Sony | ICD-SX733 | Sony ICD-SX733 Кратко ръководство за работа и настройка

RO
BG
Să încercăm noul reportofon digital
Utilizarea computerului
1. Încărcare.
Instalarea ghidului de asistenţă pe computerul
dumneavoastră
 Încărcaţi reportofonul digital.
Glisaţi maneta de glisare USB DIRECT în direcţia săgeţii (‑A) şi
introduceţi conectorul USB în portul USB al unui computer aflat
în funcţiune (‑B).
IC Recorder
Ghid de pornire rapidă
 Glisaţi maneta de glisare USB DIRECT de pe partea din spate a reportofonului digital şi
introduceţi conectorul USB în portul USB al unui computer în funcţiune.
Asiguraţi-vă că indicatorul de acces nu luminează. Ulterior,
consultaţi ghidul de asistenţă pentru a îndepărta în siguranţă
reportofonul digital.
 În Windows: Executaţi clic pe [Computer] (sau [Computerul meu]), după care executaţi
dublu clic pe [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
În Mac: Executaţi dublu clic pe [IC RECORDER] de pe desktop.
 Instalaţi ghidul de asistenţă.
2. Porniţi aparatul.
În Windows: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer] (sau [Help_Guide_Installer.exe]).
În Mac: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 sau superioară)
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.
 Porniţi aparatul.
Glisaţi şi ţineţi apăsat comutatorul POWER ON/OFF•HOLD în
direcţia „POWER ON/OFF” până când apare fereastra afişajului.
 La finalul instalării, executaţi dublu clic pe pictograma [icdsx3_ce_HelpGuide] de pe
desktop pentru Windows (sau în Finder pentru Mac).
Este afişat ghidul de asistenţă.
De asemenea, puteţi vizualiza ghidul de asistenţă pe următoarea pagină de asistenţă pentru
clienţii reportofonului digital Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/
Puteţi selecta următoarele limbi:
Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Olandeză, Italiană, Portugheză, Suedeză, Maghiară, Cehă,
Poloneză, Greacă, Rusă, Ucrainiană.
Pentru a împiedica acţionarea accidentală (HOLD)
3. Setaţi data şi ora.
 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta „Yes” când apare
4-447-268-92(1)
Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă oferă instrucţiuni privind operaţiile de bază ale reportofonului digital.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi utiliza cu plăcere noul dvs. reportofon digital Sony.
Secţiunea cu anul începe să lumineze intermitent.
Puteţi copia fişierele şi folderele din reportofonul digital în computer, în vederea stocării.
 Executaţi clic şi ţineţi apăsat,
 glisaţi
 şi apoi fixaţi.
 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta „Language” şi apoi
ˎˎGhid de Asistenţă (fişier HTML
stocat în memoria încorporată
astfel încât să poată fi copiat cu
uşurinţă în computer.)
* furnizat cu anumite modele în
anumite regiuni.
apăsaţi pe (play/enter).
IC RECORDER sau Computerul
MEMORY CARD
dumneavoastră
 Apăsaţi pe  sau  pentru a selecta limba pe care doriţi să o
utilizaţi în fereastra de afişare şi apoi apăsaţi pe (play/enter).
 Apăsaţi pe STOP.
5. Înregistraţi.
¼¼ Înainte de a începe să utilizaţi reportofonul digital, asiguraţi-vă că glisaţi
comutatorul POWER ON/OFF•HOLD spre centru pentru a ieşi din starea HOLD.
introduceţi conectorul USB în portul USB al unui computer în funcţiune.
Dacă reportofonul digital nu poate fi conectat direct la un computer, utilizaţi cablul de suport
pentru conexiunea USB furnizat.
¼¼ Puteţi întrerupe temporar înregistrarea apăsând pe REC/PAUSE.
Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a relua înregistrarea.
 Asiguraţi-vă că reportofonul digital a fost recunoscut în mod corespunzător.
Capacitate (Capacitate disponibilă pentru utilizator*1*2)
ICD-SX733: 4 GB (aprox. 3,20 GB = 3.435.973.837 Byte)
ICD-SX1000: 16 GB (aprox. 12,80 GB = 13.743.895.347 Byte)
*1 O mică parte a memoriei încorporate este utilizată pentru gestionarea fişierelor, nefiind disponibilă, aşadar, pentru
stocarea de către utilizator.
*2Când memoria încorporată este formatată cu reportofonul digital.
În timp ce reportofonul digital este conectat la computer, se afişează „Connecting” în fereastra
de afişare a reportofonului digital.
Indicatorul de acces (-B) luminează intermitent în portocaliu şi
înregistrarea se opreşte.
 Mergeţi la meniul [Start], executaţi clic pe [Computer] (sau [Computerul meu]) şi apoi
executaţi dublu clic pe [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
6. Ascultaţi.
 Executaţi dublu clic pe [SoundOrganizerInstaller_V140]
(sau [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
 Apăsaţi pe (play/enter).
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.
Redarea începe.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la
aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
 Asiguraţi-vă că aţi acceptat termenii acordului de licenţă, selectaţi [I accept the terms in
 Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.
 Apăsaţi pe STOP pentru a opri redarea.
the license agreement] şi apoi executaţi clic pe [Next].
 Când apare fereastra [Setup Type] , selectaţi [Standard] sau [Custom] şi apoi executaţi
clic pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi stabiliţi setările de instalare atunci când selectaţi [Custom].
 Când apare fereastra [Ready to Install the Program], executaţi clic pe [Install].
Instalarea porneşte.
7. Ştergeţi.
 Când apare fereastra [Sound Organizer has been installed successfully.], selectaţi
[Launch Sound Organizer Now] şi apoi executaţi clic pe [Finish].
Odată ce un fişier este şters, restabilirea acestuia este imposibilă.
 Apăsaţi pe ERASE.
„Erase?” este afişat şi fişierul care va fi şters este redat pentru
confirmare.
 Selectaţi „Execute” utilizând  sau  şi apoi apăsaţi pe
(play/enter).
Animaţia „Erasing…” este afişată în timp ce fişierul selectat este şters.
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice.
Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu
şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul la sfârşitul duratei de funcţionare la
centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria , serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii
Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat
ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Căşti
Dimensiuni (L/h/l) (fără părţile proeminente şi elementele de comandă) *3
ICD-SX733: aprox. 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: aprox. 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm
Instalarea Sound Organizer
¼¼ La instalarea Sound Organizer, conectaţi-vă într-un cont cu privilegii de administrator.
 Apăsaţi pe STOP (-A) pentru a opri înregistrarea.
ˎˎÎn cazul căderii în aparat a unui obiect solid sau a
unui lichid, scoateţi bateriile şi solicitaţi verificarea
aparatului de către personal calificat înainte de a-l
utiliza în continuare.
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări europene cu sisteme de colectare
separate)
ICD-SX733: Aprox. 81 g
ICD-SX1000: Aprox. 82 g
*3Valoare măsurată după standardul JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
 Glisaţi maneta de glisare USB DIRECT de pe partea din spate a reportofonului digital şi
Înregistrarea începe şi indicatorul de înregistrare () luminează
în roşu.
Măsuri de precauţie
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de
conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele
de garanţie ce însoţesc aparatul.
Greutate (JEITA)*3
Sound Organizer este compatibil numai cu PC-ul cu Windows. Nu este compatibil cu Mac.
 Apăsaţi pe REC/PAUSE.
ˎˎÎn funcţie de ţară sau regiune, unele modele sau accesorii opţionale nu sunt disponibile.
ˎˎIlustraţiile utilizate în Ghidul de pornire rapidă sunt bazate pe modelul ICD-SX1000.
Aceste ilustraţii pot părea diferite faţă de modelul pe care îl utilizaţi, cu toate acestea, butoanele şi comenzile utilizate
pentru operaţii sunt identice.
Notificare pentru clienţi: informaţiile următoare sunt aplicabile numai echipamentelor comercializate în
ţările care aplică directivele UE
 Deconectaţi reportofonul digital de la computer.
Notă
încorporat să fie orientat în direcţia sursei care se va
înregistra.
Note
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi ascultarea la volum ridicat pentru perioade
lungi de timp.
Instalaţi Sound Organizer pe computerul dumneavoastră.
 Amplasaţi reportofonul digital astfel încât microfonul
ˎˎAdaptor de c.a. USB AC‑U50AG
Despre manipulare
ˎˎNu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată în apropierea
surselor de căldură sau expusă la lumina directă a
soarelui, la praf excesiv sau la şocuri mecanice.
Pentru copierea unui fişier sau a unui folder (Glisare şi fixare)
 Apăsaţi pe MENU.
 Apăsaţi pe , apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta
Accesorii opţionale
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce conduceţi, mergeţi
pe motocicletă sau manevraţi un vehicul cu motor.
Glisaţi şi fixaţi fişierele sau folderele pe care doriţi să le copiaţi din „IC RECORDER” sau din
„MEMORY CARD” pe discul local al computerului.
şi apoi apăsaţi (play/enter).
ˎˎSoftware de aplicaţie, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎGhid de pornire rapidă
ˎˎSoftware de aplicaţie, Sound
Organizer (Fişier de instalare
stocat în memoria încorporată
pentru a putea fi instalat pe
computer.)
Despre alimentare
Operaţi unitatea numai la 3,7 V c.c. cu acumulatorul
litiu-ion reîncărcabil încorporat.
 Conectaţi reportofonul digital la computer.
 Copiaţi fişierele sau folderele pe care doriţi să le transferaţi în computer.
4. Selectaţi limba afişajului.
Verificaţi articolele furnizate.
ˎˎMicrofon condensator cu
electret ECM‑CS3
Copierea fişierelor din reportofonul digital în computer
ale anului), apoi apăsaţi pe (play/enter). Repetaţi această
procedură pentru a seta succesiv luna, ziua, ora şi minutul.
Bine aţi venit la noul dvs. reportofon digital Sony!
ˎˎReportofon digital (1)
ˎˎCăşti stereo (1)
ˎˎCablu de suport pentru
conexiunea USB (1)
ˎˎGeantă de transport (1)
ˎˎStativ (1)
ˎˎDispozitiv de protecţie împotriva
vântului (1) (numai ICD‑SX1000)
„Set Date&Time?” şi apoi apăsaţi (play/enter).
 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a seta anul (ultimele două cifre
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele soarelui sau foc pentru o
perioadă îndelungată de timp.
Prin instalarea ghidului de asistenţă pe computerul dumneavoastră din memoria încorporată a
reportofonului digital, puteţi căuta operaţii detaliate şi soluţii posibile când apare o problemă.
 Deconectaţi reportofonul digital.
ICD-SX733/SX1000
ATENŢIE
Notă
Este posibil să fie nevoie de repornirea computerului după instalarea Sound Organizer.
Notă
Dacă formataţi memoria încorporată, toate datele stocate acolo vor fi şterse. (De asemenea, vor fi şterse Ghidul de
asistenţă şi Sound Organizer.)
ˎˎMuzica înregistrată poate fi folosită doar în scop personal. Folosirea muzicii în afara acestei limitări necesită
autorizaţia deţinătorilor dreptului de autor.
ˎˎFirma Sony nu este responsabilă de înregistrarea/descărcarea incompletă a datelor sau de datele deteriorate din
cauza unor probleme ale reportofonului digital sau ale computerului.
ˎˎÎn funcţie de tipurile de text şi de caractere, textul de pe reportofonul digital poate să nu fie afişat corect. Acest
lucru depinde de:
ˋˋ Capacitatea reportofonului digital conectat.
ˋˋ Funcţionarea incorectă a reportofonului digital.
ˋˋ Informaţiile despre conţinut sunt scrise într-o limbă sau cu caractere neacceptate de reportofonul digital.
Mărci comerciale
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista şi Windows Media sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
ˎˎMac OS este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA şi în alte ţări.
ˎˎTehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi brevetele sunt sub licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale deţinătorilor respectivi. În plus, simbolurile „™” şi „®” nu sunt menţionate de fiecare dată în acest manual.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală de Microsoft Corporation. Utilizarea
sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara ariei de utilizare a acestui produs este interzisă fără o licenţă de la
Microsoft sau de la o filială autorizată Microsoft.
BG
RO
Разучаване на вашия нов цифровия диктофон
Използване на компютър
1. Зареждане.
Инсталиране на помощното ръководство на
вашия компютър
 Заредете цифровия диктофон.
Плъзнете плъзгача USB DIRECT по посока на стрелката (‑A)
и вкарайте USB конектора в USB порт на включен компютър
(‑B).
IC Recorder
Ръководство за бърз старт
 Разкачете диктофона.
Уверете се, че светлинният индикатор за достъп не свети.
Консултирайте се с помощното ръководство как безопасно
да изключите диктофона.
 Включете захранването.
Плъзнете и задръжте превключвателя POWER ON/OFF•HOLD
по посока на “POWER ON/OFF”, докато се покаже дисплеят.
За защита срещу неволно опериране (HOLD)
3. Настройка на дата и час.
Натиснете  или , за да изберете “Yes”, когато
се покаже “Set Date&Time?”, след което натиснете
(възпроизвеждане/въвеждане).
Добре дошли на вас и вашия нов цифров диктофон
от Sony!
Полето за избиране на годината започва да мига.
 Натиснете  или , за да зададете годината (последните
Това ръководство за бърз старт представя основните операции, които може да се извършат с цифровия
диктофон.
Прочетете го внимателно. Пожелаваме ви да се насладите на работата с вашия диктофон от Sony.
ˎˎПриложен софтуер, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎРъководство за бърз старт
ˎˎПриложен софтуер, Sound
Organizer (инсталиращ файл,
съхраняван във вградената
памет, за да можете да го
инсталирате върху вашия
компютър.)
Забележки
, след което
натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
Натиснете  или , за да изберете “Language”, след
което натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
Натиснете  или , за да изберете езика, който искате
да използвате в прозореца на дисплея, след което
натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
Натиснете STOP.
* включен в комплекта при някои
модели в определени региони.
ˎˎПроменливотоков USB адаптер
AC‑U50AG
¼¼ Преди да започнете да използвате цифровия диктофон, плъзнете
превключвателя POWER ON/OFF•HOLD към центъра, за да
освободите режима HOLD.
 Насочете цифровия диктофона така, че вградените микрофони да
са насочени към източника на звука, който желаете да запишете.
Натиснете REC/PAUSE.
Записването започва да записва, а индикаторът за запис ()
светва в червено.
Предпазни мерки
По отношение на безопасността
Не използвайте устройството, докато шофирате,
карате велосипед или управлявате друго моторно
превозно средство.
За използване на устройството
ˎˎНе оставяйте устройството в близост до топлинни
източници или на директна слънчева светлина,
както и на места, изложени на прекомерно
количество прах или на механични удари.
¼¼ Можете да спрете записването на пауза, като натиснете REC/PAUSE.
Натиснете отново REC/PAUSE, за да възобновите записването.
ˎˎАко в устройството попадне течност или твърда
субстанция, извадете батериите и предайте
устройството на квалифициран техник, преди да
използвате отново уреда.
Ако имате каквито и да било въпроси или
проблеми с устройството, се обърнете към найблизкия представител на Sony.
Натиснете STOP (-A), за да спрете записването.
Светлинният индикатор за достъп (-B) мига в оранжево и
записването спира.
В ОС Windows: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer] (или [Help_Guide_Installer.exe]).
В ОС Mac: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 или по-висока версия)
За да продължите с инсталацията, следвайте инструкциите, появяващи се на екрана.
 След като инсталацията завърши, щракнете двукратно върху иконата
[icdsx3_ce_HelpGuide] на работния плот на Windows (или във Finder за Mac).
Ще се покаже помощното ръководство.
Можете да прегледате помощното ръководство и на следната основна страница за
поддръжка на клиенти за цифров диктофон Sony IC Recorder:
http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/
Можете да изберете следните езици:
Английски, френски, немски, испански, нидерландски, италиански, португалски, шведски,
унгарски, чешки, полски, гръцки, руски, украински.
Копиране на файлове от цифровия диктофон на
компютъра
Можете да копирате файлове и папки от цифровия диктофон на компютъра, където да ги съхранявате.
 Свържете цифровия диктофон към компютъра.
 Копирайте файловете или папките, които желаете да прехвърлите на компютъра.
Плъзнете и пуснете файловете или папките, които желаете да копирате, от “IC RECORDER”
или “MEMORY CARD” на локалния диск на компютъра.
Копиране на файл или папка (Плъзгане и пускане)
 Щракнете и задръжте,
 плъзнете,
 след което пуснете.
IC RECORDER или Вашият
MEMORY CARD
компютър
 Разкачете цифровия диктофон от компютъра.
Инсталиране на Sound Organizer на компютъра.
Забележка
Sound Organizer е съвместим само с компютър, работещ под операционна система Windows.
Програмата не е съвместима с компютри Mac.
¼¼ При инсталиране на Sound Organizer влезте в акаунта с администраторски права.
 Плъзнете плъзгача USB DIRECT от задната страна на диктофона и вкарайте USB
конектора в USB порт на работещ компютър.
Ако не можете да свържете директно диктофона към компютър, използвайте включения в
комплекта удължителен USB кабел.
 Уверете се, че диктофонът е правилно разпознат.
Докато диктофонът е свързан към компютъра, на дисплея му се показва “Connecting”.
 Щракнете върху меню [Старт], после върху [Компютър] (или [Моят компютър]), след
това щракнете двукратно върху [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
6. Прослушване.
 Щракнете двукратно върху [SoundOrganizerInstaller_V140]
Натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
Възпроизвеждането започва.
 Регулирайте силата на звука с помощта на бутона
VOL –/+.
Натиснете STOP, за да спрете възпроизвеждането.
(или [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана.
 Приемете правилата на лицензионното споразумение, изберете [I accept the terms
in the license agreement], а след това щракнете върху [Next].
 Когато се покаже прозорецът [Setup Type], изберете [Standard] или [Custom] и
щракнете върху [Next].
Ако изберете [Custom], следвайте инструкциите на екрана и задайте настройки за инсталиране.
 Когато се покаже прозорецът [Ready to Install the Program], щракнете върху [Install].
Капацитет (капацитет достъпен за потребителя *1*2)
ICD-SX733 : 4 GB (прибл. 3,20 GB = 3 435 973 837 байта)
ICD-SX1000 : 16 GB (прибл. 12,80 GB = 13 743 895 347 байта)
*1 Малко количество от вградената памет се използва за управление на файловете, поради което не е налично
за съхранение на потребителско съдържание.
*2Когато вградената памет се форматира с цифровия диктофон.
щракнете двукратно върху [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
В ОС Mac: Щракнете двукратно върху [IC RECORDER] на работното пространство.
Инсталиране на Sound Organizer
5. Записване.
ˎˎВ зависимост от държавата или региона, някои модели и допълнителни аксесоари не се предлагат.
ˎˎИзползваните в това ръководство за бърз старт илюстрации са базирани на модел ICD-SX1000.
Те може да се различават от използвания от вас модел, но бутоните и контролите за операциите са същите.
По отношение на електричеството
Използвайте уреда само при прав ток 3,7 V или с
вградена презареждаема литиево-йонна батерия.
конектора в USB порт на работещ компютър.
 В ОС Windows: Щракнете върху [Компютър] (или [Моят компютър]), след това
 Натиснете MENU.
Натиснете ,  или , за да изберете
ˎˎПомощно ръководство
(HTML файл, съхраняван във
вградената памет, позволява
бързо копиране върху вашия
компютър.)
Допълнителни аксесоари
ˎˎЕлектретен кондензаторен
микрофон ECM‑CS3
две цифри на годината), и натиснете (възпроизвеждане/
въвеждане). Повторете тази процедура, за да зададете
месеца, деня, часа и минутата в този ред.
4. Избор на език за дисплея.
Проверка на доставените елементи.
ˎˎЦифров диктофон (1)
ˎˎСтерео слушалки (1)
ˎˎУдължителен USB кабел (1)
ˎˎКалъф за носене (1)
ˎˎСтойка (1)
ˎˎЗащитен екран (1) (само при
ICD‑SX1000)
 Плъзнете плъзгача USB DIRECT от задната страна на диктофона и вкарайте USB
 Инсталирайте помощното ръководство.
2. Включване.
ICD-SX733/SX1000
С инсталиране на помощното ръководство на вашия компютър от вградената памет на
цифровия диктофон, можете да търсите подробно описание на операции и възможни
решения при възникване на проблеми.
Програмата започва да се инсталира.
7. Изтриване.
 Когато се покаже прозорецът [Sound Organizer has been installed successfully.],
Веднъж изтрити, файловете не могат да бъдат възстановени.
 Натиснете ERASE.
“Erase?” се показва и файлът за изтриване се възпроизвежда
за потвърждение.
 Изберете “Execute” с помощта на  или , след което
натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
На дисплея се показва “Erasing…”, докато избраният файл се изтрива.
щракнете върху [Launch Sound Organizer Now], а след това върху [Finish].
Забележка
Възможно е да се наложи да рестартирате компютъра, след като инсталирането на Sound
Organizer приключи.
Забележка
Ако форматирате вградената памет, всички записани върху нея данни ще бъдат изтрити. (Помощното
ръководство и софтуерът Sound Organizer също ще бъдат изтрити.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите (комплекта батерии или инсталираните батерии) на прекомерно високи температури
като слънце, огън или др. за продължително време.
За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха не слушайте продължително време при
висока сила на звука.
Декларация за потребителите: информацията по-долу е приложима единствено за оборудване,
продавано в страните, които прилагат директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва
да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни документи.
Третиране на използвани батерии (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави
със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката показва, че батерията, доставена с този
продукт, не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като предадете тази батерия на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни
изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно,
предайте стария продукт в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин изважда
батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Приложим аксесоар: Слушалки
Размери (ш/в/д) (без да са включени изпъкнали части и средства за управление) (JEITA)*3
ICD-SX733: прибл. 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: прибл. 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm
Тегло (JEITA)*3
ICD-SX733: Прибл. 81 g
ICD-SX1000: Прибл. 82 g
*3Измерена стойност по стандарта на JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
(японска промишлена асоциация за електроника и информационни технологии)
ˎˎЗаписаната музика е ограничена само за лична употреба. Използването на музиката извън това
ограничение изисква разрешение от носителите на авторските права.
ˎˎSony не носи отговорност за незавършен запис/изтегляне или повредени данни поради проблеми с
диктофона или компютъра.
ˎˎВ зависимост от типовете на текста и символите, текстът, показан на диктофона, може да не се показва
правилно на устройството. Това се дължи на:
ˋˋ Капацитета на свързания диктофон.
ˋˋ Диктофонът не работи нормално.
ˋˋ Съдържанието на информацията е написано на език или със символи, които не се поддържат от диктофона.
Търговски марки
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista и Windows Media са регистрирани търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
ˎˎMac OS е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
ˎˎТехнологията и патентите за аудио кодиране MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки и регистрирани търговски
марки на съответните им притежатели. Освен това, “™” и “®” не се споменават във всеки случай в това ръководство.
Този продукт е защитен от определени права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation.
Употребата или разпространението на тази технология отделно от този продукт е забранено без лиценз от
Microsoft или оторизирано подразделение на Microsoft.
Download PDF