Sony | HDR-PJ320E | Sony HDR-PJ320E PJ320 „Handycam®“ su integruotu projektoriumi Naudojimo instrukcijos

4-447-519-12(1)
Skaitmeninė HD
vaizdo kamera
Naudojimo instrukcija
Turinys
Nuo ko pradėti
Įrašymas/atkūrimas
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas,
naudojant kompiuterį
Vaizdų išsaugojimas išoriniame
duomenų saugojimo įrenginyje
Vaizdo kameros pritaikymas
Žiūrėkite taip pat:
Kita informacija/rodyklė
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
Iš pradžių perskaitykite šį
Prieš įrenginio naudojimą atidžiai
perskaitykite naudojimo instrukciją ir
išsaugokite ją informacijos gavimui ateityje.
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti
įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį
žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos
numerius, kai dėl šio įrenginio kreipiatės į
Sony platintoją.
Modelio nr. HDRSerijos nr.
Modelio nr. ACSerijos nr.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
elektros srovės smūgio pavojų,
1) saugokite įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės poveikio;
2) nestatykite ant įrenginio indų su
skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Saugokite baterijas nuo didelio
karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan. poveikio.
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie neizoliuotą pavojingą
įtampą gaminio viduje,
kuris gali būti pakankamas,
kad sukeltų srovės smūgio
pavojų.
LT
2
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie svarbius naudojimo
ir aptarnavimo (remonto)
nurodymus su įrenginiu
komplektuojamoje
literatūroje.
SVARBI INFORMACIJA DĖL SAUGUMO
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO! SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO KILIMO ARBA SROVĖS
SMŪGIO GAVIMO RIZIKĄ,
BŪTINAI LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ.
• Perskaitykite šiuos nurodymus.
• Išsaugokite šią instrukciją.
• Laikykitės visų įspėjimų.
• Laikykitės visų nurodymų.
• Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
• Valykite tik sausa skepetėle.
• Neuždenkite ventiliacijos angų. Pastatykite atitinkamai gamintojo nurodymams.
• Nestatykite įrenginio arti karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šildytuvų, krosnelės arba kitų įrenginių
(įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
• Nebandykite apeiti poliarizuoto arba įžeminimo tipo srovės laido šakutės saugumo funkcijos. Poliarizuota
šakutė turi du gnybtus, vienas iš kurių yra platesnis už kitą. Įžeminimo tipo šakutė turi du gnybtus ir
trečią įžeminimo kontaktą. Platus gnybtas arba trečias kontaktas yra numatyti saugumo sumetimais. Jeigu
komplektuojama srovės laido šakutė neatitinka elektros lizdo, susisiekite su elektriku, kad jis pakeistų
netinkantį elektros lizdą.
• Žiūrėkite, kad niekas neužliptų ant srovės laido, nesuspaustų jo, ypač prie šakutės, elektros lizdo ir vietoje,
kurioje laidas išeina iš įrenginio.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus įrenginius/priedus.
• Naudokite tik gamintojo nurodytą arba kartu su šiuo įrenginiu komplektuojamą vežimėlį, trikojį, kronšteiną
arba stovą. Kai įrenginį pergabenate vežimėlyje, elkitės atidžiai, kad nesusižalotumėte, jeigu jis nuvirsta.
• Atjunkite šį įrenginį nuo elektros tinklo perkūnijos metu arba tada, kai įrenginio planuojate nenaudoti
ilgą laiką.
• Patikėkite visus remonto darbus kvalifikuotam serviso specialistui. Remontas yra reikalingas, kai įrenginys
yra bet kokiu būdu apgadintas, pavyzdžiui, apgadintas srovės laidas arba jo šakutė, į įrenginį pateko skystis
arba svetimkūnis, įrenginį paveikė lietus arba drėgmė, jis neveikia stabiliai arba buvo nukritęs.
• Jeigu šakutės forma neatitinka elektros lizdo, naudokite šakutės adapterį, kuris atitinka elektros lizdą.
LT
3
Srovės laido šakutė skirtingose šalyse/regionuose.
A tipas (JAV
tipas)
B tipas
(Didžiosios
Britanijos
tipas)
BF tipas
(Didžiosios
Britanijos
tipas)
B3 tipas
(Didžiosios
Britanijos
tipas)
C tipas (CEE
tipas)
SE tipas (CEE
tipas)
O tipas
(Okeanijos
tipas)
Šioje lentelėje yra nurodyta kintamosios srovės tinklo įtampa ir srovės laidų šakučių tipas.
Priklausomai nuo regiono yra naudojamos skirtingo tipo šakutės ir elektros tinklo įtampa.
Dėmesio! Reikia naudoti srovės laidą, kuris atitinka kiekvienos šalies reikalavimus.
 Tik JAV
Naudokite komplektuojamą srovės laidą
Europa
Šalys/regionai
Austrija
Belgija
Čekija
Danija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Islandija
Airija
Italija
Liuksemburgas
Olandija
Norvegija
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Rusija
Slovakija
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Jungtinė Karalystė
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Azija
Šalys/regionai
LT
4
Kinija
Honkongas
Indija
Indonezija
Japonija
Korėjos Respublika
Malaizija
Filipinai
Singapūras
Taivanis
Tailandas
Vietnamas
Okeanija
Šalys/regionai
Australija
Naujoji Zelandija
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
240
230/240
50
50
O
O
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
120
120
60
60
A
A
Šiaurės Amerika
Šalys/regionai
Kanada
JAV
Centrinė Amerika
Šalys/regionai
Bahamų salos
Kosta Rika
Kuba
Dominikos Respublika
Salvadoras
Gvatemala
Hondūras
Jamaika
Meksika
Nikaragva
Panama
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Pietų Amerika
Šalys/regionai
Argentina
Brazilija
Čilė
Kolumbija
Peru
Venesuela
Artimieji Rytai
Šalys/regionai
Iranas
Irakas
Izraelis
Saudo Arabija
Turkija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Afrika
Šalys/regionai
Alžyras
Kongo DR
Egiptas
Etiopija
Kenija
Nigerija
Pietų Afrikos Respublika
Tanzanija
Tunisas
LT
5
DĖMESIO!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės neteisingai,
jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba sukelti
cheminius nudegimus. Laikykitės toliau
minėtų saugumo priemonių.
• Neišardykite jo.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite
LT
6
Kai naudojate kintamosios srovės adapterį,
prijunkite jį prie lengvai prieinamo elektros
lizdo. Nedelsdami atjunkite kintamosios
srovės adapterį nuo elektros lizdo, jeigu
vaizdo kameros naudojimo metu kyla
veikimo sutrikimas.
Net jeigu vaizdo kamera yra išjungta, ji
nėra atjungta nuo elektros tinklo, kol ji per
kintamosios srovės adapterį yra prijungta
prie elektros lizdo.
jį nuo smūgių arba didelės jėgos, pavyzdžiui,
nedaužykite, nenumeskite ant žemės ir
neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas ir kad
jokie metaliniai daiktai neliestų akumuliatoriaus
kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo temperatūros,
kuri viršija 60°C (140°F), poveikio, pavyzdžiui,
nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose
arba saulėje pastatyto automobilio salone.
• Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą
praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik Sony
akumuliatorių kroviklį arba įrenginį, kuris gali
įkrauti akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje.
• Žiūrėkite, kad akumuliatorius nesudrėktų, jis
privalo būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite tik identišku arba
Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo
akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip yra
nurodyta instrukcijoje.
Pastaba dėl srovės laido
Bateriją keiskite tik nurodyto tipo baterija.
Priešingu atveju yra gaisro kilimo arba
susižalojimo pavojus.
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio
jonų akumuliatorių arba tokių, kurių
elektrolitas yra ištekėjęs.
Kintamosios srovės adapteris
Akumuliatorius
Nenaudokite kintamosios srovės adapterio
siauroje vietoje, pavyzdžiui, tarp sienos ir
baldų.
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
Srovės laidas yra skirtas naudojimui tik su
šia vaizdo kamera, ir jo negalima naudoti su
kitais įrenginiais.
Klientams JAV ir Kanadoje
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERDIRBIMAS
Ličio jonų akumuliatorius yra
įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti gamtą,
išnaudotus akumuliatorius
nugabendami į arčiausią
surinkimo ir perdirbimo
punktą.
Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie akumuliatorių
perdirbimą, skambinkite
nemokamu telefono numeriu
1-800-822- 8837 arba
aplankykite http://www.rbrc.
org/
bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant
tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą
įrenginio veikimą.
Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka
Kanados ICES-003 standartą.
Klientams JAV
UL yra tarptautiniu mastu pripažinta
organizacija, kuri rūpinasi saugumu.
UL žymėjimas ant gaminio reiškia, jog jis
yra įtrauktas į UL sąrašą.
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite
skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1-800-222-SONY (7669)
Žemiau nurodytu numeriu galima
skambinti tik ryšium su klausimais, kurie
yra susiję su FCC.
Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: HDR-CX380
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1)
Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: HDR-PJ380
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1)
Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą įrenginio veikimą.
DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie
pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra
tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo
instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo
įrenginiu anuliavimo priežastimi.
Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas
atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti
B klasės skaitmeniniams įrenginiams
sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios apsaugos
nuo triukšmų užtikrinimui, naudojant
įrenginį gyvenamose patalpose. Šis įrenginys
gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra
pastatytas ir nėra naudojamas atitinkamai
gamintojo nurodymams, gali sukelti radijo
ryšio trukdžius.
Tačiau nėra garantuojama, kad trukdžiai
nekils, pastačius šį įrenginį. Jeigu šis
įrenginys sukelia radijo ryšio arba
televizijos laidų priėmimo trukdžius,
kuriuos galima nustatyti, išjungiant ir
įjungiant įrenginį, siekiant jų išvengti, yra
rekomenduojama atlikti vieną arba kelis
toliau nurodytus veiksmus:
LT
7
– sureguliuokite priėmimo anteną arba
pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau vieną
nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie skirtingų
elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu radijo/
TV remonto specialistu.
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia
naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam
įrenginiui nustatyti ribojimai būtų taikomi
atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies B
skyriui.
Klientams Europoje
Pastaba klientams, kurių šalims galioja
ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra
pagamintas pagal Sony Corporation
užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio
atitikimą Europos Sąjungos teisiniams
aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose
serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas
atitinkančiu EMC direktyvos nustatytas
sąlygas dėl sujungimo kabelių naudojimo,
kurie yra trumpesni už 3 metrus (9,8 pėdas).
Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose
dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą
ir garsą.
Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų
perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingas duomenų siuntimas),
pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir
vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
LT
8
Atitarnavusių elektrinių
ir elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos Sąjungos
ir kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius
ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį gaminį, padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai
ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo
tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje
įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos
šalims, kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau
nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas,
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo,
veikimo arba duomenų integralumo
užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota
baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio
arba jo baterijos antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Pastaba klientams
Jungtinėje Karalystėje
Saugumo ir patogumo sumetimais šis
įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris
atitinka BS 1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį,
būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio
nurodytas srovės stiprumas atitinka
komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą
ir kuris yra patvirtintas ASTA arba BSI iki
BS 1362 (su arba ženklu).
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas
kištukas turi nuimamą saugiklio
dangtelį, po saugiklio pakeitimo būtinai
pritvirtinkite dangtelį atgal. Jokiu būdu
nenaudokite kištuko be pritvirtinto
saugiklio dangtelio. Jeigu pametėte
saugiklio dangtelį, susisiekite su arčiausio
Sony serviso centro atstovu.
LT
9
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Apie kalbos nuostatą
• Ekrano parodymai skirtingomis kalbomis yra
naudojami valdymo procedūrų aprašymui.
Jeigu reikia, keiskite ekrano parodymų kalbą
prieš vaizdo kameros naudojimą.
 [Setup]  [ General
Išsirinkite 
Settings]  [Language Setting]  reikalingą
kalbą.
srovės adapterio nuo vaizdo kameros ir
saugokite vaizdo kamerą nuo smūgių ir
vibracijos, kai šviečia arba žalia spalva blyksi
POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
(18 psl.) ar šviečia arba blyksi prieigos
indikatorius (21 psl.)
• Kai vaizdo kamera yra prijungta prie kitų
įrenginių, naudojant USB ryšį, ir maitinimas yra
įjungtas, neuždarykite LCD skydelio. Įmanoma,
prarasite įrašytus vaizdo duomenis.
• Naudokite vaizdo kamerą atitinkamai vietinėms
taisyklėms.
LCD skydelis
• Prieš įrašymą patikrinkite įrašymo funkciją, kad
• LCD ekranas yra pagamintas, naudojant labai
Pastabos dėl naudojimo
• Nesielkite taip, kaip nurodyta žemiau. Priešingu
LT
blyksi prieigos indikatorius (21 psl.)
– neatjunkite akumuliatoriaus arba kintamosios
Apie įrašymą
įsitikintumėte, jog vaizdas ir garsas yra įrašomi
be problemų.
• Kompensacija už įrašymo turinį nėra
išmokama, net jeigu įrašymo arba atkūrimo
neįmanoma atlikti dėl vaizdo kameros, įrašymo
laikmenos ir kt.
• TV spalvų sistemos skiriasi priklausomai nuo
šalies/regiono. Kad vaizdo įrašus būtų galima
atvaizduoti TV ekrane, yra reikalingas TV,
kuris remia vaizdo kameros signalo formatą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
signalo formatą, žiūrėkite “Kaip naudoti šią
instrukciją” (12 psl.).
• Televizijos programų, filmų, vaizdo įrašų
ir kitos medžiagos autorių teisės gali būti
saugomos. Tokios medžiagos neleistas įrašymas
gali būti Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo pažeidimas.
10
– Neišimkite atminties kortelės, kol šviečia arba
atveju gali būti sugadinta įrašymo laikmena,
gali būti neįmanoma atkurti įrašytos vaizdo
medžiagos arba ji bus prarasta, arba gali kilti
kiti veikimo sutrikimai.
aukšto tikslumo technologiją, todėl efektyviųjų
vaizdo elementų skaičius yra daugiau nei
99,99%. Tačiau LCD ekrane gali pastoviai
pasirodyti keli maži juodi ir/arba ryškūs taškai
(balti, raudoni, mėlyni arba žali). Šie taškai yra
gaminimo proceso normalus reiškinys ir jokiu
būdu neįtakoja įrašo.
Juodi taškai
Balti, raudoni, mėlyni arba žali taškai
Apie šią naudojimo instrukciją,
iliustracijas ir ekrano parodymus
• Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui
panaudoti LCD ekrano vaizdai yra
nufotografuoti skaitmeniniu fotoaparatu, todėl
vaizdai arba ekrano indikacijos gali atrodyti
kitaip nei ekrane matomi. Iliustracijose vaizdo
kameros vaizdai ir ekrano parodymai yra
padidinti arba supaprastinti, kad būtų galima
geriau suprasti.
• Vaizdo kameros ir priedų konstrukcija ir
techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
• Šioje naudojimo instrukcijoje vaizdo kameros
vidinė atmintis (modeliai su vidine atmintimi)
ir atminties kortelė yra vadinamos “įrašymo
laikmena”.
• Šioje naudojimo instrukcijoje didelės raiškos
(HD) vaizdo kokybe įrašytas DVD diskas yra
vadinamas AVCHD disku.
• Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui
ir ekrano parodymų atvaizdavimui yra
panaudotas HDR-PJ380E modelis, jeigu nėra
nurodyta kitaip.
Įpakavimo turinys
Skliausteliuose ( ) yra nurodytas skaičius.
 Vaizdo kamera (1)
 Kintamosios srovės adapteris (1)
 Srovės laidas (1)
 HDMI kabelis (1)
 USB ryšio kabelis (1)
• USB ryšio kabelis yra skirtas naudojimui tik
su šia vaizdo kamera. Naudokite šį kabelį, kai
vaizdo kameros integruotas USB kabelis yra
per trumpas.
Kai norite daugiau sužinoti apie
vaizdo kamerą (“Handycam”
vadovėlis)
“Handycam” vadovėlis yra tiesioginio ryšio
instrukcija. Perskaitykite ją, kai norite
skaityti detalius nurodymus apie daugelį
vaizdo kameros funkcijų.
 “Naudojimo instrukcija” (ši instrukcija) (1)
Tik modeliams HDR-CX320/CX320E/
CX380/CX380E/CX390E
 Akumuliatorius NP-FV30 (1)
Tik modeliams HDR-PJ320E/PJ380/
PJ380E/PJ390E
1
Aplankykite Sony techninio
rėmimo interneto svetainę.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
 Akumuliatorius NP-FV50 (1)
Pastaba
• “PlayMemories Home” programinę įrangą
ir “PlayMemories Home Help Guide” galite
parsisiųsti iš Sony interneto svetainės (31 psl.).
Išsirinkite savo šalį arba regioną.
Techninio rėmimo interneto
svetainėje ieškokite savo vaizdo
kameros modelio pavadinimo.
• Patikrinkite modelio pavadinimą vaizdo
kameros apačioje.
LT
11
Šios naudojimo instrukcijos naudojimas
Šioje naudojimo instrukcijoje skirtumai kiekvieno modelio techninėse charakteristikose yra
aprašyti kartu.
Jeigu surandate aprašymą “Modeliai su ...” taip kaip nurodyta žemiau, patikrinkite šiame
skyriuje, ar aprašymas yra taikomas Jūsų vaizdo kamerai.
 (Modeliai su projektoriumi)
 (Modeliai su NTSC spalvų sistema)
Savo vaizdo kameros modelio pavadinimo patikrinimas
Žiūrėkite vaizdo kameros apačioje.
Modelio pavadinimas (HDR-xxx)
Funkcijų skirtumai
Modelio pavadinimas
HDR-CX320
Įrašymo laikmena
Vidinė atmintis
Atminties
+ atminties
kortelė
kortelė
–

HDR-CX320E/PJ320E
–
HDR-CX380/PJ380
HDR-CX380E/CX390E/
PJ380E/ PJ390E
Signalo
formatas
USB ryšys
NTSC
Įvestis/išvestis
PAL
Tik išvestis


–
NTSC
Įvestis/išvestis

–
PAL
Tik išvestis
Įrenginių skirtumai
Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui yra panaudotas modelis HDR-PJ380E.
Modelio pavadinimas
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
LT
12
Projektorius
–

Pastaba
• Toliau minėti aprašymai yra paaiškinti su modelio pavadinimu.
– Informacija dėl saugumo (2 psl.)
– Įrenginio dalys ir mygtukai (16 psl.)
– Meniu sąrašai (36 psl.)
– Techniniai duomenys (45 psl.)
LT
13
Turinys
Iš pradžių perskaitykite šį ....................................................................................................................................... 2
SVARBI INFORMACIJA DĖL SAUGUMO .......................................................................................................... 3
Kai norite daugiau sužinoti apie vaizdo kamerą (“Handycam” vadovėlis) .......11
Įpakavimo turinys .....................................................................................................................................11
Šios naudojimo instrukcijos naudojimas ..................................................................................................12
Funkcijų skirtumai ....................................................................................................................................12
Įrenginių skirtumai ...................................................................................................................................12
Įrenginio dalys ir mygtukai ..................................................................................................................................16
Nuo ko pradėti
Akumuliatoriaus įkrovimas ..................................................................................................................................18
Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant kompiuterį ...........................................................19
Nustatymas .....................................................................................................................................................................20
Vaizdo kameros parengimas .............................................................................................................20
Įrašymo laikmenos keitimas (modeliai su vidine atmintimi) .....................................21
Atminties kortelės įdėjimas ..............................................................................................................21
Įrašymas/atkūrimas
Įrašymas ............................................................................................................................................................................23
Mastelio keitimas ......................................................................................................................................24
Atkūrimas .........................................................................................................................................................................25
Vaizdų atvaizdavimas TV ekrane .....................................................................................................................27
Integruoto projektoriaus naudojimas (modeliai su projektoriumi) ................................ 28
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas naudojant kompiuterį
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu ...............................................................................................................30
Ką galima daryti su “PlayMemories Home” programine įranga (Windows) ........ 30
Mac operacinei sistemai skirta programinė įranga...........................................................30
Kompiuterio parengimas (Windows)............................................................................................................31
Kompiuterio sistemos patikrinimas .............................................................................................31
“PlayMemories Home” programinės įrangos įdiegimas į kompiuterį..................31
“PlayMemories Home” programinės įrangos aktyvavimas ...........................................................32
LT
14
Vaizdų išsaugojimas išoriniame duomenų saugojimo
įrenginyje
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės disko įrašymas, naudojant rašytuvą .........33
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo medžiagos išsaugojimas išoriniame
duomenų saugojimo įrenginyje ......................................................................................................................34
Turinys
Vaizdo kameros pritaikymas
Meniu naudojimas.....................................................................................................................................................35
Meniu sąrašai .................................................................................................................................................................36
Kita informacija/rodyklė
Naudojimo patarimai ..............................................................................................................................................39
Savidiagnostikos parodymai/įspėjimo indikacijos .............................................................................40
Vaizdo kameros priežiūra .....................................................................................................................................41
Techniniai duomenys ..............................................................................................................................................45
Ekrano indikacijos ......................................................................................................................................................48
Rodyklė ..............................................................................................................................................................................50
LT
15
Įrenginio dalys ir mygtukai
Skliausteliuose ( ) yra nuorodų puslapiai.
 LCD ekranas/lietimui jautrus skydelis
(20 psl.)
Jeigu pasukate LCD skydelį 180 laipsnių
kampu, galite uždaryti LCD skydelį LCD
ekranu į išorę. Tai yra paranku atkūrimo metu.
 PROJECTOR FOCUS svirtelė (28 psl.)
 Projektoriaus objektyvas (28 psl.)
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E
 Objektyvas (G objektyvas)
 Integruoti mikrofonai
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
 HDMI OUT lizdas (27 psl.)
 PROJECTOR IN lizdas (29 psl.)
 Garsiakalbis
 PROJECTOR mygtukas (28 psl.)

(atvaizduoti) mygtukas
 POWER mygtukas

LT
16
(mikrofonas) lizdas (PLUG IN POWER)
Laikymo dirželio įtempimui
 Mastelio keitimo svirtelė (24 psl.)
 PHOTO mygtukas (23 psl.)
 POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
(18 psl.)
 Akumuliatorius (18 psl.)
 START/STOP mygtukas (23 psl.)
 DC IN lizdas (18 psl.)
 Multi/mikro USB lizdas
Remia įrenginius, kurie yra suderinami su
mikro USB.
 Laikymo dirželis
 Integruotas USB kabelis (19 psl.)
 Prieigos prie atminties kortelės
indikatorius (21 psl.)
Kol indikatorius šviečia arba blyksi, vaizdo
kamera nuskaito arba įrašo duomenis.
 Trikojo tvirtinimo lizdas
Pritvirtinkite trikojį (nekompl.: varžtas turi
būti trumpesnis už 5,5 mm (7/32 colio)).
Priklausomai nuo trikojo charakteristikų,
įmanoma, vaizdo kamera nebus pritvirtinta
teisinga kryptimi.
 Atminties kortelės skyrelis (21 psl.)
 BATT (akumuliatorius) paleidimo svirtelė
(18 psl.)
LT
17
Nuo ko pradėti
Akumuliatoriaus įkrovimas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
1
Uždarykite LCD ekraną ir
prijunkite akumuliatorių.
• Paimkite už vaizdo kameros griovelio ir
akumuliatoriaus išsikišimo, po to stumkite
akumuliatorių į viršų.
• Norėdami atjungti akumuliatorių,
uždarykite LCD ekraną, po to pastumkite
BATT (akumuliatorius) paleidimo svirtelę
ir atjunkite akumuliatorių.
Akumuliatorius
2
Prijunkite kintamosios srovės
adapterį () ir srovės laidą ()
prie vaizdo kameros ir elektros
lizdo.
• POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
šviečia oranžine spalva.
• POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
užgęsta, kai akumuliatorius yra pilnai
įkrautas.


DC
kištukas
Suderinkite  ant DC kištuko
esantį ženklą su prie DC IN lizdo
esančiu ženklu
POWER/CHG
(įkrovimas) indikatorius
LT
18
prie elektros lizdo
DC IN lizdas
Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant kompiuterį
Prijunkite vaizdo kamerą prie įjungto
kompiuterio integruotu USB kabeliu.
• POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius šviečia
oranžine spalva.
• POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius užgęsta,
kai akumuliatorius yra pilnai įkrautas.
Nuo ko pradėti
• Prijungimui naudokite USB ryšio kabelį, kai
integruotas USB kabelis yra per trumpas.
Integruotas USB
kabelis
prie elektros lizdo
Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant AC-UD10 USB kroviklį/kintamosios srovės
adapterį (nekompl.)
Galite įkrauti akumuliatorių, prijungę integruotą USB kabelį prie elektros lizdo, naudodami
AC-UD10 USB kroviklį/kintamosios srovės adapterį (nekompl.). Vaizdo kameros
akumuliatoriaus įkrovimui neįmanoma naudoti Sony CP-AH2R, CP-AL arba AC-UP100
nešiojamo maitinimo bloko (nekompl.).
Pastaba
• Naudojant pradinę nuostatą, jeigu vaizdo kamera nėra naudojama apytiksliai 5 minutes, ji automatiškai
išsijungia, kad būtų taupomas akumuliatoriaus krūvis ([Power Save], 38 psl.).
Įkrovimo trukmė
Apytikslė trukmė (minutėse), kuri yra reikalinga visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus
(kompl.) pilnam įkrovimui.
NP-FV30 (komplektuojamas su modeliais HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E):
Kai naudojate kintamosios srovės adapterį: 115 min.
Kai naudojate kompiuterį, kuris yra prijungtas integruotu USB kabeliu*: 150 min.
NP-FV50 (komplektuojamas su modeliais HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E):
Kai naudojate kintamosios srovės adapterį: 155 min.
Kai naudojate kompiuterį, kuris yra prijungtas integruotu USB kabeliu*: 280 min.
Lentelėje nurodyta įkrovimo trukmė yra išmatuota, akumuliatorių įkraunant 25°C (77°F)
kambario temperatūroje. Akumuliatorių yra rekomenduojama įkrauti 10°C - 30°C (50°F - 86°F)
temperatūroje.
* Įkrovimo trukmės yra nustatytos, nenaudojant USB ryšio kabelio.
LT
19
Nustatymas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Vaizdo kameros parengimas
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD
ekraną ir įjunkite maitinimą.
• Norėdami išjungti maitinimą, uždarykite
LCD ekraną.
2
Paliesdami LCD ekraną, išsirinkite
reikalingą kalbą, geografinį
regioną ir laiką.
Palieskite mygtuką
LCD ekrane.
Veiksmų atlikimo garso signalo išjungimas
Išsirinkite
 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
Pastaba
• Įrašymo data ir laikas yra automatiškai įrašomi į įrašymo laikmeną. Jie nėra atvaizduojami įrašymo
metu. Tačiau atkūrimo metu galite juos patikrinti, naudodami [Data Code]. Norėdami juos atvaizduoti,
 [Setup]  [
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
išsirinkite
LT
20
Įrašymo laikmenos keitimas (modeliai su vidine atmintimi)
Pradžioje vaizdo įrašai ir vaizdai yra įrašomi į vidinę atmintį. Galite pakeisti įrašymo laikmeną
į atminties kortelę.
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select]  reikalingą laikmeną.
Išsirinkite
Atminties kortelės įdėjimas
Nuo ko pradėti
Atidarykite dangtelį ir įdėkite atminties
kortelę, kad atskambėtų spragtelėjimas.
Prieigos indikatorius
• Norėdami išimti atminties kortelę, vieną kartą
lengvai paspauskite.
Įdėkite kortelę nuskeltu kampu į priekį,
kaip yra atvaizduota iliustracijoje.
Pastabos
• Siekiant užtikrinti stabilų atminties kortelės veikimą, rekomenduojama prieš naudojimą pirmą kartą ją
sužymėti vaizdo kamera (37 psl.). Atminties kortelės sužymėjimo metu yra ištrinami visi joje išsaugoti
duomenys, ir jų atgauti neįmanoma. Prieš sužymėjimą svarbius duomenis išsaugokite kompiuteryje ir t.t.
• Patikrinkite atminties kortelės kryptį. Jeigu atminties kortelę jėga įdėsite neteisinga kryptimi, įmanoma,
sugadinsite atminties kortelę, skyrelį arba atminties kortelėje esančius duomenis.
• Kai įdedate arba išimate atminties kortelę, elkitės atidžiai, kad atminties kortelė neiššoktų iš skyrelio ir
nenukristų.
Atminties kortelių tipai, kuriuos galima naudoti su šia vaizdo kamera
SD spartos
klasė
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
“Memory Stick PRO-HG Duo”
“Memory Stick XC-HG Duo”
SD atminties kortelė
SDHC atminties kortelė
SDXC atminties kortelė
—
Talpa
(patvirtinti
veiksmai)
Aprašyta šioje
instrukcijoje
Iki 32 GB
“Memory Stick PRO
Duo”
Iki 64 GB
4 klasė arba
spartesnė
• Nėra garantuojami veiksmai su visomis atminties kortelėmis.
Iki 64 GB
SD kortelė
LT
21
Pastabos
• Su šia vaizdo kamera neįmanoma naudoti MultiMediaCard.
• Į “Memory Stick XC-HG Duo” ir SDXC atminties kortelę įrašytos vaizdo medžiagos neįmanoma
atvaizduoti arba importuoti, naudojant prie šios vaizdo kameros USB kabeliu prijungtus kompiuterius
arba AV įrenginius, kurie nėra suderinami su exFAT* failų sistema. Prieš prijungimą įsitikinkite, kad
įrenginys remia exFAT sistemą. Jeigu yra prijungtas įrenginys, kuris neremia exFAT sistemos, įmanoma,
pasirodys atstatymo langas, tačiau neatlikite atstatymo. Priešingu atveju prarasite visus įrašytus duomenis.
* exFAT yra failų sistema, kuri yra naudojama “Memory Stick XC-HG Duo” ir SDXC atminties kortelėse.
LT
22
Įrašymas/atkūrimas
Įrašymas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
1
Atidarykite LCD ekraną ir
išsirinkite [MODE]  reikalingą
įrašymo veikseną.
Vaizdo įrašai:
Vaizdai:
Įrašymas/atkūrimas
2
Vaizdo įrašai:
paspauskite START/STOP.
• Galite vaizdo įrašo įrašymo metu
fotografuoti vaizdus, paspausdami PHOTO
(dvigubas įrašymas).
Vaizdai:
paspauskite PHOTO.
Parametrų atvaizdavimas LCD ekrane
Parametrai iš LCD ekrano pradingsta, jeigu vaizdo kameros nenaudojate kelias sekundes po
vaizdo kameros įjungimo arba perjungimo tarp vaizdo įrašų įrašymo ir vaizdų fotografavimo
būsenos.
Palieskite bet kur, išskyrus LCD ekrano mygtukus, kad atvaizduotumėte informaciją apie
piktogramas su parankiomis įrašymo funkcijomis.
STBY
W
T
STBY
2 h 25 m
00:00:00
14 h 48 m 60i
>9999 16:9 L 8.9M
MODE
AUTO
•
Pastaba
Jeigu po vaizdo įrašymo duomenys vis dar yra įrašomi į laikmeną, įvyks toliau minėtas. Šiuo metu
saugokite vaizdo kamerą nuo smūgių ir vibracijos poveikio, neatjunkite akumuliatoriaus arba kintamosios
srovės adapterio.
– Šviečia arba blyksi prieigos indikatorius (21 psl.)
– Blyksi laikmenos piktograma LCD ekrano viršutiniame dešiniajame kampe
LT
23
Mastelio keitimas
Perstumkite mastelio keitimo
svirtelę, kad padidintumėte arba
sumažintumėte vaizdą.
W (platus kampas): didesnis matomumas
T (telefoto): stambus planas
• Galite padidinti vaizdus iki 55 kartų (išplėstas
mastelio keitimas), palyginti su originaliu
dydžiu, naudodami mastelio keitimo svirtelę.
• Truputį pastumkite mastelio keitimo svirtelę,
kad didintumėte lėčiau. Pastumkite ją toliau, kad
didintumėte greičiau.
Kai norite automatiškai nustatyti įrašymo situacijai pritaikytą nuostatą (išmani
automatinė veiksena)
Vaizdo įrašų įrašymo arba vaizdų fotografavimo lange išsirinkite
nukreipkite vaizdo kamerą į objektą ir įrašykite.
 [On] 
Kai norite aiškiai įrašyti išrinktą objektą (veido pirmenybė)
Palieskite ekrane veidą ir objektą, kurį norite fotografuoti.
Aplinkui objektą pasirodo dviejų linijų rėmelis, ir objektui yra priskirta pirmenybė.
/
.
Norėdami atšaukti funkciją, palieskite
LT
24
, po to
Atkūrimas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Galite ieškoti išsaugotų vaizdų pagal fotografavimo datą ir laiką (įvykių atvaizdavimas).
1
Atidarykite LCD ekraną ir
paspauskite vaizdo kameros
mygtuką, kad perjungtumėte į
atvaizdavimo būseną.
• Galite perjungti į atvaizdavimo būseną
išsirinkdami LCD ekrane
Išsirinkite / , kad reikalingą
įvykį perkeltumėte į centrą (),
po to jį išsirinkite ().
MENU
• Vaizdo kamera automatiškai atvaizduoja
1
išsaugotus vaizdus kaip įvykį, remdamasi
data ir laiku.
3
2
1 1 2013
1-2
1
2013
Highlight
Išsirinkite vaizdą.
1 1 2013
• Vaizdo kamera atvaizduoja nuo išrinkto
12
00:00:00
Įrašymas/atkūrimas
2
.
vaizdo iki paskutinio įvykio vaizdo.
1 18 2013
4
1 19
Išsirinkite atitinkamus mygtukus
LCD ekrane, kad galėtumėte atlikti
skirtingus atkūrimo veiksmus.
Garso lygis
/
Ankstesnis/sekantis
Ištrinti
/
Atsukti greitai atgal/greitai į priekį
Kontekstas
/
Atkurti/sulaikyti
Pertraukti
Rodyti skaidres/pertraukti
LT
25
• Įmanoma, kai kurie aukščiau minėti mygtukai nebus matomi priklausomai nuo vaizdo.
• Jeigu atkūrimo metu tęsiate išsirinkti / , vaizdo įrašai yra atkuriami 5 kartus  apytiksliai 10 kartų
 apytiksliai 30 kartų  apytiksliai 60 kartų greičiau.
• Atkūrimo sulaikymo metu išsirinkite / , kad vaizdo įrašus atkurtumėte sulėtintai.
• Norėdami pakartoti skaidrių rodymą, išsirinkite  [Slideshow Set], kai buvo išrinktas vaizdo tipo
keitimo mygtuko pagalba.
Pastabos
• Siekdami išvengti vaizdo duomenų praradimo, periodiškai išsaugokite visą įrašytą vaizdo medžiagą
išorinėje laikmenoje (34 psl.).
• Pradžioje yra iš anksto įrašytas apsaugotas demonstracijos vaizdo įrašas (HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E).
Vaizdų atvaizdavimas kitu įrenginiu
• Įmanoma, kitais įrenginiais nebus galima normaliai atvaizduoti šia vaizdo kamera įrašytų vaizdų. Be to,
įmanoma, kitais įrenginiais įrašytų vaizdų nebus galima atvaizduoti šia vaizdo kamera.
• Standartine (STD) vaizdo kokybe į SD kortelę įrašytų vaizdo įrašų neįmanoma atvaizduoti kitų gamintojų
AV įrenginiais.
Vaizdų ištrynimas
Vaizdo įrašų atkūrimo arba vaizdų atvaizdavimo lange išsirinkite .
LT
26
Vaizdų atvaizdavimas TV ekrane
Prijungimo metodai ir vaizdo kokybė,
kuri yra atvaizduojama TV ekrane, skiriasi
priklausomai nuo prijungto TV tipo ir
naudojamų lizdų.
Pastabos
• Žiūrėkite taip pat TV naudojimo instrukciją.
• Maitinimo šaltiniu naudokite komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį (18 psl.).
• Jeigu televizorius neturi HDMI įvesties lizdo,
prijungimui naudokite A/V kabelį (nekompl.).
• Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybe
Standartinė
raiška
Didelė
raiška
Geltonas
Raudonas
HDMI
kabelis
(kompl.)
AV kabelis
(nekompl.)
Apie “Photo TV HD”
Ši vaizdo kamera yra suderinama su “Photo
TV HD” standartu. “Photo TV HD” leidžia
atvaizduoti nuotraukų kokybės vaizdus
su aukštu detalumu, smulkia tekstūra ir
tiksliomis spalvomis.
HDMI kabeliu* prijungę įrenginius, kurie
yra suderinami su Sony Photo TV HD,
vaizdus galite atvaizduoti puikia HD kokybe.
Įrašymas/atkūrimas
Baltas
įrašyti vaizdo įrašai yra atkuriami standartinės
raiškos (STD) vaizdo kokybe net per didelės
raiškos TV.
• Kai standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus atkuriate, naudodami 4:3 formato
TV, kuris nėra suderinamas su 16:9 signalu,
Wide Mode] į [4:3], kad vaizdo
nustatykite [
įrašai būtų įrašomi 4:3 formatu.
• Jeigu vaizdo medžiagos atvaizdavimui vaizdo
kamerą prijungiate prie TV, naudodami daugiau
nei vieno tipo kabelį, HDMI išvestis turi
pirmenybę.
* TV automatiškai išsirinks pritaikytą veikseną,
kai pradėsite vaizdų atvaizdavimą.
Signalo srautas
1
Perjunkite TV įvestį į prijungtą
lizdą.
2
3
Prijunkite vaizdo kamerą prie TV.
Atkurkite vaizdo kamera vaizdo
įrašą arba atvaizduokite vaizdą
(25 psl.).
LT
27
Integruoto projektoriaus naudojimas
(modeliai su projektoriumi)
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
4
Naudodami PROJECTOR
FOCUS svirtelę, sureguliuokite
projektuojamo vaizdo fokusą.
5
Kai vaizdo kamera atvaizduojate
vaizdus, mastelio keitimo
svirtelės pagalba perkelkite
pasirinkimo rėmelį, po to
paspauskite PHOTO.
Galite naudoti lygų paviršių, pavyzdžiui,
sieną, kaip ekraną, kuriame integruoto
projektoriaus pagalba galite atvaizduoti
išsaugotus vaizdus.
1
Mastelio keitimo
svirtelė
Nukreipkite projektoriaus
objektyvą į paviršių, pavyzdžiui,
sieną, po to paspauskite
PROJECTOR.
PHOTO
mygtukas
• Norėdami išjungti projektorių, paspauskite
2
LCD ekrane išsirinkite [Image
Shot on This Device].
3
Kai pasirodo veiksmų vediklio
langas, išsirinkite [Project].
• Šis langas pasirodo, kai integruotą
LT
28
projektorių naudojate pirmą kartą po
vaizdo kameros įjungimo.
PROJECTOR.
Projektoriaus naudojimas kartu
su kompiuteriu arba išmaniuoju
telefonu
projektoriaus objektyvas įkaista.
– Projektoriaus naudojimas sumažina
akumuliatoriaus veikimo trukmę
(rekomenduojama naudoti komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį).
• Toliau minėti veiksmai nėra prieinami, kol
naudojate projektorių.
– Santraukos perdavimas į įrenginį, pavyzdžiui,
TV
– Vaizdo kameros valdymas, kai yra uždarytas
LCD ekranas
– Kai kurios kitos funkcijos
• Kai projektuojamose vaizduose yra daug juodos
spalvos, įmanoma, spalvos nebus visai tolygiai
atvaizduojamos. Tai sukelia šviesos atspindys
projektoriuje, ir tai nėra veikimo sutrikimas.
Įrašymas/atkūrimas
HDMI kabelis
(kompl.)
– Naudojimo metu LCD ekranas ir
Signalo srautas
• Sujunkite vaizdo kameros PROJECTOR IN
lizdą su kito įrenginio HDMI išvesties lizdu
naudodami HDMI kabelį (kompl.), po to 2
veiksmo atlikimo metu išsirinkite [Image from
External Device].
• Jeigu prijungto įrenginio lizdas nėra
suderinamas su HDMI kabeliu (kompl.),
naudokite HDMI kištuko adapterį (nekompl.).
• PROJECTOR FOCUS svirtelę galite valdyti tik
vaizdo projektavimo metu.
Pastabos
• LCD ekranas yra išjungtas, kai projektuojate
vaizdus.
• Projektoriaus naudojimo metu laikykitės toliau
minėto.
– Įsitikinkite, kad vaizdai nėra projektuojami
į akis.
– Nelieskite projektoriaus objektyvo.
LT
29
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas naudojant kompiuterį
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
“PlayMemories Home” programinė įranga leidžia į kompiuterį importuoti vaizdo įrašus ir
vaizdus, kad juos būtų galima naudoti skirtingais būdais.
Ką galima daryti su “PlayMemories Home” programine įranga (Windows)
Vaizdų
importavimas iš
vaizdo kameros
Vaizdų
atvaizdavimas
kalendoriuje
Įkėlimas į internetą
Disko įrašymas
Vaizdų bendras
naudojimas
“PlayMemories Online”
“PlayMemories Home” galite parsisiųsti iš toliau nurodytos interneto svetainės.
www.sony.net/pm
Pastabos
• Interneto ryšys yra reikalingas, kad būtų galima įdiegti “PlayMemories Home”.
• Kad būtų galima naudoti “PlayMemories Online” ir kitas tinklo paslaugas, yra reikalingas interneto ryšys.
Įmanoma, paslaugos nebus prieinamos kai kuriose šalyse/regionuose.
Mac operacinei sistemai skirta programinė įranga
“PlayMemories Home” programinės įrangos neremia Mac operacinės sistemos kompiuteriai.
Norėdami iš vaizdo kameros importuoti vaizdo duomenis į Mac operacinės sistemos
kompiuterį ir juos atvaizduoti, naudokite Mac operacinei sistemai pritaikytą programinę
įrangą. Išsamesnę informaciją žiūrėkite nurodytoje interneto svetainėje.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
30
Kompiuterio parengimas (Windows)
Kompiuterio sistemos patikrinimas
Operacinė sistema*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
“PlayMemories Home” programinės
įrangos įdiegimas į kompiuterį
1
Procesorius*4
Atmintis
Windows XP: 512 MB arba daugiau
(Rekomenduojama 1 GB arba daugiau)
Windows Vista/ Windows 7/Windows 8:
1 GB arba daugiau
2
www.sony.net/pm
Įdiekite atlikdami ekrane
pateiktus nurodymus.
• Kai ekrane pasirodo kvietimas prijungti
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas naudojant kompiuterį
Intel Core Duo 1,66 GHz ar spartesnis, arba
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ar spartesnis
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ar spartesnis
procesorius yra reikalingas, kad būtų
galima apdoroti FX arba FH vaizdo įrašus,
o Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ar spartesnis
procesorius yra reikalingas, kad būtų galima
apdoroti PS vaizdo įrašus.)
Atidarykite toliau minėtą
parsisiuntimo interneto svetainę
naudodami kompiuterio
interneto naršyklę, po to
spragtelėkite [Install]  [Run].
vaizdo kamerą prie kompiuterio,
prijunkite vaizdo kamerą prie kompiuterio
naudodami integruotą USB kabelį.
Standusis diskas
Įdiegimui reikalinga vieta diske:
apytiksliai 500 MB.
Ekranas
Maždaug 1024 × 768 taškai
*1 Reikalingas standartinis įdiegimas. Veiksmų
atlikimas nėra garantuojamas, jeigu operacinė
sistema yra atnaujinta arba naudojama
daugkartinio paleidimo terpėje.
*2 Nėra remiama 64 bitų versija ir Starter
(Edition). Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 arba naujesnė versija yra
reikalinga, kad būtų galima naudoti disko
įrašymo funkciją ir t.t.
*3 Nėra remiama Starter (Edition) versija.
*4 Yra rekomenduojamas greitesnis procesorius.
Pastaba
• Nėra garantuojamas veiksmų atlikimas,
naudojant visose kompiuterio terpėse.
Integruotas USB kabelis
• Kai įdiegimas yra atliktas, yra paleidžiama
“PlayMemories Home”.
Pastabos dėl įdiegimo
• Jeigu “PlayMemories Home” programinė įranga
jau yra įdiegta į kompiuterį, prijunkite vaizdo
kamerą prie kompiuterio. Tada bus prieinamos
funkcijos, kurias galima naudoti su vaizdo kamera.
• Jeigu “PMB (Picture Motion Browser)”
programinė įranga yra įdiegta į kompiuterį, ją
perrašys “PlayMemories Home” programinė
įranga. Tokiu atveju, naudodami “PlayMemories
Home” programinę įrangą, negalėsite naudoti
kai kurių funkcijų, kurios buvo prieinamos,
naudojant “PMB”.
LT
31
Vaizdo kameros atjungimas nuo
kompiuterio
1 Spragtelėkite
piktogramą kompiuterio
darbalaukio apatiniame dešiniame kampe
 [Safely remove USB Mass Storage
Device].
“PlayMemories
Home” programinės
įrangos aktyvavimas
1
2 Vaizdo kameros ekrane išsirinkite
 [Yes].
• Kai naudojate Windows 8, pagrindiniame
3 Atjunkite USB kabelį.
• Jeigu naudojate Windows 7 arba Windows 8,
spragtelėkite
, po to spragtelėkite
.
Pastabos
• Kai prieinate prie vaizdo kameros duomenų iš
kompiuterio, naudokite “PlayMemories Home”
programinę įrangą. Veiksmai su duomenimis
nėra garantuojami, jeigu naudojate programinę
įrangą, kuri nėra “PlayMemories Home”
programinė įranga, arba jeigu tiesiogiai atliekate
veiksmus su failais ir aplankais iš kompiuterio.
• Vaizdų neįmanoma išsaugoti kai kuriuose
REC Mode]
diskuose priklausomai nuo [
išrinktos konfigūracijos. [60p Quality
](modeliai su NTSC spalvų sistema) / [50p
](modeliai su PAL spalvų sistema)
Quality
] veiksena įrašytus
arba [Highest Quality
vaizdo įrašus galima išsaugoti tik Blu-ray diske.
• Į diską neįmanoma įrašyti [
MP4] veiksena
įrašytus vaizdo įrašus.
• Vaizdo kamera automatiškai padalina vaizdo
įrašo failą, kurio dydis viršija 2 GB, ir išsaugo
jo dalis kaip atskirus failus. Įmanoma, visi
vaizdo įrašo failai bus atvaizduoti kaip atskiri
failai, tačiau failai bus teisingai apdoroti,
naudojant vaizdo kameros importavimo ir
atkūrimo funkciją arba “PlayMemories Home”
programinę įrangą.
LT
32
Kompiuterio ekrane du kartus
spragtelėkite “PlayMemories
Home” piktogramą.
lange išsirinkite “PlayMemories Home”
piktogramą.
2
Du kartus spragtelėkite
““PlayMemories Home” Help
Guide” šaukinį kompiuterio
ekrane, kad matytumėte, kaip
naudoti “PlayMemories Home”.
• Kai naudojate Windows 8, “PlayMemories
Home” pagalbos meniu išsirinkite
[PlayMemories Home Help Guide].
• Jeigu piktograma nepasirodo kompiuterio
ekrane, spragtelėkite [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
reikalingą parametrą.
• Norėdami gauti išsamesnę informaciją
apie “PlayMemories Home”, išsirinkite
programinės įrangos (“PlayMemories
Home Help Guide”) arba aplankykite
PlayMemories Home techninio rėmimo
interneto svetainę (http://www.sony.co.jp/
pmh-se/).
Vaizdų išsaugojimas išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės
disko įrašymas, naudojant rašytuvą
Prijunkite vaizdo kamerą prie diskų
rašytuvo A/V kabeliu (nekompl.). Galite
vaizdo kamera atvaizduojamus vaizdus
kopijuoti į diską arba vaizdajuostę.
Pastabos
• Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros lizdo,
naudodami komplektuojamą kintamosios
srovės adapterį (18 psl.).
• Žiūrėkite su prijungtu įrenginiu
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
• Neįmanoma kopijuoti vaizdo medžiagos į
rašytuvus, kurie yra prijungti HDMI kabeliu.
• Kadangi kopijavimas vyksta, naudojant
analoginį duomenų siuntimą, įmanoma,
pablogės vaizdo kokybė.
• Didelės raiškos (STD) vaizdo kokybės vaizdo
įrašai bus kopijuojami standartinės raiškos
(STD) vaizdo kokybe.
• Kai prijungiate monofoninį įrenginį, prijunkite
A/V kabelio (nekompl.) geltoną kištuką prie
vaizdo įvesties lizdo, o baltą (kairysis kanalas)
arba raudoną (dešinysis kanalas) kištuką
prijunkite prie įrenginio garso įvesties lizdo.
Raudonas
Įdėkite įrašymo laikmeną į
įrašymo įrenginį (diskų rašytuvas
ir kt.).
2
Prijunkite vaizdo kamerą prie
įrašančio įrenginio A/V kabeliu
(kompl.). (nekompl.).
Geltonas
Signalo srautas
• Prijunkite vaizdo kamerą prie įrašančio
• Jeigu įrašantis įrenginys turi įvesties
pasirinkimo jungiklį, nustatykite į įvesties
būseną.
Baltas
Vaizdų išsaugojimas išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
1
AV kabelis
(nekompl.)
įrenginio įvesties lizdų.
3
Pradėkite vaizdo kamera atkūrimą
ir įrašančiu įrenginiu įrašymą.
4
Po kopijavimo atlikimo pertraukite
įrašymą įrašančiu įrenginiu, po to
atkūrimą vaizdo kamera.

• Datos ir laiko informacijos kopijavimas: [Data
Code] (37 psl.)
• Naudojant 4:3 ekrano dydžio atvaizdavimo
įrenginį: [TV Type] (37 psl.)
LT
33
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo
medžiagos išsaugojimas išoriniame duomenų
saugojimo įrenginyje
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
USB adapterio kabelis
VMC-UAM2
(nekompl.)
Galite vaizdo įrašus ir vaizdus išsaugoti
išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
(USB duomenų saugojimo įrenginyje),
pavyzdžiui, išoriniame standžiajame diske.
Toliau minėtos funkcijos bus prieinamos po
vaizdų išsaugojimo išoriniame įrenginyje.
• Galite prijungti vaizdo kamerą prie išorinio
įrenginio, po to atvaizduoti vaizdus, kurie yra
išsaugoti išoriniame įrenginyje.
• Galite prijungti kompiuterį ir išorinį įrenginį,
ir importuoti vaizdus į kompiuterį, naudodami
“PlayMemories Home” programinę įrangą
(32 psl.).
2
Vaizdo kameros ekrane išsirinkite
[Copy.].
Pastabos
• Šio veiksmo atlikimui yra reikalingas USB
adapterio kabelis VMC-UAM2 (nekompl.).
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį ir srovės
laidą prie vaizdo kameros DC IN lizdo ir
elektros lizdo.
• Žiūrėkite su išoriniu įrenginiu komplektuojamą
naudojimo instrukciją.
1
LT
34
Prijunkite vaizdo kamerą prie
išorinio įrenginio naudodami
USB adapterio kabelį (nekompl.).
• Vaizdo įrašus ir vaizdus, kurie yra
išsaugoti įrašymo laikmenoje ir dar nėra
išsaugoti išoriniame įrenginyje, šiuo metu
galima išsaugoti prijungtame išoriniame
įrenginyje.
• Šį veiksmą įmanoma atlikti tik tada, kai
vaizdo kameroje yra naujai įrašyta vaizdo
medžiaga.
• Norėdami atjungti išorinį įrenginį,
, kol vaizdo kamera yra
išsirinkite
atkūrimo parengties būsenoje (pasirodo
įvykių atvaizdavimo langas arba įvykių
sąrašas).
Vaizdo kameros pritaikymas
Meniu naudojimas
Vaizdo kamera turi skirtingus meniu
parametrus kiekvienoje iš 6 meniu kategorijų.
Shooting Mode (įrašymo būsena)
Pastaba
• Išsirinkite
, kad baigtumėte meniu
nustatymą arba grįžtumėte į ankstesnį meniu
langą.
Camera/Mic (kamera/mikrofonas)
Image Quality/Size (vaizdo kokybė/
dydis)
Playback Function (atkūrimo/
atvaizdavimo funkcija)
Edit/Copy (montavimas/
kopijavimas)
Meniu parametro greitas suradimas
[Camera/Mic] ir [Setup] meniu turi
žemesnio lygio kategorijas. Išsirinkite
žemesnio lygio kategorijos piktogramą, kad
LCD ekrane pasirodytų išrinktos žemesnio
lygio kategorijos meniu sąrašas.
Setup (nuostatos)
1
Išsirinkite
.
Vaizdo kameros pritaikymas
Žemesnio lygio kategorijų piktogramos
2
Kai neįmanoma išsirinkti meniu
parametro
Išsirinkite kategoriją.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Išsirinkite reikalingą meniu
parametrą.
Shooting Mode
Movie
Meniu
parametrų
perstūmimui
į viršų arba į
apačią
Pilka spalva nuspalvinti meniu parametrai
arba nuostatos nėra prieinami.
Kai išsirenkate pilka spalva nuspalvintą
meniu parametrą, vaizdo kamera
atvaizduoja priežastį, kodėl neįmanoma
išsirinkti meniu parametro, arba
nurodymus apie tai, kokiomis sąlygomis
galima nustatyti meniu parametrą.
STBY
Photo
Edit/Copy
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
LT
35
Meniu sąrašai
Shooting Mode (įrašymo būsena)
Movie .......................................... Vaizdo įrašų įrašymas.
Photo........................................... Vaizdų fotografavimas.
Camera/Mic (kamera/mikrofonas)
Manual Settings (rankinės nuostatos)
White Balance................. Spalvų balanso sureguliavimui atitinkamai įrašymo aplinkos šviesumui.
Spot Meter/Fcs ............... Išrinkto objekto šviesumo ir fokuso sureguliavimui vienu metu.
Spot Meter ........................ Vaizdo šviesumo sureguliavimui atitinkamai objektui, kurį ekrane palietėte.
Spot Focus ....................... Objekto, kurį ekrane palietėte, fokuso sureguliavimui.
Exposure........................... Vaizdo įrašų ir vaizdų šviesumo sureguliavimui. Jeigu išsirinkote
/
.
[Manual], sureguliuokite šviesumą (ekspoziciją) naudodami
Focus.................................. Galite sureguliuoti fokusą rankiniu būdu. Jeigu išsirinkote [Manual],
, kad sureguliuotumėte fokusą į arti esantį objektą, ir
išsirinkite
, kad sureguliuotumėte fokusą į toli esantį objektą.
Low Lux............................. Vaizdų fotografavimui ryškiomis spalvomis silpno apšvietimo sąlygomis.
Camera Settings (kameros nuostatos)
Scene Selection ............. Galite išsirinkti pritaikytą fotografavimo nuostatą atitinkamai aplinkai,
pavyzdžiui, nakties vaizdas arba paplūdimys.
Fader .......................... Vaizdas palaipsniui pasirodo arba pradingsta.
Self-Timer ................. Laikmačio nustatymui, kai vaizdo kamera yra perjungta į vaizdų
fotografavimo būseną.
Tele Macro........................ Objekto fokuso sureguliavimui, kai fonas lieka išsiliejęs.
SteadyShot .............. SteadyShot funkcijos nustatymui, kai įrašote vaizdo įrašus.
SteadyShot .............. SteadyShot funkcijos nustatymui, kai fotografuojate vaizdus.
Digital Zoom ................... Skaitmeninio mastelio keitimo maksimalaus padidinimo lygio nustatymui.
Auto Back Light ............... Iš galinės pusės apšviestų objektų ekspozicijos automatiniam sureguliavimui.
Face (veidas)
Face Detection ............... Automatiniam veidų atpažinimui.
Smile Shutter .................. Automatiniam fotografavimui, kai yra atpažinta šypsena.
Smile Sensitivity ............ Šypsenos atpažinimo jautrumo nustatymui šypsenos nustatymo užrakto
funkcijai.
Microphone (mikrofonas)
Closer Voice ..................... Veidų atpažinimui ir atitinkamų balsų aiškiam įrašymui.
Blt-in Zoom Mic ............. Vaizdo įrašų įrašymui su aiškiu garsu atitinkamai masteliui.
Auto Wind NR ................. Įrašymo sąlygų atpažinimui ir vėjo sukeliamų triukšmų sumažinimui.
Micref Level ..................... Mikrofono įrašymo lygio nustatymui.
Shooting Assist (papildomos įrašymo nuostatos)
My Button ........................ Funkcijų priskyrimui "mano mygtukams".
Grid Line ........................... Rėmo atvaizdavimui, kad būtų galima nustatyti, ar objektas yra
horizontalus arba vertikalus.
Display Setting ................ Piktogramų arba indikacijų atvaizdavimo LCD ekrane trukmės nustatymui.
LT
36
Image Quality/Size (vaizdo kokybė/dydis)
REC Mode .......................... Vaizdo įrašų įrašymo veiksenos nustatymui.
Frame Rate ........................ Įrašomų vaizdo įrašų kadrų kitimo greičio nustatymui.
/
/
Setting .... Vaizdo įrašų įrašymo vaizdo kokybės nustatymui.
Wide Mode ........................ Horizontalaus-vertikalaus santykio nustatymui, kai įrašote standartinės
raiškos (STD) vaizdo kokybės vaizdo įrašus.
x.v.Color.............................. Platesnio spalvų diapazono įrašymui. Nustatykite šį parametrą, kai vaizdus
planuojate atvaizduoti per su x.v.Color suderinamą televizorių.
Image Size ......................... Vaizdo dydžio nustatymui.
Playback Function (atkūrimo/atvaizdavimo funkcija)
Event View ................................. Vaizdų atvaizdavimui įvykių atvaizdavimo lange.
Highlight Movie ...................... Santraukos scenų arba santraukos scenarijų atkūrimui, kurie yra išsaugoti
standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybe.
Scenario ............................... Scenarijų atkūrimui, kurie yra išsaugoti, naudojant santraukos atkūrimą.
Edit/Copy (montavimas/kopijavimas)
Vaizdo kameros pritaikymas
Delete.......................................... Vaizdo įrašų arba vaizdų ištrynimui.
Protect ........................................ Vaizdo įrašų arba vaizdų apsaugojimui, siekiant išvengti jų ištrynimo.
Copy* .......................................... Vaizdų kopijavimui.
Direct Copy ............................... Vaizdo kameroje išsaugotų vaizdų kopijavimui į išorinį įrenginį.
Setup (nuostatos)
Media Settings (laikmenų nuostatos)
Media Select* ................. Galite išsirinkti įrašymo laikmenos tipą (20 psl.).
Media Info ........................ Įrašymo laikmenos informacijos atvaizdavimui.
Format ............................... Visų duomenų ištrynimui iš įrašymo laikmenos ir jos sužymėjimui.
Repair Img. DB F............. Įrašymo laikmenos duomenų bazės failo ištaisymui (41 psl.).
File Number..................... Failų numeravimo būdo nustatymui.
Playback Settings (atkūrimo/atvaizdavimo nuostatos)
Data Code ........................ Informacijos atvaizdavimui, kuri automatiškai buvo įrašyta įrašymo metu.
Volume.............................. Atkuriamo garso lygio sureguliavimui.
Download Music**........ Mėgstamiausių muzikinių failų parsisiuntimui į vaizdo kamerą iš
kompiuterio (kol vaizdo kamera yra prijungta prie kompiuterio), kurią
galima atkurti kartu su santraukos scenomis.
Empty Music** ............... Visų muzikinių failų ištrynimui.
Connection (ryšys)
TV Type ............................. Signalo konvertavimui priklausomai nuo prijungto TV (27 psl.).
HDMI Resolution ........... Išvesties vaizdo raiškos išsirinkimui, kai vaizdo kamerą HDMI kabeliu
prijungiate prie TV.
CTRL FOR HDMI ............. Galite nustatyti, ar naudosite TV nuotolinio valdymo pultą, kai vaizdo
kamera HDMI kabeliu yra prijungta prie TV, kuris yra suderinamas su
“BRAVIA” Sync.
USB Connect ................... Išsirinkite šį parametrą, jeigu LCD ekrane nepasirodo nuorodos, kai
vaizdo kamerą prijungiate prie išorinio įrenginio, naudodami USB ryšį.
LT
37
USB Connect Setting ... Ryšio veiksenos nustatymui, kai vaizdo kamera yra prijungta prie
kompiuterio arba USB įrenginio.
USB LUN Setting ............ Galite nustatyti, kad vaizdo kamera patobulintų USB ryšio suderinamumą,
apribojusi kai kurias USB funkcijas.
General Settings (bendros nuostatos)
Beep ................................... Galite nustatyti, ar atkurti vaizdo kameros veiksmų atlikimo garso signalą.
LCD Brightness .............. LCD ekrano šviesumo sureguliavimui.
Power On By LCD .......... Galite nustatyti, kad vaizdo kamera automatiškai įsijungtų, kai atidarote
LCD ekraną.
Language Setting ......... Galite nustatyti ekrano parodymų naudojamą kalbą (10 psl.).
Calibration ....................... Lietimui jautraus skydelio kalibravimui.
Battery Info ...................... Apytikslio likusio akumuliatoriaus krūvio atvaizdavimui.
Power Save ...................... LCD ekrano ir maitinimo automatinio išsijungimo nustatymui.
Initialize ............................ Visų parametrų nuostatų gražinimui į pradinę padėtį.
Demo Mode ..................... Vaizdo kameros funkcijų demonstracijos vaizdo įrašo atkūrimo nustatymui.
Clock Settings (laikrodžio nuostatos)
Date & Time Setting ..... Datos ir laikrodžio nustatymui.
Area Setting .................... Laiko juostos sureguliavimui, nesulaikant laikrodžio (20 psl.).
* HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E
** HDR-CX320/CX380/PJ380
LT
38
Kita informacija/rodyklė
Naudojimo patarimai
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Jeigu šios vaizdo kameros naudojimo metu
kyla problemos, žiūrėkite toliau minėtus
nurodymus.
 Žiūrėkite sąrašą (nuo 39 iki 41 psl.) ir
patikrinkite vaizdo kamerą.
 Atjunkite maitinimo šaltinį, po
apytiksliai minutės vėl jį prijunkite,
po to įjunkite vaizdo kamerą.
Neįsijungia maitinimas.
• Prijunkite prie vaizdo kameros įkrautą
akumuliatorių (18 psl.).
• Kintamosios srovės adapterio šakutė yra
atjungta nuo elektros lizdo. Prijunkite ją prie
elektros lizdo (18 psl.).
Vaizdo kamera neveikia, net jeigu yra
įjungtas maitinimas.
• Praeina kelios sekundės po įjungimo, kol
vaizdo kamera yra parengta įrašymo atlikimui.
Tai nėra veikimo sutrikimas.
• Atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo
elektros lizdo arba atjunkite akumuliatorių, po
to prijunkite po apytiksliai minutės.
Kita informacija/rodyklė
 Išsirinkite
 [Setup] 
[ General Settings]  [Initialize].
Jeigu išsirenkate [Initialize], bus
atstatyti visi parametrai, įskaitant
laikrodį.
veikimo problemų požymius, ir “PlayMemories
Home Help Guide” (32 psl.), kad sužinotumėte
daugiau apie vaizdo kameros prijungimą prie
kompiuterio.
Vaizdo kamera sušyla.
• Vaizdo kamera naudojimo metu gali sušilti.
Tai nėra veikimo sutrikimas.
 Susisiekite su Sony platintoju arba
vietinio įgalioto Sony aptarnavimo
centro atstovu.
• Priklausomai nuo problemos, įmanoma, reikės
atstatyti vaizdo kamerą arba pakeisti dabartinę
vidinę atmintį (modeliai su vidine atmintimi).
Tokiu atveju bus ištrinti vidinėje atmintyje
išsaugoti duomenys. Prieš vaizdo kamerą
atiduodami į remontą, būtinai išsaugokite
vidinės atminties duomenis kitoje laikmenoje.
Sony nekompensuos jokių prarastų vidinės
atminties duomenų.
• Remonto metu, įmanoma, Sony patikrins
vidinėje atmintyje išsaugotų duomenų
minimalų kiekį, siekiant ištirti problemą. Tačiau
Sony platintojas nekopijuos ir neišsaugos šių
duomenų.
• Žiūrėkite “Handycam” vadovėlį (11 psl.), kad
daugiau sužinotumėte apie vaizdo kameros
Maitinimas staiga išsijungia.
• Naudokite kintamosios srovės adapterį (18 psl.).
• Pradžioje vaizdo kamera nustatyta taip, kad
išsijungtų, jeigu apytiksliai 2 minutes nėra
atliekami veiksmai ([Power Save]) (38 psl.),
dar kartą įjunkite maitinimą.
• Įkraukite akumuliatorių (18 psl.).
Kai paspaudžiate START/STOP arba
PHOTO, vaizdai nėra įrašomi.
• Pasirodo atvaizdavimo būsenos parodymai.
Pertraukite atkūrimą ir išsirinkite

[Shooting Mode]  [ Movie] arba
[ Photo].
• Vaizdo kamera įrašymo laikmenoje išsaugo
vaizdą, kurį ką tik nufotografavote. Šiuo metu
įrašyti neįmanoma.
• Įrašymo laikmena yra pilna. Ištrinkite
nereikalingus vaizdus (26 psl.).
LT
39
••Bendras vaizdo įrašų scenų arba vaizdų
skaičius viršija vaizdo kameros įrašymo
galimybes. Ištrinkite nereikalingus vaizdus
(26 psl.).
Neįmanoma įdiegti “PlayMemories Home”.
••Interneto ryšys yra reikalingas, kad būtų
galima įdiegti “PlayMemories Home”.
••Patikrinkite kompiuterio terpę arba įdiegimo
procedūrą, kuri yra reikalinga, kad būtų
galima įdiegti “PlayMemories Home”.
“PlayMemories Home” neveikia teisingai.
••Uždarykite “PlayMemories Home” ir paleiskite
kartotinai kompiuterį.
Kompiuteris neatpažįsta vaizdo kameros.
••Nuo kompiuterio USB lizdo atjunkite visus
USB įrenginius, išskyrus klaviatūrą, pelę ir šią
vaizdo kamerą.
••Atjunkite integruotą USB kabelį nuo
kompiuterio ir vaizdo kameros ir paleiskite
kartotinai kompiuterį, po to vėl teisingai
prijunkite vaizdo kamerą prie kompiuterio.
••Kai integruotas USB kabelis ir vaizdo kameros
USB lizdas yra vienu metu sujungti su
išoriniais įrenginiais, atjunkite tą, kuris nėra
prijungtas prie kompiuterio.
Savidiagnostikos
parodymai/įspėjimo
indikacijos
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Jeigu LCD ekrane pasirodo įspėjimo
indikacijos, patikrinkite toliau minėtą.
Jeigu problemos išspręsti nepavyko
net po kelių bandymų, susisiekite su
Sony platintoju arba vietinio įgalioto
Sony serviso centro atstovu. Šiuo atveju
pasakykite klaidos kodą, kuris prasideda C
arba E.
Įmanoma, girdėsite melodiją, kai ekrane
pasirodys kai kurios įspėjimo indikacijos.
C:04:
••Akumuliatorius nėra “InfoLITHIUM”
akumuliatorius (V serija). Naudokite
“InfoLITHIUM” akumuliatorių (V serija)
(18 psl.).
••Gerai prijunkite kintamosios srovės adapterio
DC kištuką prie vaizdo kameros DC IN lizdo
(18 psl.).
C:06:
••Akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta.
Pakeiskite akumuliatorių arba padėkite jį
vėsioje vietoje.
C:13: / C:32:
••Atjunkite maitinimo šaltinį. Dar kartą jį
prijunkite ir bandykite naudoti vaizdo kamerą.
E::
••Atlikite nuo  veiksmo, kuris yra aprašytas
39 psl.

••Akumuliatorius yra beveik išsikrovęs.
LT
40
Vaizdo kameros
priežiūra
• Akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta.
Pakeiskite akumuliatorių arba padėkite jį
vėsioje vietoje.
• Nėra įdėta atminties kortelė (21 psl.).
• Kai indikacija blyksi, vaizdų įrašymui
nėra pakankamai laisvos vietos. Ištrinkite
nereikalingus vaizdus (26 psl.) arba
sužymėkite atminties kortelę po vaizdų
išsaugojimo kitoje laikmenoje (37 psl.).
• Įmanoma, yra sugadintas vaizdų duomenų
bazės failas. Patikrinkite duomenų bazės failą,
išsirinkdami
 [Setup]  [
Media
Settings]  [Repair Img. DB F.]  įrašymo
laikmeną (modeliai su vidine atmintimi).
Dėl naudojimo ir priežiūros
• Vaizdo kamera nėra atspari dulkėms, purslams
ar vandeniui.
• Nelaikykite vaizdo kameros už toliau nurodytų
dalių, bei nelaikykite už lizdų dangtelių.
LCD ekranas
Akumuliatorius
Integruotas
USB kabelis
Kita informacija/rodyklė
• Atminties kortelė yra sugadinta.
• Sužymėkite atminties kortelę naudodami
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
vaizdo kamerą (37 psl.).
• Yra įdėta nesuderinama atminties kortelė
(21 psl.).

• Atminties kortelė yra apsaugota nuo įrašymo.
• Prieiga prie atminties kortelės yra apribota
kitu įrenginiu.
• Vaizdo kamera nėra laikoma stabiliai, todėl
ji lengvai svyruoja. Laikykite vaizdo kamerą
tvirtai abiem rankomis ir fotografuokite.
Tačiau įsidėmėkite - įspėjimo indikacija apie
vaizdo kameros svyravimą nepradingsta.
• Įrašymo laikmena yra pilna.
• Vaizdų neįmanoma įrašyti apdorojimo metu.
Palaukite, po to įrašykite.
• Netaikykite vaizdo kamera į saulę. Priešingu
atveju gali kilti vaizdo kameros veikimo
sutrikimai. Įrašykite saulės vaizdą tik silpno
apšvietimo sąlygomis, pavyzdžiui, saulėlydžio
metu.
• Nenaudokite ir nelaikykite vaizdo kameros ir
priedų toliau minėtose vietose.
– Bet kurioje labai karštoje, šaltoje arba
drėgnoje vietoje. Saugokite ją nuo daugiau
nei 60°C (140°F), temperatūros poveikio,
pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose,
prie šildymo įrenginių arba saulėje
pastatytame automobilyje. Gali kilti veikimo
sutrikimai arba gali deformuotis korpusas.
– Arti galingų magnetinių laukų arba
mechaniškai vibruojančių vietų. Vaizdo
kamera gali veikti su sutrikimais.
LT
41
––Arti galingų radijo bangų arba spinduliavimo
LT
42
šaltinių. Vaizdo kamera gali nepajėgti įrašyti
teisingai.
––Prie imtuvų, pavyzdžiui, TV arba radijo
imtuvo. Gali atsirasti triukšmai.
––Smėlėtame paplūdimyje arba dulkėtose
vietose. Jeigu į vaizdo kamerą pateko smėlis
arba dulkės, ji gali veikti su sutrikimais.
Kartais šių sutrikimų ištaisyti neįmanoma.
––Arti langų arba lauke, kur LCD ekraną arba
objektyvą gali paveikti tiesioginiai saulės
spinduliai. Jie gadina LCD ekraną.
••Kai naudojate nuolatinę arba kintamąją srovę,
naudokite šioje instrukcijoje rekomenduotus
priedus.
••Neduokite vaizdo kamerai sudrėkti, pavyzdžiui,
lietuje arba nuo jūros vandens. Jeigu vaizdo
kamera sušlampa, ji gali veikti su sutrikimais.
Kartais šių sutrikimų ištaisyti neįmanoma.
••Jeigu į korpusą pateko svetimkūnis arba skystis,
atjunkite vaizdo kamerą nuo elektros lizdo ir
nugabenkite ją pas Sony platintoją apžiūros
atlikimui.
••Elkitės su įrenginiu atidžiai, neišardykite,
nemodifikuokite, saugokite jį nuo stiprių
smūgių, pavyzdžiui, daužymo, numetimo ant
žemės arba užlipimo ant jo. Ypač atidžiai elkitės
su objektyvu.
••LCD ekranas turi būti uždarytas, kai
nenaudojate vaizdo kameros.
••Nenaudokite vaizdo kameros, kai ji yra įvyniota,
pavyzdžiui, į rankšluostį.
••Kad atjungtumėte srovės laidą, laikykite už
šakutės; netraukite už laido.
••Negadinkite srovės laido, ant jo statydami
sunkius daiktus.
••Nenaudokite deformuoto arba sugadinto
akumuliatoriaus.
••Metaliniai kontaktai turi būti švarūs.
••Jeigu yra ištekėjęs akumuliatoriaus elektrolito
skystis:
––susisiekite su vietinio įgalioto Sony
aptarnavimo centro atstovu;
––nuskalaukite skystį, kuris galėjo patekti ant odos;
––jeigu skystis pateko į akis, išskalaukite jas
dideliu vandens kiekiu ir susisiekite su
gydytoju.
Jeigu vaizdo kameros nenaudosite
ilgą laiką
••Kad vaizdo kamera kuo įmanoma ilgiau
išsisaugotų optimalioje būklėje, apytiksliai kartą
per mėnesį įjunkite ją ir atlikite įrašymą arba
atkūrimą/atvaizdavimą.
••Prieš akumuliatoriaus saugojimą pilnai jį
iškraukite.
Pastaba dėl vaizdo kameros/
akumuliatoriaus temperatūros
••Kai vaizdo kameros arba akumuliatoriaus
temperatūra tampa labai aukšta arba labai žema,
vaizdo kamera gali neįrašyti arba neatkurti,
nes yra aktyvuota vaizdo kameros apsaugos
funkcija. Tokiu atveju LCD ekrane pasirodo
indikacija.
Pastabos dėl įkrovimo, naudojant
USB kabelį
••Įmanoma, nebus galima įkrauti naudojant visus
kompiuterius.
••Jeigu vaizdo kamera yra prijungta prie
nešiojamo kompiuterio, kuris nėra prijungtas
prie elektros tinklo, nešiojamo kompiuterio
akumuliatorius išsikrauna. Nepalikite vaizdo
kameros taip prijungtos prie kompiuterio.
••Nėra garantuojamas įkrovimas, naudojant
vartotojo pagamintą arba pertaisytą kompiuterį,
arba prijungus per USB šakotuvą. Įmanoma,
vaizdo kamera neveiks teisingai priklausomai
nuo USB įrenginio, kuris yra naudojamas su
kompiuteriu.
Kai vaizdo kamera yra prijungta prie
kompiuterio arba priedų
LCD ekranas
• Nebandykite sužymėti vaizdo kameros įrašymo
atveju spalvos gali būti atvaizduotos netolygiai
arba gali atsirasti kiti gedimai.
• Jeigu vaizdo kamerą naudojate šaltoje vietoje,
LCD ekrane gali pasirodyti liekamasis vaizdas.
Tai nėra veikimo sutrikimas.
• Vaizdo kameros naudojimo metu LCD ekrano
galinė dalis gali sušilti. Tai nėra veikimo
sutrikimas.
laikmenos, naudodami kompiuterį. Priešingu
atveju vaizdo kamera gali neveikti teisingai.
• Kai vaizdo kamerą prijungiate prie kito
įrenginio naudodami ryšio kabelius, būtinai
teisingai prijunkite kištukus. Jeigu kištuką
spausite į lizdą jėga, lizdas bus sugadintas ir,
įmanoma, vaizdo kamera veiks nestabiliai.
• Kai vaizdo kamera yra prijungta prie kitų
įrenginių, naudojant USB ryšį, ir maitinimas yra
įjungtas, neuždarykite LCD skydelio. Įmanoma,
prarasite įrašytus vaizdo duomenis.
Pastabos dėl papildomų priedų
• Yra rekomenduojama naudoti Sony priedus.
• Sony priedai gali nebūti prieinami kai kuriose
LCD ekrano eksploatavimas
• Jeigu ant LCD ekrano liks pirštų atspaudai,
rankų kremas ir pan., LCD ekrano danga
lengvai nusidėvės. Nuvalykite juos kuo
įmanoma greičiau.
• Jeigu LCD ekraną valysite servetėle ir pan.
naudodami jėgą, įmanoma, LCD subraižysite
ekrano dangą.
• Jeigu LCD ekranas tapo nešvarus dėl pirštų
atspaudų ar dulkių, rekomenduojama juos
lengvai nušluostyti nuo ekrano, po to nuvalyti
minkšta skepetėle ir pan.
Korpuso ir projektoriaus objektyvo
valymas (modeliai su projektoriumi)
• Lengvai nuvalykite korpusą ir objektyvą
minkšta skepetėle, pavyzdžiui, paprasta arba
akinių valymui skirta skepetėle.
• Jeigu korpusas arba projektoriaus objektyvas
yra nešvarus, nuvalykite jį vandenyje
lengvai sudrėkinta minkšta skepetėle, po to
nušluostykite sausa minkšta skepetėle.
• Kad nedeformuotumėte korpuso,
nesugadintumėte dangos arba nesubraižytumėte
objektyvo:
– nenaudokite chemikalų, pavyzdžiui, tirpiklio,
benzino, spirito, cheminių servetėlių,
repelentų, insekticidų ir kremų nuo saulės;
– nelieskite vaizdo kameros, kai ant rankų yra
minėtų priemonių liekanos;
– nepalikite vaizdo kameros ilgam kontakte su
guma arba vinilu.
Kita informacija/rodyklė
šalyse/regionuose.
• Nespauskite stipriai LCD ekrano, nes priešingu
LT
43
Objektyvo priežiūra ir saugojimas
Vidinės baterijos įkrovimas
• Objektyvo paviršių nuvalykite minkšta
Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros lizdo
naudodami komplektuojamą kintamosios
srovės adapterį arba prijunkite pilnai
įkrautą akumuliatorių ir palikite vaizdo
kamerą daugiau nei 24 valandoms su
uždarytu LCD ekranu.
skepetėle, jeigu:
– ant objektyvo paviršiaus yra pirštų atspaudai;
– naudojate karštose arba drėgnose vietose;
– objektyvą veikia sūrus oras, pavyzdžiui, jūros
pakrantėje.
• Saugokite gerai ventiliuojamoje vietoje, kurioje
nėra nešvarumų arba dulkių.
• Siekdami išvengti pelijimo, periodiškai
nuvalykite ir saugokite objektyvą, kaip yra
aprašyta anksčiau.
Vidinės įkraunamos baterijos
įkrovimas
Šioje vaizdo kameroje yra vidinė įkraunama
baterija, kad datos, laikrodžio ir kitos
nuostatos būtų išsaugotos net tada, kai
LCD ekranas yra uždarytas. Ši baterija
yra pastoviai įkraunama, kai vaizdo
kamera yra prijungta prie elektros lizdo,
naudojant kintamosios srovės adapterį
arba kai prie vaizdo kameros yra prijungtas
akumuliatorius. Ši baterija pilnai išsikrauna
per 3 mėnesius, jeigu iš viso nenaudojate
vaizdo kameros. Įkraukite integruotą
bateriją prieš vaizdo kameros naudojimą.
Tačiau net tada, jeigu integruota baterija
nėra įkrauta, nebus įtakojami vaizdo
kameros veiksmai, išskyrus datos įrašymą.
LT
44
Pastaba dėl vaizdo kameros
utilizavimo/jos atidavimo kitiems
(modeliai su vidine atmintimi)
Net jeigu ištrynėte visus vaizdo įrašus ir
vaizdus arba atlikote [Format] (37 psl.),
įmanoma, duomenys iš vidinės atminties
nebus pilnai ištrinti. Rekomenduojama
 [Setup]  [
Media
išsirinkti
Settings]  [Format]  [Empty], kad
išvengtumėte duomenų atstatymo.
Techniniai duomenys
Sistema
Kita informacija/rodyklė
Signalo formatas:
NTSC spalvos, EIA standartai (HDR-CX320/
CX380/PJ380)
PAL spalvos, CCIR standartai (HDR-CX320E/
CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E)
HD TV
Vaizdo įrašų įrašymo formatas:
AVCHD (suderinamumas su AVCHD
formato Ver.2.0):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2ch Dolby Digital
Stereo Creator*1
MPEG-2 PS:
Vaizdas: MPEG-2 (Vaizdas)
Garsas: Dolby Digital 2ch Dolby Digital
Stereo Creator*1
MP4:
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Pagaminta pagal Dolby Laboratories
licenciją.
Vaizdų failų formatas:
suderinamas su DCF Ver.2.0
suderinamas su Exif Ver.2.3
suderinamas su MPF Baseline
Įrašymo laikmena (vaizdo įrašai/vaizdai):
Vidinė atmintis
HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E: 16 GB
HDR-CX390E/PJ390E: 32 GB
“Memory Stick PRO Duo”
SD kortelė (4 klasė arba spartesnė)
Vartotojui prieinama talpa
HDR-CX380/CX380E: apytiksliai 15,5 GB*6
HDR-PJ380/PJ380E: apytiksliai 15,5 GB*2
HDR-CX390E: apytiksliai 31,1 GB*6
HDR-PJ390E: apytiksliai 31,1 GB*2
*6 1 GB reiškia 1 milijardą baitų, kurių dalis
yra naudojama sistemos valdymui ir/arba
taikomųjų programų failų saugojimui.
*2 1 GB reiškia 1 milijardą baitų, kurių dalis
yra naudojama sistemos valdymui ir/arba
taikomųjų programų failų saugojimui.
Galima ištrinti tik iš anksto įrašytą
demonstracijos vaizdo įrašą.
Vaizdo įrenginys:
3,1 mm (1/5,8 tipas) CMOS jutiklis
Įrašymo vaizdo elementai (vaizdai, 16:9):
maksimaliai 8,9 milijonai vaizdo elementų
(3984 × 2240)*3
Bendras skaičius: apytiksliai 2 390 000 vaizdo
elementų
Efektyvūs (vaizdo įrašas, 16:9)*4:
apytiksliai 2 290 000 vaizdo elementų
Efektyvūs vaizdo elementai (vaizdai, 16:9):
apytiksliai 2 290 000 vaizdo elementų
Efektyvūs vaizdo elementai (vaizdai, 4:3):
apytiksliai 1 710 000 vaizdo elementų
Objektyvas:
G objektyvas
30× (optinis)*4, 55× (išplėstas, kai įrašote
vaizdo įrašus)*5, 350× (skaitmeninis)
F1.8 ~ F4.0
Židinio nuotolis:
f= 1,9 mm ~ 57,0 mm (3/32 colio ~ 2 1/4 colio)
Ekvivalentas 35 mm fotojuostelės fotoaparatui
Filmams*4: 26,8 mm ~ 804 mm (1 1/16 colio
~ 31 3/4 colio) (16:9)
Vaizdams: 26,8 mm ~ 804 mm (1 1/16 colio ~
31 3/4 colio) (16:9)
Spalvų temperatūra: [Auto], [One Push],
[Indoor], [Outdoor]
Minimalus apšvietimas:
6 lx (liuksai) (naudojant pradines nuostatas,
išlaikymas 1/30 sekundės (HDR-CX320/
CX380/PJ380) arba 1/25 sekundės (HDRCX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/
PJ390E))
3 lx (liuksai) ([Low Lux] yra nustatytas
į [On], išlaikymas 1/30 sekundės (HDRCX320/CX380/PJ380) arba 1/25 sekundės
(HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/
PJ380E/PJ390E))
*3 Unikali Sony BIONZ vaizdo apdorojimo
sistema leidžia gauti vaizdo raišką, kuri
yra ekvivalentiška aprašytiems dydžiams.
4
* [
SteadyShot] yra nustatytas į
[Standard] arba [Off].
5
* [
SteadyShot] yra nustatytas į [Active].
Įvesties/išvesties lizdai
HDMI OUT lizdas: HDMI mikro jungtis
PROJECTOR IN lizdas (HDR-PJ320E/PJ380/
PJ380E/PJ390E): HDMI mikro jungtis
MIC įvesties lizdas: stereofoninis mini lizdas
(φ 3,5 mm)
USB lizdas: A tipas (integruotas USB)
Multi/mikro USB lizdas*
* Remia įrenginius, kurie yra suderinami
su mikro USB.
• USB ryšys yra skirtas tik išvesčiai (HDR-CX320E/
CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E).
LT
45
LCD ekranas
Vaizdas: 7,5 cm (3,0 tipas, formatas 16:9)
Vaizdo elementų skaičius:
230 400 (960 × 240)
Projektorius
(HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)
Projekcijos tipas: DLP
Šviesos šaltinis: šviesos diodas (R/G/B)
Fokuso sureguliavimas: rankinis
Projekcijos atstumas: 0,5 m (1,6 pėdos) ar daugiau
Kontrastas: 1500:1
Raiška (išvestis): nHD (640 × 360)
Nepertraukiamos projekcijos trukmė (naudojant
komplektuojamą akumuliatorių):
apytiksliai 1 val. 30 min.
Bendro pobūdžio informacija
LT
46
Maitinimas: 6,8 V/7,2 V nuolatinė srovė
(akumuliatorius) 8,4 V nuolatinė srovė
(kintamosios srovės adapteris)
USB įkrovimas: 5 V nuolatinė srovė 500 mA/1,5 A
Vidutinis elektros sunaudojimas:
Įrašymo metu, naudojant LCD ekraną su
normaliu šviesumu:
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E
HD: 2,2 W MP4: 2,0 W STD: 2,1 W
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
HD: 2,4 W MP4: 2,1 W STD: 2,2 W
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C (nuo 32°F
iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo ‒20°C iki +60°C
(nuo ‒4°F iki +140°F)
Matmenys (apytiksliai):
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E:
53 mm × 57 mm × 117 mm (2 1/8 colio ×
2 1/4 colio × 4 5/8 colio) (plotis/aukštis/gylis),
įskaitant išsikišusias dalis
53 mm × 57 mm × 125 mm (2 1/8 colio ×
2 1/4 colio × 5 coliai) (plotis/aukštis/gylis),
įskaitant išsikišusias dalis ir su pritvirtintu
komplektuojamu akumuliatoriumi
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:
57,5 mm × 57 mm × 117 mm (2 3/8 colio ×
2 1/4 colio × 4 5/8 colio) (plotis/aukštis/gylis),
įskaitant išsikišusias dalis
57,5 mm × 57 mm × 125 mm (2 3/8 colio ×
2 1/4 colio × 5 coliai) (plotis/aukštis/gylis),
įskaitant išsikišusias dalis ir su pritvirtintu
komplektuojamu akumuliatoriumi
Svoris (apytiksliai)
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E:
185 g (6,5 uncijos), tik pagrindinis įrenginys
229 g (8,1 uncija), įskaitant komplektuojamą
akumuliatorių
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:
210 g (7,4 uncijos), tik pagrindinis įrenginys
263 g (9,3 uncijos), įskaitant komplektuojamą
akumuliatorių
Kintamosios srovės adapteris AC-L200C/
AC-L200D
Maitinimas: 100 V - 240 V kintamoji srovė,
50 Hz/60 Hz
Srovės sunaudojimas: 0,35 A - 0,18 A
Elektros srovės stiprumas: 18 W
Išvesties įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Išvesties srovė: 1,7 A
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C (nuo 32°F
iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo ‒20°C iki +60°C
(nuo ‒4°F iki +140°F)
Matmenys (apytiksliai): 48 mm × 29 mm ×
81 mm (1 15/16 colio × 1 3/16 colio ×
3 1/4 colio) (plotis/aukštis/gylis), neįskaitant
išsikišusių dalių
Svoris (apytiksliai): 150 g (5,3 uncijos), neįskaitant
srovės laido
Akumuliatorius NP-FV30 (HDR-CX320/
CX320E/CX380/CX380E/CX390E)
Maksimali išvesties įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Išvesties įtampa: 7,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės stiprumas: 2,12 A
Talpa
Nominali: 3,6 Wh (500 mAh)
Minimali: 3,6 Wh (500 mAh)
Akumuliatorius NP-FV50 (HDR-PJ320E/
PJ380/PJ380E/PJ390E)
Maksimali išvesties įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Išvesties įtampa: 6,8 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės stiprumas: 2,1 A
Talpa
Nominali: 7,0 Wh (1030 mAh)
Minimali: 6,6 Wh (980 mAh)
Tipas: ličio jonų
• Įrašymo ir atkūrimo trukmė bus trumpesnė
Vaizdo kameros ir priedų konstrukcija ir
techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Apskaičiuota komplektuojamo
akumuliatoriaus veikimo trukmė
(minutėse)
Lentelėse yra nurodytos apytikslės prieinamos
veikimo trukmės, kai naudojate pilnai įkrautą
akumuliatorių.
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E
Įrašymo laikmena
HDR-CX380/CX380E/
CX390E
HDRCX320/
CX320E
Vidinė atmintis Atminties kortelė
Nepertraukiamo
įrašymo trukmė
Tipinio įrašymo
trukmė
Atkūrimo
trukmė
90
90
45
45
135
135
Įrašymo laikmena
HDR-PJ380/PJ380E/
PJ390E
HDRPJ320E
Vidinė atmintis Atminties kortelė
Nepertraukiamo
įrašymo trukmė
Tipinio įrašymo
trukmė
Atkūrimo
trukmė
155
155
75
75
240
240
• Kiekviena įrašymo trukmė buvo išmatuota
vaizdo kamera įrašant vaizdo įrašus didelės
REC
raiškos (HD) vaizdo kokybe, kai [
].
Mode] buvo nustatytas į [Standard
• Tipinio įrašymo trukmė, kai kartotinai įrašote/
pertraukiate įrašymą, perjungiate į vaizdo įrašo
arba vaizdo būseną ir keičiate mastelį.
• Kai naudojate Sony atminties kortelę.
• Trukmės matuotos, vaizdo kamerą naudojant
25°C (77°F) temperatūroje. Rekomenduojama
naudoti nuo 10°C iki 30°C (nuo 50°F iki 86°F).
Apie prekių ženklus
• “Handycam” ir
yra Sony
Corporation registruoti prekių ženklai.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive”, “AVCHD”
logotipas ir “AVCHD Progressive” logotipas yra
Panasonic Corporation ir Sony Corporation
prekių ženklai.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PROHG Duo”, “
”, “Memory
Stick XC-HG Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”, “MagicGate
Memory Stick” ir “MagicGate Memory Stick
Duo” yra Sony Corporation prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
• “InfoLITHIUM” yra Sony Corporation prekės
ženklas.
• “x.v.Color” ir “x.v.Colour” yra Sony
Corporation prekių ženklai.
• “BIONZ” yra Sony Corporation prekės ženklas.
• “BRAVIA” yra Sony Corporation prekės ženklas.
• Blu-ray Disc™ ir Blu-ray™ yra Blu-ray Disc
Association prekių ženklai.
• Dolby ir dvigubo D simbolis yra Dolby
Laboratories prekių ženklai.
• HDMI ir HDMI High-Definition Multimedia
Interface pavadinimai, bei HDMI logotipas
yra HDMI Licensing LLC prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
• Microsoft, Windows, Windows Vista ir DirectX
yra Microsoft Corporation registruoti prekių
ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose
šalyse.
• Mac ir Mac OS yra Apple Inc. registruoti prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
Kita informacija/rodyklė
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
priklausomai nuo vaizdo kameros naudojimo
sąlygų, pavyzdžiui, naudojant žemoje
temperatūroje.
• Ekrane yra atvaizduojama maksimali
vaizdo įrašų įrašymo trukmė ir įmanomų
nufotografuoti vaizdų skaičius (49 psl.).
• Prieinama įrašymo trukmė gali skirtis
priklausomai nuo įrašymo sąlygų ir objekto
REC Mode].
padėties, bei [
LT
47
Ekrano indikacijos
• Intel, Intel Core ir Pentium yra Intel
Corporation arba jos dukterinių įmonių prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• “ ” ir “PlayStation” yra Sony Computer
Entertainment Inc. registruoti prekių ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC. prekės ženklas.
• MultiMediaCard yra MultiMediaCard
Association prekės ženklas.
• Facebook ir “f ” logotipas yra Facebook, Inc.
prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
• YouTube ir YouTube logotipas yra Google Inc.
prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
Visų kitų šioje instrukcijoje minėtų gaminių
pavadinimai gali būti jų atitinkamų kompanijų
prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
™ ir ™ ženklai šioje instrukcijoje nėra nurodyti
kiekvienu atveju.
Toliau minėtos indikacijos pasirodo, kai
keičiate nuostatas.
Centre
Kairėje
Apačioje
Kairėje
Indikacija
Galite naudoti PlayStation 3, parsisiuntę
PlayStation 3 skirtą taikomąją programą iš
PlayStation Store (kur prieinama).
PlayStation 3 skirtai taikomajai programai yra
reikalinga PlayStation Network paskyra, ir reikia
parsisiųsti šią taikomąją programą.
Ji yra prieinama regionuose, kur veikia
PlayStation Store.



LT
48
Dešinėje
Reikšmė
MENU mygtukas (35 psl.)
Įrašymas, naudojant
laikmatį (36 psl.)
Plačiaekranė veiksena
(37 psl.)
Efekto pasirodymas/
pradingimas palaipsniui
(36 psl.)
[Face Detection] yra
nustatytas į [Off] (36 psl.)
[Smile Shutter] yra
nustatytas į [Off] (36 psl.)
Rankinis fokuso
sureguliavimas (36 psl.)
Aplinkos išsirinkimas
(36 psl.)
Baltos spalvos balansas
(36 psl.)
Išjungtas SteadyShot
(36 psl.)
Telemakrofotografavimas
(36 psl.)
Paskyrimo vieta (38 psl.)
Gudri automatinė veiksena
(veido atpažinimas/
aplinkos nustatymas/
vaizdo kameros svyravimų
nustatymas/garso
nustatymas) (24 psl.)
Centre
Indikacija
Apačioje

Reikšmė
Nustatytas skaidrių
rodymas
Įspėjimas (40 psl.)

Atkūrimo būsena (25 psl.)
Indikacija
Dešinėje
Indikacija
60i
720
60min
00min
9999
8.9M
100/112
101-0005

Kita informacija/rodyklė
00:00:00
Reikšmė
Įrašomo vaizdo kokybė
(HD/MP4/STD),
kadrų kitimo greitis
(60p/50p/60i/50i), įrašymo
veiksena (PS/FX/FH/HQ/
LP) ir vaizdo įrašo dydis
(37 psl.)
Likęs akumuliatoriaus
krūvis
Įrašymo/atkūrimo/
montavimo laikmena
(20 psl.)
Skaitiklis (valandos:
minutės: sekundės)
Apskaičiuota likusi
įrašymo trukmė
Apytikslis įmanomų
nufotografuoti vaizdų
skaičius ir vaizdo dydis
(37 psl.)
Atvaizdavimo aplankas
Atkuriamas vaizdo įrašas
arba atvaizduojamas
vaizdas/bendras įrašytų
vaizdo įrašų ir vaizdų
skaičius
Prijungimas prie išorinio
įrenginio (33 psl.)
Reikšmė
Žemas [Micref Level]
(36 psl.)
[Auto Wind NR] yra
nustatytas į [Off] (36 psl.)
[Closer Voice] yra
nustatytas į [Off] (36 psl.)
Integruotas mastelio
keitimo mikrofonas
(36 psl.)
Silpnas apšvietimas (36 psl.)
Taškinis apšviestumo
matavimas/fokuso
sureguliavimas (36 psl.)/
taškinis apšviestumo
matavimas (36 psl.)/
ekspozicija (36 psl.)
Gudri automatinė
veiksena (24 psl.)
Duomenų failo
pavadinimas
Apsauga (37 psl.)
• Indikacijos ir jų pozicijos yra apytikslės ir gali
skirtis nuo faktiškų.
• Kai kurios indikacijos gali nepasirodyti
priklausomai nuo vaizdo kameros modelio.
LT
49
Rodyklė
A
J
Akumuliatoriaus įkrovimas.......18
Akumuliatoriaus įkrovimas,
naudojant kompiuterį ................19
Akumuliatorius ...........................18
Atkūrimas ....................................25
Atminties kortelė ........................21
AVCHD diskas ............................11
Jutiklinis skydelis ........................23
D
Data/laikas ...................................20
Diskų įrašymas............................33
Duomenų kodas .........................20
Dvigubas įrašymas .....................23
E
Ekrano indikacijos......................48
G
Gudri automatinė veiksena .......24
H
“Handycam” vartotojo
vadovėlis ......................................11
HDMI kabelis..............................27
I, Į
Inicijavimas .................................39
Integruotas USB kabelis.............19
Išorinis duomenų saugojimo
įrenginys ......................................34
Išplėstas mastelio keitimas ........24
Įdiegimas .....................................31
Įpakavimo turinys.......................11
Įrašymas .......................................23
Įrašymo ir atkūrimo trukmė .....47
Įrašymo laikmenos .....................20
Įrenginio dalys ir mygtukai .......16
Įspėjimo indikacijos ...................40
Įvykių atvaizdavimas ..................25
LT
50
K
Kalba ............................................10
Kompiuteris .................................31
L
Laikymo dirželis .........................17
Laikmenų išsirinkimas...............20
LCD ekranas................................23
M
Mac ...............................................30
Mastelio keitimas ........................24
“Memory Stick PRO Duo”
(Mark2) ........................................21
“Memory Stick
PRO-HG Duo” ............................21
“Memory Stick
XC-HG Duo”...............................21
Meniu sąrašai ..............................36
Meniu ...........................................35
N
Naudojimo patarimai .................39
Nuostata .......................................20
P
Parodymai LCD ekrane .............23
Pastabos dėl vaizdo kameros
eksploatavimo .............................41
Pilnas įkrovimas .........................19
“PlayMemories Home
Help Guide” ...........................11, 32
“PlayMemories Home”
aktyvavimas .................................32
“PlayMemories
Home” ............................. 11, 30, 31
Pradinis nustatymas ...................20
Priežiūra.......................................41
Projektorius .................................28
R
Remontas .....................................39
S, Š
Savidiagnostikos parodymai .....40
SD kortelė ....................................21
Šios naudojimo instrukcijos
naudojimas ..................................12
T
Techniniai duomenys ...............45
Trikojis .........................................17
TV.................................................27
U
USB adapterio kabelis ................34
USB ryšio kabelis ........................11
USB ...............................................19
V
Vaizdų išsaugojimas
išoriniame duomenų
saugojimo įrenginyje ..................34
Veido pirmenybė ........................24
Veiksmų atlikimo
garso signalas ..............................20
Vėjo sukeliamas triukšmas ........36
W
“Windows”...................................31
Meniu sąrašai yra nurodyti
nuo 36 iki 38 psl.
Papildomą informaciją apie šį gaminį ir
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus galite
rasti mūsų klientų techninio rėmimo interneto
svetainėje.
http://www.sony.net/
© 2013 Sony Corporation
Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF