Sony | FDR-AX1 | Sony FDR-AX1 AX1 4K profesionali „Handycam®“ Naudojimo instrukcijos

4-484-004-11(1) (LT)
Skaitmeninė 4K
vaizdo kamera
FDR-AX1/AX1E
Naudojimo vadovas
Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šį vadovą
ir išsaugokite jį, kad vėliau galėtumėte vėl jį peržiūrėti.
© „Sony Corporation“, 2013 m.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio
apatinėje dalyje. Įrašykite serijos numerį žemiau
pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi
kiekvieną kartą, kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją
dėl šio gaminio.
Modelio nr.: FDRSerijos nr.:
Modelio nr.: ACSerijos nr.:
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio,
1) saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite skysčio pripildytų indų,
pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
Šis simbolis įspėja vartotoją apie
neizoliuotą pavojingą įtampą
gaminio viduje, kuri gali būti
pakankamai stipri, kad sukeltų
elektros smūgio pavojų.
Šis simbolis įspėja vartotoją,
kad kartu su įrenginiu
pateikiamuose dokumentuose
yra svarbių naudojimo ir
techninės priežiūros instrukcijų.
LT
2
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
DĖMESIO! KAD IŠVENGTUMĖTE
GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO, VISADA
VADOVAUKITĖS ŠIOMIS INSTRUKCIJOMIS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
Valykite tik sausa pašluoste.
Neužblokuokite ventiliacijos ertmių. Montuokite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
Nemontuokite prie šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar kitų šilumą generuojančių
prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
Paisykite poliarizuoto arba įžeminto tipo kištuko saugos reikalavimų. Poliarizuotas kištukas turi du
kontaktus, kurių vienas yra platesnis už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi du kontaktus, o trečiasis skirtas
įžeminti. Platusis arba įžeminimo kontaktas sumontuotas dėl jūsų saugumo. Jei kištukas netelpa į lizdą,
pasitarkite su elektriku dėl pasenusio lizdo keitimo.
Apsaugokite maitinimo laidą (ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir išėjimo iš aparato vietoje), kad ant
jo nebūtų vaikštoma arba kad jis nebūtų prispaustas.
Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
Dėkite tik ant gamintojo nurodyto arba su aparatu parduodamo staliuko su ratukais, stovo, trikojo,
laikiklio arba stalo. Jei įrenginys uždėtas ant staliuko su ratukais, būkite atsargūs, kad judinamas
staliukas neapvirstų ir nesužeistumėte.
• Atjunkite įrenginį, jei lauke žaibuoja arba jei ilgą laiką jo nenaudojate.
• Dėl bet kokių remonto darbų kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus. Remontas
reikalingas įrenginiui sugedus, pvz., jei pažeistas maitinimo tiekimo laidas arba kištukas, į įrenginį
pateko skysčio arba įkrito objektų, įrenginys sulijo arba sudrėko, neveikia įprastai arba nukrito.
• Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį
LT
3
Parodyti standartiniai maitinimo tiekimo laidų kištukai, naudojami įvairiose pasaulio šalyse
ar regionuose.
A tipas
(amerikietiškasis)
B tipas
(britiškasis)
BF tipas
(britiškasis)
B3 tipas
(britiškasis)
C tipas
(CEE)
SE tipas
(CEE)
O tipas
(Okeanijos)
Lentelėje parodyta standartinė maitinimo įtampa ir kištuko tipas.
Skirtinguose regionuose naudojami skirtingų tipų kištukai ir maitinimo įtampa.
Dėmesio: būtina naudoti konkrečios šalies reikalavimus atitinkantį maitinimo laidą.
—Taikoma tik Jungtinių Amerikos Valstijų klientams:
naudokite pridėtą maitinimo laidą.
Europa
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Airija
Austrija
Belgija
Čekijos Respublika
Danija
Graikija
Islandija
Ispanija
Italija
JK
Lenkija
Liuksemburgas
Norvegija
Nyderlandai
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Rusija
Slovakija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Vengrija
Vokietija
230
230
230
220
230
220
230
127/230
220
240
220
230
230
230
230
230
220
220
220
230
230
230
220
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C / BF
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Azija
LT
4
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Filipinai
Honkongas
Indija
Indonezija
Japonija
Kinija
Korėjos Respublika
Malaizija
Singapūras
Tailandas
Taivanas
Vietnamas
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
220
240
230
220
110
220
60
50
50
50
50/60
50
60
50
50
50
60
50
A/C
BF
C
C
A
A
C
BF
BF
C / BF
A
A/C
Okeanija
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Australija
Naujoji Zelandija
240
230/240
50
50
O
O
Šiaurės Amerika
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
JAV
Kanada
120
120
60
60
A
A
Centrinė Amerika
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Bahamos
Dominikos Respublika
Gvatemala
Hondūras
Jamaika
Kosta Rika
Kuba
Meksika
Nikaragva
Panama
Salvadoras
120/240
110
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
Pietų Amerika
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Argentina
Brazilija
Čilė
Kolumbija
Peru
Venesuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C / BF / O
A/C
C
A
A/C
A
Viduriniai Rytai
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Irakas
Iranas
Izraelis
JAE
Saudo Arabija
Turkija
220
220
230
240
127/220
220
50
50
50
50
50
50
C / BF
C / BF
C
C / BF
A / C / BF
C
Afrika
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Alžyras
Egiptas
Etiopija
Kenija
Kongo Demokratinė Respublika
Nigerija
Pietų Afrika
Tanzanija
Tunisas
127/220
220
220
240
220
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C / BF
C
C / BF
C / BF
C / BF
C
LT
5
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų
pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima patirti
cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus
perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės
ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite,
kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje
nei 60 °C (140 °F) temperatūroje, pvz.,
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti
arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementus originaliu
„Sony“ maitinimo elementų krovikliu arba
įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo
elementus.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo
elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais
arba atitinkamo, „Sony“ rekomenduojamo tipo
elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų
pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
Maitinimo elementų pakuotę pakeiskite
tik nurodyto tipo pakuote. Kitaip maitinimo
elementai gali užsidegti arba galite susižeisti.
Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapteris neturi būti siauroje
vietoje, pvz., tarp sienos ir baldų.
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie
artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios
srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Kroviklis
Kroviklį prijunkite prie artimiausio sieninio
lizdo. Jei įvyko įrenginio gedimas, nedelsdami
atjunkite kroviklį nuo sieninio lizdo.
LT
6
Pastaba dėl maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido)
Maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)
skirtas naudoti konkrečiai su šia vaizdo kamera,
todėl jo negalima naudoti su kita elektrine įranga.
Net jei vaizdo kamera išjungta, tačiau yra
prijungta prie sieninio lizdo per kintamosios
srovės adapterį, į ją vis tiek tiekiamas kintamosios
srovės maitinimas.
Pernelyg didelis iš ausinių sklindantis garsas gali
pakenkti klausai.
Informacija klientams iš EUROPOS
Pastaba klientams iš šalių, kuriose
taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES
reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių
reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba
atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir pan.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvoje apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m (9,8 ft)
jungiamuosius kabelius.
Dėmesio
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali
paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
Senos elektros ir elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros
ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad jis būtų perdirbtas.
Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį,
darbuotoją.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai
iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio ar akumuliatoriaus perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti
kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Kad maitinimo
elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
LT
7
Turinys
Apžvalga
Dalių vieta ir funkcijos ............................................................11
Ekrane rodomi indikatoriai ....................................................18
LCD / vaizdo ieškiklio ekranas ......................................... 18
Parengiamieji veiksmai
Maitinimo tiekimas .................................................................20
Maitinimo elementų įkrovimas ........................................ 20
Laikrodžio nustatymas ............................................................22
Įrenginių prijungimas .............................................................22
Objektyvo gaubto su dangteliu prijungimas .................. 22
LCD ekrano ir vaizdo ieškiklio reguliavimas ................. 23
XQD atminties kortelių naudojimas ......................................24
Apie XQD atminties korteles ............................................ 24
XQD atminties kortelės įdėjimas ..................................... 24
XQD atminties kortelės išėmimas ................................... 24
Įrašant naudojamo atminties kortelės
lizdo pasirinkimas ....................................................... 24
XQD atminties kortelės formatavimas ............................ 25
Likusi galima įrašymo trukmė .......................................... 25
Įrašymas
Pagrindiniai valdymo veiksmai ..............................................26
Pagrindinių nustatymų keitimas ............................................29
Įrašymo formatas ............................................................... 29
Vaizdo šviesumo reguliavimas ......................................... 29
Reguliavimas siekiant išgauti natūralias spalvas
(baltos spalvos balansas) ............................................. 31
Garso nustatymas ............................................................... 32
Naudingos funkcijos ...............................................................34
Priskiriamieji mygtukai ..................................................... 34
LT
8
Turinys
Miniatiūrų ekranas
Miniatiūrų ekranas ..................................................................35
Ekrano konfigūracija ......................................................... 35
Klipų atkūrimas .......................................................................36
Pasirinkto klipo ir paskesnių klipų atkūrimas ............... 36
Klipų valdymo veiksmai ..........................................................36
Miniatiūrų meniu veiksmai .............................................. 36
Išsamios klipo informacijos peržiūra .............................. 37
Klipų naikinimas ................................................................ 38
Miniatiūrų ekrane rodomos informacijos keitimas ...... 38
Nustatymai
Sąrankos meniu veiksmai ........................................................39
Sąrankos meniu sąrašas ...........................................................40
Meniu „Camera“ ................................................................ 40
Meniu „Paint“ ..................................................................... 41
Meniu „Audio“ ................................................................... 43
Meniu „Video“ .................................................................... 43
Meniu LCD/VF .................................................................. 44
Meniu „Media“ ................................................................... 45
Meniu „System“ .................................................................. 45
Meniu „Thumbnail“ .......................................................... 47
Išorinių įrenginių prijungimas
Išorinių monitorių ir įrašymo įrenginių prijungimas ...........48
Klipų tvarkymas kompiuteryje ...............................................49
Prijungimas naudojant USB kabelį .................................. 49
Vaizdų atkūrimas kompiuteryje .............................................50
Ką galite nuveikti naudodami programinę įrangą
„PlayMemories Home“ („Windows“) ...................... 50
„Mac“ skirta programinė įranga ...................................... 50
Kompiuterio sistemos tikrinimas .................................... 50
Programinės įrangos „PlayMemories Home“
diegimas kompiuteryje ............................................... 50
Vaizdų apdorojimas kompiuteryje .................................. 51
LT
Turinys
9
Priedai
Svarbios pastabos dėl naudojimo ...........................................52
Filmų įrašymo trukmė ....................................................... 52
Vaizdo kameros naudojimas užsienyje ........................... 54
Išvesčių formatai ir apribojimai .............................................59
Vaizdo įrašo formatai ir išvesčių signalai ....................... 59
Klaidos / įspėjimo rodymas .....................................................61
Klaidos rodymas ................................................................. 61
Įspėjimo rodymas ............................................................... 61
Licencijos .................................................................................63
Kaip pasiekti programinę įrangą, kuriai
taikoma GPL / LGPL .................................................. 63
Atvirosios programinės įrangos licencijos ...................... 63
Specifikacijos ...........................................................................63
Pakuotės sandara ................................................................ 65
Rodyklė ....................................................................................66
LT
10
Turinys
Apžvalga
Apžvalga
Dalių vieta ir funkcijos
Funkcijų ir naudojimo informaciją rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
1. Dirželio, kuriuo kamera kabinama ant
peties, kabliukas (14)
2. Mygtukas ASSIGN 7 / FOCUS
MAGNIFIER (34)
3. Mikrofono laikiklis*
4. Mygtukas IRIS PUSH AUTO
5. Priartinimo svirtelė (26)
* Naudodami mikrofoną vadovaukitės prie mikrofono
pridėtomis naudojimo instrukcijomis.
LT
Dalių vieta ir funkcijos
11
Apžvalga
1. Objektyvas (22)
2. Objektyvo gaubtas su objektyvo
dangteliu (22)
3. Vidinis mikrofonas (32)
4. Priekinė įrašymo lemputė (46)
Įrašymo lemputė mirksi, jei įrašomoje
laikmenoje liko mažai vietos arba liko
mažai maitinimo elementų energijos.
5. Mygtukas ASSIGN 4 / ZEBRA
6. Mygtukas ASSIGN 1
7. Mygtukas ASSIGN 2*
8. Mygtukas ASSIGN 3
9. Mygtukas ASSIGN 6 / THUMBNAIL
10. Jungiklis CH1 (INT MIC / INPUT1 /
INPUT2)
11. Jungiklis AUTO / MAN (CH1) (33)
12. Rankenėlė AUDIO LEVEL(CH1) (33)
13. Mygtukas STATUS CHECK (15)
14. Mygtukas CANCEL/BACK (39)
15. Mygtukas MENU** (39)
16. Rankenėlė AUDIO LEVEL(CH2) (33)
17. Jungiklis AUTO/MAN (CH2) (33)
18. Jungiklis CH2 (INT MIC / INPUT1 /
INPUT2) (33)
19. Mygtukas PUSH AUTO (27)
20. Jungiklis FOCUS (27)
21. Jungiklis ND FILTER (30)
22. Mygtukas ASSIGN 5 / PEAKING*
LT
12
Dalių vieta ir funkcijos
* Ant mygtukų ASSIGN 5 / PEAKING ir ASSIGN 2
yra iškilūs lytimieji taškai, kad būtų lengviau surasti
mygtukus.
** Ant mygtuko MENU yra iškilus lytimasis taškas,
kad būtų lengviau surasti mygtuką.
Apžvalga
1. Jungtys AUDIO OUT / jungtis VIDEO
OUT (48, 60)
2. Jungtis HDMI OUT (48)
3. Lizdas UTILITY SD
(bus palaikoma vėliau, atlikus naujinimą).
4. Priartinimo valdymo svirtelė (26)
5. Mygtukas START / STOP
Jei svirtelė nustatyta į padėtį HOLD,
negalima naudoti mygtuko START / STOP.
6. Jungtis INPUT2
7. Jungtis INPUT1
8. Kabelio laikiklis
Galima naudoti kabeliui laikyti ir pan.
9. Jungiklis INPUT2 (32)
10. Jungiklis INPUT1 (32)
11. Jungtis REMOTE
Naudojant jungtį REMOTE galima pradėti arba
stabdyti įrašymą ir valdyti kitas vaizdo įrašymo
įrenginio ir prie jo prijungtų išorinių įtaisų
funkcijas.
12. Laikymo dirželis
13. Jungiklis POWER (26)
14. Įrašymo mygtukas (26)
15. Oro išėjimo anga
Pastabos
• Sritys šalia vėdinimo angų gali būti karštos.
• Neuždenkite vėdinimo angų.
16. Jungtis DC IN (21)
17. Kabelio laikiklis
Galima naudoti nuolatinės srovės kabeliui
laikyti ir pan.
LT
Dalių vieta ir funkcijos
13
Apžvalga
1. Dirželio, kuriuo kamera kabinama
ant peties, kabliukas ()
2. Fokusavimo žiedas (27)
3. Objektyvo dangtelio svirtelė (22)
4. Priartinimo žiedas (27)
5. Diafragmos žiedas (29)
6. Mygtukas GAIN (30)
7. Mygtukas WHT BAL* (31)
8. Mygtukas SHUTTER SPEED (30)
9. Jungiklis AUTO / MANUAL (29)
10. i (ausinių) jungtis
Skirta erdvinio garso ausinėms su „Mini“
jungtimi.
11. Mygtukas BATT RELEASE (20)
12. Maitinimo elementų pakuotė (20)
13. „Memory Stick“ laikmena /
SD kortelės C lizdas / prieigos lemputė
(bus palaikoma vėliau, atlikus naujinimą).
14. XQD atminties kortelės A lizdas/
pasirinkimo mygtukas /
prieigos lemputė (24)
15. XQD atminties kortelės B lizdas/
pasirinkimo mygtukas /
prieigos lemputė (24)
16. USB jungtis („Mini-B“ tipo) (49)
17. USB jungtis (A tipo)
(bus palaikoma vėliau, atlikus naujinimą).
18.
(vieno paspaudimo) mygtukas (31)
LT
14
Dalių vieta ir funkcijos
19. Baltos spalvos balanso atminties
jungiklis (31)
20. Stiprinimo jungiklis (30)
21. Mygtukas IRIS* (29)
* Ant mygtukų WHT BAL ir IRIS yra iškilūs lytimieji
taškai, kad būtų lengviau surasti mygtukus.
Kaip prikabinti dirželį, kuriuo kamera kabinama
ant peties
Prikabinkite dirželį, kuriuo kamera kabinama
ant peties, prie jam skirtų kabliukų.
Apžvalga
1. Mygtukas OPTION (36)
2. Mygtukas THUMBNAIL (35)
3. Atkūrimo valdymo mygtukai (PREV,
Apačia
PLAY/PAUSE*, NEXT, STOP, F REV,
F FWD) (28)
4. Mygtukas DATA CODE
(bus palaikoma vėliau, atlikus naujinimą).
5. Mygtukas DISPLAY (18)
6. LCD ekranas (23)
7. Priartinimo valdymo jungiklis (26)
8. Vaizdo ieškiklis (23)
9. Didelis vaizdo ieškiklio rėmelis
10. Vaizdo ieškiklio objektyvo reguliavimo
svirtelė (23)
11. Vaizdo ieškiklio atlaisvinimo svirtelė (57)
12. Jungiklis HEADPHONE MONITOR (33)
13. Užpakalinė įrašymo lemputė (46)
14. Rankenėlės SEL/SET (39)
15. Mygtukai VOLUME*
16. Mygtukas STATUS CHECK
17. Mygtukas CANCEL/BACK (39)
18. Mygtukai V/v/B/b/SET (39)
19. Mygtukas MENU (39)
* Ant mygtukų VOLUME+ ir PLAY/PAUSE yra iškilūs
lytimieji taškai, kad būtų lengviau surasti mygtukus.
1. Trikojo jungtis (1/4 in)
Galima naudoti 1/4-20UNC varžtą.
Pritvirtinkite trikojį (parduodamas atskirai)
prie jo jungties atitinkamu varžtu
(parduodamas atskirai. Varžtas turi
būti trumpesnis nei 5,5 mm (7/32 in)).
Būsenos ekranas
Būsenos ekrano peržiūra
• Paspausite mygtuką STATUS CHECK.
Būsenos ekranų perjungimas
• Pasukite rankenėlę SEL/SET.
Būsenos ekrano išjungimas
• Paspausite mygtuką STATUS CHECK.
LT
Dalių vieta ir funkcijos
15
Fotoaparato būsenos ekranas
Apžvalga
Rodomi elektroninio užrakto nustatymai arba
objektyvo būsena.
Gain<H>
Gain<M>
Gain<L>
Preset White
Gamma
AE Level
AE Speed
AGC Limit
A.SHT Limit
„Gain <H>“ lygio nustatymas
„Gain <M>“ lygio nustatymas
„Gain <L>“ lygio nustatymas
Išankstinis baltos spalvos
balanso nustatymas
Gamos kategorija ir kreivė
AE lygio nustatymas
AE valdymo greičio
nustatymas
Maksimalaus AGC stiprinimo
nustatymas
Didžiausias automatinio
užrakto funkcijos užrakto
greitis
Mygtukų, kuriems galima priskirti funkcijas,
būsenos ekranas
Rodomos kiekvienam mygtukui ASSIGN
priskirtos funkcijos.
1
2
3
4
5
6
7
Garso būsenos ekranas
Rodomi kiekvieno kanalo, garso lygio skaitiklio
ir apsaugos nuo vėjo filtro įvesties nustatymai.
CH 1 level meter CH 1 lygio skaitiklis
CH 1 Source
CH 1 įvesties šaltinis
CH 1 Ref. / Sens. Vidinio mikrofono įvesties
į CH 1 jautrumas arba garso
įvesties atskaitos lygis
CH 1 Wind Filter CH 1 mikrofono apsaugos nuo
vėjo filtro būsenos nustatymas
CH 2 level meter CH 2 lygio skaitiklis
CH 2 Source
CH 2 įvesties šaltinis
CH 2 Ref. / Sens. Vidinio mikrofono įvesties
į CH 2 jautrumas arba garso
įvesties atskaitos lygis
CH 2 Wind Filter CH 2 mikrofono apsaugos nuo
vėjo filtro būsenos nustatymas
Audio Format
Garso formato nustatymas
Headphone Out Ausinių išvesties nustatymas
Sistemos būsenos ekranas
Rodomi vaizdo signalo nustatymai.
Country
Rec Format
Picture Size
Frame Rate
Regiono, NTSC arba PAL
regiono nustatymas
XQD atminties kortelėje
saugomų įrašų įrašymo
formatas
XQD atminties kortelėje
įrašyto vaizdo dydis
XQD atminties kortelėje
saugomų įrašų kadrų sparta
Vaizdo išvesties būsenos ekranas
Laikmenos būsenos ekranas
Rodoma laisva įrašomos laikmenos
(XQD atminties kortelės A / XQD atminties
kortelės B) vieta.
Laikmenos
„Media A“
informacija
„Media A“
apsaugos
informacija
Video
Išvedamo vaizdo dydis
Išvesties įjungimas / išjungimas
Išvedamo vaizdo dydis
LT
16
Dalių vieta ir funkcijos
Kai įrašoma laikmena
įdedama į A lizdą, parodoma
laikmenos piktograma
Jei į A lizdą įdedama įrašoma
laikmena, kuri yra apsaugota
nuo įrašymo, parodoma
apsaugos piktograma
Pastabos
„Media A“
likusios vietos
skaitiklis
„Media A“ likusi
laisva vieta
Laikmenos
„Media B“
informacija
„Media B“
apsaugos
informacija
„Media B“
likusios vietos
skaitiklis
Rodomi HDMI ir vaizdo išvesties nustatymai.
HDMI
Mygtukui „Assign 1“ priskirta
funkcija
Mygtukui „Assign 2“ priskirta
funkcija
Mygtukui „Assign 3“ priskirta
funkcija
Mygtukui „Assign 4“ priskirta
funkcija
Mygtukui „Assign 5“ priskirta
funkcija
Mygtukui „Assign 6“ priskirta
funkcija
Mygtukui „Assign 7“ priskirta
funkcija
„Media B“ likusi
laisva vieta
• Negalite apsaugoti vaizdo
kameros XQD atminties
kortelės.
Į A lizdą įdėtoje įrašomoje
laikmenoje likusi laisva vieta,
kurią parodo juostinis
indikatorius
Į A lizdą įdėtoje įrašomoje
laikmenoje likusi laisva
vieta (GB)
Kai įrašoma laikmena
įdedama į B lizdą, parodoma
laikmenos piktograma
Jei į B lizdą įdedama įrašoma
laikmena, kuri yra apsaugota
nuo įrašymo, parodoma
apsaugos piktograma
Į B lizdą įdėtoje įrašomoje
laikmenoje likusi laisva vieta,
kurią parodo juostinis
indikatorius
Į B lizdą įdėtoje įrašomoje
laikmenoje likusi laisva
vieta (GB)
Kai įrašoma laikmena
įdedama į UTILITY SD lizdą,
parodoma laikmenos
piktograma
UTILITY SD
Jei į UTILITY SD lizdą
kortelės apsaugos įdedama įrašoma laikmena,
informacija
kuri yra apsaugota
nuo įrašymo, parodoma
apsaugos piktograma
Į UTILITY SD lizdą įdėtoje
UTILITY SD
kortelėje likusios įrašomoje laikmenoje likusi
laisva vieta, kurią parodo
vietos skaitiklis
juostinis indikatorius
UTILITY SD
Į UTILITY SD lizdą įdėtoje
kortelėje likusi
įrašomoje laikmenoje likusi
laisva vieta
laisva vieta (GB)
Apžvalga
UTILITY SD
kortelės
informacija
LT
Dalių vieta ir funkcijos
17
Apžvalga
Ekrane rodomi indikatoriai
LCD / vaizdo ieškiklio ekranas
Įrašant, veikiant budėjimo režimui ar atkuriant vaizdo įrašą, LCD / vaizdo ieškiklio ekrane visada matomi
įrenginio būsenos indikatoriai ir nustatymai.
Galite įjungti arba išjungti įrenginio būsenos indikatorius ir nustatymus naudodami mygtuką DISPLAY.
Įrašant ekrane rodoma informacija
1. Užrakto režimo ir greičio indikatorius
2. ND filtro indikatorius (30 psl.)
3. Stiprinimo indikatorius (30 psl.)
4. Specialus įrašymo ir veikimo būsenos
indikatorius
zRec
Stby
Įrašoma
Įjungtas budėjimo režimas
5. Spalvos temperatūros indikatorius (31 psl.)
6. Likusios maitinimo elemento energijos
indikatorius (55 psl.)
7. Fokusavimo padėties indikatorius
Rodoma fokusavimo padėtis.
8. Priartinimo padėties indikatorius
9. „SteadyShot“ indikatorius
10. Fokusavimo režimo indikatorius
11. Automatinio užrakto indikatorius
12. AGC indikatorius
13. Automatinės diafragmos indikatorius
14. Diafragmos padėties indikatorius
Rodoma diafragmos padėtis.
LT
18
Ekrane rodomi indikatoriai
15. Baltos spalvos balanso režimo indikatorius
(31 psl.)
ATW
PWB
Memory A
Memory B
n
Automatinis režimas
Išankstinių nustatymų
režimas
A atminties režimas
B atminties režimas
Išankstinių nustatymų
režimas (įrašoma patalpoje)
Išankstinių nustatymų
režimas (įrašoma lauke)
16. UTILITY SD lizde esančios laikmenos
būsenos indikatorius
17. Laiko indikatorius
18. Garso lygio skaitiklis
19. A / B lizde esančios laikmenos būsenos ir
likusios laisvos vietos indikatorius (25 psl.)
Jei piktogramos kairioji pusė yra oranžinės
spalvos, galima įrašyti.
Piktogramos viršuje dešinėje deganti žalia
lemputė parodo, kad galima atkurti įrašą.
20. Gamos indikatorius (41 psl.)
Rodomas gamos nustatymas.
21. Įrašymo formato (kodeko) indikatorius
Apžvalga
(29 psl.)
Rodomas XQD atminties kortelėje saugomo
įrašo formatas.
22. Sistemos dažnio ir nuskaitymo metodo
indikatorius
23. Įrašymo formato (vaizdo dydžio)
indikatorius (29 psl.)
Rodomas XQD atminties kortelėje saugomo
įrašo vaizdo dydis.
Atkūrimo ekrane rodoma informacija
Atkuriant vaizdą, ekrane visada matoma toliau
nurodyta informacija.
1. Klipo nr. / bendras klipų skaičius
2. Atkūrimo režimas
3. Atkūrimo formatas (vaizdo dydis)
4. Likusi maitinimo elemento energija
5. Atkūrimo formatas (kadrų sparta)
6. Laiko duomenys
Rodoma filmo trukmė.
7. Garso lygiai
Rodomi įrašo garso lygiai.
8. Laikmena
Jei atminties kortelė apsaugota nuo įrašymo,
kairėje rodomas ženklas .
9. Atkūrimo formatas (kodekas)
LT
Ekrane rodomi indikatoriai
19
Parengiamieji veiksmai
Maitinimo tiekimas
Maitinimo elementų įkrovimas
Parengiamieji veiksmai
„InfoLITHIUM“ (L serijos) maitinimo elementus
galima įkrauti pridėtu krovikliu.
Pastabos
• Vaizdo kameroje galima naudoti didelės talpos
maitinimo elementus NP-F970 (pridedami). Negalima
naudoti NP-F570 / F770 (parduodami atskirai).
Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas)
Į sieninį
elektros lizdą
Kai maitinimo elementas įkrautas
Jei maitinimo elementai įkrauti įprastai, krovimo
lemputė išsijungs. Maitinimo elementų energijos
užteks ilgiau, jei išsijungus krovimo lemputei
krausite elementus dar 1 val. (tada jie bus
visiškai įkrauti).
Išimkite įkrautus maitinimo elementus
iš kroviklio.
Maitinimo elementų įstatymas
Prispauskite maitinimo elementų pakuotę prie
vaizdo kameros užpakalinės dalies ir stumkite
ją žemyn.
Įkrovimo lemputė
Režimo jungiklis
Kroviklis AC-VL1
Pastabos
• Naudojant AC-VL1 negalima prijungti vaizdo
kameros prie išorinio maitinimo šaltinio. Prijunkite
vaizdo kamerą prie sieninio lizdo naudodami pridėtą
kintamosios srovės adapterį.
1
Režimo jungiklį nustatykite
į padėtį CHARGE.
2
Prijunkite maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) prie
kroviklio ir prie sieninio lizdo.
3
Įstatykite maitinimo elementus
į kroviklio lizdą, paspauskite
ir stumkite rodyklės kryptimi.
Maitinimo elementų pakuotės išėmimas
Perjunkite jungiklį POWER į padėtį OFF.
Paspauskite mygtuką BATT RELEASE
(maitinimo elementų atlaisvinimas) ir išimkite
maitinimo elementų pakuotę.
Įsijungs įkrovimo lemputė ir maitinimo
elementai bus įkraunami.
BATT RELEASE
(maitinimo elementų
atlaisvinimo) mygtukas
LT
20
Maitinimo tiekimas
Pastabos
Parengiamieji veiksmai
• Kai jungiklis POWER nustatomas į padėtį OFF,
meniu nustatymai arba nustatymai, pakeisti naudojant
jungiklį AUTO/MANUAL, gali būti išsaugoti. Išimkite
maitinimo elementų pakuotę, kai LCD / vaizdo
ieškiklio ekranas visiškai išsijungs. Kitaip nustatymai
nebus išsaugoti.
• Jei išimsite maitinimo elementų pakuotę arba
atjungsite kintamosios srovės adapterį, kai jungiklis
POWER nustatytas į padėtį ON, negalėsite įjungti
vaizdo kameros, net jei vėl įdėsite maitinimo elementų
pakuotę arba prijungsite kintamosios srovės adapterį.
Kuriam laikui nustatykite jungiklį POWER į padėtį
OFF, tada – į padėtį ON.
DC IN jungtis
Maitinimo elementų pakuotės laikymas
Jei kurį laiką nenaudojate maitinimo elementų
pakuotės, iškraukite maitinimo elementus ir
padėkite juos į laikymo vietą. Išsamią informaciją
apie maitinimo elementų laikymą žr. 55 psl. psl.
Kintamosios
srovės
adapteris
(AC-NB12A)
Krovimo laikas
Apytikris laikas (minutėmis), reikalingas visiškai
iškrautiems maitinimo elementams įkrauti.
Maitinimo
elementų pakuotė
NP-F970
Įprastas įkrvoimo
laikas
365
Visiško įkrovimo
laikas
Maitinimo
laidas
(maitinimo
tinklo laidas)
Į sieninį elektros lizdą
425
1. Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios
Pastabos
• Vaizdo kameroje negalima naudoti NP-F570 /
NP-F770 maitinimo elementų pakuotės.
Maitinimo elementų pakuotė
• Prieš kraudami maitinimo elementus nustatykite
jungiklį POWER į padėtį OFF.
Sieninio lizdo kaip maitinimo šaltinio
naudojimas
Jei norite naudoti kintamosios srovės maitinimo
šaltinį, galite prijungti kintamosios srovės
adapterį.
srovės adapterio.
2. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie
vaizdo kameros jungties DC IN.
3. Prijunkite maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą) prie sieninio lizdo.
Kintamosios srovės adapteris
• Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie
artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko vaizdo
kameros gedimas, nedelsdami atjunkite
kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
• Kintamosios srovės adapteris neturi būti
siauroje vietoje, pvz., tarp sienos ir baldų.
• Kintamosios srovės adapterio kištukas neturi
liestis su metaliniais daiktais, nes gali įvykti
trumpasis jungimas. Dėl to įrenginys gali sugesti.
• Net jei vaizdo kamera išjungta, tačiau yra
prijungta prie sieninio lizdo per kintamosios
srovės adapterį, į ją vis tiek tiekiamas kintamosios
srovės maitinimas (iš maitinimo tinklo).
• Negalite įkrauti vaizdo kameros prijungę
kintamosios srovės adapterį.
LT
Maitinimo tiekimas
21
Laikrodžio nustatymas
Parengiamieji veiksmai
Pirmą kartą įjungus naują vaizdo kamerą
arba kai atsarginis maitinimo elementas visiškai
iškraunamas, vaizdo ieškiklio ir LCD ekranuose
rodomas „Initial Setting“ ekranas. Šiame ekrane
nustatykite įtaisytojo laikrodžio laiką ir datą.
Įrenginių prijungimas
Objektyvo gaubto su dangteliu
prijungimas
Time Zone
Rodomas laiko skirtumas nuo UTC
(pasaulinio koordinuotojo laiko).
Jei reikia, pakeiskite šį nustatymą.
Laiko ir datos nustatymas
Laikrodis bus paleistas, kai pasirinksite elementus
arba reikšmę pasukdami rankenėlę SEL/SET
(15 psl.) ir paspausite rankenėlę SEL/SET,
kad nustatytumėte pasirinktus elementus.
Kai nustatymų ekranas nebebus rodomas,
„Time Zone“ ir laiką bei datą galima nustatyti
meniu „System“ dalyje „Clock Set“ (46 psl.).
Pastabos
• Jei laikrodžio nustatymas panaikinamas dėl visiškai
iškrauto atsarginio maitinimo elemento (tai nutinka,
jei nėra maitinimo šaltinio – maitinimo elementų
ir prie DC IN jungties prijungto maitinimo),
kitą kartą įjungus vaizdo kamerą rodomas ekranas
„Initial Setting“.
• Kol rodomas ekranas „Initial Setting“ ir jame yra
nepasirinktų nustatymų, negalima atlikti jokių
veiksmų (galima tik išjungti įrenginį).
PUSH (objektyvo gaubto atlaisvinimo) mygtukas
Sulygiuokite objektyvo gaubto ir vaizdo
kameros žymes, tada pasukite objektyvo
gaubtą 2 rodyklės kryptimi, kol jis
užsifiksuos.
Objektyvo gaubto su dangteliu užrakto
atidarymas ir uždarymas
Norėdami atidaryti objektyvo dangtelį,
perjunkite objektyvo dangtelio svirtelę į padėtį
OPEN. Jei norite jį uždaryti, perjunkite svirtelę
į padėtį CLOSE.
Objektyvo gaubto su dangteliu nuėmimas
Spausdami PUSH (objektyvo gaubto atlaisvinimo)
mygtuką, pasukite objektyvo gaubtą priešinga
kryptimi, nei parodyta 2 rodykle.
Pastabos
• Prieš uždėdami ar nuimdami 72 mm poliarizuotą
arba apsauginį filtrą, nuimkite objektyvo gaubtą
su dangteliu.
LT
22
Laikrodžio nustatymas / Įrenginių prijungimas
LCD ekrano ir vaizdo ieškiklio
reguliavimas
Norėdami keisti vaizdo ieškiklio foninio
apšvietimo šviesumą, pasirinkite meniu
LCD/VF (44 psl.) dalies „VF Setting“ nustatymą
„VF Backlight“.
LCD ekranas
Parengiamieji veiksmai
Atidarykite LCD ekraną 180 laipsnių (1)
ir pasukite reikiamu kampu, kad būtų patogu
įrašyti arba atkurti vaizdo įrašą (2).
1Aidarykite 180 laipsnių.
290 laipsnių
(maks.)
2180 laipsnių
(maks.)
• LCD ekrane rodomas veidrodinis atvaizdas,
tačiau vaizdas įrašomas įprastai.
• Norėdami keisti LCD ekrano foninio
apšvietimo šviesumą, pasirinkite meniu LCD/
VF (44 psl.) dalies „LCD Setting“ nustatymą
„LCD Backlight“.
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklio objektyvo
reguliavimo svirtelė
Reguliuokite svirtelę,
kol matysite aiškų vaizdą.
Pastabos
• Judinant vaizdo kamerą, vaizdo ieškiklyje gali mirgėti
pagrindinės spalvos. Tai nėra gedimas. Šis mirgėjimas
nebus įrašytas įrašomoje laikmenoje.
LT
Įrenginių prijungimas
23
Pastabos
XQD atminties kortelių
naudojimas
Parengiamieji veiksmai
Vaizdo kamera įrašo garsą ir vaizdą į kortelių
lizduose esančias XQD atminties korteles.
Apie XQD atminties korteles
Galima naudoti šias „Sony XQD“ atminties
korteles:
S serijos XQD atminties kortelę;
H serijos XQD atminties kortelę;
N serijos XQD atminties kortelę.
• Jei maitinimas išjungiamas, kai sistema bando pasiekti
atminties kortelę, duomenys gali būti pažeisti arba
sunaikinti. Prieš išjungdami maitinimą ar išimdami
atminties kortelę įsitikinkite, kad prieigos lemputė
dega žalia spalva arba yra išjungta.
• Baigus įrašyti, iš vaizdo kameros išimta XQD atminties
kortelė gali būti karšta. Tai nėra gedimas.
Įrašant naudojamo atminties kortelės
lizdo pasirinkimas
Paspauskite mygtuką A arba B, kad pasirinktumėte
lizdą su atminties kortele, į kurią norite įrašyti.
Pasirinkto lizdo lemputė užsidegs žalia spalva.
Negalime garantuoti, kad kitos atminties kortelės
tinkamai veiks.
Išsamią informaciją apie XQD atminties kortelių
naudojimą ir atsargumo priemones rasite XQD
atminties kortelės naudojimo instrukcijoje.
XQD atminties kortelės įdėjimas
1
Atidarykite kortelės lizdo bloko dangtelį.
2
Stumkite XQD atminties kortelę, kol
ji užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
XQD etiketė turi būti nukreipta į kairę.
Iš pradžių prieigos lemputė (14 psl.) degs
raudona spalva, o kai atminties kortelė
bus parengta naudoti, lemputė užsidegs
žalia spalva.
3
Uždarykite dangtelį.
Pastabos
• Įdėję atminties kortelę į lizdą netinkama kryptimi
galite sugadinti kortelę, lizdą ar vaizdo duomenis.
XQD atminties kortelės išėmimas
Atidarykite kortelių lizdų bloko dangtelį
ir išimkite XQD atminties kortelę vieną
kartą lengvai spustelėdami XQD atminties
kortelę.
LT
24
XQD atminties kortelių naudojimas
Atminties kortelės lizdo mygtukas A
Atminties kortelės lizdo mygtukas B
Pastabos
• Galima pasirinkti tik lizdą, kuriame yra atminties
kortelė.
• Kol vaizdo įrašai įrašomi į atminties kortelę, negalima
keisti lizdų paspaudžiant mygtuką A arba B.
• Jei tik viename lizde yra atminties kortelė,
šis lizdas pasirenkamas automatiškai.
• Jei atminties kortelėje nebelieka laisvos vietos,
vaizdo kamera automatiškai toliau įrašo vaizdo
įrašą į kitame lizde esančią atminties kortelę.
XQD atminties kortelės formatavimas
Meniu „Media“ dalyje „Format Media“
(45 psl.) pasirinkite „Media(A)“ (A lizdą)
arba „Media(B)“ (B lizdą), tada pasirinkite
„Execute“. Kai bus parodytas patvirtinimo
pranešimas, dar kartą pasirinkite „Execute“.
Bus parodytas eigos pranešimas ir būsenos juosta,
o prieigos lemputė degs raudona spalva.
Baigus formatuoti bus parodytas pranešimas apie
užbaigtą operaciją. Paspauskite rankenėlę SEL/
SET, kad pranešimas būtų išjungtas.
• Jei abiejose kortelėse liks mažai vietos ir galima
įrašymo trukmė bus mažiau nei 5 min., matysite
įspėjimą „Media Near Full“, pradės mirksėti
įrašymo lemputė ir per ausines girdėsite
įspėjamąjį pypsėjimą. Įdėkite kitas korteles,
kuriose yra pakankamai vietos.
• Jei toliau įrašysite, kol nebeliks vietos,
bus parodytas pranešimas „Media Full“
ir įrašymas bus sustabdytas.
Parengiamieji veiksmai
Jei XQD atminties kortelė nėra suformatuota
arba buvo suformatuota kitoje sistemoje, LCD /
vaizdo ieškiklio ekrane matysite pranešimą
„Media Needs to be Formatted“.
Suformatuokite kortelę, kaip aprašyta toliau.
XQD atminties kortelės keitimas
Pastabos
• Į vieną XQD atminties kortelę galima įrašyti maždaug
9 999 klipus.
Pasiekus įrašytų klipų apribojimą, likusio laiko
indikatorius rodo „0“ ir parodomas pranešimas
„Media Full“.
Nepavykęs formatavimas
Negalima formatuoti nuo įrašymo apsaugotų
ir su šia vaizdo kamera nesuderinamų XQD
atminties kortelių.
Jei rodomas įspėjimas, įdėkite kitą tinkamą XQD
atminties kortelę vadovaudamiesi pranešime
pateiktomis instrukcijomis.
Pastabos
• Formatuojant atminties kortelę, iš jos ištrinami visi
duomenys, įskaitant įrašytus vaizdus ir sąrankos failus.
Likusi galima įrašymo trukmė
Įrašydami (arba įjungę budėjimo režimą),
pagal LCD / vaizdo ieškiklio ekrane (18 psl.)
rodomą A / B lizde esančios laikmenos būsenos
ir likusios laisvos vietos indikatorių galite matyti,
kiek XQD atminties kortelėse liko laisvos vietos.
Likusi galima įrašymo esamu vaizdo įrašo
formatu (dažniu bitais) trukmė apskaičiuojama
pagal kiekvienoje kortelėje likusią laisvą vietą
ir rodoma minutėmis.
Pastabos
• Jei atminties kortelė apsaugota nuo įrašymo, rodoma
piktograma
.
LT
XQD atminties kortelių naudojimas
25
Įrašymas
Pagrindiniai valdymo veiksmai
Įprastas įrašymas gali būti vykdomas vykdant
toliau pateiktus veiksmus.
1
2
Patikrinkite, ar prie vaizdo kameros
prijungti reikiami įrenginiai ir įjungtas
jų maitinimas.
Kaip naudoti priartinimo svirtelę
Jei reikia artinti lėtai, slinkite priartinimo
svirtelę D po truputį. Jei reikia artinti greitai,
ją slinkite staigiu judesiu.
Platus rodinys: (platus kampas)
Įdėkite atminties kortelę (-es).
Įrašymas
Jei įdėsite dvi korteles, pirmąją kortelę
pripildžius, toliau įrašoma bus automatiškai
į kitą kortelę.
3
Atidarykite objektyvo gaubto užraktą
su objektyvo dangteliu.
4
Paslinkite jungiklį POWER į padėtį ON
spausdami žalią mygtuką.
Įrašymo ekranas atveriamas LCD / vaizdo
ieškiklio ekrane.
5
Paspauskite įrašymo mygtuką (13 psl.).
Užsidega įrašymo lemputė ir pradedama
įrašyti.
6
Norėdami sustabdyti įrašymą,
paspauskite įrašymo mygtuką dar kartą.
Įrašymas sustabdomas ir vaizdo kamera
pradeda veikti STBY (įrašymo budėjimo)
režimu.
Priartinimo reguliavimas
Uždaryti rodinį: (teleobjektyvas)
• Minimalus būtinas atstumas tarp vaizdo
kameros ir objekto sufokusuoti yra apie 1 cm
(apie 13/32 col.) naudojant platų kampą
ir apie 80 cm (apie 2 5/8 pėd.) naudojant
teleobjektyvą.
• Židinio negalima reguliuoti esant tam tikroms
priartinimo padėtims: jei objektas yra 80 cm
(apie 2 5/8 pėd.) atstumu nuo vaizdo kameros.
• Būtinai laikykite pirštą ant priartinimo
svirtelės D. Jei pirštą nuo svirtelės D
patrauksite, svirtelės D suveikimo garsas
irgi gali būti įrašytas.
Kaip naudoti valdomą priartinimą
1. Nustatykite valdomo priartinimo jungiklį B
į padėtį VAR arba FIX.
• Kai valdomo priartinimo jungiklis B
nustatytas kaip VAR, galite artinti ir tolinti
įvairiu greičiu.
• Kai valdomo priartinimo jungiklis B
nustatytas kaip FIX, galite artinti ir tolinti
tokiu fiksuotu greičiu, koks nustatytas
meniu „Camera“ dalyje „Handle Zoom“
„Setting“ (41 psl.).
2. Paspauskite valdomo priartinimo svirtelę A
norėdami artinti ar tolinti.
Pastabos
• Negalima naudoti valdomo priartinimo svirtelės A,
kai valdomo priartinimo jungiklis B nustatytas
kaip OFF.
• Negalima keisti artinimo greičio priartinimo svirtele D,
naudojant valdomo priartinimo jungiklį B.
LT
26
Pagrindiniai valdymo veiksmai
Priartinimo žiedo naudojimas
Galite artinti norimu greičiu sukdami priartinimo
žiedą C. Juo galima reguliuoti labai tiksliai.
Pastabos
• Pasukite priartinimo žiedą C vidutiniu greičiu.
Jei suksite per greitai, artinimo greitis nesutaps su
priartinimo žiedo sukimo greičiu, be to, gali būti
įrašytas priartinimo svirtelės veikimo garsas.
Fokusavimo reguliavimas rankomis
2
Sukite fokusavimo žiedą A
ir koreguokite fokusavimą.
Įrašymas
Kaip fokusuoti rankomis
• Lengviau sufokusuoti ant objekto naudojant
priartinimo funkciją. Priartinimo svirtelę
pakreipkite į T (teleobjektyvas), jei norite
reguliuoti fokusavimą, tada ją pakreipkite
į W (platus kampas), jei norite reguliuoti
priartinimą įrašui.
• Kai norite įrašyti priartintą objekto vaizdą,
pakreipkite priartinimo svirtelę į W (platus
kampas), kad iki galo išdidintumėte vaizdą,
tada reguliuokite fokusavimą.
Kaip grįžti prie automatinio reguliavimo
Nustatykite jungiklį FOCUS B į padėtį AUTO.
Fokusavimo režimo indikatorius pasikeičia
į AF ir atkuriamas automatinis fokusavimo
reguliavimas.
Galite reguliuoti fokusavimą rankomis pagal
skirtingas įrašymo sąlygas.
Naudokite šią funkciją toliau nurodytais atvejais.
—Norėdami nufotografuoti objektą, esantį už
aplyto lango.
—Norėdami įrašyti horizontalias juostas.
—Norėdami įrašyti objektą, kuris labai mažai
skiriasi nuo savo fono.
—Kai norite fokusuoti ant objekto fone.
—Norėdami įrašyti nejudantį objektą
naudodami trikojį.
1
Įrašymo metu arba veikiant budėjimo
režimu nustatykite jungiklį FOCUS B
į padėtį MAN.
Fokusavimo režimo identifikatorius
pasikeičia į MF.
Kaip naudoti automatinį fokusavimą laikinai
(„Push auto“ fokusavimas)
Įrašykite objektą laikydami nuspaudę mygtuką
PUSH AUTO C.
Jei mygtuką atleisite, bus grąžintas rankinio
fokusavimo nustatymas.
Naudokite šią funkciją, jei norite perkelti
fokusavimą nuo vieno objekto ant kito.
Scenos sklandžiai persijungs.
• Fokusavimo atstumo informacija (kai tamsu
ir sunku reguliuoti fokusavimą) rodoma
maždaug 3 sek. toliau nurodytais atvejais.
(Ji nebus rodoma tinkamai, jei naudojate
konvertavimo objektyvą (parduodamas
atskirai)).
—Kai pasukate fokusavimo žiedą, kol ekrane
rodoma MF
Kaip naudoti papildomą fokusavimą
(papildomas fokusavimas)
Pagal numatytuosius nustatymus „Focus
Magnifier“ priskirtas mygtukui ASSIGN 7
(34 psl.).
Paspausite mygtuką ASSIGN 7.
Parodomas fokusavimo padidinimo ekranas ir
jo centras padidintas maždaug 2 kartus. Lengviau
patvirtinti fokusavimo nustatymą fokusuojant
rankomis. Ekranas grįžta į savo pradinį dydį,
kai dar kartą paspaudžiate mygtuką.
Pastabos
• Nors vaizdas rodomas išplėstas ekrane, įrašytas vaizdas
nebus išplėstas.
LT
Pagrindiniai valdymo veiksmai
27
Įrašyto klipo leidimas
XQD atminties kortelių perjungimas
Galite leisti įrašytą klipą, kol vaizdo kamera veikia
budėjimo režimu.
Įdėję atminties korteles, paspauskite pasirinkimo
mygtuką (14 psl.), kad perjungtumėte atminties
korteles.
Įrašymas
1
Įdėkite XQD atminties kortelę.
2
Paspauskite vieną iš atkūrimo valdymo
mygtukų PLAY/PAUSE.
3
Suraskite norimą klipą spausdami
mygtukus PREV arba NEXT.
4
Paspausite mygtuką PLAY/PAUSE.
Vaizdo ieškiklyje bus parodytas atkūrimo
vaizdas.
Atkūrimo valdymas vykdomas, kaip nurodyta
toliau.
Mygtukas PLAY/PAUSE: pristabdo atkūrimą.
Norėdami vėl tęsti atkūrimą, paspauskite
mygtuką dar kartą.
Mygtukas F FWD / mygtukas F REV: leidžiama
greitai. Norėdami grįžti prie įprasto
atkūrimo režimo, paspauskite mygtuką
PLAY/PAUSE.
Mygtukas STOP: sustabdomas atkūrimas arba
įrašymas.
Garso sekimas
Įprasto atkūrimo režimu galite sekti įrašyto garso
signalus per prijungtas ausines.
Galite pasirinkti garso kanalą, kurį norite sekti,
ir reguliuoti garso garsumą naudodami
„Audio Output“ (43 psl.) esančiu meniu „Audio“.
Grįžimas į pradžią
Kaip pradėti atkurti nuo klipo pradžios
Paspauskite vieną iš atkūrimo valdymo mygtukų
PREV arba NEXT (15 psl.). Pakartotinai
paspaudžiant bet kurį iš šių mygtukų galima
nueiti į norimo klipo pradžią.
LT
28
Pagrindiniai valdymo veiksmai
Pastabos
• Atkurdami turinį XQD atminties kortelių perjungti
negalite.
Nuolatinio atkūrimo, kai kortelės yra lizduose A ir B,
vykdyti negalima.
Klipas (duomenų įrašymas)
Kai nustojate įrašyti, vaizdo, garso ir papildomi
duomenys nuo įrašo pradžios iki galo įrašomi
kaip vienas klipas XQD atminties kortelėje.
Maksimali klipo trukmė
Maksimali klipo trukmė 13 val.
Maksimalus nuolatinio filmo įrašymo laikas
yra maždaug 13 val. Jei įrašymo laikas pasiekia
maždaug 13 val., įrašymas bus sustabdytas.
Pagrindinių nustatymų
keitimas
Galite pakeisti nustatymus pagal įrašyto vaizdo
įrašo paskirtį ar įrašymo sąlygas.
Įrašymo formatas
Vaizdo šviesumo reguliavimas
Patys galite reguliuoti rainelę, kad valdytumėte
į objektyvą patenkančios šviesos kiekį.
Reguliuodami rainelę galite keisti arba uždaryti
(
) objektyvo diafragmą, kuri išreiškiama
kaip F vertė nuo F1,6 iki F11. Kuo daugiau
atidaryta diafragma, tuo didesnis šviesos
kiekis (mažėja F vertė). Kuo mažiau atidaryta
diafragma, tuo mažesnis šviesos kiekis
(didėja F vertė). Esama F vertė rodoma ekrane.
1. Įrašymo metu arba veikiant budėjimo režimu
nustatykite jungiklį AUTO/MANUAL H
į padėtį MANUAL.
Įrašymas
Pasirenkamas formatas priklauso nuo regiono,
kuriame vaizdo kamera naudojama, nustatymo
(Country).
Norėdami pakeisti formatą, naudokite
„Video Format“, kurį rasite meniu „System“
„Rec Format“ (45 psl.).
Rainelės reguliavimas
2. Kai rainelė reguliuojama automatiškai,
paspauskite mygtuką IRIS E.
Rodoma rainelės vertė. Kai rainelės vertė
reguliuojama automatiškai, rodoma „A.Iris“.
3. Diafragmą reguliuokite diafragmos žiedu A.
• F vertė artėja prie F3,4, kai priartinimo padėtis
pakeičiama iš W į T, netgi jei atidarote
diafragmą nustatydami F vertę, mažesnę
nei F3,4, pvz., F1,6.
• Fokusavimo diapazonas, svarbus diafragmos
efektas, vadinamas lauko gyliu. Lauko gylis
mažesnis, kai diafragma atidaryta, ir didesnis,
kai diafragma uždaryta. Galite kūrybiškai
išnaudoti diafragmą norėdami išgauti norimą
nuotraukų efektą.
• Ypač patogu, kai norima foną sulieti
ar paryškinti.
Kaip reguliuoti rainelę automatiškai
Paspauskite mygtuką IRIS E arba nustatykite
jungiklį AUTO/MANUAL H į padėtį AUTO.
Šalia rainelės vertės rodoma „A.Iris“.
Pastabos
Galite reguliuoti vaizdo šviesumą reguliuodami
rainelę, stiprinimą ar užrakto greitį arba
sumažindami apšvietimą su jungikliu
ND FILTER B.
• Kai jungiklį AUTO/MANUAL H nustatote į padėtį
AUTO, kitų rankiniu būdu reguliuojamų elementų
(pvz., stiprinimo, užrakto greičio, baltos spalvos
balanso) nustatymas irgi tampa automatiškas.
LT
Pagrindinių nustatymų keitimas
29
Stiprinimo reguliavimas
Galite patys reguliuoti stiprinimą, kai nenorite
naudoti AGC (automatinis stiprinimo valdymas).
1. Įrašymo metu arba veikiant budėjimo režimu
nustatykite jungiklį AUTO/MANUAL H
į padėtį MANUAL.
2. Kai stiprinimas reguliuojamas automatiškai,
paspauskite mygtuką GAIN C.
Rodoma AGC.
3. Nustatykite stiprinimo jungiklį F į padėtį
Įrašymas
H, M arba L. Ekrane rodoma pasirinkto
stiprinimo jungiklio padėties nustatyta vertė.
Stiprinimo vertę H/M/L galite nustatyti įėję
į „Gain“, esantį meniu „Camera“ (40 psl.).
Kaip reguliuoti stiprinimą automatiškai
Paspauskite mygtuką GAIN C arba nustatykite
jungiklį AUTO/MANUAL H į padėtį AUTO.
Stiprinimo vertė neberodoma. Šalia stiprinimo
vertės rodoma AGC.
Pastabos
• Kai jungiklį AUTO/MANUAL H nustatote į padėtį
AUTO, kitų rankiniu būdu reguliuojamų elementų
(pvz., rainelės, užrakto greičio, baltos spalvos balanso)
nustatymas irgi tampa automatiškas.
Užrakto greičio reguliavimas
Užrakto greitį galite reguliuoti patys. Galite
sustabdyti judantį objektą arba jo judėjimą
pagreitinti reguliuodami užrakto greitį.
1. Įrašymo metu arba veikiant budėjimo režimu
nustatykite jungiklį AUTO/MANUAL H
į padėtį MANUAL.
2. Paspauskite mygtuką SHUTTER SPEED D,
kad būtų rodoma užrakto vertė.
3. Pakeiskite ekrane rodomą užrakto vertę
pasukdami rankenėlę SEL/SET G.
Galima reguliuoti užrakto greitį nuo 1/4 sek.
iki 1/9000 sek. (NTSC Area) ir nuo 1/3 sek.
iki 1/9000 sek. (PAL Area).
Nustatyta užrakto vertė rodoma ekrane.
Pavyzdžiui, ekrane rodoma 1/100, kai
užrakto greitis yra 1/100 sek. Kuo didesnė
ekrane rodoma vertė, tuo didesnis užrakto
greitis.
4. Paspauskite rankenėlę SEL/SET G,
kad užfiksuotumėte užrakto vertę.
Norėdami iš naujo reguliuoti užrakto greitį,
atlikite 2–4 veiksmus.
LT
30
Pagrindinių nustatymų keitimas
• Galimas nustatyti užrakto greičio diapazonas
priklauso nuo kadrų spartos.
• Sunku fokusuoti automatiškai, kai užrakto
greitis labai mažas. Tada rekomenduojama
fokusuoti patiems vaizdo kamerą pritvirtinus
prie trikojo.
• Kai įrašoma šviečiant fluorescencinėmis, natrio
ar gyvsidabrio lempomis, vaizdas gali mirgėti,
gali pakisti spalvos arba atsirasti horizontalios
triukšmo juostos. Tokią padėtį ištaisyti galima
pareguliavus užrakto greitį.
Kaip reguliuoti užrakto greitį automatiškai
Du kartus paspauskite mygtuką SHUTTER
SPEED D arba nustatykite jungiklį AUTO/
MANUAL H į padėtį AUTO.
Užrakto vertė neberodoma. Kai užrakto greitis
reguliuojamas automatiškai, rodoma A.SHT.
Pastabos
• Kai jungiklį AUTO/MANUAL H nustatote į padėtį
AUTO, kitų rankiniu būdu reguliuojamų elementų
(pvz., rainelės, stiprinimo, baltos spalvos balanso)
nustatymas irgi tampa automatiškas.
Šviesos kiekio reguliavimas (ND filtras)
Objektą galima įrašyti aiškiai naudojant jungiklį
ND FILTER B, kai įrašymo aplinka per šviesi.
OFF: ND filtras nenaudojamas.
1: Sumažinkite šviesos kiekį iki 1/4.
2: Sumažinkite šviesos kiekį iki 1/16.
3: Sumažinkite šviesos kiekį iki 1/64.
Kai rainelė reguliuojama automatiškai, rodoma
„Video Level Warning“.
Jei mirksi ND OFF, nustatykite jungiklį
ND FILTER į padėtį OFF. ND filtro piktograma
ekrane neberodoma.
Pastabos
• Jei įrašymo metu perjungsite jungiklį ND FILTER B,
gali būti sutrikdytas filmas ir garsas.
• Rainelę reguliuojant rankomis, „Video Level
Warning“ ekrane nerodoma, net jei šviesos kiekis
turi būti reguliuojamas jungikliu ND FILTER.
Įrašant šviesų objektą vaizdas gali būti išsklaidytas,
jei uždarysite diafragmą ir dėl to bus neryškus
fokusavimas (taip dažnai nutinka naudojant
vaizdo kameras). Jungiklis ND FILTER B
slopina šį reiškinį ir gaunami geresni įrašymo
rezultatai.
Reguliavimas siekiant išgauti natūralias
spalvas (baltos spalvos balansas)
Fotografavimo sąlygos
A
(atmintis A)
• Baltos spalvos balanso vertės,
pasirinktos šviesos šaltiniams
fotografuoti, išsaugomos
atmintyje A arba B. Vykdykite
„Kaip išsaugoti baltos spalvos
balanso vertę atmintyje A arba B“
nurodytus veiksmus (31 psl.).
• Neoninių iškabų ar fejerverkų
įrašymas
• Saulėlydžio / saulėtekio įrašymas
vos tik nusileidus saulei ar prieš
jai patekant
• Šviečiant dienos šviesos
fluorescencinėms lempoms
• Įvairiais būdais besikeičiant
apšvietimo sąlygoms, pvz.,
vakarėlio salėje
• Esant stipriam apšvietimui,
pvz., fotostudijoje
• Šviečiant natrio ar gyvsidabrio
lempoms
• Spalvos temperatūra gali būti nuo
2 300 K iki 15 000 K (numatytasis
nustatymas yra 3 200 K).
B
(atmintis B)
Outdoor
n
Indoor
Galite reguliuoti ir pataisyti baltos spalvos balansą
pagal įrašymo aplinkos apšvietimą.
Baltos spalvos balanso vertes galite išsaugoti
atitinkamai atmintyje A (
A) ir atmintyje B
(
B). Kol baltos spalvos balansas bus
pareguliuotas iš naujo, vertės išliks,
net jei maitinimas bus išjungtas.
Kai pasirenkate PRESET, nustatyta yra
„Outdoor“, „Indoor“ arba „Color Temp.“
pagal tai, ką pasirinkote anksčiau parinktyje
„Preset White“ „White“ meniu „Paint“.
Spalvos
temperatūra
(„Color Temp.“)
1
Įrašymo metu arba veikiant budėjimo
režimu nustatykite jungiklį AUTO/
MANUAL D į padėtį MANUAL.
• Galite pakeisti spalvos temperatūrą. Nustatykite
„Color Temp.“ eidami į „Preset White“, esantį
meniu „Paint“ „White“, o baltos spalvos balanso
jungiklį B į padėtį PRESET, tada paspauskite
mygtuką
(vieno paspaudimo) C.
Sukite rankenėlę SEL/SET E, kol ekrane bus
parodyta norima temperatūra, tada paspauskite
rankenėlę, kad nustatytumėte temperatūrą.
Spalvos temperatūrą galite nustatyti
ir paspausdami mygtuką WHT BAL A kartu
su mygtuku
(vieno paspaudimo) C.
2
Paspauskite mygtuką WHT BAL A.
Kaip išsaugoti baltos spalvos balanso vertę atmintyje A
arba B
3
Nustatykite baltos spalvos balanso
jungiklį B į vieną iš šių padėčių
PRESET / A / B.
Norėdami įrašyti pasirinkite A arba B,
kai baltos spalvos balanso nustatymas
saugomas atmintyje A arba B.
Įrašymas
Indikatorius
1. Nustatykite baltos spalvos balanso jungiklį
į padėtį A (
A) arba B (
B), kaip
nurodyta 3 veiksme „Reguliavimas siekiant
išgauti natūralias spalvas (baltos spalvos
balansas)“.
2. Užfiksuokite baltą objektą, pvz., balto
popieriaus lapą, visame ekrane esant tokioms
apšvietimo sąlygoms, kokiose yra objektas.
3. Paspauskite mygtuką
(vieno paspaudimo) C.
A arba
B pradeda greitai mirksėti.
Lieka šviesti, kai baltos spalvos balansas
baigtas reguliuoti ir sureguliuota vertė
išsaugoma atmintyje
A arba
B.
LT
Pagrindinių nustatymų keitimas
31
Pastabos
• Baltos spalvos balanso reguliavimo procesas gali
užtrukti, jo ilgis priklauso nuo įrašymo sąlygų.
Jei norite atlikti kitą veiksmą nebaigę reguliuoti,
nustatykite baltos spalvos balanso jungiklį B į kitą
padėtį, kad laikinai sustabdytumėte baltos spalvos
balanso reguliavimą.
Kaip reguliuoti baltos spalvos balansą automatiškai
Paspauskite mygtuką WHT BAL A arba
nustatykite jungiklį AUTO/MANUAL D
į padėtį AUTO.
Pastabos
Įrašymas
• Kai jungiklį AUTO/MANUAL D nustatote į padėtį
AUTO, kitų rankiniu būdu reguliuojamų elementų
(pvz., rainelės, stiprinimo ir užrakto greičio)
nustatymas irgi tampa automatiškas.
Garso nustatymas
Toliau nurodytos jungtys, jungikliai ir rankenėlės
leidžia nustatyti norimą įrašyti garsą.
Garso šaltinio jungikliai
Jungiklis CH1 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) E
Jungiklis CH2 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) J
Garso lygio valdikliai
Jungiklis CH1 (AUTO/MAN) F
Jungiklis CH2 (AUTO/MAN) I
Rankenėlė AUDIO LEVEL (CH1) G
Rankenėlė AUDIO LEVEL (CH2) H
Vidinio mikrofono naudojimas
Naudojant vidinį mikrofoną bus įrašytas
erdvinis garsas.
Nustatykite jungiklius CH1 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) ir CH2 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) į padėtį INT MIC.
• Jei įrašymo lygis žemas, nustatykite „INT MIC
Sensitivity“ įėję į meniu „Audio“ „Audio Input“
į padėtį „High“ (43 psl.).
• Norėdami sumažinti vėjo ūžimą, nustatykite
„INT MIC Wind Filter“ įėję į meniu „Audio“
„Audio Input“ į padėtį „On“ (43 psl.).
Garso įrašymas iš išorinių garso įrenginių
Norėdami naudoti išorinį garso įrenginį arba
mikrofoną (parduodamas atskirai), pakeiskite
toliau nurodytus nustatymus.
1. Pasirinkite įvesties šaltinį.
Nustatykite jungiklius INPUT 1 / INPUT 2
atsižvelgdami į įrenginius, prijungtus prie
lizdų INPUT 1 / INPUT 2.
Garso įrenginiai
Jungiklio
padėtis
Išoriniai garso įvesties lizdai ir jungikliai
Lizdas INPUT 1 B
Lizdas INPUT 2 A
Jungiklis INPUT 1 C
Jungiklis INPUT 2 D
LT
32
Pagrindinių nustatymų keitimas
Išorinis garso įrenginys
(maišytuvas ir pan.)
LINE
Dinaminiai mikrofonai arba
mikrofonai su integruotu
maitinimo elementu
MIC
+48 V (fantominis
maitinimas) mikrofonas
MIC+48V
• Jei prijungsite įrenginį, kuris nepalaiko
+48 V fantominio maitinimo, nustačius
jungiklį į padėtį MIC+48V įrenginiai gali
neveikti. Patikrinkite prieš jungdami
įrenginį.
• Kai į lizdą INPUT joks garso įrenginys
neįjungtas, to lizdo jungiklį INPUT
nustatykite į padėtį LINE, kad
išvengtumėte triukšmo.
2. Nustatykite mikrofono įvesties lygį.
• Mikrofono įvesties lygį nustatysite
„INPUT1 Reference/INPUT2 Reference“
įėję į meniu „Audio“ „Audio Input“
(43 psl.). Sureguliuokite pagal mikrofono
jautrumą.
3. Pasirinkite norimą įrašyti garso takelį.
Naudodami jungiklius CH1 / CH2
kiekviename kanale pasirinkite norimą
įrašyti šaltinį.
Garsumo reguliavimas
Kai abu jungikliai CH1 / CH2 nustatyti kaip
INT MIC, kairysis ir dešinysis kanalai yra
susiejami su jungikliu CH1 ir rankenėle.
1. Nustatykite kanalo jungiklį AUTO/MAN
(F arba I), kad būtų nustatytas kaip MAN.
LCD ekrane rodoma
.
2. Įrašymo metu arba veikiant budėjimo režimu
pasukite kanalo rankenėlę AUDIO LEVEL
(G arba H) ir pareguliuokite.
INT MIC (L)
INT MIC (R)
CH1
CH2
Kaip grįžti prie automatinio reguliavimo
Rankomis reguliuojamo kanalo jungiklį AUTO/
MAN (F arba I) nustatykite į padėtį AUTO.
INT MIC (mono)
INPUT 1
CH1
CH2
Ausinių garso nustatymas
INT MIC (mono)
INPUT 2
CH1
CH2
Kai jungiklis CH1 nustatytas kaip INPUT 1
Įvesties šaltinis ir įrašytas
CH2
kanalas
jungiklio
nustatymas
INPUT 1
INT MIC (mono)
CH1
CH2
INPUT 1
CH1
CH2
INPUT 1
INPUT 2
CH1
CH2
Įrašymas
Kai jungiklis CH1 nustatytas kaip INT MIC
Įvesties šaltinis ir įrašytas
CH2
kanalas
jungiklio
nustatymas
kištuką į lizdą INPUT 2. Nustatykite jungiklį
CH1 į padėtį INPUT 1, o jungiklį CH2 į padėtį
INPUT 2.
Kanalą galite pasirinkti nustatydami jungiklį
į padėtį CH1 arba CH2, kad išvestis eitų iš ausinių.
Žr. „Headphone Out“ įėję į meniu „Audio“
dalį „Audio Output“, kai garsas STEREO MIX
(43 psl.).
• Kai jungiklis CH1 nustatytas į padėtį INPUT 2,
INPUT 2 šaltinis įrašomas į CH1.
• Kai naudojate erdvinio garso mikrofoną
(2 XLR kištukai), įjunkite L (kairė) kanalo
kištuką į lizdą INPUT 1, o R (dešinė) kanalo
LT
Pagrindinių nustatymų keitimas
33
Naudingos funkcijos
Priskiriamieji mygtukai
Vaizdo kameroje yra septyni priskiriamieji
mygtukai (11, 12 psl.), kuriems galima priskirti
įvairias funkcijas, kad naudoti būtų patogiau.
Keičiamos funkcijos
Įrašymas
Naudokite „Assignable Button“ (45 psl.) meniu
„System“.
Priskirtą funkciją galima pamatyti priskiriamojo
mygtuko būsenos ekrane (16 psl.).
Numatytosios priskirtos funkcijos
1 mygtukasOff
2 mygtukasOff
3 mygtukasOff
4 mygtukasZebra
5 mygtukasPeaking
6 mygtukasThumbnail
7 mygtukasFocus Magnifier
Priskiriamos funkcijos
• Off
• Marker (44 psl.)
• Zebra (44 psl.)
• Peaking (44 psl.)
• Focus Magnifier (27 psl.)
• Auto Exposure Level (40 psl.)
• SteadyShot (40 psl.)
• Color Bars (40 psl.)
• Rec Lamp[F] (46 psl.)
• Rec Lamp[R] (46 psl.)
• Thumbnail (47 psl.)
LT
34
Naudingos funkcijos
Miniatiūrų ekranas
Miniatiūrų ekranas
Paspaudus mygtuką THUMBNAIL (15 psl.), XQD ekrane rodomos atminties kortelėje įrašytų klipų
miniatiūros.
Miniatiūrų ekrane galite pasirinkti norimą atkurti klipą. Atkuriamas vaizdas rodomas LCD / vaizdo
ieškiklio ekrane ir išoriniuose monitoriuose.
Paspauskite mygtuką THUMBNAIL, jei norite išeiti iš miniatiūrų ekrano ir grįžti į įrašymo ekraną.
Ekrano konfigūracija
Informacija apie žymekliu pasirinktą klipą rodoma ekrano apačioje.
Naudojamos XQD atminties kortelės piktograma yra paryškinta, o nepasirinktos – papilkinta.
(Jei kortelė apsaugota nuo įrašymo, dešinėje rodoma spynos piktograma.)
Miniatiūrų ekranas
Pasirinkto klipo nr. / Bendras klipų skaičius
Žymeklis
(geltonas)
1. Miniatiūra
Klipo miniatiūros paveikslėlis yra indeksuotasis
klipo kadras. Įrašant pirmas klipo kadras
automatiškai nustatomas kaip indeksuotasis
kadras.
Po kiekviena miniatiūra rodoma klipo / kadro
informacija. Rodomą elementą galite pakeisti
miniatiūrų meniu dalyje „Customize View“
(36 psl.) pasirinkdami „Thumbnail Caption“.
3. Vaizdo įrašo įrašymo formatas
Rodomas pasirinkto klipo failo formatas.
4. Klipo trukmė
5. Sukūrimo data ir laikas
2. Klipo pavadinimas
Rodomas pasirinkto klipo pavadinimas.
LT
Miniatiūrų ekranas
35
Klipų atkūrimas
Pasirinkto klipo ir paskesnių klipų
atkūrimas
1
2
Pasukdami rankenėlę SEL/SET (15 psl.)
perkelkite žymeklį ant klipo, nuo kurio
norite pradėti atkūrimą, miniatiūros
paveikslėlio.
Paspauskite rankenėlę SEL/SET.
Atkuriama nuo pasirinkto klipo pradžios.
Pastabos
Miniatiūrų ekranas
• Pereinant nuo vieno klipo prie kito atkuriamas vaizdas
gali būti trumpam iškraipytas arba jis gali užstrigti.
Esant tokiai būsenai vaizdo kameros valdyti negalėsite.
• Miniatiūrų ekrane pasirinkus klipą ir jį paleidus,
klipo pradžioje gali būti iškraipytas atkuriamas
vaizdas. Norėdami atkurti klipą be iškraipymų,
pristabdykite atkūrimą, paspauskite atkūrimo
valdymo mygtuką PREV, kad grįžtumėte į klipo
pradžią, tada vėl jį paleiskite.
Klipų valdymo veiksmai
Miniatiūrų ekrane galite valdyti klipus
arba patvirtinti papildomus klipų duomenis
naudodami miniatiūrų meniu. Miniatiūrų meniu
rodomas miniatiūrų ekrane paspaudus mygtuką
OPTION (15 psl.).
Miniatiūrų meniu veiksmai
Pasukite rankenėlę SEL/SET (15 psl.), kad
pasirinktumėte meniu elementą, tada paspauskite
rankenėlę SEL/SET.
Paspaudus mygtuką CANCEL/BACK (15 psl.)
atkuriama ankstesnė būsena.
Paspaudus mygtuką OPTION, kai rodomas
miniatiūrų meniu, išjungiamas miniatiūrų meniu.
Pastabos
• Jei XQD atminties kortelė apsaugota nuo įrašymo,
kai kurių operacijų atlikti negalima.
• Gali būti elementų, kurių nebus negalima pasirinkti;
tai priklauso nuo atidarius meniu esančios būsenos.
Klipų valdymo veiksmų meniu
Display Clip Properties
Rodoma išsami klipo ekrano informacija (37 psl.).
Delete Clip
Pasirinkus klipą: panaikinamas pasirinktas klipas
(38 psl.).
Customize View
Thumbnail Caption: pakeičiami rodomi
miniatiūros paveikslėlio elementai. (38 psl.)
LT
36
Klipų atkūrimas / Klipų valdymo veiksmai
Išsamios klipo informacijos peržiūra
Miniatiūrų meniu pasirinkite „Display Clip Properties“.
„Duration“: klipo trukmė
3. Įrašymo / keitimo data
4. Šiuo metu pasirinkta atminties kortelė
5. Laikmenos apsaugos piktograma
6. Klipo numeris / Bendras klipų skaičius
7. Maitinimo elemento piktograma
8. Klipo pavadinimas
9. Klipo 1 pavadinimas / 2 pavadinimas
Miniatiūrų ekranas
1. Pasirinkto klipo vaizdas
2. Laiko kodas
10. Įrašymo formatas
Video Codec: vaizdo kodekas
Size: vaizdo dydis
FPS: kadrų sparta / dažnis bitais
Audio Codec: garso kodekas
Ch/Bit: įrašyto garso kanalo numeris / garso
įrašo bitų skaičius
11. Speciali įrašymo informacija
12. Įrašymo įrenginio pavadinimas
LT
Klipų valdymo veiksmai
37
Klipų naikinimas
Galite panaikinti klipus iš XQD atminties kortelės.
Miniatiūrų meniu dalyje „Delete Clip“ pasirinkite
„Select Clip“.
Galite pasirinkti kelis norimus panaikinti klipus.
Pasirinkę norimą panaikinti klipą paspauskite
mygtuką OPTION (15 psl.).
Miniatiūrų ekrane rodomos
informacijos keitimas
Miniatiūrų ekranas
Galite pakeisti klipo / kadro informaciją,
rodomą po miniatiūra.
Pasirinkite rodomą elementą miniatiūrų meniu
dalyje „Customize View“ pasirinkdami
„Thumbnail Caption“.
Date Time: sukūrimo data arba pakeitimo laikas
Time Code: laiko kodas
Duration: trukmė
Sequential Number: miniatiūros numeris
LT
38
Klipų valdymo veiksmai
Nustatymai
Sąrankos meniu veiksmai
Naudodami sąrankos meniu galite nustatyti
įvairius nustatymus, susijusius su įrašymų
ir atkūrimu. Jis rodomas LCD / vaizdo ieškiklio
ekrane paspaudus mygtuką MENU. (Sąrankos
meniu gali būti rodomas išoriniame vaizdo
monitoriuje.)
Meniu valdikliai
• Jei elementas turi labai platų galimų reikšmių
diapazoną (pvz., nuo –99 iki +99), galimų
reikšmių sritis nerodoma. Rodomas paryškintas
pasirinktas nustatymas; tai reiškia, kad
nustatymą galima keisti.
• Pasirinkus norimą elementą ir pasirinkus
„Execute“, vykdoma atitinkama funkcija.
• Pasirinkus elementą, kurio vykdymą reikia
patvirtinti, meniu ekranas trumpam dingsta
ir pateikiamas patvirtinimo pranešimas.
Vadovaukite pranešime pateiktomis
instrukcijomis ir nurodykite, ar norite
vykdyti ar atšaukti.
Mygtukas MENU (15 psl.)
Įjunkite meniu režimą, kad galėtumėte įjungti/
išjungti sąrankos meniu.
Rankenėlė SEL/SET (15 psl.)
Pasukus rankenėlę žymeklis perkeliamas aukštyn
arba žemyn, kad būtų galima pasirinkti meniu
elementus arba nustatyti reikšmes.
Paspausdami rankenėlę SEL/SET pasirinkite
pažymėtą elementą.
Nustatymai
Mygtukas CANCEL/BACK (15 psl.)
Naudodami šį mygtuką galite grįžti į ankstesnį
meniu. Neužbaigtas keitimas atšaukiamas.
Mygtukas V/v/B/b SET
Paspaudus mygtukus V/v/B/b žymeklis
perkeliamas atitinkama kryptimi, kad būtų
galima pasirinkti meniu elementus arba
nustatyti reikšmes.
Paspausdami mygtuką SET nustatykite pažymėtą
elementą.
Pastabos
• Sąrankos meniu negalima naudoti „Focus Magnifier“
režimu (27 psl.).
Sąrankos meniu nustatymas
Pasukdami rankenėlę SEL/SET žymekliu
pasirinkite norimo nustatyti meniu elementą,
tada paspauskite rankenėlę SEL/SET, kad jį
pasirinktumėte.
• Meniu elemento pasirinkimo srityje gali būti
rodomos daugiausiai 9 eilutės. Jei nerodomi visi
galimi pasirinkti elementai, perkeldami žymeklį
galite slinkti ekrane žemyn arba aukštyn.
LT
Sąrankos meniu veiksmai
39
Sąrankos meniu sąrašas
Toliau pateikiami galimi meniu nustatymai ir funkcijos.
Numatytieji gamykliniai nustatymai rodomi pusjuodžiu šriftu (pvz., 18dB).
Meniu „Camera“
Camera
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Gain
Gain<H>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Nustatoma numatytoji stiprinimo lygio reikšmė <H>.
Gain<M>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Nustatoma numatytoji stiprinimo lygio reikšmė <M>.
Gain<L>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Nustatoma numatytoji stiprinimo lygio reikšmė <L>.
Level
–2.0 / –1.75 / –1.5 / –1.25 /
–1.0 / –0.75 / –0.5 / –0.25 / 0 /
+0.25 / +0.5 / +0.75 / +1.0 /
+1.25 / +1.5 / +1.75 / +2.0
Nustatomas TLCS lygis.
Speed
nuo –99 iki +99 (±0)
Nustatomas TLCS valdymo lygis.
Stiprinimo lygio
nustatymas
Auto Exposure
Nustatymai
Bendros lygio
valdymo sistemos
nustatymas
AGC Limit
Nustatoma didžiausia AGC funkcijos stiprinimo reikšmė.
3dB / 6dB / 9dB / 12dB / 15dB /
18dB / 21dB / 24dB
Color Bars
Spalvų juostų
nustatymas
Flicker Reduce
Mirgėjimo
koregavimo
nustatymas
SteadyShot
„SteadyShot“
funkcijos
nustatymas
A.SHT Limit
Off / 1/100 / 1/150 / 1/200 /
1/250
Nustatomas didžiausias automatinio užrakto funkcijos
užrakto greitis.
Setting
On / Off
Įjungiamos / išjungiamos spalvų juostos.
Type
ARIB / SMPTE / 75% / 100%
Pasirenkamas spalvų juostos tipas.
Mode
Auto / On / Off
Nustatomas mirgėjimo koregavimo režimas.
Frequency
50Hz / 60Hz
Nustatomas šviesos šaltinių tinklo dažnis, dėl kurio kyla
mirgėjimas.
Setting
On / Off
Įjungiama / išjungiama „SteadyShot“ funkcija.
SteadyShot Type
Hard / Standard / Soft / Wide
Conversion
Pasirenkamas „SteadyShot“ tipas.
LT
40
Sąrankos meniu sąrašas
Camera
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Handle Zoom
Setting
nuo 1 iki 8 (3)
Nustatomas valdomo priartinimo jungiklio greitis.
(Šis nustatymas pateikiamas, kai nustatyta valdomo
priartinimo jungiklio padėtis FIX.)
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
White
Pasirenkamas tipas, kuris bus naudojamas kaip išankstinis
Preset White
Outdoor / Indoor / Color Temp. nustatymas.
Valdomo
priartinimo
jungiklio greičio
nustatymas
Meniu „Paint“
Paint
Baltos spalvos
balanso
nustatymas
Baltos spalvos
balanso poslinkio
nustatymas
Gamma
Gamos
kompensavimo
reguliavimas
Shockless White
Off / 1 / 2 / 3
Nustatomas baltos spalvos balanso keitimo greitis, kai įjungtas
baltos spalvos balanso režimas.
„Off “: pakeičiama iškart.
1–3: Pasirinkus didesnę reikšmę baltos spalvos balansas
keičiamas lėčiau naudojant interpoliavimą.
ATW Speed
1/2/3/4/5
Nustatomas reakcijos greitis ATW režimu.
1: Didžiausias reakcijos greitis
Setting
On / Off
Įjungiamas/ išjungiamas nustatymas „Offset White“,
skirtas automatinei baltos spalvos balanso (vienas
paspaudimas) ir ATW funkcijoms.
Offset<A>
nuo –99 iki +99 (±0)
Sureguliuojama baltos spalvos poslinkio reikšmė, skirta baltos
spalvos balanso atminčiai (A).
Offset<B>
nuo –99 iki +99 (±0)
Sureguliuojama baltos spalvos poslinkio reikšmė, skirta baltos
spalvos balanso atminčiai (B).
Offset<ATW>
nuo –99 iki +99 (±0)
Sureguliuojama baltos spalvos poslinkio reikšmė, skirta ATW.
Gamma Category
STD / CINE
Galima pasirinkti „STD“ (standartinė gama) arba CINE.
Gamma Select
Pasirenkama gamos lentelė, naudojama atliekant gamos
kompensavimą.
Nustatymai
Offset White
Color Temp. <Preset>
Pateikiama ir nustatomas baltos spalvos balanso spalvos
nuo 2300K iki 15000K (3200K) temperatūra, kuri saugoma baltos spalvos balanso atmintyje.
Kai „Gamma Category“ nustatytas
kaip STD
STD1 DVW / STD2 ×4.5 /
STD3 ×3.5 / STD4 240M /
STD5 R709 / STD6 ×5.0
Kai „Gamma Category“ nustatytas
kaip CINE
Cinematone1 / Cinematone2
Detail
Detalių
reguliavimo
nustatymas
Manual Setting
On / Off
Įjungiama / išjungiama detalių reguliavimo funkcija.
Level
nuo –99 iki +99 (±0)
Reguliuojamas detalių lygis.
LT
Sąrankos meniu sąrašas
41
Paint
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Skin Detail
Setting
On / Off
Įjungiama / išjungiama odos detalių kompensavimo funkcija.
Area Detection
Execute/Cancel
Aptinkama odos detalių kompensavimo spalva.
Execute: vykdoma ši funkcija.
Area Indication
On / Off
Įjungiama / išjungiama funkcija, kuri rodo dryžuotą šabloną
srityje, kur taikomas odos detalių kompensavimas.
Level
nuo –99 iki +99 (±0)
Reguliuojamas odos detalių lygis.
Saturation
nuo –99 iki +99 (±0)
Sureguliuojamas spalvos (grynio) lygis taikant odos detalių
kompensavimo funkciją.
Hue
nuo 0 iki 359
Sureguliuojamas atspalvio lygis taikant odos detalių
kompensavimo funkciją.
Width
nuo 0 iki 90 (40)
Sureguliuojamas atspalvio plotis taikant odos detalių
kompensavimo funkciją.
Setting
On / Off
Įjungiama / išjungiama matricos koregavimo funkcija.
Preset Matrix
On / Off
Įjungiama / išjungiama numatytosios matricos funkcija.
Preset Select
Standard / High Saturation /
FL Light / Cinema
Pasirenkama numatytoji matrica.
User Matrix
On / Off
Įjungiama / išjungiama vartotojo matricos koregavimo
funkcija.
Level
nuo –99 iki +99 (±0)
Sureguliuojamas visos vaizdo srities spalvos grynis.
Phase
nuo –99 iki +99 (±0)
Sureguliuojama visos vaizdo srities spalvos fazė.
Odos detalių
kompensavimo
reguliavimas
Matrix
Matricos
koregavimo
nustatymas
Nustatymai
LT
42
Sąrankos meniu sąrašas
Meniu „Audio“
Audio
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Audio Input
INPUT1 Reference
–60dB / –50dB / –40dB
Pasirenkamas norminis įvesties lygis, kai nustatyta jungiklio
INPUT1 padėtis MIC.
INPUT2 Reference
–60dB / –50dB / –40dB
Pasirenkamas norminis įvesties lygis, kai nustatyta jungiklio
INPUT2 padėtis MIC.
INT MIC Sensitivity
Normal / High
Pasirenkamas vidinio mikrofono jautrumas.
INPUT1 Wind Filter
On / Off
Įjungiamas / išjungiamas CH1 apsaugos nuo vėjo filtras.
INPUT2 Wind Filter
On / Off
Įjungiamas / išjungiamas CH2 apsaugos nuo vėjo filtras.
INT MIC Wind Filter
On / Off
Įjungiamas / išjungiamas vidinio erdvinio garso mikrofono
apsaugos nuo vėjo filtras.
Limiter Mode
On / Off
Įjungiamas / išjungiamas ribotuvas, kai gaunamas labai garsus
signalas, o garso įvesties lygis nustatomas rankiniu būdu.
AGC Mode
Mono / Stereo
Pasirenkamas AGC tarpkanalinis ryšys.
1KHz Tone
On / Off
Įjungiamas / išjungiamas 1 kHz norminis tono signalas.
Headphone Out
Mono / Stereo
Pasirenkama išvestis per ausines, „Mono“ arba „Stereo“.
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Garso įvesties
nustatymas
Audio Output
Garso išvesties
nustatymas
Nustatymai
Meniu
elementai
Meniu „Video“
Video
Meniu
elementai
Output Format HDMI
Išvesties formato
nustatymas
Nustatymo reikšmė pasikeičia,
atsižvelgiant į meniu „System“
pasirinktą „Rec Format“
nustatymą „Video Format“.
Toliau pateikiamos
numatytosios parinktys.
Nustatoma HDMI išvesties raiška.
SET: vykdoma ši funkcija.
NTSC modelis:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×480P
PAL modelis:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×576P
VIDEO
Rodoma raiška ir nuskaitymo būdas. (Tik ekrano.)
LT
Sąrankos meniu sąrašas
43
Video
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Output Display HDMI
Turinys
On / Off
Pasirenkama, ar HDMI išvesties signalui taikyti meniu arba
būsenos reikšmę.
VIDEO
On / Off
Pasirenkama, ar vaizdo išvesties signalui taikyti meniu arba
būsenos reikšmę.
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
LCD Setting
Color
nuo –99 iki +99 (±0)
Sureguliuojamas LCD ekrano spalvų grynis.
Brightness
nuo –99 iki +99 (±0)
Reguliuojamas LCD ekrano šviesumas.
LCD Backlight
Normal / Bright
Sureguliuojamas LCD ekrano foninio apšvietimo lygis.
VF Backlight
Normal / Bright
Sureguliuojamas vaizdų šviesumas vaizdo ieškiklyje.
Power Mode
Auto / On
Nustatomas apšvietimo režimas pagal LCD ekraną.
Auto: šviečia, kai LCD ekranas uždaromas arba apverčiamas.
On: visada šviečia
Setting
On / Off
Įjungiama / išjungiama išryškinimo funkcija.
Color
White / Red / Yellow / Blue
Pasirenkama spalvų išryškinimo pagrindinė spalva.
Color Peaking Level
nuo 0 iki 99 (50)
Nustatomas spalvų išryškinimo lygis.
Setting
On / Off
Įjungiamos / išjungiamos visos vaizdo ieškiklyje rodomos
žymės.
Center Marker
On / Off
Įjungiama / išjungiama centro žymė.
Guide Frame
On / Off
Įjungiamas / išjungiamas orientacinio rėmelio rodymas.
Išvesties signalo
nustatymas
Meniu LCD/VF
LCD/VF
LCD ekrano
nustatymas
VF Setting
Nustatymai
Vaizdo ieškiklio
nustatymas
Peaking
Išryškinimo
funkcijos
nustatymas
Marker
Žymių nustatymas
Setting
On / Off
Dryžuoto šablono
nustatymas
Zebra Select
1 / 2 / Both
Zebra
Pasirenkamas rodomas dryžuotas šablonas („Zebra 1“,
„Zebra 2“ arba abu – „Zebra 1“ ir „Zebra 2“).
Zebra1 Level
nuo 50% iki 107% (70%)
Nustatomas 1 dryžuoto šablono rodymo lygis.
Zebra1 Aperture Level
nuo 1% iki 20% (10%)
Nustatomas 1 dryžuoto šablono diafragmos lygis.
Zebra2 Level
nuo 52% iki 109% (100%)
Nustatomas 2 dryžuoto šablono rodymo lygis.
LT
44
Įjungiama / išjungiama dryžuoto šablono funkcija.
Sąrankos meniu sąrašas
Meniu „Media“
Šis meniu nepasiekiamas, jei neįdėta jokia laikmena.
Media
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Format Media
Media(A)
Execute / Cancel
Formatuojama A lizde esanti XQD atminties kortelė.
Execute: vykdoma formatavimo komanda.
Media(B)
Execute / Cancel
Formatuojama B lizde esanti XQD atminties kortelė.
Execute: vykdoma formatavimo komanda.
SD card
Execute / Cancel
Formatuojama UTILITY SD kortelė
Execute: vykdoma formatavimo komanda.
Atminties
formatavimas
Meniu „System“
System
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Rec Format
Video Format
NTSC Area:
3840×2160 59.94P 150
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
PAL Area:
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Nustatomas įrašymo formatas.
SET: vykdoma ši funkcija.
Įrašymo formato
nustatymas
nuo <1> iki <7>
Off / Marker / Zebra / Peaking /
Focus Magnifier / Auto
Funkcijų
Exposure Level / SteadyShot /
priskyrimas
Color Bars / Rec Lamp[F] /
priskiriamiesiems
Rec Lamp[R] / Thumbnail
mygtukams
Assignable
Button
Nustatymai
Meniu
elementai
Priskiriamiesiems mygtukams priskiriama funkcija.
Marker: įjungiamos / išjungiamos žymės.
Zebra: įjungiama / išjungiama dryžuoto šablono funkcija.
Peaking: įjungiama / išjungiama išryškinimo funkcija.
Focus Magnifier: įjungiama / išjungiama fokusavimo
padidinimo funkcija.
Auto Exposure Level: įjungiama / išjungiama automatinės
ekspozicijos lygio funkcija.
SteadyShot: įjungiama / išjungiama „SteadyShot“ funkcija.
Color Bars: įjungiamas / išjungiamas spalvų juostų rodymas.
Rec Lamp[F]: įjungiama / išjungiama priekinė įrašymo
lemputė.
Rec Lamp[R]: įjungiama / išjungiama užpakalinė įrašymo
lemputė.
Thumbnail: įjungiamas / išjungiamas miniatiūrų rodymas.
LT
Sąrankos meniu sąrašas
45
System
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Rec Lamp[F]
On / Off
Įrašymo lemputės
nustatymas
Rec Lamp[R]
On / Off
Įjungiama / išjungiama priekinė įrašymo lemputė.
Language
Select
Nustatoma rodoma kalba.
SET: vykdoma ši funkcija.
Time Zone
nuo UTC –12:00 Kwajalein iki
UTC +14:00
Nustatomas laiko juostos skirtumas nuo UTC 30 min.
intervalais.
Date Mode
YYMMDD / MMDDYY /
DDMMYY
Pasirenkamas datos rodymo formatas.
YYMMDD: rodymo formatas – metai, mėnuo, diena
MMDDYY: rodymo formatas – mėnuo, diena, metai
DDMMYY: rodymo formatas – diena, mėnuo, metai
12H/24H
12H / 24H
Pasirenkamas laiko rodymo režimas.
12H: 12 val. formatas
24H: 24 val. formatas
Date
Nustatoma esama data.
SET: nustatoma data.
Time
Nustatomas esamas laikas.
SET: nustatomas laikas.
NTSC/PAL Area
Nustatomas regionas, kuriame naudojatės vaizdo kamera.
Execute: vykdoma ši funkcija.
Rec Lamp
Kalbos nustatymas
Clock Set
Įtaisytojo
laikrodžio
nustatymas
Nustatymai
Country
Regiono
nustatymas
Hours(System)
Valandų skaitiklio Hours(Reset)
rodymas
Reset
Execute / Cancel
Hours Meter
All Reset
Gamyklinių
nustatymų
nustatymas
Version
Šios vaizdo
kameros versijos
rodymas
Įjungiama / išjungiama užpakalinė įrašymo lemputė.
Rodomas iš naujo nenustatomas bendras naudojimo laikas.
Rodomas iš naujo nustatomas bendras naudojimo laikas.
Iš naujo nustatoma „Hours(Reset)“ reikšmė 0.
Execute: nustatoma iš naujo.
Reset
Execute / Cancel
Iš naujo nustatomi vaizdo kameros gamykliniai nustatymai.
Execute: nustatoma iš naujo.
Number
Vx.xx
Rodoma vaizdo kameros programinės įrangos versija.
Version Up
Execute / Cancel
Atnaujinama vaizdo kameros programinės įrangos versija*.
Execute: vykdoma.
* Vaizdo kameros programinės įrangos versijos atnaujinimo
funkcija.
LT
46
Turinys
Sąrankos meniu sąrašas
Meniu „Thumbnail“
Thumbnail
Meniu
elementai
Antrinio lygio elementai
ir nustatymų reikšmės
Turinys
Atidaromas išsamios klipo informacijos ekranas.
Display Clip
Properties
Išsamios klipo
informacijos
ekrano rodymas
Delete Clip
Klipo naikinimas
Execute / Cancel
Panaikinamas pasirinktas klipas (turi būti pasirinktas vienas
arba keli klipai).
Execute: vykdoma ši funkcija.
Nustatymai
LT
Sąrankos meniu sąrašas
47
Išorinių įrenginių prijungimas
Išorinių monitorių ir įrašymo įrenginių prijungimas
Norėdami matyti vaizdo įrašus / atkurti
nuotraukas išoriniame monitoriuje,
pasirinkite išvesties signalą ir naudokite
tinkamą monitoriaus laidą.
Vaizdo kameros išvesties signalą galima
įrašyti prijungus įrašymo įrenginį. Išoriniame
monitoriuje galima matyti tą pačią būsenos
informaciją ir meniu kaip ir vaizdo ieškiklio
ekrane.
Atsižvelgdami į monitoriui perduodamą signalą,
nustatykite meniu „Video“ nustatymo
„Output Display“ (44 psl.) parinktį „On“.
HDMI OUT jungtis (A tipo jungtis)
Naudodami meniu „Video“ (43 psl.) įjunkite /
išjunkite išvesties nustatymą ir nustatykite
išvesties formatą.
Prijunkite pridėtą HDMI kabelį.
Jei naudojate parduotuvėje įsigytą HDMI kabelį,
naudokite didelės spartos HDMI kabelį.
VIDEO OUT jungtis (kištukinė jungtis)
Išorinių įrenginių prijungimas
Prijunkite pridėtą A/V kabelį.
Daugiau informacijos žr. „Vaizdo įrašo formatai
ir išvesčių signalai“ (59 psl.).
LT
48
Išorinių monitorių ir įrašymo įrenginių prijungimas
3
Klipų tvarkymas
kompiuteryje
Prijungimas naudojant USB kabelį
XQD kortelių skaitytuvo (parduodamas atskirai)
naudojimas
Prijungus MRW-E80 XQD kortelių skaitytuvą
(parduodamas atskirai) per USB kabelį,
kompiuteris lizde esančią atminties kortelę
atpažįsta kaip papildomą diską.
Jei į šią vaizdo kamerą įdėtos dvi atminties
kortelės, kompiuteris jas atpažįsta kaip
du atskirus papildomus diskus.
Jei naudojate „Windows“, patikrinkite,
ar dalyje „My computer“ atminties
kortelė rodoma kaip keičiamasis diskas.
Jei naudojate „Macintosh“, patikrinkite,
ar darbalaukyje buvo sukurtas aplankas
pavadinimu NO NAME arba „Untitled“.
(„Macintosh“ aplanko pavadinimą
galima pakeisti.)
Pastabos
• Jei prieigos lemputė šviečia raudonai, nebandykite
atlikti toliau nurodytų veiksmų:
—išjungti maitinimo arba ištraukti maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido);
—išimti XQD atminties kortelės;
—atjungti USB kabelio.
• Išimant XQD atminties kortelę iš „Macintosh“
kompiuterio, nepasirinkite meniu juostoje prie XQD
atminties kortelės piktogramos rodomos parinkties
„Card Power Off“.
• Kai kuriuose kompiuteriuose gali neveikti.
Pastabos
• MRW-E80 neveikia naudojant kompiuterio
magistralę. Prijunkite atskirą maitinimą.
Vaizdo kameros didelės talpos laikmenos režimo
naudojimas
1
Įjunkite vaizdo kamerą nustatydami
maitinimo jungiklį į padėtį ON.
Išorinių įrenginių prijungimas
LCD / vaizdo ieškiklio ekrane pateikimas
pranešimas, raginantis patvirtinti, kad norite
įjungti USB jungtį.
Pastabos
• Šis pranešimas nebus rodomas, kol ekrane
rodomas kitas patvirtinimo pranešimas arba
eigos pranešimas (pvz., kad formatuojama arba
atkuriama XQD atminties kortelė). Jis rodomas
atlikus formatavimą arba atkūrimą. Be to,
šis pranešimas nerodomas tada, kai rodomas
išsamios klipo informacijos ekranas. Jis rodomas
išsamios klipo informacijos ekrane atlikus
veiksmą arba grįžus į miniatiūrų ekraną.
2
Pasirinkite „Execute“ pasukdami
rankenėlę SEL/SET.
LT
Klipų tvarkymas kompiuteryje
49
Vaizdų atkūrimas
kompiuteryje
Kompiuterio sistemos tikrinimas
OS*1
Windows Vista SP2*2/Windows 7 SP1/Windows 8
Naudodami programinę įrangą
„PlayMemories Home“ galite importuoti filmus
ir nuotraukas į savo kompiuterį ir naudoti pagal
savo poreikius.
CPU
Intel Core i3 / i5 / i7
GPU
Intel HD Graphics (4000 ar naujesnė)
Atmintis
Ką galite nuveikti naudodami
programinę įrangą
„PlayMemories Home“ („Windows“)
• Importuoti vaizdus iš vaizdo kameros
• Eksportuoti kompiuteryje saugomus vaizdus
į vaizdo kamerą
• Peržiūrėti vaizdus kalendoriuje
„PlayMemories Home“ galima atsisiųsti
naudojant toliau pateiktą URL.
http://www.sony.net/pm
Pastabos
• Norint įdiegti „PlayMemories Home“ reikia
interneto ryšio.
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ir kitomis
internetinėmis paslaugomis reikia interneto ryšio.
Paslaugos gali būti nepasiekiamos kai kuriose šalyse /
regionuose.
2 GB ar daugiau
Standusis diskas
Įdiegti reikalinga disko vieta:
apytiksliai 600 MB
Ekranas
Mažiausiai 1 024 × 768 taškų
*1 Reikia standartinio diegimo. Gali neveikti, jei buvo
atnaujinta OS versija, arba keleriopo paleidimo
aplinkoje.
*2 „Starter“ (leidimas) nepalaikomas.
Pastabos
• Gali veikti ne visose kompiuterio aplinkose.
Programinės įrangos
„PlayMemories Home“ diegimas
kompiuteryje
Išorinių įrenginių prijungimas
1
Kompiuteryje naudodami interneto
naršyklę pasiekite toliau nurodytą
atsisiuntimo svetainę ir spustelėkite
„Install“ t „Run“.
www.sony.net/pm
2
Įdiekite laikydamiesi ekrane pateiktų
instrukcijų.
„Mac“ skirta programinė įranga
Norėdami importuoti vaizdus iš vaizdo
kameros į savo „Mac“ ir juos atkurti, savo „Mac“
kompiuteryje naudokite atitinkamą programinę
įrangą.
Išsamios informacijos rasite toliau nurodytu
URL adresu.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Pastabos
• Ši vaizdo kamera nepalaiko XAVC formato.
LT
50
Vaizdų atkūrimas kompiuteryje
Jei prašoma prijungti vaizdo kamerą prie
kompiuterio, prijunkite vaizdo kamerą prie
kompiuterio pridėtu USB kabeliu.
Baigus diegti paleidžiama
„PlayMemories Home“.
Pastabos apie diegimą
Vaizdų apdorojimas kompiuteryje
• Jei programinė įranga „PlayMemories Home“
jau įdiegta kompiuteryje, prijunkite vaizdo
kamerą prie kompiuterio. Tada bus galima
naudoti su šia vaizdo kamera susijusias
funkcijas.
• Jei kompiuteryje įdiegta programinė įranga
PMB („Picture Motion Browser“), vietoj
jos bus įrašyta programinė įranga
„PlayMemories Home“. Tokiu atveju
naudodami šią programinę įrangą
„PlayMemories Home“ negalėsite naudoti
kai kurių funkcijų, kurios buvo galimos
naudojant PMB.
Laisvojo vaizdų apdorojimo sistemos
naudojimas
Norint naudoti laisvojo vaizdų apdorojimo
sistemą, reikia apdorojimo programinės įrangos
(įsigyjama atskirai), galinčios apdoroti šioje
vaizdo kameroje naudojamus įrašymo formatus.
Kompiuteryje iš anksto išsaugokite klipus,
kuriuos norite apdoroti HDD, naudodami
specialią programinę įrangą.
Vaizdo kameros atjungimas nuo kompiuterio
1. Spustelėkite kompiuterio darbalaukio
apatiniame dešiniajame kampe esančią
piktogramą
t „Safely remove USB Mass
Storage Device“.
2. Vaizdo kameros ekrane pasirinkite
t
„Yes“.
Išorinių įrenginių prijungimas
3. Atjunkite USB kabelį.
Jei naudojate „Windows 7“ arba „Windows 8“,
spustelėkite , tada –
.
Pastabos
• Jei norite pasiekti vaizdo kamerą per kompiuterį,
naudokite programinę įrangą „PlayMemories Home“.
Gali neveikti, jei tvarkote duomenis naudodami kitą
programinę įrangą nei „PlayMemories Home“ arba
tiesiogiai tvarkote kompiuteryje esančius failus
ir aplankus.
• Vaizdo kamera automatiškai padalija vaizdo failą,
atsižvelgiant į įrašymo laiką, kai filmuojama XAVC S
formatu. Visi vaizdo failai gali kompiuteryje būti
rodomi kaip atskiri failai, tačiau failai bus tinkamai
apdoroti naudojant vaizdo kameros importavimo
funkciją ir atkūrimo funkciją arba programinę įrangą
„PlayMemories Home“.
LT
Vaizdų atkūrimas kompiuteryje
51
Priedai
Svarbios pastabos dėl naudojimo
Filmų įrašymo trukmė
Numatytas įrašymo ir atkūrimo laikas
Įrašymo laikas
Apytikris laikas, kai naudojama visiškai įkrautų maitinimo elementų pakuotė.
(įrenginys: min.)
Nepertraukiamas
įrašymo laikas
4K
HD
LCD ekranas
Vaizdo ieškiklis
165 (30P)
175 (25P)
170 (30P)
180 (25P)
Įprastas įrašymo
laikas
4K
HD
155 (60P)
160 (50P)
160 (60P)
165 (50P)
75 (30P)
80 (25P)
80 (30P)
85 (25P)
70 (60P)
70 (50P)
75 (60P)
75 (50P)
Pastabos
•
•
•
•
Įprastas įrašymo laikas reiškia laiką, kai kartojate įrašymo pradžią / sustabdymą, priartinate ir pan.
Laikas, išmatuotas vaizdo kamerą naudojant 25 °C (77 °F) (10–30 °C (50–86 °F) rekomenduojama).
Įrašymo ir atkūrimo laikas bus trumpesnis, jei vaizdo kamerą naudojate esant žemai temperatūrai.
Įrašymo ir atkūrimo laikas priklauso nuo vaizdo kameros naudojimo aplinkos sąlygų.
Leidimo laikas
Apytikris laikas, kai naudojama visiškai įkrautų maitinimo elementų pakuotė.
(įrenginys: min.)
LCD ekranas
Vaizdo ieškiklis
4K
HD
230 (30P)
235 (25P)
240 (30P)
245 (25P)
230 (60P)
245 (50P)
240 (60P)
245 (50P)
Numatytas filmų įrašymo laikas
Priedai
(įrenginys: min.)
Formatas
Raiška
XAVC S [4K] Ilgas 3840×2160
420 8 bitai
XAVC S [HD]
Ilgas 420 8 bitai
1920×1080
LT
52
Svarbios pastabos dėl naudojimo
Kadrų sparta
Dažnis bitais Įrašymo laikas Įrašymo laikas
(apytiksl.)
32 GB
64 GB
(apytiksl.)
(apytiksl.)
59.94P / 50P
29.97P / 25P / 23.98P
29.97P / 25P / 23.98P
59.94P / 50P /
29.97P / 25P / 23.98P
150 Mbps
100 Mbps
60 Mbps
50 Mbps
25
35
60
70
50
75
125
150
Pastabos
• Galimas įrašymo laikas gali skirtis; jis priklauso nuo įrašymo sąlygų, objekto sąlygų ir pan.
• Galite įrašyti ne ilgesnius nei 9 999 scenų filmus.
• Maksimalus nuolatinio filmų įrašymo laikas yra maždaug 13 val.
• Jūsų vaizdo kamera naudoja VBR (Variable Bit Rate) formatą ir automatiškai reguliuoja vaizdo kokybę,
kad ji atitiktų įrašymo sceną. Dėl šios technologijos ir skiriasi laikmenos įrašymo laikas. Filmai, kuriuose
objektai greitai juda ir yra sudėtingų vaizdų, įrašomi aukštesniu dažniu bitais, o dėl to trumpėja bendras
įrašymo laikas.
Priedai
LT
Svarbios pastabos dėl naudojimo
53
Vaizdo kameros naudojimas užsienyje
Maitinimo tiekimas
Bet kurioje šalyje ar regione savo vaizdo kamerą
galite naudoti naudodami kintamosios srovės
adapterį arba kroviklį, pridėtą prie vaizdo
kameros, jei yra 100–240 V kintamoji srovė,
50 arba 60 Hz.
Peržiūra TV
Prieš įrašydami filmą vaizdo kamera,
kad galėtumėte peržiūrėti TV, nustatykite
„NTSC/PAL Area“, esantį meniu „System“
„Country“, kaip atitinkamą TV sistemą pagal
šalį / regioną, kuriame ketinate žiūrėti filmą.
Toliau pateikti duomenys rodo, kuriose šalyse
ar regionuose reikia nustatyti „NTSC Area“
ir kuriose – „PAL Area“.
NTSC Area:
Bahamų salos, Bolivija, Centrinė Amerika, Čilė,
Ekvadoras, Filipinai, Filipinai, Gajana, Jamaika,
Japonija, JAV, Kanada, Kolumbija, Korėja, Meksika,
Peru, Surinamas, Taivanas, Venesuela ir kt.
PAL Area:
Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazilija,
Bulgarija, Čekijos, Respublika, Danija, Gvijana,
Honkongas, Irakas, Iranas, Ispanija, Italija,
Jungtinė, Karalystė, Kinija, Kuveitas, Lenkija,
Malaizija, Monakas, Naujoji, Zelandija,
Norvegija, Olandija, Paragvajus, Portugalija,
Prancūzija, Rusija, Singapūras, Slovakija,
Suomija, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Ukraina,
Urugvajus, Vengrija, Vokietija ir kt.
Priedai
Paprastas laikrodžio nustatymas esant laiko skirtumui
Kai esate užsienyje, nustatykite „Time Zone“ įėję
į meniu „System“ „Clock Set“ (46 psl.).
Saugojimas
Įrenginio smarkiai netrankykite
Vidinis mechanizmas gali būti pažeistas arba
deformuotas korpusas.
Kai naudojate neuždenkite įrenginio
Pavyzdžiui, uždėjus drabužį ant įrenginio gali
susidaryti per daug šilumos.
Panaudojus
Visada nustatykite maitinimo jungiklį
į padėtį OFF.
Prieš padėdami įrenginį neketindami jo naudoti
ilgą laikotarpį
Išimkite maitinimo elementų pakuotę.
LT
54
Svarbios pastabos dėl naudojimo
Nepalikite vaizdo kameros su į saulę atsuktu objektyvu.
Tiesioginiai saulės spinduliai prasiskverbia pro
objektyvą vaizdo kameroje ir gali sukelti gaisrą.
Siuntimas
• Prieš gabendami įrenginį išimkite atminties
korteles.
• Jei įrenginį siunčiate žemės, vandens, oro ar
kitais keliais, supakuokite įrenginį į siuntimui
skirtą dėžę.
Įrenginio priežiūra
Jei įrenginio korpusas purvinas, nuvalykite
minkšta, sausa šluoste. Ypatingais atvejais
naudokite šluostę, suvilgytą neutraliu valikliu,
tada jį nušluostykite. Nenaudokite organinių
tirpiklių, pvz., alkoholio ar skiediklio, nes jie gali
pakenkti įrenginio spalvai ar pažeisti jo apdailą.
Apie „InfoLITHIUM“ maitinimo
elementų pakuotę
Jūsų vaizdo kamera veikia tik naudojant itin
galingą „InfoLITHIUM“ L serijos maitinimo
elementų pakuotę NP-F970 (pridedama).
Negalite naudoti NP-F570 / F770 (parduodama
atskirai).
„InfoLITHIUM“ L serijos maitinimo elementai
pažymėti
ženklu.
Kas yra „InfoLITHIUM“ maitinimo elementų pakuotė?
„InfoLITHIUM“ maitinimo elementų pakuotė
yra ličio jonų maitinimo elementų pakuotė,
kurioje yra ryšio informacijos, susijusios su
vaizdo kameros, pridėto kintamosios srovės
adapterio arba kroviklio, funkcijos.
Kaip įkrauti maitinimo elementų pakuotę
• Prieš naudodami vaizdo kamerą būtinai
įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Kaip efektyviai naudoti maitinimo elementų pakuotę
• Maitinimo elementų pakuotės veikimo laikas
trumpėja, kai aplinkos temperatūra yra 10 °C
(50 °F) arba žemesnė, todėl ją naudosite
trumpiau. Tokiu atveju, kad ji ilgiau veiktų,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
—Įsidėkite maitinimo elementų pakuotę
į kišenę, kad ji sušiltų, ir vėl dėkite į vaizdo
kamerą tik tada, kai ruošiatės fotografuoti.
• Būtinai jungiklį POWER nustatykite
į padėtį OFF, kai nerašote ar neatkuriate vaizdo.
Be to, maitinimo elementų pakuotės energija
eikvojama, kai pristabdote įrašymą arba
atkūrimą.
• Turėkite pasiruošę atsarginę maitinimo
elementų pakuotę ir prieš įrašydami tikrą
vaizdą, padarykite keletą bandomųjų įrašų.
• Nešlapinkite maitinimo elementų pakuotės.
Ji neatspari vandeniui.
Apie likusios maitinimo elemento energijos indikatorių
• Maitinimo elemento energijos lygį sužinosite
pažiūrėję į toliau išvardytus indikatorius,
kurie rodomi LCD ekrane.
Likusios maitinimo
elemento energijos
indikatorių
Aptikta įtampa
7.4 –
7.2 – 7.3
7.0 – 7.1
6.8 – 6.9
6.6 – 6.7
– 6.5
Apie maitinimo elementų pakuotės laikymą
• Jei ilgą laiką maitinimo elementų pakuotė
bus nenaudojama, visiškai ją įkraukite
ir kartą per metus įdėkite į vaizdo kamerą,
kad palaikytumėte jos tinkamą būseną.
Norėdami maitinimo elementų pakuotę
laikyti nenaudojamą, išimkite iš vaizdo
kameros ir padėkite sausoje, vėsioje vietoje.
Apie maitinimo elementų veikimo trukmę
• Maitinimo elemento galia mažėja bėgant laikui
ir dažnai jį naudojant. Jei jo naudojimo laikas
nuo vieno įkrovimo iki kito itin sutrumpėja,
maitinimo elementą reikia pakeisti.
• Kiekvieno maitinimo elemento veikimo
trukmė priklauso nuo jo saugojimo, naudojimo
ir aplinkos sąlygų.
Apie maitinimo elementų pakuotės įkrovimą
• Kroviklį (pridėtas) naudokite tik tam skirtiems
maitinimo elementams įkrauti. Jei krausite kito
tipo maitinimo elementus, jie gali pradėti tekėti,
užkaisti, sprogti arba sukelti elektros šoką
ir apdeginti arba kitaip sužeisti.
• Įkrautą maitinimo elementą išimkite iš kroviklio.
• Kroviklio lemputė mirksi dvejopai:
greitai mirksi – greitai įsijungia ir išsijungia
maždaug 0,15 sek. intervalais;
lėtai mirksi – įsijungia ir išsijungia maždaug
1,5 sek. ir visiškai išsijungia maždaug 1,5 sek.
Lemputė taip mirksi pakartotinai.
• Jei įkrovos lemputė mirksi greitai, išimkite
kraunamą maitinimo elementą ir vėl jį tvirtai
įdėkite. Jei įkrovos lemputė ir toliau mirksi
greitai, gali būti sugadintas maitinimo
elementas arba maitinimo elementas
yra netinkamo tipo. Patikrinkite maitinimo
elementą, ar tikrai jis tinkamo tipo. Jei jis
tinkamas, pirmiausia jį išimkite ir įdėkite
visiškai naują maitinimo elementą arba
kitą gerą maitinimo elementą ir patikrinkite,
ar kroviklis veikia tinkamai. Jei kroviklis
veikia tinkamai, gali būti sugadintas maitinimo
elementas.
• Jei lemputė mirksi lėtai, kroviklis veikia
budėjimo režimu ir nekrauna. Kai aplinkos
temperatūra nepatenka į tinkamos krauti
temperatūros intervalą, kroviklis automatiškai
nustoja krauti ir pradeda veikti budėjimo
režimu. Kai pasiekiama tinkama krauti aplinkos
temperatūra, kroviklis vėl pradeda krauti
ir įsižiebia įkrovos lemputė. Rekomenduojame
maitinimo elementų pakuotę krauti kambario
temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C (nuo 50 °F
iki 86 °F).
Priedai
• Esant kai kurioms aplinkybėms rodomas lygis
gali būti netikslus.
• Kai galia senka, nors likusio maitinimo
elemento veikimo laiko indikatorius rodo,
kad maitinimo elementų pakuotė dar turi
pakankamai energijos, dar kartą visiškai
įkraukite maitinimo elementų pakuotę. Bus
parodytas tikslus likęs maitinimo elemento
veikimo laikas. Tačiau nepamirškite, kad
maitinimo elemento indikatoriaus rodmuo
nebus atkurtas, jei vaizdo kamera ilgą laiką
naudojama aukštoje temperatūroje, jei
palikta visiškai iškrauta arba kai dažnai
naudojama maitinimo elementų pakuotė.
Likusio maitinimo elemento naudojimo laiko
indikatoriaus rodmenį laikykite tik apytiksliu.
• Norėdami visiškai iškrauti vaizdo kameroje
esančią maitinimo elementų pakuotę, palikite
vaizdo kamerą veikti įrašymo budėjimo režimu,
kol energija baigsis (18 psl.).
LT
Svarbios pastabos dėl naudojimo
55
Apie vaizdo kameros naudojimą
Priedai
Naudojimas ir priežiūra
• Nenaudokite ir nelaikykite vaizdo kameros
ir jos priedų toliau nurodytose vietose.
—Kur labai karšta arba labai šalta. Niekada
nepalikite vietose, kur temperatūra
aukštesnė nei 60 °C (140 °F), pvz.,
apšviestose tiesioginių saulės spindulių,
netoli šildymo prietaisų arba tiesioginėje
saulės šviesoje stovinčiame automobilyje.
Jie gali sugesti.
—Netoli stiprių magnetinių laukų arba
mechaninės vibracijos vietų. Vaizdo kamera
gali sugesti.
—Netoli stiprių radijo bangų arba radiacijos
šaltinių. Vaizdo kamera gali veikti
netinkamai.
—Netoli AM imtuvų ir vaizdo įrangos.
Gali susidaryti triukšmas.
—Smėlėtame paplūdimyje arba vietose,
kur daug dulkių. Smėlis ar dulkės, patekę
į vaizdo kamerą, gali ją sugadinti. Kartais
tokių gedimų nebegalima pataisyti.
—Netoli langų ar durų, kur LCD ekraną,
vaizdo ieškiklį ar objektyvą gali veikti
tiesioginė saulės šviesa. Ji gali sugadinti
vidines vaizdo ieškiklio ar LCD ekrano
detales.
—Vietose, kur labai drėgna.
• Vaizdo kamerai naudokite tik 7,2 V (maitinimo
elementų pakuotė) arba 8,4 V (kintamosios
srovės adapteris) nuolatinės srovės šaltinius.
• Naudodami kintamąją arba nuolatinę srovę,
rinkitės šioje naudojimo instrukcijoje
rekomenduojamus priedus.
• Nesušlapinkite vaizdo kameros, pvz., nelaikykite
lietuje ar nemerkite į jūros vandenį. Vanduo,
patekęs į vaizdo kamerą, gali ją sugadinti.
Kartais tokių gedimų nebegalima pataisyti.
• Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite vaizdo kamerą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite jį patikrinti „Sony“
pardavėjui.
• Neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite
fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai
elkitės su objektyvu.
• Nenaudokite deformuotos ar pažeistos
maitinimo elementų pakuotės.
• Jungiklį POWER nustatykite į padėtį OFF,
kai vaizdo kameros nenaudojate.
LT
56
Svarbios pastabos dėl naudojimo
• Nevyniokite vaizdo kameros į kokią nors
medžiagą, pvz., rankšluostį, kai ją naudojate.
Taip padarius ji gali įkaisti.
• Atjungdami maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą), traukite jį laikydami už kištuko, niekada
netraukite už laido.
• Nepažeiskite maitinimo laido (maitinimo tinklo
laidą), pvz., ant jo uždėdami kažką sunkaus.
• Metaliniai kontaktai turi būti švarūs.
• Belaidį nuotolinio valdymo įrenginį ir tabletės
tipo maitinimo elementą laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Netyčia prarijus
maitinimo elementą, būtina nedelsiant
kreiptis pas gydytoją.
• Jei iš maitinimo elemento ištekėjo elektrolito
skysčio,
—kreipkitės į vietinį įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą;
—nusiprauskite ant odos patekusį skystį;
—jei skysčio pateko į akis, jas gerai išplaukite
ir kreipkitės į gydytoją.
Kai vaizdo kamera nenaudojama ilgą laiką
• Maždaug kartą per mėnesį įjunkite vaizdo
kamerą ir įrašykite ar atkurkite vaizdų,
kad palaikytumėte tinkamą jos būseną.
• Visiškai išnaudokite maitinimo elementų
pakuotę prieš ją padėdami.
Drėgmės kondensacija
Vaizdo kamerą perkėlus tiesiai iš šaltos
vietos į šiltą, ant jos viduje esančių detalių gali
kondensuotis drėgmė ir sugadinti vaizdo kamerą.
Įvykus drėgmės kondensacijai
Palikite vaizdo kamerą maždaug 1 val. jos
nejungdami.
Pastaba dėl drėgmės kondensacijos
Drėgmė gali kondensuotis vaizdo kamerą
perkėlus iš šaltos vietos į šiltą (arba atvirkščiai),
kaip nurodyta toliau, arba ją naudojant drėgnoje
vietoje.
• Kai vaizdo kamerą parsinešate iš slidinėjimo
trasos į šildomą patalpą.
• Kai karštą dieną vaizdo kamerą išsinešate
iš patalpos, kurioje veikė oro kondicionierius,
į lauką.
• Kai vaizdo kamerą naudojate po audros
ar lietaus.
• Kai vaizdo kamerą naudojate karštoje
ir drėgnoje vietoje.
Kaip išvengti drėgmės kondensacijos
Vaizdo kamerą perkėlę iš šaltos vietos į šiltą
įdėkite ją į plastikinį maišelį ir kruopščiai
užsandarinkite. Išimkite iš maišelio, kai oro
temperatūra maišelio viduje pasiekia aplinkos
temperatūrą (maždaug po 1 val.).
LCD ekranas
• Nespauskite stipriai LCD ekrano, jį galite
sugadinti.
• Jei vaizdo kamerą naudojate šaltoje vietoje,
LCD ekrane gali būti rodomas likęs vaizdas.
Tai nėra gedimas.
• Naudojant vaizdo kamerą, LCD ekrano
užpakalinė dalis gali įkaisti. Tai nėra gedimas.
Kaip valyti LCD ekraną
LCD ekrano paviršius yra padengtas. Jei paviršių
subraižysite, galite sugadinti dangą. Valydami
ir naudodami atkreipkite dėmesį į toliau
nurodytus dalykus.
• Jei ant ekrano lieka rankų riebalų ar kremo,
danga gali greičiau sugesti. Nedelsdami
nuvalykite.
• Dangą galite subraižyti, jei ekraną šluostysite
servetėle ir pan.
• Prieš šluostydami purvą, dulkes ar smėlį
nupūskite.
• Purvui valyti naudokite minkštą šluostę
(pvz., skirtą stiklui valyti ir pan.).
Kaip įkrauti iš anksto sumontuotą įkraunamą maitinimo
elementą
Jūsų vaizdo kameroje yra iš anksto sumontuotas
įkraunamas maitinimo elementas, kad jungikliui
POWER esant nustatytam kaip OFF išliktų datos,
laiko ir kiti nustatymai. Iš anksto sumontuotas
įkraunamas maitinimo elementas visada
kraunamas, kai vaizdo kamera įjungta į sieninį
lizdą naudojant kintamosios srovės adapterį arba
kai prijungta maitinimo elementų pakuotė.
Įkraunamas maitinimo elementas visiškai
išsikrauna per maždaug 3 mėn., jei vaizdo
kamera niekada neįjungiama į sieninį lizdą
naudojant kintamosios srovės adapterį
ir neprijungiama maitinimo elementų pakuotė.
Naudokite vaizdo kamerą įkrovę iš anksto
sumontuotą įkraunamą maitinimo elementą.
Tačiau net jei iš anksto sumontuotas įkraunamas
maitinimo elementas ir nėra įkrautas, vaizdo
kameros veikimas nepasikeis, nebent jums
reikės įrašyti datą.
Dulkių šalinimas iš vaizdo ieškiklio vidaus
1
Nuimkite vaizdo ieškiklio akutę.
Pastumkite žemyn vaizdo ieškiklio
atlaisvinimo rankenėlę ir laikykite ją toje
padėtyje (1), tada ištraukite akutę, kaip
parodyta paveikslėlyje rodyklėmis (2).
Priedai
Korpuso priežiūra
• Jei vaizdo kameros korpusas suteptas,
nuvalykite jį minkšta šluoste, suvilgyta
vandeniu, o tada nušluostykite sausa
minkšta šluoste.
• Kad nepažeistumėte apdailos, venkite toliau
nurodytų dalykų.
—Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz.,
skiediklių, benzino, alkoholio, repelentų,
insekticidų ir preparatų nuo saulės.
—Nelaikykite šių išvardytų medžiagų rankose.
—Nepalikite ilgam laikui korpuso,
besiliečiančio su guminiais ar viniplasto
objektais.
• Laikykite gerai ventiliuojamoje vietoje,
kur mažai purvo ar dulkių.
• Kad nepelytų, periodiškai nuvalykite objektyvą,
kaip nurodyta anksčiau.
Apie objektyvo priežiūrą ir saugojimą
• Švariai nušluostykite objektyvo paviršių
minkšta šluoste toliau nurodytais atvejais.
—Kai ant objektyvo paviršiaus yra pirštų
atspaudų.
—Naudojant karštoje arba drėgnoje vietoje.
—Kai objektyvas veikiamas sūraus oro, pvz.,
pajūryje.
LT
Svarbios pastabos dėl naudojimo
57
2
Pūtimo įrenginiu išpūskite akutės
ir vaizdo ieškiklio viduje esančias dulkes.
Pastaba dėl ekrano
• LCD ekrane arba vaizdo ieškiklio ekrane vaizdai
gali būti iškraipyti dėl šių veiksmų:
—vaizdo formato pakeitimo
—atkūrimas pradėtas nuo miniatiūrų ekrano
—LCD ekrano pavertimo
• Jei vaizdo ieškiklyje pakeičiate akies kryptį,
galite pamatyti pagrindines spalvas: raudoną,
žalią ir mėlyną, tačiau tai nėra vaizdo kameros
gedimas. Šios pagrindinės spalvos nebus
įrašytos jokioje įrašomoje laikmenoje.
Fragmentacija
Kaip apsaugoti nuo elektromagnetinių
nešiojamųjų telefonų, belaidžių įrenginių
ir kt. keliamų trikdžių
Naudojant nešiojamuosius telefonus, belaidžius
įrenginius ir pan. netoli įrenginio, jo veikimas
gali sutrikti ir gali susidaryti garso ir vaizdo
signalų trikdžių.
Rekomenduojama tokią įrangą išjungti.
Apie LCD ekraną
• Nepalikite LCD ekrano atsukto į tiesioginę
saulės šviesą, nes ji gali sugadinti LCD ekraną.
• Nespauskite LCD ekrano naudodami jėgą.
Nepalikite ant LCD ekrano uždėtų objektų,
ekranas gali sugesti, pvz., vaizdas gali pradėti
trūkinėti ir pan.
• LCD ekranas naudojant gali įšilti. Tai nėra
gedimas.
Apie užstrigusius pikselius
Priedai
Prie šio įrenginio prijungtas LCD ekranas
pagamintas naudojant aukšto tikslumo lygio
technologiją, todėl vaizdo elemento dydžių
santykis yra ne mažesnis nei 99,99 proc. Tokiu
atveju labai mažos pikselių dalys gali užstrigti:
visada būti išsijungę (juodi), įsijungę (raudoni,
žali arba mėlyni) arba mirksėti. Be to, ilgai
naudojant dėl skystųjų kristalų ekrano fizinių
savybių tokie užstrigę pikseliai gali atsirasti
spontaniškai. Tai nėra gedimas ir toks vaizdas
nebus įrašytas įrašomoje laikmenoje.
LT
58
Svarbios pastabos dėl naudojimo
Jei vaizdo nepavysta tinkamai įrašyti / atkurti,
pabandykite formatuoti įrašymo laikmeną.
Jei nuolat vaizdą įrašysite / atkursite naudodami
tą pačią įrašymo laikmeną, failai joje gali būti
fragmentuoti, todėl tinkamai įrašyti / išsaugoti
nepavyks. Tokiu atveju pasidarykite atsarginę
klipo kopiją laikmenoje, o tada formatuokite
laikmeną naudodami „Format Media“ (45 psl.)
meniu „Media“.
Išvesčių formatai ir apribojimai
Vaizdo įrašo formatai ir išvesčių signalai
Išvesčių formatai iš HDMI OUT jungties
Regiono nustatymas
HDMI išvesties
nustatymas
HDMI, esantis meniu
„Video“ „Output
Format“
Išvesties signalas /
konvertavimo metodas
Išvesties signalas
NTSC Area
3840×2160 59.94P 150
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160 59.94P*
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
3840×2160 29.97P
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
3840×2160 23.98P
1920×1080 23.98P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
1920×1080 59.94P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
1920×1080 23.98P
1920×1080 59.94i
720×480 59.94P
3840×2160 50P*
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 25P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
PAL Area
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Priedai
„NTSC/PAL Area“,
esantis meniu
„System“ „Country“
Įrašymo formato
nustatymas
„Video Format“,
esantis meniu „System“
„Rec Format“
* Suderinama su „Sony“ perdavimo sistema.
Vaizdo kamerą galima prijungti prie „Sony“ 4K televizoriaus arba 4K monitoriaus.
Vaizdo raiška yra Y:Cb:Cr=4:2:0.
LT
Išvesčių formatai ir apribojimai
59
Išvesčių formatai iš VIDEO OUT jungties
Signalai į jungtį VIDEO OUT nebus išvedami, kai HDMI, esantis meniu „Video“ „Output Format“,
nustatytas kaip 3840×2160P.
Vaizdo išvesties signalas
Regiono, kuriame naudojama vaizdo kamera, nustatymas
„NTSC/PAL Area“, esantis meniu „System“ „Country“
VIDEO išvestis
NTSC Area
PAL Area
720×486 59.94i
720×576 50i
Priedai
LT
60
Išvesčių formatai ir apribojimai
Klaidos / įspėjimo rodymas
Vaizdo kamera informuoja apie situacijas, kai reikia atkreipti į ką nors dėmesį arba ką nors patikrinti,
pranešimais LCD arba vaizdo ieškiklio ekrane, įrašymo lempute ir zirzekliu.
Zirzeklio išvestis eina į ausines, prijungtas į ausinių jungtį.
Klaidos rodymas
Vaizdo kamera nustoja veikti toliau nurodytais atvejais.
Klaidos rodymas
LCD / vaizdo
ieškiklyje
Zirzeklis
Įrašymo
lemputė
C:04:ss
Priežastis ir priemonės
Maitinimo elementų pakuotė nėra „InfoLITHIUM“
maitinimo elementų pakuotė. Naudokite „InfoLITHIUM“
maitinimo elementų pakuotę (54 psl.).
Aukšta maitinimo elementų pakuotės temperatūra. Pakeiskite
maitinimo elementų pakuotę arba padėkite į šaltą vietą.
Išjunkite maitinimo šaltinį. Vėl jį įjunkite ir naudokite
vaizdo kamerą.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Patikrinkite sąrašą ir apžiūrėkite vaizdo kamerą.
2 Atjunkite maitinimo šaltinį, po maždaug 1 min. vėl jį
prijunkite ir įjunkite vaizdo kamerą.
3 Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
C:06:ss
C:32:ss
E:20:ss/E:40:ss/
E:41:ss/E:50:ss/
E:51:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:92:ss/
E:94:ss/E:95:ss
Įspėjimo rodymas
Kai parodomas vienas iš toliau nurodytų įspėjimų, norėdami išspręsti problemą vykdykite pranešimo
nurodymus.
Zirzeklis
Media Near Full
Su
Mirksi
pertrūkiais
Nepertraukia Greitai
mai
mirksi
Media Full
Battery Near End
Battery End
Battery Temperature
High
Turn Power Off
Temperature High
Įrašymo
lemputė
Su
Mirksi
pertrūkiais
Nepertraukia Greitai
mai
mirksi
Su
pertrūkiais
Mirksi
Priežastis ir priemonės
Priedai
Įspėjimo rodymas
LCD / vaizdo
ieškiklyje
Trūksta vietos XQD atminties kortelėje.
Nedelsdami ją pakeiskite kita.
Nebėra vietos XQD atminties kortelėje. Įrašyti, kopijuoti
ir skaidyti klipą negalima.
Pakeiskite ją kita.
Maitinimo elemento energija senka.
Nedelsdami įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotė išsikrovusi. Įrašyti negalima.
Nutraukite darbą ir pakeiskite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elemento temperatūra aukštesnė nei leidžiama
saugiai naudoti.
Vaizdo kamera automatiškai išsijungia.
Vidinė temperatūra aukštesnė nei leidžiama saugiai naudoti.
Nutraukite darbą, išjunkite maitinimą ir palaukite,
kol temperatūra nukris.
LT
Klaidos / įspėjimo rodymas
61
Įspėjimo rodymas
LCD / vaizdo
ieškiklyje
Zirzeklis
Įrašymo
lemputė
Battery Error
Please Change Battery
Unknown Media(A)*
Please Change
Įvyko maitinimo elementų pakuotės klaida.
Maitinimo elementų pakuotę pakeiskite kita tinkama naudoti.
Skaidyta atminties kortelė arba ta, kurioje yra įrašyti klipai,
viršija klipų skaičių, leidžiamą įkelti naudojant šią
vaizdo kamerą.
Šios kortelės naudoti naudojant šią vaizdo kamerą negalima.
Išimkite ją ir įdėkite suderinamą kortelę.
Įvyko atminties kortelės klaida. Kortelę reikia atkurti.
Išimkite kortelę, vėl ją įdėkite ir atkurkite.
Media Error
Media(A) Needs to be
Restored*
Media Error
Cannot Record to
Media(A)*
Media Error
Cannot Use Media(A)*
Įrašyti negalima, nes atminties kortelė sugadinta.
Rekomenduojama pakeisti ją kita kortele nukopijavus klipus,
jei reikia, nes atkurti gali pavykti.
Nei įrašyti, nei atkurti negalima, nes atminties kortelė
sugadinta.
Ji neveiks naudojant šią vaizdo kamerą. Pakeiskite ją kita
kortele.
Tai išankstinis pranešimas, kad vaizdo kamera išjungs
perjungs atminties korteles, kad įrašymas nenutrūktų.
Įdėta kitos failų sistemos arba neformatuota kortelė.
Ji neveiks naudojant šią vaizdo kamerą.
Pakeiskite ją arba formatuokite naudodami šią
vaizdo kamerą.
Skaitant duomenis iš atminties kortelės įvyko klaida
ir toliau atkurti nebegalima.
Jei taip nutinka dažnai, pakeiskite atminties kortelę,
prieš tai nukopijavę joje esančius klipus, jei reikia.
Įrašyti negalima, nes įvyko atminties kortelės klaida.
Jei taip nutinka dažnai, pakeiskite atminties kortelę.
Baigiasi atminties kortelės naudojimo laikas. Nedelsdami
pasidarykite kortelės atsarginę kopiją ir pakeiskite ją kita.
Jei toliau naudosite šią kortelę, gali nepavykti tinkamai
įrašyti ar atkurti.
Will Switch Slots Soon
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Media Error
Playback Halted
Media(A) Error*
Media Reached
Rewriting Limit
Change Media(A)*
Priedai
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Battery Temperature
High
Išsamios informacijos žr. atminties kortelės naudojimo
instrukcijoje.
Įdėta kitos failų sistemos atminties kortelė.
Pakeiskite ją arba formatuokite naudodami šią vaizdo kamerą.
Su
pertrūkiais
* B lizde esančios kortelės „Media(B)“.
LT
62
Priežastis ir priemonės
Klaidos / įspėjimo rodymas
Mirksi
Kyla maitinimo elementų pakuotės temperatūra.
Išjunkite maitinimą ir pakeiskite maitinimo elementų
pakuotę kita arba palaukite, kol temperatūra nukris.
Licencijos
Kaip pasiekti programinę įrangą,
kuriai taikoma GPL / LGPL
Šiame produkte naudojamai programinei įrangai
taikoma GPL / LGPL. Tai reiškia, kad turite teisę
pasiekti, modifikuoti ir platinti šios programinės
įrangos šaltinio kodą laikydamiesi GPL / LGPL
sąlygų.
Šaltinio kodas pateikiamas internetu. Naudokite
toliau nurodytą URL ir vykdykite atsisiuntimo
instrukcijas.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Pageidautume nesulaukti iš jūsų klausimų
dėl šaltinio kodo turinio.
Šių licencijų sąlygos pateikiamos „License1.pdf“,
esančiame CD-ROM aplanke „License“.
Norint peržiūrėti PDF failus kompiuteryje turi
būti įdiegta „Adobe Reader“.
Jei „Adobe Reader“ neturite, ją atsisiųsti galima
įėjus toliau nurodytu URL.
http://get.adobe.com/reader/
Atvirosios programinės įrangos
licencijos
Sistema
Vaizdo signalas
4K vaizdo kokybė (3840 × 2160): UHDTV
HD vaizdo kokybė: HDTV
Vaizdo įrašymo sistema
4K vaizdo kokybė (3840 × 2160): Suderinama
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S formato
1.0 versija
HD vaizdo kokybė: Suderinama MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S formato 1.0 versija
Garso įrašymo sistema
Linear PCM 2ch (48 kHz 16 bitų)
Įrašoma laikmena
XQD atminties kortelė
Vaizdo įrenginys
7,82 mm (1 / 2,3 tipo) CMOS jutiklis
Bendrasis: apie 18 900 000 pikselių
Efektyvus (filmas, 16:9):
apie 8 300 000 pikselių
Objektyvas
G objektyvas
20  (optinis)
Židinio nuotolis
f = 4,1 mm – 82,0 mm (3/16 col. – 3 1/4 col.)
Kai konvertuota į 35 mm fotoaparatą
31,5 mm – 630 mm (1 1/4 col. – 24 7/8 col.)
(16:9)
F1.6–F3.4
Filtro diametras: 72 mm (2 7/8 col.)
Spalvos temperatūra
„Indoor“ (3 200K)
„Outdoor“ (5 600K)
„Color Temp.“ (2 300K–15 000K)
Mažiausias apšvietimas
60P (NTSC Area):
4 lx (liuksas) (fiksuotas užrakto greitis 1/30,
rankinis stiprinimas (27 dB), automatinė
rainelė (F1.6))
50P (PAL Area):
3 lx (liuksas) (fiksuotas užrakto greitis 1/25,
rankinis stiprinimas (27 dB), automatinė
rainelė (F1.6))
Priedai
Pagal licencijos sutartis tarp „Sony“
ir programinės įrangos autorių teisių
turėtojų šiame produkte naudojama
atviroji programinė įranga.
Siekdama vykdyti autorių teisių turėtojų
reikalavimus, „Sony“ įsipareigoja pateikti
jums šių licencijų turinį.
Šių licencijų sąlygos pateikiamos „License1.pdf“,
esančiame CD-ROM aplanke „License“.
Specifikacijos
Įvesties / išvesties jungtys
VIDEO OUT jungtis
Kontaktinė jungtis
1 Vp-p, 75  (omai) nesubalansuota,
sinch. neigiamas
LT
Licencijos / Specifikacijos
63
AUDIO OUT jungtys
Kontaktinės jungtys
-10 dBu (esant apkrovos pilnutinei varžai
47 k (kiloomai)), išvesties pilnutinė varža
mažesnė nei 2,2 k (kiloomai)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
HDMI OUT jungtis
HDMI jungtis (A tipo)
i (ausinių) jungtis
Erdvinio garso mini lizdas (3,5 mm skersmens)
INPUT1/INPUT2 jungtys
XLR 3 kontaktų, gaubiančioji
MIC: -50 dBu: 3 k(kiloomai)
LINE: +4 dBu: 10 k(kiloomų)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
USB jungtis
Masinis saugojimas: mini B
Pagrindinis įrenginys: A tipo
Nuotolinio valdymo jungtis
Erdvinio garso mini lizdas (2,5 mm skersmens)
Matmenys (apytiksl.)
Tik vaizdo kameros korpusas (įskaitant
išsikišusias dalis):
189 mm × 193 mm × 362 mm
(7 1/2 col. × 7 5/8 col. × 14 3/8 col.)
(pl. / aukš. / gyl.)
Įrašant (įskaitant išsikišusias dalis):
189 mm × 193 mm × 413 mm
(7 1/2 col. × 7 5/8 col. × 16 3/8 col.)
(pl. / aukš. / gyl.)
(Su prijungtais priedais (maitinimo elementų
pakuotė (NP-F970), didelis apsauginis
dangtelis).)
Svoris (apytiksl.)
Tik vaizdo kameros korpusas:
2 440 g (87 oz)
Įrašant:
2 770 g (98 oz) (Su prijungtais priedais
(maitinimo elementų pakuotė (NP-F970),
didelis apsauginis dangtelis).)
LCD ekranas
Vaizdas
8,8 cm (3,5 tipo, kraštinių santykis 16:9)
Bendras taškų skaičius
1 229 000 (854 × 480 × 3 [RGB])
Kintamosios srovės adapteris AC-NB12A
Maitinimo reikalavimai
100–240 V nuolatinė srovė, 50 / 60 Hz
Elektros sąnaudos
0,65–0,35 A
Energijos sąnaudos
30 W
Išvesties įtampa
12 V kintamoji srovė*
Darbinė temperatūra
0–45 °C (32–113 °F)
Saugojimo temperatūra
-20–+60 °C (-4–+140 °F)
Matmenys (apytiksl.)
49,5 mm × 28 mm × 99,5 mm
(1 31/32 col. × 1 1/8 col. × 3 15/16 col.)
(pl. / aukš. / gyl.), neįskaitant išsikišusių dalių
Svoris (apytiksl.)
200 g (7,1 oz), neįskaitant maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido)
Vaizdo ieškiklis
Vaizdas
0,45 tipo, kraštinių santykis 16:9
Bendras taškų skaičius
apie 1 226 880
Priedai
Bendrieji duomenys
Maitinimo reikalavimai
7,2 V nuolatinė srovė (maitinimo elementų
pakuotė)
12 V 2,5 A nuolatinė srovė (kintamosios
srovės adapteris)
Vidutinės energijos sąnaudos
Vaizdo kamerai įrašant, kai naudojamas
vidinis mikrofonas ir LCD parinktas įprastas
šviesumas
NTSC Area:
4K: 14,5 W (29.97P, 60 Mbps)
HD: 15,7 W (59.94P, 50 Mbps)
PAL Area:
4K: 13,8 W (25P, 60 Mbps)
HD: 14,9 W (50P, 50 Mbps)
Darbinė temperatūra
0–40 °C (32–104 °F)
Saugojimo temperatūra
-20–+60 °C (-4–+140 °F)
LT
64
Specifikacijos
* Kitos specifikacijos pateikiamos ant kintamosios
srovės adapterio užklijuotoje etiketėje.
Kroviklis AC-VL1
Maitinimo reikalavimai
100–240 V nuolatinė srovė, 50 / 60 Hz
Elektros sąnaudos
0,35–0,18 A
Energijos sąnaudos
22 W
Išvesties įtampa
8,4 V kintamoji srovė*
Darbinė temperatūra
0–40 °C (32–104 °F)
Saugojimo temperatūra
-20–+60 °C (-4–+140 °F)
Matmenys (apytiksl.)
136 mm × 51 mm × 90 mm
(5 3/8 col. × 2 1/8 col. × 3 5/8 col.)
(pl. / aukš. / gyl.),
neįskaitant išsikišusių dalių
Svoris (apytiksl.)
270 g (9,6 oz), neįskaitant maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido)
* Kitos specifikacijos pateikiamos ant kroviklio
užklijuotoje etiketėje.
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-F970
Maksimali išvesties įtampa
8,4 V kintamoji srovė
Išvesties įtampa
7,2 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos įtampa
8,4 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos srovė
3,0 A
Talpa
Įprasta: 47,5 Wh (6 600 mAh)
Mažiausia: 45 Wh (6 300 mAh)
Tipas
Ličio jonų
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą
licenciją.
Prekių ženklai
• „Handycam“ ir
yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
• XAVC S ir
yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• XQD ir
yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „InfoLITHIUM“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
• „Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“ ir
„Windows Medi“ yra „Microsoft Corporation“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
• „Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
• HDMI, HDMI logotipas ir didelės raiškos
multimedijos sąsaja yra „HDMI Licensing LLC“
registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
• „Intel“, „Intel Core“ ir „Pentium“ yra „Intel
Corporation“ arba jos filialų JAV ir kitose šalyse
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
• „Adobe“, „Adobe“ logotipas ir „Adobe Acrobat“
yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV
ir (arba) kitose šalyse.
Visi kiti šiame dokumente minimi produktų
pavadinimai yra atitinkamų jų įmonių prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Be to, ™ir ® šiame dokumente nėra.
Pakuotės sandara
Priedai
Kroviklis (1) (AC-VL1)
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė
NP-F970 (1)
Kintamosios srovės adapteris (1) (AC-NB12A)
Maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (2)
A/V kabelis (1)
HDMI kabelis (1)
USB kabelis (1)
Objektyvo gaubtas (1)
Didelis apsauginis skydelis (1)
CD-ROM „License“ (1)
Naudojimo vadovas (2)
LT
Specifikacijos
65
H
Rodyklė
A
All Reset 46
Assignable Button 45
Audio Input 43
Audio Output 43
Ausinių jungtis 14
Auto Exposure 40
B
I
„InfoLITHIUM“ maitinimo
elementų pakuotė 54
Iš anksto sumontuotas įkraunamas
maitinimo elementas 57
Išorinis monitorius 48
Išvesties signalas 59
Baltos spalvos balansas 31
Baltos spalvos balanso atminties
jungiklis 31
Į
C
J
Clock Set 46
Color Bars 40
Country 46
Įrašymo mygtukas 26
Įspėjimo rodymas 61
Jungiklis AUTO/MANUAL 29
Jungiklis FOCUS 27
Jungtis VIDEO OUT 48, 60
D
K
Delete Clip 47
Detail 41
Diafragmos žiedas 29
Dirželio, kuriuo kamera kabinama
ant peties 14
Dirželio, kuriuo kamera kabinama
ant peties, kabliukas 14
Display Clip Properties 37
Drėgmės kondensacija 56
Kintamosios srovės adapteris 21
Klaidos rodymas 61
Klipas 28, 36
Krovimo laikas 21
Priedai
F
Flicker Reduce 40
Fokusavimo žiedas 27
Fokusuoti 27
Format Media 45
Formatas 25
G
Gain 40
Gamma 41
Garsas 28
Grįžimas į pradžią 28
LT
66
Handle Zoom 41
HDMI OUT jungtis 48, 59
Hours Meter 46
Rodyklė
L
Laikas ir data 22
Laikrodis 22
Laisvasis vaizdų apdorojimas 51
Language 46
Lauke 31
LCD ekranas 18, 23
LCD Setting 44
M
P
Maitinimo laidas (maitinimo
tinklo laidas) 20
Marker 44
Matrix 42
Media Full 25
Media Near Full 25
Meniu „Audio“ 43
Meniu „Camera“ 40
Meniu LCD/VF 44
Meniu „Media“ 45
Meniu „Paint“ 41
Meniu „System“ 45
Meniu „Video“ 43
MIC+48V 32
Miniatiūrų ekranas 35
Miniatiūrų meniu 36
Mygtukas GAIN 30
Mygtukas IRIS 29
Mygtukas MENU 39
Mygtukas PUSH AUTO 27
Mygtukas SHUTTER SPEED 30
Mygtukas WHT BAL 31
MRW-E80 49
Papildomas fokusavimas 27
Patalpoje 31
Peaking 44
Platus kampas 26
Priartinimas 26
Priartinimo svirtelė 26
Priartinimo žiedas 27
Priskiriamasis mygtukas 34
PUSH (objektyvo gaubto atlaisvinimo)
mygtukas 22
„Push auto“ fokusavimas 27
N
R
Rankenėlė SEL/SET 39
Rec Format 45
Rec Lamp 46
S
Sąrankos meniu 39, 40
Sieninis lizdas 21
Skin Detail 42
SteadyShot 40
Stiprinimas 30
Stiprinimo jungiklis 30
ND filtras 30
T
O
Teleobjektyvas 26
Time Zone 22
U
USB kabelis 49
UTC 22
Užrakto greitis 30
Priedai
Objektyvas 57
Objektyvo dangtelio svirtelė 22
Objektyvo gaubtas su objektyvo
dangteliu 22
Offset White 41
OPTION mygtukas 36
Output Display 44
Output Format 43
LT
Rodyklė
67
V
Vaizdo ieškiklio atlaisvinimo svirtelė 57
Vaizdo ieškiklio objektyvo reguliavimo
svirtelė 23
Vaizdo ieškiklis 18, 23
Vaizdo įrašo formatas 59
Vaizdo kameros naudojimas užsienyje 54
Valdomas priartinimas 26
Valdomo priartinimo jungiklis 26
Valdomo priartinimo svirtelė 26
Version 46
VF Setting 44
Vieno paspaudimo mygtukas 31
W
White 41
X
XQD atminties kortelės 24
Z
Zebra 44
Priedai
LT
68
Rodyklė
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus
galima rasti pagalbos klientams svetainėje.
Download PDF