Help
Guide
Exposure Comp.
Kompensuojamas viso vaizdo šviesumas.
Help
Guide
Reset EV Comp.
Nustatoma, ar reikia išlaikyti
ekspozicijos reikšmę, nustatytą
naudojant [Exposure Comp.], kai
išjungiamas maitinimas, o ekspozicijos
kompensavimo ratuko padėtis – 0.
Help
Guide
ISO
Nustatomas ISO jautrumas.
([ISO AUTO] ir pan.)
Help
Guide
ISO AUTO Min. SS
Parenkamas lėčiausias užrakto greitis,
kurį įjungus bus keičiamas ISO jautrumas
[ISO AUTO] režimu.
Help
Guide
Metering Mode
Parenkamas šviesumo matavimo būdas.
([Multi] / [Spot] ir pan.)
Help
Guide
Face Prty in Mlti Mtr
Nustatoma, ar fotoaparatas matuos
šviesumą pagal aptiktus veidus, kai
[Metering Mode] nustatoma kaip [Multi].
Help
Guide
Spot Metering Point
Nustatoma, ar taškinio matavimo
tašką derinti su fokusavimo sritimi,
kai [Focus Area] nustatomas
kaip [Flexible Spot] arba
[Expand Flexible Spot].
Help
Guide
Exposure step
Pasirenkamos užrakto greičio, diafragmos
ir ekspozicijos kompensavimo didinimo
žingsnio reikšmės.
Help
Guide
Nustatoma, ar užfiksuoti ekspoziciją,
kai iki pusės nuspaudžiamas užrakto
mygtukas. Tai patogu, jei fokusavimą ir
ekspoziciją norite reguliuoti atskirai.
Help
Guide
Reguliuojamas tinkamos ekspozicijos
reikšmės standartas kiekvienam iš
matavimo režimų.
Help
Guide
AF Micro Adj.
Exposure
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
LT
LT
61
Flash
Flash Mode
Nustatomi blykstės nustatymai.
Help
Guide
Flash Comp.
Reguliuojamas blykstės išvesties
intensyvumas.
Help
Guide
Exp. comp. set
Nustatoma, ar atspindėti ekspozicijos
kompensavimo reikšmę pritaikant
blykstės kompensavimą.
Help
Guide
Wireless Flash
Nustatoma, ar fiksuoti vaizdus naudojant
belaidę blykstę.
Help
Guide
Red Eye Reduction
Sumažinamas „raudonų akių efektas“, kai
naudojama blykstė.
Help
Guide
White Balance
Koreguojamas aplinkos apšvietimo
atspalvio efektas, kad balkšvi objektai
būtų balto atspalvio.
([Auto] / [Daylight] ir pan.)
Help
Guide
Priority Set in AWB
Pasirenkama, kuriam tonui teikti
pirmenybę fotografuojant esant
kaitinamajam ar kitokiam apšvietimui, kai
[White Balance] nustatomas kaip [Auto].
Help
Guide
DRO/Auto HDR
Vaizdą suskirstant į mažas sritis
analizuojamas objekto ir fono šviesos
ir šešėlio kontrastas, kad būtų galima
sukurti optimalaus šviesumo bei
pereinamų atspalvių vaizdą.
Help
Guide
Creative Style
Parenkamas norimas vaizdų apdorojimo
būdas.
Taip pat galite reguliuoti kontrastą, sotį
ir ryškumą.
([Vivid] / [Portrait] ir pan.)
Help
Guide
Picture Effect
Fotografuojama taikant unikalią
pasirinkto efekto tekstūrą.
([Toy Camera] / [Rich-tone Mono.] ir pan.)
Help
Guide
Picture Profile
Keičiami nustatymai, pvz., spalva ir
atspalviai, kai įrašote vaizdus.
*Ši funkcija skirta patyrusiems filmų
kūrėjams.
Help
Guide
Color/WB/Img. Processing
LT
62
Focus Assist
Focus Magnifier
Prieš fotografuojant objektas
padidinamas, kad galėtumėte patikrinti,
kaip jis sufokusuotas.
Help
Guide
Focus Magnif. Time
Nustatoma, kaip ilgai bus rodomas
padidintas vaizdas.
Help
Guide
Initial Focus Mag.
Nustatoma pradinė padidinimo skalė, kai
naudojamas [Focus Magnifier].
Help
Guide
AF in Focus Mag.
Nustatoma, ar sufokusuoti automatiškai,
kai rodomas padidintas vaizdas. Kai
rodomas padidintas vaizdas, galite
sufokusuoti mažesnėje srityje nei
lankstusis taškas.
Help
Guide
MF Assist
Rodomas padidintas vaizdas, kai
fokusuojama neautomatiškai.
Help
Guide
Nustatoma išryškinimo funkcija, kuria
išryškinami sufokusuotų sričių kontūrai,
kai fokusavimas reguliuojamas rankiniu
būdu.
Help
Guide
Aptinkamas dirbtinių šviesos šaltinių
(pvz., fluorescencinio apšvietimo)
mirgėjimas / mirksėjimas ir
fotografavimo laikas parenkamas taip,
kad mirgėjimo poveikis būtų mažesnis.
Help
Guide
Face Registration
Registruojamas arba pakeičiamas asmuo,
kuriam teikiamas pirmumas fokusuojant.
Help
Guide
Regist. Faces Priority
Aptinkami užregistruoti veidai su
aukštesniu prioritetu naudojant
[Face Registration].
Help
Guide
Peaking Setting
LT
Shoot Assist
Anti-flicker Shoot.
LT
63
(Camera Settings 2)
Violetinė kortelė
Movie
Exposure Mode
Nustatomas ekspozicijos režimas, kai
fiksuojami filmai.
Help
Guide
Exposure Mode
Nustatomas ekspozicijos režimas, kai
filmuojama sulėtintai / pagreitintai.
Help
Guide
File Format
Parenkamas filmo failo formatas.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] ir pan.)
46
Record Setting
Pasirenkama filmo kadrų sparta ir
sparta bitais.
47
S&Q Settings
Pakeičiami sulėtinto ir pagreitinto
filmavimo nustatymai.
Help
Guide
Vienu metu įrašomi mažos spartos
bitais failai, kai fiksuojami XAVC S
filmai.
Help
Guide
AF drive speed
Filmavimo režimu naudojant
automatinį fokusavimą perjungiamas
fokusavimo greitis.
Help
Guide
AF Track Sens
Nustatomas AF sekimo jautrumas
filmavimo režimu.
Help
Guide
Auto Slow Shut.
Filmuojant nustatoma funkcija,
automatiškai koreguojanti užrakto
greitį, atsižvelgiant į aplinkos
šviesumą.
Help
Guide
Audio Recording
Nustatoma, ar filmuojant reikia įrašyti
garsą.
Help
Guide
Audio Rec Level
Reguliuojamas garso įrašymo lygis
filmuojant.
Help
Guide
Audio Level Display
Nustatoma, ar turi būti rodomas
garso lygis.
Help
Guide
Audio Out Timing
Nustatomas garso išvesties laikas
filmuojant.
Help
Guide
Wind Noise Reduct.
Filmuojant sumažinamas vėjo
keliamas triukšmas.
Help
Guide
Marker Display
Nustatoma, ar filmuojant monitoriuje
turi būti rodomi žymekliai.
Help
Guide
Marker Settings
Nustatoma, kurie žymekliai filmuojant
turi būti rodomi monitoriuje.
Help
Guide
Proxy Recording
LT
64
Video Light Mode
Parenkamas HVL-LBPC LED lemputės
(sold separately) apšvietimo
nustatymas.
Help
Guide
Movie w/ shutter
Filmuojama naudojant užrakto
mygtuką.
Help
Guide
Vaizdai fotografuojami nenaudojant
užrakto garso.
Help
Guide
e-Front Curtain Shut.
Nustatoma, ar naudoti elektroninio
priekinės uždangos užrakto funkciją.
Help
Guide
Release w/o Lens
Nustatoma, ar turi būti atleistas
užraktas, kai objektyvas
nepritvirtintas.
Help
Guide
Release w/o Card
Nustatoma, ar turi būti atleistas
užraktas, kai neįdėta atminties
kortelė.
Help
Guide
SteadyShot
Nustatoma, ar fotografuojant
suaktyvinti „SteadyShot“.
Help
Guide
SteadyShot Settings
Nustatomi „SteadyShot“ nustatymai.
Help
Guide
Zoom
Nustatoma priartinimo funkcijų
(išskyrus optinį priartinimą)
priartinimo skalė.
Help
Guide
Zoom Setting
Nustatoma, ar priartinant reikia
naudoti aiškaus vaizdo ir skaitmeninį
priartinimą.
Help
Guide
Zoom Ring Rotate
Priskiriamas priartinimas /
atitolinimas priartinimo objektyvo
sukimo kryptimi. Ši funkcija galima
tik naudojant valdomą priartinimo
objektyvą, suderinamą su šia funkcija.
Help
Guide
DISP Button
Nustatomas paspaudus mygtuką
DISP monitoriuje arba vaizdo
ieškiklyje rodomos informacijos tipas.
Help
Guide
FINDER/MONITOR
Nustatomas elektroninio vaizdo
ieškiklio ir monitoriaus perjungimo
būdas.
Help
Guide
Shutter/SteadyShot
Silent Shooting
LT
Zoom
Display/Auto Review
LT
65
Nustatoma vaizdo ieškiklio kadrų
sparta, kai fotografuojama.
Help
Guide
Zebra Setting
Nustatomos juostos, rodomos
reguliuojant šviesumą.
Help
Guide
Grid Line
Rodomos tinklelio linijos, pagal kurias
reguliuojama vaizdo kompozicija.
Help
Guide
Exposure Set. Guide
Nustatoma nuoroda, kuri turi būti
rodoma, kai fotografavimo ekrane
pakeičiami ekspozicijos nustatymai.
Help
Guide
Live View Display
Nustatoma, ar ekrane reikia rodyti
ekspozicijos kompensavimo ir kt.
nustatymus.
Help
Guide
Cont. Shoot. Length
Nustatoma, ar bus rodomas
indikatorius, skirtas likusiam laikui,
kurį nepertraukiamo fotografavimo
metu gali būti taikomas tas pats
fiksavimo greitis.
40
Auto Review
Nustatoma automatinė peržiūra,
kad nufotografavus būtų parodytas
užfiksuotas vaizdas.
Help
Guide
Custom Key
Įvairiems mygtukams priskiriamos
funkcijos, kad juos paspausdami
galėtumėte greičiau atlikti veiksmus
fotografuodami.
Help
Guide
Custom Key
Įvairiems mygtukams priskiriamos
funkcijos, kad juos paspausdami
galėtumėte greičiau atlikti veiksmus
filmuodami.
Help
Guide
Custom Key
Mygtukams priskiriamos funkcijos,
kad juos paspausdami galėtumėte
greičiau atlikti veiksmus kai atkuriate
vaizdus.
Help
Guide
Function Menu Set.
Asmeniniams poreikiams pritaikomos
funkcijos, rodomos paspaudus Fn
(funkcijos) mygtuką.
Help
Guide
Dial Setup
Nustatomos priekinio ir galinio ratukų
funkcijos, kai nustatytas ekspozicijos
režimas M. Parinkikliais galima
reguliuoti užrakto greitį ir diafragmą.
Help
Guide
Finder Frame Rate
Custom Operation
LT
66
Av/Tv Rotate
Nustatoma priekinio ar galinio ratuko
arba valdymo ratuko, naudojamų
diafragmai ar užrakto greičiui
reguliuoti, sukimo kryptis.
Help
Guide
Ekspozicijos kompensavimo parinkiklis Nustatoma, ar priekiniu arba galiniu
parinkikliu reikia kompensuoti
ekspoziciją.
Help
Guide
MOVIE Button
Įjungiamas arba išjungiamas
mygtukas MOVIE.
Help
Guide
Lock Operation Parts
Nustatoma, ar laikinai išjungti kryptinį
valdiklį, valdymo ratuką ar priekinį ir
galinį ratukus, kai paspaudžiamas ir
palaikomas Fn mygtukas.
Help
Guide
Audio signals
Pasirenkama, ar fotoaparatas supypsi
veikiant automatiniam fokusavimui ir
laikmačio funkcijoms.
Help
Guide
(Network)
LT
Žalia kortelė
Snd to Smrtphn Func
Nustatoma, kad filmai arba nuotraukos
būtų perkeliami į išmanųjį telefoną.
Help
Guide
Send to Computer
Vaizdai perkeliami į prie tinklo prijungtą
kompiuterį ir sukuriamos atsarginės jų
kopijos.
Help
Guide
FTP Transfer Func.
Nustatomas vaizdo perdavimas
naudojant FTP ir jis paleidžiamas.
*Reikalingos bendrosios naudojimosi
FTP serveriu žinios.
View on TV
Vaizdus galite peržiūrėti prie tinklo
prijungto televizoriaus ekrane.
Help
Guide
Ctrl w/ Smartphone
Nustatoma fotoaparato prijungimo prie
išmaniojo telefono sąlyga.
Help
Guide
Airplane Mode
Išjungiama įrenginio belaidžio ryšio
funkcija, pvz., Wi-Fi, NFC ir Bluetooth.
Help
Guide
Wi-Fi Settings
Galite užregistruoti savo prieigos tašką
ir patikrinti arba pakeisti Wi-Fi ryšio
informaciją.
Help
Guide
51
LT
67
Valdomi fotoaparato prijungimo prie
išmaniojo telefono Bluetooth ryšiu
nustatymai.
Help
Guide
Vietos informacija iš susieto išmaniojo
telefono įrašoma užfiksuotuose
vaizduose.
Help
Guide
Edit Device Name
Pakeičiamas įrenginio pavadinimas dalyje
„Wi-Fi Direct“ ir kt.
Help
Guide
Imp Root Certificate
Į fotoaparatą importuojamas šakninis
sertifikatas.
Help
Guide
Reset Network Set.
Iš naujo nustatomi visi tinklo nustatymai.
Help
Guide
Bluetooth Settings
Loc. Info. Link Set.
(Playback)
Protect
Įrašyti vaizdai apsaugomi, kad nebūtų
netyčia panaikinti.
Help
Guide
Rotate
Pasukamas vaizdas.
Help
Guide
Delete
Panaikinami vaizdai.
Help
Guide
Rating
Priskiriamas įrašytų vaizdų įvertinimas
skalėje nuo
iki
.
Help
Guide
Rating Set (Cust Key)
skaičius), kurį
Nustatomas įvertinimas (
galima pasirinkti naudojant pasirinktinį
mygtuką, kuriam [Rating] buvo priskirta
naudojant [‌ Custom Key].
Help
Guide
Specify Printing
Iš anksto nurodoma, kuriuos atminties
kortelėje saugomus vaizdus spausdinti
vėliau.
Help
Guide
Copy
Vaizdai iš atminties kortelės angos,
esančios [Select PB Media] priskirtame
atminties kortelės lizde, nukopijuojami į
atminties kortelę kitame lizde.
Help
Guide
Photo Capture
Pasirinkta filmo scena užfiksuojama ir
įrašoma kaip nuotrauka.
Help
Guide
Padidinami atkuriami vaizdai.
Help
Guide
Enlarge Image
LT
68
Mėlyna kortelė
Enlarge Init. Mag.
Atkuriant padidintus vaizdus nustatoma
pradinė padidinimo skalė.
Help
Guide
Enlarge Initial Pos.
Atkuriant padidintus vaizdus nustatoma
pradinė padidinimo sritis.
Help
Guide
Slide Show
Paleidžiamas skaidrių demonstravimas.
Help
Guide
Select PB Media
Pasirenkama, kuriame atminties kortelės
lizde esančią atminties kortelę atkurti.
Help
Guide
View Mode
Atkuriami vaizdai pagal nurodytą datą
arba iš nurodyto nuotraukų ir filmų
aplanko.
Help
Guide
Image Index
Vienu metu rodomi keli vaizdai.
Help
Guide
Disp Cont Shoot Grp
Nustatoma, ar nepertraukiamai
fiksuojamus vaizdus rodyti kaip grupę.
Help
Guide
Display Rotation
Nustatoma vertikaliai užfiksuotų vaizdų
atkūrimo padėtis.
Help
Guide
LT
LT
69
(Setup)
LT
70
Geltona kortelė
Monitor Brightness
Reguliuojamas ekrano šviesumas.
Help
Guide
Viewfinder Bright.
Nustatomas elektroninio vaizdo ieškiklio
šviesumas.
Help
Guide
Finder Color Temp.
Nustatoma vaizdo ieškiklio spalvos
temperatūra.
Help
Guide
Gamma Disp. Assist
Sureguliuojamas ekranas, kad būtų
patogiau stebėti, kai rodomas S-Log arba
HLG filmas.
Help
Guide
Volume Settings
Nustatomas atkuriamo filmo garsumas.
Help
Guide
Delete confirm.
Nustatoma panaikinimo patvirtinimo
ekrane iš anksto pasirinkta parinktis:
[Delete] arba [Cancel].
Help
Guide
Display Quality
Nustatoma ekrano kokybė.
*Kai pasirenkama [High], maitinimo
elemento įkrova eikvojama greičiau.
*Kai fotoaparato temperatūra aukšta,
[Display Quality] gali būti užfiksuota
kaip [Standard].
Help
Guide
Pwr Save Start Time
Nustatoma, po kiek laiko automatiškai
perjungti į energijos taupymo režimą.
Help
Guide
Auto Pwr OFF Temp.
Nustatoma fotoaparato temperatūra,
kuriai esant fotoaparatas fotografuojant
automatiškai išjungiamas. Jei
fotografuodami fotoaparatą laikote
rankomis, nustatykite [Standard].
Help
Guide
NTSC/PAL Selector*1
Pakeičiama įrenginio TV formato
nuostata, kad galėtumėte filmuoti ir kito
formato filmą.
Help
Guide
Cleaning Mode
Įjungiamas valymo režimas, kad būtų
valomas vaizdo jutiklis.
Help
Guide
Touch Operation
Nustatoma, ar suaktyvinti jutiklinį
monitoriaus valdymą.
41
Touch Panel/Pad
Pasirenkama, ar suaktyvinti jutiklinį
skydelį, kai vaizdai fiksuojami naudojant
monitorių, arba jutiklinį kilimėlį, kai
vaizdai fiksuojami naudojant vaizdo
ieškiklį.
41
Touch Pad Settings
Sureguliuojami su jutikliniu kilimėliu
susiję nustatymai.
Help
Guide
Demo Mode
Įjungiamas arba išjungiamas filmų
atkūrimo demonstravimas.
Help
Guide
TC/UB Settings
Nustatomas laiko kodas (TC) ir
informacijos bitas (UB).
*Ši funkcija skirta patyrusiems filmų
kūrėjams.
Help
Guide
Remote Ctrl
Nustatoma, ar naudoti infraraudonųjų
spindulių nuotolinio valdymo pultą.
Help
Guide
HDMI Settings
Nustatomi HDMI nustatymai.
*Jei filmus įrašote fotoaparatą prijungę
prie HDMI įrenginio ir [‌ File Format]
nustatę kaip [XAVC S 4K], vaizdai
fotoaparato monitoriuje nebus rodomi.
Help
Guide
Nustatoma, kaip įrašyti ir rodyti 4K filmus
per HDMI, kai fotoaparatas prijungtas
prie išorinio įrašymo įrenginio / leistuvo,
palaikančio 4K.
Help
Guide
USB Connection
Nustatomas prisijungimo per USB būdas.
Help
Guide
USB LUN Setting
Pagerinamas suderinamumas apribojant
USB jungties funkcijas. Nustatoma kaip
[Multi] esant įprastoms sąlygoms ir kaip
[Single], tik kai nepavyksta užmegzti
ryšio.
Help
Guide
USB Power Supply
Nustatoma, ar maitinimas bus tiekiamas
per USB jungtį, kai fotoaparatas
prijungiamas prie kompiuterio arba USB
įrenginio.
Help
Guide
PC Remote Settings
Valdomi asmeninio kompiuterio
nuotolinio fotografavimo / filmavimo
nustatymai.
Help
Guide
4K Output Sel.
Language
Nustatoma kalba.
LT
29
Date/Time Setup
Nustatomi data, laikas ir vasaros laikas.
Area Setting
Nustatoma naudojimo vietovė.
Help
Guide
Copyright Info
Nustatoma nuotraukų autorių teisių
informacija.
Help
Guide
Format
Formatuojama atminties kortelė.
Help
Guide
29
LT
71
LT
72
File Number
Nustatomas failų numerių priskyrimo
būdas.
Help
Guide
Set File Name
Pakeičiami pirmieji 3 nuotraukų failų
pavadinimų ženklai.
Help
Guide
Rec. Media Settings
Nustatomas vaizdų įrašymo į du
atminties kortelių lizdus būdas.
Help
Guide
Select REC Folder
Pakeičiamas aplankas, pasirinktas
nuotraukoms saugoti.
Help
Guide
New Folder
Sukuriamas naujas aplankas
nuotraukoms saugoti.
Help
Guide
Folder Name
Nustatomas nuotraukų aplanko formatas.
Help
Guide
Recover Image DB
Atkuriamas vaizdų duomenų bazės failas
ir įjungiami įrašymas bei atkūrimas.
Help
Guide
Display Media Info.
Rodomas likęs filmavimo laikas ir į
atminties kortelę galimų įrašyti nuotraukų
skaičius.
Help
Guide
Version
Rodoma fotoaparato programinės
įrangos versija.
Help
Guide
Setting Reset
Atkuriamos numatytosios nustatymų
reikšmės. Pasirinkite [Initialize], kad
atkurtumėte numatytąsias visų
nustatymų reikšmes.
Help
Guide
(My Menu)
Add Item
Pilka kortelė
Reikiami MENU elementai pridedami
prie
Sort Item
Surūšiuojami MENU elementai, pridėti
prie
Delete Item
(My Menu).
Panaikinami MENU elementai, pridėti
prie
Delete Page
(My Menu).
(My Menu).
Panaikinami visi MENU elementai,
esantys puslapyje
Delete All
Panaikinami visi MENU elementai, pridėti
prie
*
1
(My Menu).
(My Menu).
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
LT
Jei šį elementą pakeisite, reikės suformatuoti atminties kortelę, kad ji būtų
suderinama su PAL arba NTSC sistema. Be to, atkreipkite dėmesį, kad PAL sistemos
televizoriuose gali nebūti galimybės atkurti filmų, įrašytų naudojant NTSC sistemą.
LT
73
Monitoriaus piktogramų sąrašas
Paveikslėliuose pavaizduotas turinys ir jo išdėstymas yra tik orientacinio
pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrojo vaizdo ekrane.
Vaizdo fiksavimo ekrano piktogramos
Monitoriaus režimas
 Fiksavimo režimas /
scenos atpažinimas
Vaizdo ieškiklio režimas
 Fotoaparato nustatymai
P P A S M
Fotografavimo režimas (30)
Registravimo numeris (59)
NO CARD
Atminties kortelės būsena
(24, 82)
100
Likęs galimų įrašyti vaizdų
skaičius (84)
Scenos atpažinimo piktogramos
Duomenų įrašymas / likusių įrašyti
vaizdų skaičius
Nuotraukų kraštinių santykis (58)
LT
74
42M 36M 18M 15M 11M 8.9M
4.5M 3.8M
Setting Effect OFF (66)
Nuotraukų dydžiai (44)
RAW
RAW įrašymas (suglaudinta /
nesuglaudinta) (45)
X.FINE FINE STD
AF Illuminator (59)
Flicker
Aptiktas mirgėjimas (63)
JPEG Quality (45)
Filmo failo formatas (46)
SteadyShot išjungta / įjungta,
įspėjimas dėl fotoaparato
sujudinimo (65)
Filmų įrašymo nustatymai (47)
SteadyS. Focal Len./ įspėjimas apie
fotoaparato sujudinimą (65)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
LT
120p 60p 60i. 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Filmų kadrų sparta (47)
Išmanusis priartinimas /
Clear Image Zoom / skaitmeninis
priartinimas (65)
—Asmeninis kompiuteris—
Proxy Recording (64)
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps
4fps
100fps 50fps 25fps 12fps 6fps
3fps 2fps 1fps
Kadrų sparta filmuojant sulėtintai /
pagreitintai (64)
Nuotolinis valdymas asmeniniu
kompiuteriu (71)
Bright Monitoring
Silent Shooting (65)
APS-C/Super 35mm (58)
Nuotolinis valdymas
infraraudonaisiais spinduliais
Blykstė kraunama
Filmų garsas neįrašomas (64)
Wind Noise Reduct. (64)
LT
75
 Maitinimo elementas
Autorių teisių informacijos įrašymas
įjungtas (71)
Likusi maitinimo elemento
energija (22)
Gamma Disp. Assist (70)
Focus Cancel (42)
Įspėjimas apie senkančią maitinimo
elemento energiją
Lock-on AF Cancel
Maitinimo tiekimas per USB (71)
Spot Focus
[Spot Focus] paleidimas (43)
 Fiksavimo nustatymai
NFC aktyvus (50)
Pasiekiamas Bluetooth ryšys /
Bluetooth ryšys nepasiekiamas (68)
Prijungtas prie išmaniojo telefono /
neprijungtas prie išmaniojo
telefono
Drive Mode (39)
Flash Mode (62) / Wireless Flash
(62) / Red Eye Reduction (62)
±0,0
Flash Comp. (62)
Gaunama vietos informacija /
vietos informacijos nepavyko
gauti (76)
Airplane Mode (67)
Focus Mode (32)
Focus Area (34)
Įspėjimas apie perkaitimą
Metering Mode (61)
Duomenų bazės faile nebėra
vietos / duomenų bazės failo klaida
LT
76
 Fokusavimo indikatorius /
ekspozicijos nustatymai
AWB
7500K A5 G5
White Balance (automatinis,
nustatytas iš anksto, automatinis
po vandeniu, pasirinktinis, spalvos
temperatūra, spalvų filtras) (62)
D-Range Opt./Auto HDR (62)
+3 +3 +3
Creative Style (62) / kontrastas,
sotis ir ryškumas

Fokusavimo indikatorius (33)
1/250
Užrakto greitis.
F3,5
Diafragmos vertė
Ekspozicijos kompensavimas
(61) / matavimo vadovas
LT
ISO400 ISO AUTO
ISO jautrumas (61)
Picture Effect (62)
Face Priority in AF (60)
~
Picture Profile (62)
Prioritize Rec. Media (72)
AE fiksavimas / FEL fiksavimas
 Žinynai / kita
Lock-on AF
Lock-on AF Cancel
Fiksuojamojo AF žinyno rodymas
(60)
Focus Cancel
Fokusavimo atšaukimo žinyno
rodymas (42)
Kadro indikatorius
Taškinio matavimo sritis (61)
LT
77
Ekspozicijos nustatymo
vadovas (66)
Užrakto greičio indikatorius
Diafragmos indikatorius
Histogram
Skaitmeninis lygmatis
STBY REC
Filmavimo budėjimo režimas /
vykdomas filmavimas
1:00:12
Tikrasis filmavimo laikas
(valandos: minutės: sekundės)
Audio Level Display (64)
REC Control (71)
00:00:00:00
Laiko kodas (valandos: minutės:
sekundės: kadrai) (71)
00 00 00 00
Informacijos bitas (71)
LT
78
Atkūrimo ekrano piktogramos
Vieno vaizdo atkūrimo ekranas
Histogramos ekranas
 Bendroji informacija
Su tarpiniu filmu (64)
LT
Medijos atkūrimas (69)
 Fotoaparato nustatymai
View Mode (69)
Žr. „Vaizdo fiksavimo ekrano
piktogramos“ (74 psl.).
Rating (68)
 Fiksavimo nustatymai

Apsauga (68)
Vaizdo efekto klaida
DPOF
DPOF nustatytas (68)
3/7
Failo numeris / vaizdų skaičius
peržiūros režimu
Automatinio HDR klaida (62)
35mm
Objektyvo židinio nuotolis
HLG
NFC aktyvus (50)
Likusi maitinimo elemento
energija (22)
HDR įrašymas („Hybrid LogGamma“)
Žr. „Vaizdo fiksavimo ekrano piktogramos“
(74 psl.) dėl informacijos apie kitas
šioje srityje rodomas piktogramas.
Nepertraukiamo fiksavimo
grupė (69)
LT
79
 Vaizdo informacija
Platumos ir ilgumos informacija (68)
2017 - 1 - 1 10:37AM
Įrašymo data (29)
100-0003
Aplanko numeris  failo numeris (72)
Histograma
(šviesos intensyvumas / R / G / B)
LT
80
Apie šį gaminį
Specifikacijos
Maitinimo elementų veikimo trukmė ir galimų įrašyti vaizdų
skaičius
Fiksavimas
(nuotraukos)
Filmavimas
Nepertraukiamas
filmavimas
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Ekrano režimas
―
Apie 650
Vaizdo ieškiklio režimas
―
Apie 530
Apie 115 min.
―
Ekrano režimas
Vaizdo ieškiklio režimas
Apytiksl. 100 min.
―
Ekrano režimas
Apie 190 min.
―
Vaizdo ieškiklio režimas
Apie 180 min.
―
LT
•• Pirmiau nurodyta apskaičiuota maitinimo elementų veikimo trukmė ir galimų
įrašyti vaizdų skaičius taikomi, kai maitinimo elementų pakuotė yra visiškai
įkrauta. Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų skaičius gali būti
mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
•• Maitinimo elementų veikimo trukmė ir galimų įrašyti vaizdų skaičius
nustatomas naudojant numatytuosius nustatymus esant tokioms sąlygoms:
–– Maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C (77 °F) aplinkos
temperatūroje.
–– Sony SDXC atminties kortelės naudojimas (U3) (sold separately)
–– FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS (sold separately) objektyvo naudojimas
•• „Fiksavimas (nuotraukos)“ skaičiai gaunami pagal CIPA standartą fiksuojant
toliau nurodytomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– Kas 30 sekundžių užfiksuojamas vienas vaizdas.
–– Maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
LT
81
•• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
filmuojant toliau nurodytomis sąlygomis.
–– Nustatyta vaizdo kokybė yra XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
–– „Filmavimas“: maitinimo elementų veikimo trukmė nurodyta atsižvelgiant į
pasikartojantį filmavimą, priartinimą, budėjimą, įjungimą / išjungimą ir pan.
–– „Nepertraukiamas filmavimas“: maitinimo elementų veikimo trukmė
nurodyta atsižvelgiant į nepertraukiamą filmavimą iki ribos (29 min.), kuris
po to tęsiamas vėl paspaudus mygtuką MOVIE (filmas). Kitos funkcijos
(pvz., priartinimas) nenaudojamos.
Galimos naudoti atminties kortelės
Naudodami su šiuo fotoaparatu microSD atminties korteles arba
Memory Stick Micro mediją, nepamirškite naudoti tinkamo adapterio.
SD atminties kortelės
Įrašymo formatas
Palaikoma atminties kortelė
Nuotrauka
SD/SDHC/SDXC kortelė
AVCHD
SD/SDHC/SDXC kortelė
(Class 4 ar spartesnė arba U1 ar
spartesnė)
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mbps arba mažiau*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC kortelė
(Class 10 arba U1 ar spartesnė)
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
SDHC/SDXC kortelė (U3)
* Įskaitant tarpinį filmų įrašymą tuo pačiu metu
Memory Stick media
Įrašymo formatas
Palaikoma atminties kortelė
Nuotrauka
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mbps arba mažiau*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
—
* Įskaitant tarpinį filmų įrašymą tuo pačiu metu
LT
82
Note
••Jei naudojate UHS-II atminties kortelę, įdėkite ją į 1 lizdą. Taip pat pasirinkite
MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media]  [Slot 1].
••Memory Stick PRO Duo laikmenos negalima naudoti 1 lizde.
••Jei ilgą laiką įrašysite XAVC S filmus į SDHC atminties kortelę, jie bus padalyti į 4 GB
dydžio failus. Norėdami padalytus failus tvarkyti kaip vieną failą, juos importuokite į
kompiuterį naudodamiesi „PlayMemories Home“.
••Kai pasirinkus toliau nurodytus nustatymus filmuojant įrašoma į atminties korteles,
esančias 1 ir 2 lizde, įdėkite dvi tokios pačios failų sistemos atminties korteles. XAVC S
filmų negalima įrašyti vienu metu, kai naudojamos exFAT ir FAT32 failų sistemos.
––[
File Format] nustatomas kaip [XAVC S 4K] arba [XAVC S HD]
––[Recording Mode] dalyje [Rec. Media Settings] nustatyta kaip [Simult. (
)] arba
[Simult. (
/
)]
Atminties kortelė
Failų sistema
SDXC atminties kortelė
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SDHC atminties kortelė
FAT32
LT
••Norėdami atkurti atminties kortelės duomenų bazės failus pirma pakankamai
įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
LT
83
Įrašyti galimų vaizdų skaičius
Kai į fotoaparatą įdedate atminties kortelę ir ON/OFF (maitinimo) jungiklį
nustatote į padėtį „ON“, ekrane rodomas galimų įrašyti vaizdų skaičius (jei toliau
fotografuosite nekeisdami esamų nustatymų).
Note
••Kai pradeda oranžine spalva mirksėti „0“ (įrašyti galimų vaizdų skaičius), atminties
kortelė yra pilna. Atminties kortelę pakeiskite kita arba panaikinkite dabartinėje
atminties kortelėje esančius vaizdus.
••Jei „NO CARD“ mirksi oranžinė spalva, atminties kortelė neįdėta. Įdėkite atminties
kortelę.
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti atminties kortelėje, skaičius
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti apytiksliai skaičiai, kiek vaizdų galima įrašyti
atminties kortelėje, suformatuotoje šiuo fotoaparatu. Reikšmės nustatytos
naudojant „Sony“ standartines atminties korteles, skirtas bandymams. Šios
reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir naudojamos
atminties kortelės tipą.
JPEG Image Size]: [L: 42M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
[
(Vienetai: vaizdai)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
770
3100
6200
24500
Fine
520
2100
4200
16500
Extra fine
270
1050
2150
8700
RAW & JPEG (suglaudintas RAW)*2
130
520
1050
4200
RAW (suglaudintas RAW)
170
700
1400
5600
RAW & JPEG (neglaudintas RAW)*2
75
300
600
2400
RAW (neglaudintas RAW)
88
355
710
2850
JPEG Quality/
*
1
*
2
LT
84
File Format
Kai [
Aspect Ratio] nuostata yra ne [3:2], galite įrašyti daugiau vaizdų, nei
pirmiau esančioje lentelėje nurodytas skaičius (išskyrus, kai yra pasirinkta [RAW]).
[
JPEG Quality], kai pasirenkama [RAW & JPEG]: [Fine]
Note
••Net jei įrašyti galimų vaizdų skaičius yra didesnis nei 9 999, bus rodoma „9999“.
••Pateikti skaičiai galioja, kai naudojama „Sony“ atminties kortelė.
Įrašomų filmų trukmė
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas,
naudojant atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu. Šios reikšmės gali
skirtis atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir naudojamos atminties kortelės
tipą. Įrašymo laikas [ File Format] nustačius kaip [XAVC S 4K] ir [XAVC S HD]
Proxy Recording] nustačius į kaip [Off].
taikomas, kai filmuojama [‌
(h (valandos), m (minutės))
Failo formatas
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Record Setting
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M /
25p 100M
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
30p 60M/
25p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
24p 100M*
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
24p 60M*
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
120p 100M/
100p 100M
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
120p 60M /
100p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
60p 50M/
50p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
60p 25M/
50p 25M
30 m
2 h 25 m
5 h
20 h 10 m
30p 50M/
25p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
30p 16M/
25p 16M
50 m
3 h 50 m
7 h 45 m
31 h 25 m
24p 50M*
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
60i 24M (FX) /
50i 24M (FX)
40 m
2 h 55 m
6 h
24 h 15 m
60i 17M (FH) /
50i 17M (FH)
55 m
4 h 5 m
8 h 15 m
33 h 15 m
LT
* Tik jei [NTSC/PAL Selector] nustatomas kaip NTSC
LT
85
•• Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksl. 29 min. (gaminio specifikacijos
riba). Nepertraukiamo įrašymo laikas gali skirtis toliau nurodytais atvejais.
–– Kai filmuojate sulėtintai / pagreitintai: įrašymas automatiškai sustabdomas,
kai įrašyto failo trukmė pasiekia apytiksliai 29 min. (atkuriamo filmo trukmė
pasiekia apytiksliai 29 min.).
(Įrašymas automatiškai sustabdomas, kai įrašyto failo trukmė pasiekia
Record Setting] nustatytas kaip [60p/50p] ir
apytiksliai 15 min., jei [
Frame Rate] nustatytas kaip [30fps/25fps].)
[
•• Sulėtintų / pagreitintų filmų atveju nurodomas atkūrimo laikas, o ne įrašymo
laikas.
Note
••Filmų įrašymo laikas skiriasi, nes fotoaparate VBR (kintamoji sparta bitais) funkcija
automatiškai koreguoja vaizdo kokybę pagal filmuojamą sceną. Kai įrašote greitai
judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas įrašyti laikas sutrumpėja, kadangi
daugiau atminties reikia įrašymui. Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į
filmavimo sąlygas, objektą arba vaizdo kokybės / dydžio nustatymus.
••Nurodytas laikas yra įrašymo laikas naudojant „Sony“ atminties kortelę.
Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą
•• Aukštos kokybės filmų įrašymui ir didelės spartos nepertraukiamam
fiksavimui reikia daug energijos. Todėl, jei filmuojate ilgą laiką, fotoaparato
(ypač vaizdo daviklio) vidinė temperatūra pakyla. Tokiais atvejais fotoaparatas
bus automatiškai išjungtas, nes jo korpusas įkais, aukšta temperatūra paveiks
vaizdų kokybę arba vidinį fotoaparato mechanizmą.
LT
86
•• Toliau nurodoma nepertraukiamo filmavimo trukmė, kai naudojami
numatytieji nustatymai ir kai maitinimas buvo trumpam išjungtas. Nurodytos
reikšmės – tai nepertraukiamo veikimo laikas, skaičiuojant nuo fotoaparato
įrašymo funkcijos paleidimo iki sustabdymo.
Aplinkos
temperatūra
Nepertraukiamo filmavimo
laikas (HD)
Nepertraukiamo filmavimo
laikas (4K)
20 °C (68 °F)
Apie 29 min.
Apie 29 min.
30 °C (86 °F)
Apie 29 min.
Apie 29 min.
40°C (104°F)
Apie 29 min.
Apie 29 min.
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, kai fotoaparatas nėra prijungtas per Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M, kai fotoaparatas nėra prijungtas per Wi-Fi)
•• Galima filmo įrašymo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į temperatūrą, failo
formatą / filmų įrašymo nustatymus, „Wi-Fi“ tinklo aplinką arba fotoaparato
būklę prieš pradedant filmuoti. Jei įjungę maitinimą dažnai pertvarkote arba
fotografuojate vaizdus, fotoaparato vidinė temperatūra pakils ir galimas
įrašymo laikas sutrumpės.
piktograma, fotoaparato temperatūra pakilo.
•• Jei atsiranda
•• Jei fotoaparatas nutraukia filmavimą dėl per aukštos temperatūros, išjunkite
jį ir palikite trumpam atvėsti. Pradėkite įrašyti, kai fotoaparato vidinė
temperatūra visiškai nukris.
•• Jei laikysitės toliau nurodytų reikalavimų, filmuoti galėsite ilgiau.
–– Fotoaparatą laikykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
–– Išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
•• [ File Format] nustačius kaip [AVCHD], filmo failas negali būti didesnis nei
maždaug 2 GB. Kai filmuojant pasiekiama 2 GB dydžio riba, automatiškai
sukuriamas naujas filmo failas.
LT
LT
87
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas:
Interchangeable Lens Digital Camera
Objektyvas Sony E tipo tvirtinimo
objektyvas
[Image sensor]
Vaizdo formatas: 35 mm viso kadro
(35,9 mm × 24,0 mm), CMOS vaizdo
jutiklis
Efektyviųjų fotoaparato pikselių skaičius:
Apytiksl. 42 400 000 piksel.
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
apie 43 600 000 piks.
[SteadyShot]
Fotoaparato daviklio poslinkio vaizdo
stabilizavimo sistema
[Auto focus system]
Aptikimo sistema: Fazės aptikimo
sistema / kontrasto aptikimo sistema
Jautrumo diapazonas: Nuo –3 EV iki +20 EV
(esant ISO 100 atitikmeniui, F2.0)
[Elektroninis vaizdo ieškiklis]
Bendras taškų skaičius: 3 686 400 taškų
Padidinimas: Maždaug 0,78 k., naudojant
50 mm objektyvą, sufokusuotą į
begalybę, –1 m–1
Akies taškas: Apytiksl. 23 mm nuo
okuliaro ir apytiksl. 18,5 mm nuo
okuliaro rėmelio esant –1 m–1
Dioptrijų reguliavimas:
nuo –4,0 m–1 iki +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (3,0 tipo) TFT įrenginys, jutiklinis
skydelis
Bendras taškų skaičius: 1 440 000 taškų
LT
88
[Exposure control]
Matavimo metodas: 1 200 zonų
įvertinamasis matavimas
Matavimo diapazonas: Nuo –3 EV iki
+20 EV (esant ISO 100 atitikmeniui su
F2.0 objektyvu)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas):
Nuotraukos: nuo ISO 100 iki ISO
32 000 (išplėstasis ISO: min. ISO 50,
maks. ISO 102 400)
Filmai: nuo ISO 100 iki ISO 32 000
atitikmuo
[Užraktas]
Tipas: Valdomas elektroniniu būdu,
vertikalus-skersinis, židinio
plokštumos tipo
Greičio diapazonas:
Nuotraukos: nuo 1/8 000 s iki 30 s,
BULB
filmai: nuo 1/8 000 s iki 1/4 s
1080 60i palaikantys įrenginiai
(1080 50i palaikantys įrenginiai):
iki 1/60 (1/50) s veikiant AUTO
režimui (iki 1/30 (1/25) s veikiant
automatiniam lėto užrakto režimui)
Blykstės sinchronizavimo greitis:
1/250 sek. (naudojant „Sony“
pagamintą blykstę)
[Įrašymo formatas]
Failo formatas suderinama su JPEG
(DCF 2.0 versija, Exif 2.31 versija,
„MPF Baseline“), RAW (Sony ARW 2.3
formato)
Filmai (XAVC S formatas): suderinama
su MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 1.0
versijos formatu
Vaizdo įrašai: MPEG-4 AVC / H.264
Garsas: LPCM 2 kan. (48 kHz, 16 bitų)
Filmai (AVCHD formatas):
suderinama su AVCHD 2.0 versija
Vaizdo įrašai: MPEG-4 AVC / H.264
Garsas: Dolby Digital 2 kan., su
Dolby Digital Stereo Creator
••Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją.
[Recording media]
SLOT 1: SD kortelių lizdas (palaiko UHS-I
ir UHS-II)
SLOT 2: „Memory Stick PRO Duo“
laikmenoms ir SD kortelėms skirti
lizdai (suderinami su UHS-I)
[Input/output terminals]
USB Type-C jungtis: SuperSpeed USB
(USB 3.1 Gen 1)
Multi/Micro USB jungtis*: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
*Galima naudoti USB jungtimi
prijungiamus įrenginius.
HDMI: HDMI D tipo mikrolizdas
 (mikrofono) lizdas:
3,5 mm stereogarso minilizdas
 (ausinių) lizdas:
3,5 mm stereogarso minilizdas
(blykstės sinchronizavimo) jungtis
[Bendra]
Modelio Nr. WW940439
, 3,7 W
Vardinė įvestis: 7,2 V
Darbinė temperatūra:
nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Laikymo temperatūra:
nuo –20 iki 55 °C (nuo –4 iki 131 °F)
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis /
ilgis):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(nuo rankenėlės iki monitoriaus)
5 × 3 7/8 × 3 in
5 × 3 7/8 × 2 1/2 in
(nuo rankenėlės iki monitoriaus)
Svoris (pagal CIPA) (apytiksliai):
657 g (1 lb 7,2 oz) (su maitinimo
elementų pakuote, SD kortele)
LT
[Belaidis LAN]
Palaikomas formatas: IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
Sauga: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Prisijungimo metodas:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) /
rankinis
Prieigos metodas: Infrastruktūros
režimas
[NFC]
Žymės tipas: Suderinama su
NFC Forum Type 3 Tag
[Bluetooth ryšiai]
Bluetooth standartinė versija 4,1
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
LT
89
Maitinimo elementų kroviklis
BC-QZ1
Vardinė įvestis:
, 50/60 Hz, 0,38 A
100–240 V
, 1,6 A
Nominali išvestis: 8,4 V
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FZ100
Nominali įtampa: 7,2 V
Dizainas ir specifikacijos gali būti
keičiami be išankstinio įspėjimo.
Apie vaizdo duomenų
suderinamumą
••Šis fotoaparatas atitinka DCF
(Design rule for Camera File system)
universalųjį standartą, kurį patvirtino
JEITA (Japonijos elektronikos ir
informacinių technologijų pramonės
asociacija).
••Vaizdų, įrašytų šiuo fotoaparatu,
atkūrimas naudojant kitą įrangą
bei vaizdų, įrašytų arba redaguotų
naudojant kitą įrangą, atkūrimas šiuo
fotoaparatu nėra garantuojamas.
LT
90
Prekių ženklai
••Memory Stick ir
yra
Sony Corporation prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
••XAVC S ir
yra registruotieji
Sony Corporation prekių ženklai.
••„AVCHD“ ir „AVCHD“ logotipas
yra Panasonic Corporation ir
Sony Corporation prekių ženklai.
••Mac yra Apple Inc. prekių ženklas,
registruotas JAV ir kitose šalyse.
••IOS yra Cisco Systems, Inc.
registruotasis prekės ženklas arba
prekės ženklas.
••iPhone ir iPad yra Apple Inc. prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
••™Blu-ray Disc ir ™Blu-Ray yra
Blu-ray Disc Association prekių ženklai.
••DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
Digital Living Network Alliance prekių
ženklai.
••USB Type-C™ ir USB-C™ yra
USB Implementers Forum prekių
ženklai.
••USB-IF SuperSpeed USB Trident
logotipas yra registruotasis
USB Implementers Forum, Inc.
prekių ženklas.
••Dolby, Dolby Audio and double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
••The terms HDMI and HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI
Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
••„Microsoft“ ir „Windows“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji
prekių ženklai ar prekių ženklai JAV ir
(arba) kitose šalyse.
••SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekių
ženklas.
••Facebook ir „f“ logotipas yra
Facebook, Inc. prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
••Android ir Google Play yra Google Inc.
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai
••YouTube ir YouTube logotipas yra
Google Inc. prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
••Wi-Fi, Wi-Fi logotipas ir
Wi-Fi Protected Setup yra
Wi-Fi Alliance prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
••N ženklas yra prekių ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekių
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
••„®Bluetooth“ žodinis ženklas
ir logotipai yra registruotieji
prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“.
„Sony Corporation“ tokius ženklus
naudoja pagal licenciją.
••QR code yra Denso Wave Inc. prekių
ženklas.
••Be to, sistemų ir gaminių pavadinimai,
minimi šiame vadove, yra prekių
ženklai arba registruotieji prekių
ženklai, priklausantys jų kūrėjams ar
gamintojams. Tačiau ženklai  arba
 šiame žinyne naudojami ne visais
atvejais.
LT
LT
91
Apie GNU GPL/LGPL
taikomąją programinę
įrangą
Gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma toliau nurodyta
„GNU General Public License“
(toliau vadinama „GPL“) arba
„GNU Lesser General Public License“
(toliau vadinama „LGPL“).
Tai reiškia, kad turite teisę pasiekti,
modifikuoti ir platinti šios programinės
įrangos pirminį programos tekstą pagal
pateiktos GPL/LGPL licencijos sąlygas.
Išeitinis kodas pateiktas svetainėje.
Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite
toliau pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Prašytume nesikreipti į mus dėl pirminio
programos teksto turinio.
Licencijos (anglų k.) yra įrašytos
vidinėje gaminio atmintyje. Užmegzkite
„Mass Storage“ ryšį tarp gaminio ir
kompiuterio, kad galėtumėte perskaityti
licencijos sąlygas, esančias aplanke
„PMHOME“ – „LICENSE“.
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos klientams
svetainėje.
LT
92
LT
LT
93
Latviešu
Skatiet
palīdzības
norādījumus!
Palīdzības norādījumi ir tiešsaistes rokasgrāmata, kuru varat lasīt
savā datorā vai viedtālrunī. Skatiet to, lai saņemtu detalizētu
informāciju par izvēlnes elementiem, paplašinātajām iespējām
un jaunāko informāciju par kameru.
Skenējiet
šeit
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
ILCE-7RM3 Palīdzības norādījumi
Lietošanas
rokasgrāmata
Kameras
norādījumi
Šī rokasgrāmatā iepazīstina
ar dažām pamata funkcijām.
[In-Camera Guide] kameras
monitorā rāda skaidrojumus
par izvēlnes elementiem.
(šī rokasgrāmata)
Ātrās sākšanas norādījumus skatiet
Sākšanas norādījumi (22. lpp.).
"Sākšanas norādījumi" iepazīstina
ar sākotnējām darbībām no
iepakojuma atvēršanas līdz
aizslēga nospiešanai, uzņemot
jūsu pirmo kadru.
LV
2
Varat ātri piekļūt informācijai
uzņemšanas laikā.
Lai izmantotu funkciju
[In-Camera Guide], daži iestatījumi
ir jānorāda jau iepriekš. Detalizētu
informāciju skatiet sadaļā
In-Camera Guide palīdzības
norādījumos.
Piezīmes par kameras lietošanu
Papildus šai sadaļai skatiet arī
palīdzības norādījumu sadaļu
Piesardzības pasākumi (2. lpp.).
Ekrāna valoda
Izvēlnē varat atlasīt valodu, kas
jāizmanto ekrānā (71. lpp.).
Piezīmes par izstrādājuma
lietošanu
••Šī kamera ir noturīga pret putekļiem
un pret ūdens šļakatām, bet tā nav
ne ūdensdroša, ne arī aizsargāta
pret putekļu iekļūšanu.
••Izmantojot tālummaiņas objektīvu ar
piedziņu, uzmanieties, lai objektīvā
neiekļūtu pirksti vai citi priekšmeti.
••Noteikti pievienojiet objektīva
priekšējo vāciņu vai korpusa
vāciņu, kad nelietojat kameru. Lai
kamerā neļautu iekļūt putekļiem
un netīrumiem, noņemiet no
korpusa vāciņa putekļus pirms tā
pievienošanas kamerai.
••Neatstājiet objektīvu vai skatu
meklētāju pakļautu stipras gaismas
avotam, piemēram, saules stariem.
Objektīvs var koncentrēt starus,
un tas var izraisīt dūmošanu,
aizdegšanos vai darbības kļūmi
kameras korpusā vai objektīvā. Ja
kamera ir jāatstāj gaismas avota,
piemēram, saules gaismas, iedarbībā,
pievienojiet objektīvam vāciņu.
••Ja uzņemšana notiek pretgaismā,
uzmanieties, lai saule nenokļūtu
skata leņķa tuvumā. Pretējā
gadījumā saules gaisma var nokļūt
un fokusēties kamerā un izraisīt
dūmošanu vai aizdegšanos. Arī
tad, ja saule ir nedaudz ārpus
skata leņķa, tā joprojām var izraisīt
dūmošanu vai aizdegšanos.
••Nepakļaujiet objektīvu tiešu staru,
piemēram, lāzera staru, iedarbībai.
Tie var sabojāt attēlu sensoru
LV
un izraisīt kameras darbības
traucējumus.
••Neskatieties uz sauli vai stipras
gaismas avotu caur objektīvu,
kad tas ir atvienots. Tas var izraisīt
neatgriezenisku redzes bojājumu
vai darbības traucējumu.
••Neatstājiet kameru, komplektācijā
iekļautos piederumus un atmiņas
kartes zīdaiņiem sasniedzamā vietā.
Viņi šos priekšmetus var nejauši
norīt. Ja tā notiek, nekavējoties
sazinieties ar ārstu.
Piezīmes par monitoru un
elektronisko skatu meklētāju
••LCD monitors un elektroniskais skatu
meklētājs ir ražots, izmantojot īpaši
augstas precizitātes tehnoloģiju,
un vairāk nekā 99,99% pikseļu
darbojas efektīvi. Tomēr ir iespējami
daži mazi melni un/vai spilgti punkti
(baltā, sarkanā, zilā vai zaļā krāsā),
kas pastāvīgi ir redzami monitorā
vai elektroniskajā skatu meklētājā.
Šie nenozīmīgie defekti ir ražošanas
procesu dēļ un nekādā veidā
neietekmē ierakstīto attēlu kvalitāti.
LV
3
••Skatu meklētāja stūros attēls var
būt mazliet deformēts. Tas nav
defekts. Ja vēlaties skatīt visu
kompozīciju ar visām tās detaļām,
varat izmantot arī monitoru.
••Ja, skatoties skatu meklētājā,
panoramējat kameru vai kustināt
acis, var tikt deformēts skatu
meklētājā redzamais attēls vai
var izmainīties attēla krāsa. Šī
īpatnība ir raksturīga objektīvam vai
displeja ierīcei, un tas nav darbības
traucējums. Attēla uzņemšanas
laikā ieteicams raudzīties skatu
meklētāja centrālajā daļā.
••Ja uzņemšanai izmantojat skatu
meklētāju, varat saskarties ar
tādiem simptomiem kā redzes
vājums, nogurums vai nelaba
dūša. Veicot uzņemšanu ar skatu
meklētāju, ieteicams ievērot
regulārus pārtraukumus.
Ja jums ir nepatīkama sajūta,
atturieties no skatu meklētāja
lietošanas līdz brīdim, kad jūtaties
labāk, un nepieciešamības
gadījumā vērsieties pie ārsta.
Piezīmes par nepārtrauktu
uzņemšanu
Nepārtrauktas uzņemšanas laikā
monitors vai skatu meklētājs var
mirgot, pamīšus rādot uzņemšanas
ekrānu un melnu ekrānu. Ja šādā
situācijā turpināsit skatīties ekrānā,
pastāv iespēja, ka izjutīsit diskomforta
simptomus, piemēram, nelabu dūšu.
Ja izjūtat diskomforta simptomus,
pārtrauciet kameras lietošanu
un nepieciešamības gadījumā
vērsieties pie ārsta.
LV
4
Piezīmes par ilgstošu ierakstīšanu
vai 4K filmu ierakstīšanu
••Atkarībā no kameras un baterijas/
akumulatora temperatūras,
iespējams, nevarēsit ierakstīt
filmas vai automātiski tiks izslēgta
barošana, lai aizsargātu kameru.
Pirms barošanas izslēgšanas
vai pirms filmu ierakstīšanas
pārtraukšanas ekrānā tiks parādīts
ziņojums. Šādā gadījumā atstājiet
kameru izslēgtu un uzgaidiet,
līdz pazemināsies kameras un
baterijas/akumulatora temperatūra.
Ja barošanu ieslēgsit, kamerai un
baterijai/akumulatoram neļaujot
pietiekami atdzist, iespējams,
barošana atkal tiks izslēgta vai
nevarēsit ierakstīt filmas.
••Ja kameras temperatūra
paaugstinās, var pasliktināties
attēla kvalitāte. Pirms turpināt
uzņemšanu, ir ieteicams uzgaidīt,
līdz kameras temperatūra
pazeminās.
••Augstā apkārtējās vides temperatūrā
kameras temperatūra strauji kāpj.
••Kameras korpuss un baterija/
akumulators lietošanas laikā var
uzsilt, un tas ir normāli.
••Ja kameras lietošanas laikā kamera
ilglaicīgi saskaras ar ādu vienā
ķermeņa vietā — arī tad, ja kamera
nešķiet uzkarsusi —, var izraisīt
zemas temperatūras apdeguma
simptomus, piemēram, apsārtumu
vai čulgas.
Pievērsiet šādām situācijām īpašu
uzmanību un lietojiet trijkāji utt.
––Kad lietojat kameru vidē ar augstu
temperatūru
––Kad kameru lieto persona ar vāju
asinscirkulāciju vai mazjūtīgu ādu
––Ja kameras izmantošanas laikā
[Auto Pwr OFF Temp.] ir iestatīts
uz [High].
••Īpaši tad, ja uzņemat 4K filmas,
zemas temperatūras apstākļos
ierakstīšanas laiks var būt īsāks.
Sasildiet bateriju komplektu vai
nomainiet to ar jaunu bateriju/
akumulatoru.
Piezīmes par ierakstīšanu/
atskaņošanu
••Pirms sākat ierakstu, veiciet
izmēģinājuma ierakstu,
lai pārliecinātos, vai kamera
darbojas pareizi.
••Ierakstītais attēls var atšķirties no
attēla, ar kuru darbojāties pirms
ierakstīšanas.
••Neizmantojiet kameru vietās,
kur ir stiprs radioviļņu starojums
vai radiācija. Ierakstīšana un
atskaņošana var nefunkcionēt pareizi.
••Ar šo izstrādājumu ierakstīto
attēlu atskaņošana citās iekārtās
un citās iekārtās ierakstīto vai
rediģēto attēlu atskaņošana šajā
izstrādājumā netiek garantēta.
••Sony nevar sniegt garantijas
pret ierakstīšanas kļūmēm un
ierakstīto attēlu vai audio datu
zudumu vai bojājumiem, kas
radušies nepareizas kameras vai
ierakstīšanas datu nesēja darbības
un citu iemeslu dēļ. Svarīgos datus
iesakām dublēt.
••Kad formatējat atmiņas karti, visi
atmiņas kartē saglabātie dati tiek
izdzēsti, un tos nevar atjaunot.
Pirms formatēšanas kopējiet datus
datorā vai citā ierīcē.
Piezīmes par vairāku interfeisu
ligzdu (Multi Interface Shoe)
LV
••Kad vairāku interfeisu ligzdai
pievienojat vai atvienojat no tās
piederumus, piemēram, ārēju
zibspuldzi, vispirms izslēdziet
barošanu. Pēc piederuma
pievienošanas pārbaudiet, vai tas ir
cieši piestiprināts kamerai.
••Neizmantojiet vairāku saskarņu
ligzdu ar tirdzniecībā pieejamu
zibspuldzi, kas lieto 250 V spriegumu
vai ir ar kamerai pretēju polaritāti.
Tas var izraisīt nepareizu darbību.
Piezīmes par objektīvu un
piederumu lietošanu
Ieteicams izmantot Sony objektīvus/
piederumus, kas izstrādāti atbilstoši
šīs kameras raksturlielumiem.
Izmantojot šo kameru ar citu ražotāju
izstrādājumiem, var tikt ietekmēta
tās veiktspēja, kā rezultātā var rasties
negadījumi vai darbības traucējumi.
Sony neuzņemas nekādu atbildību
par šādiem negadījumiem un
darbības traucējumiem.
LV
5
Par šajā rokasgrāmatā
aprakstītajām datu specifikācijām
Veiktspējas un specifikāciju dati
noteikti šādos apstākļos, izņemot
šajā rokasgrāmatā aprakstītos:
parastā vides temperatūrā 25 ºC
(77 °F), izmantojot pilnībā uzlādētu
(līdz nodziest uzlādes lampiņa)
bateriju komplektu.
Brīdinājums par autortiesībām
Televīzijas programmas, filmas,
videolentes un citi materiāli var
būt aizsargāti ar autortiesībām.
Nepilnvarota šādu materiālu
ierakstīšana var pārkāpt autortiesību
likumu nosacījumus.
Piezīmes par atrašanās vietas
informāciju
Augšupielādējot un kopīgojot
attēlu, kurā norādīta atrašanās vieta,
iespējama nejauša informācijas
atklāšana trešai pusei. Lai
novērstu, ka trešās puses iegūst
jūsu atrašanās vietas informāciju,
pirms attēlu uzņemšanas iestatiet
[ Loc. Info. Link Set.] uz [Off].
Piezīmes par atbrīvošanos no
izstrādājuma un izstrādājuma
nodošanu citām personām
Pirms atbrīvojaties no šī izstrādājuma
vai nododat to citai personai, noteikti
veiciet tālāk aprakstīto darbību, lai
aizsargātu privātinformāciju.
••Izvēlieties [Setting Reset] 
[Initialize].
LV
6
Piezīmes par atbrīvošanos no
atmiņas kartes un tās nodošanu
citām personām
Kamerā vai datorā veicot darbību
[Format] vai [Delete], dati no atmiņas
kartes var netikt pilnībā izdzēsti.
Nododot atmiņas karti citiem, datus
ieteicams pilnībā izdzēst, izmantojot
datu dzēšanas programmatūru.
Izmetot atmiņas karti, to ieteicams
fiziski iznīcināt.
Piezīmes par bezvadu lokālo tīklu
Ja kamera tiek pazaudēta vai nozagta,
Sony neuzņemas nekādu atbildību
par zaudējumiem vai bojājumiem, ko
izraisa nepilnvarota piekļuve kameras
reģistrētajam piekļuves punktam vai
tā izmantošana.
Piezīmes par drošību, lietojot
bezvadu lokālā tīkla produktus
••Vienmēr pārliecinieties, vai
izmantojat drošu bezvadu lokālo
tīklu, lai izvairītos no uzlaušanas,
ļaunprātīgu trešo pušu piekļuves un
citiem riskiem.
••Lietojot bezvadu lokālo tīklu, ir
svarīgi norādīt drošības iestatījumus.
••Ja bezvadu lokālā tīkla lietošanas
laikā rodas drošības problēma, jo nav
veikti drošības pasākumi vai radušies
kaut kādi nenovēršami apstākļi, Sony
neuzņemas nekādu atbildību par
zaudējumiem vai bojājumiem.
Kā īslaicīgi izslēgt bezvadu tīkla
funkcijas (Wi-Fi u.c.)
Iekāpjot lidmašīnā vai citā
transportlīdzeklī, varat īslaicīgi
izslēgt visas bezvadu tīkla funkcijas,
izmantojot [Airplane Mode].
Barošanas vads
Klientiem Lielbritānijā, Īrijā, Maltā,
Kiprā un Saūda Arābijā
Lietojiet barošanas vadu (A). Drošības
apsvērumu dēļ barošanas vads (B)
nav paredzēts lietošanai minētajās
valstīs/reģionos, tāpēc nelietojiet to
šajās vietās.
Klientiem citās ES valstīs/reģionos
Lietojiet barošanas vadu (B).
(A)
(B)
Klientiem ASV
Ja jums ir jautājumi par šo
izstrādājumu, zvaniet:
Sony klientu informācijas centrs
1-800-222-SONY (7669).
Tālāk norādītais numurs attiecas tikai
uz jautājumiem, kas saistīti ar FCC.
Normatīvā informācija
Paziņojums par atbilstību
Tirdzniecības zīme: SONY
Modeļa Nr.: WW940439
Atbildīgā puse: Sony Electronics Inc.
Adrese: 16535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 ASV
Tālruņa nr.: 858-942-2230
LV
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu
15. sadaļai. Darbība ir atkarīga no
šādiem apstākļiem: (1) šī ierīce
nedrīkst izraisīt traucējumus; un
(2) šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta
traucējumu iedarbībai, tostarp
traucējumiem, kas var izraisīt
nevēlamu ierīces darbību.
Informāciju par Wi-Fi funkcijām un NFC skāriena (One-touch) funkcijām
skatiet Palīdzības norādījumi (2. lpp.).
LV
7
Sagatavošanās uzņemšanai
Kameras un komplektācijas pārbaude
Skaitlis iekavās norāda
eksemplāru skaitu.
•• Plecu siksniņa (1)
•• Kamera (1)
•• Baterijas/akumulatora lādētājs (1)
•• Korpusa vāciņš (1)
(pievienots kamerai)
•• AC barošanas vads
(strāvas vads) (1)*
•• Kabeļa aizsargs (1)
* Kameras komplektācijā var būt
iekļauti vairāki barošanas vadi.
Izmantojiet to, kas atbilst jūsu
valstij/reģionam. Sk. 7. lpp.
•• Uzlādējamu bateriju
komplekts NP-FZ100 (1)
•• Ligzdas vāciņš (1)
(pievienots kamerai)
•• Okulāra vāks (1)
(pievienots kamerai)
•• Lietošanas rokasgrāmata (1)
(šī rokasgrāmata)
•• Uzziņu rokasgrāmata (1)
•• USB Type-C™ kabelis (1)
LV
8
Daļu identificēšana
Detalizētu informāciju sk. iekavās norādītajās lappusēs.
Priekšpuse
LV
 ON/OFF (Barošana) slēdzis
Kad objektīvs ir noņemts
(29)/aizvara poga (30)
 Priekšējā grozāmpoga
Varat ātri regulēt iestatījumus
katram uzņemšanas režīmam.
 Tālvadības sensors
 Objektīva atbrīvošanas
poga (28)
 Wi-Fi/Bluetooth antena
(iebūvēta) (50)
Mikrofons
Filmas ierakstīšanas laikā
neaizsedziet šo daļu. To
darot, var rasties troksnis vai
samazināties skaļums.
 AF apgaismojums (60)/
iekšējā taimera spuldze
 Stiprinājuma atzīme (27)
 Attēlu sensors*
Stiprinājums
 Objektīva kontakti*
* Nepieskarieties šīm daļām
tiešā veidā.
LV
9
Aizmugure
 Okulāra vāks
Lai noņemtu okulāra vāku
Bīdiet okulāra fiksatorus pa kreisi
vai pa labi un paceliet okulāru.
 C3 poga (pielāgojama poga 3)
(66)/ (Aizsardzība) poga
 MENU poga (57)
Monitors
(Skārienfunkcija:
skārienpanelis/
skārienpaliktnis) (41)
Monitoru varat regulēt, lai iegūtu
ērti skatāmu leņķi un veiktu
uzņemšanu no jebkura stāvokļa.
Pievienojot leņķa
skatu meklētāju
(jāiegādājas atsevišķi),
okulārs ir jānoņem. Papildus
izvēlieties MENU 
(Kameras iestatījumi 2) 
[FINDER/MONITOR],
pēc tam pārslēdziet uz
[Viewfinder (Manual)] vai
[Monitor (Manual)].
 Skatu meklētājs
LV
10
 Acu sensors
 Dioptriju regulēšanas disks
Pielāgojiet dioptriju
regulēšanas disku atbilstoši
savai redzei, līdz skatu
meklētājā ir skaidri redzams
displejs. Ja dioptriju
regulēšanas disku ir grūti
pagriezt, izņemiet okulāra vāku
un pēc tam grieziet disku.
 Piekļuves lampiņa
 Uzņemšanai: C4 poga
(pielāgojama poga 4) (66)
Skatīšanai: (Dzēst)
poga (31)

(Atskaņot) poga (31)
LV
 MOVIE (Filma) poga (31)
Uzņemšanai:
AF-ON (AF On) poga
Skatīšanai:
(Enlarge Image) poga
 Aizmugurējā grozāmpoga
Varat ātri regulēt iestatījumus
katram uzņemšanas režīmam.
 Uzņemšanai: AEL poga
Skatīšanai:
(Image Index) poga
 Navigācijas taustiņš (18)
 Datu nesēja slota vāciņa slēdzis
 Uzņemšanai: Fn (Funkcija)
poga (18, 66)
Skatīšanai:
(Send to Smartphone) poga
Varat piekļūt ekrānam
[Send to Smartphone],
nospiežot šo pogu.
 Vadības ritenītis (17)
LV
11
Augšpuses sānu/sānu skats

Attēlu sensora pozīcijas
atzīme
•• Attēlu sensors ir sensors, kas
gaismu pārvērš elektriskā
norāda
signālā. Atzīme
attēlu sensora atrašanās
vietu. Kad nosakāt precīzu
attālumu starp kameru
un objektu, kā atsauci
izmantojiet horizontālās
līnijas novietojumu.
•• Ja objekts atrodas tuvāk
par objektīva minimālo
uzņemšanas attālumu,
fokusu nevar pārbaudīt.
Parūpējieties, lai starp
objektu un kameru būtu
pietiekami liels attālums.
Skaļrunis
LV
12
  (Mikrofons) ligzda
 Plecu siksniņas āķi
Kad pievienots ārējs mikrofons,
iebūvētais mikrofons
automātiski izslēdzas.
Ja ārējais mikrofons ir spraudņa
barošanas mikrofons,
tā barošanu nodrošina kamera.
Abus siksniņas galus
pievienojiet kamerai.
 (Zibspuldzes sinhronizācija)
kontaktligzda
  (Austiņas) ligzda
 HDMI mikro ligzda
 USB Type-C kontaktligzda
(14, 53)
 Uzlādes lampiņa
 Vairākierīču/mikro USB ligzda*
(14, 53)
Šī ligzda atbalsta ar mikro USB
saderīgas ierīces.

LV
(N atzīme) (50)
•• Šī zīme norāda skāriena
vietu kameras un ar NFC
funkciju aprīkota viedtālruņa
savienojuma izveidei.
 Vairāku saskarņu ligzda*
Iespējams, dažus piederumus
nevarēs ievietot pilnībā, un tie
no vairāku interfeisu ligzdas būs
izvirzīti uz aizmuguri. Tomēr,
ja piederums sasniedz ligzdas
priekšgalu, savienojums ir pilnīgs.
 Režīmu grozāmpogas
fiksācijas atbrīvošanas poga
 Režīma grozāmpoga (31)
 C2 poga (pielāgojama poga 2)
(66)
 C1 poga (pielāgojama poga 1)
(66)
 Ekspozīcijas kompensācijas
•• NFC (Near Field
Communication — tuva
darbības lauka sakari) ir
starptautisks neliela darbības
rādiusa bezvadu saziņas
tehnoloģijas standarts.
 SLOT 1 (Atmiņas kartes slots 1)
(24)
Atbalsta tikai SD kartes
(saderīgs ar UHS-I un UHS-II)
grozāmpoga
LV
13
 SLOT 2 (Atmiņas kartes slots 2)
(26)
Atbalsta SD kartes
(saderīgs ar UHS-I) un
MemoryStickPRODuodatunesējs
* Detalizētu informāciju par
piederumiem, kas ir saderīgi
ar vairāku saskarņu ligzdu un
vairākierīču/mikro USB ligzdu,
meklējiet Sony tīmekļa vietnē vai
arī lūdziet to Sony izplatītājam vai
vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Var izmantot arī piederumu ligzdas
piederumus. Darbība ar citu ražotāju
piederumiem netiek garantēta.
Piezīmes par USB kontaktligzdām
Varat izmantot USB Type-C
kontaktligzdu vai Multi/Mikro USB
kontaktligzdu, lai nodrošinātu
barošanu, uzlādētu bateriju un
USB savienojumu izveidei. Taču
nevarat veikt šīs darbības ar abām
kontaktligzdām vienlaikus.
•• Baterijas uzlādes laiks nemainās
atkarībā no izmantotās
kontaktligzdas.
•• Varat izmantot Multi/Mikro USB
kontaktligzdas piederumus,
piemēram, tālvadības pulti
(jāiegādājas atsevišķi),
nodrošinot barošanu vai
veicot attālo uzņemšanu no
datora, izmantojot USB Type-C
kontaktligzdu.
LV
14
Piezīmes par kabeļa aizsargu
Izmantojiet kabeļa aizsargu, lai kabelis netiktu atvienots attēlu
uzņemšanas laikā.
Kabeļa aizsarga pievienošana
Izvelciet kabeli cauri kabeļa aizsargam.
Atveriet abus ligzdu vāciņus monitora pusē un ievietojiet kabeli vienā
no ligzdām.
Ievietojiet kabeļa aizsarga āķi
atvērumā zem Multi/Mikro USB
kontaktligzdas.
Ievietojiet iedobē
augšējās ligzdas vāciņu
•• Pievienojiet kabeļa aizsargu, kā
parādīts attēlā, lai augšējās ligzdas
vāciņš ievietojas kabeļa aizsarga
iedobē, un pēc tam ievietojiet kabeļa
aizsarga izcilni atvērumā blakus HDMI
mikro ligzdai.
Iestumiet piederuma skrūvi iekšā
un pagrieziet, lai nofiksētu kabeļa
aizsargu.
LV
Stiprinājuma
skrūve
Ievietojiet āķi
atvērumā
Ievietojiet kabeli fiksatora daļā
un pēc tam nostipriniet kabeli ar
fiksācijas grozāmpogu.
Fiksācijas grozāmpoga
Lai noņemtu kabeļa aizsargu
Atslābiniet piederuma skrūvi. Pastumiet
lejup kabeļa aizsarga augšdaļu un
izvelciet ārā, kā parādīts.
LV
15
Pamatne
 Baterijas ievietošanas
slots (23)
 Baterijas vāciņš (23)
 Trijkāja ligzdas atvere
Izmantojiet trijkāji ar skrūvi,
kuras garums ir mazāks par
5,5 mm (7/32 collas). Citādi
nevarēsit stingri nostiprināt
kameru, vai iespējama
kameras sabojāšana.
 Baterijas vāciņa
atbrīvošanas svira
LV
16
Pamatdarbības
Vadības ritenīša lietošana
LV
•• Varat atlasīt iestatāmos elementus, grozot vadības ritenīti vai spiežot
uz tā augšējās/apakšējās/kreisās/labās malas. Jūs apstiprināt atlasi,
kad nospiežat vadības ritenīša vidusdaļu.
•• Funkcijas DISP (Displeja iestatījums), / (Drive Mode) un ISO (ISO)
ir piešķirtas vadības ritenīša augšējai/kreisajai/labajai pusei. Turklāt
atsevišķas funkcijas var piešķirt vadības ritenīša apakšējā/labajā pusē
un vidusdaļā, kā arī vadības ritenīša grozīšanai.
•• Atskaņošanas laikā varat pāriet uz nākamo/iepriekšējo attēlu, spiežot uz
vadības ritenīša labās/kreisās malas vai grozot vadības ritenīti.
LV
17
Navigācijas taustiņa izmantošana
•• Novietojiet pirkstu tieši virsū navigācijas taustiņam, lai to precīzāk vadītu.
•• Kad [Focus Area] iestatīts uz [Zone], [Flexible Spot] vai
[Expand Flexible Spot], fokusa apgabalu var pārvietot, nospiežot
navigācijas taustiņu uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.
•• Izmantojot noklusējuma iestatījumus, navigācijas taustiņa centrā ir
piešķirta funkcija [Focus Standard].
Pogas Fn (Funkcija) izmantošana
Pogai Fn (Funkcija) var reģistrēt bieži lietotas funkcijas un aktivizēt tās
uzņemšanas laikā. Pogai Fn (Funkcija) var reģistrēt līdz 12 bieži lietotajām
funkcijām.
1 Vairākas reizes uz vadības
ritenīša nospiediet DISP, lai
mainītu ekrāna režīmu no
[For viewfinder], un pēc tam
nospiediet pogu Fn (Funkcija).
Fn poga
2 Atlasiet vajadzīgo funkciju, spiežot uz vadības ritenīša
augšējās/apakšējās/kreisās/labās malas.
LV
18
3 Atlasiet nepieciešamo
iestatījumu, pagrozot priekšējo
grozāmpogu, un nospiediet
vadības ritenīša centrā.
•• Ar aizmugurējo grozāmpogu
dažām funkcijām var norādīt
precīzākas vērtības.
Lai regulētu iestatījumus no atvēlētajiem iestatījumu
ekrāniem
Izpildiet 2. darbību, lai atlasītu vajadzīgo
funkciju, pēc tam nospiediet vadības
ritenīša centrā. Tiks parādīts funkcijas
atvēlētais iestatījumu ekrāns. Izpildiet
lietošanas norādījumus, lai regulētu
iestatījumus.
LV
Darbības norādījumi
Kā izmantot Quick Navi ekrānu
Ekrāns Quick Navi ir funkcija, kas optimizēta uzņemšanai ar skatu
meklētāju un ļauj tiešā veidā kontrolēt iestatījumus.
1 Izvēlieties MENU 
(Kameras iestatījumi 2) 
[DISP Button]  [Monitor].
2 Novietojiet
atzīmi pretī [For viewfinder] un pēc tam
izvēlieties [Enter].
3 Nospiediet DISP uz vadības ritenīša, lai iestatītu ekrāna režīmu
uz [For viewfinder].
LV
19
4Nospiediet pogu Fn, lai pārslēgtos uz ekrānu Quick Navi.
•• Parādītais saturs un tā izvietojums šajos attēlos ir tikai vadlīnijas un var
atšķirties no faktiskā rādījuma.
Automātiskajā režīmā
P/A/S/M režīms
5 Atlasiet iestatāmo funkciju, spiežot uz vadības ritenīša
augšējās/apakšējās/kreisās/labās malas.
6Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu, grozot priekšējo grozāmpogu.
•• Ar aizmugurējo grozāmpogu dažām funkcijām var norādīt precīzākas
vērtības.
LV
20
Lai regulētu iestatījumus no atvēlētajiem iestatījumu
ekrāniem
Atlasiet vajadzīgo funkciju 5. darbībā,
pēc tam nospiediet vadības ritenīša
vidusdaļu. Tiks parādīts funkcijas
atvēlētais iestatījumu ekrāns. Izpildiet
lietošanas norādījumus, lai regulētu
iestatījumus.
Darbības norādījumi
Piezīme
••Elementus, kas ekrānā Quick Navi ir pelēki, nevar regulēt.
••Izmantojot tādas funkcijas kā [Creative Style] vai [Picture Profile], dažus
iestatījumus iespējams kontrolēt tikai tam paredzētajā ekrānā.
LV
LV
21
Sākšanas norādījumi
1. darbība. Bateriju uzlāde
1 Ievietojiet bateriju komplektu
baterijas lādētājā.
•• Ievietojiet baterijas bateriju
lādētājā  virzienā.
•• Virziet baterijas bultiņas virzienā
līdz galam.
2 Pievienojiet strāvas vadu
CHARGE lampiņa
(ietilpst komplektācijā)
bateriju lādētājam un
iespraudiet bateriju lādētāju
sienas kontaktligzdā
(sienas rozetē).
Baterijas/akumulatora lādētāja
lampiņa CHARGE iedegsies oranžā
krāsā, un tiks sākta uzlāde.
CHARGE lampiņa (oranža)
Deg: Uzlāde
Mirgo: uzlādes kļūda vai īslaicīgi
pauzēta uzlāde, jo kameras
temperatūra neatbilst pareizajam
diapazonam
Uz sienas
kontaktligzdu
(sienas rozeti)
•• Pabeidzot uzlādi, CHARGE lampiņa un visi pārējie indikatori vairs nedegs.
•• Uzlādes laiks (pilna uzlāde): apm. 150 min (lādējot pilnībā tukšas baterijas
25°C (77°F) temperatūrā)
•• Ja izmantojat pilnīgi jaunu bateriju komplektu vai ja izmantojat bateriju
komplektu, kas ilgi nav lietots, pirmajā akumulatora uzlādes reizē iespējama
bieža CHARGE lampiņas mirgošana. Ja tas notiek, izņemiet bateriju
komplektu no lādētāja un ievietojiet to atkārtoti, lai veiktu atkārtotu uzlādi.
•• Noteikti izmantojiet tikai autentiskas Sony zīmola baterijas.
LV
22
2. darbība. Bateriju komplekta ievietošana kamerā
1 Atveriet akumulatora/bateriju
nodalījuma vāciņu.
2 Ievietojiet bateriju komplektu,
ar baterijas/akumulatora galu
spiežot uz fiksēšanas sviras,
līdz baterija/akumulators ar
klikšķi nofiksējas vietā.
LV
Fiksēšanas svira
3 Aizveriet vāciņu.
LV
23
Kamerā ievietotu bateriju uzlādēšana
Izslēdziet kameru un pievienojiet pie ierīces, piemēram, datora,
izmantojot USB kabeli.
Ja ieslēdzat kameru, barošana tiks nodrošināta no datora vai pievienotās
ierīces, un varēsiet izmantot kameru. Taču bateriju komplekts netiks uzlādēts.
Izmantojiet USB Type-C kabeli (komplektācijā) vai USB standarta kabeli.
Bateriju izņemšana
Pārliecinieties, vai nedeg piekļuves
lampiņa (11. lpp.), un izslēdziet
kameru. Pēc tam pabīdiet
atbrīvošanas sviru un izņemiet
bateriju komplektu. Uzmanieties, lai
nenomestu bateriju komplektu.
Fiksēšanas svira
3. darbība. Atmiņas kartes ievietošana
Detalizētu informāciju par atmiņas kartēm, kuras var izmantot ar šo
kameru, skatiet 82. lpp.
1 Atveriet atmiņas karšu
nodalījuma vāciņu.
LV
24
2 Ievietojiet SD karti 1. slotā.
1. slots (apakšā): Atbalsta SD kartes
(saderīgs ar UHS-I un UHS-II)
2. slots (augšā): Atbalsta SD
kartes (saderīgs ar UHS-I) un
Memory Stick PRO Duo datu nesējs
2. slots 1. slots
•• Nošķelto stūri vērsiet attēlā norādītajā virzienā un bīdiet atmiņas karti iekšā,
līdz tā ar klikšķi iegulst savā vietā.
•• Varat mainīt to, kurš atmiņas kartes slots ir jāizmanto, atlasot MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media].
Atbilstoši noklusējuma iestatījumiem tiek izmantots 1. slots.
•• Ja izmantojat tikai vienu SD karti, lietojiet 1. slotu.
LV
•• Ja izmantojat Memory Stick datu nesēju, lietojiet 2. slotu. Šajā gadījumā
iestatiet [Prioritize Rec. Media] uz [Slot 2].
3 Aizveriet vāciņu.
Padoms
••Kad pirmoreiz ar šo kameru lietojat kādu atmiņas karti, pirms uzņemšanas
ieteicams formatēt šo karti kamerā, lai nodrošinātu stabilu atmiņas kartes
darbību (72. lpp.).
Piezīme
••Neievietojiet Memory Stick datu nesēju 1. slotā. Tas var izraisīt nepareizu darbību.
LV
25
Lai izņemtu atmiņas karti
Atveriet atmiņas karšu nodalījuma
vāciņu. Pārliecinieties, vai nedeg
piekļuves lampiņa (11. lpp.) un
pēc tam vienreiz iespiediet atmiņas
karti, lai to izņemtu.
Piekļuves indikators
Lai veiktu ierakstu divos slotos esošās atmiņas kartēs
Atbilstoši noklusējuma iestatījumiem tiek izmantots 1. slots. Ja neplānojat
mainīt iestatījumus un gatavojaties izmantot tikai vienu atmiņas karti,
lietojiet 1. slotu.
Ievietojiet 2. slotā citu atmiņas karti, varat vienlaicīgi ierakstīt tos
pašus attēlus divās atmiņas kartēs vai ierakstīt dažāda veida attēlus
(fotoattēlus/filmas) katrā atmiņas kartē ([Recording Mode], kas atrodas
[Rec. Media Settings]) (72. lpp.).
4. darbība. Objektīva pievienošana
1 Noņemiet kameras korpusa
Objektīva priekšējais vāciņš
vāciņu un objektīva
aizmugures vāciņu
no objektīva aizmugures.
•• Mainot objektīvus, darbojieties
ātri un izvēlieties vidi, kas nav
putekļaina, lai kamerā neļautu
iekļūt putekļiem un netīrumiem.
•• Pēc uzņemšanas beigām ieteicams
piestiprināt objektīva vāciņu.
Korpusa vāciņš
Objektīva aizmugures vāciņš
LV
26
2 Montējiet objektīvu,
savietojot divas baltās atzīmes
(stiprinājuma atzīmes)
uz objektīva un kameras.
•• Turiet kameru ar objektīvu uz leju,
lai nepieļautu putekļu un netīrumu
iekļūšanu kamerā.
3 Objektīvu viegli spiežot
kameras virzienā, lēni grieziet
objektīvu bultiņas virzienā,
līdz tas ar klikšķi nostājas
fiksētā stāvoklī.
LV
Piezīme
••Objektīvu noteikti turiet taisni un objektīva pievienošanu neveiciet ar spēku.
••Objektīva pievienošanas laikā nespiediet objektīva atbrīvošanas pogu.
••Lai izmantotu A tipa stiprinājuma objektīvu (jāiegādājas atsevišķi),
ir nepieciešams stiprinājuma adapteris (jāiegādājas atsevišķi).
Detalizētu informāciju sk. stiprinājuma adaptera komplektācijā
iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
••Ja vēlaties uzņemt pilnkadra attēlus, izmantojiet ar pilnkadra formātu
saderīgu objektīvu.
••Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, cieši turiet gan kameru,
gan objektīvu.
••Neturiet objektīvu aiz tās daļas, kas tiek izvirzīta, regulējot tālummaiņu vai fokusu.
LV
27
Lai noņemtu objektīvu
Nospiediet un turiet objektīva
atbrīvošanas pogu un grieziet
objektīvu bultiņas virzienā līdz
atdurei.
Objektīva atbrīvošanas poga
Saderīgi objektīvi
Ar šo kameru ir saderīgi šādi objektīvi:
Objektīvs
A tipa stiprinājuma
objektīvs
Objektīvi, kas ir
saderīgi ar 35 mm
pilnkadra formātu
APS-C formātam
paredzētie objektīvi
Objektīvi, kas ir
saderīgi ar 35 mm
E tipa stiprinājuma pilnkadra formātu
objektīvs
APS-C formātam
paredzētie objektīvi
Saderība ar kameru

(Nepieciešams papildu
stiprinājuma adapteris
(jāiegādājas atsevišķi), kas
saderīgs ar pilnkadra formātu)
*
(Nepieciešams papildu
stiprinājuma adapteris
(jāiegādājas atsevišķi))

*
* Attēli tiks ierakstīti APS-C formātā. Skata leņķis aptuveni 1,5 reizes pārsniegs
uz objektīva norādīto fokusa garumu. (Piemēram, pievienojot 50 mm
objektīvu, atbilstošais skata leņķis būs 75 mm.)
LV
28
5. darbība. Valodas un pulksteņa iestatīšana
1 Pārvietojiet slēdzi ON/OFF
(Barošana) stāvoklī ON,
lai ieslēgtu kameru.
ON/OFF (Barošana) slēdzis
LV
2 Atlasiet vēlamo valodu un
pēc tam nospiediet vadības
ritenīša vidusdaļu.
Vadības ritenītis
3 Pārliecinieties, vai ekrānā ir atlasīts elements [Enter],
un pēc tam nospiediet vidusdaļu.
4Atlasiet nepieciešamo ģeogrāfisko vietu un pēc tam
nospiediet vidusdaļu.
5 Atlasiet [Date/Time], izmantojot vadības ritenīša augšdaļu/
apakšdaļu vai pagriežot vadības ritenīti, un pēc tam nospiediet
vadības ritenīša vidusdaļu.
6Atlasiet vēlamo elementu, spiežot uz vadības ritenīša
augšējās/apakšējās/kreisās/labās malas, un pēc tam
nospiediet vadības ritenīša vidusdaļu.
LV
29
7 Atkārtojiet 5. un 6. darbību, lai iestatītu citus elementus, pēc
tam atlasiet [Enter] un nospiediet vidusdaļu.
Padoms
••Lai atiestatītu datuma un laika vērtību, izmantojiet MENU (71. lpp.).
Piezīme
••Šai kamerai nav funkcijas, kas ļauj attēlā ievietot datuma informāciju. Varat
attēlos ievietot datumu un pēc tam saglabāt un izdrukāt tos, izmantojot
programmu PlayMemories Home (tikai sistēmai Windows).
6. darbība. Attēlu uzņemšana automātiskajā režīmā
1 Nospiediet un turiet nospiestu fiksācijas atbrīvošanas pogu,
kas atrodas režīmu grozāmpogas centrā, un pēc tam groziet
režīmu grozāmpogu, lai izvēlētos
.
Tiks iestatīts uzņemšanas režīms
(Intelligent Auto).
2 Skatieties skatu meklētājā vai monitorā un turiet kameru.
3 Iestatiet objekta lielumu, grozot objektīva tālummaiņas
gredzenu, ja ir pievienots tālummaiņas objektīvs.
4Līdz pusei nospiediet slēdža pogu, lai fokusētu.
•• Kad attēls ir fokusā, iedegas indikators (piem., ).
5 Nospiediet aizslēga pogu līdz galam.
LV
30
Filmēšanai
Nospiediet pogu MOVIE, lai sāktu/apturētu ierakstīšanu.
Lai demonstrētu attēlus
Nospiediet pogu
(Atskaņošana), lai demonstrētu attēlus. Varat atlasīt
vēlamo attēlu, izmantojot vadības ritenīti.
Lai izdzēstu parādīto attēlu
Nospiediet pogu (Dzēst) laikā, kad ir parādīts attēls, lai to izdzēstu.
Izmantojot vadības ritenīti, apstiprināšanas ekrānā atlasiet [Delete]
un pēc tam nospiediet vadības ritenīša vidusdaļu, lai izdzēstu attēlu.
Lai fotografētu dažādos uzņemšanas režīmos
LV
Pārvietojiet režīmu grozāmpogu vēlamajā režīmā atkarībā no objekta vai
funkcijām, kuras vēlaties izmantot.
LV
31
Uzņemšana
Fokusēšana
Focus Mode
Atlasa objekta kustībai piemērotu fokusēšanas veidu.
MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [Focus Mode] 
vēlamais iestatījums.
(Single-shot AF): izstrādājums fiksē fokusu, tiklīdz fokusēšana
ir pabeigta. Izmantojiet to, ja objekts ir nekustīgs.
(Automatic AF): [Single-shot AF] un [Continuous AF] tiek pārslēgti
atbilstoši objekta kustībai. Kad aizslēga poga ir līdz pusei nospiesta,
izstrādājums fiksē fokusu, tiklīdz tas konstatē, ka objekts ir nekustīgs,
vai turpina fokusēt, ja objekts atrodas kustībā. Ja tiek veikta
nepārtraukta uzņemšana, izstrādājums automātiski izmanto opciju
[Continuous AF] no otrā kadra.
(Continuous AF): izstrādājums nepārtraukti veic fokusēšanu, kamēr
aizslēga poga tiek turēta līdz pusei nospiesta. Izmantojiet to, ja objekts
ir kustībā. Režīmā [Continuous AF] pīkstiena signāls neatskan, kad
kamera iegūst fokusu.
(DMF): pēc automātiska fokusa iegūšanas var veikt precīzu manuālu
regulēšanu. Tādējādi varat ātrāk fokusēt objektu, salīdzinot ar situāciju,
kad jau sākumā izmantojat manuālo fokusu. Tas ir ērti, ja, piemēram,
uzņemat makro sižetus.
(Manual Focus): regulē fokusu manuāli. Ja nevarat fokusēt vēlamo
objektu, izmantojot automātisko fokusu, izmantojiet manuālo fokusu.
LV
32
Fokusa indikators
 (deg): objekts ir fokusā, un fokuss ir fiksēts.
 (mirgo): objekts nav fokusā.
(deg): objekts ir fokusā. Fokuss tiks nepārtraukti pielāgots atbilstoši
objekta kustībai.
(deg): notiek fokusēšana.
Objekti, kurus ir grūti fokusēt, izmantojot automātisko fokusu
•• Tumši un tālumā esoši objekti
•• Objekti, kuriem ir vājš kontrasts
•• Objekti aiz stikla
•• Objekti, kas ātri pārvietojas
•• Atstarota gaisma vai spožas virsmas
•• Mirgojoša gaisma
•• Objekti pretgaismā
•• Objekti ar vienveidīgu rakstu, piemēram, ēku fasādes
•• Fokusēšanas apgabalā esoši objekti ar atšķirīgu fokusēšanas attālumu
LV
Padoms
••Režīmā [Continuous AF] varat fiksēt fokusu, nospiežot un turot nospiestu
pogu, kurai ir piešķirta funkcija [Focus Hold] (66. lpp.).
••Ja iestatāt fokusu uz bezgalību manuālā fokusa režīmā vai tiešā manuālā
fokusa režīmā, pārliecinieties, ka fokuss ir vērsts uz pietiekami tālu subjektu,
skatoties monitorā vai skatu meklētājā.
Piezīme
••[Automatic AF] ir pieejams tikai tad, ja izmantojat objektīvu, kas atbalsta fāzu
noteikšanas AF.
••Ja iestatīts [Continuous AF] vai [Automatic AF], skata leņķis var pakāpeniski
mainīties fokusēšanas laikā. Tas neietekmē faktiskos uzņemtos attēlus.
••Tikai iestatījumi [Continuous AF] un [Manual Focus] ir pieejami, ja uzņemat
.
filmas vai režīma ripa ir iestatīta uz iestatījumu
LV
33
Automātiskais fokuss
Focus Area
Atlasa fokusēšanas apgabalu. Izmantojiet šo funkciju, ja automātiskā
fokusa režīmā ir apgrūtinoši iegūt pareizu fokusu.
MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [Focus Area] 
vēlamais iestatījums.
Wide: automātiski fokusē objektu, kas aizņem visu ekrāna diapazonu.
Kad fotografēšanas režīmā līdz pusei tiek nospiesta aizslēga poga,
apkārt fokusa apgabalam tiek parādīts zaļš rāmis.
Zone: atlasiet monitorā zonu, kuru fokusēt, un izstrādājums
automātiski atlasīs fokusa apgabalu.
Center: automātiski fokusē objektu attēla centrā. Izmantojiet kopā
ar fokusa fiksēšanas funkciju, lai izveidotu vēlamo kompozīciju.
Flexible Spot: ļauj pārvietot fokusēšanas rāmi uz vajadzīgo vietu
ekrānā un fokusēt ārkārtīgi sīku objektu nelielā laukumā.
Expand Flexible Spot: ja izstrādājums nevar fokusēt, izmantojot vienu
atlasīto punktu, tas fokusēšanai izmanto elastīgajam punktam apkārt
esošos fokusa punktus kā sekundārās prioritātes apgabalu.
Lock-on AF: kad aizslēga poga tiek nospiesta
līdz pusei un turēta, izstrādājums seko objektam, kamēr tas atrodas
atlasītajā autofokusa laukumā. Šis iestatījums ir pieejams tikai tad,
ja parametram [Focus Mode] ir iestatīta vērtība [Continuous AF].
[Focus Area] iestatījumu ekrānā virziet kursoru uz [Lock-on AF] un pēc
tam pielāgojiet vajadzīgo apgabalu, lai sāktu sekošanu, izmantojot
vadības ritenīša kreiso/labo pusi. Varat arī pārvietot izsekošanas
sākuma laukumu uz vajadzīgo punktu, norādot laukumu kā zonu,
elastīgu punktu vai paplašinātu elastīgu punktu.
LV
34
Fokusēšanas rāmja parādīšanas piemēri
Fokusēšanas rāmis atšķiras šādi.
Ja fokusējat lielu laukumu
Ja fokusējat mazu laukumu
LV
•• Ja iestatījumam [Focus Area] ir iestatīta vērtība [Wide] vai [Zone],
fokusēšanas rāmis var pārslēgties starp “Ja fokusējat lielu laukumu” un “Ja
fokusējat mazu laukumu” atkarībā no subjekta vai situācijas.
•• Pievienojot A stiprinājuma objektīvu ar stiprinājuma adapteri
(LA-EA1 vai LA-EA3) (jāiegādājas atsevišķi) un [ AF System] ir iestatīts
uz [Phase Detection AF], var parādīt “Ja fokusējat mazu laukumu”
fokusēšanas rāmi.
Fokuss tiek iegūts automātiski, ņemot vērā visu monitora diapazonu
•• Ja izmantojat citu tālummaiņas funkciju, nevis optisko tālummaiņu,
[Focus Area] iestatījums ir atspējots un fokusēšanas rāmis tiek parādīts
ar punktotu līniju. AF darbojas ar centrālā apļa un tam tuvumā esošā
laukuma prioritāti.
LV
35
Lai pārvietotu fokusa apgabalu
•• Fokusa apgabalu var pārvietot režīmos [Flexible Spot],
[Expand Flexible Spot] vai [Zone], izmantojot navigācijas taustiņu.
Ja vispirms piešķirat [Focus Standard] navigācijas taustiņa vidusdaļai,
nospiežot navigācijas taustiņa vidusdaļu, monitora fokusēšanas rāmi
var pārvietot uz vidu.
•• Fokusēšanas rāmi var ātri pārvietot, pieskaroties un velkot to monitorā.
Pirms tam iestatiet [Touch Operation] uz vērtību [On] (41. lpp.).
Padoms
•• Noklusējuma iestatījumos [Focus Area] ir piešķirts pogai C2.
Piezīme
••Iestatījums [Focus Area] ir bloķēts uz [Wide] šādās situācijās.
––[Intelligent Auto]
••Fokusa apgabals var netikt izgaismots, ja veicat nepārtrauktu uzņemšanu
vai aizslēga poga tiek uzreiz nospiesta līdz galam.
(Movie) vai
, vai arī notiek
••Ja režīmu grozāmpoga ir pārvietota uz
filmēšana, iestatījumu [Lock-on AF] nevar atlasīt kā [Focus Area].
LV
36
Manual Focus
Ja autofokusa režīmā ir apgrūtinoši iegūt pareizu fokusu, varat regulēt
fokusu manuāli.
1 MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [Focus Mode] 
[Manual Focus].
2 Groziet fokusēšanas gredzenu,
lai iegūtu asu fokusu.
•• Grozot fokusēšanas gredzenu,
ekrānā tiek parādīts fokusa
attālums. Fokusa attālums
netiek parādīts, ja pievienots
stiprinājuma adapteris
(jāiegādājas atsevišķi).
LV
3 Nospiediet aizvara pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu.
Piezīme
••Ja izmantojat skatu meklētāju, regulējiet dioptriju līmeni, lai skatu meklētājā
iegūtu pareizu fokusu (11. lpp.).
LV
37
Tiešais manuālais fokuss (DMF)
pēc automātiska fokusa iegūšanas var veikt precīzu manuālu regulēšanu.
Tādējādi varat ātrāk fokusēt objektu, salīdzinot ar situāciju, kad jau sākumā
izmantojat manuālo fokusu. Tas ir ērti, ja, piemēram, uzņemat makro sižetus.
1 MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [Focus Mode]  [DMF].
2 Līdz pusei nospiediet aizslēga pogu, lai automātiski iegūtu fokusu.
3 Turiet aizvara pogu līdz
pusei un pēc tam groziet
fokusēšanas gredzenu, lai
iegūtu asāku fokusu.
•• Grozot fokusēšanas gredzenu,
ekrānā tiek parādīts fokusa
attālums. Fokusa attālums
netiek parādīts, ja pievienots
stiprinājuma adapteris
(jāiegādājas atsevišķi).
4Nospiediet aizvara pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu.
LV
38
Nepārtraukta uzņemšana
Nepārtraukti uzņem attēlus, kamēr turat nospiestu aizslēga pogu.
1 Izvēlieties
/
[Cont. Shoot].
(Drive Mode) uz vadības ritenīša 
•• Varat arī iestatīt uzņemšanas režīmu, izvēloties MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [Drive Mode].
2 Atlasiet vajadzīgo režīmu, spiežot uz vadības ritenīša kreisās/
labās malas.
Continuous Shooting: Hi+: pēc aizslēga pogas nospiešanas attēli LV
tiek nepārtraukti uzņemti ar maksimālu ātrumu, kamēr turat pogu
nospiestu.
Continuous Shooting: Hi /
Continuous Shooting: Mid /
Continuous Shooting: Lo: objekti ir vieglāk izsekojami, jo
fotografējot objekts reāllaikā tiek rādīts monitorā vai skatu meklētājā.
Padoms
••Lai nepārtraukti regulētu fokusu un ekspozīciju nepārtrauktas uzņemšanas
laikā, norādiet šādas iestatījumu vērtības:
––[Focus Mode]: [Continuous AF]
AEL w/ shutter]: [Off] vai [Auto]
––[
LV
39
Piezīme
••Uzņemšanas ātrums nepārtrauktas uzņemšanas laikā samazinās,
ja [‌ RAW File Type] ir iestatīta vērtība [Uncompressed:].
••Uzņemšanas laikā nepārtrauktas uzņemšanas ātrums samazinās,
ja [e-Front Curtain Shut.] ir iestatīta vērtībā [Off] režīmā
[Continuous Shooting: Hi], [Continuous Shooting: Mid] vai
[Continuous Shooting: Lo].
••Ja F vērtība pārsniedz F8 režīmā [Continuous Shooting: Hi+],
[Continuous Shooting: Hi] vai [Continuous Shooting: Mid], fokuss tiek fiksēts
uz iestatījumu pirmajā kadrā.
••Veicot uzņemšanu režīmā [Continuous Shooting: Hi+], objekts monitorā vai
skatu meklētājā netiek rādīts reāllaikā.
••Nepārtrauktā uzņemšana nav pieejama šādos apstākļos:
––[Picture Effect] iestatīts uz [Rich-tone Mono.].
––[DRO/Auto HDR] iestatīts uz [Auto HDR].
Nepārtrauktas uzņemšanas atlikušā laika parādīšanas
indikators (Cont. Shoot. Length)
Iestata, vai parādīt nepārtrauktas
uzņemšanas vienā uzņemšanas ātrumā atlikušā
laika indikatoru.
MENU 
(Kameras iestatījumi 2) 
[Cont. Shoot. Length] 
vēlamais iestatījums.
Always Display: Ja uzņemšanas režīms iestatīts
uz [Cont. Shoot], vienmēr parāda šo indikatoru.
Shoot.-Only Display: parāda šo indikatoru tikai
nepārtrauktas uzņemšanas režīmā.
Not Displayed: neparāda šo indikatoru.
Padoms
••Ja iekšējā kameras atmiņa buferēšanai ir pilna, tiks parādīts “SLOW”
un nepārtrauktas uzņemšanas ātrums samazināsies.
LV
40
Skāriena funkcijas lietošana
Touch Operation
Iestata, vai aktivizēt monitora skārienfunkciju.
Skārienfunkcija, uzņemot ar monitoru, tiek dēvēta par “skārienpaneļa
funkciju”, un skārienfunkcija, uzņemot ar skatu meklētāju, tiek dēvēta par
“skārienpaliktņa funkciju”.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  vēlamais iestatījums.
On: aktivizē skārienfunkciju.
LV
Off: deaktivizē skārienfunkciju.
Touch Panel/Pad
Izvēlieties, vai aktivizēt skārienpaneļa funkciju, uzņemot ar monitoru, vai
skārienpaliktņa funkciju, uzņemot ar skatu meklētāju.
MENU 
(Setup)  [Touch Panel/Pad]  vēlamais iestatījums.
Touch Panel+Pad: aktivizē gan skārienpaneļa funkciju, uzņemot ar
monitoru, gan skārienpaliktņa funkciju, uzņemot ar skatu meklētāju.
Touch Panel Only: aktivizē tikai skārienpaneļa funkciju, uzņemot
ar monitoru.
Touch Pad Only: aktivizē tikai skārienpaliktņa funkciju, uzņemot ar
skatu meklētāju.
LV
41
Skāriena fokuss
Izmantojot skārienfunkcijas attēlu un filmu uzņemšanas režīmā,
varat izvēlēties subjektu, uz kuru fokusēties.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Fokusa pozīcijas norādīšana attēlu uzņemšanas režīmā
Varat iestatīt fokusu vēlamajā pozīcijā, pieskaroties monitoram.
Atlasiet [Focus Area], nevis [Flexible Spot] vai
[Expand Flexible Spot].
MENU 
(Kameras iestatījumi 1) 
[Center Lock-on AF]  [Off].
Pieskarieties monitoram.
••Uzņemot ar monitoru, pieskarieties subjektam, lai fokusētu.
••Uzņemot ar skatu meklētāju, varat pārvietot fokusa pozīciju, pieskaroties
ar pirkstu pie monitora un velkot, kamēr skatāties skatu meklētājā.
••Nospiežot aizvara pogu līdz pusei, kamera tiek fokusēta fokusēšanas
rāmī. Nospiediet aizslēga pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlus.
••Lai atceltu fokusēšanu ar skārienfunkciju, pieskarieties pie
vai nospiediet vadības ritenīša centrā, ja uzņemat ar monitoru,
un nospiediet vadības ritenīša centrā, ja uzņemat ar skatu meklētāju.
LV
42
Fokusa pozīcijas norādīšana filmu ierakstīšanas režīmā
(punkta fokuss)
Kameras fokuss tiks fiksēts subjektam, kuram pieskarsities. Punkta fokuss
nav pieejams, ja uzņemat ar skatu meklētāju.
Atlasiet [Focus Area], nevis [Flexible Spot] vai
[Expand Flexible Spot].
MENU 
(Kameras iestatījumi 1) 
[Center Lock-on AF]  [Off].
Pirms ierakstīšanas vai ierakstīšanas laikā pieskarieties
fokusējamam subjektam.
••Pieskaroties subjektam, fokusa režīms īslaicīgi tiek pārslēgts uz manuālo LV
fokusu un fokusu var pielāgot, izmantojot fokusēšanas gredzenu.
vai nospiediet vadības
••Lai atceltu punkta fokusu, pieskarieties
ritenīša vidusdaļu.
Padoms
••Papildu skāriena fokusa funkcijai pieejamas arī šādas skārienfunkcijas.
––Ja [Focus Area] iestatīts uz [Flexible Spot] vai [Expand Flexible Spot],
fokusēšanas rāmi var pārvietot, izmantojot skārienfunkcijas.
––Ja [Focus Mode] iestatīts uz [Manual Focus], var izmantot fokusa
palielinājumu, divreiz pieskaroties monitoram.
Piezīme
••Skāriena fokusa funkcija nav pieejama šādos gadījumos.
––Ja [Focus Mode] iestatīts uz [Manual Focus]
––Ja tiek izmantota digitālā tālummaiņa
––Ja izmanto LA-EA2 vai LA-EA4
––Ja izmanto LA-EA1 vai LA-EA3 un uzņemšanas režīms iestatīts uz [Movie]
LV
43
Fotoattēlu izmēru/kvalitātes izvēle
JPEG Image Size
Jo lielāki ir attēla izmēri, jo vairāk detaļu tiek atveidots, drukājot attēlu uz
lielformāta papīra. Jo mazāki ir attēlu izmēri, jo vairāk attēlu var ierakstīt.
MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [
vēlamais iestatījums.
JPEG Image Size] 
Ja [
Aspect Ratio] ir iestatīts uz
vērtību 3:2
Ja [
Aspect Ratio] ir iestatīts uz
vērtību 16:9
L: 42M
7952×5304 pikseļi
L: 36M
7952×4472 pikseļi
M: 18M
5168×3448 pikseļi
M: 15M
5168×2912 pikseļi
S: 11M
3984×2656 pikseļi
S: 8.9M
3984×2240 pikseļi
Ja ierakstāt ar APS-C ekvivalentu lielumu
Ja [
Aspect Ratio] ir iestatīts uz
vērtību 3:2
Ja [
Aspect Ratio] ir iestatīts uz
vērtību 16:9
L: 18M
5168×3448 pikseļi
L: 15M
5168×2912 pikseļi
M: 11M
3984×2656 pikseļi
M: 8.9M
3984×2240 pikseļi
S: 4.5M
2592×1728 pikseļi
S: 3.8M
2592×1456 pikseļi
Piezīme
••Ja [
File Format] iestatīts uz [RAW] vai [RAW & JPEG], attēla izmērs RAW
attēliem atbilst “L.”.
LV
44
JPEG Quality
Izvēlas JPEG attēla kvalitāti, ja [
[RAW & JPEG] vai [JPEG].
File Format] ir iestatīta vērtība
MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [
vēlamais iestatījums.
JPEG Quality] 
Extra fine/Fine/Standard: tā kā saspiešanas koeficients pieaug no
[Extra fine] līdz [Fine], un līdz [Standard], faila lielums samazinās tādā
pašā secībā. Tādējādi vienā atmiņas kartē iespējams ierakstīt lielāku
failu skaitu, taču attēla kvalitāte ir zemāka.
LV
File Format
Iestata attēlu failu formātu.
MENU 
(Kameras iestatījumi 1)  [
vēlamais iestatījums.
File Format] 
RAW: Šim failu formātam digitālā apstrāde netiek veikta. Atlasiet šo
formātu, lai apstrādātu attēlus datorā profesionālām vajadzībām.
RAW & JPEG: Vienlaikus tiek izveidots RAW attēls un JPEG. Tas ir ērti,
ja nepieciešami divi attēlu faili — JPEG fails apskatei un RAW fails
rediģēšanai.
JPEG: attēls tiek ierakstīts JPEG formātā.
LV
45
Filmēšana
Filmu ierakstīšanas iestatījumu maiņa
File Format
Atlasa filmu failu formātu.
MENU 
(Kameras iestatījumi 2)  [
vēlamais iestatījums.
File Format
File Format] 
Raksturlielumi
XAVC S 4K
Ieraksta filmas 4K izšķirtspējā
(3840×2160).
XAVC S HD
Ieraksta filmas skaidrākā kvalitātē Varat saglabāt filmas
nekā AVCHD, izmantojot lielāku
datorā, izmantojot
datu daudzumu.
programmatūru
PlayMemories Home.
AVCHD
Formātam AVCHD ir laba saderība Varat saglabāt filmas
ar atmiņas ierīcēm (kas nav datori). datorā vai izveidot
disku, kas atbalsta šo
formātu, izmantojot
programmatūru
PlayMemories Home.
Varat saglabāt filmas
datorā, izmantojot
programmatūru
PlayMemories Home.
Detalizētu informāciju par atmiņas kartēm, kuras var izmantot ar šiem
formātiem, skatiet 82. lpp.
LV
46
Piezīme
••Maksimālais filmas faila lielums ir aptuveni 2 GB, ja [ File Format] ir iestatīts
uz [AVCHD]. Ja ierakstīšanas laikā filmas fails sasniedz aptuveni 2 GB lielumu,
automātiski tiek izveidots jauns filmas fails.
••Attēli nebūs redzami kameras monitorā, ja ierakstīsit filmas laikā, kad kamera
būs savienota ar HDMI ierīci un [ File Format] iestatīts uz [XAVC S 4K].
Shooting], kad iestatījumam
••Ierakstot XAVC S 4K filmas ar [
[APS-C/Super 35 mm] ir iestatīta vērtība [Auto], skata leņķis ir ekvivalents apt.
1,5 reizes palielinātam fokusa garumam, kas norādīts uz objektīva.
Record Setting
Izvēlas filmas uzņemšanas ātrumu un bitu ātrumu.
MENU 
(Kameras iestatījumi 2)  [
vēlamais iestatījums.
LV
Record Setting] 
•• Jo augstāks bitu ātrums, jo augstāka ir attēla kvalitāte.
•• Lai skatītu aptuvenos aprēķinus par maksimālo ierakstāmās filmas
ilgumu ar katru ierakstīšanas iestatījumu, atveriet 85. lpp.
Ja iestatījumam [
Record Setting
File Format] ir norādīta vērtība [XAVC S 4K]
Bitu ātrums
Apraksts
30p 100M/25p 100M
Aptuveni 100 Mb/s
Ieraksta filmas izšķirtspējā
3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Aptuveni 60 Mb/s
Ieraksta filmas izšķirtspējā
3840×2160 (30p/25p).
24p 100M*
Aptuveni 100 Mb/s
Ieraksta filmas izšķirtspējā
3840×2160 (24p).
24p 60M*
Aptuveni 60 Mb/s
Ieraksta filmas izšķirtspējā
3840×2160 (24p).
* Tikai tad, ja [NTSC/PAL Selector] iestatīts uz NTSC
LV
47
Ja iestatījumam [
Record Setting
File Format] ir norādīta vērtība [XAVC S HD]
Bitu ātrums
Apraksts
60p 50M/50p 50M
Aptuveni 50 Mb/s Ieraksta filmas izšķirtspējā
1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Aptuveni 25 Mb/s Ieraksta filmas izšķirtspējā
1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Aptuveni 50 Mb/s Ieraksta filmas izšķirtspējā
1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Aptuveni 16 Mb/s
24p 50M*
Aptuveni 50 Mb/s Ieraksta filmas izšķirtspējā
1920×1080 (24p).
Ieraksta filmas izšķirtspējā
1920×1080 (30p/25p).
120p 100M/100p 100M Aptuveni 100 Mb/s Ieraksta liela ātruma filmas
izšķirtspējā 1920×1080 (120p/100p).
Varat ierakstīt filmas ar ātrumu
120 k/s vai 100 k/s.
••Varat izveidot vienmērīgi plūstosās
palēninātas filmas, izmantojot
saderīgas rediģēšanas ierīces.
120p 60M/100p 60M
Aptuveni 60 Mb/s Ieraksta liela ātruma filmas
izšķirtspējā 1920×1080 (120p/100p).
Varat ierakstīt filmas ar ātrumu
120 k/s vai 100 k/s.
••Varat izveidot vienmērīgi plūstošas
palēninātas filmas, izmantojot
saderīgas rediģēšanas ierīces.
* Tikai tad, ja [NTSC/PAL Selector] iestatīts uz NTSC
Ja iestatījumam [
Record Setting
LV
48
File Format] ir norādīta vērtība [AVCHD]
Bitu ātrums
Apraksts
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
24 Mb/s
maksimāli
Ieraksta filmas izšķirtspējā
1920×1080 (60i/50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Apt. 17 Mb/s
vidēji
Ieraksta filmas izšķirtspējā
1920×1080 (60i/50i).
Piezīme
••Lai izveidotu AVCHD ieraksta disku no filmām, kas tika ierakstītas ar
[60i 24M (FX)]/[50i 24M (FX)] iestatītu kā [ Record Setting], nepieciešams
ilgs laiks, jo tiek konvertēta filmu attēla kvalitāte. Ja vēlaties saglabāt filmas
bez konvertēšanas, izmantojiet Blu-ray disku.
••[120p]/[100p] nevar atlasīt šiem iestatījumiem.
––[Intelligent Auto]
LV
LV
49
Tīkla funkciju lietošana
Wi-Fi/viena skāriena (NFC)/
Bluetooth funkciju izmantošana
Izmantojot kameras Wi-Fi, NFC viena skāriena un Bluetooth funkcijas,
iespējams veikt šādas darbības.
•• Attēlu saglabāšana datorā
•• Attēlu pārsūtīšana no kameras uz viedtālruni
•• Viedtālruņa izmantošana kameras tālvadībai
•• Fotoattēlu skatīšana televizorā
•• Atrašanās vietas informācijas ierakstīšana attēlos no viedtālruņa
•• Attēlu pārsūtīšana uz FTP serveri
Detalizētu informāciju skatiet “Palīdzības norādījumi” (2. lpp.).
PlayMemories Mobile instalēšana
Programma PlayMemories Mobile ir nepieciešama, lai pievienotu kameru
un viedtālruni. Ja programma PlayMemories Mobile jau ir instalēta jūsu
viedtālrunī, noteikti atjauniniet to uz pēdējo versiju.
Detalizētu informāciju par programmu PlayMemories Mobile skatiet
atbalsta lapā (http://www.sony.net/pmm/).
LV
50
Piezīme
••Lai izmantotu kameras NFC viena skāriena funkciju, nepieciešams Android
viedtālrunis vai planšetdators ar iespējotu NFC.
••Šajā rokasgrāmatā aprakstītās Wi-Fi funkcijas dažos viedtālruņos vai
planšetdatoros var nedarboties.
••Šīs kameras Wi-Fi funkcijas nav pieejamas, ja izveidots savienojums ar
publisku bezvadu LAN.
••Darbības paņēmieni un ekrānu rādījumi nākamo versiju atjauninājumos var
tikt mainīti bez brīdinājuma.
Atrašanās vietas informācijas ierakstīšana uzņemtajos attēlos
Izmantojot PlayMemories Mobile, var iegūt atrašanās vietas informāciju
no pievienota viedtālruņa (ar Bluetooth sakariem) un ierakstīt to
uzņemtajos attēlos.
LV
Attēlu pārsūtīšana uz FTP serveri
Varat izmantot kameras Wi-Fi funkciju, lai pārsūtītu attēlus uz FTP serveri.
Detalizētu informāciju skatiet FTP palīdzības ceļvedī.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Nepieciešamas pamatzināšanas par FTP serveriem.
LV
51
Kameras savienošana ar bezvadu
piekļuves punktu
Savienojiet kameru ar savu bezvadu piekļuves punktu. Pirms sākat veikt
šīs darbības, pārliecinieties, vai jums ir zināms bezvadu piekļuves punkta
SSID (piekļuves punkta nosaukums) un parole.
1 MENU 
(Tīkls)  [Wi-Fi Settings]  [Access Point Set.].
2 Izmantojiet vadības ritenīti, lai atlasītu piekļuves punktu,
ar kuru vēlaties veidot savienojumu. Nospiediet vadības
ritenīša vidusdaļu un ievadiet bezvadu piekļuves punkta paroli,
pēc tam atlasiet [OK].
Piezīme
••Ja savienojums netiek izveidots, sk. bezvadu piekļuves punkta lietošanas
instrukcijas vai sazinieties ar piekļuves punkta administratoru.
Lai attēlus saglabātu datorā, instalējiet PlayMemories Home savā datorā.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
LV
52
Datora lietošana
Kameras savienošana ar datoru
Savienošana ar datoru
1 Ievietojiet kamerā pietiekami uzlādētu bateriju komplektu.
2 Ieslēdziet kameru un datoru.
3 Pārbaudiet, vai opcija [USB Connection] sadaļā
(Setup)
LV
ir iestatīta uz [Mass Storage].
4Savienojiet kameru ar datoru,
izmantojot USB kabeli .
•• Ja pirmoreiz savienojat kameru
ar datoru, datorā automātiski var
tikt palaists kameras atpazīšanas
process. Uzgaidiet, līdz process
tiek pabeigts.
•• Ja savienojat kameru ar datoru,
izmantojot USB kabeli un
[USB Power Supply] ir iestatīts uz
[On], barošanu nodrošina dators.
(Noklusējuma iestatījums: [On])
•• Izmantojiet USB Type-C kabeli
(ietilpst komplektācijā) vai USB
standarta kabeli.
•• Izmantojiet ar USB 3.1 saderīgu
datoru un USB Type-C kabeli
(ietilpst komplektācijā) lielāka
ātruma savienojumiem.
Uz USB ligzdu
Uz USB Type-C
kontaktligzdu
USB kabelis
LV
53
Kameras atvienošana no datora
Izpildiet tālāk aprakstīto 1. un 2. darbību, pirms veicat šādas darbības:
•• USB kabeļa atvienošana.
•• Atmiņas kartes izņemšana
•• Izstrādājuma izslēgšana
1 Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz
(Droša aparatūras noņemšana un datu nesēja izstumšana).
2 Noklikšķiniet uz parādītā ziņojuma.
Piezīme
••Mac datoros velciet un nometiet atmiņas kartes ikonu vai diska ikonu uz
atkritnes ikonas. Kamera tiks atvienota no datora.
••Datoros, kuros darbojas sistēma Windows 7/Windows 8, atvienošanas ikona
var nebūt redzama. Šādā gadījumā varat izlaist iepriekš aprakstītās darbības.
••Neizvelciet USB kabeli no kameras, kamēr deg piekļuves lampiņa. Var tikt
bojāti dati.
LV
54
Ievads par datora programmatūru
Mēs piedāvājam tālāk aprakstīto datora programmatūru, lai uzlabotu
fotoattēlu/filmu skatīšanas ērtības. Piekļūstiet kādam no tālāk norādītajiem
vietrāžiem URL, izmantojot savu interneta pārlūku, un pēc tam
lejupielādējiet programmatūru, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
Ja kāda no šīm programmatūrām jau ir instalēta datorā, pirms lietošanas
atjauniniet to uz aktuālāko versiju.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
LV
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Varat pārbaudīt programmatūrai ieteicamo darbības vidi, apmeklējot norādīto URL:
http://www.sony.net/pcenv/
Attēlveidošanas programmatūra (PlayMemories Home)
PlayMemories Home ļauj datorā importēt un skatīt vai izmantot
fotoattēlus un filmas.
Lai datorā importētu XAVC S filmas vai AVCHD filmas, jāinstalē programma
PlayMemories Home.
Varat tiešā veidā piekļūt lejupielādes tīmekļa vietnei, apmeklējot šādu URL:
http://www.sony.net/pm/
•• Savienojot kameru ar datoru, programmai PlayMemories Home var tikt
pievienotas jaunas funkcijas. Ir ieteicams kameru savienot ar datoru arī
tad, ja programma PlayMemories Home jau ir instalēta datorā.
LV
55
RAW apstrāde/kameras tālvadības programmatūra
•• Var uzlabot un rediģēt RAW attēlus, izmantojot dažādas pielāgošanas
funkcijas, piemēram, toņu līknes un asuma regulēšanu.
•• Izmantojot programmatūru, varat mainīt kameras iestatījumus vai
atbrīvot aizslēgu no datora, kas pievienots ar USB kabeli.
Lai vadītu kameru, izmantojot programmatūru, vispirms izvēlieties
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], pēc tam
MENU 
pievienojiet kameru pie datora, izmantojot USB kabeli.
LV
56
MENU elementi/ikonu saraksts
MENU elementu lietošana
Varat mainīt iestatījumus, kas saistīti ar visiem kameras izmantošanas
mērķiem, tostarp uzņemšanu, atskaņošanu un darbības veidu.
Kameras funkcijām var piekļūt arī izvēlnē MENU.
1 Nospiediet pogu MENU,
lai atvērtu izvēlnes ekrānu.
MENU poga
LV
2 Atlasiet pielāgojamo iestatījumu ar vadības ritenīša augšdaļas/
apakšdaļas/kreiso/labo pusi vai pagriežot vadības ritenīti un
pēc tam nospiediet vadības ritenīša vidusdaļu.
Ekrāna augšdaļā izvēlieties
ikonu un nospiediet uz
vadības ritenīša kreisās/
labās malas, lai pārvietotos
uz citu MENU elementu.
Nospiediet pogu MENU,
lai pārietu atpakaļ uz
iepriekšējo ekrānu.
3 Atlasiet vēlamo iestatījuma vērtību un nospiediet centrā,
lai apstiprinātu atlasi.
LV
57
MENU elementu saraksts
Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru MENU elementu, skatiet pēdējo
kolonnu atsauču lapā vai palīdzības norādījumus.
(Kameras iestatījumi 1)
Sarkanā cilne
Quality/Image Size
File Format
Iestata attēlu failu formātu.
([RAW] / [JPEG] utt.)
45
RAW File Type
Atlasa RAW attēlu faila tipu.
Palīdzības
norādījumi
JPEG Quality
Atlasa JPEG attēla kvalitāti iestatījumam
[RAW & JPEG] vai [JPEG] sadaļā
[‌ File Format].
45
JPEG Image Size
Atlasa fotoattēlu izmērus.
(L / M / S)
44
Aspect Ratio
Atlasa fotoattēlu proporcijas.
Palīdzības
norādījumi
Iestata, vai ierakstīt attēlus formātam
APS-C atbilstošos izmēros un ierakstīt
filmas formātam Super 35 mm
atbilstošos izmēros.
Palīdzības
norādījumi
Long Exposure NR
Iestata trokšņu samazināšanas apstrādi
kadriem, kuru aizslēga ātrums ir
1 sekunde vai lēnāks.
Palīdzības
norādījumi
High ISO NR
Iestata trokšņu samazināšanas apstrādi
attēliem, kuriem izmantots augsts
gaismjutīgums.
Palīdzības
norādījumi
Krāstelpa
Maina krāstelpu (atveidojamo krāsu
diapazonu).
Palīdzības
norādījumi
Atlasa objektīva kompensācijas veidu.
Palīdzības
norādījumi
APS-C/Super 35 mm
Lens Comp.
LV
58
Shoot Mode/Drive
Drive Mode
Iestata uzņemšanas režīmu, piemēram,
nepārtraukto fotografēšanu.
([Self-timer] / [Cont. Bracket] utt.)
39,
Palīdzības
norādījumi
Bracket Settings
Iestata uzņemšanu ar iekšējo taimeri
kadru dublēšanas režīmā, vai secību, kādā
attēli jāuzņem ekspozīcijas vai baltās
krāsas līdzsvara kadru dublēšanas režīmā.
Palīdzības
norādījumi
/
Recall
Izsauc iestatījumus, kas iepriekš
reģistrēti, izmantojot opciju
/
Memory].
[
Palīdzības
norādījumi
/
Memory
Reģistrē vēlamos režīmus un kameras
iestatījumus.
Palīdzības
norādījumi
Izvēlas atmiņas kartes slotu, no kura
iestatījumi tiek izsaukti vai kurā tiek
reģistrēti iestatījumi no M1 līdz M4.
Palīdzības
norādījumi
Piešķir pielāgojamam taustiņam funkcijas,
kurām var piekļūt uzņemšanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Select Media
Reg Cust Shoot Set
LV
AF
Focus Mode
Atlasa fokusēšanas režīmu.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] utt.)
Priority Set in AF-S
Iestata aizslēga nolaišanas laiku,
ja, uzņemot nekustīgu objektu,
iestatījumam [Focus Mode] ir norādīta
vērtība [Single-shot AF], [DMF] vai
[Automatic AF].
Palīdzības
norādījumi
Priority Set in AF-C
Iestata aizslēga nolaišanas laiku, ja,
uzņemot kustīgu objektu, iestatījumam
[Focus Mode] ir iestatīta vērtība
[Continuous AF] vai [Automatic AF].
Palīdzības
norādījumi
Focus Area
Atlasa fokusēšanas apgabalu.
([Wide] / [Flexible Spot] utt.)
Focus Settings
Ļauj fokusēt, izmantojot priekšējo
grozāmpogu, aizmugures grozāmpogu
vai vadības ritenīti.
Palīdzības
norādījumi
Iestata, vai pielāgot [Focus Area]
un fokusēšanas rāmja pozīciju atkarībā
no kameras novietojuma
(horizontāla vai vertikāla).
Palīdzības
norādījumi
Swt. V/H AF Area
32
34
LV
59
Iestata AF apgaismojumu, kas palīdz
fokusēt nepietiekama apgaismojuma
apstākļos.
Palīdzības
norādījumi
Center Lock-on AF
Iestata funkciju, kas izseko subjektu
un turpina fokusēšanu laikā, kad
uzņemšanas ekrānā ir nospiesta vadības
ritenīša centrālā poga.
Palīdzības
norādījumi
Set. Face Prty in AF
Iestata, vai kamera tiek fokusēta,
pamatojoties uz noteiktajām sejām.
Palīdzības
norādījumi
AF Track Sens
Iestata AF izsekošanas jutīgumu
fotografēšanas režīmā.
Palīdzības
norādījumi
AF System
Iestata autofokusa veidu, kad pievienots
LA-EA1/LA-EA3 stiprinājuma adapteris
(jāiegādājas atsevišķi).
Palīdzības
norādījumi
AF w/ shutter
Iestata, vai jāveic automātiskā
fokusēšana, kad aizslēga poga tiek
nospiesta līdz pusei. Tas ir noderīgi,
ja vēlaties atsevišķi regulēt fokusu un
ekspozīciju.
Palīdzības
norādījumi
Pre-AF
Iestata, vai jāveic automātiskā
fokusēšana, pirms aizslēga poga tiek
nospiesta līdz pusei.
Palīdzības
norādījumi
Eye-Start AF
Iestata, vai izmantot autofokusu laikā,
kad skatāties skatu meklētājā, ja ir
pievienots /LA-EA2/LA-EA4 stiprinājuma
adapteris (jāiegādājas atsevišķi).
Palīdzības
norādījumi
AF Area Regist.
Iestata, vai, uzņemot attēlus, pārvietot
fokusēšanas rāmi uz iepriekš piešķirtu
pozīciju.
Palīdzības
norādījumi
Del. Reg. AF Area
Dzēš fokusēšanas rāmja pozīcijas
informāciju, kas tika reģistrēta,
izmantojot [ AF Area Regist.].
Palīdzības
norādījumi
AF Area Auto Clear
Iestata, vai fokusa apgabals tiek rādīts
visu laiku vai tas automātiski pazūd īsi
pēc fokusēšanas.
Palīdzības
norādījumi
Disp. cont. AF area
Iestata, vai režīmā [Continuous AF]
jārāda fokusa apgabals.
Palīdzības
norādījumi
Phase Detect. Area
Iestata fāzu noteikšanas AF apgabalu.
Palīdzības
norādījumi
AF Illuminator
LV
60
Precīzi pielāgo autofokusa pozīciju, ja
izmantojat stiprinājuma adapteri LA-EA2
vai LA-EA4 (jāiegādājas atsevišķi).
Palīdzības
norādījumi
Exposure Comp.
Kompensē visa attēla spilgtumu.
Palīdzības
norādījumi
Reset EV Comp.
Iestata, vai uzturēt ekspozīcijas
vērtību, kas iestatīta, izmantojot
[Exposure Comp.], ja izslēdzat barošanu,
kad ekspozīcijas kompensācijas
grozāmpoga ir iestatīta uz 0.
Palīdzības
norādījumi
ISO
Iestata ISO jutīgumu.
([ISO AUTO] utt.)
Palīdzības
norādījumi
ISO AUTO Min. SS
Iestata lēnāko aizslēga ātrumu, pie
kura ISO jutīgums sāk mainīties režīmā
[ISO AUTO].
Palīdzības
norādījumi
Metering Mode
Izvēlas spilgtuma mērīšanas paņēmienu.
([Multi] / [Spot] utt.)
Palīdzības
norādījumi
Face Prty in Mlti Mtr
Iestata, vai kamera izmēra spilgtumu,
pamatojoties uz noteiktajām sejām,
ja iestatījumam [Metering Mode]
ir vērtība [Multi].
Palīdzības
norādījumi
Spot Metering Point
Iestata, vai saskaņot punkta mērīšanas
punktu ar fokusēšanas apgabalu, kad
[Focus Area] ir iestatīts uz [Flexible Spot]
vai [Expand Flexible Spot].
Palīdzības
norādījumi
Exposure step
Atlasa soļa lielumu aizslēga
ātruma, diafragmas un ekspozīcijas
kompensācijas vērtību iestatīšanai.
Palīdzības
norādījumi
Iestata, vai ekspozīcija jāfiksē brīdī, kad
līdz pusei nospiežat aizslēga pogu. Tas
ir noderīgi, ja vēlaties atsevišķi regulēt
fokusu un ekspozīciju.
Palīdzības
norādījumi
Regulē pareizas ekspozīcijas standartu
katram mērīšanas režīmam.
Palīdzības
norādījumi
AF Micro Adj.
Exposure
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
LV
LV
61
Zibspuldze
Flash Mode
Norāda zibspuldzes iestatījumus.
Palīdzības
norādījumi
Flash Comp.
Pielāgo zibspuldzes zibšņa jaudu.
Palīdzības
norādījumi
Exp. comp. set
Iestata, vai zibspuldzes kompensācijai
jāattēlo ekspozīcijas kompensācijas
vērtība.
Palīdzības
norādījumi
Wireless Flash
Iestata, vai uzņemt ar bezvadu
zibspuldzi.
Palīdzības
norādījumi
Red Eye Reduction
Samazina sarkano acu efektu zibspuldzes
lietošanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Color/WB/Img. Processing
LV
62
White Balance
Koriģē apkārtējās gaismas tonējošo
efektu, lai baltiem priekšmetiem būtu
balts tonis.
([Auto] / [Daylight] utt.)
Palīdzības
norādījumi
Priority Set in AWB
Atlasa, kuram tonim jāpiešķir prioritāte,
kad notiek uzņemšana apgaismojuma
apstākļos, piemēram, kvēlspuldžu
apgaismojumā, ja [White Balance]
ir iestatīts uz [Auto].
Palīdzības
norādījumi
DRO/Auto HDR
Sadalot attēlu mazos laukumos,
analizē objekta un fona gaismu un ēnu
kontrastu, lai pēc tam izveidotu attēlu ar
optimālu spilgtumu un gradāciju.
Palīdzības
norādījumi
Creative Style
Atlasa vajadzīgo attēla apstrādes veidu.
Varat arī pielāgot kontrastu,
piesātinājumu un asumu.
([Vivid] / [Portrait] utt.)
Palīdzības
norādījumi
Picture Effect
Uzņem attēlus ar tekstūru, kas unikāla
atlasītajam efektam.
([Toy Camera] / [Rich-tone Mono.] utt.)
Palīdzības
norādījumi
Picture Profile
Maina tādus iestatījumus kā krāsa un
tonis attēlu ierakstīšanas laikā.
*Šī funkcija ir paredzēta zinošiem filmu
veidotājiem.
Palīdzības
norādījumi
Focus Assist
Focus Magnifier
Palielina attēlu pirms fotografēšanas,
lai jūs varētu pārbaudīt fokusu.
Palīdzības
norādījumi
Focus Magnif. Time
Iestata, cik ilgi attēls jārāda
palielinātā veidā.
Palīdzības
norādījumi
Initial Focus Mag.
Iestata sākotnējo palielinājumu
mērogu, kad tiek izmantota iespēja
[Focus Magnifier].
Palīdzības
norādījumi
AF in Focus Mag.
Iestata, vai izmantot autofokusu, ja tiek
rādīts palielināts attēls. Palielināta attēla
rādīšanas laikā varat precīzāk fokusēt,
nekā to ļauj darīt elastīgais fokusēšanas
punkts.
Palīdzības
norādījumi
MF Assist
Parāda palielinātu attēlu manuālās
fokusēšanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Iestata pieauguma funkciju, kas palielina
ārpus fokusa esošo zonu kontūru, veicot
manuālo fokusēšanu.
Palīdzības
norādījumi
Nosaka mākslīgu gaismas avotu,
piemēram, fluorescējošo spuldžu,
mirgošanu un izvēlas attēlu uzņemšanai
momentus, kad mirgošanai ir vismazākā
ietekme.
Palīdzības
norādījumi
Face Registration
Reģistrē vai maina personu, kam
fokusējot jāpiešķir prioritāte.
Palīdzības
norādījumi
Regist. Faces Priority
Nosaka reģistrēto seju ar augstāko
prioritāti, izmantojot [Face Registration].
Palīdzības
norādījumi
Peaking Setting
LV
Shoot Assist
Anti-flicker Shoot.
LV
63
(Kameras iestatījumi 2)
Purpursārtā cilne
Movie
Exposure Mode
Iestata ekspozīcijas režīmu filmu
uzņemšanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Exposure Mode
Iestata ekspozīcijas režīmu, uzņemot
lēnas kustības/ātras kustības filmas.
Palīdzības
norādījumi
File Format
Atlasa filmu failu formātu.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] utt.)
46
Record Setting
Atlasa filmas uzņemšanas ātrumu
un bitu ātrumu.
47
S&Q Settings
Maina palēninātās un paātrinātās
kustības filmēšanas iestatījumus.
Palīdzības
norādījumi
Vienlaikus ieraksta zema bitu ātruma
starpniekfailus, kad ierakstāt XAVC S
filmas.
Palīdzības
norādījumi
AF drive speed
Pārslēdz fokusēšanas ātrumu,
ja izmantojat autofokusu
filmēšanas režīmā.
Palīdzības
norādījumi
AF Track Sens
Iestata AF izsekošanas jutīgumu
filmēšanas režīmā.
Palīdzības
norādījumi
Auto Slow Shut.
Iestata funkciju, kas filmēšanas režīmā
automātiski pielāgo slēdža ātrumu
atbilstoši vides spilgtumam.
Palīdzības
norādījumi
Audio Recording
Iestata, vai filmējot jāieraksta audio.
Palīdzības
norādījumi
Audio Rec Level
Regulē audio ierakstīšanas līmeni
filmēšanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Audio Level Display
Iestata, vai jārāda audio līmenis.
Palīdzības
norādījumi
Audio Out Timing
Iestata audio izvades laiku, kad notiek
filmas ierakstīšana.
Palīdzības
norādījumi
Wind Noise Reduct.
Samazina vēja troksni filmēšanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Iestata, vai filmēšanas laikā monitorā
jārāda marķieri.
Palīdzības
norādījumi
Proxy Recording
Marker Display
LV
64
Iestata, kuri marķieri jārāda monitorā
filmēšanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Video Light Mode
Norāda apgaismojuma
iestatījumu HVL-LBPC LED gaismai
((jāiegādājas atsevišķi)).
Palīdzības
norādījumi
Movie w/ shutter
Ieraksta filmas, izmantojot aizvara pogu.
Palīdzības
norādījumi
Uzņem attēlus bez aizslēga skaņas.
Palīdzības
norādījumi
e-Front Curtain Shut.
Iestata, vai jāizmanto elektroniskā
priekšējā aizvara aizslēga funkcija.
Palīdzības
norādījumi
Release w/o Lens
Iestata, vai var nolaist aizslēgu, ja nav
pievienots objektīvs.
Palīdzības
norādījumi
Release w/o Card
Iestata, vai var nolaist aizslēgu, ja nav
ievietota atmiņas karte.
Palīdzības
norādījumi
SteadyShot
Iestata, vai uzņemšanai aktivizēt funkciju
SteadyShot.
Palīdzības
norādījumi
SteadyShot Settings
Norāda SteadyShot iestatījumus.
Palīdzības
norādījumi
Zoom
Iestata tālummaiņas diapazonu no
optiskās tālummaiņas atšķirīgām
tālummaiņas funkcijām.
Palīdzības
norādījumi
Zoom Setting
Iestata, vai tālummaiņas laikā jāizmanto
skaidra attēla tālummaiņa un digitālā
tālummaiņa.
Palīdzības
norādījumi
Zoom Ring Rotate
Piešķir tuvināšanu/tālināšanu
tālummaiņas objektīva grozīšanas
virzienam. Šī funkcija ir pieejama tikai
ar objektīviem, kuriem ir piedziņa un
saderība ar šo funkciju.
Palīdzības
norādījumi
Iestata, kāda veida informācija jārāda
monitorā vai skatu meklētājā, kad tiek
nospiesta poga DISP.
Palīdzības
norādījumi
Marker Settings
Shutter/SteadyShot
Silent Shooting
LV
Zoom
Display/Auto Review
DISP Button
LV
65
Iestata, kā jāveic rādījuma pārslēgšana
starp elektronisko skatu meklētāju un
ekrānu.
Palīdzības
norādījumi
Iestata skatu meklētāja kadru nomaiņas
ātrumu fotografēšanas laikā.
Palīdzības
norādījumi
Zebra Setting
Iestata attēlotās svītras, lai regulētu
spilgtumu.
Palīdzības
norādījumi
Grid Line
Parāda režģa līnijas, lai pielāgotu attēla
kompozīciju.
Palīdzības
norādījumi
Exposure Set. Guide
Iestata, vai jārāda palīdzība, kad
uzņemšanas ekrānā tiek mainīti
ekspozīcijas iestatījumi.
Palīdzības
norādījumi
Live View Display
Iestata, vai ekrānā jārāda tādi iestatījumi
kā ekspozīcijas kompensācija.
Palīdzības
norādījumi
Cont. Shoot. Length
Iestata, vai parādīt nepārtrauktas
uzņemšanas vienā uzņemšanas ātrumā
atlikušā laika indikatoru.
40
Auto Review
Iestata automātisko apskati, lai pēc
fotografēšanas tiktu parādīts
uzņemtais attēls.
Palīdzības
norādījumi
Custom Key
Piešķir funkcijas dažādiem taustiņiem,
lai, spiežot šos taustiņus fotografēšanas
laikā, varētu ātrāk veikt dažādas
darbības.
Palīdzības
norādījumi
Custom Key
Piešķir funkcijas dažādiem taustiņiem,
lai, spiežot šos taustiņus filmēšanas laikā,
varētu ātrāk veikt dažādas darbības.
Palīdzības
norādījumi
Custom Key
Piešķir funkcijas taustiņiem, lai, spiežot
šos taustiņus attēlu atskaņošanas laikā,
varētu ātrāk veikt dažādas darbības.
Palīdzības
norādījumi
Function Menu Set.
Pielāgo funkcijas, kas tiek parādītas,
nospiežot pogu Fn (Funkcija).
Palīdzības
norādījumi
Dial Setup
Iestata funkcijas priekšējai un
aizmugures grozāmpogai, ja ir iestatīts
ekspozīcijas režīms M. Grozāmpogas var
izmantot aizslēga ātruma un diafragmas
pielāgošanai.
Palīdzības
norādījumi
FINDER/MONITOR
Finder Frame Rate
Custom Operation
LV
66
Av/Tv Rotate
Iestata priekšējās vai aizmugurējās
grozāmpogas vai vadības ritenīša
virzienu, lai noregulētu diafragmas
vērtību vai aizvara ātrumu.
Palīdzības
norādījumi
Dial Ev Comp
Iestata, vai ekspozīcijas kompensācija
jānorāda ar priekšējo vai aizmugures
grozāmpogu.
Palīdzības
norādījumi
MOVIE Button
Aktivizē vai deaktivizē pogu MOVIE.
Palīdzības
norādījumi
Lock Operation Parts
Iestata, vai uz laiku atspējot navigācijas
taustiņu, vadības ritenīti vai priekšējo
un aizmugurējo grozāmpogu, kad tiek
nospiesta un turēta Fn poga.
Palīdzības
norādījumi
Audio signals
Atlasa, vai kamera pīkst automātiskā
fokusa un iebūvētā taimera darbības
laikā.
Palīdzības
norādījumi
(Tīkls)
LV
Zaļā cilne
Snd to Smrtphn Func
Iestata filmu pārsūtīšanu uz viedtālruni
vai pārsūta attēlus uz viedtālruni.
Palīdzības
norādījumi
Send to Computer
Veido attēlu dublējumkopijas, pārsūtot
tos uz tīklā pievienotu datoru.
Palīdzības
norādījumi
FTP Transfer Func.
Iestata, attēlu pārsūtīšanu, izmantojot
FTP, un to izpilda.
*Nepieciešamas pamatzināšanas par
FTP serveriem.
51
View on TV
Ļauj skatīt attēlus, izmantojot tīklam
pievienotu televizoru.
Palīdzības
norādījumi
Ctrl w/ Smartphone
Iestata nosacījumu kameras savienošanai
ar viedtālruni.
Palīdzības
norādījumi
Airplane Mode
Deaktivizē ierīces bezvadu sakarus,
piemēram, funkciju, Wi-Fi, NFC un
Bluetooth.
Palīdzības
norādījumi
Wi-Fi Settings
Ļauj reģistrēt lietotāja piekļuves
punktu un pārbaudīt vai mainīt Wi-Fi
savienojuma informāciju.
Palīdzības
norādījumi
LV
67
Bluetooth Settings
Kontrolē iestatījumus kameras un
viedtālruņa savienošanai ar Bluetooth
savienojumu.
Palīdzības
norādījumi
Iegūst informāciju par atrašanās vietu no
pārī savienota viedtālruņa un ieraksta to
uzņemtajos attēlos.
Palīdzības
norādījumi
Edit Device Name
Maina ierīces nosaukumu, kas
tiek izmantots Wi-Fi Direct u. tml.
savienojumiem.
Palīdzības
norādījumi
Imp Root Certificate
Importē kamerā saknes sertifikātu.
Palīdzības
norādījumi
Reset Network Set.
Atiestata visas ar tīkliem saistītās opcijas.
Palīdzības
norādījumi
Loc. Info. Link Set.
(Atskaņošana)
LV
68
Zilā cilne
Protect
Aizsargā ierakstītos attēlus pret nejaušu
dzēšanu.
Palīdzības
norādījumi
Rotate
Pagriež attēlu.
Palīdzības
norādījumi
Delete
Dzēš attēlus.
Palīdzības
norādījumi
Rating
Piešķir vērtību ierakstītajām filmām
līdz
.
mērogā no
Palīdzības
norādījumi
Rating Set (Cust Key)
Iestata vērtību (
skaitlis), ko iespējams
izvēlēties, izmantojot pielāgotu
taustiņu, kuram [Rating] ir piešķirts ar
[‌ Custom Key].
Palīdzības
norādījumi
Specify Printing
Atmiņas kartē jau savlaicīgi norāda
fotoattēlus, ko vēlāk izdrukāt.
Palīdzības
norādījumi
Copy
Kopē attēlus no atmiņas kartes, kas
ievietot [Select PB Media] norādītajā
atmiņas kartes slotā, uz atmiņas karti
otrā slotā.
Palīdzības
norādījumi
Photo Capture
Uzņem izvēlēto filmas ainu, lai to
saglabātu kā fotoattēlu.
Palīdzības
norādījumi
Enlarge Image
Palielina atskaņojamos attēlus.
Palīdzības
norādījumi
Enlarge Init. Mag.
Iestata sākotnējo palielināšanas mērogu,
kad tiek atskaņoti palielināti attēli.
Palīdzības
norādījumi
Enlarge Initial Pos.
Iestata sākotnējo palielināšanas
apgabalu, kad tiek atskaņoti
palielināti attēli.
Palīdzības
norādījumi
Slide Show
Atskaņo slaidrādi.
Palīdzības
norādījumi
Select PB Media
Atlasa, kurā slotā ievietotā atmiņas karte
ir jāatskaņo.
Palīdzības
norādījumi
View Mode
Atskaņo attēlu no noteiktā datuma vai
noteiktās fotoattēlu un filmu mapes.
Palīdzības
norādījumi
Image Index
Vienlaikus parāda vairākus attēlus.
Palīdzības
norādījumi
Disp Cont Shoot Grp
Iestata, vai attēlot nepārtraukti uzņemtos
attēlus kā grupu.
Palīdzības
norādījumi
Display Rotation
Iestata atskaņošanas orientāciju vertikāli
uzņemtiem attēliem.
Palīdzības
norādījumi
LV
LV
69
(Setup)
LV
70
Dzeltenā cilne
Monitor Brightness
Regulē ekrāna spilgtumu.
Palīdzības
norādījumi
Viewfinder Bright.
Iestata elektroniskā skatu meklētāja
spilgtumu.
Palīdzības
norādījumi
Finder Color Temp.
Iestata skatu meklētāja krāsu
temperatūru.
Palīdzības
norādījumi
Gamma Disp. Assist
Noregulē ekrānu, lai padarītu
pārraudzību vieglāku, attēlojot S-Log vai
HLG filmu.
Palīdzības
norādījumi
Volume Settings
Iestata filmu atskaņošanas skaļumu.
Palīdzības
norādījumi
Delete confirm.
Iestata, vai dzēšanas apstiprināšanas
ekrānā pēc noklusējuma ir atlasīta opcija
[Delete] vai [Cancel].
Palīdzības
norādījumi
Display Quality
Iestata rādījuma kvalitāti.
*Ja atlasīts iestatījums [High], baterija
tiek iztukšota ātrāk.
*Ja kameras temperatūra ir augsta,
[Display Quality], iespējams, tiks
bloķēts kā [Standard].
Palīdzības
norādījumi
Pwr Save Start Time
Iestata laika intervālu, pēc kura
automātiski jāpārslēdzas uz enerģijas
taupīšanas režīmu.
Palīdzības
norādījumi
Auto Pwr OFF Temp.
Iestata kameras temperatūru, kuru
sasniedzot, kamera uzņemšanas laikā
automātiski izslēdzas. Ja uzņemšanu
veicat, turot kameru rokās, iestatiet
[Standard].
Palīdzības
norādījumi
NTSC/PAL Selector*1
Maina ierīces TV formātu, lai varat filmēt
atšķirīgā filmu formātā.
Palīdzības
norādījumi
Cleaning Mode
Palaiž tīrīšanas režīmu, lai notīrītu
ekrāna sensoru.
Palīdzības
norādījumi
Touch Operation
Iestata, vai aktivizēt monitora
skārienfunkciju.
41
Touch Panel/Pad
Izvēlieties, vai aktivizēt skārienpaneļa
funkciju, uzņemot ar monitoru, vai
skārienpaliktņa funkciju, uzņemot ar
skatu meklētāju.
41
Touch Pad Settings
Noregulē iestatījumus, kas saistīti ar
skārienpaneļa funkciju.
Palīdzības
norādījumi
Demo Mode
Ieslēdz vai izslēdz demonstrācijas filmu
atskaņošanu.
Palīdzības
norādījumi
TC/UB Settings
Iestata laika kodu (TC) un lietotāja bitu (UB).
*Šī funkcija ir paredzēta zinošiem filmu
veidotājiem.
Palīdzības
norādījumi
Remote Ctrl
Iestata, vai jāizmanto infrasarkano staru
tālvadības pults.
Palīdzības
norādījumi
HDMI Settings
Norāda HDMI iestatījumus.
*Attēli nebūs redzami kameras
monitorā, ja ierakstīsit filmas laikā,
kad kamera būs savienota ar HDMI
ierīci un [‌ File Format] iestatīts uz
[XAVC S 4K].
Palīdzības
norādījumi
Iestata, kā ierakstīt un izvadīt 4K filmas,
izmantojot HDMI savienojumu, kad
kamera ir savienota ar ārēju rakstītāju/
atskaņotāju, kas atbalsta 4K.
Palīdzības
norādījumi
USB Connection
Iestata USB savienojuma veidu.
Palīdzības
norādījumi
USB LUN Setting
Paplašina saderību, ierobežojot USB
savienojuma funkcijas. Iestatīts uz [Multi]
normālos apstākļos un [Single] tikai,
ja nevar izveidot savienojumu.
Palīdzības
norādījumi
USB Power Supply
Iestata, vai nodrošināt barošanu ar USB
savienojumu, kad kamera ir savienota
ar datoru vai USB ierīci.
Palīdzības
norādījumi
PC Remote Settings
Vada datora attālās uzņemšanas
iestatījumus.
Palīdzības
norādījumi
4K Output Sel.
Atlasa valodu.
29
Date/Time Setup
Iestata datumu, laiku un vasaras laiku.
29
Area Setting
Iestata izmantošanas vietu.
Language
LV
Palīdzības
norādījumi
LV
71
LV
72
Copyright Info
Iestata autortiesību informāciju attēliem.
Palīdzības
norādījumi
Format
Formatē atmiņas karti.
Palīdzības
norādījumi
File Number
Iestata failu numuru piešķires
paņēmienu.
Palīdzības
norādījumi
Set File Name
Maina pirmās trīs rakstzīmes fotoattēlu
failu nosaukumos.
Palīdzības
norādījumi
Rec. Media Settings
Iestata paņēmienu attēlu ierakstīšanai
divos atmiņas karšu slotos.
Palīdzības
norādījumi
Select REC Folder
Maina fotoattēlu glabāšanai izvēlēto
mapi.
Palīdzības
norādījumi
New Folder
Izveido jaunu mapi fotoattēlu glabāšanai.
Palīdzības
norādījumi
Folder Name
Iestata fotoattēlu mapes formātu.
Palīdzības
norādījumi
Recover Image DB
Atjauno attēlu datu bāzes failu un ļauj
veikt ierakstīšanu un atskaņošanu.
Palīdzības
norādījumi
Display Media Info.
Parāda, cik garu filmu un cik daudz
fotoattēlu var ierakstīt atmiņas kartē.
Palīdzības
norādījumi
Version
Parāda kameras aparātprogrammatūras
versiju.
Palīdzības
norādījumi
Setting Reset
Atjauno iestatījumu noklusējuma
vērtības. Atlasiet [Initialize], lai atjaunotu
visiem iestatījumiem noklusējuma
vērtības.
Palīdzības
norādījumi
(My Menu)
Add Item
Pelēkā cilne
Pievieno vajadzīgos MENU elementus
(My Menu).
Palīdzības
norādījumi
Sort Item
Kārto
(My Menu) pievienotos MENU
elementus.
Palīdzības
norādījumi
Delete Item
Dzēš
(My Menu) pievienotos MENU
elementus.
Palīdzības
norādījumi
Delete Page
Dzēš visus MENU elementus lapā sadaļā
Palīdzības
norādījumi
Delete All
(My Menu).
Dzēš visus
(My Menu) pievienotos
MENU elementus.
Palīdzības
norādījumi
LV
*1 Ja mainīsit šo elementu, jums būs jāformatē atmiņas karte, lai nodrošinātu
saderību ar PAL vai NTSC sistēmu. Tāpat ņemiet vērā, ka sistēmas
PAL televizoros filmas, kas ierakstītas ar sistēmu NTSC, iespējams,
nevarēs atskaņot.
LV
73
Monitorā redzamo ikonu saraksts
Parādītais saturs un tā izvietojums šajos attēlos ir tikai vadlīnijas un var
atšķirties no faktiskā rādījuma.
Ikonas uzņemšanas ekrānā
Monitora režīms
 Uzņemšanas režīms/
ainas atpazīšana
Skatu meklētāja režīms
 Kameras iestatījumi
P P ASM
Uzņemšanas režīms (30)
Reģistra numurs (59)
NO CARD
Atmiņas karte/augšupielādes
statuss (24, 82)
100
Atlikušais attēlu skaits, ko var
ierakstīt (84)
Ainas atpazīšanas ikonas
Rakstīšanas dati / ierakstīšanai
atlikušo attēlu skaits
Fotoattēlu malu attiecība (58)
LV
74
42M 36M 18M 15M 11M 8.9M
4.5M 3.8M
Setting Effect OFF (66)
Fotoattēlu izmēri (44)
RAW
RAW ierakstīšana
(saspiests/nesaspiests) (45)
X.FINE FINE STD
AF Illuminator (60)
Flicker
Konstatēta mirgošana (63)
JPEG Quality (45)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
SteadyShot iesl./izsl., kameras
vibrācijas brīdinājums (65)
Filmu failu formāts (46)
LV
SteadyS. Focal Len./ brīdinājums
par kameras vibrāciju (65)
Filmu ierakstīšanas iestatījums (47)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Filmu kadru nomaiņas
ātrums (47)
Viedā tālummaiņa/
Clear Image Zoom/digitālā
Smart Zoom (65)
—Dators—
Tālvadība no datora (71)
Proxy Recording (64)
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps
4fps
100fps 50fps 25fps 12fps 6fps
3fps 2fps 1fps
Kadru nomaiņas ātrums
palēninātai/paātrinātai
filmēšanai (64)
Bright Monitoring
Silent Shooting (65)
Infrasarkano staru tālvadības pults
Filmām nenotiek audio
ierakstīšana (64)
APS-C/Super 35 mm (58)
Vēja trokšņa samazin. (64)
Notiek zibspuldzes uzlāde
LV
75
Baterija
Ir ieslēgta autortiesību
informācijas rakstīšana (72)
Atlikušais uzlādes līmenis (22)
Gamma Disp. Assist (70)
Atlikušā bateriju/akumulatora
lādiņa brīdinājums
Focus Cancel (42)
Lock-on AF Cancel
USB barošanas avots (71)
Spot Focus
Spot Focus veikšana (43)
 Uzņemšanas iestatījumi
NFC aktīvs (50)
Bluetooth savienojums
ir pieejams / Bluetooth
savienojums nav pieejams (68)
Izveidots savienojums ar
viedtālruni / nav izveidots
savienojums ar viedtālruni
Drive Mode (39)
Flash Mode (62) /
Wireless Flash (62) /
Red Eye Reduction (62)
±0,0
Flash Comp. (62)
Tiek iegūta informācija par
atrašanās vietu / informāciju par
atrašanās vietu nevar iegūt (76)
Focus Mode (32)
Airplane Mode (67)
Focus Area (34)
Pārkaršanas brīdinājums
Metering Mode (61)
Datu bāzes fails pilns/datu bāzes
faila kļūda
LV
76
 Fokusa indikators/ekspozīcijas
iestatījumi
AWB
7500K A5 G5
White Balance (automātiski
izvēlēts, iepriekš iestatīts,
automātiski izvēlēts uzņemšanai
zem ūdens, pielāgots, krāsu
temperatūra, krāsu filtrs) (62)

Fokusa indikators (33)
1/250
Aizvara ātrums
F3.5
D-Range Opt./Auto HDR (62)
+3 +3 +3
Creative Style (62)/kontrasts,
piesātinājums un asums
Picture Effect (62)
Face Priority in AF (60)
~
Picture Profile (62)
Diafragmas vērtība
Ekspozīcijas kompensācija
(61)/manuālā mērīšana
LV
ISO400 ISO AUTO
ISO jutība (61)
AE bloķēšana/FEL bloķēšana
Norādes/cits
Lock-on AF
Lock-on AF Cancel
Norāžu attēlošana fokusa
sekošanai (60)
Prioritize Rec. Media (72)
Focus Cancel
Norāžu parādīšana fokusēšanas
atcelšanai (42)
Kadru dublēšanas indikators
Punkta mērīšanas apgabals (61)
LV
77
Ekspozīcijas iestatījuma
norādes (66)
Slēdža ātruma indikators
Diafragmas indikators
Histogram
Digitālā līmeņa skala
STBY REC
Filmas ierakstīšanas gaidstāve/
notiek filmas ierakstīšana
1:00:12
Faktiskais filmas ierakstīšanas laiks
(stundas: minūtes: sekundes)
Audio Level Display (64)
REC Control (71)
00:00:00:00
Laika kods (stundas: minūtes:
sekundes: kadri) (71)
00 00 00 00
Lietotāja bits (71)
LV
78
Ikonas atskaņošanas ekrānā
Viena attēla attēlošanas displejs
Histogrammas rādījums
Pamatinformācija
Atskaņošanas datu nesējs (69)
LV
Nepārtrauktas uzņemšanas
grupa (69)
Iekļauta starpniekfilma (64)
View Mode (69)
 Kameras iestatījumi
Rating (68)

Aizsardzība (68)
Skatiet tēmu “Ikonas uzņemšanas
ekrānā” (74. lpp.).
 Uzņemšanas iestatījumi
DPOF
DPOF iestatīts (68)
Attēla efekts kļūda
3/7
Faila numurs / attēlu skaits
skatīšanas režīmā
Auto HDR kļūda (62)
35mm
NFC aktīvs (50)
Objektīva fokusa garums
HLG
Atlikušais uzlādes līmenis (22)
HDR ierakstīšana
(Hybrid Log-Gamma)
LV
79
Skatiet tēmu “Ikonas uzņemšanas
ekrānā” (74. lpp.) par citām šajā
apgabalā attēlotajām ikonām.
 Attēlu informācija
Informācija par ģeogrāfisko
platumu/garumu (68)
2017 - 1 - 1 10:37AM
Ierakstīšanas datums (29)
100-0003
Mapes numurs  faila
numurs (72)
Histogramma (Luminance/R/G/B)
LV
80
Par šo izstrādājumu
Specifikācijas
Baterijas darbības ilgums un ierakstāmo attēlu skaits
Uzņemšana
(fotogrāfijas)
Faktiskā uzņemšana
(filmas)
Nepārtraukta
uzņemšana (filmas)
Baterijas darbības
ilgums
Attēlu skaits
Ekrāna režīms
―
Apm. 650
Skatu meklētāja
režīms
―
Apm. 530
Apm. 115 min.
―
Aptuveni 100 min.
―
Ekrāna režīms
Apm. 190 min.
―
Skatu meklētāja
režīms
Apm. 180 min.
―
Ekrāna režīms
Skatu meklētāja
režīms
LV
•• Iepriekš norādītais aptuvenais baterijas darbības ilgums un ierakstāmo
attēlu skaits ir spēkā, ja bateriju komplekts ir pilnībā uzlādēts. Atkarībā
no izmantošanas apstākļiem baterijas darbības ilgums un attēlu skaits
var samazināties.
•• Baterijas darbības laiks un uzņemamo attēlu skaits aprēķināts, uzņemot
ar noklusējuma iestatījumiem šādos apstākļos.
–– Bateriju komplekts tiek izmantots apkārtējās vides
temperatūrā 25 °C (77 °F).
–– Sony SDXC atmiņas kartes izmantošana (U3) (jāiegādājas atsevišķi)
–– FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (jāiegādājas atsevišķi) objektīva
izmantošana
•• “Uzņemšana (fotogrāfijas)” skaita pamatā ir CIPA standarts, un
uzņemšana notiek ar šādiem nosacījumiem:
(CIPA: (Camera & Imaging Products Association — Kameru un
attēlveidošanas izstrādājumu asociācija))
–– Viens attēls tiek uzņemts ik pēc 30 sekundēm.
–– Ik pēc desmit reizēm tiek izslēgta un ieslēgta barošana.
LV
81
•• Filmas uzņemšanas minūšu skaita pamatā ir CIPA standarts,
un uzņemšana notiek ar šādiem nosacījumiem.
–– Attēliem ir iestatīta kvalitāte uz XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
–– Faktiskā uzņemšana (filmas): baterijas/akumulatora darbības laika
pamatā ir atkārtota uzņemšana, tālummaiņa, uzņemšanas gaidstāve,
ieslēgšana/izslēgšana utt.
–– Nepārtraukta uzņemšana (filmas): baterijas darbības laiks aprēķināts
nepārtrauktas uzņemšanas režīmā, līdz sasniegts ierobežojums
(29 minūtes), kas tiek turpināta, vēlreiz nospiežot pogu MOVIE (Filma).
Citas funkcijas, piemēram, tālummaiņa, netiek izmantotas.
Lietošanai derīgās atmiņas kartes
Ja ar šo kameru tiek lietots microSD atmiņas kartes vai Memory Stick Micro
datu nesējs, noteikti lietojiet atbilstošo adapteri.
SD atmiņas kartes
Ieraksta formāts
Atbalstītā atmiņas karte
Fotoattēli
SD/SDHC/SDXC karte
AVCHD
SD/SDHC/SDXC karte
(4. klase vai ātrāka, vai U1 vai ātrāka)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps vai zemāk*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC karte
(10. klase vai U1, vai ātrāka)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC karte (U3)
* Tostarp, vienlaikus ierakstot Proxy filmas
Memory Stick datu nesējs
Ieraksta formāts
Atbalstītā atmiņas karte
Fotoattēli
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps vai zemāk*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
* Tostarp, vienlaikus ierakstot Proxy filmas
LV
82
Piezīme
••Ja izmantojat UHS-II atmiņas karti, lietojiet 1. slotu. Izvēlieties arī MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media]  [Slot 1].
••Memory Stick PRO Duo datu nesēju nevar izmantot 1. slotā.
••Ja ilglaicīgai XAVC S filmu ierakstīšanai tiek izmantota SDHC atmiņas karte,
ierakstītās filmas tiek sadalītas 4 GB failos. Sadalītos failus var apstrādāt kā
vienu failu, importējot tos datorā ar programmu PlayMemories Home.
••Ierakstot filmu atmiņas kartes 1. vai 2. slotā ar šādiem kameras iestatījumiem,
ievietojiet divas atmiņas kartes ar vienādu failu sistēmu. XAVC S filmas nevar
ierakstīt vienlaikus, izmantojot exFAT un FAT32 failu sistēmas apvienojumu.
––[ File Format] ir iestatīts uz [XAVC S 4K] vai [XAVC S HD]
––[Recording Mode] sadaļā [Rec. Media Settings] ir iestatīta vērtība
/ )]
[Simult. ( )] vai [Simult. (
Atmiņas karte
LV
Failu sistēma
SDXC atmiņas karte
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SDHC atmiņas karte
FAT32
••Pirms datu bāzes failu atkopšanas atmiņas kartē uzlādējiet bateriju
komplektu.
LV
83
Ierakstāmo attēlu skaits
Kad kamerā ievietojat atmiņas karti un slēdzi ON/OFF (Barošana)
pārvietojat pozīcijā ON,, ekrānā tiek rādīts, cik attēlus var ierakstīt
(ja turpināsit uzņemt tos ar pašreizējiem iestatījumiem).
Piezīme
••Ja mirgo oranža atzīme “0” (ierakstāmo attēlu skaits), atmiņas karte ir pilna.
Aizstājiet atmiņas karti ar citu vai dzēsiet attēlus pašreizējā atmiņas kartē.
••Ja oranžā krāsā mirgo NO CARD, tas nozīmē, ka nav ievietota atmiņas karte.
Ievietojiet atmiņas karti.
Atmiņas kartē ierakstāmo attēlu skaits
Tālāk tabulā ir parādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var ierakstīt ar
šo kameru formatētā atmiņas kartē. Vērtības ir definētas, testēšanai
izmantojot Sony standarta atmiņas kartes. Vērtības var atšķirties atkarībā
no uzņemšanas apstākļiem un izmantotās atmiņas kartes veida.
JPEG Image Size]: [L: 42M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
[
(Vienības: attēli)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
770
3100
6200
24 500
Fine
520
2100
4200
16 500
Extra fine
270
1050
2150
8700
RAW & JPEG (saspiests RAW)*2
130
520
1050
4200
JPEG Quality/
Standard
File Format
RAW (saspiests RAW)
170
700
1400
5600
RAW & JPEG (nesaspiests RAW)*2
75
300
600
2400
RAW (nesaspiests RAW)
88
355
710
2850
* Ja opcijai [ Aspect Ratio] ir iestatīta no [3:2] atšķirīga vērtība, varat ierakstīt
vairāk attēlu, nekā iepriekš norādīts tabulā (izņemot, ja tiek atlasīts [RAW]).
JPEG Quality], ja ir atlasīts [RAW & JPEG]: [Fine]
*2 [
1
LV
84
Piezīme
••Arī tad, ja var uzņemt vairāk nekā 9999 attēlus, displeja panelī tiek rādīts
indikators “9999”.
••Parādītās vērtības attiecas, izmantojot Sony atmiņas karti.
Ierakstīšanas ilgums filmām
Tālāk tabulā ir parādīts aptuvenais kopējais ierakstīšanas laiks, izmantojot
ar šo kameru formatētu atmiņas karti. Vērtības var atšķirties atkarībā no
uzņemšanas apstākļiem un izmantotās atmiņas kartes veida. Ierakstīšanas
ilgums, kad [ File Format] iestatīts uz [XAVC S 4K], un [XAVC S HD]
ierakstīšanas laiks, jau uzņemšana [‌ Proxy Recording] iestatīta uz [Off].
(st. (stundas), min. (minūtes)) LV
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
Record Setting
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/
25p 100M
8 m
35 m
1 st. 15 min.
5 st.
15 min.
30p 60M/
25p 60M
10 min.
1 st.
2 st. 5 min.
8 st.
35 min.
24p 100M*
8 m
35 m
1 st. 15 min.
5 st.
15 min.
24p 60M*
10 min.
1 st.
2 st. 5 min.
8 st.
35 min.
120p 100M/
100p 100M
8 m
35 m
1 st. 15 min.
5 st.
15 min.
120p 60M/
100p 60M
10 min.
1 st.
2 st. 5 min.
8 st.
35 min.
60p 50M /
50p 50M
15 m
1 st. 15 min.
2 st.
30 min.
10 st.
25 min.
60p 25M/
50p 25M
30 m
2 st.
25 min.
5 st.
20 st.
10 min.
30p 50M/
25p 50M
15 m
1 st. 15 min.
2 st.
30 min.
10 st.
25 min.
30p 16M/
25p 16M
50 m
3 st.
50 min.
7 st.
45 min.
31 st.
25 min
24p 50M*
15 m
1 st. 15 min.
2 st.
30 min.
10 st.
25 min.
LV
85
File Format
AVCHD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Record Setting
40 m
2 st.
55 min.
6 st.
24 st.
15 min.
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 m
4 st. 5 min.
8 st.
15 min.
33 st.
15 min.
* Tikai tad, ja [NTSC/PAL Selector] iestatīts uz NTSC
•• Nepārtraukta uzņemšana ir iespējama aptuveni 29 minūtes
(izstrādājuma tehniskais ierobežojums). Nepārtrauktas ierakstīšanas
ilgums var atšķirties šādās situācijās:
–– Ja tiek uzņemtas palēninātas/paātrinātas kustības filmas: ierakstīšana
tiek automātiski pārtraukta, kad ierakstītais fails sasniedz aptuveni
29 minūšu ilgumu (atskaņojamā filma sasniedz aptuveno ilgumu
29 minūtes).
(Ierakstīšana tiek automātiski apturēta, ja ierakstītais fails sasniedz
aptuveni 15 minūšu ilgumu un [ Record Setting] ir iestatīts uz
[60p/50p] un [ Frame Rate] ir iestatīts uz [30fps/25fps].)
•• Palēninātas/paātrinātas kustības filmu ilgums ir atskaņošanas ilgums,
nevis ierakstīšanas ilgums.
Piezīme
••Filmu ierakstīšanas ilgums mainās, jo kamera ir aprīkota ar funkciju VBR
(Variable Bit Rate — mainīgs bitu ātrums), kas automātiski regulē attēla
kvalitāti atkarībā no uzņemšanas ainas. Ierakstot objektu, kas ātri kustas,
attēls ir skaidrāks, bet ierakstīšanai pieejamais laiks ir īsāks, jo ierakstīšanai
nepieciešams vairāk atmiņas. Ierakstīšanas ilgums mainās arī atkarībā no
uzņemšanas apstākļiem, objekta un attēla kvalitātes/izmēru iestatījumiem.
••Norādītais ilgums ir ierakstīšanas ilgums, izmantojot Sony atmiņas karti.
Piezīmes par nepārtraukto filmas ierakstīšanu
•• Lai ierakstītu augstas kvalitātes filmas un izmantotu liela ātruma
nepārtrauktas uzņemšanas režīmā, kamerai nepieciešams daudz
jaudas. Tāpēc, ja turpināt uzņemšanu, temperatūra kameras iekšpusē
paaugstinās — īpaši attēlu sensora temperatūra. Šādos gadījumos
kamera automātiski izslēgsies, kameras virsma būs sakarsusi vai arī
augstā temperatūra var ietekmēt attēlu kvalitāti vai kameras iekšējo
mehānismu.
LV
86
•• Nepārtrauktas filmas ierakstīšanas ilgums, ja kamerā ir noklusējuma
iestatījumi un tā uz brīdi ir izslēgta, ir šāds. Parādītās vērtības apzīmē
nepārtrauktu laiku no brīža, kad kamera sāk ierakstīšanu, līdz brīdim,
kad kamera pārtrauc ierakstīšanu.
Apkārtējā
temperatūra
Nepārtrauktas ierakstīšanas
ilgums filmām (HD)
Nepārtrauktas ierakstīšanas
ilgums filmām (4K)
20 °C
Apm. 29 min.
Apm. 29 min.
30 °C
Apm. 29 min.
Apm. 29 min.
40 °C
Apm. 29 min.
Apm. 29 min.
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ja kamera nav pievienota ar Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M, ja kamera nav pievienota ar Wi-Fi)
LV
•• Filmas ierakstīšanai pieejamais laiks mainās atkarībā no temperatūras,
failu formāta / filmu ierakstīšanas iestatījuma, Wi-Fi tīkla vides vai
kameras stāvokļa, kas ir spēkā, pirms sākat ierakstīšanu. Ja bieži
maināt kompozīciju vai uzņemat attēlus pēc barošanas ieslēgšanas,
temperatūra kameras iekšpusē paaugstinās, bet ierakstīšanai
pieejamais laiks samazinās.
ikona, kameras temperatūra pieaugusi.
•• Ja redzama
•• Ja kamera pārtrauc filmas ierakstīšanu augstas temperatūras dēļ,
izslēdziet kameru un ļaujiet tai kādu laiku atdzist. Sāciet ierakstīšanu pēc
tam, kad pilnībā atdziest kameras iekšpuse.
•• Filmas varēsit ierakstīt ilgāk, ievērojot šos nosacījumus.
–– Neturiet kameru tiešā saules gaismā.
–– Izslēdziet kameru, kad tā netiek izmantota.
•• Maksimālais filmas faila lielums ir aptuveni 2 GB, ja [ File Format] ir
iestatīts uz [AVCHD]. Ja ierakstīšanas laikā filmas fails sasniedz aptuveni
2 GB lielumu, automātiski tiek izveidots jauns filmas fails.
LV
87
Specifikācijas
Camera
[System]
Kameras veids:
maināmu objektīvu digitālā kamera
Objektīvs: Sony E tipa stiprinājuma
objektīvs
[Image Sensor]
Attēlu formāts: 35 mm pilnkadra
(35,9 mm × 24,0 mm) CMOS attēlu
sensors
Efektīvais kameras pikseļu skaits:
Aptuveni 42 400 000 pikseļu
Kopējais kameras pikseļu skaits:
Aptuveni 43 600 000 pikseļu
[SteadyShot]
Iekšēja kameras sensora nobīdes
attēla stabilizācijas sistēma
[AF System]
Noteikšanas sistēma: Fāzu
noteikšanas sistēma/kontrasta
noteikšanas sistēma
Jutīguma diapazons: –3 EV līdz +20 EV
(līdzvērtīgi ISO 100, F2.0)
[Electronic Viewfinder]
Kopējais punktu skaits:
3 686 400 punkti
Palielinājums: Aptuveni 0,78× ar
50 mm objektīvu bezgalībā, –1 m–1
Acs punkts: Aptuveni 23 mm no
okulāra, aptuveni 18,5 mm no
okulāra ietvara pie –1 m–1
Dioptriju regulēšana:
No –4,0 m–1 līdz +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (3,0 collu tips) TFT piedziņa,
skārienpanelis
Kopējais punktu skaits:
1 440 000 punkti
LV
88
[Exposure Control]
Mērīšanas paņēmiens: 1200 zonu
izvērtējošā mērīšana
Mērīšanas diapazons: –3 EV līdz
+20 EV (līdzvērtīgi ISO 100 ar
F2.0 objektīvu)
ISO jutīgums (ieteicamais ekspozīcijas
rādītājs):
Fotoattēli: ISO 100 līdz ISO 32 000
(paplašināts ISO: minimāli ISO 50,
maksimāli ISO 102 400)
Filmas: ISO 100 līdz ISO 32 000
ekvivalents
[Shutter]
Veids: Elektroniski vadāms, vertikāla
traversa, fokusa plaknes veida
Ātrumu diapazons:
Fotoattēli: no 1/8000 sek. līdz
30 sek., BULB
Filmas: no 1/8000 sek. līdz 1/4 sek.
1080 60i saderīgas ierīces
(1080 50i saderīgas ierīces):
līdz 1/60 (1/50) sek. AUTO režīmā
(līdz 1/30 (1/25) sek. automātiskā
lēnā aizvara režīmā)
Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums:
1/250 sek. (ja izmantojat Sony
ražotu zibspuldzi)
[Recording Format]
faila formāts: JPEG (DCF vers. 2.0, Exif
vers. 2.31, MPF Baseline) saderīgs,
RAW (Sony ARW 2.3 formāts)
Filma (XAVC S formāts): saderība ar
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S vers.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kan. (48 kHz 16 biti)
Filma (AVCHD formāts):
saderība ar AVCHD formāta vers. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kan., aprīkots
ar Dolby Digital Stereo Creator
••Ražots saskaņā ar
Dolby Laboratories licenci.
[Recording media]
SLOT 1: SD karšu slots
(saderīgs ar UHS-I un UHS-II)
SLOT 2: Universāls slots
Memory Stick PRO Duo datu
nesējam un SD kartēm
(saderība ar UHS-I)
[In/Out outlets]
USB Type-C kontaktligzda:
SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Vairākierīču/mikro USB kontaktligzda*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Atbalsta ar mikro USB saderīgas
ierīces.
HDMI: HDMI D tipa mikro ligzda
 (mikrofona) kontaktligzda:
3,5 mm stereo mini ligzda
 (austiņas) ligzda:
3,5 mm stereo mini ligzda
Kontaktligzda (Zibspuldzes
sinhronizācija)
[General]
Modeļa Nr. WW940439
Nominālā ieejas strāva:
, 3,7 W
7,2 V
Darba temperatūra:
0 līdz 40°C (no 32 līdz 104°F)
Uzglabāšana temperatūra:
-20 līdz 55°C (no -4 līdz 131°F)
Izmēri (P/A/D; aptuveni):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(no roktura līdz monitoram)
5 × 3 7/8 × 3 collas
5 × 3 7/8 × 2 1/2 collas
(no roktura līdz monitoram)
Masa (atbilstoši CIPA standartam)
(aptuveni):
657 g (1 mārciņa 7,2 unces)
(ietverot bateriju komplektu,
SD karti)
LV
[LAN wireless]
Atbalstīts formāts: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenču josla: 2,4 GHz
Drošība: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Savienojuma paņēmiens:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
manuāls
Piekļuves veids: Infrastruktūras režīms
[NFC]
Birkas veids: Saderīgs ar
NFC foruma 3. tipa birkām
[Bluetooth Communication]
Bluetooth standarta vers. 4,1
Frekvenču josla: 2,4 GHz
LV
89
Baterijas/akumulatora lādētājs
BC-QZ1
Nominālā ieejas strāva:
, 50/60 Hz, 0,38 A
100 - 240 V
, 1,6 A
Nominālā izeja: 8,4 V
Uzlādējamu bateriju/
akumulatora komplekts
NP-FZ100
Nominālais spriegums: 7,2 V
Dizains un tehniskie parametri var tikt
mainīti bez brīdinājuma.
Par attēlu datu saderību
••Šī kamera atbilst DCF (Design rule
for Camera File system (Kameras
failu sistēmas dizaina noteikumi))
vispārīgajam standartam, ko
noteikusi JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
••Ar kameru ierakstīto attēlu
atskaņošana citās iekārtās un citās
iekārtās ierakstīto vai rediģēto
attēlu atskaņošana kamerā netiek
garantēta.
LV
90
Preču zīmes
••Memory Stick un
ir
Sony Corporation preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
ir
••XAVC S un
Sony Corporation reģistrētas
preču zīmes.
••AVCHD un AVCHD logotips
ir Panasonic Corporation un
Sony Corporation preču zīmes.
••Mac ir Apple Inc. preču zīme, kas
reģistrēta ASV un citās valstīs.
••IOS ir Cisco Systems, Inc. reģistrēta
preču zīme vai preču zīme.
••iPhone un iPad ir Apple Inc. preču
zīmes, kas reģistrētas ASV un citās
valstīs.
••™Blu-ray Disc un ™Blu-ray ir
Blu-ray Disc Association preču
zīmes.
••DLNA un DLNA CERTIFIED ir
Digital Living Network Alliance
preču zīmes.
••USB Type-C™ un USB-C™ ir
USB Implementers Forum preču
zīmes.
••USB-IF SuperSpeed USB Trident
logotips ir
USB Implementers Forum, Inc.
reģistrēta preču zīme
••Dolby, Dolby Audio un dubultā D
simbols ir Dolby Laboratories preču
zīmes.
••Termini HDMI un HDMI HighDefinition Multimedia Interface, kā
arī HDMI logotips ir HDMI Licensing
Administrator, Inc. preču zīmes
vai ASV un citās valstīs reģistrētas
preču zīmes.
••Microsoft un Windows ir
Microsoft Corporation reģistrētas
preču zīmes vai preču zīmes ASV
un/vai citās valstīs.
••SDXC logotips ir SD-3C, LLC
preču zīme.
••Facebook un f logotips ir
Facebook, Inc. preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
••Android un Google Play ir
Google Inc. preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
••YouTube un YouTube logotips
ir Google Inc. preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
••Wi-Fi, Wi-Fi logotips un
Wi-Fi Protected Setup ir
Wi-Fi Alliance reģistrētas preču
zīmes vai preču zīmes.
••Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču
zīme vai reģistrēta preču zīme ASV
un citās valstīs.
••®Bluetooth vārda zīme un logotipi
ir reģistrētas preču zīmes, kas
pieder Bluetooth SIG, Inc., un
Sony Corporation šīs zīmes izmanto
saskaņā ar licenci.
••QR kods ir Denso Wave Inc.
preču zīme.
••Turklāt šajā rokasgrāmatā izmantotie
sistēmu un izstrādājumu nosaukumi
parasti ir to atbilstošo izstrādātāju
vai ražotāju preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes. Tomēr šajā
rokasgrāmatā var vienmēr netikt
lietotas atzīmes  vai .
LV
LV
91
Par GNU GPL/LGPL
programmatūru
Izstrādājumā ir iekļauta
programmatūra, uz kuru attiecas
šāda GNU General Public License
(GNU vispārējā publiskā licence;
turpmāk tekstā GPL) vai
GNU Lesser General Public License
(GNU vispārējā publiskā licence
ar ierobežotu lietojumu;
turpmāk tekstā LGPL).
Ar šo jūs tiekat informēts, ka jums ir
tiesības piekļūt šīs programmatūras
programmu pirmkodam, mainīt
un atkārtoti izplatīt to atbilstoši
GPL/LGPL sniegtajiem nosacījumiem.
Pirmkods ir pieejams tīmeklī.
Tā lejupielādei izmantojiet tālāk
norādīto URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Būsim pateicīgi, ja nemēģināsit
ar mums sazināties attiecībā uz
pirmkoda saturu.
Licences (angļu valodā) ir ierakstītas
šī izstrādājuma iekšējā atmiņā.
Izveidojiet starp izstrādājumu
un datoru lielapjoma atmiņas
savienojumu un izlasiet licences, kas
atrodas mapē PMHOME - LICENSE.
Papildinformāciju par šo izstrādājumu
un atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem var atrast mūsu klientu
atbalsta tīmekļa vietnē.
LV
92
LV
LV
93
Download PDF

advertising