Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50 veiksmo kamera Pagalbinis vadovas

Skaitmeninė HD vaizdo kamera
HDR-AS50
Perskaitykite pirmiausia
Dalys [1]
Ekrano vaizdas [2]
Darbo pradžia
Pakuotės turinio tikrinimas [3]
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas [4]
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas [5]
Atminties kortelės įdėjimas
Atminties kortelės įdėjimas [6]
Atminties kortelės, kurias galima naudoti su kamera [7]
Laiko ir datos nustatymas [8]
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Dalys (vandeniui nepralaidus dėklas) [9]
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas [10]
Apie vandeniui nepralaidaus dėklo sandarumą [11]
Pastabos apie vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimą [12]
Vandens pateikimas [13]
Vandeniui nepralaidus sandariklis [14]
Kaip patikrinti, ar nepatenka vandens [15]
Priežiūra [16]
Priedų naudojimas
Tvirtinimo sagčių naudojimas [17]
Pastabos apie priklijuojamo laikiklio naudojimo (parduodamas atskirai) [18]
Fotografavimas / filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Filmavimas (filmo režimas) [19]
Fotografavimas (nuotraukų režimas) [20]
Nepertraukiamo įrašymo režimas [21]
Fotofilmo fiksavimo režimas [22]
Priartinimo funkcijos naudojimas [23]
Pastabos apie ilgai trunkantį įrašymą [24]
Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų sąrašas [25]
Nustatomų elementų nustatymas [26]
Fotografavimo nustatymai
Vaizdo kokybės nustatymas [27]
Filmo formatas [28]
Fiksuojamo fotofilmo vaizdo dydis [29]
Nepertraukiamo įrašymo laikas [30]
Fotografavimo režimo perjungimas [31]
Fotografavimo intervalas [32]
Automatinis laikmatis [33]
Fotofilmo filmavimo trukmė [34]
Fotofilmo kadrų skaičius [35]
Funkcija „SteadyShot“ [36]
Kampo nustatymas [37]
Priartinimo nustatymas [38]
Apvertimas [39]
AE keitimas [40]
Fotofilmo AE režimas [41]
Scena [42]
Baltos spalvos balansas [43]
Spalvų režimas [44]
Garso įrašymo nustatymas [45]
Vėjo triukšmo mažinimas [46]
Kameros nustatymai
Skrydžio režimas [47]
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas [48]
Optimalaus „Wi-Fi“ ryšio nustatymas [49]
„Bluetooth“ nustatymas [50]
Nuotolinio maitinimo valdymo per „Bluetooth‟ nustatymas [51]
Formatavimas [52]
Maitinimo tiekimas per USB [53]
Pypsėjimas [54]
Pypsėjimo garsumas [55]
Lemputės nustatymas [56]
Įrašymas vienu palietimu [57]
Automatinis išjungimas [58]
NTSC / PAL perjungimas [59]
Datos ir laiko nustatymas [60]
Srities nustatymas [61]
Vasaros laiko nustatymas [62]
Versija [63]
Nustatymų atkūrimas [64]
Peržiūra
Peržiūra naudojant „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį [65]
Naikinimas [66]
Filmo kūrimas
Svarbiausių akimirkų filmo kūrimo priemonė
Svarbiausių akimirkų filmo kūrimas [67]
BGM importavimas [68]
Filmo transliavimas realiuoju laiku transliavimo svetainėje
Tiesioginis transliavimas naudojant kamerą (filmo transliavimas realiuoju
laiku)
Tiesioginis transliavimas [69]
Pasiruošimas naudoti tiesioginį transliavimą [70]
Tiesioginis transliavimas [71]
Apribojimai [72]
Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Pasiruošimas prijungti prie išmaniojo telefono [73]
Išmaniojo telefono ekrano vaizdo pavyzdys [74]
Išmaniojo telefono prijungimas prie „Wi-Fi“ nuskaitant QR kodą („Android“
įrenginys) [75]
„Wi-Fi“ nustatymas išmaniajame telefone per QR kodą („iPhone“ / „iPad“) [76]
Prijungimas prie išmaniojo telefono įvedant ID / slaptažodį („Android“ įrenginys)
[77]
Prijungimas prie išmaniojo telefono įvedant ID / slaptažodį („iPhone“ / „iPad“) [78]
Prijungimas prie „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio
Vienos kameros prijungimas prie „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio (vienas
ryšys) [79]
Kelių kamerų prijungimas prie „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio (keli ryšiai)
[80]
Prijungimas prie „Handycam“
Vienos kameros prijungimas prie „Handycam“ (vienas ryšys) [81]
Kelių kamerų prijungimas prie „Handycam“ (keli ryšiai) [82]
Vaizdų, importuotų į kompiuterį, redagavimas
„Action Cam Movie Creator“ naudojimas
Naudingos „Action Cam Movie Creator“ funkcijos [83]
„Action Cam Movie Creator“ įdiegimas kompiuteryje [84]
Į išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį importuotų vaizdų
redagavimas
„Action Cam App“ naudojimas
Naudingos „Action Cam App“ funkcijos [85]
„Action Cam App“ diegimas [86]
Informacija
Įrašymo laikas
Numatytas įrašymo ir atkūrimo, kai naudojama pridedama maitinimo elementų
pakuotė, laikas [87]
Numatytas filmų įrašymo laikas [88]
Numatytas galimų įrašyti nuotraukų skaičius [89]
Maitinimo elementų pakuotė
Apie maitinimo elementų pakuotės įkrovimą [90]
Efektyvus maitinimo elementų pakuotės naudojimas [91]
Apie maitinimo elementų įkrovos lygį [92]
Kaip laikyti maitinimo elementų pakuotę [93]
Apie maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmę [94]
Kaip taupiau naudoti maitinimo elementų energiją [95]
Kameros naudojimas užsienyje
Šalys ir regionai, kuriuose naudojama NTSC TV [96]
Šalys ir regionai, kuriuose naudojama PAL TV [97]
Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas [98]
Atsargumo priemonės
Nenaudokite / nelaikykite kameros nurodytose vietose [99]
Kaip nešti [100]
Objektyvo priežiūra ir laikymas [101]
Valymas [102]
Darbinė temperatūra [103]
Drėgmės kondensacija [104]
Pastabos apie papildomus priedus [105]
Pastaba apie atminties kortelės išmetimą / perdavimą [106]
Specifikacijos [107]
Prekių ženklai [108]
Pastabos dėl licencijos
GNU GPL / LGPL taikomoji programinė įranga [109]
Numatytųjų nustatymų sąrašas [110]
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas [111]
Maitinimo elementų pakuotė ir maitinimas
Nepavyksta įjungti kameros. [112]
Maitinimas staiga išjungiamas. [113]
Labai trumpa maitinimo elemento veikimo trukmė. [114]
Nepavyksta įkrauti kameros. [115]
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys. [116]
Atminties kortelė
Naudojant atminties kortelę negalima atlikti veiksmų. [117]
Fotografavimas / filmavimas
Nepavyksta įrašyti vaizdų. [118]
Nepavyksta įterpti į vaizdus datų. [119]
Vaizdų peržiūra
Nepavyksta atkurti vaizdų. [120]
Kompiuteriai
Kompiuteris neatpažįsta kameros. [121]
Nepavyksta importuoti vaizdų. [122]
Nepavyksta įdiegti „Action Cam Movie Creator“. [123]
Netinkamas „Action Cam Movie Creator“ veikimas. [124]
Kompiuteryje nepavyksta atkurti vaizdų. [125]
Wi-Fi
Per ilgai perkeliamas vaizdas. [126]
Kita
Aprasoja objektyvas. [127]
Ilgai naudojama kamera įšyla. [128]
Neteisinga data arba laikas. [129]
Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai [130]
[1] Perskaitykite pirmiausia
Dalys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Mygtukas
(įjungimas / budėjimo režimas)
Mygtukas MENU
Ekrano skydelis
Mygtukas UP / DOWN
Lemputė REC
Mygtukas REC (filmas / nuotrauka) / ENTER (meniu veiksmo vykdymas)
Lemputė REC/LIVE
Objektyvas
Garsiakalbis
Mikrofonai
Kelių kontaktų USB jungtis / USB mikrojungtis
Lemputė CHG (įkrovimas)
Maitinimo elementų skyriaus dangtelis
Maitinimo elementų skyrius
Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė
Jungčių dangtelis (kelių jungčių / USB mikrojungtis)
Lemputė REC
Fiksavimo svirtelė
Trikojo varžto anga*
20. Prieigos lemputė
21. Atminties kortelės lizdas
22. Atminties kortelės dangtelis
*
Tinkamas trikojo varžtas turi būti trumpesnis nei 5,5 mm.
[2] Perskaitykite pirmiausia
Ekrano vaizdas
Kameros ekrane rodomi toliau aprašyti indikatoriai. Šis ekrano vaizdas pateiktas kaip filmuojant
rodomo ekrano pavyzdys.
1 ekrane rodomos piktogramos
: „Wi-Fi“ ryšio nustatymas (vienas ryšys)
: „Wi-Fi“ ryšio nustatymas (keli ryšiai)
: veikia „Bluetooth“ ryšys
: pakilo kameros temperatūra
: kameros maitinimo elementų įkrovos lygio indikatorius
: įjungtas skrydžio režimas
2 ekrane rodomos piktogramos ir reikšmės
: filmo formatas
: kadrų sparta filmuojant
: funkcija „SteadyShot“
: fotofilmo kadrų skaičius
: transliacijos žiūrovai
transliacijos žiūrovų numeriai
: nuotraukų režimas
: automatinis laikmatis
3 ekrane rodomi elementai
: garso įrašymo nustatymas – OFF
dabartinio įrašymo laikas, įrašymo laikas, nepertraukiamo įrašymo laikas
galimų įrašyti nuotraukų skaičius, fotofilmo kadrų skaičius
ON AIR: transliavimo pradžia
Įspėjimas / klaidos pranešimas
4 ekrane rodomos piktogramos
: filmo režimas
: nuotraukų režimas
: fotofilmo fiksavimo režimas
: tiesioginės transliacijos režimas
: nepertraukiamo įrašymo režimas
: kampo nustatymas
: mastelio santykis
: mygtuko aukštyn / žemyn naudojimo nuoroda (mastelio keitimas, fotografavimo režimo
perjungimas, netinkamas naudojimas)
[3] Darbo pradžia
Pakuotės turinio tikrinimas
Įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti elementai.
Skliaustuose nurodytas skaičius – tai pakuotėje esančių elementų skaičius.
Kamera (1)
Kamera yra su vandeniui nepralaidžiu dėklu. Atidarykite dėklo dangtelį, kaip pavaizduota
paveikslėlyje.
USB mikrokabelis (1)
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė (NP-BX1) (1)
Vandeniui nepralaidus dėklas (1)
Tvirtinimo fiksatorius (1)
Pasirengimo darbui vadovas (1)
Nurodymų vadovas (1)
[4] Darbo pradžia
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
1
Pastumkite žemyn fiksavimo svirtelę, kad galėtumėte atidaryti maitinimo elementų
skyriaus dangtelį.
2
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Įsitikinkite, kad rodyklės ant kameros ir ant maitinimo elementų pakuotės nukreiptos ta
pačia kryptimi.
3
Uždarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir į viršų pastumdami fiksavimo
svirtį jį užfiksuokite.
Įsitikinkite, kad nesimato geltonos užrakto slankiklio žymos.
Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę
Atidarykite dangtelį ir pastumkite maitinimo elemento išstūmimo svirtelę, tada išimkite maitinimo
elementų pakuotę.
Automatinio maitinimo išjungimo funkcijos nustatymas
Rekomenduojama nustatyti, kad kamera automatiškai išsijungtų, nes taip pavyks sutaupyti
maitinimo elemento energijos.
Paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (automatinis maitinimo išjungimas) - laiką, po kurio turi būti
išjungtas maitinimas ir paspauskite mygtukąREC/ENTER.
Numatytasis nustatymas –
(60 sek.). Jei reikia, nustatymą pakeiskite. Informacijos žr.
skyriuje „Automatinis maitinimo išjungimas“.
[5] Darbo pradžia
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
1
Išjunkite kameros maitinimą.
Jei kamera įjungtam jos įkrauti neįmanoma.
2
Atidarykite jungčių dangtelį ir USB mikrokabeliu (pridedamas) prijunkite kamerą prie
veikiančio kompiuterio.
Lemputė CHG (įkrovimas) pradės šviesti geltonai.
: Jungčių dangtelis
: USB mikrokabelis
: Lemputė CHG (įkrovimas)
3
Kai įkrovimas bus baigtas, atjunkite USB mikrokabelį nuo kameros ir kompiuterio.
Kai lemputė CHG (įkrovimas) užgęsta, įkrovimas baigiamas (pasiektas maksimalus
įkrovos lygis).
Kiek trunka įkrovimas
Pridedama maitinimo elementų pakuotė (NP-BX1)
Naudojant kompiuterį: maždaug 265 min.
*
Visiškai išsikrovusios maitinimo elementų pakuotės įkrovimo trukmė 25 °C temperatūroje. Tam tikromis
sąlygomis ir aplinkybėmis, krovimas gali trukti ilgiau.
Maitinimo elementų įkrovos lygio tikrinimas
Likusios įkrovos indikatorius rodomas ekrano skydelio viršuje dešinėje.
Tam tikrais atvejais gali būti rodomas netikslus likusios energijos lygis.
Maždaug po vienos minutės pateikiamas teisingas likusios energijos lygio indikatorius.
Pastaba
Su šia kamera galite naudoti tik X tipo maitinimo elementą.
Kol maitinimo elementas kraunamas, kamera turi būti išjungta. Jei vykstant įkrovimui įjungsite
kamerą, įkrovimas bus sustabdytas.
Nenaudokite jėgos, kai jungiate kamerą prie kompiuterio. Galite sugadinti kamerą arba kompiuterį.
Jei kamerą jungiate prie nešiojamojo kompiuterio, kuris nėra prijungtas prie kintamosios srovės
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elementas gali būti išeikvotas greičiau.
Nelaikykite kameros prijungtos prie kompiuterio ilgai.
Naudojant modifikuotus arba savadarbius kompiuterius maitinimo elementų pakuotės įkrauti arba
kameros prijungti prie tokių kompiuterių gali nepavykti. Atsižvelgiant į naudojamo USB įrenginio tipą,
krovimo funkcija gali tinkamai neveikti.
Naudojant kai kuriuos kompiuterius kamera gali neveikti.
Ilgai nenaudojamą kamerą reikia kartą per 6–12 mėn. įkrauti arba išimti iš jos maitinimo elementų
pakuotę, ir taip užtikrinti jos tinkamumą.
Jei įkrauti reikia greitai, galima naudoti kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai).
Kintamosios srovės adapterį reikia prijungti USB mikrokabeliu (pridedamas).
[6] Darbo pradžia
Atminties kortelės įdėjimas
Atminties kortelės įdėjimas
1
Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
2
Stumkite atminties kortelę, kol pasigirs spragtelėjimas.
Kortelės „microSD“, „microSDHC“ / „microSDXC“: kiškite
Laikmena „Memory Stick Micro“ (M2): kiškite kryptimi.
kryptimi.
: užrašo pusė
: kontakto pusė
3
Uždarykite atminties kortelės dangtelį.
Kaip išimti atminties kortelę
Atidarykite dangtelį, tada vieną kartą atsargiai spustelėkite atminties kortelę.
Pastaba
Tinkamai įdėkite atminties kortelę, įsitikindami, kad kiekviena jos pusė nukreipta tinkama kryptimi.
Įsitikinkite, kad atminties kortelę kišate reikiama kryptimi. Jei atminties kortelę per jėgą stumsite
klaidinga kryptimi, galite sugadinti atminties kortelę, atminties kortelės lizdą arba vaizdų duomenis.
Prieš naudodami atminties kortelę, suformatuokite ją naudodami kamerą.
Jei atminties kortelėje yra svarbių duomenų, prieš ją formatuodami įrašykite duomenis į kitą
laikmeną, pvz., kompiuterį.
Nebandykite įkišti jokių kitų daiktų, išskyrus atitinkamo dydžio atminties kortelę, į atminties kortelės
lizdą. Taip darydami galite sugadinti prietaisą.
Dėdami arba išimdami atminties kortelę būkite atsargūs, kad ji nenukristų ant žemės.
[7] Darbo pradžia
Atminties kortelės įdėjimas
Atminties kortelės, kurias galima naudoti su kamera
Su šia kamera galima naudoti toliau nurodytas atminties korteles.
Atminties kortelė
MP4
XAVC S
Memory stick micro (M2)
○ (tik „Mark2“)
—
Atminties kortelė „microSD“
○*1
—
Atminties kortelė „microSDHC“
○*1
○*2
Atminties kortelė „microSDXC“
○*1
○*2
SD 4 spartos klasė:
arba spartesnė arba UHS 1 spartos klasė:
Visus toliau pateiktus reikalavimus atitinkanti atminties kortelė.
4 GB arba didesnė talpa.
arba spartesnė arba UHS 1 spartos klasė:
SD 10 spartos klasė:
*1
*2
arba spartesnė.
arba spartesnė.
Pastaba
Ilgai filmuojant XAVC S arba MP4 formatu ir įrašant į SDHC atminties kortelę, filmas padalijamas į 4
GB failus. Naudojant „Action Cam Movie Creator“ duomenis galima sujungti, kad jie būtų laikomi 1
failu.
Ne visos atminties kortelės yra tinkamos. Informacijos apie atminties korteles, kurių gamintojas nėra
„Sony“, teiraukitės konkrečių gamintojų.
Įsitikinkite, kad atminties kortelę kišate reikiama kryptimi. Jei atminties kortelę per jėgą stumsite
klaidinga kryptimi, galite sugadinti atminties kortelę, atminties kortelės lizdą arba vaizdų duomenis.
Prieš naudodami atminties kortelę, ją suformatuokite kameroje.
Prieš naudodami įsitikinkite, kad jungčių dangtelis ir maitinimo elementų pakuotės / atminties
kortelės dangtelis patikimai uždaryti ir kad po dangteliu neįstrigo pašalinių daiktų.
[8] Darbo pradžia
Datos ir laiko nustatymas
Primą kartą įjungdami kamerą paspauskite mygtuką
(įjungimas / budėjimo režimas). Ekrane
bus rodomi srities / vasaros laiko / datos ir laiko nustatymai. Nustatę datą ir laiką naudokite
kamerą.
1
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Ekrane toliau nurodyta tvarka rodomi čia išvardyti elementai.
: srities nustatymas
: vasaros laiko nustatymas
Metai / mėnuo / diena
Laiko nustatymas
2
Atidarytame datos ir laiko / srities patvirtinimo ekrane paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
Patarimas
Sritis nustatoma pagal tai, kiek laikas jūsų juostoje skiriasi nuo Grinvičo laiko (GMT). Apie laiko
skirtumus žr. „Laiko skirtumų valstybių sostinėse sąrašas“.
Šiuos nustatymus nustatyti renkantis kameros nustatymus. Žr. „Datos ir laiko nustatymas“, „Srities
nustatymas“, „Vasaros laiko nustatymas“.
[9] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Dalys (vandeniui nepralaidus dėklas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Mygtukas
(įjungimas / budėjimo režimas)
Dėklo korpusas
Virvelės tvirtinimo anga
Jungiklis
(įjungimas / budėjimo režimas) / REC HOLD
Mygtukas REC (filmas / nuotrauka) / ENTER (meniu veiksmo vykdymas)
Dėklo dangtelis
Mygtukas MENU
Trikojo varžto anga
Mygtukas UP (aukštyn)
Mygtukas DOWN (žemyn)
Fiksatoriaus užraktas
Fiksatorius
Jungtis
Adapteris
Vandeniui nepralaidus sandariklis
[10] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Įdėjus kamerą į vandeniui nepralaidų dėklą, maždaug 30 min. galima fotografuoti / filmuoti net
60 m gylyje.
1
Pastumkite fiksatoriaus užraktą
rodyklės nurodyta kryptimi ir jį prilaikykite, tada
suėmę už apvestų sričių atlenkite fiksatorių
rodyklės nurodyta kryptimi.
2
Atidarykite dėklo dangtelį.
3
Įdėkite kamerą į dėklo korpusą.
4
Įstatykite ant dėklo korpuso esančią ąselę į angą ant dėklo dangtelio.
5
Užkabinkite fiksatorių už dėklo dangtelio apačioje esančios ąselės (
uždarykite fiksatorių
rodyklės kryptimi.
), tada
Įsitikinkite, kad fiksatorius ir fiksatoriaus užraktas patikimai užfiksuoti. (Jei tvirtai
neužfiksuosite, gali patekti vandens arba gali iškristi kamera.)
Pastaba
Kai jungiklis REC HOLD užfiksuotas, mygtukų
(įjungimas / budėjimo režimas) ir REC/ENTER
naudoti negalima. Prieš naudodami atleiskite užraktą rodyklės kryptimi.
Įdėjus kamerą į vandeniui nepralaidų dėklą galima įrašyti garsą, bet jo kokybė bus prastesnė.
Perkiškite tinkamą laidą per vandeniui nepralaidaus dėklo virvelės tvirtinimo angą, tada pritvirtinkite
laidą prie daikto, kurį ketinate naudoti su kamera.
[11] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Apie vandeniui nepralaidaus dėklo sandarumą
Įdėjus kamerą į pridedamą vandeniui nepralaidų dėklą, maždaug 30 min. galima fotografuoti
/ filmuoti net 60 m gylyje.
Nepralaidumas vandeniui atitinka mūsų įmonėje taikomus testavimo standartus.
Stenkitės, kad vandeniui nepralaidus dėklas nepatektų po vandens srove, pvz., tekančia iš
čiaupo.
Nenaudokite vandeniui nepralaidaus dėklo karštose versmėse.
Vandeniui nepralaidų dėklą galima naudoti ne karštesniame nei 40 °C temperatūros
vandenyje.
Nuo stipraus smūgio, pvz., numetus, gali būti pažeistas vandeniui nepralaidaus dėklo
sandarumas. Rekomenduojame pristatyti vandeniui nepralaidų dėklą patikrinti į įgaliotąją
taisyklą (paslauga mokama).
Nepralaidumas vandeniui garantuojamas ne visais atvejais.
Plėvelė nuo rasojimo (AKA-AF1 (parduodama atskirai)
Plėvelę nuo rasojimo reikia įdėti patalpoje, kurioje mažas drėgnio lygis.
Įdėkite plėvelę nuo rasojimo į kamerą kelias valandas prieš fotografuojant / filmuojant.
Jei nenaudojate plėvelės nuo rasojimo, įdėkite ją į maišelį ir laikykite sandariai uždarę
viršutinę dalį.
Gerai džiovinamą plėvelę nuo rasojimo galima naudoti maždaug 200 kartų.
Pastaba
Dėdami plėvelę nuo rasojimo (AKA-AF1), įdėkite kamerą į vandeniui nepralaidų dėklą, tada į plyšį
tarp kameros ir vandeniui nepralaidaus dėklo kameros apačioje įdėkite plėvelę nuo rasojimo.
Jei plėvelę nuo rasojimo įdėsite prieš įdėdami kamerą, plėvelė nuo rasojimo gali būti suspausta ir
tada bus sunku išimti kamerą.
: Plėvelė nuo rasojimo
[12] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Pastabos apie vandeniui nepralaidaus dėklo
naudojimą
Neįmeskite vandeniui nepralaidaus dėklo į vandenį.
Nenaudokite vandeniui nepralaidaus dėklo toliau nurodytomis sąlygomis. Tokiomis
aplinkybėmis gali kondensuotis drėgmė arba pritekėti vandens, todėl kamera bus
sugadinta.
Labai karštoje arba drėgnoje vietoje.
Karštesniame nei +40 °C temperatūros vandenyje.
Žemesnėje nei –10 °C temperatūroje.
Nepalikite vandeniui nepralaidaus dėklo ilgam tiesioginėje saulės šviesoje arba labai
karštose ir drėgnose vietose. Jei turite palikti vandeniui nepralaidų dėklą tiesioginėje saulės
šviesoje, būtinai uždenkite jį rankšluosčiu arba kitaip apsaugokite.
Kamerai perkaitus, ji gali būti automatiškai išjungta, kitaip – bus netinkamai įrašoma. Kad
galėtumėte vėl naudoti kamerą, kuriam laikui palikite ją atvėsti vėsioje vietoje.
Jei ant vandeniui nepralaidaus dėklo pateko aliejaus nuo saulės, kruopščiai nuplaukite jį
drungnu vandeniu. Ant vandeniui nepralaidaus dėklo korpuso paliktos aliejaus nuo saulės
dėmės gali pakeisti vandeniui nepralaidaus dėklo spalvą arba sugadinti jo paviršių (pvz.,
atsirasti įtrūkimų).
[13] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Vandens pateikimas
Retai pasitaikančiais atvejais, kai patiriama žalos dėl vandeniui nepralaidaus dėklo defektų
patekus vandens, „Sony“ negarantuoja, kad nebus sugadinta jame esant įranga (kamera,
maitinimo elementų pakuotė ir kt.) bei įrašytas turinys, taip pat neatlygina su fotografavimu
susijusių išlaidų.
[14] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Vandeniui nepralaidus sandariklis
Kad kamera būtų atspari vandeniui, naudojamas vandeniui nepralaidus dėklas. Labai svarbu
tinkamai prižiūrėti vandeniui nepralaidų dėklą. Nevykdant vandeniui nepralaidaus dėklo
priežiūros instrukcijų, gali patekti vandens ir kamera gali nuskęsti.
Vandeniui nepralaidaus dėklo apžiūra
Atidžiai apžiūrėkite, ar ant vandeniui nepralaidaus dėklo nėra purvo, smėlio, plaukų, dulkių,
druskos, siūlų ar kt. Juos pastebėję, nuvalykite minkštu audeklu.
Čiuopdami patikrinkite, ar ant vandeniui nepralaidaus dėklo neliko purvo, kurio neįmanoma
pamatyti.
Nušluostę vandeniui nepralaidų dėklą, patikrinkite, ar ant jo neliko audinio pūkelių.
Patikrinkite, ar vandeniui nepralaidus sandariklis neįtrūkęs, nekreivas, nedeformuotas,
neįskilęs, nesubraižytas, nesmėlėtas ir t. t.
Vadovaudamiesi šiomis nuorodomis apžiūrėkite ir dėklo korpuso sritį, kuri liečiasi su
vandeniui nepralaidžiu sandarikliu.
[15] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Kaip patikrinti, ar nepatenka vandens
Visada prieš dėdami kamerą uždarykite vandeniui nepralaidų dėklą, panardinkite jį į vandenį ir
patikrinkite, ar nepatenka vandens.
Jei nustatoma vandeniui nepralaidaus dėklo defektų
Jei apžiūrėjus vandeniui nepralaidų dėklą arba patikrinus, ar nepatenka vandens, nustatoma
defektų, reikia tuojau pat nustoti naudoti kamerą ir pristatyti ją vietiniam „Sony“ pardavėjui.
[16] Darbo pradžia
Vandeniui nepralaidaus dėklo naudojimas
Priežiūra
Jei teko įrašinėti vietoje, kur nuo jūros pučia vėjas, pritvirtinę fiksatorių kruopščiai nuplaukite
kamerą švariu vandeniu, kad pašalintumėte druską ir smėlį, tada nušluostykite ją minkšta
sausa šluoste. Rekomenduojame maždaug 30 min. panardinti vandeniui nepralaidų dėklą į
gėlą vandenį. Nenuplovus druskos, metalinės dalys gali būti pažeistos arba surūdyti, todėl
bus praleidžiamas vanduo.
Jei ant vandeniui nepralaidaus dėklo pateko aliejaus nuo saulės, kruopščiai nuplaukite jį
drungnu vandeniu.
Vandeniui nepralaidaus dėklo vidų iššluostykite minkšta sausa šluoste. Neplaukite vidaus
vandeniu.
Kaskart panaudoję vandeniui nepralaidų dėklą atlikite pirmiau aprašytą priežiūros procedūrą.
Nevalykite jokiu tirpikliu, pvz., alkoholiu, benzinu ar skiedikliu, nes galite sugadinti paviršinę
vandeniui nepralaidaus dėklo dangą.
Vandeniui nepralaidaus dėklo laikymas
Kad vandeniui nepralaidus dėklas nesudiltų, laikykite jį vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Nepritvirtinkite fiksatoriaus.
Ant vandeniui nepralaidaus dėklo neturi kauptis dulkės.
Nelaikykite vandeniui nepralaidaus dėklo šaltoje, labai karštoje ar drėgnoje vietoje arba
kartu su naftalinu ar kamparu, nes tokiomis sąlygomis gali atsirasti vandeniui nepralaidaus
dėklo pažeidimų.
[17] Darbo pradžia
Priedų naudojimas
Tvirtinimo sagčių naudojimas
Tvirtinimo fiksatoriumi kamera arba vandeniui nepralaidus dėklas tvirtinamas prie ketinamo
naudoti papildomo priedo.
Čia paaiškinta, kaip tvirtinimo fiksatorių pritvirtinti prie vandeniui nepralaidaus dėklo.
1
Sulygiuokite trikojo varžto angą, esančią vandeniui nepralaidaus dėklo apačioje, su
tvirtinimo fiksatoriaus trikojo varžto anga ir tvirtai priveržkite trikojo varžtu.
2
Pritvirtinkite tvirtinimo fiksatorių prie priedo stumdami, kol jis spragtelėdama
užsifiksuos.
Kaip atjungti nuo priedo tvirtinimo fiksatorių
Paspauskite ir laikykite nuspaudę paveikslėlyje apvestas tvirtinimo fiksatoriaus sritis, taip
atfiksuodami fiksatorių, o tada pastumkite jį priešinga nei atliekant 2 veiksmą kryptimi.
Papildomo priedo tvirtinimo pavyzdys
Universalusis tvirtinimo prie galvos rinkinys
BLT-UHM1
Tvirtinio prie kepurės priedas
VCT-BPM1
Pastaba
Perkiškite tinkamą virvelę per vandeniui nepralaidaus dėklo virvelės tvirtinimo angą, tada pritvirtinkite
virvelę prie daikto, kurį ketinate naudoti su kamera.
Prieš naudodami patikrinkite, ar neatsilaisvinęs tvirtinimo fiksatoriaus varžtas.
[18] Darbo pradžia
Priedų naudojimas
Pastabos apie priklijuojamo laikiklio naudojimo
(parduodamas atskirai)
Priklijuojamas laikiklis naudojamas tvirtinant kamerą prie ketinamo naudoti daikto.
Priklijuojamas laikiklis yra bendrasis terminas, naudojamas tvirtinimo fiksatoriui, plokščiam
priklijuojamam laikikliui ir išlenktam priklijuojamam laikikliui įvardyti.
Tvirtai paspauskite klijuojamąją sritį.
Priklijavus, maksimalus tvirtumas pasiekiamas po 24 val.
Plokščias ir išlenktas priklijuojami laikikliai yra vienkartiniai: atklijavus jų naudoti nebegalima.
Nuimdami lėtai plėškite. Jei plėšite staigiai, paviršius, prie kurio pritvirtintas laikiklis, gali būti
sugadintas.
Prieš pritvirtindami apžiūrėkite elemento, kurį naudosite, paviršių. Jei paviršius yra nešvarus
arba ant jo yra dulkių, drėgmės ar riebalų, laikiklis gali tvirtai neprilipti, ir elementas gali
atsiskirti dėl nestipraus smūgio.
Naudokite tinkamą tvirtinamą laikiklį (plokščią arba išlenktą) atsižvelgdami į paviršių, prie
kurio bus tvirtinama kamera. Jei laikiklis neatitinka paviršiaus, nestipriai stuktelėjus jis gali
atsiklijuoti.
Prieš naudodami įsitikinkite, kad varžtas yra įtvirtintas priklijuojamo fiksatoriaus angoje, ir
kad plokščias arba išlenktas priklijuojamas laikiklis patikimai prilipęs prie paviršiaus.
[19] Filmavimas / fotografavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Filmavimas (filmo režimas)
Įrašykite filmus.
(įjungimas / budėjimo režimas) įjunkite maitinimą.
1
Paspausdami mygtuką
2
Paspauskite mygtuką MENU.
3
* (filmavimo / fotografavimo
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
režimas) (filmo režimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
*
4
Rodoma pasirinkto filmavimo / fotografavimo režimo piktograma.
Paspauskite mygtuką REC/ENTER, kad būtų pradėta filmuoti / fotografuoti.
Kaip sustabdyti filmavimą
Kol filmuojama, paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Patarimas
Jei tada, kai įjungtas įrašymas vienu palietimu, esant išjungtam maitinimui paspauskite mygtuką
REC/ENTER, bus pradėta filmuoti anksčiau pasirinktu filmavimo režimu.
[20] Filmavimas / fotografavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Fotografavimas (nuotraukų režimas)
Įrašykite nuotraukas.
1
Paspausdami mygtuką
(įjungimas / budėjimo režimas) įjunkite maitinimą.
2
Paspauskite mygtuką MENU.
3
* (filmavimo / fotografavimo
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
režimas) (nuotraukų režimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
*
4
Rodoma pasirinkto filmavimo / fotografavimo režimo piktograma.
Paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[21] Filmavimas / fotografavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Nepertraukiamo įrašymo režimas
Nepertraukiamo įrašymo režimu įrašymas tęsiamas nuo nustatyto laiko. Kamera nuolat
fotografuoja fotografavimo laiką, nustatytą įvedus nepertraukiamo įrašymo laiką.
(įjungimas / budėjimo režimas) įjunkite maitinimą.
1
Paspausdami mygtuką
2
Paspauskite mygtuką MENU.
3
* (filmavimo / fotografavimo
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
režimas) (nepertraukiamo įrašymo režimas), tada paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
*
4
Rodoma pasirinkto filmavimo / fotografavimo režimo piktograma.
Paspauskite mygtuką REC/ENTER, kad būtų pradėta filmuoti / fotografuoti.
Kaip sustabdyti filmavimą
Kol filmuojama, paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Patarimas
Filmų ir nuotraukų, nufotografuotų prieš pradedant nepertraukiamą įrašymą, panaikinti negalima.
Apie įrašomų laikmenų naudojimą ir įrašymo laiką
Jei nepertraukiamo įrašymo režimu ilgą laiką įrašysite dideliu dažniu bitais, atminties kortelės
naudojimo trukmė gali būti žymiai trumpesnė.
Sumažinę įrašymo dažnį bitais, kai įrašote ilgai, galite sumažinti neigiamą poveikį atminties
kortelės naudojimo laikui.
Ilgai įrašant filmus nepertraukiamo įrašymo režimu, atminties kortelėje gali būti suskaidyti
duomenys. Kameros vykdomas duomenų įrašymas šiek tiek užtrunka, o įrašymas (filmo)
automatiškai sustabdomas.
Suformatavus atminties kortelę įrašymo procesas gali vykti sklandžiau.
Be to, skaidant duomenis iškylančių problemų gali sumažėti, jei iš anksto suformatuosite atminties
kortelę, kad būtų atlaisvinta daugiau vietos atmintyje.
Nepertraukiamas įrašymas nepaleidžiamas, jei laikmenoje nenustatomas tikslus laisvos vietos kiekis.
Tokiu atveju ekrane pateikiamas įspėjimas [05-04].
[22] Filmavimas / fotografavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Fotofilmo fiksavimo režimas
Kamera fotografuoja reguliariais intervalais ir nustoja fotografuoti, kai pasiekiamas nustatytas
skaičius.
(įjungimas / budėjimo režimas) įjunkite maitinimą.
1
Paspausdami mygtuką
2
Paspauskite mygtuką MENU.
3
* (filmavimo / fotografavimo
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
režimas) (fotofilmo fiksavimo režimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
*
4
Rodoma pasirinkto filmavimo / fotografavimo režimo piktograma.
Paspauskite mygtuką REC/ENTER, kad būtų pradėta filmuoti / fotografuoti.
Kaip sustabdyti filmavimą
Fotografuoti nustojama tada, kai nufotografuojama tiek kadrų, kiek nurodyta nustatant
fotofilmo kadrų skaičiaus parinktį.
Jei fotofilmo kadrų skaičiaus nustatymas –
, vykstant fotografavimui reikės
paspausti REC/ENTER.
Patarimas
Kaip pakeisti vaizdo dydį, žr. skyriuje „Fiksuojamo fotofilmo vaizdo dydis“.
Kaip pakeisti fotografavimo intervalą, žr. skyriuje „Fotofilmo fiksavimo intervalas“.
Kaip pakeisti kadrų skaičių, žr. skyriuje „Fotofilmo kadrų skaičius“.
Jei fotofilmo kadrų skaičiaus nustatymas –
REC/ENTER.
, bus fotografuojama, kol paspausite
Naudojant „Action Cam Movie Creator“ nufotografuotas nuotraukas galima atsisiųsti į kompiuterį, o
tada sukurti fotofilmą. Fotofilmą galima sukurti ir atsisiuntus nuotraukas į išmanųjį telefoną ar kt.
Norint tai padaryti, reikia naudoti išmaniesiems telefonams / planšetiniams kompiuteriams skirtą
programą „Action Cam App“.
[23] Filmavimas / fotografavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Priartinimo naudojimas
Kai įjungtas skaitmeninis priartinimas, filmuodama kamera iki 3 k. priartina. Kad ir koks kampas
nustatytas, visada galima iki 3 kartų padidinti. Apdorojant skaitmeniniu būdu nukenčia vaizdo
kokybė.
Filmuojant, įrašant nepertraukiamai, tiesiogiai transliuojant arba fiksuojant fotofilmą,
kameros priartinimo funkcijos naudoti negalima.
Priartinkite naudodami prie kameros prijungtą išmanųjį telefoną arba „Live-View“ nuotolinio
valdymo įrenginį.
1
Įsitikinkite, kad ekrane rodoma
Jei
2
ir įjungtas skaitmeninis priartinimas.
ekrane nėra, patikrinkite [Zoom setting].
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pakeiskite didinimo priartinant nustatymą.
Mygtukas UP: teleobjektyvo režimas
Mygtukas DOWN: plataus kampo objektyvo režimas
Įjungus pasigirs pyptelėjimas.
Pastaba
Jei tarp kameros ir „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio užmegzti keli ryšiai, paspaudžiant
mygtuką UP arba DOWN atliekami toliau nurodyti veiksmai.
Veiksmai su kamera
: keičiamas didinimas priartinant
: keičiamas filmavimo režimas
Veiksmai su „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginiu
Prijungtoje kameroje atidaromas tiesioginės peržiūros ekranas
Naudojant priartinimą kinta stebėjimo kampas.
Naudodami „PlayMemories Mobile“ išsiaiškinkite stebėjimo kampą ir tik tada filmuokite.
[24] Filmavimas / fotografavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Pastabos apie ilgai trunkantį įrašymą
Aprašomas ilgai trunkantis įrašymas.
Fotografuojant / filmuojant ilgą laiką, kameros temperatūra pakyla. Jei temperatūra pasiekai
tam tikrą lygį, fotografavimas/filmavimas automatiškai sustabdomas.
Palikite kamerą 10 min. arba ilgiau, kad kameros vidinių dalių temperatūra nukristų iki
saugaus lygio.
Jei aplinkos temperatūra aukšta, kameros temperatūra kyla greitai.
Pakilus fotoaparato temperatūrai gali pablogėti vaizdo kokybė. Prieš toliau fotografuojant
rekomenduojama palaukti, kol kameros temperatūra sumažės.
Kameros korpusas naudojant gali įšilti – tai nerodo gedimo.
[25] Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų sąrašas
Kuriuos elementus galima nustatyti, lemia filmavimo / fotografavimo režimas.
Elementai, kuriuos galima nustatyti režimu
režimas)
: filmo režimas
: nuotraukų režimas
: fotofilmo fiksavimo režimas
: tiesioginės transliacijos režimas
* (filmavimo / fotografavimo
: nepertraukiamas įrašymas
*
Rodoma pasirinkto filmavimo / fotografavimo režimo piktograma.
Elementai, kuriuos galima nustatyti pasirinkus
(filmavimo / fotografavimo nustatymai)
/
/
Nustatomi elementai
–
–
–
–
–
–
Vaizdo kokybės nustatymas
filmo formatas
–
–
–
–
–
–
Fiksuojamo fotofilmo vaizdo dydis
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nepertraukiamo įrašymo laikas
Fotografavimo režimo perjungimas
Fotografavimo intervalas
automatinis laikmatis
–
–
–
–
–
–
–
–
Fotofilmo fiksavimo intervalas
fotofilmo kadrų skaičius
–
funkcija „SteadyShot“
kampo nustatymas
–
/
/
Priartinimo nustatymas
Apvertimas
AE keitimas
–
–
–
–
Fotofilmo AE režimas
Scena
Baltos spalvos balansas
–
–
–
–
–
–
Spalvų režimas
Garso įrašymo nustatymas
Vėjo triukšmo mažinimas
Elementai, kuriuos galima nustatyti pasirinkus
(kameros nustatymai)
: skrydžio režimas
: „Wi-Fi“ ryšio nustatymas
: optimalaus „Wi-Fi“ ryšio nustatymas*
: „Bluetooth“ nustatymas
: nuotolinio maitinimo valdymo per „Bluetooth‟ nustatymas
: formatas
: foninė muzika*
: maitinimo tiekimas per USB
: pypsėjimas
: pypsėjimo garsumas
: lemputės nustatymas
: įrašymas vienu palietimu
: automatinis maitinimo išjungimas
: NTSC / PAL perjungimas
: datos ir laiko nustatymas
: srities nustatymas
: vasaros laiko nustatymas
: versija
: nustatymų atkūrimas
Šis nustatymas galimas ne visose šalyse ir regionuose.
*
[26] Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų nustatymas
Galite nustatyti elementus naudodami toliau nurodytus 4 kameros mygtukus.
: mygtukas MENU
Rodomas meniu
: mygtukas REC/ENTER
Vykdoma meniu komanda
: mygtukas UP
Grįžtama į ankstesnį meniu
: mygtukas DOWN
Pereinama prie kito meniu
1
Paspausdami mygtuką
(įjungimas / budėjimo režimas) įjunkite maitinimą.
Norėdami maitinimą išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką
režimas).
(įjungimas / budėjimo
2
Paspauskite mygtuką MENU.
3
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite elemento piktogramą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Norėdami bandyti dar kartą, paspauskite
[27] Nustatymų keitimas
, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Vaizdo kokybės nustatymas
Galite nustatyti vaizdo raišką ir kadrų spartą, kai filmuojate ir įrašote nepertraukiamai. Vaizdo
kokybę galima nustatyti, atsižvelgiant į filmo formato nustatymą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
(filmavimo /
fotografavimo nustatymai) (vaizdo kokybė) - nustatymo reikšmė, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Patarimas
Nustatymo reikšmė
Rodomą reikšmę lemia NTSC / PAL perjungimo nustatymas.
Kai pasirinkta NTSC, rodoma reikšmė simbolio / kairėje. Kai pasirinkta PAL, rodoma reikšmė
simbolio / dešinėje.
Pavyzdys: 1080 60p PS (NTSC) / 1080 50p PS (PAL)
Kai nustatytas filmo formatas
(įrašoma MP4 formatu)
/
Įrašytas vaizdas: didžiausia raiška (tolygus vaizdas, įrašytas 2 k. didesnė kadrų sparta)
Raiška: 1920×1080
Vaizdavimo kadrų sparta*1: 60p / 50p
Atkūrimo kadrų sparta*1: 60p / 50p
/
Įrašytas vaizdas: didžiausia raiška
Raiška: 1920×1080
Vaizdavimo kadrų sparta*1: 30p / 25p
Atkūrimo kadrų sparta*1: 30p / 25p
/
Įrašytas vaizdas: didelė raiška
Raiška: 1280×720
Vaizdavimo kadrų sparta*1: 30p / 25p
Atkūrimo kadrų sparta*1: 30p / 25p
*2,*4
/
Įrašytas vaizdas: didelė įrašymo sparta (tolygus vaizdas, įrašytas 4 k. didesne kadrų
sparta) *3
Raiška: 1280×720
Vaizdavimo kadrų sparta*1: 120p / 100p
Atkūrimo kadrų sparta*1: 120p / 100p*5
Kai nustatytas filmo formatas
(įrašymas XAVC S formatu)
/
Įrašytas vaizdas: XAVC S 50 Mb/s
Raiška: 1920×1080
Vaizdavimo kadrų sparta*1: 60p / 50p
Atkūrimo kadrų sparta*1: 60p / 50p
/
Įrašytas vaizdas: XAVC S 50 Mb/s
Raiška: 1920×1080
Vaizdavimo kadrų sparta*1: 30p / 25p
Atkūrimo kadrų sparta*1: 30p / 25p
(tik kai NTSC / PAL perjungimo nustatymas – NTSC)
Įrašytas vaizdas: XAVC S 50 Mb/s
Raiška: 1920×1080
Vaizdavimo kadrų sparta: 24p
Atkūrimo kadrų sparta: 24p
*1
*2
*3
*4
*5
Kadrų spartą lemia NTSC/PAL nustatymas.
Rodoma „SteadyShot“.
„Action Cam Movie Creator“ kadrų spartą konvertuoja į 60p / 50p ir vaizdus atkuria standartine sparta. Taip
pat leidžiama nustatyti sklandų sulėtintą kurios nors dalies atkūrimą, kad būtų galima redaguoti.
Fiksuotas stebėjimo kampo nustatymas –
.
Atsižvelgiant į įrenginį ir programinę įrangą, vaizdus galima atkurti 60p / 50p formatu.
Pastaba
Nepertraukiamo filmavimo trukmė yra maždaug 13 val.
Peržiūrint didele sparta įrašytus vaizdus, kadrų sparta bus 60p / 50p ir vaizdai bus atkuriami
standartine sparta.
[28] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Filmo formatas
Jei ketinate filmuoti arba įrašyti nepertraukiamai, pasirinkite filmo formatą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
(filmavimo /
fotografavimo nustatymai) (filmo formatas) - nustatymo reikšmė, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: įrašomas HD (XAVC S) filmas.
Pasirinkite norimą vaizdo kokybę naudodami vaizdo kokybės nustatymą.
: įrašomas MP4 filmas.
Pasirinkite šį formatą, jei norite perkelti į išmanųjį telefoną arba nusiųsti į svetainę.
[29] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fiksuojamo fotofilmo vaizdo dydis
Galima nustatyti nuotraukų, nufotografuotų fiksuojant fotofilmą, vaizdo dydį.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(fotofilmo fiksavimo režimo
nustatymas) (fiksuojamo fotofilmo vaizdo dydis) - nustatymo reikšmė, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(fotografuojamos 4K (3 840 x 2 160) formato nuotraukos (vaizdo dydis – 8,3 M))
(fotografuojamos HD (1 920 x 1 080) formato nuotraukos (vaizdo dydis – 2,1 M))
[30] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Nepertraukiamo įrašymo laikas
Nustatykite nepertraukiamo įrašymo laiko intervalą (laikmenos sritį). Intervalą galima nustatyti
nustačius kameros nepertraukiamo įrašymo režimą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(nepertraukiamo įrašymo
nustatymas) >
(nepertraukiamo įrašymo laikas) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(Nepertraukiamo įrašymo lakas – 5 min. Sukurto filmo dydis – 1 min. trukmės
failai.)
(Nepertraukiamo įrašymo lakas – 20 min. Sukurto filmo dydis – 5 min.
trukmės failai.)
(Nepertraukiamo įrašymo lakas – 60 min. Sukurto filmo dydis – 15 min.
trukmės failai.)
(Nepertraukiamo įrašymo lakas – 120 min. Sukurto filmo dydis – 15 min.
trukmės failai.)
(Nepertraukiamai įrašoma, kol užtenka laisvos vietos atmintyje). Sukurto
filmo dydis – 15 min. trukmės failai.)
Patarimas
Kai nepertraukiamo įrašymo laikas – 5 min.
Iš eilės sukuriami keli vienos minutės trukmės filmų failai.
Jei įrašoma ilgiau nei penkias minutes, sukuriamas šeštas filmo failas ( ).
Prieš sukuriant septintą failą ( ), kamera ištrina pirmą filmo failą ( ) ir įrašo toliau.
Numatytas filmavimo laikas, kurį faktiškai trunka nepertraukiamas įrašymas (laisvos vietos atmintyje
kiekis)
Reikia ne tik nustatyti nepertraukiamo įrašymo laiką, bet ir išsiaiškinti numatytą 2 failų filmavimo
laiką (laisvos vietos atmintyje kiekį).
Pavyzdys: kai nustatyta
Būtinoji trukmė: 20 min. + 5 min. + 5 min. = 30 min. arba daugiau.
*
*
Numatytą filmavimo laiką galima išsiaiškinti nustačius filmavimo / fotografavimo režimą „Filmo režimas“.
Net ir tada, kai pagal pateiktą pavyzdį nustačius numatytą laiką įsitikinama, kad laisvos vietos atminties kortelėje pakanka, gali
būti pateiktas įspėjimas [05-04]. Tai lemia vaizdo kokybės arba filmo formato nustatymas.
Tokiu atveju reikia atlaisvinti vietos atminties kortelėje arba pakeisti vaizdo kokybės ar filmo formato nustatymą.
[31] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotografavimo režimo perjungimas
Galite nustatyti nuotraukų įrašymo režimą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(fotografavimo nustatymas) (fotografavimo režimo perjungimas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
: Vienkartinis fotografavimas (vaizdo dydis – 11,9 M (kampo nustatymas:
M (kampo nustatymas:
)
Nufotografuojama viena nuotrauka.
) / 7,0
: Fotografuojama serija (vaizdo dydis – 11,9 M (kampo nustatymas:
) / 7,0 M
(kampo nustatymas:
)
Fotografuojama tiek laiko, kiek trunka pasirinkus
(fotografavimo intervalas)
nustatytas intervalas.
: Judančio kadro LE režimas (vaizdo dydis – 3,0 M)
Nuotrauka sukuriama iš tiek laiko, kiek trunka pasirinkus
(fotografavimo
intervalas) nustatytas intervalas, nepertraukiamai nufotografuotų nuotraukų.
Kaip tinkamai fotografuoti judančio kadro LE režimu
Išbandykite toliau nurodytus fotografavimo metodus.
Užtikrinkite kameros stabilumą, kad ji nevirpėtų.
Kad kamera nevirpėtų ir nuotraukos būtų kokybiškesnės, naudokite išmaniojo telefono
nuotolinio valdymo funkciją, „Live-View“ nuotolinio valdymo funkciją arba laikmačio funkciją.
Įsitikinkite, kad judantys objektai nėra per dideli arba jų nėra per daug.
Fotografuokite šviesioje vietoje ir stenkitės, kad šviesumas nesikeistų.
Kaip fotografuoti geras nuotraukas fotografavimo serijomis režimu
Išbandykite toliau nurodytus fotografavimo metodus.
Užtikrinkite kameros stabilumą, kad ji nevirpėtų.
Kad kamera nevirpėtų ir nuotraukos būtų kokybiškesnės, naudokite išmaniojo telefono
nuotolinio valdymo funkciją, „Live-View“ nuotolinio valdymo funkciją arba laikmačio funkciją.
Pastaba
Jei automatiškai sugeneruoti judančio kadro LE režimu nepavyksta, ekrano skydelyje rodoma [0506]. Atsižvelgiant į [05-06] rodymo laiką, vaizdas gali būti neišsaugotas.
Baigus fotografuoti fotografavimo serijomis arba judančio kadro LE režimu, tam tikrą laiką vykdomas
apdorojimas, kurio metu negalima atlikti kitų veiksmų.
Į išmanųjį telefoną galima perduoti tik vieną nuotrauką.
(Fotografuojant serijomis, galima perduoti paskutinę nuotrauką. Fotografuojant judančio kadro LE
režimu, galima perduoti sugeneruotą vaizdą.)
[32] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotografavimo intervalas
Galite nustatyti nepertraukiamo fotografavimo nustatymą, kuris bus taikomas pasirinkus
fotografavimo serijomis ir judančio kadro LE režimus.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(fotografavimo nustatymas)
- nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(per 1,25 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 8 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama fotografuojant greitai judančius objektus.
(per 2 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 5 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama kuriant judančius objektų kadrus.
(per 5 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 2 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama fotografuojant lėtai judančius objektus.
Pastaba
„8f1s“, „5f2s“ ir „2f5s“ yra apskaičiuotas maksimalus greitis. Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas,
pasiekti maksimalaus greičio gali būti neįmanoma.
[33] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Automatinis laikmatis
Norėdami fotografuoti nuotraukas galite nustatyti automatinį laikmatį.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(fotografavimo nustatymas) (automatinis laikmatis) - nustatymo elementas ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(laikmatis nenaudojamas)
(nustatomas 2 sek. delsos laikmatis)
(nustatomas 10 sek. delsos laikmatis)
Pastaba
Filmuojant automatinio laikmačio naudoti negalima.
Automatinio laikmačio funkcija veiks, kol bus atšaukta. Jei automatinio laikmačio naudoti nebereikia,
nustatykite
.
[34] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotofilmo fiksavimo intervalas
Galima nustatyti fotofilmo fiksavimo intervalą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(fotofilmo fiksavimo režimo
nustatymas) (fotofilmo fiksavimo intervalas) - nustatymo reikšmė ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 1 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 2 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 5 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 10 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 30 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 60 sek. intervalais)
Pastaba
Pirmoji nuotrauka įrašoma iš karto paleidus įrašymą: nelaukiama, kol praeis nustatytas intervalas.
Paskesnė iš eilės einanti nuotrauka įrašoma praėjus nustatytam intervalui.
Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, pasiekti nustatyto greičio gali būti neįmanoma.
[35] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotofilmo kadrų skaičius
Galima nustatyti nuotraukų, nufotografuotų fiksuojant fotofilmą, skaičių.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(fotofilmo fiksavimo režimo
nustatymas) (fotofilmo kadrų skaičius) - nustatymo reikšmė ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
(nufotografuojama 300 vaizdų)
(nufotografuojama 600 vaizdų)
(nufotografuojama 900 vaizdų)
(nuotraukos fotografuojamos, kol sustabdomas fotografavimas)
Patarimas
Fotografuojant nepertraukiamai galima užfiksuoti iki 40 000 kadrų.
[36] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Funkcija „SteadyShot“
Filmuodami galite suaktyvinti kameros virpėjimo mažinimo funkciją.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
(filmavimo /
fotografavimo nustatymai) (funkcija „SteadyShot“) - nustatymo reikšmė ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(filmuojant naudojama „SteadyShot“)
(funkcija „SteadyShot“ nenaudojama)
Pastaba
Pasirinkus toliau nurodytus nustatymus ši funkcija neveikia.
Kai vaizdo kokybės nustatymo režimas nustatomas kaip įrašymo didele sparta kokybė (kadrų
sparta – daugiau nei 120p).
Fotografavimo režimu
Fotofilmo fiksavimo režimu
[37] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Kampo nustatymas
Filmuojant / fotografuojant galima konfigūruoti kameros matymo kampo nustatymą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
/
/
(filmavimo / fotografavimo nustatymai) (kampo nustatymas) - nustatymo
reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: platus (įrašoma nustačius platų stebėjimo kampą)
: siauras (įrašoma nustačius siaurą stebėjimo kampą)
Pastaba
Pasirinkus filmavimo / fotografavimo didele sparta režimą, taikomas fiksuotas stebėjimo kampo
nustatymas
.
[38] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Priartinimo nustatymas
Galima nustatyti, ar reikia naudoti skaitmeninį priartinimą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
/
/
(filmavimo / fotografavimo nustatymai) (priartinimo nustatymas) nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(skaitmeninio priartinimo funkcija naudojama)
(skaitmeninio priartinimo funkcijos nenaudojama)
[39] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Apvertimas
Galima įrašyti atvirkščią vaizdą. Ši funkcija naudinga, kai kamera pritvirtinama apversta.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
/
/
(filmavimo / fotografavimo nustatymai) (apvertimas) - nustatymo reikšmė
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(vaizdas apverčiamas vertikaliai ir sukeičiami kairysis ir dešinysis garso kanalai)
(vaizdas neapverčiamas)
[40] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
AE keitimas
Savo nuožiūra galima pakoreguoti ekspoziciją.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
/
/
(filmavimo / fotografavimo nustatymai) (AE keitimas) - nustatymo
reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(AE keitimas nenaudojamas)
(naudojamas AE keitimas (pvz., galite nustatyti +0,3 EV))
[41] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotofilmo AE režimas
Nustatykite fiksuojant fotofilmą taikytiną automatinės ekspozicijos (AE) koregavimo metodą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(fotofilmo fiksavimo režimo
nustatymas) (fotofilmo AE režimas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
(Koreguojama kiekvieno kadro ekspozicija. Šviesumo pokyčiai yra sklandūs.)
(Pradėjus filmuoti nustatoma fiksuota ekspozicijos reikšmė.)
[42] Nustatymų keitimas
Scena
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Galite pasirinkti tinkamą vaizdo kokybę pagal sceną.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
/
/
(filmavimo / fotografavimo nustatymai) (scena) - nustatymo reikšmė ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(fiksuojami standartinės kokybės vaizdai)
(vaizdai fiksuojami nustačius fotografuojant po vandeniu tinkamą vaizdo
kokybę)
Pastaba
Pasirinkus
negalima nustatyti baltos spalvos balanso.
Fotografuodami po vandeniu naudokite vandeniui nepralaidų dėklą.
[43] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Baltos spalvos balansas
Pagal įrašymo aplinką galima sureguliuoti spalvos balansą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
/
/
(filmavimo / fotografavimo nustatymai) (baltos spalvos balansas) nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(automatiškai reguliuojamas baltos spalvos balansas, todėl spalvos atrodo
natūralios)
(reguliuojama pagal šviesos šaltinio spalvos temperatūrą (nuo 2 500 K iki 9 900
K))
(naudojamas
nustatymas)
(taikoma bazinė balta spalva, tinkama filmuojant / fotografuojant šviesai
sklindant iš konkretaus šviesos šaltinio)*
*
Padėkite baltą etaloninį objektą esant tokioms apšvietimo sąlygoms, kaip ir fotografuojant reikiamą objektą,
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Jei scenos nustatymas
[44] Nustatymų keitimas
, baltos spalvos balanso nustatyti negalėsite.
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Spalvų režimas
Jei ketinate filmuoti, įrašyti nepertraukiamai arba transliuoti tiesiogiai, galite pakeisti vaizdo
atspalvį.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
(filmavimo /
fotografavimo nustatymai) (spalvų režimas) - nustatymo reikšmė ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(įrašoma natūraliomis spalvomis)
(Įrašoma ryškiomis spalvomis)
Pastaba
Jei filmuojate naudodami
[45] Nustatymų keitimas
, vaizdo kontrastas gali būti mažas. Tai nėra gedimas.
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Garso įrašymo nustatymas
Galima rinktis garso įrašymo nustatymą ON arba OFF.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
(filmavimo /
fotografavimo nustatymai) (garso įrašymas) - nustatymo reikšmė ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(filmuojant įrašomas garsas)
(filmuojant garsas neįrašomas)
[46] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Vėjo triukšmo mažinimas
Pasirinkus šią funkciją, automatiškai neįrašomas žemų dažnių vėjo triukšmas, kai garsas
įrašomas naudojant integruotą mikrofoną.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
/
/
(filmavimo /
fotografavimo nustatymai) (vėjo triukšmo mažinimas) - nustatymo
reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nuslopinami žemų dažnių garsai, kad būtų sumažintas vėjo triukšmas)
(vėjo keliamas triukšmas nesumažinamas)
[47] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Skrydžio režimas
Būdami lėktuve ar kitoje vietoje, kurioje taikomi apribojimai, galite laikinai išjungti visas kameros
funkcijas, susijusias su belaidėmis programomis, pvz., „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ir kt. Įjungus
skrydžio režimą, ekrano skydelyje bus rodomas lėktuvo ženklas.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (skrydžio režimas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(„Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcija išjungiama. Pasirinkite šį nustatymą, kai esate
lėktuve.)
(„Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcija įjungiama.)
[48] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas
Kamerą galite valdyti suderinamais įrenginiais („Live-View“ nuotolinio valdymo pultu, išmaniuoju
telefonu ir pan.), prijungtais prie kameros per „Wi-Fi“.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(suderinamu įrenginiu galima valdyti vieną kamerą)
(suderinamu įrenginiu kamera nevaldoma)
(suderinamu įrenginiu galima valdyti kelias kameras)
/
/
3
Pasirinkite filmavimo / fotografavimo režimą (
4
Prijunkite kamerą prie suderinamo įrenginio per „Wi-Fi“ ryšį.
5
Valdykite kamerą suderinamu įrenginiu.
/
).
Pastaba
Valdant kamerą suderinamu įrenginiu, greičiau naudojama akumuliatoriaus energija.
Kamerą galima prijungti tik prie įrenginių, aprašytų skyriuje „Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių
per „Wi-Fi“, naudojimas“, o ne prie kurių nors kitų „Wi-Fi“ prieigos taškų. Jei kamerą nutarsite
prijungti prie kitų „Wi-Fi“ prieigos taškų, visa atsakomybė tenka jums. Tada kyla neteisėto
prisijungimo prie kameros ir perduodamo turinio perėmimo rizika.
[49] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Optimalaus „Wi-Fi“ ryšio nustatymas
Įjungus „Wi-Fi“ galingumo nustatymą, galima maždaug dukart padidinti atstumą, per kurį
užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys tarp kameros ir „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio*, todėl
kamerą per atstumą galima valdyti „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginiu.
Šis nustatymas galimas ne visose šalyse ir regionuose.
Naudojant RM-LVR3.
*
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (optimalaus „Wi-Fi“ ryšio nustatymas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
(Optimalaus ryšio režimas. Ryšys užmezgamas didesniu atstumu nei nustačius
standartinį režimą.)
(standartinis režimas)
Pastaba
Pasirinkus ON, kartais gali nepavykti įjungti / išjungti kameros naudojant „Live-View“ nuotolinio
valdymo įrenginį – tai lemia fizinė aplinka ir atstumas nuo kameros iki „Live-View“ nuotolinio valdymo
įrenginio. Tada reikia pabandyti mažinti atstumą tarp kameros ir „Live-View“ nuotolinio valdymo
įrenginio, kol ekrane užges
ir užsidegs
.
Atsižvelgiant į fizinę aplinką ir prijungtą įrenginį, atstumas, per kurį užmezgamas ryšys, gali būti
kitoks.
Kai optimalaus „Wi-Fi“ ryšio nustatymas – ON, maitinimo elementų energija eikvojama greičiau nei
pasirinkus OFF.
Įjungus optimalaus „Wi-Fi“ ryšio nustatymą, „Wi-Fi“ piktograma gali užsidegti ne iš karto, bet neilgai
trukus įjungto nustatymo piktograma užsidegs.
Jei „Wi-Fi“ nustatymas – OFF arba skrydžio režimo nustatymas – ON, šios funkcijos naudoti
negalėsite.
[50] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
„Bluetooth“ nustatymas
Jei kamera ir atitinkamais įrenginiais galima užmegzti „Wi-Fi“ ryšį, kamerą prie atitinkamų
įrenginių galima prijungti per „Bluetooth“. Abipusio registravimo procesas, leidžiantis
įrenginiams (kamerai ir atitinkamiems įrenginiams) užmegzti ryšį per „Bluetooth“, yra vadinama
siejimu. Kai įrenginiai susiejami, juos įjungus tarp jų iš karto veikia „Bluetooth“ ryšys.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Bluetooth“ nustatymas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(„Bluetooth“ ryšys įjungtas. Ekrane rodoma
or
.)
(„Bluetooth“ ryšio nėra. Ekrane nedega „Bluetooth“ piktograma.)
Siejimas su išmaniuoju telefonu
Atlikite toliau nurodytus veiksmus naudodami kamerą ir per „Wi-Fi“ prijungtą išmanųjį telefoną.
Kaip prijungti kamerą prie išmaniojo telefono, žr. skyriuje „Prijungimas prie išmaniojo telefono“.
Įjunkite išmaniojo telefono „Bluetooth“ nustatymą.
Išmaniajame telefone paleiskite taikomąją programą „PlayMemories Mobile“.
Naudodami taikomąją programą įjunkite kameros nuotolinio maitinimo funkciją.
Naudodami taikomąją programą pasirinkite norimą prijungti kamerą.
Atidarytame taikomosios programos ekrane leiskite susieti pasirinktą kamerą.
Peržiūrėkite atidarytą ekraną ir palaukite, kol pasigirs leidimą susieti su pasirinkta kamera
raginantis suteikti signalas, tada naudodami kamerą paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Susiejus pasigirs signalas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Patarimas
Numatytasis kameros „Bluetooth“ nustatymas yra ON. Kai „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginys
(RM-LVR3) prie „Wi-Fi“ prijungiamas primą kartą, kamera automatiškai susiejama per „Bluetooth“:
tada jos ekrane užgęsta piktograma
ir užsidega
.
Pastaba
Kai skrydžio režimo nustatymas – ON, „Bluetooth“ piktogramos ekrane nebūna ir net tada, kai
„Bluetooth“ nustatymas – ON, ryšio per „Bluetooth“ užmegzti neįmanoma.
Kamerą galima susieti ne daugiau kaip su 15 „Bluetooth“ įrenginių. Susiejus su kamerą 16-ą įrenginį,
pirmojo užregistruoto įrenginio susiejimo informacija panaikinama.
Kai kamera prijungta per „Bluetooth“, kito įrenginio su ja susieti nepavyks.
Kai kamera inicijuojama, atkuriama ir susiejimo informacija. Norint vėl susieti, reikia panaikinti ir
prijungto suderinamo įrenginio susiejimo informaciją.
Jei siejimas vykdomas filmuojant / fotografuojant kamera, nesigirdės garso.
[51] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Nuotolinio maitinimo valdymo per „Bluetooth‟
nustatymas
Su kamera susietu įrenginiu galima įjungti ir išjungti kamerą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (Nuotolinio maitinimo valdymo per „Bluetooth‟ nustatymas) - nustatymo
reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(Įjungiama galimybė įjungti / išjungti kamerą atitinkamu įrenginiu.)
(Išjungiama galimybė įjungti / išjungti kamerą atitinkamu įrenginiu.)
Norint įjungti šią funkciją, būtina iš anksto įjungti pirmiau nurodytą nustatymą, taip pat kameros
ir atitinkamo įrenginio „Bluetooth“ nustatymus.
Kaip nustatyti ir naudojimo „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį (RM-LVR3), žr. „Live-View“
nuotolinio valdymo įrenginio pagalbos žinyno skyriuje „Nuotolinio maitinimo valdymo per
„Bluetooth‟ nustatymas“.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Toliau paaiškinta, kaip nustatyti ir naudoti išmanųjį telefoną. Be to, peržiūrėkite naujausią
„PlayMemories Mobile“ skirtą bendrąją ir su funkcijomis susijusią informaciją.
http://www/sony.net pmm/
Nuotolinio maitinimo valdymo per „Bluetooth‟ išmaniaisiais telefonais
nustatymas
Atlikite toliau nurodytus veiksmus naudodami kamerą ir per „Wi-Fi“ prijungtą išmanųjį telefoną.
Kaip prijungti kamerą prie išmaniojo telefono, žr. skyriuje „Prijungimas prie išmaniojo telefono“.
Įjunkite išmaniojo telefono „Bluetooth“ nustatymą.
Išmaniajame telefone paleiskite taikomąją programą „PlayMemories Mobile“.
Naudodami taikomąją programą įjunkite kameros nuotolinio maitinimo funkciją.
Naudodami taikomąją programą pasirinkite norimą prijungti kamerą.
Atidarytame taikomosios programos ekrane leiskite susieti pasirinktą kamerą.
Peržiūrėkite atidarytą ekraną ir palaukite, kol pasigirs leidimą susieti su pasirinkta kamera
raginantis suteikti signalas, tada naudodami kamerą paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Kai susiejama ir pasigirsta tam tikras garsas, įjungiamas kameros maitinimo valdymas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kameros maitinimo valdymas išmaniuoju telefonu
Norėdami įjungti / išjungti kamerą, paleiskite „PlayMemories Mobile“ ir bakstelėkite [Camera
Remote Power ON/OFF].
Patarimas
Jei kamera prijungta prie „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio RM-LVR3, jos maitinimas
įjungiamas įjungus „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio maitinimą. Jei prie „Live-View“ nuotolinio
valdymo įrenginio RM-LVR3 prijungtos kelios kameros, įjungus „Live-View“ nuotolinio valdymo
įrenginį vienu metu galima įjungti net penkias kameras.
Pastaba
Jei skrydžio režimo nustatymas – ON, ši funkcija neveikia.
Net ir išjungus kamerą, atitinkamas įrenginys liks įjungtas.
Jei ši funkcija įjungta, net ir išjungus kamerą bus naudojama maitinimo elementų energija. Jei
panaudoję kamerą kurį laką jos naudoti neketinate, išimkite maitinimo elementą.
[52] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Formatavimas
Formatavimas yra visų atminties kortelėje esančių vaizdų panaikinimas ir pradinės atminties
kortelės būsenos atkūrimas.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(formatavimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Formatuoti pradedama pasirinkus
(kameros nustatymai) -
ir paspaudus mygtuką REC/ENTER. Rodoma
eigos juosta.
Formatavimas atšaukiamas pasirenkant
ir paspaudžiant mygtuką REC/ENTER.
Kai atidaromas ekranas su varnele, vadinasi, formatavimas baigtas. Jei norite grįžti į
ankstesnį MENU, paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Prieš formatuodami svarbius vaizdus kur nors įrašykite. Apsaugoti duomenys taip pat inicijuojami.
Kol formatuojama, negalima:
paspausti mygtuko;
išimti atminties kortelės;
prijungti / atjungti kabelio;
įdėti / išimti maitinimo elementų pakuotės.
[53] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Maitinimo tiekimas per USB
Maitinimas į USB mikrokabeliu (pridedamas) prie kompiuterio arba USB įrenginio prijungtą
kamerą tiekiamas iš prijungto įrenginio.
Maitinimą per USB galima įjungti atliekant tolau nurodytus veiksmus ir pasirenkant ON.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (maitinimo tiekimas per USB) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(maitinimas tiekiamas prijungus USB mikrokabeliu)
(prijungus USB mikrokabeliu maitinimas netiekiamas)
Kameros, kuriai maitinimas tiekiamas iš išorinio šaltinio, naudojimas
Kamera yra suderinama su toliau nurodytu išoriniu maitinimo šaltiniu.
1,5 A išorinis maitinimo šaltinis
Maitinimas per USB tiekiamas iš prijungto įrenginio
Pastaba
Jei tada, kai buvo prijungtas USB mikrokabelis, pakeitėte maitinimo tiekimo per USB nustatymą,
atjunkite kabelį ir vėl jį prijunkite.
Jei įjungsite kamerą, kai įkraunama maitinimo elementų pakuotė, įkrovimas bus sustabdytas ir
maitinimas į kamerą bus tiekiamas iš įrenginio, prijungto per USB.
Kai maitinimas tiekiamas per USB, galima filmuoti / fotografuoti vaizdus. Tačiau maitinimo elementų
pakuotė tuo metu neįkraunama.
Naudojant prie išorinio maitinimo šaltinio prijungtą kamerą, reikia patikrinti, ar ekrane dega
piktograma (
), nurodanti, kad maitinimas tiekiamas per USB.
Kai maitinimas tiekiamas per USB, nepertraukiamai filmuoti galima trumpiau, nes kamera įkaista.
Net jei prie kameros prijungtas kintamosios srovės adapteris, įjungus kamerą maitinimo elementas
neįkraunamas.
[54] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Pypsėjimas
Galima rinktis garsinių veiksmų signalų nustatymą ON arba OFF.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (pypsėjimas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(visų veiksmų garsiniai signalai įjungti)
(garsiniai signalai pasigirsta tik atliekant toliau nurodytus veiksmus)
Įjungus maitinimą
Paleidus įrašymą
Sustabdžius įrašymą
Paspaudus užraktą
Pasirinkus neveikiančią funkciją arba įvykus klaidai
Patvirtinant prisijungimą
(visų veiksmų garsiniai signalai išjungti)
[55] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Pypsėjimo garsumas
Naudojant kamerą galima nustatyti pypsėjimo garsumą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN nustatykite
(kameros nustatymai) (pypsėjimo garsumas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(garsus pypsėjimas)
(tylus pypsėjimas)
Patarimas
Jei pypsėjimo nustatymas – OFF, šio funkcijos nustatyti nepavyks.
[56] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Lemputės nustatymas
Kad lemputės šviesa neatsispindi nuo objekto, galima sumažinti įrašant degančių REC
lempučių skaičių.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN nustatykite
(kameros nustatymai) (lemputės nustatymas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(dega visos REC lemputės)
(dega tik ant jungties dangtelio esanti REC lemputė)
(REC lemputės nedega)
Patarimas
Pakeiskite kameros lemputės nustatymą, filmuojant gali atsispindėti koks nors objektas, pvz.,
stiklas.
[57] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Įrašymas vienu palietimu
Kai kamera išjungta, paspauskite jos mygtuką REC/ENTER. Taip kamera bus įjungta ir pradės
įrašyti.
Ši funkcija galima, kai nustatytas filmo, fotofilmo fiksavimo, nepertraukiamo įrašymo arba
tiesioginės transliacijos filmavimo / fotografavimo režimas.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN nustatykite
(kameros nustatymai) (įrašymas vienu palietimu) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(įrašymas vienu palietimu įjungtas)
(įrašymas vienu palietimu išjungtas)
Pastaba
Paleidus įrašymą vienu palietimu, bus įrašoma tuo filmavimo / fotografavimo režimu, kuris buvo
nustatytas prieš pat išjungiant maitinimą.
[58] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Automatinio maitinimo išjungimo funkcija
Galite keisti automatinio maitinimo išjungimo funkcijos nustatymą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (automatinio maitinimo išjungimo funkcija) - nustatymo reikšmė ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(maitinimas išjungiamas po maždaug 20 sek.)
(maitinimas išjungiamas po maždaug 60 sek.)
(maitinimas automatiškai neišjungiamas)
Pastaba
Toliau nurodytais atvejais automatinio maitinimo išjungimo funkcija neveikia.
Įrašant duomenis į laikmeną.
Filmuojant arba fotografuojant fotofilmo fiksavimo režimu.
Atkuriant filmą.
Kai užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys, prijungiamas „Wi-Fi“ nuotolinio valdymo pultas, vaizdas įkeliamas į
išmanųjį telefoną arba transliuojama tiesiogiai.
Kai tiekiamas maitinimas iš prijungto USB įrenginio.
Kai prijungiamas didelės talpos saugojimo įrenginys.
Toliau nurodytais atvejais net pasirinkus
arba
funkciją, laikas, po kurio maitinimas išjungtas, pratęsiamas.
Reguliuojant meniu.
Atkuriant nuotraukas.
[59] Nustatymų keitimas
automatinio maitinimo išjungimo
Kameros nustatymai
NTSC / PAL perjungimas
Atsižvelgdami į šalies arba regiono, kuriame ketinate naudoti kamerą, TV sistemą, galite
pasirinkti NTSC / PAL nustatymą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) /
(NTSC / PAL perjungimas) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(kameros nustatymo NTSC perjungimas į PAL)
(kameros nustatymo PAL perjungimas į NTSC)
Bandant pakeisti dabartinį nustatymą, atidaromas patvirtinimo ekranas. Pereikite prie 3
veiksmo.
3
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
REC/ENTER.
ir paspauskite mygtuką
Kai pakeitus nustatymą, kamera automatiškai paleidžiama iš naujo.
[60] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Datos ir laiko nustatymas
Galima nustatyti metus / mėnesį / dieną.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (datos ir laiko nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Atidaromas metų / mėnesio / dienos nustatymo ekranas.
3
Nustatykite metus / mėnesį / dieną.
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN nustatykite metus ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER. Žymeklis perkeliamas prie mėnesio, tad atlikdami tokius pat veiksmus
nustatykite mėnesį ir dieną.
Atidaromas laiko nustatymo ekranas.
4
Laiką nustatykite, kaip nurodyta 3 punkte.
5
Paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Nustačius laiką ekrane atidaromas ankstesnis meniu.
Pastaba
0:00 reiškia vidurnaktį, o 12:00 – vidurdienį.
Metų / mėnesio /dienos rodymo tvarkos pakeisti negalima.
[61] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Srities nustatymas
Kameros laikrodį galima sureguliuoti taip, kad jo nereikėtų sustabdyti norint suderinti su laiku
jūsų srityje.
Sritis nustatoma pagal tai, kiek laikas skiriasi nuo Grinvičo laiko (GMT). Žr. skyrių „Laiko
skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas“.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN nustatykite
(kameros nustatymai) (srities nustatymas) - laiko skirtumas ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Patvirtinkite rodomame ekrane rodomą laiką ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[62] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Vasaros laiko nustatymas
Nustatoma, ar datos ir laiko nustatymams reikia taikyti vasaros laiką.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN select
(kameros nustatymai) (vasaros laiko nustatymas) - nustatymo reikšmė ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
(nustatomas vasaros laikas)
(vasaros laikas nenustatomas)
[63] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Versija
Galima sužinoti kameros programinės įrangos versiją.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(versija) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[64] Nustatymų keitimas
(kameros nustatymai) -
Kameros nustatymai
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti numatytuosius nustatymus.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (nustatymų atkūrimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Pasirinkite
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Jei nustatymus norite atšaukti, pasirinkite
Atkūrus nustatymus, kamera automatiškai paleidžiama iš naujo.
Pastaba
Atkuriant kameros nustatymus, atkuriama ir susiejimo per „Bluetooth“ informacija. Norint vėl prijungti,
reikia iš pradžių panaikinti susiejimo informaciją prijungtame įrenginyje.
[65] Peržiūra
Peržiūra naudojant „Live-View“ nuotolinio valdymo
įrenginį
Naudodami „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį galite atkurti kamera įrašytus vaizdus.
Toliau nurodyta, kaip atkurti filmus naudojant „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį RM-LVR3.
Ekranas skiriasi atsižvelgiant į naudojamą „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį.
1
Kamerai veikiant filmavimo / fotografavimo režimu paspauskite nuotolinio valdymo
įrenginio mygtuką MENU.
2
Paspausdami nuotolinio valdymo įrenginio mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(atkūrimas naudojant nuotolinio valdymo įrenginį) ir paspauskite nuotolinio
valdymo įrenginio mygtuką REC/ENTER.
3
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite norimą vaizdą.
4
Paspausdami nuotolinio valdymo įrenginio mygtuką REC/ENTER paleiskite
atkūrimą.
Jei atkūrimą norite pristabdyti, dar kartą paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Grįžimas prie filmavimo / fotografavimo režimo
Norėdami grįžti prie filmavimo / fotografavimo režimo, atlikite kuriuos nors iš nurodytų veiksmų.
Paspausdami „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio mygtuką MENU pasirinkite
(filmavimo / fotografavimo režimas) ir paspauskite nuotolinio valdymo įrenginio mygtuką
REC/ENTER.
Paspauskite kameros mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Ši kamera negali atkurti garso.
Kai atkūrimas vykdomas naudojant nuotolinio valdymo įrenginį, LCD ekrane rodoma vaizdo kadrų
sparta keisis atsižvelgiant į kameros ir nuotolinio valdymo įrenginio „Wi-Fi“ ryšio būseną. Ši kadrų
sparta skiriasi nuo filmuojant nustatytos kadrų spartos.
Patarimas
Galite greitai persukti pirmyn paspausdami nuotolinio valdymo įrenginio mygtuką UP ir greitai atsukti
atgal paspausdami mygtuką DOWN.
[66] Peržiūra
Naikinimas
Nereikalingus atminties kortelėje esančius vaizdus galima panaikinti išmaniuoju telefonu,
kuriame įdiegta „PlayMemories Mobile“, arba naudojant „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį.
Informacijos, kaip naudoti „PlayMemories Mobile“ arba „Live-View“ nuotolinio valdymo pultą,
ieškokite svetainėje esančioje naudojimo instrukcijoje.
Pastaba
Jei norite panaikinti visus atminties kortelėje esančius vaizdus, suformatuokite kameroje atminties
kortelę.
[67] Filmo kūrimas
Svarbiausių akimirkų filmo kūrimo priemonė
Svarbiausių akimirkų filmo kūrimas
Ši kamera aptinka įspūdingiausius ja įrašytų filmų kadrus ir automatiškai sukuria iš jų filmą
(svarbiausių akimirkų filmą). Galite kopijuoti svarbiausių akimirkų filmus naudodami išmanųjį
telefoną. Išmaniuoju telefonu galite pradėti kurti svarbiausių akimirkų filmą ir nustatyti kūrimo
nustatymus.
1
Atidarykite programą „PlayMemories Mobile“ išmaniajame telefone ir prisijunkite
prie kameros per „Wi-Fi“.
Norėdami prijungti kamerą prie išmaniojo telefono, žr. skyrių „Prijungimas prie išmaniojo
telefono“.
2
Programos „PlayMemories Mobile“ dalyje „Settings“ pasirinkite dalyje „In-Camera
Application Setting“ esantį nustatymą „Highlight Movie Maker“.
3
Paspauskite piktogramą
ir pasirinkite turinio formatą, kurį norite įtraukti į
svarbiausių akimirkų filmą.
4
Pasirinkite filmą, kurį norite įtraukti į svarbiausių akimirkų filmą, iš datos arba
turinio sąrašo, tada paspauskite mygtuką „Next“.
Pradedama kurti svarbiausių akimirkų filmą.
Vienu metu negalima pasirinkti MP4 ir XAVC S turinio.
Galite pasirinkti iki 100 filmų pagal datą arba failą.
Jei nutrauksite kameros ir išmaniojo telefono „Wi-Fi“ ryšį, kai kuriamas svarbiausių
akimirkų filmas, kamera toliau kurs filmą.
Paspauskite kameros mygtuką REC/ENTER, kad baigtumėte kurti svarbiausių
akimirkų filmą.
Patarimas
Naudodami meniu „Settings“ galite keisti filmo ilgį, BGM* ir garso maišymą.
*
5
Šis nustatymas galimas ne visose šalyse ir regionuose.
Sukūrę svarbiausių akimirkų filmą, galite jį nukopijuoti (pasirinkdami „Copy“) į
išmanųjį telefoną.
Patarimas
Norėdami paleisti nukopijuotą svarbiausių akimirkų filmą, naudokite filmų leistuvo taikomąją
programą.
Pastaba
Iš anksto atnaujinkite programą „PlayMemories Mobile“ į naujausią programinės aparatinės įrangos
versiją.
Svarbiausių akimirkų filmas sukuriamas MP4 formatu.
Toliau nurodytas turinys yra nesuderinamas su svarbiausių akimirkų filmu.
XAVC S HD 24p
Didele sparta įrašytas turinys
Programos valdymo būdai ir rodomi ekranai gali būti pakeisti iš anksto apie tai neįspėjus.
Daugiau informacijos apie „PlayMemories Mobile“ žr. toliau nurodytoje svetainėje.
(http://www.sony.net/pmm/)
Dėl šiame gaminyje įdiegtos foninės muzikos „Sony“ ir licencijų turėtojai yra oficialiai susitarę. Filmus,
kuriuose naudojama minėta foninė muzika, galima naudoti asmeniškai, dauginti, platinti arba
transliuoti viešai, bet tik tokiu atveju, jei iš tokių filmų nesiekiama pasipelnyti arba gauti kokį nors
atlygį iš asmens, kuriam tokie filmai perduodami.
[68] Filmo kūrimas
Svarbiausių akimirkų filmo kūrimo priemonė
BGM importavimas
Pagal numatytuosius nustatymus kameroje yra aštuonios dainos, kurias galima naudoti kaip
foninę muziką, leidžiamą atkuriant svarbiausių akimirkų filmą.
Jei prijungėte kamerą prie kompiuterio naudodami „Action Cam Movie Creator“, kameroje
esančią foninę muziką galite pakeisti kompiuteryje esančia muzika.
Iš anksto įdiekite „Action Cam Movie Creator“ kompiuteryje.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (BGM) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Prijunkite kamerą prie kompiuterio naudodami pridėtą USB mikrokabelį.
Automatiškai paleidžiama „Action Cam Movie Creator“ funkcija „Music Transfer“.
4
Įkelkite BGM naudodami „Action Cam Movie Creator“ funkciją „Music Transfer“.
Kaip peržiūrėti BGM
Informacijos, kaip peržiūrėti kameroje iš anksto įdiegtą foninę muziką, žr. toliau nurodytoje
svetainėje.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html
Kaip panaikinti visą BGM
1. Paspauskite mygtuką MENU.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (BGM) (formatavimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Baigus naikinti rodoma
.
Patarimas
Jei kameros prie „Action Cam Movie Creator“ prijungti negalima, atlikite skyriuje „Kaip panaikinti visą
BGM“ nurodytus veiksmus.
Pastaba
Šis nustatymas galimas ne visose šalyse ir regionuose.
Dėl šiame gaminyje įdiegtos foninės muzikos „Sony“ ir licencijų turėtojai yra oficialiai susitarę. Filmus,
kuriuose naudojama minėta foninė muzika, galima naudoti asmeniškai, dauginti, platinti arba
transliuoti viešai, bet tik tokiu atveju, jei iš tokių filmų nesiekiama pasipelnyti arba gauti kokį nors
atlygį iš asmens, kuriam tokie filmai perduodami.
[69] Filmo transliavimas realiuoju laiku transliavimo svetainėje
naudojant kamerą (filmo transliavimas realiuoju laiku)
Tiesioginis transliavimas
Tiesioginis transliavimas
Galite transliuoti filmuojamą medžiagą realiuoju laiku per dalijimosi vaizdo įrašais svetaines,
pvz., „Ustream“, naudodami „Wi-Fi“ maršrutizatorių arba išmanųjį telefoną, kurį galima naudoti
kaip modemą ir susieti su kamera. Be to, galite siųsti pranešimus į savo užregistruotą SNS ir
pranešti, kad pradedate tiesioginę vaizdo transliaciją*.
*
Būtina užsiregistruoti vaizdo transliavimo svetainėje arba SNS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wi-Fi
3G / LTE
Modemo režimas
Ustream
Žiūrovai
Žiūrovų komentarai
Norint vykdyti tiesioginę transliaciją reikia sukonfigūruoti toliau nurodytus
nustatymus.
Nustatykite toliau nurodytus transliavimo nustatymus kameros tiesioginio transliavimo
nustatymų dalyje.
Naudotojo registracija svetainėje „Ustream“
Išmanusis telefonas (kurį galima naudoti kaip modemą) arba „Wi-Fi“ tinklo aplinka
*
Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono, kurį galima naudoti kaip modemą, nustatymus arba „Wi-Fi“ tinklo
nustatymus ieškokite prie išmaniojo telefono pridėtoje arba tinklo paslaugai skirtoje naudojimo instrukcijoje.
Išsamesnės informacijos apie tinklo aplinką teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.
Tiesioginio transliavimo funkcijos veikimas priklauso nuo trečiosios šalies teikiamų interneto paslaugų ir jūsų
regione taikomų sąlygų. Ši funkcija gali būti neprieinama, jei jūsų regione taikomi plačiajuosčio ryšio ir interneto
paslaugų apribojimai.
[70] Filmo transliavimas realiuoju laiku transliavimo svetainėje
naudojant kamerą (filmo transliavimas realiuoju laiku)
Pasiruošimas transliuoti tiesiogiai
Tiesioginis transliavimas
1. Prieš pradėdami tiesioginę vaizdo transliaciją įsigykite „Ustream“ paskyrą ir įdiekite
kompiuteriui skirtą taikomąją programą „Action Cam Movie Creator“.
Atsisiųskite „Action Cam Movie Creator“ iš toliau nurodytos svetainės.
http://www.sony.net/acmc/
2. Prijunkite kamerą prie kompiuterio naudodami pridėtą USB mikrokabelį.
3. Sukonfigūruokite tinklo nustatymus, sukurkite paskyrą vaizdo transliavimo svetainėje ir
sukonfigūruokite SNS nustatymus „Action Cam Movie Creator“ kameros nustatymų dalyje
„Camera Settings for Live Streaming“.
Galite nustatyti „Camera Settings for Live Streaming“.
Informacijos, kaip naudoti „Action Cam Movie Creator“, ieškokite toliau nurodytoje
svetainėje.
http://www.sony.net/guide/nst/
Kameros nustatymai, reikalingi norint vykdyti tiesioginę transliaciją
Tinklo nustatymai
Galite nustatyti „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio jungsis kamera.
Tinklo SSID, slaptažodis ir saugos režimas
Transliavimo nustatymai
Galite nustatyti transliavimo metodą.
Transliavimo svetainė, kanalas, vaizdo kokybė ir transliavimo svetainės įrašymo nustatymai
Transliuojamo vaizdo įrašo pavadinimas ir aprašas
SNS nustatymai
Sukonfigūravę šį nustatymą galite paskelbti komentarą socialiniuose tinkluose, kai pradėsite
transliuoti vaizdą.
Tinklo paslaugų ryšio nustatymai
Jūsų skelbiami komentarai
Apie „Ustream“
„Ustream“ yra dalijimosi vaizdo įrašais svetainė, kurioje galima transliuoti ir peržiūrėti vaizdo
įrašus naudojant šios kameros tiesioginio transliavimo funkciją. Daugiau informacijos apie
„Ustream“ žr. toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.ustream.tv/
Pastaba
Kameroje nustatoma jūsų asmeninė informacija (informacija, kurios reikia norint prisijungti prie SNS).
Jei kamerą ketinate išmesti arba atiduoti, paspauskite mygtuką MENU, paspausdami mygtuką UP
arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) (nustatymų atkūrimas) ir
panaikinkite nustatymus.
[71] Filmo transliavimas realiuoju laiku transliavimo svetainėje
naudojant kamerą (filmo transliavimas realiuoju laiku)
Tiesioginis transliavimas
Tiesioginis transliavimas
Viską tinkamai paruošę galite pradėti tiesioginį transliavimą. Jei tiesioginio transliavimo funkciją
naudosite pirmą kartą, rekomenduojama pirmiausia išbandyti transliavimo funkciją paruoštoje
aplinkoje kompiuteryje.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
* (filmavimo / fotografavimo
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
režimas) (tiesioginis transliavimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
*
3
Rodoma pasirinkto filmavimo / fotografavimo režimo piktograma.
Paspausdami mygtuką REC/ENTER paleiskite transliavimą.
Kameros viršuje dega mėlyna REC lemputė.
Ekranas, rodomas tiesiogiai transliuojant vaizdą
Ruošiamasi prisijungti prie platinimo tinkle svetainės
1 Yra žiūrovų. Rodomas žiūrovų skaičius.
2 Pradedama transliuoti.
Pastaba
Kamera tiesiogiai transliuojamas vaizdas vaizdo transliavimo svetainėje gali būti pradedamas
transliuoti su 10–20 sek. delsa.
Tiesiogiai transliuojamus filmus galima įrašyti į kameros atminties kortelę. Jei atminties kortelė įdėta,
*
vienu metu įrašomi filmai ir transliuojama .
Jei atminties kortelėje nebeliks vietos, filmo įrašymas bus sustabdytas, bet tiesioginė transliacija
nebus sustabdyta. Jei neįdėta atminties kortelė, bus vykdomas tik filmo transliavimas.
*
Vienu metu įrašyti filmai apdorojami MP4 / HQ režimu.
REC/LIVE lemputės indikatorius per tiesioginę transliaciją
Jei pasirinkote tiesioginio transliavimo režimą, galite sužinoti tiesioginio transliavimo būseną
pagal kameros REC/LIVE lemputę.
1: Lemputė REC/LIVE
OFF: dar netransliuojama
Dega mėlynai: transliuojama
Mirksi mėlynai: transliuojama (yra žiūrovų)
Mirksi raudonai: transliavimo klaida
Kaip sustabdyti tiesioginę transliaciją
Dar kartą paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[72] Filmo transliavimas realiuoju laiku transliavimo svetainėje
naudojant kamerą (filmo transliavimas realiuoju laiku)
Tiesioginis transliavimas
Apribojimai
Informacija apie tiesioginėms transliacijoms taikomus apribojimus.
„Ustream“ taikomi apribojimai
Transliuojant vaizdus per „Ustream“ taikomi tam tikri apribojimai. Daugiau informacijos žr.
„Ustream“ svetainėje.
„Wi-Fi“ funkcijos per tiesiogines transliacijas
Vykstant tiesioginei transliacijai negalite stebėti vaizdų naudodami išmanųjį telefoną arba
„Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį.
Tinklo ryšys
Kad galėtumėte naudoti tiesioginio transliavimo funkciją, naudokite išmanųjį telefoną, kurį
galima naudoti kaip modemą, arba „Wi-Fi“ maršrutizatorių. Tačiau negarantuojama, kad ši
funkcija tinkamai veiks su visais išmaniaisiais telefonais arba „Wi-Fi“ maršrutizatoriais.
Norint vykdyti tiesioginį transliavimą negalima naudoti viešųjų belaidžių LAN.
Tiesioginis transliavimas tuo pačiu metu naudojant keletą kamerų
Naudojant vieną paskyrą ir kelias kameras kelių vaizdų tuo pačiu metu transliuoti negalima.
Reikia prisijungti naudojant kitą paskyrą.
Poveikis transliavimo kokybei naudojant belaidį ryšį
Kai prisijungiama naudojant išmanųjį telefoną kaip modemą arba naudojant „Wi-Fi“
maršrutizatorių, vaizdas ir garsas gali trūkinėti arba gali nutrūkti ryšys dėl belaidžio ryšio
sąlygų.
Ryšio naudojimas vykdant tiesioginį transliavimą
Ryšio naudojimo laikas, skirtas tiesioginiam transliavimui, yra ribotas, atsižvelgiant į jūsų
sudarytą išmaniojo telefono arba „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus naudojimo sutartį. Pasitikslinkite
informaciją iš anksto.
Nepertraukiamo transliavimo trukmė
Nepertraukiamo tiesioginio transliavimo trukmė naudojant kamerą yra maždaug 13 val.
Tinklo ryšiams taikomi apribojimai
Kai kuriose šalyse arba regionuose negalima jungtis prie tiesioginio transliavimo svetainių.
Šią funkciją naudokite laikydamiesi konkrečios šalies arba regiono įstatymų.
[73] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
išmaniojo telefono
Prijungimas prie
Pasiruošimas prijungti prie išmaniojo telefono
Programos diegimas išmaniajame telefone
Įdiekite „PlayMemories Mobile“ išmaniajame telefone. Jei išmaniajame telefone „PlayMemories
Mobile“ jau įdiegta, atnaujinkite jos versiją į naujausią.
Naujausios informacijos apie „PlayMemories Mobile“ funkcijas žr. toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/pmm/
Raskite programą „PlayMemories Mobile“ svetainėje „Google Play“ ir ją įdiekite.
„App Store“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“ ir ją įdiekite.
Jei praradote slaptažodį
1. Prijunkite kamerą prie kompiuterio USB mikrokabeliu (pridedamas).
2. Įjunkite kamerą.
3. Kompiuteryje eikite į [Compute] - [PMHOME] - [INFO] - [WIFI_INF.TXT] ir patikrinkite
naudotojo ID ir slaptažodį.
Pastaba
„Google Play“ gali būti pasiekiama ne visose šalyse ar regionuose. Tokiu atveju programą
„PlayMemories Mobile“ suraskite internete ir ją įdiekite.
Garantija dėl čia aprašytų „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijų veikimo su visais išmaniaisiais telefonais ir
planšetiniais kompiuteriais nesuteikiama.
[74] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
išmaniojo telefono
Prijungimas prie
Išmaniojo telefono ekrano vaizdo pavyzdys
: „Wi-Fi“ nuotolinio valdymo funkcijos
Peržiūrėti vaizdo lauką prieš įrašant ir vykdant įrašymą
Stebėti įrašomus vaizdus
: įvairūs nustatymai
: filmavimo / fotografavimo režimo nustatymai
[Movie]
[Photo]
[Time-lapse capture]
[Loop recording]
: pradėti / sustabdyti įrašymą
Pastaba
Jei pasirinktas skrydžio režimo nustatymas ON, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos neveiks.
Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali būti rodomi nekokybiškai. Tai priklauso nuo vietos elektros trukdžių
arba išmaniojo telefono galimybių.
[75] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
išmaniojo telefono
Prijungimas prie
Išmaniojo telefono prijungimas prie „Wi-Fi“ nuskaitant
QR kodą („Android“ įrenginys)
Pirmiausia atlikite parengiamuosius prijungimo prie išmaniojo telefono veiksmus.
1
Paspauskite kameros mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą (
4
Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
/
/
/
).
5
Pasirinkite [Scan QR Code of the Camera], rodomą „PlayMemories Mobile“ ekrane.
6
Pasirinkite [OK] (Kai pateikiamas pranešimas, dar kartą pasirinkite [OK].)
7
Nuskaitykite QR kodą, kuris išspausdintas ant lipduko, priklijuoto prie vidinės
kameros maitinimo elementų dangtelio pusės.
8
Kai išmaniajame telefone užsidegs užrašas [Connect with the camera?], pasirinkite
[OK].
Pastaba
Jei pasirinktas skrydžio režimo nustatymas ON, „Wi-Fi“ funkcija neveiks.
Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali būti rodomi nekokybiškai. Tai priklauso nuo vietos elektros trukdžių
arba išmaniojo telefono galimybių.
Jei prijungtu įrenginiu valdomos kelios kameros, išmaniojo telefono prie „Wi-Fi“ nuskaitant QR kodą
prijungti negalėsite.
[76] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
išmaniojo telefono
Prijungimas prie
„Wi-Fi“ nustatymas išmaniajame telefone per QR kodą
(„iPhone“ / „iPad“)
Pirmiausia atlikite parengiamuosius prijungimo prie išmaniojo telefono veiksmus.
1
Paspauskite kameros mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą (
/
/
/
).
4
Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
5
Pasirinkite [Scan QR Code of the Camera], rodomą „PlayMemories Mobile“ ekrane.
6
Pasirinkite [OK] (Kai pateikiamas pranešimas, dar kartą pasirinkite [OK].)
7
Nuskaitykite QR kodą, kuris išspausdintas ant lipduko, priklijuoto prie vidinės
kameros maitinimo elementų dangtelio pusės.
8
Vykdydami ekrane rodomas instrukcijas, įdiekite profilį (nustatymo informaciją).
9
Pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Wi-Fi].
10 Pasirinkite SSID, kuris išspausdintas ant lipduko, priklijuoto prie vidinės kameros
maitinimo elementų dangtelio pusės.
11 Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
Pastaba
Jei pasirinktas skrydžio režimo nustatymas ON, „Wi-Fi“ funkcija neveiks.
Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali būti rodomi nekokybiškai. Tai priklauso nuo vietos elektros trukdžių
arba išmaniojo telefono galimybių.
Jei prijungtu įrenginiu valdomos kelios kameros, „Wi-Fi“ išmaniajame telefone per QR kodą nustatyti
negalėsite.
[77] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
išmaniojo telefono
Prijungimas prie
Prijungimas prie išmaniojo telefono įvedant ID /
slaptažodį („Android“ įrenginys)
Pirmiausia atlikite parengiamuosius prijungimo prie išmaniojo telefono veiksmus.
1
Paspauskite kameros mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą (
4
Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
5
Pasirinkite SSID, kuris išspausdintas ant lipduko, priklijuoto prie vidinės kameros
maitinimo elementų dangtelio pusės.
6
Įveskite slaptažodį, išspausdintą ant lipduko, priklijuoto prie vidinės maitinimo
elementų pakuotės dangtelio pusės (tik pirmą kartą).
/
/
/
).
Pastaba
Jei pasirinktas skrydžio režimo nustatymas ON, „Wi-Fi“ funkcija neveiks.
Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali būti rodomi nekokybiškai. Tai priklauso nuo vietos elektros trukdžių
arba išmaniojo telefono galimybių.
[78] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
išmaniojo telefono
Prijungimas prie
Prijungimas prie išmaniojo telefono įvedant ID /
slaptažodį („iPhone“ / „iPad“)
Pirmiausia atlikite parengiamuosius prijungimo prie išmaniojo telefono veiksmus.
1
Paspauskite kameros mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą (
4
Išmaniojo telefono pradžios ekrane pasirinkite [Settings] - [Wi-Fi].
/
/
/
).
5
Pasirinkite SSID, kuris išspausdintas ant lipduko, priklijuoto prie vidinės kameros
maitinimo elementų dangtelio pusės.
6
Įveskite slaptažodį, išspausdintą ant lipduko, priklijuoto prie vidinės maitinimo
elementų pakuotės dangtelio pusės (tik pirmą kartą).
7
Patikrinkite, ar prisijungta prie SSID, kuris išspausdintas ant lipduko, priklijuoto prie
vidinės kameros maitinimo elementų dangtelio pusės.
8
Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
Pastaba
Jei pasirinktas skrydžio režimo nustatymas ON, „Wi-Fi“ funkcija neveiks.
Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali būti rodomi nekokybiškai. Tai priklauso nuo vietos elektros trukdžių
arba išmaniojo telefono galimybių.
[79] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
View“ nuotolinio valdymo įrenginio
Prijungimas prie „Live-
Vienos kameros prijungimas prie „Live-View“
nuotolinio valdymo įrenginio (vienas ryšys)
Šiame skyriuje paaiškinta, kaip prisijungti prie „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio RMLVR3. Jei naudojate kitą „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį, žr. atitinkamo nuotolinio
valdymo įrenginio pagalbos vadovą.
1
Įjunkite „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį.
Daugiau informacijos žr. „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio (RM-LVR3) žinyno „Help
Guide“ skyriuje „Nuotolinio valdymo įrenginio prijungimas prie kameros per „Wi-Fi“.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Nustatykite kameros ryšio režimą.
Paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
3
„Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginiu pasirinkite SSID, kuris išspausdintas ant
lipduko, priklijuoto prie vidinės kameros maitinimo elementų dangtelio pusės.
Prisijungus pasigirs pyptelėjimas, o tada valdymo skydelyje užsidegs
4
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
REC/ENTER.
.
ir paspauskite mygtuką
Pastaba
Jei pypsėjimo nustatymas – OFF, prisijungimo pyptelėjimo neišgirsite.
Jei ryšio su kamera užmegzti nepavyksta, galbūt per didelis radijo bangų srautas. Pabandykite
prisijungti iš kitos vietos.
[80] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
View“ nuotolinio valdymo įrenginio
Prijungimas prie „Live-
Kelių kamerų prijungimas prie „Live-View“ nuotolinio
valdymo įrenginio (keli ryšiai)
Šiame skyriuje paaiškinta, kaip prisijungti prie „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio RMLVR3. Jei naudojate kitą „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį, žr. atitinkamo nuotolinio
valdymo įrenginio pagalbos vadovą.
1
Įjunkite „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį.
Daugiau informacijos žr. „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio (RM-LVR3) žinyno „Help
Guide“ skyriuje „Nuotolinio valdymo įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „Wi-Fi“.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Nustatykite kamerą.
Kai prijungiate kamerą prie „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginio pirmą kartą
Paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) (keli ryšiai) paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Kai pasigirs prisijungimo pyptelėjimas ir valdymo skydelyje užsidegs
,
naudodami „Live-View“ nuotolinio valdymo įrenginį užregistruokite kamerą.
Kai ryšys užmezgamas, kameros ekrano skydelyje užsidega
. Paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
ir
Kai prijungiate kamerą prie „Live-View“ nuotolinio valdymo pulto ne pirmą kartą
Paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) (keli ryšiai) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Jei norite prijungti daugiau kamerų, atlikite veiksmus pradėdami nuo 2 veiksmo.
Pastaba
Jei pypsėjimo nustatymas – OFF, prisijungimo pyptelėjimo neišgirsite.
[81] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
„Handycam“
Prijungimas prie
Vienos kameros prijungimas prie „Handycam“ (vienas
ryšys)
Galite valdyti kamerą naudodami „Handycam“ vaizdo kamerą, kurią naudojant galima valdyti
kelias kameras.
Įjunkite „Handycam“.
1
Daugiau informacijos žr. „Handycam“ žinyno „Help Guide“ skyriuje „Šio gaminio
prijungimas prie vienos kameros naudojant kelių kamerų valdymo funkciją (vienas ryšys)“.
Pavyzdys: FDR-AX40 / AX53 / AX55 / AXP55 Help Guide
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Nustatykite kameros ryšio režimą.
Paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
3
Naudodami „Handycam“ pasirinkite SSID, kuris išspausdintas ant lipduko,
priklijuoto prie vidinės kameros maitinimo elementų dangtelio pusės.
Prisijungus pasigirs pyptelėjimas, o tada valdymo skydelyje užsidegs
4
.
Paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Jei pypsėjimo nustatymas – OFF, prisijungimo pyptelėjimo neišgirsite.
[82] Kameros, prijungtos prie kitų įrenginių per „Wi-Fi“, naudojimas
„Handycam“
Prijungimas prie
Kelių kamerų prijungimas prie „Handycam“ (keli
ryšiai)
Galite valdyti kamerą naudodami „Handycam“ vaizdo kamerą, kurią naudojant galima valdyti
kelias kameras.
1
Įjunkite „Handycam“.
Daugiau informacijos žr. „Handycam“ žinyno „Help Guide“ skyriuje „Šio gaminio
prijungimas prie vienos kameros naudojant kelių kamerų valdymo funkciją (keli ryšiai)“.
Pavyzdys: FDR-AX40 / AX53 / AX55 / AXP55 Help Guide
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Nustatykite kameros ryšio režimą.
Kai prijungiate kamerą prie „Handycam“ pirmą kartą
Paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) (keli ryšiai) paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Kai pasigirs prisijungimo pyptelėjimas ir kameros valdymo skydelyje užsidegs
naudodami „Handycam“ užregistruokite kamerą.
Kai ryšys užmezgamas, kameros ekrano skydelyje užsidega
.
ir
,
Kai prijungiate kamerą prie „Handycam“ ne pirmą kartą
Paspauskite mygtuką MENU, tada paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(kameros nustatymai) („Wi-Fi“ ryšio nustatymas) (keli ryšiai) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Jei norite prijungti daugiau kamerų, atlikite veiksmus pradėdami nuo 2 veiksmo.
Pastaba
Jei pypsėjimo nustatymas – OFF, prisijungimo pyptelėjimo neišgirsite.
[83] Vaizdų, importuotų į kompiuterį, redagavimas
„Action Cam Movie Creator“ naudojimas
Naudingos „Action Cam Movie Creator“ funkcijos
„Action Cam Movie CreatorTM“ suteikia galimybę importuoti filmus į kompiuterį, redaguoti
vaizdus ir naudoti juos įvairiais tikslais.
Apsilankykite toliau nurodytu URL adresu ir įdiekite programinę įrangą.
http://www.sony.net/acmc/
Programos „Action Cam Movie Creator“, kurią naudojant importuojami ir redaguojami filmai, ir
„PlayMemories Home“, kurią naudojant jie atkuriami, įdiegiamas tuo pačiu metu.
Naudingos „Action Cam Movie Creator“ funkcijos
Filmų ir nuotraukų redagavimas, jų peržiūra su sekimo informacija ir judėjimo greičiu.
Naudingos „PlayMemories Home“ funkcijos
Filmų ir nuotraukų atkūrimas.
Pastaba
Importuokite filmus į kompiuterį naudodami „Action Cam Movie Creator“.
Prijunkite kamerą prie kompiuterio USB mikrokabeliu (pridedamas).
[84] Vaizdų, importuotų į kompiuterį, redagavimas
„Action Cam Movie Creator“ naudojimas
„Action Cam Movie Creator“ diegimas į kompiuterį
Į kompiuterį įdiekite „Action Cam Movie Creator“. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1
Įjunkite kompiuterį.
Prisijunkite administratoriaus teisėmis.
Prieš diegdami programinę įrangą uždarykite visas kompiuteryje veikiančias
taikomąsias programas.
2
Kompiuterio interneto naršyklėje apsilankykite toliau nurodytu URL adresu ir
įdiekite „Action Cam Movie Creator“.
http://www.sony.net/acmc/
Baigus diegti paleidžiama „Action Cam Movie Creator“.
3
Prijunkite kamerą prie kompiuterio naudodami pridėtą USB mikrokabelį.
Į „Action Cam Movie Creator“ gali būti įtraukta naujų funkcijų. Net jei „Action Cam
Movie Creator“ kompiuteryje jau įdiegta, prijunkite kamerą prie kompiuterio.
Pastaba
Neatjunkite USB mikrokabelio (pridedamas) nuo kameros, kai kompiuterio ekrane rodoma, kad
kamera naudojama arba kad bandoma prie jos prisijungti. Kitaip galite sugadinti duomenis.
Norėdami atjungti kamerą nuo kompiuterio, užduočių srityje spustelėkite , tada spustelėkite
(pašalinimo piktograma). Jei naudojate „Windows Vista“, užduočių srityje spustelėkite .
[85] Į išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį importuotų vaizdų redagavimas
App“ naudojimas
„Action Cam
Naudingos „Action Cam App“ funkcijos
Naudojant išmaniesiems telefonams / planšetiniams kompiuteriams skirtą „Action Cam App“
galima užfiksuoti išmaniuoju telefonu nufilmuotą filmą ir redaguoti jį atliekant nesudėtingus
veiksmus.
Taip pat galima pridėti efektų (pvz., kelių rodinių, atkūrimo skirtinga sparta ir kt.) ir sukurti
fotofilmą.
Naujausios informacijos apie „Action Cam App“ funkcijas žr. toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/acap/
[86] Į išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį importuotų vaizdų redagavimas
App“ naudojimas
„Action Cam
„Action Cam App“ diegimas
Į išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį įdiekite „Action Cam App‟.
Naujausios informacijos taip pat informacijos apie „Action Cam App“ funkcijas žr. toliau
nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/acap/
Raskite programą „Action Cam App“ svetainėje „Google Play“ ir ją įdiekite.
„Google Play“ gali būti pasiekiama ne visose šalyse ar regionuose.
Raskite programą „Action Cam App“ parduotuvėje „App Store“ ir ją įdiekite.
[87] Informacija
Įrašymo laikas
Numatytas įrašymo ir atkūrimo, kai naudojama
pridedama maitinimo elementų pakuotė, laikas
Įrašymo laikas
Apytikslė trukmė, kai naudojama visiškai įkrautų maitinimo elementų pakuotė.
Vaizdo kokybė: HQ
Nepertraukiamo įrašymo laikas: 165 min. (195 min.)
Įprastas įrašymo laikas: 110 min. (130 min.)
Įrašymo laikas apskaičiuotas naudojant vieną visiškai įkrautų maitinimo elementų pakuotę.
Įrašymo laikas gali būti trumpesnis, atsižvelgiant į įrašymo sąlygas.
Skliaustuose ( ) esanti reikšmė nurodo įrašymo laiką, kai „Wi-Fi“ nuotolinio valdymo
funkcijos nustatymas yra OFF.
Pasirinkus „Wi-Fi" nustatymą OFF, įrašymas gali trukti ilgiau.
Leidimo laikas
Apytikslė trukmė, kai naudojama visiškai įkrautų maitinimo elementų pakuotė.
Vaizdo kokybė yra HQ: 210 min.
Įrašymo laika
[88] Informacija
Numatytas filmų įrašymo laikas
XAVC S HD
Sparta bitais
Atminties kortelė
Vidutinis įrašymo laikas
64 GB
155 min.
128 GB
310 min.
50 MB/s
MP4
Vaizdo kokybė
PS
Atminties kortelė
Vidutinis įrašymo laikas
8 GB
35 min.
16 GB
75 min.
32 GB
155 min.
64 GB
320 min.
HQ
STD
HS120 / HS100 *
*
128 GB
640 min.
8 GB
60 min.
16 GB
120 min.
32 GB
250 min.
64 GB
505 min.
128 GB
1 015 min.
8 GB
155 min.
16 GB
320 min.
32 GB
655 min.
64 GB
1 320 min.
128 GB
2 650 min.
8 GB
35 min.
16 GB
75 min.
32 GB
155 min.
64 GB
320 min.
128 GB
640 min.
Kadrų sparta bus pakeista pagal NTSC / PAL perjungimą.
Naudojant „Sony“ atminties kortelę.
Pastaba
Įrašymo laikas gali skirtis, atsižvelgiant į įrašymo sąlygas, objektus ir vaizdo kokybės nustatymą.
Nepertraukiamo filmavimo trukmė yra maždaug 13 val.
[89] Informacija
Įrašymo laikas
Numatytas galimų įrašyti nuotraukų skaičius
Pikselių skaičius: 8,3 M (fotofilmo fiksavimas) (16:9)
Naudojant 8 GB atminties kortelę: 2 500 vaizd.
Naudojant 16 GB atminties kortelę: 5 000 vaizd.
Naudojant 32 GB atminties kortelę: 10 000 vaizd.
Naudojant 64 GB atminties kortelę: 20 000 vaizd.
Naudojant 128 GB atminties kortelę: 40 000 vaizd.
Pikselių skaičius: 11,9 M (nuotraukos)
Naudojant 8 GB atminties kortelę: 1 250 vaizd.
Naudojant 16 GB atminties kortelę: 2 500 vaizd.
Naudojant 32 GB atminties kortelę: 5 100 vaizd.
Naudojant 64 GB atminties kortelę: 10 000 vaizd.
Naudojant 128 GB atminties kortelę: 20 000 vaizd.
[90] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Apie maitinimo elementų pakuotės įkrovimą
Prieš pirmą kartą naudodami kamerą įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotę rekomenduojame krauti 10–30 °C temperatūroje, kol užges
lemputė CHG (įkrovimas). Kitokioje temperatūroje maitinimo elementų pakuotės gali
nepavykti tinkamai įkrauti.
Kraunant lemputė CHG (įkrovimas) gali mirksėti, jei:
netinkami įdėta maitinimo elementų pakuotė;
maitinimo elementų pakuotė sugadinta;
aukšta arba žema maitinimo elementų pakuotės temperatūra.
[91] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Efektyvus maitinimo elementų pakuotės naudojimas
Esant žemai temperatūrai (mažesnei nei 10 °C) maitinimo elementų pakuotės energija
išsenka greičiau. Taigi vėsioje vietoje maitinimo elementų pakuotės energijos užtenka
trumpiau. Kad maitinimo elementų pakuotė ilgiau veiktų, rekomenduojame atlikti toliau
nurodytus veiksmus. įsidėti maitinimo elementų pakuotę į kišenę arčiau kūno, kad ji sušiltų,
ir ją įdėti į kamerą tik prieš pradedant naudoti kamerą.
Maitinimo elementų pakuotės energija greitai išseks, jei dažnai naudojate atkūrimo,
prasukimo pirmyn ir atgal funkcijas.
Kamerą išjunkite visada, kai jos nenaudojate. Maitinimo elementų pakuotės energija senka,
kai kamera veikia budėjimo režimu.
Rekomenduojame turėti pasiruošus atsarginių maitinimo elementų pakuočių, kad
galėtumėte naudotis kamera du ar tris kartus ilgiau, nei numatyta, ir prieš pradedant filmuoti
iš tikrųjų padaryti keletą bandomųjų įrašų.
Gali nepavykti įjungti kameros arba maitinimo elementų pakuotė gali būti įkrauta
neefektyviai, jei maitinimo elementų pakuotės kontaktų sritis nešvari. Tokiu atveju minkštu
audiniu švelniai nuvalykite dulkes nuo maitinimo elementų pakuotės.
Saugokite maitinimo elementų pakuotę nuo vandens. Maitinimo elementų pakuotė neatspari
vandeniui.
Net ir išjungus maitinimą, bus naudojama maitinimo elemento energija. Jei kurį laiką naudoti
neketinate, išimkite maitinimo elementą.
[92] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Apie maitinimo elementų įkrovos lygį
Jei maitinimo elementų pakuotės energija išsenka labai greitai, nors likusios įkrovos indikatorius
yra aukštas, dar kartą visiškai įkraukite maitinimo elementų pakuotę. Tada bus rodomas
teisingas likusios įkrovos indikatorius. Atminkite, kad toliau išvardytais atvejais gali būti
rodomas neteisingas indikatorius:
ilgai naudojant kamerą aukštoje temperatūroje;
palikus kamerą su visiškai įkrauta maitinimo elementų pakuote;
naudojant ilgai naudotą maitinimo elementų pakuotę.
[93] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Kaip laikyti maitinimo elementų pakuotę
Jei kameros kurį laiką nenaudojate ir norite, kad maitinimo elementų pakuotė kuo ilgiau
būtų tinkama naudoti, naudodami kamerą bent kartą per metus visiškai ją įkraukite, o tada
leiskite visiškai išsekti. Išimkite maitinimo elementų pakuotę iš kameros ir laikykite ją
vėsioje, sausoje vietoje.
Nešiodami ar laikydami, būtinai įdėkite maitinimo elementų pakuotę į plastikinį maišelį, kad
apsaugotumėte kontaktus nuo sąlyčio su metaliniais daiktais ir nešvarumais, trumpojo
jungimo ir pan.
[94] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Apie maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmę
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė yra ribota. Maitinimo elemento talpa mažėja
bėgant laikui ir dažnai jį naudojant. Jei naudojimo laikas nuo vieno įkrovimo iki kito labai
sutrumpėja, maitinimo elementą reikia pakeisti.
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmę lemia tai, kaip ją naudojate ir laikote.
[95] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Kaip taupiau naudoti maitinimo elementų energiją
Pasirinkus toliau išvardytus kameros nustatymus, naudojama kamera išeikvos net 30 % mažiau
maitinimo elemento energijos, palyginti su priminiu nustatymu.
„Wi-Fi“ nustatymas
Filmo formatas:
Vaizdo kokybės nustatymas:
Lemputės nustatymas:
/
Jei veikia filmavimo / fotografavimo budėjimo režimas, dažnai išjunkite kameros maitinimą.
Tada nebus ir toliau naudojama kameros maitinimo lemento energija.
[96] Informacija
Kameros naudojimas užsienyje
Šalys ir regionai, kuriuose naudojama NTSC TV
Barbadosas, Bermudai, Bolivija, Kanada, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Kuba, Dominika,
Ekvadoras, Salvadoras, Guamas, Gvatemala, Gajana, Haitis, Hondūras, Japonija, Meksika,
Mikronezija, Mianmaras, Nikaragva, Panama, Peru, Filipinai, Puerto Rikas, Korėjos
Respublika, Sent Lusija, Samoa, Surinamas, Taivanas, Trinidadas ir Tobagas, Jungtinės
Amerikos Valstijos, Venesuela ir t. t.
[97] Informacija
Kameros naudojimas užsienyje
Šalys ir regionai, kuriuose naudojama PAL TV
Australija, Austrija, Argentina, Belgija, Bulgarija, Brazilija, Kinija, Kroatija, Čekijos Respublika,
Danija, Suomija, Prancūzija, Prancūzijos Gviana, Vokietija, Graikija, Honkongas, Vengrija,
Indonezija, Iranas, Irakas, Italija, Kuveitas, Malaizija, Monakas, Nyderlandai, Naujoji Zelandija,
Norvegija, Paragvajus, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, Singapūras, Slovakija, Ispanija,
Švedija, Šveicarija, Tailandas, Turkija, Ukraina, Jungtinė Karalystė, Urugvajus, Vietnamas ir t.
t.
[98] Informacija
Kameros naudojimas užsienyje
Laiko skirtumų valstybių sostinėse sąrašas
Laiko skirtumas pagal standartinį pasaulio miestų laiką (2016 m. duomenimis)
Miestas
Laiko skirtumas
Lisabona
GMT
Londonas
Berlynas
+01:00
Paryžius
Helsinkis
Kairas
+02:00
Stambulas
Maskva
+03:00
Nairobis
Teheranas
+03:30
Abu Dabis
+04:00
Baku
Kabulas
+04:30
Karačis
+05:00
Islamabadas
Kalkuta
+05:30
Naujasis Delis
Almata
+06:00
Daka
Jangonas
+06:30
Bankokas
+07:00
Džakarta
Honkongas
Singapūras
+08:00
Pekinas
Tokijas
+09:00
Seulas
Adelaidė
+09:30
Darvinas
Melburnas
+10:00
Sidnėjus
Naujoji Kaledonija
+11:00
Fidžis
+12:00
Velingtonas
Midvėjus
-11:00
Havajai
-10:00
Aliaska
-09:00
San Franciskas
-08:00
Tichuana
Denveris
-07:00
Arizona
Čikaga
-06:00
Meksikas
Niujorkas
-05:00
Bogota
Santjagas
-04:00
Sent Džonsas
-03:30
Brazilija
-03:00
Montevidėjas
Fernando de Noronja
-02:00
Azorų Salos
-01:00
Žaliojo Kyšulio Salos
[99] Informacija
Atsargumo priemonės
Nenaudokite / nelaikykite kameros nurodytose vietose
Itin karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje.
Tokiose vietose, pvz., tiesioginėje saulės šviesoje pastatytame automobilyje, kameros
korpusas gali deformuotis ir dėl to įrenginys gali sugesti.
Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šildytuvo.
Gali pakisti kameros korpuso spalva arba ji gali deformuotis ir sugesti.
Stiprios vibracijos veikiamose vietose.
Šalia stiprių magnetinių laukų veikiamų vietų.
Vietose, kur daug smėlio ar dulkių.
Saugokite, kad į kamerą nepatektų smėlio ar dulkių. Dėl to kamera gali sugesti, kai kuriais
atvejais nepataisomai.
[100] Informacija
Atsargumo priemonės
Kaip nešti
Nesisėskite ant kėdės ar kitur, kai kamera yra užpakalinėje kelnių ar sijono kišenėje, nes taip
galite sugadinti kamerą.
[101] Informacija
Precautions
Objektyvo priežiūra ir laikymas
Švariai nušluostykite objektyvo paviršių minkšta šluoste toliau nurodytais atvejais:
kai ant objektyvo paviršiaus yra pirštų atspaudų;
naudojant karštoje arba drėgnoje vietoje;
kai objektyvas naudojamas druskingame ore, pvz., pajūryje.
Laikykite gerai ventiliuojamoje vietoje, kurioje mažai nešvarumų ar dulkių.
Kad neatsirastų pelėsis, periodiškai nuvalykite objektyvą, kaip nurodyta pirmiau.
[102] Informacija
Atsargumo priemonės
Valymas
Kameros paviršių nuvalykite vandeniu suvilgyta minkšta šluoste, tada paviršių nušluostykite
sausa šluoste. Nenaudokite toliau nurodytų priemonių, nes jos gali sugadinti apdailą arba
korpusą.
Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., skiediklių, benzino, alkoholio, vienkartinių servetėlių,
repelentų nuo vabzdžių, apsauginių priemonių nuo saulės, insekticidų ir pan.
Nelieskite kameros, jei ant jūsų rankų gali būti kurios nors iš pirmiau nurodytų medžiagų.
Pasirūpinkite, kad kamera ilgai nesiliestų su guminiais ar viniliniais objektais.
[103] Informacija
Atsargumo priemonės
Darbinė temperatūra
Kamerą galima naudoti –10–+40 °C temperatūroje. Nerekomenduojama filmuoti itin karštoje
arba šaltoje vietoje, kurios temperatūra nepatenka į šį diapazoną.
[104] Informacija
Atsargumo priemonės
Drėgmės kondensacija
Pernešus kamerą tiesiai iš šaltos vietos į šiltą, jos viduje arba išorėje gali kondensuotis drėgmė.
Drėgmės kondensacija gali sutrikdyti fotoaparato veikimą.
Jei kondensuojasi drėgmė
Išjunkite kamerą ir palaukite maždaug 1 valandą, kad drėgmė išgaruotų.
Pastaba dėl drėgmės kondensacijos
Drėgmė gali kondensuotis kamerą pernešus iš šaltos vietos į šiltą (arba atvirkščiai), taip pat
naudojant ją drėgnoje vietoje, kaip nurodyta toliau.
Kai parnešate kamerą iš slidinėjimo trasos į šiltą patalpą.
Kai kamerą išnešate iš patalpos arba automobilio, kuriame veikė oro kondicionierius, į karštį
lauke.
Kai kamerą naudojate po audros ar lietaus.
Kai kamerą naudojate karštoje ir drėgnoje vietoje.
Kaip užkirsti kelią drėgmės kondensacijai
Jei reikia pernešti kamerą iš šaltos vietos į šilumą, įdėkite kamerą į plastikinį maišelį ir tvirtai jį
užriškite arba užspauskite. Išimkite kamerą iš maišelio, kai oro temperatūra plastikiniame
maišelyje susilygins su aplinkos temperatūra (maždaug po 1 valandos).
[105] Informacija
Atsargumo priemonės
Pastabos apie papildomus priedus
Originalūs „Sony“ priedai kai kuriose šalyse / regionuose gali būti neparduodami.
[106] Informacija
Atsargumo priemonės
Pastaba apie atminties kortelės išmetimą / perdavimą
Net panaikinus iš atminties kortelės duomenis arba suformatavus atminties kortelę kameroje
arba kompiuteryje, gali būti panaikinti ne visi atminties kortelėje išsaugoti duomenys. Jei
atminties kortelę perduodate kitam asmeniui, rekomenduojama panaikinti visus duomenis
naudojant kompiuteryje esančią duomenų naikinimo programinę įrangą. Be to, išmetant
atminties kortelę rekomenduojama sugadinti pačią kortelę.
[107] Informacija
Specifikacijos
[Sistema]
Vaizdo signalas
HDTV
NTSC spalvų kodavimo sistema, EIA standartai
PAL spalvų kodavimo sistema, CCIR standartai
Vaizdo įrenginys
1/2,3 tipo (7,77 mm) „Exmor R“ CMOS jutiklis
Bendras pikselių skaičius: maždaug 16,8 megapikselio
Efektyvi vaizdo raiška (filmas): maždaug 11,1 megapikselio (16:9) (pasirinktas „SteadyShot“
nustatymas OFF)
Efektyvi vaizdo raiška (nuotrauka): maždaug 11,1 megapikselio (16:9)
Didžiausias nuotraukos efektyvumas: maždaug 11,9 megapikselio (16:9)
Fotofilmo nuotraukų įrašymo režimas: maždaug 2,07 megapikselio (16:9) HD (1 920 × 1
080), maždaug 8,29 megapikselio (16:9) 4K (3 840 × 2 160)
Objektyvas
„ZEISS Tessar“ objektyvas
Diafragma: F2,8
Atstumas iki židinio: f = 2,8 mm
Židinio nuotolis (35 mm atitikmuo) (filmo režimas): f = 18,4 mm (kampo nustatymas: “
: platus), f = 21,8 mm (kampo nustatymas:
: siauras)
Kamera
Ekspozicijos valdymas: automatinė ekspozicija
Mažiausias apšvietimas: 6 lx (liuksai)
Vaizdo stabilizavimas: elektroninis „SteadyShot“ vaizdo stabilizavimas
Mažiausias fotografavimo / filmavimo atstumas: apytiksl. 30 cm (11 7/8 col.)
Failo formatas
Filmai: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2 kanalų (įrašant MP4 filmus), LPCM 2 kanalų (įrašant XAVC S
filmus)
Nuotraukos: palaiko JPEG (DCF 2.0 versija, „Exif“ 2.3 versija, „MPF Baseline“)
Įrašoma laikmena
Įrašant MP4 filmus:
„Memory Stick Micro“ („Mark2“) laikmena
„microSD“ / SDHC / SDXC kortelė (4 klasės arba spartesnė)
Įrašant XAVC S (50 MB / s): „microSDHC“ / SDXC kortelė (10 klasės arba spartesnė)
[Įvesties ir išvesties jungtys]
Kelių kontaktų USB jungtis / USB mikrojungtis*: B tipo USB mikrojungtis / USB 2.0 „HiSpeed“
(Galima naudoti USB mikrokabeliais jungiamus įrenginius.)
*
USB jungtis skirta tik išvesčiai. (Tam tikrų šalių / regionų klientams.)
[Maitinimas]
Maitinimo reikalavimai:
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: 3,6 V (NP-BX1 (pridedamas))
Kelių kontaktų USB jungtis / USB mikrojungtis: 5,0 V
Įkrovimo metodas:
Įkrovimas per USB: 5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA / 800 mA
Krovimo trukmė
Naudojant kompiuterį
NP-BX1 (pridedama): maždaug 4 val. 25 min.
Maitinimo tiekimo metodas
Maitinimo tiekimas per USB (1,5 A arba daugiau (rekomenduojama))
Energijos sąnaudos
maždaug 1,6 W (kai vaizdo kokybė yra MP4 HQ 1 920 × 1 080 / 30p)
Maitinimo elementas
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: NP-BX1 (pridedama)
Maksimali išvesties įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Išvesties įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali krovimo įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali krovimo srovė: 1,89 A
Talpa: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Tipas: ličio jonų
[Bendra]
Atsparumo vandeniui charakteristikos: kamera yra atspari vandeniui, kai vandens gylis – 60
m, nepertraukiamai naudojant 30 min. (naudojant su vandeniui nepralaidžiu dėklu (MPKUWH1)).
Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +40 °C
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys: maždaug 24,2× 47,0 × 83,0 mm (P / A / G, su išsikišimais, be pridedamo
vandeniui nepralaidaus dėklo)
Svoris: maždaug 58 g (tik kamera)
Svoris (filmuojant / fotografuojant): maždaug 83 g (su NP-BX1 (pridedamas), be pridedamo
vandeniui nepralaidaus dėklo)
Mikrofonas: erdvinio garso
Garsiakalbis: monofoninis garsas
[Belaidis LAN]
Atitinkamas standartas: IEEE 802.11b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai: WPA-PSK / WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka)
Prieigos metodas: infrastruktūros režimas
[„Bluetooth“ ryšys]
„Bluetooth“ standartų 4.1 versija („Bluetooth®“ išmanusis įrenginys)
Naudojama dažnių juosta: 2,4 GHz
Priedai
Vandeniui nepralaidus dėklas (MPK-UWH1)
Matmenys: maždaug 46,1 × 69,2 × 89,1 mm (P / A / G, su išsikišimais)
Svoris: maždaug 81 g (be adapterio), maždaug 82 g (su adapteriu)
Atsparumas slėgiui: galima 30 min. nepertraukiamai filmuoti / fotografuoti net 60 m gylyje.*
*
Kai įdėta kamera.
Tvirtinimo fiksatorius:
Matmenys: maždaug 47,0 × 14,0 × 58,5 mm (P / A / G, su išsikišimais)
Svoris: maždaug 15 g
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
[108] Informacija
Prekių ženklai
„Memory Stick“ ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“ prekių registruotieji
ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
„Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
„Intel“, „Pentium“ ir „Intel Core“ yra „Intel Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
„Adobe“, „Adobe“ logotipas ir „Adobe Acrobat“ yra „Adobe Systems Incorporated“
registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba)
kitose šalyse.
„microSDXC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
„iPad“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, užregistruotas JAV ir kitose šalyse.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
ir „PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotieji prekių ženklai.
„Bluetooth®“ pasaulinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
QR kodas yra DENSO WAVE INCORPORATED registruotasis prekės ženklas.
Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų jų
kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Ženklai ™ arba ®
šiame žinyne gali būti neaprašyti.
[109] Informacija
Pastabos dėl licencijos
GNU GPL / LGPL taikomoji programinė įranga
Kameroje veikia programinė įranga, kuri atitinka toliau nurodytą GNU bendrąją viešąją licenciją
(toliau – GPL) arba GNU laisvąją bendrąją viešąją licenciją (toliau – LGPL).
Tai reiškia, kad naudoti, modifikuoti ir platinti šios programinės įrangos programų išeitinį kodą
galima tik vykdant GPL / LGPL licencijos sąlygas.
Pirminis programos tekstas pateikiamas svetainėje. Norėdami atsisiųsti, naudokitės toliau
pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Prašytume nesikreipti į mus dėl pirminio programos teksto turinio.
Licencijų kopijos (anglų k.) saugomos vidinėje kameros atmintyje.
USB kabeliu prijunkite kamerą prie kompiuterio ir perskaitykite aplanke PMHOME > LICENSE
esančius failus.
Numatytųjų nustatymų sąrašas
Toliau pateikti numatytieji nustatymai.
Vaizdo kokybės nustatymas
MP4 filmo formatas:
/
HD filmo formatas:
/
Filmo formatas:
Fiksuojamo fotofilmo vaizdo dydis:
Nepertraukiamo įrašymo laikas:
Fotografavimo režimo perjungimas:
Fotografavimo intervalas:
Automatinis laikmatis:
Fotofilmo fiksavimo intervalas:
Fotofilmo kadrų skaičius:
„SteadyShot“:
Kampo nustatymas:
Priartinimo nustatymas:
Apvertimas:
AE keitimas:
Fotofilmo AE režimas:
Scena:
Baltos spalvos balansas:
Spalvų režimas:
Garso įrašymo nustatymas:
Vėjo triukšmo mažinimas:
Skrydžio režimas:
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas:
Optimalaus „Wi-Fi“ ryšio nustatymas:
„Bluetooth“ nustatymas:
Nuotolinio maitinimo valdymo per „Bluetooth‟ nustatymas:
Maitinimo tiekimas per USB:
Pypsėjimas:
Pypsėjimo garsumas:
Lemputės nustatymas:
Įrašymas vienu palietimu:
Automatinis maitinimo išjungimas:
NTSC / PAL perjungimas: NTSC (pagal regionus):
Vasaros laiko nustatymas:
[111] Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Jei naudojant kamerą kiltų problemų, išbandykite toliau nurodytus sprendimus.
1
Peržiūrėkite trikčių šalinimo skyriuje pateiktas pastabas ir patikrinkite kamerą.
2
Išjunkite kamerą ir po minutės vėl ją įjunkite.
3
Telefonu kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
[112] Trikčių šalinimas
Maitinimo elementų pakuotė ir maitinimas
Nepavyksta įjungti kameros.
Įdėkite įkrautų maitinimo elementų pakuotę.
Įsitikinkite, kad maitinimo elementų pakuotė įdėta tinkamai.
[113] Trikčių šalinimas
Maitinimo elementų pakuotė ir maitinimas
Maitinimas staiga išjungiamas.
Atsižvelgiant į kameros ir maitinimo elemento temperatūrą, maitinimas gali automatiškai
išsijungti siekiant apsaugoti kamerą. Tokiu atveju prieš išsijungiant maitinimui ekrano
skydelyje parodomas pranešimas.
Jei kameros maitinimas įjungtas, bet ji kurį laiką nenaudojama, kamera automatiškai
išjungiama, siekiant sutaupyti maitinimo elementų pakuotės energijos. Vėl įjunkite kamerą.
Pasirinkus automatinio maitinimo išjungimo funkcijos nustatymą
, kameros
maitinimas automatiškai neišjungiamas.
[114] Trikčių šalinimas
Kameros maitinimo elementų pakuotė ir maitinimas
Labai trumpa maitinimo elemento veikimo trukmė.
Kamerą naudojate ypač karštoje arba šaltoje vietoje arba ji nepakankamai įkrauta. Tai nėra
gedimas.
Jei ilgą laiką kameros nenaudojote, maitinimo elemento veikimo trukmę gali pavykti pailginti
kelis kartus jį įkraunant ir iškraunant.
Jei maitinimo elementai veikia perpus trumpiau nei įprastai (net visiškai įkrovus maitinimo
elementų pakuotę), maitinimo elementą reikia pakeisti. Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
[115] Trikčių šalinimas
Maitinimo elementų pakuotė ir maitinimas
Nepavyksta įkrauti kameros.
Išjunkite kamerą ir prijunkite USB jungtį.
Atjunkite USB mikrokabelį (pridedamas), tada vėl jį prijunkite.
Naudokite USB mikrokabelį (pridedamas).
Maitinimo elementų pakuotę kraukite 10–30 °C (50–86°F) kambario temperatūroje.
Įjunkite kompiuterį ir prijunkite kamerą.
Išjunkite kompiuterio miego režimą.
Prijunkite kamerą tiesiogiai prie kompiuterio USB mikrokabeliu (pateikiamas).
Prijunkite kamerą prie kompiuterio, kuriame veikia kameros palaikoma operacinė sistema.
[116] Trikčių šalinimas
Maitinimo elementų pakuotė ir maitinimas
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys.
Taip atsitinka, jei kamerą naudojate ypač karštoje arba šaltoje vietoje.
Tada likusios įkrovos indikatoriaus parodymai neatitinka faktinės likusios maitinimo
elementų įkrovos. Visiškai iškraukite maitinimo elementų pakuotę, tada ją įkraukite, kad
parodymai būtų teisingi.
Vėl visiškai įkraukite maitinimo elementų pakuotę. Jei problemos išspręsti nepavyksta,
maitinimo elementų pakuotė susidėvėjo. Pakeiskite maitinimo elementų pakuotę nauja.
[117] Trikčių šalinimas
Atminties kortelė
Naudojant atminties kortelę negalima atlikti veiksmų.
Jei naudojate kompiuteryje suformatuotą atminties kortelę, dar kartą ją suformatuokite
kameroje.
[118] Trikčių šalinimas
Fotografavimas
Nepavyksta įrašyti vaizdų.
Patikrinkite, ar atminties kortelėje yra laisvos vietos.
[119] Trikčių šalinimas
Fotografavimas
Nepavyksta įterpti į vaizdus datų.
Kameroje nėra datos įtraukimo į vaizdus funkcijos.
[120] Trikčių šalinimas
Vaizdų peržiūra
Nepavyksta atkurti vaizdų.
Jungiantis prie kompiuterio buvo pakeistas kameros aplanko / failo pavadinimas.
[121] Trikčių šalinimas
Kompiuteriai
Kompiuteris neatpažįsta kameros.
Kai maitinimo elementas senka, įkraukite kamerą.
Įjunkite kamerą ir prijunkite ją prie kompiuterio.
Naudokite USB mikrokabelį (pridedamas).
Atjunkite USB mikrokabelį (pridedamas) ir nuo kompiuterio, ir nuo kameros, tada vėl jį tvirtai
prijunkite.
Atjunkite visą įrangą, išskyrus kamerą, klaviatūrą ir pelę, nuo kompiuterio USB jungčių.
Kamerą prie kompiuterio prijunkite tiesiogiai, ne per USB šakotuvą ar kitą įrenginį.
[122] Trikčių šalinimas
Kompiuteriai
Nepavyksta importuoti vaizdų.
Kamerą ir kompiuterį tinkamai sujunkite per USB jungtį.
[123] Trikčių šalinimas
Kompiuteriai
Nepavyksta įdiegti „Action Cam Movie Creator“.
Patikrinkite sistemą arba peržiūrėkite diegimo procedūrą, kurią reikia atlikti norint įdiegti
„Action Cam Movie Creator“.
[124] Trikčių šalinimas
Kompiuteriai
Netinkamas „Action Cam Movie Creator“ veikimas.
Išjunkite „Action Cam Movie Creator“ ir iš naujo paleiskite kompiuterį.
[125] Trikčių šalinimas
Kompiuteriai
Kompiuteryje nepavyksta atkurti vaizdų.
Pasikonsultuokite su kompiuterio arba programinės įrangos gamintoju.
[126] Trikčių šalinimas
„Wi-Fi“
Per ilgai perkeliamas vaizdas.
Mikrobangų krosnelės arba kiti „Bluetooth“ funkciją palaikantys įrenginiai, kurie naudoja 2,4
GHz bangos ilgį ir gali trikdyti ryšį. Jei netoliese yra tokių įrenginių, patraukite kamerą toliau
nuo jų arba išjunkite įrenginius.
[127] Trikčių šalinimas
Kita
Aprasoja objektyvas.
Susikondensavo drėgmė. Išjunkite kamerą ir palaukite apie pusę valandos, kad drėgmė
išgaruotų.
[128] Trikčių šalinimas
Kita
Ilgai naudojama kamera įšyla.
Tai normalu.
[129] Trikčių šalinimas
Kita
Neteisinga data arba laikas.
Iš naujo nustatykite datą ir laiką.
Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai
Maitinimo elemento indikatorius (žemas maitinimo elemento įkrovos lygis)
Kai maitinimo elemento įkrovos lygis yra žemas, rodoma
maitinimo elementų pakuotę.
. Nedelsdami įkraukite
03-06
Nepavyko užmegzti kelių ryšių.
05-04
Likusios atminties kortelės talpos nepakanka nepertraukiamam įrašymui vykdyti.
05-05
Neįdėtas maitinimo elementas, kuris būtinas, norint filmuoti / fotografuoti.
Įdėkite įkrautą maitinimo elementą.
05-06
Nepavyko susintetinti judančio kadro LE.
05-07
Nepavyko užfiksuoti vaizdų.
06-01
Nepavyko suformatuoti įrašomos laikmenos.
06-02
Į atminties kortelę negalima įrašyti XAVC S 100 MB / s filmo.
Norėdami filmuoti XAVC S formatu, naudokite „microSDHC“ / SDXC 10 klasės arba
spartesnes atminties korteles.
06-05
Nepavyko atkurti atminties kortelės.
06-06
Netinkamai įdėta atminties kortelė.
Atminties kortelė sugadinta.
06-09
Neįdėta atminties kortelė.
07-02
Nepavyko paleisti.
Netinkama įrašoma laikmena.
07-07
Nepavyko sukurti svarbiausių akimirkų filmo
08-01
Nustatykite reikiamus „Ustream“ nustatymus naudodami „Action Cam Movie Creator“
nustatymus „Camera Settings for Live Streaming“.
08-02
Prisijunkite prie „Ustream“ dar kartą ir patvirtinkite nustatymus naudodami „Action Cam
Movie Creator“ kameros nustatymus „Camera Settings for Live Streaming“.
08-03
Netinkamas kanalas, nustatytas naudojant „Action Cam Movie Creator“ kameros
nustatymus „Camera Settings for Live Streaming“.
Šiame pranešime taip pat rodoma, jei kitos laikmenos pradeda transliuoti tą patį kanalą, kai
transliuojama iš kameros.
Nustatykite kanalą dar kartą.
08-04
Pasiekta viso „Ustream“ išsaugotų vaizdo įrašų laiko riba. Sustabdyti vaizdo įrašo
transliavimą.
08-05
Vaizdo įrašų išsaugojimo nustatymų negalima išsaugoti „Ustream“, nes įvyko tinklo klaida.
Įvyko kitų tinklo klaidų.
Patvirtinkite prieigos taško nustatymą arba prieigos taško saugą naudodami kameros
nustatymų „Action Cam Movie Creator“ nustatymus „Camera Settings for Live Streaming“.
08-06
Prieigos taškas rastas, bet prie jo neprisijungta. Patikrinkite prieigos taško slaptažodį ir
prisijunkite dar kartą.
08-07
Nepavyko rasti prieigos taško. Patvirtinkite prieigos taško nustatymą naudodami „Action
Cam Movie Creator“ kameros nustatymus „Camera Settings for Live Streaming“.
08-08
Iš naujo nustatykite kameros datą ir laiką.
08-09
Naudojant tiesioginio transliavimo funkciją, „Ustream“ įvyko nežinoma klaida. Šiek tiek
palaukite ir vėl bandykite patvirtinti ryšį.
10-02
Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
10-03
Maitinimo elementų pakuotės tiekiama srovė viršija maksimalią įkrovos srovę.
Įkraunant kamerą nustatyta kita maitinimo elementų pakuotė.
Nustatyta, kad maitinimo elementų pakuotė sugedo.
Maitinimo elemento įkrovos nepakanka norimam veiksmui atlikti.
10-04
Negalima įrašyti vaizdų, nes pakilo kameros temperatūra.
Atminties kortelėje nėra vaizdų, kuriuos būtų galima atkurti.
Atkuriama atminties kortelė.
Išseko maitinimo elemento energija.
Pakilo kameros temperatūra. Maitinimas gali būti automatiškai išjungtas arba gali nepavykti
įrašyti vaizdų.
Palikite kamerą vėsioje vietoje, kol temperatūra nukris.
Ilgai įrašant vaizdus pakyla kameros temperatūra. Tokiu atveju sustabdykite vaizdų įrašymą.
Likusios atminties kortelės talpos nepakanka norint įrašyti.
Pasiektas maksimalus žurnalo failų, kuriuos galima įrašyti, skaičius.
Neįdėta atminties kortelė.
Netinkamai įdėta atminties kortelė.
Atminties kortelė sugadinta.
Skelbiant „Twitter“ įvyko klaida.
Patikrinkite tinklą arba prisijunkite prie „Twitter“ dar kartą.
Skelbiant „Facebook“ įvyko klaida.
Patikrinkite tinklą arba prisijunkite prie „Facebook“ dar kartą.
Download PDF

advertising