Sony | SRS-BTM8 | Sony SRS-BTM8 Преносим безжичен BLUETOOTH® високоговорител Инструкции за експлоатация

Система безжични
високоговорители
Упътване за употреба
4-400-489-22(1)
2012 Sony Corporation
SRS-BTM8
Преди да включите устройството, моля прочетете тези
инструкции изцяло и ги запазете за бъдеща употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете токов удар, не отваряйте основния
корпус на устройството. Обърнете се към
квалифициран сервизен персонал.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте източници на
огън като например запалени свещи върху него.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
излагайте устройството на влага и източници
пръскащи течности и не поставяйте предмети, пълни
с течности (например вази), върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворено
пространство като библиотека или вграден шкаф.
Тъй като устройството се изключва от електрическата
мрежа посредством щепсела на кабела, свържете
устройството към удобен за достъп електрически
контакт.
Ако забележите нещо нередно в работата на
устройството, изключете го незабавно от контакта.
Устройството не е изключено от електрическата
мрежа докато щепселът е включен в контакта.
SIG, Inc, и всяко използване на тези марки от Sony
Corporation е извършено с лиценз.
N Марк е запазена марка или регистрирана търговска
марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в
други страни.
Android е търговска марка на Google Inc.
Други търговски марки и търговски имена са на
съответните им собственици.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждаваме Ви, че при извършване от Ваша
страна на промени по това устройство, неупоменати
в това упътване, може да доведе до неизправност и
загуба на функции на устройството.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Забележки относно употребата с мобилен
телефон
z За подробности относно работата с мобилния
ви телефон, когато получавате обаждане и при
предаване на звук с помощта на Bluetooth връзка,
вижте инструкциите за експлоатация приложени
към мобилния телефон.
Относно авторските права и лицензи
Bluetooth® думата и логото са собственост на Bluetooth
2
Относно безопасността
Табелката със запазения търговски знак на Sony,
с модел и указан волтаж се намира от задната
страна на устройството или върху повърхността на
променливотоковия адаптер.
Забележки за променливотоковия адаптер
• Когато включвате или изключвате адаптера
за променлив ток, изключете системата
предварително. В противен случай може да
причините неизправност.
• Използвайте само приложения променливотоков
адаптер. За да избегнете повреда на система, не
използвайте друг тип адаптер за променлив ток.
и източници пръскащи течности и не поставяйте
предмети, пълни с течности (например вази) върху
адаптера за променлив ток.
Относно разполагането
• Не поставяйте устройството под наклон.
• Не оставяйте системата в близост до източници
на топлина, или изложени на директна слънчева
светлина, прах, влажност, дъжд или механичен шок.
• Не оставяйте батериите в близост до източници
на топлина като например директна слънчева
светлина, огън и подобни.
Относно работата
• Не поставяйте малки предмети в жаковете
на устройството. Това може да причини късо
съединение или неизправност.
Поляритет на щекера
• Включете променливотоковия адаптер в близост до
контакта на стената (мрежата). В случай на проблем,
изключете го от контакта на стената (мрежа)
незабавно.
• Не поставяйте променливотоковия адаптер в
затворено пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
• За да се намали риска от пожар или токов удар, не
излагайте променливотоковия адаптер на влага
Относно почистването
• Не използвайте алкохол, бензин или разтворител, за
да почистите корпуса.
Други
• Ако имате някакви въпроси или проблеми с това
устройство, моля консултирайте се с най-близкия до
Вас търговец на Sony продукти.
3
Какво представлява Bluetooth wireless технологията?
Безжичната Bluetooth технология е безжична
технология с малък обхват, която позволява размяна
на данни между цифрови устройства, като например
компютър и цифров фотоапарат. Безжичната Bluetooth
технология работи в обхват от около 10 метра. Найчесто срещана е връзката между две устройства, но
е възможна и едновременна връзка между повече
устройства. Не е нужно да използвате кабел за връзка,
тъй като Bluetooth технологията е безжична. Също така,
не е необходимо и устройствата да са насочени едно
към друго, както при инфрачервената технология.
Можете, например, да използвате устройството докато
е в джоба ви или в чанта.
Bluetooth технологията е международен стандарт,
който се поддържа и използва от хиляди компании от
цял свят.
Комуникационна система и съвместими
Bluetooth профили на системата
Profile е стандартизацията на функцията за всяко
Bluetooth устройство. Системата поддържа следните
Bluetooth версии и профили:
Комуникационна система:
Bluetooth Specification версия 3.0
Съвместими Bluetooth профили:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): предаване
или получаване на аудио съдържание с високо
качество.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Контрол
на аудио/видео оборудване; пауза, спиране, или
започване на възпроизвеждане и др.
- HSP (Headset Profile): разговор по телефона / работа
с телефона.
- HFP (Hands-free Profile): разговор по телефона /
работа с телефона чрез хендсфрий.
Максимален обхват на комуникация
Използвайте безжичната технология Bluetooth в обхват
от около 10 метра от системата.
Възможно е максималният обхват на комуникация да
се скъси в зависимост от следните условия
- Има препятствие като например човек, метал или
стена между системата и Bluetooth устройството.
- В близост до системата се използва безжично LAN
устройство.
- В близост до системата се използва микровълнова
фурна.
- В близост до системата се използва устройство, което
генерира електромагнитно излъчване.
4
Смущения причинени от други устройства
Тъй като Bluetooth устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.1lb/g) използват една и съща
честота, възможно е да се получи вмешателство
на микро вълни, което да причини разминаване в
скоростта на връзката, смущения или невалидна
връзка. В този случай извършете някое от следните
действия:
- Използвайте устройството на разстояние минимум
10 метра от безжичното LAN устройство.
- Ако устройството бъде използвано в обхват от 10
метра от безжичното LAN устройство, изключете
безжичното LAN устройство.
•
•
Смущения причинени на други устройства
Възможно е микровълните, които се излъчват от
Bluetooth устройството, да влияят на работата на
електронни медицински оборудвания. Изключете
устройството и другите Bluetooth устройства на
следните места, защото това може да причини
инцидент.
- на места, където има леснозапалими газове, в
болници, влакове, самолети или бензиностанции.
- в близост до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележки
• За да можете да използвате Bluetooth функция,
Bluetooth устройството, което ще свържете изисква
•
•
•
същия профил като на системата. Имайте предвид
също така, че дори ако използвате същия профил,
функциите могат да се различават в зависимост от
спецификациите.
Поради характеристиките на Bluetooth безжичната
технология, звукът, възпроизвеждан от системата
е малко отложен от звука, възпроизвеждан на
Bluetooth устройството по време разговор или
слушане на музика.
Това устройство поддържа мерки за безопасност
спрямо Bluetooth стандарта, които гарантират
сигурна връзка при използването на безжична
Bluetooth технология. Възможно е, обаче, в
зависимост от настройката, сигурността да не
е достатъчна. Внимавайте при използването на
безжичната Bluetooth технология.
Не поемаме отговорност за евентуално изтичане
на информация при използването на Bluetooth
комуникация.
Устройство, което включва Bluetooth функция,
трябва да съответства на Bluetooth стандарта,
определен от Bluetooth SIG. Дори свързаното
устройство да съответства с гореспоменатия
Bluetooth стандарт, възможно е някои устройства да
не се свържат и да не работя правилно в зависимост
от функциите и спецификациите им.
При работа с Bluetooth устройство, в зависимост от
устройството или средата, в която комуникирате, е
възможно да се появят смущения като прескачане
на звука или шум.
5
Спецификации
Високоговорители
Високоговорителна система:
Вид на приложение:
50 мм
Бас рефлекс
Секция на усилвателя
Референтен изход на мощност
2 W + 2W (10% T.H.D., 1 KHz, 6 Ω)
Вход
Стерео минижак х 1
Bluetooth
Комуникационна система
Bluetooth Specification версия 3.0
Изход
Bluetooth спецификация Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Линия на зрението прибл. 10 m*1
Честотна лента
2.4 GHz лента (2.4000 GHz - 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Поддържани кодеци*3 SBC*4
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (семплираща
честота 44,1 KHz)
*1
Реалният обхват на разпространение ще варира
в зависимост от фактори като препятствия между
устройствата, магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество, чувствителност на
приема, въздушен прием, операционна система,
приложния софтуер и др.
*2
стандартни профили Bluetooth посочват целта на
Bluetooth комуникацията между устройства.
*3
Кодек: Формат на компресията на аудио сигнала,
както и конвертирането му.
*4
Subband кодек
Микрофон
Вид
Характеристики за посока
Ефективен честотен обхват
Операционна температура
Electret condenser
Разнопосочен
200 Hz – 3,600 Hz
0 до 45 C°
6
Общи
Захранване
DC 6 V (когато използвате приложения
променливотоков адаптер до 230 V AC,
50 Hz захранване) или четири алкални
LR6 (размер AA) батерии
Номинална консумация на енергия
6 W (когато използвате приложения
променливотоков адаптер) Прибл.
0,2 W (в режим на готовност, когато се
използва приложения променливотоков
адаптер)
Живот на батерията
(при използване на Bluetooth връзка)
Sony алкална батерия LR6 (размер
AA): ок. 20 часа * 5 Sony никел металхидридни
Размери
Прибл. 245 мм х 185 мм х 88 мм (в/ш/д)
Тегло
Прибл. 1,060 гр включитеолно
батериите
Приложени аксесоари
Променливотоков адаптер (1)
Инструкции за експлоатация (тези
инструкции) (1) Информация относно
безопасността
*5 Времето може да варира в зависимост от
температурата или условията на употреба.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без
предупреждение.
7
Горна
част
BLUETOOTH
PAIRING Top
BLUETOOTH
of the
system
Бутон за
/ button бутон
PAIRING button
захранване
на системата
OPR/BATT
N-mark
(play/
N-маркировка
OPR/BATT  бутон
indicator
(green) (възпроизвеждане/пауза)
pause) button
индикатор
(зелен)
Бутон
(call) (обаждане)
(call)
button
VOLUME
VOLUME +/бутон (бутон за
buttonна звука)
контрол −/+
нивото
Handle
Дръжка
(Bluetooth)
indicator (син)
(blue)
(Bluetooth)
индикатор
Microphone
Микрофон
Задна част на
Rearсистемата
of the system
DCDC
ININ66V
V jack
жак
AUDIO ININ
jack
AUDIO
жак
Battery compartment
Отделение
за батериите
(bottom ofна
theсистемата)
system)
(дъното
8
Функциониране и части
/ бутон
Включване / изключване на системата
OPR / BATT индикатор (зелен)
Светва, когато системата е включена. Затъмнява се по
време на работа с батерията, ако батерията е паднала.
Бутон BLUETOOTH PAIRING
Натиснете, за да се свържете с Bluetooth устройство.
(Bluetooth) индикатор (синьо)
Свети или примигва в зависимост от състоянието
на комуникация. За подробности вижте следващия
раздел "Показания на Bluetooth функцията. "
Микрофон
Използвайте по време на разговор.
 бутон (възпроизвеждане / пауза)
Работи със свързано Bluetooth устройство. Не можете
да работите с устройство, свързано към жака AUDIO IN.
AUDIO IN жак
Свързва се към жака за слушалки на преносимо аудио
устройство, компютър и т.н., с помощта на свързващ
кабел (не е включен в комплекта).
N-марка
Докоснете, за да осъществите Bluetooth връзка с NFC
съвместим смартфон.
DC IN 6V жак
Свързва се към приложения променливотоков
адаптер.
(обаждане)
Бутон
Натиснете, за да се обадите или да работите по време
на разговор.
Отделение за батерията
Поставете четири алкални LR6 (размер AA) батерии (не
са включени в комплекта).
VOLUME - / + бутон
Настройва силата на звука. От високоговорителите се
чува звуков сигнал, когато силата на звука е настроена
до минимум или максимум.
Показания на Bluetooth функцията
Дръжка
Задръжте, за да пренесете системата.
Търсене на устройство
Примигва
Свързване с устройство
Свети
Статус
(Bluetooth) индикатор (синьо)
Сдвояване с устройство
Примигва бързо
9
Включване и изключване на системата
1 Свържете към приложения
променливотоков адаптер.
2 Натиснете бутон / .
OPR / BATT индикатор (зелен) светва.
Индикаторът
светва
Indicator lights up.
За да използвате LR6 (размер AA) батерии (не са включени в комплекта)
1 Отворете капачето разположено на дъното на системата и инсталирайте четири алкални LR6 (размер AA)
батерии (не са включени в комплекта) и след това затворете капачето.
2 Натиснете бутон / .

Забележка
• Ако използвате променливотоков адаптер със системата, източникът на захранване се превключва
автоматично към мрежата (мрежата), дори ако са поставени батерии. Поставените батерии не може да
бъде източник на захранване, когато променливотоковият адаптер е свързан към системата. Уверете се, че
щепселът на адаптера за променлив ток е изключен от системата при използване на системата с батерии.
10
Как да направите безжична връзка с Bluetooth устройства
Можете да се насладите на музика и хендсфрий
разговори със системата безжично с помощта на
Bluetooth функцията на вашето устройство. Изберете
един от следните три метода за свързване, найподходящ за Bluetooth устройство. За подробности
относно това, как да работите с устройството, вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
устройството.
Сдвояване с Bluetooth устройство: вижте Модел А
Bluetooth устройства трябва да бъдат “сдвоени” едно с
друго предварително.
Свързване със сдвоено устройство: вижте Модел В
За да слушате музика с Bluetooth устройство, което е
сдвоено, вижте този модел.
Свързване с едно докосване със смартфон (NFC):
вижте Модел С
Модел А Сдвояване и свързване с Bluetooth
устройство
1 Включете системата.
2 Настройте Bluetooth функцията на Bluetooth
устройство в положение включена.
За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложено към устройството.
3 Натиснете и задръжте бутон BLUETOOTH PAIRING на
системата докато чуете звуков сигнал и (Bluetooth)
индикатор (синьо) започне да мига бързо.
Съвет
• Когато системата е включена първо,(Bluetooth)
индикатор (синьо) започва да мига бързо.
Чрез използване на NFC съвместим смартфон, можете
да установите Bluetooth връзка само с докосване на
системата с него.
Проверете следното, преди да започнете работа със
системата.
• Системата и устройството поставени ли са в рамките
на 1 m един от друг.
• Системата свързана ли е към източник на
захранване, или батериите инсталирани ли са в
системата.
• Ръководството за експлоатация, приложено към
устройството се намира в непосредствена близост.
Indicator flashes
quickly.
Индикаторът
примигва
бързо
11
4 Извършете процедурата по сдвояване на
Bluetooth устройство за откриване на системата.
Ако “SRS-BTM8” не се появява на дисплея на
устройството, повторете от стъпка 2.
Забележка
• Някои устройства не могат да се покажат в списък
с откритите устройства.
5 Изберете “SRS-BTM8” показан на дисплея на
Bluetooth устройство.
6 Ако се изисква въвеждане на код за достъп *
на дисплея на Bluetooth устройство, въведете
“0000”.
Bluetooth връзката е установена и (Bluetooth)
индикатор (синьо) на системата остава включен.
* Кодът за достъп може да се нарече “Passkey”, “PIN
code”, “PIN number” или “Password”.
Съвет
• За сдвояване с други Bluetooth устройства,
повторете стъпки от 2 до 6 за всяко устройство.
Забележки
• Режимът на сдвояване на системата се отменя
след около 5 минути, и (Bluetooth) индикатор
(синьо) мига бавно. Ако режимът на сдвояването
бъде отменен по време на изпълнение на тази
процедура, започнете отново от стъпка 3.
• Кодът за достъп на системата се определя, като
“0000”. Системата не може да се свърже с Bluetooth
устройство, чиито код за достъп не е “0000”.
• След като Bluetooth устройства са сдвоени, няма
нужда отново да сдвоявате тези устройства.
Въпреки това, в следните случаи, вие ще трябва да
извършите процедурата по сдвояване отново:
• Информацията по сдвояване е заличена след
ремонт и др.
• Системата е свързана с 5 или повече устройства.
Системата може да се свърже с до четири Bluetooth
устройства. Ако новото устройство се свърже
след като четири устройства са вече сдвоени,
устройството, чието време на сдвояване е най-старо
сред четирите сдвоени устройства се заменя от
новото устройство.
• Повече от едно устройство може да се свърже със
системата, но звукът ще се чува само от едно от
свързаните устройства.
За да изтриете цялата информация за
сдвоявания от системата
Задръжте бутон / натиснат за повече от 15 секунди,
докато системата е изключена. Системата сее връща
към фабричните си настройки и цялата информация
за сдвояване се заличава.
12
Модел B Свързване със сдвоено Bluetooth
устройство
Модел C Свързване със смартфон с едно
докосване (NFC)
1 Включете системата.
С просто докосване на системата с NFC съвместими
смартфон, системата се включва автоматично и след
това се сдвоява със смартфона.
1 Изтеглете и инсталирайте приложението
(Bluetooth) индикаторът (син) започва да мига.
2 Настройте Bluetooth функцията на Bluetooth
устройство в положение включена.
Съвет
• Когато е включена, системата се опитва
да установи Bluetooth връзка с Bluetooth
устройството, свързано към системата за
последния път при извършване на сдвояване.
Когато Bluetooth връзката е установена,
(Bluetooth) индикаторът (син) на системата остава
включен.
3 Изберете “SRS-BTM8” показан на дисплея на
Bluetooth устройството.
Ако е необходимо, изберете Bluetooth профила,
който системата поддържа измежду следните: A2DP,
HSP или HFP. За подробности относно всеки профил,
вижте “Слушане на музика” или “Използване на
хендфрий обаждания, докато слушате музика.”
Забележка
• Тази стъпка може да не е необходимо за някои
устройства.
Bluetooth връзката е установена и (Bluetooth)
индикаторът (син) на системата остава на включен.
"NFC Easy Connect" на смартфона си.
"NFC Easy Connect" е оригинално приложение на Sony
за телефони с операционна система Android и е на
разположение в Google Play Store.
Търсеtе "NFC Easy Connect" или сканирайте следния
двуизмерен код, за да изтеглите и инсталирате
безплатното приложение. За да изтеглите
приложението се налага да заплатите съответните
такси.
Приложението може да не е на разположение в някои
страни и / или региони.
Двуизмерен код:
Използвайте приложение за двуизмерен четец на
код.
Съвместими смартфони
• смартфони с вградена NFC функция
• (OS: Android 2.3.3 или по-нова, с изключение на
13
Android 3.x)
За клиенти в Европа
Влезте в следния уеб сайт за повече подробности:
http://support.sony-europe.com
Относно NFC
NFC (Near Field Communication) е технология,
позволяваща малък обсег на безжична комуникация
между различни устройства, като например мобилни
телефони и IC тагове. Благодарение на NFC функция
предаването на данни може да бъде постигнато
лесно, само чрез докосване на съответния символ или
определено място на NFC съвместими устройства.
2 Стартирайте приложението "NFC Easy Connect"
на смартфона.
Уверете се, че прилагането на екрана се показва.
3 Докоснете система със смартфона.
Продължете да докосвате смартфона на частите от
системата маркирани с N, докато смартфонът вибрира.
Смартфонът вибрира
(разпознаване
на системата)
p
(system recognized)
Следвайте инструкциите на екрана, за да установите
връзка.
(Bluetooth)
Когато Bluetooth връзката е установена,
индикаторът (син) остава включен.
Съвети
• Ако ви е трудно да установите връзка, опитайте
следното:
- Активирайте приложението "NFC Easy Connect" и
преместете смартфона леко върху маркираната с N
част на системата.
- Ако смартфонът е в калъф, извадете го.
• Докоснете системата със смартфона отново, за да
изключите.
• Ако имате няколко NFC съвместими устройства,
просто докоснете смартфона с друго устройство, за
да установите връзка с това устройство. Например,
когато вашият смартфон е свързан с NFC съвместими
слушалки, просто докоснете смартфона към
системата, за да промените Bluetooth свързването
със системата (превключване на връзката с едно
докосване).
Indicator lights up.
Индикаторът
светва.
14
Слушане на музика
Можете да се насладите на слушане на музика както
и на основните функции при работата с устройство за
дистанционно управление на Bluetooth устройството
чрез Bluetooth връзка. Bluetooth устройството
поддържа следните Bluetooth профили.
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): ви
позволява да се наслаждавате на висококачественo
аудио съдържание безжично.
• AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ви
позволява да се насладите на основните функции
при работа с дистанционно управление (пускане,
спиране, и др.) на Bluetooth устройство.
За подробности относно процедурата за Bluetooth
връзка вижте “Как да направим безжична връзка
с Bluetooth устройства.” Когато Bluetooth връзката
е установена, (Bluetooth) индикаторът (син) на
системата остава включен.
Операциите могат да се различават в зависимост
от Bluetooth устройството. Обърнете се и към
инструкциите за експлоатация, предоставени с вашето
Bluetooth устройство.
След употреба
1 Осъществете Bluetooth връзка между
системата и устройството.
2 Започнете възпроизвеждане на Bluetooth
устройство, а след това регулирайте силата
на звука.
Настройте силата на звука на Bluetooth устройство
до средно ниво, и натиснете VOLUME - / + бутоните
на системата.
С натискане на бутона  (възпроизвеждане /
пауза) на системата, можете да работите с Bluetooth
устройство, което поддържа AVRCP. Достъпните
функции може да варират в зависимост от Bluetooth
устройството. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, предоставени с вашето Bluetooth
устройство.
Направете някое от следните неща.
• Задайте Bluetooth функцията на Bluetooth
устройството, за да се изключи. За подробности
се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложено към устройството.
15
• Изключете Bluetooth устройството.
• Изключете системата.
• Докоснете система със смартфона отново, за да
изключите (само за NFC съвместими смартфони).
Съвет
• Когато сте свързали с Bluetooth устройство през
A2DP/AVRCP и възпроизвеждането е било спряно
за около 20 минути, системата се изключва
автоматично.
16
Използване на хендсфрий обаждания, докато слушате музика
Можете да се насладите на хендсфрий разговори чрез
Bluetooth връзка с Bluetooth мобилен телефон, който
има функция за музика и поддържа Bluetooth профил
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), както и за
HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile).
Ако вашият Bluetooth мобилен телефон поддържа HFP
и HSP, настройте в положение HFP.
Операциите могат да се различават в зависимост
от Bluetooth мобилния телефон. Обърнете се и към
инструкциите за експлоатация, предоставени с вашия
мобилен телефон.
1 Осъществете Bluetooth връзка между
системата и мобилния телефон.
За подробности относно процедурата за Bluetooth
свързване вижте “Как да направим безжична връзка
с Bluetooth устройства.” Когато Bluetooth връзката
е установена, (Bluetooth) индикаторът (син) на
системата остава включен.
2 Стартирайте възпроизвеждането на Bluetooth
мобилен телефон, а след това да регулирайте
силата на звука.
Настройте силата на звука на Bluetooth мобилния
телефон до средно ниво, и натиснете VOLUME - / +
бутоните на системата. С натискане на бутон 
(възпроизвеждане / пауза) на системата, можете
да работите с Bluetooth мобилен телефон, който
поддържа AVRCP.
Наличните функции може да варират в зависимост
от Bluetooth мобилния телефон. Обърнете се към
инструкциите за експлоатация, приложени към
Bluetooth мобилния телефон.
За да извършите обаждане
Работете с Bluetooth мобилния телефон. Уверете се, че
на системата се чува сигнал за избиране и говорете
с помощта на микрофона. Ако не чувате сигнал за
избиране, натиснете бутона (call) на системата за
около 2 секунди, за да пренасочите устройството за
повикване към системата.
За да приемете повикване
При входящо повикване, възпроизвеждането спира и от
системата се чува тон на звънене. Натиснете бутона
(call) на системата и говорете с помощта на микрофон.
17
Съвети
• Ако не се чува тон на звънене от системата при
входящо повикване, спрете възпроизвеждането и
(call), за да говорите.
натиснете бутон
• Можете да използвате хендсфрий, когато
възпроизвеждането е завършено.
• По време на разговор, натиснете VOLUME - /
+ бутони на системата, за да регулирате силата
на звука. Обемът на повикване и този на
възпроизвеждане се определят поотделно.
• Докоснете система със смартфон отново, за да
изключите (само за NFC съвместими смартфони).
Функции на бутоните на устройството по
време на разговор
Наличните функции може да варират в зависимост
от Bluetooth мобилния телефон, или профилите,
поддържани от Bluetooth мобилния телефон.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
предоставени с Bluetooth мобилния телефон.
Забележка
• Когато използвате мобилен телефон, поддържайте го
на 50 см или по-далеч от системата. Ако те са твърде
близо един до друг, може да бъде чут шум.
За да прекратите повикване
Натиснете бутон
(call). Ако слушате музика, когато
се получи обаждане, то ще бъде възобновено, когато
разговорът приключи.
След употреба
Направете някое от следните неща.
• Изключете Bluetooth функцията на Bluetooth
устройство. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложено към
устройството.
• Изключете Bluetooth устройството.
• Изключете системата.
18
Статус
В режим на
готовност
Изходящо
повикване
Входящо
обаждане
По време на
разговор
Бутон
(call)
• Натиснете веднъж, за да започнете
гласово набиране (само за мобилни
телефони съвместими с гласово
набиране).
• Натиснете за около 2 секунди, за да
наберете телефонния номер, който
сте избрали последния път.
• Натиснете веднъж, за да отмените
изходящо повикване.
• Натиснете за около 2 секунди, за
да се пренасочите устройството
на разговор между системата и
мобилния телефон.
• Натиснете веднъж, за да отговорите
на повикване.
• Натиснете за около 2 секунди, за да
отхвърлите обаждане.
• Натиснете веднъж, за да завършите
повикването.
• Натиснете за около 2 секунди, за
да се пренасочи устройството
на разговор между системата и
мобилния телефон.
Осъществяване на хендсфрий разговори
с друг Bluetooth мобилен телефон, докато
слушате музика
Тази система поддържа Multipoint технология. Можете
да се насладите на хендсфрий разговори с друг
Bluetooth мобилен телефон, докато слушате музика с
Bluetooth музикален плейър.
• В тази процедура не може да се използва свързване
с едно докосване (NFC).
• Операциите може да се различават в зависимост
от Bluetooth устройството. Този тип Bluetooth
връзка не може да бъде поставена в зависимост от
комбинацията от Bluetooth устройства. Обърнете се
и към инструкциите за експлоатация, приложени към
Bluetooth устройствата.
1 Осъществете Bluetooth връзки между
системата и музикален плейър чрез Bluetooth
A2DP и между системата и Bluetooth мобилен
телефон чрез HFP или HSP.
За подробности относно процедурата за Bluetooth
връзка вижте “Как да направим безжична връзка
19
с Bluetooth устройства.” Когато Bluetooth връзката
е установена, (Bluetooth) индикаторът (син) на
системата остава включен.
Съвети
• За да използвате само функцията обаждане на
Bluetooth мобилен телефон, който също има функция
за музика, установете Bluetooth връзка между
системата и мобилен телефон чрез HFP или HSP, не
чрез A2DP.
• В зависимост от Bluetooth мобилния телефон, докато
Bluetooth връзката е установена чрез HFP или HSP,
другата връзка Bluetooth чрез A2DP също може да
бъде заета от същия Bluetooth мобилен телефон.
Bluetooth музикалния плейър не може да се свърже с
тази система в този случай.
Забележка
• За да направите същата връзка със същите
устройства, след като сте изключили системата,
следвайте тази процедура отново.
20
Слушане на музика чрез кабелна връзка
с преносимо аудио устройство и др.
1 Свържете устройството към системата.
Свързващ кабел
(не е приложен
cord (not supplied)
вConnecting
комплекта)
(Стерео мини жак)
2 Включете системата.
3 Започнете възпроизвеждане на свързаното
устройство, а след това регулирайте силата
на звука.
връзка, докато изпозлвате свързващ кабел (не е
включен в комплекта) с тази система. След употреба
гоизключете.
Съвети
• Можете да използвате хендсфрий разговори, докато
свързващия кабел (не е включен в комплекта) се
използва с тази система.
• Когато сте свързали с устройство източник чрез
свързващ кабел (не е включен в комплекта), не
чрез Bluetooth връзка и възпроизвеждането е било
спряно за около 20 минути, системата се изключва
автоматично.
Настройте силата на звука на свързаното устройство
до средно ниво и натиснете VOLUME - / + бутоните на
системата.
Забележки
• Когато свързващия кабел (не е включен в комплекта)
се използва с тази система, устройството превключва
на източника свързан с кабела автоматично, дори
ако слушате музика чрез Bluetooth връзка.
• Не можете да слушате музика чрез Bluetooth
21
Отстраняване на неизправности
Не се чува звук / звук само от един
говорител /ниско ниво на звука
Проверете дали тази система и
свързаното устройство са включени.
Ако свързвате персонален компютър
към системата, уверете се, че аудио
настройката за извеждане на компютъра
е настроена за Bluetooth устройство
Усилете звука на системата и свързаното
устройство.
Сдвоете тази система и Bluetooth
устройството отново.
Уверете се, че свързаното устройство
възпроизвежда.
Ако свързаното устройство е моно,
звукът ще бъде изведен само от левия
говорител.
Уверете се, че двата щекера на
свързващия кабел (не е приложен в
комплекта) са поставени в системата и
свързаното устройство.
22
Изкривен звук / Бръмчене или шум
при извеждане от системата
Намалете звука на свързаното
устройство.
Поддържайте системата на разстояние от
телевизори.
Ако свързаното устройство има
функция еквалайзер, изключете я.
Превключете Bluetooth връзката в
позиция A2DP като работите с Bluetooth
устройството, когато HFP или HSP са
настроени.
Поддържайте системата на
разстояние от микровълнови фурни,
безжични LAN устройства и т.н.
Ако OPR / BATT индикатор (зелен) е слаб,
сменете батериите с нови такива.
Поддържайте тази система и
Bluetooth устройството в близост.
Отстранете всички препятствия
между тях.
Ако свържете устройство с вградено
радио или тунер към тази система,
излъчванията може да не могат да
бъдат получени, или чувствителността
на прием може да бъде намалена.
Разположете системата по-далеч
от устройството и проверете дали
можете да слушате предавания със
задоволително качество.
23
Сдвояването не е възможно
Разположете системата и Bluetooth
устройството на разстояние 1 метър
едно от друго.
Ако (Bluetooth) индикаторът (син) не
мига бързо, натиснете и задръжте биутон
BLUETOOTH PAIRING на системата, докато
чуете звуков сигнал.
Няма звук/звукът от гласа на говорещия е твърде нисък
Проверете дали тази система и
свързаното устройство са включени.
Изберете HFP или HSP Bluetooth
връзка чрез задействане на Bluetooth
устройството.
Уверете се, че извеждането от Bluetooth
мобилния телефон е настроено за
системата.
Усилете звука на системата и свързаното
устройство.
24
Връзка с едно докосване (NFC) не е възможна
Съхранявайте смартфона в близост до
системата докато смартфонът вибрира.
Ако не успеете, преместете смартфона
леко върху маркираната с N част от
системата.
Уверете се, че NFC функция на телефона
е включена.
Ако смартфонът е в калъф, извадете го.
NFC Чувствителността зависи от
устройството. Ако не успеете да се
свържете със смартфон чрез едно
докосване неколкократно, свържете се
със системата чрез операции от екрана.
Уверете се, че “NFC Easy Connect “
приложение се показва на екрана на
смартфона.
25
Download PDF