Sony | UDA-1 | Sony UDA-1 USB DAC стерео усилвател за High-Resolution аудио Кратко ръководство за работа и настройка

Относно ръководствата за устройството
Ръководство за бързо стартиране
(това ръководство)
Можете да се насладите на музикални файлове
на компютъра си, като изпълните стъпки 1 до 3.
Помощно ръководство (онлайн ръководство)
Предоставя информация за това как се използва устройството.
• Предоставя подробна информация относно това как се използват различни функции,
включително как да се насадите на музика, съхранена на мобилни устройства, както
и на музика, съхранен на компютъра ви.
• Можете да поучите бърз достъп до най-новата и друга желана от вас информация,
като използвате раздела „Отстраняване на неизправности“ или търсите чрез
ключова дума.
Ръководство за бързо стартиране
Посетете уебсайта по-долу за повече информация
относно използването на устройството:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
UDA-1:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
Hi-Res Audio Player:
http://rd1.sony.net/help/ha/ap/
Справочно ръководство
Включва информация относно спецификациите и забележки относно използването
на устройството.
USB DAC AMPLIFIER
© 2013 Sony Corporation
4-469-131-13(2) (BG)
UDA-1
1
Свързване на устройството към високоговорители
2
Свързване на устройството към компютъра ви
Високоговорители (не са включени в комплекта)
Свържете захранващия
кабел към AC IN на задния
панел на устройството.
Инсталиране на специално предназначения драйвер на компютъра ви

1 Свържете компютъра си към жака USB (
на задния панел на устройството чрез USB
кабел (в комплекта).
2 Стартирайте компютъра си.
Превключете EQUALIZER на
TUNED FOR SS-HA3, когато
използвате препоръчаните
високоговорители –
SS-HA3 (не са включени
в комплекта).
3
)
1 Натиснете , за да включите
устройството.
Възпроизвеждане на аудиофайлове на компютъра ви
INPUT SELECTOR
2 Инсталирайте специално предназначения
драйвер на компютъра си.
Посетете уебсайта по-долу и въведете UDA-1:
http://support.sony-europe.com/
За подробности относно процедурата по
инсталиране на драйвера вижте този уебсайт.
Натиснете неколкократно INPUT
SELECTOR, за да изберете „USB REAR“.
VOLUME
Възпроизведете аудиофайл,
като използвате софтуерния
си аудиоплейър.
Регулирайте силата на звука
на устройството.
Нашият препоръчан софтуерен аудиоплейър също е достъпен.
Ако софтуерният ви аудиоплейър не поддържа аудио с висока разделителна способност, опитайте нашият препоръчан софтуер.
„Hi-Res Audio Player“: http://support.sony-europe.com/
За подробности вижте помощното ръководство.
След свързването
на устройството
и високоговорителите
свържете захранващия
кабел към електрически
контакт.
Посетете уебсайта по-долу, за да получите повече информация относно устройството и за това как да
получите най-доброто от него.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
Download PDF

advertising