Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50 veiksmo kamera Trumpasis vadovas

4-586-525-11(1) (LT-LV-EE)
Atsparumo dulkėms ir vandeniui charakteristikos
Kamera yra atspari dulkėms ir vandeniui (gylis – iki 60 m,
nepertraukiamai naudojant 30 min.). Pastabų dėl vandeniui
nepralaidaus dėklo naudojimo ieškokite internetiniame
pagalbos žinyne.
Pastaba dėl papildomų priedų
Skaitmeninė 4K vaizdo kamera
Skaitmeninė HD vaizdo kamera
Digitālais 4K video kameras rakstītājs
Digitālais HD video kameras rakstītājs
Digitaalne salvestav 4K-videokaamera
Digitaalne salvestav HD-videokaamera
Originalūs „Sony“ priedai gali būti neparduodami kai kuriose šalyse /
kai kuriuose regionuose.
Belaidžių LAN įrenginių naudojimo sauga
• Kad išvengtumėte įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių prieigos ir
kitų pažeidžiamumo atvejų, visada įsitikinkite, kad belaidis LAN
yra saugus.
• Naudojant belaidį LAN, labai svarbu nustatyti saugą.
• Jei dėl nepakankamų saugos priemonių ar iš anksto numatomų
aplinkybių kiltų problema, „Sony Corporation“ nebus atsakinga
už jokią su tuo susijusią žalą.
Pastaba dėl belaidžio tinklo funkcijos
Nurodymų vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
Viitejuhend
Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai
pasiekus į kamerą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei kamera
būtų pamesta arba pavogta.
Signalo formatas:
Savininko įrašas
Toliau paliktoje vietoje įrašykite modelį ir serijos numerį (kurie yra ant
gaminio). Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės
į „Sony“ pardavėją dėl šio gaminio.
Modelio nr.
Serijos nr.
Īpašnieka ieraksts
Atbilstošajā vietā pierakstiet modeļa un sērijas numuru (norādīti
uz ierīces). Izmantojiet šos numurus ikreiz, kad saistībā ar šo
izstrādājumu zvanāt Sony izplatītājam.
Modeļa nr.
Sērijas nr.
Omaniku kirjed
Kirjutage mudeli ja seerianumber (mis asuvad tootel) allolevatele
ridadele. Kasutage neid numbreid, kui helistate selle tootega
seoses Sony edasimüüjale.
Mudeli number
Seerianumber
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Lietuvių
Pastabos dėl naudojimo
„Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcija
• Kamerą naudokite laikydamiesi regiono, kuriame naudojate gaminį,
įstatymų.
• Kameros „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcijos negalima naudoti po
vandeniu.
Darbinė temperatūra
Kamera sukurta naudoti nuo –10 °C iki +40 °C temperatūroje.
Nerekomenduojama gaminio naudoti itin karštoje arba šaltoje vietoje,
kurios temperatūra nepatenka į šį diapazoną.
Pastabos dėl ilgai trunkančio įrašymo
• Naudojant kameros korpusas ir maitinimo elementas gali įšilti –
tai normalu.
• Nenaudokite kameros ilgą laiką laikydami rankoje arba kai ji
tiesiogiai liečia jūsų odą. Rekomenduojame naudoti pridėtus
tvirtinamus laikiklius, vandeniui nepralaidų dėklą arba papildomus
tvirtinimo priedus.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta, kameros temperatūra kyla greitai.
• Palikite kamerą 10 minučių ar ilgiau, kad temperatūra jos viduje
sumažėtų iki saugaus lygio.
• Pakilus kameros temperatūrai gali pablogėti vaizdo kokybė.
Rekomenduojama prieš filmuojant / fotografuojant palaukti,
kol kameros temperatūra sumažės.
Apsauga nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į kameros ir maitinimo elementų temperatūrą, gali
nepavykti įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti kamerą. Prieš nutrūkstant maitinimui
arba kai nebegalėsite įrašyti vaizdo, kameros ekrano skydelyje bus
rodoma . Tokiu atveju nebandykite įjungti kameros ir palaukite,
kol ji ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite kamerą, kol ji ir
maitinimo elementai nebus pakankamai atvėsę, kamera gali vėl
išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.
Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai. Tačiau dėlto ženklai ™ arba 
šiame vadove gali būti nenaudojami.
GNU GPL / LGPL taikomoji programinė įranga
Kameroje yra programinė įranga, kuriai taikoma toliau nurodyta
GPL licencija (toliau vadinama GPL) arba LGPL licencija (toliau
vadinama LGPL).
Tai reiškia, kad naudoti, modifikuoti ir platinti šios programinės įrangos
programų išeitinį kodą galima tik vykdant GPL / LGPL licencijos sąlygas.
Pirminis programos tekstas pateikiamas svetainėje. Norėdami atsisiųsti,
naudokitės toliau pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Prašytume nesikreipti į mus dėl pirminio programos teksto turinio.
Licencijų kopijos (anglų k.) saugomos vidinėje kameros atmintyje.
Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį tarp kameros ir kompiuterio ir
perskaitykite aplanke PMHOME > LICENSE esančius failus.
ĮSPĖJIMAS
Specifikacijos
FDR-X3000
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
• „Bluetooth®“ pasaulinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja
pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems
jų savininkams.
• QR kodas yra DENSO WAVE INCORPORATED registruotasis prekės ženklas.
UHDTV
HDTV
NTSC spalva, EIA standartai
PAL spalva, CCIR standartai
Maitinimo reikalavimai:
įkraunamų maitinimo elementų pakuotė,
3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali krovimo srovė: 1,89 A
USB įkrovimas:
5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA / 800 mA
Atsparumas purslams:
IPX4 (atsižvelgiant į mūsų atliktus bandymus)
Darbinė temperatūra:
nuo –10 °C iki +40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (apytiksl.):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (P x A x I,
įskaitant iškyšas ir neįskaitant pridėto vandeniui
nepralaidaus dėklo)
Svoris:
maždaug 89 g (tik pagrindinis korpusas)
Bendrasis svoris naudojant:
maždaug 114 g (įskaitant maitinimo elementų
pakuotę, neįskaitant pridėto vandeniui
nepralaidaus dėklo)
HDR-AS300
Signalo formatas:
HDTV
NTSC spalva, EIA standartai
PAL spalva, CCIR standartai
Maitinimo reikalavimai:
įkraunamų maitinimo elementų pakuotė,
3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali krovimo srovė: 1,89 A
USB įkrovimas:
5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA / 800 mA
Atsparumas purslams:
IPX4 (atsižvelgiant į mūsų atliktus bandymus)
Darbinė temperatūra:
nuo –10 °C iki +40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (apytiksl.):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (P x A x I,
įskaitant iškyšas ir neįskaitant pridėto vandeniui
nepralaidaus dėklo)
Svoris:
maždaug 84 g (tik pagrindinis korpusas)
Bendrasis svoris naudojant:
maždaug 109 g (įskaitant maitinimo elementų
pakuotę, neįskaitant pridėto vandeniui
nepralaidaus dėklo)
HDR-AS50
Signalo formatas:
HDTV
NTSC spalva, EIA standartai
PAL spalva, CCIR standartai
Maitinimo reikalavimai:
įkraunamų maitinimo elementų pakuotė,
3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali krovimo srovė: 1,89 A
USB įkrovimas:
5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA / 800 mA
Darbinė temperatūra:
nuo –10 °C iki +40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (apytiksl.):
24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (P x A x I,
įskaitant iškyšas ir neįskaitant pridėto vandeniui
nepralaidaus dėklo)
Svoris:
maždaug 58 g (tik pagrindinis korpusas)
Bendrasis svoris naudojant:
maždaug 83 g (įskaitant maitinimo elementų
pakuotę, neįskaitant pridėto vandeniui
nepralaidaus dėklo)
• Ateityje tobulinant versijas dizainas ir specifikacijos gali būti pakeistos
be išankstinio įspėjimo.
Apie prekių ženklus
• XAVC S ir
yra registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji
• „Memory Stick“ ir
prekių ženklai.
• HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Mac“ yra „Apple Inc.“ registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
• „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas, „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• „N Mark“ yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės
ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „Adobe“, „Adobe“ logotipas ir „Adobe Acrobat“ yra „Adobe Systems
Incorporated“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba)
kitose šalyse.
• „microSDXC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio:
1) saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite skysčio pripildytų indų, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus nuo didelio karščio, pvz., ugnies,
tiesioginės saulės šviesos ir pan.
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti,
sukelti gaisrą ir netgi cheminius nudegimus. Atsižvelkite į toliau
pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių:
nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų
prie maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje, pvz.,
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų
krovikliu arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo,
„Sony“ rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
Kintamosios srovės adapteris (parduodamas atskirai)
Kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai) prijunkite prie
artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio gedimas, nedelsdami
atjunkite kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai) nuo
sieninio lizdo.
Pastaba klientams iš šalių, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Belgium“, „Bijkantoor van Sony Europe Limited“,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Latviski
Piezīme par lietošanu
Funkcija Wi-Fi/Bluetooth
• Izmantojiet šo kameru saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā
lietošanas vietā.
• Kameras funkciju Wi-Fi/Bluetooth nevar izmantot zem ūdens.
Par darba temperatūru
Kamera ir paredzēta lietošanai temperatūras diapazonā no –10 °C līdz
40 °C. Nav ieteicams uzņemt sižetus ārkārtīgi aukstās un karstās vietās,
kur temperatūra ir ārpus nosauktā diapazona.
Piezīmes par ilglaicīgu ierakstu
• Kameras korpuss un baterija/akumulators lietošanas laikā var uzsilt,
un tas ir normāli.
• Izvairieties no ilglaicīgas kameras lietošanas, kad turat kameru rokā
vai kad tā ir tiešā saskarē ar ādu. Ieteicams izmantot komplektācijā
iekļautos lipīgos stiprinājumus vai zemūdens apvalku, vai papildu
stiprināšanas piederumus.
• Augstā apkārtējās vides temperatūrā kameras temperatūra
strauji kāpj.
• Atstājiet kameru uz 10 minūtēm vai ilgāku laiku, lai ļautu kameras
iekšējai temperatūrai nokristies līdz drošam līmenim.
• Ja kameras temperatūra paaugstinās, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Pirms turpināt attēlu uzņemšanu, ir ieteicams uzgaidīt,
līdz kameras temperatūra pazeminās.
Par aizsardzību pret pārkaršanu
Atkarībā no videokameras un baterijas/akumulatora temperatūras,
iespējams, nevarēsit ierakstīt filmas vai automātiski tiks izslēgta
barošana, lai aizsargātu kameru. Pirms barošanas izslēgšanas vai pirms
filmu ierakstīšanas pārtraukšanas kameras displeja panelī tiks parādīts
ziņojums . Šādā gadījumā atstājiet kameru izslēgtu un uzgaidiet,
līdz pazemināsies kameras un baterijas/akumulatora temperatūra.
Ja barošanu ieslēgsit, kamerai un baterijai/akumulatoram neļaujot
pietiekami atdzist, iespējams, barošana atkal tiks izslēgta vai
nevarēsit ierakstīt filmas.
Par veiktspēju, darbojoties putekļdrošā un
ūdensdrošā režīmā
Kamera ir putekļdroša un ūdensdroša (ūdens dziļums līdz 60 m,
30 minūtes nepārtrauktā režīmā). Piezīmes par zemūdens apvalka
izmantošanu skatiet tiešsaistes palīdzības ceļvedī.
Piezīme par atsevišķi pieejamajiem piederumiem
Dažās valstīs/reģionos oriģinālie Sony piederumi var nebūt pieejami.
Ierīču lietošanas drošība bezvadu lokālajā tīklā
• Lai izvairītos no uzlaušanas, ļaunprātīgu trešo pušu piekļuves un
citiem riskiem, panāciet, ka bezvadu lokālais tīkls ir vienmēr drošs.
• Ir ļoti svarīgi iestatīt drošību bezvadu lokālajā tīklā.
• Ja problēma rodas nepiemērotu drošības pasākumu vai paredzamu
sarežģījumu dēļ, Sony Corporation neuzņemas atbildību par
nekādiem radītajiem zaudējumiem.
Piezīme par bezvadu tīkla funkciju
Mēs neuzņemamies pilnīgi nekādu atbildību par jebkādiem
zaudējumiem, kas radušies, nepilnvaroti piekļūstot kamerā
ielādētajam saturam vai nepilnvaroti to lietojot, kā arī pazaudēšanas
vai zādzības gadījumā.
Specifikācijas
Pastaba
FDR-X3000
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūksta
(neįvyksta) duomenų perdavimas, iš naujo paleiskite programą
arba atjunkite ir vėl prijunkite jungiamąjį kabelį (USB ar kt.).
Signāla formāts:
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka
esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas. Išsamios informacijos žr. šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio
vaizdą ir garsą.
Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros
bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos apie kitus maitinimo elementus
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
UHDTV
HDTV
NTSC krāsas, EIA standarti
NTSC krāsas, CCIR standarti
Enerģijas prasības: Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts,
3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts NP-BX1:
Maksimālais uzlādes spriegums: 4,2 V līdzstrāva
Maksimālā uzlādes strāva: 1,89 A
USB uzlāde:
5,0 V, 500 mA/800 mA līdzstrāva
Noturība pret ūdens šļakatām:
IPX4 (atbilstoši mūsu pārbaudēm)
Darba temperatūra: No –10 līdz +40 °C
Glabāšanas temperatūra:
No –20 °C līdz +60 °C
Izmēri (aptuveni):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (P/A/D;
ar izvirzījumiem un bez komplektācijā
iekļautā zemūdens apvalka)
Masa:
Aptuveni 89 g (tikai pamatkorpuss)
Kopējais svars lietošanas laikā:
Aptuveni 114 g (ar bateriju/akumulatoru
komplektu un bez komplektācijā iekļautā
zemūdens apvalka)
HDR-AS300
Signāla formāts:
HDTV
NTSC krāsas, EIA standarti
NTSC krāsas, CCIR standarti
Enerģijas prasības: Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts,
3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts NP-BX1:
Maksimālais uzlādes spriegums: 4,2 V līdzstrāva
Maksimālā uzlādes strāva: 1,89 A
USB uzlāde:
5,0 V, 500 mA/800 mA līdzstrāva
Noturība pret ūdens šļakatām:
IPX4 (atbilstoši mūsu pārbaudēm)
Darba temperatūra: No –10 līdz +40 °C
Glabāšanas temperatūra:
No –20 °C līdz +60 °C
Izmēri (aptuveni):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (P/A/D;
ar izvirzījumiem un bez komplektācijā
iekļautā zemūdens apvalka)
Masa:
Aptuveni 84 g (tikai pamatkorpuss)
Kopējais svars lietošanas laikā:
Aptuveni 109 g (ar bateriju/akumulatoru
komplektu un bez komplektācijā iekļautā
zemūdens apvalka)
 Turpinājums lapas aizmugurē
HDR-AS50
Signāla formāts:
HDTV
NTSC krāsas, EIA standarti
NTSC krāsas, CCIR standarti
Enerģijas prasības: Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts,
3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts NP-BX1:
Maksimālais uzlādes spriegums: 4,2 V līdzstrāva
Maksimālā uzlādes strāva: 1,89 A
USB uzlāde:
5,0 V, 500 mA/800 mA līdzstrāva
Darba temperatūra: No –10 līdz +40 °C
Glabāšanas temperatūra:
No –20 °C līdz +60 °C
Izmēri (aptuveni):
24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (P/A/D;
ar izvirzījumiem un bez komplektācijā
iekļautā zemūdens apvalka)
Masa:
Aptuveni 58 g (tikai pamatkorpuss)
Kopējais svars lietošanas laikā:
Aptuveni 83 g (ar bateriju/akumulatoru
komplektu un bez komplektācijā iekļautā
zemūdens apvalka)
• Nākamajiem atjauninājumiem dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.
Atbrīvošanās no vecām baterijām/akumulatoriem
un elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz
Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora vai
iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām/
akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis
apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu
ķīmisko simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots,
ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai
0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem
un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs
taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ izstrādājumam
nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru,
šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora,
kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta
kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/
akumulatoru gadījumā sk. sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā
savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora
pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai
akumulatoru/bateriju.
HDR-AS300
Signaalivorming:
HDTV
NTSC-värvisüsteem, EIA-standardid
PAL-värvisüsteem, CCIR-standardid
Toitenõuded:
laetav akukomplekt 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Laetav akukomplekt NP-BX1:
maksimaalne laadimispinge: DC 4,2 V
maksimaalne laadimisvool: 1,89 A
USB-ga laadimine: DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Pritsmekindlus:
IPX4 (meie testide põhjal)
Töötemperatuur:
–10 °C kuni +40 °C
Hoiundamistemperatuur:
–20 °C kuni +60 °C
Mõõtmed (ligikaudu):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (L/K/S, koos
eenduvate osadega ja ilma komplekti kuuluva
veealuse korpuseta)
Kaal:
ligikaudu 84 g (ainult põhikorpus)
Kogukaal kasutamisel:
ligikaudu 109 g (koos akuga ja ilma kaasasoleva
veealuse korpuseta)
HDR-AS50
Töötemperatuurid
HDTV
NTSC-värvisüsteem, EIA-standardid
PAL-värvisüsteem, CCIR-standardid
Toitenõuded:
laetav akukomplekt 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Laetav akukomplekt NP-BX1:
maksimaalne laadimispinge: alalisvool 4,2 V
maksimaalne laadimisvool: 1,89 A
USB-ga laadimine: DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Töötemperatuur:
–10 °C kuni +40 °C
Hoiundamistemperatuur:
–20 °C kuni +60 °C
Mõõtmed (ligikaudu):
24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (L/K/S, koos
eenduvate osadega ja ilma komplekti kuuluva
veealuse korpuseta)
Kaal:
ligikaudu 58 g (ainult põhikorpus)
Kogukaal kasutamisel:
ligikaudu 83 g (k.a aku, v.a kaasasolev veealune
korpus)
Turklāt šajā rokasgrāmatā izmantotie sistēmu un izstrādājumu
nosaukumi parasti ir to atbilstošo izstrādātāju vai ražotāju preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Tomēr šajā rokasgrāmatā var
netikt lietotas atzīmes ™ un .
Kaamera on mõeldud kasutamiseks temperatuurivahemikus –10 kuni
40 °C. Väga kuumas või külmas kohas, mis seda vahemikku ületab,
pole jäädvustamine soovitatav.
• Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse edaspidistes täiustustes ette
teatamata muuta.
Märkused pikaajalise salvestamise kohta
Kaubamärgid
Par izmantoto GNU GPL/LGPL programmatūru
• Kaamera korpus ja aku võivad kasutamise ajal soojeneda – see
on normaalne.
• Ärge kasutage kaamerat pika aja jooksul, kui hoiate seda käes või kui
see puutub otse vastu nahka. Soovitatav on kasutada kaasasolevaid
kleepkinnitusi, veealust korpust või valikulisi kinnitustarvikuid.
• Kõrge õhutemperatuuri korral tõuseb kaamera temperatuur kiiresti.
• Laske kaameral 10 minutit või kauem seista, võimaldades kaamera
sisetemperatuuril ohutu tasemeni langeda.
• Kui kaamera temperatuur tõuseb, võib pildikvaliteet halveneda.
Soovitatav on enne pildistamise jätkamist oodata, kuni kaamera
temperatuur on langenud.
Par preču zīmēm
• XAVC S un
ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.
ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Memory Stick un
• Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI
logotips ir HDMI Licensing LLC ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes
vai preču zīmes.
• Mac ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
• Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
• iPhone ir Apple Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.
• Wi-Fi, Wi-Fi logotips un Wi-Fi PROTECTED SET-UP ir Wi-Fi Alliance reģistrētās
preču zīmes.
• Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un
citās valstīs.
• Adobe, Adobe logotips un Adobe Acrobat ir Adobe Systems Incorporated
reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
• microSDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme.
• Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes,
un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes
un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un
tirdzniecības nosaukumi.
• QR Code ir DENSO WAVE INCORPORATED reģistrēta preču zīme.
Kamerā ir iekļauta programmatūra, uz kuru attiecas šāda GNU vispārējā
publiskā licence (General Public License, turpmāk tekstā “GPL”) vai
GNU vispārējā publiskā licence ar ierobežotu lietojumu (turpmāk
tekstā “LGPL”).
Ar šo jūs tiekat informēts, ka jums ir tiesības piekļūt šīs programmatūras
programmu pirmkodam, mainīt un atkārtoti izplatīt to atbilstoši
GPL/LGPL sniegtajiem nosacījumiem.
Pirmkods ir pieejams tīmeklī. Tā lejupielādei izmantojiet tālāk
norādīto URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Būsim pateicīgi, ja nemēģināsit ar mums sazināties saistībā ar
pirmkoda saturu.
Licenču kopijas (angļu valodā) ir saglabātas kameras iekšējā atmiņā.
Izveidojiet starp kameru un datoru lielapjoma krātuves savienojumu
un izlasiet failus, kas atrodas PMHOME mapē LICENCE.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu elektrošoka risku:
1) Nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
2) Nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.
Eesti keel
Märkus kasutamise kohta
Wi-Fi/Bluetoothi funktsioon
• Kasutage kaamerat kooskõlas kasutuspiirkonnas kehtivate
õigusaktidega.
• Kaamera Wi-Fi/Bluetoothi funktsiooni ei ole võimalik vee all kasutada.
Ülekuumenemiskaitse
Olenevalt kaamera ja aku temperatuurist ei pruugi videote
salvestamine õnnestuda või võib toide kaamera kaitsmiseks
automaatselt välja lülituda. Enne toite väljalülitumist või kui videoid ei
saa enam salvestada, kuvatakse ekraanipaneelil ikoon . Sellisel juhul
ärge lülitage toidet sisse ja oodake, kuni kaamera ja aku temperatuur
on langenud. Kui lülitate toite sisse kaameral ja akul piisavalt jahtuda
laskmata, võib toide taas välja lülituda või ei saa te videoid salvestada.
Teave tolmu- ja veekindluse kohta
Kaamera on tolmu- ja veekindel (kuni 60 m sügavusel 30 minutit
järjest). Vaadake veealuse korpuse kasutamise kohta käivat teavet
võrgus olevast spikrist.
Märkus lisatarvikute kohta
Sony originaaltarvikud ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.
UZMANĪBU!
Bateriju komplekts
Ja bateriju komplekts tiek nepareizi lietots, tas var eksplodēt, izraisīt
aizdegšanos vai pat ķīmiskus apdegumus. Ievērojiet tālāk aprakstītos
piesardzības pasākumus.
• Nedemontējiet.
• Nepieļaujiet bateriju komplekta saspiešanu un nepakļaujiet to nekādam
triecienam vai spēka iedarbībai, piemēram, nedauziet to ar āmuru, nemetiet
to zemē un nekāpiet tam virsū.
• Neveidojiet īssavienojumu un neļaujiet metāla priekšmetiem nonākt saskarē
ar baterijas kontaktiem.
• Nepakļaujiet to augstām temperatūrām virs 60 °C, piemēram, neatstājiet
to tiešā saules gaismā vai saulē novietotā automašīnā.
• Nededziniet un nepakļaujiet uguns iedarbībai.
• Neizmantojiet litija jonu baterijas, kas ir bojātas vai kam ir sūce.
• Bateriju komplekta uzlādei noteikti izmantojiet autentisku Sony bateriju
lādētāju vai ierīci, kas ir paredzēta bateriju komplekta uzlādei.
• Bateriju komplektu glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.
• Turiet bateriju komplektu sausumā.
• Aizstājiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīga veida bateriju komplektu,
ko iesaka Sony.
• Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotiem bateriju komplektiem,
kā aprakstīts instrukcijās.
Maiņstrāvas adapteris (jāiegādājas atsevišķi)
Maiņstrāvas adaptera (jāiegādājas atsevišķi) izmantošanas laikā lietojiet
tuvumā esošu sienas kontaktligzdu (sienas rozeti). Ja aparāta lietošanas
laikā rodas kļūme, atvienojiet maiņstrāvas adapteri (jāiegādājas
atsevišķi) no sienas kontaktligzdas (sienas rozetes).
Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna
ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija
Paziņojums
Ja statiskās elektrības vai elektromagnētisko traucējumu dēļ
datu pārsūtīšana tiek pārtraukta (rodas kļūme), restartējiet
lietojumprogrammu vai atvienojiet un no jauna pievienojiet
sakaru (USB u.tml.) kabeli.
Turvalisus traadita kohtvõrgu (LAN) seadmete kasutamisel
• Veenduge, et traadita kohtvõrk (LAN) oleks alati turvaline, vältimaks
häkkimist, pahatahtlike muude osapoolte juurdepääsu ja muid
turvaauke.
• Traadita kohtvõrgu (LAN) turvalisuse seadistamine on väga oluline.
• Kui ebapiisavate turvameetmete või ettenägematute asjaolude tõttu
esineb probleeme, ei vastuta Sony Corporation mis tahes tuleneva
kahju eest.
Märkus traadita võrgu funktsiooni kohta
Me ei vastuta kaamera kaotamise või varguse tagajärjel kaamerasse
laetud sihtpunktide volitamata juurdepääsust või kasutamisest
põhjustatud kahjude eest.
Spetsifikatsioonid
FDR-X3000
Signaalivorming:
UHDTV
HDTV
NTSC-värvisüsteem, EIA-standardid
PAL-värvisüsteem, CCIR-standardid
Toitenõuded:
laetav akukomplekt 3,6 V (NP-BX1)
USB 5,0 V
Laetav akukomplekt NP-BX1:
maksimaalne laadimispinge: alalisvool 4,2 V
maksimaalne laadimisvool: 1,89 A
USB-ga laadimine: alalisvool 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Pritsmekindlus:
IPX4 (meie testide põhjal)
Töötemperatuur:
–10 °C kuni +40 °C
Hoiundamistemperatuur:
–20 °C kuni +60 °C
Mõõtmed (ligikaudu):
29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (L/K/S, koos
eenduvate osadega ja ilma komplekti kuuluva
veealuse korpuseta)
Kaal:
ligikaudu 89 g (ainult põhikorpus)
Kogukaal kasutamisel:
ligikaudu 114 g (koos akuga ja ilma kaasasoleva
veealuse korpuseta)
Signaalivorming:
• XAVC S ja
on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid või
• Memory Stick ja
registreeritud kaubamärgid.
• Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo
on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid USA-s ja
muudes riikides.
• Mac on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
• Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
• iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi, Wi-Fi logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP on ettevõtte Wi-Fi Alliance
registreeritud kaubamärgid.
• N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
• Adobe, Adobe logo ja Adobe Acrobat on ettevõtte Adobe Systems Incorporated
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.
• microSDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.
• Sõna Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid
ning Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja
ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• QR Code on ettevõtte DENSO WAVE INCORPORATED registreeritud kaubamärk.
Peale selle on muud siinses kasutusjuhendis kasutatud süsteemid
ja tootenimed üldiselt nende asjaomaste arendajate või tootjate
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Märki ™ või  ei
pruugi siiski selles juhendis kasutatud olla.
GNU GPL-i/LGPL-i alla kuuluv tarkvara
Kaamera sisaldab tarkvara, mis kuulub järgmise GNU üldise avaliku
litsentsi (GPL) või GNU vähem üldise avaliku litsentsi (LGPL) alla.
See annab teile teada, et teil on õigus rakenduvate GPL-i/LGPL-i
litsentside tingimuste alusel nende tarkvaraprogrammide lähtekoodi
avada, muuta ja levitada.
Lähtekoodi leiate veebist. Allalaadimiseks minge järgmisele
veebilehele.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Eelistame, et te ei võtaks meiega lähtekoodi sisu teemal ühendust.
Litsentside koopiad (inglise keeles) on salvestatud kaamera sisemällu.
Looge kaamera ja arvuti vahele massmäluühendus ja lugege faile
suvandi PMHOME kaustas LICENSE.
HOIATUS
Tulekahju ja elektrilöögi ohu vähendamiseks tehke järgmist:
1) ärge laske seadmel kokku puutuda vihma ega niiskusega;
2) ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid,
näiteks vaase.
Ärge asetage akusid liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.
HOIATUS
Aku
Akut valesti käsitsedes võib see plahvatada, süttida või tekitada
söövitushaavu. Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
• Akut ei tohi avada.
• Akut ei tohi purustada ega põrutada, nt taguda, lasta sel kukkuda või selle
peale astuda.
• Ärge tekitage lühist ega laske akuklemmidel kokku puutuda metallesemetega.
• Ärge laske akul kokku puutuda temperatuuriga üle 60 °C, nt otseses
päikesevalguses või päikese kätte pargitud autos.
• Ärge põletage akut ega visake seda tulle.
• Ärge käsitsege katkisi või lekkivaid liitiumioonakusid.
• Laadige akut kindlasti ainult Sony originaalakulaadijaga või muu aku
laadimiseks sobiva seadmega.
• Hoidke akut väikelastele kättesaamatus kohas.
• Hoidke akut kuivana.
• Asendage ainult sama või Sony soovitatava võrdväärset tüüpi akuga.
• Kõrvaldage kasutatud akud rangelt juhtnööre järgides.
AC-adapter (müüakse eraldi)
Kasutage AC-adapteri (müüakse eraldi) ühendamiseks lähedalasuvat
seinakontakti (pistikupesa). Kui seadme kasutamisel tekib mõni
tõrge, võtke kohe AC-adapter (müüakse eraldi) seinakontaktist
(pistikupesast) välja.
Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Belgium, ettevõtte Sony Europe
Limited filiaal, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Šis produkts ir pārbaudīts un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem,
izmantojot savienojuma kabeļus, kas ir īsāki par 3 metriem.
Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse
katkemist (nurjumist), taaskäivitage rakendus või eemaldage
sidekaabel (USB vms) ja ühendage uuesti.
Elektromagnētiskie lauki pie noteiktām frekvencēm var ietekmēt šīs
ierīces attēlu un skaņu.
Märkus
Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse
direktiivis esitatud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui
3 meetri pikkust ühenduskaablit.
Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada
seadme pilti ja heli.
Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ning teistes Euroopa
riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid).
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja
akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel
võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise
sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse,
kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate
ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku
vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektrija elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige
tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi
teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema
teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
Download PDF