Sony | SA-CS910HT | Sony SA-CS910HT Инструкции за експлоатация


4-535-418-11(2) (HU-RO-BG)
Középső
Central
Централен
Bal első
Faţă (stânga)
Преден (Ляв)
Hangsugárzórendszer
Aktív mélysugárzó
Sistem de boxe
Subwoofer activ
Kezelési útmutató
HU
Instrucţiuni de utilizare
RO
Инструкции за експлоатация
BG
Bal térhatású
Surround (stânga)
Съраунд (Ляв)
Mélysugárzó
Subwoofer
Събуфер
Középső
Central
Централен
Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy
a készülék borításán belül emberekre
veszélyes mértékű áramütés lehetőségét
magában hordozó, szigetelés nélküli „veszélyes
feszültség” van jelen.
Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy
a készülékhez kapott dokumentációban
fontos üzemeltetési és karbantartási
(szervizelési) utasítások találhatók.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
selejtezése hulladékként
(az Európai Unió országaiban,
és a szelektív hulladékgyűjtést
folytató más országokban)
Ez a készüléken vagy a készülék csomagolásán
szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket
tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy
ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le
a leselejtezett készülékeket. A megfelelő
hulladékkezelés a környezet és az emberi egészség
helytelen hulladékkezelésből eredő károsodását
segít megelőzni. Az anyagok újrahasznosítása
pedig elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését. A készülék megfelelő selejtezéséről
a helyi önkormányzat, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltató vagy a készüléket értékesítő üzlet
nyújt részletes felvilágosítást.
Vásárlói megjegyzés: Az alábbiak csak
az Európai Unió irányelveit alkalmazó
országokban értékesített készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
gyártotta vagy gyártatta. Az európai uniós
jogszabályok szerinti termékmegfelelőségi
kérdéseket a társaság hivatalos képviseletének
kell címezni: Sony Deutschland GmbH (címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
A szervizeléssel és garanciával kapcsolatos
ügyek a külön mellékelt szerviz- és
garanciadokumentumokban megadott
címeken intézhetők.
Óvintézkedések
Biztonság
 A rendszer használatba vétele előtt ellenőrizze,
hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a használat helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültséggel.
 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
húzza ki a fali konnektorból. Kihúzáskor
a csatlakozódugaszt fogja, ne a vezetéket.
Soha ne húzza magát a vezetéket.
 Ha bármilyen folyadék vagy szilárd anyag kerül
a rendszer belsejébe, húzza ki a rendszer hálózati
kábelét, és a tovább használat előtt ellenőriztesse
szakemberrel a készüléket.
 A mélysugárzó tápkábelének cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Üzemeltetés
 A hangsugárzórendszert tilos hosszabb távon
a maximális bemeneti teljesítményt meghaladó
teljesítménnyel terhelni.
 Nem megfelelő polaritással csatlakoztatott
hangsugárzók esetén a mély hangok halkak
lesznek, az egyes hangszerek térbeli
elhelyezkedése pedig bizonytalanná válik.
 Ha a hangsugárzók vezetékének lecsupaszított
része összeér a hangsugárzóaljzatoknál,
rövidzárlat keletkezhet.
 Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt
a hangsugárzórendszer károsodásának
megelőzése érdekében.
 Nem szabad olyan nagy hangerőt beállítani,
hogy torzuljon a hang.
 A hangsugárzó rácsa nem távolítható el. Ne
próbálja meg levenni a hangsugárzórendszeren
található rácsot. Minden eltávolítási kísérlet kárt
tehet a hangsugárzóban.
Erősítő és más készülékek be- és
kikapcsolásakor
Állítsa az erősítő hangerejét a lehető legkisebbre.
Bal első
Faţă (stânga)
Преден (Ляв)
10 mm
Hangszórók falra szerelése ()
Az első és a térhatású hangsugárzókat falra
is szerelheti.
A hangsugárzókhoz még a falra szerelés előtt
csatlakoztassa a kábeleket.
1
Készítse elő a hangsugárzók hátulján
található furatokba illeszkedő csavarokat
(nem tartozékok).
2
Erősítse a csavarokat a falba.
A csavaroknak 7-10 mm-re ki kell állniuk.
Üzembe helyezés
A készülékház tisztítása
Enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le
a készülékházat. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket,
például alkoholt vagy benzint.
3
Függessze a hangsugárzókat
a csavarokra.
Megjegyzések
 A fal anyagának és vastagságának megfelelő
csavarokat használjon. Miután a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat gerendába kell
behajtani. A hangsugárzókat függőleges, egyenes
felületű, megfelelően megerősített falra szerelje.
 A fal anyagáról és a megfelelő csavarokról
szakember tud felvilágosítást nyújtani.
 A Sony nem vállal felelősséget a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből
és szerencsétlenségekből stb. eredő balesetekért
és károkért.
Kábelezés ()
A kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki az erősítőt és a mélysugárzót.
Csatlakoztassa az első, a középső és
a térhatású hangsugárzókat egy erősítő
kimeneti aljzataihoz. A mélysugárzót a LINE IN
feliratú aljzaton () keresztül csatlakoztassa
az erősítő megfelelő kimenetére.
A térhatású hangsugárzók csatlakoztatására
a hosszú hangsugárzókábeleket, az első és
a középső hangsugárzók csatlakoztatására
a rövid hangsugárzókábeleket használhatja.
A mélysugárzó és az erősítő csatlakoztatására
a mellékelt audiokábeleket használja.
Megjegyzések ()
Ha a mélysugárzóval kapcsolatban a jelen
útmutatóban meg nem válaszolt kérdése
vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
A hangsugárzók elhelyezése ()
Mindegyik hangsugárzónak a hallgató
felé kell néznie. Jobb térhatás érhető el,
ha a hangsugárzók azonos távolságra
vannak a hallgatótól.
A hangsugárzók elhelyezési rendje
Első hangsugárzók: A televíziótól balra és
jobbra, megfelelő távolságra kell elhelyezni.
Mélysugárzó: A televíziókészüléktől jobbra
vagy balra kell elhelyezni.
Középső hangsugárzó: A televízió elé kell
helyezni.
Térhatású hangsugárzók: Ezek elhelyezése
a szoba elrendezésétől függ. A térhatású
hangsugárzók valamivel a hallgató pozíciója
mögött is elhelyezhetők.
Megjegyzés
A hangsugárzókat sík, vízszintes felületre kell
helyezni.
A mélysugárzó üzembe
helyezése
A mély hangok jobb reprodukciójához
rezonanciától mentes szilárd padlóra ajánlott
elhelyezni a mélysugárzót.
A mély hangok megfelelő reprodukciójához
egyetlen mélysugárzó is elegendő.
Ha azonban több mélysugárzót használ,
még hatékonyabban reprodukálhatók
a mély hangok.
Megjegyzések
 Mindig függőlegesen helyezze el a mélysugárzót,
és hagyjon legalább néhány centimétert a faltól.
 Ne tegyen tárgyakat a mélysugárzóra, és ne
üljön rá.
 Ha a mélysugárzót a helyiség közepén helyezi el,
a mély hangok nagyon gyengék lehetnek.
Ezt a jelenséget a helyiség állóhullámainak hatása
okozza. Ebben az esetben helyezze távolabb
a mélysugárzót a helyiség közepétől, vagy
iktassa ki az állóhullám okát – például egy
fali könyvespolc felszerelésével.
Összeállítás
A lábpárnák felhelyezése ()
Feltétlenül helyezze fel a hangsugárzók aljára
a mellékelt lábpárnákat, mert ezzel stabilizálja
őket, és megakadályozza a csúszásukat.
A nagyobb méretű talpakat a mélysugárzó,
a kisebbeket a többi hangsugárzó aljára
kell felhelyezni.
4,6 mm
7-10 mm
Între 7 mm şi 10 mm
7 мм до 10 мм
10 mm
Az első és a térhatású hangsugárzó hátulján lévő furat
Orificiu pe spatele boxelor frontale şi surround
Отвор на гърба на предните и съраунд
високоговорителите



Hosszú
Lung
Дълъг
Rövid
Scurt
Къс
Hosszú
Lung
Дълъг
Erősítő
Amplificator
Усилвател
Bal térhatású
Surround (stânga)
Съраунд (Ляв)
A SPEAKER IN/OUT aljzatok használaton kívül
maradnak.
Terminalele SPEAKER IN/OUT nu vor fi utilizate.
Изводите SPEAKER IN/OUT няма да бъдат
използвани.
Română
 Ne helyezze döntött helyzetbe a hangsugárzókat.
 Ne tegye a hangsugárzókat olyan helyre, ahol:
 Extrém meleg vagy hideg uralkodik
 Por vagy szennyeződés van jelen
 Nagy a páratartalom
 Rezgésnek lenne kitéve
 Közvetlen napfénynek lenne kitéve
 Mágneses kártyák (bankkártyák, utazási
bérletek stb.) közelébe kerülne
(A mágneses kártyák megsérülhetnek
a készülékben lévő mágnesek miatt.)
 Televízió közelébe kerülne
A hangsugárzók nincsenek mágnesesen
árnyékolva.
Ezért ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves
televízió közelében használja, a televízió
képernyője elszíneződhet.
 A jó szellőzés alapvető fontosságú a mélysugárzó
túlmelegedésének megelőzéséhez. Úgy helyezze
el a mélysugárzót, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte. Ne helyezze
a mélysugárzót puha felületre vagy túl közel
a falhoz, mert ezzel elzárhatja a hátul lévő
szellőzőnyílást.
 Járjon el elővigyázatosan, amikor a mélysugárzót
különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, fényezett
stb.) padlóra helyezi, mivel foltok vagy fakulások
keletkezhetnek.
 Ügyeljen rá, hogy a mélysugárzó sarkai ne
okozzanak sérüléseket.
Az első és a térhatású hangsugárzó hátulján
lévő furat
Orificiu pe spatele boxelor frontale şi surround
Отвор на гърба на предните и съраунд
високоговорителите
LINE IN
Magyar
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel és más tárgyakkal.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő
gyertya) hatásának.
A tűzesetek és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Mivel a készülék áramtalanításához a tápkábel
csatlakozóját kell a konnektorból kihúzni, fontos,
hogy a készüléket könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a tápkábel
csatlakozóját a konnektorból.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített szekrényben)
elhelyezni és működtetni.
A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból
(konnektorból) – még akkor is, ha maga a készülék
ki van kapcsolva.
Lábpárnák (nagyobb méretűek
a mélysugárzóhoz és kisebbek a többihez)
Suporturi pentru picioare (mari, [pentru
subwoofer], / mici, [pentru celelalte boxe])
Крачета (големи (за събуфера)/малки
(за останалите високоговорители))
Rövid
Scurt
Къс
SA-CS910HT
 Az erősítő hangerő-szabályozóját ne állítsa
túlságosan nagy bemeneti teljesítményt
eredményező szintre.
 Ne próbálja felnyitni a készülék burkolatát,
továbbá ne próbáljon alkatrészeket eltávolítani
belőle.
 Ne nyomja meg a porvédő burkolatot sem
szándékosan, sem véletlenül.
-3
4 mm felett
peste 4 mm
над 4 мм
30 mm felett
peste 30 mm
над 30 мм
Jobb térhatású
Surround (dreapta)
Съраунд (Десен)
Jobb térhatású
Surround (dreapta)
Съраунд (Десен)
A mélysugárzó károsodásának megelőzése
érdekében
-2
4,6 mm
Jobb első
Faţă (dreapta)
Преден (Десен)
© 2014 Sony Corporation
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Csavar (nem tartozék)
Şurub (nefurnizat)
Винт (не е включен в комплекта)
Példa
Exemplu
Пример
Rövid
Scurt
Къс
FIGYELMEZTETÉS
-1
Jobb első
Faţă (dreapta)
Преден (Десен)

Система от високоговорители
Активен събуфер

Mélysugárzó
Subwoofer
Събуфер
 Ügyeljen rá, hogy a hangsugárzók plusz (+)
és mínusz (–) jelű csatlakozóit helyesen
csatlakoztassa az erősítő plusz (+) és mínusz (–)
jelű aljzataihoz.
 Ellenőrizze a csatlakozások szorosságát.
Ha a hangsugárzók vezetékének lecsupaszított
része összeér a hangsugárzóaljzatoknál,
rövidzárlat keletkezhet.
 Az erősítő csatlakozóiról a hozzá kapott kezelési
útmutató nyújt tájékoztatást.
Hasznos tanácsok
 A fekete vagy fekete csíkos kábelek a negatív (–)
polaritásúak, és ezeket a hangsugárzók (–)
aljzatához kell csatlakoztatni.
 Ha az erősítőn nincs MONO OUT, MIX OUT,
SUBWOOFER vagy SUPER WOOFER feliratú
kimeneti aljzat, az erősítőből induló kábelt
a SPEAKER IN aljzatba kell csatlakoztatni.
 A CENTER feliratú kimeneti aljzat és a mélysugárzó
összekapcsolása nem alkalmas a Dolby Pro Logic
funkció használatához. Egyes Dolby Pro Logicmódokban nem érkeznek mély hangok a
kimenetekre.
 Ha az erősítő kimeneti szintje nem elég nagy,
előfordulhat, hogy a hangerő nem lesz elég nagy.
Ebben az esetben az erősítő hangsugárzócsatlakozóit csatlakoztassa közvetlenül
a mélysugárzó SPEAKER IN csatlakozóihoz.
A feszültségválasztó beállítása
(csak feszültségválasztóval felszerelt
típusokon) ()
Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó hátlapján
található feszültségválasztó a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
feszültségre van-e beállítva. Ha nem
a megfelelő állásban van a választókapcsoló,
akkor egy csavarhúzóval állítsa a megfelelő
helyzetbe, még mielőtt a fali konnektorhoz
csatlakoztatná a készüléket.
Az elektromos hálózati kábel
(tápkábel) csatlakoztatása
 Csatlakoztassa a mélysugárzó és az
erősítő tápkábelét egy konnektorhoz.
 Ügyeljen arra, hogy a tápkábel
csatlakoztatása vagy kihúzása előtt ki
legyen kapcsolva a mélysugárzó.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat la
ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe
de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi
nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea
la o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii, deconectaţi
imediat ştecărul principal de la priza CA.
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu închis, cum ar
fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Acest simbol are scopul de a avertiza
utilizatorul cu privire la prezenţa unei
„tensiuni periculoase” neizolate în carcasa
produsului, ce poate fi suficient de mare pentru
a reprezenta un pericol de electrocutare pentru
persoane.
Acest simbol are scopul de a avertiza
utilizatorul cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de utilizare şi
întreţinere (intervenţii de service) în documentaţia
ce însoţeşte aparatul.
Casarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat în
mod corect, veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului ambiant şi
asupra sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: Următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau garanţie
la adresele oferite în documentele separate de
service sau garanţie.
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
 Înainte de a utiliza sistemul, asiguraţi-vă ca
tensiunea de alimentare a acestuia este identică
cu cea a sursei locale de alimentare.
 Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi subwooferul
pentru o perioadă de timp îndelungată,
deconectaţi-l de la priza de perete. Pentru
a deconecta cablul, trageţi de ştecăr. Nu trageţi
niciodată de cablu.
 Dacă în sistem se scurg lichide sau cad obiecte
solide, deconectaţi cablul de alimentare al
sistemului de la priză şi dispuneţi verificarea
sistemului de către personal calificat, înainte
de a-l reutiliza.
 Cablul de alimentare CA al subwooferului trebuie
înlocuit doar la un centru de service autorizat.
Cu privire la funcţionare
 Evitaţi folosirea continuă a sistemului de boxe la
o putere care depăşeşte puterea de intrare
maximă a sistemului.
 Dacă polaritatea conexiunilor boxelor nu este
corectă, tonurile de bas vor fi slabe, iar poziţia
diferitelor instrumente va fi nedeterminată.
 Contactul dintre firele dezvelite ale boxelor la
terminalele pentru boxe poate provoca un
scurtcircuit.
 Înainte de conectare, opriţi amplificatorul, pentru
a evita deteriorarea sistemului de boxe.
 Nivelul volumului nu trebuie ridicat până în
punctul în care se distorsionează sunetul.
 Grila boxelor nu poate fi demontată. Nu încercaţi
să demontaţi grila sistemului de boxe. Dacă
încercaţi să o demontaţi, puteţi deteriora boxele.
La pornirea sau oprirea unui amplificator
sau a altui echipament
Reduceţi la minimum volumul amplificatorului.
Pentru a evita deteriorarea subwooferului
 Fiţi atent când setaţi controlul volumului
amplificatorului, pentru a evita o putere de intrare
excesivă.
 Nu încercaţi să deschideţi carcasa sau să
demontaţi difuzoarele şi circuitele.
 Nu apăsaţi capacul de praf intenţionat sau
accidental.
Български
Cu privire la instalare
Note
 Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
 Nu amplasaţi boxele în următoarele locuri:
 Cu temperaturi foarte ridicate sau foarte
scăzute
 Cu praf sau mizerie
 Cu foarte multă umezeală
 Cu vibraţii
 Expuse direct la lumină solară
 Lângă carduri magnetice (carduri de credit,
cartele de transport în comun, etc.)
Cardurile magnetice se pot defecta din cauza
magneţilor din difuzoare.
 Lângă televizoare
Boxele nu sunt ecranate magnetic.
În consecinţă, dacă folosiţi boxele în apropierea
televizoarelor CRT, culorile de pe ecranul
televizoarelor se pot estompa.
 Este esenţială o bună ventilare pentru a evita
acumularea de căldură în interiorul subwooferului.
Amplasaţi subwooferul într-un loc cu circulaţie
adecvată a aerului. Nu amplasaţi subwooferul pe
o suprafaţă moale sau prea aproape de un perete,
deoarece acest lucru poate bloca orificiul de
ventilare de pe partea posterioară.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi boxa pe o podea
tratată special (cu ceară, cu ulei, lustruită etc.),
deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
 Aveţi grijă să evitaţi posibilele accidentări
provocate de colţurile subwooferului.
 Utilizaţi şuruburi adecvate materialului şi
rezistenţei peretelui. Deoarece plăcile din
gips-carton sunt destul de fragile, prindeţi
şuruburile bine de o grindă şi fixaţi-le în perete.
Instalaţi boxele pe un perete vertical şi plat într-o
zonă ranforsată.
 Contactaţi un atelier de montaj sau un instalator
pentru detalii legate de materialul peretelui sau
de şuruburile ce trebuie utilizate.
 Compania Sony nu este responsabilă pentru
accidente sau daune cauzate de instalarea
necorespunzătoare, de rezistenţa insuficientă
a peretelui sau de instalarea necorespunzătoare
prin înşurubare, de calamităţi naturale etc.
Conectarea sistemului ()
Asiguraţi-vă că opriţi amplificatorul şi
subwooferul înainte de conectare.
Conectaţi boxele frontale, centrală şi surround
la terminalele de ieşire pentru boxe de pe
amplificator şi folosiţi mufa LINE IN de pe
subwoofer () pentru conectare la
amplificator.
Trebuie să folosiţi cablul de boxe lung pentru
a conecta boxele surround şi cablul pentru
boxe scurt pentru a conecta boxele frontale
şi centrală. Utilizaţi cablul audio de conectare
furnizat pentru a conecta subwooferul la
amplificator.
Note ()
Cu privire la curăţarea carcasei
Curăţaţi carcasa cu o cârpă moale, umezită uşor cu
apă. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv, praf de
curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
subwoofer care nu sunt prezentate în acest
manual, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
 Trebuie să potriviţi terminalele plus (+) şi minus (–)
de pe boxe cu terminalele corespunzătoare
plus (+) şi minus (–) de pe amplificator.
 Asiguraţi-vă că toate conexiunile sunt ferme.
Contactul dintre firele dezvelite ale boxelor la
terminalele pentru boxe poate provoca un
scurtcircuit.
 Pentru detalii cu privire la conexiunile
amplificatorului, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu amplificatorul.
Sfaturi
Poziţionarea boxelor ()
Fiecare boxă trebuie orientată cu faţa către
poziţia de ascultare. Puteţi obţine un efect
surround mai bun dacă amplasaţi toate
boxele la aceeaşi distanţă faţă de poziţia
de ascultare.
Aşezaţi boxele în felul următor:
Boxe frontale: distanţa adecvată la stânga
şi la dreapta televizorului.
Subwoofer: pe ambele părţi ale televizorului
Boxă centrală: în faţa televizorului.
Boxe surround: în funcţie de configuraţia
camerei. Boxele surround pot fi aşezate
puţin în spatele poziţiei de ascultare.
Notă
Asiguraţi-vă că boxele sunt aşezate pe o suprafaţă
plată, orizontală.
Instalarea subwooferului
Pentru a obţine o reproducere mai bună
a basului, vă recomandăm să instalaţi
subwooferul pe o podea solidă unde apariţia
rezonanţei este puţin probabilă.
Puteţi obţine o reproducere suficientă
a basului grav de la un singur subwoofer.
Totuşi, dacă utilizaţi câteva subwoofere,
puteţi obţine o reproducere şi mai eficientă
a basului grav.
Note
 Instalaţi întotdeauna subwooferul în plan vertical,
la o distanţă de câţiva centimetri faţă de perete.
 Nu amplasaţi obiecte pe subwoofer şi nu vă
aşezaţi pe acesta.
 Dacă subwooferul este instalat în mijlocul unei
camere, este posibil ca basul să fie extrem de slab.
Acest lucru este cauzat de influenţa undelor
staţionare din cameră. În acest caz, mutaţi
subwooferul din mijlocul camerei sau eliminaţi
cauza undelor staţionare, instalând un raft pe
perete etc.
Asamblare
Ataşarea suporturilor pentru
picioare ()
Ataşaţi suporturile pentru picioare furnizate la
baza boxelor pentru stabilizarea şi prevenirea
alunecării acestora. Fixaţi suporturile mari
pentru picioare la subwoofer şi suporturile
mici pentru picioare la celelalte boxe.
Instalarea boxelor pe perete ()
Puteţi instala boxele frontale şi surround
pe perete.
Înainte de a instala boxele pe perete,
conectaţi cablul pentru boxe la acestea.
1
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite
pentru orificiul de pe spatele boxelor.
2
Prindeţi şuruburile în perete. Şuruburile
trebuie să iasă în afară între 7 şi 10 mm.
3
Agăţaţi boxele de şuruburi.
 Firele negre sau cu dungi negre au polaritate
minus (–) şi trebuie conectate la terminalele
pentru boxe minus (–).
 Dacă amplificatorul nu are mufele de ieşire
MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER, conectaţi,
în schimb, terminalele boxelor amplificatorului
la terminalele SPEAKER IN.
 Nu puteţi conecta la subwoofer mufa de
ieşire CENTER pentru a fi utilizată cu funcţia
Dolby Pro Logic. Sunetul de bas nu este emis
în anumite moduri Dolby Pro Logic.
 Dacă nivelul de ieşire al amplificatorului nu este
suficient de mare, este posibil ca sunetul să nu
se audă suficient de tare. În acest caz, conectaţi
terminalele pentru boxe ale amplificatorului direct
la terminalele SPEAKER IN ale subwooferului.
Setarea selectorului de tensiune
(numai pentru modelele dotate cu
selector de tensiune) ()
Verificaţi dacă selectorul de tensiune de pe
panoul posterior al subwooferului este setat
la tensiunea reţelei electrice locale. Dacă nu
este, utilizaţi o şurubelniţă pentru a seta
selectorul în poziţia corectă înainte de
a conecta cablul de alimentare CA la o priză
de perete.
Conectarea cablului de alimentare CA
 Conectaţi cablul de alimentare CA de la
subwoofer şi de la amplificator la o priză
de perete.
 Asiguraţi-vă că alimentarea
subwooferului este oprită înainte de
a conecta sau deconecta vreun cablu
de alimentare.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте това устройство
на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието на
открит пламък (като например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху него
предмети, пълни с течности, като например вази.
Тъй като устройството се изключва от
електрическата мрежа чрез щепсела, включете
щепсела в леснодостъпен електрически контакт.
Ако забележите нещо необичайно във
функционирането на устройството, изключете
незабавно главния щепсел от електрическия
контакт.
Не монтирайте устройството в ограничено
пространство, като например библиотека или
вграден шкаф.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в електрическия контакт,
дори ако самото то е изключено.
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя за
наличието на неизолирано „опасно
напрежение“ по корпуса на продукта, което
може да е достатъчно високо, за да
представлява риск от токов удар за хората.
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя за
наличието на важни указания за
експлоатацията и поддръжката (сервизното
обслужване) в документите, придружаващи
устройството.
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че продуктът не трябва да се третира
като битов отпадък. Вместо това трябва да бъде
предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при неподходящо
третиране на продукта след изхвърлянето му.
Рециклирането на материалите ще спомогне
за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Съобщение за потребителите:
Следващата информация е приложима
само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите
на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на
законодателството на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани с обслужването или
гаранцията, прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно обслужване
или гаранция.
Предпазни мерки
Относно безопасността
 Преди работа със системата проверете дали
работното й напрежение съвпада с това на
местното електрозахранване.
 Изключете събуфера от електрическия контакт,
ако няма да го използвате за продължителен
период от време. За да изключите кабела,
издърпайте го за щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
 В случай че в корпуса попадне течност
или предмет, изключете кабела за
електрозахранване на системата и я предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
 Кабелът за променливотоково захранване
на събуфера трябва да се подменя само
в квалифициран сервизен магазин.
Относно управлението
 Не използвайте продължително системата от
високоговорители при мощност, надхвърляща
максималната входна мощност на системата.
 Ако поляритета на връзките на
високоговорителите не е правилна, басовите
тонове ще бъдат слаби, а позицията на
различните инструменти – неясна.
 Контактът между оголени проводници при
изводите на високоговорителите може да
доведе до късо съединение.
 Преди да свържете, изключете усилвателя,
за да избегнете повреда на системата от
високоговорители.
 Силата на звука не трябва да се увеличава
до точката на изкривяване.
 Решетката на високоговорителите не може
да се сваля. Не се опитвайте да отстранявате
решетката на системата от високоговорители.
Ако се опитате да го направите, може да
повредите високоговорителя.
При включване или изключване на
усилвател, или друго оборудване
Сглобяване
Намалете нивото на звука на усилвателя
до минимум.
Прикрепване на крачетата ()
За да избегнете повреда на събуфера
 Бъдете внимателни при настройване на нивото
на звука на усилвателя, за да избегнете твърде
голяма входна мощност.
 Не се опитвайте да отваряте корпуса или да
отстранявате високоговорителите и мрежите.
 Не натискайте умишлено или случайно
капачката за защита от прах.
Относно монтажа
 Не поставяйте високоговорителите
в наклонено положение.
 Не поставяйте високоговорителите на места,
които са:
 прекалено горещи или студени;
 замърсени или прашни;
 много влажни;
 изложени на вибрации;
 изложени на пряка слънчева светлина;
 в близост до магнитни карти (кредитни
карти, пропуски и др.).
Магнитните карти се повреждат от магнитите
в колоните;
 в близост до телевизори.
Високоговорителите не са магнитно
екранирани.
По тази причина, ако използвате
високоговорителите в близост до CRT
телевизори, може да се появят сенки
на телевизионния екран.
 Добрата вентилация е важна за
предотвратяване на вътрешното прегряване
на събуфера. Поставете събуфера на място
с подходяща циркулация на въздуха.
Не поставяйте събуфера върху мека
повърхност или близо до стена, тъй като
това може да запуши вентилационния
отвор от задната страна.
 Внимавайте, когато поставяте високоговорителя върху под, който е специално обработен
(с вакса, масло, полиран и др.), тъй като може
да се получат петна или обезцветяване.
 Избягвайте евентуално нараняване на ъглите
на събуфера.
Относно почистването на корпуса
Почиствайте корпуса с мека кърпа, леко
навлажнена с вода. Не използвайте никакви
абразивни тъкани или гъби, почистващи
прахове или разтворители, като например
спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
със събуфера, които не са разгледани
в това ръководство, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
Позициониране на
високоговорителите ()
Всеки от високоговорителите трябва да
е обърнат към позицията на слушане.
По-добър съраунд ефект ще се получи,
ако всички високоговорители са поставени
на едно и също разстояние от позицията
на слушане.
Поставете високоговорителите по
следния начин:
Предни високоговорители: на подходящо
разстояние отляво и отдясно на
телевизора.
Събуфер: от която и да е страна на
телевизора.
Централен високоговорител: пред
телевизора.
Съраунд високоговорители: зависи
от конфигурацията на стаята. Съраунд
високоговорителите могат да бъдат
поставени малко по-назад от мястото
на слушане.
Забележка
Поставете високоговорителя на равно,
хоризонтално място.
Инсталиране на събуфера
За да получите по-добро възпроизвеждане
на басите, препоръчваме ви да монтирате
събуфера върху твърда подова повърхност,
при която няма вероятност да се получи
резонанс.
Можете да получите достатъчно силно
възпроизвеждане на басите от единичен
събуфер. Ако обаче използвате два
събуфера, можете да постигнете още
по-ефективно силно възпроизвеждане
на басите.
Забележки
 Винаги поставяйте събуфера вертикално,
като оставяте няколко сантиметра разстояние
от стената.
 Не поставяйте предмети върху събуфера
и не сядайте върху него.
 Ако събуферът е поставен в центъра на
помещението, басите може значително да
отслабнат. Това се дължи на влиянието на
стоящата вълна на помещението. Ако това се
случи, преместете събуфера далече от центъра
на помещението или отстранете причината за
появата на стояща вълна, като монтирате на
стената полица за книги или подобен предмет.
Не забравяйте да прикрепите включените
в комплекта крачета към долната част на
високоговорителите, за да ги стабилизирате
и да предотвратите хлъзгането им.
Прикрепете големите крачета към събуфера,
а малките към другите високоговорители.
Монтиране на високоговорителите
на стената ()
Можете да монтирате предните и съраунд
високоговорителите на стената.
Преди да монтирате високоговорителите
на стената, свържете кабела на
високоговорителя към него.
1
Пригответе винтове (не са включени
в комплекта), които са подходящи за
отвора на гърба на високоговорителя.
2
Затегнете винтовете към стената.
Винтовете трябва да се подават
на разстояние от 7 до 10 мм.
3
Закачете високоговорителите на
винтовете.
Забележки
 Използвайте винтове, които са подходящи за
материала и здравината на стената. Тъй като
стените от гипсокартон са особено трошливи,
закрепете винтовете към носещ елемент и така
ги прикрепете към стената. Монтирайте
високоговорителите на вертикална и плоска
стена, която е достатъчно здрава.
 Свържете се с магазин за крепежни елементи
или техник относно материала на стените или
винтовете, които трябва да се използват.
 Sony не носи отговорност за инцидент или
повреда, причинени от неправилен монтаж,
недостатъчна здравина на стената или
неправилно монтиране на винтовете,
природно бедствие и др.
Свързване на системата ()
Изключете захранването на усилвателя
и на събуфера, преди да осъществите
каквато и да е връзка.
Свържете предните, централния и съраунд
високоговорителите към изходните
портове за високоговорител на усилвателя
и използвайте жака LINE IN на събуфера
() за свързване с усилвателя.
Не забравяйте да използвате дългия кабел
за високоговорител за свързване към
съраунд високоговорителите и късия кабел
– за свързване с предните и централния
високоговорители. Използвайте
предоставения аудио кабел за свързване
на събуфера и усилвателя.
Забележки ()
 Уверете се, че изводите с плюс (+) и минус (–)
на високоговорителите съвпадат със
съответстващите изводи плюс (+) и минус (–)
на усилвателя.
 Уверете се, че всички връзки са стабилни.
Контактът между оголени проводници при
изводите на високоговорителите може да
причини късо съединение.
 За подробности относно връзките на
усилвателя вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с него.
Съвети
 Проводниците, които са черни или на черни
ивици, са с полярност минус (–) и трябва
да бъдат свързани към изводите на
високоговорителя със знак (–).
 Ако усилвателят не е снабден с изходни
жакове MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER
или SUPER WOOFER, вместо към тях свържете
изводите за високоговорител на усилвателя
към изводите SPEAKER IN.
 Не можете да свързвате изходния жак CENTER,
предназначен за използване на функцията Dolby
Pro Logic, към събуфера. Басовият звук не се
извежда при някои режими на Dolby Pro Logic.
 Ако нивото на изходния сигнал на усилвателя
не е достатъчно високо, звукът може да не
е достатъчно силен. В такъв случай свържете
изводите за високоговорител на усилвателя
директно към изводите SPEAKER IN на събуфера.
Настройване на превключвателя
на напрежение (само за моделите,
снабдени с такъв превключвател) ()
Проверете дали превключвателят на
напрежение, разположен на задния панел
на събуфера, е настроен към напрежението
на местната електрозахранваща мрежа.
Ако не е, поставете превключвателя на
напрежение в правилното положение
с помощта на отвертка, преди да свържете
кабела за електрозахранване към
електрически контакт.
Свързване на кабела за
електрозахранване
 Свържете захранващия кабел на
събуфера и на усилвателя към стенен
електрически контакт.
 Уверете се, че захранването на
събуфера е изключено, преди да
включите или изключите който и да
е кабел за електрозахранване.

A mélysugárzó szabályzói
Comenzile subwooferului




Контроли на събуфера
Áramellátást jelző POWER kijelző
Indicator POWER
Индикатор POWER
LEVEL
CUT OFF FREQ
PHASE
POWER SAVE
POWER
VOLTAGE SELECTOR*
POWER
* Csak feszültségválasztóval felszerelt típusokon
* Numai pentru modelele dotate cu selector de tensiune
* Само за моделите с превключвател на напрежение
Magyar
Română
3
Az erősítő beállítása
Ha az erősítőt belső többcsatornás
dekóderhez csatlakoztatja, akkor az erősítő
beállítási menüiben meg kell adnia
a hangsugárzórendszer paramétereit.
A hangsugárzó méretének beállítása
A helyes beállítások a következő táblázatban
olvashatók. A beállítás folyamatáról az erősítő
kezelési útmutatója ad tájékoztatást.
Hangsugárzó
Első hangsugárzók
Középső hangsugárzó
Térhatású hangsugárzók
Mélysugárzó
Helyes érték
SMALL
SMALL
SMALL
ON (vagy YES)
Hanglejátszás
1
2
3
Kapcsolja be az erősítőt, és válassza
ki a hangforrást.
Nyomja meg a POWER gombot
a mélysugárzón. ()
A mélysugárzó bekapcsolódik, és az
áramellátást jelző POWER kijelző
zölden világít.
Indítsa el a hanglejátszást.
A VOLUME gombbal állítsa be úgy
a hangerőt, hogy ne legyen torz az
első hangsugárzókból érkező hang.
Ha torz a hangzás, a mélysugárzó
hangja is torzítani fog.
Automatikus be- és kikapcsolás ()
Ha néhány percen át nem érkezik bemenő
jel a mélysugárzó bekapcsolt állapotában
(az áramellátást jelző POWER kijelző zölden világít),
a POWER kijelző fénye pirosra, a mélysugárzó pedig
energiatakarékos üzemmódra vált. Ha ebben
az üzemmódban érkezik jel a mélysugárzóra,
a készülék automatikusan bekapcsolódik
(automatikus be- és kikapcsolási funkció).
A funkció kikapcsolásához tolja a hátlapon
a POWER SAVE kapcsolót az OFF állásba.
Megjegyzések
 Se az erősítő hangszínszabályozóit (BASS,
TREBLE stb.), se a hangszínszabályzó kimenetét
ne állítsa magas szintre, illetve vigyázzon rá,
hogy a mélysugárzóra soha ne érkezzen
20 és 50 Hz közötti szinuszgörbékből álló jel
(ilyet eredményeznek a kereskedelmi forgalomban
elérhető tesztlemezek, a különböző elektronikus
hangszerek mély hangjai, az analóg lemezjátszók
pattogása, valamint a túlzott módon felerősített
mély hangok). Ezek a hangsugárzók
károsodásához vezethetnek.
 A túlságosan kiemelt mély hangok esetén az
eredeti hang mellett zaj is hallhatóvá válhat.
Ebben az esetben csökkentse a hangerőt.
 A külön megvásárolható térhatású digitális
hangprocesszor mélysugárzóra menő kimeneti
jelét (digitális DOLBY-jel) a Dolby Laboratories
Licensing Corporation 10 dB-lel magasabb szintre
állítja be. Normál használat esetén módosítsa
a mélysugárzó hangerejét.
 Ha túlságosan lecsökkenti az erősítőn a hangerőt,
működésbe léphet az automatikus be-/
kikapcsolási funkció, aminek hatására
a mélysugárzó energiatakarékos üzemmódra
válthat.
A mélysugárzó hangerejének
módosítása
A mélysugárzó hangját az első hangsugárzók
hangzásának megfelelően módosíthatja.
A mélyhangzás felerősítése nagyobb
térérzetet ad.
1
Állítsa be a levágási frekvenciát.
A CUT OFF FREQ szabályozót állítsa
az ábrán látható állásba. ()
Az alacsony jelszintet átalakító funkció
legjobb kihasználhatósága
LFE, digitális Dolby és DTS formátumú
jelek lejátszáskor a CUT OFF FREQ
szabályozót ajánlott a (maximumot
jelentő) 200 Hz-es értékre állítani.
Ez biztosítja az alacsony jelszintet
átalakító funkció legjobb minőségét.
2
Állítsa be a mélysugárzó hangerejét. ()
A LEVEL szabályzót úgy állítsa be, hogy
a mélyhangzást a korábbinál némileg
jobban hallja. A hangerő növeléséhez
a szabályzót az óramutató járásával
egyező irányban fordítsa el. A hangerő
csökkentéséhez a szabályzót az
óramutató járásával ellenkező irányban
fordítsa el.
4
5
Indítson el egy zeneszámot vagy filmet.
A finomhangoláshoz a mély hangot
is tartalmazó férfi énekhangok és
beszédhangok a legalkalmasabbak.
Állítsa be az első hangsugárzók szintjét
a szokásosra.
Állítsa a REVERSE állásba
a PHASE szabályzót. ()
Állítsa be a fázispolaritást
a PHASE kapcsolóval.
A hangsugárzórendszerekhez
a REVERSE a javasolt beállítás.
Az 1–4. lépések ismétlésével folytathatja
a hangolást.
Amikor sikerült megadni a mélysugárzó
kívánt beállításait, az erősítő VOLUME
szabályzójával állítsa be a hangsugárzók
– köztük a mélysugárzó – hangerejét.
Az erősítő hangerejének módosítása
esetén nem szükséges megváltoztatni
a mélysugárzó beállításait.
Megjegyzések
 Ha a mély hangok kiemelése az erősítőn – például
a D.B.F.B. vagy a GROOVE funkcióval, illetve
a hangszínszabályzóval – torzítást eredményez,
kapcsolja ki a mély hangok kiemelését, és végezze
el a hangbeállításokat.
 A PHASE szabályzó NORMAL és REVERSE
beállítása felcseréli a polaritást, és bizonyos
felhasználási körülmények esetén (a mélysugárzó
elhelyezésétől és a levágási frekvenciától
függően) az egyik vagy a másik beállítás jobb
mélyhangzást tesz lehetővé. Emellett a hang
mélységét és precizitását is megváltoztathatja,
valamint a hangzáskép érzetét is befolyásolhatja.
Olyan beállítást adjon meg, amely a szokásos
hallgatási pozícióban biztosítja a kívánt hangzást.
Műszaki adatok
SS-CS10S (első és térhatású
hangsugárzók)
Hangsugárzórendszer
Teljes hangtartományú, Bass Reflex
Hangsugárzóegység
70 mm-es, kúpos (1)
Névleges impedancia
6Ω
Terhelhetőség Maximális bemeneti teljesítmény:
145 W
Érzékenységi szint
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenciatartomány
150 Hz–20 000 Hz
Méretek (sz/ma/mé)
Kb. 96 × 171 × 113 mm az első
ráccsal együtt
Tömeg
Hangsugárzórendszer
Teljes hangtartományú, Bass Reflex
Hangsugárzóegység
70 mm-es, kúp típusú (2)
Terhelhetőség Maximális bemeneti teljesítmény:
145 W
A hangsugárzórendszerrel kapcsolatos
problémák elhárításában segítenek az alábbi
szakaszok. Ha a probléma nem szüntethető
meg, forduljon a legközelebbi Sonymárkaképviselethez.
A mélysugárzó áramellátást jelző POWER
kijelzője piros színnel világít
 Ha néhány percen át nem érkezik bemenő
jel a mélysugárzóra, a POWER kijelző
pirosan kezd világítani, a mélysugárzó
pedig energiatakarékos üzemmódra vált.
Az energiatakarékos üzemmód
kikapcsolásához tolja a hátlapon
a POWER SAVE kapcsolót az OFF állásba.
Nincs hang
 Ellenőrizze, hogy minden kábel
csatlakoztatva van-e, és nem érintkezési
hibás-e.
 Ellenőrizze, hogy kellő hangerőre van-e
állítva az erősítő.
 Ellenőrizze, hogy a helyes forrásra van-e
állítva az erősítő jelforrásválasztója.
 Ellenőrizze, hogy nincs-e fejhallgató
csatlakoztatva az erősítőhöz.
 Forgassa a mélysugárzó LEVEL
szabályzóját az óramutató járásával
egyező irányba a hangerő növeléséhez.
 Állítsa vissza alaphelyzetbe a hangerőt.
Hirtelen elhallgatott a készülék
 A hangsugárzó-kábelek zárlatosak
lehetnek. Csatlakoztassa megfelelően
a kábeleket.
Torz hang hallható
 A bemeneti jel nem tökéletes.
 A bemeneti jelszint túl magas.
 A digitális Dolby-jelek lejátszásakor
a lehető legmagasabb szintre kell
állítani a CUT OFF FREQ szabályzót.
Setaţi dimensiunile boxei
Consultaţi tabelul de mai jos pentru setările
corecte. Pentru detalii cu privire la procedura
de configurare, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu amplificatorul.
Pentru
Boxe frontale
Boxă centrală
Boxe surround
Subwoofer
1
2
3
Méretek (sz/ma/mé)
Kb. 411 × 87 × 93 mm az első
ráccsal együtt
Kb. 1,7 kg az első ráccsal együtt
SS-CS9 (mélysugárzó)
Típus
Reprodukció frekvenciatartománya
28 Hz–200 Hz
Nagyfrekvenciás levágási frekvencia
50 Hz–200 Hz
NORMAL, REVERSE
Bemenetek
Bemeneti aljzatok
LINE IN: tűs bemeneti
csatlakozóaljzat
SPEAKER IN: bemeneti csatlakozók
Kimeneti aljzatok
SPEAKER OUT: kimeneti csatlakozók
Általános
Áramellátási követelmények
230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
70 W
Készenléti állapotban: 0,5 W
(energiatakarékos módban)
Méretek (sz/ma/mé)
Kb. 295 × 345 × 400 mm az első
ráccsal együtt
Tömeg
Porniţi amplificatorul şi selectaţi sursa
programului.
Apăsaţi POWER pe subwoofer. ()
Subwooferul porneşte, iar indicatorul
POWER se aprinde în culoarea verde.
Redaţi sursa programului.
Reglaţi VOLUME, astfel încât sunetul care
se aude din boxele frontale să nu fie
distorsionat.
Dacă acesta este distorsionat, sunetul
de la subwoofer va fi şi el distorsionat.
Aktív mélysugárzó
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény
115 W (6 Ω, 80 Hz, 10%-os THD)
Fázisválasztó
Setaţi la
SMALL
SMALL
SMALL
ON (sau YES)
Ascultarea sunetului
Érzékenységi szint
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenciatartomány
150 Hz–20 000 Hz
Kb. 11,5 kg az első ráccsal együtt
Mellékelt tartozékok
Lábpárna (nagy, 4 db): a mélysugárzóhoz (SA-CS9)
Lábpárna (kicsi, 20 db): az első (SS-CS10S)
és a középső (SS-CS10C) hangsugárzókhoz
Hangkábelek (rövid, 3 db)
Hangkábelek (hosszú, 3 db)
Audiokábel (1 phono – 1 phono), 2 m (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
3
În cazul conectării la un amplificator cu
decodoare interne multicanal (Dolby Digitala),
DTSb) etc.), trebuie să folosiţi meniurile
de configurare a amplificatorului pentru
a specifica parametrii sistemului de boxe.
Névleges impedancia
6Ω
Hangsugárzóegység
Mélysugárzó 25 cm átm., kúpos (1)
Hibaelhárítás
Setarea amplificatorului
Kb. 0,9 kg az első ráccsal együtt
SS-CS10C (középső hangsugárzó)
Tömeg
Български
Pentru a porni sau opri automat
alimentarea subwooferului — Funcţia de
pornire/oprire automată ()
Când subwooferul este pornit (adică, indicatorul
POWER se aprinde în verde) şi nu se transmite
niciun semnal timp de câteva minute, indicatorul
POWER se modifică în roşu, iar subwooferul intră
în modul de economisire a energiei. Dacă, în acest
mod, se transmite un semnal către subwoofer,
subwooferul porneşte automat (funcţia de pornire/
oprire automată).
Pentru a dezactiva această caracteristică, glisaţi
comutatorul POWER SAVE de pe panoul din spate
la OFF.
Note
 Nu setaţi niciodată controlul tonului
amplificatorului (BASS, TREBLE etc.) sau ieşirea
egalizatorului la un nivel ridicat sau undele
sinusoidale de intrare de 20 Hz - 50 Hz înregistrate
pe un disc de testare disponibil pe piaţă sau un
sunet special (sunet de bas al unui instrument
muzical electronic, zgomot al platanului discului
analogic, sunet cu bas excesiv de accentuat etc.)
la un nivel ridicat pe această unitate. Aceste
acţiuni pot duce la avarierea boxelor.
 Când se redă un disc special ce conţine un bas
excesiv de accentuat, este posibil să apară un
zgomot pe lângă sunetul original. În acest caz,
reduceţi nivelul sunetului.
 Semnalul de ieşire pe subwoofer (semnal digital
DOLBY) al procesorului surround digital
comercializat separat este setat cu 10 dB mai mult
de către Dolby Laboratories Licensing Corporation.
În cazul utilizării normale, reglaţi nivelul
subwooferului.
 Dacă reduceţi prea mult nivelul volumului
amplificatorului, este posibil ca funcţia de pornire/
oprire automată să se activeze, determinând
intrarea subwooferului în modul de economisire
a energiei.
Ajustarea sunetului pentru
subwoofer
Puteţi regla sunetul subwooferului pentru
a-l adapta la sunetul boxelor frontale.
Amplificarea sunetului de bas va intensifica
atmosfera.
1
Erős zúgás vagy zaj hallható
 Csatlakoztassa megfelelő módon
a lemezjátszó földvezetékét.
 A csatlakozókábelek dugói és a megfelelő
aljzatok érintkezői között nem megfelelő
a csatlakozás („kontakthiba”).
Csatlakoztassa szorosan a dugókat.
 A hangrendszer átveszi a televízió zaját.
Helyezze távolabb a hangrendszert
a televíziótól, vagy kapcsolja ki a tévét.
Reglaţi frecvenţa de întrerupere.
Setaţi comanda CUT OFF FREQ în poziţia
indicată în ilustraţie. ()
Pentru a profita la maximum de funcţia
convertorului pentru nivel redus
La redarea sunetului semnalelor LFE,
Dolby digital sau DTS, vă recomandăm să
setaţi controlul CUT OFF FREQ la 200 Hz
(maximum) pentru a obţine cea mai bună
performanţă de la funcţia convertorului
pentru nivel redus.
2
Reglaţi nivelul volumului subwooferului.
()
Rotiţi controlul LEVEL astfel încât să
puteţi auzi puţin mai bine sunetul de bas.
Pentru a mări volumul, rotiţi butonul în
sensul acelor de ceas. Pentru a reduce
volumul, rotiţi butonul în sens opus
acelor de ceas.
4
5
Redaţi melodia sau filmul preferat.
Melodiile cu voci masculine şi vocea ce
conţine sunete de bas sunt mai potrivite
pentru reglare. Rotiţi volumul pentru
boxele frontale la acelaşi nivel cu cel
obişnuit.
Setaţi selectorul PHASE la REVERSE. ()
Utilizaţi selectorul PHASE pentru a selecta
polaritatea fazei. Se recomandă REVERSE
pentru sistemul de boxe.
Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a regla
după preferinţă.
După ce aţi reglat subwooferul la setările
dorite, utilizaţi controlul VOLUME de pe
amplificator pentru a regla volumul
subwooferului cu cel al celorlalte boxe.
Nu trebuie să reglaţi setările
subwooferului când modificaţi nivelul
volumului amplificatorului.
Note
 Dacă sunetul se distorsionează când porniţi
amplificarea basului de la amplificator (cum ar fi,
D.B.F.B., GROOVE, egalizatorul grafic etc.), opriţi
amplificarea basului şi reglaţi sunetul.
 Prin selectarea NORMAL sau REVERSE cu
selectorul PHASE se inversează polaritatea şi se
poate furniza o reproducere mai bună a basului
în anumite medii ambiante de ascultare (în funcţie
de poziţia subwooferului şi de reglarea frecvenţei
de întrerupere). De asemenea, poate modifica
extinderea şi restrângerea sunetului şi poate
afecta câmpul sonor. Selectaţi setarea care asigură
sunetul preferat când ascultaţi în poziţia normală
de ascultare.
Depanare
În cazul în care întâlniţi o problemă
a sistemului de boxe, identificaţi problema în
lista următoare şi luaţi măsura de remediere
indicată. Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Indicatorul POWER al subwooferului se
aprinde în culoarea roşu.
 Dacă nu se transmite niciun semnal timp
de câteva minute, indicatorul POWER se
aprinde cu culoarea roşu iar subwooferul
intră în modul de economisire a energiei.
Pentru a dezactiva modul de economisire
a energiei, glisaţi comutatorul POWER
SAVE de pe panoul din spate la OFF.
Sunetul nu se aude.
 Asiguraţi-vă că toate conexiunile sunt
efectuate corect.
 Asiguraţi-vă că volumul amplificatorului
a fost mărit corespunzător.
 Asiguraţi-vă că selectorul de surse de
program de pe amplificator este setat
la sursa corespunzătoare.
 Asiguraţi-vă că la amplificator nu sunt
conectate căştile.
 Rotiţi butonul LEVEL al subwooferului
în sensul acelor de ceas pentru a mări
volumul.
 Resetaţi nivelul.
Sunetul s-a oprit brusc.
 Cablurile boxelor pot fi scurtcircuitate.
Conectaţi corect cablurile.
Sunetul este distorsionat.
 Semnalul de intrare nu este perfect.
 Nivelul semnalului de intrare este
prea ridicat.
 Setaţi CUT OFF FREQ la un nivel cât mai
mare la redarea Dolby digital.
Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic.
 Conectaţi corespunzător cablul de
împământare al platanului.
 Contactele dintre fişele cablurilor de
conectare şi mufele corespunzătoare
nu au fost stabilite corespunzător.
Conectaţi corect fişele.
 Sistemul audio captează un zgomot de
la un televizor. Mutaţi sistemul audio
departe de televizor sau opriţi televizorul.
Specificaţii
SS-CS10S (boxe frontale şi surround)
Sistem de boxe
Interval complet, Bass reflex
Difuzor
70 mm, tip conic (1)
Impedanţă nominală
6 ohmi
Capacitate de gestionare a puterii
Putere de intrare maximă: 145 W
Nivel sensibilitate
80 dB (2,83 V, 1 m)
Interval de frecvenţă
150 Hz – 20.000 Hz
Dimensiuni (l/î/a)
Aprox. 96 × 171 × 113 mm inclusiv
grila frontală
Masă
Aprox. 0,9 kg inclusiv grila frontală
SS-CS10C (boxă centrală)
Sistem de boxe
Interval complet, Bass reflex
Difuzor
Настройване на усилвателя
Capacitate de gestionare a puterii
Putere de intrare maximă: 145 W
Nivel sensibilitate
82 dB (2,83 V, 1 m)
3
Възпроизведете любимата си песен
и филм.
Мелодиите, изпълнявани от мъжки
вокали, и гласовете, съдържащи
басови звуци, са най-подходящи за
настройване. Настройте нивото на
звука на предните високоговорители
към обичайното ниво.
При свързване към усилвател с вътрешни
многоканални декодери (Dolby Digitalа),
DTSб) и др.) трябва да използвате
менютата за настройка за усилвателя,
за да зададете параметрите на системата
си от високоговорители.
Задаване на размера на
високоговорителите
Вижте таблицата по-долу за правилните
настройки. За подробности относно
процедурата на настройване вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с усилвателя.
За
Предни високоговорители
Централен високоговорител
Съраунд високоговорители
Събуфер
Задайте на
SMALL
SMALL
SMALL
ON (или YES)
4
Слушане на звука
1
Interval de frecvenţă
150 Hz – 20.000 Hz
Dimensiuni (l/î/a)
Aprox. 411 × 87 × 93 mm inclusiv
grila frontală
2
Включете усилвателя и изберете
програма източник.
Натиснете POWER на събуфера. ()
Събуферът се включва и индикаторът
POWER светва в зелено.
Aprox. 1,7 kg inclusiv grila frontală
SA-CS9 (subwoofer)
Tip
Subwoofer activ
Difuzor
Woofer: diam. 25 cm, tip conic (1)
3
Ieşire RMS continuă
115 W (6 ohmi, 80 Hz, 10% THD)
Interval de frecvenţă de reproducere
28 Hz – 200 Hz
Възпроизвеждайте програмата
източник.
Задайте настройка за VOLUME така, че
звукът от предните високоговорители
да не е изкривен.
Ако е изкривен, звукът от събуфера
също ще бъде изкривен.
Frecvenţă de întrerupere la frecvenţă ridicată
50 Hz – 200 Hz
Selector de fază
NORMAL, REVERSE
Intrări
Mufe de intrare
LINE IN: mufă cu pin de intrare
SPEAKER IN: terminale de intrare
Mufe de ieşire SPEAKER OUT: terminale de ieşire
Generalităţi
Necesar de putere
230 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
70 W
Standby: 0,5 W (în modul de
economisire a energiei)
Dimensiuni (l/î/a)
Aprox. 295 × 345 × 400 mm inclusiv
grila frontală
Masă
Настройте нивото на силата на звука
на събуфера. ()
Завъртете контрола LEVEL така, че да
можете да чувате басовия звук малко
по-силно от преди. За да увеличите
нивото на звука, завъртете контрола по
часовниковата стрелка. За да намалите
нивото на звука, завъртете контрола
обратно на часовниковата стрелка.
70 mm, tip conic (2)
Impedanţă nominală
6 ohmi
Masă
2
Aprox. 11,5 kg inclusiv grila frontală
Accesorii furnizate
Suporturi pentru picioare (mari) (4):
pentru subwoofer (SA-CS9)
Suporturi pentru picioare (mici) (20):
pentru boxele frontale şi surround (SS-CS10S)
şi boxa centrală (SS-CS10C)
Cablu pentru boxe (scurt) (3)
Cablu pentru boxe (lung) (2)
Cablu audio (monofonic – monofonic), 2 m (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
За да се включва или изключва
захранването на събуфера автоматично –
Функция за автоматично включване/
изключване на захранването ()
Когато събуферът е включен (т.е. индикаторът
POWER свети в зелено) и в продължение на
няколко минути няма входен сигнал,
индикаторът POWER светва в червено
и събуферът влиза в енергоспестяващ режим.
Когато в този режим към събуфера се подаде
входен сигнал, той се включва автоматично
(функция за автоматично включване/изключване
на захранването).
За да изключите тази функция, плъзнете
превключвателя POWER SAVE на задния панел
в положение OFF.
Забележки
 Никога не настройвайте управлението на
тоновете (BASS, TREBLE и т.н.) на усилвателя
или изходния сигнал на еквалайзера на високо
ниво или синусоидалните криви на входните
сигнали от 20 Hz до 50 Hz, записани на
предлаган в търговската мрежа тестов диск,
или специален звук (звукът от басите на
електронен музикален инструмент, пукащ
шум на аналогова грамофонна плоча, звук
с анормално увеличени баси и т.н.) на високо
ниво при това устройство. Тези действия може
да причинят повреда на високоговорителите.
 Когато се възпроизвежда специален диск,
съдържащ анормално увеличени баси,
в изходния сигнал освен оригиналния звук
може да се съдържа и шум. В такъв случай
намалете нивото на звука.
 Изходният сигнал на събуфера (DOLBY цифров
сигнал) на процесора за дигитален съраунд,
който се продава отделно, е настроен на 10 dB
по-високо от Dolby Laboratories Licensing
Corporation. При обичайно използване
настройте нивото на събуфера.
 Ако намалите твърде много нивото на звука
на усилвателя, може да се активира функцията
за автоматично включване/изключване на
захранването, което да доведе до влизане
на събуфера в енергоспестяващ режим.
Настройване на нивото на
звука на събуфера.
Можете да настроите нивото на звука на
събуфера, така че да съответства на звука
на предните високоговорители.
Подсилването на басовия звук създава
по-силно чувство за атмосфера.
1
Настройте честотата на отрязване.
Задайте контрола CUT OFF FREQ
на позицията, показана на
илюстрацията. ()
За да извлечете максимума от
функцията на преобразувателя
на ниски нива
При възпроизвеждане на звука на
LFE сигнали, Dolby цифрови сигнали
или DTS, препоръчваме контролът
CUT OFF FREQ да се настрои на 200 Hz
(максимум), за да се получат найдобрите работни характеристики на
функцията на преобразувателя на
ниски нива.
5
Чува се силно бучене или шум.
 Свържете правилно заземителния
проводник на грамофона.
 Контактите между конекторите на
свързващите кабели и съответните
жакове не са осъществени правилно.
Свържете конекторите стабилно.
 Аудио системата прихваща шум от
телевизионен приемник. Отдалечете
аудио системата от телевизора или
изключете телевизора.
Спецификации
SS-CS10S (предни и съраунд
високоговорители)
Система от високоговорители
Пълен обхват, бас рефлектор
Колона
Задайте превключвателя PHASE на
REVERSE. ()
Използвайте превключвателя PHASE,
за да изберете поляритета на фазата.
За системата от високоговорители се
препоръчва REVERSE.
Повторете стъпки от 1 до 4, за да
настроите според предпочитанията си.
След като сте задали желаните
настройки на събуфера, използвайте
контрола VOLUME на усилвателя,
за да настроите нивото на звука на
събуфера спрямо това на другите
високоговорители. Не е необходимо
да регулирате настройките на
събуфера, когато променяте нивото
на звука на усилвателя.
Забележки
 Ако звукът се изкривява, когато включите
усилването на басите от усилвателя (напр.
D.B.F.B., GROOVE, графичния еквалайзер и т.н.),
изключете усилването на басите и настройте
звука.
 При избор на NORMAL и REVERSE чрез
превключвателя PHASE поляритетът се
обръща и може да се получи по-добро
възпроизвеждане на басите при някои условия
за слушане (в зависимост от позицията на
събуфера и регулирането на честотата на
отрязване). Това може също да промени
разпространението и плътността на звука,
както и да повлияе върху усещането за
звуковото поле. Изберете настройката, която
осигурява предпочитания от вас звук, при
слушане в нормалното за вас положение.
70 мм, тип конус (1)
Номинален импеданс
6 ома
Капацитет за приемана мощност
Максимална входна мощност:
145 W
Ниво на чувствителност
80 dB (2,83 V, 1 м)
Честотен обхват
150 Hz – 20 000 Hz
Размери (ш/в/д)
Прибл. 96 × 171 × 113 мм
включително предната решетка
Тегло
Прибл. 0,9 кг, включително
предната решетка
SS-CS10C (централен високоговорител)
Система от високоговорители
Пълен обхват, бас рефлектор
Колона
70 мм, тип конус (2)
Номинален импеданс
6 ома
Капацитет за приемана мощност
Максимална входна мощност:
145 W
Ниво на чувствителност
82 dB (2,83 V, 1 м)
Честотен обхват
150 Hz – 20 000 Hz
Размери (ш/в/д)
Прибл. 411 × 87 × 93 мм
включително предната решетка
Тегло
Прибл. 1,7 кг, включително
предната решетка
SA-CS9 (събуфер)
Тип
Активен събуфер
Колона
Нискочестотен високоговорител:
Диаметър 25 см., тип конус (1)
Постоянна RMS изходна мощност
115 W (6 ома, 80 Hz, 10% ОХИ)
Отстраняване на
неизправности
Ако срещнете проблем, засягащ системата
от високоговорители, проверете списъка
по-долу и изпълнете посочените мерки.
Ако проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Индикаторът POWER на събуфера светва
в червено.
 Ако няма входен сигнал за няколко
минути, индикаторът POWER светва
в червено и събуферът влиза
в енергоспестяващ режим. За да
изключите този енергоспестяващ
режим, плъзнете превключвателя
POWER SAVE на задния панел
в положение OFF.
Няма звук.
 Уверете се, че всички връзки са
изпълнени правилно.
 Уверете се, че силата на звука на
усилвателя е зададена правилно.
 Уверете се, че селекторът за програма
източник на усилвателя е настроен
на правилния източник.
 Проверете дали не са свързани
слушалки към усилвателя.
 Завъртете контрола LEVEL на събуфера
по часовниковата стрелка, за да
увеличите силата на звука.
 Нулирайте нивото.
Звукът е спрял внезапно.
 Може да е възникнало късо съединение
при кабелите на високоговорителите.
Свържете кабелите правилно.
Звукът е изкривен.
 Входният сигнал е несъвършен.
 Нивото на входния сигнал е твърде
високо.
 Настройте CUT OFF FREQ на възможно
най-високата стойност, когато
възпроизвеждате Dolby цифрови
сигнали.
Честотен обхват на възпроизвеждането
28 Hz – 200 Hz
Честота на отрязване на високите честоти
50 Hz – 200 Hz
Превключвател на фаза
NORMAL, REVERSE
Входове
Входни жакове
LINE IN: входен контактен жак
SPEAKER IN: входни изводи
Изходни жакове
SPEAKER OUT: изходни изводи
Общи характеристики
Изисквания за захранването
Променлив ток 230 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност
70 W
В режим на готовност: 0,5 W
(в енергоспестяващ режим)
Размери (ш/в/д)
Прибл. 295 × 345 × 400 мм,
включително предната решетка
Тегло
Прибл. 11,5 кг, включително
предната решетка
Включени принадлежности
Крачета (големи) (4): за събуфера (SA-CS9)
Крачета (малки) (20): за предните и съраунд
високоговорителите (SS-CS10S), и централния
високоговорител (SS-CS10C)
Кабел за високоговорител (къс) (3)
Кабел за високоговорител (дълъг) (2)
Кабел за аудио връзка (1 RCA – 1 RCA), 2 м (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Download PDF

advertising