Sony | SEL35F14Z | Sony SEL35F14Z „Distagon®“ T* FE 35 mm F1.4 ZA Naudojimo instrukcijos

4-545-833-01(1)
(LT-LV-EE)

1
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatav objektiiv
Nuimkite priekinį ir užpakalinį
objektyvo dangtelius ir fotoaparato
korpuso dangtelį.
 Priekinį objektyvo dangtelį galima nuimti / uždėti
dviem būdais ((1) ir (2)). Kai norint nuimti / uždėti
objektyvo dangtelį yra uždėtas objektyvo gaubtas,
reikia naudoti 2 būdą.
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
Distagon T
 Objektyvo uždėjimas /
nuėmimas
Kaip primontuoti objektyvą
(žr. – pav.)
2
 Dėdami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
 Nekiškite objektyvo kampu.
FE 35mm F1.4 ZA
E-mount
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro
esančią baltą žymę su ant fotoaparato
esančia balta žyme (tvirtinimo žymės),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol jis užsifiksuoja.

©2015 Sony Corporation
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada
jį ištraukite.
SEL35F14Z
 Objektyvo gaubto uždėjimas

Rekomenduojama naudoti objektyvo gaubtą, norint
sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti geriausią
vaizdo kokybę.
Sulygiuokite ant objektyvo gaubto esantį
raudoną brūkšnelį su ant objektyvo esančiu
raudonu tašku (objektyvo gaubto žymės),
tada įkiškite objektyvo gaubtą į objektyvo
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos, o ant objektyvo gaubto
esantis raudonas taškas bus sulygiuotas
su ant objektyvo esančiu raudonu tašku.
a
 Kai naudojate įmontuotą fotoaparato blykstę arba prie
fotoaparato pridedamą blykstę, atjunkite objektyvo
gaubtą, kad nebūtų blokuojama blykstės šviesa.
 Kai fotoaparato nenaudojate, vėl prie objektyvo
prijunkite objektyvo gaubtą.
 Fokusavimas
Galimi trys fokusavimo būdai.

Automatinis fokusavimas
Fotoaparatas automatiškai susifokusuoja.
Lietuvių

2
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvą. Atsargumo priemonės,
bendrai taikomos visiems objektyvams,
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojimą“.
Būtinai prieš naudodami objektyvą perskaitykite
abu dokumentus.
3 4 5
1
6
7
8
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos „E-mount“ fotoaparatais. Prie „A-mount“
fotoaparatų šio objektyvo montuoti negalima.
FE“ 35 mm F1.4 ZA kartu kūrė
„Distagon T
„Carl Zeiss“ ir „Sony Corporation“. Jis skirtas montuoti
prie „Sony“ „E-mount“ fotoaparatų. Šį objektyvą
„Carl Zeiss“ gamino laikydamasi griežtų standartų
ir taikydama kokybės užtikrinimo sistemą.
FE“ 35 mm F1.4 ZA yra suderinamas
„Distagon T
su įvairiais 35 mm formato vaizdo davikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo
daviklį galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą,
žr. jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.

–1
Pastabos dėl naudojimo
 Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, visada

DMF (Tiesioginis rankinis fokusavimas)
Fotoaparatui baigus fokusuoti automatinio
fokusavimo režimu tiksliau pareguliuoti galite patys.

buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir vandens
purslams. Jei naudosite lyjant lietui ir pan., saugokite
objektyvą nuo vandens lašų.
Atsargumo priemonės naudojant blykstę
(1)
(2)
 Norėdami naudoti blykstę, visada nuimkite objektyvo
Norėdami gauti daugiau informacijos apie režimų
nustatymus, žiūrėkite prie fotoaparato pridėtą
naudojimo instrukciją.
 Ekspozicijos reguliavimas
Kai diafragmos skalėje sulygiuojate „A“ su diafragmos
žyme, fotoaparatas nustatomas veikti automatinės
vyzdinės diafragmos režimu ir ekspoziciją nustato
fotoaparatas. Sukdami diafragmos žiedą taip pat
galite reguliuoti šviesos kiekį, tarp f/1.4 ir f/16.
Sureguliuokite šviesos kiekį
rankiniu būdu
Sukite diafragmos žiedą iki norimos
ekspozicijos (F sustojimo), kai fotoaparatas
nustatytas veikti M arba A režimu.
Pastabos
Filmuodami nustatykite diafragmos spragtelėjimo
jungiklį į padėtį OFF. (Žr. -a pav.)
Kai diafragmos spragtelėjimo jungiklis nustatytas
kaip OFF, diafragmos žiedo spragtelėjimo garsas
yra mažesnis. (Filmų įrašymas)
Jei filmuodami keisite diafragmos reikšmę, kai
diafragmos spragtelėjimo jungiklis bus nustatytas
į padėtį ON, bus įrašytas diafragmos žiedo garsas.
gaubtą ir fotografuokite mažiausiai 1 m atstumu
nuo objekto. Naudojant tam tikrus objektyvo ir
blykstės derinius, objektyvas gali iš dalies užblokuoti
blykstės šviesą ir dėl to vaizdo apačioje gali būti
matomas šešėlis.
–2
Vinjetavimas
 Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
tamsesni nei centras. Norėdami sumažinti šį reiškinį
(vadinamą vinjetavimu), pridarykite diafragmą
1–2 padalomis.
 Dalys

1. Objektyvo gaubto žymė
2. Fokusavimo žiedas
3. Diafragmos indikatorius
4. Diafragmos žiedas
5. Diafragmos skalė
6. Objektyvo kontaktai*
7. Diafragmos jungiklis
8. Tvirtinimo žymė
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
Latviski
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots,
kā izmanot objektīvus. Visiem objektīviem
kopējie piesardzības pasākumi, piemēram,
lietošanas norādes, ir aprakstīti atsevišķā
dokumentā “Piesardzības pasākumi pirms
lietošanas”. Pirms objektīva izmantošanas
noteikti iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
Šis objektīvs ir izstrādāts kameras sistēmas Sony α
kamerām ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot
kamerām ar A tipa stiprinājumu.
FE 35mm F1.4 ZA kopīgi
Objektīvu Distagon T
izstrādāja Carl Zeiss un Sony Corporation, un tas
ir paredzēts Sony kamerām ar E tipa stiprinājumu.
Šis objektīvs ir ražots saskaņā ar kompānijas
Carl Zeiss stingrajiem standartiem un kvalitātes
uzraudzības sistēmu.
Objektīvs Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA ir saderīgs
ar 35 mm formāta attēlu sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Piezīmes par lietošanu
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
 Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
 Ja izmantojat zibspuldzi, vienmēr noņemiet objektīva
saules blendi un objektu uzņemiet, atrodoties vismaz
1 m attālumā no tā. Lietojot noteiktus objektīva un
zibspuldzes apvienojumus, objektīvs var daļēji aizsegt
zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā būs
redzama ēna.
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
 Daļu identificēšana
1. Objektīva saules blendes atzīme
2. Fokusēšanas gredzens
3. Diafragmas atzīme
4. Diafragmas gredzens
5. Diafragmas skala
6. Objektīva kontakti*
7. Diafragmas klikšķa slēdzis
8. Stiprinājuma atzīme
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
 Objektīva pievienošana
un noņemšana
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –)
1
Distagon T FE 35mm
F1.4 ZA
(SEL35F14Z)
35
52,5
8–12
44°
63°
0,3
0,18
f/16
72
Noņemiet aizmugures un priekšējo
objektīva vāciņu un kameras
korpusa vāciņu.
 Priekšējo objektīva vāciņu var pievienot/noņemt
divējādi — (1) un (2). Ja pievienojat/noņemat
objektīva vāciņu ar piestiprinātu objektīva
saules blendi, izmantojiet paņēmienu (2).
2
Specifikacijos
Židinio nuotolis (mm)
35 mm atitinkantis židinio
nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės /
elementai
Matymo kampas 1*2
Matymo kampas 2*2
Minimalus
fokusavimas*3 (m)
Maksimalus
didinimas (kart.)
Minimali diafragma
Filtro diametras (mm)
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl. mm)
Svoris (apytiksl. g)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
Komplekte esantys komponentai
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1),
objektyvo gaubtas (1), objektyvo dėklas (1),
spausdintų dokumentų rinkinys
 Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
Fokusuojate patys.
Gaminio pavadinimas
(Modelio pavadinimas)
gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui. Pirmiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad
objektyvas sufokusuotas į begalybę.
Vinjetēšana
Rankinis fokusavimas
tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį kuriant
 Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā
un grieziet to pa labi, līdz tas
nofiksējas vietā.
 Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
 Nestipriniet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei, pēc tam atvienojiet objektīvu.
78,5 × 112,0
630
Nėra
*1 Tai 35 mm formato židinio nuotolio ekvivalentas,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo daviklis.
*2 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu su APS-C dydžio vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo
daviklio iki objekto.
(turpinājums aizmugurē)

2
Latviski
3 4 5
1
Eesti
(turpinājums no priekšpuses)
6
 Objektīva saules blendes
pievienošana
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot,
lai samazinātu atspīdumus un nodrošinātu
maksimālu attēla kvalitāti.
7
Savietojiet sarkano līniju uz objektīva
saules blendes ar sarkano punktu uz
objektīva (saules blendes atzīmi), pēc tam
ievietojiet objektīva saules blendi objektīva
stiprinājumā un grieziet to pa labi, līdz tā ar
klikšķi nofiksējas vietā un sarkanais punkts
uz objektīva saules blendes ir savietots ar
sarkano punktu uz objektīva.
8

 Ja izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi vai kameras
komplektācijā iekļauto zibspuldzi, noņemiet objektīva
saules blendi, lai tā neaizsegtu zibspuldzes gaismu.
 Pirms uzglabāšanas uzlieciet objektīva saules blendi
objektīvam otrādi.
–1
Fokusēt var trijos veidos.
Automātiskais fokuss
Märkused kasutamise kohta
Kamera fokusē automātiski.

(1)
(2)
DMF (tiešais manuālais fokuss)
Kad kamera ir veikusi automātisku fokusēšanu,
varat veikt precīzus pielāgojumus manuāli.

Manuālais fokuss
Jūs fokusējat manuāli.
–2
Detalizētu informāciju par režīmu iestatījumiem
skatiet kameras komplektācijā iekļautajā
lietošanas rokasgrāmatā.
 Ekspozīcijas regulēšana
Savietojot atzīmi A uz diafragmas skalas ar
diafragmas atzīmi, kamerai tiek iestatīts automātiskas
diafragmas režīms, un ekspozīciju iestata kamera.
Turklāt, pagriežot diafragmas gredzenu, varat
regulēt gaismas daudzumu no f/1.4 līdz f/16.
Manuāla gaismas daudzuma
regulēšana

Ja kamerai ir iestatīts režīms M vai A,
pagrieziet diafragmas gredzenu līdz
vēlamajai ekspozīcijai (f skaitlim).
Piezīmes

Filmējot diafragmas klikšķa slēdzi iestatiet
stāvoklī OFF. (Sk. attēlu -a)
Ja diafragmas klikšķa slēdzis ir iestatīts stāvoklī
OFF, tiek samazināta diafragmas gredzena skaņa.
(Filmu ierakstīšanai)
Ja filmējot maināt diafragmas vērtību un diafragmas
klikšķa slēdzis ir iestatīts stāvoklī ON, tiek ierakstīta
diafragmas gredzena skaņa.
Specifikācijas
Produkta nosaukums
(modeļa nosaukums)


Fokusa garums (mm)
35 mm formātam
atbilstošais fokusa
garums*1 (mm)
Objektīva grupas-elementi
1. skata leņķis*2
2. skata leņķis*2
Minimālais fokusa
attālums*3 (m)
Maksimālais
palielinājums (X)
Minimālā diafragma
Filtru diametrs (mm)
Izmēri (maksimālais
diametrs×garums)
(aptuveni, mm)
Masa (aptuveni, g)
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
Distagon T FE 35mm
F1.4 ZA
(SEL35F14Z)
35
 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud
objektiiv, hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast
kui ka objektiivist.
 See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui
kasutate seda vihma käes vms, hoidke veepiisad
objektiivist eemal.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
 Välklambi kasutamisel eemaldage alati valgusvarjuk
ja pildistage objektist vähemalt 1 m kaugusel.
Teatud objektiivi ja välklambi kombinatsiooni korral
võib objektiiv välklambi valgust osaliselt tõkestada,
mistõttu jääb pildi alumisse ossa vari.
Vinjettimine
 Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast
tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku võrra.
 Osade tuvastamine
1 Valgusvarjuki märk
2 Fookusketas
3 Ava märk
4 Ava võru
5 Ava skaala
6 Objektiivi kontaktid*
7 Ava klõpslüliti
8 Kinnituse märk
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
 Objektiivi kinnitamine
ja eemaldamine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
1
8–12
44°
63°
0,3
0,18
f/16
72
78,5×112,0
630
Nē
*1 Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad maināms
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura ir
aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*2 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta
attēlu sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
 Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ning kaamera
korpuse kate.
 Saate kinnitada ja eemaldada eesmise
objektiivikatte kahel viisil, (1) ja (2). Kui valgusvarjuk
on paigaldatud, kasutage objektiivikatte
kinnitamiseks/eemaldamiseks meetodit (2).
52,5
Iekļautie priekšmeti
Objektīvs (1), priekšējais objektīva vāciņš (1),
aizmugurējais objektīva vāciņš (1),
objektīva saules blende (1), objektīva maciņš (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
a
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-kinnitusega kaamerate puhul.
FE 35mm F1.4 ZA töötasid ühiselt
Distagon T
välja Carl Zeiss ja Sony Corporation ning see on
mõeldud Sony E-kinnitusega kaameratele. Objektiiv
on valmistatud Carl Zeissi rangete normide ja
kvaliteedi tagamise süsteemi alusel.
FE 35mm F1.4 ZA ühildub 35 mm
Distagon T
vormingus pildisensorite sarjaga.
35 mm vormingus pildisensoriga kaamera saab
seadistada pildistama APS-C suurust.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate selle
kasutusjuhendist.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
 Fokusēšana

See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Kõigi objektiivide puhul
kehtivad ettevaatusabinõud (nt märkused
kasutamise kohta) leiate eraldi dokumendist
„Ettevaatusabinõud enne kasutamist”.
Lugege kindlasti enne objektiivi kasutamist
mõlemat dokumenti.
2
Joondage läätseraami valge märk
kaamera valge märgiga (kinnituse
märgiga) ning seejärel sisestage
objektiiv kaamera pessa ja pöörake
seda päripäeva, kuni see lukustub.
 Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Hoides kaameral all objektiivi vabastamise
nuppu, keerake objektiivi päripäeva, kuni
see peatub, ja eemaldage siis objektiiv.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks soovitatakse
kasutada valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjuki punane joon
objektiivi punase punktiga (valgusvarjuki
märgiga), seejärel sisestage valgusvarjuk
objektiivi pessa ja keerake seda päripäeva,
kuni see klõpsatab kohale ja valgusvarjuki
punane punkt on objektiivi punase
punktiga joondatud.
 Integreeritud välklambi või kaameraga kaasas oleva
välklambi kasutamisel eemaldage valgusvarjuk,
et vältida välklambi valguse takistamist.
 Hoiustamisel pange valgusvarjuk tagurpidi
objektiivi peale.
 Fokuseerimine
Fokuseerimiseks on kolm võimalust.

Automaatne fookus
Kaamera fokuseerib automaatselt.

DMF (otsene käsifookus)
Pärast seda, kui kaamera on automaatse
fookuse režiimis fokuseerinud, saate käsitsi
peenhäälestust teha.

Käsifookus
Käsitsi fokuseerimine.
Vaadake režiimi sätete üksikasju kaameraga kaasas
olevast kasutusjuhendist.
 Särituse reguleerimine
Kui joondate ava skaalal A ava märgiga, on kaamera
seatud automaatsele iirisdiafragma režiimile ja
kaamera määrab särituse. Ava võru pöörates saate
reguleerida valguse hulka vahemikus f/1.4 ja f/16.
Valguse hulga käsitsi reguleerimine
Pöörake ava võru soovitud säritusele (f-ava),
kui kaamera on seatud M- või A-režiimile.
Märkused
Filme salvestades seadke ava klõpslüliti olekusse OFF.
(Vt joonist -a)
Kui ava klõpslüliti on olekus OFF; on ava võru heli
vaiksem. (Filmi salvestamiseks).
Kui muudate ava väärtust filmi salvestamise ajal
ja ava klõpslüliti on olekus ON, salvestatakse ava
võru heli.
Tehnilised andmed
Toote nimi
(mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*1 (mm)
Objektiivi rühmad/
elemendid
1. vaatenurk*2
2. vaatenurk*2
Minimaalne fookus*3 (m)
Maksimaalne suurendus (X)
Minimaalne ava
Filtri diameeter (mm)
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm)
Kaal (ligikaudu, g)
Värisemise
kompenseerimise
funktsioon
Distagon T FE 35mm
F1.4 ZA
(SEL35F14Z)
35
52,5
8–12
44°
63°
0,3
0,18
f/16
72
78,5 × 112,0
630
Ei
*1 See on võrdväärne 35 mm vormingus
fookuskaugusega, kui objektiiv on paigaldatud
vahetatavate objektiividega digitaalkaamerale,
millel on APS-C-suurune pildisensor.
*2 1. vaatenurk on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja 2. vaatenurk on APS-C-suuruses
pildisensoriga varustatud vahetatavate objektiividega
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.
 Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Ülal antud fookuskaugused eeldavad, et objektiiv
on fokuseeritud lõpmatusele.
Kaasatud üksused
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1), valgusvarjuk (1), objektiivikott (1),
trükitud dokumendid
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette
teatamata muuta.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
Download PDF