Sony | FDR-X1000V | Sony FDR-X1000V X1000V 4K veiksmo kamera su „Wi-Fi®“, GPS ir vandeniui atspariu dėklu Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-566-638-11(1) (LT)
Pakuotės turinio tikrinimas
4
Darbo pradžia
• Kamera (1)
Kamera įdėta į vandeniui nelaidų dėklą. Atidarykite dėklo dangtelį,
kaip parodyta toliau.
Skaitmeninė 4K vaizdo kamera
Paleidimo vadovas
Išsamią informaciją, kaip naudoti kamerą ir programinę įrangą,
rasite apsilankę toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Norėdami redaguoti filmus, naudokite kamerai skirtą asmeninio
kompiuterio programinę įrangą „Action Cam Movie Creator“.
Ją galite atsisiųsti apsilankę toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/acmc/
Ant lipduko (toliau pavaizduoto punktyrine linija) esanti informacija
būtina, norint sujungti kamerą su išmaniuoju telefonu.
FDR-X1000V
• USB mikrojungties kabelis (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė (NP-BX1) (1)
• Vandeniui nelaidus dėklas (1)
• Tvirtinimo sagtis (1)
• Plokščias tvirtinamas laikiklis (1)
• Išlenktas tvirtinamas laikiklis (1)
• Paleidimo vadovas
(šis dokumentas) (1)
• Nurodymų vadovas (1)
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas
1
Pastumkite užrakto slankiklį žemyn, kad atidarytumėte
maitinimo elementų pakuotės dangtelį.
Įsitikinkite, kad kamera išjungta.
Norėdami išjungti kamerą, kelis kartus paspauskite mygtuką
NEXT arba PREV, kol bus parodyta [PwOFF], tada paspauskite
mygtuką ENTER.
5
Atidarykite jungčių dangtelį () ir USB mikrojungties
kabeliu (pridėtu) prijunkite kamerą prie veikiančio
kompiuterio ().
Kraunant dega
geltona spalva
Pagrindinių dalių pavadinimai
 Jungiklis REC HOLD
 Mygtukas REC (filmavimas /
fotografavimas) / mygtukas ENTER
(meniu veiksmo vykdymas)
 (N ženklas)
 Mygtukas PREV (grįžimas į ankstesnį
meniu)
 Mygtukas NEXT (perėjimas į kitą
meniu)
 Ekrano skydelis
 Garsiakalbis
 Lemputė REC / LIVE
 IR nuotolinio valdymo imtuvas
 Objektyvas
 Mikrofonai
 Jungčių dangtelis (HDMI OUT,
kelių jungčių / USB mikrojungtis)
 REC / prieigos / CHG (įkrovimo)
lemputė
 Užrakto slankiklis
 Maitinimo elementų pakuotės / atminties kortelės dangtelis
• Tinkamai įdėkite atminties kortelę, įsitikindami, kad kiekviena jos pusė
nukreipta tinkama kryptimi.
• Norėdami atminties kortelę išstumti, vieną kartą ją lengvai
stumtelėkite.
* Įrašydami filmus XAVC S formatu, naudokite SDXC kortelę (10 klasės).
Įrašydami filmus 100 Mb/s sparta, naudokite SDXC UHS-I atminties
kortelę (U3).
Pastabos
• Tinka ne visos atminties kortelės.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę dedate reikiama kryptimi. Jei atminties kortelę
dėsite naudodami jėgą ir ne ta kryptimi, galite sugadinti atminties kortelę,
atminties kortelės lizdą ar vaizdo duomenis.
• Prieš naudodami atminties kortelę, ją suformatuokite.
• Prieš naudodami įsitikinkite, kad jungčių dangtelis ir maitinimo elementų
pakuotės / atminties kortelės dangtelis tvirtai uždaryti ir kad dangtelio viduje
nėra įstrigusių pašalinių medžiagų. Priešingu atveju gali prasiskverbti vandens.
Laikrodžio nustatymas
Norėdami nustatyti datą ir laiką bei regioną, paspauskite mygtuką
NEXT arba PREV ir pasirinkite [SETUP]  [CONFG]  [DATE].
2
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Jungčių
dangtelis
USB mikrojungties kabelis
1
2
Atminties kortelės įdėjimas
Sulygiuokite ženklą ,
kaip pavaizduota
3
Uždarykite dangtelį.
Įsitikinkite, kad nesimato geltonos užrakto slankiklio žymos.
Kontakto
pusė
Kortelė „microSD“ /
Kortelė „microSDHC“ /
Kortelė „microSDXC“
Įrašymas
Norėdami įjungti kamerą, paspauskite mygtuką NEXT
arba PREV.
3
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką REC.
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką REC.
* Jei mygtuką REC paspausite, kai kamera išjungta, bus įrašoma
naudojant tą fotografavimo / filmavimo režimą, kuris prieš
išjungiant kamerą buvo nustatytas paskutinis.
Pastabos
• Ilgai fotografuojant / filmuojant kamera gali įkaisti taip, kad darbas nutrūks
automatiškai.
• Kitomis kameromis įrašytų vaizdų gali nepavykti atkurti šia kamera.
• Jei šia kamera įrašytus [XAVC S 120p / 100p] arba [XAVC S 240p / 200p] filmus
atkuriate kamera, kuri nepalaiko to formato, kamera gali nustoti veikti.
Tokiu atveju išimkite maitinimo elementą ir jį vėl įdėkite.
Nustatymas
Fotografavimo / filmavimo režimą ir įvairius kameros nustatymus galite
pakeisti įjungę režimą [SETUP].
1
2
Paspauskite mygtuką NEXT arba PREV, kad atidarytumėte
[SETUP], tada paspauskite mygtuką ENTER.
Paspauskite mygtuką NEXT arba PREV, kad atidarytumėte
norimą nustatyti elementą, tada paspauskite mygtuką
ENTER.
Norėdami pasirinkti norimą fotografavimo / filmavimo
režimą, paspauskite mygtuką NEXT arba PREV.
Užrašo
pusė
„Memory Stick Micro™“
(„Mark2“) laikmena
© „Sony Corporation“, 2015 m.
http://www.sony.net/
Meniu elementai
Režimų sąrašas
Elementai, kuriuos galite nustatyti
dalyje SETUP
Elementai, kuriuos galite nustatyti
dalyje CONFG
Ekranas
Režimai
Ekranas
Elementai
Ekranas
Elementai
LOOP
Nepertraukiamo įrašymo režimas
VMODE
Vaizdo kokybės nustatymo režimas
Wi-Fi
„Wi-Fi“ ryšys
MOVIE
Filmo režimas
V.FMT
Filmo formatas
GPS
GPS žurnalas
PHOTO
Nuotraukos režimas
STEDY
„SteadyShot“
PLANE
Lėktuvo režimas
1
1
Intervalinio nuotraukų įrašymo režimas
AUDIO
Garso įrašymas
MOUNT
LIVE
Tiesioginio transliavimo režimas
WIND
Vėjo triukšmo mažinimas
TC/UB
Tvirtinimo jungtis*
Laiko kodas / informacijos bitas
COLOR
Spalvų režimas
IR-RC
IR nuotolinis valdiklis
L.OPT
Nepertraukiamo įrašymo laikas
HDMI
HDMI nustatymai
SETUP
Sąrankos režimas
PLAY
Leidimo režimas
DRIVE
Fotografavimo režimo perjungimas
BGM
Foninė muzika*1, *2
PwOFF
Maitinimo išjungimas
FPS
Fotografavimo intervalas
USBPw
USB maitinimo tiekimas
SELF
Laikmatis
A.OFF
Automatinis išjungimas
ANGL
Nuotraukos matymo kampas
BEEP
Pypsėjimas
LAPSE
Intervalinis nuotraukų įrašymas
DATE
Datos ir laiko nustatymas
FLIP
Apvertimas
DST
Vasaros laiko nustatymas
SCENE
Scena
LANG
Kalbos nustatymas
WB
Baltos spalvos balansas
V.SYS
NTSC / PAL perjungimas
AESFT
AE keitimas
VER.
Versija
CONFG
Konfigūravimo nustatymai
FORMT
Formatas
RESET
Nustatymų atkūrimas
*1 Tai „Highlight Movie Maker“ sąrankos elementai.
Išsamios informacijos rasite pagalbos žinyne.
*2 Ši funkcija pasiekiama ne visose šalyse /
regionuose.
2
3
4
„Android“ operacinė sistema
Paspauskite mygtuką NEXT arba PREV ir pasirinkite
[SETUP]  [CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulte pasirinkite kameros
SSID (pridėtas prie šio vadovo).
Kai kameros ekrano skydelyje rodoma [ACPT?], paspauskite
kameros mygtuką ENTER.
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Kamerą galite valdyti išmaniuoju telefonu bei atskirai parduodamu
„Live-View“ nuotolinio valdymo pultu.
„PlayMemories Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone



Jei nebeturite lipduko
„Google Play“ suraskite programą „PlayMemories
Mobile“ ir ją įdiekite. Naudojant vienu palietimu
valdomas funkcijas (NFC), reikalinga „Android 4.0“
arba naujesnė versija.
Įjunkite „Live-View“ nuotolinio valdymo pulto maitinimą.
Išsamios informacijos apie valdymą rasite „Live-View“ nuotolinio
valdymo pulto pagalbos žinyne.
INTVL
Pastabos
• Mygtukų funkcijos
– NEXT: pereinama prie kito meniu.
– PREV: grįžtama į ankstesnį meniu.
– ENTER: vykdomas meniu veiksmas.
• Norėdami iš kurio nors sąrankos elemento grįžti
į meniu [SETUP] arba [CONFG], pasirinkite [BACK],
tada paspauskite mygtuką ENTER.
• Vienu metu paspaudę mygtukus NEXT ir PREV,
galite eiti į „Wi-Fi“ nustatymo meniu.
• Atsižvelgiant į kameros naudojimo sąlygas,
meniu gali skirtis.
Prijungimas prie atskirai parduodamo
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto
Jei lipduko nebėra, savo vartotojo ID ir slaptažodį galite gauti atlikdami
toliau nurodytus veiksmus.
 Į kamerą įdėkite įkrautą maitinimo elementų pakuotę.
 USB mikrojungties kabeliu (pridėtu) prijunkite kamerą prie
kompiuterio.
 Norėdami įjungti kamerą, paspauskite mygtuką NEXT arba PREV.
 Kompiuteryje atidarykite [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT], tada patikrinkite savo ID ir slaptažodį.
„iOS“
„App Store“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“
ir ją įdiekite. Naudojant „iOS“, vienu palietimu valdomos
funkcijos (NFC) nepasiekiamos.
Pastabos
• Jei savo išmaniajame telefone jau esate įdiegę „PlayMemories Mobile“,
atnaujinkite jos versiją į naujausią.
• Negarantuojama, kad šiame vadove aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks su visais
išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.
• Ateityje tobulinant versijas taikomosios programos valdymo metodai ir ekranai
gali būti be įspėjimo keičiami.
• Daugiau informacijos apie „PlayMemories Mobile“ rasite šioje svetainėje:
(http://www.sony.net/pmm/)
• „Google Play“ gali būti pasiekiama ne visose šalyse ar regionuose. Tokiu atveju
programą „PlayMemories Mobile“ suraskite internete ir ją įdiekite.
Prisijungimas
„Android“
 Įjunkite kamerą ir joje nustatykite „Wi-Fi“ parinktį ON.
 Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą: [LOOP], [MOVIE],
[PHOTO], [INTVL].
 Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
 Pasirinkite SSID, nurodytą ant prie vadovo pridėto lipduko.
 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant to paties lipduko (tai reikės atlikti
tik pirmą kartą).
„Android“ (palaikanti NFC)
Kameroje nustatykite „Wi-Fi“ nustatymą ON ir išmaniojo telefono
ženklą (N ženklas) priglauskite prie kameros ženklo (N ženklas).
Kai „PlayMemories Mobile“ bus paleista, nustatymai bus automatiškai
pritaikyti „Wi-Fi“ ryšiui užmegzti.
„iPhone“
 Įjunkite kamerą ir joje nustatykite „Wi-Fi“ parinktį ON.
 Pasirinkite fotografavimo / filmavimo režimą: [LOOP], [MOVIE],
[PHOTO], [INTVL].
 Išmaniajame telefone atidarykite [Settings].
 Išmaniajame telefone pasirinkite [Wi-Fi].
 Pasirinkite SSID, nurodytą ant prie vadovo pridėto lipduko.
 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant to paties lipduko (tai reikės atlikti
tik pirmą kartą).
 Patikrinkite, ar išmaniajame telefone rodomas kameros SSID.
 Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą „PlayMemories
Mobile“.




Pagalbos žinyno naudojimas
Pagalbos žinynas – tai internetinė naudojimo instrukcija.
Ją naudokite, kai reikia išsamios informacijos, kaip naudoti kamerą,
ką galima nustatyti / valdyti išmaniuoju telefonu, kokių saugos
priemonių reikia imtis.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/
Download PDF