Sony | SEL14TC | Sony SEL14TC 1,4x telekonvertavimo objektyvas Naudojimo instrukcijos

4-584-579-01(2)
(LT-LV-EE)

3
–1
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatav objektiiv
4
(c)
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
Nuimkite šio įrenginio objektyvo galinį
dangtelį (galinės pusės dangtelį) ir
fotoaparato korpuso dangtelį.
Baltą fotoaparato korpuso tvirtinimo
žymę ant šio įrenginio (kuris pritvirtintas
prie objektyvo) sulygiuokite su baltos
spalvos žyme ant fotoaparato. Šį įrenginį
įdėkite į fotoaparato jungtį ir pasukite (b)
rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos
(pasigirs spragtelėjimas).
 Dėdami prie šio įrenginio pritvirtintą objektyvą
nespauskite fotoaparato objektyvo atleidimo
mygtuko.
 Prie šio įrenginio pritvirtinto objektyvo
nebandykite įstatyti kampu.
–2
(d)
Su objektyvu naudokite ne daugiau kaip vieną
įrenginį. Galite jį sugadinti.
Kaip objektyvą nuimti (žr. – pav.)
1.4X Teleconverter
2X Teleconverter
1
E-mount
Lietuvių
SEL14TC/SEL20TC
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvus. Atsargumo priemonės,
bendrai taikomos visiems objektyvams,
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojant“.
Prieš naudodami objektyvą būtinai perskaitykite
abu dokumentus.
Šis vadovas skirtas keliems skirtingiems
objektyvams.
1,4 X telekeitiklio (SEL14TC) / 2 X telekeitiklio
(SEL20TC) (toliau – „šio įrenginio“) paskirtis –
1,4 k. (SEL14TC) arba 2,0 k. (SEL20TC) padidinti
pritvirtinto objektyvo židinio nuotolį, jį sumontavus
tarp „Sony“ α fotoaparatų sistemos E jungties
(toliau – „fotoaparato“) ir suderinamo objektyvo.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
 Šio vadovo iliustracijose parodytas SEL14TC.
Pastabos dėl naudojimo
 Objektyvo nepalikite saulės šviesoje arba prie ryškios
©2016 Sony Corporation


LA-EA2/LA-EA4
1
2
Suderinami objektyvai ir funkcijos
3
4
Šis įrenginys skirtas objektyvams,
suderinamiems su „Sony“ E jungties telekeitikliu.
Netvirtinkite kitų objektyvų, nes taip galite
pažeisti šį įrenginį arba objektyvą.
Jei reikia informacijos apie su telekeitikliu
suderinamą naujausią objektyvo modelį,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
5
7
6
šviesos šaltinio. Dėl šviesos fokusavimo efekto
gali įvykti vidinis fotoaparato korpuso ir objektyvo
gedimas, atsirasti dūmų arba kilti gaisras. Jei dėl
esamų aplinkybių objektyvą būtina palikti saulės
šviesoje, būtinai uždėkite objektyvo dangtelius.
 Jei fotografuojate prieš saulę, saulė turi būti visiškai už
stebėjimo kampo. Priešingu atveju saulės spinduliai
fotoaparato viduje gali būti sukoncentruoti židinio
taške ir dėl to gali atsirasti dūmų ar kilti gaisras. Dūmų
gali atsirasti ar gaisras gali kilti, jei saulė bus šiek tiek
už matymo kampo.
 Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu,
visada tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos E jungties fotoaparatais. Šio objektyvo
negalima montuoti prie A jungties fotoaparato.
 Netvirtinkite montavimo adapterio (LA-EA2 / LA-EA4
ar kt.). Priešingu atveju gali būti pažeistas šis
įrenginys, objektyvas ar montavimo adapteris.
(Žr.  pav.)
 Dalys
8
5
9

–2
(a)
1
2
3
4
5
6
Priekinis dangtelis (priekinės pusės dangtelis)
E jungtis (objektyvo tvirtinimo pusė)
Objektyvo tvirtinimo žymė
Fotoaparato korpuso tvirtinimo žymė
Objektyvo kontaktai*
Galinis objektyvo dangtelis (galinės pusės
dangtelis)
7 E jungtis (fotoaparato tvirtinimo pusė)
8 Objektyvo atleidimo svirtelė
9 Guminis objektyvo jungties žiedas
* Nelieskite objektyvo kontaktų ant priekinės ir galinės
jungčių.
 Uždėjimas ir nuėmimas
Kaip šį įrenginį uždėti (žr. – pav.)
1
Nuimkite šio įrenginio priekinį dangtelį
(priekinės pusės dangtelį) ir objektyvo
galinį dangtelį.
 Norėdami nuimti šio įrenginio dangtelius, priekinį
dangtelį ir objektyvo galinį dangtelį pasukite prieš
laikrodžio rodyklę.
–4
2
(b)
Baltą objektyvo tvirtinimo žymę ant šio
įrenginio sulygiuokite su balta tvirtinimo
žyme ant objektyvo cilindro. Šį įrenginį
įdėkite į objektyvo jungtį ir pasukite (a)
rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos
(pasigirs spragtelėjimas).
 Kai šį įrenginį tvirtinate, nespauskite šio įrenginio
objektyvo atleidimo svirtelės.
 Šio įrenginio nemontuokite kampu.
2
Laikydami nuspaustą fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuką, objektyvą
ir prie objektyvo pritvirtintą šį įrenginį iki
galo pasukite (c) rodyklės kryptimi, tada
juos nuimkite.
Traukdami šio įrenginio objektyvo
atleidimo svirtelę rodyklės kryptimi,
šį įrenginį iki galo pasukite (d) rodyklės
kryptimi, tada šį įrenginį nuimkite.
Pastabos dėl fotografavimo
Šis įrenginys padidina pritvirtinto objektyvo
židinio nuotolį ir sumažina pritvirtinto objektyvo
efektyviąją diafragmą.*
Fotoaparato fotometrija automatiškai kompensuoja
efektyviąją diafragmą.*
Naudojant šį įrenginį sumažėja objektyvo
lauko gylis.*
* Jei reikia daugiau informacijos, žr. šias specifikacijas.
 Dėl didesnio židinio nuotolio ir mažesnės efektyviosios
diafragmos, naudokite trikojį, kad būtų sumažintas
fotoaparato virpėjimas, kai prijungtas šis įrenginys.
 Prasto apšvietimo sąlygomis (pvz., esant blankiai
fluorescencinių lempų šviesai) AF režimu gali
nepavykti fotoaparato sufokusuoti. Jei prijungėte
šį įrenginį, naudokite fokusavimo fiksavimą didelio
kontrasto objektui užfiksuoti arba rankinį fokusavimą.
Specifikacijos
Gaminio
pavadinimas
(modelio
pavadinimas)
Fotografavimo
ekrano dydis
Efektyvusis
židinio nuotolis
F žingsnis
Objektyvo
grupės /
elementai
Maksimalus
padidinimas
Lauko gylis
1,4 X telekeitiklis
(SEL14TC)
2 X telekeitiklis
(SEL20TC)
35 mm viso kadro
dydis
1,4 k. pritvirtinto
objektyvo
1 F žingsnis
didesnis nei
pritvirtintas
objektyvas
35 mm viso kadro
dydis
2,0 k. pritvirtinto
objektyvo
2 F žingsnis
didesnis nei
pritvirtintas
objektyvas
5–6
5–8
1,4 k. pritvirtinto
objektyvo
Apytiksl. 1/1,4
pritvirtinto
objektyvo
2,0 k. pritvirtinto
objektyvo
Apytiksl. 1/2
pritvirtinto
objektyvo
Matmenys
(didžiausias
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
skersmuo ×
aukštis*)
(apytiksl., mm)
* Be iš priekinės ir galinės jungčių išsikišančių dalių
Svoris
167
207
(apytiksl., g)
Pridedami elementai
(Skliaustuose nurodytas komponentų skaičius.)
Telekeitiklis (1), priekinis dangtelis (priekinės pusės
dangtelis) (1), galinis objektyvo dangtelis (galinės
pusės dangtelis) (1), objektyvo dėklas (1), spausdintų
dokumentų rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
Latviski
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots,
kā izmanot objektīvus. Visiem objektīviem
kopējie piesardzības pasākumi, piemēram,
lietošanas norādes, ir aprakstīti atsevišķā
dokumentā par piesardzības pasākumiem
pirms lietošanas. Pirms objektīva izmantošanas
noteikti iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
Šī rokasgrāmata ir paredzēta vairākiem atšķirīgiem
objektīviem.
1,4X telefotografēšanas pārveidotājs (SEL14TC)/
2X telefotografēšanas pārveidotājs (SEL20TC)
(tālāk saukts par “šo iekārtu”) funkcionē kā
pievienotā objektīva fokusa garuma palielinātājs par
1,4X (SEL14TC) vai 2,0X (SEL20TC), kad tas ir uzstādīts
starp Sony α sistēmas kameru ar E tipa stiprinājumu
(tālāk saukta par “kameru”) un saderīgu objektīvu.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa
centrā.
 Šajā rokasgrāmatā redzamajos attēlos parādīts
pārveidotājs SEL14TC.
 Iespējams, ka vāja apgaismojuma apstākļos,
Piezīmes par lietošanu
piemēram, blāvā dienasgaismas spuldžu
apgaismojumā, kamera nevarēs fokusēt režīmā AF.
Pēc šīs iekārtas pievienošanas fokusēšanai izmantojiet
fokusa fiksāciju ar augsta kontrasta objektu vai
fokusējiet manuāli.
 Neatstājiet objektīvu pakļautu saulei vai spilgtas
gaismas avotam. Gaismas fokusēšanas dēļ var tikt
izraisīts kameras korpusa un objektīva darbības
traucējums, dūmošana vai aizdegšanās. Ja nav
izvēles un objektīvs jāatstāj saulē, noteikti pievienojiet
objektīva vāciņus.
 Uzņemot sižetus pret sauli, turiet sauli pilnībā
ārpus skata leņķa. Pretējā gadījumā saules stari var
koncentrēties fokusēšanas punktā kameras iekšpusē,
izraisot dūmošanu vai aizdegšanos. Arī tad, ja turēsit
sauli nedaudz ārpus skata leņķa, var tikt izraisīta
dūmošana vai aizdegšanās.
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
 Šis objektīvs ir izstrādāts Sony α sistēmas kamerām
ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām
ar A tipa stiprinājumu.
 Nepievienojiet stiprinājuma adapteri (LA-EA2/
LA-EA4 utt.). Pretējā gadījumā var sabojāt šo iekārtu,
objektīvu vai stiprinājuma adapteri. (Sk. attēlu )
Saderīgi objektīvi un funkcijas
Šī iekārta ir izstrādāta objektīviem, kas ir saderīgi
ar Sony E-tipa stiprinājuma telefotografēšanas
pārveidotāju.
Nepievienojiet citiem objektīviem. Pretējā
gadījumā var sabojāt šo iekārtu vai objektīvu.
Informāciju par jaunākajiem objektīvu modeļiem,
kas saderīgi ar šo telefotografēšanas pārveidotāju,
meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa vietnē vai
lūdziet to Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā
Sony servisa centrā.
 Daļu identificēšana
1
2
3
4
Priekšējais vāciņš (priekšpuses vāciņš)
E tipa stiprinājums (objektīva stiprinājuma pusē)
Objektīva stiprinājuma atzīme
Kameras korpusam atbilstošā stiprinājuma
atzīme
Objektīva kontakti*
Objektīva aizmugures vāciņš (aizmugurējās
daļas vāciņš)
E tipa stiprinājums (kameras stiprinājuma pusē)
Objektīva atbrīvošanas svira
Objektīva stiprinājuma gumijas gredzens
5
6
7
8
9
1
1,4X
telefotografēšanas
pārveidotājs
(SEL14TC)
35 mm pilnkadra
formāts
1,4 x pievienotā
Efektīvais
objektīva fokusa
fokusa garums
garums
Par 1 pakāpi lielāks
f skaitlis nekā
pievienotajam
f skaitlis
objektīvam
Izstrādājuma
nosaukums
(modeļa
nosaukums)
Uzņemšanas
ekrāna formāts
Objektīva
grupaselementi
Iekļautie priekšmeti
(Skaitlis iekavās norāda eksemplāru skaitu.)
Telefotografēšanas pārveidotājs (1), priekšējais
vāciņš (priekšpuse vāciņš) (1), objektīva aizmugures
vāciņš (aizmugurējās daļas vāciņš) (1), objektīva
maciņš (1), drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
Eesti keel
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Kõigi objektiivide puhul
kehtivad ettevaatusabinõud (nt märkused
kasutamise kohta) leiate eraldi dokumendist
Ettevaatusabinõud enne kasutamist. Lugege
kindlasti enne objektiivi kasutamist mõlemat
dokumenti.
 Šīs iekārtas uzstādīšanas laikā nespiediet tās
objektīva atbrīvošanas sviru.
 Neuzstādiet šo iekārtu slīpi.
3
4
Noņemiet šīs iekārtas objektīva
aizmugures vāciņu (aizmugurējās daļas
vāciņu) un kameras korpusa vāciņu.
Savietojiet balto kameras korpusa
stiprinājuma atzīmi uz šīs iekārtas,
kas jau pievienota objektīvam, ar balto
atzīmi uz kameras. Ievietojiet šo iekārtu
kameras stiprinājumā un grieziet to
bultiņas (b) virzienā, līdz tā ar klikšķi
nofiksējas vietā.
 Ar šo iekārtu savienotā objektīva piestiprināšanas
laikā nespiediet objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras.
 Neievietojiet ar šo iekārtu savienoto
objektīvu slīpi.
Nelietojiet ar objektīvu vairākas šādas iekārtas.
Tas var izraisīt bojājumus.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
1
2
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas
pogu uz kameras, grieziet objektīvu
un objektīvam piestiprināto iekārtu
bultiņas (c) virzienā līdz atdurei,
pēc tam atvienojiet ierīces.
Turot objektīva atbrīvošanas sviru uz
šīs iekārtas bultiņas virzienā, grieziet šo
iekārtu bultiņas (d) virzienā līdz atdurei,
pēc tam atvienojiet šo iekārtu.
Piezīmes par uzņemšanu
Lai arī šī iekārta palielina pievienotā objektīva fokusa
garumu, tā samazina faktisko pievienotā objektīva
gaismspēju.*
Kameras fotometrija automātiski kompensē
gaismas zudumus.*
Objektīva lauka dziļums ir mazāks, ja izmantojat
šo iekārtu.*
* Plašāku informāciju sk. specifikācijās tālāk.
 Fokusa garuma palielinājuma un faktiskās
gaismspējas samazinājuma dēļ izmantojiet trijkāji,
lai samazinātu kameras vibrāciju laikā, kad ir
pievienota šī iekārta.
Eemaldage seadme eesmine kate
(esiküljel olev kate) ja tagumine
objektiivikate.
 Seadme eesmise katte ja tagumise objektiivikatte
eemaldamiseks pöörake neid vastupäeva.
2
Joondage seadme objektiivi valge
paigaldusmärk objektiiviraami
paigaldusmärgiga. Sisestage seade
objektiivi kinnitusse ja pöörake noolega
näidatud suunas (a), kuni see paigale
klõpsatab.
 Ärge vajutage seadme paigaldamisel objektiivi
vabastamise hooba.
 Ärge paigaldage seadet nurga all.
3
5–8
2,0 x pievienotā
1,4 x pievienotā
objektīva fokusa
objektīva fokusa
garums
garums
Aptuveni 1/2
Aptuveni 1/1,4
pievienotā
pievienotā
Lauka dziļums
objektīva lauka
objektīva lauka
dziļuma
dziļuma
Izmēri
(maksimālais
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
diametrs ×
augstums*)
(aptuveni, mm)
* Bez daļām, kas ir izvirzītas no priekšējā un
aizmugures stiprinājuma
Masa
167
207
(aptuveni, g)
Noņemiet šīs iekārtas priekšējo vāciņu
(priekšpuses vāciņu) un objektīva
aizmugures vāciņu.
Savietojiet šīs iekārtas balto stiprinājuma
atzīmi ar balto stiprinājuma atzīmi uz
objektīva korpusa. Ievietojiet šo iekārtu
objektīva stiprinājumā un grieziet to
bultiņas (a) virzienā, līdz tā ar klikšķi
nofiksējas vietā.
5–6
2X
telefotografēšanas
pārveidotājs
(SEL20TC)
35 mm pilnkadra
formāts
2,0 x pievienotā
objektīva fokusa
garums
Par 2 pakāpēm
lielāks
f skaitlis nekā
pievienotajam
objektīvam
Maksimālais
palielinājums
 Lai noņemtu šīs iekārtas vāciņus, grieziet
priekšējo vāciņu un objektīva aizmugures vāciņu
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2
1
Specifikācijas
* Neaiztieciet objektīva kontaktus priekšējā un
aizmugures stiprinājumā.
 Pievienošana un noņemšana
Lai pievienotu šo iekārtu
(sk. attēlu –)
 Kinnitamine ja eemaldamine
Seadme kinnitamine
(vt joonist –)
4
Eemaldage seadme tagumine
objektiivikate (tagaküljel olev kate)
ja kaamera korpuse kate.
Joondage objektiivi külge kinnitatud
seadme kinnitusmärk kaamera valge
märgiga. Sisestage seade kaamera
kinnitusse ja pöörake noolega näidatud
suunas (b), kuni see paigale klõpsatab.
 Ärge vajutage seadme külge kinnitatud
objektiivi paigaldades kaamera objektiivi
vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage seadme külge kinnitatud
objektiivi nurga all.
Ärge kasutage objektiiviga mitut seadet.
See võib põhjustada kahjustusi.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –)
1
2
Hoidke all kaamera objektiivi
vabastamise nuppu ning pöörake
objektiivi ja selle külge kinnitatud
seadet noole suunas (c) nii kaugele
kui võimalik, seejärel eemaldage need.
Tõmmake seadme objektiivi vabastamise
hooba noole suunas, pöörake seadet
noole suunas (d) nii kaugele kui võimalik
ja seejärel eemaldage seade.
Märkused jäädvustamise kohta
Kuigi seade suurendab kinnitatud objektiivi
fookuskaugust, vähendab see kinnitatud objektiivi
kasutatavat ava.*
Kaamera fotomeetria kompenseerib kasutatavat
ava suurust automaatselt.*
Kui kasutate seda seadet, on objektiivi
teravussügavus väiksem.*
See juhend on mõeldud erinevate objektiivide jaoks.
* Vaadake lisateavet järgmistest spetsifikatsioonidest.
1,4-kordne ekstender (SEL14TC) / 2-kordne
ekstender (SEL20TC) (edaspidi „seade”)
suurendab kinnitatud objektiivi fookuskaugust
1,4 korda (SEL14TC) / 2,0 korda (SEL20TC), kui
see on paigaldatud Sony α kaamerasüsteemi
E-paigaldusega kaamera (edaspidi „kaamera”)
ja ühilduva objektiivi vahele.
 Kui seade on kinnitatud, kasutage fookuskauguse
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
 Selles juhendis olevatel joonistel on näidatud
ekstender SEL14TC.
Märkused kasutamise kohta
suurenemise ja kasutatava ava vähenemise tõttu
statiivi, et vähendada kaamera värisemist.
 Hämarates oludes, näiteks tuhmi luminofoorvalguse
korral, ei pruugi kaamera AF-režiimis fokuseerida.
Pärast seadme kinnitamist kasutage kontrastsete
objektide puhul fookuse lukustamise funktsiooni
või käsifookust.
Spetsifikatsioonid
Toote nimi
(mudeli nimi)
Jäädvustamisekraani suurus
 Ärge jätke objektiivi päikese ega ereda valgusallika
kätte. Fokuseeriva valguse tõttu võib kaamera
korpuses ja objektiivis ilmneda sisemine tõrge,
need võivad suitsema hakata või süttida. Kui
objektiivi päikesevalguse kätte jätmine on olude
tõttu vältimatu, kinnitage kindlasti objektiivikate.
 Vastu päikest pildistades hoidke päike vaatenurgast
täiesti väljas. Muidu võivad päikesekiired fookuspunkti
kontsentreeruda, põhjustades kaamera suitsemise või
süttimise. Kui päike ei ole vaatenurgast täiesti väljas,
võib ka see põhjustada suitsemise või süttimise.
 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv,
hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast kui ka
objektiivist.
 See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-kinnitusega kaamerate puhul.
 Ärge kinnitage paigaldusadapterit (LA-EA2/LA-EA4
jms). See võib seadet, objektiivi või kinnitusadapterit
kahjustada. (Vt joonist )
Ühilduvad objektiivid ja
funktsioonid
Seade on mõeldud Sony E-kinnitusega
ekstendriga ühilduvate objektiivide jaoks.
Ärge kinnitage muid objektiive, kuna see
võib seadet ja objektiivi kahjustada.
Lisateavet ekstendriga ühilduvate uusimate
objektiivimudelite kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või
kohalikult volitatud Sony teeninduselt.
 Osade tuvastamine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Eesmine objektiivikate (esiküljel olev kate)
E-kinnitus (objektiivi kinnituse külg)
Objektiivi kinnitamise märk
Kaamera korpuse paigalduse märk
Objektiivi kontaktid*
Tagumine objektiivikate (tagaküljel olev kate)
E-kinnitus (kaamera kinnituse külg)
Objektiivi vabastamise hoob
Objektiivi kummist kinnitusrõngas
* Ärge puudutage objektiivi eesmise ega tagumise
kinnituse kontakte.
Efektiivne
fookuskaugus
f-ava
Objektiivi
rühmad/
elemendid
1,4-kordne
ekstender
(SEL14TC)
35 mm
TÄISKAADRI
suurus
1,4 korda suurem
kui paigaldatud
objektiivil
1 f-ava võrra
suurem kui
kinnitatud
objektiivil
2-kordne
ekstender
(SEL20TC)
35 mm
TÄISKAADRI
suurus
2,0 korda suurem
kui paigaldatud
objektiivil
2 f-ava võrra
suurem kui
kinnitatud
objektiivil
5–6
5–8
1,4 korda suurem 2,0 korda suurem
kui paigaldatud
kui paigaldatud
objektiivil
objektiivil
Ligikaudu
Ligikaudu
1/2 võrreldes
1/1,4 võrreldes
Teravussügavus
paigaldatud
paigaldatud
objektiiviga
objektiiviga
Mõõdud
(maksimaalne
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
diameeter ×
kõrgus*)
(ligikaudu, mm)
* V.a eesmise ja tagumise kinnituse eenduvad osad
Kaal
167
207
(ligikaudu, g)
Maksimaalne
suurendus
Kaasatud üksused
(Sulgudes olev arv näitab esemete arvu.)
Ekstender (1), eesmine kate (esiküljel olev kate) (1),
tagumine objektiivikate (tagaküljel olev kate) (1),
objektiivikott (1), prinditud dokumendid
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse etteteatamata
muuta.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
Download PDF

advertising