Sony | STR-DH750 | Sony STR-DH750 7.2-канален AV приемник Кратко ръководство за работа и настройка

Вижте помощното ръководство за пълни инструкции.
МНОГОКАНАЛЕН АУДИО-ВИДЕО ПРИЕМНИК
За потребители в Европа:
Принадлежности от комплекта:
Ще ви трябва и (не са включени
в комплекта):
Дистанционно управление (1) R03 (размер AAA) батерии (2)
AM рамкова антена (ефирна) (1)
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/
Ръководство за стартиране
Кабел на
HDMI кабел
високоговорителя
BG
Кабел за монозвук
Цифров оптичен кабел*1
За потребители в друг регион:
Оптимизиращ микрофон (1)
FM кабелна антена (ефирна) (1)
*1 В зависимост от връзката ви този елемент може
да не е нужен.
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/
4-488-936-12(1) (BG)
STR-DH750
1
Настройване на високоговорителите
10 мм (13/32")
Неправилното свързване
може да причини трайна
повреда в приемника.
Кабел за монозвук
7.1 канала
5.1 канала
7.1 канала
Или*2
*2 Ако предпочитате, можете да свържете два предни високи високоговорителя вместо два задни съраунд високоговорителя.
Sony Corporation © 2014
Кабел на високоговорителя
Или*2
2
3
Свързване на телевизора и други устройства
Включване на приемника

Телевизор
4
Извършване на „Лесна настройка“

Поставете оптимизиращия микрофон където обикновено
сядате, на нивото на ушите.

Следвайте екранните инструкции, за да извършите
[Easy Setup]. Когато настройването приключи, натиснете
на
дистанционното управление, за да излезете от настройването.
Батерии
HDMI кабел*3
Цифров оптичен кабел
Телевизор

Свържете захранващия кабел към електрически контакт, след
което натиснете , за да включите аудио-видео приемника.
Други устройства
За да се наслаждавате
на звук от свързаните
устройства, натиснете
бутоните за входен сигнал,
за да изберете желаното
устройство. След това включете
устройството и започнете
възпроизвеждането.
HDMI кабел
Други устройства
Бутони за входен
сигнал
Наслаждавайте се!
Радио
*3 Ако телевизорът ви има HDMI жак с отпечатано „ARC” (Audio Return Channel), нямате нужда от цифров оптичен кабел.
Ако не се покаже екранът за
настройки, изберете правилния
аудио-видео вход на телевизора си.
Google Play и App Store предлагат приложение,
специално предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ и изтеглете безплатното
приложение, за да научите повече за удобните
функции.
Download PDF

advertising