Sony | FDR-AX53 | Sony FDR-AX53 AX53 4K „Handycam®“ su „Exmor R® CMOS“ jutikliu Naudojimo instrukcijos

4-586-523-11(1) (LT)
Skaitmeninė 4K
vaizdo kamera
Darbo pradžia
Įrašymas / atkūrimas
Vaizdų išsaugojimas
Naudojimo vadovas
Vaizdo kameros tinkinimas
Pagalbos žinynas
(elektroninė instrukcija)
Pagalbos žinyne rasite išsamias
daugelio vaizdo kameros funkcijų
naudojimo instrukcijas.
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
Kita
Perskaitykite
pirmiausia
SVARBIOS
SAUGOS
INSTRUKCIJOS
Prieš naudodami šį įrenginį,
atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
jį išsaugokite, kad galėtumėte
peržiūrėti vėliau.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
įrenginio apatinėje dalyje. Įrašykite
serijos numerį toliau pateiktoje
vietoje. Nurodykite šiuos numerius,
jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis
į „Sony“ pardavėją.
Modelio nr. FDR- ___________________
Serijos nr. _________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro
arba elektros smūgio riziką:
1) saugokite įrenginį nuo
lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite
skysčio pripildytų indų,
pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus
nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan.
IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS: KAD
SUMAŽINTUMĖTE
GAISRO AR ELEKTROS
SMŪGIO RIZIKĄ,
VISADA
VADOVAUKITĖS
ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LT
2
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie
vandens.
Valykite tik sausa pašluoste.
Neužblokuokite ventiliacijos ertmių.
Montuokite vadovaudamiesi
gamintojo instrukcijomis.
Nemontuokite prie šilumos šaltinių,
pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar
kitų šilumą generuojančių prietaisų
(įskaitant stiprintuvus).
Paisykite poliarizuoto arba įžeminto
tipo kištuko saugos reikalavimų.
Poliarizuotas kištukas turi du
kontaktus, kurių vienas yra platesnis
už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi
du kontaktus, o trečiasis skirtas
įžeminti. Platusis arba įžeminimo
kontaktas sumontuotas dėl jūsų
saugumo. Jei pateiktas kištukas
netelpa į lizdą, pasitarkite su
elektriku dėl pasenusio lizdo
keitimo.
• Apsaugokite maitinimo laidą
(ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir
išėjimo iš aparato vietoje), kad ant
jo nebūtų vaikštoma arba kad jis
nebūtų prispaustas.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedus.
• Dėkite tik ant gamintojo nurodyto
arba su aparatu parduodamo
staliuko su ratukais, stovo, trikojo,
laikiklio arba stalo. Naudodami
staliuką su ratukais būkite atsargūs,
kad judinamas su ant jo uždėtu
įrenginiu neapvirstų ir
nesužeistumėte.
• Žaibuojant arba jei ilgą laiką
nenaudojate įrenginio, jį atjunkite.
• Dėl bet kokių remonto darbų
kreipkitės į kvalifikuotus techninės
priežiūros specialistus. Remontas
reikalingas įrenginiui sugedus, pvz.,
jei pažeistas maitinimo tiekimo
laidas arba kištukas, į įrenginį
pateko skysčio arba įkrito objektų,
įrenginys pateko į lietų arba
sudrėko, įprastai neveikia arba
nukrito.
• Jei kištukas netelpa į maitinimo
lizdą, naudokite tinkamą kištuko
adapterį.
LT
3
Įvairiose pasaulio šalyse ar regionuose naudojami
maitinimo tiekimo laidų kištukai
A tipo
B tipo
BF tipo
B3 tipo
(amerikiet (britiškas) (britiškas) (britiškas)
iškas)
C tipo
(CEE)
SE tipo
(CEE)
O tipo
(Okeanijos
regiono)
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta tiekimo įtampa ir kištuko tipai.
Skirtinguose regionuose naudojami skirtingų tipų kištukai ir tiekimo įtampa.
Dėmesio: nurodyti kiekvienoje šalyje nustatyti maitinimo laido reikalavimai.
– Tik Jungtinių Amerikos Valstijų klientams:
naudokite pridedamą maitinimo laidą.
Europa
Šalys / regionai
Airija
Austrija
Belgija
Čekijos Respublika
Danija
Graikija
Islandija
Ispanija
Italija
JK
Lenkija
Liuksemburgas
Norvegija
Nyderlandai
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Rusija
Slovakija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Vengrija
Vokietija
LT
4
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
230
230
230
220
230
220
230
127 / 230
220
240
220
230
230
230
230
230
220
220
220
230
230
230
220
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C / BF
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Azija
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
220 / 230
200 / 220
230 / 240
127 / 230
100
220
220
240
230
220
110
220
60
50
50
50
50 / 60
50
60
50
50
50
60
50
A/C
BF
C
C
A
A
C
BF
BF
C / BF
A
A/C
Šalys / regionai
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
Australija
Naujoji Zelandija
240
230 / 240
50
50
O
O
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
120
120
60
60
A
A
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
120 / 240
110
120
110
110
110
110 / 220
120 / 127
120 / 240
110 / 220
110
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
Filipinai
Honkongas
Indija
Indonezija
Japonija
Kinija
Korėjos Respublika
Malaizija
Singapūras
Tailandas
Taivanas
Vietnamas
Okeanija
Šiaurės Amerika
Šalys / regionai
JAV
Kanada
Centrinė Amerika
Šalys / regionai
Bahamos
Dominikos Respublika
Gvatemala
Hondūras
Jamaika
Kosta Rika
Kuba
Meksika
Nikaragva
Panama
Salvadoras
LT
5
Pietų Amerika
Šalys / regionai
Argentina
Brazilija
Čilė
Kolumbija
Peru
Venesuela
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
220
127 / 220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C / BF / O
A/C
C
A
A/C
A
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
220
220
230
240
127 / 220
220
50
50
50
50
50
50
C / BF
C / BF
C
C / BF
A / C / BF
C
Viduriniai Rytai
Šalys / regionai
Irakas
Iranas
Izraelis
JAE
Saudo Arabija
Turkija
Afrika
Šalys / regionai
Alžyras
Egiptas
Etiopija
Kenija
Kongo Demokratinė
Respublika
Nigerija
Pietų Afrika
Tanzanija
Tunisas
LT
6
Įtampa
Dažnis (Hz)
Kištuko tipas
127 / 220
220
220
240
220
50
50
50
50
50
C
C
C
C / BF
C
230
220 / 230
230
220
50
50
50
50
C / BF
C / BF
C / BF
C
DĖMESIO
 Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti,
užsidegti arba galima patirti cheminį
nudegimą. Atsižvelkite į toliau
pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo
smūgių: nedaužykite, nenumeskite
ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir
saugokite, kad jokie metaliniai
daiktai neliestų maitinimo elementų
jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C
temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba
saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų
pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo
elementų krovikliu arba įrenginiu,
kuriuo galima įkrauti maitinimo
elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus
tokiais pačiais arba atitinkamo,
„Sony“ rekomenduojamo tipo
elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
 Kintamosios srovės adapteris
Nenaudokite kintamosios srovės
adapterio siauroje vietoje, pvz.,
tarp sienos ir baldų.
Kintamosios srovės adapterį prijunkite
prie artimiausio sieninio lizdo. Jei
įrenginys sugedo, nedelsdami atjunkite
kintamosios srovės adapterį nuo
sieninio maitinimo lizdo.
 Pastaba dėl maitinimo laido
Maitinimo laidas (maitinimo tinklo
laidas) skirtas naudoti konkrečiai su
šia vaizdo kamera, todėl jo negalima
naudoti su kita elektrine įranga.
Net jei vaizdo kamera išjungta,
kintamosios srovės šaltinio maitinimas
vis tiek tiekiamas, kol kamera prijungta
prie sieninio lizdo naudojant
kintamosios srovės adapterį.
Informacija klientams
Europoje
 Pastaba klientams šalyse,
kuriose taikomos ES
direktyvos
Gamintojas: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį
ES reikalavimams: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
pareiškia, kad ši įranga atitinka
esminius Direktyvos 1999 / 5 / EB
reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas. Daugiau informacijos
žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
LT
7
 Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas,
iš naujo paleiskite programą arba
atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis
gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente
apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai
laukai gali paveikti įrenginio vaizdą
ir garsą.
 Išeikvotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
LT
8
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės
esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento
negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente
yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius
ir maitinimo elementus saugote
aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Informacijos apie
kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
Šiame vadove aprašyti 1080 60i
ir 1080 50i formatus palaikantys
įrenginiai.
Jei norite sužinoti, ar
fotoaparatas palaiko 1080 60i,
ar 1080 50i formatą, fotoaparato
apačioje ieškokite toliau
nurodytų ženklų.
Su 1080 60i suderinamas
įrenginys: 60i
Su 1080 50i suderinamas
įrenginys: 50i
Daugiau
informacijos apie
vaizdo kamerą
(pagalbos žinynas)
Pagalbos žinynas yra internetinis
vadovas. Jame rasite daugelio vaizdo
kameros funkcijų išsamias naudojimo
instrukcijas.
Prisijunkite prie „Sony“
pagalbos puslapio.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1630/h_zz/
Turinys
Perskaitykite pirmiausia ........... 2
Daugiau informacijos
apie vaizdo kamerą
(pagalbos žinynas) .............. 9
Filmų įrašymo formato
pasirinkimas ........................10
Darbo pradžia ............ 12
Pridėti elementai ...................... 12
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas ............................. 13
Maitinimo įjungimas ................16
Atminties kortelės įdėjimas ..... 17
Įrašymas /
atkūrimas ...................20
Įrašymas ................................... 20
Neautomatinio reguliavimo
funkcijų naudojimas .......... 23
Atkūrimas ................................ 24
Vaizdų peržiūra per TV ............27
Vaizdų peržiūra naudojant
įmontuotą projektorių
(FDR-AXP55) ........................ 31
Vaizdų išsaugojimas ... 32
Vaizdų importavimas
į kompiuterį ........................ 32
Vaizdų išsaugojimas išoriniame
laikmenos įrenginyje ......... 33
Funkcijos „Wi-Fi“
naudojimas ........................ 35
Vaizdo kameros
tinkinimas ..................40
Pagalbos žinyne rasite daugiau
informacijos, pvz., šių funkcijų aprašus.
• Fotofilmo fiksavimas
• TC / UB (laiko kodas / informacijos
bitas)
• Highlight Movie Maker
• Live Streaming
• Multi Camera Control
• Trimming Playback
Meniu naudojimas .................. 40
Kita ............................. 43
Atsargumo priemonės ........... 43
Specifikacijos ........................... 45
Dalys ir valdikliai ...................... 50
Rodyklė .................................... 53
LT
9
Filmų įrašymo formato pasirinkimas
Vaizdo kamera suderinama su formatu XAVC S.
 Kas yra XAVC S?
XAVC S yra įrašymo formatas, suteikiantis galimybę suspausti didelės
raiškos (pvz., 4K) vaizdus naudojant MPEG-4 AVC/H.264 ir juos įrašyti
MP4 failo formatu. Norint išlaikyti aukštą vaizdo kokybę, reikia
pasirinkti tam tikrą duomenų dydį.
Galimi įrašymo formatai ir jų funkcijos
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Pikseliai
3840 × 2160
1920 × 1080
1920 × 1080
Dažnis
bitais*1
60 Mbps/
100 Mbps
50 Mbps*2
Daugiausia
28 Mbps
Funkcijos
Vaizdai įrašomi
4K formatu.
Šiuo formatu
rekomenduojame
įrašyti net ir
neturint 4K TV, kad
visada turėtumėte
galimybę paleisti
4K formato turinį.
Palyginus su
AVCHD, įrašoma
daugiau
informacijos, todėl
įrašyti vaizdai yra
ryškesni.
Gerai suderinamas
su įrašymo
įrenginiais (ne
kompiuteriais).
*1
*2
LT
10
Dažnis bitais nurodo, kiek duomenų įrašyta per tam tikrą laiką.
Jei įrašote naudodami įrašymo didele spartą funkciją, pasirinkite
60 Mbps arba 100 Mbps.
Įrašymo formatas ir galimas filmavimo / fotografavimo
režimas
Įrašymo
formatas
Fotografavimo
režimas
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Movie
Movie
High Speed REC
Movie
Smth Slw REC
Golf Shot
• Jei norite pakeisti įrašymo formatą, pasirinkite
Size]  [ File Format].
 [Image Quality/
Saugojimo būdas
Įrašymo
formatas
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Saugojimo būdas
Įrašyto vaizdo
kokybė
XAVC S 4K
Kompiuteris su
programine įranga
XAVC S HD
„PlayMemories Home™“
• Išorinis laikmenos
įrenginys
Puslapis
32
32
Kompiuteris su
programine įranga
„PlayMemories Home“
AVCHD
32
Išorinis laikmenos
įrenginys
AVCHD
33
• Apie naujausią saugojimo aplinką skaitykite toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/
• Vaizdus galima išsaugoti prijungus įrašymo įrenginį analoginiu AV
kabeliu (parduodamas atskirai). Filmai nukopijuojami standartinės
raiškos vaizdo kokybės formatu (34 psl.).
• Naudodami VMC-UAM2 USB adapterio kabelį (parduodamas atskirai)
galite kopijuoti vaizdus tiesiogiai į išorinį laikmenos įrenginį.
 Vaizdų perkėlimas į išmanųjį telefoną
Galite perkelti MP4 vaizdus į išmanųjį telefoną, prijungtą prie vaizdo
kameros per „Wi-Fi“ (35 psl.). MP4 formato vaizdai tinkami įkelti į internetą.
Jei [Dual Video REC] nustatytas kaip [On], vaizdo kamera įrašo filmus
XAVC S 4K, XAVC S HD arba AVCHD formatu ir kartu – MP4 formatu.
LT
11
Darbo pradžia
Pridėti elementai
Skliaustuose ( ) nurodyti skaičiai
reiškia kiekį.
Visi modeliai
• Vaizdo kamera (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
• Maitinimo laidas (maitinimo
tinklo laidas) (1)
• USB mikrokabelis (1)
• HDMI kabelis (1)
• Naudojimo instrukcija (šis
vadovas) (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FV70 (1)
LT
12
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
1
Uždarydami LCD monitorių išjunkite vaizdo kamerą,
įtraukite vaizdo ieškiklį* ir įdėkite maitinimo elementų
pakuotę.
Darbo pradžia
Maitinimo elementų pakuotė
* Taikytina tik modeliams su vaizdo ieškikliu (FDR-AX53/AX55/AXP55)
kintamosios srovės adapterį ir maitinimo
2 Prijunkite
laidą (maitinimo tinklo laidą) prie vaizdo kameros ir
prie sieninio maitinimo lizdo.
Lizdas DC IN
Nuolatinės srovės
kištukas*
Kintamosios srovės
adapteris
Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas)
Sieninis maitinimo lizdas
* Sulygiuokite nuolatinės srovės kištuko žymę  su lizdo DC IN žyme.
• POWER/CHG (įkrovimo) lemputė įsižiebia oranžine spalva.
• Kai maitinimo elementų pakuotė yra visiškai įkrauta, POWER/CHG
(įkrovimo) lemputė išsijungia. Atjunkite kintamosios srovės adapterį
nuo vaizdo kameros lizdo DC IN.
LT
13
 Maitinimo elementų įkrovimas naudojant kompiuterį
Išjunkite vaizdo kamerą ir naudodami USB mikrokabelį vaizdo
kameros kelių kontaktų USB jungtį / USB mikrojungtį (50 psl.)
prijunkite prie kompiuterio USB lizdo.
• Prieš pradėdami krauti vaizdo kamerą, nustatykite kompiuterį taip,
kad jis nepereitų į miego (užmigdymo) režimą.
 Apskaičiuotas įkrovimo laikas (minutėmis)
naudojant pridedamą maitinimo elementų pakuotę
Maitinimo elementų
pakuotė
Kintamosios srovės
Kompiuteris
adapteris (pridedamas)
NP-FV70
205
555
• Įkrovimo laikas apskaičiuotas maksimaliai įkrovus visiškai iškrautą
maitinimo elementų pakuotę esant 25 °C patalpos temperatūrai.
 Apskaičiuotas įkrovimo ir atkūrimo laikas
(minutėmis) naudojant pridedamą maitinimo
elementų pakuotę
Maitinimo
elementų
pakuotė
Įrašymo laikas
NP-FV70
150
Atkūrimo laikas
Nepertraukiamas Įprastai
75
250
• Įrašymo ir atkūrimo laikas apskaičiuotas vaizdo kamerą naudojant 25 °C
temperatūroje.
• Įrašymo laikas apskaičiuotas filmus įrašant su numatytaisiais nustatymais
([ File Format]: [
XAVC S 4K], [ REC Mode]: [60Mbps
],
[Dual Video REC]: [Off]).
• Įprastas įrašymo laikas reiškia laiką, kai keletą kartų pradedamas ir
baigiamas įrašymas, perjungiamas [Shooting Mode] ir priartinama.
• Įrašymo laikas yra laikas, kai įrašoma atidarius LCD monitorių.
 Vaizdo kameros naudojimas, kai ji prijungta prie
sieninio maitinimo lizdo
Prijunkite vaizdo kamerą prie sieninio maitinimo lizdo, kaip nurodyta
skyriuje „Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas“.
LT
14
 Maitinimo elementų pakuotės išėmimas
Išjunkite vaizdo kamerą. Paslinkite maitinimo elementų išstūmimo
slankiklį BATT () ir išimkite maitinimo elementų pakuotę ().
Darbo pradžia
 Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas užsienyje
Naudodami prie vaizdo kameros pridėtą kintamosios srovės adapterį,
galite įkrauti maitinimo elementų pakuotę bet kurioje šalyje ar regione,
kuriame elektros tinklu tiekiama 100–240 V įtampos 50 Hz / 60 Hz dažnio
kintamoji srovė.
• Nenaudokite elektroninio įtampos transformatoriaus.
LT
15
Maitinimo įjungimas
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD monitorių ir įjunkite
maitinimą.
• Taip pat galite įjungti vaizdo kamerą ištraukdami vaizdo ieškiklį
(taikoma tik modeliams su vaizdo ieškikliu (FDR-AX53/AX55/AXP55).
LCD monitoriuje pateikiamas instrukcijas
2 Vykdydami
pasirinkite kalbą, geografinę vietovę, Daylight Savings
arba Summer Time, datos formatą ir datą bei laiką.
Palieskite LCD monitoriaus mygtuką.
• Norėdami pereiti į kitą puslapį, palieskite [Next].
• Norėdami išjungti maitinimą, uždarykite LCD monitorių. Jei vaizdo
ieškiklis ištrauktas, įtraukite jį (taikoma tik modeliams su vaizdo ieškikliu
(FDR-AX53/AX55/AXP55).
• Norėdami dar kartą nustatyti laiką ir datą, pasirinkite
 [Setup]
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (Jei vaizdo kameros
nenaudojote keletą mėnesių)
• Norėdami išjungti veikimo garsą, pasirinkite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
LT
16
Atminties kortelės įdėjimas
1
Atidarykite dangtelį ir stumkite atminties kortelę,
kol ji spragtelės.
Prieigos lemputė
Darbo pradžia
Įdėkite atminties kortelę nukreipę nusklembtą
kampą pavaizduota kryptimi.
• Įdėjus naują atminties kortelę rodomas ekranas [Preparing image
database file. Please wait.]. Palaukite, kol ekranas bus išjungtas.
• Norėdami pasirinkti atminties kortelę kaip įrašymo laikmeną, pasirinkite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card] (FDR-AX40/AX55/AXP55).
• Norėdami išimti atminties kortelę, atidarykite dangtelį ir vieną kartą
lengvai ją stumtelėkite.
 Atminties kortelių, kurias galima naudoti kameroje,
tipai
Pasirinkite atminties kortelę, kurią naudosite vaizdo kameroje, pagal
toliau pateiktą lentelę.
Atminties kortelė
AVCHD
XAVC S

(Tik „Mark 2“)
–
„Memory Stick PRO-HG Duo™“
laikmena

–
„Memory Stick Micro™“ (M2)
laikmena

(Tik „Mark 2“)
–
„Memory Stick PRO Duo“
laikmena
LT
17
Atminties kortelė
SD atminties kortelė
AVCHD
XAVC S
*1
–

*1
*2
SDXC atminties kortelė

*1
*2
„microSD“ atminties kortelė
*1
–
„microSDHC“ atminties kortelė
*1
*2
„microSDXC“ atminties kortelė
*1
*2
SDHC atminties kortelė
*1
SD 4 spartos klasė:
arba spartesnės arba UHS 1 spartos
klasė:
arba spartesnės
*2
Toliau pateiktus reikalavimus atitinkančios atminties kortelės
– Talpa – 4 GB arba daugiau
– SD 10 spartos klasė:
arba UHS 1 spartos klasė:
arba
spartesnės
Įrašant 100 Mb/s ar didesne sparta, reikalinga UHS 3 spartos klasė:
Pastabos
• Jei ilgą laiką įrašysite XAVC S filmus į SDHC atminties kortelę, jie bus
padalyti į 4 GB dydžio failus.
Atkuriant padalytus failus vaizdo kamera, jie bus atkuriami nepertraukiamai.
Padalytus failus galima sujungti į vieną failą naudojant „PlayMemories
Home“.
• Negarantuojame, kad visos atminties kortelės veiks tinkamai. Dėl
atminties kortelių, kurių gamintojas nėra „Sony“, suderinamumo
kreipkitės į atitinkamus gamintojus.
• Jei su vaizdo kamera ketinate naudoti „Memory Stick Micro“ arba
„microSD“ atminties kortelę, būtinai prijunkite ją prie specialaus
adapterio.
• SDXC atminties kortelėse įrašytų filmų negalima importuoti arba atkurti
kompiuteriuose ar AV įrenginiuose, kurie prijungti prie šio gaminio
USB mikrokabeliu, tačiau nepalaiko failų sistemos „exFAT“(*). Prieš
prijungdami įrangą, įsitikinkite, kad ji palaiko sistemą „exFAT“. Jei
prijungta įranga nepalaiko sistemos „exFAT“ ir parodomas pranešimas,
kuriuo esate raginami formatuoti, neformatuokite laikmenos. Prarasite
visus išsaugotus duomenis.
* „exFAT“ yra failų sistema, naudojama SDXC atminties kortelėse.
LT
18
.
 Kaip suformatuoti įrašomą laikmeną
• Kad naudojant atminties kortelę nekiltų problemų, prieš pirmą kartą
naudojant atminties kortelę rekomenduojama suformatuoti ją vaizdo
kameroje.
• Norėdami suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite

[Setup]  [
Media Settings]  [Format]  norimą įrašomą
laikmeną 
.
• Formatuojant atminties kortelę, bus ištrinti visi joje esantys duomenys
ir jų nebus galima atkurti. Svarbius duomenis reikia išsaugoti, pvz.,
kompiuteryje.
Darbo pradžia
LT
19
Įrašymas / atkūrimas
Įrašymas
Filmų įrašymas
1
Norėdami pradėti įrašyti, atidarykite LCD monitorių
ir paspauskite START/STOP.
Priartinimo svirtelė
• Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite START/STOP.
• LCD monitoriuje esantys elementai neberodomi, jei vaizdo kameros
nenaudojate keletą sekundžių. Kad elementai vėl būtų parodyti,
palieskite bet kurią LCD monitoriaus vietą, išskyrus mygtukus.
Pastabos
• Įrašant filmus „XAVC S 4K 100Mbps“ arba „XAVC S 4K 60Mbps“ formatu,
vaizdo signalai (HDMI išvesties signalas ar AV kabelio išvesties signalas)
neišvedami į išorinę laikmeną.
 MP4 ir kito formato filmų įrašymas vienu metu
(„Dual Video REC“)
Jei [Dual Video REC] nustatytas kaip [On], vaizdo kamera įrašo filmą
MP4 formatu ir kartu – XAVC S 4K, XAVC S HD arba AVCHD formatu.
Pasirinkite
 [Image Quality/Size]  [Dual Video REC] 
norimas nustatymas.
• MP4 formatu įrašytus filmus lengva atkurti išmaniajame telefone, įkelti
į tinklą ar į žiniatinklį.
LT
20
 Nuotraukų fotografavimas įrašant filmą
(dvigubas fiksavimas)
Filmuodami galite įrašyti nuotraukas paspausdami PHOTO.
Pastabos
• Atsižvelgiant į nustatymus [ REC Mode] ir [ Frame Rate] gali būti
neleidžiama fotografuoti.
• Negalite nurodyti atskirų paskirties vietų (vidinės atminties ar atminties
kortelės), kuriose bus saugomos nuotraukos ir filmai (FDR-AX40/AX55/
AXP55).
Įrašymas / atkūrimas
 Filmą įrašančio asmens balso susilpninimas
(„My Voice Canceling“)
Paspauskite
(„My Voice Canceling“) (51 psl.). Filmą įrašančio
asmens balsas bus susilpnintas.
 Apytikslis galimas įrašymo laikas
Filmo formatas
Vidinė atmintis*1
Atminties kortelė*2
XAVC S 4K
2 val. 10 min.
64 GB: 2 val. 5 min.*3
XAVC S HD
2 val. 35 min.
64 GB: 2 val. 35 min.*4
AVCHD
8 val. 15 min.
16 GB: 2 val. 00 min.*5
*1
Jei norite išnaudoti maksimalų įrašymo laiką, panaikinkite gaminyje
saugomą demonstracinį filmą (FDR-AX40/AX55/AXP55).
Naudojant „Sony“ atminties kortelę.
*3
Kai įrašoma pasirinkus numatytąjį nustatymą:
[ File Format]: [
XAVC S 4K], [ REC Mode]: [60Mbps
],
[Dual Video REC]: [Off]
*4
Apytikslis įrašymo laikas, kai įrašoma pasirinkus šiuos nustatymus:
[ File Format]: [
XAVC S HD], [ Frame Rate]: [60p]
*5 Apytikslis įrašymo laikas, kai įrašoma pasirinkus šiuos nustatymus:
[ File format]: [
AVCHD], [ REC Mode]: [High Quality
]
• Kai vyksta įrašymas, LCD monitoriuje rodomas faktinis įrašymo laikas
arba galimų įrašyti nuotraukų skaičius.
*2
LT
21
Fotografavimas
1
Atidarykite LCD monitorių ir pasirinkite [MODE] 
(Photo).
• Taip pat galite perjungti nustatymus
(„Movie“) ir
(„Photo“)
paspausdami mygtuką
/
(„Shooting Mode“) (FDR-AX53/AX55/
AXP55).
tiek paspauskite PHOTO, kad sureguliuotumėte
2 Šiek
židinį, tada nuspauskite iki galo.
Priartinimo svirtelė
• Tinkamai sureguliavus židinį LCD monitoriuje rodomas AE/AF
fiksavimo indikatorius.
LT
22
Neautomatinio reguliavimo funkcijų
naudojimas
Meniu elemento priskyrimas žiedui MANUAL
(FDR-AX53/AX55/AXP55)
1
Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę
mygtuką MANUAL (51 psl.).
Įrašymas / atkūrimas
• Ekrane [Manual Ring Setting] bus parodyti meniu elementai,
kuriuos galite valdyti žiedu MANUAL.
žiedą MANUAL (51 psl.), kad pasirinktumėte
2 Pasukite
norimą priskirti elementą, ir paspauskite mygtuką
MANUAL.
 Neautomatinis reguliavimas naudojant žiedą MANUAL
 Paspauskite mygtuką MANUAL, kad įjungtumėte reguliavimo
rankiniu būdu režimą.
 Pasukite žiedą MANUAL, kad sureguliuotumėte nustatymą.
• Kad vėl įjungtumėte automatinio reguliavimo režimą, dar kartą
paspauskite mygtuką MANUAL.
• Jei priskirta priartinimo funkcija, reguliuokite tik sukdami žiedą MANUAL.
LT
23
Atkūrimas
1
Norėdami įjungti atkūrimo režimą, atidarykite LCD
monitorių ir paspauskite vaizdo kameros mygtuką
(„View Images“).
• Po kelių sekundžių bus parodytas scenų peržiūros ekranas.
/ , kad perkeltumėte norimą sceną
2 Pasirinkite
į centrą, tada pasirinkite paveikslėlyje apvestą dalį ().
Filmo
formato
perjungimo
mygtukas*1
(4K/MP4)
Scenos
Į MENU ekraną
Scenos
pavadinimas
Į ankstesnę
sceną
Perjungimas
į filmavimo /
fotografavimo
režimą
*1
*2
Į kitą sceną
Laiko juosta
Highlight Movie
Maker*2
Scenų skalės keitimo
mygtukas
Piktograma skiriasi atsižvelgiant į [ File Format] nustatymą (26 psl.).
„Highlight Movie Maker“ rodomas, kai nustatytas filmo formatas
AVCHD.
• Nuotraukos ir vaizdo įrašai įrašomi toje pačioje įrašomoje laikmenoje
(vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje). (FDR-AX40/AX55/AXP55)
• Norėdami pasirinkti XAVC S arba AVCHD filmus, kuriuos norite
atkurti, redaguoti ar kopijuoti į kitus įrenginius, pasirinkite

[Image Quality/Size]  [ File Format].
• Tik XAVC S 4K filmus galima žiūrėti pasirinkta kadrų sparta.
Pasirinkite kadrų spartą atsižvelgdami į norimus leisti filmus.
LT
24
3 Pasirinkite vaizdą.
Grįžimas
į scenų
peržiūros
ekraną
Įrašo trukmė /
nuotraukų
skaičius
Scenos
pavadinimas
Ankstesnis
Vaizdo tipo
perjungimo
mygtukas
(vaizdinė
rodyklė)
Filmas
Kitas
Įrašymas / atkūrimas
Perjungimas
į filmavimo /
fotografavimo
režimą
Nuotrauka
Paskutinis atkurtas
vaizdas
 Filmų ir nuotraukų perjungimas (vaizdinė rodyklė)
Pasirinkite norimą vaizdų tipą.
 Atkūrimo operacijos
Garsumas
/
Ankstesnis / kitas
Naikinti
/
Greitas leidimas atgal /
greitas leidimas į priekį
Kontekstas
/
Leisti / pristabdyti
Sustabdyti
Leisti / pristabdyti skaidrių
demonstravimą
Veiksmo kadrų vaizdo
įrašas
Veiksmo intervalo
reguliavimas
LT
25
 Vaizdų naikinimas
 Pasirinkite
 [Image Quality/Size]  [
norimų panaikinti vaizdų formatas.
• Galimi formatai priklauso nuo nustatymo [
File Format] 
File Format].
 Pasirinkite [Edit/Copy]  [Delete]  [Multiple Images] 
norimas panaikinti vaizdas.
 Palieskite norimus panaikinti vaizdus, kad ant jų būtų parodyta
žymė , ir pasirinkite
.
 Perjungimas į MP4
 Pasirinkite filmo formato perjungimo mygtuką.
Filmo formato
perjungimo
mygtukas
• Bus parodytas filmo formato pasirinkimo ekranas.
 Pasirinkite filmo formatą.
 Vaizdų kopijavimas iš vidinės atminties į atminties
kortelę (FDR-AX40/AX55/AXP55)
 Pasirinkite
 [Edit/Copy]  [Copy]  [Int. Memory 
Memory card]  [Multiple Images].
 Pasirinkite vaizdą, kurį norite kopijuoti.
 Palieskite norimus nukopijuoti vaizdus, kad jie būtų pažymėti
varnele ( ), ir pasirinkite
.
 Pasirinkite
.
Pastabos
• Vidinėje atmintyje išsaugotų XAVC S filmų negalima nukopijuoti
į SDHC atminties korteles arba išorinius laikmenų įrenginius, kuriuose
naudojama FAT failų sistema.
LT
26
Vaizdų peržiūra per TV
Vaizdų atkūrimas
Atsižvelgiant į įrašyto filmo formatą, scenų peržiūros ekrane pasirinktų
atkuriamų vaizdų tipą ir HDMI išvesties nustatymus, gali būti
neleidžiama atkurti kai kurių vaizdų.
1
Sujunkite vaizdo kameros HDMI OUT ir TV HDMI IN
lizdus naudodami HDMI kabelį (pridedamas).
Įrašymas / atkūrimas
Signalo kryptis
2 Pasirinkite TV įvesties nustatymą HDMI IN.
3 Paleiskite vaizdų atkūrimą per vaizdo kamerą.
LT
27
 Atkuriamų vaizdų nustatymas
Filmo
formatas
TV
XAVC S 4K
4K TV
[HDMI
Resolution]
Vaizdinė
rodyklė
(25 psl.)
Atkuriamų
vaizdų kokybė
[Auto], [2160p/
1080p]
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
4K vaizdo
kokybė
[1080p],
[1080i], [720p]
MOVIE
MOVIE/
PHOTO
Didelės
raiškos vaizdo
kokybė (HD)
PHOTO
Didelės
raiškos TV
XAVC S HD 4K TV arba
didelės
AVCHD
raiškos TV
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
Didelės
raiškos vaizdo
kokybė (HD)
MOVIE
[Auto], [2160p/
MOVIE/
1080p],
PHOTO
[1080p],
[1080i], [720p]
PHOTO
Didelės
raiškos vaizdo
kokybė (HD)
[Auto], [1080p],
[1080i], [720p]
4K vaizdo
kokybė
(prijungus
4K TV)*
* Vaizdo raiška atitiks vaizdo kameroje nustatytą HDMI raišką.
• Vaizdai bus atkuriami, kai [HDMI Resolution] bus nustatytas kaip [Auto]
(numatytasis nustatymas).
• Jei pasirinkus [Auto] vaizdai atkuriami netinkamai, pakeiskite nustatymą
[HDMI Resolution]. Pasirinkite
 [Setup]  [
Connection] 
[HDMI Resolution]  norimas nustatymas.
• Jei jūsų TV nėra HDMI jungties, sujunkite vaizdo kameros kelių kontaktų
USB jungtį / USB mikrojungtį ir TV vaizdo / garso įvesties jungtį
naudodami AV kabelį (parduodamas atskirai).
LT
28
 Vaizdo kameros prijungimas prie TV, kuris
suderinamas su tinklu
Prijunkite vaizdo kamerą prie prieigos taško su saugos nustatymu
(39 psl.). Paspauskite vaizdo kameros mygtuką
(„View Images“)
ir pasirinkite
 [Wireless]  [ Function]  [View on TV] 
norimo atkurti vaizdo tipas.
• Galite peržiūrėti tik AVCHD ir MP4 filmus bei nuotraukas.
Apkarpytų filmų („Trimming Playback“), įrašytų
XAVC S 4K formatu, atkūrimas
Įrašymas / atkūrimas
Atkurdami XAVC S 4K failo formatu įrašytus filmus galite padidinti ir
apkarpyti norimą peržiūrėti dalį bei priartinti sceną su maksimalia
didelės raiškos vaizdo kokybe.
1
Pakeiskite HDMI išvesties nustatymą, kad būtų
išvedami 4K filmai.
Pasirinkite
 [Setup]  [
Connection]  [HDMI
Resolution]  norimas nustatymas.
vaizdo kameros HDMI OUT ir TV HDMI IN
2 Sujunkite
lizdus naudodami HDMI kabelį (pridedamas).
Signalo kryptis
LT
29
TV
[HDMI Resolution]
4K TV
[Auto]*, [2160p/1080p]*, [1080p], [1080i],
[720p]
Didelės raiškos TV
[Auto], [1080p], [1080i], [720p]
* Įjungus arba išjungus apkarpytų filmų atkūrimo funkciją, ekranas bus
išjungtas kelioms sekundėms.
atkūrimas, LCD monitoriuje palieskite
3 Kai vykdomas
(įjungti apkarpymą), tada paliesdami pasirinkite
norimą apkarpyti dalį.
• Atkuriamas vaizdas bus apkarpytas išlaikant didelės raiškos vaizdo
kokybę (HD).
Pastabos
• Vaizdo kameros LCD monitoriuje apkarpyti filmai neatkuriami.
LT
30
Vaizdų peržiūra naudojant įmontuotą
projektorių (FDR-AXP55)
1 Paspauskite mygtuką PROJECTOR (51 psl.).
2 Pasirinkite [Image Shot on This Device].
LCD monitoriuje rodomo naudojimo
3 Vykdykite
vadovo nurodymus ir tada pasirinkite [Project].
Įrašymas / atkūrimas
Priartinimo svirtelė / PHOTO*2
PROJECTOR FOCUS svirtelė*1
*1
*2
Sureguliuokite suprojektuoto vaizdo fokusavimą.
Naudodami priartinimo svirtelę perkelkite rodomą pasirinkimo
rėmelį ant suprojektuoto vaizdo, tada paspauskite mygtuką PHOTO.
 Įmontuoto projektoriaus naudojimas kartu su
kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu
 Naudodami pridedamą HDMI kabelį sujunkite gaminio lizdą
PROJECTOR IN (51 psl.) su įrenginio, prie kurio norite prijungti
gaminį, HDMI išvesties kontaktu.
• Jei pridedamo HDMI kabelio kištukas netelpa į įrenginio, prie kurio
norite prijungti gaminį, kontaktą, naudokite atskirai parduodamą
kištuko adapterį. Išsamios informacijos žr. įrenginio, prie kurio norite
prijungti gaminį, instrukcijoje.
 Pasirinkite [Image from External Device], kaip nurodyta anksčiau
pateiktame 2 veiksme.
LT
31
Vaizdų išsaugojimas
Vaizdų importavimas į kompiuterį
Ką galima atlikti naudojant „PlayMemories Home™“
„PlayMemories Home“ suteikia galimybę importuoti filmus ir
nuotraukas į kompiuterį ir įvairiai juos naudoti.
• Prieš naudodami „PlayMemories Home“, įdiekite naujausią jos versiją.
Importuotų
vaizdų atkūrimas
Importuokite vaizdus iš vaizdo kameros.
Sistemoje „Windows“ prieinamos ir toliau
nurodytos funkcijos.
Vaizdų
peržiūra
kalendoriuje
Vaizdų bendrinimas
per „PlayMemories
Online™“
Filmų
Vaizdų įkėlimas
diskų
į tinklo tarnybas
kūrimas
 „PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Galite atsisiųsti „PlayMemories Home“ naudodami toliau nurodytą
URL adresą.
http://www.sony.net/pm/
 Kompiuterio sistemos patikrinimas
Kokia programinė įranga turi veikti kompiuteryje,
sužinosite apsilankę toliau nurodytu URL adresu.
http://www.sony.net/pcenv/
LT
32
Vaizdų išsaugojimas išoriniame
laikmenos įrenginyje
Toliau paaiškinta, kaip išsaugoti filmus ir nuotraukas išoriniame
laikmenos įrenginyje. Taip pat žiūrėkite prie išorinio laikmenos
įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją.
Galite išsaugoti filmus kompiuteryje naudodami programinę
įrangą „PlayMemories Home“ (32 psl.).
Filmų išsaugojimas
Įrenginys
Kabelis
Vaizdo kokybė /
įrašymo formatas
Įrašymo
įrenginys,
kuriame nėra
USB lizdo
AV kabelis
(parduodamas
atskirai)
Standartinės
raiškos vaizdo
kokybė
DVD
Išorinis
laikmenos
įrenginys
VMC-UAM2 USB
adapterio kabelis
(parduodamas
atskirai)
4K / didelės
raiškos vaizdo
kokybė (HD)
• XAVC S
• AVCHD
Išorinė
laikmena
Kompiuteris
USB mikrokabelis
4K / didelės
raiškos
vaizdo kokybė
(HD)
• XAVC S
• AVCHD
Kompiuteris
ir prijungta
išorinė
laikmena
Vaizdų išsaugojimas
Laikmena
• Apie naujausią saugojimo aplinką skaitykite toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/
• Vaizdus galima išsaugoti prijungus įrašymo įrenginį analoginiu AV
kabeliu (parduodamas atskirai). Filmai nukopijuojami standartinės
raiškos vaizdo kokybės formatu (34 psl.).
• Naudojant VMC-UAM2 USB adapterio kabelį (parduodamas atskirai)
vaizdus galima nukopijuoti tiesiai į išorinį laikmenos įrenginį.
LT
33
Kaip prijungti įrenginį
 Įrašymo įrenginys be USB lizdo
AV kabeliu (parduodamas atskirai) prijunkite įrašymo įrenginį prie
vaizdo kameros kelių kontaktų USB jungties / USB mikrojungties.
Signalo kryptis
• Apie vaizdų išsaugojimą taip pat skaitykite įrašymo įrenginio naudojimo
vadove.
• Filmai nukopijuojami standartinės raiškos vaizdo kokybės formatu.
 USB išorinis standusis diskas
Naudodami VMC-UAM2 USB adapterio kabelį (parduodamas atskirai)
prijunkite išorinį laikmenos įrenginį prie vaizdo kameros kelių kontaktų
USB jungties / USB mikrojungties.
Signalo kryptis
• Filmai nukopijuojami 4K / didelės raiškos vaizdo kokybės formatu (HD).
LT
34
Funkcijos „Wi-Fi“
naudojimas
„PlayMemories
Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone
Naujausios ir išsamesnės
informacijos apie „PlayMemories
Mobile“ funkcijas rasite apsilankę
toliau nurodytu URL adresu.
 Operacinė sistema
„Android“
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „Google Play“.
• Norint naudoti vienu palietimu
valdomas funkcijas (NFC),
reikalinga 4.0 ar naujesnės
versijos „Android“.
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „App Store“.
• Vienu palietimu valdomos
funkcijos (NFC) neveikia
sistemoje „iOS“.
Pastabos
• Kai kuriose šalyse ir regionuose
negalima atsisiųsti
„PlayMemories Mobile“ iš
„Google play“ arba „App Store“.
Tokiu atveju ieškokite
„PlayMemories Mobile“.
• Jei jau turite „PlayMemories
Mobile išmaniajame telefone,
atnaujinkite programinės įrangos
versiją iki naujausios.
• Negarantuojama, kad čia
aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks su
visais išmaniaisiais telefonais
ir planšetiniais kompiuteriais.
• Vaizdo kameros „Wi-Fi“ funkcijos
negalima naudoti bandant
prisijungti prie viešojo
belaidžio LAN.
• Norint naudoti vaizdo kameros
vienu palietimu valdomas
funkcijas (NFC) reikia išmaniojo
telefono arba planšetinio
kompiuterio, palaikančio NFC
funkciją.
• Ateityje tobulinant versijas,
programos valdymo metodai
ir ekranai gali būti be įspėjimo
keičiami.
Vaizdų išsaugojimas
http://www.sony.net/pmm/
 iOS
LT
35
MP4 filmų ir nuotraukų
perkėlimas į išmanųjį
telefoną
vaizdo kamerą prie
3 Prilieskite
išmaniojo telefono.
 Prisijungimas vienu
palietimu naudojant
„Android“ su NFC
funkcija
1
Išmaniajame telefone
pasirinkite [Settings],
tada pasirinkite [More...]
ir patikrinkite, ar įjungtas
[NFC].
kameroje atkurkite
2 Vaizdo
vaizdą, kurį norite nusiųsti
į išmanųjį telefoną.
• Galima perkelti tik MP4 filmus
ir nuotraukas.
• Jei atkurdami filmą norite
pasirinkti MP4 filmą, žr.
„Perjungimas į MP4“ (26 psl.).
Pastabos
• Iš anksto atšaukite išmaniojo
telefono miego režimą arba
atrakinkite jo ekraną.
• Įsitikinkite, kad išmaniajame
telefone ir vaizdo kameros LCD
monitoriuje rodoma
.
• Laikykite nejudindami vaizdo
kamerą ir išmanųjį telefoną
suglaustus, kol bus paleista
programa „PlayMemories
Mobile“ (1–2 sek.).
• Jei vaizdo kameros nepavyksta
prijungti prie išmaniojo telefono
naudojant NFC, žr. „Vaizdo kameros
prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
naudojant QR kodą“ (36 psl.).
 Vaizdo kameros
prijungimas prie „Wi-Fi“
tinklo naudojant QR kodą
1
LT
36
Paspauskite mygtuką
(peržiūrėti vaizdus), tada
pasirinkite

[Wireless]  [ Function] 
[Send to Smartphone] 
[Select on This Device] 
vaizdo tipas.
norimą perkelti
2 Pasirinkite
vaizdą ir pažymėkite ,
tada pasirinkite

.
• Rodomas QR kodas, SSID ir
[OK]. (Jei
5 Pasirinkite
pateikiamas pranešimas,
dar kartą pasirinkite [OK].)
slaptažodis.
LCD ekrane rodomą QR kodą.
Vaizdų išsaugojimas
„PlayMemories
3 Paleiskite
Mobile“.
telefonu
6 Išmaniuoju
nuskaitykite vaizdo kameros
Android
Atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Kai bus parodyta [Connect
with the camera?], pasirinkite
[Connect].
iPhone/iPad
[Scan QR Code of
4 Pasirinkite
the Camera] „PlayMemories
Mobile“ ekrane.
Atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Vykdydami ekrane rodomas
instrukcijas įdiekite profilį
(nustatymo informaciją).
LT
37
 Pradžios ekrane pasirinkite
[Settings]  [Wi-Fi].
 Pasirinkite vaizdo kameros
SSID.
• Jei vaizdo kameros negalima
prijungti prie išmaniojo telefono
per NFC ar nuskaitant QR kodą,
prijunkite ją naudodami SSID ir
slaptažodį.
Daugiau informacijos ieškokite
pagalbos žinyne.
Išmaniojo telefono
naudojimas kaip
belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginio
Galite įrašyti vaizdo kamera
naudodami išmanųjį telefoną
kaip belaidį nuotolinio valdymo
įrenginį.
1
 Grįžkite į pradžios ekraną ir
paleiskite „PlayMemories
Mobile“.
Naudodami vaizdo kamerą
pasirinkite

[Wireless]  [ Function] 
[Ctrl with Smartphone].
telefone
2 Išmaniajame
atlikite veiksmus, nurodytus
6 veiksme „Vaizdo kameros
prijungimas prie „Wi-Fi“
tinklo naudojant QR kodą“
(36 psl.).
LT
38
• Nuskaičius QR kodą ir sėkmingai
užmezgus ryšį, išmaniajame
telefone bus užregistruotas
vaizdo kameros SSID (DIRECTxxxx) ir slaptažodis. Kai kitą
kartą vaizdo kamerą norėsite
per „Wi-Fi“ prijungti prie
išmaniojo telefono, tereikės
pasirinkti išmaniajame telefone
užregistruotą vaizdo kameros
SSID.
Jei naudojate NFC, įjunkite vaizdo
kameros įrašymo ekraną ir vaizdo
kameros žymą
priglauskite
prie išmaniojo telefono žymos
.
telefonu
3 Išmaniuoju
valdykite vaizdo kamerą.
Pastabos
• Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali
būti rodomi nesklandžiai. Tai
priklauso nuo vietos elektros
trukdžių arba išmaniojo telefono
galimybių.
Filmų ir nuotraukų išsaugojimas kompiuteryje
naudojant „Wi-Fi“
Pirmiausia prijunkite kompiuterį
prie belaidžio prieigos taško
arba belaidžio plačiajuosčio
ryšio maršruto parinktuvo.
1
Kompiuteryje įdiekite
specialią programinę įrangą
(reikia tik pirmą kartą).
Kai žinote belaidžio prieigos
taško SSID ir slaptažodį
 Naudodami vaizdo kamerą
pasirinkite

[Wireless]  [
Setting] 
[Access point settings].
 Pasirinkite prieigos tašką,
kurį norite užregistruoti,
įveskite slaptažodį ir
pasirinkite [Next].
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Jei programinė įranga
kompiuteryje jau įdiegta,
atnaujinkite programinės
įrangos versiją iki naujausios.
vizdo kamerą prie
2 Prijunkite
prieigos taško, kaip nurodyta
(reikia tik pirmą kartą).
Jei nepavyksta užregistruoti,
žr. prieigos taško naudojimo
instrukciją arba kreipkitės
į prieigos tašką nustačiusį asmenį.
Jei ant belaidžio prieigos
taško yra WPS mygtukas
 Naudodami vaizdo kamerą
pasirinkite

[Wireless]  [
Setting] 
[WPS Push].
 Paspauskite norimo
užregistruoti prieigos
taško WPS mygtuką.
Vaizdų išsaugojimas
Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
kompiuteris neveikia,
3 Jei
įjunkite jį.
siųsti vaizdus
4 Pradėkite
vaizdo kameros į kompiuterį.
 Paspauskite vaizdo kameros
mygtuką
(View Images).
 Pasirinkite

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Vaizdai automatiškai
perkeliami į kompiuterį ir
jame išsaugomi.
• Perkeliami tik naujai įrašyti
vaizdai. Filmų ir daugelio
nuotraukų vienu metu
importavimas gali šiek tiek
užtrukti.
LT
39
Vaizdo kameros tinkinimas
Meniu naudojimas
1
Pasirinkite
.
Meniu sąrašai
Shooting Mode
Movie
Photo
Fotofilmo fiksavimas
Smth Slw REC*1
Golf Shot*1
2 Pasirinkite kategoriją.
High Speed REC*2
Camera/Mic
Manual Settings
White Balance
Spot Meter/Fcs
Spot Meter
Spot Focus
norimą
3 Pasirinkite
meniu elementą.
Exposure
Focus
IRIS
Shutter Speed
AGC Limit
AE Shift
White Balance Shift
Low Lux
Camera Settings
Scene Selection
Slinkite per meniu elementus
aukštyn ar žemyn.
• Pasirinkite
, kad
baigtumėte meniu nustatymą
arba kad grįžtumėte į ankstesnį
meniu ekraną.
Picture Effect
Cinematone
Fader
Self-Timer
SteadyShot
SteadyShot
Digital Zoom
Filtras / apsauga
LT
40
Auto Back Light
Manual Ring Setting*3
Live Streaming
NIGHTSHOT Light*3
Send to Smartphone
Face
Face Detection
Send to Computer
View on TV
Smile Shutter
Setting
Smile Sensitivity
Airplane Mode
Flash*4
Multi Camera Ctrl Set
Flash
Vid REC during strm.*5
Flash Level
WPS Push
Red Eye Reduction
Access point settings
Microphone
Edit Device Name
My Voice Canceling
Disp MAC Address
Blt-in Zoom Mic
SSID/PW Reset
Vaizdo kameros tinkinimas
Auto Wind NR
Network Info Reset
Audio Mode
Audio Rec Level
Shooting Assist
My Button
Playback Function
Event View
Edit/Copy
Focus Magnifier*3
Delete
Grid Line
Protect
Display Setting
Copy
Zebra
Direct Copy*6
Peaking
Audio Level Display
Image Quality/Size
Setup
Media Settings
Media Select*7
REC Mode
Media Info
Frame Rate
Format
Dual Video REC
File Format
Image Size
Wireless
Function
Ctrl with Smartphone
Multi Camera Control
Repair Img. DB F.
File Number
Playback Settings
Data Code
Volume
Motion Interval ADJ
Download Music*8
Empty Music*8
LT
41
TC / UB
TC / UB rodymas
Išankstinis TC nustatymas
Išankstinis UB nustatymas
TC formatas*9
TC vykdymas
TC kūrimas
UB laiko įrašymas
Connection
TV Type
HDMI Resolution
CTRL FOR HDMI
USB Connect
USB Connect Setting
USB LUN Setting
General Settings
Beep
Monitor Brightness
Auto Keystone ADJ*10
REC Lamp
Nuotolinis valdymas
Power ON w/monitor*11
Language Setting
24p Mode*12
Cancel 24p Mode*12
Battery Info
Power Save
Initialize
Demo Mode
Version
Clock Settings
Date & Time Setting
Area Setting
LT
42
*1
Jei vaizdo dydžio nustatymas
[AVCHD]
*2 Jei vaizdo dydžio nustatymas
[XAVC S HD]
*3
FDR-AX53 / AX55 / AXP55
*4 Galite nustatyti šį elementą, jei
naudojate blykstę (parduodama
atskirai).
*5 Funkcijos „Live Streaming“
veikimas priklauso nuo trečiosios
šalies interneto teikėjo paslaugų
ir jūsų regiono sąlygų. Ši funkcija
gali būti neprieinama, jei jūsų
regione taikomi plačiajuosčio
ryšio ir interneto paslaugų
apribojimai.
*6
Galite nustatyti šį elementą,
jei naudojate išorinį laikmenos
įrenginį (parduodamas atskirai).
*7
FDR+AX40/AX55/AXP55
*8
Ši funkcija gali veikti ne visose
šalyse ar regionuose.
*9
Su 1080 60i suderinami modeliai
*10
FDR-AXP55
*11 FDR-AX40
*12
Su 1080 50i suderinami modeliai
Kita
Atsargumo
priemonės
Kintamosios srovės adapteris
Neglauskite jokių metalinių objektų
prie maitinimo elementų jungčių,
kad išvengtumėte trumpojo
jungimo. Kitaip galite sugadinti
įrenginį.
Vaidų atkūrimas kitais
įrenginiais
Gali nepavykti tinkamai atkurti
vaizdo kamera įrašytus vaizdus
kitais įrenginiais. Be to, gali
nepavykti tinkamai atkurti kitais
įrenginiais įrašytų vaizdų vaizdo
kamera.
• Venkite šiurkščių veiksmų,
neardykite, nekeiskite įrenginio,
venkite fizinio poveikio, pvz., jo
netrankykite, nemėtykite ar ant
jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės
su objektyvu.
• Kad naudojant atminties kortelę
nekiltų problemų, prieš pirmą
kartą naudojant atminties kortelę
rekomenduojama suformatuoti
ją vaizdo kameroje. Formatuojant
atminties kortelę, bus ištrinti visi
joje esantys duomenys ir jų
nebus galima atkurti. Svarbius
duomenis reikia išsaugoti, pvz.,
kompiuteryje.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę
dedate reikiama kryptimi.
Jei atminties kortelę dėsite
naudodami jėgą ne ta kryptimi,
galite sugadinti atminties kortelę,
atminties kortelės lizdą ar vaizdo
duomenis.
Kita
Įrašymas ir atkūrimas
• Prieš pradėdami įrašyti
patikrinkite, ar veikia įrašymo
funkcija, kad įsitikintumėte,
jog vaizdas ir garsas tinkamai
įrašomi.
• Televizijos laidos, filmai,
vaizdajuostės ir kitas turinys gali
būti saugomas autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį
galite pažeisti autorių teisių
įstatymus.
• Nekompensuojama už įrašų
turinį, net jei įrašyti arba atkurti
nepavyksta dėl vaizdo kameros,
įrašomos laikmenos ir kt. trikčių.
• Vaizdo kamera nėra atspari
dulkėms ir vandeniui.
• Nesušlapinkite vaizdo kameros,
pvz., laikydami lietuje ar kur
pasiekia jūros purslai. Sušlapinus
vaizdo kamerą, ji gali sugesti.
Kartais tokių gedimų gali
nepavykti pašalinti.
• Nenukreipkite vaizdo kameros
į saulę ar kitą ryškios šviesos
šaltinį. Tai padarę galite sugadinti
vaizdo kamerą.
• Nenaudokite vaizdo kameros
netoli stiprių radijo bangų arba
spinduliuotės šaltinių. Tokiais
atvejais gali nepavykti vaizdo
kamera tinkamai įrašyti arba
atkurti vaizdų.
• Nenaudokite vaizdo kameros
smėlėtame paplūdimyje ar kitose
dulkėtose vietose. Tai padarę
galite sugadinti vaizdo kamerą.
• Jei dėl drėgmės susidarė
kondensatas, nenaudokite
vaizdo kameros, kol drėgmė
neišgaruos.
LT
43
• Netrankykite vaizdo kameros ir
nepurtykite. Taip padarius vaizdo
kamera gali veikti netinkamai
arba neįrašyti vaizdų. Be to, gali
sugesti įrašoma laikmena arba
gali būti sugadinti įrašyti
duomenys.
LCD monitorius
Belaidis LAN
Vaizdo kameros temperatūra
• Kad išvengtumėte įsilaužimų,
nepatvirtintos trečiųjų šalių
prieigos ir kitų pažeidimų,
įsitikinkite, kad savo įtaisą
jungiate tik prie apsaugoto
belaidžio tinklo.
• Naudojant belaidžio tinklo
funkciją, svarbu apsaugoti
įrenginį.
• „Sony“ neteikia jokių garantijų ir
neprisiima atsakomybės dėl
žalos, padarytos dėl
nepakankamos saugos arba
naudojimosi belaidžio tinklo
funkcija.
Apsauga nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į vaizdo kameros ir
maitinimo elementų temperatūrą,
gali nepavykti įrašyti vaizdo arba
maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti
vaizdo kamerą. Prieš nutraukiant
maitinimą arba panaikinant filmų
įrašymo galimybę, LCD monitoriuje
bus pateiktas pranešimas. Tokiu
atveju nebandykite įjungti vaizdo
kameros ir palaukite, kol ji ir
maitinimo elementai atvės. Jei
įjungsite vaizdo kamerą, kol ji
ir maitinimo elementai nebus
pakankamai atvėsę, vaizdo kamera
gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
LT
Prieš skrisdami lėktuvu galite
laikinai išjungti „Wi-Fi“ ryšio
funkciją. Pasirinkite

[Wireless]  [
Setting] 
[Airplane Mode]  [On].
LCD monitorius sukurtas naudojant
didelio tikslumo technologijas,
todėl efektyviai panaudojama
daugiau nei 99,99 proc. pikselių.
Tačiau LCD monitoriuje galite
nuolat matyti mažų juodų ir (arba)
ryškesnių (baltos, raudonos,
mėlynos arba žalios spalvos)
taškelių. Šie taškeliai yra įprastas
gamybos metu atsiradęs reiškinys
ir neturi jokios įtakos įrašymui.
Vaizdo kamera ir maitinimo
elementų pakuotė veikdamos
įšyla. Tai nėra gedimas.
44
Laikinas belaidžio LAN
(„Wi-Fi“, NFC ir pan.)
išjungimas
Mes neprisiimame jokios
atsakomybės už bet kokią žalą,
padarytą neteisėtai pasiekus
į vaizdo kamerą įkeltą turinį arba
neteisėtai jį naudojant, jei vaizdo
kamera būtų pamesta arba
pavogta.
Apie saugą naudojant
belaidžio LAN gaminius
Trikčių šalinimas
Jei kilo problemų naudojant
vaizdo kamerą, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
Sistema
Signalo formatas:
UHDTV
HDTV
NTSC spalva, EIA standartai (su
1080 60i suderinami modeliai)
PAL spalva, CCIR standartai (su
1080 50i suderinami modeliai)
Filmų įrašymo formatas:
XAVC S (XAVC S formatas)
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: „MPEG-4 Linear PCM“ 2 k.
(48 kHz / 16 bitų)
AVCHD (suderinama su AVCHD
formato 2.0 versija)
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2 kan. /
5.1 kan. Dolby Digital 5.1
Creator*1
MP4
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Pagaminta pagal
„Dolby Laboratories“ suteiktą
licenciją.
Nuotraukų failų formatas:
Suderinamas su „DCF Ver.2.0“
Suderinamas su „Exif Ver.2.3“
Suderinamas su „MPF Baseline“
Vaizdo ieškiklis (FDR-AX53 / AX55 /
AXP55):
0,6 cm (0,24 tipo) spalvinis,
atitinka 1 555 200 taškų
Įrašoma laikmena (filmas /
nuotraukos):
Vidinė atmintis (FDR-AX40 /
AX55 / AXP55): 64 GB*2
XAVC S 4K (100 Mb/s), XAVC S
HD didelės spartos REC
(100 Mb/s), filmai:
Kita
• Patikrinkite vaizdo kamerą pagal
pagalbos žinyno nurodymus
(9 psl.).
• Atjunkite nuo maitinimo šaltinio,
vėl maždaug po 1 min. įjunkite
maitinimą ir įjunkite vaizdo
kamerą.
• Inicijuokite vaizdo kamerą
(42 psl.).
Visi nustatymai, įskaitant
laikrodžio nusttaymus, bus
nustatyti iš naujo.
• Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietinį „Sony“ įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Specifikacijos
LT
45
LT
46
SDHC atminties kortelė (UHS 3
spartos klasės arba
spartesnės)*3
SDXC atminties kortelė (UHS 3
spartos klasės arba
spartesnės)*3
„microSDHC“ atminties kortelė
(UHS 3 spartos klasės arba
spartesnės)*3
„microSDXC“ atminties kortelė
(UHS 3 spartos klasės arba
spartesnės)*3
XAVC S HD, XAVC S 4K (60 Mb/s),
filmai:
SDHC atminties kortelė
(10 klasės arba UHS 1 spartos
klasės ar spartesnės)*3
SDXC atminties kortelė
(10 klasės arba UHS 1 spartos
klasės ar spartesnės)*3
„microSDHC“ atminties kortelė
(10 klasės arba UHS 1 spartos
klasės ar spartesnės)*3
„microSDXC“ atminties kortelė
(10 klasės arba UHS 1 spartos
klasės ar spartesnės)*3
AVCHD, nuotraukos:
„Memory Stick Micro“ („Mark2“)
„Memory Stick PRO-HD Duo“
SD kortelė (4 klasės ar
spartesnės arba UHS 1 spartos
klasės ar spartesnės)
„microSD“ atminties kortelė
(4 klasės ar spartesnės arba
UHS 1 spartos klasės ar
spartesnės)
*2 Talpa, kuria gali naudotis
naudotojas, (apytiksliai):
62,4 GB
1 GB atitinka 1 mlrd. baitų;
dalis skiriama sistemai
valdyti ir (arba) programų
failams. Galima panaikinti
tik iš anksto įdiegtą
demonstracinį filmą.
*3
Būtinoji talpa – 4 GB arba
daugiau.
Vaizdo įrenginys:
1 / 2,5 tipo (7,20 mm) Exmor R™
CMOS jutiklis su foniniu
apšvietimu
Įrašymo pikseliai (nuotrauka,
16:9):
maks. 16,6 megapiksel.
(5 440 × 3 056)*4
Iš viso: apytiksl. 8,57
megapiksel.
Efektyvių (filmas, 16:9)*5:
apytiksl. 8,29 megapiksel.
Efektyvių (nuotrauka, 16:9):
apytiksl. 8,29 megapiksel.
Efektyvių (nuotrauka, 4:3):
apytiksl. 6,22 megapiksel.
Objektyvas:
„ZEISS Vario-Sonnar T“
objektyvas
20 k. (optinis)*5, 4K: 30 k.
(„Clear Image Zoom“, įrašant
filmus)*6 HD: 40 k. („Clear
Image Zoom“, įrašant filmus)*6,
250 k. (skaitmeninis)
Filtro diametras: 55 mm
F2,0–F3,8
Židinio nuotolis:
f: nuo 4,4 mm iki 88 mm
Konvertavus į 35 mm
fotoaparatą
Filmams*5:
f: nuo 26,8 mm iki 536 mm
(16:9)
Nuotraukoms:
f: nuo 26,8 mm iki 536 mm
(16:9)
Spalvos temperatūra: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Mažiausias apšvietimas:
4K: 9 lx (liuksai), HD: 6 lx
(liuksai) (pasirinkus
numatytuosius nustatymus
ir 1 / 60 sek. užrakto greitį)
4K: 1,8 lx (liukso), HD: 1,2 lx
(liukso) (pasirinkus [Low Lux]
nustatymą [On] ir 1 / 30 sek.
užrakto greitį)
NightShot (FDR-AX53 / AX55 /
AXP55): 0 lx (liuksų) (užrakto
greitis 1 / 60 sek.)
*4
Unikali vaizdų apdorojimo
sistema „Sony BIONZ-X“
suteikia galimybę pasiekti
nuotraukų raišką, atitinkančią
nurodytus dydžius.
*5 [
SteadyShot] nustatyta
kaip [Standard] arba [Off].
*6
Kai [ SteadyShot]
nustatytas kaip [Active].
Įvesties / išvesties jungtys
LCD monitorius
Nuotrauka: 7,5 cm (3.0 tipo,
kraštinių santykis 16:9)
Bendras pikselių skaičius:
FDR-AX40:
460 800 (960 × 480)
FDR-AX53 / AX55 / AXP55:
921 600 (1 440 × 640)
Projektoriaus tipas: DLP
Šviesos šaltinis: LED (R / G / B)
Fokusavimas: rankinis
Sklaidos atstumas: 0,5 m ar daugiau
Raiška (išvestis): 854 × 480
Nepertraukiamo projektavimo laikas
(kai naudojama pridėta maitinimo
elementų pakuotė):
apytiksl. 2 val. 25 min.
Belaidis LAN
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS
(„Wi-Fi Protected Setup“) /
rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum
Type 3 Tag“
Kita
HDMI OUT lizdas: HDMI mikro
jungtis
Lizdas PROJECTOR IN (FDR-AXP55):
HDMI mikrojungtis
MIC įvesties lizdas: Erdvinio garso
mini lizdas (3,5 mm)
Ausinių lizdas: Erdvinio garso mini
lizdas (3,5 mm)
USB lizdas: Kelių kontaktų USB
jungtis / USB mikrojungtis*
* Galima naudoti USB
mikrokabeliais jungiamus
įrenginius.
USB jungtis skirta tik išvesčiai
(informacija klientams Europoje).
Projektorius (FDR-AXP55)
Bendroji informacija
Su maitinimu susiję reikalavimai:
6,8 V / 7,4 V nuolatinė srovė
(maitinimo elementų pakuotė),
8,4 V nuolatinė srovė
(kintamosios srovės adapteris)
Įkrovimas per USB: 5 V nuolatinė
srovė, 1 500 mA
Vidutinės energijos sąnaudos:
Kai įrašoma vaizdo kamera
naudojant vaizdo ieškiklį
(FDR-AX53 / AX55 / AXP55):
4K: 4,9 W, HD: 3,6 W*
Kai įrašoma vaizdo kamera
naudojant LCD monitorių
įprastu ryškumu: 4K: 4,9 W,
HD: 3,6 W*
* AVCHD FH režimu
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C
iki 40 °C
LT
47
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C
iki +60 °C
Matmenys (apytiksliai):
FDR-AX40:
73 × 80,5 × 142,5 mm (P / A / G)
su išsikišimais
73 × 80,5 × 166,5 mm (P / A / G)
su išsikišimais ir pridedama
įkraunamų maitinimo
elementų pakuote
FDR-AX53/AX55:
73 × 80,5 × 161,0 mm (P / A / G)
su išsikišimais
73 × 80,5 × 166,5 mm (P / A / G)
su išsikišimais ir pridedama
įkraunamų maitinimo
elementų pakuote
FDR-AXP55:
77 × 80,5 × 161,0 mm (P / A / G)
su išsikišimais
77 × 80,5 × 166,5 mm (P / A / G)
su išsikišimais ir pridedama
įkraunamų maitinimo
elementų pakuote
Svoris (apytiksl.):
FDR-AX40:
510 g (tik pagrindinis įrenginys)
610 g (su pridedama
įkraunamų maitinimo
elementų pakuote NP-FV70)
FDR-AX53/AX55:
535 g (tik pagrindinis įrenginys)
635 g (su pridedama
įkraunamų maitinimo
elementų pakuote NP-FV70)
FDR-AXP55:
565 g (tik pagrindinis įrenginys)
660 g (su pridedama
įkraunamų maitinimo
elementų pakuote NP-FV70)
LT
48
 Kintamosios srovės
adapteris AC-L200D
Su maitinimu susiję reikalavimai:
100–240 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos: 18 W
Išvesties įtampa: 8,4 V nuolatinė
srovė*
* Kitos specifikacijos nurodytos
kintamosios srovės adapterio
etiketėje.
 Įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė
NP-FV70
Maksimali išvesties įtampa: 8,4 V
nuolatinė srovė
Išvesties įtampa: 6,8 V nuolatinė
srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 3,0 A
Talpa
Įprastai: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Mažiausiai: 13,3 Wh (1 960 mAh)
Tipas: ličio jonų
 Prekių ženklai
• AVCHD, „AVCHD Progressive“,
AVCHD ir „AVCHD Progressive“
logotipai yra
„Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių
ženklai.
• XAVC S ir
yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“
logotipas yra „Google Inc.“
prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.
• QR kodas yra DENSO WAVE
INCORPORATED registruotasis
prekės ženklas.
Visi kiti šiame dokumente minimi
gaminių pavadinimai yra
atitinkamų įmonių prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
Be to, ženklai ™ ir ® šiame
dokumente kartais nenaudojami.
 GNU GPL / LGPL
taikomoji programinė
įranga
Šiame gaminyje yra programinė
įranga, kuriai taikoma toliau
nurodyta GPL licencija (toliau
vadinama GPL) arba LGPL licencija
(toliau vadinama LGPL).
Tai reiškia, kad turite teisę pasiekti,
modifikuoti ir platinti šios
programinės įrangos pirminį
programos tekstą pagal pateiktos
GPL / LGPL licencijos sąlygas.
Išeitinis kodas pateiktas svetainėje.
Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite
toliau pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/
Linux
Dėl išeitinio kodo turinio į mus
nesikreipkite.
Licencijų kopijos (anglų k.) saugomos
vidinėje šio gaminio atmintyje.
Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį tarp
šio gaminio ir kompiuterio bei
perskaitykite aplanke PMHOME >
LICENSE esančius failus.
Kita
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc™“ ir „Blu-ray™“ yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių
ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“
bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
• „Windows“ yra
„Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba)
kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis
„Apple Inc.“ prekės ženklas
Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir kitose šalyse.
• „Intel“, „Pentium“ ir „Intel Core“
yra „Intel Corporation“ prekių
ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas, „Wi-Fi
PROTECTED SET-UP“ yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba
registruotasis prekės ženklas JAV
ir kitose šalyse.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
LT
49
Dalys ir valdikliai
Skliaustuose ( ) nurodytas
skaičius reiškia puslapio numerį.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai
veiks.
Jei naudojate priedų jungtį
(parduodama atskirai), galite
naudoti ir priedus,
suderinamus su „Aktyviosios
sąsajos jungtis“.
Kad nesugadintumėte
įrenginio, nenaudokite
parduotuvėje įsigytos blykstės
su aukštos įtampos
sinchronizavimo kontaktais ar
atvirkštiniu poliariškumu.
 N žyma (36)
 Mygtukas PHOTO (20, 22)
 Priartinimo svirtelė (22)
 Kelių kontaktų USB jungtis /
USB mikrojungtis

Galima naudoti su „Micro USB“
suderinamus įrenginius. Prie
šios jungties negalima jungti
VMC-AVM1 adapterio kabelio
(parduodamas atskirai).
Negalima jungti priedų į A / V
nuotolinę jungtį.
(mikrofono) lizdas
(PLUG IN POWER)
 Peties diržo kilpa
 Laikymo dirželis
  (ausinių) lizdas
 Kelių sąsajų jungtis
Jei reikia daugiau informacijos
apie priedus, kuriuos galima
prijungti prie kelių sąsajų
jungties, apsilankykite jūsų
šaliai skirtoje „Sony“ svetainėje
arba kreipkitės į „Sony“
pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros
centrą.
LT
50
NFC: Near Field
Communication
 Kameros įrašymo lemputė
 Nuotolinis jutiklis
 NIGHTSHOT šviesa
(FDR-AX53 / AX55 / AXP55)
 PROJECTOR FOCUS svirtelė
(31) (FDR-AXP55)
 LCD monitorius / jutiklinis
skydelis
 Projektoriaus objektyvas
(FDR-AXP55)
 Integruotas mikrofonas
 MANUAL žiedas (FDR-AX53 /
AX55 / AXP55) (23)
Mygtukui ir rankenėlei galima
priskirti neautomatiškai
vykdomas funkcijas.
 Objektyvas (ZEISS objektyvas)
 Mygtukas MANUAL
(FDR-AX53 / AX55 / AXP55)
 Garsiakalbis
 Mygtukas
/
(Shooting
Mode) (22) (FDR-AX53 / AX55
/ AXP55)
 Mygtukas
(My Voice
Canceling)
Kita
Susilpnina asmens, įrašančio
filmą, balsą.
 Mygtukas PROJECTOR (31)
(FDR-AXP55)
 Mygtukas
(View Images)
(24)
 Mygtukas NIGHTSHOT
(FDR-AX53 / AX55 / AXP55)
 Mygtukas  (ON / STANDBY)
 Atminties kortelės prieigos
lemputė (17)
 Atminties kortelės lizdas (17)
 Lizdas HDMI OUT
 Lizdas PROJECTOR IN (31)
(FDR-AXP55)
LT
51
 BATT (maitinimo elemento)
išstūmimo slankiklis
 Maitinimo elementų
pakuotė (13)
 Laikymo dirželio
užfiksavimas
 Vaizdo ieškiklis (FDR-AX53 /
AX55 / AXP55)
Ištraukus vaizdo ieškiklį, vaizdo
kamera įjungiama.
 Vaizdo ieškiklio reguliavimo
rankenėlė (FDR-AX53 / AX55
/ AXP55)
Jei vaizdo ieškiklio indikatoriai
sulieti, pasukite vaizdo ieškiklio
reguliavimo rankenėlę.
 Mygtukas START/STOP (20)
 Lemputė POWER/CHG
(įkrovimas) (13)
 Lizdas DC IN
 Trikojo jungtis
Prijunkite trikojį (parduodamas
atskirai; varžtas neturi būti
ilgesnis nei 5,5 mm).
Atsižvelgiant į trikojo
specifikacijas, šio gaminio gali
nepavykti pritvirtinti reikiama
kryptimi.
LT
52
Rodyklė
A
Android 35
App Store 35
Atkūrimas 24
Atminties kortelė 17
Atsargumo priemonės 43
AVCHD 10, 11
K
Kintamosios srovės adapteris 13
Kompiuterio sistema 32
Kompiuteris 32
L
Laikymo dirželis 52
LCD monitorius 50
M
G
N
XAVC S 4K 10, 11
XAVC S HD 10, 11
B
Belaidis prieigos taškas 39
D
Data ir laikas 16
Diegimas 35
Dual Video REC 20
F
Google play 35
H
HDMI kabelis 27
I
Naikinimas 26
Neautomatinis įrašymas 23
NFC 36
Nuotraukos 22
iOS 35
P
Į
Pagalbos žinynas 9
Pypsėjimas 16
PlayMemories Home 32
PlayMemories Online 32
Priartinimas 20
Pridėti elementai 12
Programinė įranga 32
Projektorius 31
Įkrovimo laikas 14
Įrašymas 20
Įrašymo ir atkūrimo laikas 14
Įrašymo laikas 21
Įrašoma laikmena 19
J
Kita
Filmai 20
Formatavimas 19
Maitinimo elementų įkrovimas
naudojant kompiuterį 14
Maitinimo elementų pakuotė 13
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas 13
Maitinimo įjungimas 16
„Memory Stick Micro™“ (M2)
laikmena 17
Meniu 40
Meniu elemento priskyrimas 23
Meniu sąrašai 40
„microSD“ atminties kortelė 18
My Voice Canceling 21
MP4 36
Ą
Jutiklinis skydelis 50
LT
53
R
Redagavimas 24
S
Sieninis maitinimo lizdas 14
Smartphone 35
Specifikacijos 45
T
Tinklas 29
Trikčių šalinimas 45
Trikojis 52
Trimming Playback 29
TV 27
U
USB mikrokabelis 14
V
Vaizdų importavimas
į kompiuterį 32
Vienu palietimu valdomos
funkcijos (NFC) 35
Visiškas įkrovimas 14
W
Wi-Fi 35
Windows 32
LT
54
LT
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos
klientams svetainėje.
http://www.sony.net/
© „Sony Corporation“, 2016 m.
Download PDF

advertising