Sony | STR-DH820 | Sony STR-DH820 STR-DH820 Home cinema AV receiver Кратко ръководство за работа и настройка

4-266-499-11(1) (BG)
За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация.
STR-DH820
Ръководство за бърза настройка
Sony Corporation © 2011
1
Инсталиране и свързване на високоговорителите
FRONT R
SUBWOOFER
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
FRONT R
SUBWOOFER
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK L*
SURROUND
BACK R*
* Не можете да използвате едновременно задните съраунд
и предните високи високоговорители.
SURROUND BACK/
FRONT HIGH R
SURROUND R
SURROUND BACK/
FRONT HIGH L
1
10 mm
(13/32")
2
4
3
Кабелите, използвани за връзката, не са включени в комплекта.
CENTER
SURROUND L
FRONT L
2
3
Свързване на друго оборудване
Подготовка
на приемника
HDMI TV OUT
Телевизор
1*
2
3
INPUT SELECTOR
iPhone, iPod
Ако телевизорът е съвместим с функцията
за обратен звуков канал (ARC), тази връзка
не е необходима.
?/1 : включено/в готовност
Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
* Формите на захранващия кабел за променлив ток
(проводник към електрическата мрежа) и извода
за променлив ток се различават според областта.
Сателитен тунер, тунер за
кабелна телевизия
Кабелите, използвани за връзката, не са включени в комплекта.
PlayStation 3
HDMI OUTPUT
4
A
Използване на AUTO CALIBRATION
Оптимизиращ микрофон
(включен в комплекта)
B
54321
C
TONE*
1
SHIFT
T.S.P.
WOOFER
SAVE EXIT
2
Не забравяйте да изберете конфигурацията на високоговорителите,
преди да извършите автоматично калибриране.
AUTO CAL
Функцията за автоматично калибриране
започва.
* За подробности за кодовете за грешки прегледайте „Списък със съобщения
след измерване на автоматичното калибриране“ в раздела „Използване на
AUTO CALIBRATION“ в инструкциите за експлоатация.
COMPLETE
Download PDF

advertising