Sony | HDR-AS300 | Sony HDR-AS300 Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-586-864-11(1) (LT)
Pakuotės turinio tikrinimas
Atminties kortelės įdėjimas
Skliaustuose nurodytas skaičius – tai pakuotėje esančių elementų
skaičius.
• Kamera (1) / vandeniui atsparus dėklas (MPK-UWH1) (1)
Kamera įdėta į vandeniui nepralaidų dėklą. Atidarykite dėklo dangtelį,
kaip parodyta toliau.
Skaitmeninė 4K vaizdo kamera
Skaitmeninė HD vaizdo kamera
Pasirengimo darbui vadovas
• USB mikrojungties kabelis (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė (NP-BX1) (1)
• Tvirtinimo sagtis (1)
• Paleidimo vadovas
(šis dokumentas) (1)
• Nurodymų vadovas (1)
Kontakto pusė
Užrašo pusė
Kortelė „microSD“ /
kortelė „microSDHC“ /
kortelė „microSDXC“
„Memory Stick Micro™“
(„Mark2“) laikmena
Atminties kortelės, kurias galima naudoti su kamera
Atminties kortelė
Šiame vadove aprašomi būtini paruošimo veiksmai, reikalingi norint
pradėti naudotis kamera, pagrindiniai veiksmai ir t. t. Išsamios
informacijos rasite pagalbos žinyne (internetinėje instrukcijoje).
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Išsamią informaciją, kaip naudoti kamerą ir programinę įrangą,
rasite apsilankę toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/actioncam/support/
FDR-X3000/HDR-AS300
Pirmiausia perskaitykite šį skyrių
Ko reikia norint kamera sukurti
puikų filmą
1
Darbo pradžia
2
Filmavimas /
fotografavimas
Pagrindinių dalių pavadinimai
 (įjungimo / budėjimo) mygtukas
 IR nuotolinio valdymo imtuvas
(tik FDR-X3000)
 Mygtukas MENU
 Ekrano skydelis
 Mygtukai UP / DOWN
 Lemputė REC
 Mygtukas REC (filmavimas /
nuotraukos) / mygtukas ENTER
(meniu veiksmo vykdymas)
 Lemputė REC / LIVE
 (N ženklas)
 Objektyvas
 Garsiakalbis
 Mikrofonai
 Maitinimo elemento dangtelis
 GPS jutiklis
 Jungčių dangtelis (HDMI OUT,
kelių jungčių / USB mikrojungtis,
mikrofono lizdas)
 Lemputė REC
 Fiksavimo svirtelė
 Atminties kortelės dangtelis
MP4
XAVC S
 (tik „Mark2“)
–
„microSD“ atminties kortelė
*1
–
„microSDHC“ atminties kortelė
*1
*2
„microSDXC“ atminties kortelė
*1
*2
*1 SD 4 spartos klasės (
) ar spartesnę, arba UHS 1 spartos klasės ( )
ar spartesnę
*2 Visas šias specifikacijas atitinkanti atminties kortelė:
– 4 GB arba daugiau atminties
) arba UHS 1 spartos klasės ( ) ar spartesnė
– SD 10 spartos klasės (
Įrašant 100 Mb/s arba didesne sparta (tik FDR-X3000) reikalinga UHS
3 spartos klasės ( ) kortelė.
Pastabos
• Tinka ne visos atminties kortelės. Dėl Informacijos apie atminties korteles,
kurių gamintojas nėra „Sony“, kreipkitės į atskirus gamintojus.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę kišate reikiama kryptimi. Jei atminties kortelę
dėsite naudodami jėgą ir ne ta kryptimi, galite sugadinti atminties kortelę,
atminties kortelės lizdą ar vaizdo duomenis.
• Prieš naudodami atminties kortelę, ją suformatuokite fotoaparate.
• Prieš naudodami įsitikinkite, kad jungčių dangtelis ir maitinimo elementų
pakuotės / atminties kortelės dangtelis tvirtai uždaryti ir kad dangtelio viduje
nėra įstrigusių pašalinių medžiagų. Priešingu atveju gali prasiskverbti vandens.
Laikrodžio nustatymas
Kamerą pirmą kartą įjungus (įjungimo / budėjimo) mygtuku, rodomas
vietos / vasaros laiko / datos ir laiko nustatymo ekranas.
Paspausdami mygtuką UP ar DOWN pasirinkite elementą, ir, norėdami
vykdyti, paspauskite mygtuką ENTER.
Darbo pradžia
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas
1
„Memory Stick Micro™“ („Mark2“) laikmena
Pastūmę žemyn fiksavimo svirtelę, atidarykite maitinimo
elementų dangtelį ir įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Patarimai
• Datos ir laiko / vietos / vasaros laiko nustatymo ekranas taip pat rodomas
iš naujo nustačius nustatymus.
• Regionai nustatomi atsižvelgiant į laiko skirtumą tarp Grinvičo laiko juostos
(GMT) ir jūsų buvimo vietos laiko. Išsamesnės informacijos apie laiko skirtumus
žr. pagalbos žinyno (elektroninės instrukcijos) skyriuje „Laiko skirtumų valstybių
sostinėse sąrašas“.
Filmavimas / fotografavimas
Sulygiuokite rodykles ant
fotoaparato ir maitinimo
elementų pakuotės
3
Nustatymas
4
Prijungimas prie
išmaniojo telefono
Redaguoti filmus galite naudodami „Sony“ programinę įrangą.
• Programėlė „Action Cam“ (išmaniajam
telefonui / planšetei)
http://www.sony.net/acap/
• „Action Cam Movie Creator“
(asmeniniam kompiuteriui)
http://www.sony.net/acmc/
3
Režimų sąrašas
Piktogramos
Filmavimo / fotografavimo režimai
Atidarykite jungčių dangtelį, tada USB mikrokabeliu
(pridėtas) prijunkite neaktyvią kamerą prie aktyvaus
kompiuterio.
Movie mode
Kraunant lemputė CHG
(įkrovimas) dega geltona spalva
Tiesioginio transliavimo režimas
Nuotraukos režimas
Fotofilmo fiksavimo režimas
Nepertraukiamo įrašymo režimas
Filmo failo formato nustatymas
Jungčių
dangtelis
© „Sony Corporation“, 2016 m.
http://www.sony.net/
 filmavimo režimą.
Tvirtai uždarykite dangtelį, tada į viršų pastumkite
fiksavimo svirtelę, kad užsifiksuotų.
Įsitikinkite, kad nesimato geltonos užrakto slankiklio žymos.
Filmo kūrimas
Paspauskite mygtuką MENU, tada pasirinkite
Fiksavimo svirtelė
2
5
Filmavimo / fotografavimo režimo
nustatymas
USB mikrojungties kabelis
Paspauskite mygtuką MENU, tada pasirinkite
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai)  filmo formatą (numatyt.:
).
norėdami filmuoti / fotografuoti 4K kokybės vaizdus
Pasirinkite
(tik FDR-X3000).
Filmavimas / fotografavimas
Paspauskite mygtuką REC, kad pradėtumėte
filmuoti.
Norėdami sustabdyti filmavimą, dar kartą
paspauskite mygtuką REC.
* Jei mygtuką REC paspausite, kai įjungta nuostata
„Įrašymas vienu lietimu“, bus įrašoma naudojant
tą fotografavimo / filmavimo režimą, kuris prieš
išjungiant kamerą buvo nustatytas paskutinis.
Pastabos
• Ilgai filmuojant / fotografuojant kamera gali įkaisti taip, kad darbas nutrūks
automatiškai.
• Jei kamerą naudodami ją USB mikrojungties kabeliu (pridedamas) prijungsite
prie išorinio maitinimo, filmuojant / fotografuojant arba atkuriant vaizdus bus
taupiau naudojama maitinimo elementų energija. Tokiu atveju reikia įkrautos
maitinimo elementų pakuotės.
Nustatymas
Paspauskite mygtuką MENU, paspausdami mygtuką UP arba DOWN
pasirinkite elementą, tada, norėdami vykdyti, paspauskite mygtuką
ENTER.
1
2
Filmavimo ekranas
MENU ekranas
Mygtukas
MENU
3
4 Nustatymų
Filmavimo nustatymų
ekranas
ekranas
Informacijos apie elementų nustatymą rasite pagalbos žinyno
(internetinės instrukcijos) skyriuje „Nustatymų keitimas“.
Prijungimas prie išmaniojo telefono
„PlayMemories Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone
Fotografavimo / filmavimo
nustatymai*1
Piktogramos
Kameros nustatymai
Piktogramos
Elementų nustatymas
Elementų nustatymas
Lėktuvo režimas
Vaizdo kokybės nustatymas
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas
Filmo formatas
„Wi-Fi“ „Hi Power“
nustatymas*2
Fiksuojamo fotofilmo
vaizdo dydis
„Bluetooth“ nustatymas
Nepertraukiamo įrašymo
laikas
„Bluetooth“ nuotolinio
valdiklio maitinimo
nustatymas
Fotografavimo režimo
perjungimas
Fotografavimo intervalas
Laikmatis
Fotofilmo fiksavimo
intervalas
Fotofilmo kadrų skaičius
„SteadyShot“ (filmas)
GPS žurnalas
Foninė muzika*2
„SteadyShot“ (nuotrauka)
Kampo nustatymas
Priartinimo nustatymas
Apvertimas
• Naudojant iOS, vienu palietimu valdomų funkcijų (NFC) nėra.
Pastabos
• Jei savo išmaniajame telefone jau esate įdiegę „PlayMemories Mobile“,
atnaujinkite jos versiją į naujausią.
• Negarantuojama, kad šiame vadove aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks su visais
išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.
• Ateityje tobulinant versijas taikomosios programos valdymo metodai ir ekranai
gali būti be įspėjimo keičiami.
• Daugiau informacijos apie „PlayMemories Mobile“ rasite šioje svetainėje:
(http://www.sony.net/pmm/)
• „Google Play“ gali būti pasiekiama ne visose šalyse ar regionuose. Tokiu atveju
programą „PlayMemories Mobile“ suraskite internete ir ją įdiekite.
Lemputės nustatymas
Fotofilmo AE režimas
Įrašymas vienu lietimu
Scena
Kameroje nustatykite „Wi-Fi“ nustatymą ON ir išmaniojo telefono ženklą
(N ženklas) priglauskite prie kameros ženklo (N ženklas).
Kai „PlayMemories Mobile“ bus paleista, nustatymai bus automatiškai
pritaikyti „Wi-Fi“ ryšiui užmegzti.
 QR kodo naudojimas prisijungti prie išmaniojo telefono
per „Wi-Fi“ ryšį

Automatinis išjungimas
Baltos spalvos balansas
NTSC / PAL perjungimas
Spalvų režimas
Datos ir laiko nustatymas
Garso įrašymo nustatymas
Vietos nustatymas
Vėjo triukšmo mažinimas
Vasaros laiko nustatymas
Versija
Nustatymų atkūrimas
1
* Kuriuos elementus galima nustatyti, priklauso nuo fotografavimo režimo.
*2 Šis nustatymas pasiekiamas tik kai kuriose šalyse / regionuose.
*3 Šis nustatymas galimas tik su FDR-X3000.
*4 Dalis šio nustatymo galima tik su FDR-X3000.
Jei lipdukas nuplyšęs arba yra neįskaitomas, galite gauti savo
naudotojo ID ir slaptažodį atlikdami toliau nurodytą procedūrą.
 Į kamerą įdėkite įkrautą maitinimo elementų pakuotę.
 USB mikrojungties kabeliu (pridėtu) prijunkite kamerą prie
kompiuterio.
 Paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas), kad kamerą
įjungtumėte.
 Kompiuteryje atidarykite [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT], tada patikrinkite savo ID ir slaptažodį.
Filmo kūrimas
Filmo redagavimas programėle
„Action Cam“
Programėlė „Action Cam“ suteikia galimybę
importuoti filmus į išmanųjį telefoną ir lengvai
juos redaguoti.
Be to, galite kurti fotofilmus.
Daugiau informacijos apie programėlę
„Action Cam“ žr. toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/acap/
Įdiekite su jūsų išmaniuoju telefonu
suderinamą programėlę „Action Cam“.
Pypsėjimo garsumas
AE keitimas

Savo naudotojo ID ir slaptažodžio gavimas be lipduko

HDMI nustatymai*4

„App Store“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“ ir ją įdiekite.
Pypsėjimas
IR nuotolinis valdiklis*3

iOS
USB maitinimo tiekimas
Laiko kodas /
informacijos bitas*3
 Vadovaudamiesi ekrane rodomais nurodymais, įdiekite profilį
(nustatymo informaciją).
 Pradžios ekrane pasirinkite [Settings]  [Wi-Fi].
 Pasirinkite SSID.
 Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą „PlayMemories
Mobile“.
„Google Play“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“ ir ją įdiekite.
 Įjunkite kamerą ir joje nustatykite „Wi-Fi“ parinktį ON.
, , ,
.
 Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą:
 Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
 Pasirinkite [Scan QR Code of the Camera], rodomą „PlayMemories
Mobile“ ekrane.
 Pasirinkite [OK] (jei rodomas pranešimas, dar kartą pasirinkite [OK]).
 Nuskaitykite QR kodą, kuris yra atspausdintas ant lipduko, priklijuoto
prie kameros maitinimo elementų dangtelio nugarėlės.
Formatas
iPhone / iPad
„Android“ operacinė sistema
 Vienu palietimu valdomos funkcijos naudojimas jungtis prie
„Android“ išmaniojo telefono su NFC funkcija
ENTER
mygtukas
 Kai išmaniajame telefone bus parodyta [Connect with the camera?],
pasirinkite [OK].

Prisijungimas
ENTER
mygtukas
„Android“


Pastaba
• „Google Play“ gali būti pasiekiama ne visose šalyse ar regionuose.
Filmo redagavimas naudojant
„Action Cam Movie Creator“
„Action Cam Movie Creator“ suteikia galimybę importuoti filmus
ir vaizdus į kompiuterį bei redaguoti filmus.
Be to, galite pridėti efektų (pvz., „Multi View“, atkurti kintama sparta
ir t. t.) ir kurti fotofilmus.
Daugiau informacijos apie „Action Cam Movie
Creator“ žr. toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/acmc/
Download PDF

advertising