Sony | SEL24105G | Sony SEL24105G FE 24-105mm F4 G OSS objektyvas Naudojimo instrukcijos

4-695-033-01(1)

ˎˎKui kasutate välklampi, võib objektiiv välklambi
valgust osaliselt takistada ja selle tagajärjel jääb pildi
alumisse ossa vari.
Vinjettimine
Vahetatav objektiiv
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
ˎˎObjektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast
tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku võrra.
 Värinakompensatsiooni
funktsiooni kasutamine
9 Fokusavimo režimo jungiklis
10 Virpėjimo kompensavimo funkcijos jungiklis
11 Tvirtinimo žymė
12 Objektyvo tvirtinimo guminis žiedas
Värinakompensatsiooni lüliti
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
ˎˎON: kaamera värisemine kompenseeritakse.
ˎˎOFF: kaamera värisemist ei kompenseerita.
Statiiviga pildistamisel soovitame seada
värinakompensatsiooni lüliti asendisse OFF.
 Osade tuvastamine
Kasutussuunised
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
1 Valgusvarjuki märk
2Fookusrõngas
3Suumirõngas
4 Fookuskauguse indeks
5 Objektiivi kontaktid*
6 Fookuskauguse skaala
7Valgusvarjuk
8 Fookuse lukustusnupp
9 Fookusrežiimi lüliti
10 Värinakompensatsiooni lüliti
11Paigaldusmärk
12 Objektiivi kummist kinnitusrõngas
The Help Guide may not be available in all languages.
All available manuals can be found on:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/lensese-mount-lenses/sel24105g#manuals

FE 24-105mm
F4 G OSS
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
 Objektiivi kinnitamine ja
lahtivõtmine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –)
E-mount
SEL24105G
1

(1)
(2)
2
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ning kaamera korpuse kate.
ˎˎSaate kinnitada ja eemaldada eesmise
objektiivikatte kahel viisil: (1) ja (2). Kui kinnitate/
eemaldate objektiivikatte nii, et valgusvarjuk on
paigaldatud, kasutage meetodit (2).
Joondage objektiiviraami valge märk
kaamera valge märgiga (paigaldusmärk)
ning seejärel sisestage objektiiv kaamera
pessa ja pöörake seda päripäeva, kuni
see lukustub.
ˎˎÄrge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
ˎˎÄrge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –)
Hoidke all kaameral olevat objektiivi
vabastamise nuppu ja keerake samal ajal
objektiivi päripäeva, kuni see peatub, ning
eemaldage objektiiv.

©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic


 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks soovitatakse kasutada
valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjukil olev punane joon
objektiivil oleva punase joonega
(valgusvarjuki märgiga) ning sisestage
seejärel valgusvarjuk objektiivi kinnitusse ja
pöörake valgusvarjukit päripäeva, kuni see
paigale klõpsab ja valgusvarjuki punane joon
on objektiivi punase punktiga kohakuti.
ˎˎIntegreeritud välklambi või kaamera külge kinnitatud
välise välklambi kasutamise korral eemaldage
valgusvarjuk, et vältida välklambi valguse takistamist.
ˎˎHoiustamisel pange valgusvarjuk tagurpidi objektiivi
peale.
 Suumimine
Keerake suumirõngas soovitud
fookuskauguseni.
Eesti keeles
 Fokuseerimine
Tehnilised andmed
Toote nimi
(Mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*1 (mm)
Objektiivi rühmad/elemendid
1. vaatenurk*2
2. vaatenurk*2
Minimaalne fookus*3 (m)
36–157,5
14–17
84°–23°
61°–15°
0,38
Minimaalne ava
f/22
Filtri diameeter (mm)
77
83,4 × 113,3
Kaal (ligikaudu, g)
663
Värinakompensatsiooni
funktsioon
Jah
*1 See on võrdväärne 35 mm formaadis fookuskaugusega
paigaldatuna vahetatava objektiiviga digitaalkaamerale,
millel on APS-C-suuruses pildiandur.
*2 1. vaatenurk on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja 2. vaatenurk on APS-C-suuruses
pildianduriga varustatud vahetatava objektiiviga
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildiandurist
objektini. Minimaalne fookus on 0,41 m keskmise
suumivahemikuga (ligikaudu 70 mm).
ˎˎOlenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Eespool toodud fookuskaugused eeldavad, et
objektiiv on fokuseeritud lõpmatusele.
Komplekti kuuluvad
(Sulgudes olev arv näitab esemete arvu.)
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1), valgusvarjuk (1), objektiivikott (1),
trükitud dokumendid
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata
muutuda.
ja
on Sony Corporationi kaubamärgid.
Lietuviškai
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip naudoti
objektyvus. Atsargumo priemonės, bendrai taikomos
visiems objektyvams, pateikiamos atskirame
dokumente „Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis
prieš naudojant“. Būtinai prieš naudodami objektyvą
perskaitykite abu dokumentus.
Šis objektyvas yra skirtas „E-mount“ fotoaparatams.
Šio objektyvo negalima montuoti prie A jungties
fotoaparato.
FE 24-105mm F4 G OSS yra suderinamas su įvairiais
35 mm formato vaizdo jutikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo daviklį
taip pat galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą, žr.
jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
See kasutusjuhend selgitab objektiivide kasutamist.
Kõigi objektiivide puhul kehtivad ettevaatusabinõud
(nt märkused kasutamise kohta) leiate eraldi
dokumendist „Ettevaatusabinõud“ enne kasutamist.
Lugege kindlasti enne objektiivi kasutamist
mõlemat dokumenti.

See objektiiv on mõeldud E-kinnitusega kaameratele.
Seda ei saa kasutada A-kinnitusega kaamerate puhul.
FE 24-105mm F4 G OSS ühildub 35 mm formaadiga
pildiandurite seeriaga.
35 mm formaadis pildianduriga kaamera saab
seadistada pildistama ka suurusega APS-C.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate kaamera
kasutusjuhendist.
–1
(1)
(2)
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
Märkused kasutamise kohta
ˎˎÄrge jätke objektiivi päikese ega ereda valgusallika
–2

kätte. Fokuseeriva valguse tõttu võib kaamera
korpuses ja objektiivis ilmneda sisemine tõrge, need
võivad suitsema hakata või süttida. Kui objektiivi
päikesevalguse kätte jätmine on olude tõttu vältimatu,
kinnitage kindlasti objektiivikate.
ˎˎVastu päikest pildistades hoidke päike vaatenurgast
täiesti väljas. Muidu võivad päikesekiired fookuspunkti
kontsentreeruda, põhjustades kaamera suitsemise või
süttimise. Kui päike ei ole vaatenurgast täiesti väljas,
võib ka see põhjustada suitsemise või süttimise.
ˎˎKui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv,
hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast kui ka objektiivist.
ˎˎÄrge hoidke kinni sellest objektiivi osast, mis suumimisel
välja ulatub.
ˎˎSee objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui kasutate
seda vihma käes vms, jälgige, et veepiisad ei langeks
objektiivile.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
ˎˎSelle objektiiviga ei saa kasutada kaamerasse
integreeritud välklampi. Kasutage välist välklampi
(müüakse eraldi).
AF- (automaatse fookuse) / MF(käsitsi fookuse) režiimi vahetamine
Objektiivil on võimalik vahetada fookusrežiimi
automaatse ja käsifookuse vahel.
AF-iga pildistamisel peaks nii kaamera kui ka
objektiiv olema seatud asendisse AF. MF-iga
pildistamisel peaks kas kaamera või objektiiv või
mõlemad olema seatud asendisse MF.
Fookusrežiimi seadistamine objektiivil
Lükake fookusrežiimi lüliti sobivale režiimile:
kas automaatne või käsifookus (1).
ˎˎKaamera fookusrežiimi seadistamiseks vaadake
kaamera juhendeid.
ˎˎMF-režiimis keerake fookuse reguleerimiseks
fookusketast (2), vaadates samal ajal läbi
pildinäidiku vms.
AF-/MF-režiimi juhtnupuga kaamera
kasutamine
ˎˎVajutades automaatse fookuse kasutamise ajal
AF-/MF-režiimi juhtnuppu, saate ajutiselt aktiveerida
käsifookuse režiimi.
ˎˎKui objektiiv on seatud automaatse fookuse režiimi ja
kaamera käsifookuse režiimi, saate ajutiselt aktiveerida
automaatse fookuse režiimi, vajutades käsifookuse
kasutamise ajal AF-/MF-režiimi juhtnuppu.
 Fookuse lukustusnuppude
kasutamine
ˎˎSelle objektiivi fookuse lukustusnupud ei toimi mõne
kaameramudeli puhul.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony
veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud
Sony teeninduselt.
AF-i tühistamiseks vajutage fookuse lukustusnupp
asendisse AF. Fookus fikseeritakse ja saate katiku
fikseeritud fookusel vabastada. AF-i uuesti
käivitamiseks vabastage fookuse lukustusnupp,
vajutades samal ajal katikunuppu pooleldi alla.
2
Nuimkite galinį ir priekinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso dangtelį.
ˎˎPriekinį objektyvo dangtelį galima nuimti / uždėti
dviem būdais, (1) ir (2). Kai norint nuimti ar uždėti
objektyvo dangtelį yra uždėtas objektyvo gaubtas,
reikia naudoti (2) būdą.
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro
esančią baltą žymę su ant fotoaparato
esančia balta žyme (tvirtinimo žymės),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol jis užsifiksuos.
ˎˎMontuodami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
ˎˎMontuodami objektyvą nelaikykite jo pakreipę.
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką, objektyvą sukite prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada jį nuimkite.
 Objektyvo gaubto uždėjimas
Norint sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti
geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojama naudoti
objektyvo gaubtą.
Sulygiuokite ant objektyvo gaubto esančią
raudoną liniją su ant objektyvo esančia
raudona linija (objektyvo gaubto žyme),
tada įkiškite objektyvo gaubtą į objektyvo
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol
užsifiksuos, o ant objektyvo gaubto esantis
raudonas taškas bus sulygiuotas su ant
objektyvo esančia raudona linija.
ˎˎKai naudojate įmontuotą fotoaparato blykstę arba
prie fotoaparato pritvirtintą išorinę blykstę, nuimkite
objektyvo gaubtą, kad nebūtų blokuojama blykstės
šviesa.
ˎˎKai fotoaparato nenaudojate, atbulomis pritvirtinkite
objektyvo gaubtą prie objektyvo.
 Priartinimas
Pasukite priartinimo žiedą iki norimos židinio
nuotolio nuorodos.
 Fokusavimas
ˎˎNaudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo režimo jungiklis neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Kaip įjungti AF (automatinio
fokusavimo) arba MF (rankinio
fokusavimo) režimą
Objektyvo valdikliu galima perjungti fokusavimo
režimą iš AF į MF ir atvirkščiai.
Norint fotografuoti AF režimu, ir fotoaparatas, ir
objektyvas turi veikti AF režimu. Norint fotografuoti
MF režimu, galima nustatyti tik fotoaparato arba ir
fotoaparato, ir objektyvo MF režimą.
Pastabos dėl naudojimo
Kaip nustatyti objektyvo fokusavimo režimą
Pasukdami fokusavimo režimo jungiklį
pasirinkite AF arba MF (1).
ˎˎObjektyvo nepalikite saulės šviesoje arba prie ryškios
ˎˎApie fotoaparato fokusavimo režimo nustatymą
ˎˎSelle objektiivi fookusrežiimi lüliti ei toimi mõne
kaameramudeli puhul.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony
veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud
Sony teeninduselt.
1
FE 24-105mm F4 G OSS
(SEL24105G)
24–105
Maksimaalne suurendus (X) 0,31
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm)
 Objektyvo uždėjimas ir nuėmimas
Kaip uždėti objektyvą
(žr. – pav.)
šviesos šaltinio. Dėl šviesos fokusavimo efekto
gali įvykti vidinis fotoaparato korpuso ir objektyvo
gedimas, atsirasti dūmų arba kilti gaisras. Jei dėl
esamų aplinkybių objektyvą būtina palikti saulės
šviesoje, būtinai uždėkite objektyvo dangtelius.
ˎˎJei fotografuojate prieš saulę, saulė turi būti visiškai už
stebėjimo kampo. Priešingu atveju saulės spinduliai
fotoaparato viduje gali būti sukoncentruoti židinio
taške ir dėl to gali atsirasti dūmų ar kilti gaisras. Dūmų
gali atsirasti ar gaisras gali kilti, jei saulė bus šiek tiek
už matymo kampo.
ˎˎKai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, visada
tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
ˎˎObjektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri išsikiša
priartinant.
ˎˎŠis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį
kuriant buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir
vandens purslams. Jei naudojate lyjant ar panašiomis
sąlygomis, saugokite objektyvą nuo lašų.
Atsargumo priemonės naudojant blykstę
ˎˎSu šiuo objektyvu negalima naudoti įmontuotos
fotoaparato blykstės. Naudokite išorinę blykstę
(parduodama atskirai).
ˎˎKai naudojama blykstė, objektyvas gali iš dalies
užblokuoti blykstės šviesą ir dėl to vaizdo apačioje
gali būti matomas šešėlis.
Vinjetavimas
ˎˎKai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
tamsesni nei centras. Norėdami šį reiškinį (vadinamą
vinjetavimu) sumažinti, 1–2 padalomis pridarykite
diafragmą.
 Dalių identifikavimas
1 Objektyvo gaubto žymė
2 Fokusavimo žiedas
3 Priartinimo žiedas
4 Židinio nuotolio žymė
5 Objektyvo kontaktai*
6 Židinio nuotolio skalė
7 Objektyvo gaubtas
8 Fokusavimo užlaikymo mygtukas
skaitykite fotoaparato vadove.
ˎˎNaudodami MF režimą, sukite fokusavimo žiedą, kad
sureguliuotumėte fokusavimą (2), tuo pačiu žiūrėdami
per vaizdo ieškiklį ir pan.
Kaip naudoti fotoaparatą su AF / MF valdymo
mygtuku
ˎˎPaspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
AF režimas, galite laikinai perjungti į MF režimą.
ˎˎPaspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
MF režimas, galite laikinai perjungti į AF režimą, jei
nustatytas objektyvo AF ir fotoaparato MF režimas.
 Fokusavimo užlaikymo mygtukų
naudojimas
ˎˎNaudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių fotoaparatais,
fokusavimo užlaikymo mygtukas neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Jei norite atšaukti AF, paspauskite fokusavimo
užlaikymo mygtuką. Vaizdas sufokusuojamas
ir galite atleisti užraktą. Jei norite vėl įjungti AF,
laikydami iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką
atleiskite fokusavimo užlaikymo mygtuką.
 Sujudinimų kompensavimo
funkcijos naudojimas
Virpėjimo kompensavimo funkcijos
jungiklis
ˎˎON: Kompensuojamas fotoaparato virpėjimas.
ˎˎOFF: Fotoaparato virpėjimas nekompensuojamas.
Jei fotografuojate naudodami trikojį,
rekomenduojame nustatyti virpėjimo
kompensavimo jungiklį į padėtį OFF (išjungta).


 Daļu identificēšana
1. Objektīva saules blendes atzīme
2. Fokusēšanas gredzens
3. Tālummaiņas gredzens
4. Fokusa garuma indekss
5. Objektīva kontakti*
6. Fokusa garuma skala
7. Objektīva saules blende
8. Fokusa saglabāšanas poga
9. Fokusa režīma slēdzis
10.Vibrācijas kompensācijas slēdzis
11. Stiprinājuma atzīme
12.Objektīva stiprinājuma gumijas gredzens
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
Specifikacijos
Gaminio pavadinimas
(modelio pavadinimas)
Židinio nuotolis (mm)
35 mm atitinkantis židinio
nuotolis*1 (mm)
Lęšių grupės / elementai
1 matymo kampas*2
2 matymo kampas*2
Min. fokusavimo atstumas*3
(m (ft)

–1
(1)
(2)
FE 24-105mm F4 G OSS
(SEL24105G)
24–105
36-157,5
14–17
84–23 °
61–15 °
0,38 (1,25)
Maksimalus padidinimas
(kart.)
0,31
Minimali diafragma
f/22
Filtro diametras (mm)
77
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl., mm (in)
83,4 × 113,3
(3 3/8 × 4 1/2)
Svoris (apytiksl., g (oz)
663 (23,4)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
Taip
* Tai 35 mm formato židinio nuotolio atitikmuo,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo jutiklis.
*2 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu ir APS-C dydžio vaizdo jutikliu.
*3 Minimalus fokusavimo atstumas – tai atstumas nuo
vaizdo jutiklio iki objekto. Minimalus fokusavimo
atstumas yra 0,41 m (1,35 ft), naudojant vidutinį
priartinimo diapazoną (apie 70 mm).
ˎˎAtsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui. Anksčiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad
objektyvas sufokusuotas į begalybę.
1
–2


Pridedami elementai
(Skliaustuose nurodytas komponentų skaičius.)
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1), objektyvo
gaubtas (1), objektyvo dėklas (1), spausdintų
dokumentų rinkinys
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
Latviešu
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots, kā
izmantot objektīvus. Visiem objektīviem kopējie
piesardzības pasākumi, piemēram, lietošanas
norādes, ir aprakstīti atsevišķā dokumentā par
piesardzības pasākumiem pirms lietošanas.
Pirms objektīva izmantošanas noteikti
iepazīstieties ar abiem dokumentiem.

Šis objektīvs ir izstrādāts kamerām ar E tipa stiprinājumu.
To nevar izmantot kamerām ar A tipa stiprinājumu.
FE 24-105mm F4 G OSS objektīvs ir saderīgs ar
35 mm formāta attēlu sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt arī uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Piezīmes par lietošanu
ˎˎNeatstājiet objektīvu pakļautu saulei vai spilgtas

(1)
(2)
gaismas avotam. Gaismas fokusēšanas dēļ var tikt
izraisīts kameras korpusa un objektīva darbības
traucējums, dūmošana vai aizdegšanās. Ja nav izvēles
un objektīvs jāatstāj saulē, noteikti pievienojiet
objektīva vāciņus.
ˎˎUzņemot sižetus pret sauli, turiet sauli pilnībā
ārpus skata leņķa. Pretējā gadījumā saules stari var
koncentrēties fokusēšanas punktā kameras iekšpusē,
izraisot dūmošanu vai aizdegšanos. Arī tad, ja turēsit
sauli nedaudz ārpus skata leņķa, var tikt izraisīta
dūmošana vai aizdegšanās.
ˎˎKad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
ˎˎNeturiet aiz objektīva daļas, kas tālummaiņas laikā tiek
izvirzīta.
ˎˎŠis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
ˎˎAr šo objektīvu nevar izmantot kameras iebūvēto

zibspuldzi. Izmantojiet ārēju zibspuldzi (jāiegādājas
atsevišķi).
ˎˎJa izmantojat zibspuldzi, objektīvs var daļēji aizsegt
zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā būs
redzama ēna.
 Objektīva pievienošana un
noņemšana
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –.)
1. Noņemiet aizmugures un priekšējo objektīva
vāciņu un kameras korpusa vāciņu.
ˎˎPriekšējo objektīva vāciņu var pievienot/noņemt
divējādi — (1) un (2). Ja pievienojat/noņemat
objektīva vāciņu ar piestiprinātu objektīva saules
blendi, izmantojiet paņēmienu (2).
2.Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā un
grieziet to pa labi, līdz tas fiksējas vietā.
ˎˎObjektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
ˎˎNepievienojiet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –.)
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei, pēc tam atvienojiet objektīvu.
 Objektīva saules blendes
pievienošana
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot, lai
samazinātu atspīdumus un nodrošinātu maksimālu
attēla kvalitāti.
Savietojiet sarkano līniju uz objektīva saules
blendes ar sarkano līniju uz objektīva (saules
blendes atzīmi), pēc tam ievietojiet objektīva
saules blendi objektīva stiprinājumā un grieziet
to pa labi, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā un
sarkanais punkts uz objektīva saules blendes ir
savietots ar sarkano līniju uz objektīva.
ˎˎJa izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi vai kamerai
piestiprinātu ārēju zibspuldzi, noņemiet objektīva
saules blendi, lai tā neaizsegtu zibspuldzes gaismu.
ˎˎPirms uzglabāšanas uzlieciet objektīva saules blendi
objektīvam otrādi.
 Tālummaiņa
Groziet tālummaiņas gredzenu, līdz iegūstat
vēlamo fokusa garumu.
 Fokusēšana
ˎˎŠī objektīva fokusēšanas režīma slēdzis nedarbojas ar
dažiem kameru modeļiem.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Lai pārslēgtu režīmus AF
(automātiskais fokuss)/
MF (manuālais fokuss)
AF un MF fokusa režīmu var pārslēgt uz objektīva.
Lai fotografētu režīmā AF, tam ir jābūt iestatītam gan
kamerā, gan uz objektīva. Lai fotografētu režīmā MF,
tam ir jābūt iestatītam kamerā un/vai uz objektīva.
Lai fokusa režīmu iestatītu uz objektīva
Pārbīdiet fokusēšanas režīma slēdzi
atbilstošajā stāvoklī AF vai MF (1).
ˎˎNorādījumus, kā pārslēgt fokusēšanas režīmu kamerā,
sk. kameras rokasgrāmatās.
ˎˎFokusa regulēšanai MF režīmā groziet fokusēšanas
gredzenu (2), vienlaikus skatoties skatu meklētājā utt.
Lai izmantotu kameru, kas aprīkota ar AF/
MF kontroles pogu
ˎˎAF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu, varat
īslaicīgi pārslēgties uz MF.
ˎˎMF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu, varat
īslaicīgi pārslēgties uz AF, ja uz objektīva ir iestatīts AF
un kamerā ir iestatīts MF.
 Fokusa noturēšanas pogu
izmantošana
ˎˎŠī objektīva fokusa noturēšanas poga nedarbojas ar
dažiem kameru modeļiem.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Nospiediet fokusa noturēšanas pogu AF režīmā,
lai atceltu AF. Fokuss tiek fiksēts, un varat nolaist
aizslēgu ar fiksētu fokusu. Atlaidiet fokusa
noturēšanas pogu, vienlaikus līdz pusei nospiežot
aizslēga pogu, lai vēlreiz sāktu AF darbību.
 Vibrācijas kompensācijas
funkcijas izmantošana
Vinjetēšana
Vibrācijas kompensācijas slēdzis
ˎˎIzmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
ˎˎON: kompensē kameras vibrāciju.
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
ˎˎOFF: nekompensē kameras vibrāciju. Veicot
uzņemšanu ar trīskāji, ieteicams vibrācijas
kompensācijas slēdzi pārvietot stāvoklī OFF.
Specifikācijas
Izstrādājuma nosaukums
(modeļa nosaukums)
Fokusa garums (mm)
35 mm formātam atbilstošais
fokusa garums*1 (mm)
Objektīva grupas–elementi
1. skata leņķis*2
2. skata leņķis*2
Min. fokuss*3 (m (pēdas))
FE 24-105mm F4 G OSS
(SEL24105G)
24-105
36-157,5
14-17
84°-23°
61°-15°
0,38 (1,25)
Maksimālais palielinājums (X) 0,31
Minimālā diafragma
f/22
Filtra diametrs (mm)
77
Izmēri (maksimālais
diametrs × garums)
(apm., mm (collas))
83,4 × 113,3
(3 3/8 × 4 1/2)
Svars (apm. g (unces))
663 (23,4)
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
Ir
*1 Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura ir
aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*2 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta attēlu
sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu sensora
līdz objektam. Minimālais fokuss ir 0,41 m (1,35 pēdas)
pie vidēja tālummaiņas diapazona (aptuveni 70 mm).
ˎˎAtkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautās vienības
(Skaitlis iekavās norāda eksemplāru skaitu.)
Objektīvs (1), priekšējais objektīva vāciņš (1),
aizmugures objektīva vāciņš (1), objektīva
saules blende (1), objektīva maciņš (1), drukātas
dokumentācijas komplekts
Dizains un tehniskie parametri var mainīties bez
brīdinājuma.
un
ir Sony Corporation preču zīmes.
Download PDF

advertising