Sony | STR-DN1040 | Sony STR-DN1040 7.2-канален AV приемник за домашно кино Кратко ръководство за работа и настройка

Многоканален аудио-видео приемник
Започнете от тук
Здравейте, това е вашето ръководство за бърза настройка
STR-DN1040
1
Настройване на високоговорителите
2
Свързване на телевизора и други устройства
3
Други връзки
4
Оптимизиране и [Easy Setup] на екрана
5
Възпроизвеждане
Съдържание на комплекта
Трябва да разполагате със система
високоговорители и/или друго оборудване,
готово за свързване.
Многоканален аудио-видео приемник (1)
Дистанционно управление
(RM-AAP103) (1)
Оптимизиращ микрофон
(ECM-AC2) (1)
Батерии R6
(размер AA) (2)
AM рамкова антена
(ефирна) (1)
Проводникова FM антена
(ефирна) (1)
03
1
04
Първо разположете своите
налични високоговорители
в стаята, като използвате за
справка илюстрацията по-долу.
 Ако предпочитате, можете да свържете двата
високоговорителя FRONT HIGH вместо двата
високоговорителя SURROUND BACK.
 Могат да се свържат до два събуфера.
След това свържете високоговорителите
си към аудио-видео приемника.
Обозначенията за всеки порт трябва да
отговарят на разположението на всеки
високоговорител. Не забравяйте да свържете
и кабела (или кабелите) на събуфера.
10 мм


Събуфер
05
2
Продължете, като
свържете телевизора си.
За да се наслаждавате
на висококачествено
видеосъдържание и
звук, оптималният начин
за свързване е чрез
високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта).
Цифров
(по-добро качество)
Аналогов
(добро качество)
Blu-ray Disc плейър, PlayStation®3 или сателитен тунер
06
За да свържете Blu-ray Disc
плейър, PlayStation®3 или
сателитен тунер, използвайте
високоскоростен HDMI кабел.
Ако телевизорът ви е снабден
с конектор HDMI ARC, не ви
е необходим цифров оптичен
кабел.
Ако телевизорът ви не
е снабден с конектор HDMI
ARC, ще ви трябва цифров
оптичен кабел (не е включен
в комплекта), за да слушате
звук от телевизора през
високоговорителите на
системата.
HDMI кабел
Цифров оптичен кабел
07
3
За FM радио свържете
включената в комплекта
проводникова FM антена
към конектора FM ANTENNA
и я удължете за приемане на
оптимален сигнал.

AM рамкова антена (ефирна)

Проводникова FM антена

USB кабел на Apple
(не е включен в комплекта)

MHL кабел
(не е включен в комплекта)
Можете да свържете и своите
мобилни устройства към USB
или HDMI/MHL входовете.
Друга възможност е да
свържете своя собствена
външна антена.


08


Към съвместимо
с MHL мобилно
устройство
Към iPod, iPhone и др.
Можете да се свържете към интернет и към
домашна мрежа чрез кабел за безжична
LAN или LAN мрежа  (не е включен
в комплекта).
Настройките за [Network] могат да бъдат
намерени в менюто [Settings] в началното
меню.
За повече подробности посетете:
http://support.sony-europe.com/
Свържете захранващия кабел
 към електрически контакт.
Вече можете да включите
аудио-видео приемника,
телевизора, събуфера и други
устройства.
Формите на щепсела на кабела за
променливотоково захранване
(проводник към електрическата
мрежа) и променливотоковия
захранващ контакт (електрическа
мрежа) се различават в зависимост
от областта.


09
4
След това включете
предоставения оптимизиращ
микрофон в конектора
AUTO CAL MIC.
Поставете го приблизително
на мястото, където обикновено
сядате, на нивото на ушите –
например върху облегалката
на диван.
10
Потвърдете настройката
на активния събуфер.
Когато е свързан събуфер,
включете го и увеличете
силата на звука, преди да го
активирате. Завъртете ролката
LEVEL на събуфера на около
1/3 оборот.
Поставете батериите в дистанционното
управление.
Натиснете /, за да включите аудио-видео
приемника. На дисплея на предния панел
се показва „BD“.
За да подготвите аудио-видео
приемника за употреба,
изпълнете процедурата
[Easy Setup] чрез
предоставеното дистанционно
управление. Това би трябвало
да отнеме само няколко
минути.
След като [Easy Setup] бъде
извършена, изберете [Finish]
и аудио-видео приемникът
е готов за употреба.
Ако не се покаже екранът
за настройки, изберете
правилния аудио-видео вход
на телевизора си.
/
///,
11
Code 30
 Само един заден съраунд
високоговорител е свързан към
изводите SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Когато
свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към
входовете SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
Слушалките са включени в жака PHONES
на приемника. Отстранете слушалките.
 Не е свързан предният висок ляв или
предният висок десен високоговорител.
Code 31
Warning 40
Не са избрани високоговорители.
Натиснете SPEAKERS, за да настроите
високоговорителите.
Процесът по измерване е приключил
с разпознаване на високо ниво на шум.
Направете измерването в тиха обстановка.
Code 32/Code 33
Warning 41/Warning 42
 Нито един от предните високоговорители
не е свързан или е свързан само един
от тях.
 Входният сигнал от оптимизиращия
микрофон е прекалено силен.
Ако на телевизионния екран се покаже
код за грешка или предупреждение след
автоматично калибриране, вижте по-долу.
След като предприемете необходимите
стъпки, изпълнете автоматичното
калибриране отново.
 Оптимизиращият микрофон не е свързан
правилно или кабелът може
да е повреден.
 Не е свързан левият или десният съраунд
високоговорител.
 Задните съраунд високоговорители или
предните високи високоговорители
са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не са свързани.
Свържете съраунд високоговорителя
или съответно високоговорителите към
входовете SPEAKER SURROUND.
12
 Разстоянието между високоговорителите
и оптимизиращия микрофон е твърде
малко. Отдалечете ги още един от друг.
Warning 43
Разстоянието и позицията на събуфера
не може да се открие. Направете
измерването в тиха обстановка.
5
Сега можете да изберете друго оборудване
или устройства, които може да имате.
1 Натиснете бутоните за входен сигнал,
за да изберете желаното от вас
оборудване.
Бутони
за входен
сигнал
Наличните входове са:
 BD
 DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
 TV
 SA-CD/CD
2 Включете оборудването и стартирайте
възпроизвеждането.
Показва се екранът за възпроизвеждане
на оборудването.
3 Натиснете  +/–, за да регулирате
силата на звука.
Можете да използвате и MASTER VOLUME
на аудио-видео приемника.
И накрая, за да слушате многоканален
съраунд звук, трябва да настроите
и другите свързани устройства.
Това ще гарантира, че звуковият сигнал от
всяко устройство е в правилния формат.
Многоканален цифров звук
Проверете настройката за извеждане
на цифров звук на свързаните устройства.
Sony Blu-ray Disc плейър
Проверете следното:
„Audio (HDMI)“ е с настройка „Auto“.
„BD Audio MIX Setting“ е с настройка „Off“
„Dolby Digital/DTS“ е с настройка „Bitstream“.
„Dolby Digital“ е с настройка „Dolby Digital“.
„DTS“ е с настройка „DTS“.
PlayStation®3
Проверете дали „Audio Output Settings“
в „Sound Settings“ е с настройка „HDMI“
и „Automatic“ (за версия на системния
софтуер 4.21).
4 Натиснете SOUND FIELD +/–, за да
слушате съраунд звук.
За подробности: моля, прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаните устройства.
Може също да използвате и бутоните
A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на аудиовидео приемника.
Наслаждавайте се!
 +/SOUND
FIELD +/13
Това ръководство за бърза настройка
спестява хартия
За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не
включва пълни отпечатани ръководства.
Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:
http://support.sony-europe.com/
4-454-446-11(1) (BG)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising