Sony | STR-DN1080 | Sony STR-DN1080 7.2-канален AV приемник за домашно кино Кратко ръководство за работа и настройка

За това ръководство
Това ръководство за стартиране обхваща моделите, които се
продават в САЩ, Канада, Океания и Европа.
Само моделите за САЩ и Канада са оборудвани с изводи за
SPEAKERS ZONE 2. Моделите за САЩ и Канада се използват
само за илюстрация в това ръководство за стартиране.
МНОГОКАНАЛЕН АУДИО-ВИДЕО ПРИЕМНИК
Ръководство за стартиране
Приложени принадлежности:
Ще ви трябва и (не са включени в комплекта):
Калибриращ микрофон (1)
Кабели за
високоговорители
Дистанционно управление (1)
HDMI кабели*1
LAN кабел*2
BG
Кабел за монозвук
Оптичен цифров кабел*2
Батерии
FM кабелна антена (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
4-686-525-11(1)
*1Препоръчваме използването на висококачествени високоскоростни HDMI
кабели с Ethernet.
STR-DN1080
1
*2Тези кабели може да не са нужни в зависимост от връзката Ви.
Инсталиране и свързване на високоговорителите
Вижте стъпките на задната страница ПРЕДЕН Д
Примерна конфигурация на 5.1.2-канална система от високоговорители
–
.
ПРЕДЕН Л
ГОРЕН СРЕДЕН Д
ГОРЕН СРЕДЕН Л
ПРЕДЕН Д
ПРЕДЕН Л
Кабели за високоговорители
ЦЕНТРАЛЕН
СЪРАУНД Л
СЪРАУНД Д
СЪБУФЕР
Кабели за
високоговорители
Кабел за монозвук
ЦЕНТРАЛЕН
СЪРАУНД Д
СЪБУФЕР
ГОРЕН СРЕДЕН Д
ГОРЕН СРЕДЕН Л
Забележка
Прочетете инструкциите за експлоатация за информация,
която включва още примери за конфигурации и
свързвания на високоговорителите.
Свържете правилно кабелите на високоговорителя,
като спазвате поляритетите (/) между кабелите
на високоговорителите и изводите на SPEAKERS .
10 мм (13/32")
Неправилното свързване може да
причини непоправима повреда
на приемника.
СЪРАУНД Л
2
Свързване на телевизори, аудиовизуални устройства и проводниковата
FM антена
TV
3

Извършване на лесна настройка и стартиране на възпроизвеждането
Съвет
Свържете захранващия кабел към електрически контакт, след
което натиснете  (захранване), за да включите аудио-видео
приемника.
Ако екранът за лесна настройка не се покаже, натиснете HOME на
дистанционното управление, за да покажете началното меню, след
което да изберете [Setup] – [Easy Setup].

Следвайте екранните инструкции, за да извършите [Easy Setup].
HDMI кабел
Ако телевизорът ви е съвместим с функцията за обратен звуков
канал (ARC), свързването на цифров оптичен кабел не е нужно.
Цифров оптичен кабел

Поставете калибриращия микрофон на позицията си за слушане,
на височината на ушите.
Кабелна FM
антена
HDMI кабел
Жак HDMI IN
Примери за устройства за свързване
SA-CD/CD (за AUDIO)
Super Audio CD плейър, CD плейър
BD/DVD (за AUDIO)
Blu-ray DiscTM плейър, DVD плейър
SAT/CATV
Кабелен или сателитен приемник
GAME
Игрова конзола като PlayStation 4
VIDEO 1, VIDEO 2
Когато настройването приключи, натиснете
на
дистанционното управление, за да излезете от настройката.
Забележка
Към жака CALIBRATION MIC
Високоговорителите издават много силен звук по време на
калибрирането и силата на звука не може да се регулира. Съобразете
се със съседите си и с присъстващи деца.
DVD рекордер
Калибриращ микрофон
Свързване към мрежа

–Когато използвате кабелна връзка
Включете телевизора и след това превключете входа на
телевизора на входа, към който е свързан приемникът.

–Когато използвате безжична връзка
Натиснете един от бутоните, за да изберете
входен източник, който искате да гледате
или слушате. След това започнете
възпроизвеждането на избрания източник.
Захранване
Вход
LAN кабел
Екранът за лесна настройка се показва автоматично.
Забележка
Когато гледате съдържание 4K/60p, вижте „Настройване на формата
на HDMI сигнал“ в предоставените инструкции за експлоатация.
Рутер
Рутер
Download PDF

advertising