Sony | STR-DN860 | Sony STR-DN860 7.2-канален AV приемник за домашно кино Други

4-549-566-11(1) (BG)
Български
С изтеглянето на последната версия на софтуера можете да се възползвате от най-новите
функции.
Когато е наличен новият софтуер:
– индикаторът „UPDATE“ светва на панела на дисплея;
– на телевизионния екран се показва съобщение, ако [Software Update Notification]
е с настройка [On].
Следвайте процедурата по-долу, за да актуализирате софтуера.
Актуализиране на софтуера
Забележка
Не изваждайте захранващия кабел и мрежовия кабел, докато изтеглянето и процесът по
актуализиране не приключат. В противен случай може да се причини неизправност.
1 Изтегляне на най-новия софтуер
Натиснете HOME, след това изберете [Setup] > [System Settings] > [Software Update] >
[Update via Internet] или [Update via USB Memory] чрез /// и .
Ако изберете [Update via USB Memory], моля, посетете посочения по-долу уебсайт,
за да изтеглите най-новата версия на софтуера.
www.sony.eu/support
Времето, необходимо за завършване на процеса на изтегляне, варира в зависимост от
условията на изтегляне, като скоростта на интернет връзката и др.
STR-DN1060/STR-DN860
2 Актуализиране на софтуера
„UPDATING“ мига на панела на дисплея по време на процеса за актуализиране на софтуера.
Въпреки това „UPDATING“ може да угасне временно по време на актуализацията. Процесът
на актуализация може да отнеме около 1 час.
© 2015 Sony Corporation
3 Рестартиране на приемника
Когато актуализацията приключи, на панела на дисплея ще се покаже „COMPLETE“
и приемникът ще се рестартира автоматично.


///,
HOME
STR-DN1060 е моделът, използван за илюстрационни цели.

Download PDF

advertising