Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50 veiksmo kamera Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-586-868-11(1) (LT)
Pakuotės turinio tikrinimas
Atminties kortelės įdėjimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pakuotėje pateikto
elemento kiekį.
• Kamera (1) / vandeniui nepralaidus dėklas (MPK-UWH1) (1)
Kamera įdėta į vandeniui nepralaidų dėklą. Atidarykite dėklo dangtelį,
kaip parodyta toliau.
Skaitmeninė HD vaizdo kamera
Pasirengimo darbui vadovas
• USB mikrojungties kabelis (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė (NP-BX1) (1)
• Tvirtinimo sagtis (1)
• Pasirengimo darbui vadovas
(šis dokumentas) (1)
• Nurodymų vadovas (1)
Kontakto pusė
Užrašo pusė
Kortelė „microSD“ /
kortelė „microSDHC“ /
kortelė „microSDXC“
„Memory Stick Micro™“
(„Mark2“) laikmena
Atminties kortelės, kurias galima naudoti su kamera
Šiame vadove aprašomi būtini paruošimo veiksmai, reikalingi norint
pradėti naudotis kamera, pagrindiniai veiksmai ir t. t. Išsamios
informacijos rasite pagalbos žinyne (žiniatinklyje esančiame vadove).
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Išsamią informaciją, kaip naudoti kamerą ir programinę įrangą, rasite
apsilankę toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Pagrindinių dalių pavadinimai
 (įjungimo / budėjimo) mygtukas
 Mygtukas MENU
 Ekrano skydelis
 Mygtukai UP / DOWN
 Lemputė REC
 Mygtukas REC (filmavimas /
fotografavimas) / mygtukas ENTER
(meniu veiksmo vykdymas)
 Lemputė REC / LIVE
 Objektyvas
 Garsiakalbis
 Mikrofonai
 Maitinimo elementų dangtelis
 Jungčių dangtelis (kelių jungčių /
USB mikrojungties)
 Lemputė REC
 Fiksavimo svirtelė
 Atminties kortelės dangtelis
Darbo pradžia
Perskaitykite pirmiausia
Ko reikia norint kamera sukurti
puikų filmą
Darbo pradžia
MP4
XAVC S
 (tik „Mark2“)
–
„microSD“ atminties kortelė
*
1
–
„microSDHC“ atminties kortelė
*
1
*2
„microSDXC“ atminties kortelė
*
1
*2
1
* SD 4 spartos klasės (
) ar spartesnė, arba UHS 1 spartos klasės ( )
ar spartesnė
*2 Visas šias specifikacijas atitinkanti atminties kortelė:
– 4 GB arba daugiau atminties
) arba UHS 1 spartos klasės ( ) ar spartesnė
– SD 10 spartos klasės (
Pastabos
• Tinka ne visos atminties kortelės. Dėl informacijos apie atminties korteles,
kurių gamintojas nėra „Sony“, kreipkitės į atskirus gamintojus.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę dedate reikiama kryptimi. Jei atminties kortelę
dėsite naudodami jėgą ir ne ta kryptimi, galite sugadinti atminties kortelę,
atminties kortelės lizdą ar vaizdo duomenis.
• Prieš naudodami atminties kortelę, ją suformatuokite kameroje.
• Prieš naudodami įsitikinkite, kad jungčių dangtelis ir maitinimo elementų
pakuotės / atminties kortelės dangtelis tvirtai uždaryti ir kad dangtelio viduje
nėra įstrigusių pašalinių medžiagų. Priešingu atveju gali prasiskverbti vandens.
Laikrodžio nustatymas
HDR-AS50
1
Atminties kortelė
„Memory Stick Micro™“ („Mark2“) laikmena
2
Fotografavimas /
filmavimas
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas
1
Pastūmę žemyn fiksavimo svirtelę, atidarykite maitinimo
elementų dangtelį ir įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Pirmą kartą (įjungimo / budėjimo) mygtuku įjungus kamerą, rodomas
vietos / vasaros laiko / datos ir laiko nustatymo ekranas.
Paspausdami mygtuką UP ar DOWN pasirinkite elementą, ir, norėdami
vykdyti, paspauskite mygtuką ENTER.
Patarimai
• Datos ir laiko / vietos / vasaros laiko nustatymo ekranas taip pat rodomas
iš naujo nustačius nustatymus.
• Regionai nustatomi atsižvelgiant į laiko skirtumą tarp Grinvičo laiko juostos
(GMT) ir jūsų buvimo vietos laiko. Išsamesnės informacijos apie laiko skirtumus
žr. pagalbos žinyno (žiniatinklyje esančio vadovo) skyriuje „Laiko skirtumų
valstybių sostinėse sąrašas“.
Fotografavimas / filmavimas
Sulygiuokite rodykles ant kameros
ir maitinimo elementų pakuotės
3
Nustatymas
4
Paspauskite mygtuką MENU, tada pasirinkite
Prijungimas prie
išmaniojo telefono
Tvirtai uždarykite dangtelį, tada į viršų pastumkite
fiksavimo svirtelę, kad užsifiksuotų.
Įsitikinkite, kad nesimato geltonos žymos ant fiksavimo svirtelės.
Filmo kūrimas
Redaguoti filmus galite naudodami „Sony“ programinę įrangą.
• Programėlė „Action Cam“
(išmaniajam telefonui / planšetei)
http://www.sony.net/acap/
• „Action Cam Movie Creator“
(asmeniniam kompiuteriui)
http://www.sony.net/acmc/
3
Režimų sąrašas
Piktogramos
Atidarykite jungčių dangtelį, tada USB mikrojungties
kabeliu (pridėtas) prijunkite išjungtą kamerą prie įjungto
kompiuterio.
Kraunant lemputė CHG
(įkrovimas) dega geltona
spalva
Filmavimo / fotografavimo režimai
Filmavimo režimas
Fotografavimo režimas
Fotofilmo fiksavimo režimas
Tiesioginio transliavimo režimas
Nepertraukiamo įrašymo režimas
Filmo failo formato nustatymas
Jungčių
dangtelis
© „Sony Corporation“, 2016 m.
http://www.sony.net/
 filmavimo režimą.
Fiksavimo svirtelė
2
5
Filmavimo / fotografavimo režimo
nustatymas
Paspauskite mygtuką MENU, tada pasirinkite
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai)  filmo formatą (numatytasis:
).
USB mikrojungties kabelis
Fotografavimas / filmavimas
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Paspauskite mygtuką REC, kad pradėtumėte
filmuoti.
Norėdami sustabdyti filmavimą, dar kartą
paspauskite mygtuką REC.
„PlayMemories Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone
 Kai išmaniajame telefone bus parodyta [Connect with the camera?],
pasirinkite [OK].
„iPhone“ / „iPad“
„Android“ operacinė sistema
 Vadovaudamiesi ekrane rodomais nurodymais, išmaniajame
telefone įdiekite profilį (nustatymo informaciją).
 Pradžios ekrane pasirinkite [Settings]  [Wi-Fi].
 Pasirinkite SSID.
 Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą
„PlayMemories Mobile“.
„Google Play“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“ ir ją įdiekite.

* Jei mygtuką REC paspausite, kai įjungta nuostata
„Įrašymas vienu lietimu“, bus įrašoma naudojant
tą fotografavimo / filmavimo režimą, kuris prieš
išjungiant kamerą buvo nustatytas paskutinis.
Pastaba
• Ilgai fotografuojant / filmuojant kamera gali įkaisti taip, kad darbas nutrūks
automatiškai.
„Android“



Nustatymas
Paspauskite mygtuką MENU, paspausdami mygtuką UP arba DOWN
pasirinkite elementą, tada, norėdami vykdyti, paspauskite mygtuką
ENTER.
Filmavimo ekranas
„App Store“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“ ir ją įdiekite.
Ekranas MENU
Mygtukas
MENU
Filmavimo / fotografavimo
nustatymų ekranas
Mygtukas
ENTER
Nustatymų ekranas
Kameros nustatymai
Piktogramos
Elementų nustatymas
Elementų nustatymas
Lėktuvo režimas
Vaizdo kokybės
nustatymas
„Wi-Fi“ ryšio
nustatymas
Filmo formatas
Didelio galingumo
„Wi-Fi“ nustatymas*2
Fiksuojamo fotofilmo
vaizdo dydis
Nepertraukiamo
įrašymo laikas
Fotografavimo režimo
perjungimas
Fotografavimo
intervalas
Laikmatis
Fotofilmo fiksavimo
intervalas
Fotofilmo kadrų
skaičius

Jei lipdukas nusilupęs arba yra neįskaitomas, galite gauti savo
naudotojo ID ir slaptažodį atlikdami toliau nurodytą procedūrą.
 Į kamerą įdėkite įkrautą maitinimo elementų pakuotę.
 USB mikrojungties kabeliu (pridėtu) prijunkite kamerą prie
kompiuterio.
 Paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas), kad
įjungtumėte kamerą.
 Kompiuteryje atidarykite [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT], tada patikrinkite savo ID ir slaptažodį.
Filmo kūrimas
Filmo redagavimas programėle
„Action Cam“
Programėlė „Action Cam“ suteikia galimybę
importuoti filmus į išmanųjį telefoną ir lengvai
juos redaguoti.
Be to, galite kurti fotofilmus.
Daugiau informacijos apie programėlę
„Action Cam“ žr. toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/acap/
Įdiekite su jūsų išmaniuoju telefonu
suderinamą programėlę „Action Cam“.
Pastaba
• „Google Play“ gali būti pasiekiama ne visose šalyse ar regionuose.
Foninė muzika*2
USB maitinimo
tiekimas
Pypsėjimas
Lemputės nustatymas
Priartinimo nustatymas
Įrašymas vienu
lietimu
Scena

Savo naudotojo ID ir slaptažodžio gavimas be lipduko
Formatavimas
Kampo nustatymas
Fotofilmo AE režimas

„Bluetooth“
nuotolinio valdiklio
maitinimo
nustatymas
Pypsėjimo garsumas
AE keitimas
 Įjunkite kamerą ir joje nustatykite „Wi-Fi“ parinktį ON.
 Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą:
, , ,
.
 Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
 Pasirinkite [Scan QR Code of the Camera], rodomą „PlayMemories
Mobile“ ekrane.
 Pasirinkite [OK] (jei rodomas pranešimas, dar kartą pasirinkite [OK]).
 Nuskaitykite QR kodą, kuris yra atspausdintas ant lipduko, priklijuoto
prie kameros maitinimo elementų dangtelio nugarėlės.
„Bluetooth“
nustatymas
„SteadyShot“ (filmas)
Apvertimas
Pastabos
• Jei savo išmaniajame telefone jau esate įdiegę „PlayMemories Mobile“,
atnaujinkite jos versiją į naujausią.
• Negarantuojama, kad šiame vadove aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks su visais
išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.
• Ateityje tobulinant versijas taikomosios programos valdymo metodai ir ekranai
gali būti be įspėjimo keičiami.
• Daugiau informacijos apie „PlayMemories Mobile“ rasite šioje svetainėje:
(http://www.sony.net/pmm/)
• „Google Play“ gali būti pasiekiama ne visose šalyse ar regionuose. Tokiu atveju
programą „PlayMemories Mobile“ suraskite internete ir ją įdiekite.
QR kodo naudojimas norint prisijungti
prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ ryšį
Mygtukas
ENTER
Fotografavimo / filmavimo
nustatymai*1
Piktogramos
„iOS“
Automatinis
išjungimas
NTSC / PAL
perjungimas
Baltos spalvos balansas
Datos ir laiko
nustatymas
Spalvų režimas
Vietos nustatymas
Garso įrašymo
nustatymas
Vasaros laiko
nustatymas
Vėjo triukšmo
mažinimas
Versija
Nustatymų atkūrimas
1
* Kuriuos elementus galima nustatyti, priklauso nuo filmavimo /
fotografavimo režimo.
*2 Šis nustatymas galimas tik kai kuriose šalyse ir regionuose.
Informacijos apie elementų nustatymą rasite pagalbos žinyno
(žiniatinklyje esančio vadovo) skyriuje „Nustatymų keitimas“.

Filmo redagavimas naudojant
„Action Cam Movie Creator“
„Action Cam Movie Creator“ suteikia galimybę importuoti filmus ir
vaizdus į kompiuterį bei redaguoti filmus.
Be to, galite pridėti efektų (pvz., „Multi View“, atkurti kintama sparta
ir t. t.) bei kurti fotofilmus.
Daugiau informacijos apie „Action Cam Movie
Creator“ žr. toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/acmc/
Download PDF

advertising