Sony | HDR-PJ420VE | Sony HDR-PJ420VE PJ420 „Handycam®“ su integruotu projektoriumi Naudojimo instrukcijos

4-452-896-11(1)
Skaitmeninė HD
vaizdo kamera
Naudojimo instrukcija
Turinys
Nuo ko pradėti
Įrašymas/atkūrimas
Papildomi veiksmai
Montavimas
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas
naudojant kompiuterį
Žiūrėkite taip pat:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Vaizdų išsaugojimas išoriniame
duomenų saugojimo įrenginyje
Vaizdo kameros pritaikymas
Kita informacija/rodyklė
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/PJ430/
PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E
Iš pradžių perskaitykite šį
Prieš įrenginio naudojimą atidžiai
perskaitykite naudojimo instrukciją ir
išsaugokite ją informacijos gavimui ateityje.
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti
įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį
žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite
šiuos numerius, kai susisiekiate su Sony
platintoju ryšium su šiuo gaminiu.
Modelio nr. HDRSerijos nr.
Modelio nr. ACSerijos nr.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
elektros srovės smūgio pavojų,
1) saugokite įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės poveikio;
2) nestatykite ant įrenginio indų su
skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Saugokite baterijas nuo didelio
karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan. poveikio.
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie neizoliuotą pavojingą
įtampą gaminio viduje,
kuris gali būti pakankamas,
kad sukeltų srovės smūgio
pavojų.
LT
2
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie svarbius naudojimo
ir aptarnavimo (remonto)
nurodymus su įrenginiu
komplektuojamoje
literatūroje.
SVARBI INFORMACIJA DĖL SAUGUMO
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO! SIEKDAMI SUMAŽINTI
GAISRO KILIMO ARBA SROVĖS SMŪGIO
GAVIMO RIZIKĄ,
BŪTINAI LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ.
• Perskaitykite šiuos nurodymus.
• Išsaugokite šią instrukciją.
• Laikykitės visų įspėjimų.
• Laikykitės visų nurodymų.
• Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
• Valykite tik sausa skepetėle.
• Neuždenkite ventiliacijos angų. Pastatykite atitinkamai gamintojo nurodymams.
• Nestatykite įrenginio arti karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šildytuvų, krosnelės arba kitų įrenginių
(įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
• Nebandykite apeiti poliarizuoto arba įžeminimo tipo srovės laido šakutės saugumo funkcijos. Poliarizuota
•
•
•
šakutė turi du gnybtus, vienas iš kurių yra platesnis už kitą. Įžeminimo tipo šakutė turi du gnybtus ir
trečią įžeminimo kontaktą. Platus gnybtas arba trečias kontaktas yra numatyti saugumo sumetimais. Jeigu
komplektuojama srovės laido šakutė neatitinka elektros lizdo, susisiekite su elektriku, kad jis pakeistų
netinkantį elektros lizdą.
Žiūrėkite, kad niekas neužliptų ant srovės laido, nesuspaustų jo, ypač prie šakutės, elektros lizdo ir vietoje,
kurioje laidas išeina iš įrenginio.
Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus įrenginius/priedus.
Naudokite tik gamintojo nurodytą arba kartu su šiuo įrenginiu komplektuojamą vežimėlį, trikojį, kronšteiną
arba stovą. Kai įrenginį pergabenate vežimėlyje, elkitės atidžiai, kad nesusižalotumėte, jeigu jis nuvirsta.
• Atjunkite šį įrenginį nuo elektros tinklo perkūnijos metu arba tada, kai įrenginio planuojate nenaudoti
ilgą laiką.
• Patikėkite visus remonto darbus kvalifikuotam serviso specialistui. Remontas yra reikalingas, kai
•
įrenginys yra bet kokiu būdu apgadintas, pavyzdžiui, apgadintas srovės laidas arba jo šakutė, į įrenginį
pateko skystis arba svetimkūnis, įrenginį paveikė lietus arba drėgmė, jis neveikia stabiliai arba buvo
nukritęs.
Jeigu šakutės forma neatitinka elektros lizdo, naudokite šakutės adapterį, kuris atitinka elektros lizdą.
LT
3
Srovės laido šakutė skirtingose šalyse/regionuose.
A tipas
(JAV tipas)
B tipas
BF tipas
B3 tipas
(Didžiosios
(Didžiosios
(Didžiosios
Britanijos tipas) Britanijos tipas) Britanijos tipas)
C tipas
(CEE tipas)
SE tipas
(CEE tipas)
O tipas
(Okeanijos
tipas)
Šioje lentelėje yra nurodyta kintamosios srovės tinklo įtampa ir srovės laidų šakučių tipas.
Priklausomai nuo regiono yra naudojamos skirtingo tipo šakutės ir elektros tinklo įtampa.
Dėmesio! Reikia naudoti srovės laidą, kuris atitinka kiekvienos šalies reikalavimus.
 Tik JAV
Naudokite komplektuojamą srovės laidą
Europa
Šalys/regionai
Austrija
Belgija
Čekija
Danija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Islandija
Airija
Italija
Liuksemburgas
Olandija
Norvegija
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Rusija
Slovakija
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Jungtinė Karalystė
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Azija
Šalys/regionai
LT
4
Kinija
Honkongas
Indija
Indonezija
Japonija
Korėjos Respublika
Malaizija
Filipinai
Singapūras
Taivanis
Tailandas
Vietnamas
Okeanija
Šalys/regionai
Australija
Naujoji Zelandija
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
240
230/240
50
50
O
O
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
120
120
60
60
A
A
Šiaurės Amerika
Šalys/regionai
Kanada
JAV
Centrinė Amerika
Šalys/regionai
Bahamų salos
Kosta Rika
Kuba
Dominikos Respublika
Salvadoras
Gvatemala
Hondūras
Jamaika
Meksika
Nikaragva
Panama
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Įtampa
Dažnis (Hz)
Šakutės tipas
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Pietų Amerika
Šalys/regionai
Argentina
Brazilija
Čilė
Kolumbija
Peru
Venesuela
Artimieji Rytai
Šalys/regionai
Iranas
Irakas
Izraelis
Saudo Arabija
Turkija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Afrika
Šalys/regionai
Alžyras
Kongo DR
Egiptas
Etiopija
Kenija
Nigerija
Pietų Afrikos Respublika
Tanzanija
Tunisas
LT
5
DĖMESIO!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės neteisingai,
jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba sukelti
cheminius nudegimus. Laikykitės toliau
minėtų saugumo priemonių.
• Neišardykite jo.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LT
6
jį nuo smūgių arba didelės jėgos, pavyzdžiui,
nedaužykite, nenumeskite ant žemės ir
neužlipkite ant jo.
Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas ir kad
jokie metaliniai daiktai neliestų akumuliatoriaus
kontaktų.
Saugokite akumuliatorių nuo temperatūros,
kuri viršija 60°C (140°F), poveikio, pavyzdžiui,
nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose
arba saulėje pastatyto automobilio salone.
Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą
praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik Sony
akumuliatorių kroviklį arba įrenginį, kuris gali
įkrauti akumuliatorius.
Laikykite akumuliatorių mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje.
Žiūrėkite, kad akumuliatorius nesudrėktų, jis
privalo būti sausas.
Akumuliatorių pakeiskite tik identišku arba
Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo
akumuliatoriumi.
Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip yra
nurodyta instrukcijoje.
lizdo. Nedelsdami atjunkite kintamosios
srovės adapterį nuo elektros lizdo, jeigu
vaizdo kameros naudojimo metu kyla
veikimo sutrikimas.
Net jeigu vaizdo kamera yra išjungta, ji
nėra atjungta nuo elektros tinklo, kol ji per
kintamosios srovės adapterį yra prijungta
prie elektros lizdo.
Pastaba dėl srovės laido
Srovės laidas yra skirtas naudojimui tik su
šia vaizdo kamera, ir jo negalima naudoti su
kitais įrenginiais.
Didelis garso spaudimas iš ausinių gali
pakenkti klausai.
Klientams JAV ir Kanadoje
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERDIRBIMAS
Ličio jonų akumuliatorius yra
įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti gamtą,
išnaudotus akumuliatorius
nugabendami į arčiausią
surinkimo ir perdirbimo
punktą.
Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie akumuliatorių
perdirbimą, skambinkite
nemokamu telefono numeriu
1-800-822- 8837 arba
aplankykite http://www.rbrc.
org/
Bateriją keiskite tik nurodyto tipo baterija.
Priešingu atveju yra gaisro kilimo arba
susižalojimo pavojus.
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio
jonų akumuliatorių arba tokių, kurių
elektrolitas yra ištekėjęs.
Kintamosios srovės adapteris
Akumuliatorius
Nenaudokite kintamosios srovės adapterio
siauroje vietoje, pavyzdžiui, tarp sienos ir
baldų.
Kai naudojate kintamosios srovės adapterį,
prijunkite jį prie lengvai prieinamo elektros
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant
tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą
įrenginio veikimą.
Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka
Kanados ICES-003 standartą.
Klientams JAV
UL yra tarptautiniu mastu pripažinta
organizacija, kuri rūpinasi saugumu.
UL žymėjimas ant gaminio reiškia, jog jis
yra įtrauktas į UL sąrašą.
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite
skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1-800-222-SONY (7669)
Žemiau nurodytu numeriu galima
skambinti tik ryšium su klausimais, kurie
yra susiję su FCC.
Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: HDR-CX430V
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1)
Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: HDR-PJ430V
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1)
Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą įrenginio veikimą.
DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie
pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra
tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo
instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo
įrenginiu anuliavimo priežastimi.
Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas
atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti
B klasės skaitmeniniams įrenginiams
sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios apsaugos
nuo triukšmų užtikrinimui, naudojant
įrenginį gyvenamose patalpose. Šis įrenginys
gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra
pastatytas ir nėra naudojamas atitinkamai
gamintojo nurodymams, gali sukelti radijo
ryšio trukdžius.
Tačiau nėra garantuojama, kad trukdžiai
nekils, pastačius šį įrenginį. Jeigu šis
įrenginys sukelia radijo ryšio arba
televizijos laidų priėmimo trukdžius,
kuriuos galima nustatyti, išjungiant ir
įjungiant įrenginį, siekiant jų išvengti, yra
rekomenduojama atlikti vieną arba kelis
toliau nurodytus veiksmus:
LT
7
– sureguliuokite priėmimo anteną arba
pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau vieną
nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie skirtingų
elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu radijo/
TV remonto specialistu.
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia
naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam
įrenginiui nustatyti ribojimai būtų taikomi
atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies
B skyriui.
Klientams Europoje
Sony Corporation pareiškia, kad ši
HDR-CX410VE/PJ420VE skaitmeninė
HD vaizdo kamera atitinka 1999/5/
EC direktyvos esminius reikalavimus
ir kitus atitinkamus reikalavimus.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją,
aplankykite interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
Pastaba klientams, kurių šalims galioja
ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra
pagamintas pagal Sony Corporation
užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio
atitikimą Europos Sąjungos teisiniams
aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose
serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas
atitinkančiu EMC direktyvos nustatytas
sąlygas dėl sujungimo kabelių naudojimo,
kurie yra trumpesni už 3 metrus (9,8 pėdas).
LT
8
Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose
dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą
ir garsą.
Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų
perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingas duomenų siuntimas),
pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir
vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Atitarnavusių elektrinių
ir elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos Sąjungos
ir kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius
ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį gaminį, padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai
ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo
tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje
įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos
šalims, kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau
nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas,
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo,
veikimo arba duomenų integralumo
užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota
baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio
arba jo baterijos antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Pastaba klientams
Jungtinėje Karalystėje
Saugumo ir patogumo sumetimais šis
įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris
atitinka BS 1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį,
būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio
nurodytas srovės stiprumas atitinka
komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą
ir kuris yra patvirtintas ASTA arba BSI iki
BS 1362 (su arba ženklu).
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas
kištukas turi nuimamą saugiklio
dangtelį, po saugiklio pakeitimo būtinai
pritvirtinkite dangtelį atgal. Jokiu būdu
nenaudokite kištuko be pritvirtinto
saugiklio dangtelio. Jeigu pametėte
saugiklio dangtelį, susisiekite su arčiausio
Sony serviso centro atstovu.
LT
9
– neatjunkite akumuliatoriaus arba kintamosios
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Apie kalbos nuostatą
• Jeigu reikia, keiskite ekrano parodymų kalbą
prieš vaizdo kameros naudojimą (23 psl.).
Ekrano parodymai skirtingomis kalbomis yra
naudojami valdymo procedūrų aprašymui.
Apie įrašymą
• Prieš įrašymą patikrinkite įrašymo funkciją, kad
•
•
•
įsitikintumėte, jog vaizdas ir garsas yra įrašomi
be problemų.
Kompensacija už įrašymo turinį nėra
išmokama, net jeigu įrašymo arba atkūrimo
neįmanoma atlikti dėl vaizdo kameros, įrašymo
laikmenos ir kt.
TV spalvų sistemos skiriasi priklausomai nuo
šalies/regiono. Kad vaizdo įrašus būtų galima
atvaizduoti TV ekrane, yra reikalingas TV,
kuris remia vaizdo kameros signalo formatą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
signalo formatą, žiūrėkite “Kaip naudoti šią
instrukciją” (12 psl.).
Televizijos programų, filmų, vaizdo įrašų
ir kitos medžiagos autorių teisės gali būti
saugomos. Tokios medžiagos neleistas įrašymas
gali būti Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo pažeidimas.
Pastabos dėl naudojimo
• Nesielkite taip, kaip nurodyta žemiau. Priešingu
atveju gali būti sugadinta įrašymo laikmena,
gali būti neįmanoma atkurti įrašytos vaizdo
medžiagos arba ji bus prarasta, arba gali kilti
kiti veikimo sutrikimai.
– Neišimkite atminties kortelės, kol šviečia arba
blyksi prieigos indikatorius (25 psl.)
LT
10
•
•
srovės adapterio nuo vaizdo kameros ir
saugokite vaizdo kamerą nuo smūgių ir
vibracijos, kai šviečia arba žalia spalva blyksi
POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
(20 psl.) ar šviečia arba blyksi prieigos
indikatorius (25 psl.)
Kai vaizdo kamera yra prijungta prie kitų
įrenginių, naudojant USB ryšį, ir maitinimas yra
įjungtas, neuždarykite LCD skydelio. Įmanoma,
prarasite įrašytus vaizdo duomenis.
Naudokite vaizdo kamerą atitinkamai vietinėms
taisyklėms.
LCD skydelis
• LCD ekranas yra pagamintas, naudojant labai
aukšto tikslumo technologiją, todėl efektyviųjų
vaizdo elementų skaičius yra daugiau nei
99,99%. Tačiau LCD ekrane gali pastoviai
pasirodyti keli maži juodi ir/arba ryškūs taškai
(balti, raudoni, mėlyni arba žali). Šie taškai yra
gaminimo proceso normalus reiškinys ir jokiu
būdu neįtakoja įrašo.
Juodi taškai
Balti, raudoni, mėlyni arba žali taškai
Apie šią naudojimo instrukciją,
iliustracijas ir ekrano parodymus
• Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui
panaudoti LCD ekrano vaizdai yra
nufotografuoti skaitmeniniu fotoaparatu, todėl
vaizdai arba ekrano indikacijos gali atrodyti
kitaip nei ekrane matomi. Iliustracijose vaizdo
kameros vaizdai ir ekrano parodymai yra
padidinti arba supaprastinti, kad būtų galima
geriau suprasti.
• Vaizdo kameros ir priedų konstrukcija ir
•
•
techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Šioje naudojimo instrukcijoje vaizdo kameros
vidinė atmintis (modeliai su vidine atmintimi)
ir atminties kortelė yra vadinamos “įrašymo
laikmena”.
Šioje naudojimo instrukcijoje didelės raiškos
(HD) vaizdo kokybe įrašytas DVD diskas yra
vadinamas AVCHD disku.
Kai norite daugiau sužinoti apie
vaizdo kamerą (“Handycam”
vadovėlis)
“Handycam” vadovėlis yra tiesioginio ryšio
instrukcija. Perskaitykite ją, kai norite
skaityti detalius nurodymus apie daugelį
vaizdo kameros funkcijų.
1
Aplankykite Sony techninio
rėmimo interneto svetainę.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Išsirinkite savo šalį arba regioną.
Techninio rėmimo interneto
svetainėje ieškokite savo vaizdo
kameros modelio pavadinimo.
• Patikrinkite modelio pavadinimą vaizdo
kameros apačioje.
LT
11
Šios naudojimo instrukcijos naudojimas
Šioje naudojimo instrukcijoje yra kartu aprašyti kiekvieno modelio techninių charakteristikų
skirtumai.
Jeigu surandate aprašymą “Modeliai su ...” taip kaip nurodyta žemiau, patikrinkite šiame
skyriuje, ar aprašymas yra taikomas Jūsų vaizdo kamerai.
 (Modeliai su GPS)
 (Modeliai su NTSC spalvų sistema)
Savo vaizdo kameros modelio pavadinimo patikrinimas
Modelio pavadinimas (HDR-xxx)
Žiūrėkite vaizdo kameros apačioje.
Funkcijų skirtumai
Modelio
pavadinimas
HDR-CX400E
HDR-CX410VE
HDR-CX430VE/
PJ420VE/PJ430VE
HDR-CX510E/
PJ420E/PJ430E/
PJ510E
HDR-PJ430
HDR-CX430V/
PJ430V
LT
12
Įrašymo laikmena
Vidinė
Atminties
atmintis +
kortelė
atminties
kortelė
–

Signalo
formatas
USB ryšys
GPS
PAL
Tik išvestis
–
–

PAL
Tik išvestis


–
PAL
Tik išvestis


–
PAL
Tik išvestis
–

–
NTSC
Įvestis/išvestis
–

–
NTSC
Įvestis/išvestis

Įrenginių skirtumai
Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui yra panaudotas modelis HDR-PJ420E.
Modelio pavadinimas
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/CX510E
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E
Projektorius
–

Pastaba
• Toliau minėti aprašymai yra paaiškinti su modelio pavadinimu.
– Informacija dėl saugumo (2 psl.)
– Įrenginio dalys ir mygtukai (16 psl.)
– Meniu sąrašai (50 psl.)
– Techniniai duomenys (63 psl.)
– Vaizdo įrašų įrašymo trukmė/įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius (56 psl.)
LT
13
Turinys
Iš pradžių perskaitykite šį ....................................................................................................................................... 2
SVARBI INFORMACIJA DĖL SAUGUMO .......................................................................................................... 3
Kai norite daugiau sužinoti apie vaizdo kamerą (“Handycam” vadovėlis) .......11
Šios naudojimo instrukcijos naudojimas ..................................................................................................12
Funkcijų skirtumai ....................................................................................................................................12
Įrenginių skirtumai ..................................................................................................................................13
Įrenginio dalys ir mygtukai ..................................................................................................................................16
Nuo ko pradėti
Įpakavimo turinys.......................................................................................................................................................19
Akumuliatoriaus įkrovimas ..................................................................................................................................20
Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant kompiuterį ...........................................................21
Akumuliatoriaus įkrovimas užsienyje .........................................................................................22
Maitinimo įjungimas, datos ir laikrodžio nustatymas ......................................................................23
Kalbos nuostatos keitimas ..................................................................................................................24
Įrašymo laikmenos parengimas .......................................................................................................................25
Įrašymo laikmenos keitimas (modeliai su vidine atmintimi) .....................................25
Atminties kortelės įdėjimas ...............................................................................................................25
Įrašymas/atkūrimas
Įrašymas ............................................................................................................................................................................27
Vaizdo įrašų įrašymas .............................................................................................................................27
Vaizdų fotografavimas ...........................................................................................................................28
Mastelio keitimas ......................................................................................................................................30
Atkūrimas .........................................................................................................................................................................31
Papildomi veiksmai
Vaizdo medžiagos įrašymas naudojant skirtingas nuostatas .....................................................34
Vaizdo įrašų vaizdo kokybės išsirinkimas (įrašymo veiksena) ...................................34
Automatinis šypsenos fotografavimas (šypsenos nustatymo užraktas)............34
Įrašymo situacijai pritaikytos nuostatos automatinis išsirinkimas
(gudri automatinė veiksena) .............................................................................................................34
Vaizdo įrašų įrašymo formato išsirinkimas ..............................................................................35
Buvimo vietos informacijos įrašymas (modeliai su GPS) ..................................................... 36
Vaizdų atvaizdavimas TV ekrane .....................................................................................................................36
5.1 kanalo erdvinio garso atkūrimas ...........................................................................................37
Integruoto projektoriaus naudojimas (modeliai su projektoriumi) ................................ 38
LT
14
Montavimas
Turinys
Montavimas vaizdo kamera ................................................................................................................................40
Vaizdo įrašų ir vaizdų ištrynimas ....................................................................................................40
Vaizdo įrašo padalinimas .....................................................................................................................40
Vaizdų įrašymas iš vaizdo įrašo (modeliai su vidine atmintimi arba
modeliai su USB įvesties funkcija) .................................................................................................41
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas naudojant kompiuterį
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu ...............................................................................................................42
Ką galima daryti su “PlayMemories Home” programine įranga (Windows) ........ 42
Mac operacinei sistemai skirta programinė įranga...........................................................42
Kompiuterio parengimas (Windows) ......................................................................................... 43
Kompiuterio sistemos patikrinimas .............................................................................................43
“PlayMemories Home” programinės įrangos įdiegimas į kompiuterį..................43
“PlayMemories Home” programinės įrangos aktyvavimas ...........................................................44
Vaizdų išsaugojimas išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės disko įrašymas, naudojant rašytuvą .........45
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo medžiagos išsaugojimas išoriniame
duomenų saugojimo įrenginyje ......................................................................................................................46
Vaizdo kameros pritaikymas
Meniu naudojimas.....................................................................................................................................................49
Meniu sąrašai .................................................................................................................................................................50
Kita informacija/rodyklė
Naudojimo patarimai ..............................................................................................................................................53
Savidiagnostikos parodymai/įspėjimo indikacijos .............................................................................54
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė/įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius............................56
Įrašymo ir atkūrimo trukmės, naudojant skirtingus akumuliatorius ....................56
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė.............................................................................................................56
Įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius................................................................................58
Vaizdo kameros priežiūra .....................................................................................................................................60
Techniniai duomenys ..............................................................................................................................................63
VAIZDO KAMERŲ GAMINIŲ ŽEMĖLAPIŲ DUOMENŲ GALUTINIO VARTOTOJO
SUTARTIS (modeliai su GPS) ........................................................................................................... 66
Ekrano indikacijos ......................................................................................................................................................70
Rodyklė ..............................................................................................................................................................................72
LT
15
Įrenginio dalys ir mygtukai
Skliausteliuose ( ) yra nuorodų puslapiai.
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E
 Daugialypės terpės sąsajos lizdas
Išsamesnę informaciją apie priedus, kurie
yra suderinami su daugialypės sąsajos lizdu,
žiūrėkite savo regionui skirtoje Sony interneto
svetainėje, susisiekite su Sony platintoju arba
vietinio įgalioto Sony aptarnavimo centro
atstovu.
Nėra garantuojami veiksmai su kitų gamintojų
priedais.
 Objektyvas (G objektyvas)
 Integruotas mikrofonas
 LCD ekranas/lietimui jautrus skydelis
(23, 24 psl.)
Jeigu pasukate LCD skydelį 180 laipsnių
kampu, galite uždaryti LCD skydelį LCD
ekranu į išorę. Tai yra paranku atkūrimo metu.
 Garsiakalbis
 PROJECTOR FOCUS svirtelė (38 psl.)
 Projektoriaus objektyvas (38 psl.)
 GPS antena (HDR-CX410VE/CX430V/
CX430VE/PJ420VE/PJ430V/PJ430VE)
GPS antena yra LCD skydelyje.
LT
16
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E
 Mastelio keitimo svirtelė (30 psl.)
 PHOTO mygtukas (28 psl.)
 POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
(20 psl.)
 Akumuliatorius (20 psl.)
 START/STOP mygtukas (27 psl.)
 DC IN lizdas (20 psl.)

(atvaizduoti) mygtukas
 POWER mygtukas
 PROJECTOR mygtukas (38 psl.)
 Atminties kortelės skyrelis (25 psl.)
 Prieigos prie atminties kortelės
indikatorius (25 psl.)
Kol indikatorius šviečia arba blyksi, vaizdo
kamera nuskaito arba įrašo duomenis.

(mikrofonas) lizdas (PLUG IN POWER)
  (ausinės) lizdas
 PROJECTOR IN lizdas (39 psl.)
 HDMI OUT lizdas (36 psl.)
 Multi/mikro USB lizdas (36 psl.)
Remia įrenginius, kurie yra suderinami su
mikro USB.
 Laikymo dirželis
 Peties dirželio tvirtinimo ąselė
 Integruotas USB kabelis (21 psl.)
 Trikojo tvirtinimo lizdas
Pritvirtinkite trikojį (nekompl.: varžtas turi
būti trumpesnis už 5,5 mm (7/32 colio)).
Priklausomai nuo trikojo charakteristikų,
įmanoma, vaizdo kamera nebus pritvirtinta
teisinga kryptimi.
 BATT (akumuliatorius) paleidimo svirtelė
(22 psl.)
LT
17
Laikymo dirželio įtempimui
Filtro pritaikomo žiedo tvirtinimas
("step down")
Teisingai suderinkite filtro pritaikomą
žiedą su vaizdo kamera (), po to
pasukite žiedą rodyklės kryptimi, kad jis
užsifiksuotų savo vietoje ().
• Galite keisti iki filtro diametro 37 mm
•
•
LT
18
(1 1/2 colio), pritvirtindami filtro pritaikomą
žiedą, kuris leidžia naudoti rekomenduotus
teleobjektyvus.
Neįmanoma pritvirtinti platų galą turinčio
teleobjektyvo/plačiakampio objektyvo, jeigu
yra pritvirtintas filtro pritaikomas žiedas
("step down").
Norėdami nuimti filtro pritaikomą žiedą,
pasukite jį rodyklei priešinga kryptimi.
Nuo ko pradėti
Įpakavimo turinys
Skliausteliuose ( ) yra nurodytas skaičius.
Vaizdo kamera (1)
Kintamosios srovės adapteris (1)
“Naudojimo instrukcija” (ši instrukcija) (1)
Pastaba
• “PlayMemories Home” programinę įrangą
ir “PlayMemories Home Help Guide” galite
parsisiųsti iš Sony interneto svetainės (43 psl.).
Nuo ko pradėti
Srovės laidas (1)
HDMI kabelis (1)
USB ryšio kabelis (1)
• USB ryšio kabelis yra skirtas naudojimui tik
su šia vaizdo kamera. Naudokite šį kabelį, kai
vaizdo kameros integruotas USB kabelis (21
psl.) yra per trumpas.
Filtro pritaikomas žiedas ("step down") (1)
Įkraunamas akumuliatorius NP-FV50 (1)
LT
19
Akumuliatoriaus įkrovimas
1
Uždarykite LCD ekraną ir
prijunkite akumuliatorių.
• Paimkite už vaizdo kameros griovelio ir
akumuliatoriaus išsikišimo, po to stumkite
akumuliatorių į viršų.
Akumuliatorius
2
Prijunkite kintamosios srovės
adapterį () ir srovės laidą ()
prie vaizdo kameros ir elektros
lizdo.
POWER/CHG (įkrovimas)
indikatorius
• POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
šviečia oranžine spalva.
• POWER/CHG (įkrovimas) indikatorius
užgęsta, kai akumuliatorius yra pilnai
įkrautas. Atjunkite kintamosios srovės
adapterį nuo vaizdo kameros DC IN lizdo.
DC kištukas

DC IN lizdas
Suderinkite  ant
DC kištuko esantį
ženklą su prie DC
IN lizdo esančiu
ženklu

prie elektros lizdo
Pastabos
• Prie vaizdo kameros galima prijungti tik V serijos “InfoLITHIUM” akumuliatorius, negalima prijungti
kitų akumuliatorių.
• Kai pritvirtinate vaizdo lempą (nekompl.), yra rekomenduojama naudoti NP-FV70 arba NP-FV100
akumuliatorių.
• Su šia vaizdo kamera negalima naudoti NP-FV30 “InfoLITHIUM” akumuliatoriaus.
• Naudojant pradinę nuostatą, jeigu vaizdo kamera nėra naudojama apytiksliai 5 minutes, ji automatiškai
išsijungia, kad būtų taupomas akumuliatoriaus krūvis ([Power Save], 52 psl.).
LT
20
Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant kompiuterį
Išjunkite vaizdo kamerą ir prijunkite ją
prie įjungto kompiuterio, naudodami
integruotą USB kabelį.
Nuo ko pradėti
Integruotas USB
kabelis
prie elektros lizdo
Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant AC-UD10 USB kroviklį/kintamosios srovės
adapterį (nekompl.)
Galite įkrauti akumuliatorių, prijungę integruotą USB kabelį prie elektros lizdo, naudodami
AC-UD10 USB kroviklį/kintamosios srovės adapterį (nekompl.). Vaizdo kameros
akumuliatoriaus įkrovimui neįmanoma naudoti Sony CP-AH2R, CP-AL arba AC-UP100
nešiojamo maitinimo bloko (nekompl.).
Įkrovimo trukmė
Apytikslė trukmė (minutėse), kuri yra reikalinga visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus NPFV50 (kompl.) pilnam įkrovimui.
Kai naudojate kintamosios srovės adapterį: 155 min.
Kai naudojate kompiuterį, kuris yra prijungtas integruotu USB kabeliu*: 280 min.
• Lentelėje nurodyta įkrovimo trukmė yra išmatuota, akumuliatorių įkraunant 25°C (77°F) kambario
temperatūroje. Akumuliatorių yra rekomenduojama įkrauti 10°C - 30°C (50°F - 86°F) temperatūroje.
* Įkrovimo trukmės yra nustatytos, nenaudojant USB ryšio kabelio.
Akumuliatoriaus atjungimas
Uždarykite LCD ekraną. Pastumkite BATT
(akumuliatorius) paleidimo svirtelę () ir
atjunkite akumuliatorių ().
LT
21
Vaizdo kameros nepertraukiamas naudojimas ilgą laiką
Prijunkite kintamosios srovės adapterį ir srovės laidą prie vaizdo kameros ir elektros lizdo.
Išsamesnę informaciją dėl kintamosios srovės adapterio prijungimo žiūrėkite “Akumuliatoriaus
įkrovimas” (20 psl.).
Naudodami kintamosios srovės adapterį, galite valdyti vaizdo kamerą nesijaudindami dėl
akumuliatoriaus išsikrovimo.
Pastabos dėl kintamosios srovės adapterio
• Žiūrėkite, kad tarp kintamosios srovės adapterio DC kištuko arba akumuliatoriaus kontaktų nekiltų
trumpasis jungimas, jiems susiliečiant su metaliniais daiktais. Priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
• Atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo vaizdo kameros, laikydami vaizdo kamerą ir DC kištuką.

• Įrašymo trukmė, atkūrimo trukmė (56 psl.)
• Likusio akumuliatoriaus krūvio indikacija (29 psl.)
Akumuliatoriaus įkrovimas užsienyje
Galite įkrauti akumuliatorių bet kurioje šalyje/regione, naudodami su vaizdo kamera
komplektuojamą kintamosios srovės adapterį, kai yra prieinamas 100 V - 240 V kintamosios
srovės tinklas, 50 Hz/60 Hz. Nenaudokite elektroninio įtampos keitiklio.
LT
22
Maitinimo įjungimas, datos ir laikrodžio
nustatymas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD
ekraną ir įjunkite maitinimą.
• Galite įjungti vaizdo kamerą, taip pat
paspausdami POWER (17 psl.).
Išsirinkite reikalingą kalbą, po to
išsirinkite [Next].
3
Išsirinkite reikalingą geografinį
regioną / pagalba, po to
išsirinkite [Next].
4
Nustatykite [Daylight Savings]
arba [Summer Time], išsirinkite
datos formatą, po to nustatykite
datą ir laikrodį.
• Jeigu [Daylight Savings] arba [Summer
•
Time] nustatėte į [On], laikrodžio parodymai
persijungia viena valanda į priekį.
Kai išsirenkate datą ir laiką, išsirinkite
vieną iš parametrų ir sureguliuokite
/
pagalba.
reikšmę
Nuo ko pradėti
2
Palieskite mygtuką
LCD ekrane.
Date & Time
1
Back
1
2013
10 : 30 PM
Next
• Kai išsirinkote

, datos ir
laikrodžio nustatymas yra atliktas.
LT
23
Kalbos nuostatos keitimas
Galite pakeisti ekrano parodymų atvaizdavimui naudojamą kalbą, kad pranešimai būtų
atvaizduojami nustatyta kalba.
Išsirinkite
 [Setup]  [ General Settings]  [Language Setting]  reikalingą kalbą.
Maitinimo išjungimas
Uždarykite LCD ekraną arba paspauskite POWER mygtuką (17 psl.).
LCD skydelio kampo sureguliavimas
Iš pradžių atidarykite LCD skydelį 90
laipsnių kampu su vaizdo kamera (),
po to sureguliuokite kampą ().
90 laipsnių (maks.)
180 laipsnių (maks.) 90 laipsnių į vaizdo kamerą
Veiksmų atlikimo garso signalo išjungimas
Išsirinkite
 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
Pastabos
• Įrašymo data ir laikas yra automatiškai įrašomi į įrašymo laikmeną. Jie nėra atvaizduojami įrašymo
•
metu. Tačiau atkūrimo metu galite juos patikrinti, naudodami [Data Code]. Norėdami juos atvaizduoti,
 [Setup]  [
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
išsirinkite
Kai laikrodis yra nustatytas, laikas yra sureguliuojamas automatiškai, jeigu [Auto Clock ADJ ] ir [Auto
Area ADJ] yra nustatyti į [On]. Įmanoma, laikrodžiui nebus automatiškai sureguliuotas teisingas laikas
priklausomai nuo vaizdo kamera išrinktos šalies/regiono. Tokiu atveju nustatykite [Auto Clock ADJ ] ir
[Auto Area ADJ] į [Off] (modeliai su GPS).

• [Power On By LCD] (52 psl.)
• Datos ir laikrodžio nustatymas dar kartą: [Date & Time Setting] (52 psl.)
• Lietimui jautraus skydelio kalibravimas: [Calibration] (52 psl.)
LT
24
Įrašymo laikmenos parengimas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Įrašymo laikmena, kurią galima naudoti, yra atvaizduojama vaizdo kameros ekrane kaip toliau
minėtos piktogramos.
Pradinė įrašymo laikmena
Alternatyvi įrašymo laikmena
Atminties kortelė
—
Vidinė atmintis
Nuo ko pradėti
Modeliai be vidinės
atminties
Modeliai su vidine
atmintimi
Atminties kortelė
Pastaba
• Neįmanoma išsirinkti skirtingos įrašymo laikmenos vaizdo įrašams ir vaizdams.
Įrašymo laikmenos keitimas (modeliai su vidine atmintimi)
Išsirinkite
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Media
Select]  reikalingą laikmeną.
Atminties kortelės įdėjimas
Atidarykite dangtelį ir įdėkite
atminties kortelę, kad atskambėtų
spragtelėjimas.
Prieigos indikatorius
• Pasirodo [Preparing image database file. Please
wait.] langas, jeigu įdėjote naują atminties
kortelę. Palaukite, kol langas užsidarys.
Įdėkite kortelę nuskeltu kampu į priekį,
kaip yra atvaizduota iliustracijoje.
LT
25
Atminties kortelės išėmimas
Atidarykite dangtelį ir vieną kartą lengvai paspauskite atminties kortelę.
Pastabos
• Siekiant užtikrinti stabilų atminties kortelės veikimą, rekomenduojama prieš naudojimą pirmą kartą ją
•
•
•
sužymėti vaizdo kamera (51 psl.). Atminties kortelės sužymėjimo metu yra ištrinami visi joje išsaugoti
duomenys, ir jų atgauti neįmanoma. Prieš sužymėjimą svarbius duomenis išsaugokite kompiuteryje ir t.t.
Jeigu pasirodo [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], sužymėkite atminties kortelę (51 psl.).
Patikrinkite atminties kortelės kryptį. Jeigu atminties kortelę jėga įdėsite neteisinga kryptimi, įmanoma,
sugadinsite atminties kortelę, skyrelį arba atminties kortelėje esančius duomenis.
Kai įdedate arba išimate atminties kortelę, elkitės atidžiai, kad atminties kortelė neiššoktų iš skyrelio ir
nenukristų.
Atminties kortelių tipai, kuriuos galima naudoti su šia vaizdo kamera
SD spartos
klasė
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
“Memory Stick PRO-HG Duo”
“Memory Stick XC-HG Duo”
SD atminties kortelė
SDHC atminties kortelė
SDXC atminties kortelė
—
Talpa (patvirtinti
veiksmai)
Aprašyta šioje
instrukcijoje
Iki 32 GB
“Memory Stick PRO
Duo”
Iki 64 GB
4 klasė arba
spartesnė
Iki 64 GB
SD kortelė
• Nėra garantuojami veiksmai su visomis atminties kortelėmis.
Pastabos
• Su šia vaizdo kamera neįmanoma naudoti MultiMediaCard.
• Į “Memory Stick XC-HG Duo” ir SDXC atminties kortelę įrašytos vaizdo medžiagos neįmanoma
atvaizduoti arba importuoti, naudojant prie šios vaizdo kameros USB kabeliu prijungtus kompiuterius
arba AV įrenginius, kurie nėra suderinami su exFAT* failų sistema. Prieš prijungimą įsitikinkite, kad
įrenginys remia exFAT sistemą. Jeigu yra prijungtas įrenginys, kuris neremia exFAT sistemos, įmanoma,
pasirodys atstatymo langas, tačiau neatlikite atstatymo. Priešingu atveju prarasite visus įrašytus duomenis.
* exFAT yra failų sistema, kuri yra naudojama “Memory Stick XC-HG Duo” ir SDXC atminties kortelėse.

• Įrašymo/atkūrimo/montavimo laikmena: ekrano indikacijos įrašymo metu (70 psl.)
• Vaizdo įrašų įrašymo trukmė/įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius (56 psl.)
LT
26
Įrašymas/atkūrimas
Įrašymas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Pradžioje vaizdo įrašai ir vaizdai yra išsaugomi toliau minėtose laikmenose. Vaizdo įrašai
yra įrašomi didelės raiškos (HD) vaizdo kokybe.
Modeliai be vidinės atminties: atminties kortelė
Modeliai su vidine atmintimi: vidinė atmintis
Vaizdo įrašų įrašymas
Atidarykite LCD ekraną.
2
Paspauskite START/STOP, kad
pradėtumėte įrašymą.
• Norėdami pertraukti įrašymą, dar kartą
Įrašymas/atkūrimas
1
paspauskite START/STOP.
• Galite vaizdo įrašo įrašymo metu
fotografuoti vaizdus, paspausdami PHOTO
(dvigubas įrašymas).
Pastabos
• Jeigu vaizdo įrašų įrašymo metu uždarysite LCD ekraną, vaizdo kamera pertrauks įrašymą.
• Maksimali vaizdo įrašų nepertraukiamo įrašymo trukmė yra apytiksliai 13 valandų.
• Kai vaizdo įrašo failo dydis viršija 2 GB, yra automatiškai sukuriamas naujas vaizdo įrašo failas.
• Jeigu po vaizdo įrašymo duomenys vis dar yra įrašomi į laikmeną, įvyks toliau minėtas. Šiuo metu
•
•
saugokite vaizdo kamerą nuo smūgių ir vibracijos poveikio, neatjunkite akumuliatoriaus arba kintamosios
srovės adapterio.
– Šviečia arba blyksi prieigos indikatorius (25 psl.)
– Blyksi laikmenos piktograma LCD ekrano viršutiniame dešiniajame kampe
Įmanoma, negalėsite fotografuoti vaizdų priklausomai nuo [
REC Mode] ir [
Frame Rate]
nuostatos.
Įrašytus vaizdus galima atvaizduoti per visą vaizdo kameros LCD ekraną (pilnas vaizdo elementų
atvaizdavimas). Tačiau naudojant šią veikseną, įmanoma, bus truputį apkirpta vaizdo viršutinė, apatinė,
dešinioji ir kairioji dalis, kai vaizdus atvaizduosite per TV, kuris nėra suderinamas su pilnu vaizdo
elementų atvaizdavimu. Įrašymą yra rekomenduojama atlikti, kai [Grid Line] yra nustatytas į [On],
nuoroda naudojant [Grid Line] išorinį rėmą (51 psl.).
LT
27

• Įrašymo trukmė, įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius (56 psl.)
• [Media Select] (modeliai su vidine atmintimi) (25 psl.)
• Įrašymui prieinama trukmė, likusi talpa [Media Info] (51 psl.)
Vaizdų fotografavimas
1
Atidarykite LCD ekraną ir
išsirinkite [MODE]  (vaizdas).
2
Lengvai paspauskite PHOTO, kad
sureguliuotumėte fokusą, po to
paspauskite jį iki galo.
• Kai fokusas yra sureguliuotas teisingai,
AE/AF užrakinimo indikatorius pasirodo
LCD ekrane.

• Vaizdo dydžio keitimas: [
Image Size] (51 psl.)
Parametrų atvaizdavimas LCD ekrane
Parametrai iš LCD ekrano pradingsta, jeigu vaizdo kameros nenaudojate kelias sekundes po
vaizdo kameros įjungimo arba perjungimo tarp vaizdo įrašų įrašymo ir vaizdų fotografavimo
būsenos.
Palieskite bet kur, išskyrus LCD ekrano mygtukus, kad atvaizduotumėte informaciją apie
piktogramas su parankiomis įrašymo funkcijomis.

• Parametrų pastovus atvaizdavimas LCD ekrane: [Display Setting] (51 psl.)
LT
28
Ekrano indikacijos įrašymo metu
Toliau yra nurodytos piktogramos, kurios atvaizduojamos vaizdo įrašo įrašymo ir vaizdų
fotografavimo būsenoje. Išsamesnę informaciją žiūrėkite skliausteliuose ( ) nurodytuose
puslapiuose.
1 2
3
4 5
6 7
STBY
8
00:00:00
14 h 48 m
>9999 16:9
W
9 q;
2 h 25 m
STBY
T
60i
8.9M
L
MODE
5.1ch
AUTO
qj qh
qg qf qd qs qa
 Mastelio keitimo mygtukas (W: platus kampas/T: telefoto), START/STOP mygtukas
(vaizdo įrašų įrašymo būsena), PHOTO mygtukas (vaizdų fotografavimo būsena)
 MENU mygtukas (49 psl.)
 Naudojant gudrią automatinę veikseną nustatyta padėtis (35 psl.)
 Įrašymo būsena ([STBY]/[REC])
Įrašymas/atkūrimas
5.1ch
 AE/AF (automatinė ekspozicija/automatinis fokuso sureguliavimas) užrakinimas (28 psl.)
 GPS trianguliacijos padėtis* (36 psl.)
 Sekimas su fokuso sureguliavimu
 Mastelis, likęs akumuliatoriaus krūvis
 Skaitiklis (valandos: minutės: sekundės), vaizdų fotografavimas, įrašymo/atkūrimo/
montavimo laikmena (70 psl.)
 Apskaičiuota likusi įrašymo trukmė, įrašomo vaizdo kokybė, kadrų keitimo greitis,
įrašymo veiksena (HD/STD), vaizdo įrašo dydis (MP4) (34 psl.)
 Apytikslis įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius, vaizdo formatas (16:9 arba 4:3),
vaizdo dydis (L/M/S)
 Sekimo su fokuso sureguliavimu atšaukimo mygtukas
 [MODE] (įrašymo veiksena) mygtukas (28 psl.)
 Gudrios automatinės veiksenos mygtukas (35 psl.)
 Garso veiksena (51 psl.), garso lygio atvaizdavimas (51 psl.)
 Vaizdų atvaizdavimo mygtukas (31 psl.)
 "Mano mygtukas" (galite priskirti reikalingas funkcijas šioje zonoje atvaizduojamoms
piktogramoms) (51 psl.)
* Modeliai su GPS
LT
29
Įrašymas veidrodinio vaizdo veiksena
Atidarykite LCD skydelį 90 laipsnių kampu
su vaizdo kamera (), po to pasukite ją 180
laipsnių kampu su objektyvu ().
LCD ekrane pasirodo objekto veidrodinis
vaizdas, tačiau įrašytas vaizdas bus normalus.
Mastelio keitimas
Perstumkite mastelio keitimo
svirtelę, kad padidintumėte arba
sumažintumėte vaizdą.
W (platus kampas): didesnis matomumas
T (telefoto): stambus planas
• Galite padidinti vaizdus iki 55 kartų (išplėstas
•
mastelio keitimas), palyginti su originaliu
dydžiu, naudodami mastelio keitimo svirtelę.
Truputį pastumkite mastelio keitimo svirtelę,
kad didintumėte lėčiau. Pastumkite ją toliau, kad
didintumėte greičiau.
Pastabos
• Būtinai laikykite pirštą ant mastelio keitimo svirtelės. Jeigu pirštą nuimsite nuo mastelio keitimo svirtelės,
įmanoma, bus įrašytas ir mastelio keitimo svirtelės veikimo garsas.
• Neįmanoma pakeisti mastelio keitimo greičio, naudojant / mygtuką LCD ekrane.
• Minimalus įmanomas atstumas tarp vaizdo kameros ir objekto, išsaugant ryškų fokusą, yra apytiksliai
•
1 cm (apytiksliai 13/32 colio) plačiakampėje padėtyje ir apytiksliai 80 cm (apytiksliai 31 1/2 colio)
teleobjektyvo padėtyje.
Galite padidinti vaizdus iki 30 kartų, toliau minėtais atvejais naudodami optinį mastelio keitimą.
– Kai [ SteadyShot] nėra nustatytas į [Active]
– Kai yra išrinkta (vaizdas) veiksena

• Padidinimas dar daugiau: [Digital Zoom] (50 psl.)
LT
30
Atkūrimas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Galite ieškoti įrašytos vaizdo medžiagos pagal įrašymo datą ir laiką (įvykių atvaizdavimas)
arba įrašymo vietą (žemėlapio atvaizdavimas (modeliai su GPS)).
1
Atidarykite LCD ekraną ir
paspauskite vaizdo kameros
mygtuką, kad perjungtumėte į
atvaizdavimo būseną.
išsirinkdami
2
LCD ekrane (29 psl.).
Išsirinkite / , kad reikalingą
įvykį perkeltumėte į centrą (),
po to jį išsirinkite ().
MENU
• Vaizdo kamera automatiškai atvaizduoja
1
išsaugotus vaizdus kaip įvykį, remdamasi
data ir laiku.
3
2
1 1 2013
1-2
1
2013
Highlight
Išsirinkite vaizdą.
1 1 2013
12
Įrašymas/atkūrimas
• Galite perjungti į atvaizdavimo būseną,
00:00:00
• Vaizdo kamera atvaizduoja nuo išrinkto
vaizdo iki paskutinio įvykio vaizdo.
1 18 2013
4
1 19
Išsirinkite atitinkamus mygtukus
LCD ekrane, kad galėtumėte
atlikti skirtingus atkūrimo
veiksmus.
Garso lygis
/
Ankstesnis/sekantis
Ištrinti
/
Atsukti greitai atgal/greitai į priekį
Kontekstas
/
Atkurti/sulaikyti
Pertraukti
Rodyti skaidres/pertraukti
• Įmanoma, kai kurie aukščiau minėti mygtukai nebus matomi priklausomai nuo vaizdo.
LT
31
• Jeigu atkūrimo metu tęsiate išsirinkti
•
•
/ , vaizdo įrašai yra atkuriami 5 kartus  apytiksliai 10 kartų
 apytiksliai 30 kartų  apytiksliai 60 kartų greičiau.
Atkūrimo sulaikymo metu išsirinkite
/ , kad vaizdo įrašus atkurtumėte sulėtintai.
Norėdami pakartoti skaidrių rodymą, išsirinkite
 [Slideshow Set].
Ekrano parodymai įvykių atvaizdavimo metu
MENU lango atidarymui
Likęs akumuliatoriaus krūvis
Perjungimui į žemėlapio
atvaizdavimo langą
(modeliai su GPS)
Įvykiai
MENU
Įvykio pavadinimas
Į ankstesnį įvykį
1 1 2013
2013
Perjungimui į vaizdo įrašų/
vaizdų įrašymo būseną
Grįžimui į įvykių
atvaizdavimo langą
1-2
Highlight
Vaizdo klipų atkūrimas
Įvykio pavadinimas
1 1 2013
12
Į sekantį įvykį
Laiko juosta
Įvykių masto keitimo
mygtukas
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė/vaizdų skaičius
00:00:00
Ankstesnis
Vaizdo medžiagos tipo
keitimo mygtukas
Vaizdo įrašas
Sekantis
Perjungimui į
vaizdo įrašų/vaizdų
fotografavimo būseną
1 18 2013
1 19
Vaizdai
Paskutinis atvaizduotas vaizdas
• "Miniatiūromis" yra vadinami sumažinti vaizdai, kurie indeksų lange leidžia atvaizduoti iš karto daugelį
vaizdų.
Pastabos
• Siekdami išvengti vaizdo duomenų praradimo, periodiškai išsaugokite visą įrašytą vaizdo medžiagą
išorinėje laikmenoje (46 psl.).
• Pradžioje yra iš anksto įrašytas apsaugotas demonstracijos vaizdo įrašas (modeliai su vidine atmintimi).
LT
32
Vaizdo įrašų atkūrimas ir vaizdų atvaizdavimas naudojant žemėlapio
atvaizdavimo veikseną (modeliai su GPS)
Perjunkite į žemėlapio atvaizdavimo būseną,
 [Map View].
paliesdami
MENU
1 1 2013
1 2 2013
2012
2013
Highlight
• Kai pirmą kartą naudojate žemėlapio duomenis
Vaizdų atvaizdavimas kitu įrenginiu
• Įmanoma, kitais įrenginiais nebus galima normaliai atvaizduoti šia vaizdo kamera įrašytų vaizdų.
•
Be to,
įmanoma, kitais įrenginiais įrašytų vaizdų nebus galima atvaizduoti šia vaizdo kamera.
Standartine (STD) vaizdo kokybe į SD kortelę įrašytų vaizdo įrašų neįmanoma atvaizduoti kitų gamintojų
AV įrenginiais.
Įrašymas/atkūrimas
Pasirodo kvietimas patvirtinti, ar sutinkate su žemėlapio duomenų licencijos sutarties sąlygomis. Galite
naudoti žemėlapio duomenis, ekrane palietę [Yes], kai sutinkate su licencijos sutarties sąlygomis (66 psl.).
Žemėlapio duomenų naudoti neįmanoma, jeigu palietėte [No]. Tačiau, kai sekantį kartą bandysite
naudoti žemėlapio duomenis, ekrane vėl pasirodys šis kvietimas, ir galėsite naudoti žemėlapio duomenis,
jeigu paliesite [Yes].
LT
33
Papildomi veiksmai
Vaizdo medžiagos įrašymas naudojant
skirtingas nuostatas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Vaizdo įrašų vaizdo kokybės
išsirinkimas (įrašymo veiksena)
Galite perjungti įrašymo veikseną, kad
išsirinktumėte vaizdo įrašo kokybę, kai
įrašote didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus. Įrašymo trukmė (57 psl.) arba
laikmenos tipas, į kurį galima kopijuoti
vaizdus, gali skirtis priklausomai nuo
išrinktos įrašymo veiksenos. ([Standard
] yra pradinė nuostata.)
1
Išsirinkite
 [Image
Quality/Size]  [
REC Mode].
2
Išsirinkite reikalingą įrašymo
veikseną.
spalvų sistema)/[50p] (modeliai su PAL spalvų
sistema).
**Modeliai su vidine atmintimi
Automatinis šypsenos
fotografavimas (šypsenos
nustatymo užraktas)
Vaizdas yra automatiškai fotografuojamas,
kai vaizdo įrašo įrašymo metu vaizdo
kamera nustato šypseną (50 psl.). ([Dual
Capture] yra pradinė nuostata.)
Vaizdo kamera
atpažįsta veidą.
Pastabos
• Kai nustatote į toliau minėtą, neįmanoma
Įrašymo veiksenos ir laikmenos, į
kurias galima kopijuoti vaizdus
Laikmenų tipai
Įrašymo veiksena
FX FH/HQ/LP
PS*
Ši vaizdo kamera
Vidinė atmintis**
Įrašymo situacijai pritaikytos
nuostatos automatinis išsirinkimas
(gudri automatinė veiksena)
Išorinis įrenginys
Blu-ray diskai
—
—
* PS galima nustatyti tik tada, kai [
Frame
Rate] yra nustatytas į [60p] (modeliai su NTSC
LT
•
• [Smile Sensitivity] (50 psl.)
Išoriniai įrenginiai
34
naudoti šypsenos nustatymo užrakto funkcijos.
REC Mode]: [Highest Quality
]
Frame Rate]: [60p] (modeliai su NTSC
spalvų sistema) arba [50p] (modeliai su PAL
spalvų sistema)
Įmanoma, šypsena nebus atpažinta
priklausomai nuo įrašymo sąlygų, objekto
padėties ir vaizdo kameros nuostatų.
–[
–[

Atminties kortelė
AVCHD diskai
Vaizdo kamera
atpažįsta šypseną
(oranžinis).
Vaizdo kamera automatiškai įrašo vaizdo
įrašus po to, kai automatiškai išsirinko
objektui arba situacijai labiausiai pritaikytą
nuostatą. ([On] yra pradinė nuostata.)
1
Vaizdo įrašų įrašymo arba vaizdų
fotografavimo lango apatiniame
dešiniame kampe išsirinkite
 [On] 
.
Šviesesnių vaizdų fotografavimas,
palyginti su tais, kurie yra
fotografuoti, naudojant gudrią
automatinę veikseną
Išsirinkite
 [Camera/Mic] 
Manual Settings]  [Low Lux].
[
REC
Pastaba
• Įmanoma, vaizdo kamera neatpažins reikalingos
AUTO
OFF
Nukreipkite vaizdo kamerą į
objektą ir pradėkite įrašymą.
• Pasirodo piktogramos, kurios atitinka
nustatytas sąlygas.
REC
W
Papildomi veiksmai
2
aplinkos arba objekto priklausomai nuo
fotografavimo sąlygų.
Vaizdo įrašų įrašymo formato
išsirinkimas
Vaizdo kamera gali įrašyti vaizdo įrašus
naudojant vieną iš trijų įrašymo formatų.
1
Išsirinkite
 [Image
Quality/Size]  [
/
/
Setting].
2
Išsirinkite reikalingą vaizdo
nuostatą.
T
AUTO
Veido atpažinimas (portretas), (vaikas)
Aplinkos nustatymas  (fono
apšvietimas), (gamtovaizdis),
(nakties vaizdas), (prožektorių
apšvietimas), (silpnas apšvietimas),
(makrofotografavimas)
Vaizdo kameros svyravimų nustatymas
(pasivaikščiojimas), (trikojis)
(vėjo triukšmų
Garso nustatymas ,
automatinis sumažinimas)
• Norėdami atšaukti gudrią automatinę veikseną,
išsirinkite
 [Off].
HD Quality
Tai yra aukštos skiriamosios gebos
skaitmeninės vaizdo kameros formatas.
Galite gražius vaizdus atvaizduoti dideliame
ekrane.
MP4
Šio formato vaizdo įrašus galima patogiai
peržiūrėti išmaniojo telefono ekrane, įkelti į
tinklą arba į internetą.
STD Quality
Tai yra standartinės skiriamosios gebos
skaitmeninės vaizdo kameros formatas.
Jis yra naudingas, kai vaizdo įrašus norite
išsaugoti DVD.
LT
35
Buvimo vietos
informacijos įrašymas
(modeliai su GPS)
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Kai [GPS Setting] yra nustatytas į [On]
(pradinė nuostata), GPS trianguliacijos
piktograma pasirodo ekrane, ir vaizdo
kamera pradeda ieškoti GPS palydovų
signalų. Atvaizduojama piktograma skiriasi
priklausomai nuo priimamo signalo
stiprumo. GPS funkcija yra prieinama, kai
arba
.
yra atvaizduojama ,
Vaizdų atvaizdavimas
TV ekrane
Kai vaizdo kamerą prijungiate prie
televizoriaus HDMI įvesties lizdo, TV
ekrane vaizdas yra atvaizduojamas didelės
raiškos (HD) vaizdo kokybe. Jeigu vaizdo
kamerą galite prijungti prie televizoriaus
A/V įvesties lizdo, TV ekrane vaizdas yra
atvaizduojamas standartinės raiškos (STD)
vaizdo kokybe.
Standartinė
raiška
Didelė
raiška
Geltonas
Baltas
Toliau minėtos funkcijos yra prieinamos,
jeigu naudojate GPS (visuotinė padėties
nustatymo sistema) funkciją.
– Buvimo vietos informacijos įrašymas,
įrašant vaizdo įrašus arba fotografuojant
vaizdus ([On] yra pradinė nuostata.)
– Vaizdo įrašų ir vaizdų atvaizdavimas,
ieškant jų žemėlapyje (žemėlapio
atvaizdavimo langas, 33 psl.)
– Dabartinės buvimo vietos atvaizdavimas
žemėlapyje
Raudonas
AV kabelis
(nekompl.)
HDMI kabelis
(kompl.)
Kad vietos informacija nebūtų įrašoma
Išsirinkite
 [Setup] 
[ General Settings]  [GPS
Setting]  [Off ].
•
•
•
LT
36
Pastabos
Įmanoma, praeis kažkiek laiko, kol vaizdo
kamera pradės atlikti trianguliaciją.
Naudokite GPS funkciją lauke ir atviroje vietoje,
nes taip galima geriausiai priimti radijo signalus.
Žemėlapyje šiaurė visada yra atvaizduojama
viršuje.
Signalo srautas
1
Perjunkite TV įvestį į prijungtą
lizdą.
2
Prijunkite vaizdo kamerą prie TV.
3
Atkurkite vaizdo kamera vaizdo
įrašą arba atvaizduokite vaizdą
(31 psl.).
Pastabos
• Žiūrėkite taip pat TV naudojimo instrukciją.
• Maitinimo šaltiniu naudokite komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį (20 psl.).
• Jeigu televizorius neturi HDMI įvesties lizdo,
Kai TV yra monofoninis (televizorius
turi tik vieną garso įvesties lizdą)
Prijunkite A/V kabelio (nekompl.)
geltoną kištuką prie vaizdo įvesties lizdo,
o baltą (kairysis kanalas) arba raudoną
(dešinysis kanalas) kištuką prijunkite prie
televizoriaus arba vaizdo magnetofono
garso įvesties lizdo.
prijungimui naudokite A/V kabelį (nekompl.).
• Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybe
•
5.1 kanalo erdvinio garso
atkūrimas
Naudodami integruotą mikrofoną,
pradžioje galite įrašyti Dolby Digital 5.1
kanalo erdvinį garsą. Galite atkurti natūralų
garsą, kai vaizdo įrašą atkuriate įrenginiais,
kurie remia 5.1 kanalo erdvinio garso įvestį.
Kai prijungiate prie TV, naudodami
vaizdo magnetofoną
Papildomi veiksmai
•
įrašyti vaizdo įrašai yra atkuriami standartinės
raiškos (STD) vaizdo kokybe net per didelės
raiškos TV.
Kai standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus atkuriate, naudodami 4:3 formato
TV, kuris nėra suderinamas su 16:9 signalu,
Wide Mode] į [4:3], kad vaizdo
nustatykite [
įrašai būtų įrašomi 4:3 formatu.
Jeigu vaizdo medžiagos atvaizdavimui vaizdo
kamerą prijungiate prie TV, naudodami daugiau
nei vieno tipo kabelį, HDMI išvestis turi
pirmenybę.
Prijunkite vaizdo kamerą prie vaizdo
magnetofono LINE IN įvesties, naudodami
A/V kabelį (nekompl.). Nustatykite vaizdo
magnetofono įvesties pasirinkimo jungiklį į
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 ir t.t.).

• TV remiamo formato nustatymas: [TV Type]
(52 psl.)
Apie “Photo TV HD”
Ši vaizdo kamera yra suderinama su “Photo
TV HD” standartu. “Photo TV HD” leidžia
atvaizduoti nuotraukų kokybės vaizdus
su aukštu detalumu, smulkia tekstūra ir
tiksliomis spalvomis.
HDMI kabeliu* prijungę įrenginius, kurie
yra suderinami su Sony Photo TV HD,
vaizdus galite atvaizduoti puikia HD kokybe.
* TV automatiškai išsirinks pritaikytą veikseną,
kai pradėsite vaizdų atvaizdavimą.
LT
37
Integruoto projektoriaus naudojimas
(modeliai su projektoriumi)
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
4
Naudodami PROJECTOR
FOCUS svirtelę, sureguliuokite
projektuojamo vaizdo fokusą.
PROJECTOR FOCUS svirtelė
Galite naudoti lygų paviršių, pavyzdžiui,
sieną, kaip ekraną, kuriame integruoto
projektoriaus pagalba galite atvaizduoti
išsaugotus vaizdus.
• Projektuojamas vaizdas yra didesnis, kai
•
1
Nukreipkite projektoriaus
objektyvą į paviršių, pavyzdžiui,
sieną, po to paspauskite
PROJECTOR.
5
padidinate atstumą tarp vaizdo kameros ir
atvaizdavimo paviršiaus.
Vaizdo kamerą yra rekomenduojama
statyti 0,5 m (1,6 pėdos) arba didesniu
atstumu nuo paviršiaus, ant kurio bus
projektuojami vaizdai.
Kai atvaizduojate vaizdus, LCD
ekrane matomo rėmo perkėlimui
naudokite mastelio keitimo
svirtelę, po to paspauskite
PHOTO mygtuką.
Mastelio keitimo svirtelė
2
LCD ekrane išsirinkite [Image
Shot on This Device].
3
Kai pasirodo veiksmų vediklio
langas, išsirinkite [Project].
PHOTO mygtukas
• Išsamesnę informaciją dėl atvaizdavimo/
atkūrimo žiūrėkite 31 psl.
• Norėdami išjungti projektorių, paspauskite
PROJECTOR.
• Šis langas pasirodo, kai integruotą
LT
38
projektorių naudojate pirmą kartą po
vaizdo kameros įjungimo.
– Naudojimo metu LCD ekranas ir
Projektoriaus naudojimas kartu
su kompiuteriu arba išmaniuoju
telefonu
projektoriaus objektyvas įkaista.
– Projektoriaus naudojimas sumažina
•
Papildomi veiksmai
•
HDMI kabelis
(kompl.)
akumuliatoriaus veikimo trukmę
(rekomenduojama naudoti komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį).
Toliau minėti veiksmai nėra prieinami, kol
naudojate projektorių.
– Žemėlapio naudojimas (modeliai su GPS)
– Santraukos perdavimas į įrenginį,
pavyzdžiui, TV
– Vaizdo kameros valdymas, kai yra uždarytas
LCD ekranas
– Kai kurios kitos funkcijos
Kai projektuojamuose vaizduose yra daug
juodos spalvos, įmanoma, spalvos nebus visai
tolygiai atvaizduojamos. Tai sukelia šviesos
atspindys projektoriuje, ir tai nėra veikimo
sutrikimas.
Signalo srautas
• Sujunkite vaizdo kameros PROJECTOR IN
•
•
lizdą su kito įrenginio HDMI išvesties lizdu
naudodami HDMI kabelį (kompl.), po to 2
veiksmo atlikimo metu išsirinkite [Image from
External Device].
Jeigu prijungto įrenginio lizdas nėra
suderinamas su HDMI kabeliu (kompl.),
naudokite HDMI kištuko adapterį (nekompl.).
PROJECTOR FOCUS svirtelę galite valdyti tik
vaizdo projektavimo metu.
Pastabos
• LCD ekranas išsijungia, kai vaizdas yra
projektuojamas.
• Projektoriaus naudojimo metu laikykitės toliau
minėto.
– Įsitikinkite, kad vaizdai nėra projektuojami
į akis.
– Nelieskite projektoriaus objektyvo.
LT
39
Montavimas
Montavimas vaizdo kamera
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
•
•
•
•
•
Pastabos
Vaizdo kamera įmanoma atlikti kai kuriuos
montavimo pagrindinius veiksmus. Norėdami
atlikti patobulintus montavimo veiksmus,
įdiekite “PlayMemories Home” programinę
įrangą.
Ištrintos vaizdo medžiagos atgauti neįmanoma.
Iš pradžių išsaugokite svarbius vaizdo įrašus ir
vaizdus.
Vaizdų ištrynimo arba padalinimo metu
neatjunkite akumuliatoriaus ir neatjunkite
kintamosios srovės adapterio. Priešingu atveju
galite sugadinti įrašymo laikmeną.
Kol ištrinate arba padalinate vaizdus atminties
kortelėje, neišimkite atminties kortelės.
Jeigu ištrinate arba padalinate vaizdo įrašus/
vaizdus, kurie yra įtraukti į išsaugotus
scenarijus, yra ištrinami ir scenarijai.
Vaizdo įrašų ir vaizdų ištrynimas
1
Išsirinkite
 [Delete].
2
Išsirinkite [Multiple Images], po
to išsirinkite ištrinamo vaizdo
tipą.
 [Edit/Copy]
1 1 2013
1 18 2013
OK
LT
40
Pažymėkite ženklu vaizdo
įrašus arba vaizdus, kuriuos norite
ištrinti, po to išsirinkite
.
1 19 2013
Delete
Visų išrinktą datą įrašytų vaizdo įrašų/
vaizdų ištrynimas
1 2 veiksmo atlikimo metu išsirinkite [All
In Event].
/
pagalba išsirinkite datą, kurią
.
norite ištrinti, po to išsirinkite
2
1 1 2013
1 18 2013
OK
1 2 2013
1 19 2013
Delete
Vaizdo įrašo dalies ištrynimas
Galite padalinti vaizdo įrašą ir jį ištrinti.

• Apsaugos atšaukimas: [Protect] (51 psl.)
• [Format] (51 psl.)
Vaizdo įrašo padalinimas
1
3
1 2 2013
Vaizdo įrašo atkūrimo lange
išsirinkite  [Divide].
2
/
pagalba išsirinkite tašką,
kuriame vaizdo įrašą norite
padalinti į scenas, po to išsirinkite
.
A
B
A: grįžimui į išrinkto vaizdo įrašo pradžią
B: vaizdo įrašymo taško tikslesniam
sureguliavimui
•
, ir faktiškas
padalinimo taškas gali skirtis, nes vaizdo
kamera pasirenka padalinimo tašką apytiksliai
pusės sekundės žingsniais.
MP4 vaizdo įrašo neįmanoma padalinti.
Vaizdų įrašymas iš vaizdo įrašo
(modeliai su vidine atmintimi arba
modeliai su USB įvesties funkcija)
Įmanoma įrašyti vaizdus iš vaizdo kamera
įrašytų vaizdo įrašų.
1
Išsirinkite  [Photo Capture],
kai pasirodo vaizdo įrašo
atkūrimo langas.
/
pagalba išsirinkite tašką,
kuriame norite įrašyti vaizdą, po
to išsirinkite
.
A
B
A: grįžimui į išrinkto vaizdo įrašo pradžią
B: vaizdo įrašymo taško tikslesniam
sureguliavimui
Montavimas
Pastabos
• Taškas, kuriame paliečiate
2
Jeigu vaizdo įrašas yra įrašytas vienu
iš toliau minėtų vaizdo kokybės lygiu,
vaizdo dydis bus nustatytas, kaip
atvaizduota žemiau.
• Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė arba
MP4: 2.1 M (16:9)
• Plačiaekranis formatas (16:9) standartinės
raiškos (STD) vaizdo kokybe: 0.2 M (16:9)
• 4:3 formatas standartinės raiškos (STD)
vaizdo kokybe: 0.3 M (4:3)
Pastaba
• Iš vaizdo įrašo įrašytų vaizdų neįmanoma
išsaugoti atminties kortelėje (modeliai be USB
įvesties funkcijos).
Apie įrašytų vaizdų datą ir laiką
• Įrašytų vaizdų įrašymo data ir laikas sutampa su
vaizdo įrašo įrašymo data ir laiku.
• Jeigu vaizdo įrašas, iš kurio įrašote vaizdą,
neturi duomenų kodo, vaizdo įrašymo data ir
laikas sutampa su tuo laiku, kai vaizdas buvo
įrašytas iš vaizdo įrašo.
LT
41
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas naudojant kompiuterį
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
“PlayMemories Home” programinė įranga leidžia į kompiuterį importuoti vaizdo įrašus ir
vaizdus, kad juos būtų galima naudoti skirtingais būdais.
Ką galima daryti su “PlayMemories Home” programine įranga (Windows)
Vaizdų
importavimas iš
vaizdo kameros
Vaizdų
atvaizdavimas
kalendoriuje
Vaizdų įkėlimas į tinklą
Vaizdo įrašo
įrašymas į diską
Vaizdų bendras
naudojimas
“PlayMemories Online”
“PlayMemories Home” galite parsisiųsti iš toliau nurodytos interneto svetainės.
www.sony.net/pm
Pastabos
• Interneto ryšys yra reikalingas, kad būtų galima įdiegti “PlayMemories Home”.
• Kad būtų galima naudoti “PlayMemories Online” ir kitas tinklo paslaugas, yra reikalingas interneto ryšys.
Įmanoma, paslaugos nebus prieinamos kai kuriose šalyse/regionuose.
Mac operacinei sistemai skirta programinė įranga
“PlayMemories Home” programinės įrangos neremia Mac operacinės sistemos kompiuteriai.
Norėdami iš vaizdo kameros importuoti vaizdo duomenis į Mac operacinės sistemos
kompiuterį ir juos atvaizduoti, naudokite Mac operacinei sistemai pritaikytą programinę
įrangą. Išsamesnę informaciją žiūrėkite nurodytoje interneto svetainėje.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
42
Kompiuterio parengimas (Windows)
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
“PlayMemories Home” programinės
įrangos įdiegimas į kompiuterį
1
Kompiuterio sistemos patikrinimas
Operacinė sistema*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesorius*4
www.sony.net/pm
2
Įdiekite atlikdami ekrane
pateiktus nurodymus.
• Kai ekrane pasirodo kvietimas prijungti
vaizdo kamerą prie kompiuterio,
prijunkite vaizdo kamerą prie kompiuterio
naudodami integruotą USB kabelį.
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas naudojant kompiuterį
Intel Core Duo 1,66 GHz ar spartesnis, arba
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ar spartesnis
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ar spartesnis
procesorius yra reikalingas, kad būtų
galima apdoroti FX arba FH vaizdo įrašus,
o Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ar spartesnis
procesorius yra reikalingas, kad būtų galima
apdoroti PS vaizdo įrašus.)
Atidarykite toliau minėtą
parsisiuntimo interneto svetainę
naudodami kompiuterio
interneto naršyklę, po to
spragtelėkite [Install] [Run].
Atmintis
Windows XP: 512 MB arba daugiau
(Rekomenduojama 1 GB arba daugiau)
Windows Vista/ Windows 7/Windows 8:
1 GB arba daugiau
Standusis diskas
Įdiegimui reikalinga vieta diske:
apytiksliai 500 MB
Ekranas
Maždaug 1024 × 768 taškai
Integruotas USB kabelis
• Kai įdiegimas yra atliktas, yra paleidžiama
* Reikalingas standartinis įdiegimas. Veiksmų
1
atlikimas nėra garantuojamas, jeigu operacinė
sistema yra atnaujinta arba naudojama
daugkartinio paleidimo terpėje.
*2 Nėra remiama 64 bitų versija ir Starter
(Edition). Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 arba naujesnė versija yra
reikalinga, kad būtų galima naudoti disko
įrašymo funkciją ir t.t.
*3 Nėra remiama Starter (Edition) versija.
*4 Yra rekomenduojamas greitesnis procesorius.
Pastaba
• Nėra garantuojamas veiksmų atlikimas,
naudojant visose kompiuterio terpėse.
“PlayMemories Home”.
Pastabos dėl įdiegimo
• Jeigu “PlayMemories Home” programinė įranga
•
jau yra įdiegta į kompiuterį, prijunkite vaizdo
kamerą prie kompiuterio. Tada bus prieinamos
funkcijos, kurias galima naudoti su vaizdo kamera.
Jeigu “PMB (Picture Motion Browser)”
programinė įranga yra įdiegta į kompiuterį, ją
perrašys “PlayMemories Home” programinė
įranga. Tokiu atveju, naudodami “PlayMemories
Home” programinę įrangą, negalėsite naudoti
kai kurių funkcijų, kurios buvo prieinamos,
naudojant “PMB”.
LT
43
Vaizdo kameros atjungimas nuo
kompiuterio
1 Spragtelėkite
piktogramą kompiuterio
darbalaukio apatiniame dešiniame kampe
 [Safely remove USB Mass Storage
Device].
“PlayMemories
Home” programinės
įrangos aktyvavimas
1
2 Vaizdo kameros ekrane išsirinkite
 [Yes].
• Kai naudojate Windows 8, pagrindiniame
3 Atjunkite USB kabelį.
• Jeigu naudojate Windows 7 arba Windows 8,
spragtelėkite
, po to spragtelėkite
.
Pastabos
• Kai prieinate prie vaizdo kameros duomenų iš
•
•
•
LT
44
kompiuterio, naudokite “PlayMemories Home”
programinę įrangą. Veiksmai su duomenimis
nėra garantuojami, jeigu naudojate programinę
įrangą, kuri nėra “PlayMemories Home”
programinė įranga, arba jeigu tiesiogiai atliekate
veiksmus su failais ir aplankais iš kompiuterio.
Vaizdų neįmanoma išsaugoti kai kuriuose
REC Mode]
diskuose priklausomai nuo [
išrinktos konfigūracijos. [60p Quality
] (modeliai su NTSC spalvų sistema)/[50p
] (modeliai su PAL spalvų sistema)
Quality
] veiksena įrašytus
arba [Highest Quality
vaizdo įrašus galima išsaugoti tik Blu-ray diske.
Į diską neįmanoma įrašyti [
MP4] veiksena
įrašytus vaizdo įrašus.
Vaizdo kamera automatiškai padalina vaizdo
įrašo failą, kurio dydis viršija 2 GB, ir išsaugo
jo dalis kaip atskirus failus. Įmanoma, visi
vaizdo įrašo failai bus atvaizduoti kaip atskiri
failai, tačiau failai bus teisingai apdoroti,
naudojant vaizdo kameros importavimo ir
atkūrimo funkciją arba “PlayMemories Home”
programinę įrangą.
Kompiuterio ekrane du kartus
spragtelėkite “PlayMemories
Home” piktogramą.
lange išsirinkite “PlayMemories Home”
piktogramą.
2
Du kartus spragtelėkite
““PlayMemories Home” Help
Guide” šaukinį kompiuterio
ekrane, kad matytumėte, kaip
naudoti “PlayMemories Home”.
• Kai naudojate Windows 8, “PlayMemories
•
•
Home” pagalbos meniu išsirinkite
[PlayMemories Home Help Guide].
Jeigu piktograma nepasirodo kompiuterio
ekrane, spragtelėkite [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
reikalingą parametrą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją
apie “PlayMemories Home”, išsirinkite
programinės įrangos (“PlayMemories
Home Help Guide”) arba aplankykite
PlayMemories Home techninio rėmimo
interneto svetainę (http://www.sony.co.jp/
pmh-se/).
Vaizdų išsaugojimas išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės disko
įrašymas, naudojant rašytuvą
Prijunkite vaizdo kamerą prie diskų
rašytuvo A/V kabeliu (nekompl.). Galite
vaizdo kamera atvaizduojamus vaizdus
kopijuoti į diską arba vaizdajuostę.
2
• Prijunkite vaizdo kamerą prie įrašančio
Pastabos
• Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros lizdo,
•
naudodami komplektuojamą kintamosios
srovės adapterį (20 psl.).
Žiūrėkite su prijungtu įrenginiu
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
Prijunkite vaizdo kamerą prie
įrašančio įrenginio A/V kabeliu
(kompl.). (nekompl.).
įrenginio įvesties lizdų.
3
Pradėkite vaizdo kamera
atkūrimą ir įrašančiu įrenginiu
įrašymą.
4
Po kopijavimo atlikimo pertraukite
įrašymą įrašančiu įrenginiu, po to
atkūrimą vaizdo kamera.
Pastabos
• Neįmanoma kopijuoti vaizdo medžiagos į
rašytuvus, kurie yra prijungti HDMI kabeliu.
AV kabelis
(nekompl.)
•
Įvestis
•
Raudonas
Baltas
Geltonas
Vaizdų išsaugojimas išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
• Kadangi kopijavimas vyksta, naudojant
analoginį duomenų siuntimą, įmanoma,
pablogės vaizdo kokybė.
Didelės raiškos (STD) vaizdo kokybės vaizdo
įrašai bus kopijuojami standartinės raiškos
(STD) vaizdo kokybe.
Kai prijungiate monofoninį įrenginį, prijunkite
A/V kabelio (nekompl.) geltoną kištuką prie
vaizdo įvesties lizdo, o baltą (kairysis kanalas)
arba raudoną (dešinysis kanalas) kištuką
prijunkite prie įrenginio garso įvesties lizdo.

• Datos ir laiko informacijos kopijavimas:
[Data Code] (51 psl.)
Signalo srautas
1
• Naudojant 4:3 ekrano dydžio atvaizdavimo
įrenginį: [TV Type] (52 psl.)
Įdėkite įrašymo laikmeną į
įrašymo įrenginį (diskų rašytuvas
ir kt.).
• Jeigu įrašantis įrenginys turi įvesties
pasirinkimo jungiklį, nustatykite į įvesties
būseną.
LT
45
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo
medžiagos išsaugojimas išoriniame duomenų
saugojimo įrenginyje
Galite vaizdo įrašus ir vaizdus išsaugoti
išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
(USB duomenų saugojimo įrenginyje),
pavyzdžiui, išoriniame standžiajame diske.
Toliau minėtos funkcijos bus prieinamos po
vaizdų išsaugojimo išoriniame įrenginyje.
USB adapterio kabelis
VMC-UAM2
(nekompl.)
• Galite prijungti vaizdo kamerą prie išorinio
•
•
•
•
įrenginio, po to atvaizduoti vaizdus, kurie yra
išsaugoti išoriniame įrenginyje (47 psl.).
Galite prijungti kompiuterį ir išorinį įrenginį,
ir importuoti vaizdus į kompiuterį, naudodami
“PlayMemories Home” programinę įrangą
(44 psl.).
Pastabos
Šio veiksmo atlikimui yra reikalingas USB
adapterio kabelis VMC-UAM2 (nekompl.).
Prijunkite kintamosios srovės adapterį ir srovės
laidą prie vaizdo kameros DC IN lizdo ir
elektros lizdo.
Žiūrėkite su išoriniu įrenginiu komplektuojamą
naudojimo instrukciją.
1
• Neatjunkite USB kabelio, kol LCD ekrane
•
2
yra atvaizduojama [Preparing image
database file. Please wait.].
Jeigu vaizdo kameros ekrane pasirodo
.
[Repair Img. DB F.], palieskite
Vaizdo kameros ekrane išsirinkite
[Copy.].
Prijunkite vaizdo kamerą prie
išorinio įrenginio, naudodami
USB adapterio kabelį (nekompl.).
• Vaizdo įrašus ir vaizdus, kurie yra
•
•
LT
46
išsaugoti įrašymo laikmenoje ir dar nėra
išsaugoti išoriniame įrenginyje, šiuo metu
galima išsaugoti prijungtame išoriniame
įrenginyje.
Šį veiksmą įmanoma atlikti tik tada, kai
vaizdo kameroje yra naujai įrašyta vaizdo
medžiaga.
Norėdami atjungti išorinį įrenginį,
, kol vaizdo kamera yra
išsirinkite
atkūrimo parengties būsenoje (pasirodo
įvykių atvaizdavimo langas arba įvykių
sąrašas).
Išoriniame duomenų saugojimo
įrenginyje išsaugotos vaizdo
medžiagos atvaizdavimas vaizdo
kamera
• Norėdami kopijuoti vaizdus, kurie dar nebuvo
2 veiksmo atlikimo metu išsirinkite [Play
without copying.], po to išsirinkite vaizdą,
kurį norite atvaizduoti.
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašų atkūrimas kompiuteriu
• Galite taip pat atvaizduoti vaizdus prie vaizdo
“PlayMemories Home” programinės
įrangos pagalba (44 psl.) išsirinkite
diskasukį, kuris yra prijungtas išorinis
įrenginys, po to atkurkite vaizdo įrašus.
•
kameros prijungto TV ekrane (36 psl.).
Kai yra prijungtas išorinis įrenginys, įvykių
.
atvaizdavimo lange pasirodo
 [Edit/Copy] 
kopijuoti, išsirinkite
[Direct Copy], kol vaizdo kamera yra prijungta
prie išorinio įrenginio.
MENU
Pastabos
• Įrenginiai, kurių neįmanoma naudoti išoriniu
1 1 2013
duomenų saugojimo įrenginiu:
– duomenų saugojimo įrenginių, kurių talpa
1 2 2013
viršija 2 TB
2013
– paprastų diskasukių, pavyzdžiui, CD arba
Highlight
DVD diskasukių
Vaizdų ištrynimas iš išorinio įrenginio
1 2 veiksmo atlikimo metu išsirinkite [Play
without copying.].
 [Edit/Copy] 
2 Išsirinkite
[Delete], po to atlikite LCD ekrane
pateiktus nurodymus, kad ištrintumėte
vaizdus.
prijungti, naudojant USB šakotuvą
– duomenų saugojimo įrenginių, kurie turi
integruotą USB šakotuvą
– kortelių skaitytuvų
• Gali būti neįmanoma naudoti išorinio duomenų
saugojimo įrenginio, turinčio kodo funkciją.
• Ši vaizdo kamera naudoja FAT failų sistemą.
Reikalingų vaizdo kameroje
išsaugotų vaizdų išsaugojimas
išoriniame įrenginyje
1 2 veiksmo atlikimo metu išsirinkite [Play
without copying.].
 [Edit/Copy] 
2 Išsirinkite
[Copy], po to atlikite LCD ekrane
pateiktus nurodymus, kad išsaugotumėte
vaizdus.
Vaizdų išsaugojimas išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje
– duomenų saugojimo įrenginių, kurie yra
•
Jeigu išorinio duomenų saugojimo įrenginio
laikmena buvo sužymėta NTFS failų sistema
ir t.t., prieš naudojimą sužymėkite išorinio
duomenų saugojimo įrenginio laikmeną šia
vaizdo kamera. Sužymėjimo langas pasirodo,
kai išorinį duomenų saugojimo įrenginį
prijungiate prie šios vaizdo kameros. Prieš
sužymėjimą įsitikinkite, kad išoriniame
duomenų saugojimo įrenginyje nėra išsaugoti
svarbūs duomenys, nes sužymėjimo metu yra
ištrinami duomenys.
Veiksmai nėra garantuojami naudojant
visus įrenginius, kurie atitinka naudojimo
reikalavimus.
LT
47
• Išsamesnę informaciją apie prieinamus išorinius
•
•
•
•
LT
48
duomenų saugojimo įrenginius žiūrėkite savo
šalį/regioną atitinkančioje Sony techninio
rėmimo interneto svetainėje.
Toliau yra nurodytas scenų skaičius, kurį galima
išsaugoti išoriniame duomenų saugojimo
įrenginyje. Tačiau net tada, jeigu išoriniame
duomenų saugojimo įrenginyje yra laisva vieta,
scenų neįmanoma išsaugoti, jeigu jų skaičius
viršija žemiau nurodytą.
– Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo
įrašai: maksimaliai 3999
– Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašai: maksimaliai 9999
– MP4 vaizdo įrašai ir vaizdai: maks. 40 000 (ir
MP4 vaizdo įrašai, ir vaizdai)
Jeigu vaizdo kamera neatpažįsta išorinio
duomenų saugojimo įrenginio, atlikite toliau
minėtus veiksmus.
– Dar kartą prijunkite USB adapterio kabelį
prie vaizdo kameros.
– Jeigu išorinis duomenų saugojimo įrenginys
turi srovės laidą, prijunkite jį prie elektros
lizdo.
Scenų skaičius gali būti mažesnis priklausomai
nuo įrašytų vaizdų tipo.
Neįmanoma į vaizdo kameros vidinę atmintį
kopijuoti vaizdo medžiagos iš išorinio įrenginio.
Vaizdo kameros pritaikymas
Meniu naudojimas
Vaizdo kamera turi skirtingus meniu
parametrus kiekvienoje iš 6 meniu
kategorijų.
Shooting Mode (įrašymo būsena)
Camera/Mic (kamera/mikrofonas)
Image Quality/Size (vaizdo kokybė/
dydis)
Playback Function (atkūrimo/
atvaizdavimo funkcija)
Edit/Copy (montavimas/
kopijavimas)
Pastaba
• Išsirinkite
, kad baigtumėte meniu
nustatymą arba grįžtumėte į ankstesnį meniu
langą.
Meniu parametro greitas suradimas
[Camera/Mic] ir [Setup] meniu turi
žemesnio lygio kategorijas. Išsirinkite
žemesnio lygio kategorijos piktogramą, kad
LCD ekrane pasirodytų išrinktos žemesnio
lygio kategorijos meniu sąrašas.
Setup (nuostatos)
1
Išsirinkite
.
Žemesnio lygio kategorijų piktogramos
2
Išsirinkite kategoriją.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Vaizdo kameros pritaikymas
Kai neįmanoma išsirinkti meniu
parametro
Pilka spalva nuspalvinti meniu parametrai
arba nuostatos nėra prieinami.
Kai išsirenkate pilka spalva nuspalvintą
meniu parametrą, vaizdo kamera
atvaizduoja priežastį, kodėl neįmanoma
išsirinkti meniu parametro, arba
nurodymus apie tai, kokiomis sąlygomis
galima nustatyti meniu parametrą.
Išsirinkite reikalingą meniu
parametrą.
Shooting Mode
STBY
Movie
Photo
Smth Slw REC
Golf Shot
Edit/Copy
Meniu
parametrų
perstūmimui
į viršų arba į
apačią
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
LT
49
Meniu sąrašai
Shooting Mode (įrašymo būsena)
Movie .......................................... Vaizdo įrašų įrašymas.
Photo........................................... Vaizdų fotografavimas.
Smth Slw REC ........................... Sulėtintų vaizdo įrašų tolygus įrašymas.
Golf Shot .................................... Greito judesio dvi sekundės yra padalinamos į kadrus, kurie paskui yra
įrašomi kaip vaizdo įrašas ir vaizdai. Įrašymo metu palaikykite objektą
baltame rėmelyje ekrano centre.
Camera/Mic (kamera/mikrofonas)
Manual Settings (rankinės nuostatos)
White Balance................. Spalvų balanso sureguliavimui atitinkamai įrašymo aplinkos šviesumui.
Spot Meter/Fcs ............... Išrinkto objekto šviesumo ir fokuso sureguliavimui vienu metu.
Spot Meter ....................... Vaizdo šviesumo sureguliavimui atitinkamai objektui, kurį ekrane
palietėte.
Spot Focus ....................... Objekto, kurį ekrane palietėte, fokuso sureguliavimui.
Exposure........................... Vaizdo įrašų ir vaizdų šviesumo sureguliavimui. Jeigu išsirinkote
/
.
[Manual], sureguliuokite šviesumą (ekspoziciją) naudodami
Focus.................................. Galite sureguliuoti fokusą rankiniu būdu. Jeigu išsirinkote [Manual],
, kad sureguliuotumėte fokusą į arti esantį objektą, ir
išsirinkite
, kad sureguliuotumėte fokusą į toli esantį objektą.
, jeigu objektas yra baltas
AE Shift.............................. Ekspozicijos sureguliavimui. Palieskite
, jeigu objektas yra juodas arba
arba fonas yra šviesus, arba palieskite
apšvietimas yra silpnas.
White Balance Shift ...... Baltos spalvos balanso sureguliavimui.
Low Lux............................. Vaizdų fotografavimui ryškiomis spalvomis silpno apšvietimo sąlygomis.
Camera Settings (kameros nuostatos)
Scene Selection ............. Galite išsirinkti pritaikytą fotografavimo nuostatą atitinkamai aplinkai,
pavyzdžiui, nakties vaizdas arba paplūdimys.
Cinematone............. Vaizdo įrašo spalvų sureguliavimui, kad būtų įrašoma atitinkamai vaizdo
įrašo atmosferai.
Fader .......................... Vaizdas palaipsniui pasirodo arba pradingsta.
Self-Timer ................. Laikmačio nustatymui, kai vaizdo kamera yra perjungta į vaizdų
fotografavimo būseną.
Tele Macro........................ Objekto fokuso sureguliavimui, kai fonas lieka išsiliejęs.
SteadyShot .............. SteadyShot funkcijos nustatymui, kai įrašote vaizdo įrašus.
SteadyShot .............. SteadyShot funkcijos nustatymui, kai fotografuojate vaizdus.
Digital Zoom ................... Skaitmeninio mastelio keitimo maksimalaus padidinimo lygio nustatymui.
Conversion Lens ............ Pritvirtinto teleobjektyvo (nekompl.) tipo nustatymui.
Auto Back Light.............. Iš galinės pusės apšviestų objektų ekspozicijos automatiniam
sureguliavimui.
Face (veidas)
Face Detection ............... Automatiniam veidų atpažinimui.
Smile Shutter .................. Automatiniam fotografavimui, kai yra atpažinta šypsena.
Smile Sensitivity ............ Šypsenos atpažinimo jautrumo nustatymui šypsenos nustatymo užrakto
funkcijai.
LT
50
Microphone (mikrofonas)
Closer Voice ..................... Veidų atpažinimui ir atitinkamų balsų aiškiam įrašymui.
Blt-in Zoom Mic ............. Vaizdo įrašų įrašymui su aiškiu garsu atitinkamai masteliui.
Auto Wind NR ................. Įrašymo sąlygų atpažinimui ir vėjo sukeliamų triukšmų sumažinimui.
Audio Mode .................... Įrašymo garso formato nustatymui (5.1 kanalo erdvinis/2 kanalų
stereofoninis).
Audio Rec Level ............. Garso įrašymo lygio sureguliavimui.
Shooting Assist (papildomos įrašymo nuostatos)
My Button ........................ Funkcijų priskyrimui "mano mygtukams".
Grid Line ........................... Rėmo atvaizdavimui, kad būtų galima nustatyti, ar objektas yra
horizontalus arba vertikalus.
Display Setting ............... Piktogramų arba indikacijų atvaizdavimo LCD ekrane trukmės
nustatymui.
Audio Level Display ...... Garso lygio matuoklio atvaizdavimui LCD ekrane įrašymo metu.
Image Quality/Size (vaizdo kokybė/dydis)
Vaizdo kameros pritaikymas
REC Mode .......................... Vaizdo įrašų įrašymo veiksenos nustatymui.
Frame Rate ........................ Įrašomų vaizdo įrašų kadrų kitimo greičio nustatymui.
/
/
Setting .... Vaizdo įrašų įrašymo vaizdo kokybės nustatymui.
Wide Mode ........................ Horizontalaus-vertikalaus santykio nustatymui, kai įrašote standartinės
raiškos (STD) vaizdo kokybės vaizdo įrašus.
x.v.Color.............................. Platesnio spalvų diapazono įrašymui. Nustatykite šį parametrą, kai vaizdus
planuojate atvaizduoti per su x.v.Color suderinamą televizorių.
Image Size ......................... Vaizdų dydžio nustatymui.
Playback Function (atkūrimo/atvaizdavimo funkcija)
Event View ................................. Vaizdų atvaizdavimui įvykių atvaizdavimo lange.
Map View*1 ................................ Vaizdų atvaizdavimui žemėlapio atvaizdavimo lange.
Highlight Movie ...................... Santraukos scenų arba santraukos scenarijų atkūrimui, kurie yra išsaugoti
standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybe.
Scenario ............................... Scenarijų atkūrimui, kurie yra išsaugoti, naudojant santraukos atkūrimą.
Edit/Copy (montavimas/kopijavimas)
Delete.......................................... Vaizdo įrašų arba vaizdų ištrynimui.
Protect ........................................ Vaizdo įrašų arba vaizdų apsaugojimui, siekiant išvengti jų ištrynimo.
Copy*2 ......................................... Vaizdų kopijavimui.
Direct Copy ............................... Vaizdo kameroje išsaugotų vaizdų kopijavimui į išorinį įrenginį.
Setup (nuostatos)
Media Settings (laikmenų nuostatos)
Media Select*2 ................ Galite išsirinkti įrašymo laikmenos tipą (25 psl.).
Media Info ........................ Įrašymo laikmenos informacijos atvaizdavimui.
Format ............................... Visų duomenų ištrynimui iš įrašymo laikmenos ir jos sužymėjimui.
Repair Img. DB F............. Įrašymo laikmenos duomenų bazės failo ištaisymui (55 psl.).
File Number..................... Failų numeravimo būdo nustatymui.
LT
51
Playback Settings (atkūrimo/atvaizdavimo nuostatos)
Data Code ........................ Informacijos atvaizdavimui, kuri automatiškai buvo įrašyta įrašymo metu.
Volume.............................. Atkuriamo garso lygio sureguliavimui (31 psl.).
Download Music*3 ........ Mėgstamiausių muzikinių failų parsisiuntimui į vaizdo kamerą iš
kompiuterio (kol vaizdo kamera yra prijungta prie kompiuterio), kurią
galima atkurti kartu su santraukos scenomis.
Empty Music*3 ................ Visų muzikinių failų ištrynimui.
Connection (ryšys)
TV Type ............................. Signalo konvertavimui priklausomai nuo prijungto TV (36 psl.).
HDMI Resolution ........... Išvesties vaizdo raiškos išsirinkimui, kai vaizdo kamerą HDMI kabeliu
prijungiate prie TV.
CTRL FOR HDMI ............. Galite nustatyti, ar naudosite TV nuotolinio valdymo pultą, kai vaizdo
kamera HDMI kabeliu yra prijungta prie TV, kuris yra suderinamas su
“BRAVIA” Sync.
USB Connect ................... Išsirinkite šį parametrą, jeigu LCD ekrane nepasirodo nuorodos, kai
vaizdo kamerą prijungiate prie išorinio įrenginio, naudodami USB ryšį.
USB Connect Setting ... Ryšio veiksenos nustatymui, kai vaizdo kamera yra prijungta prie
kompiuterio arba USB įrenginio.
USB LUN Setting ............ Galite nustatyti, kad vaizdo kamera patobulintų USB ryšio suderinamumą,
apribojusi kai kurias USB funkcijas.
General Settings (bendros nuostatos)
Beep ................................... Galite nustatyti, ar atkurti vaizdo kameros veiksmų atlikimo garso signalą.
LCD Brightness .............. LCD ekrano šviesumo sureguliavimui.
Your Location*1 .............. Jūsų dabartinės buvimo vietos atvaizdavimui žemėlapyje.
Airplane Mode*1 ............ Naudojamos nuostatos, kol esate lėktuvo salone.
GPS Setting*1 .................. GPS signalo gavimui.
Power On By LCD .......... Galite nustatyti, kad vaizdo kamera automatiškai įsijungtų, kai atidarote
LCD ekraną.
Language Setting ......... Galite nustatyti ekrano parodymų naudojamą kalbą (23 psl.).
Calibration ....................... Lietimui jautraus skydelio kalibravimui.
Battery Info ...................... Apytikslio likusio akumuliatoriaus krūvio atvaizdavimui.
Power Save ...................... LCD ekrano ir maitinimo automatinio išsijungimo nustatymui.
Initialize ............................ Visų parametrų nuostatų gražinimui į pradinę padėtį.
Demo Mode ..................... Vaizdo kameros funkcijų demonstracijos vaizdo įrašo atkūrimo nustatymui.
Clock Settings (laikrodžio nuostatos)
Date & Time Setting ..... Datos ir laikrodžio nustatymui.
Area Setting .................... Laiko juostos sureguliavimui, nesulaikant laikrodžio (23 psl.).
Auto Clock ADJ *1 .......... Automatiškam laikrodžio sureguliavimui, kai yra priimami laiko
duomenys iš GPS sistemos.
Auto Area ADJ*1............. Laiko juostų skirtumų automatiškam sureguliavimui, kai yra priimama
dabartinės buvimo vietos informacija iš GPS sistemos.
*1 HDR-CX410VE/CX430V/CX430VE/PJ420VE/PJ430V/PJ430VE
*2 HDR-CX430V/CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E
*3 HDR-CX430V/PJ430/PJ430V
LT
52
Kita informacija/rodyklė
Naudojimo patarimai
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Jeigu šios vaizdo kameros naudojimo metu
kyla problemos, žiūrėkite toliau minėtus
nurodymus.
 Žiūrėkite sąrašą (nuo 53 iki 55 psl.) ir
patikrinkite vaizdo kamerą.
 Atjunkite maitinimo šaltinį, po
apytiksliai minutės vėl jį prijunkite,
po to įjunkite vaizdo kamerą.
 Išsirinkite
 [Setup]  [
General Settings]  [Initialize]. Jeigu
išsirenkate [Initialize], bus atstatyti
visi parametrai, įskaitant laikrodį.
daugiau apie vaizdo kameros prijungimą prie
kompiuterio.
Neįsijungia maitinimas.
• Prijunkite prie vaizdo kameros įkrautą
akumuliatorių (20 psl.).
• Kintamosios srovės adapterio šakutė yra
atjungta nuo elektros lizdo. Prijunkite ją prie
elektros lizdo (20 psl.).
Vaizdo kamera neveikia, net jeigu yra
įjungtas maitinimas.
• Praeina kelios sekundės po įjungimo, kol
vaizdo kamera yra parengta įrašymo atlikimui.
Tai nėra veikimo sutrikimas.
• Atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo
elektros lizdo arba atjunkite akumuliatorių, po
to prijunkite po apytiksliai minutės.
Vaizdo kamera sušyla.
• Vaizdo kamera naudojimo metu gali sušilti.
Tai nėra veikimo sutrikimas.
Maitinimas staiga išsijungia.
• Priklausomai nuo problemos, įmanoma, reikės
•
•
atstatyti vaizdo kamerą arba pakeisti dabartinę
vidinę atmintį (modeliai su vidine atmintimi).
Tokiu atveju bus ištrinti vidinėje atmintyje
išsaugoti duomenys. Prieš vaizdo kamerą
atiduodami į remontą, būtinai išsaugokite
vidinės atminties duomenis kitoje laikmenoje.
Sony nekompensuos jokių prarastų vidinės
atminties duomenų.
Remonto metu, įmanoma, Sony patikrins vidinėje
atmintyje išsaugotų duomenų minimalų kiekį,
siekiant ištirti problemą. Tačiau Sony platintojas
nekopijuos ir neišsaugos šių duomenų.
Žiūrėkite “Handycam” vadovėlį (11 psl.), kad
daugiau sužinotumėte apie vaizdo kameros
veikimo problemų požymius, ir “PlayMemories
Home Help Guide” (44 psl.), kad sužinotumėte
• Naudokite kintamosios srovės adapterį (20 psl.).
• Pradžioje vaizdo kamera nustatyta taip, kad
Kita informacija/rodyklė
 Susisiekite su Sony platintoju arba
vietinio įgalioto Sony aptarnavimo
centro atstovu.
išsijungtų, jeigu apytiksliai 2 minutes nėra
atliekami veiksmai ([Power Save]) (52 psl.),
dar kartą įjunkite maitinimą.
• Įkraukite akumuliatorių (20 psl.).
Kai paspaudžiate START/STOP arba
PHOTO, vaizdai nėra įrašomi.
• Pasirodo atvaizdavimo būsenos parodymai.
Pertraukite atkūrimą ir išsirinkite

[Shooting Mode]  [ Movie] arba
[ Photo].
• Vaizdo kamera įrašymo laikmenoje išsaugo
vaizdą, kurį ką tik nufotografavote. Šiuo metu
įrašyti neįmanoma.
• Įrašymo laikmena yra pilna. Ištrinkite
nereikalingus vaizdus (40 psl.).
• Bendras vaizdo įrašų scenų arba vaizdų
skaičius viršija vaizdo kameros įrašymo
LT
53
galimybes (57, 59 psl.). Ištrinkite nereikalingus
vaizdus (40 psl.).
Neįmanoma įdiegti “PlayMemories Home”.
• Interneto ryšys yra reikalingas, kad būtų
galima įdiegti “PlayMemories Home”.
• Patikrinkite kompiuterio terpę arba įdiegimo
procedūrą, kuri yra reikalinga, kad būtų
galima įdiegti “PlayMemories Home”.
“PlayMemories Home” neveikia teisingai.
• Uždarykite “PlayMemories Home” ir paleiskite
kartotinai kompiuterį.
Kompiuteris neatpažįsta vaizdo kameros.
• Nuo kompiuterio USB lizdo atjunkite visus
USB įrenginius, išskyrus klaviatūrą, pelę ir šią
vaizdo kamerą.
• Atjunkite integruotą USB kabelį nuo
kompiuterio ir vaizdo kameros ir paleiskite
kartotinai kompiuterį, po to vėl teisingai
prijunkite vaizdo kamerą prie kompiuterio.
• Kai integruotas USB kabelis ir vaizdo kameros
USB lizdas yra vienu metu sujungti su
išoriniais įrenginiais, atjunkite tą, kuris nėra
prijungtas prie kompiuterio.
Savidiagnostikos
parodymai/įspėjimo
indikacijos
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Jeigu LCD ekrane pasirodo įspėjimo
indikacijos, patikrinkite toliau minėtą.
Jeigu problemos išspręsti nepavyko net po
kelių bandymų, susisiekite su Sony platintoju
arba vietinio įgalioto Sony serviso centro
atstovu. Šiuo atveju pasakykite klaidos kodą,
kuris prasideda C arba E.
Įmanoma, girdėsite melodiją, kai ekrane
pasirodys kai kurios įspėjimo indikacijos.
C:04:
• Akumuliatorius nėra “InfoLITHIUM”
akumuliatorius (V serija). Naudokite
“InfoLITHIUM” akumuliatorių (V serija)
(20 psl.).
• Gerai prijunkite kintamosios srovės adapterio
DC kištuką prie vaizdo kameros DC IN lizdo
(20 psl.).
C:06:
• Akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta.
Pakeiskite akumuliatorių arba padėkite jį
vėsioje vietoje.
C:13: / C:32:
• Atjunkite maitinimo šaltinį. Dar kartą jį
prijunkite ir bandykite naudoti vaizdo kamerą.
LT
54
E::
• Atlikite nuo  veiksmo, kuris yra aprašytas
53 psl.

• Akumuliatorius yra beveik išsikrovęs.
• Akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta.
Pakeiskite akumuliatorių arba padėkite jį
vėsioje vietoje.
• Nėra įdėta atminties kortelė (25 psl.).
• Kai indikacija blyksi, vaizdų įrašymui
nėra pakankamai laisvos vietos. Ištrinkite
nereikalingus vaizdus (40 psl.) arba
sužymėkite atminties kortelę po vaizdų
išsaugojimo kitoje laikmenoje (51 psl.).
• Įmanoma, yra sugadintas vaizdų duomenų
bazės failas. Patikrinkite duomenų bazės failą,
išsirinkdami
 [Setup]  [
Media
Settings]  [Repair Img. DB F.]  įrašymo
laikmeną (modeliai su vidine atmintimi).
• Vaizdo kamera nėra laikoma stabiliai, todėl
ji lengvai svyruoja. Laikykite vaizdo kamerą
tvirtai abiem rankomis ir fotografuokite.
Tačiau įsidėmėkite - įspėjimo indikacija apie
vaizdo kameros svyravimą nepradingsta.
• Įrašymo laikmena yra pilna.
• Vaizdų neįmanoma įrašyti apdorojimo metu.
Palaukite, po to įrašykite.
• Kai nustatote į toliau minėtą, vaizdo įrašo
įrašymo metu neįmanoma įrašyti vaizdų.
REC Mode]: [Highest Quality
]
Frame Rate]: [60p] (modeliai su NTSC
spalvų sistema) arba [50p] (modeliai su PAL
spalvų sistema)
–[
–[
Kita informacija/rodyklė
• Atminties kortelė yra sugadinta.
• Sužymėkite atminties kortelę naudodami
vaizdo kamerą (51 psl.).
• Yra įdėta nesuderinama atminties kortelė
(26 psl.).

• Atminties kortelė yra apsaugota nuo įrašymo.
• Prieiga prie atminties kortelės yra apribota
kitu įrenginiu.
LT
55
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė/įmanomų
nufotografuoti vaizdų skaičius
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
“HD” reiškia didelės raiškos vaizdo kokybę,
o “STD” reiškia standartinės raiškos vaizdo
kokybę.
Įrašymo ir atkūrimo trukmės,
naudojant skirtingus akumuliatorius
Įrašymo trukmė
Apytikslė prieinama įrašymo trukmė,
naudojant pilnai įkrautą akumuliatorių.
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/CX510E
Nepertraukiamo
(vienetas: minutė)
įrašymo trukmė
Mode] buvo nustatytas į [Standard
•
•
pertraukiate įrašymą, perjungiate [Shooting
Mode] indikatorių ir keičiate mastelį.
Trukmės matuotos, vaizdo kamerą naudojant
25°C (77°F) temperatūroje. Rekomenduojama
naudoti nuo 10°C iki 30°C (nuo 50°F iki 86°F).
Įrašymo ir atkūrimo trukmė bus trumpesnė
priklausomai nuo vaizdo kameros naudojimo
sąlygų, pavyzdžiui, naudojant žemoje
temperatūroje.
Atkūrimo trukmė
Apytikslė prieinama įrašymo trukmė,
naudojant pilnai įkrautą akumuliatorių.
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/CX510E
(vienetas:minutė)
Akumuliatorius
Akumuliatorius
Vaizdo kokybė
HD
MP4
STD
Vaizdo kokybė
HD
MP4
STD
NP-FV50 (kompl.)
240
240
255
NP-FV50 (kompl.)
150
170
165
Tipinio įrašymo trukmė
(vienetas: minutė)
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/
PJ430VE/PJ510E
(vienetas: minutė)
Akumuliatorius
Vaizdo kokybė
HD
MP4
STD
NP-FV50 (kompl.)
75
85
80
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/
PJ430VE/PJ510E
Nepertraukiamo
(vienetas: minutė)
įrašymo trukmė
Akumuliatorius
Vaizdo kokybė
HD
MP4
STD
NP-FV50 (kompl.)
140
155
150
Tipinio įrašymo trukmė
(vienetas: minutė)
Akumuliatorius
Vaizdo kokybė
HD
MP4
STD
NP-FV50 (kompl.)
70
75
75
• Kiekviena įrašymo trukmė buvo išmatuota
LT
56
].
• Tipinio įrašymo trukmė, kai kartotinai įrašote/
vaizdo kamera įrašant vaizdo įrašus didelės
REC
raiškos (HD) vaizdo kokybe, kai [
Akumuliatorius
Vaizdo kokybė
HD
MP4
STD
NP-FV50 (kompl.)
225
225
240
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Vidinė atmintis (HDR-CX430V/
CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/
PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E)
HDR-PJ420E/PJ420VE
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė, val. (valandos) ir min.
(minutės)
Įrašymo veiksena
[50p Quality
]/[60p
]
Quality
Įrašymo trukmė
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
1 val. 15 min.
(1 val. 15 min.)
1 val.
(1 val.)
Įrašymo trukmė
Įrašymo veiksena
[Highest
Quality
]
HDR-PJ420E
Įrašymo trukmė
HDR-PJ420VE
1 val. 30 min.
1 val. 10 min.
(1 val. 30 min.) (1 val. 10 min.)
2 val.
(2 val.)
[High Quality
]
MP4 val. (valandos) ir min. (minutės)
1 val. 35 min.
(1 val. 35 min.)
[Standard
]
3 val. 35 min.
2 val. 50 min.
(2 val. 40 min.) (2 val. 10 min.)
[Long Time
]
6 val. 10 min.
(5 val. 5 min.)
5 val.
(4 val. 5 min.)
MP4 val. (valandos) ir min. (minutės)
HDR-PJ430/PJ430E
HDR-CX430V/CX430VE/
PJ430V/PJ430VE
10 val. 55 min.
(10 val. 55 min.)
9 val. 55 min.
(9 val. 55 min.)
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybė, val. (valandos)
ir min. (minutės)
Įrašymo trukmė
Įrašymo veiksena
HDR-CX430V/
HDR-PJ430/PJ430E CX430VE/PJ430V/
PJ430VE
[Standard
]
7 val. 30 min.
6 val. 45 min.
(6 val. 55 min.) (6 val. 15 min.)
Įrašymo trukmė
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
5 val. 25 min.
(5 val. 25 min.)
4 val. 20 min.
(4 val. 20 min.)
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybė, val. (valandos)
ir min. (minutės)
Įrašymo veiksena
Įrašymo trukmė
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
3 val. 45 min.
3 val.
(3 val. 25 min.) (2 val. 45 min.)
[Standard
]
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė, val. (valandos) ir min.
(minutės)
Įrašymo trukmė
Įrašymo
veiksena
[50p Quality
]/[60p
]
Quality
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė, val. (valandos) ir min.
(minutės)
Įrašymo veiksena
Įrašymo trukmė
[50p Quality
]/[60p
]
Quality
5 val. 10 min.
(5 val. 10 min.)
[Highest Quality
]
6 val. 5 min.
(6 val. 5 min.)
[High Quality
]
8 val. 15 min.
(8 val. 15 min.)
[Standard
]
14 val. 30 min.
(11 val.)
25 val. 5 min.
(20 val. 40 min.)
[Long Time
]
HDR-CX430V/
HDR-PJ430/PJ430E CX430VE/PJ430V/
PJ430VE
MP4 val. (valandos) ir min. (minutės)
2 val. 30 min.
2 val. 15 min.
(2 val. 30 min.) (2 val. 15 min.)
22 val. (22 val.)
[Highest
Quality
]
3 val.
(3 val.)
2 val. 40 min.
(2 val. 40 min.)
[High
Quality
]
4 val. 5 min.
(4 val. 5 min.)
3 val. 40 min.
(3 val. 40 min.)
Kita informacija/rodyklė
HDR-CX430V/CX430VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/
PJ430VE
HDR-CX510E/PJ510E
Įrašymo trukmė
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybė, val. (valandos)
ir min. (minutės)
Įrašymo veiksena
Įrašymo trukmė
15 val. 5 min.
(13 val. 50 min.)
[Standard
]
7 val. 15 min.
6 val. 30 min.
(5 val. 30 min.) (4 val. 55 min.)
[Standard
[Long Time
]
12 val. 30 min. 11 val. 15 min.
(10 val. 15 min.) (9 val. 15 min.)
• Kad būtų galima įrašyti maksimalią lentelėje
]
nurodytą trukmę, reikia iš vaizdo kameros
LT
57
ištrinti demonstracijos vaizdo įrašą (modeliai su
vidine atmintimi).
Atminties kortelė
• Maksimali vaizdo įrašų nepertraukiamo
įrašymo trukmė yra apytiksliai 13 valandų.
• Vaizdo kamera naudoja VBR (kintantis bitų
srauto greitis) formatą, kad automatiškai būtų
galima sureguliuoti vaizdo kokybę atitinkamai
įrašymo aplinkai. Ši technologija sukelia
įrašymo laiko svyravimus laikmenoje. Vaizdo
įrašai, kuriuose yra dinamiškai judantys objektai
arba sudėtingi vaizdai, yra įrašomi, naudojant
didesnį bitų srauto greitį, dėl ko greičiau
sumažėja bendra prieinama įrašymo trukmė.
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė
(vienetas: minutė)
Įrašymo veiksena
16 GB.
32 GB.
64 GB.
[50p Quality
]/[60p
]
Quality
75
(75)
150
(150)
305
(305)
[Highest
Quality
85
(85)
180
(180)
360
(360)
120
(120)
245
(245)
490
(490)
210
(160)
430
(325)
865
(655)
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
]
[High Quality
]
[Standard
]
[Long Time
]
MP4
(vienetas: minutė)
16 GB.
32 GB.
64 GB.
320
(320)
650
(650)
1305
(1305)
Vidinė atmintis (HDR-CX430V/
CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/
PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E)
Galite bendrai įrašyti maksimaliai 40 000
MP4 vaizdo įrašų ir vaizdų.
Atminties kortelė
8.9M
16 GB.
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybė
32 GB.
7700
64 GB.
15000
• Kai naudojate Sony atminties kortelę.
• Nurodytas maksimalus įmanomų įrašyti į
16 GB.
32 GB.
64 GB.
[Standard
220
(200)
445
(410)
895
(825)
• Kai naudojate Sony atminties kortelę.
Pastabos
• Įrašymo trukmė gali skirtis priklausomai nuo
•
•
LT
58
3800
(vienetas: minutė)
Įrašymo veiksena
]
Įmanomų nufotografuoti
vaizdų skaičius
įrašymo sąlygų, objekto padėties, bei [REC
Frame Rate] (51 psl.).
Mode] ir [
Skaičius skliausteliuose ( ) yra minimali įrašymo
trukmė.
Galite įrašyti vaizdo įrašus su maksimaliai
3999 scenomis didelės raiškos (HD) vaizdo
kokybe ir su 9999 scenomis standartinės raiškos
(STD) vaizdo kokybe. Galite bendrai įrašyti
maksimaliai 40 000 MP4 vaizdo įrašų ir vaizdų.
•
atminties kortelę vaizdų skaičius yra gaunamas,
naudojant vaizdo kameros maksimalų vaizdo
dydį. Faktiškas įmanomų nufotografuoti vaizdų
skaičius yra fotografavimo metu atvaizduojamas
LCD ekrane (70 psl.).
Maksimalus įmanomų įrašyti į atminties kortelę
vaizdų skaičius gali skirtis priklausomai nuo
įrašymo sąlygų.
Pastaba
• Unikali Sony ClearVid matrica ir Sony BIONZ
vaizdo apdorojimo sistema leidžia gauti vaizdo
raišką, kuri yra ekvivalentiška aprašytiems
dydžiams.
720 vaizdo elementų/25p, 16:9
Apie bitų srauto greitį ir įrašymo
vaizdo elementus
– Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybė:
• Bitų srauto greitis, vaizdo elementai ir vaizdo
•
Kita informacija/rodyklė
formatas kiekvienai vaizdo įrašų įrašymo
veiksenai (vaizdo įrašas + garsas ir t.t.).
Modeliai su NTSC spalvų sistema:
– Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė:
PS: maks. 28 Mbps 1920 × 1080 vaizdo
elementų/60p, AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: maks. 24 Mbps 1920 × 1080 vaizdo
elementų/60i arba 1920 × 1080 vaizdo
elementų/24p, AVC HD 24 M (FX), 16:9
FH: apytiksliai 17 Mbps (vidutiniškai) 1920
× 1080 vaizdo elementų/60i arba 1920 ×
1080 vaizdo elementų/24p, AVC HD 17 M
(FH), 16:9
HQ: apytiksliai 9 Mbps (vidutiniškai) 1440
× 1080 vaizdo elementų/60i, AVC HD 9 M
(HQ), 16:9
LP: apytiksliai 5 Mbps (vidutiniškai) 1440 ×
1080 vaizdo elementų/60i, AVC HD 5 M
(LP), 16:9
– MP4: apytiksliai 6 Mbps (vidutiniškai) 1280 ×
720 vaizdo elementų/30p, 16:9
– Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybė:
HQ: apytiksliai 9 Mbps (vidutiniškai) 720 ×
480 vaizdo elementų/60i, STD 9 M (HQ),
16:9/4:3
Modeliai su PAL spalvų sistema:
– Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė:
PS: maks. 28 Mbps 1920 × 1080 vaizdo
elementų/50p, AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: maks. 24 Mbps 1920 × 1080 vaizdo
elementų/50i arba 1920 × 1080 vaizdo
elementų/25p, AVC HD 24 M (FX), 16:9
FH: apytiksliai 17 Mbps (vidutiniškai) 1920
× 1080 vaizdo elementų/50i arba 1920 ×
1080 vaizdo elementų/25p, AVC HD 17 M
(FH), 16:9
HQ: apytiksliai 9 Mbps (vidutiniškai) 1440
× 1080 vaizdo elementų/50i, AVC HD 9 M
(HQ), 16:9
LP: apytiksliai 5 Mbps (vidutiniškai) 1440 ×
1080 vaizdo elementų/50i, AVC HD 5 M
(LP), 16:9
– MP4: apytiksliai 6 Mbps (vidutiniškai) 1280 ×
HQ: apytiksliai 9 Mbps (vidutiniškai) 720 ×
576 vaizdo elementų/50i, STD 9 M (HQ),
16:9/4:3
Vaizdų fotografavimo vaizdo elementų skaičius
ir ekrano formatas.
– Vaizdų fotografavimas, dvigubas įrašymas:
3984 × 2240 taškų/16:9
2992 × 2240 taškų/4:3
2816 × 1584 taškai/16:9
2112 × 1584 taškai/4:3
1920 × 1080 taškų/16:9
640 × 480 taškų/4:3
– Vaizdų įrašymas iš vaizdo įrašo:
1920 × 1080 taškų/16:9
640 × 360 taškų/16:9
640 × 480 taškų/4:3
LT
59
Vaizdo kameros priežiūra
– Arti galingų radijo bangų arba spinduliavimo
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
vaizdo kameros modelį, žiūrėkite nurodytą
puslapį:
Funkcijos ir įrenginiai  12 psl.
Dėl naudojimo ir priežiūros
• Vaizdo kamera nėra atspari dulkėms, purslams
ar vandeniui.
• Nelaikykite vaizdo kameros už toliau nurodytų
dalių, bei nelaikykite už lizdų dangtelių.
Priedų lizdo
dangtelis
LCD ekranas
•
•
•
Akumuliatorius
Integruotas USB
kabelis
•
•
• Netaikykite vaizdo kamera į saulę. Priešingu atveju
•
LT
60
gali kilti vaizdo kameros veikimo sutrikimai.
Įrašykite saulės vaizdą tik silpno apšvietimo
sąlygomis, pavyzdžiui, saulėlydžio metu.
Nenaudokite ir nelaikykite vaizdo kameros ir
priedų toliau minėtose vietose.
– Bet kurioje labai karštoje, šaltoje arba
drėgnoje vietoje. Saugokite ją nuo daugiau
nei 60°C (140°F), temperatūros poveikio,
pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose,
prie šildymo įrenginių arba saulėje
pastatytame automobilyje. Gali kilti veikimo
sutrikimai arba gali deformuotis korpusas.
– Arti galingų magnetinių laukų arba
mechaniškai vibruojančių vietų. Vaizdo
kamera gali veikti su sutrikimais.
•
•
•
•
•
•
šaltinių. Vaizdo kamera gali nepajėgti įrašyti
teisingai.
– Prie imtuvų, pavyzdžiui, TV arba radijo
imtuvo. Gali atsirasti triukšmai.
– Smėlėtame paplūdimyje arba dulkėtose
vietose. Jeigu į vaizdo kamerą pateko smėlis
arba dulkės, ji gali veikti su sutrikimais.
Kartais šių sutrikimų ištaisyti neįmanoma.
– Arti langų arba lauke, kur LCD ekraną arba
objektyvą gali paveikti tiesioginiai saulės
spinduliai. Jie gadina LCD ekraną.
Kai naudojate nuolatinę arba kintamąją srovę,
naudokite šioje instrukcijoje rekomenduotus
priedus.
Neduokite vaizdo kamerai sudrėkti, pavyzdžiui,
lietuje arba nuo jūros vandens. Jeigu vaizdo
kamera sušlampa, ji gali veikti su sutrikimais.
Kartais šių sutrikimų ištaisyti neįmanoma.
Jeigu į korpusą pateko svetimkūnis arba skystis,
atjunkite vaizdo kamerą nuo elektros lizdo ir
nugabenkite ją pas Sony platintoją apžiūros
atlikimui.
Elkitės su įrenginiu atidžiai, neišardykite,
nemodifikuokite, saugokite jį nuo stiprių
smūgių, pavyzdžiui, daužymo, numetimo ant
žemės arba užlipimo ant jo. Ypač atidžiai elkitės
su objektyvu.
LCD ekranas turi būti uždarytas, kai
nenaudojate vaizdo kameros.
Nenaudokite vaizdo kameros, kai ji yra įvyniota,
pavyzdžiui, į rankšluostį.
Kad atjungtumėte srovės laidą, laikykite už
šakutės; netraukite už laido.
Negadinkite srovės laido, ant jo statydami
sunkius daiktus.
Nenaudokite deformuoto arba sugadinto
akumuliatoriaus.
Metaliniai kontaktai turi būti švarūs.
Jeigu yra ištekėjęs akumuliatoriaus elektrolito
skystis:
– susisiekite su vietinio įgalioto Sony
aptarnavimo centro atstovu;
– nuskalaukite skystį, kuris galėjo patekti ant
odos;
– jeigu skystis pateko į akis, išskalaukite jas dideliu
vandens kiekiu ir susisiekite su gydytoju.
Jeigu vaizdo kameros nenaudosite
ilgą laiką
• Kai vaizdo kamera yra prijungta prie kitų
įrenginių, naudojant USB ryšį, ir maitinimas yra
įjungtas, neuždarykite LCD skydelio. Įmanoma,
prarasite įrašytus vaizdo duomenis.
• Kad vaizdo kamera kuo įmanoma ilgiau
•
išsisaugotų optimalioje būklėje, apytiksliai kartą
per mėnesį įjunkite ją ir atlikite įrašymą arba
atkūrimą/atvaizdavimą.
Prieš akumuliatoriaus saugojimą pilnai jį
iškraukite.
Pastaba dėl vaizdo kameros/
akumuliatoriaus temperatūros
• Kai vaizdo kameros arba akumuliatoriaus
temperatūra tampa labai aukšta arba labai žema,
vaizdo kamera gali neįrašyti arba neatkurti, nes
yra aktyvuota vaizdo kameros apsaugos funkcija.
Tokiu atveju LCD ekrane pasirodo indikacija.
Pastabos dėl papildomų priedų
• Yra rekomenduojama naudoti Sony priedus.
• Sony priedai gali nebūti prieinami kai kuriose
šalyse/regionuose.
Daugialypės terpės sąsajos lizdas
• Kai naudojate specialų mikrofoną ar
•
Pastabos dėl įkrovimo, naudojant
USB kabelį
•
• Įmanoma, nebus galima įkrauti naudojant visus
•
•
•
LCD ekrano eksploatavimas
• Jeigu ant LCD ekrano liks pirštų atspaudai,
Kai vaizdo kamera yra prijungta prie
kompiuterio arba priedų
•
• Nebandykite sužymėti vaizdo kameros įrašymo
•
•
laikmenos, naudodami kompiuterį. Priešingu
atveju vaizdo kamera gali neveikti teisingai.
Kai vaizdo kamerą prijungiate prie kito
įrenginio naudodami ryšio kabelius, būtinai
teisingai prijunkite kištukus. Jeigu kištuką
spausite į lizdą jėga, lizdas bus sugadintas ir,
įmanoma, vaizdo kamera veiks nestabiliai.
Kita informacija/rodyklė
•
kompiuterius.
Jeigu vaizdo kamera yra prijungta prie
nešiojamo kompiuterio, kuris nėra prijungtas
prie elektros tinklo, nešiojamo kompiuterio
akumuliatorius išsikrauna. Nepalikite vaizdo
kameros taip prijungtos prie kompiuterio.
Nėra garantuojamas įkrovimas, naudojant
vartotojo pagamintą arba pertaisytą kompiuterį,
arba prijungus per USB šakotuvą. Įmanoma,
vaizdo kamera neveiks teisingai priklausomai
nuo USB įrenginio, kuris yra naudojamas su
kompiuteriu.
nešiojamą garsiakalbį, jo maitinimas įsijungia
arba išsijungia atitinkamai vaizdo kameros
maitinimo padėčiai.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su naudojamu
priedu komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.
Norėdami pritvirtinti priedą, prijunkite ir
užfiksuokite jį daugialypės terpės sąsajos lizde
paspausdami ir pastumdami iki galo.
Kai įrašote vaizdo įrašus, naudodami prie priedų
lizdo prijungtą išorinę blykstę (nekompl.),
išjunkite išorinės blykstės maitinimą, kad
išvengtumėte įkrovimo triukšmo įrašymo.
Kai yra prijungtas išorinis mikrofonas
(nekompl.), jis turi pirmenybę, palyginti su
integruotu mikrofonu.
rankų kremas ir pan., LCD ekrano danga
lengvai nusidėvės. Nuvalykite juos kuo
įmanoma greičiau.
Jeigu LCD ekraną valysite servetėle ir pan.
naudodami jėgą, įmanoma, LCD subraižysite
ekrano dangą.
Jeigu LCD ekranas tapo nešvarus dėl pirštų
atspaudų ar dulkių, rekomenduojama juos
lengvai nušluostyti nuo ekrano, po to nuvalyti
minkšta skepetėle ir pan.
LT
61
LCD ekranas
• Nespauskite stipriai LCD ekrano, nes priešingu
•
•
atveju spalvos gali būti atvaizduotos netolygiai
arba gali atsirasti kiti gedimai.
Jeigu vaizdo kamerą naudojate šaltoje vietoje,
LCD ekrane gali pasirodyti liekamasis vaizdas.
Tai nėra veikimo sutrikimas.
Vaizdo kameros naudojimo metu LCD ekrano
galinė dalis gali sušilti. Tai nėra veikimo
sutrikimas.
Korpuso ir projektoriaus objektyvo
valymas (modeliai su projektoriumi)
• Lengvai nuvalykite korpusą ir objektyvą
•
•
minkšta skepetėle, pavyzdžiui, paprasta arba
akinių valymui skirta skepetėle.
Jeigu korpusas arba projektoriaus objektyvas
yra nešvarus, nuvalykite jį vandenyje
lengvai sudrėkinta minkšta skepetėle, po to
nušluostykite sausa minkšta skepetėle.
Kad nedeformuotumėte korpuso,
nesugadintumėte dangos arba nesubraižytumėte
objektyvo:
– nenaudokite chemikalų, pavyzdžiui, tirpiklio,
benzino, spirito, cheminių servetėlių,
repelentų, insekticidų ir kremų nuo saulės;
– nelieskite vaizdo kameros, kai ant rankų yra
minėtų priemonių liekanos;
– nepalikite vaizdo kameros ilgam kontakte su
guma arba vinilu.
Objektyvo priežiūra ir saugojimas
• Objektyvo paviršių nuvalykite minkšta
skepetėle, jeigu:
– ant objektyvo paviršiaus yra pirštų atspaudai;
– naudojate karštose arba drėgnose vietose;
– objektyvą veikia sūrus oras, pavyzdžiui, jūros
pakrantėje.
• Saugokite gerai ventiliuojamoje vietoje, kurioje
nėra nešvarumų arba dulkių.
• Siekdami išvengti pelijimo, periodiškai
nuvalykite ir saugokite objektyvą, kaip yra
aprašyta anksčiau.
LT
62
Vidinės įkraunamos baterijos
įkrovimas
Šioje vaizdo kameroje yra vidinė įkraunama
baterija, kad datos, laikrodžio ir kitos
nuostatos būtų išsaugotos net tada, kai
LCD ekranas yra uždarytas. Ši baterija
yra pastoviai įkraunama, kai vaizdo
kamera yra prijungta prie elektros lizdo,
naudojant kintamosios srovės adapterį
arba kai prie vaizdo kameros yra prijungtas
akumuliatorius. Ši baterija pilnai išsikrauna
per 3 mėnesius, jeigu iš viso nenaudojate
vaizdo kameros. Įkraukite integruotą
bateriją prieš vaizdo kameros naudojimą.
Tačiau net tada, jeigu integruota baterija
nėra įkrauta, nebus įtakojami vaizdo
kameros veiksmai, išskyrus datos įrašymą.
Vidinės baterijos įkrovimas
Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros lizdo,
naudodami komplektuojamą kintamosios
srovės adapterį, ir palikite ją daugiau nei 24
valandoms su uždarytu LCD ekranu.
Pastaba dėl vaizdo kameros
utilizavimo/jos atidavimo kitiems
(modeliai su vidine atmintimi)
Net jeigu ištrynėte visus vaizdo įrašus ir
vaizdus arba atlikote [Format] (51 psl.),
įmanoma, duomenys iš vidinės atminties
nebus pilnai ištrinti. Rekomenduojama
 [Setup]  [
Media
išsirinkti
Settings]  [Format]  [Empty], kad
išvengtumėte duomenų atstatymo.
Techniniai duomenys
Sistema
Signalo formatas:
NTSC spalvos, EIA standartai (HDRCX430V/PJ430/PJ430V)
PAL spalvos, CCIR standartai (HDRCX400E/CX410VE/CX430VE/CX510E/
PJ420E/PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E)
HD TV
Vaizdo įrašų įrašymo formatas:
AVCHD (suderinamumas su AVCHD
formato Ver.2.0):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator*1
MPEG-2 PS:
Vaizdas: MPEG-2 (Vaizdas)
Garsas: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator*1
*2 1 reiškia 1 milijardą baitų, 2,8 GB yra
naudojami iš anksto įdiegto žemėlapio
saugojimui, o kita dalis yra naudojama
duomenų valdymo funkcijoms.
Galima ištrinti tik iš anksto įrašytą
demonstracijos vaizdo įrašą.
*3 1 GB reiškia 1 milijardą baitų, kurių dalis
yra naudojama sistemos valdymui ir/arba
taikomųjų programų failų saugojimui.
Galima ištrinti tik iš anksto įrašytą
demonstracijos vaizdo įrašą.
Kita informacija/rodyklė
MP4:
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Pagaminta pagal Dolby Laboratories
licenciją.
Vaizdų failų formatas:
suderinamas su DCF Ver.2.0
suderinamas su Exif Ver.2.3
suderinamas su MPF Baseline
Įrašymo laikmena (vaizdo įrašai/vaizdai):
Vidinė atmintis
HDR-PJ420E/PJ420VE: 16 GB.
HDR-CX430V/CX430VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE: 32 GB.
HDR-CX510E/PJ510E: 64 GB.
“Memory Stick PRO Duo”
SD kortelė (4 klasė arba spartesnė)
Vartotojui prieinama talpa (apytiksliai)
HDR-PJ420E: 15,5 GB*3
HDR-PJ420VE: 12,5 GB*2
HDR-CX430V/CX430VE/PJ430V/PJ430VE:
28,1 GB*2
HDR-PJ430/PJ430E: 31,1 GB*3
HDR-CX510E/PJ510E: 62,4 GB*3
Vaizdo įrenginys:
4,6 mm (1/3,91 tipas) CMOS jutiklis
Įrašymo vaizdo elementai (vaizdai, 16:9):
maksimaliai 8,9 milijonai vaizdo elementų
(3984 × 2240)*4
Bendras skaičius: apytiksliai 5 430 000 vaizdo
elementų
Efektyvūs (vaizdo įrašas, 16:9)*5:
apytiksliai 2 230 000 vaizdo elementų
Efektyvūs vaizdo elementai (vaizdai, 16:9):
apytiksliai 2 230 000 vaizdo elementų
Efektyvūs vaizdo elementai (vaizdai, 4:3):
apytiksliai 1 670 000 vaizdo elementų
Objektyvas:
G objektyvas
30× (optinis)*5, 55× (išplėstas, kai įrašote
vaizdo įrašus)*6, 350× (skaitmeninis)
Filtro diametras: 46 mm (1 13/16 colio)
37 mm (1 1/2 colio) (kai yra pritvirtintas filtro
pritaikomas žiedas)
F1.8 ~ F4.0
Židinio nuotolis:
f= 1,9 mm ~ 57,0 mm (3/32 colio ~ 2 1/4 colio)
Ekvivalentas 35 mm fotojuostelės fotoaparatui
Filmams*5: 26,8 mm ~ 804,0 mm (1 1/16 colio
~ 31 3/4 colio) (16:9)
Vaizdams: 26,8 mm ~ 804,0 mm (1 1/16 colio
~ 31 3/4 colio) (16:9)
Spalvų temperatūra: [Auto], [One Push],
[Indoor], [Outdoor]
Minimalus apšvietimas:
6 lx (liuksai) (naudojant pradines nuostatas,
išlaikymas 1/30 sekundės (HDR-CX430V/
PJ430/PJ430V) arba 1/25 sekundės (HDRCX400E/CX410VE/CX430VE/CX510E/
PJ420E/PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E))
3 lx (liuksai) ([Low Lux] yra nustatytas į [On],
išlaikymas 1/30 sekundės (HDR-CX430V/
PJ430/PJ430V) arba 1/25 sekundės (HDRCX400E/CX410VE/CX430VE/CX510E/
PJ420E/PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E))
*4 Unikali Sony ClearVid vaizdo
apdorojimo sistema (BIONZ)
leidžia gauti vaizdo raišką, kuri yra
ekvivalentiška aprašytiems dydžiams.
5
* [
SteadyShot] yra nustatytas į
[Standard] arba [Off].
6
* [
SteadyShot] yra nustatytas į [Active].
LT
63
Įvesties/išvesties lizdai
HDMI OUT lizdas: HDMI mikro jungtis
PROJECTOR IN lizdas (HDR-PJ420E/PJ420VE/
PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E):
HDMI mikro jungtis
MIC įvesties lizdas: stereofoninis mini lizdas
(φ 3,5 mm)
Ausinių lizdas: stereofoninis mini lizdas (φ 3,5 mm)
USB lizdas: A tipas (integruotas USB)
Multi/mikro USB lizdas*
* Remia įrenginius, kurie yra suderinami
su mikro USB.
••USB ryšys yra skirtas tik išvesčiai
(HDR-CX400E/CX410VE/CX430VE/CX510E/
PJ420E/PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E).
LCD ekranas
Vaizdas: 7,5 cm (3,0 tipas, formatas 16:9)
Vaizdo elementų skaičius:
230 400 (960 × 240)
Projektorius (HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/
PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E)
Projekcijos tipas: DLP
Šviesos šaltinis: šviesos diodas (R/G/B)
Fokuso sureguliavimas: rankinis
Projekcijos atstumas: 0,5 m (1,6 pėdos) ar daugiau
Kontrastas: 1500:1
Raiška (išvestis): nHD (640 × 360)
Nepertraukiamos projekcijos trukmė (naudojant
komplektuojamą akumuliatorių):
apytiksliai 1 val. 40 min.
Bendro pobūdžio informacija
Maitinimas: 6,8 V/7,2 V nuolatinė srovė
(akumuliatorius) 8,4 V nuolatinė srovė
(kintamosios srovės adapteris)
USB įkrovimas: 5 V nuolatinė srovė 500 mA/1,5 A
Vidutinis elektros sunaudojimas:
Įrašymo metu, naudojant LCD ekraną su
normaliu šviesumu:
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E
HD: 2,5 W MP4: 2,2 W STD: 2,3 W.
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E
HD: 2,7 W MP4: 2,4 W STD: 2,5 W.
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C (nuo 32°F
iki 104°F)
LT
64
Saugojimo temperatūra: nuo ‒20°C iki +60°C
(nuo ‒4°F iki +140°F)
Matmenys (apytiksliai):
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E:
58 mm × 66 mm × 121 mm (2 3/8 colio ×
2 5/8 colio × 4 7/8 colio) (plotis/aukštis/gylis),
įskaitant išsikišusias dalis
58 mm × 66 mm × 127,5 mm (2 3/8 colio
× 2 5/8 colio × 5 1/8 colio) (plotis/aukštis/
gylis), įskaitant išsikišusias dalis ir įdėtą
komplektuojamą akumuliatorių
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E:
61,5 mm × 66 mm × 121 mm (2 1/2 colio ×
2 5/8 colio × 4 7/8 colio) (plotis/aukštis/gylis),
įskaitant išsikišusias dalis
61,5 mm × 66 mm × 127,5 mm (2 1/2 colio
× 2 5/8 colio × 5 1/8 colio) (plotis/aukštis/
gylis), įskaitant išsikišusias dalis ir įdėtą
komplektuojamą akumuliatorių
Svoris (apytiksliai)
HDR-CX400E/CX510E:
315 g (11,1 uncija), tik pagrindinis įrenginys
370 g (13,0 uncijos), įskaitant
komplektuojamą akumuliatorių
HDR-CX410VE/CX430V/CX430VE:
320 g (11,3 uncijos), tik pagrindinis įrenginys
375 g (13,2 uncijos), įskaitant
komplektuojamą akumuliatorių
HDR-PJ420E/PJ430/PJ430E/PJ510E:
340 g (12,0 uncijos), tik pagrindinis įrenginys
395 g (13,9 uncijos), įskaitant
komplektuojamą akumuliatorių
HDR-PJ420VE/PJ430V/PJ430VE:
345 g (12,2 uncijos), tik pagrindinis įrenginys
400 g (14,1 uncija), įskaitant komplektuojamą
akumuliatorių
Kintamosios srovės adapteris AC-L200C/
AC-L200D
Maitinimas: 100 V - 240 V kintamoji srovė,
50 Hz/60 Hz
Srovės sunaudojimas: 0,35 A - 0,18 A
Elektros srovės stiprumas: 18 W.
Išvesties įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė*
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C (nuo 32°F
iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo ‒20°C iki +60°C
(nuo ‒4°F iki +140°F)
Matmenys (apytiksliai): 48 mm × 29 mm ×
81 mm (1 15/16 colio × 1 3/16 colio ×
3 1/4 colio) (plotis/aukštis/gylis), neįskaitant
išsikišusių dalių
Svoris (apytiksliai): 150 g (5,3 uncijos), neįskaitant
srovės laido
* Kitos charakteristikos yra pateiktos ant
kintamosios srovės adapterio lipduko.
Įkraunamas akumuliatorius NP-FV50
Maksimali išvesties įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Išvesties įtampa: 6,8 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės stiprumas: 2,1 A.
Talpa
Nominali: 7,0 Wh (1030 mAh)
Minimali: 6,6 Wh (980 mAh)
Tipas: ličio jonų
Vaizdo kameros ir priedų konstrukcija ir
techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Apie prekių ženklus
• “Handycam” ir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kita informacija/rodyklė
•
yra Sony
Corporation registruoti prekių ženklai.
“AVCHD”, “AVCHD Progressive”, “AVCHD”
logotipas ir “AVCHD Progressive” logotipas yra
Panasonic Corporation ir Sony Corporation
prekių ženklai.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
,” “Memory Stick PROHG Duo”, “
”, “Memory
Stick XC-HG Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”, “MagicGate
Memory Stick” ir “MagicGate Memory Stick
Duo” yra Sony Corporation prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
“InfoLITHIUM” yra Sony Corporation prekės
ženklas.
“x.v.Color” ir “x.v.Colour” yra Sony
Corporation prekių ženklai.
“BIONZ” yra Sony Corporation prekės ženklas.
“BRAVIA” yra Sony Corporation prekės ženklas.
Blu-ray Disc™ ir Blu-ray™ yra Blu-ray Disc
Association prekių ženklai.
Dolby ir dvigubo D simbolis yra Dolby
Laboratories prekių ženklai.
HDMI ir HDMI High-Definition Multimedia
Interface pavadinimai, bei HDMI logotipas
yra HDMI Licensing LLC prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
Microsoft, Windows, Windows Vista ir DirectX
yra Microsoft Corporation registruoti prekių
ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose
šalyse.
Mac ir Mac OS yra Apple Inc. registruoti prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
Intel, Intel Core ir Pentium yra Intel
Corporation arba jos dukterinių įmonių prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
“ ” ir “PlayStation” yra Sony Computer
Entertainment Inc. registruoti prekių ženklai.
NAVTEQ ir NAVTEQ Maps logotipas yra
NAVTEQ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
SDXC logotipas yra SD-3C, LLC. prekės ženklas.
MultiMediaCard yra MultiMediaCard
Association prekės ženklas.
Facebook ir “f ” logotipas yra Facebook, Inc.
prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
YouTube ir YouTube logotipas yra Google Inc.
prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
LT
65
Visų kitų šioje instrukcijoje minėtų gaminių
pavadinimai gali būti jų atitinkamų kompanijų
prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
™ ir ® ženklai šioje instrukcijoje nėra nurodyti
kiekvienu atveju.
VAIZDO KAMERŲ
GAMINIŲ ŽEMĖLAPIŲ
DUOMENŲ GALUTINIO
VARTOTOJO SUTARTIS
(modeliai su GPS)
PRIEŠ ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ
PRIVALOTE ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIĄ SUTARTĮ.
Galite naudoti PlayStation 3, parsisiuntę
PlayStation 3 skirtą taikomąją programą iš
PlayStation Store (kur prieinama).
PlayStation 3 skirtai taikomajai programai yra
reikalinga PlayStation Network paskyra, ir reikia
parsisiųsti šią taikomąją programą.
Ji yra prieinama regionuose, kur veikia
PlayStation Store.
SVARBU - PERSKAITYKITE ATIDŽIAI! Ši galutinio
vartotojo licencijos sutartis (“LICENCIJA”) yra
juridinis susitarimas tarp Jūsų ir Sony Corporation
(“SONY”), kuri yra šiame vaizdo kameros gaminyje
(“GAMINYS”) esančių žemėlapių duomenų licencijos
išdavėjas. Tokie žemėlapių duomenys, įskaitant
sekančius gaminio ir versijų atnaujinimus, toliau
sutarties tekste yra vadinami PROGRAMINE
ĮRANGA. Ši LICENCIJA yra taikoma tik
PROGRAMINEI ĮRANGAI. Galite PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ naudoti tik kartu su GAMINIU. Paliesdami
“AGREE” mygtuką, kuris pasirodo su šia licencija
susieto GAMINIO ekrane, Jūs sutinkate su šios
LICENCIJOS sąlygomis. Jeigu nesutinkate su šios
LICENCIJOS sąlygomis, SONY nesuteikia Jums
licencijos PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimui.
Tokiu atveju PROGRAMINĖ ĮRANGA Jums nebus
prieinama, ir negalėsite jos naudoti.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ saugo autorių teisių
įstatymai ir tarptautiniai autorių teisių įstatymai, bei
kitos intelektinės nuosavybės teisės ir tarptautinės
sutartys. Jūs gaunate licenciją PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimui, o ne nuosavybės teises į ją.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
Ši LICENCIJA Jums suteikia toliau minėtas
neišskirtines teises.
PROGRAMINĖ ĮRANGA. Jūs galite PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ naudoti kartu su vienu GAMINIO įrenginiu.
Naudojimas. Jūs galite naudoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ asmeniniams poreikiams.
KITŲ TEISIŲ IR RIBOJIMŲ APRAŠYMAS
Ribojimai. Jūs neturite teisės perleisti arba platinti
jokios PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalies jokiu
būdu ir jokiais tikslais, išskyrus tokį, kuris yra
tiesiogiai leistas šioje LICENCIJOJE. Jūs neturite
teisės naudoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS su
jokiais kitais gaminiais, sistemomis arba taikomomis
programomis, išskyrus šį GAMINĮ. Išskyrus atvejus,
kurie yra nurodyti šioje LICENCIJOJE, Jūs neturite
teisės naudoti ir leisti tretiesiems asmenims naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atskirai nuo GAMINIO
(pilnai arba dalinai, įskaitant kopijas, fragmentus,
pradinius duomenis arba kitus jais paremtus darbus
bet kokia forma) nuomos arba lizingo būdu už
mokestį arba nemokamai. Kai kuriose jurisdikcijose
nėra leistinas tokių teisių ribojimas, tokiu atveju
aukščiau minėti ribojimai Jums nėra taikomi.
LT
66
Ribojimas dėl apgrąžos inžinerijos, dekompiliacijos ir
išardymo. Jūs neturite teisės (i) išimti PROGRAMINĖS
ĮRANGOS iš GAMINIO, (ii) atgaminti, kopijuoti,
modifikuoti, perkelti, versti arba sukurti šios
PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių pilnai ar
dalinai, arba (iii) bet kokiu būdu, bet kokių priemonių
pagalba, bet kokiais tikslais pilnai ar dalinai atlikti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS apgrąžos inžineriją,
dekompiliaciją, išardymą. Kai kuriose jurisdikcijose
nėra leistinas tokių teisių ribojimas, tokiu atveju
aukščiau minėti ribojimai Jums nėra taikomi.
Prekių ženklai ir nuorodos. Jūs neturite teisės ištrinti,
keisti, slėpti arba iškraipyti prekių ženklus ar autorių
teisių nuorodas šioje PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE.
Duomenų failai. PROGRAMINĖ ĮRANGA gali
automatiškai sukurti duomenų failus, kurie bus
naudojami kartu su PROGRAMINE ĮRANGA.
Bet kokie tokie duomenų failai bus laikomi
PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalimi.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS perleidimas. Jūs turite
teisę negrąžintinai perleisti visas savo teises sutinkamai
su šia LICENCIJA tik GAMINIO pardavimo arba
perleidimo atveju su sąlyga, kad Jūs nepaliekate sau
PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijos, atiduodate visą
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (įskaitant visas kopijas
(tik tada, jeigu yra leista kopijuoti sutinkamai su
aukščiau minėtu paragrafu “Ribojimas dėl apgrąžos
inžinerijos, dekompiliacijos ir išardymo”), komponentų
dalis, laikmenas ir spausdintą medžiagą, visas
PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijas ir atnaujinimus,
bei šią LICENCIJĄ), ir gavėjas sutinka su šios
LICENCIJOS sąlygomis ir taisyklėmis.
Konfidencialumas. Jūs sutinkate neatskleisti
šioje PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE pateiktos
informacijos, kuri nėra viešai prieinama, ir šios
informacijos neatskleisti kitiems be SONY išankstinio
raštiško leidimo.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos nuosavybės teisės ir autorių teisės, kurios yra
taikomos PROGRAMINEI ĮRANGAI (įskaitant
ir visus žemėlapių duomenis, vaizdus, nuotraukas,
animacijas, vaizdo įrašus, garsą, muziką, tekstą
ir programų komponentus (“applets”), kurie yra
įtraukti į šią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ), bei visos
PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijos priklauso
PAVOJINGA VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra apsaugota nuo
klaidų ir nėra sukurta, pagaminta arba skirta
naudojimui padidinto pavojaus srityse, kur yra
būtinas visiškai saugus ir tikslus veikimas, pavyzdžiui,
branduoliniuose įtaisuose, skraidymo aparatų
navigacijos arba ryšio sistemose, oro susisiekimo
kontrolės įrenginiuose, gyvybės palaikymo įtaisuose
arba ginkluose, kur PROGRAMINĖS ĮRANGOS
klaidos gali sukelti mirtį, sužalojimus arba didelę
žalą žmonių sveikatai ir aplinkai (“Pavojinga veikla”).
SONY, jos dukterinės įmonės, atitinkami tiekėjai ir
SONY licencijos išdavėjai pareiškia apie atsisakymą
nuo atsakomybės pagal bet kokias tiesiogines arba
numatytas garantijas tinkamumui tokių procesų
atlikimui, kurie yra susiję su didele rizika.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJOS
NEBUVIMAS
Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimas yra
Jūsų pačių rizika. PROGRAMINĖ ĮRANGA yra
suteikiama “TOKIA, KOKIA JI YRA” be jokių
garantijų, ir SONY, jos dukterinės įmonės, SONY ir
jos dukterinių įmonių tiekėjai, bei SONY licencijos
išdavėjai (šiame skyrelyje SONY, jos dukterinės
įmonės, jų atitinkami tiekėjai ir SONY licencijos
išdavėjai yra vadinami “SONY”) TIESIOGIAI
PRANEŠA APIE ATSISAKYMĄ NUO BET KOKIŲ
GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, TIESIOGINIŲ ARBA
NUMATYTŲ, SUTINKAMAI SU TEISĖS AKTAIS
ARBA KITAIS REIKALAVIMAIS, ĮSKAITANT IR
NUMATYTĄSIAS GARANTIJAS KOKYBEI, TEISIŲ
NEPAŽEIDIMUI, TINKAMUMUI KOMERCINĖS
VEIKLOS VYKDYMUI IR TINKAMUMUI
KONKREČIŲ UŽDUOČIŲ ATLIKIMUI. SONY
NEGARANTUOJA, KAD PROGRAMINĖS
ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS JŪSŲ
REIKALAVIMUS ARBA KAD PROGRAMINĖS
ĮRANGOS VEIKIMAS BUS BE PERTRAUKŲ IR
KLAIDŲ. SONY NEGARANTUOJA IR NETEIKIA
JOKIŲ PRANEŠIMŲ APIE PROGRAMINĖS
ĮRANGOS NAUDOJIMĄ, NEPAJĖGUMĄ
NAUDOTI AR SU PROGRAMINĖS ĮRANGOS
VEIKIMU, TIKSLUMU, SAUGUMU ARBA
KITAIS ASPEKTAIS SUSIJUSIUS NAUDOJIMO
REZULTATUS. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE
NĖRA LEISTINAS TOKIŲ TEISIŲ RIBOJIMAS,
TOKIU ATVEJU AUKŠČIAU MINĖTI RIBOJIMAI
JUMS NĖRA TAIKOMI.
Jūs aiškiai suprantate, kad PROGRAMINĖS
ĮRANGOS duomenyse gali būti netiksli arba
nepilna informacija dėl praėjusio laiko, aplinkybių
Kita informacija/rodyklė
Nutraukimas. Neapribodama jokių kitų teisių,
SONY gali nutraukti šios LICENCIJOS galiojimą,
jeigu Jūs nesilaikote šios LICENCIJOS taisyklių ir
sąlygų. Tokiu atveju Jūs privalote nutraukti naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir visus jos komponentus.
Šios LICENCIJOS skyriaus “AUTORIŲ TEISĖS”,
“PAVOJINGA VEIKLA”, “PROGRAMINĖS ĮRANGOS
GARANTIJOS NEBUVIMAS”, “ATSAKOMYBĖS
RIBOJIMAS”, “EKSPORTO UŽDRAUDIMAS”,
“TAISYKLIŲ ATSKIRIAMUMAS” ir “GALIOJANTYS
TEISĖS AKTAI IR JURISDIKCIJA”, šio skyrelio
“Konfidencialumas” paragrafas ir šis paragrafas tęsia
galioti, jeigu LICENCIJOS galiojimas yra pasibaigęs
arba yra nutrauktas.
SONY, licencijos išdavėjams ir tiekėjams ir jų
atitinkamoms dukterinėms įmonėms (tokie SONY
licencijos išdavėjai ir tiekėjai kartu su atitinkamomis
dukterinėmis įmonėmis kartu yra vadinami “SONY
licencijos išdavėjais”). Visas teises, kurios nėra
tiesiogiai priskirtos šioje LICENCIJOJE, palaiko
SONY arba SONY licencijos išdavėjai.
LT
67
pasikeitimo, naudotų šaltinių ir kompleksinių
geografinių duomenų gavimo būdo, nes bet kas iš
anksčiau minėto gali įtakoti rezultatų teisingumą.
RIBOTA ATSAKOMYBĖ
ŠIAME SKYRELYJE SONY, JOS DUKTERINĖS
ĮMONĖS, ATITINKAMI TIEKĖJAI IR SONY
LICENCIJOS IŠDAVĖJAI KARTU YRA VADINAMI
“SONY” IKI MAKSIMALIAI ĮMANOMO LYGIO,
KURĮ NUMATO GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.
SONY NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET
KOKIAS PRETENZIJAS ARBA IEŠKINIUS,
NEPRIKLAUSOMAI NUO TOKIO IEŠKINIO
PRIEŽASTIES, KURIAME YRA NURODYTI BET
KOKIE NUOSTOLIAI ARBA ŽALA, TIESIOGINIAI
ARBA NETIESIOGINIAI, KURIE GALĖTŲ KILTI
DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO
ARBA JOS VALDYMO; BEI UŽ BET KOKĮ
NEGAUTĄ PELNĄ, PAJAMAS, NEPASIRAŠYTAS
SUTARTIS ARBA SANKAUPŲ PRARADIMĄ,
O TAIP PAT UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS,
NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, TYČINIUS
ARBA KITUS NUOSTOLIUS, KURIE KILO
DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO
ARBA NEPAJĖGUMO JOS NAUDOTI, BET
KOKIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS DEFEKTO
ARBA TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO, PAGAL
IEŠKINĮ SUTINKAMAI SU SUTARTIMI,
DELIKTAIS ARBA GARANTIJA, NET JEIGU
SONY BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ
NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ, IŠSKYRUS SONY
ŠIURKŠTŲ APLAIDUMĄ ARBA SĄMONINGĄ
NEDERAMĄ ELGESĮ; MIRTĮ ARBA ASMENINIUS
SUŽALOJIMUS ARBA NUOSTOLIUS, KURIE
KILO DĖL DEFEKTYVAUS GAMINIO. VISAIS
ATVEJAIS, IŠSKYRUS AUKŠČIAU NURODYTUS,
SONY BENDRA ATSAKOMYBĖ SUTINKAMAI SU
ŠIOS LICENCIJOS TAISYKLĖMIS BUS APRIBOTA
SUMA, KURI FAKTIŠKAI BUVO SUMOKĖTA
UŽ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. KAI KURIOSE
JURISDSIKCIJOSE ATSAKOMYBĖS UŽ LOGIŠKAI
IŠPLAUKIANČIUS ARBA ATSITIKTINIUS
NUOSTOLIUS ATSISAKYMAS ARBA RIBOJIMAS
YRA UŽDRAUSTAS, TOKIU ATVEJU AUKŠČIAU
MINĖTOS IŠIMTYS ARBA RIBOJIMAI JUMS
NĖRA TAIKOMI.
EKSPORTO UŽDRAUDIMAS
JŪS PATVIRTINATE, KAD GALI BŪTI APRIBOTAS
ARBA UŽDRAUSTAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMAS KAI KURIOSE ŠALYSE,
REGIONUOSE, KRAŠTUOSE ARBA OBJEKTUOSE,
ARBA GAMINIŲ EKSPORTAS IŠ ŠALIŲ, KURIOSE
YRA NUMATYTAS JŲ PARDAVIMAS. JŪS
SUTINKATE NAUDOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
ARBA EKSPORTUOTI GAMINIUS ATITINKAMAI
GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, TAISYKLIŲ,
NORMŲ IR POTVARKIŲ REIKALAVIMAMS,
KURIE GALIOJA ATITINKAMOSE ŠALYSE,
REGIONUOSE, KRAŠTUOSE IR OBJEKTUOSE.
LT
68
TAISYKLIŲ ATSKIRIAMUMAS
Jeigu bet kokia šios LICENCIJOS dalis yra
pripažįstama negaliojančia arba netaikytina, kitos
dalys lieka galioti.
GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI IR JURISDIKCIJA
Šią LICENCIJĄ reguliuoja Japonijos teisės aktai,
išskyrus tų nuostatų koliziją arba ANO konvenciją
apie prekių tarptautinės prekybos sutartis, kurios
yra tiesiogiai atmestos. Bet kokie ginčai dėl šios
LICENCIJOS yra nagrinėjami išskirtinai Tokijo
apygardos teisme, ir sutinkamai su šia sutartimi pusės
susitarė dėl tokio teismo nurodytos jurisdikcijos ir
vietos. SUTINKAMAI SU ŠIA SUTARTIMI PUSĖS
ATSISAKO NUO PRISIEKUSIŲJŲ TEISMO BET
KOKIAIS KLAUSIMAIS, KURIE KYLA DĖL
ŠIOS LICENCIJOS ARBA RYŠIUM SU JA. KAI
KURIOSE JURISDIKCIJOSE YRA UŽDRAUSTAS
TEISIŲ Į BYLOS NAGRINĖJIMĄ PRISIEKUSIŲJŲ
TEISME RIBOJIMAS, TOKIU ATVEJU AUKŠČIAU
MINĖTOS IŠIMTYS JUMS NĖRA TAIKOMOS.
SUTARTIES VIENTISUMAS
Šios taisyklės ir sąlygos formuoja sutartį tarp SONY
ir Jūsų, kuri yra taikoma sutarties dalykui, ir ji turi
didesnę galią, palyginti su bet kokiomis ir visomis
iki šiol sudarytomis raštiškomis arba dvipusėmis
žodinėmis sutartimis susietai su tokiu sutarties dalyku.
GALUTINIAI VARTOTOJAI - VYRIAUSYBINĖS
ORGANIZACIJOS
Jeigu PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įsigyja JAV
vyriausybė arba ji yra įsigyta pagal JAV vyriausybės
užduotį, arba ją įsigyja bet koks asmuo, kuris
pareiškia teises arba pretenduoja į teises, kurios
yra analogiškos teisėms, į kurias pretenduoja
JAV vyriausybė, tokia PROGRAMINĖ ĮRANGA
yra laikoma “komerciniu gaminiu”, atitinkamai
apibrėžimui, kuris yra pateiktas 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, ji yra licencijuojama atitinkamai šios
LICENCIJOS taisyklėms, ir tokia pristatyta arba
kitaip priskirta PROGRAMINĖ ĮRANGA turi būti su
toliau minėtu “Pranešimu apie naudojimą” ir ji turi
būti naudojama sutinkamai su pranešimu.
PRANEŠIMAS APIE NAUDOJIMĄ
KONTRAHENTO (GAMINTOJO/TIEKĖJO)
PAVADINIMAS: SONY CORPORATION
KONTRAHENTO (GAMINTOJO/TIEKĖJO)
ADRESAS: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan
Ši PROGRAMINĖ ĮRANGA yra komercinis
daiktas, kaip yra nustatyta FAR 2.101, ir jam
yra taikoma VAIZDO KAMERŲ GAMINIŲ
KORTELIŲ DUOMENŲ GALUTINIO
VARTOTOJO SUTARTIS, pagal kurį ši
PROGRAMINĖ ĮRANGA buvo priskirta.
Jeigu už sutartį atsakingas pareigūnas, federacinės
valdybos tarnyba ar bet koks federalinis pareigūnas
atsisako naudoti čia nurodytą pažymėjimą, už sutartį
atsakingas pareigūnas, federacinės valdybos tarnyba
ar bet kuris federalinis pareigūnas privalo informuoti
SONY prieš reikalaudamas papildomas arba
alternatyvias teises programinei įrangai.
Italija
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Japonija
Informacija apie autorių teises ir prekių ženklus
©1993-2011 NAVTEQ
©2012 ZENRIN CO., LTD.
Australija
© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Autorių teisės. Remiasi duomenimis, kurie yra
suteikti pagal PSMA Australia Limited licenciją
(www.psma.com.au).
Gaminys naudoja duomenis iš © 2010 Telstra
Corporation Limited, GM Holden Limited,
Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ
International LLC, Sentinel Content Pty Limited ir
Continental Pty Ltd.
Austrija
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kanada
Jordanija
© Royal Jordanian Geographic Centre
Meksika
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Šiuose duomenyse yra informacija, kuri yra gauta
pagal Kanados valdžios įstaigų leidimą, įskaitant
© Her Majesty the Queen in Right of Canada,
© Queen’s Printer for Ontario, © Canada Post
Corporation, GeoBase®, © The Department of
Natural Resources Canada. Visos teisės saugomos.
Norvegija
Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Moldova,
Lenkija, Slovėnija ir Ukraina
Ispanija
Prancūzija
Šaltinis: © IGN 2009 - BD TOPO®
Vokietija
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Jungtinė Karalystė
Naudojami kartografinės tarnybos duomenys ©
Crown autorių teisės ir duomenų bazės teisės 2010
Naudojami Royal Mail duomenys © Royal Mail
autorių teisės ir duomenų bazės teisės 2010
Graikija
Portugalija
Šaltinis: IgeoE – Portugal
Kita informacija/rodyklė
© EuroGeographic
Autorių teisės © 2000; Norwegian Mapping Authority
Información geográfica propiedad del CNIG
Švedija
Remiasi elektroniniais duomenimis © National Land
Survey Sweden.
Šveicarija
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
JAV
©United States Postal Service® 2010. Kainų
nenustato, nekontroliuoja ir netvirtina United States
Postal Service®.
Toliau minėti prekių ženklai ir registracijos priklauso
USPS: United States Postal Service, USPS ir ZIP+4.
Autorių teisės Geomatics Ltd.
Vengrija
Autorių teisės © 2003; Top-Map Ltd.
LT
69
Ekrano indikacijos
Toliau minėtos indikacijos pasirodo, kai
keičiate nuostatas. Žiūrėkite taip pat 29 psl.,
kad sužinotumėte daugiau apie indikacijas,
kurios pasirodo įrašymo arba atkūrimo metu.
Cinematone
Paskyrimo vieta (52 psl.)
Gudri automatinė veiksena
(veido atpažinimas/aplinkos
nustatymas/vaizdo kameros
svyravimų nustatymas/garso
nustatymas) (35 psl.)

Centre
Kairėje
Dešinėje
Centre
Indikacija
 
Apačioje
Indikacija
60i
720
 
LT
70
Reikšmė
MENU mygtukas (49 psl.)
Įrašymas, naudojant
laikmatį (50 psl.)
GPS trianguliacijos padėtis
(36 psl.)
[Airplane Mode] yra
nustatytas į [On] (52 psl.)
Plačiaekranė veiksena
(51 psl.)
Efekto pasirodymas/
pradingimas palaipsniui
(50 psl.)
[Face Detection] yra
nustatytas į [Off] (50 psl.)
[Smile Shutter] yra
nustatytas į [Off] (50 psl.)
Rankinis fokuso
sureguliavimas (50 psl.)
Aplinkos išsirinkimas (50 psl.)
Baltos spalvos balansas
(50 psl.)
Išjungtas SteadyShot (50 psl.)
Baltos spalvos balanso
nustūmimas (50 psl.)
Telemakrofotografavimas
(50 psl.)
Teleobjektyvas (50 psl.)
Nustatytas skaidrių rodymas
(32 psl.)
Įspėjimas (54 psl.)
Atkūrimo būsena (31 psl.)
Dešinėje
Kairėje
Indikacija
Reikšmė
60min
00:00:00
00min.
9999
8.9M
100/112
Reikšmė
Įrašomo vaizdo kokybė (HD/
STD), kadrų kitimo greitis
(60p/50p/60i/50i/24p/25p),
įrašymo veiksena (PS/FX/
FH/HQ/LP) ir vaizdo įrašo
dydis (34 psl.)
Likęs akumuliatoriaus krūvis
Įrašymo/atkūrimo/
montavimo laikmena (25 psl.)
Skaitiklis (valandos:minutės:
sekundės)
Apskaičiuota likusi įrašymo
trukmė
Apytikslis įmanomų
nufotografuoti vaizdų
skaičius ir vaizdo dydis
(51 psl.)
Atvaizdavimo aplankas
Atkuriamas vaizdo įrašas
arba atvaizduojamas vaizdas/
bendras įrašytų vaizdo įrašų
ir vaizdų skaičius
Prijungimas prie išorinio
įrenginio (47 psl.)
Apačioje
Indikacija
Reikšmė
Garso įrašymo lygis (51 psl.)
[Auto Wind NR] yra
nustatytas į [Off] (50 psl.)
[Closer Voice] yra nustatytas
į [Off] (50 psl.)
EV

101-0005
Integruotas mastelio keitimo
mikrofonas (50 psl.)
Garso veiksena (51 psl.)
Silpnas apšvietimas (50 psl.)
Taškinis apšviestumo
matavimas/fokuso
sureguliavimas (50 psl.)/
taškinis apšviestumo
matavimas (50 psl.)/
ekspozicija (50 psl.)
AE nustūmimas (50 psl.)
Gudri automatinė veiksena
(35 psl.)
Duomenų failo pavadinimas
Apsauga (51 psl.)
• Indikacijos ir jų pozicijos yra apytikslės ir gali
skirtis nuo faktiškų.
• Kai kurios indikacijos gali nepasirodyti
priklausomai nuo vaizdo kameros modelio.
Kita informacija/rodyklė
LT
71
Rodyklė
Simboliai
I, Į
5.1 kan. erdvinis garsas ..............37
Inicijavimas .................................53
Integruotas USB kabelis.............21
Išorinis duomenų saugojimo
įrenginys ................................45, 46
Išplėstas mastelio keitimas ........30
Ištrynimas ....................................40
Įdiegimas .....................................43
Įmanomų nufotografuoti
vaizdų skaičius ............................59
Įpakavimo turinys.......................19
Įrašymas .......................................27
Įrašymo (REC) veiksena ............34
Įrašymo ir atkūrimo trukmė .....56
Įrašymo laikmena .......................25
Įrenginio dalys ir mygtukai .......16
Įspėjimo indikacijos ...................54
Įvykių atvaizdavimas ..................31
A
Akumuliatoriaus įkrovimas.......20
Akumuliatoriaus įkrovimas
naudojant kompiuterį ................21
Akumuliatorius ...........................20
Atkūrimas ....................................31
Atminties kortelė ........................25
AVCHD diskas ......................11, 34
D
Data/laikas ...................................24
Datos ir laikrodžio nustatymas .23
Daugialypės terpės
sąsajos lizdas..........................16, 61
Diskų įrašymas............................45
Duomenų kodas .........................24
Dvigubas įrašymas .....................27
E
Ekrano indikacijos................29, 70
Elektros lizdas .............................22
F
FH .................................................34
Filtrų pritaikomas žiedas ...........18
FX .................................................34
G
GPS ...............................................36
Gudri automatinė veiksena .......35
H
“Handycam” vartotojo
vadovėlis ......................................11
HDMI kabelis..............................36
HQ ................................................34
LT
72
J
Jutiklinis skydelis ........................28
K
Kalba ............................................10
Kompiuteris .................................43
L
Laikymo dirželis .........................18
Laikmenų išsirinkimas...............25
Laikmenų nuostatos ...................25
LCD ekranas................................28
LP ..................................................34
M
Mac ...............................................42
Maitinimo įjungimas..................23
Mastelio keitimas ........................30
“Memory Stick PRO Duo”
(Mark2) ........................................26
“Memory Stick
PRO-HG Duo” ............................26
“Memory Stick
XC-HG Duo”...............................26
Meniu sąrašai ..............................50
Meniu ...........................................49
Miniatiūros ..................................32
Montavimas .................................40
N
Naudojimo patarimai .................53
P
Padalinimas .................................40
Parodymai LCD ekrane .............28
Pastabos dėl vaizdo kameros
eksploatavimo .............................60
Pilnas įkrovimas .........................21
“PlayMemories Home
Help Guide” ...........................19, 44
“PlayMemories Home”
aktyvavimas .................................44
“PlayMemories
Home” ............................. 19, 42, 43
Pradinis nustatymas ...................23
Priežiūra.......................................60
Projektorius .................................38
PS ..................................................34
R
Remontas .....................................53
S, Š
Savidiagnostikos parodymai .....54
SD kortelė ....................................26
Šios naudojimo instrukcijos
naudojimas ..................................12
Šypsenos nustatymo
užraktas ........................................34
T
Techniniai duomenys .................63
Tiesioginis kopijavimas .............47
Trikojis .........................................17
TV.................................................36
U
USB adapterio kabelis ................46
USB ryšio kabelis ........................19
USB ...............................................21
V
Vaizdai..........................................28
Vaizdo įrašai ................................27
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė..... 57
Vaizdų išsaugojimas
išoriniame duomenų
saugojimo įrenginyje ............45, 46
Vaizdų įrašymas iš
vaizdo įrašo .................................41
Vasaros laikas ..............................23
VBR ..............................................58
Veidrodžio veiksena ...................30
Veiksmų atlikimo
garso signalas ..............................24
Vėjo sukeliamas triukšmas ........50
Kita informacija/rodyklė
W
“Windows”...................................43
Ž
Žemėlapio atvaizdavimas ..........33
Meniu sąrašai yra nurodyti
nuo 50 iki 52 psl.
LT
73
Papildomą informaciją apie šį gaminį ir atsakymus
į dažnai užduodamus klausimus galite rasti mūsų
klientų techninio rėmimo interneto svetainėje.
http://www.sony.net/
© 2013 Sony Corporation
Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising