Sony | SEL24240 | Sony SEL24240 FE 24–240 mm F3.5–6.3 OSS Naudojimo instrukcijos

4-564-885-01(1)
(LT-LV-EE)

Lietuvių
–1
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvą. Pastabos dėl naudojimo
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojimą“.
Būtinai prieš naudodami objektyvą perskaitykite
abu dokumentus.
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatav objektiiv
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos „E-mount“ fotoaparatais. Prie „A-mount“
fotoaparatų šio objektyvo montuoti negalima.
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
(1)
(2)
Šis objektyvas yra suderinamas su įvairiais 35 mm
formato vaizdo davikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo
daviklį galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą,
žr. jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
–2
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
E-mount
Pastabos dėl naudojimo
©2015 Sony Corporation
 Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu,
visada tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies,
kuri išsikiša priartinant.
 Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį kuriant
buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir vandens
purslams. Jei naudosite lyjant lietui ir pan., saugokite
objektyvą nuo vandens lašų.
SEL24240

150 100 70 50
35
24
FE 3.5 6.3 24 240
24
35
FE 3.5 6.3 24 240
150 100 70 50
FE 3.5
240 150
Piezīmes par lietošanu
 Fokusavimas
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
Galimi trys fokusavimo būdai.
 Neturiet aiz objektīva daļas, kas tālummaiņas laikā

cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
Automatinis fokusavimas
Fotoaparatas automatiškai susifokusuoja.

DMF (Tiesioginis rankinis fokusavimas)
Fotoaparatui baigus fokusuoti automatinio
fokusavimo režimu tiksliau pareguliuoti galite patys.
Rankinis fokusavimas
tiek izvirzīta.
 Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet
ūdens lāsēm nokļūt uz objektīva.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
 Ja izmantojat zibspuldzi, vienmēr noņemiet objektīva
Norėdami gauti daugiau informacijos apie režimų
nustatymus, žiūrėkite prie fotoaparato pridėtą
naudojimo instrukciją.
saules blendi un objektu uzņemiet, atrodoties vismaz
1 m attālumā no tā. Lietojot noteiktus objektīva un
zibspuldzes apvienojumus, objektīvs var daļēji aizsegt
zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā būs
redzama ēna.
24–240
35 mm atitinkantis židinio
nuotolis*1 (mm)
36–360
 Daļu identificēšana
Objektyvo grupės /
elementai
12–17
1. Objektīva saules blendes atzīme
2. Tālummaiņas gredzens
3. Fokusa garuma atzīme
4. Fokusa garuma skala
5. Fokusēšanas gredzens
6. Objektīva kontakti*
7. Stiprinājuma atzīme
Nuimkite priekinį ir užpakalinį
objektyvo dangtelius ir fotoaparato
korpuso dangtelį.
 Priekinį objektyvo dangtelį galima nuimti / uždėti
dviem būdais ((1) ir (2)). Kai norint nuimti / uždėti
objektyvo dangtelį yra uždėtas objektyvo gaubtas,
reikia naudoti 2 būdą.
2
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro
esančią baltą žymę su ant fotoaparato
esančia balta žyme (tvirtinimo žymės),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol jis užsifiksuoja.
 Dėdami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
 Nekiškite objektyvo kampu.
7
Pasukite priartinimo žiedą iki norimo
židinio nuotolio.
Židinio nuotolis (mm)
24

Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
 Priartinimas
FE 24-240 mm F3.5-6.3
OSS (SEL24240)
34 5
FE 3.5 6.3 24 240
Šis objektīvs ir saderīgs ar 35 mm formāta attēlu
sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Gaminio pavadinimas
(Modelio pavadinimas)
1
35
Šis objektīvs ir izstrādāts kameras sistēmas Sony α
kamerām ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot
kamerām ar A tipa stiprinājumu.
Specifikacijos
Kaip primontuoti objektyvą
(žr. – pav.)
150 100 70 50
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots,
kā izmanot objektīvus. Lietošanas norādes ir
aprakstītas atsevišķā dokumentā “Piesardzības
pasākumi pirms lietošanas”. Pirms objektīva
izmantošanas noteikti iepazīstieties ar
abiem dokumentiem.
Vinjetavimas
 Objektyvo uždėjimas /
nuėmimas
6
Latviski
 Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
1
fotoaparato pridedamą blykstę, atjunkite objektyvo
gaubtą, kad nebūtų blokuojama blykstės šviesa.
 Kai fotoaparato nenaudojate, vėl prie objektyvo
prijunkite objektyvo gaubtą.
Fokusuojate patys.
1. Objektyvo gaubto žymė
2. Priartinimo žiedas
3. Židinio nuotolio žymė
4. Židinio nuotolio skalė
5. Fokusavimo žiedas
6. Objektyvo kontaktai*
7. Tvirtinimo žymė
2
 Kai naudojate įmontuotą fotoaparato blykstę arba prie
 Norėdami naudoti blykstę, visada nuimkite objektyvo
tamsesni nei centras. Norėdami sumažinti šį reiškinį
(vadinamą vinjetavimu), pridarykite diafragmą
1–2 padalomis.

Sulygiuokite ant objektyvo gaubto esančią
raudoną liniją su ant objektyvo esančia
raudona linija (objektyvo gaubto žymės),
tada įkiškite objektyvo gaubtą į objektyvo
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos, o ant objektyvo gaubto
esantis raudonas taškas bus sulygiuotas
su ant objektyvo esančia raudona linija.

 Dalys

Rekomenduojama naudoti objektyvo gaubtą, norint
sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti geriausią
vaizdo kokybę.
Atsargumo priemonės naudojant blykstę
gaubtą ir fotografuokite mažiausiai 1 m atstumu
nuo objekto. Naudojant tam tikrus objektyvo ir
blykstės derinius, objektyvas gali iš dalies užblokuoti
blykstės šviesą ir dėl to vaizdo apačioje gali būti
matomas šešėlis.

 Objektyvo gaubto uždėjimas
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada
jį ištraukite.
2
Vinjetēšana
Matymo kampas 1*
84°–10°
Matymo kampas 2*2
61°–6°50’
Minimalus fokusavimas*3
(m)
0,5–0,8
Maksimalus didinimas
(kart.)
0,27
Minimali diafragma
f/22–f/40
Filtro diametras (mm)
72
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl. mm)
80,5 × 118,5
Svoris (apytiksl. g)
780
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
Taip
 Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
*1 Tai 35 mm formato židinio nuotolio ekvivalentas,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo daviklis.
*2 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu su APS-C dydžio vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo
daviklio iki objekto.
 Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui. Pirmiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad
objektyvas sufokusuotas į begalybę.
Komplekte esantys komponentai
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1), objektyvo
gaubtas (1), spausdintų dokumentų rinkinys
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
 Objektīva pievienošana
un noņemšana
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –)
1
Noņemiet aizmugurējo un priekšējo
objektīva vāciņu un kameras
korpusa vāciņu.
 Priekšējo objektīva vāciņu var pievienot/noņemt
divējādi — (1) un (2). Ja pievienojat/noņemat
objektīva vāciņu ar piestiprinātu objektīva
saules blendi, izmantojiet paņēmienu (2).
2
Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam
ievietojiet objektīvu kameras
stiprinājumā un grieziet to pa labi,
līdz tas nofiksējas vietā.
 Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
 Nestipriniet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei, pēc tam atvienojiet objektīvu.
(turpinājums aizmugurē)
Latviski
Eesti
(turpinājums no priekšpuses)
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot,
lai samazinātu atspīdumus un nodrošinātu
maksimālu attēla kvalitāti.
Savietojiet sarkano līniju uz objektīva saules
blendes ar sarkano līniju uz objektīva (saules
blendes atzīmi), pēc tam ievietojiet objektīva
saules blendi objektīva stiprinājumā un
grieziet to pa labi, līdz tā ar klikšķi nofiksējas
vietā un sarkanais punkts uz objektīva
saules blendes ir savietots ar sarkano
līniju uz objektīva.
240 150
7
 Ja izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi vai kameras

komplektācijā iekļauto zibspuldzi, noņemiet objektīva
saules blendi, lai tā neaizsegtu zibspuldzes gaismu.
 Pirms uzglabāšanas uzlieciet objektīva saules blendi
objektīvam otrādi.
–1
 Tālummaiņa
Grieziet tālummaiņas gredzenu, līdz iegūstat
vēlamo fokusa garumu.
 Fokusēšana
Fokusēt var trijos veidos.
(2)
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-kinnitusega kaamerate puhul.
See objektiiv ühildub 35 mm vormingus
pildisensorite sarjaga.
35 mm vormingus pildisensoriga kaamera saab
seadistada pildistama suurusega APS-C.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate selle
kasutusjuhendist.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
Märkused kasutamise kohta
 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud

(1)
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Märkused kasutamise kohta leiate
eraldi dokumendist „Ettevaatusabinõud enne
kasutamist”. Lugege kindlasti enne objektiivi
kasutamist mõlemat dokumenti.
 Objektīva saules blendes
pievienošana
6
FE 3.5
150 100 70 50
35
1

34 5
24
2
FE 3.5 6.3 24 240

150 100 70 50
35
24

FE 3.5 6.3 24 240
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
Automātiskais fokuss
Kamera fokusē automātiski.

objektiiv, hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast
kui ka objektiivist.
 Ärge hoidke kinni sellest objektiivi osast, mis
suumimisel välja ulatub.
 See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui
kasutate seda vihma käes vms, hoidke veepiisad
objektiivist eemal.
 Välklambi kasutamisel eemaldage alati valgusvarjuk
ja pildistage objektist vähemalt 1 m kaugusel.
Teatud objektiivi ja välklambi kombinatsiooni korral
võib objektiiv välklambi valgust osaliselt tõkestada,
mistõttu jääb pildi alumisse ossa vari.
DMF (tiešais manuālais fokuss)
Kad kamera ir veikusi automātisku fokusēšanu,
varat veikt precīzus pielāgojumus manuāli.
–2


Vinjettimine
Manuālais fokuss
 Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast
Jūs fokusējat manuāli.
Detalizētu informāciju par režīmu iestatījumiem
skatiet kameras komplektācijā iekļautajā
lietošanas rokasgrāmatā.
Specifikācijas
150 100 70 50

35
24
Produkta nosaukums
(modeļa nosaukums)
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
(SEL24240)
Fokusa garums (mm)
24–240
FE 3.5 6.3 24 240
35 mm formātam
atbilstošais fokusa
garums*1 (mm)
36–360
Objektīva grupas-elementi 12–17
1. skata leņķis*2
84°–10°
2. skata leņķis*2
61°–6°50’
Minimālais fokusa
attālums*3 (m)
0,5–0,8
Maksimālais palielinājums 0,27
(X)
Minimālā diafragma
f/22–f/40
Filtru diametrs (mm)
72
Izmēri (maksimālais
diametrs×garums)
(aptuveni, mm)
80,5×118,5
Masa (aptuveni, g)
780
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
Jā
*1 Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad maināms
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura ir
aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*2 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta
attēlu sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
 Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautie priekšmeti
Objektīvs (1), objektīva priekšējais vāciņš (1), objektīva
aizmugures vāciņš (1), objektīva saules blende (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku võrra.
 Osade tuvastamine
1
2
3
4
5
6
7
Valgusvarjuki märk
Suumirõngas
Fookuskauguse märk
Fookuskauguse skaala
Fookusketas
Objektiivi kontaktid*
Paigalduse märk
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
 Objektiivi kinnitamine
ja lahtivõtmine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
1
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ja kaamera korpuse kate.
 Saate kinnitada ja eemaldada eesmise
objektiivikatte kahel viisil, (1) ja (2). Kui valgusvarjuk
on paigaldatud, kasutage objektiivikatte
kinnitamiseks/eemaldamiseks meetodit (2).
2
Joondage läätseraami valge märk
kaamera valge märgiga (paigalduse
märgiga) ning seejärel sisestage
objektiiv kaamera pessa ja pöörake
seda päripäeva, kuni see lukustub.
 Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Hoides kaameral all objektiivi vabastamise
nuppu, keerake objektiivi päripäeva, kuni
see peatub, ja eemaldage siis objektiiv.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks on soovitatav
kasutada valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjuki punane joon
objektiivi punase joonega (valgusvarjuki
märgiga), seejärel sisestage valgusvarjuk
objektiivi pessa ja keerake seda päripäeva,
kuni see klõpsatab kohale ja valgusvarjuki
punane joon on objektiivi punase
punktiga joondatud.
 Integreeritud välklambi või kaameraga kaasas oleva
välklambi kasutamisel eemaldage valgusvarjuk, et
vältida välklambi valguse takistamist.
 Hoiustamisel pange valgusvarjuk tagurpidi
objektiivi peale.
 Suumimine
Keerake suumimisrõngas soovitud
fookuskauguseni.
 Fokuseerimine
Fokuseerimiseks on kolm võimalust.

Automaatne fookus
Kaamera fokuseerib automaatselt.

DMF (otsene käsifookus)
Pärast seda, kui kaamera on automaatse
fookuse režiimis fokuseerinud, saate käsitsi
peenhäälestust teha.

Käsifookus
Käsitsi fokuseerimine.
Vaadake režiimi sätete üksikasju kaameraga
kaasas olevast kasutusjuhendist.
Tehnilised andmed
Toote nimi
(Mudeli nimi)
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
(SEL24240)
Fookuskaugus (mm)
24–240
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*1 (mm)
36–360
Objektiivi rühmad/
elemendid
12–17
1. vaatenurk*2
84°–10°
2. vaatenurk*2
61°–6°50’
Minimaalne fookus*3 (m)
0,5–0,8
Maksimaalne suurendus
(X)
0,27
Minimaalne ava
f/22–f/40
Filtri diameeter (mm)
72
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm)
80,5 × 118,5
Kaal (ligikaudu, g)
780
Värisemise
kompenseerimise
funktsioon
Jah
*1 See on võrdväärne 35 mm vormingus
fookuskaugusega, kui objektiiv on paigaldatud
vahetatavate objektiividega digitaalkaamerale,
millel on APS-C-suurune pildisensor.
*2 1. vaatenurk on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja 2. vaatenurk on APS-C-suuruses
pildisensoriga varustatud vahetatavate objektiividega
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.
 Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Ülal antud fookuskaugused eeldavad, et objektiiv
on fokuseeritud lõpmatusele.
Kaasatud üksused
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1),
tagumine objektiivikate (1), valgusvarjuk (1),
trükitud dokumendid
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette
teatamata muuta.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
Download PDF

advertising