Sony | SRS-XB31 | Sony SRS-XB31 Преносим високоговорител XB31 с EXTRA BASS™ и BLUETOOTH® Информация за продукта

4-734-039-21(1)
Безжичен
високоговорител
Справочно ръководство
SRS-XB31
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Български
Безжичен високоговорител
Преди да използвате системата, моля, прочетете това ръководство внимателно и го запазете
за бъдещо използване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако кожата Ви докосне този продукт за продължително време при включено захранване,
това може да доведе до нараняване поради ниска температура.
Предпазни мерки
Относно безопасността
• Табелката с данни и важна информация относно безопасността са разположени от
вътрешната страна на капачката от задната страна на системата.
За разполагането
• Не поставяйте системата в наклонено позиция.
• Не оставяйте системата близо до източници на висока температура или на място
с пряка слънчева светлина, силна запрашеност или механични вибрации.
• Не използвайте и не оставяйте системата в автомобил.
• Не използвайте системата в сауна.
Относно функцията Party Booster
Когато използвате функцията Party Booster, обърнете внимание
на следното. Системата може да се повреди при удари с човек
или предмет.
• Разкачете кабелите и затворете капачката, когато използвате
системата.
• Не използвайте със свързан адаптер.
• Когато използвате функцията, дръжте здраво и не клатете
системата, за да не я изпуснете от ръката си.
• Преди да използвате функцията, се уверете, че разполагате
с достатъчно пространство около системата.
• Не удряйте системата с инструмент.
• Не използвайте функцията, докато шофирате или вървите.
• Дръжте системата на 20 cm или повече от лицето и очите си,
докато я използвате.
• Избягвайте използването на функцията продължително време.
Правете редовно почивки.
• Когато използвате функцията, ако се изморите, почувствате
неудобство или болка някъде в тялото, спрете незабавно да
използвате функцията.
Други
• Не използвайте и не оставяйте системата в прекомерно гореща или студена околна среда
(температури извън диапазона 5°C – 35°C). Ако системата се използва или оставя извън
горния диапазон, тя може да спре автоматично, за да защити вътрешната верига.
• При висока температура зареждането може да спре или силата на звука може да се
намали, за да предпази батерията.
• Дори ако не възнамерявате да използвате системата дълго време, на всеки 6 месеца
зареждайте батерията изцяло, за да запазите работните й характеристики.
Относно авторските права
• Android, Google Play и други свързани марки или логотипове са търговски марки на Google LLC.
• LDAC™ и логотипът LDAC са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
• Думата BLUETOOTH® и логотиповете са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc.
и всяко използване на подобни марки от Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски
марки и имена са собственост на съответните им притежатели.
• Знакът „N“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ
и в други държави.
• iPhone, iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към iPod или съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да окаже влияние върху работните характеристики
на безжичната връзка.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.
• WALKMAN и логото на WALKMAN са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
• Другите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.
• Марките ™ и ® са пропуснати в тези документи.
Забележки относно функциите за
водоустойчивост и прахоустойчивост
(Прочетете, преди да използвате системата)
Работни характеристики за водоустойчивост и прахоустойчивост на системата
Заедно с добре закрепената капачка системата има спецификация на водоустойчивост от
IPX7*1, както е посочено в "Степен на защита срещу навлизане на вода" на IEC60529 "Оценка
за защита от навлизане (IP код)"*3, и спецификация на прахоустойчивост от IP6X*2, както
е посочено в "Степен на защита срещу твърди чужди предмети"*3.
Течности, за които се отнасят работните характеристики на спецификациите за
водоустойчивост
Приложими:
прясна вода, чешмяна вода, вода от басейн, морска вода
Неприложими:
течности, различни от горните (сапунена вода, вода с перилен
препарат или препарати за баня, шампоан, гореща изворна вода и т.н.)
*1 IPX7 (Степен на защита срещу навлизане на вода): За подробности вижте Помощното
ръководство.
*2 IP6X (Степен на защита срещу прах): За подробности вижте Помощното ръководство.
*3 Приложеният аксесоар не е водоустойчив или прахоустойчив.
Водоустойчивите и прахоустойчиви работни характеристики на системата са базирани на
нашите измервания при условията, описани тук. Обърнете внимание, че неизправности,
причинени от навлизане на вода или прах, поради неправилно използване от страна на
потребителя не се покриват от гаранцията.
За да избегнете влошаване на водоустойчивите и прахоустойчиви работни
характеристики
Вижте посоченото по-долу и използвайте системата правилно.
• Системата преминава теста за изпускане от 1,22 m върху шперплат с дебелина от 5 cm,
което е в съответствие с MIL-STD 810 F метод 516.5-Shock. Но това не гарантира, че няма
да има повреда или счупване, както и запазване на работните характеристики на
водоустойчивост и прахоустойчивост във всякакви условия. Деформацията или повредата
от пускане на системата или излагането й на механичен удар може да доведе до
влошаване на работните характеристики на водоустойчивост и прахоустойчивост.
• Не използвайте системата на място, където голямо количество нормална или гореща
вода може да се излее върху нея. Системата не е разработена за устойчивост на вода
под налягане. Използването на системата на място, където има вода с високо налягане,
като например под течаща вода или под душа, може да причини неизправност.
• Не изливайте вода с висока температура и не издухвайте горещ въздух от сешоар или
друго устройство директно върху/срещу системата. Освен това никога не използвайте
системата на места с висока температура, например сауна или близо до печка.
• Използвайте внимателно капачката. Капачката има много важна роля при поддръжката на
работните характеристики на водоустойчивост и прахоустойчивост. Когато използвате системата,
проверявайте дали капачката е напълно затворена. Когато затваряте капачката, внимавайте да
не позволявате навлизането на чужди обекти във вътрешността. Ако капачката не е напълно
затворена, водоустойчивите и прахоустойчиви работни характеристики може да се влошат и
това да доведе до неизправност на системата в резултат от навлизането на вода и прах в нея.
Капачка
Как да се грижете за системата
Въпреки че върху частта от плат на системата има нанесено отблъскващо водата покритие,
Вие можете да използвате системата по-удобно и за по-дълго време, като следвате
процедурата за поддръжка по-долу.
• При замърсяване на повърхността на системата при следните случаи измийте
незабавно системата с прясна вода (чешмяна вода и т.н.), за да премахнете замърсяването.
Оставянето на замърсяването върху повърхността може да доведе до обезцветяване или
влошаване на качеството на плата или до неизправност на системата.
Напр.
ˋˋПри натрупване на сол, пясък и т.н. върху системата след използването й на плажа,
басейна и т.н.
ˋˋКогато по системата има петна от чужди вещества (слънцезащитен крем, масло за тен и т.н.)
• При намокряне на системата, подсушете незабавно влагата чрез суха и мека кърпа. Освен
това подсушете системата на проветриво място, докато отстраните влагата.
• Качеството на звука може да се промени при навлизане на вода в секцията на
високоговорителя на системата. Това не е неизправност. Избършете влагата от
повърхността и поставете системата върху суха и мека кърпа с логото на SONY, насочено
надолу, за да източите събраната в системата вода. След това оставете системата да
изсъхне на проветриво място, докато отстраните влагата.
Забележка
• При замърсяване на повърхността на системата, не използвайте препарат, разредител,
бензин, алкохол и т.н. за почистване на системата, защото това ще засегне функцията за
отблъскване на водата на платнената част на системата.
• Особено в студените региони не забравяйте да избърсвате влагата след използването на
системата. Оставянето на влага на повърхността може да причини замръзване на системата
и неизправност.
• Не поставяйте системата директно на пясъка – например в пясъчник или на плажа. При
навлизане на песъчинки и др. в платнената част на системата, внимателно ги отстранете.
Никога не използвайте прахосмукачка и др. на системата. Това може да повреди колонката.
Спецификации
Секция на високоговорителите
Система от високоговорители
Тип на корпуса
Прибл. диам. 48 мм × 2 бр.
Модел на пасивен излъчвател
BLUETOOTH®
Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация, версия 4.2
Изход
Спецификация за BLUETOOTH Power Class 1
Максимален комуникационен обхват Линия на видимост прибл. 30 m*1
Честотна лента
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2
A2DP (Разширен профил на аудио разпределение)
AVRCP (Профил за дистанционно управление
на аудио и видео)
HSP (Профил за комплект слушалки)
HFP (Профил със свободни ръце)
SPP (Профил за серийни портове)
3
SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Поддържани кодеци* Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на семплиране 44,1 kHz)
Работна честота/максимална изходна мощност (BLUETOOTH)
2,400 MHz – 2,483.5 MHz/< 18,55 dBm
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като препятствия между
устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност при приемането, работни характеристики на антената, операционна
система, софтуерно приложение и т.н.
*2 Стандартните профили на BLUETOOTH указват целта на BLUETOOTH комуникацията
между устройствата.
*3 Кодек: компресия на аудио сигнала и формат на преобразуването
*4 Кодек за подобхват
*5 Разширено аудиокодиране
*6 LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява предаването
на аудиосъдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH
връзка. За разлика от други съвместими с BLUETOOTH технологии за кодиране, например
SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на аудиосъдържанието с висока
разделителна способност*7 и позволява около три пъти повече данни*8, в сравнение с тези
други технологии, да бъдат предадени по безжична BLUETOOTH мрежа с безпрецедентно
качество на звука благодарение на ефективно кодиране и оптимизирано пакетиране.
*7 С изключение на съдържание във формат DSD.
8
* В сравнение с SBC (Subband Coding), когато е избрана побитова скорост от 990 kbps
(96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Mикрофон
Тип
Характеристики на насочване
Ефективен честотен обхват
Електретен кондензатор
Във всяка посока
100 Hz – 7000 Hz
Общи сведения
Вход
Жак AUDIO IN (стерео минижак)
DC OUT
USB жак тип A (за зареждане на батерията
на свързано устройство)
(5 V, макс. 1 A)
Мощност
DC 5 V (посредством предлаган в търговската
мрежа USB адаптер за променлив ток,
осигуряващ 1,5 A) или посредством
вградена литиево-йонна батерия
Използване на литиево-йонната батерия (при използване на BLUETOOTH връзка)
Прибл. 24 часа*9
Ако нивото на силата на звука на устройството
е зададено на максимално, използването ще
бъде прибл. 4 часа.
Размери (включително издадените части и бутоните за управление)
Прибл. 231 mm × 87 mm × 81 mm (ш/в/д)
Маса
Прибл. 890 g, включително батерията
Приложени аксесоари
Micro-USB кабел (1)
*9 Когато се използва указаният източник на музика, нивото на силата на звука на системата
е зададено на 21, звуковият режим е зададен на STANDARD и осветлението е изключено.
Времето може да се различава в зависимост от температурата и условията на използване.
Системни изисквания за зареждане на батерията през USB
Използване на предлаган в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток, осигуряващ 1,5 A
Съвместими модели iPhone/iPod
Bluetooth технологията работи с iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE,
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPod touch (6-то поколение), iPod touch (5-то поколение).
Забележка
Sony не може да поеме отговорност, в случай че данните, записани на iPhone/iPod,
бъдат загубени или повредени при използване на iPod/iPhone, свързан към тази система.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предизвестие.
Download PDF

advertising