Sony | KD-55X8505C | Sony KD-55X8505C Android TV Ръководство за настройка

1
Свързване на телевизора към Интернет
Най-напред трябва да свържете телевизора към Интернет посредством безжична мрежа
(Wi-Fi) или кабелна връзка. Необходимо е да имате интернет връзка: свържете се с вашия
интернет доставчик за повече информация. Пропуснете тази стъпка, ако телевизорът
вече е свързан към Интернет.
Android TV™
Ръководство за
настройка
За да проверите статуса на интернет връзката и настройките на мрежата като MAC адрес изберете [Помощ] в долната
част на меню Home, след което изберете [Състояние на мрежата].
Безжично свързване към Интернет (през Wi-Fi)
1
Натиснете бутон HOME на дистанционното, за да се покаже на екрана менюто Home.
3
Изберете подходящ начин на настройка за вашия безжичен рутер:
Вашият безжичен рутер поддържа ли WPS (Wi-Fi Protected Setup)?


Да
Не или не знам
За свързване използвайте бутона
WPS
 Изберете SSID за вашия рутер от
екрана.
SSID е идентификационното име на
вашия рутер. Можете да намерите SSID
и парола (ключ за сигурност) на
поставен към рутера етикет. За поподробна информация вижте
ръководството за работа на рутера.
 Изберете [Свързване през WPS] от
екрана.
Свързването на телевизора към Интернет ви дава
възможност да изтегляте приложения и игри и да се
наслаждавате на онлайн видео услуги по същия начин,
както и при смартфоните и таблетите. Това
ръководство описва начина за настройка на
телевизора за използване на тези функционалности.
Свържете LAN кабел към LAN порта от задната страна на телевизора.
След около 30 секунди телевизорът ще се свърже автоматично към Интернет.
Ако телевизорът не се свързва автоматично към Интернет
В зависимост от настройките на рутера телевизорът може да не се свърже автоматично към Интернет.
Изберете [Настройки за мрежата] в долната част на меню Home, за да настроите ръчно вашата мрежа.
*Тъчпад дистанционно управление не се предоставя с всички модели.
(Всички екранни снимки и илюстрации са от
английската версия.)
2
(Запазете това ръководство заедно с инструкциите за употреба за бъдеща справка.)
1
Изберете ръчно SSID
 Натиснете бутона WPS на рутера.
Няма да е необходимо да ползвате това ръководство,
ако желаете единствено да гледате стандартни
телевизионни програми.
Свързване към Интернет посредством LAN (мрежов) кабел
 Въведете паролата за рутера.
От меню Home преместете фокуса към долната част на екрана, след което изберете
[Настройки за мрежата] — [Wi-Fi].
Изтегляне на приложения и игри
1. Свързване на телевизора към Интернет............................................................................................... 2
2. Влизане във вашия профил в Google™ от телевизора........................................................................ 5
3. Изтегляне на приложения и игри от Google Play™ store..................................................................... 7
Използване на интернет услугата на Sony
4. Използване на интернет услугата на Sony............................................................................................ 8
Продължава
© 2015 Sony Corporation
C-125-100-11(1)
2
3
4
2
3
Влизане във вашия профил в Google™ от телевизора
Пропуснете тази стъпка, ако вече сте влезли в профила си в Google от телевизора по
време на първоначалната настройка.
Профилът в Google ви дава достъп до многобройни услуги на Google.
Ако вече сте създали профил в Google с помощта на компютър или смартфон, можете да използвате този профил, за
да влезете.
Влизане във вашия профил в Google от телевизора
1
Изберете [Google Play Store] в
[Приложения] от меню Home.
Екранът за влизане в профила в Google също се
показва при свързване към Интернет по време на
първоначалната настройка или при стартиране на
някои приложения.
Можете да изтегляте приложения и игри на телевизора от Google Play store по същия
начин, както го правите на смартфон или таблет.
Можете да изтегляте единствено съвместими с телевизор приложения и игри. Те могат да се различават от
приложенията и игрите за смартфони/таблети.
1
Създаване на профил в Google
Относно платените приложения
В Google Play store има както безплатни, така и
платени приложения. За да закупите дадено платено
приложение, е необходимо да имате код от
предплатена карта за Google Play или данни на
кредитна карта. Можете да закупите предплатена
карта за Google Play от различни търговци.
Изберете [Лични] в [Настройки] от меню Home, след
което изтрийте профила си от телевизора.
От компютъра или смартфона отидете на следния уебсайт:
http://accounts.google.com/signup
Изберете [Google Play Store] в [Приложения ] от
меню Home.
Изберете приложението, което искате да изтриете,
след което деинсталирайте приложението.
След като се покаже екранът за вход,
следвайте инструкциите на екрана, за
да влезете.
2
Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете профил в Google.
Можете да създадете профил в Google по време на началната настройка на телевизора.
Свържете телевизора към Интернет по време на първоначалната настройка на телевизора.
На екрана [Влизане в профил в Google] от първоначалната настройка на телевизора изберете [Използване на
телефона или лаптопа ви].
Използвайте компютър или смартфон, за да посетите уебсайта по-долу, и следвайте инструкциите на екрана, за да
създадете профил в Google.
g.co/AndroidTV
4
Използване на интернет услугата на Sony
Като се свържете към Интернет и като влезете в интернет услугата на Sony, можете да
използвате различни услуги като онлайн видео услуги и онлайн музикални услуги.
За да използвате тези услуги, се изисква профил в SEN.
Планирано е тези услуги да бъдат налични след актуализация на софтуера през пролетта
на 2015 г.
Създаване на профил в
SEN
Влизане в телевизора с
вашия профил в SEN
Не можете да създадете профил в SEN от
телевизора. Използвайте компютър или
смартфон, за да създадете вашия профил.
1
1
2
За да изтриете приложение
2
2
Изберете [Google Play Store] в
[Приложения] от меню Home.
За излизане
Не можете да създадете профил в Google от телевизора. Използвайте компютър или
смартфон, за да го направите.
1
Изтегляне на приложения и игри от Google
Play™ store
2
От компютъра или смартфона отидете
на следния уебсайт:
https://account.
sonyentertainmentnetwork.com
След като се покаже екранът за вход,
следвайте инструкциите на екрана, за
да влезете.
Следвайте инструкциите на екрана, за
да създадете профил в SEN.
Изберете игра или приложение, което
искате да изтеглите, след което го
инсталирайте.
Ще започне изтегляне на
приложението.
Екранът за влизане в профила в SEN се показва също
и при свързване към Интернет по време на
първоначалната настройка. Можете да влезете и от
този екран.
След като се изтегли, приложението се
инсталира автоматично. Неговата икона се
появява в меню Home и можете да го
стартирате оттам.
След като сте влезли и сте натиснали
бутона HOME на дистанционното, в
меню Home ще се покажат
предложения за вас.
Изберете иконата за интернет услуги
на Sony от меню Home.
• Google, Google Play, Android TV и други марки са запазени марки на Google
Inc. • Възможно е някои функции или услуги да не са налични в зависимост от
региона/държавата.
• Информацията в това ръководство подлежи на промяна без уведомление.
• Идентификационният знак Wi-Fi Protected Setup е знак за сертификация на
Wi-Fi Alliance.
5
6
7
8
Download PDF

advertising