Sony | SEL400F28GM | Sony SEL400F28GM FE 400 mm F2.8 GM OSS Naudojimo instrukcijos

4-737-309-02(1)


 (1)
(2)
–2
Vahetatav objektiiv
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
 Objektiivi kinnitamine/
eemaldamine
Objektiivi kinnitamine (vt joonist –)
1
2
Kasutussuunised
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
(3)


(1)
E jungtis
 Statiivi kasutamine
E-mount
Statiivi kasutades kinnitage see objektiivi statiivi
ümbrise külge, mitte kaamera statiivi pesa külge.
(2)
SEL400F28GM
a
(1)
Eesti
(3)

(2)
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Kõigi objektiivide puhul kehtivad
ettevaatusabinõud (nt märkused kasutamise kohta)
leiate eraldi dokumendist „Ettevaatusabinõud“
enne kasutamist. Lugege kindlasti enne objektiivi
kasutamist mõlemat dokumenti.
See objektiiv on mõeldud Sony α-kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-kinnitusega kaamerate puhul.
FE 400 mm F2.8 GM OSS ühildub 35 mm formaadiga
pildiandurite sarjaga.
35 mm formaadiga pildianduriga kaamera saab
seadistada pildistama APS-C-suurust.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate kaamera
kasutusjuhendist.

(3)
(1)
(2)
© 2018 Sony Corporation

3 4
6
5

(1)
8
9 10 11
(2)

•Hallid punktid (statiivi ümbrise rõnga märgid) asuvad
ümbrise rõngal 90° vahedega. Joondage statiivi
ümbrise rõngal olev hall punkt objektiivi halli punktiga
(statiivi ümbrise rõnga märk), et kaamera asendit
täpselt reguleerida (2).
•Saate klõpsatusheli, mis annab märku, kui statiivikrae
rõngast pööratakse 90° võrra, vastavalt kasutusele või
eelistustele sisse või välja lülitada. Avage statiivikrae
kaas ja keerake statiivikrae rõnga valikulülitit
mõne tööriistaga, näiteks lapiku kruvikeerajaga (3).
Klõpsatusheli sisselülitamiseks keerake lüliti asendisse
CLICK ON. Klõpsatusheli väljalülitamiseks keerake lüliti
asendisse OFF.
•Pärast kaamera asendi määramist pingutage statiivi
ümbrise lukustusnuppu kõvasti.
•Olenevalt kaamera või tarviku mudelist võib statiivi
ümbrise rõngas pööramisel tabada kaamera korpust
või tarvikut. Lisateavet kaamerate ja tarvikutega
ühilduvuse kohta saate Sony kohalikult veebisaidilt.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks soovitatakse kasutada
valgusvarjukit.
Märkused kasutamise kohta
Lõdvendage valgusvarjukil (1) olevat varjuki
lukustusnuppu ja libistage valgusvarjuk
õrnalt üle objektiivi esiosa (2). Veenduge, et
valgusvarjuk oleks korralikult kinnitatud, ja
seejärel pingutage varjuki lukustusnuppu.
•Ärge jätke objektiivi päikese ega ereda valgusallika
kätte. Fokuseeriva valguse tõttu võib kaamera
korpuses ja objektiivis ilmneda sisemine tõrge, need
võivad suitsema hakata või süttida. Kui objektiivi
päikesevalguse kätte jätmine on olude tõttu vältimatu,
kinnitage kindlasti objektiivikate.
•Vastu päikest pildistades hoidke päike vaatenurgast
täiesti väljas. Muidu võivad päikesekiired fookuspunkti
kontsentreeruda, põhjustades kaamera suitsemise või
süttimise. Kui päike ei ole vaatenurgast täiesti väljas,
võib ka see põhjustada suitsemise või süttimise.
•Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv,
hoidke kinni objektiivi korpusest, näiteks statiivikraest.
•See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud tolmuja pritsmekindlust silmas pidades. Kui kasutate seda
vihma käes vms, jälgige, et veepiisad ei langeks
objektiivile.
(3)
7
Vertikaalse/horisontaalse asendi
muutmine
Vabastage statiivi ümbrise (1) rõnga lukustusnupp
ning pöörake kaamerat soovitud suunas. Kaamerat
saab kiiresti vertikaalse ja horisontaalse asendi
vahel lülitada, säilitades samal ajal statiivi kasutades
stabiilsuse.

2
Objektiivi eemaldamine (vt joonist
–)
Hoides kaameral all objektiivi vabastamise
nuppu, keerake kaamerat noole suunas, kuni
see peatub, ja seejärel eemaldage objektiiv.
FE 400 mm
F2.8 GM OSS
1
Eesmise objektiivikatte kinnitamine
(vt joonist -a)
Kui olete pildistamise lõpetanud, järgige eesmise
objektiivikatte valgusvarjukile kinnitamiseks järgmisi
suuniseid.
1
2
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
22
•Selle objektiiviga ei saa kasutada kaamerasse
integreeritud välklampi.
12
21
16
13
17
23
18
14
19
15
a
•Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast
tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku võrra.

 Osade tuvastamine
1 Fookuse hoidmise nupp 2 Funktsioonirõngas
3 Fookusrõngas 4 Statiivikrae rõnga indeks
5 Statiivikrae rõngas 6 Objektiivi kontaktala*¹
7 Statiivikrae rõnga indeks 8 Statiivikrae
lukustusnupp 9 Filtrihoidiku nupp
10 Filtrihoidik 11 Objektiivi kinnitamise märk
12 Objektiivi kummist kinnitusrõngas
13 Täisajalise otsese käsifookuse lüliti
14 Nupp SET 15 Värinakompensatsiooni režiimi lüliti
16 Fookusrežiimi lüliti 17 Fookusvahemiku piiraja
18 Funktsioonirõnga valikulüliti
19 Värinakompensatsiooni lüliti 20 Lüliti BEEP
21 R
ihmaava 22 Statiivikrae 23 Kruviavad statiivi
kinnitamiseks (kaks 1/4-tollist ava, üks 3/8-tolline
ava)*² 24 Statiivikrae rõnga valikulüliti
25 Turvapesa*³ 26 Varjuki lukustusnupp
27 Valgusvarjuk

24
25
26

–1

*¹ Ärge puudutage objektiivi kontaktala.
*² Saate kinnitada statiivi (pole kaasas, kruvi pikkus kuni
5,5 mm), mis vajab kinnitamiseks kruvi 1/4-20UNC
või 3/8-16UNC.
*³ Varguse eest kaitsmiseks kinnitage kaubandusvõrgus
saadaolev turvatraat.

(1)
(2)
Pöörake valgusvarjuk ümber ja libistage
see objektiivile ning seejärel pingutage
objektiivile kinnitamiseks varjuki
lukustusnuppu.
Joondage valgusvarjukil olev
lukustusnupp eesmise objektiivikatte
lõikega, libistage valgusvarjuk lõpuni
eesmise objektiivikatte sisse ja seejärel
pingutage kinnitus.
•Selle objektiivi fookusrežiimi lüliti ei toimi mõne
kaameramudeli puhul.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony
veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud
Sony teeninduselt.
Objektiivil on võimalik vahetada fookusrežiimi
automaatse ja käsifookuse vahel.
AF-iga pildistamisel peaks nii kaamera kui ka
objektiiv olema seatud asendisse AF. MF-iga
pildistamisel peaks kas kaamera või objektiiv või
mõlemad olema seatud asendisse MF.
Fookusrežiimi seadistamine objektiivil
Lükake fookusrežiimi lüliti sobivale režiimile:
kas automaatne või käsifookus (1).
•Kaamera fookusrežiimi seadistamiseks vaadake
kaamera juhendeid.
• MF-režiimis keerake fookuse reguleerimiseks fookusketast
(2), vaadates samal ajal läbi pildinäidiku vms.
•Kui täisajalise otsese käsifookuse lüliti on asendis ON,
lülitub fookus fookusrõnga pööramisel automaatselt
režiimi MF olenemata režiimi AF seadistusest ja
fookuse kohandustest (3).
•Vajutades automaatse fookuse kasutamise ajal
AF-/MF-režiimi juhtnuppu, saate ajutiselt aktiveerida
käsifookuse režiimi.
•Kui objektiiv on seatud automaatse fookuse režiimi ja
kaamera käsifookuse režiimi, saate ajutiselt aktiveerida
automaatse fookuse režiimi, vajutades käsifookuse
kasutamise ajal AF-/MF-režiimi juhtnuppu.
 Värinakompensatsiooni
funktsiooni kasutamine
Värisemise kompenseerimise režiimi lüliti
Seadke värisemise kompenseerimise lüliti asendisse
ON ja seadke värisemise kompenseerimise režiimi lüliti.
•MODE1: k
aamera tavapärase värisemise
kompenseerimine.
•MODE2: k
aamera värisemise kompenseerimine
liikuvate objektide panoraamimise ajal.
•MODE3: k
aamera värisemise kompenseerimine
kadreerimishäirete vähendamiseks. See aitab
teil pidada pildistamiseks sammu kiiresti
ja ebakorrapäraselt liikuvate objektidega,
näiteks spordimängudel.
Objektiivil on neli fookuse hoidmise nuppu.
AF-i tühistamiseks vajutage fookuse lukustusnupp
asendisse AF. Fookus fikseeritakse ja saate katiku
fikseeritud fookusel vabastada. AF-i uuesti
käivitamiseks vabastage fookuse lukustusnupp,
vajutades samal ajal katikunuppu pooleldi alla.
 Fookusvahemiku (AF-i vahemiku)
muutmine
Fookusvahemiku piiraja võimaldab teil AF-i aega
vähendada. See on kasulik juhul, kui objekti kaugus
on määratud.
Fookusvahemiku valimiseks lükake
fookusvahemiku piirajat.
Jätke valgusvarjuk ja eesmine
objektiivikate objektiivi külge ning
asetage objektiiv karpi, paigutades
statiivikrae karbi küljel asuva käepideme
juures asuvasse õõnsusse (1).
•Paigutage varjuki lukustusnupp karbi vasaku riivi
juures asuvasse õõnsusse.
•Objektiivirihma hoiustamiseks voltige see kokku
ja seejärel pange see objektiivi all olevasse ruumi.
2
3
Kinnitage objektiiv rihmaga (2).
Sulgege karbi kaas, suruge karbil olevad
riivid alla ja seejärel lukustage riivid (3).
Võimalik on salvestada konkreetse objekti kaugus
ja seda uuesti kasutada. Kui kaugus on salvestatud,
aitab see fokuseerimine teil pidada pildistamiseks
sammu kiiresti liikuvate objektidega, näiteks
spordimängudel.
Objekti kauguse salvestamine
1
2
Lükake funktsioonirõnga valikulüliti
asendisse PRESET.
Fokuseerige objektiiv kaugusele,
mille soovite salvestada.
•Fokuseerimiskaugust saab kasutada mis tahes
fookusrežiimis: AF, MF või DMF.
3
Objekti kauguse salvestamiseks vajutage
pikalt nuppu SET.
•Salvestatud objekti kaugus kehtib kuni uue
objekti kauguse salvestamiseni.
•Kui lüliti BEEP on asendis ON, kõlab iga kord piiks,
kui objekti kaugus salvestatakse.
•Rippfiltri vahetamisel tuleb objekti kaugus pärast
filtri vahetamist uuesti salvestada.
Pöörake funktsioonirõngast vastu- või
päripäeva.
 Võimendatud fokuseerimine
Saate muuta fookust ühtlases tempos, pöörates
funktsioonirõngast. Selline fokuseerimine on kasulik
sujuvaks fookuse muutmiseks näiteks
video salvestamisel.
1
2
Lükake funktsioonirõnga valikulüliti
asendisse FUNCTION (1).
Pöörake funktsioonirõngast (2).
•Fookuse muutmine toimub ühtlases tempos
selles suunas, kuhu pööratakse fookusrõngast.
•Fookuse muutmise kiiruse saab valida vastavalt
fookusrõnga pööramisnurgale.
•Võimendatud fokuseerimine on saadaval mis
tahes fookusrežiimis: AF, MF või DMF.
 Rippfiltrite vahetamine
Tavapärane filter on seadme ostmisel objektiivi
külge kinnitatud.
Filter on objektiivi optilise süsteemi komponent.
Enne pildistamist kinnitage kindlasti üks järgmistest
filtritest: tavapärane filter või ümar polariseeriv filter.
Rippfiltri vahetamine
1
Vajutage filtrihoidiku nuppu alla ja
keerake seda 90° võrra vastupäeva
objektiivi esiosa suunas (1).
•Kui filtrihoidiku nuppu pööratakse 90° võrra,
on nupu lame pind suunatud objektiivi esiosa
suunas.
2 Tõstke filtrihoidik otse üles (2).
3 Asendage filter (3).
4 Sisestage filtrihoidik objektiivitorusse,
nii et filtrihoidiku nupu lame pind oleks
suunatud objektiivi esiosa poole.
5 Filtrihoidiku lukustamiseks vajutage
filtrihoidiku nuppu alla ja keerake
seda 90° päripäeva.
•Kui filtrihoidiku nupp on lukustatud, on filtrihoidiku
nupu lamedal pinnal asuv indeks ja filtrihoidikul
asuv indeks ühel joonel (4).
Pärast rippfiltri vahetamist veenduge, et
filtrihoidiku nupp oleks korralikult lukustatud.
 Fookuse hoidmise nuppude
kasutamine
•Selle objektiivi fookuse lukustusnupud ei toimi mõne
kaameramudeli puhul.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony
veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud
Sony teeninduselt.
Lükake funktsioonirõnga valikulüliti
asendisse PRESET.
•Fookust kohandatakse vastavalt salvestatud
objekti kaugusele.
•Kui lüliti BEEP on asendis ON, kõlab iga kord piiks,
kui mälust objekti kaugus tuuakse.
•ON: kaamera värisemine kompenseeritakse.
•OFF:kaamera värisemist ei kompenseerita.
Soovitame kasutada salvestamise ajal statiivi.
 Eelhäälestatud fokuseerimine
1
2
Värinakompensatsiooni lüliti
Enne objektiivi kandmist kinnitage objektiivi külge
objektiivirihm.
 Objektiivi hoiustamine karbis
1
AF-/MF-režiimi juhtnupuga kaamera
kasutamine
 Objektiivirihma kinnitamine
•Selleks et vältida objektiivi kukkumist, kinnitage
objektiivirihm kindlasti õigesti, nii et see ei tuleks
objektiivi küljest lahti.
•Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv,
hoidke kindlasti kinni objektiivi, mitte kaamera küljes
olevast rihmast.
Salvestatud objekti kauguse
kasutamine
AF-/MF-režiimi (automaatse/
käsitsi fookuse) vahetamine
•FULL:saate reguleerida fookust minimaalsest
fokuseerimiskaugusest lõpmatuseni.
• 7–2,7 m:saate kohandada fookust vahemikus 7–2,7 m.
•∞–7 m:saate kohandada fookust vahemikus 7 m
kuni lõpmatus.
Vinjettimine
20
27
Joondage objektiivitorul olev valge täpp
kaameral oleva valge täpiga (kinnitamise
märk), vajutage ja hoidke kaamerat õrnalt
vastu objektiivi ning pöörake kaamerat
aeglaselt noole suunas, kuni see lukustub
klõpsatusega paika.
•Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
•Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
(4)
E-mount
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ning kaamera korpuse kate.
 Fokuseerimine
Ümara polariseeriva rippfiltri
VF-DCPL1 (pole kaasas) kasutamine
(vt joonist -a)
1
2
Reguleerige täpselt fookust, vaadates
samal ajal läbi pildinäidiku vms.
Pöörake ümara polariseeriva rippfiltri
hoidiku reguleerimisrõngast, vaadates
samal ajal läbi pildinäidiku vms,
et reguleerida pildistamise
polarisatsiooni määra.
•Ümar polariseeriv filter võib vähendada
soovimatut peegeldust (polariseeritud valgus)
mittemetallist pindadelt, nagu vesi, klaas,
aknad, läikiv plast, keraamika, paber jms, või
eemaldada selle täielikult. Rikkalikumate värvide
saavutamiseks suudab see lisaks atmosfäärist
polariseeritud valgust filtreerida. Sinise taeva
pildistamisel saate reguleerida polarisatsiooni
määra, et saavutada hea kontrastsus.
•Üldiselt tuleks fotograafias peegelduvat valgust
(polarisatsioon) minimeerida. Soovitud efekti
saavutamiseks saate lisaks muuta polarisatsiooni
määra.
•Pildiandurini jõudva valguse hulk väheneb.
Kui teie kaamera on lülitatud käsitsi säritusrežiimi
ja kasutate kaubandusvõrgus saadaolevat
säritusmõõturit või kui teie kaamera on lülitatud
käsitsi säritusrežiimi ja kasutate pildistamisel
mõnel välisel välklambil saadaolevat käsitsi
välgu juhtimise funktsiooni, siis reguleerige
särituskompensatsiooni ava suurendamisega
1 kuni 2 sammu võrra + poole.
Tehnilised andmed
Nimi (mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*1 (mm)
Objektiivi rühmad/elemendid
1. vaatenurk*2
2. vaatenurk*2
Minimaalne fookus*3 (m)
Maksimaalne suurendus (×)
Minimaalne ava
Filtri diameeter (mm)
Mõõtmed (maksimaalne
läbimõõt × kõrgus)
(ligikaudu, mm)
Kaal (ligikaudu, g)
Värinakompensatsiooni
funktsioon
FE400mmF2.8GMOSS
(SEL400F28GM)
400
600
17–23 (sh üks filter)
6°10'
4°10'
2,7
0,16
f/22
40,5
158,1 × 359
2895
Jah
Kui soovite lisateavet ekstenderi (eraldi müügil)
ühilduvuse ja ekstenderiga kasutatavate
spetsifikatsioonide kohta, minge oma piirkonna
Sony veebisaidile või pöörduge Sony edasimüüja
või Sony kohaliku volitatud teeninduse poole.
*¹ See on võrdväärne 35 mm formaadis fookuskaugusega
paigaldatuna vahetatava objektiiviga digitaalkaamerale,
millel on APS-C-suuruses pildiandur.
*² 1. vaatenurk on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja 2. vaatenurk on APS-C-suuruses
pildianduriga varustatud vahetatava objektiiviga
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*³ Minimaalne fookus on kaugus pildiandurist objektini.
•Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Eespool toodud fookuskaugused eeldavad,
et objektiiv on fokuseeritud lõpmatusele.
Komplekti kuuluvad
(Sulgudes olev arv näitab esemete arvu.)
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1), objektiivirihm (1), valgusvarjuk (1),
objektiivikarp (1), karbi rihm (1), karbi lukustusriivid (2),
prinditud dokumentatsioon
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata
muuta.
ja
on Sony Corporationi kaubamärgid.
Lietuviškai
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvus. Atsargumo priemonės,
bendrai taikomos visiems objektyvams,
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojant“.
Būtinai prieš naudodami objektyvą perskaitykite
abu dokumentus.
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos E jungties fotoaparatais. Šio objektyvo
negalima montuoti prie A jungties fotoaparato.
FE 400 mm F2.8 GM OSS yra suderinamas su įvairiais
35 mm formato vaizdo jutikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo
daviklį galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą,
žr. jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Pastabos apie naudojimą
•Objektyvo nepalikite saulės šviesoje arba prie ryškios
šviesos šaltinio. Dėl šviesos fokusavimo efekto
gali įvykti vidinis fotoaparato korpuso ir objektyvo
gedimas, atsirasti dūmų arba kilti gaisras. Jei dėl
esamų aplinkybių objektyvą būtina palikti saulės
šviesoje, būtinai uždėkite objektyvo dangtelius.
•Jei fotografuojate prieš saulę, saulė turi būti visiškai už
stebėjimo kampo. Priešingu atveju saulės spinduliai
fotoaparato viduje gali būti sukoncentruoti židinio
taške ir dėl to gali atsirasti dūmų ar kilti gaisras.
Dūmų gali atsirasti ar gaisras gali kilti, jei saulė
bus šiek tiek už matymo kampo.
•Nešdami fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu tvirtai
suimkite už objektyvo korpuso, pvz., už trikojo
jungties.
•Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį
kuriant buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir
vandens purslams. Jei naudojate lyjant ar panašiomis
sąlygomis, saugokite objektyvą nuo lašų.
Atsargumo priemonės naudojant blykstę
•Su šiuo objektyvu negalima naudoti įmontuotos
fotoaparato blykstės.
Vinjetavimas
•Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
tamsesni nei centras. Norėdami šį reiškinį (vadinamą
vinjetavimu) sumažinti, 1–2 padalomis pridarykite
diafragmą.
 Dalių identifikavimas
1 Fokusavimo užlaikymo mygtukas 2 Funkcinis žiedas
3 Fokusavimo žiedas 4 Trikojo jungties žiedo žymė
5 Trikojo jungties žiedas 6 Objektyvo kontaktai*¹
7T
rikojo jungties žiedo žymė 8 Trikojo jungties
fiksavimo rankenėlė 9 Filtro laikiklio rankenėlė
10 Filtro laikiklis 11 Objektyvo tvirtinimo žymė
12 Guminis objektyvo tvirtinimo žiedas
13 Nuolatinio tiesioginio rankinio fokusavimo jungiklis
14 Mygtukas SET 15 Sujudinimų kompensavimo
režimo jungiklis 16 Fokusavimo režimo jungiklis
17 Fokusavimo diapazono ribotuvas 18 Funkcinio
žiedo pasirinkimo jungiklis 19 Virpesių
kompensavimo jungiklis 20 Jungiklis BEEP
21 Anga dirželiui 22 Trikojo jungtis 23 Varžtų skylės
trikojui tvirtinti (dvi 1/4 in skylės, viena 3/8 in skylė)*²
24 Trikojo jungties žiedo spragtelėjimo pasirinkimo
jungiklis 25 Apsauginis lizdas*³ 26 Korpuso
fiksavimo rankenėlė 27 Objektyvo korpusas
*¹ Nelieskite objektyvo kontaktų.
*² Galite tvirtinti trikojį (nepridedamas, varžtų ilgis iki
5,5 mm), kurio tvirtinimui naudojamas 1/4-20UNC
varžtas arba 3/8-16UNC varžtas.
*³ Galite tvirtinti prekyboje siūlomas apsaugines
virveles, kurios padeda apsisaugoti nuo vagystės.
 Objektyvo uždėjimas / nuėmimas
Objektyvo tvirtinimas (žr. – pav.)
1
Nuimkite galinį ir priekinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso dangtelį.
2
Sulygiuokite baltą tašką ant objektyvo
cilindro su baltu tašku ant fotoaparato
(tvirtinimo žyme), švelniai prispauskite
fotoaparatą prie objektyvo ir šiek tiek
pasukite fotoaparatą rodyklės nurodyta
kryptimi, kad spragtelėdamas užsifiksuotų.
•Montuodami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
•Montuodami objektyvą nelaikykite jo pakreipę.
Objektyvo nuėmimas (žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę objektyvo atleidimo
mygtuką ant fotoaparato, sukite jį rodyklės
nurodyta kryptimi, kol sustos, tada objektyvą
nuimkite.
 Trikojo naudojimas
Norėdami naudoti trikojį, jį pritvirtinkite prie
objektyvo trikojo rėmelio, o ne prie trikojui skirto
fotoaparato lizdo.
Kaip keisti vertikalią / horizontalią
padėtį
Atlaisvinkite trikojo rėmelio žiedo fiksavimo rankenėlę,
esančią ant trikojo rėmelio (1) ir pasukite fotoaparatą
bet kuria kryptimi. Kai naudojamas trikojis, išlaikant
stabilumą galima greitai keisti fotoaparato padėtis – iš
vertikalios į horizontalią ir atvirkščiai.
•Pilki taškai (trikojo rėmelio žiedo žymės) yra ant
rėmelio žiedo, 90° intervalais. Norėdami tiksliai
nustatyti fotoaparato padėtį, sulygiuokite ant trikojo
rėmelio žiedo esantį pilką tašką su ant objektyvo
esančiu pilku tašku (trikojo rėmelio žiedo žymė) (2).
•Kad naudotis būtų patogiau, spragtelėjimo garsą,
kuris nurodo padėtį pasukus trikojo jungties žiedą
90° kampu, galite įjungti arba išjungti. Atidarykite
dangtelį ant trikojo jungties ir pasukite trikojo jungties
žiedo spragtelėjimo pasirinkimo jungiklį kokiu
nors įrankiu, pvz., plokščiu atsuktuvu (3). Pasukite
jungiklį į padėtį CLICK ON, kad spragtelėjimo garsą
įjungtumėte. Jei spragtelėjimo garsą norite išjungti,
pasukite jį į padėtį OFF.
•Nustatę fotoaparato padėtį, tvirtai priveržkite trikojo
rėmelio fiksavimo rankenėlę.
•Naudojant kai kurių modelių fotoaparatus ar priedus,
sukamas trikojo rėmelio žiedas gali atsitrenkti į
fotoaparato korpusą arba priedą. Norėdami gauti
daugiau informacijos apie suderinamumą su
fotoaparatais ir priedais, apsilankykite savo regiono
„Sony“ svetainėje.
 Objektyvo gaubto uždėjimas
Norint sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti
geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojama naudoti
objektyvo gaubtą.
Atlaisvinkite gaubto fiksavimo rankenėlę
ant objektyvo korpuso (1), tada šiek tiek
pastumkite objektyvo gaubtą į objektyvo
priekį (2). Įsitikinkite, kad objektyvo gaubtas
tinkamai pritvirtintas, tada priveržkite
gaubto fiksavimo rankenėlę.
Priekinio objektyvo dangtelio
tvirtinimas (žr. -a pav.)
Baigę fotografuoti atlikite toliau nurodytus veiksmus
ir ant objektyvo korpuso uždėkite prekinį objektyvo
dangtelį.
1
2
Pasukite objektyvo gaubtą į priešingą
pusę ir pastumkite jį ant objektyvo, tada
priveržkite gaubto tvirtinimo rankenėlę,
kad objektyvo gaubtą užfiksuotumėte
ant objektyvo.
Sulygiuokite gaubto fiksavimo rankenėlę
ant objektyvo gaubto su įpjova
priekiniame objektyvo dangtelyje,
pastumkite objektyvo gaubtą iki pat
priekinio objektyvo dangtelio, tada
priveržkite fiksatorių.
 Objektyvo dirželio tvirtinimas
Prieš nešdamiesi objektyvą pritvirtinkite prie jo dirželį.
•Kad nenumestumėte objektyvo, tinkamai pritvirtinkite
objektyvo dirželį, kad jis neatsilaisvintų nuo objektyvo.
•Nešiodamiesi fotoaparatą su pritvirtintu objektyvo
dirželiu, suimkite už objektyvo dirželio ant objektyvo,
ne už dirželio ant fotoaparato.
 Objektyvo laikymas dėkle
1
Tvirtindami trikojo jungtį specialiojoje
angoje šalia rankenėlės dėklo šone (1)
ant objektyvo uždėkite gaubtą ir priekinį
dangtelį, tada įdėkite objektyvą į dėklą.
•Įstatykite gaubto fiksavimo rankenėlę į specialią
angą šalia kairiojo fiksatoriaus dėkle.
•Kai objektyvo dirželio nenaudojate, sulankstykite
dirželį ir padėkite jį po objektyvu.
2
3
Pritvirtinkite objektyvą diržu (2).
Uždarykite dėklo dangtelį, paspauskite
dėklo fiksatorius (3) ir juos užfiksuokite.
 Fokusavimas
•Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo režimo jungiklis neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
1
2
Kaip nustatyti objektyvo fokusavimo režimą
Pasukdami fokusavimo režimo jungiklį
pasirinkite AF arba MF režimą (1).
•Apie fotoaparato fokusavimo režimo nustatymą
skaitykite fotoaparato vadove.
•Naudodami MF režimą, sukite fokusavimo žiedą, kad
sureguliuotumėte fokusavimą (2), tuo pačiu žiūrėdami
per vaizdo ieškiklį ir pan.
•Kai nuolatinio tiesioginio rankinio fokusavimo
jungiklis yra nustatytas į įjungimo padėtį ON, pasukus
fokusavimo žiedą fokusavimo režimas automatiškai
perjungiamas į MF nepaisant AF režimo nustatymo ir
fokusavimo reguliavimo (3).
Kaip naudoti fotoaparatą su AF / MF valdymo
mygtuku
•Paspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
AF režimas, galite laikinai perjungti į MF režimą.
•Paspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
MF režimas, galite laikinai perjungti į AF režimą, jei
nustatytas objektyvo AF ir fotoaparato MF režimas.
 Virpėjimo kompensavimo
funkcijos naudojimas
 Tolygus fokusavimas
Sukdami funkcinį žiedą fokusavimą galite reguliuoti
vienodais žingsniais. Toks fokusavimas praverčia,
kai fokusuoti reikia tolygiai, pvz., filmuojant.
1
2
Virpėjimo kompensavimo funkcijos režimo
jungiklis
Virpėjimo kompensavimo funkcijos jungiklį
nustatykite į padėtį ON ir nustatykite virpėjimo
kompensavimo režimo jungiklį.
•MODE1 (1 režimas): kompensuojamas normalus
fotoaparato virpėjimas.
•MODE2 (2 režimas): kompensuojamas fotoaparato
virpėjimas, kai jis kreipiamas link
judančių objektų.
•MODE3 (3 režimas): kompensuojamas fotoaparato
virpėjimas, kad būtų lengviau
komponuoti vaizdą. Tai padeda
užfiksuoti greitai ir nereguliariai
judančius objektus, pvz., sporto
varžybų metu.
 Fokusavimo užlaikymo mygtukai
•Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo užlaikymo mygtukas neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Šiame objektyve yra 4 fokusavimo užlaikymo
mygtukai.
Jei norite atšaukti AF, paspauskite fokusavimo
užlaikymo mygtuką. Vaizdas sufokusuojamas
ir galite atleisti užraktą. Jei norite vėl įjungti AF,
laikydami iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką
atleiskite fokusavimo užlaikymo mygtuką.
 Fokusavimo diapazono
perjungimas (AF diapazonas)
Fokusavimo diapazono ribotuvu galite sutrumpinti
AF trukmę. Tai naudinga, kai iki objekto yra
apibrėžtas atstumas.
Pasirinkite fokusavimo diapazoną pastumdami
fokusavimo diapazono ribotuvą.
•FULL:fokusavimą galite reguliuoti nuo minimalaus
fokusavimo atstumo iki begalybės.
•7–2,7 m:galite reguliuoti fokusavimo nuo
7 m (23 ft) iki 2,7 m (8,86 ft).
•∞–7 m:galite reguliuoti fokusavimą nuo
7 m (23 ft) iki begalybės.
 Išankstinis fokusavimo
nustatymas
Konkretų atstumą iki objekto galima išsaugoti
ir panaudoti bet kuriuo metu vėliau. Išsaugojus
atstumą toks fokusavimas padeda užfiksuoti greitai
judančius objektus, pvz., per sporto varžybas.
Objekto atstumo išsaugojimas
1
2
Pastumkite funkcinio žiedo pasirinkimo
jungiklį į padėtį PRESET.
Sufokusuokite objektyvą pagal norimą
išsaugoti atstumą.
•Fokusavimo atstumas gali būti naudojamas bet
kuriuo fokusavimo režimu: AF, MF arba DMF.
3
Paspauskite ir palaikykite mygtuką SET,
kad atstumą iki objekto išsaugotumėte.
•Išsaugotas atstumas iki objekto gali būti
naudojamas iki tol, kol išsaugomas kitas atstumas.
•Kai jungiklio BEEP įpjova yra įjungimo padėtyje
ON, signalas pasigirsta kaskart išsaugojus
atstumą iki objekto.
•Pakeitus filtrą atstumą iki objekto reikia išsaugoti
iš naujo.
Išsaugoto atstumo iki objekto
naudojimas
Pastumkite funkcinio žiedo pasirinkimo
jungiklį į padėtį FUNCTION (1).
Pasukite funkcinį žiedą (2).
• Tolygus fokusavimas atliekamas vienodais žingsniais
ta pačia kryptimi, kuria sukamas fokusavimo žiedas.
•Tolygaus fokusavimo greitį galima pasirinkti
pagal fokusavimo žiedo pasukimo kampą.
•Tolygus fokusavimas gali būti naudojamas su bet
kuriuo fokusavimo režimu: AF, MF arba DMF.
 Filtrų keitimas
Įprastas filtras yra pritvirtintas prie objektyvo jau
perkant.
Filtras yra optinės objektyvo sistemos dalis.
Prieš fotografuodami būtinai uždėkite vieną iš filtrų:
įprastą arba apskritąjį poliarizuojantį filtrą.
Filtro pakeitimas
1
Paspauskite ir pasukite filtro laikiklio
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę 90°
kampu link objektyvo priekinės dalies (1).
•Kai filtro laikiklio rankenėlę pasukate 90° kampu,
plokščiasis rankenėlės paviršius būna nukreiptas į
priekinę objektyvo dalį.
Virpėjimo kompensavimo funkcijos jungiklis
•ON: Kompensuojamas fotoaparato virpėjimas.
•OFF:Fotoaparato virpėjimas nekompensuojamas.
Rekomenduojame fotografuojant naudoti trikojį.
Pasukite funkcinį žiedą pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę.
•Fokusavimas sureguliuojamas pagal išsaugotą
atstumą iki objekto.
•Kai jungiklio BEEP įpjova yra įjungimo padėtyje
ON, signalas pasigirsta kaskart panaudojus
atstumą iki objekto.
Kaip įjungti AF (automatinio
fokusavimo) arbaMF (rankinio
fokusavimo) režimą
Objektyvo valdikliu galima perjungti fokusavimo
režimą iš AF į MF ir atvirkščiai.
Norint fotografuoti AF režimu, ir fotoaparatas, ir
objektyvas turi veikti AF režimu. Norint fotografuoti
MF režimu, galima nustatyti tik fotoaparato arba ir
fotoaparato, ir objektyvo MF režimą.
Pastumkite funkcinio žiedo pasirinkimo
jungiklį į padėtį PRESET.
2 Pakelkite filtro laikiklį tiesiai aukštyn (2).
3 Pakeiskite filtrą (3).
4 Įstatykite filtro laikiklį į objektyvo cilindrą
plokščiuoju filtro laikiklio rankenėlės
paviršiumi objektyvo priekio link.
5 Paspauskite ir pasukite filtro laikiklio
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę 90°
kampu, kad filtro laikiklį užfiksuotumėte.
•Kai filtro laikiklio rankenėlė užfiksuojama, žyma
ant plokščiojo filtro laikiklio rankelės paviršiaus
yra sulygiuota su žyma ant filtro laikiklio (4).
Pakeitę filtrą įsitikinkite, kad filtro laikiklio
rankenėlė tinkamai užfiksuota.
VF-DCPL1 apskritojo poliarizuojančio
filtro naudojimas (nepridedamas)
(žr. -a pav.)
1
Tiksliai sureguliuokite fokusavimą
žiūrėdami per vaizdo ieškiklį ir pan.
2
Pasukite reguliavimo žiedą ant apskritojo
poliarizuojančio filtro laikiklio tuo pat
metu žiūrėdami per vaizdo ieškiklį ir
sureguliuokite poliarizavimo laipsnį.
•Apskritasis poliarizuojantis filtras sumažina
arba pašalina nepageidaujamus atspindžius
(poliarizuotą šviesą) nuo nemetalinių paviršių
– vandens, stiklo, langų, blizgaus plastiko,
keramikos, popieriaus ir pan. Juo taip pat galima
tiesiog filtruoti poliarizuotą šviesą iš aplinkos,
kad spalvos būtų sodresnės. Poliarizavimo laipsnį
galite reguliuoti taip, kad išgautumėte gerą
kontrastą fotografuodami žydrą dangų.
•Apskritai šviesos atspindžių (poliarizacijos)
fotografuojant turėtų būti kuo mažiau.
Tačiau poliarizacijos laipsnį galite reguliuoti
ir reikiamam efektui sukurti.
•Sumažinamas ant vaizdo jutiklio patenkančios
šviesos kiekis. Jei fotoaparate pasirenkamas
rankinis ekspozicijos režimas ir naudojamas
prekyboje siūlomas ekspozicijos matuoklis arba
jei fotoaparate pasirenkamas rankinis ekspozicijos
režimas ir naudojate rankinio blykstės valdymo
funkciją (kai kuriose išorinėse blykstėse),
ekspozicijos kompensavimą sureguliuokite
atidarydami diafragmą 1–2 žingsnius + pusės link.
Specifikacijos
Pavadinimas
(modelio pavadinimas)
Židinio nuotolis (mm)
35 mm atitinkantis židinio
nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės / elementai
1 matymo kampas*2
2 matymo kampas*2
Min. fokusavimo atstumas*3
(m (ft)
Maksimalus padidinimas (kart.)
Minimali diafragma
Filtro diametras (mm)
Matmenys (maks. skersmuo ×
aukštis) (apytiksl., mm (in)
Svoris (apytiksl. g (oz)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
FE400mmF2.8GMOSS
(SEL400F28GM)
400
600
17–23 (su vienu filtru)
6°10'
4°10'
2,7 (8,86)
0,16
f/22
40,5
158,1 × 359
(6 1/4 × 14 1/4)
2 895 (102,2)
Taip
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą
su telekeitikliu (parduodamas atskirai) ir apie
telekeitikliui taikomas specifikacijas, apsilankykite
savo regiono „Sony“ svetainėje arba kreipkitės į
„Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
skrūvju garums līdz 5,5 mm), kura piestiprināšanai
nepieciešama 1/4-20UNC skrūve vai 3/8-16UNC skrūve.
*³ Lai aizsargātu pret zādzību, pievienojiet tirgū
pieejamo drošības vadu.
*¹ Tai 35 mm formato židinio nuotolio atitikmuo,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo jutiklis.
*² 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu ir APS-C dydžio vaizdo jutikliu.
*³ Minimalus fokusavimo atstumas – tai atstumas nuo
vaizdo jutiklio iki objekto.
 Objektīva pievienošana/
noņemšana
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –)
•Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui. Anksčiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad
objektyvas sufokusuotas į begalybę.
Pridedami elementai
(Skliaustuose nurodytas komponentų skaičius.)
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
galinis objektyvo dangtelis (1), objektyvo dirželis (1),
objektyvo gaubtas (1), objektyvo dėklas (1), dėklo
dirželis (1), dėklo užrakto rakteliai (2), spausdintos
dokumentacijos rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
Latviešu
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots, kā
izmantot objektīvus. Visiem objektīviem kopējie
piesardzības pasākumi, piemēram, lietošanas
norādes, ir aprakstīti atsevišķā dokumentā par
piesardzības pasākumiem pirms lietošanas.
Pirms objektīva izmantošanas noteikti
iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
Šis objektīvs ir izstrādāts Sony α sistēmas kamerām
ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām
ar A tipa stiprinājumu.
FE 400 mm F2.8 GM OSS objektīvs ir saderīgs ar
35 mm formāta attēlu sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Piezīmes par lietošanu
•Neatstājiet objektīvu pakļautu saulei vai spilgtas
gaismas avotam. Gaismas fokusēšanas dēļ var tikt
izraisīts kameras korpusa un objektīva darbības
traucējums, dūmošana vai aizdegšanās. Ja nav
izvēles un objektīvs jāatstāj saulē, noteikti
pievienojiet objektīva vāciņus.
•Uzņemot sižetus pret sauli, turiet sauli pilnībā
ārpus skata leņķa. Pretējā gadījumā saules stari var
koncentrēties fokusēšanas punktā kameras iekšpusē,
izraisot dūmošanu vai aizdegšanos. Arī tad, ja saule
atradīsies nedaudz ārpus skata leņķa, var tikt izraisīta
dūmošana vai aizdegšanās.
•Pārvietojot kameru ar pievienotu objektīvu, stingri
satveriet objektīva korpusu, piem., trijkāja apcilni.
•Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
•Ar šo objektīvu nevar izmantot kameras iebūvēto
zibspuldzi.
Vinjetēšana
•Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
 Daļu identificēšana
1. Fokusa noturēšanas poga 2. Funkciju gredzens
3. Fokusēšanas gredzens 4. Trijkāja apciļņa
gredzena atzīme 5. Trijkāja apciļņa gredzens
6. Objektīva kontakti*¹ 7. Trijkāja apciļņa gredzena
atzīme 8. Trijkāja apciļņa bloķēšanas poga
9. Filtra turētāja poga 10. Filtra turētājs
11. Objektīva stiprinājuma atzīme
12. Objektīva stiprinājuma gumijas gredzens
13. Pilna laika tiešais manuālās fokusēšanas slēdzis
14. SET poga 15. Vibrācijas kompensācijas slēdzis
16. F
okusa režīma slēdzis 17. Fokusa diapazona
ierobežotājs 18. Funkciju gredzena atlases slēdzis
19. Vibrācijas kompensācijas slēdzis 20. BEEP slēdzis
21. Atvere siksniņai 22. Trijkāja apcilnis
23. Skrūvju caurumi trijkāja piestiprināšanai (divi
1/4 collu caurumi, viens 3/8 collu caurums)*²
24. Trijkāja apciļņa gredzena-klikšķināšanas atlases
slēdzis 25. Drošības slots*³ 26. Saules blendes
bloķēšanas poga 27. Objektīva saules blende
*¹ Nepieskarieties objektīva kontaktiem.
*² Varat pievienot trijkāji (nav iekļauts komplektācijā,
1.
Noņemiet aizmugures un priekšējo
objektīva vāciņu un kameras korpusa
vāciņu.
2.Salāgojiet balto punktu uz objektīva
cilindra ar kameras balto punktu
(stiprināšanas atzīme), saudzīgi spiediet
un turiet kameru pret objektīvu un
pēc tam lēni grieziet kameru bultiņas
virzienā, līdz tā fiksējas un atskan klikšķis.
•Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
•Nestipriniet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas
pogu uz kameras, grieziet kameru
bultiņas norādītajā virzienā līdz galam,
pēc tam atvienojiet objektīvu.
 Trijkāja izmantošana
Ja izmantojat trijkāji, pievienojiet to trijkāja apcilnim
uz objektīva, nevis kameras trijkāja ietverei.
Lai mainītu vertikālo/horizontālo
novietojumu
Palaidiet vaļīgāk trijkāja apciļņa gredzena fiksēšanas
pogu uz trijkāja apciļņa (1) un pagrieziet kameru
pa kreisi vai pa labi. Kameru var ātri pārslēgt no
vertikālā novietojuma uz horizontālo un pretēji,
saglabājot stabilitāti, kad izmantojat trijkāji.
•Pelēkie punkti (trijkāja apciļņa gredzena atzīmes) uz
apciļņa gredzena ir izvietoti ar 90° intervālu. Savietojiet
pelēko gredzenu uz trijkāja apciļņa gredzena ar pelēko
punktu (trijkāja apciļņa gredzena atzīmi) uz objektīva,
lai precīzi pielāgotu kameras pozīciju (2).
•Lai pielāgotu kameru savam lietojumam vai
preferencēm, klikšķa skaņu, kas norāda pozicionēšanu,
pagriežot trijkāja apciļņa gredzenu par 90°, var ieslēgt
vai izslēgt. Atveriet trijkāja apciļņa pārsegu un
pagrieziet trijkāja gredzena-klikšķa skaņas atlases
slēdzi, izmantojot instrumentu, piemēram, plakano
skrūvgriezi (3). Pagrieziet slēdzi pozīcijā CLICK ON,
lai ieslēgtu klikšķa skaņu. Lai izslēgtu klikšķa skaņu,
pagrieziet slēdzi pozīcijā OFF.
•Kad kameras pozīcija ir izvēlēta, cieši pievelciet trijkāja
apciļņa fiksēšanas pogu.
•Atkarībā no kameras vai piederumu modeļa trijkāja
apciļņa gredzens grozīšanas laikā var pieskarties
kameras korpusam vai piederumiem. Papildinformāciju
par saderību ar kamerām un piederumiem skatiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē.
 Objektīva saules blendes
pievienošana
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot,
lai samazinātu atspīdumus un nodrošinātu
maksimālu attēla kvalitāti.
Atbrīvojiet saules blendes bloķēšanas pogu
uz objektīva saules blendes (1) un pēc tam
uzmanīgi virziet objektīva saules blendi pār
objektīva priekšpusi (2). Pārliecinieties, vai
objektīva saules blende ir pareizi pievienota,
un pēc tam pievelciet saules blendes
bloķēšanas pogu.
Priekšējā objektīva vāciņa
pievienošana (sk. attēlu -a)
Pabeidzot fotografēšanu, izpildiet tālāk norādītās
darbības, lai objektīva saules blendei uzliktu vāciņu.
1. Pagrieziet objektīva saules blendi pretējā
virzienā, pārbīdiet to pār objektīvu un pēc
tam pievelciet saules blendes bloķēšanas
pogu, lai objektīva saules blendi
piestiprinātu objektīvam.
2.Salāgojiet saules blendes bloķēšanas
pogu uz objektīva saules blendes ar
priekšējā objektīva vāciņa šķēlumu,
virziet objektīva saules blendi līdz galam
priekšējā objektīva vāciņā un pēc tam
pievelciet atloka fiksatoru.
 Objektīva siksniņas pievienošana
Pirms objektīva pārvietošanas pievietojiet objektīvam
objektīva siksniņu.
•Lai nepieļautu objektīva nokrišanu, pareizi pievienojiet
objektīva siksniņu tā, lai tā neatvienotos no objektīva.
•Pārvietojot kameru ar pievienotu objektīvu, noteikti
izmantojiet objektīva siksniņu, nevis kameras siksniņu.
 Objektīva glabāšana futrālī
1. Atstājiet objektīva saules blendi un
 Fokusēšanas iepriekšēja
iestatīšana
priekšējā objektīva vāciņu pievienotu
objektīvam un novietojiet objektīvu
futrālī, bet trijkāja apcilni novietojiet tam
paredzētajā iedobumā blakus rokturim
futrāļā pusē (1).
Jebkurā laikā var saglabāt un aktivizēt noteiktu
objekta attālumu. Kad attālums ir saglabāts,
fokusēšana fotografēšanas laikā palīdz sekot
straujām objekta kustībām, piemēram, sporta spēlēs.
•Novietojiet saules blendes bloķēšanas pogu tai
paredzētajā iedobumā blakus futrāļa kreisās
puses fiksatoram.
•Uzglabājot objektīva siksniņu, salokiet to un
novietojiet siksniņu zem objektīva.
1. Virziet funkciju gredzena atlases slēdzi
2.Nostipriniet objektīvu ar siksnu (2).
3. Aizveriet futrāļa vāku, nospiediet uz leju
futrāļa fiksatorus un pēc tam saslēdziet (3).
Objekta attāluma saglabāšana
2.
•Fokusēšanas attālumu var izmantot jebkurā
fokusēšanas režīmā: AF, MF vai DMF.
3.Nospiediet pogu SET, lai saglabātu
objekta attālumu.
•Saglabātais objekta attālums ir efektīvs, kamēr
netiek saglabāts jauns objekta attālums.
•Ja BEEP slēdzis ir pozīcijā ON, katru reizi, kad tiek
saglabāts objekta attālums, atskan signāls.
•Nomainot iebīdāmo (drop-in) filtru, pēc filtra
maiņas saglabājiet objekta attālumu vēlreiz.
 Fokusēšana
•Šī objektīva fokusēšanas režīma slēdzis nedarbojas
ar dažiem kameru modeļiem.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Lai pārslēgtu režīmus AF (automātiskais
fokuss)/MF (manuālais fokuss)
AF un MF fokusa režīmu var pārslēgt uz objektīva.
Lai fotografētu režīmā AF, tam ir jābūt iestatītam gan
kamerā, gan uz objektīva. Lai fotografētu režīmā MF,
tam ir jābūt iestatītam kamerā un/vai uz objektīva.
Saglabātā objekta attāluma
aktivizēšana
1. Virziet funkciju gredzena atlases slēdzi
uz PRESET.
2.Pagrieziet funkciju gredzenu vai nu
pretēji pulksteņrādītāju virzienam vai
pulksteņrādītāju virzienā.
Lai fokusa režīmu iestatītu uz objektīva
Pārbīdiet fokusēšanas režīma slēdzi
atbilstošajā stāvoklī AF vai MF (1).
•Norādījumus, kā pārslēgt fokusēšanas režīmu kamerā,
sk. kameras rokasgrāmatās.
•Fokusa regulēšanai MF režīmā groziet fokusēšanas
gredzenu (2), vienlaikus skatoties skatu meklētājā utt.
•Kad pilna laika tiešais manuālās fokusēšanas
slēdzis ir pozīcijā ON, griežot fokusēšanas gredzenu,
fokusēšanas režīms automātiski pārslēdzas uz
MF neatkarīgi no AF režīma iestatījuma un fokusa
gredzena regulējumiem (3).
Lai izmantotu kameru, kas aprīkota ar
AF/MF kontroles pogu
•AF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu,
varat īslaicīgi pārslēgties uz MF.
•MF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu,
varat īslaicīgi pārslēgties uz AF, ja uz objektīva ir
iestatīts AF un kamerā ir iestatīts MF.
 Vibrācijas kompensācijas
funkcijas lietošana
Vibrācijas kompensācijas slēdzis
•ON: kompensē kameras vibrāciju.
•OFF:nekompensē kameras vibrāciju. Uzņemšanas
laikā ieteicams izmantot trijkāji.
Vibrācijas kompensācijas režīma slēdzis
Pārvietojiet vibrācijas kompensācijas slēdzi stāvoklī
ON un pārvietojiet vibrācijas kompensācijas režīma
slēdzi vajadzīgajā stāvoklī.
•MODE1: kompensē parastu kameras vibrāciju.
•MODE2: k
ompensē kameras vibrāciju, kad
panoramējot sekojat kustīgiem objektiem.
•MODE3: k
ompensē kameras vibrāciju, lai samazinātu
kadru traucējumus. Tādējādi ir vieglāk
fotografēt subjektus, kuri pārvietojas ātri un
neregulāri, piemēram, sporta spēlēs.
 Fokusa noturēšanas pogu
lietošana
•Izmantojot dažus kameru modeļus, šī objektīva
fokusa noturēšanas poga nedarbojas.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Šim objektīvam ir 4 fokusa noturēšanas pogas.
Nospiediet fokusa noturēšanas pogu AF režīmā,
lai atceltu AF. Fokuss tiek fiksēts, un varat nolaist
aizslēgu ar fiksētu fokusu. Atlaidiet fokusa
noturēšanas pogu, vienlaikus līdz pusei nospiežot
aizslēga pogu, lai vēlreiz sāktu AF darbību.
uz PRESET.
Fokusējiet objektīvu saglabājamā
attālumā.
•Fokuss tiks pielāgots saglabātajam objekta
attālumam.
•Ja BEEP slēdzis ir pozīcijā ON, katru reizi, kad
tiek aktivizēts objekta attālums, atskan signāls.
 Power fokusēšana
Pagriežot funkciju gredzenu, fokusu iespējams
mainīt noteiktā ātrumā. Šī fokusēšana ir noderīga
vienmērīgai fokusa maiņai, piemēram, uzņemot video.
1. Virziet funkciju gredzena atlases slēdzi
2
uz FUNCTION (1).
Pagrieziet funkciju gredzenu (2).
•Fokusa maiņa uzņemšanas laikā tiek veikta
noteiktā ātrumā tādā virzienā, kādā tiek griezts
fokusēšanas gredzens.
•Fokusa maiņas uzņemšanas laikā ātrumu var atlasīt
atbilstoši fokusēšanas gredzena rotācijas leņķiem.
•Power fokusēšana ir pieejama jebkurā
fokusēšanas režīmā: AF, MF vai DMF.
 Iebīdāmo filtru maiņa
Standarta filtrs ir pievienots objektīvam iegādes laikā.
Filtrs ir optiskā objektīva sistēmas komponents.
Pirms fotografēšana noteikti jābūt pievienotam
kādam no filtriem: standarta filtram vai cirkulāri
polarizējošam filtram.
Iebīdāmā filtra nomaiņa
1. Nospiediet un pagrieziet filtra turētāja
pogu pretēji pulksteņrādītāju virzienam
par 90° pret objektīva priekšpusi (1).
•Kad filtra turētāja poga ir pagriezta par 90°,
pogas plakanā virsma būs pavērsta pret objektīva
priekšpusi.
2.Paceliet filtra turētāju taisni uz augšu (2).
3.Nomainiet filtru (3).
4.Ievietojiet filtra turētāju objektīva cilindrā,
lai filtra pogas plakanā virsma būtu
pavērsta pret objektīva priekšpusi.
5.Nospiediet un pagrieziet filtra turētāja
pogu pulksteņrādītāju virzienā par 90°,
lai fiksētu filtra turētāju.
•Kad filtra turētāja poga ir saslēgta, atzīmes josla
uz filtra turētāja pogas plakanās virsmas ir
salāgota ar filtra turētāja atzīmes joslu (4).
Pēc iebīdāmā filtra nomaiņas pārliecinieties,
vai filtra turētāja poga ir pareizi fiksēta.
 Fokusa diapazona (AF diapazona)
pārslēgšana
VF-DCPL1 Drop-in cirkulāri polarizējošā
filtra (nav iekļauts komplektācijā)
izmantošana (sk. attēlu -a)
Fokusa diapazona ierobežotājs ļauj samazināt
AF ilgumu. Tas ir noderīgi, ja ir noteikts attālums
līdz objektam.
1. Precīzi regulējiet fokusu, vienlaikus
Bīdiet fokusa diapazona ierobežotāju,
lai atlasītu fokusa diapazonu.
•FULL:varat regulēt fokusu no minimālā
fokusēšanas attāluma līdz bezgalībai.
•7 m – 2,7 m:varat regulēt fokusu no 7 m (23 pēdas) līdz
2,7 m (8,86 pēdas).
•∞ – 7 m:varat regulēt fokusu no 7 m (23 pēdas)
līdz bezgalībai.
skatoties skatu meklētājā u. tml.
2.Pagrieziet cirkulāri polarizējošā filtra
turētāja regulēšanas gredzenu,
vienlaikus skatoties skatu meklētājā,
lai regulētu fotografēšanai
nepieciešamo polarizācijas pakāpi.
•Cirkulāri polarizējošais filtrs var samazināt vai
novērst nevēlamus atspīdumus (polarizētu
gaismu) no nemetāliskām ūdens virsmām, stikla,
logiem, spīdīgas plastmasas, keramikas, papīra
u. tml. Turklāt šis filtrs var atfiltrēt arī polarizēto
gaismu no atmosfēras, nodrošinot bagātīgākus
krāsas toņus. Lai iegūtu labu kontrastu, uzņemot
zilas debesis, polarizācijas pakāpi var regulēt.
•Izmantojot šo filtru, kopumā atspīdumu gaisma
(polarizācija) fotografēšanas laikā tiks samazināta.
Taču, lai iegūtu vēlamo efektu, polarizācijas
pakāpi iespējams regulēt.
•Gaismas apjoms, kas sasniedz attēlu sensoru,
samazinās. Ja jūsu kamera iestatīta manuālās
ekspozīcijas režīmā un jūs izmantojat tirgū
pieejamo ekspozīcijas mērītāju, vai arī jūsu
kamera ir iestatīta manuālās ekspozīcijas
režīmā un jūs izmantojat zibspuldzes manuālās
kontroles (Manual Flash Control) funkciju, kas
pieejama dažām ārējām zibspuldzēm, regulējiet
ekspozīcijas kompensāciju, atverot apertūru
par 1 līdz 2 iedaļām uz + pusi.
Specifikācijas
Nosaukums (modeļa
nosaukums)
Fokusa garums (mm)
35 mm formātam atbilstošais
fokusa garums*1 (mm)
Objektīva grupas–elementi
1. skata leņķis*2
2. skata leņķis*2
Minimālais fokuss*3 (m (pēdas))
Maksimālais palielinājums (×)
Minimālā diafragma
Filtra diametrs (mm)
Izmēri (maks. diametrs ×
augstums) (apm., mm (collas))
Masa (apm., g (unces))
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
FE400mmF2.8GMOSS
(SEL400F28GM)
400
600
17–23 (iekļ. viens filtrs)
6°10'
4°10'
2,7 (8,86)
0,16
f/22
40,5
158,1 × 359
(6 1/4 × 14 1/4)
2895 (102,2)
Ir
Plašāku informāciju par saderību ar
telefotografēšanas pārveidotāju (jāiegādājas
atsevišķi) un specifikācijas, kas ir spēkā
telefotografēšanas pārveidotāja izmantošanas
laikā, meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa vietnē
vai lūdziet to Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā
Sony servisa centrā.
*¹ Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura ir
aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*² 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta attēlu
sensoru.
*³ Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
•Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautās vienības
(Skaitlis iekavās norāda eksemplāru skaitu.)
Objektīvs (1), Priekšējā objektīva vāciņš (1),
Aizmugurējā objektīva vāciņš (1), Objektīva siksniņa
(1), Objektīva saules blende (1), Objektīva futrālis
(1), Futrāļa siksniņa (1), Futrāļa fiksatori (2),
Drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
un
ir Sony Corporation preču zīmes.
Download PDF

advertising