Sony | SRS-XB01 | Sony SRS-XB01 Преносим високоговорител XB01 с EXTRA BASS™ и BLUETOOTH® Информация за продукта

Безжичен високоговорител
Справочно ръководство
SRS-XB01
4-739-403-21(1)
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Български
Безжичен високоговорител
Преди да използвате устройството, моля, прочетете това ръководство
внимателно и го запазете за бъдещо използване.
Предпазни мерки
Относно безопасността
•Табелката с името и важна информация относно безопасността се
намират на долната външна страна.
За разполагането
•Не поставяйте устройството на неравна повърхност.
•Не оставяйте устройството на място, изложено на високи температури,
като пряка слънчева светлина, в близост до източник на топлина или под
оборудване за осветление.
•Не използвайте и не оставяйте устройството в автомобил.
Други
•Не използвайте и не оставяйте устройството в прекомерно студена или
гореща околна среда (температури извън диапазона 5°C – 35°C). Ако
устройството се използва или оставя извън горния диапазон, то може да
спре автоматично, за да защити електрическите си компоненти.
•При висока температура зареждането може да спре или силата на звука
може да се намали, за да предпази батерията.
•Препоръчва се да зареждате батерията, когато забележите, че
индикаторът за зареждане мига. Като зареждате батерията след
започване на мигането на индикатора, ще можете да я използвате за
по-дълго.
•Дори ако не възнамерявате да използвате устройството дълго време,
зареждайте батерията до пълния й капацитет на всеки 6 месеца, за да
запазите продуктивността й.
Относно авторските права
•Android е търговска марка на Google LLC.
•Думата BLUETOOTH® и логотиповете са регистрирани търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки от Sony
Corporation е по лиценз.
•iPhone е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и в други
държави.
•Другите търговски марки и имена са собственост на съответните им
притежатели.
•Марките ™ и ® са пропуснати в тези документи.
Забележки относно характеристиката
за водоустойчивост (Прочетете,
преди да използвате устройството)
Водоустойчивост на устройството
Това устройство има спецификация за водоустойчивост*1,*2 от IPX5*3, както
е указано в "Степени на защита срещу навлизане на вода" в IEC60529
"Клас за защита от навлизане (IP код)". Въпреки това устройството не е
напълно херметизирано срещу вода.
Не изпускайте устройството в гореща вода във вана и не го използвайте
целенасочено във вода.
Течности, за който се прилагат спецификациите за
водоустойчивост
Приложимо:
прясна вода, чешмяна вода
Неприложимо: течности, различни от горните (сапунена вода, вода с
перилен препарат или препарати за баня, шампоан,
гореща изворна вода, вода от басейн, морска вода и т.н.)
*1 Изисква се капачката да е затегната добре.
*2Приложените аксесоари и конектори на устройството (USB/AUDIO IN)
не са нито водоустойчиви, нито прахоустойчиви.
*3IPX5 (степен на защита срещу пръски вода): За подробности вижте
Помощното ръководство.
Водоустойчивостта на устройството се базира на нашите измервания при
условията, описани тук. Обърнете внимание, че неизправности в резултат
на навлизане на вода, причинени от неправилна употреба на клиента,
не се покриват от гаранцията.
За да избегнете влошаване на водоустойчивите
характеристики
Вижте следното и използвайте устройството правилно.
•Не изтървайте устройството и не го подлагайте на механични сътресения.
Деформацията или повредата могат да влошат водоустойчивите
характеристики.
•Не използвайте устройството на място, където голямо количество вода
на стайна температура или гореща вода може да се излее върху него.
Устройството не е разработено за устойчивост на водно налягане.
Използването на устройството на горепосочените места може да доведе
до неизправност.
•Не изливайте вода с висока температура и не издухвайте горещ въздух
от сешоар или друг уред директно върху/срещу устройството. Освен това
никога не използвайте устройството на места с висока температура,
като сауна или в близост до печка.
•Използвайте внимателно капачката. Капачката играе много важна роля
за поддържането на водоустойчивите характеристики. Когато използвате
устройството, се уверете, че капачката е напълно затворена. Когато
затваряте капачката, внимавайте да не позволявате навлизането на
чужди обекти във вътрешността. Ако капачката не е затворена напълно,
водоустойчивостта може да се влоши и това да доведе до неизправност
в устройството в резултат на навлизането на вода в него.
Капачка
Как да се погрижите за устройството при намокряне
Ако устройството се намокри, първо, отстранете водата от него, след което
избършете влагата с мека суха кърпа. Особено в студени региони оставянето
на влага на повърхността може да причини замръзване на устройството и
неизправност. Избърсвайте влагата след използването на устройство.
Поставете устройството върху кърпа или сух плат. След това го оставете на
стайна температура и го подсушете, докато не остане влага.
Спецификации
Секция на високоговорителите
Система от високоговорители
Прибл. диам. 37,5 mm × 1 бр.
Тип на корпуса Модел на пасивен излъчвател
BLUETOOTH
Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация, версия 4.2
Максимален обхват на комуникация
Линия на видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2
A2DP (Разширен профил на аудио разпределение)
AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и
видео)
HSP (Профил за комплект слушалки)
HFP (Профил със свободни ръце)
Поддържан кодек*3
SBC (Subband Codec)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на семплиране 44,1 kHz)
Работна честота/максимална изходна мощност (BLUETOOTH)
2400 MHz – 2483,5 MHz/< 0 dBm
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество, чувствителност при приемането,
работни характеристики на антената, операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2Стандартните профили на BLUETOOTH указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
*3Кодек: компресия на аудио сигнала и формат на преобразуването
Mикрофон
Тип
Електретен кондензатор
Характеристики на насочване
Във всяка посока
Ефективен честотен обхват
200 Hz – 4000 Hz
Общи сведения
Вход
Захранване
Жак AUDIO IN (стерео минижак)
DC 5 V 500 mA (чрез USB електрозахранване) или чрез
вградена Ni-MH батерия
Експлоатационен живот на вградената батерия (чрез BLUETOOTH връзка)
Прибл. 6 часа*4*5
Ако нивото на силата на звука на устройството е зададено
на максимално, експлоатационният живот ще бъде
прибл. 3 часа.*5
Размери (включително издадените части и органите за управление)
Прибл. 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (ш/в/д)
Маса
Прибл. 160 g, включително батерията
Приложени аксесоари
Micro-USB кабел (1), ремък (1)
*4Когато се използва конкретният източник на музика и нивото на силата
на звука е зададено на 26.
*5Времето може да се различава в зависимост от температурата или
условията на използване.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предизвестие.
Download PDF

advertising