Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Кратко ръководство за работа и настройка

4-263-363-21(1) (BG)
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация.
STR-DH520
Ръководство за бърза настройка
Sony Corporation © 2011
1
Инсталиране и свързване на високоговорителите
* Не можете да използвате едновременно задните съраунд и предните високи
високоговорители.
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK R*
SURROUND BACK L*
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
1
10 mm
4
2
3
2
SURROUND
SURROUND
BACK/FRONT BACK/FRONT
HIGH R
HIGH L
3
SURROUND R
CENTER
Кабелите, използвани за връзката, не са включени в комплекта.
SURROUND L
4
2
3
Свързване на видеооборудване
HDMI TV OUT
Подготовка на
приемника
Телевизор
1*
2
INPUT SELECTOR
Сателитен тунер, тунер за кабелна
телевизия
Ако телевизорът е съвместим с
функцията за обратен звуков канал
(ARC), тази връзка не е необходима.
?/1 :включено/в готовност
*Формите на захранващия кабел за променлив
ток (проводник към електрическата мрежа)
и извода за променлив ток се различават
според областта.
Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
PlayStation 3
HDMI OUTPUT
Кабелите, използвани за връзката, не са включени в комплекта.
4
Използване на функцията AUTO CALIBRATION
Оптимизиращ микрофон
(включен в комплекта)
5.4.3.2.1
2
Натиснете AUTO CAL.
TONE*
T.S.P.
WOOFER
SAVE.EXIT
1
Задръжте SHIFT.
Функцията за автоматично
калибриране започва.
*За подробности за кодовете за грешки
прегледайте „Когато се покажат кодове
за грешка“ в раздела „Използване на
AUTO CALIBRATION“ в инструкциите
за експлоатация.
Не забравяйте да изберете конфигурацията
на високоговорителите, преди да извършите
автоматично калибриране.
COMPLETE
Download PDF

advertising