Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2-канален AV приемник за домашно кино Кратко ръководство за работа и настройка

МНОГОКАНАЛЕН АУДИО-ВИДЕО ПРИЕМНИК
Ръководство за стартиране
Принадлежности от комплекта:
Ще ви трябват и (не са включени в комплекта):
Дистанционно управление (1)
Кабели за
високоговорители
Батерии R03 (размер AAA) (2)
BG
HDMI кабели*1
Цифров оптичен кабел*2
Батерии
Калибриращ микрофон (1)
FM кабелна антена (1)
Поставете две батерии
R03 (размер AAA)
в дистанционното
управление.
Кабел за монозвук
*1 Препоръчваме използването на висококачествени високоскоростни HDMI кабели
с Ethernet.
4-584-087-11 (1) (BG)
*2 В зависимост от връзката ви кабелът може да не е нужен.
STR-DH770
1
Инсталиране и свързване на високоговорителите
Вижте стъпките на задната страница
–
.
Примерна конфигурация на 5.1-канална система от
високоговорители
FRONT L
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
SURROUND L
FRONT R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND R
SUBWOOFER
Кабели за
високоговорители
Кабел за монозвук
Multi Channel
AV Receiver
Operating Instructions
CENTER
STR-DH770
10 мм
Прочетете инструкциите за експлоатация за информация,
която включва още примери за конфигурации
и свързвания на високоговорителите.
Неправилното свързване може да причини непоправима
повреда на приемника.
Sony Corporation © 2016
2
3
Свързване на телевизор и аудио-видео устройства

Телевизор
Извършване на лесна настройка и стартиране на възпроизвеждането
Свържете захранващия кабел към електрически контакт, след
което натиснете  (захранване), за да включите аудио-видео
приемника.

Следвайте екранните инструкции, за да извършите [Easy Setup].
Когато настройването приключи, натиснете
на
дистанционното управление, за да излезете от настройката.
HDMI кабел

Цифров оптичен кабел
Забележка
Поставете калибриращия микрофон на позицията си за слушане,
на височината на ушите.
Ако телевизорът ви е съвместим с функцията за обратен
звуков канал (ARC), свързването на цифров оптичен кабел
не е нужно.
Високоговорителите издават много силен звук по време на
калибрирането и силата на звука не може да се регулира. Съобразете
се със съседите си и с присъстващи деца.

HDMI кабел
Натиснете един от бутоните, за да изберете
входен източник, който искате да гледате
или слушате. След това започнете
възпроизвеждането на избрания източник.
Към жака CALIBRATION MIC
Кабелен или сателитен приемник
Калибриращ микрофон
DVD рекордер

Включете телевизора и след това превключете входа на
телевизора на входа, към който е свързан приемникът.
Забележка
Конзола за игра, например PlayStation4
Плейър за Blu-ray DiscTM, DVD плейър
Захранване
Вход
Екранът за лесна настройка се показва автоматично.
Съвет
Свързване на проводниковата FM антена
Кабелна FM антена
Ако екранът за лесна настройка не се покаже или искате да се
покаже ръчно, натиснете HOME на дистанционното управление, за да
покажете началното меню, след което да изберете [Easy Setup].
Когато гледате съдържание 4K/60p, вижте „Настройване на формата
на HDMI сигнал“ в предоставените инструкции за експлоатация.
Download PDF

advertising