Sony | SEL1224G | Sony SEL1224G FE 12-24mm F4 G Naudojimo instrukcijos

4-695-095-01(1)

 Suumimine
Vahetatav objektiiv
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
 Fokuseerimine
•Selle objektiivi fookusrežiimi lüliti ei toimi mõne
kaameramudeli puhul. Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
Kasutussuunised
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
AF (automaatse fookuse) / MF
(käsitsi fookuse) režiimi vahetamine

(1)
FE 12–24mm
F4 G
E-mount
Pastabos dėl naudojimo
Keerake suumirõngas soovitud
fookuskauguseni.
(2)

SEL1224G
Objektiivil on võimalik vahetada fookusrežiimi
automaatse ja käsifookuse vahel.
AF-iga pildistamisel peaks nii kaamera kui ka
objektiiv olema seatud asendisse AF. MF-iga
pildistamisel peaks kas kaamera või objektiiv või
mõlemad olema seatud asendisse MF.
Fookusrežiimi seadistamine objektiivil
Lükake fookusrežiimi lüliti sobivale režiimile:
kas automaatne või käsifookus (1).
•Kaamera fookusrežiimi seadistamiseks vaadake
kaamera juhendeid.
•MF-režiimis keerake fookuse reguleerimiseks
fookusketast (2), vaadates samal ajal läbi pildinäidiku vms.
AF-/MF-režiimi juhtnupuga kaamera
kasutamine
Eesti
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Kõigi objektiivide puhul kehtivad
ettevaatusabinõud (nt märkused kasutamise kohta)
leiate eraldi dokumendist „Ettevaatusabinõud“
enne kasutamist. Lugege kindlasti enne objektiivi
kasutamist mõlemat dokumenti.
See objektiiv on mõeldud Sony α-kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-kinnitusega kaamerate puhul.
FE 12–24mm F4 G ühildub 35 mm formaadiga
pildiandurite seeriaga.
35 mm formaadiga pildianduriga kaamera saab seadistada pildistama APS-C-suurust.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate kaamera kasutusjuhendist.
©2017 Sony Corporation Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
Märkused kasutamise kohta

• Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv,
hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast kui ka objektiivist.
•Kui objektiivikat(t)e(d) on objektiivi külge kinnitatud,
võtke kinni objektiivi korpusest, mitte kattest, et
objektiiviga kaamerat või objektiivi ennast kanda.
•See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui kasutate
seda vihma käes vms, jälgige, et veepiisad ei langeks
objektiivile.
•Sellele objektiivile ei saa filtreid kinnitada.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
•Teatud objektiivi ja välklambi kombinatsiooni korral
võib objektiiv välklambi valgust osaliselt tõkestada,
mistõttu jääb pildi alumisse ossa vari.
Vinjettimine
•Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad
keskosast tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse
vinjettimiseks) vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku
võrra.
 Osade tuvastamine

–1
1 Fikseeritud valgusvarjuk*¹
2 Fookusrõngas
3 Suumirõngas
4 Fookuskauguse skaala
5 Fookuskauguse märk
6 Objektiivi kontaktid*²
7 Fookuse hoidmise nupp
8 Kinnituse märk
9 Fookusrežiimi lüliti
*¹ Valgusvarjukit ei saa eemaldada.
*² Ärge puudutage objektiivi kontakte.
 Objektiivi kinnitamine
ja lahtivõtmine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
1
–2
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ning kaamera korpuse kate.
•Vajutage sisse eesmisel objektiivikattel olevad
sakid, nagu on näidatud nooltega, et kate
kinnitada või eemaldada.
2 Joondage objektiiviraami valge märk
kaamera valge märgiga (kinnituse märk)
ning seejärel sisestage objektiiv kaamera
pessa ja pöörake seda päripäeva, kuni
see lukustub.
•Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
•Ärge paigaldage objektiivi nurga all.

Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Hoidke all kaameral olevat objektiivi
vabastamise nuppu ja keerake samal ajal
objektiivi päripäeva, kuni see peatub,
ning eemaldage objektiiv.
•Kui nii kaamera kui ka objektiiv on seatud automaatse
fookuse režiimi, vajutage AF-/MF-režiimi juhtnuppu
käsifookuse režiimi aktiveerimiseks.
•Kui kaamera on seadistatud käsifookuse režiimi ja objektiiv automaatse fookuse režiimi, vajutage AF-/MF-režiimi juhtnuppu automaatse fookuse režiimi aktiveerimiseks.
 Fookuse lukustusnuppude
kasutamine
•Selle objektiivi fookuse lukustusnupud ei toimi mõne
kaameramudeli puhul. Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony
veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud
Sony teeninduselt.
AF-i tühistamiseks vajutage fookuse lukustusnupp
asendisse AF. Fookus fikseeritakse ja saate katiku
fikseeritud fookusel vabastada. AF-i uuesti
käivitamiseks vabastage fookuse lukustusnupp,
vajutades samal ajal katikunuppu pooleldi alla.
Tehnilised andmed
•Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, visada tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
•Kai ant objektyvo uždėtas objektyvo dangtelis (-iai),
nešdami fotoaparatą su objektyvu ar tik objektyvą
suimkite už objektyvo korpuso, ne už dangtelio.
•Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį
kuriant buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir
vandens purslams. Jei naudojate lyjant ar panašiomis
sąlygomis, saugokite objektyvą nuo lašų.
•Ant šio objektyvo negalima uždėti jokio filtro.
Gaminio pavadinimas
(Modelio pavadinimas)
FE 12–24mm F4 G
(SEL1224G)
Židinio nuotolis (mm)
12–24
35 mm atitikmens židinio
nuotolis*¹ (mm)
18–36
Lęšių grupės / elementai
13–17
1 matymo kampas*²
99–61°
2 matymo kampas*²
122–84°
Atsargumo priemonės naudojant blykstę
Minimalus fokusavimo
atstumas*³ (m (ft))
0,28 (0,92)
•Naudojant tam tikrus objektyvo ir blykstės derinius,
objektyvas gali iš dalies užblokuoti blykstės šviesą ir dėl to vaizdo apačioje gali būti matomas šešėlis.
Maksimalus padidinimas
(kart.)
0,137
Vinjetavimas
Minimali diafragma
f/22
Filtro diametras (mm)
–
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl., mm (in))
87 × 117,4 (3 1/2 × 4 5/8)
Svoris (apytiksl., g (oz)
565 (20,0)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
Nėra
•Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
tamsesni nei centras. Norėdami šį reiškinį (vadinamą
vinjetavimu) sumažinti, 1–2 padalomis pridarykite
diafragmą.
 Dalių identifikavimas
1 Fiksuotas objektyvo gaubtas*¹
2 Fokusavimo žiedas
3 Priartinimo žiedas
4 Židinio nuotolio skalė
5 Židinio nuotolio žymė
6 Objektyvo kontaktai*²
7 Fokusavimo užlaikymo mygtukas
8 Tvirtinimo žymė
9 Fokusavimo režimo jungiklis
*¹ Objektyvo gaubto negalima nuimti.
*² Nelieskite objektyvo kontaktų.
 Objektyvo uždėjimas ir nuėmimas
Kaip uždėti objektyvą (žr. – pav.)
1
2
Nuimkite galinį ir priekinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso dangtelį.
•Jei norite dangtelį uždėti arba nuimti, rodyklių
kryptimi paspauskite fiksatorius objektyvo
dangtelio priekyje, kaip parodyta.
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro esančią
baltą žymę su ant fotoaparato esančia
balta žyme (tvirtinimo žymės), tada
objektyvą įkiškite į fotoaparato jungtį ir
sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis
užsifiksuos.
•Montuodami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
•Montuodami objektyvą nelaikykite jo pakreipę.
Kaip nuimti objektyvą (žr. – pav.)
Toote nimi
(Mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*¹ (mm)
Objektiivi rühmad/
elemendid
Vaatenurk 1*²
FE 12–24mm F4 G
(SEL1224G)
12–24
Vaatenurk 2*²
122°–84°
Minimaalne fookus*³ (m)
0,28
Maksimaalne suurendus (X)
0,137
Minimaalne ava
f/22
 Fokusavimas
Filtri diameeter (mm)
–
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm)
87 × 117,4
Kaal (ligikaudu, g)
565
Värisemise
kompenseerimise
funktsioon
•Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo režimo jungiklis neveiks. Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Ei
18–36
13–17
99°–61°
*¹ See on võrdväärne 35 mm formaadis
fookuskaugusega paigaldatuna vahetatava
objektiiviga digitaalkaamerale, millel on APS-C-suuruses pildiandur.
*² 1. vaatenurk on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja 2. vaatenurk on APS-C-suuruses
pildianduriga varustatud vahetatava objektiiviga
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*³ Minimaalne fookus on kaugus pildiandurist objektini.
•Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Eespool toodud fookuskaugused eeldavad, et
objektiiv on fokuseeritud lõpmatusele.
Komplekti kuuluvad
(Sulgudes olev arv näitab esemete arvu.)
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1), objektiiviümbris (1), trükitud
dokumendid
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata
muutuda.
ja
on Sony Corporationi kaubamärgid.
Lietuviškai
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvus. Atsargumo priemonės,
bendrai taikomos visiems objektyvams,
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojant“.
Būtinai prieš naudodami objektyvą perskaitykite
abu dokumentus.
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos E jungties fotoaparatais. Šio objektyvo
negalima montuoti prie A jungties fotoaparato.
FE 12–24mm F4 G yra suderinamas su įvairiais 35
mm formato vaizdo jutikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo
daviklį galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą, žr. jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Specifikacijos
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką, objektyvą sukite prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada jį
nuimkite.
 Priartinimas
Pasukite priartinimo žiedą iki norimos židinio
nuotolio nuorodos.
Kaip įjungti AF (automatinio
fokusavimo) arba MF (rankinio
fokusavimo) režimą
Objektyvo valdikliu galima perjungti fokusavimo
režimą iš AF į MF ir atvirkščiai.
Norint fotografuoti AF režimu, ir fotoaparatas, ir
objektyvas turi veikti AF režimu. Norint fotografuoti
MF režimu, galima nustatyti tik fotoaparato arba ir
fotoaparato, ir objektyvo MF režimą.
Kaip nustatyti objektyvo fokusavimo režimą
Pasukdami fokusavimo režimo jungiklį
pasirinkite AF arba MF režimą (1).
•Apie fotoaparato fokusavimo režimo nustatymą
skaitykite fotoaparato vadove.
•Naudodami MF režimą, sukite fokusavimo žiedą, kad sureguliuotumėte fokusavimą (2), tuo pačiu
žiūrėdami per vaizdo ieškiklį ir pan.
Kaip naudoti fotoaparatą su AF /
MF valdymo mygtuku
•Kai pasirinktas ir fotoaparato, ir objektyvo AF režimas,
paspauskite AF / MF valdymo mygtuką, kad AF
perjungtumėte į MF.
•Jei fotoaparatas nustatytas veikti MF, o objektyvas AF režimu, paspaudžiant AF / MF valdymo mygtuką
MF išjungiamas ir įjungiamas AF.
 Fokusavimo užlaikymo mygtuko
naudojimas
•Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo užlaikymo mygtukas neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Jei norite atšaukti AF, paspauskite fokusavimo
užlaikymo mygtuką. Vaizdas sufokusuojamas
ir galite atleisti užraktą. Jei norite vėl įjungti AF,
laikydami iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką
atleiskite fokusavimo užlaikymo mygtuką.
*¹ Tai 35 mm formato židinio nuotolio atitikmuo,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo jutiklis.
*² 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu ir APS-C dydžio vaizdo jutikliu.
*³ Minimalus fokusavimo atstumas – tai atstumas nuo
vaizdo jutiklio iki objekto.
•Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui. Anksčiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad
objektyvas sufokusuotas į begalybę.
Pridedami elementai
(Skliaustuose nurodytas komponentų skaičius.)
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1), objektyvo
korpusas (1), spausdintų dokumentų rinkinys
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
Latviešu
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots, kā
izmantot objektīvus. Visiem objektīviem kopējie
piesardzības pasākumi, piemēram, lietošanas
norādes, ir aprakstīti atsevišķā dokumentā par
piesardzības pasākumiem pirms lietošanas.
Pirms objektīva izmantošanas noteikti
iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
Šis objektīvs ir izstrādāts Sony α sistēmas kamerām
ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām
ar A tipa stiprinājumu.
FE 12–24mm F4 G objektīvs ir saderīgs ar 35 mm
formāta attēlu sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Piezīmes par lietošanu
•Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
•Kad objektīvam pievienots objektīva vāciņš, satveriet
objektīva korpusu (nevis objektīva vāciņu), lai kameru
nestu ar objektīvu vai tikai objektīvu.
•Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
•Šim objektīvam nevar pievienot filtrus.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
•Lietojot noteiktas objektīva un zibspuldzes
kombinācijas, objektīvs var daļēji aizsegt zibspuldzes
gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā būs redzama ēna.
Vinjetēšana
•Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
 Daļu identificēšana
1. Fiksēta objektīva saules blende*¹
2. Fokusēšanas gredzens
3. Tālummaiņas gredzens
4. Fokusa garuma skala
5. Fokusa garuma atzīme
6. Objektīva kontakttapas*²
7. Fokusa noturēšanas poga
8. Stiprinājuma atzīme
9. Fokusa režīma slēdzis
*¹ Objektīva saulesblendi nevar noņemt.
*² Nepieskarieties objektīva kontakttapām.
 Objektīva pievienošana un
noņemšana
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –)
1. Noņemiet aizmugures un priekšējo
objektīva vāciņu un kameras korpusa
vāciņu.
•Lai pievienotu vai noņemtu vāciņu, iespiediet
priekšējā objektīva vāciņa izciļņus, kā parādīts ar bultiņām.
2.Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā un
grieziet to pa labi, līdz tas fiksējas vietā.
•Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
•Nepievienojiet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei, pēc tam atvienojiet objektīvu.
 Tālummaiņa
Groziet tālummaiņas gredzenu, līdz iegūstat
vēlamo fokusa garumu.
 Fokusēšana
•Šī objektīva fokusēšanas režīma slēdzis nedarbojas ar
dažiem kameru modeļiem. Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Lai pārslēgtu režīmus AF
(automātiskais fokuss)/
MF (manuālais fokuss)
AF un MF fokusa režīmu var pārslēgt uz objektīva.
Lai fotografētu režīmā AF, tam ir jābūt iestatītam gan
kamerā, gan uz objektīva. Lai fotografētu režīmā MF,
tam ir jābūt iestatītam kamerā un/vai uz objektīva.
Lai fokusa režīmu iestatītu uz objektīva
Pārbīdiet fokusēšanas režīma slēdzi
atbilstošajā stāvoklī AF vai MF (1).
•Norādījumus, kā pārslēgt fokusēšanas režīmu kamerā,
sk. kameras rokasgrāmatās.
•Fokusa regulēšanai MF režīmā groziet fokusēšanas
gredzenu (2), vienlaikus skatoties skatu meklētājā utt.
Lai izmantotu kameru, kas aprīkota ar AF/
MF kontroles pogu
•Nospiediet AF/MF kontroles pogu, lai pārslēgtu AF uz
MF, ja gan kamerai, gan objektīvam norādīts AF režīms.
•Nospiediet AF/MF kontroles pogu, lai pārslēgtu MF uz
AF, ja kamerai ir iestatīts MF režīms, bet objektīvam ir
iestatīts AF režīms.
 Fokusa noturēšanas pogas
izmantošana
•Izmantojot dažus kameru modeļus, šī objektīva fokusa
noturēšanas poga nedarbojas. Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Nospiediet fokusa noturēšanas pogu AF režīmā,
lai atceltu AF. Fokuss tiek fiksēts, un varat nolaist
aizslēgu ar fiksētu fokusu. Atlaidiet fokusa
noturēšanas pogu, vienlaikus līdz pusei nospiežot
aizslēga pogu, lai vēlreiz sāktu AF darbību.
Specifikācijas
Izstrādājuma nosaukums
(modeļa nosaukums)
FE 12–24mm F4 G
(SEL1224G)
Fokusa garums (mm)
12–24
35 mm formātam
atbilstošais fokusa
garums*¹ (mm)
18–36
Objektīva grupas–elementi
13–17
1. skata leņķis*²
99°–61°
2. skata leņķis*²
122°–84°
Minimālais fokuss*³ (m (pēdas))
0,28 (0,92)
Maksimālais palielinājums (X)
0,137
Minimālā diafragma
f/22
Filtra diametrs (mm)
–
Izmēri (maksimālais
diametrs × garums)
(apm., mm (collas))
87 × 117,4 (3 1/2 × 4 5/8)
Svars (apm. g (unces))
565 (20,0)
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
Nav
*¹ Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura ir aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*² 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata leņķis
atbilst digitālajām kamerām ar maināmu objektīvu,
kuras aprīkotas ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*³ Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
•Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautās vienības
(Skaitlis iekavās norāda eksemplāru skaitu.)
Objektīvs (1), objektīva priekšējais vāciņš (1),
objektīva aizmugures vāciņš (1), objektīva futrālis (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un tehniskie parametri var mainīties bez
brīdinājuma.
un
ir Sony Corporation preču zīmes.
Download PDF

advertising